Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting Rien Vink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen."

Transcriptie

1 Agenda Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten voorzieningen thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties Werkkosten kort Rangorde 1. Intermediaire kosten 2. Alle vergoedingen en verstrekkingen 3. Gericht vrijstelde vergoedingen in mindering 4. voorzieningen in mindering 5. Arbeidsvoorwaarden 6. Aangewezen vergoedingen (WKR-kosten) 7. Forfait 8. Eindheffing van 80% Besluit 29 november 2010, nr. DGB2010/5419M Vrijstelling van Artikel 11 (diensttijdvrijstelling) Waarderingen artikel 13 (werkplek) en 13bis (auto) Vergoedingen en verstrekkingen als loon werknemer Gerichte vrijstellingen Vrije ruimte 80% tarief Wet op de loonbelasting 1964 Geen WKR Art. 10 lid 1: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Eindheffing bij werkgever art. 31 en 31a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto Woning Geldboeten door een Nederlandse stafrechter Geldsommen ter voorkoming van strafvervolging in Nederland Misdrijven bij onherroepelijke uitspraak Misdrijven ter zake een onherroepelijk geworden strafbeschikking Wapens en munitie, tenzij erkenning, consent, vergunning, verlof of ontheffing is verleend Dieren waarvoor onherroepelijke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen

2 Vergoedingen en verstrekkingen Intermediaire kosten Artikel 15, Wet Lb (oud) Kosten, lasten en afschrijvingen Algemeen maatschappelijke opvatting en loonvoordeel Dus titel geven Zekerheidshalve: bon Praktisch: toch ook in geld? Verslag Internetconsultatie 8 september 2010 (2 e Kamer, , nr 3) Geen definitie In opdracht van en op initiatief van werkgever Aanschafkosten: eigendom werkgever Pennen, papier, koffie o.i.d. Aankoop wordt verbruikt voor goederen werkgever Benzinebon Kosten i.v.m. bedrijfsvoering Dinerkosten van klant Gericht vrijgesteld Gericht vrijgesteld Zakelijk vervoer en woonwerk 0,19 per kilometer Ten hoogste 214 dagen 60% van 214 is 128 dagen Naar evenredigheid Vaste vergoeding Salderingsmethode 13a Wet LB Ondermatig en bovenmatig Over december Abonnementen en losse kaartjes OV Tijdelijk verblijf en maaltijden > 10% zakelijk Tijdelijk / ambulant 20 dagenregeling Referentieperiode Langdurige onderbreking 2 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode < 26 weken 3 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode > 26 weken 6 weken of meer, bij verlof of ziekte Gericht vrijgesteld Tijdelijk verblijf Huisvesting ambulante werknemers 20 dagen of minder Huisvesting werknemers bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie > 20 dagen en 5 per dag Dienstwoning 18% en dienstwoning Huisvesting op de werkplek 5 per dag Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Huisvesting op de werkplek (speciaal) In redelijkheid niet onttrekken Gericht vrijgesteld Maaltijden Maaltijd werknemer tijdens dagelijkse dienstreizen 20 dagen of minder Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een niet-permanente locatie > 20 dagen Niet aan de maaltijd kan onttrekken Aan boord van vliegtuigen, schepen of boorplatforms Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie Onderscheid arbeidsplaats of werkplek en verstrekt ( 2,90 of economische waarde) Maaltijd werknemer op een permanente werkplek Verstrekking, ongeacht karakter ( 2,90 ) Uitzondering: maaltijd wegens overwerk, koopavonden of therapeutisch mee-eten

3 Gericht vrijgesteld Gericht vrijgesteld Kennis en vaardigheden Vakliteratuur Besluit van 16 december 2004 (vervallen per 2007) Inschrijving in beroepsregister Wettelijk en branche i.v.m. kwaliteitsnomen Opleiding en studie EVC-procedure Studie- en opleidingskosten Congressen en dergelijke Outplacement Verhuizen Kosten van inboedel en transportkosten Inboedel Zakelijke reden Afstand verkorten met 60% En afstand ten minste 25 kilometer bedroeg Gericht vrijgesteld Vaste gerichte vrijgestelde vergoeding Extraterritoriale kosten / 30% Besluit van 11 februari 2004 Tot ten hoogste 30% van het loon Voorheen loon en vergoedingen Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Onderbouwing met drie maanden Alle personeelsleden Steekproef Niet onderbouwd, dan forfait Afspraken met de Belastingdienst Internetconsultatie van 8 september 2010 Splitsen in administratie Intermediaire kosten Besluit van 29 november 2010 Iedere plek Die gebruikt wordt voor het werk Waar de ARBO van toepassing is ARBO-plan en RI&E Niet: Werkruimte thuis Duurzaam aan plaats gebonden schip Woonwagen Ruime uitleg Hovenier Bouwvakker Gebruikt of verbruikt Gebruikt: ter beschikking stellen Verbruikt: eenmalig karakter, bijvoorbeeld consumeren Nihilwaardering: Bureau, koffieapparaat, schilderij, bedrijfsfitness e.d. Ook gebruik buiten werkplek: normen Mobiele telefoon: 10% zakelijk Laptop: 90% zakelijk Gereedschap: 90% zakelijk Niet vergoeden

4 Arbo-voorzieningen Arbo-beleid Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet vergoeden In redelijkheid Telefoon Telefoon en internet thuis Belast Mobiele telefoon Ter beschikking gesteld en 10% zakelijk De kosten van een mobiele telefoon en abonnement vergoed, is belast Mobiele telefoon (toestel) is eigendom van de werknemer en de werkgever verstrekt daarvoor een telefoonabonnement en 10% zakelijk Besluit 29 november 2010 Kleding Nagenoeg alleen geschikt voor werk Achterblijven op het werk Werkkleding met logo 70 cm² Kleding meewerkend kind In belangrijke mate afwijken van hetgeen gebruikelijk is Is loon Geldt ook voor maaltijd en huisvesting Renteloze of laagrentende lening Is loon Tenzij: Eigenwoningverklaring Aftrekbaar in IB Bewaard in administratie Vermeld in loonaangifte Ook voor kosten van sluiten lening Elektrische fiets of scooter Overwegende mate (> 50%) woonwerk Kinderopvang Op werkplek: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen Forfaitaire waardering Buiten de werkplek: Factuurwaarde Consumpties onder werktijd Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet een deel van de maaltijd Ook de vrijdagmiddagborrel Personeelfeest Receptie Partners

5 Agenda Werkkostenregeling fiscaal 2 Rien Vink Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten voorzieningen thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties thuis Voorbeeld werkruimte Belast Arbo voorzieningen onbelast Hoe berekenen? Genietingsmoment Afschrijven Gebruik berekenen Een dga werkt vanuit huis Aparte ingang en grotendeels verwerven van inkomen Kosten: 163 per maand Oud: onbelast WKR: loon (80% x 163 x 12 = 1.564,80) Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Bijzondere ziektekosten Waterschade Interne representatiekosten Kostuums Besluit van 13 oktober 2004 (vervallen per 2006) Cultuurabonnement Besluit van 9 februari 2004 (vervallen per 2006) Vergoeding gezondheidscheck-up Prepensioenscursus Voor zover forfaitaire ruimte Arbeidsrechtelijk overeenkomen Toekennen verstrekking of vergoeding Twee (zelfstandige) handelingen Voorwaarde: Vrije ruimte Gerichte vrijstelling voorziening Gebruteerd tarief hoger dan 80% Besluit van 28 januari 2011 en 8 september 2008

6 Voorbeeld Fiets ter waarde van 720,00. Werknemer betaalt 60 per maand Werkgever Werknemer Belastindienst Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 700 Totaal -/ / /+ 700 Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 675 Fiets -/-60 +/+ 60 Totaal -/ / /+ 675 Fiets kost slechts 420,00 Extra belasting afhankelijk van WKR Buitenland Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Deels grondslag vrije ruimte Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Grondslag vrije ruimte Buitenland Rekenvoorbeeld Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Vergoedingen en verstrekkingen splitsen Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Wel wkr Totale fiscale som: Vrije ruimte: Totale vergoedingen en verstrekkingen: ( ) x 80% = 480 Totale fiscale loon niet in NL belast: / = 15% 15% x 480 = 72 Eindheffing: = 408 Rekenvoorbeeld Bijzonder groepen Totale fiscale som: Totale fiscale loon niet in NL belast: Vrije ruimte (1,4% x ): Totale vergoedingen en verstrekkingen: Niet ten laste van NL: 900 ( ) Artiesten en beroepssporters Artikel1 Wet LB Artikel 35 Wet LB Consumpties, zijnde geen maaltijd Artikel 10.1 en artikel 11.2 URLB Reis- en verblijfskosten Aanspraken SV Aanspraken bij ongeval Kostenvergoedingsbeschikking

7 Bijzondere groepen Gebruiklijkheidstoets DGA Werknemer Onderscheid DGA met en zonder personeel 1,4% is niet veel Omzetten van loon in vergoeding Gebruikelijk loon en vergoedingen Zakelijk of niet zakelijk is niet relevant 30% marge 80% of 108,3% In belangrijke mate afwijken In overige omstandigheden gebruikelijk zijn Bewijslast Belastingdienst Extreme situaties Gangbaar, gewoon, traditioneel, gevestigd Gebruikelijk loon; loon genieten op ongebruikelijk tijdstip Bijzondere situaties Rouwkrans of fruitmand 2 e Kamer , nr. 7 Attenties bij verjaardag, huwelijk, enz.? Geschenken ideële waarde Contributie vakvereniging Personeelsuitjes Intern Extern Partners? Studiedag: 1 e Kamer, , MvT Recepties Verkeersboetes Werkkostenregeling Een vereenvoudiging! Toch?

8 Arbeidsrechtelijke aspecten mr. R.U. (Roelien) Klaver Advocaat Geene Doornbosch De Willigen advocaten & adviseurs Assen Werkkostenregeling vooral fiscale wijziging maar. kan ook gevolgen hebben arbeidsvoorwaarden werknemers! Casus Arbeidsrechtelijk Uitgangspunt: vergoedingen die in de forfaitaire ruimte kunnen vallen: 1. Werkgever wijst ze aan: a. Werkgever blijft onder de 1,4% b. Werkgever overschrijdt de 1,4% 80% eindheffing 2. Werkgever wijst ze niet aan: a. Belastbaar loon bij werknemer b. Werkgever bruteert de vergoeding Fiets B.V. Casus De heer F. Iets F. Iets Beheer B.V. Racefiets B.V. F. Iets Beheer B.V. Fiets B.V. 1 werknemer (de heer F. Iets, dga) Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: 800 geen eindheffing 51 werknemers Fiscale loonsom 1,7 miljoen Forfaitaire ruimte (1,4% x 1,7 miljoen) Forfaitaire vergoedingen: Overschrijding: Eindheffing (80% van ) Selectief vergoedingenbeleid?

9 Racefiets B.V. 10 werknemers Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: Geen eindheffing Uitkomsten F. Iets Beheer B.V. geen eindheffing Fiets B.V. eindheffing Racefiets B.V. geen eindheffing Argument Fiets B.V.: totale forfaitaire ruimte over het concern? Nee! Fiets B.V. wenst nog niet over te stappen. Wel voorbereiding (januari 2014 verplicht!) Wijziging arbeidsvoorwaarden (1) Fiets B.V. zal de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers willen wijzigen Mag niet zomaar: afspraken moeten (in beginsel) worden nagekomen Wijziging arbeidsvoorwaarden (2) instemming werknemer Niet te snel aannemen Enkele stilzitten voldoende? 40 van de 51 werknemers stemmen in, andere werknemers gebonden? Meest ideaal: schriftelijke instemming werknemer Hoe te handelen? Wijziging arbeidsvoorwaarden (3) eenzijdige wijziging In literatuur onderscheid tussen: individuele en collectieve wijziging De invoering van de Werkkostenregeling zal waarschijnlijk een collectieve wijziging inhouden Eenzijdige wijziging collectief Eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW) - Zwaarwichtig belang - Belang werknemer moet wijken - Redelijkheid en billijkheid Rol OR / PVT - Bindend? Individuele omstandigheden werknemer

10 Eenzijdige wijziging collectief Geen eenzijdig wijzigingsbeding, dan: Beroep op onvoorziene omstandigheden? (art. 6:258 BW) Is het onaanvaardbaar dat de werknemer de werkgever houdt aan de afspraken? (art. 6:248 lid 2 BW) Tweetrapsraket: Eenzijdige wijziging individueel 1. Werkgever redelijk voorstel gedaan? 2. Aanvaarding voorstel in redelijkheid van werknemer worden gevergd? - Overgangs- en afbouwregelingen Wijziging arbeidsvoorwaarden (4) Op grond van instructierecht? Recht van werkgever (art. 7:660 BW ) Bijv.: kledingvoorschriften, regels omtrent ziekte, veiligheidsvoorschriften etc. Huishoudelijk reglement vs. arbeidsovereenkomst Wijziging arbeidsvoorwaarden (5) Op grond van wetswijziging? Rechtvaardigt een wetswijziging de wijziging van de arbeidsvoorwaarden? Jurisprudentie Gegronde redenen nee niet automatisch Gevolgen werknemer beperken Arbeidsvoorwaarde(n)? Wijziging arbeidsvoorwaarden (6) Rol OR / PVT / PV Fiets B.V. heeft 51 werknemers: OR verplicht Advies of instemmingsrecht? (art 25 en 27 WOR) Ondernemingsovereenkomst? Personeelsvertegenwoordiging / Personeelsvergadering Wijziging arbeidsvoorwaarden (7) Rol vakbond Stel Fiets B.V. is gebonden aan een CAO Kan ze dan zomaar de arbeidsvoorwaarden eenzijdig of met instemming van werknemer wijzigen? Standaard of minimum CAO Overleg vakbond

11 Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (1) Opnemen specifiek eenzijdig wijzigingsbeding wijziging van alle vrije vergoedingen en verstrekkingen Opnemen vervalbeding bij nieuwe regels Werkkostenregeling Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (2) Toekennen bruto vergoedingen en verstrekkingen Vergoedingen zodanig vormgeven dat zij zo veel mogelijk onder nihilwaardering of gerichte vrijstelling vallen geen risico eindheffing Aandachtspunt! Overgangsperiode tot 2014 Enerzijds: tijd om voor te bereiden Anderzijds: inhoud Werkkostenregeling kan nog wijzigen 1. Inventarisatie 2. Fiscale kwalificatie Stappenplan (1) Uitgangspunt hierna: overschrijding forfaitaire ruimte. 3. Wijziging echt nodig? Of anders inkleden? Nihilwaardering of gerichte vrijstelling? Vergoeding omzetten in een bruto vergoeding? Stappenplan (2) Stappenplan (3) 4. Overleg OR / PVT en eventueel vakbond 5. Doe een redelijk voorstel aan werknemer 6. Bouw vergoedingen af gedurende de overgangsperiode 7. Overleg met werknemer 8. Leg de wijziging schriftelijk vast Werknemer wil niet instemmen kantonrechter Anticipeer in nieuwe arbeidsovereenkomsten op de Werkkostenregeling!

12 Vragen?

13 Programma R.W. van Marrum specialist werkgeverszaken Operius WKR & administratie algemeen Loonaangifte Speciale boekingen Herinrichting financiële administratie Uitruil arbeidsvoorwaarden WKR & administratie Geen specifieke wettelijke voorschriften Uit de administratie blijkt Loonadministratie Boekhouding Financiële administratie Extracomptabel Voorbeeld rekeningschema (2010) 4000 Brutoloon 4005 WG-deel werknemersverzekeringen 4010 WG-deel bedrijfstakeigenregelingen 4015 Eindheffing 4016 Afdrachtvermindering / premiekorting 4020 Ziekengeldverzekering 4025 Reiskosten 4030 Onkostenvergoeding 4050 Telefoonkosten 4055 CAO-vergoedingen 4060 Personeelsactiviteiten 4065 Opleidingskosten 4090 Overige personeelskosten