datum 17 april 2014 dossier JMC betreft Voordracht leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "datum 17 april 2014 dossier 14-019-JMC betreft Voordracht leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede"

Transcriptie

1 Directie en secretariaat WZNH College van B&W Gemeente Heemstede? 7 *n T.a.v. de heer J. van Wanum, plv. hoofd BWT * 20U Postbus AJ HEEMSTEDE datum 17 april 2014 dossier JMC betreft Voordracht leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Geacht College, De leden van welstandscommissies worden benoemd voor een wettelijke termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar. De meeste leden van uw huidige commissie zijn per dezelfde datum benoemd (juni 2011), hetgeen betekent dat zij te zijner tijd tegelijk aan het einde van hun 2 e benoemingstermijn zijn. In goed overleg met uw ambtenaar, de heer J. van Wanum én met de leden van de commissie stellen wij voor om in een alternerend schema nieuwe leden voor te dragen om zodoende de continuïteit in advisering te borgen. Dit betekent dat we voorstellen om per afscheid te nemen van de heer Ab van Beelen, voorzitter en per van de heer Pieter van der Klei, architect. Zij hebben beiden met veel enthousiasme, betrokkenheid en inzet deel uitgemaakt van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede. Wij dragen hierbij per voor, de heer Jacob Ouderkerken, vm. bestuurder, als voorzitter. Tevens dragen we per voor, de heer Egon Kuchlein, architect. Beide heren staan positief tegenover een benoeming, bijgevoegd vindt u hun Curriculum Vitae en een model Raadsbesluit. Graag worden wij te zijner tijd op de hoogte gesteld van het raadsbesluit inzake deze benoemingen. Voor de andere twee leden (Van Haaren en Zimmermann) zullen wij na de zomer met een voordracht komen die per in kan gaan. Met vriendelijke groet. WZNH adviescommissies voor ruimtelijke kwal Drs. Ing. J.E.F. Mühren, directeur Emmastraat 111, 1814 DP Alkmaar j t j f j Rabobank j KVK BTW

2 Voordracht voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Jacob Ouderkerken, voorzitter m Jacob Ouderkerken, een flexibele, resultaat gerichte bestuurder met ruime ervaring bij bedrijven en instellingen in de semi overheidssector en bij de gemeentelijke overheid. Mijn werkstijl kenmerkt zich het beste door niet aarzelend maar weloverwogen besluiten te nemen gericht op consensus. Mensgericht: maatschappelijk betrokken, loyaal, denken in kansen en oplossingen. Communicatief: verbindend, helder en overtuigend in woord en geschrift, gevoel voor humor. Resultaatgericht: gedreven "allrounder" met aanpassingsvermogen en een sterke focus op het gezamenlijk bereiken van resultaten. Situationeel leiderschap: afhankelijk van de situatie schakelen van stijl, coachen als het kan en directief als het moet. Opleiding HBO werktuigbouwkunde te Leeuwarden Nederlands Recht (Universiteit van Amsterdam) Werkervaring 2006 tot 2014 wethouder in de gemeente Heiloo belast met de portefeuilles Ruimtelijke Ordening (waaronder Bouw en Woningtoezicht), Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Welzijn en Cultuur, Zorg (waaronder de WMO) en projectwethouder van de decentralisatie van de Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en de Participatiewet directiesecretaris / bedrijfsjurist bij de woningbouwcorporatie ZVH in Zaandam, (interim basis) directiesecretaris en secretaris van de Raad van Commissarissen van dochterondernemingen van het energiebedrijf NUON te Amsterdam en diens rechtsvoorgangers directiesecretaris en secretaris van de Raad van Commissarissen bij de N.V. Kabeltelevisiebedrijf Multikabel te Alkmaar. Tevens projectleider van de juridisch bestuurlijke projectgroep in het kader van een fusie tussen vijf energiebedrijven in Noord-Holland. Standplaats Haarlem. tot 1988 diverse technische en management functies in Sneek en Alkmaar.

3 Naast en gedurende loopbaan, vanuit maatschappelijke betrokkenheid een aantal bestuurlijke functies uitgeoefend: lid en vanaf 1982 voorzitter van het afdelingsbestuur van de vakbond CNV Publieke Zaak afdeling Alkmaar voorzitter van het stichtingsbestuur Chr. Scholengemeenschap De Sluis te Alkmaar voorzitter van de ondernemingsraad Gasbedrijf Kop Noord-Holland. medewerker rechtswinkel Heerhugowaard (juridisch advies over o.a. huur- en arbeidsrecht) voorzitter van het districtsbestuur Noord-Holland van de vakbond CNV Publieke Zaak politiek actief (bestuurlijk, raadslid) lid van het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel Noord-west te Alkmaar. In die functie tevens voorzitter van diverse permanente commissies en enkele ad-hoc commissies lid van hoofdbestuur van de vakbond CNV Publieke zaak. (hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het landelijk beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden in brede zin) Mede op mijn initiatief is er een structuur wijziging van de vereniging doorgevoerd waarbij de uitvoering en het toezicht in twee afzonderlijke organen zijn ondergebracht. (Bestuur en Raad van Toezicht) lid van het algemeen bestuur van de Muziek en Dansschool in Heiloo voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningbouw corporatie Goed Wonen in Alkmaar lid van de Raad van toezicht van de Stichting Kinderopvang te Velsen lid van de Raad van Advies van het opleidingscentrum voor brandweer en bedrijfshulpverlening "Fort Markenbinnen" BV voorzitter van het stichtingsbestuur "Fort Markenbinnen" heden secretaris van het bestuur van de vereniging Landgoed Aerwinkel.

4 Voordracht architect lid Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Egon Kuchlein, B r ^ i architect i.wtf. * Opleiding: Academie voor Bouwkunst Amsterdam, architectuur (1999, startstipendium fonds BKBV) voorafgegaan door de Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem afd. architectonisch/omgevingsontwerp(1984). Werkzaamheden: Is sinds 2003 werkzaam als architect onder de naam Egeon Architecten bna te Amsterdam in nieuwbouw en restauratie. Het zijn projecten met veel ontwerp aandacht en onderzoek, met een nadruk op duurzaamheid en hergebruik. Het werkveld ligt vooral in Nederland, maar er is een groeiende belangstelling vanuit de omliggende landen. Daarnaast treedt hij op als ontwikkelend architect oa. in Almere. Van werkzaam geweest als monumentaal werkend beeldend kunstenaar en omgevingsontwerper. Hij heeft, naast tentoonstellingen, kunstopdrachten en omgevingsontwerpen, deel uitgemaakt van ontwerpteams op stedenbouwkundig niveau, oa in Helmond. Tevens als cultureel entrepreneur verantwoordelijk voor de organisator van een reeks van culturele projecten en manifestaties oa in Madurodam en als adviseur beeldende kunst diverse gemeenten en provinciale overheden van advies gediend, oa Nieuwegein. Egon Kuchlein is sinds 2007 aan WZNH verbonden, was architect lid en gemandateerde in Heerhugowaard en sinds januari 2010 architect lid van de regionale Commissie Kennemerland, vanuit die commissie gemandateerde in de gemeenten Uitgeest en Castricum. Tevens lid van het kwaliteitsteam Duin en Bosch in Castricum. Projecten oa. - Nieuwbouw woonhuis, St Jean de Sixt, Haute Savoie, France. Particuliere opdracht. Ontwerpfase Nieuwbouw Autarkisch clubhuis Uburg Amsterdam, St Nautark, Watersportvereinging IJburg, De Consortia. Ism Arno Pronk TU/e. Besteksfase Restauratie Leem/vakwerk Boerderij, Viel st Remy, Ardennes, France. Eigen project. Uitvoering Verbouw Casco woning, Amsterdam, Particuliere opdracht. Ontwerpfase Overige activiteiten - Lid financiële commissie Arti et Amicitiae, Amsterdam - Bestuurslid st. Landen. Organisator oa Ecofestival Landen 2013 Recente Publicaties oa. - "Ecoliving" ( uitgeverij "150 BEST SUSTAINABLE HOME IDEAS" ( uitgeverij "Complex Building: hotel,spa,villa and Landscape design", (uitgeverij: "Houses 2" (uitgeverij "VILLAS - Superb Residential Style" (uitgeverij "Ecological Prefab Housing" (uitgeverij 2013

5 Model voor raadsbesluit ter benoeming van leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Besluit van de Raad van de gemeente Heemstede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 1 lid 1 sub n. en artikel 12 b lid 4 van de Woningwet, en gelet op artikel 15 van de Monumentenwet Per te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede de heer Jacob Ouderkerken, tot ; met de mogelijkheid tot herbenoeming voor drie jaar. Per te benoemen als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede de heer Egon Kuchlein, architect, tot ; met de mogelijkheid tot herbenoeming voor drie jaar. Aldus besloten, dd.