UITGEVERIJ. VERLOREN najaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEVERIJ. VERLOREN najaar 2015"

Transcriptie

1 UITGEVERIJ VERLOREN najaar 2015

2 Deze brochure bevat de Najaarsaanbieding Meer informatie over alle uitgaven is te vinden op onze website. Achter in deze brochure zit een bestelformulier. Uiteraard kunnen boeken ook worden besteld via de website (waarbij de boeken direct kunnen worden betaald en geen administratiekosten hoeven worden betaald), via de mail of telefonisch. Bestelde maar nog niet betaalde boeken worden verstuurd met een rekening op de buitenkant van het pakket. Bij binnenlandse bestellingen met een factuurbedrag van minimaal 100, worden geen verzendkosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen wel. Het is ook mogelijk de boeken op te halen bij de uitgeverij, op werkdagen tussen 9.00 en uur. Retouren van particulieren dienen, na voorafgaand overleg en onder opgaaf van redenen, binnen twee weken na factuurdatum te geschieden. Eventuele verzendkosten voor het retourneren dient de klant in principe zelf te voldoen. Retouren van boekhandels kunnen enkel worden aangenomen na overleg en mits de boeken onbeschadigd zijn. Creditering geschiedt meestal tegen een gereduceerd bedrag. Voor meer en vollediger informatie raadplege men tevens onze website: Gebruikte afkortingen bdn Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum dne De Negentiende Eeuw ed Egodocumenten hm Historische Migratiestudies hr Haerlem Reeks JvV Yearbook of Women s History/Jaarboek voor Vrouwen geschiedenis isbn International Standard Book Number mm Maaslandse Monografieën msb Middeleeuwse Studies en Bronnen nur Nederlandse Uniforme Rubrieksindeling ohb Overijsselse Historische Bijdragen pg Procesgidsen pm Pro Memorie u&s Universiteit & Samenleving zhc Zuidelijk Historisch Contact zpr Zeven Provinciën Reeks Bezoekadres: Torenlaankerk, Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum, t , f , e Handelsregister Kamer van Koophandel Hilversum ; btw nr. nl b01 Bankrekeningen nl44ing , bic ingbnl2a; nl59rabo , bic rabonl2u When ordering from outside the Benelux, we advise you to state the number, expiry date and csv-code of your Visa or Eurocard/Mastercard, in order to avoid unnecessary costs. The amount due will be charged to your account after your order has been sent. 2 najaarsaanbieding 2015

3 Wilma Keesman De eindeloze stad Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat) middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden Troje vormde in de Middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit. De ondergang van deze mooiste, grootste en sterkste stad aller tijden was een sprekend voorbeeld van vergankelijkheid, de werking van Fortuna en de gevaren van liefde en onkuisheid. Als moederstad van Rome en het Romeinse Rijk had zij een unieke positie in de wereldgeschiedenis. Steeds meer volkeren, dynastieën en steden legden hun oorsprong op dezelfde plaats, ter onderbouwing van status en machtsaanspraken. Zo ontstonden overal verhalen rond eigen Trojaanse stamvaders zoals de Frankische Francus, de Britse Brutus en de Brabantse Brabo. Deze Troje-sagen zijn het product van een historische totaalwetenschap waarin eigen geschiedenis en ambities werden ingepast in het grote goddelijke plan, met behulp van alle mogelijke kennis en kunde, waaronder historiografie, geografie, toponymie, archeologie. Deze studie behandelt de verschillende, vaak concurrerende Troje-sagen in de Nederlanden, tegen de achtergrond van de Europese traditie. Zie ook: Hertog Jan I van Brabant (= Queeste 10 (2003) 2), geen isbn, 25, ; Koningen in kronieken, isbn x, 21, ; Levelt, Jan van Naaldwijk s Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century, isbn , 35, ; Maerlant-nummer (= Queeste 3 (1996) 2), isbn , 25, ; Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen, isbn , 39, ; Tigelaar, Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500, isbn , 29, ± 704 blz., ± 49, isbn reeks msb 159 verschijnt januari 2016 nur 684/621 najaarsaanbieding

4 Literature and Multilingualism in the Low Countries ( ) (= thematic issue of Queeste. Journal of the medieval literature in the Low Countries 22 (2015) 1) Edited by Samuel Mareel and Dirk Schoenaers Contents: Samuel Mareel/Dirk Schoenaers, Introduction Adrian Armstrong, Translating Poetic Capital in 15th-Century Brussels. From Amé de Montgesoie s Pas de la Mort to Colijn Caillieu s Dal sonder Wederkeeren Antoine Brix, Latin and vernacular in 14th-century convents. Jean Bernier de Fayt joins an ever-going debate Margriet Hoogvliet, Middle Dutch Religious Reading Cultures in Late Medieval France Ine Kiekens, Soliloquium, Soliloque en Alleen-spreken. De handschriftelijke verspreiding van Hugo van St.-Victors Soliloquium de arrha animae in de laatmiddeleeuwse Lage Landen Violet Soen/Alexander Soetaert/Johan Verberckmoes, Verborgen meertaligheid. De katholieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk ( ) Alisa van de Haar, Language games. The multilingual emblem book and the language question in the Low Countries ± 96 pp., 25, isbn paperback, illustrated Queeste 22 (2015) 1 appearing September 2015 nur 621/684 Zie ook: A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries (= Queeste 20 (2013) 2), isbn , 25, ; Reynaert Abroad. «Van den vos Reynaerde» in international perspective (= Queeste 18 (2011) 1), isbn , 25, ; Tweespraak. Het continuüm van Middelnederlandse literatuur en Latinitas (= Queeste 15 (2008) 1), isbn , 25, 4 najaarsaanbieding 2015

5 Orlanda S.H. Lie, Martine Meuwese, Mark Aussems, Hermina Joldersma Christine de Pizan in Bruges The Flemish Codex of Le Livre de la Cité des Dames (London, British Library, ms Add ) Christine de Pizan composed her famous defense of women, Le Livre de la Cité des Dames, as a response to the misogynistic writings of the time. She used the allegorical form to present the life and deeds of virtuous women as the metaphorical building blocks for the City of Ladies. In 1475, some forty-five years after Christine s death, Jan de Baenst, a descendant of a prominent Bruges family, ordered a translation. Het Bouc van de Stede der Vrauwen is the only Middle Dutch translation of a work by Christine de Pizan and it has survived in only one manuscript. Christine de Pizan in Bruges tells the story of this unique codex by focusing on the background of the commissioner, the codicological aspects, the highly original but unfinished illumination program the 41 miniatures executed are reproduced here in full colour and the translator s personal epilogue. Zie ook: Christine de Pizan, een bijzondere vrouw, isbn , 21, ; Deploige, In nomine femineo indocta. Kennisprofiel en ideologie van Hildegard van Bingen ( ), isbn , 22, ; I have heard about you. Foreign women s writing crossing the Dutch border: from Sappho to Selma Lagerlöf, isbn , 30, ; Pizan, De lange weg der studie, isbn , 13, ; The Secrets of Women in Middle Dutch. A bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444, isbn , 17, ± 144 pp., ± 20, isbn paperbound, full colour series msb 157 appearing November 2015 nur 684/621 najaarsaanbieding

6 Christiaan Schrickx Bethlehem in de Bangert Een historische en archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster onder de Orde van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn ( ) In Westerblokker even buiten Hoorn werd in 1475 een vrouwenklooster met de naam Bethlehem opgericht. De grote stichtingsgolf van kloosters, die eind veertiende eeuw begon, was al enige tijd over zijn hoogtepunt heen. Waarom kwam aan het einde van de vijftiende eeuw nog een nieuwe kloostergemeenschap tot stand en wat zegt dit over de vitaliteit van het kloosterleven in die tijd? Tussen 2003 en 2008 is dit klooster voor een groot gedeelte opgegraven. De inrichting van het kloosterterrein kon hierdoor grotendeels worden gereconstrueerd. Er zijn ook veel voorwerpen opgegraven, zoals devotionalia van pijpaarde en terracotta, die een beeld geven van het kloosterleven. Aan de hand van deze archeologische en van historische bronnen beschrijft Christiaan Schrickx waarom het klooster werd gesticht en hoe het leven binnen de kloostermuren was vormgegeven. Een grote rol blijkt hierbij te zijn weggelegd voor de Orde van het Heilig Kruis. ± 464 blz., ± 49, isbn gebonden, geïllustreerd reeks msb 156 verschijnt september 2015 nur 684/704 Zie ook: Dijk, Salome Sticken ( ) en de oorsprong van de Moderne Devotie, isbn , 45, ; De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster, isbn , 19, ; Sponselee-de Meester, Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode Portret van een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden, isbn , 29, ; Stoop, Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca ), isbn , 39, 6 najaarsaanbieding 2015

7 Leen Alberts Brouwen aan de Eem Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen In de late middeleeuwen was de bierproductie een van de belangrijkste bedrijfstakken in de opkomende steden. De brouwers uit Amersfoort exporteerden hun befaamde hoppenbier naar alle naburige gewesten. Deze studie positioneert de biernijverheid van Amersfoort ten opzichte van concurrerende steden. Gunstige natuurlijke omgevingsfactoren, maar ook ondernemerschap en marktontwikkelingen droegen bij aan de opkomst, de bloei en de neergang van het brouwbedrijf aan de Eem. De bierproductie verschafte veel werkgelegenheid en de bieraccijns was de fiscale melkkoe van de overheid. Brouwers behoorden tot de gegoede burgerij en velen zaten in het stadsbestuur. Niet voor niets liep het brouwersgilde bij luisterrijke religieuze processies samen met de stadsbestuurders en de priesters van de grote kerk in het centrum van de stoet. Voor de deelnemers en de toeschouwers was de boodschap helder: Amersfoort was een echte bierstad. Zie ook: Bij afwezigheid van de schout. Het persoonlijke ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort ( ), isbn , 24, ; Cornelisse, Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen, isbn , 29, ; Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk, isbn , 20, ; Weststrate, In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, ca , isbn , 29, ± 600 blz.+cd, ± 49, isbn reeks msb 158 verschijnt januari 2016 nur 696/684 najaarsaanbieding

8 D.V. Coornhert Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586) Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Gruppelaar D.V. Coornhert ( ) voltooit in 1585, tijdens zijn ballingschap in Emden, de Zedekunst, dat is wellevenskunste. Het lieve vaderland is in oorlog, maar verre van eensgezind: vooral de godsdienstkwestie is een splijtzwam. Coornhert wil met een redelijke ethiek uitkomst bieden, scherpe polemiek vermijden en zijn oneigentijdse ideaal van verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid verdedigen door een praxis te beschrijven: de wellevenskunst, iets dat allen kunnen leren. Uitgaande van vrije wil en rede is passiebeheer, ja is het volstrekt naleven van Gods geboden mogelijk (perfectisme). De klassieke deugden Wijsheid, Rechtvaardigheid, Sterkte en Matigheid drukken, zoals Coornhert laat zien, elk op eigen wijze het welleven ten volle uit. Maar beslissend is telkens de alledaagse praktijk van naastenliefde of goed burgerschap. De Zedekunst, de eerste ethiek in een landstaal, biedt een fraaie inkijk in de Nederlanden van de zestiende eeuw: de morele gevoeligheden, de geloofsopvattingen en de religiepolitiek. 500 blz., 49, isbn paperback, geïllustreerd reeks bdn verschijnt augustus 2015 nur 694/732 Zie ook: De Arminiaanse Vredeskerk. Redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid van christenen, isbn , 15, ; Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert ( ) als middelen tot het geven van morele instructie, isbn , 36, ; Un certain Holandois. Coornhert en de vragen van zijn tijd, isbn , 20, ; Coornhert, Ethics. The Art of Living Well By Means of Knowledge of the Truth about Man, Sin, and Virtue, isbn , 49, 8 najaarsaanbieding 2015

9 Klaas de Jong Pieter Rixtel ( ) Een dichter zonder rust De Haarlemse dichter Pieter Rixtel ( ) heeft een klein maar interessant oeuvre nagelaten. Over zijn leven is niet veel bekend. Hij stamde uit een doopsgezinde familie, die voornamelijk actief was in de textielbranche. Zelf was hij werkzaam als boekhouder en hij bereidde als procureur civiele rechtszaken voor. Op 24-jarige leeftijd werd hij factor, de belangrijkste literaire functie binnen de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaardranken. In 1669 verschenen zijn verzamelde gedichten onder de titel Mengel-Rymen en drie jaar later publiceerde hij een toneelstuk. Uit zijn gedichten rijst het beeld op van een intelligente en onafhankelijke geest. Pieter Rixtel mengde zich in godsdienstige en literaire kwesties en uitte zijn mening vaak in scherpe bewoordingen. In dit boek schetst neerlandicus Klaas de Jong een beeld van het leven en de werken van Rixtel, wiens gedichten volgens een tijdgenoot hart en oren konden strelen. Zie ook: Bostoen, Hart voor Leiden. Jan van Hout ( ), stadssecretaris, dichter en vernieuwer, isbn , 14, ; Cordes, Jan Zoet, Amsterdammer Leven en werk van een kleurrijk schrijver, isbn , 75, ; Geerdink, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos ( ), isbn , 29, ; Schelvis/Vloed, Jenever en wind. Leven, werk en wereld van Robert Hennebo ( ), isbn , 14, 120 blz., 15, isbn hr 17 reeds verschenen nur 681/621 najaarsaanbieding

10 Joannes Antonides van der Goes Ystroom Vertaald en ingeleid onder leiding van Jan Bloemendal Amsterdams lof is vaker bezongen, maar zelden in een zo uitvoerig gedicht als de Ystroom (1671) van Joannes Antonides van der Goes. Deze jonggestorven dichter oogstte, mede als Vondelnavolger, grote lof, maar kreeg om diezelfde reden ook felle kritiek, vooral van het Amsterdamse kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Zijn gedicht bestaat uit vier boeken van elk ruim 1000 verzen. Deze uitgave bevat een geïllustreerde vertaling in modern Nederlands. Via de ogen van een tijdgenoot geeft het gedicht een beeld van de bloei van Amsterdam op het moment dat deze afneemt. In een grote allegorie verwerkt Antonides ook de politieke situatie: op de herdenking van de bruiloft van Peleus en Thetis onder water! krijgt het IJ een belangrijker plaats toegewezen dan de Theems, de Ebro en de Seine, wat tot hevige ruzie leidt. Ook varen we met hem mee naar de gewesten die Amsterdam haar rijkdom brachten. ± 256 blz., ± 25, isbn verschijnt september 2015 nur 621/693 Zie ook: De gedichten van Tesselschade Roemers, isbn , 17, ; Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies, isbn , 20, ; Roemer Visscher, Brabbeling (1614). Een bloemlezing, isbn , 29, ; Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel ( ), isbn , 14, ; Verbaan, De woonplaats van de faam. Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek, isbn , 35, 10 najaarsaanbieding 2015

11 Erna E. Kok Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw De succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol Govert Flinck ( ) en Ferdinand Bol ( ) behoren tot de succesvolste Amsterdamse portret- en historieschilders gedurende de Gouden Eeuw. Beide kunstenaars waren leerling van Rembrandt, maar eenmaal op eigen benen streefden zij hun befaamde meester voorbij in sociale en economische statuur. In tegenstelling tot Rembrandt kregen zij gedurende hun hele loopbaan veel prestigieuze opdrachten van vermogende kooplieden en invloedrijke regenten in Amsterdam. Flinck en Bol positioneerden zich in dit elitenetwerk doordat ze artistieke kwaliteit én flexibiliteit combineerden met effectief netwerken. In dit boek beschrijft Erna Kok de betekenis en het belang van netwerken voor de kunstproductie en het carrièreverloop van kunstenaars. Ze focust op de loopbanen en schilderijen van Flinck en Bol die, vanwege hun statuur, achtergrond, succes en reputatie, illustratief zijn voor de wijdvertakte dynamiek van de kunstmarkt in Amsterdam en de Republiek als geheel. Zie ook: Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw, isbn , 14, ; Broekman, De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens ( ), isbn , 14, ; Roding, Karel van Mander iii ( ), hofschilder van Christiaan iv en Frederik iii. Kunst, netwerken, verzameling, isbn , 14, ; Roding/Stompé, Pieter Isaacsz ( ). Een Nederlandse schilder, kunsthandelaar en diplomaat aan het Deense hof, isbn , 14, ± 96 blz., 14, isbn reeks zpr 36 verschijnt november 2015 nur 654/696 najaarsaanbieding

12 Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw De rijkdom van het buitenleven in de Republiek Redactie Yme Kuiper en Ben Olde Meierink Niet alleen in Holland, zoals Johan Huizinga beschreef, maar in de hele Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden groeide en bloeide de buitenplaatscultuur. Dit boek toont niet alleen de grote verscheidenheid in woon- en recreatiecultuur, maar ook hoe belangrijk in dit verband de bovengewestelijke contacten waren tussen bestuurlijke en economische elites van de Republiek. Inhoud: Woord vooraf Yme Kuiper, Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvluchtperspectief Gerdy Verschuure-Stuip/m.m.v. Hans Renes, Hollandse buitenplaatsenlandschappen. Buitenplaatsen en hun relatie met het landschap ( ) Rob van der Laarse, Amsterdam en Oranje. De politieke cultuur van kasteel en buitenplaats in Hollands Gouden Eeuw Yme Kuiper/Annemarie Zijlstra, Een yeder hadt te doen mit poten, planten en andere dingen. Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw Martin van den Broeke, Het profijt voorop? Landbouwbedrijf op buitenplaatsen in Zeeland ( ) Fred Vogelzang, Een Paradijs, schier soeter en veel meer, als oyt de Werelt zagh. Buitens in Utrecht ( ) Ben Olde Meierink en Elyze Storms- Smeets, Transformatie en nieuwbouw. Adellijke en burgerlijke buitenplaatsen in Gelderland ( ) Arnold Gevers/Albert Mensema/Ben Olde Meierink, Buitenplaatscultuur in Overijssel. Havezaten en spiekers in de zeventiende eeuw Johan de Haan, Grote huysen en hun interieur in Groningen en Drenthe in de zeventiende eeuw Bas Aarts, Van Brussel naar Den Haag. Bouw en verbouw van de Noord-Brabantse kastelen en omgrachte huizingen in de zeventiende eeuw Evelyn Ligtenberg, Een grootschheid, die tusschen Maas en Rijn hare wedergade niet vindt. Kastelen en kasteelachtige buitenplaatsen in Limburg in de zeventiende eeuw Literatuurlijst Registers Over de auteurs ± 336 blz., ± 34, isbn gebonden, geïllustreerd reeks Adelsgeschiedenis 14 verschijnt september 2015 nur 694/696 Zie ook: Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw, isbn , , ; Vries, Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw ( ), isbn , 30, 12 najaarsaanbieding 2015

13 Klaasje Douma De adel in Noord-Brabant, Groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit Met de benoeming van de eerste leden van de ridderschap op 28 augustus 1814 deed de regionale adel opnieuw zijn intrede in Noord- Brabant, nadat deze daar sinds de Opstand geen rol meer had gespeeld. Klaasje Douma onderzoekt in hoeverre deze in de loop van de negentiende eeuw groeiende groep families en personen een herkenbare regionale groepsidentiteit ontwikkelde. Ze doet dit door eerst een groepsportret van de Brabantse adel te schetsen en vervolgens de groepsvorming in het kader van familienetwerken en sociale omgang. Daarna beschrijft ze de Brabantse edelman als politicus en bestuurder en als landedelman. Tot slot neemt ze de adellijke vereniging bij uitstek, de ridderschap, onder de loep, waarbij deze wordt vergeleken met andere provinciale ridderschappen en brengt ze de Brabantse edellieden voor het voetlicht, die gedurende een zekere periode beschouwd kunnen worden als de vaandeldragers van de Brabantse cultuur en identiteit. Zie ook: Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie, isbn , 35, ; Melchers, De Beaufort. Geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876, isbn , 35, ; Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties, isbn , 25, ; Moes, Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, , isbn , 39, ± 448 blz., ± 39, isbn reeks zhc verschijnt december 2015 nur 694/693 najaarsaanbieding

14 Hendrik Wyermars De ingebeelde chaos Hertaald en ingeleid door Michiel Wielema In 1710 verscheen in Amsterdam het goddeloze boekje De ingebeelde chaos, geschreven door de 25-jarige kantoorknecht Hendrik Wyermars. Hij beweerde daarin dat de aarde eeuwig bestaan had en noemde het Bijbelse scheppingsverhaal een mythe. Wyermars was een moedige vrijdenker die alle geloof achter zich had gelaten en alleen op basis van de rede wilde discussiëren. Hij bouwde een volkomen naturalistisch wereldbeeld op. De Amsterdamse dominees klaagden over zijn spinozistische boekje bij het stadsbestuur, dat Wyermars liet oppakken. Na een onbeduidend proces werd hij tot vijftien jaar eenzame opsluiting veroordeeld. Na zijn vrijlating leefde hij ondergedoken in zijn geboortestad, tot hij als oude man opnieuw werd opgepakt. Hij overleed enige jaren later in gevangenschap. Zijn zaak is een van de meest tragische gevallen van de onderdrukking van meningsvrijheid in de zo tolerante Republiek. Wyermars boekje verschijnt nu na drie eeuwen in een moderne, geannoteerde hertaling. 157 blz., 19, isbn paperback, geïllustreerd reeds verschenen nur 694/730 Zie ook: Buys, Sparks of Reason. Vernacular Rationalism in the Low Countries , isbn , 35, ; Konijnenburg, Visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827), Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790), isbn , 20, ; Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw, isbn , 13, ; Wielema, The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church ( ), isbn , 22, 14 najaarsaanbieding 2015

15 C. Houtman Weerloos voor de rechtbank van de rede De Bijbel en het vrije denken in Nederland Bittere haat tegen de Bijbel dreef in 1859 een jong edelman ertoe een omvangrijk geschrift te publiceren met als doel het heilige boek van de christenen van alle luister te ontdoen. Vanwege de schokkende inhoud werd het al spoedig genegeerd en vergeten. In deze studie wordt het opnieuw voor het voetlicht gebracht. Ook wordt de verscholen schrijver, Ferdinand Alexander de Mey van Alkemade ( ), geïdentificeerd. Zijn Bijbelkritiek wordt vergeleken met die van Multatuli en in het perspectief geplaatst van een eeuw vrijdenken en de Bijbel in Nederland. Met voorbeelden wordt gedemonstreerd hoe de vrijdenkers de Bijbel met geheel andere ogen lazen dan de christelijke, stichtelijke uitleggers. Steeds was het gezag van de Bijbel in het geding. De vrijdenkers legden zijn kwetsbaarheid bloot, maar waren meer nog dan anti-bijbel, antiklerikaal en gekant tegen het op de Bijbel gebaseerde program van de geestelijkheid. Zie ook: Buitenwerf-van der Molen, God van vooruitgang. De popularisering van het moderntheologische gedachtegoed in Nederland ( ), isbn , 25, ; Kruyswijk, Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland ( ), isbn , 29, ; Pierson, Tussen religieus gevoel en kritisch denken. Vijf Franse preken, isbn , 20, ; Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815, isbn , 14, ± 320 blz., ± 35, isbn paperback, geïllustreerd reeks bdn verschijnt december 2015 nur 704/694 najaarsaanbieding

16 De herinneringen van Jan Willem Kumpel ( ) Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist Editie en inleiding Hanneke Ronnes De Amsterdammer Jan Willem Kumpel ( ) stond al jong in de schijnwerpers als een ambitieus en getalenteerd dichter. Hij genoot de bescherming van de Oranjes en was de boezemvriend van Willem Bilderdijk. Het duurde echter niet lang voordat hij in de uitermate gepolariseerde samenleving, gekenmerkt door de strijd tussen Patriotten en Orangisten, door beide partijen geridiculiseerd werd als een leugenaar en een mislukkeling. Kumpel maakte schulden, provoceerde, dreigde en blunderde; hij verloor zijn vrienden, moest vluchten, kwam terug en belandde tenslotte in de Amsterdamse gijzeling. Een opmerkelijk gegeven is het feit dat hij zelf uitgebreid schreef over zijn val. Geboren in een rijk middenstandsgezin stierf hij zeventig jaar later berooid en gedesillusioneerd in het werkhuis van Amsterdam. Kumpels memoires, voorzien van een inleiding en annotaties, bieden een bijzonder interessant en intiem inkijkje in het verrassende en buitengewoon tragische verloop van zijn leven. ± 192 blz., ± 19, isbn reeks ed 31 verschijnt november 2015 nur 681/697 Zie ook: Baartmans, Alexander Philip van der Capellen ( ). De tragische lotgevallen van een dienaar van prins Willem v, isbn , 23, ; Koene, Adel in opspraak. De Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw, isbn , 18, ; De levensloop van Adriaan van der Willigen ( ). Een autobiografie uit een tijdperk van overgang, isbn , 45, ; Neufville, Verhaal van mijn droevig leeven ( ), isbn , 16, 16 najaarsaanbieding 2015

17 Literaire instituties: van hof tot overheid Ontwikkelingen in het literaire veld in Nederland en Vlaanderen Redactie Jeroen Jansen & Nico Laan Schrijvers bestaan bij de gratie van anderen: de theaterdirecteur, boekverkoper, mecenas, criticus of uitgever. Dit boek biedt een eerste overzicht van de literaire instituties die vanaf de middeleeuwen tot nu in het Nederlandse taalgebied actief waren. Het laat zien hoe groot hun invloed was op de productie, distributie en consumptie van literatuur, op de thematiek en vormgeving van teksten, op het verspreiden en waarderen ervan. Inhoud: J. Jansen/N. Laan, Inleiding R. Sleiderink, Het hof (ca ) T. Mertens, Het middeleeuwse klooster (13 e eeuw-16 e eeuw) A. van Dixhoorn, Rederijkerskamers ( ) P. Dijstelberge, Drukkers en boekverkopers ( ) J. Jansen, De Amsterdamse schouwburg (1638-heden) W. van de Berg, Letterkundige genootschappen (18 e eeuw-heden) N. Laan, Literaire kritiek (ca heden) N. Laan, Literatuurwetenschap, in het bijzonder de neerlandistiek (18 e eeuw-heden) L. Kuitert, De uitgeverij (19 e eeuw-heden) G. de Vriend, Literatuuronderwijs (19 e eeuw-heden) G. Raat, De bibliotheek, in het bijzonder de ob (19 e eeuw-heden) K. Beekman, De overheid (19 e eeuw-heden) Zie ook: Heijting, Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof en gewin. Historische Studies, isbn , 29, ; Hoftijzer, Pieter van der Aa ( ), Leids drukker en boekverkoper, isbn , 14, ; Korevaart, Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen , isbn , 35, ± 384 blz., ± 29, isbn verschijnt oktober 2015 nur 621/694 najaarsaanbieding

18 Een tint van het Indische Oosten Reizen in Insulinde Onder redactie van Rick Honings & Peter van Zonneveld In de negentiende eeuw reisden westerlingen door Nederlands-Indië om volkenkundige, botanische, zoölogische of geologische kennis te vergaren of om edele wilden te ontmoeten. Later kwamen er toeristische reizen bij. In deze bundel aandacht voor de wijze waarop drieëntwintig reizigers naar Insulinde keken en welk effect dit had op het koloniale discours. Inhoud: Rick Honings/Peter van Zonneveld, Inleiding Negentiende eeuw: Ellen Krol, Onze regtmatige bezittingen in de Oost bezetten. Een reis naar Batavia uit 1815 Hans Straver, Liefhebber, meer dan kenner der natuurlijke historie. Maurits Ver Huell op Banda Peter van Zonneveld, Liplappen, zwartinnetjes, tijgers en kaaimannen. Nicolette Peronneau van Leydens Indische herinneringen Siegfried Huigen, Indië door een groene bril. De dagboeken van Sytze Roorda van Eysinga Gerard Termorshuizen, Op zoek naar de edel wilde. Carl Ludwig Blumes reis naar de Badoej s Jacqueline Bel, De eeuwige natuur op Java. Aanstekelijke reisverhalen van Franz Wilhelm Junghuhn Arie Pos, De pen eens krijgsmans of vreemde eend in Indië. J.B.J. van Doren en zijn Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-Indië Wilma Scheffers, Wat doet ons reizen? Met Wolter Robert van Hoëvell mee op reis Rick Honings, Een kind in de kolonie. De tienjarige Anna Abrahamsz op Java Jaap Grave, Een hartsgrondigen afschuw van politieke bemoeizucht. Jan ten Brink, reiziger op Java Arnoud Arps, Het land van droomen en dichten. Augusta de Wits feiten en fantasieën over Indië Jeroen Dewulf, Meer dan banale soosverhalen. De Indische schetsen van Justus van Maurik Twintigste eeuw: Pamela Pattynama, Wij kennen elkaar! Marie van Zeggelen, een Hollandse vrouw in Zuid-Celebes Vilan van de Loo, Ver weg en toch thuis. Aletta Jacobs in de kolonie Eep Francken, Die siel van die Ooste. Naar Indië met C. Louis Leipoldt Frank Okker, Trottoirnimfen, zoutbriketten en gewriemel rond de mandiebak. Willem Walraven op Java en Madoera Jaap Goedegebuure, And never the twain shall meet. Louis Couperus op reis in de Oost Erica van Boven, In ballingschap. De drie Indische jaren van Annie Salomons Coen van t Veer, Boerenkool in de rimboe. Met Herman Salomonson naar Zuid-Bantam Olf Praamstra, De genade van het avontuur. Bek Vuyk op Boeroe Kees Snoek, Ravengekras en poëtische rebussen. Indische reizen van E. de Perron in het spoor van het verleden Ton Anbeek, De val van een prins-gemaal. A. Alberts als chroniqueur Frans-Willem Korsten, Animistische geschiedenis in een veranderend landschap. Johan Fabricius, Hoe ik Indië terugvond Noten Personalia Personenregister 304 blz., 27, isbn reeds verschenen nur 691/621 Zie ook: Met andere ogen reizen (= ohb 128 e stuk 2013), isbn , 19, ; Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites ( ), isbn , 32, ; Revolutionair in Brabant, royalist in Holland. Adriaan van der Willigen als toerist in België tussen 1792 en 1827, isbn , 12, 18 najaarsaanbieding 2015

19 Christianne Smit De volksverheffers Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, Huizen als holen waarin een stil en bleek plebs zich ophield, kinderen die in diepe misère opgroeiden, arbeiders die nergens licht en vreugde ondervonden: er was rond 1900 meer dan genoeg te doen voor hervormingsgezinde burgers. Gedreven door compassie en idealen, maar ook door vrees voor ziekte en opstand zetten deze volksverheffers zich enthousiast aan hun zelfopgelegde taak. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden verbeterden ze de arbeiderswoningen in de stedelijke achterbuurten, stimuleerden geestelijke en lichamelijke verheffing en gaven zich over aan utopische experimenten in de hoop de gevreesde kloof tussen de klassen te dichten. Dankzij hen werden preventie, sociale zorg en een harmonische stedelijke gemeenschap onderwerp van publieke actie en politiek debat. Deze studie schetst op beeldende wijze de tomeloze ambities, inspiraties, dromen en initiatieven van de volksverheffers die zich tussen 1870 en 1914 in Nederland inzetten voor een ideale samenleving. Zie ook: Bevlogen theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw, isbn , 38, ; Groenewold, Christelijk en sociaal. Biografie van J.R. Slotemaker de Bruïne, isbn , 12, ; Krieken, Syb Talma ( ). Een biografie, isbn , 27, ; Schenkeveld, Het Kinderwetje van Van Houten. Sociale wetgeving in de negentiende eeuw, isbn x, 10, ; Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw, isbn x, 19, ± 448 blz., ± 39, isbn verschijnt november 2015 nur 696/694 najaarsaanbieding

20 J.M. Milo en E.G.D. van Dongen Hof van Utrecht De oprichting van het Hof van Utrecht in 1530 was een belangrijk en succesvol onderdeel van de juridische unificatie- en centralisatiepolitiek van de Habsburgse landsheer Karel v. Na de Unie van Utrecht in 1579 en het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden had het Hof van Utrecht alleen een rechtsprekende functie. Het was tevens de hoogste rechtsprekende instantie. De raadsheren moesten geschoold zijn in het ius commune, het in geheel Europa aan de universiteiten geleerde recht, en zij pasten dat ook toe, binnen de lijnen van het procedurele recht. De wijze waarop het Hof van Utrecht in die bijna drie eeuwen van zijn bestaan civiele geschillen beslechtte, hier beschreven aan de hand van een tweetal rechtszaken, biedt niet alleen inzicht in de praktische toepassing van het geleerde recht maar ook in de Utrechtse samenleving in het algemeen. ± 96 blz., ± 10, isbn reeks pg 10 verschijnt december 2015 nur 680/820 Zie ook: Becker, De Etstoel van Drenthe. De civiele procedure in de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, isbn , 10, ; Broers/Jacobs, Staatse Raad van Brabant, isbn , 10, ; Brood/Ven, Klaring van Overijssel. De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken, isbn , 10, ; Brood /Schut, Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen. De civiele procesgang ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, isbn , 10, ; Hempenius-van Dijk, Hof van Friesland. De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel, isbn , 10, 20 najaarsaanbieding 2015