SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!"

Transcriptie

1 SCHOOL GIDS school voor speciaal onderwijs Mytylschool Ulingshof ELK TALENT TELT! 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Voorwoord 1. De school 2. Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel 4. Toelating tot de school 5. Leerlingenzorg 6. Revalidatie 7. Ouders 8. School en ontwikkeling 9. Schooltijden en vakanties 10. Praktische zaken 11. Afkortingen Door middel van deze schoolgids wordt u geïnformeerd over kenmerkende zaken van onze school. Onderwijs, organisatie en werkwijzen worden na dit voorwoord kort beschreven. In het vorige schooljaar zijn wij gestart met een zgn. Onderwijs Plus Groep. Een groepje leerlingen dat vanaf augustus 2013 onderwijs op onze school krijgt. Leerlingen tussen de 4 en de 10 jaar, die voorheen geplaatst waren op een vestiging van KLEUR (Twinkeling in Horst) en die de overstap naar onderwijs hebben gemaakt. Het bijzondere is dat wij de expertise van onderwijs en zorg gebundeld hebben om te voldoen aan de voorwaarden om onderwijs te kunnen volgen. In het schooljaar zullen we spreken van Onderwijszorg-arrangementen. Wij willen elke leerling op de beste plek het beste aanbod geven. Het vermengen van deze leerlingen, waarvan het getal gegroeid is, met de reguliere Mytylgroep geeft kansen om ander gedrag te leren en te ervaren. Door de mix met de bestaande VSO-groepen ontstaan er mogelijkheden om het praktijkgerichte onderwijs te versterken. En de samenwerking tussen onderwijs en zorg en revalidatie blijft bestaan. Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. In dit kader willen wij u attenderen op de thema-avond die de Ouderraad houdt rondom dit onderwerp: dinsdag 14 oktober a.s. Een andere ontwikkeling is het feit dat de gemeente Venray binnen haar gemeentegrenzen Speciaal Onderwijs gaat aanbieden. Van augustus 2014 tot (waarschijnlijk) augustus 2016 gebeurt dat in het dorp Geijsteren, vlak bij Venray. Het is de bedoeling dat er uiterlijk in augustus 2016 een nieuw schoolgebouw staat in Venray zelf. Vooruitlopend hierop zullen er 7 leerlingen van onze school, afkomstig uit de regio Venray, starten in Geijsteren, samen met ruim 50 leerlingen die afkomstig zijn van een REC 3- en een REC 4-school uit Venlo: de Vijverhofschool resp. t Poortje. Deze leerlingen wonen in de gemeente Venray of in de gemeente Horst aan de Maas. Twee leerkrachten en twee onderwijsassistenten zorgen ervoor dat de expertise van Mytylschool Ulingshof gewaarborgd blijft op de nieuwe Speciaal Onderwijs-locatie in Geijsteren. U ziet hoe het onderwijs in ontwikkeling is én blijft! In die zin wens ik iedereen een goed en geslaagd schooljaar toe! Drs. Y.C.M. (Yolanda) Clee, Interim-directeur Mytylschool Ulingshof 2 3

3 1. De school Algemeen Mytylschool Ulingshof is een regionale school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige handicap en langdurig somatisch zieke kinderen. Onderwijs en revalidatie zijn op onze school geïntegreerd, dat wil zeggen: het is een school waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben tijdens de schooltijd behandeld te worden door de Kinderrevalidatie afdeling van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg. De school is gelegen op het terrein van Zorggroep Noord-Limburg, buiten de bebouwde kom van Venlo. Verbonden aan de school ligt de kinderrevalidatieafdeling en de Therapeutische Peutergroep Dikkertje Dap van VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg. Bij de school ligt een hydrotherapiebad dat in 2007 volledig is gerenoveerd. Het bad wordt gebruikt door onze leerlingen voor zwemonderwijs en therapeutische behandelingen in het water. Het schoolgebouw heeft tien ruime groepslokalen, een extra ruim (vak)lokaal en een goed geoutilleerde gymzaal. Verder zijn er een gemeenschapsruimte, een computerruimte, een personeelskamer, spreekkamers en kantoorruimten. Sanitair- en verzorgingsruimten zijn geheel gerenoveerd en aangepast aan de doelgroep van onze school. Andere aanpassingen (brede gangen en deuren, drempelvrij) gelden voor alle ruimtes op onze school. De speelgelegenheid buiten is ruim van opzet en omvat o.a. een Cruyff Court, ruimte met diverse aangepaste speeltoestellen, zandbak en verharde rolstoel- en fietswegen, waar leerlingen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Spreidingsgebied Zo n 100 leerlingen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar bezoeken onze school. Ze zijn afkomstig uit de regio Noord-Limburg en het noordelijk deel van Midden-Limburg: kortom van Venray tot en met Roermond. Dat betekent dat de afstand tussen school en huis voor sommige leerlingen groot kan zijn. Alle leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer dat door de gemeente (woonplaats van de leerling) wordt geregeld. In samenspraak met gemeenten en vervoerders probeert de school het vervoer zo te regelen, dat er sprake is van acceptabele reistijden plus een veilig en plezierig leerlingenvervoer. Historie Het geven van onderwijs is destijds (1930) begonnen binnen de toenmalige Stichting Maria Auxiliatrix (momenteel Zorggroep Noord-Limburg). Hier kregen kinderen onderwijs, die waren opgenomen in het sanatorium. In 1950 werd deze school omgezet in een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs. In 1963 werd het sanatorium opgeheven en werd de school omgebouwd tot een school voor kinderen met een lichamelijke handicap. In 1970 werd nieuwbouw voorbereid en in 1976 werd uiteindelijk het huidige gebouw met zeven klaslokalen en 2 vaklokalen in gebruik genomen. Bijna twee jaar na de opening van de mytylschool, op 2 juni 1978, vond de opening van het zwembad plaats. Pas jaren later werd toestemming verkregen tot de aanbouw van een revalidatieafdeling, die tot dan toe zeer provisorisch haar onderdak had binnen de school. Op 24 september 1993 werd deze afdeling officieel in gebruik genomen. In 2001 werd de school nog eens uitgebreid met o.a. twee klaslokalen en een verzorgingsruimte. In 2004 kreeg de school dankzij een facelift weer een eigentijdse en frissere uitstraling. Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg Mytylschool Ulingshof maakt samen met vijf andere scholen, het Interdisciplinaire Team, de Ambulante Dienst en het Transfer en Expertise Centrum Arbeidsintegratie, deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML). Het reguliere onderwijs kan kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen niet altijd voldoende gespecialiseerde begeleiding bieden. Deze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig en een aan hun mogelijkheden aangepast onderwijsprogramma. SSONML biedt dat passende onderwijsprogramma aan in de vorm van Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs of ambulante begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs. Missie Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken. Visie Wij gaan uit van eigen kracht, samen dus nooit alleen, maatschappelijk verantwoord en we doen dat knap eenvoudig Eigen kracht SSONML gaat uit van het talent en de eigen kracht van onze leerlingen. We nemen de zorg niet over maar zorgen ervoor dat de leerling zich, nu en later, op eigen kracht kan ontwikkelen. Het versterken van eigen kracht en autonomie en het stimuleren van voortdurende ontwikkeling is ook van toepassing op onszelf en op de leerkrachten, teams, scholen en partners waar we mee samen werken. 4 5

4 1Alleen samen dus nooit alleen Onze leerlingen staan niet op zichzelf. Zij maken deel uit van een gezin of ander samenlevingsverband, wonen in een wijk en hebben ambities. Ouders zijn belangrijke partners. Ons partnerschap is er niet alleen tijdens de schoolperiode; ook daarvoor en daarna zijn we er samen met onze ketenpartners. We laten niemand alleen. Maar we kúnnen het ook niet alleen. Ieder kind is uniek en verdient een eigen plan. Dat betekent dat we samen met ouders en partners uit ons netwerk voor iedere leerling een uniek plan maken en uitvoeren; 1 kind 1 plan. Onze ketenpartners zijn de (jeugd)zorg, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen in het regulier onderwijs, organisaties in vervolgonderwijs/ arbeid/dagbesteding, gemeenten en het bedrijfsleven. We doen het samen en werken op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Maatschappelijk verantwoord ontwikkelen Onze leerlingen ontwikkelen zich zodanig dat zij naar maximaal eigen vermogen een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij kunnen innemen. Dit is niet alleen van belang voor de leerling zelf, maar ook voor zijn/haar omgeving en de maatschappij. Wij willen maximaal rendement halen uit de ons toevertrouwde leerlingen, ons menselijk kapitaal en uit de daartoe ter beschikking gestelde maatschappelijke middelen. Knap eenvoudig We bieden een samenhangend geheel van specialistisch onderwijs, begeleiding, training en onderzoek. En we zijn goed in wat we doen. Resultaatgericht, flexibel en toegankelijk. We zorgen ervoor dat ouders en onze leerlingen geen last hebben van ingewikkelde regels en schotten tussen organisaties. Onze leerlingen, ouders en partners weten ons snel en gemakkelijk te vinden en vertrouwen ons. Eigenlijk is het knap en eenvoudig tegelijk. Knap eenvoudig dus. Kernwaarden Binnen onze stichting werken we aan de hand van een zestal kernwaarden. 1. We werken met passie aan ontwikkeling 2. We vertrouwen elkaar en zijn betrouwbaar 3. We gaan uit van eigen kracht en zijn onszelf 4. We handelen vanuit vakmanschap en ondernemerschap 5. We hebben plezier in onze dienstbaarheid 6. We zijn transparant en leggen verantwoording af Nieuwe organisatiestructuur Vanaf het schooljaar verandert de structuur van SSO NML en wordt deze onderverdeeld in 3 sectoren. De sector Primair Onderwijs, de sector Voortgezet Onderwijs en de sector Dienstenscentrum waar diverse ondersteunende diensten onderdeel van uitmaken. Door deze nieuwe indeling kunnen we beter inspelen op de veranderingen van morgen, effectiever en efficiënter werken én nog beter kwalitatief hoogwaardig onderwijs leveren. In de loop van het schooljaar zal duidelijk worden welke mogelijke wijzigingen per school hiermee gepaard gaan. College van Bestuur Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SSONML en de daarbij horende scholen en diensten en bestaat uit: - dhr. P.C.M. Freij / voorzitter De Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en bestaat per 1 juni 2014 uit de volgende leden: - dhr. Mr. R.M.V. Wienen / Voorzitter - dhr. drs. A.J.M.L. Kaumo / Lid - dhr. drs. J.B.M. Titulaer / Lid - dhr. A.L.H.J. Bongers / Lid - dhr. J.L.H.H. Kunnen / Lid U kunt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur desgewenst bereiken op het volgende adres: Postbus 809, 5900 AV Venlo, Tel.: Bezoekadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo Website: Facebook: Klachtenregeling SSO NML streeft ernaar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Als leerlingen, ouders/verzorgers of medewerkers daarover toch vragen hebben, kunnen zij altijd terecht bij de mentor of de directie van de school. SSO NML streeft ernaar eventuele problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Externe vertrouwenpersonen Voor alle gevallen waarin dat niet (naar tevredenheid) lukt, is er de Vertrouwenscommissie. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke personen. De voorzitter van het College van Bestuur zorgt ervoor dat één van de vertrouwenspersonen contact opneemt met de betrokkene. De vertrouwenspersonen zijn: mevr. E. Caris, - bij afwezigheid mevr. E. Schippers dhr. H. Engels, - bij afwezigheid dhr. P. Nagelmaeker De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geen dienstverband met het schoolbestuur. De vertrouwenspersonen dragen door bemiddeling bij aan oplossing van eventuele problemen. Mocht deze klachtenprocedure om welke reden dan ook niet leiden tot een oplossing, kan een ouder een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Daarbij kan een ouder eventueel de hulp van een externe vertrouwenspersoon van SSO NML inschakelen. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen bij het vinden van een oplossing voor het probleem of helpen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met de informatie. SSO NML is aangesloten bij de externe klachtencommissie van het VKO, Centrum voor Katholiek Onderwijs. De contactgegevens van de externe klachtencommissie zijn als volgt: Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Postbus EH Den Haag (van uur) SSO NML hanteert een klachtenregeling opgesteld conform modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs. Vertrouwensinspecteur Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders/verzorgers, leerlingen, docenten, schooldirecties en schoolbesturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Uiteraard gaat de vertrouwensinspecteur ervan uit dat de gemelde klacht in eerste instantie is voorgelegd aan de directie, eventueel het bestuur van de school en de vertrouwenspersonen. Als in dat traject geen oplossing gevonden is, komt de vertrouwensinspecteur pas in beeld. Deze zal adviseren en informeren. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (lokaal tarief). Meer informatie over de inspectie en de vertrouwensinspecteur is te vinden op de website van de inspectie: (zoekwoord: vertrouwensinspecteur) 6 7

5 1 Interdisciplinair Informatie over passend onderwijs in de SSONML-schoolgidsen Op 1 augustus 2014 treedt voor alle schoolbesturen en hun scholen de wet Passend Onderwijs in werking. Schoolbesturen krijgen de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Passend Onderwijs. Elk kind en elke jongere heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het (voortgezet) speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen en jongeren die het écht nodig hebben, kunnen nog steeds naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook in de regio s Noorden Midden-Limburg. Wel is daarvoor voortaan een zogeheten toelaatbaarheidsverklaring nodig. In verschillende regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs maken schoolbesturen uit zowel het reguliere als het speciale (voortgezet) onderwijs met elkaar afspraken over de uitvoering van de nieuwe wet. Zo maken ze afspraken over de voorwaarden voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerking tussen reguliere scholen en speciale scholen. Alle afspraken die in een regionaal samenwerkingsverband zijn gemaakt, zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan. Meer informatie over de wet Passend Onderwijs is te vinden op de website Speciaal voor ouders en verzorgers is er ook meer informatie te vinden via De scholen van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML) hebben elk in een eigen schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en hoe dat is georganiseerd. Op de website van de scholen van SSONML is dit schoolondersteuningsprofiel terug te vinden en te downloaden. Mocht u meer willen weten over hoe de scholen van SSONML omgaan met Passend Onderwijs, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. De Medezeggenschapsraad In elke school behoort volgens de wet een medezeggenschapsraad actief te zijn, kortweg M.R. genoemd. De M.R. van Mytylschool Ulinghof bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Samen vertegenwoordigen zij ouders en team. In beleidszaken en diverse aangelegenheden die de school betreffen hebben zij een stem. De openbare M.R.-vergaderingen vinden 5-6 maal per schooljaar plaats. De raad bestaat uit: Oudergeleding: Mw. C. Greve / lid Mw. E. Greijn / lid Dhr. R. Heijnen / lid Personeelsgeleding: Dhr. J. Cremers / Voorzitter en vertegenwoordiger G.M.R. Mw. L. Ebbinge / lid Team & Ambulante Dienst SSO NML kent een tweetal diensten die leerlingen begeleiden binnen zowel het reguliere als het speciaal onderwijs: het Interdisciplinair Team en de Ambulante Dienst. In het schooljaar zullen deze twee diensten gecombineerd worden tot een nieuwe organisatie die zich specifiek richt op de ondersteuning van alle leerlingen, ouders, medewerkers en schoolteams van (speciale) basisscholen, scholen voor Voortgezet Onderwijs, scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs en andere professionals kunnen bij ons terecht met vragen. Daarmee wordt de aanwezige deskundigheid gebundeld en verbreed zodat optimaal tegemoet gekomen kan worden aan de ondersteuningsvragen die vanuit het onderwijs gesteld zullen gaan worden. Vanuit deze dienst zal daarmee naast de specifieke deskundigheid van de ambulante begeleider ook de deskundigheid van de gedragswetenschappers vanuit diverse disciplines en de maatschappelijk werkende beter toegankelijk gemaakt worden voor het totale onderwijsveld. De Ambulante Dienst en het Interdisciplinair Team bestaan uit een team van gespecialiseerde deskundigen met een brede ervaring en deskundigheid met betrekking tot leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en leerlingen met psychiatrische of ernstige gedragsproblemen. We zien het ondersteunen en ontwikkelen van passend onderwijs voor deze leerlingen daarbij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in dit proces. Wij zijn er voor iedereen in Noord- en Midden-Limburg die te maken heeft met een kind of jongere voor wie de schoolcarrière niet vanzelfsprekend verloopt. Ouders, professionals in het onderwijs en de zorg en andere betrokkenen kunnen met vragen bij ons terecht. Wij verbinden onderwijs in al zijn facetten aan het leren & ontwikkelen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een specifieke onderwijsvraag uitgaande van hun levens brede ontwikkelingsperspectief. Dit doen we proactief en op een systeemgerichte manier. We bundelen, verbinden en delen aanwezige kennis en ervaring, ontwikkelen nieuwe kennis en ondersteunen de ontwikkeling daarvan. Zo wordt expertise zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar en kan een grote diversiteit aan vragen beantwoord worden. De dienstverlening van de dienst is veelzijdig en beschikbaar binnen de stichting SSO NML en daarbuiten. Vragen? Vraag gerust naar onze oplossingen! Tel.: Website:

6 KOERS Samenwerken aan het realiseren van onze missie: We zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. De centrale visie achter de veranderaanpak KOERS is dat wij via projectmatig werken, KOERSbeloften willen realiseren op basis van commitment en opbrengstgericht samenwerken. KOERS is een praktisch document dat wij gebruiken om richting te geven aan ons werk. Ook laten we hiermee aan ouders, leerlingen, scholen en partners in de regio zien waar we voor staan en waar we voor gaan. Ons uitgangspunt blijft onveranderlijk dat anders voor ons gewoon is. En gewoon is wat kinderen en jongeren kúnnen. Niet wat hun beperkingen zijn. KOERS is geen statisch document. Periodiek zal worden bezien of we op koers liggen of dat eventuele bijstellingen noodzakelijk zijn. De beloften in de drie programma s - Omgeving, Onderwijs en Organisatie - werken we uit in de vorm van concrete projecten. De Kernwaarden geven inhoud aan onze missie: We zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedingsen ontwikkelingsvragen. We werken met passie aan ontwikkeling We vertrouwen elkaar en zijn betrouwbaar We gaan uit van eigen kracht en zijn onszelf We handelen vanuit vakmanschap en ondernemerschap We hebben plezier in onze dienstbaarheid We zijn transparant en leggen verantwoording af Beloften Welke resultaten definiëren wij om onze missie en visie te realiseren? In de drie programma s Omgeving, Onderwijs en Organisatie doen we 35 beloften die wij zullen uitwerken in meetbaar geformuleerde doelen en vervolgens realiseren. Want belofte maakt schuld. Omgeving Wij nemen onze rol in de regionale verantwoordelijkheid voor passend onderwijs aan alle leerlingen. Wij doen dit in niet-vrijblijvende samenwerking met samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen, (jeugd)zorg, arbeidsmarkt en gemeenten en in voortdurende dialoog met leerlingen en ouders. Wij beloven het volgende: 1. SSO NML is bereid gezamenlijk met partners in het educatief netwerk verantwoordelijkheid te nemen voor het regionale onderwijs en invulling te geven aan de uitgangspunten van Passend Onderwijs. 2. SSO NML vervult een rol van betekenis in de samenwerkingsverbanden en is een betrouwbare partner in het bieden van specialistisch onderwijs en diensten voor kinderen en jongeren met specifieke opvoeding- en ontwikkelingsvragen. 3. SSO NML werkt in directe samenspraak, samenhang en samenwerking met leerlingen, ouders, samenwerkingsverbanden, onderwijsinstellingen, (jeugd) zorg, gemeenten, arbeidsmarktorganisaties en bedrijfsleven. 4. SSO NML biedt in samenwerking met haar partners in de (jeugd)zorg - duurzame onderwijs-zorgarrangementen. 5. SSO NML communiceert actief en open met haar omgeving, ontwikkelt relatiemanagement en versterkt haar profilering. 6. SSO NML vormt een door samenwerkingsverbanden en ketenpartners erkend expert voor onderwijs aan, en begeleiding van leerlingen met specifieke opvoeding- en ontwikkelingsvragen. 7. SSO NML levert een duurzame bijdrage aan de zorgniveaus van het reguliere onderwijs door middel van ondersteuning, begeleiding, training en onderzoek. 8. SSO NML toetst met regelmaat zowel ervaren kwaliteit als behoeften bij leerlingen, ouders, partners en medewerkers en stemt haar interventies af op deze toetsing. 9. SSO NML versterkt haar interne en externe netwerk en legt de niet-vrijblijvende samenwerking met andere organisaties vast in overeenkomsten. 10. SSO NML biedt haar onderwijs en diensten aan in een geografisch en organisatorisch samenhangende regio. Onderwijs Wij bieden specialistisch onderwijs voor elke leerling met specifieke opvoeding- en ontwikkelingsvragen op basis van zijn/haar talenten en mogelijkheden. Wij behalen hierbij de best mogelijke resultaten en onze activiteiten doorstaan iedere kwaliteitstoets. Wij beloven het volgende: 1. SSO NML biedt onderwijs en begeleiding aan alle leerlingen die a. geen of slechts gedeeltelijk beroep kunnen doen op het aanbod in het reguliere onderwijs in de regio vanwege opvoeding- en/of ontwikkelingsvragen; b. praktijkonderwijs nodig hebben; c. transitieonderwijs behoeven; d. een behandeling in een (jeugd)zorginstelling krijgen en een beroep op ons specialistisch onderwijsaanbod doen; e. tot bijzondere maatschappelijke doelgroepen behoren. 2. SSO NML heeft geen wachtlijsten. Voorwaarde hiervoor is borging van onze dienstverlening door de samenwerkingsverbanden. 3. SSO NML biedt haar onderwijs en diensten op f lexibele wijze en in samenwerking met partners zo thuisnabij mogelijk aan. 4. SSO NML biedt maatwerk aan iedere leerling volgens het 1 kind 1 gezin 1 plan-principe, vastgelegd in een door de ouders ondertekend Ontwikkelings Perspectief. 5. SSO NML hanteert uitstroomprofielen (dagbesteding, arbeid, vervolgonderwijs) in het (V)SO, referentieniveaus en kerndoelen volgens de Wet Kwaliteit (V)SO en de Wet Voortgezet Onderwijs (praktijkonderwijs). 6. SSO NML biedt, op basis van kwaliteitsbeleid, perspectiefrijk en opbrengstgericht onderwijs gericht op de interesses, talenten en uitstroommogelijkheden van leerlingen. 7. SSO NML past consequent onderwijsinnovaties toe in de lespraktijk. SSO NML verbindt de lespraktijk aan onderzoek en deelt de opbrengsten met partners. 8. SSO NML-scholen voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit het Toezichtkader van de Inspectie voor het onderwijs (toekenning basisarrangement). 9. SSO NML volgt de resultaten van leerlingen in een geautomatiseerd, transparant, uitwisselbaar en beveiligd leerlingvolgsysteem. 10. SSO NML maakt optimaal gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijsleerproces. 11. SSO NML besteedt in haar onderwijsprogramma s aandacht aan kunst en cultuur, muziek, sport en bewegen en aan gezonde voeding. Organisatie Wij faciliteren het primaire proces door een adequaat en transparant bestuurs- en organisatiemodel dat efficiënt en effectief opereert. Wij werken in een open aanspreekcultuur waarbij gezamenlijkheid, samenwerking en synergie uitgangspunten zijn. Wij beloven het volgende: 1. SSO NML hecht grote waarde aan samenwerking met partners en hanteert daarbij het 1 kind 1 gezin 1 plan-principe. 2. SSO NML hanteert waar mogelijk uniforme werkprocessen en gebruikt daarbij het INK-model. 3. SSO NML organiseert haar facilitaire diensten vanuit het principe Centraal en uniform wat kan, decentraal en gedifferentieerd wat moet. 4. SSO NML ondersteunt het primaire- en bestuurlijke proces door (interne of externe) professionele diensten op de terreinen Financiën & Control, Facilitaire Zaken, PR & Communicatie, Informatisering & Automatisering en Personeel & Organisatie. 5. SSO NML is een klantgerichte organisatie die mensen centraal stelt. Dat doen we vanuit een bedrijfsmatige aanpak. Dit betekent dat we persoonlijk betrokken zijn en zakelijk en doelgericht te werk gaan. 6. SSO NML onderzoekt een nieuwe, meer compacte en zo plat mogelijke organisatiestructuur ten behoeve van het primaire proces. 7. SSO NML spant zich maximaal in om, ondanks de bezuinigingen ten gevolge van Passend Onderwijs, expertise te behouden en door te ontwikkelen en vervult een rol van betekenis in de nieuwe samenwerkingsverbanden. 8. SSO NML zal met de samenwerkingsverbanden en andere partners zo spoedig mogelijk tot sluitende afspraken komen inzake de omvang van het speciaal onderwijs en de ambulante dienstverlening. 9. SSO NML onderzoekt de mogelijkheid haar kennis(ontwikkeling), expertise en innovatiekracht in een expertisecentrum onder te brengen. 10. SSO NML beschikt over een vaste kernformatie van mobiele en flexibele deskundigen met daaromheen een externe schil van specialisten. 11. SSO NML hanteert een huisvestingsbeleid dat gericht is op toekomstige onderwijsontwikkeling, dat een passend didactisch en pedagogisch klimaat biedt en waarin samenwerking met partnerorganisaties centraal staat. 12. SSO NML maakt, door middel van Integraal Personeelsbeleid, goed werkgeverschap waar en bindt en boeit haar medewerkers door het bieden van studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. 13. SSO NML versterkt het wij-gevoel en de interne synergie. 14. SSO NML kent een open aanspreekcultuur. Voor meer informatie over KOERS zie de website ELK TALENT TELT! 10 11

7 Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel Missie Mytylschool Ulingshof wil een expertisecentrum zijn voor leerlingen met lichamelijke- en meervoudige beperkingen, alsook voor langdurig zieke leerlingen in de regio Noord- en Midden Limburg. Visie op onze school Onze school voor speciaal onderwijs is een school waarbij onderwijs en revalidatie geïntegreerd zijn. Het onderwijs wordt afgestemd op individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Wij werken op een ontwikkelingsgerichte manier, op basis van de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Het doel is een zo goed mogelijke voorbereiding op een vervolgopleiding dan wel voorbereiding op een zo volwaardig mogelijke integratie in de maatschappij. Wij werken daarin nauw samen met de kinderrevalidatie afdeling van VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de leerlingen een geïntegreerd aanbod krijgen. Dit aanbod kent zowel revalidatiedoelen, als onderwijsdoelen, passend in de ontwikkeling van het kind. Het pedagogisch klimaat Het is van het grootste belang dat er in de school de juiste sfeer heerst. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen graag naar school komen en er zich thuis voelen. Dat ze zich geaccepteerd weten en dat er veel te leren, te ervaren en te beleven valt. Gezamenlijk dragen wij zorg voor een veilig, uitdagend en stimulerend pedagogisch klimaat. Maar ook voor een omgeving waarin zij leren omgaan met hun beperkingen. Zelf-redzaamheid en competentiegevoel komen tot ontwikkeling als de relatie tussen kind en medewerkers zich kenmerkt doorveiligheid. Derhalve zijn er duidelijk structuren en daarbinnen zijn openheid en vertrouwen sleutelbegrippen. Het onderwijskundig klimaat In het bovenstaande klimaat creëren we een overzichtelijke leer-, werk- en speelomgeving, waarin we ontwikkelingskansen creëren. De mogelijkheden van de leerlingen worden doelgericht, op een logische en planmatige wijze, volgens duidelijke ontwikkellijnen gestimuleerd. We zorgen voor een breed onderwijsaanbod, dat is afgestemd op de mogelijkheden van het kind. De programmering, varieert van zeer individueel en gerelateerd aan de ZML-leerdoelen voor de tyltylleerlingen tot en met meer groepsgewijs en gericht op de kerndoelen van het basisonderwijs voor de mytylleerlingen en de langdurig zieke kinderen. Elke leerling leert op eigen niveau en in eigen tempo. De 95 leerlingen van de school zijn verdeeld over 10 groepen die in grootte variëren van 7 tot 12, waarbij in elke groep een bevoegde leerkracht en onderwijsassistent werkzaam zijn. Zij bieden op een deskundige wijze ondersteuning aan het ontwikkelingsproces, de activiteiten in de groep en de verzorging van de leerlingen. De integrale benadering: Een goede samenwerking met de kinderrevalidatieafdeling van VieCuri zorgt voor een integraal pakket van onderwijs en revalidatie. Hierbij valt o.a. te denken aan: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, consultatie bij de kinderrevalidatiearts en ondersteunende begeleiding van psycholoog en maatschappelijk werk. Elk integraal pakket wordt samengesteld naar de behoefte van elke leerling en is het gevolg van gezamenlijk overleg, onder het motto: één kind één plan. Onze school wordt bezocht door ruim 100 leerlingen met een REC-3 indicatie. We kennen drie soorten indicaties: lichamelijk gehandicapt (lg), meervoudig gehandicapt (mg) en langdurig somatisch zieke kinderen (lz). De lg en lz geïndiceerde leerlingen volgen in principe mytylonderwijs en de mg geïndiceerde leerlingen volgen in principe tyltylonderwijs. We zeggen in principe, omdat ons onderwijs altijd wordt afgestemd op de individuele vraag van de leerling. Leerlingen vragen niet om mytyl- of tyltyl-onderwijs, maar om onderwijs op maat.om duidelijk te maken hoe dat onderwijs er uit ziet, willen we hier toch even de belangrijkste kenmerken van de beide onderwijssoorten benoemen. Mytylonderwijs Dit onderwijs biedt de leerling in principe de basisschoolleerstof voor 4 tot 12 jarigen aan. Aan alle leerlingen vanaf 4 jaar wordt een (zeer) gevarieerde kleuterwereld aangeboden met als streefdoel het verwerven van de (vereiste) leervoorwaarden. Vervolgens maken de leerlingen zich de leerstof eigen met de gangbare basisschoolmethoden, maar indien nodig, ook met remediërende methoden of zelf ontwikkelde methodieken. In het onderwijskundig handelen wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Daarom heeft het onderwijs een individueel en gedifferentieerd karakter. Tyltylonderwijs Het belangrijkste streefdoel binnen deze vorm van onderwijs is het maximaliseren van de (zelf)redzaamheid. De leerstofinhouden zijn afgestemd op ZML-doelen en staan in functie van de redzaamheid. Meer nog dan bij het mytylonderwijs wordt hier individueel gewerkt. De leerstofinhouden worden geïntegreerd en zo mogelijk in samenhang aangeboden. Bijvoorbeeld kleurwaarnemingsoefeningen kunnen prima in een gymles verwerkt zitten en tellen wordt ingepast bij een praktische vaardigheid zoals tafel dekken. Afhankelijk van de cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke en spraaktaalontwikkeling van de leerling kan de verstaanbaarheid een belangrijk facet binnen deze vorm van onderwijs zijn. Het gaat hierbij dan om de kwaliteit van de boodschap en om het vermogen elkaar te verstaan en te begrijpen. Zo kunnen relaties aangegaan en in stand gehouden worden. Mytyl- en tyltylonderwijs Naast de onderwijsinhouden die de doelen van het so- of zml-onderwijs nastreven, is er op onze school ook aandacht voor maatschappelijke vorming. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun rol in de maatschappij en geven ze een zo realistisch mogelijk zelfbeeld mee. We stimuleren het gevoel van veiligheid en medemenselijkheid en omdat wij van oudsher een katholieke school zijn, putten we daarbij ook uit de bron van de christelijke traditie met waarden, vieringen en feesten. In die traditie passen ook de eerste communie en het vormsel. De voorbereidingen vinden plaats in goed overleg met de ouders

