Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz."

Transcriptie

1 Besluit van... tot wijziging van enige op grond van de artikelen 8.40, 8.41 en 8.42, van de Wet milieubeheer gegeven algemene maatregelen van bestuur (inspectie vloeistofdichte vloeren of voorzieningen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van..., nr...., Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving; Gelet op de artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer; De Raad van State gehoord (advies van..., nr....); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van..., nr...., Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer wordt gewijzigd als volgt: A In onderdeel A van de bijlage wordt na de begripsomschrijving van NRB ingevoegd: - BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door een instantie van deskundigen of een beheercommissie die één of meer beoordelingsrichtlijnen onder beheer heeft en waarin de bij certificatie belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd en beslissingsbevoegdheid hebben, bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;. In onderdeel A van de bijlage vervalt de begripsbepaling met bijbehorende begripsomschrijving van vloeistofdichte vloer of voorziening. B In onderdeel B van de bijlage komt voorschrift te luiden: a. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd vóór 1 januari 1994, wordt vóór 1 oktober 2005 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. b. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd tussen 1 januari 1994 en 1 maart 2005, wordt vóór 1 december 2006 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. c. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die wordt aangelegd vanaf 1 maart 2005, wordt binnen twee jaar na de aanleg de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening wordt aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring plaats binnen vijf jaar na de aanleg. d. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 wordt eenmaal per vijf jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of

2 voorziening is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring eenmaal per zeven jaar plaats. e. Bij goedkeuring geeft de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening af. f. Een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 is afgegeven door een deskundig inspecteur die werkzaam was bij een rechtspersoon die daartoe was gecertificeerd, is geldig tot vijf jaar na de keuring. De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die betrekking heeft op een vloeistofdichte vloer of voorziening die is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, is geldig tot zeven jaar na de keuring. g. De rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Tot 1 oktober 2006 wordt een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is gecertificeerd, gelijkgesteld met een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is geaccrediteerd. C In onderdeel B van de bijlage wordt in voorschrift , onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: i. de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening en, indien van toepassing, het bewijs van gecertificeerde aanleg als bedoeld in voorschrift Artikel II Het Besluit glastuinbouw wordt gewijzigd als volgt: A In onderdeel A van bijlage 2 wordt na de begripsomschrijving van NRB ingevoegd: - BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door een instantie van deskundigen of een beheercommissie die één of meer beoordelingsrichtlijnen onder beheer heeft en waarin de bij certificatie belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd en beslissingsbevoegdheid hebben, bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;. In onderdeel A van de bijlage vervalt de begripsbepaling met bijbehorende begripsomschrijving van vloeistofdichte vloer of voorziening. B In onderdeel B van bijlage 2 komt voorschrift te luiden: a. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd vóór 1 januari 1992, wordt vóór 1 oktober 2005 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. b. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd tussen 1 januari 1992 en 1 maart 2005, wordt vóór 1 april 2008 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. c. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die wordt aangelegd vanaf 1 maart 2005, wordt binnen twee jaar na de aanleg de vloeistofdichtheid

3 beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening wordt aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring plaats binnen vijf jaar na de aanleg. d. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 wordt eenmaal per vijf jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring eenmaal per zeven jaar plaats. e. Bij goedkeuring geeft de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening af. f. Een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 is afgegeven door een deskundig inspecteur die werkzaam was bij een rechtspersoon die daartoe was gecertificeerd, is geldig tot vijf jaar na de keuring. De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die betrekking heeft op een vloeistofdichte vloer of voorziening die is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, is geldig tot zeven jaar na de keuring. g. De rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Tot 1 oktober 2006 wordt een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is gecertificeerd, gelijkgesteld met een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is geaccrediteerd. C In onderdeel B van bijlage 2 komt onderdeel c van voorschrift te luiden: c. de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening en, indien van toepassing, het bewijs van gecertificeerde aanleg als bedoeld in voorschrift ;. Artikel III Het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer wordt gewijzigd als volgt: A In onderdeel A van de bijlage wordt na de begripsomschrijving van NRB ingevoegd: - BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door een instantie van deskundigen of een beheercommissie die één of meer beoordelingsrichtlijnen onder beheer heeft en waarin de bij certificatie belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd en beslissingsbevoegdheid hebben, bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;. In onderdeel A van de bijlage vervalt de begripsbepaling met bijbehorende begripsomschrijving van vloeistofdichte vloer of voorziening. B In onderdeel B van de bijlage komt onderdeel c van voorschrift te luiden: c. zodanig van een antiroestbehandeling of een oppervlaktebehandeling worden voorzien dat vloeistoffen vrij kunnen komen.

4 C In onderdeel B van de bijlage komt voorschrift te luiden: a. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd vóór 1 januari 1990, wordt vóór 1 oktober 2005 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. b. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd tussen 1 januari 1990 en 1 maart 2005, wordt vóór 1 oktober 2006 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. c. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die wordt aangelegd vanaf 1 maart 2005, wordt binnen twee jaar na de aanleg de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening wordt aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring plaats binnen vijf jaar na de aanleg. d. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 wordt eenmaal per vijf jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring eenmaal per zeven jaar plaats. e. Bij goedkeuring geeft de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening af. f. Een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 is afgegeven door een deskundig inspecteur die werkzaam was bij een rechtspersoon die daartoe was gecertificeerd, is geldig tot vijf jaar na de keuring. De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die betrekking heeft op een vloeistofdichte vloer of voorziening die is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, is geldig tot zeven jaar na de keuring. g. De rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Tot 1 oktober 2006 wordt een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is gecertificeerd, gelijkgesteld met een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is geaccrediteerd. D In onderdeel B van de bijlage komt onderdeel b van voorschrift te luiden: b. de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening en, indien van toepassing, het bewijs van gecertificeerde aanlegm als bedoeld in voorschrift ;. Artikel IV Het Besluit jachthavens wordt gewijzigd als volgt: A In onderdeel A van de bijlage wordt na de begripsomschrijving van NRB ingevoegd: - BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door een instantie van deskundigen of een beheercommissie die één of meer beoordelingsrichtlijnen onder beheer heeft en waarin de bij certificatie belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd en beslissingsbevoegdheid hebben, bindend

5 verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;. In onderdeel A van de bijlage vervalt de begripsbepaling met bijbehorende begripsomschrijving van vloeistofdichte vloer of voorziening. B In onderdeel B van de bijlage komt voorschrift te luiden: a. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd vóór 1 januari 1992, wordt vóór 1 maart 2008 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. b. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd tussen 1 januari 1992 en 1 maart 2005, wordt vóór 1 maart 2011 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. c. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die wordt aangelegd vanaf 1 maart 2005, wordt binnen twee jaar na de aanleg de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening wordt aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring plaats binnen vijf jaar na de aanleg. d. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 wordt eenmaal per vijf jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring eenmaal per zeven jaar plaats. e. Bij goedkeuring geeft de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening af. f. De rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. C In onderdeel B van de bijlage komt onderdeel c van voorschrift te luiden: c. de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening en, indien van toepassing, het bewijs van gecertificeerde aanleg en inspecties als bedoeld in voorschrift en ,. Artikel V Het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer wordt gewijzigd als volgt: A In onderdeel A van de bijlage wordt na de begripsomschrijving van NRB ingevoegd: - BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door een instantie van deskundigen of een beheercommissie die één of meer beoordelingsrichtlijnen onder beheer heeft en waarin de bij certificatie belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd en beslissingsbevoegdheid hebben, bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;.

6 In onderdeel A van de bijlage vervalt de begripsbepaling met bijbehorende begripsomschrijving van vloeistofdichte vloer of voorziening. B In onderdeel B van de bijlage komt voorschrift te luiden: a. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd vóór 1 januari 1990, wordt vóór 1 oktober 2005 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. b. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd tussen 1 januari 1990 en 1 maart 2005, wordt vóór 1 oktober 2006 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. c. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die wordt aangelegd vanaf 1 maart 2005, wordt binnen twee jaar na de aanleg de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening wordt aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring plaats binnen vijf jaar na de aanleg. d. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 wordt eenmaal per vijf jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring eenmaal per zeven jaar plaats. e. Bij goedkeuring geeft de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening af. f. Een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 is afgegeven door een deskundig inspecteur die werkzaam was bij een rechtspersoon die daartoe was gecertificeerd, is geldig tot vijf jaar na de keuring. De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die betrekking heeft op een vloeistofdichte vloer of voorziening die is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, is geldig tot zeven jaar na de keuring. g. De rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Tot 1 oktober 2006 wordt een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is gecertificeerd, gelijkgesteld met een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is geaccrediteerd. C In onderdeel B van de bijlage komt onderdeel c van voorschrift te luiden: c. de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening en, indien van toepassing, het bewijs van gecertificeerde aanleg als bedoeld in voorschrift 3.2.5;. Artikel VI Het Besluit tankstations milieubeheer wordt gewijzigd als volgt: In onderdeel II van bijlage I komt voorschrift 1.6. te luiden:

7 a. Van een vloeistofdichte verharding als bedoeld in voorschrift 1.1., wordt vóór 1 oktober 2005 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. b. Van een vloeistofdichte verharding als bedoeld in voorschrift 1.1., die wordt aangelegd vanaf 1 maart 2005, wordt binnen drie jaar na de aanleg de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. c. Van een vloeistofdichte verharding als bedoeld in voorschrift 1.1., wordt eenmaal per drie jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. d. Bij goedkeuring geeft de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44, af. e. Een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 is afgegeven door een deskundig inspecteur die werkzaam was bij een rechtspersoon die daartoe was gecertificeerd, is geldig tot drie jaar na de keuring. f. De rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur, bedoeld in de onderdelen a tot en met d, werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Tot 1 oktober 2006 wordt een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is gecertificeerd, gelijkgesteld met een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is geaccrediteerd. Artikel VII Het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer wordt gewijzigd als volgt: A In onderdeel A van bijlage 1 wordt na de begripsomschrijving van NRB ingevoegd: - BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door een instantie van deskundigen of een beheercommissie die één of meer beoordelingsrichtlijnen onder beheer heeft en waarin de bij certificatie belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd en beslissingsbevoegdheid hebben, bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;. In onderdeel A van de bijlage vervalt de begripsbepaling met bijbehorende begripsomschrijving van vloeistofdichte vloer of voorziening. B In onderdeel B van bijlage 1 komt voorschrift te luiden: a. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd vóór 1 april 1990, wordt vóór 1 oktober 2005 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. b. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die is aangelegd tussen 1 april 1990 en 1 maart 2005, wordt vóór 1 april 2007 de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. c. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 die wordt aangelegd vanaf 1 maart 2005, wordt binnen twee jaar na de aanleg de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening wordt aangelegd door een bedrijf

8 dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring plaats binnen vijf jaar na de aanleg. d. Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 wordt eenmaal per vijf jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. Indien de vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, vindt deze beoordeling en goedkeuring eenmaal per zeven jaar plaats. e. Bij goedkeuring geeft de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening af. f. Een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 is afgegeven door een deskundig inspecteur die werkzaam was bij een rechtspersoon die daartoe was gecertificeerd, is geldig tot vijf jaar na de keuring. De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die betrekking heeft op een vloeistofdichte vloer of voorziening die is aangelegd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd door een voor de desbetreffende BRL geaccrediteerde certificeringsinstelling, is geldig tot zeven jaar na de keuring. g. De rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Tot 1 oktober 2006 wordt een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is gecertificeerd, gelijkgesteld met een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een rechtspersoon die daartoe is geaccrediteerd. C In onderdeel B van de bijlage komt onderdeel c van voorschrift te luiden: c. de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening en, indien van toepassing, het bewijs van gecertificeerde aanleg als bedoeld in voorschrift ;. Artikel VIII Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. P.L.B.A. Van Geel

9 Nota van toelichting 1. Inleiding In het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, het Besluit jachthavens, het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, het Besluit tankstations milieubeheer en het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer zijn enkele onvolkomenheden geconstateerd met betrekking tot de inspectie van vloeistofdichte voorzieningen die directe consequenties hebben voor de toepassing van deze besluiten. Het is noodzakelijk deze onvolkomenheden te herstellen. Degenen die inrichtingen drijven die onder de reikwijdte van genoemde besluiten vallen, zijn verplicht om op bepaalde plaatsen vloeistofdichte voorzieningen of vloeren aanwezig te hebben (het Besluit tankstations milieubeheer spreekt van vloeistofdichte verhardingen; waar deze toelichting spreekt van vloeistofdichte vloeren of voorzieningen worden daaronder mede begrepen vloeistofdichte verhardingen, tenzij anders aangegeven). Teneinde te waarborgen dat deze voorzieningen en vloeren blijvend vloeistofdicht zijn, is bepaald dat deze regelmatig beoordeeld en goedgekeurd moeten worden door deskundig inspecteurs. Bij goedkeuring geven de deskundig inspecteurs een PBV- Verklaring vloeistofdichte voorziening af. In de vervallen voorschriften was bepaald dat alleen deskundig inspecteurs die zijn gecertificeerd door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificeringsinstelling, bevoegd waren tot afgifte van een dergelijke verklaring. Op grond van internationale regels en afspraken mogen certificeringsinstellingen die inspectie-instellingen certificeren echter niet geaccrediteerd worden. De RvA heeft dan ook geen enkele certificeringsinstelling hiervoor erkend. Vanwege de ontbrekende accreditaties was het voor degenen die de inrichtingen drijven niet mogelijk om te voldoen aan deze inspectieverplichting. De voorschriften in de onderhavige besluiten die bepalen dat vloeistofdichte voorzieningen en vloeren beoordeeld en goedgekeurd moeten worden, dienen dan ook aangepast te worden. Op grond van de nieuwe voorschriften moet de rechtspersoon waarbij een deskundig inspecteur werkzaam is, niet zijn gecertificeerd maar geaccrediteerd. 2. Accreditatie versus certificatie Bij accreditatie beoordeelt de RvA of een instelling (bijvoorbeeld een certificeringsinstelling, inspectieinstelling of laboratorium) competent is om op basis van de daarvoor geldende normatieve documenten, conformiteitverklaringen (verklaringen van overeenstemming) af te geven. De RvA hanteert bij deze beoordeling internationale normen en accreditatieschema s. Doel van de accreditatie is dat belanghebbenden een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in alle door of onder toezicht van de RvA uitgegeven conformiteitverklaringen. In dat verband ziet de RvA er tevens op toe dat er sprake is van een evenwichtige vertegenwoordiging in de instanties van deskundigen of beheercommissies die beoordelingsrichtlijnen bindend verklaren. Zowel de betalende als verdienende partijen dienen vertegenwoordigd te zijn in deze instanties of beheercommissies en aldaar beslissingsbevoegdheid hebben. Bij certificatie maakt een certificeringsinstelling middels de afgifte van een certificaat kenbaar dat er gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een persoon of een object voldoet aan de voor de certificering geldende normen. In dat kader beoordeelt de certificeringsinstelling of de persoon of het object overeenstemt met het normatieve document dat daarvoor is vastgesteld. Indien een overeenstemming met de normen is geconstateerd geeft de instelling een conformiteitverklaring af. In de praktijk van certificatie van deskundig inspecteurs waren de belangrijkste normdocumenten de CUR/PBV-aanbeveling 44 en de BRL K1151. Het eerste document bevat de toetsingscriteria die de deskundig inspecteurs moeten toepassen bij het inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen of

10 vloeren. Het tweede document bevat de toetsingscriteria die de certificeringsinstellingen hanteren bij het beoordelen van de deskundig inspecteurs. Met een accreditatieschema zijn deze normdocumenten tevens toepasbaar voor de accreditatie. In een nieuw op te zetten beheersstructuur zullen deze documenten worden aangepast. Naar verwachting zal de wijze waarop inspecties door deskundig inspecteurs worden uitgevoerd niet wezenlijk veranderen. 3. Inspectiefrequentie Op grond van de vervallen voorschriften stelde de deskundig inspecteur de termijn vast waarbinnen de voorziening of vloer opnieuw moest worden beoordeeld en goedgekeurd. De CUR/PBVaanbeveling 44 bevatte de criteria die de deskundig inspecteurs moesten betrekken bij het bepalen van de herkeuringstermijnen. De termijnen konden uiteenlopen van 1 jaar tot 10 jaar. In de praktijk is gebleken dat in de meeste gevallen relatief korte keuringstermijnen worden gesteld. De volgende oorzaken kunnen daarvoor worden aangewezen. Op de eerste plaats noodzaken sommige vormen van herstel van voorzieningen of vloeren een herkeuring na 1 jaar. Een voorbeeld daarvan is herstel met betonproducten die moeten uitharden. Op de tweede plaats is bij de deskundig inspecteurs het gevoel ontstaan dat zij verantwoordelijk zijn voor binnen de keuringstermijn ontstane bodemverontreiniging met als gevolg een angst voor het stellen van lange termijnen. Dit gevoel wordt versterkt doordat bedrijven de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening zien als een soort garantie. Op de derde plaats werd na iedere aanleg van een voorziening binnen een jaar een inspectie uitgevoerd. In de praktijk werd op basis van een verklaring van een gecertificeerd bedrijf die de voorziening heeft aangelegd, een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening afgegeven (certificaattoets). Om de verantwoordelijkheden veel duidelijker neer te leggen, worden in de voorschriften vaste termijnen opgenomen waarbinnen vloeistofdichte voorzieningen of vloeren beoordeeld en goedgekeurd moeten worden. Daarmee wordt het voor de betrokken bedrijven duidelijker dat een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening niet meer aan geeft dan dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging en dat de bedrijven dus zelf verantwoordelijk zijn voor een eventueel ontstane bodemverontreiniging. Met het stellen van vaste termijnen wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van het bedrijfsleven. Een termijn van vijf jaar respectievelijk zeven jaar voor vloeren en voorzieningen die door een gecertificeerd bedrijf zijn aangelegd, is verantwoord uit oogpunt van bodembescherming en betekent bovendien dat de administratieve lastendruk wordt beperkt. Aangezien bij tankstations de vloeistofdichte verhardingen veel zwaarder worden belast dan de vloeistofdichte vloeren en voorzieningen bij overige inrichtingen, is daar gekozen voor een termijn van drie jaar. Ten aanzien van het moment waarop de eerste inspectie van een vloeistofdichte voorziening of vloer moest worden uitgevoerd, maakten alle besluiten, met uitzondering van het Besluit tankstations milieubeheer, onderscheid tussen vloeren ouder dan tien jaar, vloeren jonger dan tien jaar en nieuwe vloeren. Vloeren die ouder waren dan tien jaar moesten binnen drie jaar na inwerkingtreding van de verplichtingen worden beoordeeld en goedgekeurd. Vloeren die jonger waren dan tien jaar moesten binnen zes jaar na inwerkingtreding van de verplichtingen beoordeeld en goedgekeurd worden. Ook de nieuwe voorschriften kennen met uitzondering van het voorschrift voor het Besluit tankstations milieubeheer, verschillende tijdstippen waarop de verplichtingen in werking treden. De regeling sluit zoveel mogelijk aan bij de oude regeling. 4. Gecertificeerde aanleg Het aanleggen van vloeistofdichte voorzieningen of vloeren kan zowel door gecertificeerde als nietgecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. Alleen op grond van het Besluit tankstations mileubeheer is het verplicht de aanleg door een gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren. Met de nieuwe voorschriften in de andere besluiten heeft de aanleg door een gecertificeerd bedrijf als voordeel dat de eerste inspectie daarna veel later kan plaatsvinden. Daarmee wordt meer recht gedaan aan de kwaliteitswaarborgen die samenhangen met de aanleg door een gecertificeerd bedrijf.

11 Indien tijdens een inspectie gebreken worden geconstateerd moeten deze binnen de genoemde termijnen worden hersteld. Na het herstel beoordeelt de deskundig inspecteur de vloer of voorziening opnieuw en geeft bij goedkeuring alsnog een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening af. 5. Overgangsregeling Zoals gezegd werden in het kader van de vervallen voorschriften de rechtspersonen waarbij de deskundig inspecteurs werkzaam waren gecertificeerd. Ondanks het feit dat certificeringsinstellingen niet beschikten over een accreditatie zijn in de praktijk de afgelopen periode toch PBV-Verklaringen vloeistofdichte voorziening afgegeven. Deze verklaringen zijn tot stand gekomen in een met alle betrokken partijen afgestemd kwaliteitsborgingssysteem. Dit biedt voldoende vertrouwen dat de voorzieningen en vloeren waarop zij betrekking hebben, vloeistofdicht zijn. Teneinde te voorkomen dat bedrijven met onredelijke kosten worden geconfronteerd, voorzien de nieuwe voorschriften in een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat een reeds afgegeven PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening tot vijf jaar (zeven jaar indien de voorziening is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf) respectievelijk drie jaar (voor tankstations) na de keuring geldig blijft. Een dergelijke overgangsregeling is niet voor het Besluit jachthavens opgenomen. De verplichtingen uit dit besluit treden namelijk pas later in werking zodat er nog geen vloeren en voorzieningen conform het oude systeem zijn beoordeeld en goedgekeurd. Daarnaast is een overgangsregeling opgenomen voor de deskundig inspecteurs. In overleg met de branche-organisatie voor inspectiebedrijven en de RvA is vastgesteld dat de periode tot 1 oktober 2006 ruim voldoende is om de inspectiebedrijven te accrediteren. In de voorschriften (met uitzondering van het voorschrift voor het Besluit jachthavens aangezien dat pas later in werking is getreden) is dan ook opgenomen dat de deskundig inspecteurs die zijn gecertificeerd tot 1 oktober 2006 worden gelijkgesteld met een deskundig inspecteur die werkzaam is bij een geaccrediteerd inspectiebedrijf. 6. Uitvoering en handhaving Voor de uitvoering en de handhaving zijn er ten opzichte van de situatie van voor de wijziging nauwelijks verschillen aan te geven. In de verplichtingen voor de betrokken inrichtingen om vloeistofdichte vloeren of voorzieningen te laten beoordelen en goedkeuren treden namelijk geen wijzigingen op. Om het toezicht te vergemakkelijken worden de voorschriften die betrekking hebben op het bewaren van documenten gewijzigd. Dat betekent dat afgegeven PBV-Verklaringen vloeistofdichte voorziening of bewijzen van gecertificeerde aanleg moeten worden bewaard. Aan de hand van de aanwezige documenten kan de toezichthouder controleren of aan de voorschriften is voldaan. Door de betrokken branche-organisaties is voorgesteld om de onderhavige inspectieverplichtingen af te schaffen. Door het instandhouden van de inspectieverplichtingen worden de uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag echter beperkt gehouden. Het bevoegd gezag kan namelijk met behulp van deze verplichtingen relatief eenvoudig vaststellen of een vloer of voorziening vloeistofdicht is. Daartoe hoeft hij immers alleen de aanwezigheid van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening te controleren of het bewijs van gecertificeerde aanleg. Bij afschaffing van de verplichting zou het bevoegd gezag op basis van eigen deskundigheid telkens moeten beoordelen of een voorziening al dan niet vloeistofdicht is. Iedere controle kost dan veel tijd. Ook voor de betrokken bedrijven levert dit extra lasten op aangezien de toezichthouder van het bevoegd gezag moet worden begeleid tijdens zijn controlewerkzaamheden en moet worden voorzien van de nodige documenten. Bovendien zal dit aanleiding geven tot meningsverschillen en daarmee gepaard gaande lasten voor de rechterlijke macht. Ook is als alternatief naar voren gebracht om in plaats van een vloeistofdichte vloer of voorziening een bodembeschermende voorziening of maatregel voor te schrijven. In dat geval krijgt degene die de inrichting drijft de vrijheid om zelf te bepalen welke maatregelen en voorzieningen in een concreet

12 geval worden getroffen teneinde een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te realiseren. In plaats van een vloeistofdichte vloer zou dan bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een vloeistofkerende voorziening in combinatie met incidentenmanagement. In de huidige algemene maatregelen van bestuur is deze keuzevrijheid voor de activiteiten die de grootste bodemrisico s meebrengen niet ingebouwd. Dit alternatief zal nader worden onderzocht in het kader van de op handen zijnde algehele herziening van de op grond van artikel 8.40 Wm gegeven algemene maatregelen van bestuur. Op dit moment kan dit alternatief nog niet worden doorgevoerd omdat de neveneffecten hiervan nog niet voldoende in kaart kunnen worden gebracht. Het is nu bijvoorbeeld nog niet duidelijk of dergelijke bepalingen wel handhaafbaar zijn voor het bevoegd gezag. Indien incidentenmanagement in combinatie met vloeistofkerende voorzieningen kan worden voorzien van een beproefd kwaliteitsborgingssysteem kan het bevoegd gezag zich verlaten op een verklaring van een deskundige. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van dit alternatief zal daarmee verbeterd kunnen worden. In de volgende paragraaf worden onder meer de gevolgen voor de administratieve lastendruk van deze alternatieven kort aan de orde gesteld. De wijzigingen hebben met name gevolgen voor de deskundig inspecteurs en de certificeringsinstellingen. Alleen rechtspersonen kunnen door de RvA geaccrediteerd worden. Op grond van de vervallen voorschriften konden ook de deskundig inspecteurs zelf (de natuurlijke personen) gecertificeerd worden. In de nieuwe situatie worden dus alleen de inspectiebedrijven geaccrediteerd. 7. Bedrijfseffecten en administratieve lasten Door de invoering van vaste keuringstermijnen leidt de nieuwe regeling tot besparingen op de administratieve lasten. Met de verplichte inspecties hangen administratieve lasten samen die zijn ingeschat op EUR 1023,- per inspectie 1. Deze lasten bestaan uit de kosten van de inspectie en de lasten als gevolg van het aanleveren van documentatie en het assisteren van de deskundige. Uit cijfers over de afgelopen twee jaar is afgeleid dat de gemiddelde keuringsfrequentie eens in de 1,6 jaar is. Conform het onderhavige besluit wordt deze frequentie eens in de vijf jaar (zeven jaar voor vloeren en voorzieningen die door een gecertificeerd bedrijf zijn aangelegd) respectievelijk eens in de drie jaar voor tankstations. Uitgaande van een keuringsfrequentie van eens in de drie jaar voor tankstations en eens in de vijf jaar voor de overige inrichtingen, bedraagt de besparing op de administratieve lasten voor de verschillende besluiten circa 2 : Voor het Besluit bouw en houtbedrijven ( inrichtingen): EUR 12 miljoen ; Voor het Besluit glastuinbouw (9.300 inrichtingen): EUR 4 miljoen; Voor het besluit inrichtingen voor motorvoertuigen (9.973 inrichtingen): EUR 4,3 miljoen; Voor het Besluit jachthavens (900 inrichtingen): EUR 0,4 miljoen, en Voor het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer ( inrichtingen): EUR 6,5 miljoen; Voor het Besluit tankstations milieubeheer (3650 inrichtingen): EUR 1 miljoen; Voor het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer (1087 inrichtingen): EUR 0,5 miljoen; De totale besparing op de administratieve lasten bedraagt derhalve circa EUR 28,7 miljoen. 1 Gebaseerd op gegevens uit de nulmeting (Kamerstukken II, 2003/04, , nr. 11) die recentelijk is uitgevoerd ten behoeve van de administratieve lasten reductie voor het Ministerie van VROM. 2 Het aantal bedrijven is gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn uit de nulmeting die (Kamerstukken II, 2003/04, , nr. 11).

13 Tegenover deze besparing staat een relatief kleine stijging als gevolg van de hogere tarieven die de RvA hanteert in vergelijking met de tarieven van certificeringsinstellingen. De certificeringsinstellingen hebben aangegeven dat de totale kosten van certificatie EUR 4.125,- ex BTW per jaar bedragen. Deze kosten zijn exclusief de (wettelijk verplichte) accreditatie. In het huidige systeem vindt weliswaar geen accreditatie plaats, maar om de kosten van het bestaande en het nieuwe systeem te kunnen vergelijken moet de accreditatie wel in de beschouwing worden betrokken. Volgens opgave van de RvA zullen de kosten circa EUR 4.700,- per jaar bedragen per certificeringsinstelling 3. Op dit moment zijn 23 inspectiebedrijven en 2 certificeringsinstellingen actief zodat de kosten per certificaat met EUR 409,- (2 * 4700/23) verhoogd moeten worden. De totale kosten van het huidige systeem zouden daarmee per certificaat uitkomen op EUR 4.534,-. Directe accreditatie kost EUR 8.168,- (volgens opgave van de RvA) per jaar per inspectiebedrijf (EUR 3.634,- meer dan het huidige systeem). Dat betekent dat het nieuwe systeem van directe accreditatie in totaal 23 * = EUR ,- meer kost dan het huidige systeem. Deze extra kosten kunnen worden aangemerkt als administratieve lasten. De 23 inspectiebedrijven die met deze extra kosten geconfronteerd worden, kunnen deze naar verwachting zonder problemen en zonder gevolgen voor hun concurrentiepositie doorbelasten aan de eigenaren van de vloeistofdichte vloeren of voorzieningen. Alle inspectiebedrijven moeten immers aan dezelfde eisen voldoen en worden geconfronteerd met dezelfde kosten die de Raad voor de Accreditatie in rekening brengt. De eigenaren van de vloeistofdichte vloeren of voorzieningen die normadressaat zijn van de onderhavige regeling, dragen dus uiteindelijk de extra kosten. Deze extra kosten zullen naar verwachting echter verwaarloosbaar klein zijn, gezien het aantal bedrijven dat vloeren of voorzieningen moet laten inspecteren. De inspectieverplichtingen gelden voor circa bedrijven. Dat betekent een stijging van circa EUR 1, - per inspectie. Omdat inspecties eens in de vijf jaar (zeven jaar voor vloeren en voorzieningen die door een gecertificeerd bedrijf zijn aangelegd) worden uitgevoerd zijn de extra kosten EUR 0,20 structureel per jaar per inrichting. Op 11 juni 2004 heeft Actal geadviseerd het ontwerpbesluit niet in te dienen, tenzij met zijn opmerkingen rekening is gehouden. De opmerkingen van Actal hebben betrekking op het berekenen van de lastenstijging als gevolg van het omzetten van het stelsel van certificering naar accreditatie, het verduidelijken van de opgenomen termijnen waarbinnen keuringen moeten plaatsvinden, het berekenen van de administratieve lasten bij de mogelijke alternatieven en de berekende administratieve lasten in de nulmeting. In het voorgaande zijn de eerst genoemde opmerkingen van Actal verwerkt. De cijfers uit de nulmeting 4 zullen worden bijgesteld. Ten aanzien van de mogelijke alternatieven wordt het volgende opgemerkt. In de vorige paragraaf zijn twee alternatieven besproken, te weten afschaffing van de inspectieverplichting en invoering van de keuzevrijheid voor het treffen van de vereiste maatregelen en voorzieningen. Alternatief 1: afschaffing van de inspectieverplichting Op grond van de oude regeling bedragen de administratieve lasten circa EUR 45 miljoen. Op deze administratieve lasten wordt met het onderhavige besluit EUR 28,7 miljoen bespaard. Dat betekent dat er nog EUR 16,3 miljoen aan administratieve lasten overblijven. Bij afschaffing van de verplichting levert dit derhalve een besparing op van EUR 16,3 miljoen. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt zal dit 3 Deze kosten zijn exclusief de eenmalige kosten van registratie en contributie omdat deze niet nogmaals in rekening worden gebracht bij certificeringsinstellingen die reeds beschikken over een accreditatie. 4 Kamerstukken II, 2003/04, , nr. 11.

14 alternatief ertoe leiden dat het bevoegd gezag in het kader van toezicht iedere keer zal moeten beoordelen in hoeverre een vloer vloeistofdicht is. In plaats van de relatief eenvoudige vaststelling of er al dan niet een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening aanwezig is, zal de toezichthouder een onderzoek moeten instellen. De betreffende ondernemer zal aan dit onderzoek moeten meewerken. Hij zal informatie moeten aanleveren, bijvoorbeeld omtrent de aanleg van de vloer, en hij zal de toezichthouder moeten vergezellen bij de controle. Het begeleiden van de toezichthouder en het aanleveren van informatie, kunnen worden aangemerkt als administratieve lasten. Er is berekend dat dit ruim EUR 2,4 miljoen aan extra administratieve lasten oplevert. De besparing als gevolg van de afschaffing van de inspectieverplichting komt daarmee uit op EUR 13,9 miljoen (16,3 2,4)). Tegenover deze besparing kunnen de extra uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag worden gezet. Zoals gezegd zal het bevoegd gezag zelf een onderzoek moeten instellen naar de mate van vloeistofdichtheid. Dit levert per controle een aantal uren meer werk op. Bovendien zullen mogelijk monsters moeten worden genomen en moeten deze worden geanalyseerd. Er is berekend dat circa 40 extra medewerkers zijn benodigd bij de bevoegde gezagsinstanties. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de specifieke deskundigheid om vloeistofdichte vloeren of voorzieningen op vloeistofdichtheid te beoordelen niet bij alle bevoegde gezagsinstanties aanwezig is. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt zou incidentenmanagement in combinatie met vloeistofkerende voorzieingen dat is voorzien van een beproefd kwaliteitsborgingssysteem de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van dit alternatief kunnen verbeteren. Veel van de bezwaren zouden daarmee kunnen vervallen. Gezien de extra uitvoeringslasten, de daarmee samenhangende problemen, het feit dat bedrijven die onder de 8.40 amvb s vallen nog niet beschikken over een beproefd kwaliteitsborgingssysteem en de mogelijke extra belasting voor de rechterlijke macht, wordt niet gekozen voor dit alternatief. Alternatief 2: invoering keuzevrijheid Of het tweede alternatief leidt tot een besparing op de administratieve lasten valt te bezien. Om een volwaardig alternatief te creëren dat in voldoende mate uitvoerbaar en handhaafbaar is, zal het incidenten managementsysteem moeten worden voorzien van voldoende kwaliteitswaarborgen. Door de branches is voorgesteld om dat te doen via een certificatieregeling waarbij procedures worden vastgesteld waarmee een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging kan worden bereikt. De getroffen maatregelen dienen daarbij jaarlijks te worden geaudit. Daaraan voorafgaande zal een risico-inventarisatie moeten worden uitgevoerd. Met al deze verplichtingen hangen administratieve lasten samen. Een risico-inventarisatie (eenmalige administratieve lasten) zal moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Hetzelfde geldt voor het opstellen van procedures (ook eenmalig). Daarnaast zal het proces gecertificeerd (eens in de drie jaar) moeten worden en zal een certificeringsinstelling jaarlijks audits moeten uitvoeren. Op dit moment zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de administratieve lasten die voortvloeien uit dit alternatief te kwantificeren. Artikelsgewijze toelichting Artikel I tot en met V en VII, onderdelen A De definitie van BRL is gebaseerd op de definitie van het Besluit tankstations milieubeheer. Deze definitie is opgenomen omdat in de voorschriften naar het begrip BRL wordt verwezen. De definitie van vloeistofdichte vloer of voorziening vervalt omdat deze niet spoort met de bedoeling van de verschillende voorschriften die bepalen dat handelingen boven een vloeistofdichte vloer of voorziening moeten worden uitgevoerd. Het is immers de bedoeling geweest dat naast een vloer ook andere voorzieningen konden worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een lekbak. Volgens de definitie van vloeistofdichte vloer of voorziening moesten deze zijn beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. Overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden echter alleen voorzieningen beoordeeld die een vaste verbinding vormen met het bouwwerk, zoals vloeren, wanden, rioleringen. Via de begripsomschrijving van vloeistofdichte vloer of voorziening werden de mogelijkheden voor bedrijven om alternatieve, geen vaste verbinding vormende,

15 voorzieningen te treffen dus ten onrechte teniet gedaan. Met de reparatie wordt deze onvolkomenheid hersteld. Artikel I, II, IV en V, onderdelen B, artikel VII, onderdeel B en artikel III, onderdeel C Net als de vervallen voorschriften kennen de nieuwe voorschriften verschillende tijdstippen waarop de vloeren of voorzieningen beoordeeld en goedgekeurd moeten zijn of worden. In afwijking van de vervallen voorschriften zijn vaste termijnen opgenomen waarbinnen inspecties moeten plaatsvinden. De termijnen zijn in de navolgende tabellen weergegeven. Besluit bouw en houtbedrijven milieubeheer Voorziening aangelegd Eerste beoordeling en goedkeuring Vervolgbeoordelingen en goedkeuringen Voor 1 januari 1994 Voor 1 oktober 2005 Tussen 1 januari 1994 en 1 maart 2005 Vanaf 1 maart 2005 Besluit glastuinbouw Voor 1 december 2006 Binnen 2 jaar na aanleg, of binnen 5 jaar na aanleg indien de voorziening is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf Voorziening aangelegd Eerste beoordeling en goedkeuring Vervolgbeoordelingen en goedkeuringen Voor 1 januari 1992 Voor 1 oktober 2005 Tussen 1 januari 1992 en 1 maart 2005 Vanaf 1 maart 2005 Voor 1 april 2008 Binnen 2 jaar na aanleg, of binnen 5 jaar na aanleg indien de voorziening is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer en Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer Voorziening aangelegd Eerste beoordeling en goedkeuring Vervolgbeoordelingen en goedkeuringen Voor 1 januari 1990 Voor 1 oktober 2005 Tussen 1 januari 1990 en 1 maart 2005 Vanaf 1 maart 2005 Voor 1 oktober 2006 Binnen 2 jaar na aanleg, of binnen 5 jaar na aanleg indien

16 de voorziening is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf Besluit jachthavens Voorziening aangelegd Eerste beoordeling en goedkeuring Vervolgbeoordelingen en goedkeuringen Voor 1 januari 1992 Voor 1 maart 2008 Tussen 1 januari 1992 en 1 maart 2005 Vanaf 1 maart 2005 Voor 1 maart 2011 Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer Binnen 2 jaar na aanleg, of binnen 5 jaar na aanleg indien de voorziening is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf Voorziening aangelegd Eerste beoordeling en goedkeuring Vervolgbeoordelingen en goedkeuringen Voor 1 april 1990 Voor 1 oktober 2005 Tussen 1 april 1990 en 1 maart 2005 Vanaf 1 maart 2005 Voor 1 april 2007 Binnen 2 jaar na aanleg, of binnen 5 jaar na aanleg indien de voorziening is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf Met de zinsnede als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 in de onderdelen a tot en met d, wordt duidelijk gemaakt dat de keuringsverplichting alleen geldt voor vloeren of voorzieningen waarop de CUR/PBV-aanbeveling 44 betrekking heeft, namelijk vloeren of voorzieningen die een vaste verbinding vormen met het bouwwerk, zoals vloeren, verhardingen, wanden en rioleringen. Voorzieningen die geen vaste verbinding vormen, zoals bijvoorbeeld lekbakken, kunnen wel als bodembeschermende voorziening worden toegepast maar hoeven niet te worden gekeurd. Dergelijke voorzieningen kunnen namelijk betrekkelijk eenvoudig op vloeistofdichtheid worden getest. De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening is gedefinieerd in de definitiebepalingen. Deze verklaring dient als bewijsmiddel dat bijvoorbeeld aan het bevoegd gezag kan worden overgelegd in het kader van een controle. De PBV-Verklaringen vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 zijn afgegeven blijven gelden als bewijsmiddel totdat vijf jaren respectievelijk zeven jaren indien de vloeren of voorzieningen door een gecertificeerd bedrijf zijn aangelegd, zijn verstreken na de keuring. Aangezien de verplichtingen uit het Besluit jachthavens pas later in werking zijn getreden en er dus nog geen PBV-Verklaringen vloeistofdichte voorziening zijn afgegeven, geldt het voorgaande niet voor dit besluit.

17 Inspectiebedrijven krijgen tot 1 oktober 2006 de tijd om geaccrediteerd te worden (om dezelfde reden als hiervoor genoemd geldt dit niet voor het Besluit jachthavens). Alleen rechtspersonen kunnen geaccrediteerd worden. Daarom is bepaald dat de rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur werkzaam is, moet zijn geaccrediteerd. Overigens was het in het kader van de vervallen voorschriften ook al zo dat alleen de rechtspersonen gecertificeerd waren. Artikel III, onderdeel B Op grond van het vervallen voorschrift moesten allerlei niet bodembedreigende handelingen boven een vloeistofdichte vloer of voorziening worden uitgevoerd, zoals het lakken van voertuigen (of delen daarvan), het droog schuren en slijpen. Voorzover bij deze handelingen geen vloeistoffen vrij kunnen komen leveren zij geen risico op voor bodemverontreiniging. Artikel I, II, IV,V en VII, onderdelen C en artikel III, onderdeel D Indien deze documenten zijn afgegeven dienen deze binnen de inrichting aanwezig te zijn. Het doel hiervan is om de controle door het bevoegd gezag te vergemakkelijken. Aan de hand van deze documenten kan het bevoegd gezag namelijk vaststellen of voldaan wordt aan de inspectievoorschriften. Indien een vloer of voorziening door een gecertificeerd bedrijf is aangelegd dient het bewijs daarvoor ook binnen de inrichting te worden bewaard. Voor dergelijke vloeren en voorzieningen gelden immers ruimere keuringstermijnen. Het Besluit tankstations milieubeheer behoeft geen wijzing aangezien dit besluit al is voorzien van deze verplichting. Artikel VI Het voorschrift kent verschillende tijdstippen waarop de vloeistofdichte verhardingen beoordeeld en goedgekeurd moeten zijn of worden. Vloeistofdichte verhardingen die voor 1 maart 2005 zijn aangelegd moeten voor 1 oktober 2005 worden beoordeeld en goedgekeurd. Nieuwe vloeistofdichte verhardingen moeten voor het eerst binnen drie jaar na aanleg worden beoordeeld en goedgekeurd. In afwijking van het vervallen voorschrift geeft onderdeel c een vaste termijn van drie jaar waarbinnen de vervolginspecties moeten plaatsvinden. Iedere vloeistofdichte verharding moet dus in elk geval iedere drie jaar worden beoordeeld en goedgekeurd. De termijnen zijn in de navolgende tabel weergegeven. Verharding aangelegd Eerste beoordeling en goedkeuring Vervolgbeoordelingen en goedkeuringen Voor 1 maart 2005 Voor 1 oktober 2005 Binnen 3 jaar na de vorige beoordeling Vanaf 1 maart 2005 Binnen 3 jaar na aanleg Binnen 3 jaar na de vo rige beoordeling De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening dient als bewijsmiddel dat bijvoorbeeld aan het bevoegd gezag kan worden overgelegd in het kader van een controle. De PBV-Verklaringen vloeistofdichte voorziening die voor 1 maart 2005 zijn afgegeven blijven gelden totdat drie jaren zijn verstreken na de keuring. Inspectiebedrijven krijgen tot 1 oktober 2006 de tijd om geaccrediteerd te worden. Alleen rechtspersonen kunnen geaccrediteerd worden. Daarom is bepaald dat de rechtspersoon waarbij de deskundig inspecteur werkzaam is, moet zijn geaccrediteerd. Overigens was het in het kader van het vervallen voorschrift ook al zo dat alleen de rechtspersonen gecertificeerd waren.

18 De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. P.L.B.A. Van Geel

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 99 Besluit van 19 februari 2005 tot wijziging van enige op grond van de artikelen 8.40, 8.41 en 8.42, van de Wet milieubeheer gegeven algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 508 Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto s in verband met het vervallen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 619 Besluit van 15 november 2004 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 321 Besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen, het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 311 Besluit van 14 juni 2011 tot herstel van technische gebreken en het aanbrengen van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 313 Besluit van 12 juni 2002 tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO in verband met de berekening van de opslag of korting ingeval

Nadere informatie

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de verrekeningsbevoegdheid van de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling Ingevolge artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 536 Besluit van 24 oktober 2011, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5a.11,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 144 Besluit van 14 maart 2011, houdende wijziging van het Besluit Prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 439 Besluit van 18 september 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (explosieveilig materieel)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur)

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Besluit van tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 123 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 90 Wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 459 Wet van 6 oktober 1999, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten Wij Beatrix,

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van... houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met

Nadere informatie

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. pagina 1 van 14 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: VROM Geen Geen De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Registratiebesluit externe veiligheid wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Registratiebesluit externe veiligheid wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 223 Besluit van 11 juni 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 530 Wet van 10 november 2011 tot wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 431 Besluit van 29 augustus 2005 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 378 Besluit van 1 augustus 1995 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling invaliditeitspensioen bij door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 135 Besluit van 9 april 2008 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met aanpassing aan de artikelen 8.8 en 8.11,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 22 Besluit van 21 januari 2009, houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (herstel oneffenheden) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 543 Besluit van 23 oktober 2002, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege invoering van leerwegen in het voortgezet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.ENZ.ENZ. Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij Op

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2019 235 Besluit van 14 juni 2019 tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 424 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 466 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 428 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 635 esluit van 28 november 2006, houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 313 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 650 Besluit van 7 december 2005, houdende wijziging van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en het Besluit aanbestedingsregels voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 3 Besluit van 19 december 2016, houdende regels inzake het ten laste brengen van kosten hercontroles Metrologiewet (Besluit kosten hercontroles

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 535 Besluit van 15 december 2003, houdende aanpassing van enige uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994±1995 24 257 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de reorganisatie van de raden voor de kinderbescherming

Nadere informatie

Opmerkingen: N.v.t. Geen controle. Tekortkomingen geconstateerd?

Opmerkingen: N.v.t. Geen controle. Tekortkomingen geconstateerd? Controlelijst certificaten en periodieke s, keuringen en inspecties bij tankstations voor het wegverkeer ten aanzien van natte brandstoffen, versie 29-10-2014 Bladzijde 1. Dit document is onderdeel van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 215 Besluit van 26 april 2012, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 533 Besluit van 30 november 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid in verband met verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 388 Besluit van 28 augustus 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) teneinde regels te stellen over

Nadere informatie

Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang per

Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang per DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.2.4 Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang per 1.1.2009 bronnen Staatscourant 2008, nr. 360, d.d. 11.9.2008 Besluit van 27 augustus

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Datum 27 oktober 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 894 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement

Nadere informatie

In artikel 1.1, tweede lid, worden het volgende begrip en de daarbij behorende begripsomschrijving in alfabetische rangschikking ingevoegd:

In artikel 1.1, tweede lid, worden het volgende begrip en de daarbij behorende begripsomschrijving in alfabetische rangschikking ingevoegd: Besluit van... tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit handel in emissierechten en het Besluit omgevingsrecht en tot intrekking van het Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 601 Besluit van 23 december 1999, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Besluit bijzondere verhoging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang in verband met een herziening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 598 Besluit van 12 november 2009 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 140 Wet van 10 april 2008 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 4 Besluit van 20 december 1995, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 38 Besluit van 21 december 1995 regelende de deponering van informatie betreffende preparaten (Warenwetbesluit deponering informatie preparaten)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 331 Besluit van 3 september 2007, houdende wijziging van onder meer het Kaderbesluit rechtspositie PO in verband met benoeming in twee functies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 345 Besluit van 11 september 2014, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 383 Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 568 Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 98 Wet van 5 maart 2007 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 778 Besluit van 16 november 2010, houdende regels met betrekking tot de overeenkomstige toepassing van het krachtens de Wet rechtspositie rechterlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie