twee-maandelijks informatie-bulletin van VTV water-land MEDEDELINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "twee-maandelijks informatie-bulletin van VTV water-land MEDEDELINGEN"

Transcriptie

1 nummer 1 jaargang De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van VTV water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN 1 maart wateraansluiting 29 maart winkel weer open 19 april reanimatie-training Klaas de Rond benoemd tot erelid kijk ook op voor actuele informatie 1

2 Hier had UW advertentie kunnen staan. Een heel jaar lang, in full color en voor weinig! 2

3 Van de Voorzitter Beste medetuinders, Het nieuwe seizoen kondigt zich al weer aan. En dat zonder dat Koning Winter zich heeft laten zien. Ik verwacht dat er hierdoor nauwelijks waterleidingen zijn gesprongen. Maar een paar dagen vorst schijnt goed weer te zijn voor de natuur. Elk voordeel heeft z n nadeel of andersom, zoals u wilt. Verderop in dit blad treft u een stukje aan van de technische commissie over het weer aansluiten van het water (1 maart a.s.) en het uitvoeren van gascontroles. Voor alle duidelijkheid: wij streven er naar om alle huisjes te bezoeken om de gasinstallaties te beoordelen. Maar dat is afhankelijk van bereikbaarheid: zijn tuin en huisje wel open. Daarnaast zijn de collega s geen gediplomeerde controleurs. Het blijft dus uw eigen verantwoording om de regels van de Bond te hanteren en het advies van onze medewerkers op te volgen. Een gewaarschuwd mens, Zoals u al diverse keren heeft kunnen vernemen, gaat het goed met onze nieuwe buren op het terrein. De schapen en lammetjes van Johan en Hetty hebben het goed naar hun zin. We zullen binnenkort met nadere uitleg komen hoe we het beste met elkaar kunnen omgaan. Het is bijvoorbeeld niet goed om ze bij te voeren. Met name de drachtige ooien mogen geen brood hebben. Als er iets met de schapen aan de hand is, zijn Johan en Hetty te bereiken via: en mobiel:

4 Inhoudsopgave Van de Voorzitter 3 Reanimatie-training 6 Van de Tuincommissie 8 Water aansluiten 9 Uittreksel gasvoorschriften 10 Oproep Recreatiecommissie 16 Nieuwe werktijden Schema Tuindiensten Van het Bestuur 19 Gezien op het Interwebz 20 Ratatouille 21 Van de Inkoop 22 Activiteiten in De Kemphaan 23 Accu opladen op ons complex? 26 Over de Tuindiensten 26 Takkentransport 27 Adres Wijzigen? 28 Wat is Waar 29 Colofon 32 4

5 Van de Voorzitter Wij vinden in de winter nog wel eens post bestemd voor leden in de brievenbus van Water-Land. Dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Het complex is niet het postadres van leden. U bent daarvoor zelf verantwoordelijk. In de winterperiode legen wij incidenteel de brievenbus en sturen dan post, die niet voor de vereniging is, retour naar de afzender. Wij proberen voor de volgende periode de postbezorging te koppelen aan onze postbus (nummer 50262, 1305 AG ALMERE) zodat de post in de winterperiode niet meer naar het complex wordt gebracht. Graag uw aandacht hiervoor. Zoals in de ALV aangekondigd, zal in het voorjaar een reanimatiecursus worden gegeven. Verderop in dit blad treft u het aanmeldingsformulier aan. Geef u tijdig op, zodat we goed de voorbereiding kunnen doen. Zoals u wellicht weet, is de minimum leeftijd voor het nuttigen van alcoholische drank verhoogd naar 18 jaar. Ik verwacht dat ook wij hierop gecontroleerd zullen worden. Daarom graag uw medewerking: niet alleen bij het halen aan de bar, maar ook het nuttigen op het terras bij het clubgebouw is onder 18 jaar niet toegestaan. We moeten hier streng op zijn, want diverse kantines zijn al beboet (onder andere onze buren van de Windhoek). Met vriendelijke groet, Richard Kessler, Voorzitter NEE DUS 5

6 Reanimatie-training REANIMATIE-TRAINING 19 APRIL 2014 Op zaterdag 19 april 2014 is er een reanimatietraining. Deze wordt verzorgd door reanimatie-trainer Arjen Niezing. De volgende onderdelen zullen worden behandeld: - het herkennen van een hartstilstand - het alarmeren - de borstcompressie - mond-op-mondbeademing - het beademen met behulp van een pocketmasker - het uitvoeren van de stabieke zijliging - het gebruik van de Automatisch Externe Defibrilator 6

7 ADVERTENTIE Dwarsslaap mechaniek De grootste speciaalzaak in Nederland voor SLAAPBANKEN & BEDKASTEN Kom naar onze showroom voor het hele assortiment Twilight mechaniek Bedkast Florenz Opklapbed Cubed Showroom: Middenweg a 1098 AH Amsterdam Tel.: Internet: 7

8 Reanimatie-training Van de Tuincommissie De training wordt ondersteund met gebruikmaking van professionele reanimatiepoppen en trainings AED s. Na de les ontvangt men de hand-outs van de les. Aanvang: 13:30 uur Duur: 2 tot 2,5 uur Plaats: Clubgebouw Prijs: 9 personen 25,00 p.p., bij meer aanmeldingen tot 18 personen wordt het 20,00 p.p. Betaling te voldoen bij aanvang van de training. Je kunt je tot uiterlijk 30 maart inschrijven bij onderstaande adressen. of Namens de EHBO Commissie, Gerrie Nijland Van de Tuincommissie Per tuinseizoen 2014 is er voor de Almeerse basisschoolkinderen een schooltuin bij gekomen, deze is gelegen in Tuin 43. Tuin 26 blijft ook beschikbaar als schooltuin. 8

9 Water aansluiten Zoals ik in de Water-Lander nummer 5 van vorig jaar al geschreven heb, wordt op zaterdag 1 maart het water weer aangesloten op de tuin (1e zaterdag in maart). Controleert u voor deze datum nog even of de hoofdkraan wel dicht is, zodat er geen water onnodig wegloopt. Wij van de technische commissie krijgen ook de leeftijd dat we niet meer over hekken gaan klimmen of ons door heggen heen worstelen om bij een niet afgesloten hoofdkraan te komen. Mocht er water bij u om of in het huisje weglopen is dit uw eigen verantwoording en voor eigen kosten. Het goed dichtdraaien van de hoofdkraan voorkomt veel ellende. Houdt u er rekening mee dat er ook in maart best nog wel strenge vorst kan komen, 2013 is daar een goed voorbeeld van. In de vorstperiode na het aansluiten van het water zijn er meer waterleidingen gesprongen dan in de winterperiode ervoor. Verder gaan we komend jaar ook weer beginnen met gaskeuringen. Hiervoor gaan twee á drie groepen van twee personen op pad en we proberen dit jaar alle huisjes een keer aan te doen. De mensen die komen controleren zijn geen gasdeskundigen en komen alleen kijken of de elementaire regels van de gasvoorschriften aangehouden zijn. Afwijking(en) worden door hen genoteerd, later in het jaar komen we terug om te zien of de afwijking(en) verholpen is/zijn. Een uittreksel van de korte gasvoorschriften staat ook in deze Water-Lander. De korte gasvoorschriften ligt in de Bivak, er wordt gewerkt aan een digitale versie. Namens de Technische Commissie, Martin Lochtenberg 9

10 Uittreksel Gasvoorschriften 10. GAS en GASTOESTELLEN, OLIEKACHELS Bij het gebruik van gastoestellen voor aard-, propaan- en butaangas, behoren de voor die toestellen en aanleg geldende voorschriften, vervat in de N.E.N., te worden gehanteerd Gasflessen voorraad, installaties en verbruikstoestellen behoren minimaal 1 x per jaar door het bestuur (de bouw- en taxatiecommissie) gecontroleerd te worden. (Eventueel aangevuld met extra leden voor deze controle) Gasflessen al dan niet leeg, dienen in een goed geventileerde gaskist (buiten) te worden bewaard. LPG-tanks of cilinders mogen niet worden gebruikt. De aangesloten gasflessen dienen te zijn voorzien van een goedgekeurde gasdrukregelaar van 30 m.bar. Een gasfles moet bij een defect of brand snel kunnen worden afgevoerd. Een gaskist mag niet worden afgesloten De gasflessenvoorraad: * Volkstuinparken met een vergunning om te mogen overnachten: 2 gasflessen (waterinhoud 26 liter per fles) Voor de volkstuinparken gelegen op grondgebied van de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel, is ontheffing verleend van deze bepaling tot een maximum van 4 gasflessen (waterinhoud 26 liter per fles) Gasslangen bij verbruikstoestellen, die in verband met onderhoud of schoonhouden gemakkelijk verplaatsbaar moeten zijn, mogen niet langer zijn dan 0.60 meter. Een gasslang van 10

11 Vasco profiel Uw dealer voor het leveren of het monteren van stalen dakpanplaten Bent u zelf handig? Er wordt kosteloos een vrijblijvende offerte gegeven Wij leveren het af voor de deur van uw tuinhuisje De voordelen van dakplanplaten: - minimale belasting - milieubewuste constructie - dak over dak montage - zes verschillende kleuren - veel hulpstukken en accessoires Bel voor een vrijblijvende offerte: Vasco Profiel: dé dealer van Finish Profiles in Amsterdam en omstreken Postbus MG Amsterdam 11

12 Uittreksel Gasvoorschriften een gasfles met regelaar naar het aansluitpunt van de installatie mag ten hoogste 1.00 m. bedragen. Onder installatie wordt verstaan een leiding waarop meer dan één verbruikstoestel is aangesloten. Gasslangen moeten aan beide zijden d.m.v. slangklemmen op een slangpilaar worden bevestigd volgens NEN of op de daarvoor bestemde schroefkoppelingen. Gasslangen moeten vrij en ongespannen zijn aangebracht Gasverwarming met een gesloten verbrandingsruimte dient een geheel in koper uitgevoerde leiding en aansluiting te hebben. Direct vóór de kachel moet een afsluitbare kraan zitten. (deze opstelling is een onderdeel van de installatie) Gaskachels met ingebouwde fles mogen niet worden toegepast in tuinhuisjes waarin wordt overnacht Gaskachels met een gesloten verbrandingsruimte dienen voorzien te zijn van een aluminium afvoerpijp, welke dubbelwandig door dak of wand altijd buiten het tuinhuis moet uitkomen. Deze pijp mag maximaal 0,50 meter uit de wand steken en maximaal 0,30 meter boven het dak uit. De afvoer moet bovendien voorzien zijn van een GIVEG gekeurde kap Geiseraansluitingen dienen geheel in koperen leidingen te zijn uitgevoerd. Aan de geiser zelf dient een afsluitbare gaskraan te zitten Geisers dienen voorzien te zijn van een aluminium afvoerpijp, welke dubbelwandig door dak of wand buiten het huisje moet uitkomen. Deze afvoerleiding mag maximaal 0,50 meter 12

13 Uittreksel Gasvoorschriften uit de wand steken en maximaal 0,30 meter boven het dak uit. Een geiserafvoer moet bovendien voorzien zijn van een GIVEG gekeurde kap Kasten met een buitengeveldeur waarin geisers zijn geplaatst moeten voorzien zijn van een extra luchtrooster, onder in de deur aangebracht met een minimale afmeting van 0,20 meter bij 0,10 meter. Dit rooster mag niet in de vloer worden aangebracht aangezien eventueel ontsnappend gas niet onder de vloer van het tuinhuis mag komen Geisers mogen niet in een doucheruimte, toilet of slaapkamer worden geplaatst Gasleidingen behoren van koper te zijn met een diameter van ten minste 8 millimeter. Deze leiding behoort gemakkelijk toegankelijk te zijn en voldoende beschermd. Bij aanleg moeten goedgekeurde bevestigingsmiddelen worden gebruikt. Klemkoppelingen met conische afdichting of capillaire hulpstukken voor hardsoldeer (koper of zilver) De verbinding binnenshuis tussen enerzijds een verbruikstoestel en anderzijds de installatie, mag alleen d.m.v. een GIVEG gekeurde slang worden uitgevoerd tot een lengte van maximaal 0,60 meter. Alle verbruikstoestellen moeten zijn voorzien van een afsluitbare kraan. Bovendien moet in de installatie een afsluitbare kraan zijn aangebracht 0,60 meter uit verbruikstoestel, dit om loskoppelen voor onderhoud of schoonmaken te vergemakkelijken Geisers, koelkasten en kachels dienen te zijn voorzien 13

14 VOSolie en gas Voor al uw propaan en butaan gasflessen Op ons depot is tevens een ruime sortering gas accessoires direct leverbaar. Gasdepot: Butaanweg 3 havennr tel fax Uittreksel Gasvoorschriften van een thermokoppel en moeten voldoen aan de eisen voor vloeibaar gas, welke zijn vastgesteld door het Gasinstituut te Apeldoorn, het Energiebedrijf en de Milieudienst Amsterdam. Doorvoering van gasleiding door wanden, vloer en plafond moet van koper zijn. Er mogen bovendien geen verbindingen in verwerkt zijn Het is verboden slangen onder vloer tuinhuis of boven plafond door te voeren Het ventilerend oppervlak in een tuinhuis dient ten minste 5% van het grondoppervlak te zijn. Bij verbruikstoestellen zonder gesloten verbrandingskamer dient in de nabije omgeving 14

15 Uittreksel Van de Voorzitter Gasvoorschriften (vervolg) een ventilatieopening van ten minste 100 cm² aanwezig te zijn, welke niet afsluitbaar is en waarvan de spleet niet kleiner mag zijn dan 20 mm Gasslangen: Gasslangen mogen slechts worden gebruikt voor het gassoort waarvoor zij zijn beproefd. Tevens moet het jaartal op de slang vermeld staan. Voor butaangas zwarte slang; voor propaangas oranje slang met inlagen. Slangen dienen periodiek vernieuwd te worden. Butaangas zwarte slang na maximaal twee jaar. Slangen voor propaangas moeten vernieuwd worden: 1) oranje slang met textielinlagen; na maximaal drie jaar en met metaalinlagen: na maximaal vijf jaar. 2) oranje slang, volledig van kunststof, vóór het jaartal dat er op vermeld staat. Slangen mogen niet blootgesteld zijn aan weersomstandigheden (of mechanische beschadigingen). Op slangen mogen geen aftakkingen worden aangesloten Oliekachels dienen voorzien te zijn van een gegalvaniseerde ijzeren afvoerpijp van ten minste 11 cm, welke dubbelwandig door dak of wand, altijd buiten het tuinhuis moet uitkomen. Deze pijp mag maximaal 0,50 m uit de wand steken en maximaal 0,30 m boven het dak uit. De vloer onder staande kachel en de wand daarnaast en/of achter, moeten met een onbrandbaar materiaal zijn beschermd. 15

16 Uittreksel Tuingedicht Gasvoorschriften De leiding tussen een oliereservoir een branderinstallatie moet van koper of staal zijn en met een afsluitbare kraan aan het reservoir zijn gekoppeld. Een buitenreservoir moet afneembaar gemonteerd zijn en mag een maximale inhoud van 60 liter hebben en moet voorzien zijn van een lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de maximale inhoud van het buitenreservoir. Oliekachels zonder veiligheidsvoorziening zijn niet toegestaan. Namens de Technische Commissie, Martin Lochtenberg Oproep Recreatiecommissie We zijn op zoek naar iemand die het KINDERKNUTSELEN wil overnemen van Ellen. Zij stop hiermee en anders is er geen kinderknutselen meer volgend jaar. Ook zijn we op zoek naar 2 dames/heren voor de KINDER BINGO. Zoals jullie weten zijn Anneke en Frieda gestopt. We zijn dringend opzoek naar mensen die dit over willen nemen. Mocht u iets willen doen, liefst iets van bovengenoemde, graag te kennen geven bij Monique de Rijk via Namens de Recreatiecommissie, Monique de Rijk 16

17 17

18 Nieuwe werktijden 2014 De werktijden van de tuindiensten veranderen in Koffie drinken is voor de aanvang van de tuindiensten (van 8.45 uur tot 9.15 uur). Vanaf 9.15 uur materiaal pakken, om 9.30 uur werken op werkplek. De werktijd is van 9.30 uur tot uur. Tijdens de tuindienst zal er nog koffie worden rondgebracht door de transportdienst. Materiaal inleveren om uur. Zorg dat u uw tuinkaart bij u heeft, s.v.p. voorzien van uw naam!en tuinnummer. 18

19 Schema Tuindiensten 2014 Werktijden van 9.30 uur tot uur. Koffie voor de aanvang van de tuindiensten (8.45 uur tot 9.15 uur). Tijdens de tuindienst zal er nog koffie worden rondgebracht door de transportdienst. Vanaf 9.15 uur materiaal pakken, om 9.30 uur werken op werkplek. Materiaal inleveren om uur. Groep1 Groep2 Groep 3 Groep 4 (1 t/m 90) (91 t/m 180) (181 t/m 270) (271 t/m 358) 12 april 10 mei 17 mei 3 mei 24 mei 21 juni 14 juni 28 juni 5 juli 19 juli 12 juli 26 juli 2 augustus 23 augustus 16 augustus 9 augustus 6 september 27 september 20 september 13 september Zondagen: 27 april, 1 juni, 13 juli, 24 augustus en 7 september Zondag 28 september = inhaaldag Van het bestuur Op de laatste ALV is Klaas de Rond in de gelederen opgenomen als erelid van het bestuur. Klaas gefeliciteerd! Namens het Bestuur, Richard Kessler 19

20 Gezien op het Interwebz Surf naar 20

21 Ratatouille Dat simpele dingen ook heel lekker kunnen zijn, bewijst wel het volgende recept. Het gaat om gegratineerde champignons. Er zijn verschillende recepten voor te vinden en naar het schijnt is het originele recept al eeuwen oud en stamt uit het na-middeleeuwse Parijs. ingrediënten RECEPT 500 gr. champignons 2 sjalotjes 2 teentjes knoflook boter 200 ml. slagroom 30 ml. droge witte wijn 100 gr. gemalen oude kaas 1/2 bouillonblokje 3 tl tijm versgemalen peper 21

22 Om Ratatouille te bewaren Bereiding: Pel de sjalotjes en de knoflook en hak ze fijn. Maak de champignons schoon en snijd ze in vieren. Fruit de sjalotjes en de knoflook in de boter. Voeg het champignonmengsel toe en bak al omscheppend enkele minuten. Wijn, tijm, bouillonblokje (verkruimelen) toevoegen en op hoog vuur enkele minuten laten inkoken. Room en helft gemalen kaas door elkaar scheppen. Met versgemalen peper op smaak brengen. Champignonmengsel in kleine ovenschaaltjes doen, overgieten met het room-kaas-mengsel en de andere helft van de kaas er overheen strooien. 5 minuten onder een hete grill gratineren. Serveren met (knoflook)stokbrood en smullen maar. Van de Inkoop Vanaf 29 maart aanstaande is de Winkel weer geopend. Om op gang te komen en om grappen te voorkomen is de Winkel op 1 april gesloten, maar daarna weer als vanouds open op zaterdagen van uur en op zondagen van uur. Tot snel ziens in de Winkel. 22 Namens de Inkoopcommissie, Wil Wit

23 Activiteiten in Om De te Kemphaan bewaren Sterrenkijken in De Kemphaan Er is altijd wel iets te doen in De Kemphaan. Voor uitvoerige informatie kan je het best even op hun site kijken: We maken melding van een paar leuke activiteiten in de nabije toekomst. Sterrenkijk en Bijenpraatjes. Sterrenkijkavond Leden van de Sterrenwacht geven met telescopen uitleg over de sterrenhemel. Op 7 en 8 maart worden in heel Nederland weer de landelijke sterrenkijkdagen georganiseerd. Op vele locaties worden telescopen opgesteld om de bezoekers met eigen ogen een onvergetelijk blik op de sterren en planeten te kunnen geven. Tevens worden er lezingen gehouden om de bezoekers achtergrond informatie te geven en ook bij slecht weer een aantrekkelijk programma te bieden. Datum vrijdag 7 en zaterdag 8 maart Tijd uur Locatie gebouw Stad & Natuur, Kemphaanstraat 1 ook bij slecht weer! Toegang gratis Honden honden niet toegestaan 23

24 Activiteiten in De Kemphaan Bijenpraatjes Imker Cor Dol van de bijenstal van Stad & Natuur op de Kemphaan houdt elke woensdag tot en met 13 augustus bijenpraatjes. Jong en oud ontdekt tijdens de gratis de rondleiding en de demonstratie in de bijenstal dat bijen eigenlijk helemaal niet eng zijn, maar juist heel nuttig en slim. Wist je bijvoorbeeld dat voor één potje honing vluchten gemaakt moeten worden? En dat er zonder bijen veel minder bloemen, appels, peren en pruimen zouden zijn? Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving geen vrucht. Ook wordt duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen wespen, hommels en deze honingbijen. Indien voorradig is er ook honing te koop die is verzameld door de bijen van deze bijenstal. 24

25 Activiteiten in De Kemphaan Samenwerking imkers en Stad & Natuur Almere Stad & Natuur verzorgt in samenwerking met de imkervereniging Zuidelijk Flevoland diverse activiteiten voor het publiek, zoals de lessen voor het primair onderwijs, de wekelijkse bijenpraatjes, ook het jaarlijkse bijenfeest in juni (exacte datum volgt) en de open imkerij dag op zondag 13 juli. De bijenstal staat op Stadslandgoed de Kemphaan in de tuin van stichting Stad & Natuur. U kunt hier de kasten en korven met bijen bekijken. Groepen zoals buitenschoolse opvang kunnen op aanvraag om uur langskomen, reserveren via: Datum iedere woensdagmiddag van 16 april tot 13 augustus Tijd uur Locatie bijenstal Stad & Natuur, Kemphaanstraat 1 Toegang gratis Honden honden niet toegestaan 25

26 Accu opladen op ons complex? Wist u dat het al sinds jaar en dag mogelijk is uw elektrische apparatuur tegen een geringe vergoeding van 0,50 op de tuin te laten opladen? In principe kunt u iedere avond van tot uw apparaat afgeven in het zogenaamde laadhok van meneer Bruintjes, vlak naast de Winkel van Ome Co. Namens de Communicatiecommissie, Ernst Neve Over de Tuindiensten Tuinseizoen 2014: voor elk transport moet er een transportbriefje worden ingevuld. Zonder transportbriefje kan er geen transport meer plaatsvinden. U vindt een transportbriefje op de site van VTV Waterland en afgedrukt in de Waterlander. De transportbriefjes kunt u in de brievenbus doen bij het materialenhok. Tuinkeuringen worden vanaf 7 juni het hele seizoen gedaan. 26 Namens de Tuincommissie, Saskia Holtkamp

27 Takkentransport Takkentransport Tuincommissie VTV Water-Land transporten vinden alleen tijdens tuindiensten plaats Datum: Tuinnummer: Naam: Opmerking: Handtekening: Alleen in te vullen door tuincommissie Aantal ritten: Datum rit: Tuincommissielid: Opmerking: 27

28 Adres Wijzigen? Adreswijzigingen altijd via onderstaande strook opgeven bij het secretariaat van Afdeling Water-Land. p/a Marjolein de Goede Datum: Postbus AG Almere Naam: Tuinnummer: Ons oude adres was: straat postcode plaats Ons nieuwe adres is per (datum invullen): straat postcode plaats Telefoon vast: Telefoon mobiel: 28

29 Wat is Waar OPENINGSTIJDEN HEK Hek geopend: april: mei t/m augustus: september en oktober: uur uur uur Hek gesloten maar te openen met sleutel: maart: uur april: uur mei t/m aug: uur september en oktober: uur november t/m februari: uur Overige tijden is het terrein NIET toegankelijk. OPENINGSTIJDEN WINKEL (ook voor gevonden voorwerpen) Zaterdag: uur Zondag: uur Kindervakanties (6 weken): Woensdag uur AFVOER HUISVUIL Idem als openingstijden winkel (zie hierboven). En de periode juni, juli en augustus op de woensdagavond van uur. BESTUURSZITTINGEN HUISJES IN- EN VERKOOP Iedere 1e zaterdag van de maand, vanaf april tot en met september, in de bivak uur GROF VUIL in zomerseizoen 1 april t/m 30 september wegbrengen naar: De Steiger 221, Almere-Haven Vlotbrugweg 36, Bedrijventerrein De Vaart, Almere Buiten Argonweg 81, Bedrijventerrein Hoge Kant, Almere Poort Geopend: maandag t/m zaterdag uur 29

30 Wat is Waar (vervolg) Adreswijzigingen en dergelijke altijd schriftelijk aan het secretariaat melden VOORLICHTING EN VERKOOP TUINEN: Penningmeester Henk de Goede Schubertstraat BM Almere tel zaterdag tussen en uur (anders via voic ) Postgiro t.n.v. VTV Water-Land te Almere SECRETARIaat p/a Marjolein de Goede Postbus AG Almere VERZEKERINGSZAKEN Lydia de Vries telefoon tuin 228 EHBO Telefoonnummer: Huisarts Gezondheidscentrum De Haak, Schoolstraat 32, Almere-Haven Gezondheidscentrum Oost, Kolkgriend 50, Almere Spoedlijn huisartsen Apotheek Zorglijn Almere Centrale doktersdienst Voor hulp van een huisarts, verloskundige, apotheek of tandarts tijdens kantooruren of in het weekend Flevoziekenhuis Apotheek De Grienden Apotheek De Brink Voor glasschade (24 uur per dag) Glas Compleet Info politie Almere-Haven Info politie Almere-Stad Info brandweer Dierenartsenpraktijk Kroes & Blommaart, Cinemadreef 2, Almere Ongediertebestrijding Taxi Alarmnummer: 112 Voor onmiddellijke hulp van politie, brandweer of ambulance

31 Butaan-/propaangas Een groot en compleet assortiment gasapparatuur. Van gezellige gasverwarming tot kooktoestellen, van warm water tot koeling. Tevens leveren wij alle installatiematerialen. De Pittenspecialist is dé leverancier voor uw tuihuis! Aluminium LPG gastanken Deze gasflessen zijn navulbaar bij elk tankstation! Gun uzelf een lichtere portemonee, maar ook een lichtere gasfles! Zonne-energie en alle bijbehoren Wij hebben alles wat u nodig heeft voor uw zonne-energie systeem. Gaat u voor de energie zuinige 12V LED verlichting, of toch voor het gemak van een 220V omvormer? Kerosineverwarming Een comfortabel alternatief op gasverwarming! Al sinds 1935 verkopen wij olie(kerosine) kachels en lampen, evenals alle benodigde kousen, pitten en glazen. Schakel nu over op koelen met zonne-energie en geniet van groot gemak en de hoogste betrouwbaarheid! Nooit meer slepen met zware gasflessen en geen vlam die dag en nacht brandt. Meer ruimte in de koelkast en tevens electiciteit voor uw overige apparaten. Informeer naar de complete zonne-energie koelingssystemen op maat van De Pittenspecialist. Bent u het telkens omwisselen van de gasfles ook zo zat? DPS De Pittenspecialist Jacob van Lennepstraat HG Amsterdam Tel

32 Colofon TUINGROEP W AT E R - L A N D Uitgever: Volkstuinvereniging Water-Land Vestigingsadres: Meentweg BP Almere Telefoon: Bestuur: EHBO: Website en Bankgegevens: postgiro t.n.v. VTV Water-Land te Almere Vormgeving: Ernst Neve Aan dit nummer werkten mee: Saskia Holtkamp / Richard Kessler / Saskia Holtkamp / Martin Logtenberg / Ernst Neve / Monique de Rijk / Wil Wit Advertentie-acquisitie: Ernst Neve tel Reproductie: BVV Bond van Volkstuinders Volendammerweg EA Amsterdam Jaargang 36 nummer 1 februari 2014 Het volgende nummer verschijnt medio 2e week april. Copij graag aanleveren voor 1 april VTV Water-Land secretariaat: postbus AG Almere