8 3Organisatie van het onderwijs De school heeft momenteel 10 klassengroepen verdeeld over een onder- en een bovenbouw. In elke groep staat een gespecialiseerde leerkracht en een onderwijs-assistent. Er werken, óók op onze school, veel mensen part-time, maar toch hebben we geprobeerd om er voor te zorgen dat er niet meer mensen op een groep werken dan organisatorisch noodzakelijk. Voor gymnastiek, muziek en drama zijn er vakleerkrachten in dienst en verder is er een grote groep ondersteunend personeel aanwezig, van conciërge tot logopedistes.verderop in dit hoofdstuk staan alle namen op een rijtje. Maatregelen ter voorkoming van lesuitval Het is de laatste jaren steeds moeilijker gebleken om bij afwezigheid van personeel geschikte vervangers te vinden. In het hele onderwijs wordt dit probleem in meer of mindere mate ervaren. Iedere school bedenkt vervolgens allerlei mogelijkheden om het onderwijs desondanks doorgang te laten vinden. Op Mytylschool Ulingshof hebben we voor de volgende oplossingen gekozen: - het inzetten van eventueel aanwezige vaste vervangers of aan de school verbonden part-timers; - het inzetten van leerkrachten met een speciale taak (trajectbegeleider, coördinator of adjunct-directeur) - het inzetten van onderwijsassistenten onder supervisie van een leerkracht/coördinator - eventueel andere creatieve mogelijkheden benutten. Indien de hierboven opgesomde mogelijkheden zijn uitgeput resteert er slechts één mogelijkheid: het naar huis sturen van leerlingen. Er is geen eenduidige procedure aan te geven op basis waarvan het naar huis zenden van leerlingen zal plaatsvinden. Niet elke situatie is gelijk en niet elke oplossing is passend voor elk probleem. We zullen steeds opnieuw afwegen of het naar huis sturen van een bepaalde groep in de gegeven situatie de enig overgebleven mogelijkheid is. We zullen u hiervan altijd vooraf schriftelijk op de hoogte stellen zodat in de thuissituatie voor opvang gezorgd kan worden. Het is te hopen dat wij, net als in de afgelopen jaren, niet tot deze maatregel hoeven over te gaan. Personeel van de school Groepsleerkrachten Petra Dings Lia Ebbinge Ria van Enckevort Hanneke van Elswijck Ellis Gubbels Cindy in den Kleef José Kuypers Heleen Manders Sonja Manders Ruth Obers Jessy Peeters Dries Rooijakkers Nicky Vergeldt Susan Verheijen Maartje Vestjens Klassenassistenten Lia Berden Jos Cremers Marij van Erp Marijke Geelen Debbie Geraads Marian Hekking Annie Jacobs Wieneke van Kessel Erik Pouwels Marie-José van Rijswick Judith Sitsen Ine Smits Bianca Stans Vera Thijssen Vakleerkrachten Annette van Kleef / bewegingsonderwijs Liesje Rietveld / muziek Igor Smeets / bewegingsonderwijs Kirsten Stockbauer / drama Ondersteunend personeel Marij Bierstekers / interieur verzorgster Sjaak Vercoulen / conciërge Kirsten Krijnen / secretaresse Marjo Sanders / secretaresse Hilde Cremers / huishoudassistente Josien Vosdellen / verpleegkundige Iris Bloemen / psychologe Gertie Beurskens / logopediste Kitty Venninckx / logopediste Commissie van Begeleiding Drs. Y.C.M. (Yolanda) Clee, interim-directeur Paul Derkx / adjunct directeur Iris Bloemen / psychologe Laura Corsel / revalidatiearts Wim IJspeert / revalidatiearts Hans Ploum / coördinator onderbouw Lieke Wetzeler / maatschappelijk werkster Management team Drs. Y.C.M. (Yolanda) Clee, interim-directeur Paul Derkx / adjunct directeur / (privé) Hans Ploum / zorgcoördinator onderbouw en trajectbegeleider / (privé) 14 15

9 4. Toelating tot 4Toelatingscriteria de school Mytylschool Ulingshof is een school voor zowel lichamelijk, meervoudig gehandicapte als ook langdurig somatisch zieke leerlingen. De motorische beperking staat evenwel centraal. Deze beperkingen worden op onze school zoveel mogelijk overwonnen om het leervermogen bij een leerling te ontwikkelen. Leerlingen moeten voor wat betreft hun verstandelijke capaciteiten in potentie kunnen participeren in een schoolse onderwijsleeromgeving. Vanaf 1 augustus 2003 wordt een leerling op school toegelaten als hij/zij van de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) een LG, LG/MG of een LZ indicatie voor een cluster 3 school heeft gekregen. Voor het verkrijgen van een dergelijke beschikking moet voldaan worden aan een van de volgende criteria: Het School Ondersteunings Profiel (SOP) Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Een onderdeel van deze wet is de verplichting van elke school om een zgn. School Ondersteunings Profiel te hebben, afgekort: SOP. Kort gezegd komt het erop neer, dat in een SOP beschreven moet zijn welke leerlingen toelaatbaar zijn voor de betreffende school. Leerlingen in het Speciaal Onderijs hebben een ondersteuningsvraag. In het SOP geeft de school aan wat zij welke leerlingen zij wel kan ondersteunen en welke leerlingen niet. Voorbeeld: Mytylschool Ulingshof kan geen blinde leerlingen op verantwoorde wijze onderwijs bieden. Het SOP is een vrij lijvig document. Vanwege de omvang verwijzen wij u naar de website van de school. Lichamelijk gehandicapt (LG indicatie) Op basis van medisch- en psychodiag-nostisch onderzoek is vastgesteld dat een leerling een of meer stoornissen heeft die motorische beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen. Er is sprake van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit een leerachterstand, vermindering van de leertijd met minstens 25 % door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim of een geringe zelfredzaamheid, waardoor men afhankelijk is van derden voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen. De zorg en extra ondersteuning vanuit het regulier onderwijs heeft onvoldoende effect; te weinig vooruitgang ondanks extra hulp van minstens een half jaar. Deelname aan het reguliere onderwijs (zonder LGF) is niet mogelijk. Meervoudig gehandicapt (LG/MG indicatie) Hierin vallen 3 groepen te onderscheiden: - Leerlingen met een LG indicatie en met een IQ<70, zijn leerlingen voor de tyltyl-afdeling van Mytylschool Ulingshof. - Leerlingen met een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ<20) - Leerlingen met een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ 20-34) met bijbehorend zeer beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedrags-problematiek. Met name deze 2 laatste groepen vallen (vooralsnog) niet direct binnen de primaire doelgroep van mytylschool Ulingshof omdat we daar nog geen onderwijsaanbod voor hebben. Langdurig somatisch zieke kinderen (LZ indicatie) Leerling met lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornis, die niet in hoofdzaak leidt tot motorische beperkingen, maar wel leidt tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen. Er is sprake van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit een leerachterstand, vermindering van de leertijd met minstens 25% door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim of een geringe zelfredzaamheid, waardoor men afhankelijk is van derden voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen. De zorg en extra ondersteuning vanuit het regulier onderwijs of van de zorg- of hulpverlenings-instanties heeft onvoldoende effect. Deelname aan het reguliere onderwijs (zonder LGF) is niet mogelijk. Toelatingsprocedure De toelatingsprocedure is als volgt: Een kind wordt door de ouders aangemeld bij de trajectbegeleider van de mytylschool. Hij zal een afspraak maken voor een eerste intake en een rondleiding door de school. Bij wederzijds goedvinden (de Commissie van Begeleiding van de mytylschool zal een pre-advies geven) zal het traject richting de CvI daadwerkelijk ingezet worden. De trajectbegeleider gaat het dossier voor de CvI klaarmaken. Hiervoor moeten veel gegevens worden overlegd: o.a. een aanmeldingsformulier, een onderwijskundig rapport of een zorgverslag, een vragenlijst motorisch functioneren en zelfredzaamheid, een medische rapportage en een psycho-diagnostisch onderzoek naar intelligentie en/ of ontwikkelingsniveau. De kans is aanwezig dat ouders met hun zoon/ dochter uitgenodigd worden op de mytylschool voor een medisch onderzoek door de revalidatiearts en/of een psychodiagnostisch onderzoek door de gedragswetenschapper. De CvI beoordeelt vervolgens of een leerling toelaatbaar is tot het onderwijs dat op Mytylschool Ulingshof gegeven wordt. Als een leerling een positieve beschikking krijgt, kan de leerling op de mytylschool geplaatst worden. Alle formaliteiten die dan nog dienen te geschieden, zullen gaandeweg het traject met de betreffende ouders doorgenomen worden. De toelatingsprocedure is een zorgvuldig traject waarover wij u graag persoonlijk informeren. Als u overweegt uw zoon of dochter bij ons aan te melden, neemt u dan contact op met de trajectbegeleider; Hans Ploum ( ). Een tweede mogelijkheid om aan te melden is via het Inter Disciplinair Team (IDT) van de Stichting Speciaal Onderwijs NML. Dit traject verdient de voorkeur wanneer de ouders twijfelen of de Mytylschool Ulingshof wel de enige juiste plek is voor hun zoon of dochter. Aanmelden kan tijdens werkdagen van u u. via telefoonnummer

10 4 5. Leerlingenzorg 5 In onze missie staat: Het onderwijs wordt afgestemd op individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Wij werken op een ontwikkelingsgerichte manier, op basis van de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Om dit waar te kunnen maken is het belangrijk dat wij de leerlingen goed in beeld hebben en houden en dat we ons onderwijs goed plannen. Herindicatie zittende leerlingen De wet leerlinggebonden financiering bepaalt dat alle leerlingen met een LG/LZ-indicatie om de drie jaar én alle leerlingen met een MG-indicatie om de vier jaar, door de CvI beoordeeld moeten worden of voortzetting van dit onderwijs gerechtvaardigd is. Het schoolklimaat Het welbevinden van de leerlingen en het personeel is van het grootste belang, wil eenieder optimaal functioneren. De leerlingen moeten zich thuis voelen op school, zich veilig weten. Veiligheid betekent een heldere regelgeving en een respectvolle omgang met elkaar. Als team betekent dit, vanuit regelmaat, duidelijkheid en een rustige werksfeer, veel aandacht schenken aan het individuele ontwikkelingsniveau van elk kind. Meestal is deze veilige omgeving te waaborgen. Incidenteel is bijsturing nodig. Indien door een gerichte actie van een leerling de veiligheid van een medeleerling en/of volwassene binnen de schoolsituatie in het geding komt, zijn uitgebreidere maatregelen nodig. Deze maatregelen kunnen zijn: Schorsing De situatie wordt met de leerling besproken en er wordt gezocht naar gedragsalternatieven. In dit geval worden de ouders altijd op de hoogte gesteld. Indien het gedrag zich herhaald, worden de ouders ook uitgenodigd voor een gesprek op school. Indien nodig kan de directeur daarna overgaan tot schorsing van de leerling. De directeur stelt de ouders telefonisch van de schorsing op de hoogte. De mededeling wordt schriftelijk bevestigd. Van de brief wordt een afschrift verzonden aan de onderwijsinspectie. Bij terugkomst vindt er een gesprek tussen de betrokkenen, ouders en de directeur plaats. Verwijdering Als de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben en het gedrag niet in positieve zin veranderd, kan na zorgvuldig beraad overgegaan worden tot verwijdering van school. De school zal dit altijd schriftelijk bevestigen aan ouders en inspectie. De ouders kunnen eventueel tegen de beslissing een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. Voor nader advies kunnen de ouders ondermeer bij de inspecteur terecht. De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Dit is het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg. Commissie van Begeleiding (CvB) Elke school voor speciaal onderwijs is verplicht om een Commissie van Begeleiding aan te stellen. Bij ons op school bestaat deze commissie uit de directie, de revalidatiearts, de coördinatoren en de psychologe (voor namen verwijzen we naar het personeelsoverzicht in hoofdstuk 4). De commissie is verantwoordelijk voor een goede leerlingenzorg. Het is haar taak en zorg de ontwikkeling van elke leerling goed in beeld te hebben en te houden en te zorgen voor langdurige en kwalitatief goede, geplande begeleiding. De CvB komt elke 2 weken bij elkaar om haar werk te kunnen doen. Dat werk begint bij de aanname van de leerlingen en het opstellen van het begeleidingsplan. Vervolgens speelt de commissie een rol bij het opstellen van de groepsindeling. Leerlingen kunnen in hun schoolcarriére meermalen besproken worden in de CvB, wanneer daar aanleiding voor is. De vraag is deze school de beste plek voor deze leerling wordt bij sommige leerlingen jaarlijks gesteld. Alle leerlingen worden in ieder geval tussen hun 10e en 12e jaar door de commissie besproken. Op dat moment zal de commissie een advies uitbrengen over de best mogelijke door- of uitstroom mogelijkheden voor de leerling. Dit advies is altijd individueel en wordt met de ouders besproken. Groepsplan Alle leerlingen maken deel uit van een groep met leerlingen uit dezelfde leeftijdscategorie of met enigszins gelijke ontwikkelingsmogelijkheden, mede op basis van individuele handelingsplannen. De doelen van de individuele leerlingen worden zoveel mogelijk in een gezamenlijk onderwijsprogramma verwerkt. Dit programma wordt elk schooljaar, voor elke groep, beschreven in een groepsplan. Leerlingbespreking Naast de handelingsplanbesprekingen van leerkracht en ouders, worden alle leerlingen minimaal 1 keer per jaar in een gezamenlijk overleg van school en revalidatie besproken. Bij deze bespreking van het revalidatieteam (rt), zijn de ouders en alle behandelaars aanwezig. De ouders ontvangen ter voorbereiding op deze bespreking een vragenlijst en een rapportage. Tevens vinden er binnen school minimaal 2 maal per jaar groepsbesprekingen plaats. Daarin is ruimte om de groep als geheel, maar ook om de individuele leerlingen te bespreken

11 5Ontwikkelingsperspectief en HGPD Van elke leerling van onze school heeft de Commissie van Begeleiding (CvB) een zgn. Ontwikkelingsperspectief opgesteld, afgekort: OPP. Het Ontwikkelingsperspectief is de omschrijving van wat een school met de mogelijkheden en beperkingen van een leerling wil bereiken. Anders gezegd: het is eindniveau van de leerling, dat verwacht of nagestreefd wordt. Het OPP is bewust ambitieus en optimistisch geformuleerd. De basis voor het ontwikkelingsperspectief wordt gevormd door het denken en handelen volgens Handelings Gerichte Proces Diagnostiek, afgekort HGPD. We brengen de leerling in kaart, met al zijn compenserende en belemmerende factoren. Dat geldt voor het kind als individu - lichamelijk, verstandelijk, sociaal-emotioneel, gedrag-, de groep, de school, de revalidatie, het gezin en de vrije tijd. Vrije expressie Van waaruit beweeg jij? We gaan op onderzoek uit, in ons lichaam. Wat voel jij in je lijf, als je tenminste bij je gevoel kan komen? Veelal zitten we met onze aandacht in ons hoofd. Dat heeft veel voordelen, maar soms stagneert het je acties en kom je moeilijk in beweging. Of je beweegt vanuit je automatische piloot. Maar ook vaak bewegen wij ons vanuit de verwachtingen van onze buitenwereld. Vrije expressie helpt je om je te uiten. Je drukt je uit in je beweging, van binnen naar buiten. Door je lichaamstaal, laat je als vanzelf al veel zien. Wanneer je langzaam en gebogen rondloopt, druk je iets anders uit, dan wanneer je vlot en rechtop loopt. We doen oefeningen, die er voor zorgen dat je helemaal in je lijf aanwezig bent en in contact met jouw binnenste. Dan hoef je niet iets te bedenken, origineel, of nog leuker dan een ander te zijn. Je mag gewoon helemaal jezelf zijn, zonder oordeel. Je maakt jouw eigen bewegingen, waarbij je schaamte en angst er ook mogen zijn. Je laat dat wat in je leeft vrij naar buiten komen. Dat kan je doen met je hele lijf, door te bewegen, maar ook met je stem. Zo kan je de trilling van je ziel naar buiten laten klinken. Stembevrijding is voor iedereen weggelegd omdat je altijd binnen je eigen stembereik klinkt. Hoog of laag, hard of zacht alles is goed. Je kunt het nooit fout doen. Je gebruikt vaak een harde stem wanneer je boos bent en valt vaak stil wanneer iets te groot is om op te reageren. Een vreugdekreet klinkt anders dan een jammerklank. Alles mag er zijn. Je kunt ook expressie geven, door middel van je creativiteit vrij te laten komen. Daarvoor hoef je niet te bedenken of je wel of niet creatief zou zijn. Je bent het! Iedereen is creatief en kan een verfkwast op een vel papier zetten. Of mooie plaatjes uitscheuren en opnieuw vormgeven. Misschien wel juist als je dit niet vaak doet, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Expressie Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki Ga naar: navigatie, zoeken Expressie is het uiten van gevoel op een creatieve manier. Expressieve activiteiten kunnen zijn: dans, drama, taal en beeldende vorming. De fantasie en (onbespreekbare) gevoelens worden geuit op een kunstzinnige manier. Vooral jonge kinderen (4-10) vinden het leuk om hier op spelende wijs mee bezig te zijn, vaak in kortere spellen vanwege de kortere spanningsboog, bijvoorbeeld: drama spelletjes, vrije (dans)bewegingen bij liedjes en schilderen. De oudere doelgroepen (10+) vinden expressie aangepast ook leuk, dat gaat vaak in projectvorm, bijvoorbeeld: film maken, games ontwerpen of graffitischilderij. Toetsen en rapporten Enkele keren per jaar worden leerlingen, die methodisch onderwijs (LG) genieten, getoetst middels methodegebonden toetsen en toetsen welke landelijk genormeerd zijn (o.a. Cito). Twee maal per jaar (in januari en juli) krijgen de oudste leerlingen een schoolrapport, waarin hun vorderingen beschreven staan. De jongste leerlingen krijgen een keer per jaar een rapport. Leerlingdossier Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd dat gedurende zijn verblijf op school wordt bijgehouden. Het dossier blijft bewaard tot vijf jaar nadat de leerling bij de school is uitgeschreven. Ouders hebben recht van inzage. Als zij het dossier willen inzien, dan kunnen zij contact opnemen met de van de zorgcoördinator van de school. Integratieplaatsing regulier onderwijs Er bestaat bij ons op school de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten integratieplaatsing regulier onderwijs. Een leerling van onze school bezoekt dan gedurende een dagdeel c.q. een dag per week een klas binnen het regulier onderwijs. Waarbij in eerste instantie de sociale integratie hoofddoelstelling zal zijn en participeren (het daadwerkelijk meedoen) het devies dient te zijn. Dit uiteraard na zorgvuldige afwegingen van alle betrokkenen en waarbij ook nu weer het kind centraal zal staan. Om alles in goede banen te leiden en om teleurstellingen te voorkomen hebben we een beleidsnotitie gemaakt waarin we een aantal afspraken hebben vastgelegd. We hechten er belang aan om deze notitie eerst met de betrokken ouders door te nemen alvorens concrete stappen te gaan zetten richting zo n integratieplaatsing. Mocht u als ouder belangstelling hebben om voor uw zoon of dochter zo n traject eventueel in te gaan zetten, neem dan gerust contact op met dhr. Hans Ploum voor een verkennend gesprek. Door- en uitstroommogelijkheden Tijdens het verblijf op onze school wordt regelmatig de vraag gesteld is dit de beste plek voor deze leerling? De loopbaan op de Mytylschool is niet gebonden aan het systematisch doorlopen van de leergroepen 1 8, zoals op de basisschool. Sommige leerlingen maken al op jonge leeftijd de overstap naar het regulier onderwijs. Anderen maken die overstap wanneer zij naar het voorgezet (speciaal) onderwijs gaan en sommige leerlingen blijven bij ons op school totdat zij een vorm van dagbesteding hebben gevonden die bij hen past. Voor elke leerling is dit anders, vandaar ook dat er bij ons geen ouderavonden worden georganiseerd om informatie te geven over vervolgmogelijkheden. De Commissie van Begeleiding bewaakt de in-, door- en uitstroom en zal tijdig adviseren als een overstap in het belang van de leerling is. Uitstroom Per hebben we 9 schoolverlaters: 1 x Dagbesteding 1 x PrO t Wildveld 1 x VSO ZML Herman Broerenschool 1 x VSO ZML Vijverhofschool 5 x VSO Mytylonderwijs Werkenrode Daarnaast zijn er 7 leerlingen overgestapt naar de nieuwe locatie van Speciaal Onderwijs, gemeente Venray, in Geijsteren

12 6. Revalidatie Wat is kinderrevalidatie? Kinderrevalidatie is een specialisatie in de geneeskunde, die zich richt op kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door beperkingen, voornamelijk op basis van motorische stoornissen. Kinderrevalidatie beoogt herstel van de verstoorde interactie met de omgeving en het bereiken van een optimale graad van zelfstandigheid en sociale integratie. Het onderzoek en de behandeling vinden plaats in een pedagogisch kader en richten zich zowel op de ontwikkeling van het kind, als op de gevolgen daarvan voor het gezin. Veel leerlingen die de Mytylschool Ulingshof bezoeken, krijgen kinderrevalidatiezorg vanuit de afdeling revalidatie van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandelingen door het revalidatieteam, bestaande uit; Fysiotherapie De kinderfysiotherapeut probeert door middel van adequate diagnostiek en behandeling van het bewegend functioneren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot een volwassene die op een voor hem aanvaardbare manier kan participeren in de maatschappij. Ergotherapie Doel van de kinderergotherapie is kinderen met hun beperkingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun dagelijks leven. De ergotherapeut leert kinderen opnieuw en anders handelen of omgaan met hulpmiddelen. Hij adviseert, informeert en geeft instructies aan ouders, verzorgers en leerkrachten ten aanzien van aangepaste materialen en voorzieningen. Hij screent en volgt nauwgezet de sensomotorische ontwikkeling en stimuleert deze met doelgerichte behandelingen. Logopedie De logopedist onderzoekt en behandelt kinderen met stem-, spraak-, taal- en/of gehoorstoornissen. Indien noodzakelijk krijgen kinderen eet- en drinktherapie of wordt mondbehandeling toegepast. Wanneer er sprake is van een zeer ernstige spraakstoornis, wordt er gezocht naar een geschikte alternatieve communicatie methode. Maatschappelijk werk Medisch maatschappelijk werk biedt begeleiding aan ouders/verzorgers en/of kinderen die psychosociale- en emotionele problemen ervaren ten gevolge van beperkingen door ziekte en/of medische behandeling.de begeleiding is gericht op het vinden van evenwichtige oplossingen in samenspraak met ouders/verzorgers en/of kind. Psychologische dienst De gedragswetenschapper verricht onderzoek naar het ontwikkelingsniveau alsook de cognitieve en intellectuele mogelijkheden en beperkingen, om daarmee het leervermogen van de kinderen in te schatten. Daarnaast adviseert en begeleidt zij bij hulpvragen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. De therapeutische peutergroep Dikkertje Dap. De therapeutische peutergroep Dikkertje Dap (DD) is bedoeld voor kinderen van 0 tot maximaal 4 jaar, die aangewezen zijn op vroegtijdige revalidatiebehandeling en intensieve stimulering van alle ontwikkelingsaspecten. Personeel kinderrevalidatie Wim IJspeert / Revalidatiearts Laura Corsel / Revalidatiearts Suzanne van Bragt / O.E. manager tel Jozet Dickhoff / Secretaresse tel Veronique Tosserams / Secretaresse tel Marianne Munnich/ Fysiotherapeute Teamleider Wies Peeters / Fysiotherapeute vakgroep voorzitter / tel Manon Flos / Fysiotherapeute Loes Henssen / Fysiotherapeute Arie de Jager / Fysiotherapeut Ineke van Tilborg / Fysiotherapeute Carla Beulen / Ergotherapeute vakgroep voorzitter / tel Petra Bongartz / Ergotherapeute Maud Bougie / Ergotherapeute Anja Gillissen / Ergotherapeute Anneke van Lier / Ergotherapeute Angelie Poels / Ergotherapeute Willemien Ghielen / Ergotherapeute Susanne Toll / Logopediste vakgroep voorzitter Monique Linssen / Logopediste Josje Boumans / Ped. medewerkster (Dikkertje Dap) Marij van Heijst / Ped. medewerkster (Dikkertje Dap) Carolien Lenssen / Ped. medewerkster (Dikkertje Dap) Wilmie Verlijsdonk / Ped. medewerkster (Dikkertje Dap) Lieke Wetzeler / Maatschappelijk werkster tel of

