Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015"

Transcriptie

1 Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015

2 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé 4 Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste 4 Bijlage A. Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming nodig hebt. 5 Bijlage B. Overzicht van voorkeursdrinkvoeding. 6 Bijlage C. Overzicht van aangewezen preferente geneesmiddelen. 9

3 Artikel 1. Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam is de nadere uitwerking van de farmaceutische zorg als bedoeld in artikel 4.16 Farmaceutische zorg van de verzekeringsvoorwaarden van de modelovereenkomst Zorgzaam. Artikel 2. Verzekerde zorg 2.1. Algemeen U hebt recht op geneesmiddelen en dieetpreparaten zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam Zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik U hebt geen recht op zelfzorggeneesmiddelen. Dit zijn geregistreerde geneesmiddelen die zonder recept bij een apotheker, apotheekhoudende huisarts, drogist of leverancier verkrijgbaar zijn. Voor een aantal zelfzorggeneesmiddelen geldt voor chronisch gebruik een aparte vergoedingsregeling. Hiermee vallen zij wel onder de aanspraak van de zorgverzekering. Als nadere voorwaarden dienen de volgende punten in acht genomen te worden: 1. Op het voorschrift van de behandelend huisarts, verloskundige, tandarts, orthodontist, medisch specialist of kaakchirurg dient aangegeven te zijn dat u langer dan zes maanden op het betreffende middel bent aangewezen en dat het is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening. In deze gevallen wordt de aanduiding C.G. gebruikt. De apotheker of apotheekhoudende huisarts dient hiervan op de nota melding te maken; 2. De kosten van het betreffende zelfzorggeneesmiddel komen de eerste 15 dagen voor uw rekening. De tot de aanspraak behorende zelfzorggeneesmiddelen ter behandeling van een chronische aandoening zijn: - laxantia; - kalktabletten; - middelen bij allergie; - middelen tegen diarree; - middelen om de maag te legen; - middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging Andere dan geregistreerde geneesmiddelen U hebt recht op andere dan geregistreerde geneesmiddelen die overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels in de handel worden gebracht naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts, die bestemd zijn voor gebruik door individuele patiënten van die arts onder zijn toezicht en die zijn bereid volgens zijn specificaties. Het betreft hier niet-geregistreerde geneesmiddelen die aan te merken zijn als rationele farmacotherapie U hebt recht op andere dan geregistreerde geneesmiddelen die hetzij in een andere lidstaat of een derde land in de handel zijn en op verzoek van een arts zijn ingevoerd of anderszins binnen het grondgebeid van Nederland zijn gebracht. Het betreft hier niet-geregistreerde geneesmiddelen die aan te merken zijn als rationele farmacotherapie, die gebruikt worden door patiënten, die lijden aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, waardoor registratie door de fabrikant of importeur van het geneesmiddel niet kan worden gevergd Ook wordt de zogenoemde magistrale receptuur gerekend tot andere dan geregistreerde geneesmiddelen, zijnde het door de apotheker of apotheekhoudende huisarts bereide geneesmiddel. De aanspraak op magistrale receptuur bestaat uitsluitend als en voor zover de apotheekbereiding, gelet op indicatie en dosering, valt aan te merken als rationele farmacotherapie. U hebt geen recht op apotheekbereidingen die nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet-aangewezen geregistreerd geneesmiddel Onder rationele farmacotherapie wordt in dit artikel verstaan een behandeling met een geneesmiddel in een voor u geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld en die ook het meest economisch is voor u of de zorgverzekering. 3

4 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé Dit artikel vormt de nadere uitwerking van het aanwijzingsbeleid van geneesmiddelen van Univé. Dit aanwijzingsbeleid is omschreven in artikel van de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam UUnivé kan besluiten dat u, met uitsluiting van andere geneesmiddelen, per werkzame stof met dezelfde toedieningsweg en een vergelijkbare sterkte, recht hebt op één of meer door Univé aangewezen geneesmiddelen De geneesmiddelen die Univé heeft aangewezen zijn gelijk aan de aangewezen geregistreerde geneesmiddelen, genoemd in bijlage C van dit reglement U hebt wel recht op een niet-aangewezen geneesmiddel als de voorschrijver behandeling met een aangewezen geneesmiddel medisch niet verantwoord vindt Voor niet-aangewezen geneesmiddelen is voorafgaande toestemming van Univé vereist. Een verzoek om toestemming dat behandeling met een niet-aangewezen geneesmiddel voor u medisch noodzakelijk is, dient vergezeld te gaan van een verklaring van de voorschrijver daarover. Als u zich voor een niet-aangewezen geneesmiddel wendt tot een gecontracteerde voorschrijver en een gecontracteerde afleveraar is geen voorafgaande toestemming van Univé noodzakelijk. In die situatie dient de voorschrijver op het recept kenbaar te maken dat behandeling met het niet-aangewezen geneesmiddel medisch noodzakelijk is. Hij kan dit doen door op het recept de letters MN of medische noodzaak te vermelden In afwijking van artikel 3.4 hebt u gedurende 15 dagen zonder voorafgaande toestemming recht op een nietaangewezen geneesmiddel bij het eerste recept voor het betreffende geneesmiddel, op voorwaarde dat u binnen de genoemde termijn van 15 dagen een machtigingsaanvraag hebt ingediend bij Univé. Als de machtigingsaanvraag niet-tijdig bij Univé is ingediend waardoor u vooraf geen machtiging hebt, dan loopt u de kans dat u vanaf dag 16 geen recht meer hebt op dit geneesmiddel. Als Univé geen toestemming geeft omdat er naar zijn idee geen medische noodzaak bestaat om het nietaangewezen middel te gebruiken, dan wordt het niet-aangewezen geneesmiddel vanaf dag 16 niet meer vergoed. 3.6 Univé is gedurende het kalenderjaar bevoegd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de lijst met aangewezen geneesmiddelen. U wordt hierover geïnformeerd. Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste Voor alle geneesmiddelen en dieetpreparaten die opgenomen zijn in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering, zijn nadere voorwaarden van toepassing. Voor een aantal van deze geneesmiddelen heeft Univé vastgesteld dat een machtiging vereist is. Voor dieetpreparaten hebt u altijd een machtiging nodig. De geneesmiddelen waarvoor een machtiging vereist is, worden genoemd in bijlage A van dit reglement. Ook is een machtiging vereist voor de geneesmiddelen zoals genoemd in artikel en van dit Reglement. 4

5 Bijlage A. Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming nodig hebt. Voor alle geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering zijn nadere voorwaarden van toepassing. Voor een aantal van deze geneesmiddelen hebt u onze voorafgaande toestemming nodig. Het gaat om de volgende geneesmiddelen: Ambrisentan Apixaban Boceprevir Bosentan Dabigatran Darbepoëtine-alfa Dornase alfa Eltrombopag Epoprostenol Erytropoëtine-alfa Erytropoëtine-beta Erytropoëtine-zeta Everolimus Exenatide Fingolimod Iloprost voor inhalatie Imiglucerase Interferon-alfa Ivabradine Koloniestimulerende factor Liraglutide Lixisenatide Miglustat Parathyroïd hormoon Pasireotide Pirfenidon Rivaroxaban Romiplostim Rufinamide Ruxolitinib Sildenafil Sofosbuvir Tadalafil Tafamidis Telaprevir Teriparatide Ticagrelor Topotecan capsule Treprostinil subcutaan 5

6 Bijlage B. Overzicht van voorkeursdrinkvoeding. Dit overzicht is geldig van 1 januari tot en met 31 december Productcategorie Artikel- Ingangs- Naam product + smaak nummer datum energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy ananas Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy ananas Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy ananas Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy appel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy appel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy appel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy kers Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy kers Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy kers Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy sinaasappel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy sinaasappel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy sinaasappel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy zwarte bessen Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy zwarte bessen Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt laag eiwit fresubin drink jucy zwarte bessen Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink cassis Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink neutraal Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink lemon Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink tropische vruchten Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink tropische vruchten Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink lemon Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink lemon Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink cassis Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink cassis Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink tropische vruchten Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink neutraal Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink neutraal Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt middel eiwit fresubin energy drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink noten Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV

7 Productcategorie Artikel- Ingangs- Naam product + smaak nummer datum energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink bosaardbei Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink tropische vruchten Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink bosaardbei Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink noten Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink tropische vruchten Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink bosaardbei Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink noten Fresenius Kabi Nederland BV energie- en eiwitverrijkt fresubin protein energy drink tropische vruchten Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink caramel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink kers Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink caramel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink kers Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink caramel Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink kers Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt met vezel fresubin energy fibre drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink bosvrucht Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink bosvrucht Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink bosvrucht Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink caramel Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink caramel Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink abrikoos/perzik Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink abrikoos/perzik Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink caramel Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink abrikoos/perzik Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink neutraal Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink neutraal Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd fresubin 2 kcal drink neutraal Fresenius Kabi Nederland BV

8 Productcategorie Artikel- Ingangs- Naam product + smaak nummer datum geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink lemon/yoghurt Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink abrikoos/perzik Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink abrikoos/perzik Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink abrikoos/perzik Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink lemon/yoghurt Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink lemon/yoghurt Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV geconcentreerd vezelverrijkt fresubin 2 kcal fibre drink cappuccino Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt voor kinderen frebini energy drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt voor kinderen frebini energy drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt voor kinderen frebini energy drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt voor kinderen frebini energy drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt voor kinderen frebini energy drink aardbei Fresenius Kabi Nederland BV energieverrijkt voor kinderen frebini energy drink banaan Fresenius Kabi Nederland BV energie- en vezelverrijkt voor kinderen frebini energy fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energie- en vezelverrijkt voor kinderen frebini energy fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energie- en vezelverrijkt voor kinderen frebini energy fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energie- en vezelverrijkt voor kinderen frebini energy fibre drink chocolade Fresenius Kabi Nederland BV energie- en vezelverrijkt voor kinderen frebini energy fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV energie- en vezelverrijkt voor kinderen frebini energy fibre drink vanille Fresenius Kabi Nederland BV

9 Bijlage C. Overzicht van aangewezen preferente geneesmiddelen. Dit overzicht is geldig van 1 januari tot en met 31 december Artikelomschrijving amitriptyline amitriptyline hcl cf tablet 25mg Centrafarm BV amlodipine amlodipine jubilant tablet 10mg (als besilaat) Focus Care Pharmaceuticals amlodipine amlodipine accord tablet 5mg Accord Healthcare BV amoxicilline amoxicilline disper actavis tablet 375mg Actavis BV amoxicilline amoxicilline disper sandoz tablet 750mg Sandoz BV amoxicilline amoxicilline sandoz poeder v suspensie 250mg/5ml Sandoz BV amoxicilline amoxicilline dsm capsule 500mg Focus Care Pharmaceuticals amoxicilline met enzymremmer amoxi/clav sandoz pdr v susp 125/31,25mg/5ml Sandoz BV amoxicilline met enzymremmer amoxi/clav sandoz pdr v susp 250/62,5mg/5ml Sandoz BV amoxicilline met enzymremmer amoxi/clav aurobindo tablet omhuld 500/125mg Pharmacin BV amoxicilline met enzymremmer amoxi/clav aurobindo tablet omhuld 875/125mg Pharmacin BV anastrozol anastrozol focus tablet filmomhuld 1mg Focus Care Pharmaceuticals atenolol atenolol actavis tablet 25mg Actavis BV atenolol atenolol actavis tablet 50mg Actavis BV atenolol atenolol actavis tablet 100mg Actavis BV atenolol met overige diuretica atenolol/chloortalidon sandoz tablet 50/12,5mg Sandoz BV atenolol met overige diuretica atenolol/chloortalidon sandoz tablet 100/25mg Sandoz BV atorvastatine atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 10mg Focus Farma BV atorvastatine atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 20mg Focus Farma BV atorvastatine atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 40mg Focus Farma BV atorvastatine atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 80mg Focus Farma BV atorvastatine atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 10mg Focus Farma BV atorvastatine atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 20mg Focus Farma BV atorvastatine atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 40mg Focus Farma BV azathioprine azathioprine sandoz tablet 25mg Sandoz BV azathioprine azathioprine sandoz tablet 50mg Sandoz BV azitromycine azitromycine jubilant tablet omhuld 250mg Focus Care Pharmaceuticals baclofen baclofen actavis tablet 10mg Actavis BV baclofen baclofen mylan tablet 25mg Mylan BV beclometason beclometason nevel sandoz neussp 50mcg/do fl Sandoz BV do betahistine betahistine 2hcl accord tablet 8mg Accord Healthcare BV betahistine betahistine 2hcl accord tablet 16mg Accord Healthcare BV betamethason betamethason sandoz lotion 1mg/g Sandoz BV betamethason betamethason sandoz creme 1mg/g Sandoz BV betamethason betamethason sandoz zalf 1mg/g Sandoz BV bicalutamide bicalutamide accord tablet filmomhuld 50mg Accord Healthcare BV bisoprolol bisoprololfumaraat mylan 1,25mg tablet Mylan BV bisoprolol bisoprololfumaraat actavis tablet 2,5mg Actavis BV bisoprolol bisoprololfumaraat accord tablet filmomhuld 10mg Accord Healthcare BV bisoprolol bisoprololfumaraat mylan tablet 5mg Mylan BV brimonidine brimonidinetartraat mylan oogdr 2mg/ml fl 5ml Mylan BV budesonide budesonide apotex nevel neusspray 100mcg/do 200do Apotex Nederland BV

10 budesonide budesonide ph&t nevel neusspray 50mcg/do 200do Focus Care Pharmaceuticals bumetanide bumetanide sandoz tablet 1mg Sandoz BV bumetanide bumetanide rp tablet 2mg Pharmachemie BV bumetanide bumetanide rp tablet 5mg Pharmachemie BV buprenorfine buprenorfine ranbaxy pleister transderm 35mcg/uur Focus Farma BV buprenorfine buprenorfine ranbaxy pleist transderm 52,5mcg/uur Focus Farma BV buprenorfine buprenorfine ranbaxy pleister transderm 70mcg/uur Focus Farma BV cabergoline cabergoline sandoz tablet 0,5mg Sandoz BV cabergoline cabergoline sandoz tablet 0,5mg Sandoz BV cabergoline cabergoline sandoz tablet 0,5mg Sandoz BV calcium met vitamine d en/of andere middelen calcium met vitamine d en/of andere middelen kalcipos-d kauwtablet 500mg/800ie Meda Pharma BV calcium/vitamine d3 sandoz kauwtablet 1000mg/880ie Sandoz BV calciumcarbonaat calcium bruis sandoz bruistablet 500mg Sandoz BV candesartan candesartan cilexetil focus tablet 4mg Focus Care Pharmaceuticals candesartan candesartan cilexetil focus tablet 8mg Focus Care Pharmaceuticals candesartan candesartan cilexetil focus tablet 16mg Focus Care Pharmaceuticals candesartan candesartan cilexetil focus tablet 32mg Focus Care Pharmaceuticals candesartan met diuretica candesartan cilexetil/hctz focus tablet 16/12,5mg Focus Care Pharmaceuticals carbamazepine 2 carbamazepine apotex tablet 100mg Apotex Nederland BV carbamazepine 2 carbamazepine apotex retard tablet mga 200mg Apotex Nederland BV carbamazepine 2 carbamazepine apotex retard tablet mga 400mg Apotex Nederland BV carbamazepine 2 carbamazepine mylan tablet 200mg Mylan BV carvedilol carvedilol sandoz tablet 6,25mg Sandoz BV carvedilol carvedilol sandoz tablet 25mg Sandoz BV carvedilol carvedilol sandoz tablet 3,125mg Sandoz BV carvedilol carvedilol sandoz tablet 12,5mg Sandoz BV cetirizine cetirizine dihcl rp tablet 10mg Pharmachemie BV chlooramfenicol chlooramfenicol rp oogzalf 10mg/g tube 5g Pharmachemie BV chloortalidon chloortalidon accord tablet 25mg Accord Healthcare BV chloortalidon chloortalidon accord tablet 50mg Accord Healthcare BV cimetidine cimetidine accord tablet filmomhuld 200mg Accord Healthcare BV cimetidine cimetidine accord tablet filmomhuld 400mg Accord Healthcare BV cimetidine cimetidine accord tablet filmomhuld 800mg Accord Healthcare BV ciprofloxacine ciprofloxacine rp tablet 750mg Pharmachemie BV ciprofloxacine ciprofloxacine accord tablet 250mg Accord Healthcare BV ciprofloxacine ciprofloxacine accord tablet 500mg Accord Healthcare BV citalopram citalopram actavis tablet omhuld 20mg Actavis BV citalopram citalopram sandoz tablet omhuld 40mg Sandoz BV citalopram citalopram sandoz tablet omhuld 30mg Sandoz BV citalopram citalopram actavis tablet omhuld 10mg Actavis BV claritromycine claritromycine ranbaxy tablet 250mg Focus Farma BV claritromycine claritromycine cf retard tablet mva 500mg Centrafarm BV claritromycine claritromycine aurobindo tablet filmomhuld 500mg Pharmacin BV clindamycine clindamycine sandoz capsule 150mg Sandoz BV clindamycine clindamycine sandoz capsule 300mg Sandoz BV clomipramine clomipramine hcl sandoz retard tablet mga 75mg Sandoz BV clomipramine clomipramine hcl mylan tablet omhuld 25mg Mylan BV clopidogrel grepid tablet filmomhuld 75mg Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited clozapine clozapine actavis tablet 25mg Actavis BV clozapine clozapine actavis tablet 100mg Actavis BV

11 clozapine clozapine sandoz tablet 200mg Sandoz BV codeine codeinefosfaat rp tablet 10mg Pharmachemie BV codeine codeinefosfaat rp tablet 20mg Pharmachemie BV colchicine colchicine sandoz tablet 0,5mg Sandoz BV colistine tadim pdr v vernevelopl fl 1 milj ie + tadim disc Cresco Pharma cyproteron cyproteronacetaat mylan tablet 50mg Mylan BV desloratadine desloratadine rp tablet filmomhuld 5mg Pharmachemie BV desloratadine desloratadine sandoz drank 0,5mg/ml Sandoz BV desmopressine minrin tablet 0,1mg Ferring BV desmopressine minrin tablet 0,2mg Ferring BV desmopressine minrin tablet 0,2mg Ferring BV desmopressine desmopressine actavis neusspr 10mcg/do flac 50do Actavis BV diclofenac diclofenac natrium cf retard tablet mga 100mg Centrafarm BV diclofenac diclofenac natrium cf tablet msr 25mg Centrafarm BV diclofenac diclofenac natrium cf retard tablet mga 75mg Centrafarm BV diclofenac diclofenac natrium cf zetpil 50mg Centrafarm BV diclofenac diclofenac natrium cf zetpil 100mg Centrafarm BV diclofenac, combinatiepreparaten diclofenac, combinatiepreparaten diclofenac na/misoprostol sandoz t mga 50mg/200mcg diclofenac na/misoprostol sandoz t mga 75mg/200mcg Sandoz BV Sandoz BV diltiazem diltiazem hcl rp tablet mga 120mg Pharmachemie BV diltiazem diltiazem hcl sandoz tablet 60mg Sandoz BV diltiazem diltiazem hcl mylan retard capsule mga 180mg Mylan BV diltiazem diltiazem hcl mylan retard capsule mga 200mg Mylan BV diltiazem diltiazem hcl mylan retard capsule mga 240mg Mylan BV diltiazem diltiazem hcl mylan retard capsule mga 300mg Mylan BV dorzolamide dorzolamide actavis oogdruppels 20mg/ml flacon 5ml Actavis BV doxazosine doxazosine sandoz retard tablet mva 4mg Sandoz BV doxazosine doxazosine mylan retard tablet mva 8mg Mylan BV doxycycline doxycycline rp dispergeerbaar tablet 100mg Pharmachemie BV efavirenz efavirenz mylan tablet filmomhuld 600mg Mylan BV enalapril met diuretica enalapril/hydrochloorthiazide rp tablet 20/12,5mg Pharmachemie BV enalapril met diuretica enalapril/hydrochloorthiazide sandoz tab 20/6mg Sandoz BV enalapril/enalaprilaat enalapril maleaat sandoz tablet 40mg Sandoz BV enalapril/enalaprilaat enalapril maleaat sandoz tablet 10mg Sandoz BV enalapril/enalaprilaat enalapril maleaat sandoz tablet 20mg Sandoz BV enalapril/enalaprilaat enalapril maleaat rp tablet 5mg Pharmachemie BV entacapon entacapone mylan tablet filmomhuld 200mg Mylan BV eprosartan eprosartan mylan tablet omhuld 400mg Mylan BV eprosartan eprosartan mylan tablet omhuld 600mg Mylan BV escitalopram escitalopram actavis tablet filmomhuld 10mg Actavis BV escitalopram escitalopram rp tablet filmomhuld 15mg Pharmachemie BV escitalopram escitalopram rp tablet filmomhuld 20mg Pharmachemie BV escitalopram escitalopram focus druppels 20mg/ml Focus Care Pharmaceuticals esomeprazol esomeprazol sandoz capsule msr 20mg Sandoz BV esomeprazol esomeprazol sandoz capsule msr 40mg Sandoz BV estradiol estradiol sandoz 50 pleister transdermaal 4mg Sandoz BV estradiol estradiol sandoz tablet 2mg Sandoz BV ethinylestradiol met drospirenon ethinylestradiol met drospirenon rosal tablet filmomhuld Mylan BV ethinylestradiol/drospir 24+4 cf tabl omh 0,02/3mg Centrafarm BV

12 ethinylestradiol met levonorgestrel ethinylestradiol/levonorg wec tab omh 0,03/0,15mg Focus Farma BV ethinylestradiol met levonorgestrel ethinylestradiol/levonorg wec tab omh 0,02/0,1mg Focus Care Pharmaceuticals ethinylestyradiol met ethinylestradiol/desogestr wec tablet 0,02/0,15mg Focus Farma BV desogestrel ethinylestyradiol met ethinylestradiol/desogestr wec tablet 0,03/0,15mg Focus Farma BV desogestrel exemestaan exemestaan accord tablet filmomhuld 25mg Accord Healthcare BV famciclovir famciclovir actavis tablet filmomhuld 125mg Actavis BV famciclovir famciclovir actavis tablet filmomhuld 500mg Actavis BV felodipine felodipine actavis retard tablet mga 10mg Actavis BV felodipine felodipine sandoz tablet mga 5mg Sandoz BV fenprocoumon fenprocoumon sandoz tablet 3mg Sandoz BV fentanyl fentanyl matrix sandoz pleister 12mcg/uur Sandoz BV fentanyl fentanyl matrix sandoz pleister 25mcg/uur Sandoz BV fentanyl fentanyl matrix sandoz pleister 50mcg/uur Sandoz BV fentanyl fentanyl matrix sandoz pleister 75mcg/uur Sandoz BV fentanyl fentanyl matrix sandoz pleister 100mcg/uur Sandoz BV fentanyl breakyl tablet muco-adhesief buccaal 200mcg Meda Pharma BV fentanyl breakyl tablet muco-adhesief buccaal 600mcg Meda Pharma BV fentanyl breakyl tablet muco-adhesief buccaal 800mcg Meda Pharma BV fentanyl recivit tablet sublinguaal 133mcg Grunenthal BV fentanyl recivit tablet sublinguaal 267mcg Grunenthal BV fentanyl recivit tablet sublinguaal 400mcg Grunenthal BV fentanyl recivit tablet sublinguaal 533mcg Grunenthal BV fexofenadine fexofenadine hcl rp tablet omhuld 120mg Pharmachemie BV fexofenadine fexofenadine hcl mylan tablet omhuld 180mg Mylan BV finasteride finasteride aurobindo tablet filmomhuld 5mg Pharmacin BV flecainide flecainideacetaat actavis tablet 50mg Actavis BV flecainide flecainideacetaat actavis tablet 100mg Actavis BV flecainide flecainideacetaat sandoz retard capsule mva 50mg Sandoz BV flecainide flecainideacetaat sandoz retard capsule mva 150mg Sandoz BV flecainide flecainideacetaat sandoz retard capsule mva 200mg Sandoz BV flucloxacilline flucloxacilline mylan capsule 500mg Mylan BV flucloxacilline flucloxacilline actavis capsule 250mg Actavis BV fluconazol fluconazol fres kabi infvlst 2mg/ml flacon 50ml Fresenius Kabi Nederland BV fluconazol fluconazol fres kabi infvlst 2mg/ml flacon 200ml Fresenius Kabi Nederland BV fluoxetine fluoxetine actavis capsule 20mg Actavis BV fluticason fluticasonpropionaat fc neusspr 50mcg/do fl 150do Focus Care Pharmaceuticals fluvastatine fluvastatine sandoz capsule 20mg Sandoz BV fluvastatine fluvastatine sandoz capsule 40mg Sandoz BV fluvastatine fluvastatine accord retard tablet mva 80mg Accord Healthcare BV fluvoxamine fluvoxamine maleaat actavis tablet 50mg Actavis BV fluvoxamine fluvoxamine maleaat actavis tablet 100mg Actavis BV fosinopril fosinoprilnatrium actavis tablet 10mg Actavis BV fosinopril fosinoprilnatrium actavis tablet 20mg Actavis BV furosemide lasix tablet 500mg Sanofi-Aventis Netherlands BV furosemide furosemide cf tablet 20mg Centrafarm BV furosemide furosemide cf tablet 40mg Centrafarm BV fusidinezuur affusine creme 20mg/g Will-Pharma BV gabapentine gabapentine aurobindo capsule 400mg Pharmacin BV gabapentine gabapentine aurobindo tablet filmomhuld 600mg Pharmacin BV

13 gabapentine gabapentine aurobindo tablet filmomhuld 800mg Pharmacin BV gabapentine gabapentine aurobindo capsule 300mg Actavis BV galantamine galantamine actavis retard capsule mva 8mg Actavis BV galantamine galantamine actavis retard capsule mva 16mg Actavis BV galantamine galantamine cf retard capsule mva 24mg Centrafarm BV gemfibrozil gemfibrozil actavis tablet 900mg Actavis BV gliclazide gliclazide mylan retard tablet mga 30mg Mylan BV gliclazide gliclazide mylan retard tablet mga 80mg Mylan BV glimepiride glimepiride sandoz tablet 6mg Sandoz BV glimepiride glimepiride sandoz tablet 3mg Sandoz BV glimepiride glimepiride accord tablet 1mg Accord Healthcare BV glimepiride glimepiride accord tablet 2mg Accord Healthcare BV glimepiride glimepiride accord tablet 4mg Accord Healthcare BV granisetron granisetron actavis tablet filmomhuld 1mg Actavis BV granisetron granisetron actavis tablet filmomhuld 2mg Actavis BV hydrochloorthiazide hydrochloorthiazide apotex tablet 50mg Apotex Nederland BV hydrochloorthiazide hydrochloorthiazide mylan tablet 12,5mg Mylan BV hydrochloorthiazide hydrochloorthiazide mylan tablet 25mg Mylan BV hydrochloorthiazide met amiloride hcl/hydrochloorthiazide accord tb 5/50mg Accord Healthcare BV kaliumsparende middelen hydrochloorthiazide met triamtereen/hydrochloorthiazide accord tabl 50/ Accord Healthcare BV kaliumsparende middelen hydrocortison met overige miconazolnitraat/hydroc rp hydrof creme 20/10mg/g Pharmachemie BV middelen hydroxocobalamine hydroxocobalamine hcl cf injvlst 500mcg/ml amp 2ml Centrafarm BV ibandroninezuur ibandroninezuur mylan tablet filmomhuld 150mg Mylan BV ibandroninezuur ibandroninezuur mylan tablet filmomhuld 150mg Mylan BV ibuprofen ibuprofen actavis tablet filmomhuld 600mg Actavis BV irbesartan irbesartan actavis tablet filmomhuld 75mg Actavis BV irbesartan irbesartan actavis tablet filmomhuld 300mg Actavis BV irbesartan irbesartan unichem tablet filmomhuld 150mg Prolepha Research BV irbesartan met diuretica irbesartan/hct liconsa tablet filmomh 300/12,5mg Focus Care Pharmaceuticals irbesartan met diuretica irbesartan/hct liconsa tablet filmomh 150/12,5mg Focus Care Pharmaceuticals irbesartan met diuretica irbesartan/hct liconsa tablet filmomh 300/25mg Focus Care Pharmaceuticals isosorbidemononitraat isosorbidemononitraat actavis tablet 10mg Actavis BV isosorbidemononitraat isosorbidemononitraat accord tablet 20mg Accord Healthcare BV isosorbidemononitraat isosorbidemononitraat accord tablet 40mg Accord Healthcare BV isosorbidemononitraat isosorbidemononitraat mylan retard tablet mga 60mg Mylan BV isotretinoine isotretinoine actavis capsule 10mg Actavis BV isotretinoine isotretinoine actavis capsule 20mg Actavis BV ketoconazol ketoconazol actavis shampoo 20mg/g Actavis BV labetalol labetalol hcl mylan tablet 100mg Mylan BV labetalol labetalol hcl mylan tablet 200mg Mylan BV labetalol labetalol hcl mylan tablet 400mg Mylan BV lactulose lactulosestroop fresenius 670mg/ml Fresenius Kabi Nederland BV lactulose lactulosestroop fresenius 670mg/ml Fresenius Kabi Nederland BV lactulose lactulosestroop fresenius 670mg/ml Fresenius Kabi Nederland BV lamivudine lamivudine aurobindo tablet filmomhuld 300mg Pharmacin BV lamivudine lamivudine sandoz tablet filmomhuld 100mg Sandoz BV lamivudine lamivudine aurobindo tablet filmomhuld 150mg Pharmacin BV lamotrigine lamotrigine cf dispers tablet 5mg Centrafarm BV lamotrigine lamotrigine mylan dispers tablet 25mg Mylan BV lamotrigine lamotrigine mylan dispers tablet 50mg Mylan BV

14 lamotrigine lamotrigine mylan dispers tablet 100mg Mylan BV lamotrigine lamotrigine mylan dispers tablet 200mg Mylan BV latanoprost latanoprost sandoz oogdruppels 50mcg/ml flac 2,5ml Sandoz BV leflunomide leflunomide cf tablet filmomhuld 10mg Centrafarm BV leflunomide leflunomide cf tablet filmomhuld 20mg Centrafarm BV lercanidipine lercanidipine hcl actavis tablet omhuld 10mg Actavis BV lercanidipine lercanidipine hcl actavis tablet omhuld 20mg Actavis BV letrozol letrozol accord tablet filmomhuld 2,5mg Accord Healthcare BV levetiracetam levetiracetam accord tablet filmomhuld 250mg Accord Healthcare BV levetiracetam levetiracetam accord tablet filmomhuld 500mg Accord Healthcare BV levetiracetam levetiracetam accord tablet filmomhuld 1000mg Accord Healthcare BV levetiracetam levetiracetam actavis drank 100mg/ml Actavis BV levocetirizine levocetirizine dihcl focus tablet fo 5mg Focus Care Pharmaceuticals levodopa met decarboxylaseremmer levodopa/carbidopa rp 125 ret tablet mga 100/25mg Pharmachemie BV levodopa met decarboxylaseremmer levodopa/carbidopa mylan 110 tablet 100/10mg Mylan BV levodopa met decarboxylaseremmer levodopa/carbidopa mylan 125 tablet 100/25mg Mylan BV levodopa met decarboxylaseremmer levodopa/carbidopa mylan 275 tablet 250/25mg Mylan BV levodopa met decarboxylaseremmer levodopa/carbidopa acc 250 ret tablet mga 200/50mg Accord Healthcare BV levofloxacine levofloxacine aurobindo tablet filmomhuld 250mg Pharmacin BV levofloxacine levofloxacine aurobindo tablet filmomhuld 500mg Pharmacin BV lisinopril lisinopril accord tablet 5mg Accord Healthcare BV lisinopril lisinopril accord tablet 10mg Accord Healthcare BV lisinopril lisinopril accord tablet 20mg Accord Healthcare BV lisinopril met diuretica lisinopril/hydrochloorth cf tablet 20/12,5mg Centrafarm BV losartan losartan kalium accord tablet omhuld 25mg Accord Healthcare BV losartan losanox tablet filmomhuld 100mg Focus Care Pharmaceuticals losartan losanox tablet filmomhuld 50mg Focus Care Pharmaceuticals losartan met diuretica kaliumlosartan/hct liconsa tabl filmomh 100/25mg Focus Care Pharmaceuticals losartan met diuretica kaliumlosartan/hct liconsa tabl filmomh 50/12,5mg Focus Care Pharmaceuticals losartan met diuretica kaliumlosartan/hct aurobindo tab filmom 100/12,5mg Actavis BV macrogol, combinatiepreparaten macrogol en electr rp poeder v drank in sach 13,7g Pharmachemie BV memantine memantine sandoz tablet filmomhuld 10mg Sandoz BV memantine memantine sandoz tablet filmomhuld 20mg Sandoz BV mesalazine mesalazine actavis zetpil 500mg Actavis BV mesalazine mesalazine sandoz zetpil 250mg Sandoz BV metformine metformine hcl rp tablet 1000mg Pharmachemie BV metformine metformine hcl actavis tablet 850mg Actavis BV metformine metformine hcl sandoz tablet filmomhuld 500mg Sandoz BV methadon methadon hcl sandoz tablet 5mg Sandoz BV methylfenidaat methylfenidati hcl tablet 10mg Mylan BV methylfenidaat methylfenidati hcl tablet 5mg Mylan BV methylfenidaat methylfenidaat hcl mylan retard tablet mva 18mg Mylan BV methylfenidaat methylfenidaat hcl mylan retard tablet mva 36mg Mylan BV methylfenidaat methylfenidaat hcl mylan retard tablet mva 54mg Mylan BV metoclopramide metoclopramide hcl accord tablet 10mg Accord Healthcare BV metoprolol metoprololtartraat actavis tablet 50mg Actavis BV metoprolol metoprololtartraat cf retard tablet mga 200mg Centrafarm BV metoprolol metoprololsuccinaat sandoz ret 50 tab mga 47,5mg Sandoz BV

15 metoprolol metoprololsuccinaat sandoz ret 100 tabl mga 95mg Sandoz BV metoprolol metoprololtartraat accord tablet 100mg Accord Healthcare BV metoprolol metoprololsuccinaat sandoz ret 25 tab mga 23,75mg Sandoz BV metoprolol met thiaziden metoprololsuccinaat/hct sandoz tabl mga 95/12,5mg Sandoz BV metronidazol metronidazol actavis tablet 500mg Actavis BV metronidazol metronidazol actavis tablet 250mg Actavis BV metronidazol metronidazol actavis creme 10mg/g Actavis BV metronidazol metronidazole gel 0.75 % tu 30 g x 1 pc Sandoz BV minocycline minocycline actavis tablet 50mg Actavis BV minocycline minocycline actavis tablet 100mg Actavis BV mirtazapine mirtazapine sandoz tablet 15mg Sandoz BV mirtazapine mirtazapine sandoz tablet 45mg Sandoz BV mirtazapine mirtazapine aurobindo orodisp tablet 30mg Pharmacin BV modafinil modafinil aurobindo tablet 100mg Pharmacin BV mometason mometason furoaat vet mylan zalf 1mg/g Mylan BV mometason mometasonfuroaat cipla neusspray 50mcg/do fl Focus Farma BV do montelukast montelukast accord kauwtablet 4mg Accord Healthcare BV montelukast montelukast accord kauwtablet 5mg Accord Healthcare BV montelukast montelukast mylan tablet filmomhuld 10mg Mylan BV moxifloxacine moxifloxacine actavis tablet filmomhuld 400mg Actavis BV naltrexon naltrexon hcl accord tablet omhuld 50mg Accord Healthcare BV naproxen naproxen accord tablet 250mg Accord Healthcare BV naproxen naproxen accord tablet 500mg Accord Healthcare BV nebivolol nebivolol actavis tablet 5mg Actavis BV nebivolol nebivolol glenmark tablet 2,5mg Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited nevirapine nevirapine mylan tablet 200mg Mylan BV nifedipine nifedipine cf retard tablet 20mg Centrafarm BV nifedipine nifedipine sandoz retard tablet mga 60mg Sandoz BV nifedipine nifedipine cipla tablet mva 30mg Focus Farma BV nitrofurantoine nitrofurantoine mc apotex capsule 50mg Apotex Nederland BV nitrofurantoine nitrofurantoine mc apotex capsule 50mg Apotex Nederland BV nitrofurantoine nitrofurantoine mc apotex capsule 100mg Apotex Nederland BV nitroglycerine minitran 5 pleister mga 18mg Meda Pharma BV nitroglycerine minitran 10 pleister mga 36mg Meda Pharma BV nitroglycerine minitran 15 pleister mga 54mg Meda Pharma BV nitroglycerine nitroglycerine sdz oromuc spray 0,4mg/do fl 200do Sandoz BV octreotide octreotide fres kabi injvlst 0,05mg/ml flacon 1ml Fresenius Kabi Nederland BV octreotide octreotide fres kabi injvlst 0,1mg/ml flacon 1ml Fresenius Kabi Nederland BV octreotide octreotide fres kabi injvlst 0,5mg/ml flacon 1ml Fresenius Kabi Nederland BV ofloxacine ofloxacine sandoz oogdruppels 3mg/ml flacon 5ml Sandoz BV olanzapine olanzapine glenmark smelttablet 5mg Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited olanzapine olanzapine glenmark smelttablet 10mg Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited olanzapine olanzapine glenmark smelttablet 15mg Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited olanzapine olanzapine glenmark smelttablet 20mg Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited olanzapine olanzapine accord tablet filmomhuld 2,5mg Accord Healthcare BV olanzapine olanzapine accord tablet filmomhuld 5mg Accord Healthcare BV olanzapine olanzapine accord tablet filmomhuld 10mg Accord Healthcare BV olanzapine olanzapine accord tablet filmomhuld 15mg Accord Healthcare BV olanzapine olanzapine accord tablet filmomhuld 20mg Accord Healthcare BV omeprazol omeprazol actavis capsule msr 10mg Actavis BV omeprazol omeprazol focus farma capsule msr 20mg Focus Farma BV

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Reglement farmaceutische zorg 2015 D0201-201510 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: Besured Ruime

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Reglement farmaceutische zorg 2015 D0201-201501 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: Besured Ruime

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2016 D0201-201510 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SZVK 2015

Reglement farmaceutische zorg SZVK 2015 Reglement farmaceutische zorg SZVK 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé 4 Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste 4 Bijlage

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016 Reglement farmaceutische zorg 2016 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2016 van National Academic Ruime Keuze

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Algemeen 2 Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2014

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2014 Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2014 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé 4 Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste 4 Bijlage

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2016

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2016 Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé 4 Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2016 D0201-201608 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013. geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013. geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013 geldend vanaf 1 januari 2013 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG ZEKUR 2013 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg ZEKUR hoort bij artikel 31, farmaceutische zorg

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2016 D0201-201609 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig vanaf 1 januari 2013 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR Geldig vanaf 1 januari 2016

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR Geldig vanaf 1 januari 2016 Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement farmaceutische zorg 2015 algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2017 D0201-201706 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 34 Geneesmiddelen en 35 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2017 D0201-201701.2 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 34 Geneesmiddelen en 35 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SZVK Geldig vanaf 1 januari 2017

Reglement farmaceutische zorg SZVK Geldig vanaf 1 januari 2017 Reglement farmaceutische zorg SZVK 2017 Geldig vanaf 1 januari 2017 Artikel 1. Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg SZVK is de nadere uitwerking van artikel 4.8 Farmaceutische zorg en dieetpreparaten

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2017 D0201-201711.1 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 34 Geneesmiddelen en 35 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ 2015

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ 2015 Reglement Farmaceutische Zorg VGZ 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Toestemming 5 IV Overzicht van aangewezen preferente geneesmiddelen 8 III Overzicht van voorkeursdrinkvoeding 6 Samen voor een perfect

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2016

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2016 Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé 4 Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2017

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2017 Reglement farmaceutische zorg 2017 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 34 Geneesmiddelen en 35 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2017 van National Academic Ruime Keuze.

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016 Reglement farmaceutische zorg 2016 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2016 van National Academic Ruime Keuze

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016 Reglement farmaceutische zorg 2016 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2016 van National Academic Ruime Keuze.

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ Reglement Farmaceutische Zorg 2016 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming nodig hebt 5 III Overzicht van voorkeursdrinkvoeding 6 IV Overzicht

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2017

Reglement farmaceutische zorg 2017 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-353 57 57 www.plusgezond.nl info@plusgezond.nl Geldig vanaf 1 januari 2017 Inhoudsopgave pag. Algemeen 2 Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2018 D0201-201801 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 33 Geneesmiddelen en 34 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SIZ

Reglement farmaceutische zorg SIZ Reglement farmaceutische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2011 2 R E G L E M E N T FA R M A C E U T I S C H E Z O R G S I Z 2 0 1 1 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 30 van de

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Univé

Reglement farmaceutische zorg Univé Reglement farmaceutische zorg Univé geldend vanaf 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG UNIVÉ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement. Farmaceutische zorg Be smart.

Reglement. Farmaceutische zorg Be smart. Reglement Farmaceutische zorg 2017 Be smart. Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 34 Geneesmiddelen en 35 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2017 van Besured Ruime Keuze.

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement farmaceutische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 4 Artikel 2. Verzekerde zorg 4 Artikel 3. Aanwijzing

Nadere informatie

Lijst preferente middelen 2012

Lijst preferente middelen 2012 Wij behouden ons het recht voor om de lijst met preferente middelen gedurende 2012 uit te breiden in gevallen waarin deze lijst niet voorziet. Deze mogelijke uitbreiding zal zich beperken tot maximaal

Nadere informatie

Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016

Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016 Dit is de lijst met door ons aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016. De lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Overzicht preferente geneesmiddelen

Overzicht preferente geneesmiddelen Overzicht preferente geneesmiddelen 2014-2015 Avero Achmea Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen Achmea vanaf 1 januari 2014* * ook geldig in 2015 Dit is de lijst met door Achmea aangewezen preferente

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg. Geldig vanaf 1 januari Besured Zorgverzekering

Reglement Farmaceutische zorg. Geldig vanaf 1 januari Besured Zorgverzekering Reglement Farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2013 Besured Zorgverzekering 1 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming voor nodig hebt... 2 III. Preferente

Nadere informatie

Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010

Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010 Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010 In deze lijst vindt u de door de zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, DVZ Zorgverzekeringen, OZF Achmea, Interpolis,

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement farmaceutische zorg IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel I. Algemeen... 3 Artikel II. Verzekerde zorg... 3 Artikel III. Aanwijzing geneesmiddelen door IZA Zorgverzekeraar...

Nadere informatie

Vanaf nu leverbaar in Aurobindo verpakking

Vanaf nu leverbaar in Aurobindo verpakking ACENOCOUMAROL AUROBINDO TABLET 1 MG (STRIP) 100 ST NL52054153 21483=50674 14567423 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISPER TABLET 80 MG 30 ST NL50126630 102607 15429784 ACICLOVIR AUROBINDO DISPER TABLET

Nadere informatie

Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016

Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016 Dit is de lijst met door ons aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016. De lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ Reglement Farmaceutische Zorg 2017 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming nodig hebt 5 V Overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders voor voorkeursgeneesmiddelen

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen Dit is de lijst met door Achmea aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013. Ook staan hier de middelen

Nadere informatie

Einddatum aanwijzing O B01AA07 ACENOCOUMAROL ORAAL TABLET 1MG ACENOCOUMAROL SANDOZ TABLET 1MG SANDOZ BV

Einddatum aanwijzing O B01AA07 ACENOCOUMAROL ORAAL TABLET 1MG ACENOCOUMAROL SANDOZ TABLET 1MG SANDOZ BV O B01AA07 ACENOCOUMAROL ORAAL TABLET 1MG 7323 15724549 ACENOCOUMAROL SANDOZ TABLET 1MG SANDOZ BV 1-1-2013 31-12-2014 O B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR ORAAL TABLET, TABLET 30MG 68659, 69647 14734761 ACETYLSALICYLZUUR

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SIZ

Reglement farmaceutische zorg SIZ Reglement farmaceutische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG SIZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ. Voor meer informatie: (lokaal tarief)

Reglement farmaceutische zorg VGZ.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) 2011 Reglement farmaceutische zorg VGZ www.vgz.nl geldend vanaf 1 augustus 2011 Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2 R E G L E M E N T FA R M A C E U T I S C H E Z O R G V G Z 2 0 1 1 Algemeen

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Univé

Reglement farmaceutische zorg Univé Reglement farmaceutische zorg Univé geldend vanaf 15 maart 2012 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG UNIVÉ 2012 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg Univé hoort bij artikel 29 van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg VGZ 2014

Reglement Farmaceutische zorg VGZ 2014 Reglement Farmaceutische zorg VGZ 2014 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Toestemming 5 IV Overzicht van aangewezen preferente geneesmiddelen 8 III Overzicht van Voorkeursdrinkvoeding 6 Samen voor een perfect

Nadere informatie

Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Het preferentiebeleid geldt voor alle merken en volmachten van Coöperatie VGZ. 12-1-2017 Indien een huidig

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u toestemming nodig hebt 4 Overzicht van aangewezen preferente

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement farmaceutische zorg VGZ geldend vanaf 1 augustus 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016 Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016 Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeurs geneesmiddel. U hebt dan binnen

Nadere informatie

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2017

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2017 Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2017 Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeursgeneesmiddel. U hebt dan binnnen

Nadere informatie

Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Het preferentiebeleid geldt voor alle merken en volmachten van Coöperatie VGZ. 9-2-2017 Indien een huidig

Nadere informatie

Lijst voorkeursgeneesmiddelen

Lijst voorkeursgeneesmiddelen Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2017 Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeursgeneesmiddel. U hebt dan binnen

Nadere informatie

Lijst voorkeursgeneesmiddelen

Lijst voorkeursgeneesmiddelen Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016 Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeursgeneesmiddel. U hebt dan binnen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 575.607.000.001.1332 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2013...3 Algemeen...3 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering...4

Nadere informatie

Lijst preferentiebeleid Anderzorg

Lijst preferentiebeleid Anderzorg Lijst preferentiebeleid Anderzorg werkzame stof ingangs- eind- datum datum Alendroninezuur Oraal 70 mg Aurobindo 15702804 01.01.2016 31.12.2017 Amlodipine Oraal 5 mg Accord Healthcare 15724492/16253868

Nadere informatie

Lijst preferentiebeleid Menzis

Lijst preferentiebeleid Menzis Lijst preferentiebeleid Menzis werkzame stof toedieningsweg sterkte preferente leverancier Z-indexnummer pref product ingangsdatum einddatum bijzonderheden Alendroninezuur Oraal 70 mg Aurobindo 15702804

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 575.607.000.001.1250 Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2013...3 Algemeen...3 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering...4

Nadere informatie

Lijst preferentiebeleid Menzis

Lijst preferentiebeleid Menzis Lijst preferentiebeleid Menzis versienummer 20171106 werkzame stof toedieningsweg sterkte preferente leverancier(s) Z-indexnummer pref product ingangsdatum einddatum bijzonderheden Alendroninezuur Oraal

Nadere informatie

Lijst voorkeursgeneesmiddelen

Lijst voorkeursgeneesmiddelen Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2015 Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeursgeneesmiddel. U hebt dan binnen

Nadere informatie

Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Lijst preferente geneesmiddelen Coöperatie VGZ vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Het preferentiebeleid geldt voor alle merken en volmachten van Coöperatie VGZ. 10-11-2016 Indien een huidig

Nadere informatie

Lijst preferentiebeleid HEMA

Lijst preferentiebeleid HEMA Lijst preferentiebeleid HEMA werkzame stof toedieningsweg sterkte preferente leverancier Z-indexnummer pref product ingangsdatum einddatum bijzonderheden Amlodipine Oraal 5 mg Accord Healthcare 15724492

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement farmaceutische zorg VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Lijst preferentiebeleid Menzis

Lijst preferentiebeleid Menzis Lijst preferentiebeleid Menzis versienummer 20180205 werkzame stof toedieningsweg sterkte preferente leverancier(s) Z-indexnummer pref product ingangsdatum einddatum bijzonderheden Amlodipine Oraal 5 mg

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2014

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2014 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2014 575.607.000.000.1417 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement Farmacie 2014... 3 Farmaceutische zorg... 3 1. Algemeen... 4 2. Geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2014

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2014 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2014 575.607.000.000.1350 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2014...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...4 2. Geneesmiddelen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder: Apotheekinstructie

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012. Farmacie Energiek 2013 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder:

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2013. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Algemeen Bepalingen voor geneesmiddelen Aanspraak Artikel 1 Afleverhoeveelheden Artikel 2 Geneesmiddelen voor chronisch gebruik Artikel 3 Advies en begeleiding

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis per 1 januari 2008 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis

Nadere informatie

Overzicht van betrokken geneesmiddelen - gebaseerd op lijst CBG 30 december 2015; KNMP-versie 4 januari 2016

Overzicht van betrokken geneesmiddelen - gebaseerd op lijst CBG 30 december 2015; KNMP-versie 4 januari 2016 Overzicht van betrokken geneesmiddelen - gebaseerd op lijst CBG 30 december 2015; KNMP-versie 4 januari 2016 Productnaam RVG Opgenomen in G- Zo ja, wat zijn producten met dezelfde GPK Standaard? GESCHORSTE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 Reglement Farmacie 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 2 1. Algemeen Dit Reglement

Nadere informatie

Reglement. Farmaceutische zorg 2016

Reglement. Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2016 Algemeen 3 Bepalingen voor geneesmiddelen 3 Artikel 1 Aanspraak 3 Artikel 2 Afleverhoeveelheden 3 Artikel 3 Geneesmiddelen

Nadere informatie

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING Medicatie via sonde GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING acenocoumarol acetylcysteïne bruistablet. bruistablet acetazolamide aciclovir overleg met apotheker; eventueel suspensie 40 mg/ml verkrijgbaar

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid,

Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, van U 1 FEB 2016 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg

Reglement Farmaceutische zorg Reglement 2015 Farmaceutische zorg Reglementen Farmaceutische zorg 2015 Inleiding 1 Artikel 1. Algemene bepaling 1 Artikel 2. Prescriptieregeling 1 Artikel 3. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

31 AUG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van

31 AUG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 31 AUG 2016 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2018 december 2018 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2018 december 2018 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2018 december 2018 CZ, Delta Lloyd en OHRA Inleiding Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

OA1OABAPI V HUMULINE REGULAR PATROON OPL V IN] 100 IE/ML 3 ML 0,40 ML 2,09465

OA1OABAPI V HUMULINE REGULAR PATROON OPL V IN] 100 IE/ML 3 ML 0,40 ML 2,09465 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 9DEC 7O1 houdende wijziging vanbijlage 1 van de Regeling zorgverzekering in verband

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2017 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2017 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2017 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Inleiding Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. REGLEMENT FARMACIE SALLAND VERZEKERINGEN 2011 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

06 MEI 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van

06 MEI 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 06 MEI 2015 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Officieuze RIZIV lijst "Goedkoopsten" - wijzigingen op 1 augustus /7

Officieuze RIZIV lijst Goedkoopsten - wijzigingen op 1 augustus /7 1/7 Officieuze lijst van de geneesmiddelen die op 1/08/2012 hun statuut "goedkoopste" zullen verliezen. CNK Benaming Goedkoopste Antibio.-Antimyc Commerciële status 2747889 CIPROFLOXACINE PFIZER COMP 20

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. REGLEMENT FARMACIE SALLAND ZORGVERZEKERINGEN 2018 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister voor Medische Zorg en Sport, 7 NOV 2017 houdende wijziging van bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19512 9 april 2018 Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 maart 2018, kenmerk 1317504-174758-Z, houdende wijziging

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie