WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management"

Transcriptie

1 Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering duurzame ontwikkeling in de praktijk WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management Handleiding voor de WARM Quick-Scan ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf fase 1 vaststellen van de praktische haalbaarheid uitgave oktober 2006 Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 1 van 20

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding Introductie winstgevend afdank&retour management Redenen om mee te doen! Besluiten tot hergebruik: de WARM methodiek Instrumenten voor Warm... 8 Hoofdstuk 2 De WARM Quick scan De werkwijze van de WARM quick scan De vragen van de quick scan...11 Algemene bedrijfsvragen A. De verkrijgbaarheid van het product B De verwerkbaarheid van het product C. De verkoopbaarheid van het product De beoordeling Bijhouden informatie...20 Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 2 van 20

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Introductie winstgevend afdank&retour management De management inspanningen van de meeste productiebedrijven gedurende de afgelopen eeuw zijn vooral gericht op het primaire proces, inkoop-productie-verkoop. Continuïteit van de onderneming werd gewaarborgd door deze voortbrengingsketen effectief en efficiënt te managen. Het blijvend realiseren van winst was het resultaat ervan. Nog steeds is het primaire proces van essentieel belang, maar niet meer als enige. Wet en regelgeving, veranderende maatschappelijke opvattingen en management ontwikkelingen dwingen de bedrijven verder te kijken dan hun verkoop- en/of serviceafdeling. Niet meer het managen van het primaire proces, maar het managen van de levensloop van een product komt steeds meer centraal te staan in de managementinspanning van een productiebedrijf. Integraal productketen management is een integrale benadering van de opeenvolgende fases in de levensloop van een product: ontwerpen, verwerven materialen en grondstoffen, produceren, gebruiken, afdanken/retouren. Het managen van de laatste fase, bekend onder verschillende benamingen, zoals end of life management, remanufacturing, refurbishment, asset recovery, hergebruik en recycling, is een belangrijke toevoeging. Dit wordt daarom ook wel end-of-life management genoemd. Het gaat echter altijfd om het beheer van de totale keten. In de onderstaand figuur is in de linker kolom het traditionele bedrijfsproces weergegeven en in de rechterkolom de End of Life Management. Gebruik Afdanking Product Hergebruik Module Recyclen Component Verbranden Materiaal Storten Grondstoffen Bedrijfskolom Opslaan EoLM AARDE Energie = Fysieke primaire stroom = Fysieke secundaire stroom Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 3 van 20

4 De kolom van EoLM geeft ook een weergave van de niveaus die worden onderscheiden binnen EoLM. Het hergebruik is het hoogste niveau. Als een onderdeel of product hergebruikt wordt, komt het op hoogste niveau terug in de bedrijfskolom. Het voordeel van het hergebruik is dat de inspanningen van de andere niveaus zoals recyclen en verbranden niet van toepassing zijn. Door hergebruik kunnen kosten en het milieu gespaard worden. In de hierna besproken quick scan wordt uitsluitend gekeken naar het hergebruik van producten. Hergebruik houdt in dat een bedrijf de zorg overneemt van het product als dit in afdankfase komt bij de klant. Vervolgens kunnen onderdelen van het product b.v. door schoonmaken en/of reviseren weer worden gebruikt voor nieuwe producten. In deze situatie wordt er rendement gemaakt op de inkoop van grondstoffen / materialen van het product. 1.2 Redenen om mee te doen! De redenen om mee te doen: Winst Marketing Wetgeving Maatschappelijk belang Winst Afdanken van een product vindt plaats als gevolg van een uiteenlopend aantal redenen; een product kan afgedankt worden wegens overlijden van de gebruiker, wegens een faillissement, een tegenvallend gebruiksgenot, een defect binnen de garantieperiode of omdat het versleten is. Voor een bedrijf kan het geheel aan redenen voldoende aanleiding zijn een doordachte retourstroom op te zetten, gevolgd door een procedure waarin vastgesteld wordt, wat met het teruggekomen product gedaan wordt. De mogelijkheden zijn legio. Een product kan na het reviseren of remanufacturing als nieuw verkocht worden. Een product kan gedemonteerd worden, waarna bruikbare onderdelen gereviseerd of geremanufactured worden om in nieuwe producten ingebouwd te worden of als reserve- of serviceonderdeel te dienen. De keuze is onder andere afhankelijk van de status van het retourproduct, de mogelijkheden op de markt en de verwerkingsmogelijkheden van product en/of onderdelen. Naast de opbrengst door middel van verkoop zijn er ook andere kosten besparende voordelen van het hergebruik: De producten die terug komen leveren informatie op over b.v. slijtage en zijn gebruikers. Dat biedt goede mogelijkheden apparaten beter te ontwerpen. En als onderdelen en modules langer meegaan levert dat ook weer meer mogelijkheden voor hergebruik daarvan. Bij nieuwe ontwerpen kunnen bestaande (ontwerpen van) onderdelen worden gebruikt (platform ontwerp) waardoor de tijd voor het ontwerpen van nieuwe producten sterk versneld kan worden. Er hoeven ook geen nieuwe productielijnen voor worden opgezet. Er kunnen kosten bespaard worden bij de inkoop van goederen. Van belang is wel dat een product voldoet aan de inkoopeisen van het bedrijf. Dit is een belangrijk punt is relatie tot het schaarser worden van grondstoffen. Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 4 van 20

5 Winstgevende voorbeelden van a&r management zijn er te over. Xerox en Océ zijn bekende voorbeelden van bedrijven, die door het zorgvuldig opzetten van een vorm van afdankmanagement, miljoenen dollars hebben verdiend. De automobielindustrie heeft eveneens een geheel systeem van afdankmanagement opgezet, dat zowel voor producenten, garagehouders als klanten winstgevend is. In de ICT wereld is ook een levendige handel in apparatuur die door de eerste gebruiker na 2 of 3 jaar wordt vervangen maar voor andere partijen nog heel bruikbaar is. Zo is er ook via websites een levendige handel in opgeknapte printers. Douwe Egbers en Coca Cola handelen met teruggehaalde automaten. Marketing Marketing draagt bij aan het verkrijgen en vasthouden van klanten. Het gaat om het onderscheidend vermogen van het bedrijf t.o.v. de concurrentie. Dit kan op vele manieren en één van deze is het toepassen van het hergebruik. De zorg van de afdanking wordt door het bedrijf overgenomen, dit is een extra service voor klanten. De aanschafprijs van producten kan door het hergebruik van onderdelen of als service onderdelen de prijzen gunstig beïnvloeden. Het toepassen van het hergebruik heeft een positief imago ten aanzien van het milieugedrag van het bedrijf. Dit kan als marketing tool gebruikt worden. Omdat het efficiënt verwerven van een afgedankt product problemen op kan leveren is het product-dienst concept in een aantal gevallen een effectief hulpmiddel, dat tegelijkertijd klanten aan de onderneming bindt. Ook hier is Xerox een goed voorbeeld. Het bedrijf verkoopt kopieën en levert daarvoor een kopieermachine. Doordat het product het eigendom van bijvoorbeeld Océ en Xerox blijft is het terugkrijgen efficiënt te regelen, zijn de kosten voor de gebruiker vooral afhankelijk van het gebruik, en is de klanttevredenheid door een betrouwbare dienstverlening (kopiëren) sterk te beïnvloeden. Een reden voor een bedrijf om aan hergebruik en end-of-life management te gaan doen is het beschermen van de merknaam. Bijvoorbeeld, indien een bedrijf het niet zelf doet, zou een ander het kunnen gaan doen. Kwalitatief minder, met als gevolg dat de eigen merknaam onder druk komt te staan. Hetgeen het geval was bij Xerox. 1 Wetgeving In Europa is door het Europees parlement in 2002 een richtlijn (AEEA) uitgevaardigd met als doel: Doel van deze richtlijn is de wetgevingen der lidstaten inzake beperkingen op het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur onderling aan te passen en bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid en een milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. In Nederland heeft deze richtlijn geleid tot het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur van juli In dit besluit wordt de producent (of importeur) verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de apparaten die worden afgedankt. De producent zal (net als onder het Besluit beheer wit- en bruingoed) een inname- en verwerkingsstructuur moeten opzetten. De verplichtingen worden door de producenten op collectieve wijze uitgevoerd. Er zijn drie collectieve systemen die 1 Jacobsson, N. (2000), Emerging product strategies selling services of remanufactured products, licentiate dissertation Lund University, Zweden Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 5 van 20

6 beheerd worden door de NVMP (www.nvmp.nl), stichting ICT-Milieu (www.nederlandict.nl) en de Stichting RTA (http://www.stichtingrta.nl/). De regeling geldt vanaf 13 augustus 2004 voor alle in de RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, van 27 januari 2003, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), bijlage 1A en 1B, genoemde categorieën en producten. Tevens dient het retour en verwerk systeem vanaf 1 januari 2005 aan nauwkeurig beschreven eisen 2 te voldoen. Maatschappelijk belang De maatschappij is onderhevig aan constante veranderingen. Deze veranderingen worden door vele factoren beïnvloed. Een van deze veranderingen is dat de consumenten milieu bewuster gedrag vertonen. Er is een groeiende markt voor minder milieubelastende producten, verantwoord gefabriceerd voedsel en bedrijven die de balans met het leefmilieu weten te vinden. Tevens wordt het milieubewuste consumentengedrag via campagnes aangemoedigd en versterkt door de overheid. De consument zal zijn voorkeuren laten blijken bij de keuze tussen verschillende aanbieders. Dit kan een reden zijn voor bedrijven om uit concurrentieoverwegingen EoLM toe te passen. Ook andere toekomstige ontwikkelingen onderstrepen het belang van hergebruik: De wereldbevolking groeit deze eeuw met 50% van 6 tot +/- 9 miljard. De bevolking van de 49 armste landen zal verdrievoudigen. De gemiddelde economische groei over de hele wereld zal verder toenemen doordat de ontwikkelingslanden geleidelijk hun achterstand zullen inhalen. De welvaart in de rijke landen neemt nog verder toe. De wetenschappelijke en technologische vooruitgang zal een steeds groter beroep doen op de beschikbare hoeveelheid (fossiele) brandstoffen, terwijl ook de behoefte aan primaire grondstoffen zal toenemen. Een onvermijdelijk gevolg hiervan zal zijn, dat beschikbaarheid van grondstoffen (zowel kwantitatief als qua prijs) onder druk komt te staan, waardoor de wetgeving (gezien het doel van de AEEA) verder aan gescherpt en de winstgevendheid van het managen van de afdankfase vergroot zal worden. 1.3 Besluiten tot hergebruik: de WARM methodiek Om te kunnen besluiten tot hergebruik van producten en/of onderdelen en modules eruit moet een bedrijf een aantal zaken uitzoeken met betrekking tot haalbaarheid en mogelijke winstgevendheid. Daarvoor is de WARM (Winstgevend & Afdank en Retour Management) methodiek ontwikkeld. Aan de basis van deze methodiek liggen de volgende begrippen: Verkrijgbaarheid van het product Het doel van de verkrijgbaarheid is een indruk te verwerven in hoeveelheid inspanning het kost om het betreffende product van de gebruiker terug bij de producent te krijgen. Bij de verkrijgbaarheid komen vooral de logistieke punten naar voren. Verwerkbaarheid van het product 2 Zie hiervoor artikel 10 en 21 van de regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 6 van 20

7 Bij de verwerkbaarheid van het product worden de technische mogelijkheden voor het hergebruik geanalyseerd. Aspecten die naar voren komen zijn: is het product geschikt voor hergebruik? Wat is de waarde of staat van de onderdelen die hergebruikt kunnen worden? Welke (hoeveelheid) energie is vereist is om deze onderdelen te verwerken? Welke kennis en technologie is nodig is om een verwerking op te starten? Verkoopbaarheid van het product Het doel van de verkoopbaarheid is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het verkopen van een product als het hergebruikt is of hergebruikte onderdelen bevat. De markt kan bestaan uit externe klanten maar ook uit klanten binnen de eigen organisatie b.v. inkoop. Om te komen tot efficiënt en winstgevend hergebruik kunnen 5 fasen onderscheiden worden: Fase 1: Bepalen in welke mate hergebruik in de praktijk, organisatorisch, haalbaar is Fase 2: bepalen van de meest praktische en best renderende opties Fase 3: Ontwikkelen van deze opties Fase 4: De implementatie ervan Fase 5: Op basis van de opgedane ervaring en nieuwe evaluaties verbeteren en uitbreiden van hergebruik. De WARM methodiek geeft directe hulpmiddelen voor de twee eerste fasen, en vanzelfsprekend deels de 5 de omdat dan de cyclus opnieuw doorlopen wordt. De andere fasen zijn normale fasen van de implementatie van innovaties. Voor die verdere fasen worden wel aandachtspunten en richtlijnen gegeven zover dat specifiek hergebruik aspecten betreft. Fase 1: Praktische haalbaarheid van het proces van hergebruik Om binnen een onderneming de organisatorische haalbaarheid te onderzoeken voor het toepassen van EoLM is er een quick scan ontwikkeld. De doelgroep van de quick scan bestaat uit MKB bedrijven. Een onderneming wordt globaal gescand op de drie aspecten van de WARM methodiek. De scan wordt uitgevoerd door middel van interviews met de medewerkers. Het resultaat van de scan is een indicatie van de inspanning die nodig om een beeld te krijgen van de organisatorische haalbaarheid. Deze indicatie geeft een oordeel of een bedrijf fase 2 moet vervolgen. Fase 2: Kiezen van best haalbare en winstgevende opties Mocht de scan aantonen dat het toepassen van hergebruik praktisch haalbaar lijkt, dan zullen er activiteiten moeten worden gestart om deze te kwantificeren. Dit betekent dat er een globale kosten baten analyse gemaakt moet worden. Met deze informatie neemt een bedrijf een besluit over het invoeren van het hergebruik en de wijze waarop. Fase 3en 4: ontwikkeling en Implementatie In fase 3 en 4 moeten de wijze waarop het hergebruik daadwerkelijk wordt vormgegeven, worden ontwikkeld en uiteindelijk geïmplementeerd. Zaken die hierin aandacht moeten krijgen zijn bijvoorbeeld: eventuele directe veranderingen aan het ontwerp de wijze van op de markt brengen van producten, in verband met terughalen maar ook hoe men dat specifiek voor producten met hergebruikte onderdelen wil doen (als nieuw, ter keuze aan de klant, leasen, etc.) de verdere relatie met de klant ook voor onderhoud de wijze waarop producten retour komen Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 7 van 20

8 de wijze van demontage en de bewerkingen die nodig zijn om onderdelen weer geschikt voor hergebruik te maken de wijze van voorrad beheer Onderstaand figuur geeft de hele keten met enkele aspecten die dan aandacht zullen vragen. ontwerp - hergebruik: platform ontwerp - onderhoud, - reparatie of vervangen - testen op conditie en demonteren, - aanpasbaarheid aan ontwikkeling, - kosten service dienst - mode -nieuw of gebruikt -garanties onderhoud verkoop -Lease / PSS - voorraad niveau - nieuw of oud productie voorraad - totaal of onderdelen -retour logistiek gebruik afdank en retour -restwaarde -gebruiksduur demontage inkoop - controle - schoonmaken -refurbishment - remanufacturing -testen - optimale gebruiksduur bewerken verwerking - terughalen grondstoffen - voldoen aan wetgeving 1.4 Instrumenten voor Warm Voor Fase 1: het bepalen van de praktische en organisatorische haalbaarheid is een WARM Quick-Scan ontwikkeld. Die wordt toegelicht in hoffdstuk 2. Voor Fase 2: het bepalen van de meest praktische en best renderende opties, wordt nog een methode ontwikkeld (nb situatie oktober 2006, verwacht gereed eind 2006) Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 8 van 20

9 Hoofdstuk 2 De WARM Quick scan 2.1 De werkwijze van de WARM quick scan De quick scan is een instrument die toegepast wordt binnen fase 1 van de WARM methodiek. Het doel van de quick scan is: Een indicatie te verkrijgen van de inspanning die nodig is om informatie t.a.v. het proces van hergebruik van het product te achterhalen binnen een bedrijf en met deze indicatie de organisatorische haalbaarheid te beoordelen en besluiten of fase 2 mogelijk is. Het resultaat van de scan geeft een indicatie van deze inspanning. Reden van deze aanpak De achtergrond is de waarneming na een aantal pilots en diverse oriënterende gesprekken dat de mate waarin en de moeite waarmee een bedrijf informatie kan vinden over de vragen die gesteld worden, evenredig blijkt te zijn met de inspanningen die nodig zijn om het betreffende aspect ook in het bedrijf te organiseren. Het is duidelijk dat deze scan daarmee geen definitief oordeel geeft, maar wel een zeer goed indicatie is van hoe zinvol het is om met de volgende fase door te gaan. De werkwijze van de quick scan Aan de basis van de quick scan staan de drie begrippen van de WARM methodiek namelijk: Verkrijgbaarheid van het product Verkoopbaarheid van het product Verwerkbaarheid van het product Over deze drie begrippen zijn een aantal vragen geformuleerd en tevens worden er een aantal algemene vragen over het bedrijf gesteld. Deze vragen moeten beantwoord worden in een gezamenlijk interview met de volgende medewerkers: de productie en financiële manager, iemand van product ontwikkeling en logistiek manager. De beoordeling: De vragen dienen beantwoord te worden met een waardering. Alle vragen kunnen beantwoord worden met volgende waarden, deze geven de tijdsinspanning weer. Waarde 1 Onbekend 2 > 1 dag, < 1 week 3 Binnen 1 dag De waardering van de vragen per bovenstaand begrip worden omgezet in een percentage. Deze percentages worden verwerkt in de beoordelingsdriehoek. Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 9 van 20

10 Hieronder een voorbeeld van de beoordelingsdriehoek. 75 Verkrijgbaarheid 50% 25 Verkoopbaarheid Verwerkbaarheid De volgende mogelijkheden zijn er bij het beoordelen van de score. Als de score van ieder begrip boven de 60% ligt dan is het organisatorisch toepassen van het hergebruik binnen het bedrijf haalbaar. Het bedrijf kan snel genoeg aan de benodigde informatie komen en daarom moet het verder gaan met fase 2 van de WARM methodiek Als er één of meer onderwerpen tussen de 40% en 60% scoren moet bekeken worden waar het knelpunt ligt en hoeveel inspanning het kost om dat te verhelpen. Is deze inspanning voor een bedrijf te doen dan kan het doorgaan met fase 2 van de WARM methodiek. Als er één onderwerp lager dan 40% scoort dan vergt de haalbaarheid van het organisatorisch toepassen van het hergebruik van producten een te grote inspanning voor dit bedrijf. Als de quick scan een positief resultaat heeft voor een specifiek product in een bedrijf dan wordt in de volgende fase 2, uitgezocht wat de meest praktische en best renderende opties voor hergebruik zijn. Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 10 van 20

11 2.2 De vragen van de quick scan Algemene bedrijfsvragen Datum: Bedrijfsnaam: Aantal medewerkers: Doelstelling / missie van het bedrijf: Producten / diensten van het bedrijf: Welke afdelingen zijn er: Afdeling: Aanwezig: Opmerkingen: Inkoop Productie Distributie R & D Installatie Verkoop Service Administratie Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 11 van 20

12 Specifiek product, serie of groep waarvoor hergebruik opties bekeken wordt Aandachtspunten: als een groep producten wordt gekozen zijn die dan voldoende homogeen en/of kunnen onderdelen binnen de hele groep uitgewisseld worden? Globale beschrijving van het productie proces: Globale beschrijving van het verkoop proces: Aandachtspunten: het beschrijven van productie proces met de aandachtspunten van de drie aspecten van de WARM methodiek Aandachtspunten: aandachtspunten bij verkoopbaarheid meenemen Welke afzetmarkten zijn er: Aandachtspunten: soort klanten, functionaliteit boven vorm? Trends en ontwikkelingen binnen de markt: Aandachtspunten: hoe ziet het bedrijf de trends bedreigend, welke ontwikkelingen doen ze zelf Hoe is het onderhoud georganiseerd: Indien dit van toepassing is NB zie ook 2.4: bijhouden informatie! Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 12 van 20

13 A. De verkrijgbaarheid van het product Het doel: Met betrekking tot de verkrijgbaarheid van het product is het doel om de haalbaarheid van de retourlogistiek van de producten in kaart te brengen. Aandachtspunten hierbij zijn: het verspreidingsgebied van de producten, de toestand van de producten bij de gebruikers en de huidige ervaring die u hebt met vormen van retourlogistiek. De volgende vragen zijn gericht op de hoeveelheid inspanning die nodig is om deze informatie te achterhalen. Met deze informatie wordt het eenvoudiger om de mogelijkheden van het retour logistieke proces te concretiseren. In een eventuele fase 2 kunnen de kosten en opbrengsten berekend worden. Vraag 1: Om te beginnen met de mogelijkheden met betrekking tot retourlogistiek is het belangrijk dat de hoeveelheid producten bekend is. In een eventueel vervolgtraject kunnen de hoeveelheden meegenomen worden om de opbrengsten te kunnen berekenen. Hoeveel inspanning kost het u om te weten te komen hoeveel producten er in het veld staan? Vraag 2: Naast de hoeveelheid producten moet het verspreidingsgebied van de producten bekend zijn. Als het verspreidingsgebied bekend is kunnen mogelijkheden met betrekking tot retour logistiek concreter besproken worden. Ook hier kunnen in een eventueel later stadium berekeningen makkelijker gemaakt worden. De vraag nu is hoeveel inspanning het kost om te weten te komen waar de producten zich bevinden. Hoe preciezer de locatie van de producten bekend is hoe beter dit is voor de verkrijgbaarheid van het product. Vraag 3: Een aspect bij hergebruik is te weten wat de toestand is van de producten die terug zullen komen. Dit is belangrijk omdat dan de bewerkingen bepaald kunnen worden die nodig zijn om een product geschikt te maken voor hergebruik. Tevens kan er in fase 2 een betere schatting gemaakt worden van de waarde van de producten / onderdelen. Wat is de hoeveelheid inspanning die nodig is erachter te komen wat de toestand is van de producten. Vraag 4: Heeft u ervaring met het terugnemen van producten? Dit kan op verschillende gebieden zijn b.v. vanwege garantie of omdat de klant een nieuw product heeft aangeschaft en korting heeft gekregen voor zijn oude. Deze ervaring kan namelijk gezien worden als een vorm van retourlogistiek. Hoeveel inspanning kost het om hier een beeld van te krijgen? Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 13 van 20

14 Vraag 5: Waarom zou een klant een product niet weggooien maar terug geven aan een bedrijf? Wat stimuleert een klant om deel te nemen aan de retourlogistiek? De klant kan hier verschillende redenen voor hebben. De drijfveer hoeft niet altijd geld te zijn zoals b.v. bij statiegeld of borg. Het kan ook zijn dat een product voor een klant veel inspanning kost om af te danken b.v. een koelkast of een wasmachine. Tevens kan ook een maatschappelijk begrip hier een rol spelen denk aan glas, papier of batterijen. Wat is de hoeveelheid inspanning om te achterhalen in welke mate uw gebruikers worden gestimuleerd tot retourlogistiek? Vraag 6: Het komt ook voor dat klanten contact opnemen met een bedrijf met de vraag wat te doen met het product dat afgedankt moet worden. Dit kan b.v. omdat de klant denkt dat het product niet bij de gewone afvalstromen afgedankt kan worden. In welke mate bieden klanten het afgedankte product weer bij u aan? Hoeveel inspanning kost het u om er achter te komen hoeveel klanten producten het bedrijf aanbieden? Vraag 7: Bij logistiek is de vervoerbaarheid van de producten een bepalende factor ten aanzien van de kosten. In welke mate zijn de producten makkelijk te vervoeren? Aspecten die hier een rol in spelen zijn de grootte en gewicht van de producten. Tevens is ook de rol van hulpmiddelen hierin van belang, denk hierbij b.v. aan een heftruck. Hoeveel inspanning kost het om deze informatie te achterhalen? De totale score van de bovenstaande 7 vragen: De maximale score van de bovenstaande vragen is 21 punten Het behaalde percentage bij verkrijgbaarheid is: % Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 14 van 20

15 B De verwerkbaarheid van het product Het doel: Bij de verwerkbaarheid van het product wordt gedoeld op de vraag of het product wel geschikt is om hergebruikt te worden. Zijn er onderdelen aanwezig die hergebruikt kunnen worden? Kan het product eventueel in zijn geheel binnen een andere toepassing of markt gebruikt worden? In principe kunnen vele producten hergebruikt worden als we onbeperkte inspanning kunnen leveren. Dit is helaas niet mogelijk. Daarom wordt bij de verwerkbaarheid ook gekeken welke inspanning er nodig zal zijn voor het verwerken van een product. Vraag 1: Bij hergebruik is het van belang dat het product of onderdelen van het product technisch langer mee kunnen dan de economische waarde. Het is belangrijk dat onderdelen een waarde bezitten zodat deze ook geld op kunnen brengen. Hoeveel onderdelen zitten in uw product die technisch en economisch langer mee kunnen dan de economische waarde van het product? Hoeveel inspanning heeft u nodig om hier achter te komen? Vraag 2: Als een product onderdelen bevat die hergebruikt kunnen worden zullen deze uit het product gedemonteerd moeten worden. Wat is dan de hoeveelheid inspanning die nodig zou zijn om het product te demonteren? Aandachtspunten die van toepassing zijn: is het product modulair opgebouwd, kunnen de onderdelen makkelijk uit het product gedemonteerd worden, het niveau van arbeidskrachten om het product te demonteren. Hoeveel inspanning kost het u om hier een beeld van te kunnen krijgen? Vraag 3: Als het product gedemonteerd is moeten de onderdelen eventueel een bewerking moeten ondergaan voordat deze hergebruikt kunnen worden. De bewerkingen kunnen zijn: reviseren, repareren, monteren of schoonmaken. Al deze bewerkingen brengen een verschillende mate van inspanning mee. Welke mate van inspanning is er nodig om het product geschikt te maken voor hergebruik? Hoeveel inspanning kost het u om hier een beeld van te kunnen krijgen? Vraag 4: Alle producten en onderdelen maken een technologische ontwikkeling door. Bij de ene zal dit sneller zijn dan bij de andere. Bij hergebruik is de snelheid van de technologische ontwikkeling van essentieel belang. Als de snelheid van de technologische ontwikkeling hoger is dan de omloopsnelheid van specifieke Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 15 van 20

16 onderdelen van het product zal het moeilijker worden om die onderdelen of het hele product te hergebruiken. Onderdelen kunnen namelijk niet gebruikt worden in nieuwe producten en hergebruikte producten voldoen niet aan de standaarden van de markt. Een voorbeeld hiervan is de computer, deze heeft een duurzaamheid van 10 jaar maar wat kunnen nu nog doen met een 10 jaar oude computer? Hergebruik kan wel worden toegepast b.v. voor serviceonderdelen of om een productie van oude onderdelen eerder te laten stoppen. In welke mate speelt snelheid van de technologische ontwikkeling een rol bij uw producten? Hoeveel inspanning kost het om een beeld hiervan te krijgen bij uw producten? Vraag 5: Als een bedrijf producten/onderdelen kan hergebruiken moet ook de vraag gesteld worden of onderdelen van oude modellen verwerkt kunnen worden in het nieuwe ontwerp. Onderdelen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn b.v. framestukken, (electro) motoren en bedradingen. Door oude onderdelen mee te nemen in het nieuwe ontwerp kan de tijd van ontwerpen versneld worden. Een deel van het ontwerp hoeft niet opnieuw getekend en berekend te worden. In welke mate kunnen onderdelen verwerkt worden in nieuwe ontwerpen? Hoeveel inspanning kost het om antwoord te geven op deze vraag? Vraag 6: Als producten terug komen bij een bedrijf om bewerkt te worden en gereed gemaakt voor hergebruik zullen er dingen gaan opvallen. Een van de voordelen van hergebruik namelijk is de informatie die de producten opleveren. Het gaat hier om informatie over de manier van gebruiken en slijtage. Deze informatie kan verwerkt worden in nieuwe ontwerpen. Wat zou voor u de waarde zijn van deze informatie over uw producten? Wat is de hoeveelheid inspanning om hier een beeld van te krijgen? De totale score van de bovenstaande 6 vragen: De maximale score van de bovenstaande vragen is 18 punten Het behaalde percentage is bij verwerkbaarheid: % Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 16 van 20

17 C. De verkoopbaarheid van het product Het doel: Het doel van de verkoopbaarheid is om na te gaan wat de verkoopbaarheid is van een product als het hergebruikt is of als het hergebruikte onderdelen bevat. De volgende mogelijkheden zijn mogelijk: Een product kan na opknappen of gereviseerd als nieuw verkocht worden (extern) Onderdelen kunnen na bewerking verwerkt worden in een nieuw product of als service onderdeel verkocht worden (intern) Voordat deze mogelijkheden benut kunnen worden zal er eerst gekeken moeten worden of er vraag is naar de producten of onderdelen die hergebruikt zijn. Vraag 1: Is er binnen de huidige afzetmarkt al ervaring met hergebruikte onderdelen en/of gereviseerde producten? Zijn er concurrenten die binnen uw markt gebruik maken van deze toepassing? Hoeveel inspanning kost het om hier een beeld van te krijgen? Vraag 2: Als een bedrijf gereviseerde producten of een product met hergebruikte onderdelen wil gaan verkopen zal er ook een vraag moeten zijn. Dit kan voor het bedrijf zowel extern als intern zijn (zie de het doel van verkoopbaarheid). Welke marktmogelijkheden zijn er mogelijk binnen uw onderneming / afzetmarkt: Interne verkoop aan uw inkoopafdeling: Externe verkoop aan een nieuwe markt / huidige klanten: Als service onderdeel vanwege vervroegd stoppen productie: Waarde 1 Geen 2 Ik weet het niet 3 Ik zie wel mogelijkheden Hier wordt de hoogste score ingevuld van de drie mogelijkheden: Mogelijkheid Weinig veel weinig veel Vraag 3: Een belangrijk aspect bij het verkopen van een gereviseerd product of hergebruikte onderdelen is de trendgevoeligheid van het product. In hoeverre wordt een product van u gekocht vanwege de functionaliteit en is de vorm minder van belang? Als een product gekocht wordt vanwege de functionaliteit zal de klant de toepassing van hergebruik makkelijker accepteren zolang het product aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Anderzijds is het ook zo dat als juist de trendgevoeligheid van de buitenkant meespeelt, hergebruik van de technologische binnenkant ook goed mogelijk is. In welke mate prefereert de klant van u de functionaliteit van uw producten boven de vorm, of is juist de functionaliteit minder variabel dan de omkleding? Welke inspanning is nodig om antwoord te geven op deze vraag? Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 17 van 20

18 Vraag 4: Zijn er klanten die vragen naar gebruikte producten omdat deze eventueel goedkoper zijn? Gebruikte producten kunnen b.v. zijn: producten die als promotie gebruikt zijn, producten die een klant heeft geruild of producten die teruggekomen zijn vanwege garantie. In welke mate hebben klanten interesse in gebruikte producten? Hoeveel inspanning is er nodig om hier een beeld van te krijgen? Vraag 5: Tegenwoordig wordt een klant steeds kritischer met betrekking tot het milieu gedrag van bedrijven. Sommige bedrijven maken gebruik van een groen imago om klanten aan hun bedrijf te binden. Het belang van een groen imago kan verschillen per branche en het kan zijn dat de klanten in uw branche zich hier (nog) niet mee bezig houden. De vraag hier is of een groen imago effect heeft op de verkoop van uw producten? Hoeveel inspanning is er nodig om hier een beeld van te krijgen? Vraag 6: Om opbrengsten te generen zullen gereviseerde producten of producten met hergebruikte onderdelen verkocht moeten worden. In welke mate zou er een verschil van inspanning zijn om producten die hergebruikt zijn of hergebruikte onderdelen bevatten te verkopen t.o.v. nieuwe producten? Moeten verkopers meer moeite moeten doen of wordt het een gewoon onderdeel van het assortiment? Het kan zijn dat klanten de effecten van hergebruik niet kennen en hier sceptisch over zullen zijn. Is een hergebruikt onderdeel of product wel zo goed als een nieuw product. Hoeveel inspanning is er nodig om hier een beeld van te krijgen? Vraag 7: Als een bedrijf gereviseerde producten wil gaan verkopen is de relatie met de klant essentieel. In welke mate heeft uw bedrijf direct contact met de klant, of gaat het contact b.v. via dealers waardoor er meer moeite gedaan zal moeten worden om de klanten te kunnen bereiken. Hoeveel inspanning is er nodig om hier een beeld van te krijgen. De totale score van de bovenstaande 7 vragen: De maximale score van de bovenstaande vragen is 21 punten Het behaalde percentage is bij verkoopbaarheid: % Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 18 van 20

19 2.3 De beoordeling De beoordelingsdriehoek geeft een schematische weergave van de haalbaarheid van toepassingen van hergebruik. Vul in het onderstaand figuur de percentages van de drie onderwerpen en verbindt de lijnen zodat zich een driehoek ontstaat. Verkrijgbaarheid 75% 50% 25% Verkoopbaarheid Verwerkbaarheid De score: Beoordeling: Alle scores zijn boven de 60% Het bedrijf is organisatorische geschikt voor het opzetten van hergebruik voor het specifiek product 1 of meer scores liggen tussen 40% - Vaststellen waar de organisatorische 60% probleemgebieden liggen 1 score is lager dan 40% Het bedrijf is organisatorische niet geschikt voor toepassingen met betrekking tot het hergebruik voor het specifiek product Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 19 van 20

20 2.4 Bijhouden informatie Het verzamelen van de informatie voor de scan, levert ook al veel achtergrond informatie die nodig is bij het doen van de volgende fasen, als dat zinvol blijkt. Die moet daarom ook direct goed worden bijgehouden. Onderstaand format kan daarbij hulp bieden vraag nr (A1 etc.) naam 1 score (1,2 of 3) toelichting: reden van score/uitzonderingen/onzekerheden functie datum naam 2 functie datum Handleiding WARM methodiek fase 1 pagina 20 van 20

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management

WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering Duurzame ontwikkeling in de praktijk WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management Handleiding voor winstgevend hergebruik ten behoeve van het midden- en

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

Het toenemend strategisch belang van integraal product lifecycle management

Het toenemend strategisch belang van integraal product lifecycle management 1 Het toenemend strategisch belang van integraal product lifecycle management Tom Severijn, Jan Venselaar Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering Avans Hogeschool, Tilburg De aandacht van bedrijven is vooral

Nadere informatie

Niet meer weggooien Afgedankte producten, verliespost of winstbron?

Niet meer weggooien Afgedankte producten, verliespost of winstbron? Niet meer weggooien Afgedankte producten, verliespost of winstbron? (dit is een wat uitgebreidere versie van het artikel in Milieu, 2007, (4) april/mei) Jan Venselaar 1 Hergebruik en recycling is komt

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van reparatie

De (on)mogelijkheden van reparatie De (on)mogelijkheden van reparatie Natuur & Milieu en Stichting Repair Café hebben een onderzoek gedaan onder ruim 400 coördinatoren van Repair Cafés in Nederland. Doel is om te kijken hoe het is gesteld

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0

EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EM1019 aansluiten... 3 3.0 De EM1019 gebruiken...

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST KWALITEIT drs. D. Dresens & drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Managers spreken tegenwoordig steeds vaker over kwaliteit. 'De organisatie moet maximale kwaliteit leveren.' Maar wat is kwaliteit? Alhoewel

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Waar hebben we het over? - Historie. - De Franse Tijd. - Het BMW Dealerschap. - De Veranderende Markt. - De Wereld

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Bedrijfsrapport

Bedrijfsrapport <naam bedrijf> Bedrijfsrapport Brancheverduurzamingsplannen Introductie Met behulp van de Webtool Brancheverduurzamingsplannen van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft uw bedrijf

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Afvalcontainers in de Circulaire Economie

Afvalcontainers in de Circulaire Economie Afvalcontainers in de Circulaire Economie SSI Schafer B.V. ing. H.P. Gijzen Circulaire Economie MVO Nederland: "Onder circulariteit verstaan wij het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen

Nadere informatie

EM6053 Video over UTP 200m

EM6053 Video over UTP 200m EM6053 Video over UTP 200m 2 NEDERLANDS EM6053 Video over UTP 200m Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Wat heb je nodig?... 3 2.1 Voor

Nadere informatie

Het grondstofpaspoort

Het grondstofpaspoort Het grondstofpaspoort Samen werken aan een circulaire economie Alliander & Duurzaam ondernemen In de transitie naar een duurzame samenleving is het van belang om samen te zoeken naar houdbare oplossingen,

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Formulier Business Case Innovatief idee

Formulier Business Case Innovatief idee Formulier Business Case Innovatief idee Let op: een onvolledig ingevulde Business Case wordt niet in behandeling genomen. De toelichting op de business case geeft een beeld van hetgeen er minimaal in de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het beleid van de EU inzake elektrisch en elektronisch afval

Vragen en antwoorden over het beleid van de EU inzake elektrisch en elektronisch afval MEMO/05/248 Brussel, 11 augustus 2005 Vragen en antwoorden over het beleid van de EU inzake elektrisch en elektronisch afval 1) Waarom vormt elektrisch en elektronisch afval een probleem? Elektrisch en

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Nieuwe kansen in roerige tijden!

Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe klanten? Omzet vergroten? Winstgevendheid vergroten? Samen de regio en het MKB versterken? Banken verstrekken steeds moeilijker werkkapitaal. Het risico van ondernemers

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS EM8665 Draadloze trillingsmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL

HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL Module Massaproduct blok 1.1 ONDERZOEKS RAPPORT HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL FOTOLIJSTJE Rick van Dam, studentnummer: 09004610 26 oktober 2009 Voorwoord In het eerste jaar van de studie Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Stibat en circulaire economie. Zoetermeer juni 2017

Stibat en circulaire economie. Zoetermeer juni 2017 Stibat en circulaire economie Zoetermeer juni 2017 Index 1. One-minute introductie 2. Visie en missie 3. Klanten van Stibat 4. Dienstverlening Stibat 5. Model circulaire economie 6. Ontwikkeling hergebruik

Nadere informatie

DeR-Tec Aandrijftechniek

DeR-Tec Aandrijftechniek DeR-Tec Aandrijftechniek Mechanische variatoren MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: Stage Stage werkplan PERIODE: Blok 2: 18-11-2013 t/m 07-02-2014 RAPPORT VAN: Stefan Immerzeel (10056025) Stagebegeleider:

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 220 producenten

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding Inleiding s Ochtends word je gewekt door je smartphone. Je doet een lamp aan en zet de verwarming een graadje hoger. Snel onder de douche, haar föhnen. Dan kopje thee zetten of een glas melk uit de koelkast

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Met ingang van 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur van kracht. Deze vervangt de oude

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 210 producenten

Nadere informatie

Uw afval is geld waard! Duurzamer produceren bij lagere kosten.

Uw afval is geld waard! Duurzamer produceren bij lagere kosten. Uw afval is geld waard! Duurzamer produceren bij lagere kosten. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Voor uw productiebedrijf betekent dit dat naast de gewenste producten ook afval wordt geproduceerd. Afval

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037-2

Nadere informatie

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-70202 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037-2

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 340 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur

Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur Aanpak van het USI Vraaggericht expertise mobiliseren om kennis te valoriseren ( integrating

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 13/098

FLO/U Lbr. 13/098 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft WEEE-richtlijn uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301495 Lbr. 13/098 bijlage(n) datum 14 november 2013 Samenvatting

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken

Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken In maart 2016 is het panel een aantal vragen voorgelegd over het delen, lenen hergebruiken en repareren van producten. In totaal hebben 444 van de 980 panelleden

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT Voor MKB en Non-profit organisaties INVOICE MANAGEMENT Steeds meer organisaties ontvangen hun facturen per e-mail. Deze facturen worden geprint en

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS 2 NEDERLANDS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Device Overview... 3 2.0 Waar plaats

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

Milieu- en prijsvriendelijke tonercartridges voor uw printer

Milieu- en prijsvriendelijke tonercartridges voor uw printer Milieu- en prijsvriendelijke tonercartridges voor uw printer - Informatiemap De onderneming Van Klaveren hc Van Klaveren hc is leverancier van tonercartridges voor vele soorten printers. Onze missie is

Nadere informatie

Wie is EVO. EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. landbouw en visserij.

Wie is EVO. EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. landbouw en visserij. Wie is EVO dienstverlening landbouw en visserij EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben 18% 39% 9% 17% 17% industrie bouw handel Wie is EVO Onze leden

Nadere informatie

EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto

EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto 2 NEDERLANDS EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De laptoplader

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 350 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden EM8620 RFID-Tag 2 NEDERLANDS EM8620 RFID-Tag Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 3 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag...

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

EM8650 Bewegingsmelder huisdiervriendelijk 2-weg

EM8650 Bewegingsmelder huisdiervriendelijk 2-weg EM8650 Bewegingsmelder huisdiervriendelijk 2-weg 2 NEDERLANDS EM8650 Bewegingsmelder 2-weg Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Voorkant bewegingsmelder... 3 3.0 Binnenkant

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen 2 Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen Whitepaper Returns management functionaliteit in ERP systemen 12Return.com September 2015 Inleiding Bedrijven, zowel voor producenten als retailers, hebben in toenemende mate te maken met retouren van

Nadere informatie

EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter

EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100 Mbps USB Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden TEKST SECTORPLAN 52 (onderdeel LAP) Sectorplan 52 Autobanden I Afbakening Afgedankte autobanden komen vrij bij demontage van autowrakken en bij onderhoud en reparatie van auto s en aanhangwagens. Dit sectorplan

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

EM65X0 - e-domotica schakelaar

EM65X0 - e-domotica schakelaar EM65X0 - e-domotica schakelaar 2 NEDERLANDS EM65X0 - e-domotica schakelaar Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q2 2010

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q2 2010 Titel: Emissie reductie Voortgangsrapportage Q2 2010 ASSET Rail Bezoekadres: Postadres: Tel: Fax: e-mail: Houtakker 33 Postbus 204 6680 AE Bemmel 0481 470 310 0481 463 143 info@assetrail.nl Documentcode

Nadere informatie

EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter

EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter 2 NEDERLANDS EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EM4587 installeren en verbinden (alleen

Nadere informatie

dwrdwrdw Dwars Visiestuk circulaire economie Commissie Energie en grondstoffen zomercongres 2017

dwrdwrdw Dwars Visiestuk circulaire economie Commissie Energie en grondstoffen zomercongres 2017 dwrdwrdw Dwars z Visiestuk circulaire economie Commissie Energie en grondstoffen zomercongres 2017 1. Inleiding Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 450 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Spaarlampen Led-lampen,

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Meer ruilmogelijkheden, meer tevreden klanten.

Meer ruilmogelijkheden, meer tevreden klanten. Achtergrond Meer ruilmogelijkheden, meer tevreden klanten. Hoe ouder een voertuig, hoe meer slijtage en dus hoe hoger de reparatiekosten. Speciaal voor prijsgevoelige klanten met oudere voertuigen vormen

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie