Evaluatie Jaarplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Jaarplan 2010"

Transcriptie

1 Evaluatie Jaarplan 2010 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Missie: Meer meters Maken met (MmMm) Sint Marten-Sonsbeekkwartier ecowijk! De projecten en acties van 2009 voortzetten en intensiveren en nieuwe projecten beginnen. In zwart de letterlijke tekst van ons jaarplan In donkerblauw/cursief: de evaluatie. In rood een totaalcijfer per A-project. De meeste projecten en acties zijn of worden apart geëvalueerd door de organisatoren. Hieronder een samenvatting die met name aangeeft of onze plannen uitgevoerd zijn en onze doelstellingen gehaald. A Projecten: 1 Weddenschap energiebesparing/duurzame energie met minister Cramer (structureel) Allerhoogste prioriteit is de weddenschap met minister Jacqueline Cramer onder het motto Kom op, bespaar energie en kosten! winnend af te sluiten op 1 april. Alles op alles wordt gezet om 50 bindende contracten met woningeigenaren af te sluiten en bij voorkeur ook nog een aantal meer dan 50. Naast het adviseren en begeleiden voor en na de maatwerkadviezen worden degenen die belangstelling hebben getoond gericht benaderd. Ook wordt creativiteit aangewend om nog nieuwe eigenaren te mobiliseren. Half februari worden de kansen geanalyseerd. Als blijkt dat het lastig wordt de weddenschap te halen, worden mensen persoonlijk aan de deur benaderd. Ook de bestaande contractanten worden hiervoor ingezet. Het project wordt inhoudelijk en procesmatig goed geanalyseerd en geëvalueerd. Er wordt gestreefd naar een goede verbinding met de Warme Truiendag, zodat deze projecten elkaar versterken. Als de weddenschap wordt gehaald, zal dit op gepaste wijze worden gevierd. Ook na 1 april eisen begeleiding, advisering, facilitering, controle en subsidietoekenning tot 1 mei 2011 veel tijd op. Ontzorgen van de deelnemers kan ons veel goodwill opleveren. Dit uitvoeringstraject wordt zorgvuldig uitgevoerd en er wordt een verbinding gelegd met de functie van het Servicecentrum. 8 De inzet van de weddenschap is met uiteindelijk 71 deelnemers ruimschoots gehaald. En gemiddeld wordt niet de vereiste 30%, maar zelfs 39% per woning bespaard. Het is nog even afwachten tot 1 mei 2011 of alle 71 eigenaren het contract ook inderdaad gaan uitvoeren. Op 29 mei is het winnen van de weddenschap op gepaste wijze gevierd in en bij café Atlanta aan het Staringplein. Onder meer met de buit van het Klimaatstraatfeest van Nijhoffstraat en Pontanuslaan werd flink uitgepakt. Ook (ex)minister Cramer was van de partij. De uitvoering van de weddenschap heeft ons heel wat tijd gekost (communicatie, workshops, advisering). Daar stond het verkrijgen van heel wat goodwill bij wijkbewoners tegenover. Ondanks alle moeite die we hebben gedaan is het niet gelukt om ook voor de 51 t/m 71 e deelnemer de provinciale subsidie binnen te halen. Deze categorie krijgt nu dus 1050 minder dan de 2100 die de eerste 50 deelnemers ontvangen. Wel kan deze categorie als schrale troost nog gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling voor isolatiewerkzaamheden. Het is onbekend of dit alsnog zal leiden tot afvallers. 2 Warme truiendag vrijdag 12 februari (gedrag) Voor de derde keer wordt ook dit jaar weer een Warme Truiendag georganiseerd, gericht op bewustwording en gedragsverandering van wijkbewoners t.a.v. energiebesparing. Gesteund door de landelijke organisatie en publiciteit wordt op vrijdag 12 februari een manifestatie in wijkcentrum De Hommel georganiseerd. 1

2 Overdag worden energielessen gegeven in de hoogste groepen van de drie basisscholen: de Jan Ligthartschool, De Atlas en De Wijzer. Het motto van de manifestatie in De Hommel is: Doe verwarming en licht uit en kom naar de verwarmde en verwarmende Hommel voor informatie, vertier en een warme hap. Wat bescheidener dan vorig jaar zijn er een hergebruiksmarkt, informatiestands, live muziek (Tres Estellas), etc. Wijkbewoners worden uitgenodigd met een huis-aan-huisfolder en een poster. Er vindt afstemming/samenwerking plaats met de gemeente en het Klimaatverbond. 7 Het accent lag dit jaar op de hergebruiksmarkt en andere informatieve en faciliterende kramen. Er waren weer warme winterkost en warme chocolademelk. En de temperatuur in De Hommel was weer omgekeerd evenredig aan het doel van de dag: zet uw verwarming en graadje zachter, dat bespaart 7% energie. De belangstelling was redelijk. Er was dit jaar wel afstemming, maar geen samenwerking met de gemeente. Door de aankondiging op te korte termijn zijn er geen energielessen gegeven op de drie basisscholen. De vraag is of deze formule voor volgend jaar moet worden gehandhaafd. 3 Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling verder uitbouwen Het Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling wordt verder uitgebouwd tot hèt centrum voor een duurzame leefstijl. Functies: 1. informatie, serviceverlening, workshops, voorlichting wijkbewoners, scholen en ondernemers; 2. verkoop van spaar- en vooral LED-lampen, isolatiemateriaal, duurzame kantoorartikelen en gadgets; 3. brengvoorziening afvalcomponenten (spaarlampen, frituurvet en olie en mogelijk kleine voorwerpen d.m.v. de brengzuil Blipvert). Voortdurend wordt met het assortiment en de diensten ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. M.b.t. duurzaam klussen en renoveren, isoleren, duurzame woninginrichting wordt samengewerkt met de Onderhoudswinkel VOSZ en bouwbiologisch architect Jan Franssen. In de door de VOSZ opgerichte expertpool wordt geparticipeerd. Er wordt actief ingespeeld op het project klushuizen dat vanaf februari in de Nijhoffstraat en de Hommelseweg tot uitvoering wordt gebracht. Het servicecentrum vervult de 1-loketfunctie voor het weddenschapsproject energiebesparing. De publiciteit wordt behalve op St Marten-Sonsbeekkwartier ook gericht op de naburige wijk Klarendal. Er wordt naar gestreefd zoveel vrijwilligers te werven dat het servicecentrum de hele week geopend kan zijn, behalve op zondag en maandag. 8 Alle genoemde functies zijn in 2010 waar gemaakt. Er is goed samengewerkt met de VOSZ en bouwbiologisch architect Jan Franssen die vanaf 1 januari 2010 voor twee dagen per week de workshopruimte onderhuurt. De dienstverlening voor de VOSZ (uitleen van gereedschappen) is naar ons idee goed uitgevoerd. Al gauw is het niet te onthouden Servicepunt Duurzame Ontwikkeling omgedoopt in de naam De Groene Vos. Deze naam is in het Arnhemse dit jaar al behoorlijk ingeburgerd. Er is een mooie folder over de Groene Vos huis-aan-huis in de wijk en in aangrenzende wijkdelen of straten verspreid. Er is subsidie aangevraagd bij het wijkplatform Klarendal om de folder ook in die wijk huis-aan-huis te verspreiden. We zijn er soms met vallen en opstaan in geslaagd een groep enthousiaste vrijwilligers aan ons te binden. De groep is zo groot dat de winkel de hele week op alle gewenste tijden open kan zijn. Er is vooralsnog met mate geparticipeerd in het klushuizenproject. Met het Klimaatservicepunt van de gemeente wordt vanaf 1 september samengewerkt. Er ligt een contract voor een jaar als gevolg waarvan Petra een 4 e dag per week kan worden uitbetaald. Daarmee vervult de Groene Vos een gemeentelijke publieksfunctie op het gebied van energie en klimaat (informatie, advies, uitvoering isolatieregeling van de provincie). Al deze positieve punten nemen niet weg dat de omzet van de winkel achter blijft bij het gewenste niveau. Het doel om na een jaar of 3 à 4 sinds de opening (juli 2009) op eigen benen te kunnen staan, is nog ver weg. Wellicht zitten we op deze locatie niet ver van de grens van de mogelijkheden. Dit vergt in ieder geval aandacht en nadere bezinning. 4 Nieuwe weddenschap energiebesparing voor Klarendal Na 1 april wordt verkend of voor de aangrenzende wijk Klarendal (+ eventueel weer onze wijk) ook een weddenschap energiebesparing kan worden opgezet die vergelijkbaar is met die van 2

3 onze wijk. Deze weddenschap zou midden 2010 kunnen worden afgesloten. Daarmee zou de inmiddels verworven expertise nog een keer efficiënt benut kunnen worden. Contacten hierover worden gelegd met de gemeente, Stichting Meer met Minder, minister Cramer en wijkplatform/wijkwinkel Klarendal. 5 De verkenning is er wel geweest, maar deze is op niets uitgelopen. Minister Cramer is er niet meer, Klarendal lijkt er niet warm voor te lopen en door de bezuinigingen bij overheden liggen ruime subsidies niet meer voor de hand. Wel heeft onze stichting geparticipeerd in een slecht bezochte energieavond. En er is een overleg geweest met het wijkcentrum om te zien wat de Groene Vos voor Klarendal kan betekenen. Daar is o.m. uitgekomen dat we met Volkshuisvesting gaan overleggen over onze rol bij een renovatieproject in de Kapelstraat. 5 Duurzaamheidshuis In 2009 is het idee van een duurzaamheidshuis gelanceerd en inmiddels besproken met Portaal en gemeente. Het duurzaamheidshuis moet worden gerealiseerd in het hart van de wijk (voormalig VOSZ-pand Nijhoffstraat/ Van Slichtenhorststraat of TUF-pand hoek Van Hasseltstraat/Van Spaenstraat). Dit huis moet een inspiratiebron en demonstratieobject zijn voor duurzaam renoveren, duurzaam klussen en duurzame leefstijl in de wijk maar ook voor elders. Als de verkennende besprekingen met gemeente en Portaal zijn afgerond, wordt een projectplan opgesteld. (zie verder houtskoolschets). 6 Er is een projectteam geformeerd o.l.v. Petra. Een projectplan is in ontwikkeling. De zoektocht naar een geschikt pand verliep zeer moeizaam, niet in de laatste plaats door ambtelijk dralen en falen. Na een gesprek met wethouder Elfrink is het project weer op de rails gezet. Niet het voormalige VOSZ-pand, niet het verbrande TUF-pand, maar het pand in de Van Slichtenhorststraat achter het VOSZ-pand lijkt ervoor in aanmerking te komen; niet het meest geschikte pand van de klushuizen, maar het was op een gegeven moment roeien met de riemen die er nog over zijn. De concept statuten voor een nieuwe Stichting Duurzaamheidshuis i.o. liggen klaar. 6 Duurzame renovatie en nieuwbouw op HKA-terrein Onder meer via de klankbordgroep HKA wordt input geleverd om renovatie en nieuwbouw in het HKA-gebied (incl. renovatie van de hofjes en de klushuizen) zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Gestreefd wordt naar gebruik van 0 fossiele energie, toepassing van aardwarmte, warmte-koudeopslag (WKO), warmtepompen en zonne-energie. Het materiaalgebruik moet duurzaam zijn, ruime groenvoorzieningen, groene daken, duurzame waterhuishouding en parkeren ondergronds. gevoerd. Er wordt input gegeven op het duurzaamheidsadvies dat in opdracht van Portaal wordt opgesteld -- Na weer een eindeloze stilte heeft Portaal eind 2010 besloten zich terug te trekken als ontwikkelaar van het project. Dat betekent dat een duurzaamheidsadvies (voorlopig?) niet aan de orde is. Het initiatief ligt nu weer bij de gemeente als eigenaar van de grond. In het belang van de leefbaarheid van de wijk steekt Portaal wel 1,1 miljoen euro in de wijk. Wel hebben we met Portaal om de tafel gezeten om duurzaamheid bij de renovatie van de hofjes sterker onder de aandacht te brengen, maar dat heeft niet tot extra resultaat geleid. 7 Groene Sinterklaas In 2009 tekende zich al een tendens af om de sinterklaascadeaus te verduurzamen of te vergroenen (denk aan chocoladeletters, maar ook andere soorten cadeaus). Deze tendens kan worden uitgebouwd door introductie van de Groene Sinterklaas die een sterk pleidooi houdt voor duurzaamheid en duurzame cadeaus schenkt. Dit project wordt zo opgezet dat geen afbreuk wordt gedaan aan de mythe van het Sinterklaasfenomeen. Dit project wordt vanaf september opgezet en in november/december uitgevoerd samen met Milieudefensie Arnhem en mogelijk met Fair Trade Arnhem. 8 Een succesvol project dat in korte tijd door 3 personen van onze stichting en Milieudefensie Arnhem is georganiseerd. Er was veel commitment van winkeliers en er was vrij veel positieve publiciteit. De focus had wel wat scherper gekund. Er was ondersteuning vanuit de Groene Vos (schoen zetten) en een Groene-Sintvitrine in de bibliotheek in de Koningstraat. Een formule die met wat verbeterpunten voor herhaling vatbaar is. 3

4 B Overige activiteiten 1 Oriëntatie en voorbereiding nieuwe weddenschap afvalscheiding Vervolg op twee eerste weddenschappen met de milieuwethouder, waarschijnlijk gericht op gft (en nog iets anders). Uitvoering in De oriëntatie is er wel geweest, maar heeft nog niet tot concrete stappen geleid. Onze inzet is een weddenschap voor de wijk om in een jaar tijd zo min mogelijk restafval aan te bieden. Hierover is in het najaar een eerste overleg met een ambtenaar van de gemeente geweest. Afgesproken is dat wij met een plan van aanpak komen. 2 Oriëntatie op productie duurzame energie/lokale opwekking duurzame energie De ontwikkelingen worden gevolgd en nagegaan wordt waar kansen liggen om op in te spelen. In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente een lokaal energiebedrijf wil oprichten. Op 8 december hebben wij met ca 25 Arnhemse partners een intentieverklaring getekend voor Arnhem Energiestad. Wij hebben ons duidelijk gemanifesteerd als organisatie die dicht bij de burgers staat. 3 Doorgaan met Groen in de wijk Bijdrage aan groenmarkt in mei, verticaal groen, boomspiegels, bijdrage aan uitvoering wijkvisie, ondersteuning groene daken en ecologische tuin Staringplein (Tijs van Trigt), duurzaamheidsboom/bomen op Graaf Ottoplein. Wij hebben o.m. met een kraam onze bijdrage aan de overigens slecht georganiseerde - Groenmarkt geleverd. Er is een gesprek geweest met de opbouwwerker a.i. en Anja van Hal, participatiemedewerker van Rijnstad, om het beheer van de boomspiegels bij de Groene Vos onder te brengen. Ecologische tuin aan het Staringplein is verzand. Er is informeel overleg geweest met Stadsbeheer en opbouwwerker a.i. om 2 Koelreuteria s als duurzaamheidsbomen op het Graaf Ottoplein te mogen planten. 4 Voortzetten duurzaamheidspagina s Wijkkrant In alle edities van Is gebeurd, op één van de vijf edities na. 5 Beheer website Beheer en actueel houden, onderzoek naar nut en mogelijkheden voor interactiviteit. Het eerste is uitgevoerd (columns aanleveren verliep wel moeizaam), het laatste niet of nauwelijks. Wel is tegen betaling door Portaal met een banner de aandacht gevestigd op het klushuizenproject. De reclamebanners op de site hebben overigens 32,50 opgeleverd. Met VOSZ en Jan Franssen is er tevens gewerkt aan de opzet van een nieuwe website met doorlink functies voor de Groene Vos. 6 Stimuleren afvalscheiding Doorgaan met stimuleren afvalscheiding (papier, glas, plastic, blik, gft, kga en textiel) met name d.m.v. communicatie en monitoring. Speciale aandacht richten op allochtone wijkbewoners. Coördinatie maandelijkse oud-papierinzameling. Vanuit de Groene Vos is de adviesfunctie aan wijkbewoners goed ingevuld. Er is veel vraag naar de gratis zakken voor de plasticinzameling en de gratis antireclamestickers. De Groene Vos voorziet ook in een behoefte als inzamelpunt voor frituurolie en vet en kapotte spaarlampen. De coördinatie en uitvoering van de oud-papierinzameling in de wijk is voortvarend en succesvol uitgevoerd. Uiterst moeizaam en tijdverslindend was het om via opbouwwerker en wijkplatform te komen tot acceptabele afspraken over de verdeling van de opbrengst met Stichting Vrienden van de wijk. Voor 2010 (en 2011) is dit nu geregeld conform ons voorstel (50-50-verdeling na aftrek van de inzamelkosten). Al met al leverde de inzameling ons zo n 3500 euro netto op. Via Ali Özdemir zijn voor allochtone wijkbewoners een workshop over energie en een over afvalscheiding georganiseerd. 4

5 7 Ondersteunen initiatieven uit wijkvisie Zoals ecologische markt op het Graaf Ottoplein, herinrichting Boerderijterrein, LED-verlichting op Binnenterrein en Boerderijterrein, stimuleren Greenwheels. Alleen de herinrichting van het Boerderijterrein is succesvol en duurzaam uitgevoerd (LEDverlichting, hergebruik waaltjes, spelen met grondwater, nieuwe groenvoorziening), dankzij o.m. het bureau van Bowine Wijffels. 8 Ondersteunen straatinitiatieven Klimaatstraatfeest De Stichting doet dit jaar niet actief mee aan het Klimaatstraatfeest, onder meer omdat getwijfeld wordt aan het rendement van deze landelijke actie. Als er initiatieven komen uit bijv. de Nijhoffstraat of de Van Slichtenhorststraat worden die wel ondersteund. Op particulier initiatief zijn straatinitiatieven ondersteund. Drie straten (Nijhoffstraat, Pontanuslaan en St Antonielaan) hebben een feest gewonnen. En verder (stond niet in ons Jaarplan 2010): Duurzame kerstpakkettenactie Vanaf de zoner zijn de opties verkend om voor diverse instellingen duurzame kerstpakketten te verzorgen. Uiteindelijk hebben we opdrachten daarvoor gekregen en uitgevoerd voor de Gelderse Milieufederatie (17 stuks) en Portaal (maar liefst 780 stuks!!). In financieel opzicht was deze actie zeer succesvol: winst van ca Duurzame kramen Behalve op de Warme truiendag, de Groenmarkt en de Groene Sint (Land van de Markt) hebben we een kraam gehad op de Hommelsemarkt (biedt potentie!), de Milleniumdoelenmarkt bij het stadhuis en een jubileumbijeenkomst van de Volkstuindersvereniging Arnhem. Ook is de Groene Vos gepromoot en zijn er spullen verkocht tijdens Oogstmarkt Steenen Camer en is er een stand geweest in bibliotheek Koningstraat. Op 8 oktober hebben we met Jan Franssen een excursie georganideerd naar Wageningen (Agrodome, duurzaamheidshuis) en de Ecologische bouwmarkt in Amsterdam. De excursie was inspirerend. Na afloop was er bij restaurant Goed in Arnhem een borrel t.g.v.het 5-jarig bestaan van de stichting. Er zijn samen met Jan Franssen 2 workshops gegevens over duurzaam klussen in en om huis. De stichting is betrokken geweest bij de organisatie van 2 bijeenkomsten van de Stand van zaken (energieneutraal Arnhem). Dat heeft ons bekendheid en goodwill opgeleverd. De stichting is met de Groene Vos vanaf 1 november lid geworden van ondernemersvereniging DOCKS (Klarendal, Spoorhoek, St Marten). Dat heeft als gevolg dat we een pagina hebben gekregen in de ondernemersgids Van keramiek tot baklava (oplage ). De intentie is actief lid te zijn en de aandacht van de vereniging meer dan tot nu toe te richten op Sint Marten-Sonsbeekkwartier. Ook blijven we alert op de vraag welke meerwaarde het lidmaatschap voor onze stichting heeft. De klankbordgroep voor de stichting is 2 keer bijeen geweest (1 juni en 30 september).. Tweewekelijks hebben we een milieutip op RTV-Arnhem gegeven. Onduidelijk is wat het effect is en hoeveel luisteraars er zijn. Er zijn huis-aan-huis ca 3000 folders over de Groene Vos verspreid, in en rondom Sint Marten-Sonsbeekkwartier. Op 15 december was er een eindejaarsdiner om een ieder te bedanken voor zijn/haar inzet voor de stichting en om de onderlinge contacten te versterken. Maar liefst 15 van de 17 genodigden waren van de partij. Conclusie: Het was een succesvol lustrumjaar (5 jr) voor de Stichting. De meeste doelen zijn bereikt of er zijn goede vorderingen mee gemaakt. Nadrukkelijk zijn we ons met de Groene Vos, invulling van het Klimaatservicepunt, de Groene Sint en met de contacten in Klarendal ook buiten onze basiswijk gaan manifesteren. 5

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 Stichting Kom op voor een duurzame wijk / De Groene Vos Zie voor de evaluatie de geel gemarkeerde tekst Missie en doelstellingen Stichting Kom op voor een duurzame wijk wil op lokaal

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011 Stichting Kom op voor een duurzame wijk

Evaluatie Jaarplan 2011 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Evaluatie Jaarplan 2011 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Missie en doelstellingen Sint-Marten-Sonsbeekkwartier ecowijk blijft een ambitie. De Triple P-gedachte (Planet, People, Profit) wordt ook

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Stichting Kom op voor een duurzame wijk

Jaarplan 2012 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Jaarplan 2012 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Missie Stichting Kom op voor een duurzame wijk wil op lokaal niveau (denk mondiaal, handel lokaal) op een professionele wijze bijdragen aan duurzame

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2012 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Zie voor de evaluatie de geel gemarkeerde tekst (cijfers van 1 tot 10)

Evaluatie Jaarplan 2012 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Zie voor de evaluatie de geel gemarkeerde tekst (cijfers van 1 tot 10) Evaluatie Jaarplan 2012 Stichting Kom op voor een duurzame wijk Zie voor de evaluatie de geel gemarkeerde tekst (cijfers van 1 tot 10) Missie Stichting Kom op voor een duurzame wijk wil op lokaal niveau

Nadere informatie

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart Duurzaam Montfoort Forum Samenleving 1 21 maart 2017 Wat doen we Duurzaam Montfoort stelt zich als taak betrokken partijen: bewust te maken van het onderwerp duurzaamheid en energie, te informeren en met

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Doe mee aan de jubilieum editie van de Klimaatverbond Energy Battle!

Doe mee aan de jubilieum editie van de Klimaatverbond Energy Battle! Doe mee aan de jubilieum editie van de Klimaatverbond Energy Battle! Dit najaar start de 5 de editie van de Klimaatverbond Energy Battle. Nederlandse gemeenten gaan de uitdaging aan om met drie teams van

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013

Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013 Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013 Agenda 20.00 uur Opening door wethouder (introductie zonatlas) Jouke van Winden 20.20 uur Introductie Energie Collectief Capelle (ECC)

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Stichting Solar Tiel Plan van aanpak 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Inleiding Binnen de Gemeente Tiel zijn vele sportverenigingen actief. Diverse verenigingen maken gebruik

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Bedrijventerrein Isselt/Awest: op weg naar duurzame innovatie

Bedrijventerrein Isselt/Awest: op weg naar duurzame innovatie Bedrijventerrein Isselt/Awest: op weg naar duurzame innovatie Bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor duurzaam energiegebruik op bedrijventerrein Isselt/Awest 1 juni 2016 Projectaanpak samengevat Innovem

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

Eco-woonproject Huissensedijk 32, Arnhem. Interesse?

Eco-woonproject Huissensedijk 32, Arnhem. Interesse? Eco-woonproject Huissensedijk 32, Arnhem Interesse? huissensedijk32@gmail.com Missie Duurzame omgang met mens, dier en natuur Woonboerderij met stadslandbouw Behoud authenticiteit van de boerderij Ontwikkeling

Nadere informatie

Eindevaluatie Energiebesparingsweddenschap 'Kom op, bespaar energie én kosten!'

Eindevaluatie Energiebesparingsweddenschap 'Kom op, bespaar energie én kosten!' Eindevaluatie Energiebesparingsweddenschap 'Kom op, bespaar energie én kosten!' november 2011 Petra Lettink Eindevaluatie energiebesparingsweddenschap 1 november 2011/P Lettink 1 inleiding 'Kom op, bespaar

Nadere informatie

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV inhoud. Voorstelrondje Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV UKR en UKP- NESK prijs Hart van Oijen Onze gedachte over biogas Zijn wij op de goede weg? Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV Bewust en

Nadere informatie

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden,

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Oegstgeest, 15 januari 2015 Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Ik ben Rob Bergers, voorzitter van de Stichting Oegstgeester Kringloop, ook wel SOEK genoemd Vandaag aanwezig

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Marnix Vlot voorzitter 040energie marnix.vlot@040energie.nl 1 Website Jan. 2014 2 040energie kenmerken Doel: help inwoners van Eindhoven hun energiegebruik

Nadere informatie

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Programma Gijs Schuurhuis (De Urbanisator Plaspoelpolder) Welkomstwoord Hans Korbee

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen

Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Klimaat & Energie /

Nadere informatie

Deelname aan Nijmeegse Economie Circulair 3.0

Deelname aan Nijmeegse Economie Circulair 3.0 Openbaar Onderwerp Deelname aan Nijmeegse Economie Circulair 3.0 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Afgelopen drie jaar heeft de gemeente deelgenomen aan het Nijmeegs

Nadere informatie

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering!

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad Woningen stoten veel broeikasgassen uit. Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal zijn. Maar hoe maken we bestaande

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Verslag Wijkplatformvergadering

Verslag Wijkplatformvergadering Verslag Wijkplatformvergadering Notulen van: Wijkplatform Sint Marten en Sonsbeekkwartier Gehouden op: 18 juni 2013 Plaats: Wijkcentrum De Hommel Tijd: 19.30-21.30 uur Aanwezig Barbara Peters Marjet Zeegers

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem 3 REALISATIE VAN 20 KLUSHUIZEN IN COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHT- GEVERSCHAP

Nadere informatie

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid Huib Bulthuis, huisvesting SCO Leiden, schoolbestuur Eveline Botter, Projectmanager Gemeente Leiden 2 Inhoud

Nadere informatie

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden SPOORBOEKJE Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden Elke week wandelen we samen. Inmiddels met meer dan twintig mensen. Als het weer te slecht is, doen we binnen een spelletje.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer?

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? 1 Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt,

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie januari 2011 Alle tuinders in Gelderland kunnen besparen Wilt u uw energiekosten verlagen? Door energie te

Nadere informatie

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012 Businessplan Aqualaren 2013-2028 Tynaarlo, 24 april 2012 Opbouw subsidie Aqualaren bij ongewijzigd beleid Gemeentelijke subsidie Aqualaren (in 2012) 328.000 Aqualaren betaalt huur -/- 67.000 Aftrek vanwege

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Alle Kinderboerderijen Duurzaam

Alle Kinderboerderijen Duurzaam Alle Kinderboerderijen Duurzaam Campagne samen met GDO = Gemeente voor duurzame Ontwikkeling club met wethouders Duurzaamheid, doel : GDO is een bestuurlijk netwerk dat zich inzet om vooral burgers te

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies De Energiebespaarlening biedt kansen voor de huiseigenaar, werkgelegenheid en milieudoelstellingen. Doe mee, vertel uw inwoners over

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Energie besparen in bestaande woningen. Greet Ruitenberg en Charlie Kock

Energie besparen in bestaande woningen. Greet Ruitenberg en Charlie Kock Energie besparen in bestaande woningen Greet Ruitenberg en Charlie Kock Renova2e van bestaande woningen Belangrijkste bouwstroom van de toekomst Verdeling mondiale energiedragers 2007 olie 34% aardgas

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunt u nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Presentatie startbijeenkomst Arnhem Jan Schreur

Presentatie startbijeenkomst Arnhem Jan Schreur Presentatie startbijeenkomst Arnhem 22-09-2016 Jan Schreur 1 PROGRAMMA 19.30 uur 19.40 uur 19.50 uur Welkom Aftrap door wethouder Ine van Burgsteden van o.m. afvalbeleid Spel Petje op, petje af 20.15 uur

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012 Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Vervolg op Klimaatbeleid 2003-2007 Waarom een Klimaatprogramma? Wat houdt het programma in?

Nadere informatie