13 7. Ouders Contacten met ouders Wij vinden het uiterst belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Informatie, communicatie en participatie zijn sleutelbegrippen. De school informeert ouders op velerlei wijzen: In de eerste week van het schooljaar worden ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd voor een informatieavond over de algemene gang van zaken op school. In het begin van het schooljaar nodigt de school alle ouders uit voor een informatieavond m.b.t. de groep van hun kind. Eén keer per maand verschijnt de Nieuwsbrief Via de website: Eénmaal per jaar komen de leerkracht en de onderwijsassistent(e) op huisbezoek Verder zijn er themabijeenkomsten die samen met de ouderraad worden ingevuld. Voor de individuele leerlingbesprekingen verwijzen we naar hoofdstuk 5. Communicatieschriftje Leerlingen die in hun verbale communicatie beperkt zijn en niet zelf de wetenswaardigheden van de dag aan hun ouders kunnen vertellen, maken gebruik van een communicatieschriftje. De ouders kunnen via de communicatieschriftjes ook informatie doorgeven aan de school. De Ouderraad De ouderraad, officieel aangeduid als Stichting Ouderraad Mytylschool Ulingshof, is een vertegenwoordiging van ouders. De raad wil activiteiten voor de leerlingen op school ondersteunen en de samenwerking tussen ouders en school bevorderen. Zij streeft naar actieve betrokkenheid. De raad bestaat uit: Mw. C. Greve / Voorzitter Mw. L. Colbers / Secretaresse Mw. J. Janssen / Penningmeester Mw. Y. Janssen / lid Mw. M. Geurts / lid Mw. G. Corstjens / lid Dhr. P. Derkx / (vertegenwoordiger school) Ouderbijdrage Activiteiten zoals uitstapjes, excursies, maar ook festiviteiten zoals Sintermerte, St. Nicolaas, carnaval, kerst- en paasviering worden niet door het Ministerie van Onderwijs betaald. Om deze extraatjes te bekostigen vraagt de ouderraad een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. De Ouderraad geeft wel een richtbedrag van 36. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer t.n.v. Stichting Ouderraad Mytylschool Ulingshof Venlo. Een en ander zal worden vastgelegd in een overeenkomst. Ouderhulp Een aantal ouders helpt op school bij bijzondere activiteiten. Zo zijn er ouders die hulp bieden bij het regelmatig en systematisch nakijken van alle leerlingen bij bestrijding en voorkomen van hoofdluis. Een aantal ouders helpt ons wekelijks bij het schoolzwemmen. Ook zijn er ouders die hulp bieden bij het beheer van de schoolbibliotheek en het plastificeren van boeken. Sponsoring Binnen Mytylschool Ulingshof worden diverse activiteiten georganiseerd. In principe dient de financiering van deze activiteiten bekostigd te kunnen worden uit de basisfinanciering van de overheid. Alleen voor het schoolkamp maken we structureel gebruik van gelden die door derden worden gesponsord. Het schoolkamp voor onze doelgroep stelt veel eisen aan vervoer en accommodatie. De hogere kosten kunnen daardoor niet uit de Materiële Instandhouding van de school bekostigd worden. Andere aanvullende sponsoractiviteiten gebeuren altijd op verzoek van de directie van school. Zij bepaalt het doel en geeft aan waarom het niet uit de basisbekostiging van de school kan. Zij zal de sponsorcommissie verzoeken om een sponsoractie te starten. De sponsorcommissie bestaat uit een lid van de ouderraad, een teamlid en de adjunct-directeur. Op basis van de omvang van de actie kunnen daar nog leden van de ouderraad en schoolteam aan worden toegevoegd. Er wordt van tevoren altijd een raming van de te verwachten kosten en opbrengsten gegeven. Indien de geraamde opbrengst van een sponsoractie lager of hoger is dan verwacht, beslist de Ouderraad in overleg met de directie over de voortgang. Criteria: sponsoring mag nooit de autonomie, objectiviteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van Mytylschool Ulingshof en andere betrokkenen in gevaar brengen. De sponsorcommissie zal, voordat uiteindelijk het groene licht gegeven wordt, zowel ouderraad als team informeren over de actie en de gebruikte argumenten. Benefietacties Soms wordt de Mytylschool daarnaast begunstigd door een benefietactie. Dit gebeurt niet op initiatief van de school. Als groepen mensen iets voor de school willen betekenen vindt er samen met de Ouderraad en MR een afweging plaats. Dit gebeurt op basis van de relatie tussen organisatoren, hun intenties en uitvoering. Objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van Mytylschool Ulingshof om tot een beslissing te komen worden middels bovenstaande werkwijze gewaarborgd. Reclame Voor zowel sponsoracties als benefietacties geldt dat de school niet zal meewerken aan reclameuitingen. Wel mag er in de kampgids of nieuwsbrief worden vermeld welke sponsoren een bepaalde activiteit ondersteunen. Bij het overhandigen van een bijdrage in het kader van een benefietactiviteit wordt alleen een gezamenlijk nieuwsbericht, eventueel met foto, gemaakt voor de lokale nieuwsbladen. Ook dan zijn reclameuitingen niet aan de orde. Verantwoording De sponsor- en benefietgelden worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad en staan op een rekening van de ouderraad om daarmee ook onduidelijkheden met de basisbekostiging van de school te voorkomen. De jaarrekening van de ouderraad is ook altijd onderdeel van onderzoek door de accountant en wordt meegenomen in de financiële jaarrekeningen van de school en stichting. Daarnaast hebben ouders altijd inzage in de stukken van de Ouderraad, in de sponsorgelden en inkomsten en de uitgaven die er zijn gedaan. Daarvoor kan altijd een afspraak met de penningmeester worden gemaakt. Bovendien worden ouders geïnformeerd via het jaarverslag in nieuwsbrieven

14 8. School en ontwikkeling Op Schoolniveau De afgelopen jaren zijn we met veel zaken bezig geweest. Zaken m.b.t. het geven van onderwijs, met het gebouw en met de positionering in de regio. Al die zaken zijn nodig om onze positie als Centrum voor onderwijsexpertise en kinderrevalidatie stevig te verankeren in de regio. In het kader van de landelijke beleidsmaatregel rondom Passend Onderwijs zullen we die expertise verder moeten ontwikkelen, uitbouwen en ter beschikking stellen aan de regio. Ook in de komende jaren zullen we dus veel zaken ter hand nemen of uitbouwen. De punten die hieronder beschreven zijn worden aangepakt en worden in de komende jaren uitgewerkt. Deze zijn uitgebreid beschreven in ons schoolplan , goed gekeurd door de MR en het College van Bestuur. Hieronder staan de zaken die in het komend jaar sterk in de aandacht staan. Onderwijs- en leerlingzaken Een document opstellen over het zgn. Ontwikkelingsperspectief Verdere ontwikkeling van het onderwijs in de twee hoogste groepen van de school, de zgn VSO-groepen, met o.a. interne stages Op ict-gebied: een startpagina op maat maken voor elke leerling met doorverwijzing naar internetsites, educatieve programma s etc. Organisatie en personeelsbeleid Samenwerking met VieCuri m.b.t. één kind, één plan evalueren en waar nodig aanpassen c.q. bijstellen Het opstellen van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen voor en door medewerkers Kwaliteitszorg Binnen de stichting zijn we op diverse manieren bezig om de kwaliteit van het werken te bevorderen. We werken planmatig en evalueren alle inhouden en processen om te bezien of we de gestelde doelen halen. Waarnodig stellen we bij. Zo hebben we in 2009 weer een onderzoek gedaan naar tevredenheid van de ouders. We waren blij dat we hele goede scores haalden en zijn met de MR en OR aan het bekijken waar nog verbetering nodig is. Daarnaast vindt met de invoering en verbetering van Data-care een geweldige kwaliteitsverbetering plaats. Daar boven op willen we in het komend jaar twee aspecten verder uitwerken, namelijk: De prestaties van de leerlingen afzetten tegen de verwachtingen die we op basis van diagnostiek van kinderen mogen hebben. Een nog sterkere relatie tussen de evaluatie van de handelingsplannen en de Commissie van Begeleiding. Externe contacten: Aangaan van samenwerkingsrelaties in kader van passend onderwijs in de regio s Noord- en Midden Limburg. De school wordt in Noord- en Midden Limburg als expertise instituut ervaren. Intensieve samenwerking met de scholen binnen het SSONML m.b.t. V.S.O. activiteiten. Realiseren van samenwerkingsverbanden met ketenpartners zoals KDC s met betrekking tot inzet van AWBZ-zorg en doelgroep lager functionerende leerlingen. Binnen de stichting SSONML Binnen de stichting wordt momenteel hard gewerkt aan het realiseren van samenwerkingsprojecten tussen de SSONML-scholen onderling en scholen voor regulier onderwijs. Dit krijgt vorm in het project Talentencampus. In dit project is een onderwijskundig concept ontwikkeld waarin het regulier onderwijs samengaat met de Vijverhofschool (REC 3) en t Poortje (REC 4). Ontwikkelingen die goed passen in het toekomstbeeld Passend Onderwijs. Websites waar U meer informatie vindt zijn: Een andere ontwikkeling binnen de stichting mag zeker niet onvermeld blijven. De school voor Praktijkonderwijs, Het Wildveld werkt samen met de school De Velddijk (voortgezet speciaal onderwijs REC 4) aan het realiseren van een centrum voor arbeidstoeleiding, genaamd Transfer- en expertisecentrum Arbeidstoeleiding (Teca). De functie hiervan is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden en te helpen aan werk in de maatschappij en hen daarbij te coachen in die overgang. Regionaal Mytylschool Ulingshof is onderdeel van REC 3 Limburg, een samenwerkingsverband van tien scholen voor ZML en mytyl / tyltylonderwijs in Limburg. Naast deze samenwerking gaan we ook intensief samenwerken met scholen voor regulier onderwijs in het kader van Passend Onderwijs. Hiertoe maken we onderscheid in de regio s Noorden Midden Limburg. In beide regio s zijn plannen om de samenwerking verder uit te bouwen. Denk hierbij aan de eerder genoemde voorbeelden die een beeld geven van hoe de samenwerking inhoudelijk vorm kan krijgen. Behalve samenwerking tussen scholen voor regulier- en speciaal onderwijs zal er in deze samenwerking veel aandacht worden geschonken aan samenwerking met voorzieningen van jeugdzorg. Uiteindelijk zal die samenwerking ertoe moeten leiden dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis die onderwijskundige zorg krijgen die zij nodig hebben en dat ouders zo min mogelijk problemen (bureaucratie) ondervinden bij het indiceren en toekennen van de nodige onderwijs/zorgarrangementen. Het komend jaar zal de samenwerking tussen REC 3 en REC 4 verder verkend worden. Tot slot dient nog de samenwerking met de kinderdagcentra vermeld te worden. Bovendien is er ook nog samenwerking met zorginstellingen zoals: Dichterbij, Kleur, Daelzicht, PSW en SGL. Instellingen die o.a. dagbesteding, pedagogische ondersteuning en woonvoorzieningen bieden voor leerlingen met beperkingen

15 9. Schooltijden en vakanties Schooltijden ma. 8.55u u u u. di. 8.55u u u u. wo. 8.55u u. do. 8.55u u u u. vr. 8.55u u 13.30u u. Pauzetijden: uur en uur De leerlingen zijn vanaf 8.30 uur welkom op school. Om 8.45 uur gaat de 1e bel, dan kunnen de leerlingen naar hun klaslokaal gaan. Om 8.55 uur starten de lessen. Sommige leerlingen van de school komen alleen s morgens of alleen s middags naar school, i.v.m. hun beperkte energie of omdat ze moeten groeien in het ritme van de school. Hierover worden dan met de ouders en de vervoerder (taxi) aparte afspraken gemaakt. Vrije dagen kleutergroepen De groepen 1 en 2 (kleuters) hebben 16 keer een vrijdag vrij. In de nieuwsbrief zullen de exacte data vermeld worden en ze staan ook op de schoolkalender. Compensatieverlof Onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel krijgt in een aantal gevallen zogenaamd compensatieverlof (voorheen ADV) en zal dan vervangen worden. Urenberekening: Ma-di-do-vr: van 8.55 uur tot uur = 6,58 uur Pauze 30 minuten 4 x (6 uur en 35 minuten) 30 minuten = 6,08 uur x 4 = 24,32 uur Woensdag: van 8.55 uur tot uur = 3,58 uur. Totaal per week: 4 x 6,08 uur plus woensdag 3,58 uur = 27,90 uur Op jaarbasis: 52 x 27,90 = 1450,08 uur Vakantierooster Mytylschool Ulingshof Venlo, schooljaar De uitgangspunten: - de landelijke vakantieregeling - aansluiten bij het advies van de Commissie Schoolleiders Noord-Limburg - eigen beleid: - studiedagen evenwichtig verspreiden over het schooljaar - niet meer dan één dag kop-\ pelen aan een vakantieperiode - spreiden in weekdagen vakanties data uren af studiedag uren af Herfstvakantie ma t/m vr ,90 Sinterklaas za Kerstvakantie ma t/m vr ,80 Vastelaovend ma t/m vr ,90 Pasen ma. 6 april ,08 Mei-vakantie ma t/m inclusief vr ,80 do ,08 ma ,08 ma ,08 vr ,08 vr ,08 Extra verlof Indien u voor uw leerplichtig kind (vanaf 5 jaar) verlof wenst i.v.m. extra vakantie dan dient u minimaal twee weken vooraf een schriftelijk verzoek middels een formulier en een werkgeversverklaring bij de directie in te dienen. De directie van de school mag slechts voor gewichtige omstandigheden vrij geven (huwelijk, begrafenis, verhuizing, etc., bron: Gewijzigde leerplichtwet 1994). Meer informatie ligt op school ter Lestijden schooljaar zonder vakanties en studiedagen: Af: vakanties en studiedagen: Resteert: 1450,08 uur 395,60 uur 1054,48 uur 28 inzage. 29 Koningsdag Hemelvaart do en vr ,16 Pinksteren ma ,08 Zomervakantie ma t/m vr ,40 di ,08 Totaal 359,12 36,48 Totaal vakanties: 359,12 uur Totaal studiedag: 36,48 uur Totaal af lestijden 395,60 uur

16 10. Praktische zaken Overblijffaciliteiten Alle leerlingen blijven over. De groepen lunchen in de hal of in hun eigen klas. Zij krijgen melk of thee. Brood en fruit nemen de leerlingen zelf mee. De begeleiding tijdens de lunch wordt verzorgd door de onderwijsassistenten en/of leerkrachten. De kosten van het overblijven worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Ziekmelding Wanneer een leerling ziek is of vanwege andere redenen niet op school aanwezig kan zijn, verzoeken we de ouders allereerst het vervoersbedrijf te bellen. Daarna, tussen 8.15 uur en 9.00 uur de school ( ) en de therapie bellen ( ), zodat wij op de hoogte zijn van de reden van afwezigheid en die kunnen aangeven en verantwoorden in de schooladministratie. Bezoek huisarts, tandarts, specialist e.d. Wij vragen u afspraken met huisarts, tandarts, specialist e.d. zoveel mogelijk buiten de normale lesuren te plannen. Mocht dat niet mogelijk zijn, laat ons dit bijtijds weten door een briefje mee naar school te geven of het telefonisch te melden. Bewegingsonderwijs Voor de gymlessen zijn nodig: sportbroek, shirt en eventueel gymschoenen. Indien uw zoon of dochter nog niet zindelijk is, is voor de zwemlessen een zwemluierbroekje wenselijk. Voor meer informatie kunt u bij de ergotherapie terecht. Traktaties bij verjaardagen van de kinderen In april 2014 heeft u een enquête ontvangen over trakteren bij verjaardagen. Meer dan 50% aan ingevulde enquêtes hebben wij terug gekregen waarvoor onze hartelijke dank. De uitkomst van de enquêtes was verhelderend. Het merendeel van de ouders heeft aangegeven dat ze niet meer wil kiezen voor een traktatie op school. Dus als uw zoon of dochter jarig is, wordt er vanaf het nieuwe schooljaar niets meer meegegeven om in de klas uit te delen of op te eten. We begrijpen heel goed dat dit voor sommige ouders of leerkrachten jammer bevonden gaat worden. Het geldt echter alleen voor het trakteren bij verjaardagen. Bij de weekafsluiting en bij het vieren van de verjaardagen van de meesters en juffen geldt dit nieuwe beleid niet. Bij verjaardagen van de kinderen wordt zeker genoeg aandacht besteed in de klas waarbij het betreffende jarige kind in het zonnetje wordt gezet. Iedere klas zal dit zelf regelen zoals altijd maar dan zonder een traktatie. Bovenstaand besluit is door de OR voor akkoord bevonden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u gerust met ons contact opnemen met de Ouderraad. Verjaardagen van medewerkers van de school. De leerkracht(en) en de assistent(e)/ (en) vieren hun verjaardag op één dag van het schooljaar. Ook hierbij geldt, dat de traktaties binnen de proporties moeten blijven Weekafsluitingen Om beurten zorgt een leerling voor een gezonde traktatie. In sommige groepen, met name in de bovenbouw van de school, is dat meer dan een keer per schooljaar. Deze traktatie wordt aangeboden zoals hij mee komt van thuis. De school zorgt desgewenst voor ranja. De leerkracht en de assistent(e) zullen één keer uitdelen, wat dan nog over is gaat mee terug naar huis. Snoep en geld Wij verzoeken de ouders de leerlingen geen geld en snoep mee naar school te geven. Natuurlijk wel een gezond klaargemaakt hapje voor onder de pauze. Mobiele telefoon Het gebruik van een mobiele telefoon op school is voor leerlingen verboden. Huiswerk Het niveau en de problematiek van de leerlingen op onze school lopen erg uiteen en zijn zeer divers, zelfs binnen de afzonderlijke groepen. Het is derhalve onmogelijk één eenduidige lijn te trekken wanneer wel of geen huiswerk meegegeven zal worden. Indien gewenst kunt u met de leerkracht overleggen of huiswerk al dan niet zinvol is. Vervoer Het leerlingenvervoer wordt verzorgd door de gemeente, waarin de leerling woonachtig is. De gemeente is derhalve verantwoordelijk voor een veilig en passend vervoer. Indien er klachten zijn over het vervoer dan dienen de ouders deze eerst te bespreken met de dienstdoende chauffeur. Mocht dat niet resulteren in een bevredigende oplossing dan dient er contact opgenomen te worden met de school, adjunct-directeur Paul Derkx ( ). Uledagen in plaats van schoolkamp Tot en met het schooljaar gingen alle leerlingen en medewerkers van de school eenmaal per schooljaar op kamp, kortweg: het schoolkamp. Het kamp bestond uit een verblijf van 4 dagen en 3 nachten in een accommodatie die berekend was op onze populatie leerlingen. De laatste tien jaren was dat in Biezenmortel, een dorp bij Tilburg. In het najaar van 2013 is het besluit genomen dat de school voortaan niet meer op kamp gaat. De reden hiervoor is dat de veiligheid van de leerlingen niet langer meer gewaarborgd kan worden. Ongeveer twee derde deel van onze leerlingen maakt gebruik van medicijnen en het toedienen daarvan (frequentie, hoeveelheid, tijdstip) dient zó nauwgezet te gebeuren dat wij een schoolkamp niet meer verantwoord vinden. Immers: in plaats van dat we de leerlingen ongeveer 7 uur op school hebben, gaat het hier om een tijdspanne van bijna 80 uur achter elkaar. Dit heeft geleid tot bovengenoemd besluit. In plaats daarvan houden we nu op dinsdag, woensdag en donderdag in een van de laatste schoolweken de zgn. Uledagen. Het zijn feestelijke dagen rondom een bepaald thema. Op de middelste dag vieren alle leerkrachten en onderwijsassistenten hun verjaardag: de zgn. juffen en meesters-dag. Op donderdag zijn er na schooltijd twee extra activiteiten voor de klassen waarin onze schoolverlaters zitten, nl. een barbecue en een disco. In 2014 zijn deze dagen een groot succes geworden bij de leerlingen en de medewerkers van de school. Foto- en video-opnames Op school worden regelmatig foto- en videoopnames gemaakt voor diverse doeleinden. Aan de ouders van nieuwe leerlingen wordt toestemming gevraagd om eventueel beeldmateriaal van hun zoon of dochter te gebruiken voor pr activiteiten of deze te mogen plaatsen op onze website

17 10 Veiligheid Stichting Speciaal Onderwijs Noord en Midden Limburg (SSO NML) heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Dat moet ook wel, want leren, ontwikkelen, groeien en werken kan niet zonder een veilige schoolomgeving. Er zijn daarom gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, medewerkers, ouders en bezoekers van alle scholen en diensten binnen de stichting elkaar respectvol tegemoet treden. Ze maken bewust deel uit van een professionele leef- en leeromgeving. Positief gedrag draagt bij aan de (beleving van) veiligheid op school. SSO NML bevordert, versterkt en beloont positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten. Daarbij heeft iedere school een schoolveiligheidsplan waarin is vastgelegd, hoe wordt gehandeld bij grensverkennend en grensoverschrijdend gedrag. Daarbinnen zijn o.a. protocollen vastgesteld en wordt actief beleid gevoerd om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Bedrijfshulpverlening is aanwezig en op orde. Ook worden er elk jaar ontruimingsoefeningen gehouden. Het schoolveiligheidsplan is op iedere locatie verwerkt in het reglement. Het totale plan is in te zien bij de schoolleiding. Gedragscode voor kleding en/of (mode)accessoires Kleding en bijbehorende (mode) accessoires zijn belangrijke onderdelen van iemands persoonlijkheid. Door het dragen van kleding laten mensen zien wie ze zijn. Dat geldt uiteraard ook voor onze leerlingen. Wel vindt de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSO NML) het belangrijk dat kleding en/of (mode)accessoires niet discriminerend van aard zijn en ook niet de vrijheid van meningsuiting aantasten. Dat is niet wenselijk en bovendien wettelijk niet toegestaan. Verder vraagt SSO NML van haar leerlingen en hun ouders kleding en (mode) accessoires te dragen die de communicatie met andere leerlingen en met schoolmedewerkers niet in de weg staan. Ook kleding die aanstootgevend is en de sfeer op school of in de klas negatief kan beïnvloeden, is niet welkom op onze scholen. Datzelfde geldt voor kleding en/of (mode)accessoires die een gevaar zijn voor dragers of omgeving. Daarom is het dragen van kleding die het hoofd en het gezicht deels of volledig bedekken niet toegestaan. Hierbij gaat het om kleding waarbij de ogen, neus én mond niet zichtbaar zijn. Als een leerling zich om welke reden dan ook niet aan deze kledingvoorschriften houdt, spreekt de school hem of haar hierop aan. Als dat geen effect heeft, spreekt de school de ouders/verzorgers van de leerling hierop aan. De volledige gedragscode voor kleding en/of (mode)accessoires kunt u opvragen bij de schoolleiding. Vrijstelling onderwijsactiviteiten Als ouders ernstige bezwaren hebben tegen onderwijsactiviteiten of vieringen op school, dan kunnen ze daartoe bezwaar indienen bij de directeur van de school. In overleg worden dan vervangende onderwijsactiviteiten aangeboden (wetsartikel 46). Verzekeringen De school heeft een collectieve schoolpakketverzekering afgesloten. In dit pakket zitten de volgende verzekeringen: Algemene aansprakelijkheidsverzekering, Bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering, Fraude- en geldtransportverzekering en een Ongevallenverzekering. In dit pakket zijn de verzekerden: de leerlingen en personeelsleden van de school. De polisdekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. De dekking is eveneens van kracht gedurende stagewerkzaamheden. Tevens heeft de school een doorlopende reisverzekering, een schoolevenementenverzekering, een uitgebreide brand- en inventarisverzekering en een verzekering voor eigendommen van werknemers. Ondersteunende contacten Culturele en educatieve instanties Regelmatig nemen onze leerlingen deel aan (les) activiteiten die georganiseerd en samengesteld worden door stichtingen als Muziekschool, Maaspoort (schouwburg), Kinderboerderij en G.G.D. Instellingen ten behoeve van extra zorg, bijscholing, begeleiding en informatie B.C.O. Onderwijsadvies te Venlo. K.P.C., Katholiek Pedagogisch Centrum te Den Bosch. Sensis, het instituut voor blinden en slechtzienden te Grave. Bureau Jeugdzorg voor jeugdhulpverlening MEE Noord- en Midden-Limburg, een organisatie die zich richt op mensen met een beperking. Zij informeert, adviseert, ondersteunt en wijst de weg. Onderwijsinstellingen voor beroepsopleiding Elk jaar lopen studenten van diverse opleidingsinstituten stage op onze school. Het betreft studenten van: Fontys Hogeschool Venlo (Lerarenopleiding) Gilde Opleidingen Venlo (Helpende Zorg en Welzijn en Secretarieel, Pedagogisch Werk en Onderwijs assistent) Hogescholen Nijmegen en Heerlen (opleiding voor therapeuten en logopedisten) Universiteit Nijmegen (opleiding psychologie en orthopedagogiek) Scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Noord-Limburg (beroepenoriëntatie) Verenigingen in verband met vrijetijdsbesteding Scouting Hertog Reinoud te Venlo, speciaal voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Voor meer informatie: Hans Ploum Diverse sportverenigingen (o.a. tennis, tafeltennis, G-voetbal) in de regio met mogelijkheden tot geïntegreerd sporten. MEE Noord- en Midden-Limburg adviseert en bemiddelt ook op dit gebied. Gemeenten in de regio Met de gemeente Venlo is er overleg over het financieel- en materieel beheer van de school. Tevens zijn er contacten met alle gemeenten in de regio m.b.t. het leerlingenvervoer en sport- en spelactiviteiten 32 33

18 10 Landelijke ouderorganisaties B.O.S.K. De BOSK is al 60 jaar dé vereniging van mensen met een lichamelijke handicap. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraak-/ taalstoornis of een schisis en hun ouders kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie en advies, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen met een handicap. Voordelen individueel lidmaatschap Betrouwbare en begrijpelijke informatie op medisch, financieel en praktisch gebied. Activiteiten zoals inhoudelijke bijeenkomsten of evenementen als de jongerenweek, de winterweek, de landelijke dag en de familiedag. Ontmoetingen met andere mensen met bijvoobeeld cerebrale parese, spina bifida, schisis of een meervoudig complexe handicap en/of hun ouders. Gratis juridisch advies van het juridisch steunpunt en ondersteuning bij bezwaarschriften. Vragen kunnen altijd gesteld worden per of telefoon. Korting op een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie (zorg-, aansprakelijkheids- en reisverzekering). Kortingen op speciale producten, zoals kinderboeken, gezelschapsspellen en diverse artikelen van Welzorg. Vier keer per jaar BOSK Magazine. Acht keer per jaar de digitale nieuwsbrief. Specifieke problemen van mensen met een lichamelijke handicap worden aan de kaak gesteld in gesprekken met artsen, hulpverleners, verzekeraars, politici en ambtenaren. Als lid van de BOSK draag je bij aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke handicap. Lid worden U kunt lid worden via of even te bellen of schrijven naar onderstaand adres. Meer informatie en contact Landelijk Bureau BOSK Postbus GJ Utrecht telefoon: (030) website: V.S.N. Vereniging van Spierziekten Nederland Lt. Gen. Van Heutzlaan JN Baarn Tel: Infolijn: Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland Een overkoepelende organisatie van een groot aantal verenigingen op het gebied van diverse handicaps. Postbus AD Utrecht Tel: Afkortingen AB Ambulante Begeleiding KPC Katholiek Pedagogisch Centrum ADV Arbeids Duur Verkorting LG Lichamelijk Gehandicapt ARBO Arbeids Omstandigheden LGF Leerling Gebonden AWBZ Algemene Wet Bijzondere Financiering Ziektenkosten LVS Leerling Volg Systeem BCO Begeleidings Centrum voor Onderwijs en Opvoeding LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs BOSK Vereniging van motorisch LZ Langdurig Zieke (kinderen) gehandicapten en hun ouders MA-run Maria Auxiliatrix run CITO Centraal Instituut voor de Toets MG Meervoudig Gehandicapten Ontwikkeling MR Medezeggenschaps Raad CvB College van bestuur OA Onderwijs Assistent CvB Commissie van Begeleiding OPP Ontwikkelingsperspectief CvI Commissie van PSW Pedagogisch Sociaal Werk Indicatiestelling REC Regionale Expertise Centra GGD Gemeenschappelijke Gezondheids ROC Regionaal Opleidings Centrum Dienst RT Revalidatie Team GMR Gemeenschappelijke SGL Stichting Gehandicaptenzorg Limburg Medezeggenschaps Raad SO Speciaal Onderwijs HGPD Handelings Gerichte Proces SOP Schoolondersteuningsprofiel Diagnostiek SSONML Stichting Speciaal Onderwijs HW Helpende Welzijn Noord- en Midden-Limburg IDT Inter Disciplinair Team VSN Vereniging Spierziekten IQ Intelligentie Quotiënt Nederland KBO Katholieke Bond voor het VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs Onderwijs ZMLK Zeer Moeilijk Lerende kinderen KDC Kinder Dag Centrum 34 35

19 BEVRIJDINGSWEG KEULSE BARRIERE DECLARANTENWEG AUXILIATRIXWEG VENLO NEDERLAND DEUTSCHLAND ULINGSHOFWEG ULINGSHOFWEG SCHWANENHAUS DAHLWEG MYTYLSCHOOL ULINGSHOF ULINGSHOFWEG 61 Mytylschool Ulingshof Ulingshofweg 26, 5915 PM Venlo T F

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML)

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML) Zeer moeilijk lerend (ZML) Het toekennen van een TLV VSO cluster 3 ZML gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kindkenmerken en de ondersteuningsbehoeften. De leerling heeft ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

SCHOOL GIDS. Speciaal onderwijs Geijsteren 2014-2015. Speciaal Onderwijs Geijsteren

SCHOOL GIDS. Speciaal onderwijs Geijsteren 2014-2015. Speciaal Onderwijs Geijsteren SCHOOL GIDS Speciaal onderwijs Geijsteren 2014-2015 ELK TALENT TELT! Speciaal Onderwijs Geijsteren 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. De school 2. Expertise zeer moeilijk lerend/mytyl-tyltyl/gedrag 3. De algemene

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

SCHOOL GIDS. speciaal onderwijs

SCHOOL GIDS. speciaal onderwijs SCHOOL GIDS speciaal onderwijs talenten campus Venlo 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. De school 2. Expertise zeer moeilijk lerend 3. Expertise gedrag 4. De algemene dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Versie 3 1 In oktober 2013 is de landelijke werkgroep Arrangeren en Indiceren door de raad van bestuur (rvb)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Begeleiding op maat. Verstandelijke beperkingen verschillen per kind

Begeleiding op maat. Verstandelijke beperkingen verschillen per kind In vogelvlucht... Begeleiding op maat Wij zijn De Leeuwerik en de Triviant zijn openbare streekscholen voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen van 4 tot 20 jaar met een

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs

5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs 5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs Inleiding De vier samenwerkingsverbanden voor Voortgezet Onderwijs, Den Haag e.o, Zoetermeer, Delft en Westland hanteren voor de indicatiestelling

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Schooljaar 2016/2017 Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 4 t/m 13 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie)

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie) Format Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 1. Gegevens van de school Naam de school Het Spectrum Directie Bart Kuipers Interne Begeleiding :Marloes de Vries, Hinke Brauckmann Bestuur Almeerse

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Olivijn

Ondersteuningsprofiel Olivijn Ondersteuningsprofiel Olivijn Schoolondersteuningsprofiel School : SO Olivijn Contactgegevens : Marathonlaan 7 : 1318 ED Almere : 036 5491917 : directie.olivijn@almere-speciaal.nl Directeur : Mw. H.J.M.

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Regeling indicatiecriteria aanmeldingsformulier leerlinggebond financiering van 15 Juli 2005 De criteria schematisch weergegev. Schema s criteria per juli 2005 (versie 15 juli) 1 DOV Indicatiecriteria

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie