NL-Energiemarkt Tom Kofman - categoriemanager energie rijksoverheid Martijn Ophuis - Climex (vh EnergieKeuze) Senior Sales & Operations Manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL-Energiemarkt 2012. Tom Kofman - categoriemanager energie rijksoverheid Martijn Ophuis - Climex (vh EnergieKeuze) Senior Sales & Operations Manager"

Transcriptie

1 NL-Energiemarkt 2012 Tom Kofman - categoriemanager energie rijksoverheid Martijn Ophuis - Climex (vh EnergieKeuze) Senior Sales & Operations Manager

2 KENMERKEN VAN DE NL-ENERGIEMARKT E-segment levering sinds 2004 volledig geliberaliseerd commodity-markt (denk aan olie) beperkt aantal aanbieders (oligopolie) netbeheer is nutsvoorziening, onder toezicht NMa segment bemetering geliberaliseerd water is en blijft m.u.v. industriewater een nutsvoorziening merendeel E-markt in BTL-handen groene stroom is wettelijk verankerd (elektriciteitswet 1998) groen gas heeft (nog) geen wettelijke definitie 2

3 ENDEX - I Rijksoverheid: 1 TeraWattuur (TWh) op jaarbasis EU-aanbesteding, afgerond met een elektronische veiling (Climex) gunning op basis van de laagste opslag op marktprijs voor elektrische energie (ENDEX) Opslag/afslag gebaseerd op: - afdekken risico s (profilering, onbalans, termijnmarkt, PV (programmaverantwoordelijkheid) - administratieve afhandeling (facturatie & overige te leveren diensten) - winstmarge Vullen E-portefeuille: kopen van MegaWatturen (MWh)op de NL-elektriciteitsbeurs ENDEX d.t.v. van de leverancier onzer keuze 3

4 ENDEX - II vullingsmethodiek noemen wij clicken over de looptijd van de overeenkomst (max. 4 jr) jaar), plaatsen wij optimaal gespreid een aantal clicks. maximaal 20 clicks p/jr. Meestal kiezen wij voor een click van 10% van het jaarvolume voor het eind van het lopende begrotingsjaar dient de portefeuille voor het daaropvolgend jaar voor 100% te zijn gevuld ter beeldvorming: als de prijs per MWh ca. 60,00 bedraagt, dan is de geveilde opslag ca. 1,60 per MWh Leitmotiv : vul de E-portefeuille met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht! Iedere beslissing moet bewust genomen worden! 4

5 TTF - I jaarverbruik rijksoverheid ca. 150 mio cum aardgas, waarvan ca. 25 mio cum KV en ca. 125 mio cum GV EU-aanbesteding, afgerond met een elektronische veiling gunning o.b.v. de laagste opslag/afslag op de marktprijs (TTF) opslag/afslag: vide elektrische energie vullen gasportefeuille: o.b.v. wekelijkse click, vermits binnen de vastgestelde bandbreedte. systematiek Profielaansluitingen (kleinverbruik/kv) Aardgasprijs in EURct/m 3 (n:35,17) = 22,3/500 * G(626) + Regiotoeslag (*) + opslag PROFIEL Alternatief Profiel: TTF-systematiek conform systematiek GV systematiek Capaciteitaansluitingen (grootverbruik/gv) Aardgasprijs in EURct/m 3 (n:35,17) = (0,9769 * TTF ENDEX ) + opslag TTF 5

6 TTF - II waarin: opslag PROFIEL : opslag op de formule 22,3/500 * G(626) + Regiotoeslag Regiotoeslag : door GasTerra vastgestelde prijzen voor landelijk transport (LT) en diensten voor profielaansluitingen. Van toepassing zijn de regiotoeslagen welke actueel zijn op het moment waarop deze door DEF worden vastgelegd. Een eventuele vaste component welke door GasTerra wordt gehanteerd, wordt geacht onderdeel te zijn van de Regiotoeslag. Alternatief Regiotoeslag: vaste kosten obv systematiek Gas Transport Services (transparant!!) TTF ENDEX : de dagelijks op gepubliceerde TTF Gas-prijzen (Intraday ASK / Settlement, Cal-prijzen) opslag TTF : opslag of korting die leverancier rekent bovenop TTF ENDEX 6

7 VOOR- EN NADELEN VWB P & Q Q kwaliteit geen punt van orde. E en G zijn homogene producten. De elektronen- en moleculen zijn overal gelijk P - prijs voor E wordt gevormd op de ENDEX en voor G op de TTF of o.b.v. GASTERRA-formule G(626) voordeel: uitgangspunten helder nadeel: commodities eigenlijk geen producten voor een EU-tender. Dit minpunt weggemasseerd door veiling van de opslagen en prijsvorming middels clicken volumes op ENDEX en TTF 7

8 E-MARKTPARTIJEN 8

9 9 GASSOORTEN conventioneel aardgas klimaatgecompenseerd aardgas, te vermarkten als groen gas. Definitie groen / duurzaam / hernieuwbaar gas niet wettelijk verankerd (zoals elektriciteit). fysiek groen gas, uit o.a. vergisting mest/maϊs, slib of vergassing van hout 1. in te voeden in lokale gasnet en ter plekke benut 2. in te voeden in midden- of hogedrukgasnet. Zowel 1. als 2. zijn te verhandelen via certificaten (resp. Vertogas of onderling overeengekomen bewijs (accountant)) biogas ter verstroming bij E en W vraag CO2 uitstoot aardgas 1,78 kg/m3+ indirecte emissie 0,03 kg/m3 = 1,81 kg CO2/m3 uitstoot 2010 Rijk ca. 260 kton CO2

10 KLIMAAT GECOMPENSEERD GAS I EUAs - European Allowances. Rechten binnen European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS). Elke onttrokken EUA = 1 ton CO2 uitstoot minder door industrie CERs - Certified Emission Reductions. Certificatie binnen CDM (Clean Development Mechanism). Onder toezicht VN (UNFCCC). Tvs CDM Executive Board met advies vh Methodologie Panel VERs - Verified/Voluntary Emission Reductions. Verzamelnaam voor uiteenlopende projecten. Geen onderdeel Kyoto Protocol. Gold Std hoogste VERgarantie 10

11 KLIMAAT GECOMPENSEERD GAS II ERUs Emission Reduction Units. Certificaten investering CO2 reductieprojecten in Rusland en Oekraine JI (Joint Implementation), onderdeel Kyoto Protocol Effect: duurzame ontwikkeling en een gecertificeerde hoeveelheid CO2 reductie gefinancierd. CLIMEX: veilingplatform en diensten op het gebied van energie en emissierechten (dochter Rabobank) 11

12 GEEN GLAZEN FF KAPPEN 12

13 WAAR MOET DE RIJKSOVERHEID HEEN in 2012 dient de rijksoverheid haar volledige gasconsumptie van 150 mio cum p/jr te verduurzamen in 2011 is het elektriciteitsverbruik van 1 Twh verduurzaamd middels een E-veiling voor GVOs (Garanties Van Oorsprong o.b.v. wind, water en biomassa) er loopt een studie naar een klimaatneutrale overheid in 2020, gebaseerd op investeringen. Compensatie dient zoveel mogelijk vermeden te worden (Trias Energetica) energienota s via Digi-Inkoop (EBF) UBL

14 KOSTEN KLIMAATCOMPENSATIE 2012 EUAs ca. 6,50 /ton (ca. 1,18 ct/m 3 ) CERs ca. 3,50 /ton (ca. 0,63 ct/m 3 ) GS CERs ca. 10,00 /ton (ca. 1,81 ct/m3) VCS ca. 2,00 /ton (ca. 0,36 ct/m 3 ) GS VERs ca. 7,00 /ton (ca. 1,27 ct/m 3 ) ERUs ca. 3,50 /ton (ca. 0,63 ct/m 3 ) meerprijs groen gas 4-9 eurocent p/cum VERTOGAS-certificaten: n.n.b. (Greenchoice 0,065/cum part.) Het bovenstaande impliceert voor de rijksoverheid een extra kostenpost tussen de 0,5 en 13,5 Mio 14

15 NL-BESCHIKBAARHEID GROEN GAS ca. 25 mio cum ca. 45 mio cum ca. 85 mio cum ca. 120 mio cum ca. 150 mio cum In 2020 zou dit volume moeten zijn gegroeid naar 500 mio cum, hetgeen genoeg is voor huishoudens (Regio: Stichting Energy Valley). In NL zou dit mio cum kunnen zijn, e.e.a. afhankelijk van de SDE beschikbaarheid! 15

16 VALKUILEN & MISSERS Overvragen van de markt Maak onderscheid tussen wensen & eisen bij leverancierskeuze. Beide afwegen tov marktconformiteit (overvragen = mislukte aanbesteding) Garbage In Garbage Out Voorbereiding zorgt voor resultaat! Zorg voor goede inventarisatie en duidelijk omschreven wensen & eisen Verduurzaming Fossiel / Grijs in combinatie met duurzaam contracteren gaat ten koste van flexibiliteit (herkomst, methode). Wat te doen indien wetgeving veranderd? Iedere keuze heeft (financiële) gevolgen! Weeg opties goed af! 16

17 Winst = wind?? 17

18 ROL BELEIDSDOELSTELLINGEN duurzaam Elektrische energie = 100% verduurzaamd Gas = 100% te verduurzamen m.i.v innovatie E-veilen GVOs i.c.m. CERTIQ lidmaatschap SmartMeters Trias Energetica : DigitaleEnergie, E-sight, E-Portal Digi- Inkoop (EBF) overheid in 2020 klimaatneutraal energieneutraal twee procent energiebesparing per jaar, energietransitie categoriemanagement rijksoverheid verder uitrollen (Ambitiedocument Energie ) 18

19 INLICHTINGEN Tom Kofman - Categoriemanager Energie Rijksoverheid Afdeling Algemene Verwerving en Afstoting Defensie Materieel Organisatie Frederikkazerne van der Burchlaan PC Den Haag Gebouw 35 F 260 Postbus LV Den Haag MPC 58 A T F M E Martijn Ophuis - Senior Sales & Operations Manager CLIMEX WTC Strawinskylaan XX Amsterdam M E - / 19

20 VOOR NIETS GAAT DE ZON OP 20