De Sluipende Energierevolutie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Sluipende Energierevolutie"

Transcriptie

1 De Sluipende Energierevolutie ARN, Nijmegen 24 Mei 2013 Jan Rotmans

2 wie niet goed kijkt is verrast door de explosie aan lokale energie initiatieven, wie wel goed kijkt vindt het logisch

3 Explosie van Lokale Initiatieven energie voedsel klimaatinitiatieven zorg sociale zekerheid achterstandswijken bouw

4 Internationale Trend overal in Europa zie je explosie van lokale initiatieven koplopers in Europa: Duitsland, Engeland Nederland: koploper van peloton [7500 coöperatieve organisaties, 50% toename] laatste 5 jaar tot wasdom gekomen in Europa glocalisering

5 Wortels van Lokale Initiatieven 1. glocalisering lokale worteling 2. samenredzaamheid pragmatische solidariteit 3. IT-Technologie 4. falend energiebeleid ergernis en frustratie 5. verzet tegen efficiencysamenleving burgerlijke ongehoorzaamheid

6 Conclusie 1 lokale initiatieven zijn geen hype, maar geworteld in structuur van samenleving

7 Lokale Energie Initiatieven

8 Schattingen Omvang ca. 400 lokale energie initiatieven explosief toegenomen de laatste 5 jaar burgers, gemeenten, netbeheerders, energiebedrijven combinatie van zon, wind, warmte en smart grids

9 Diversiteit aan lokale initiatieven windcoöperaties zonne-collectieven nuts- of lokale energiebedrijven

10 Windenergie Initiatieven 15 middelgrote windcoöperaties in kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland dateren al uit de jaren 90 van vorige eeuw tientallen kleinere windprojecten Vogelwijk Energiek Den Haag

11 Zonne-energie Initiatieven 100 zonne-energie initiatieven wijkinitiatieven, collectieve inkoopacties, zonne-coöperaties ca. 10 landelijke collectieve inkoopacties, Wij Willen Zon tientallen zonne-coöperaties zonnepanelen geplaatst op land, gebouwen, boerenstallen

12 Lokale Energiebedrijven 40 lokale energiebedrijven 20 hebben officiële status als coöperatieve vereniging Texel, Lochem, Groningen, Culemborg, Houten, Apeldoorn, Amsterdam 20 zijn nog in oprichting Rotterdam, Haarlem, Deventer, Utrecht, Wageningen, Weert, Bergen koepelinitiatieven: Nederland krijgt nieuwe energie Energietransitie Nederland E-Decentraal voor een overzicht, zie

13 Texel Energie opgericht in 2007 door groep Texelaars klein energiebedrijf met 4000 klanten en 3000 leden Texelaars kunnen lid worden en aandeelhouder of geen lid maar wel energieafnemer levert groene stroom en biogas voorziet in 20% van Texelse energiebehoefte

14 E-decentraal vereniging decentrale duurzame energie Nederland wil transitie naar decentrale energie versnellen gaat kwaliteitsborgingssysteem opstellen wil gaan faciliteren en bemiddelen

15 Conclusie 2 explosie en diversiteit lokale energie initiatieven groei zal nog toenemen, veel initiatieven sneuvelen

16 In Perspectief van Energietransitie

17 Opbouw van duurzame energiehuishouding Kantelpunt Transitie naar duurzaam energiesysteem Voorontwikkelingsfase 25 jaar Doorontwikkelingsfase 25 jaar Strijd tussen het oude en nieuwe paradigma Wijdverspreide toepassing van het nieuwe paradigma Consolidatie Centraal Top-down Verticaal Lineair Decentraal Bottom-up Horizontaal Cyclisch Tijd We zitten hier

18 Mondiale Energie Transitie bevindt zich op een kantelpunt enorme dynamiek, onrust en turbulentie strijd tussen gevestigde en opkomende macht slagveld

19 Mondiale Energie Dynamiek overvloed aan fossiele energie schaliegas en onconventionele olie in de Verenigde Staten overschot aan goedkope kolen naar Europa grote CO2-uitstoot en milieuvervuiling opkomst van schone energie China de grote motor achter clean tech China speelt dubbelrol, veel investeringen in fossiele energie nu nog klein, maar groeit heel snel

20 Mondiale Energie Transitie niet gedreven door schaarste, klimaat, milieu wel gedreven door geo-politieke krachten machtsoverwegingen prijsontwikkelingen

21 Europa heeft geen duidelijke strategie geen visie en geen strategie andere wereldmachtsblokken zijn pro-actief Europa is niet op weg naar energie-autonomie

22 Nederland zit in fossiele lock-in kolencentrales, gascentrales, CO2-hub, gasrotonde, CCS elektriciteitsoverschot: 120% in 2020: 80% dominantie fossiele energie-intensieve industrie enorme hoeveelheid warmteverlies, weinig duurzame warmte opkomst decentrale duurzame energie, nog weinig capaciteit

23 Strategie Nederland Nederland heeft geen plan B als het gas op is, rond % duurzame energie doelstelling voor 2020 is formidabele opgave na 2020 begint het pas echt: vergelijkbaar met wederopbouw centrale energieopwekking: 70% vooral via biobased economy decentrale energieopwekking: 30% via gebouwde omgeving

24 Schaliegas in Nederland

25 Kleinschalig = Grootschalig massa aan lokale initiatieven vormt grote schaal grote kleinschaligheid leidt tot druk op systeem zal leiden tot systeemdoorbraken en aanpassingen barrières, knelpunten opheffen

26 Conclusie 3 tot 2020 is indirecte effect van decentrale energie groter dan directe effect: zet druk op fossiele regime

27 Conclusie 4 tot 2020 confrontatie tussen centraal en decentraal daarna zal duurzaam decentraal definitief doorbreken kolen- en gascentrales zullen worden gesloten tempo heeft consument in de hand

28 Consument wordt Prosument

29 Dé consument bestaat niet groep van ca die al duurzaam leeft groep van ca. 2.5 miljoen die duurzaam wil leven maar een duidelijk handelingsperspectief mist groep van ca. 10 miljoen die voorlopig afwacht groep van ca. 2.5 miljoen die aversie heeft tegen duurzaamheid

30 Perceptieverandering Consumenten 20% huishoudens bezorgd over energierekening onder huurders is ongerustheid nog groter 80% wil serieus werk maken van energiebesparing 85% huishoudens wil zonnepanelen, 65% van huurders

31 Huishoudens in 2025 wekt 1 op de 3 huishoudens zijn eigen energie op duurzame wijze op

32 Urgentie over 10 jaar is elk huis met een gasaansluiting een groot risico voor een woningcorporatie

33 Groepsbeïnvloeding grote groep consumenten vindt duurzaamheid belangrijk veel mensen wachten tot dat anderen ook verduurzamen mensen willen wel meer betalen in ruil voor goed gevoel overheid: plezier van individuele bijdrage benadrukken ik verduurzaam als anderen dat ook doen

34 CONSUMENT wordt PROSUMENT prosument is pro-actief, energiebewust is zichzelf aan het organiseren werkt samen met anderen in collectief energie opwekken huis bouwen voedsel verbouwen zorg organiseren

35 Wat betekent dit nu?

36 Lokale Energie Opschaling lokale energieproductie en distributie heeft de toekomst in 2020 naar verwachting meer dan 1000 lokale initiatieven veel daarvan zullen ook weer sneuvelen lokale energie bedrijven worden belangrijke machtsfactor

37 Lokaal Noodzakelijk maar niet Voldoende lokale energieproductie dekt hooguit 35% van behoefte centrale energieproductie ook noodzakelijk grootschalige wind- en zonne-energie belangrijk bio-economie als basis voor industrie en landbouw

38 Faciliterende Overheid stimuleren en faciliteren van lokale initiatieven niet zelf organiseren maar zorgen dat anderen dat kunnen belemmeringen wegnemen en partijen bij elkaar brengen voluit inzetten op de regionale bio-economie

39 Conclusies lokale energietransitie is geen hype maar structureel van aard energietransitie is al volop gaande, er is geen keus meer binnen afzienbare tijd wordt consument een prosument overheid moet lokale initiatieven faciliteren en stimuleren bio-energie is pijler van de nieuwe, schone, circulaire economie