-stukken van algemene aard,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-stukken van algemene aard, 1937-1969 4"

Transcriptie

1 INHOUD Korte geschiedenis van het gebouw 2 Het archief 3 Inventaris -stukken van algemene aard, tekeninglijsten, tekeningen, Ahrend, A.S.W., Betondak, Boas, Braat 5 Breda, Bruynzeel, Chamebel, Cirkel 7 Deerns 8 Eck 9 Fabriek, Fanametaal, Feenstra, Gemeente, Gispen 11 Grofsmederij, Nagtglas 12 Philips 13 Rako, Rijnja, Roosenburg 14 Scheeres, Spiegel, Stalachrome 16 Steenhoven, Stookwerk, Stork, Terranova, Vries 17 Werkplaatsen, Wiener 19 Tekeningen van onbekende herkomst 20 -tekeningen, Verhave Bijlage: Lijst van niet bewaarde stukken 22 1

2 Korte geschiedenis van het gebouw van de Rijksverzekeringsbank, Apollolaan 15 te Amsterdam De Rijksverzekeringsbank werd in 1901 opgericht om, tezamen met 22 Raden van Arbeid, zorg te dragen voor de uitvoering van de verplichte verzekeringen; de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.). De bank was verspreid over diverse gebouwen in het centrum van Amsterdam. In 1935 besloot men om een nieuw gebouw te laten bouwen, waarin alle afdelingen konden worden gehuisvest. Als architect werd gekozen voor ir. D. Roosenburg ( ). In 1937 begon men met de bouw. De opening vond plaats in Het gebouw werd opgebouwd uit een staalconstructie met daaromheen een betonnen bekleding, die op haar beurt weer was bekleed met keramische tegels. In 1968 bleek de staalconstructie door roest te zijn aangetast, waardoor diverse tegels barstten of loslieten. De Rijksverzekeringsbank (vanaf 1956 de Sociale Verzekeringsbank genaamd) liet een onderzoek verrichten door architectenbureau Verhave- Luyt-De Jongh-Slikker. De architecten P. Verhave en J.G.E. Luyt hadden ooit samengewerkt met Roosenburg, die in 1962 was overleden. Uit het onderzoek bleek dat grondige restauratie hard nodig was. Besloten werd om alle keramiekplaten te verwijderen en te vervangen door nieuwe. De oorspronkelijke tegels, afkomstige uit Tsjechoslowakije, waren niet meer te krijgen. De Rijksgebouwendienst fungeerde bij de restauratie van de gevel als supervisor. Behalve tot het restaureren van de gevel werd ook besloten om de kantine op de bovenste verdieping uit te breiden. Bureau NV. De Vries Robbé & Co droeg hierbij verantwoording voor de constructie, terwijl het adviesbureau P.W. Deerns NV zorgdroeg voor aanpassingen op het gebied van verwarming en ventilatie en voor de electrische en werktuigkundige installaties. De installatie van een nieuwe computer zorgde ervoor dat het uitgebreide kaartenarchief sterk ingekrompen kon worden. De vrijgekomen ruimte in het ringarchief werd verbouwd tot kantoorruimte, waarbij een extra tussenvloer werd toegevoegd. Zowel de restauratie van de gevels als de extra uitbreidingen werden uitgevoerd door het architectenbureau Verhave-Luyt-De Jongh-Slikker. De restauratie werd in 1971 voltooid Het Bouwcentrum werd in 1982 gevraagd om een globaal onderzoek te doen naar de technische geschiktheid van de ruimte op de begane grond. Deze ruimte, die in gebruik was als dossierarchief, wilde men gaan gebruiken als computercentrum van de afdeling automatisering. Ondanks het feit dat in 1984 het besluit was genomen om het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank te verplaatsen naar Amstelveen, werd in 1986 de noordelijke laagbouwvleugel verbouwd ten behoeve van het computercentrum. Het ingenieursbureau Verhoeven BV fungeerde hierbij als adviseur, terwijl het bureau Van Buuren-Van Swaay BV verantwoordelijk was voor de werktuigkundige installaties. Ingenieursgroep Van Rossum droeg zorg voor de sloop- en de constructiewerkzaamheden. In 1991 verhuisde de Sociale Verzekeringsbank naar het nieuwe gebouw in Amstelveen van ir. A. Bonnema. 2

3 Het gebouw aan de Apollolaan onderging vervolgens een grondige opknapbeurt. Om de bouw van een ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken werd de ringbouw afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd. Het bureau LIAG architekten en bouwadviseurs, de opvolger van het bureau Verhave- Luyt-De Jongh-Abels, was verantwoordelijk voor de renovatie van de hoogbouw en de nieuwbouw van het ringgebouw. Architektenbureau Habes BV droeg zorg voor de interne verbouwing en het interieurontwerp. Het pand wordt sinds 1993 gebruikt door advocatenkantoor Loeff-Claeys-Verbeke. Gebruikte literatuur: Kloos, M., Loeff Claeys Verbeke, kantoor Amsterdam, Bussum 1993 Mens, R., De Sociale Verzekeringsbank, architectonische aspecten, Amsterdam 1991 Het archief Het archief van de Sociale Verzekeringsbank werd in 1993 door het LIAG aan het NAi aangeboden (aanwinstnr ). Het betrof het archief van de Technische Dienst van de bank. Naast een grote hoeveelheid tekeningen (16 m), bevatte het archief veel documentatie, administratie en correspondentie uit de periode (8 m) en een aantal panelen (1 m). Het gros van de stukken had betrekking op constructies en technische installaties variërend van het electriciteitsnet tot en met brandmelders. Het archief werd aangetroffen in een zeer slechte staat. Van de oorspronkelijke ordening was weinig meer over en veel stukken waren aangetast door vocht, vuil, vuur en muizen. Vanwege de grote hoeveelheid technisch materiaal is besloten om slechts een selectie uit het archief over te nemen. Van de tekeningen van ir. D. Roosenburg zijn alleen de tekeningen opgenomen die in zijn eigen archief ontbreken (zie: ROOX, collectie NAi). Het overige vooroorlogse materiaal is allemaal bewaard, met uitzondering van de dubbelen en de onleesbaar geworden stukken. Van het naoorlogse deel is besloten om (behalve de tekeninglijsten en de bouwvergunningen) alleen de tekeningen op te nemen die betrekking hebben op de uitbreiding van de kantine door bureau Verhave- Luyt-De Jongh-Slikker in Deze ingreep heeft het uiterlijk van het gebouw sterk gewijzigd. Alle overige stukken uit de na-oorlogse periode zijn niet bewaard, omdat deze hoofdzakelijk betrekking hebben op technische installaties en constructies. Door de toegepaste selectie kon het archief worden teruggebracht van 25 meter tot een omvang van 2 meter. De stukken zijn per bureau gerangschikt op tekeningnummer. De bureaus staan op alfabetische volgorde, waarbij is uitgegaan van de eerste letter van de (persoons)naam. Aanwijzingen voor gebruik: U kunt alle documenten raadplegen met behulp van de aanvraagnummers, die u in de inventaris steeds bij de beschrijvingen aantreft. Vermeld deze aanvraagnummers, mét de code SVBA, op de witte briefjes aan de balie van de NAi-studiezaal. De tekeningen van Roosenburg zijn beschreven in het hoofdstuk Tekeningen, , p Deze inventaris is als tekstdocument in het programma Word op namen en termen te doorzoeken. Om die reden is van een inventaris-index afgezien. De tekstdocumenten zijn op aanvraag op de studiezaal te raadplegen. Inlichtingen: 3

4 I N V E N T A R I S STUKKEN VAN ALGEMENE AARD, Aanvraagnr: 1 -brief van P.W. Deerns aan ir. D. Roosenburg (1937) -bestek en voorwaarden met twee staten van aanwijzing, D. Roosenburg (z.j.) -bestek en voorwaarden, ontwerp- en adviesbureau P.W. Deerns (z.j.) -werkplan centrale verwarming en ventilatie, bureau P.W. Deerns (1939) -2 werkplannen voor de montage der liften (z.j.) -overzicht te leveren producten, NV. De Vries Robbé & Co (1938) -staat van sloten, NV. De Vries Robbé & Co (1938) -boorstaat (1942) -natuursteenstaat (z.j.) -armaturenstaten I t/m V, ing. bureau C.D. Nagtglas Versteeg (z.j.) -verbeterde voorloopige telefoonlijst nieuw gebouw (1939) -nota van ijzerwarenhandel C.van den Aardweg (1939) -stukken betreffende Philips meetinstrumenten ( ) -brochures AEG en Philips, 1 omslag ( ) -bouwvergunningen, 1 omslag (1968) TEKENINGLIJSTEN, Aanvraagnr. 2-2 ordners tekeninglijsten nieuwbouw ( ) -1 ordner lijsten restauratietekeningen en bestekken ( ) -tekeninglijsten Groenpol, Amsterdam ( ) -tekeninglijsten GTi, Hengelo (1974) -computeruitdraai lijst tekeningen (1982) -tekeninglijst Lageja BV, Amsterdam (1986) -tekeninglijst Van Buuren-Van Swaay BV, Zoetermeer (1986) 4

5 TEKENINGEN, NV. Wed. J. Ahrend & Zn., Amsterdam (1939) Aanvraagnr. 3 Tekeningnr. 2D5610, blad 86 meubel no.62, kamer no.59, 2 e verdieping A.S.W., Nijmegen (1938) Aanvraagnr. 4 Tekeningnr. V.3039A closetinstallatie NV. Betondak, fabriek van bouwmaterialen, Gorinchem (1937) Aanvraagnr. 5 Tekeningnr doorsneden vloeren M.C. Boas, Amsterdam (z.j.) Aanvraagnr. 6 Tekeningnr. z.n. montage-schema international personeel controle-automaat Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, Delft ( ) Aanvraagnr. 7 Afdeeling C.V. Ordernummer principeschema 2 revisieteekeng ketelhuis en regelkamer 5a bevestiging verticale leidingen 7a plafondrozetten met hulzen 14 consoles en houders voor radiatoren in kelder 17 schema brandleiding 18 schema aansluiting luchtverwarmers en hydrophors 20 plintrozetten A opstelling expansiereservoirs B 4 stuks expansiereservoirs a 1750 ltr. voor ketelbatterij C 1 stuks expansiereservoir a 1000 ltr. voor plafondverwarming D 1 stuks gegalvaniseerd ijzeren expansiereservoir a 475 ltr. voor ventilatie E 1 stuks gegalvaniseerd ijzeren expansiereservoir a 650 ltr. voor voor- en achterbouw F 1 stuks gegalvaniseerd ijzeren expansiereservoir a 75 ltr. voor accu s woning G 1 stuks expansiereservoir a 1800 ltr. voor archief verw. H opstelling expansiereservoir arch. verw. I plaats verdeelers en ondersteuning T.A. 5

6 J idem K fundatie in K.W. ruimte L 2 stuks roodkoperen hydrophorketels M schema koudwaterleidingen N pompfundatie s in regelkamer O fundaties P aanleg in vuilwaterkelder Q opstelling en aansluiting heetwaterpompen R - S - T - U plaatsing voetventielen en aftapkranen V panels voorbouw blad 3 revisieteekening souterrain blad 4 revisieteekening begane grond blad 5 revisieteekening 1 ste, 2 de en 3 de verdieping blad 6 revisieteekening 4 e, 5 e, 6 e verdieping en dak blad 7 revisieteekening z.n. - z.n. opstelling hydrophorketels, K.W. en bronpomp z.n. 2 stuks ijzeren ophangbeugels z.n. opstelling pompen en hydrophorketels Afdeeling S.R. Ordernummer R-4625 VII VII VII-7594 deurgrepen VII VII IX IX-7246 sluitingen op merk AD IX IX-7380 zonneschermkasten IX-7496 binnenwanden IX-7497 binnenwanden IX-7498 binnenwanden IX IX IX IX IX-7791 rolluik vr. merk BM IX X X XI-6064 dorpels P-5333 sponning maten z.n. indeeling defl. ramen Afdeeling P&S Ordernummer 4720 I-1266 plattegrond gaskelder I I-1268 fundatie exh. luchtl. 6

7 Overige tekeningen F 595 koordrol beugel z.n. fundaties groep 4 NV Machinefabriek Breda, v/h Backer en Rueb, Breda ( ) Aanvraagnr schematische opstelling liftinstallatie 2500 kg zonder nastelinrichting schematische opstelling liftinstallatie 2500 kg met nastelinrichting algemeen overzicht voor het opstellen van een paternosterlift voor personenvervoer 50000/29 algemeen overzicht voor het opstellen van een personenlift eenkettingroltrap met eenpersoonstrede liftmachine S.O II systeem Stahl rol-kooivang grendelwerk schoot deurcontactinrichting tweedeelige stalen draaideur 50900/37 algemeen overzicht voor het opstellen van twee personen-goederenliften 50900/38 algemeen overzicht voor het opstellen van een goederen-personenlift 50900/49 algemeen overzicht voor het opstellen van een personenlift 50900/50 algemeen overzicht voor het opstellen van een dubbele pendellift 51900/72 algemeen overzicht voor het opstellen van twee goederenliften samenstelling tegengewicht schema van tractieaandrijving met dubbele kabelomvatting 52900/52 algemeen overzicht voor het opstellen van twee goed. pers. liften gebogen anker voor leider /1 principe teekening van een steunkettinglift opstelling paternosterlift systeem Stahl z.n. - Bruynzeel s deurenfabriek, Zaandam (1935) Aanvraagnr. 9 Schetsnr. A4-26 loopslot Chamebel societe anonyme, Vilvorde (1938) Aanvraagnr. 10 Plannr profiel deurkozijn NV De Cirkel, z.p.(1939) Aanvraagnr. 11 Tekeningnr

8 Ontwerp- en adviesbureau voor warmtetechniek P.W. Deerns, Den Haag ( ) Aanvraagnr. 12 Werknr.474. Centrale verwarming en ventilatie 1. sousterrain 2. beg. grond en woningen 3. 1 e, 2 e en 3 e verdieping 4. 4 e, 5 e en 6 e verdieping 5. holle ruimte voorbouw, 6 e verdieping en dak 6. radiatorenlijst 7. schema s plaf. verw. achterbouw (noord en zuidgevel) 8. schema s plaf. verw. voorbouw (noord en zuidgevel) 9. archief 30 en woningen 10. archieven enz. 1 t/m 5, 13 t/m archieven No. 6, 8 t/m 22 en rijwielbergplaatsen No. 7 en achter trappenhuis, cantine en luchtruimte in dak voor en achter 13. radiatoren voor en achterbouw 14. schakelschema ketelinstallatie heetwater 15. schakelschema s ketelhuis en regelkamers 16. principe schema 17. schema brandleiding 18. schema leidingen luchtverwarmers en koelers. Aansluiting hydrophors 19. schema heetw. verw. in holle ruimte voorbouw 20. vuilwaterpomp in vuilwaterkelder 21. detail plafondverw. (achterbouw) 22. inrichting ventilatieruimte 23. kanalen in leidingschachten 25. ontwerp ketelhuis 32. gaten voor doorvoering gem. waterleiding detail leidingen in holle ruimte voorbouw onder vloer detail leidingen in bak 35. ophanging ventilatiekanalen en leidingen aan plafond van archief beg. gr. 36. archiefring, hulzen in balken 37. detail leidingen in sousterrain voorbouw onder vloer detail leidingen in sousterrain achtertrappenhuis 40. idem 41. gaten in vloer 0 1/ gaten in vloer 0 2/ gaten in vloer 0 5/ detail plafondverw. (achterbouw) 45. panels in vloer 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, 6 e verd. middenbouw 46. detail radiator en panelstrang (achterbouw rond) 49. kanalen in ventilatieruimte 51. schema radiatoren in garderobes en toiletten (middenbouw) 53. gaten te sparen in vloer 6. In te storten hulzen in plafond 5 e verdieping 54. detail leidingkoker plafond 5 e verdieping achterbouw 55. te sparen gaten en in te storten hulzen vloer 2, 3, 4, gaten in portaal rentekaartenarchief aansluiting middenbouw 4, principe schakelschema 58. schakelschema ketelinstallatie heetwater 59. schakelschema s regelkamers 60. hoofdleidingen in kelder 61. schets radiatoren archiefring 62. detail ventilatiekanalen 63. panel retourstrangen achterbouw 64. ophanging radiator in cantine 8

9 65. ontwerp ketelhuis 68. gaskelder 69. gat voor buis naar gaskelder 71. opstelling ventilatieruimte 75. opstelling ventilatieruimte doorsnede E-E 82. details klepbeweging achterbouw z.n. koeling z.n. vuilwaterpomp in vuilwaterkelder z.n. wijziging kanalen schuilkelder z.n. - Tekeningnr. B6-1 - Bureau A.J.van Eck, gewapend betonconstructeur, z.p.( ) Aanvraagnr. 13 Werknr.324 B wapening fundatie voorbouw 4. wapening fundatie midden-achterbouw en achtertrappenhuis 5. wanden en kolommen voorbouw 6. matenplan kolommen en wanden van sousterrain achter-middenbouw 7. detail liftkuil achtertrappenhuis 8. achtertrappenhuis sousterrain 9. kolommen achtertrappenhuis 10. details wanden sousterrain midden- en achterbouw 11. details van kolommen en wanden achter-middenbouw, eerste blad 13. details van kolommen en wanden achter-middenbouw, 2 e blad 14. detail liftkelder middenbouw 15. detail vuilwaterkelder 16. trap middenbouw van tot detail accumulatorenhuis 18. aansluiting rentekaartenarchief aan middenbouw sousterrain 22. plattegrond kol: A/D B/C matenplan kol: A/D B/C wapening kolom A/D B/C kolom B/C plattegrond kolommen A/D B/C aanzichten, doorsneden en wapening kolommen A/D B/C 14. B details wanden voorbouw 29. wapening beg. grondvloer midden-, achterbouw en achtertrappenhuis 34. wapening beg. grondvloer en balkendetails voorbouw 38. verdieping en plafond voorbouw 39. wapening balken voorbouw 40. wapening in balken 11A.11E.11H.12A.13.19A voorbouw balken: voorbouw 43. balken 5/7.6.23/ vloer- en plafondbalken 1 e verd. voorbouw 11.11B.11C.11D.11F.12.12B.13.13C B.19C.20.20A.20C. 45. balk 36 voorbouw 46. vloer en plafond 1 e verd. voorbouw 61. tusschenvloeren 1½, 2½, 3½, 4½ en 5½ middenbouw

10 65. zuidelijke doorrit archiefring 66. wapening begane grondvloer archiefring e blad balken begane grondvloer archiefring 69. sousterrainvloer ring + wegen e blad balkdetails begane grondvloer archiefring 74. trap middenbouw van 402+ t/m Plattegronden 75. trap middenbouw van 402+ t/m Doorsneden CC-GG 76. trap middenbouw van 402+ t/m Doorsneden DD-HH 77. trap middenbouw van 402+ t/m Doorsneden EE-FF 78. trap middenbouw Details 1 op trap middenbouw Details 1 op trap middenbouw Details 1 op trap middenbouw Details 1:5 89. uitslagen wanden der wegen (1 e blad) 90. kolommen ring 91. detail ring sousterrain en begane grond. Aansluitingen middenbouw e blad balken sousterrainvloer archiefring e blad details wegen e blad details wegen 98. noordelijke doorrit archiefring 100. trappenhuis conciergewoning 101. vloeren 1¼ t.e.m. 5¼, achtertrappenhuis 102. vloeren 1¾ t.e.m. 5¾ achtertrappenhuis 104. trap middenbouw van 402+ t/m Doorsneden AA-BB 105. plafonds en vloeren 2 t/m 6 achterbouw 106. vloeren 2 t.e.m. 5 achtertrappenhuis 107. plafonds en vloeren 2 t/m 7 voorbouw 107a. idem 107b. idem 109. palenplan wegen 111. uitslagen wanden der wegen (2 e blad) 118. details aansluiting hor. leidingschacht middenbouw. Vloeren 2 t/m vloer G achtertrappenhuis 122. vloer 6 middenbouw 123. vloer 7 hoog en laag middenbouw 124. vloer 8 hoog en 8 laag middenbouw 125. details vloer 7 hoog en laag middenbouw 126. dak achtertrappenhuis 127. trap middenbouw van 402+ t/m Detail op e blad details wegen e blad details wegen 136. detail omkleeding ijzeren balken 1np 38 met strippen voorbouw vloer 2 gelegen in de systeemlijn van de stijlen A59.B14.C14.D59 onderkant plafond idem 139. details omkleeding ijzerwer. horizontale leidingschacht 140. detail omkleeding horizontale leidingschacht voorbouw 142. plafonddetails middenbouw onder vloer 7 laag 143. wijziging vloer 7 hoog middenbouw 146. wijziging 4 e verdiepingvloer voorbouw (gedeeltelijk) 147. wijziging 5 e verdiepingvloer achterbouw (gedeeltelijk) 148. vloer 0 2/3 conciergewoningen en gebogen dakrand conc.won.n Tekeningnr. z.n. - 10

11 NV Fabriek van torenuurwerken, carillons en raderwerken, v/h J.H. Addicks & Zoon, Amsterdam (1938) Aanvraagnr. 14 Tekeningnr. B648 dubbelzijdige synchroon-buitenklok Fanametaal NV, Hillegersberg (z.j.) Aanvraagnr bureaustoel 132a. typistestoel 143. stoel 144. idem 145. idem 146. armstoel 507. parapluie-bak 511a. kapstok Feenstra s technische industrie, z.p.(1940) Aanvraagnr. 16 Ordernr ketelhuis, bescherming wanden Gemeente Electriciteitswerken, Amsterdam ( ; ) Aanvraagnr. 17 HR ijzeren kasten voor openbare verlichting en telefoon gaasroosters voor hoogsp. huisjes ventilatierooster in metselwerk waarachter ijzeren schermplaat 27475a hoogsp. ruimte Rijksverzekeringsbank Apollolaan 27475b idem deur voor hoogspanningruimte Gispen s fabriek voor metaalbewerking NV, z.p.(1939) Aanvraagnr. 18 Ordernr e verdieping 2. 4 e verdieping 3. 3 e verdieping 4. 2 e verdieping 5. 1 e verdieping 6. 6 e verdieping voorbouw 7. samenteekening stijlen dwarswanden, A-stijl 8. B-stijl 11

12 8a. samenteekening stijlen gangwand 9. E-stijl 10. D-stijl 11. samenteekening der enkele deuren 11a. C-stijl a. kopwand met details der 4 e verdieping achterbouw 15. schema voor verplaatsbare geluidisolerende stalen wanden, detail w.gr. 16. loketpui 2 e verd. 17. details w.gr. loketpui 18. wand 2 e verd. achterbouw 19. aansluitingen tegen de kolommen z.n. samentekening stijlen dwarswanden Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden (1939) Aanvraagnr. 19 Ordernr.1291 B afdekroosters 217. raamwerk voor afdekroosters Ing. bureau C.D. Nagtglas Versteeg, Amsterdam ( ) Aanvraagnr. 20 Werknr plan voor 4 liften 2. kabelplan souterrain 3. kabelgoten 400, 800 en 1000 mm 6. plan electrische installatie, plan sousterrain en situatie 6a plan electrische installatie, begane grond, tusschenverdieping en conciergewoning 7b. nevenmelders telefoon 8. electrische installatie, 1 e tusschenverdieping 9. electrische installatie, 2 e tusschenverdieping 10. verzamelblad 12. plan electrische installatie, 1 ste, 2 de en 3 de verdieping 13. plan electrische installatie, 4 e, 5 e, 6 e, verdieping en dak 14. estafette- en beletlampinst. en dienstbellen 15. idem 16. electr. nood- en alarminstallatie s 17. idem 18. idem 19. klokkeninstallatie, 14 stuks 20. klokkeninstallatie, 78 stuks 21. gewijzigd hoofdschema 22. lichtverdeelschema, kasten S, T, V, L, M en N 23. lichtschema rondbouw 24. lichtverdeelkasten E. F. G. (hoogbouw) 24a. klokkeninstallatie, 12 stuks 25. krachtverzamelschema: P, Q, Q1, R en U 25a. klokkeninstallatie, 81 stuks 26. noodverlichting en brandpompinstallatie 12

13 28. principeschema s diverse signaalinstall. 28a. werktijd- & alarmschelinstallatie (ontw.2) 28b. oproepinstallatie 29. boekenliftschacht 30. situatieteek. telefoontoestellen 31. idem 32. situatieteek. tel. toestellen en nevenmelders 33. idem 34. schacht boekenlift 35. koof voor kantoorverlichting 36. bedrading in koof 37. electrische installatie gaskelder 38. motorkleppen, thermostaten, thermometers 39. thermometers en signaalleidingen 40. lichtgoten in de archieven 41. lichtgoten archieven 42. lichtgoten ringarchieven 43. lichtgoten middenarchief 44. schema s diverse sign.- en therm. leid. 45. plan sousterrain en situatie 46. begane grond, tusschenverdieping en conciergewoningen ste, 2 de en 3 de verdieping e, 5 e, 6 e verdieping en dak 49. lichtgotenconstructie 50. koperen ornament voor indirecte verl. 51. lichtgootconstructie voor plafonds 53. montageschema van de alarmtableaux 55. diverse lichtgoten met U-balk 56. installatie voor gevelverlichting 7397 plan gemeentetelefoontoestellen, begane grond, tusschenverdieping en conciergewoning z.n. gaten sparingen in achtertrappenhuis voor alle verdiepingen en tusschenverd. z.n. lichtpuntenindeeling in plafonds (2 e t/m 5 e verd.) z.n. bodekamer verdieping z.n. verdieping en plafond voorbouw Lichtadviesbureau Philips, Eindhoven (1938) Aanvraagnr. 21 Werknr. R verschillende verlichtingsmogelijkheden voor de kantoren 655. verlichting van de rentekaartenarchieven 656. verlichting van de rentekaartenarchieven, details 657. verlichting van de rentekaartenarchieven, voorstel 7 13

14 RAKO, z.p. (1937) Aanvraagnr. 22 Blattnrs. 1. fassade 2. idem P. Rijnja, Amsterdam (z.j.) Aanvraagnr. 23 Tekeningnr. z.n. - Ir. D. Roosenburg, Den Haag ( , 1941) Aanvraagnr. 24 (Voor de overige tekeningen zie: ROOX nr.13-34, collectie NAi) Werknr schema indeeling 103. schema rioleering voor- en middenbouw 104. schema riolering achterbouw 115. schema staalskelet buitencirkel 116. schema staalskelet binnencirkel 119. detail borstwering en vloerconstructie (normaal & alternatief) 120. alternatief plan achtertrap. Plan conciergewoningen 121. staalconstructie balklagen. Alternatief plan achtertrap m. woningen 122. staalconstructie. Alternatief plan achtertrap 123. alternatief plan achtertrap. Plattegronden, gevels & doorsneden 124. directiekeet 126. alternatief plan achtertrap. Plattegronden, gevels & doorsneden 139. voorbouw, langsdoorsnede plafond, zuilenhal 144. fragment oostgevel en hoek zuidgevel 146. matenplan zuilenhal 200. sousterrain. Natuursteenmerken, rolhekken & deuren 220. bijblad 223. tegels noordegevel 224. tegels zuidgevel 225. tegels oostgevel 226. tegels westgevel 244. doorsneden voorbouw 246. doorsnede middenkolom, voorbouw beg. grond 248. natuursteen merkenteekening travertin-treden, stalactito-plinten, zwart-marmeren strippen. Merken: S, T,U, V. Trap in de hal onder vloer 1 middenbouw 249. natuursteen merkenteekening travertin-treden, stalactito-plinten, zwart-marmeren strippen. Merken: S, T,U, V. Normale trap v/d middenbouw vloeren 1, 2.5, natuursteen merkenteekening travertin-treden, stalactito-plinten, zwart-marmeren strippen. Merken: S, T,U, V. Trap naar sousterrain middenbouw 251. natuursteen merkenteekening stalactito-plinten en marmeren strippen. Merken: U en V. Matenplan begane grond voorbouw 14

15 252. natuursteen merkenteekening stalactito-plinten, merken V.36-V.46, zwart-marmeren strippen, merken U.36-U.46. Matenplan tusschenverdiepingen 253. natuursteen merkenteekening stalactito-plinten en zwart-marmeren strippen. Merken U en V. Matenplan voor- en middenbouw 1 e verdieping 280. rookkanalen souterrain 281. verdeeling van de plaatjes voor de plafonds 295. merken metalen plinten 298. metalen plinten voorbouw 335. deurmerk b24 details W.G.(in souterrain van luchtportaal naar vuilstortkokerruimte) schoorsteenkoppen met natuurstenen afdekbanden en klimijzers 426. toiletwanden en deuren stuks vlaggestokken met beugels 466. luiken e.d. ll7, ll8, ll9, ll details gr. raadzaal 469. details betimmering med. adviseur 471. kamer No. 1a en No. 1b en 1c Werknr.324 K 4. in te storten leidingen in de fundeering 5. leidingen welke in beton gestort worden (gaspijp) 7. beton plafonds 2, 3, 4, 5, 6 e verdieping 17. rioleering binnenplaats van achtertrap naar vuilwaterkelder 25. in te storten droge stijgleiding in kolom D sparingen in aerocrete vloerplaten voor vorkplaten 39. aerocrete vloerplaten v/d cantinevloer 42. plafond cantine met sparingen voor leidingen 47. verankering dakplaten achterbouw en voorbouw 48. details spuwer 50. details gootoverstekken 53. hemelwaterafvoer achterbouw en cantinedak 61. schoorsteen verankering 70. sparingen in plafonds 2, 3, 4, 5, 6, situatie tel. toestellen en nevenmelders electrische klokken, 1 ste, 2 de en 3 de verdieping 105. situatie tel. toestellen en nev.melders electrische klokken, 4 e, 5 e, 6 e verdieping en dak stuks stalen platen voor de kastjes naast deur in de hoogspanningsruimte 111. tegelbekleding bij cantine 121. bijblad, entree v/d woningen 136. tegels op dakterras 138. plaatsing meubelen, 1 ste, 2 de en 3 de verdieping 139. plaatsing meubelen, 4 e, 5 e, 6 e verdieping en dak 140. plafond in ventilatorenruimte 144. bevestiging kraan boven gootstenen in cantinekeuken Werknr.324 z.n. begane grond z.n. revisieteekening sousterrain z.n. 2 transparanten (1937) z.n. plattegronden 1 e, 2 e en 3 e verdieping z.n. plattegronden 4 e, 5 e en 6 e verdieping z.n. plattegronden 1 e t/m 6 e verdieping 15

16 Electrotechnisch ingenieursbureau W.G. Scheeres, Den Haag (1940) Aanvraagnr. 25 Werknr bliksemafleider 2. kabelplan sousterrain 6. electr. licht- en krachtinstallatie sousterrain 7. electr. licht- en krachtinstallatie begane grond 8. electr. licht- en krachtinstallatie 1 e tussenverd. 9. elektr. licht- en krachtinstallatie 2 e tussenverd. 10. kruipruimte boven entree en krachtschema mechanische boekhouding 12. lichtinstallatie 1 e, 2 e en 3 e verdieping 13. lichtinstallatie 4 e, 5 e en 6 e verdieping 14. electr. licht installaties 14a. estafette- en beletlampinstallatie, dienstbellen, thermometers. Sousterrain 14b. estafette- en beletlampinstallatie, dienstbellen, thermometers. Begane grond 15a. estafette- en beletlampen, dienstbellen, thermometers. 1 e, 2 e en 3 e verdieping 15b. estafette- en beletlampen, dienstbellen, thermometers. 4 e, 5 e en 6 e verdieping 16a. electr. nood-, alarm- en klokkeninstallatie. Sousterrain 16b. electr. nood-, alarm- en klokkeninstallatie. Begane grond 17a. electr. nood-, alarm- en klokkeninstallatie. 1 e tussenverd. 17b. electr. nood-, alarm- en klokkeninstallatie. 2 e tussenverd. 18a. electr. nood-, alarm- en klokkeninstallatie. 1 e, 2 e, 3 e verdieping 18b. electr. nood-, alarm- en klokkeninstallatie. 4 e, 5 e, 6 e verd. 21. hoofdschema 22. lichtschema S. T. V. L. M. N. 23. lichtschema rondbouw 24. schema electr. installatie. Voorbouw, middenbouw, achterbouw 25. kracht verdeel schema 26/27. schema s noodverlichting zwakstroom 28. schema s werktijden & alarm-, oproep-, belet- & estafettesignaalinstall. W.H. Spiegel NV, Amsterdam (z.j.) Aanvraagnr. 26 Tekeningnr. z.n. - Stalachrome, z.p.(1939) Aanvraagnr Tekeningnr a. - 16

17 B.C.van den Steenhoven, Den Haag (1939) Aanvraagnr. 28 z.n. z.n. plan voor den tuinaanleg bij den Rijksverzekeringsbank tuinaanleg bij de Rijksverzekeringsbank, werkteekening en beplantingsplan NV Stookwerk, z.p. ( ) Aanvraagnr a uitsparing in tegelvloer Machinefabriek Gebr. Stork & Co NV, Hengelo ( ) Aanvraagnr. 30 K Stork-warmwaterketel K rookgasleidingen Pj a plan voor plaatsing 4 Stork verwarmings-warmwaterketels NV Terranova, Hilversum ( ) Aanvraagnr. 31 1a. achterbouw afvoerkanalen groep 2 in vloer 2 e, 3 e, 4 e, 5 e verdieping 1b. idem 2. voorbouw afvoerkanalen groep 1 in vloer 2 e en 3 e verd. 3a. detail kanalen achterbouw 3b. idem 4. toevoer kanalen voorbouw 2 e en 3 e verd. 5. afvoerkanalen 1 e verd. 7. voorbouw groep 3 7a. details 7b. idem 10. verticale doorsnede schacht achterbouw 11. doorsnede schacht voorbouw z.n. kanalen met plaats der omstelkleppen, groep I en II in ventilatieruimte z.n. kleppenconctructie groep I NV De Vries Robbé & Co, Gorinchem ( ) Aanvraagnr. 32 Werknr plaatsing kolommen en ankers 52. plan hoogbouw langswanden 54. binten vloer 1 achterbouw 17

18 55. binten vloer 2, 3, 4, 5 achterbouw 79. plan horizontale doorsneden 80. plan horizontale dwarsdoorsneden 81. plan hoogbouw langsdoorsnede 83. uitsparingen in beton voor vloerbalken 90. onderstuk kolommen A32, D32, D41 en D ondergedeelte kolommen B/C 2 t/m plaatsing kolommen en ankers achtertrappenhuis 100. onderstukken kolommen in achtertrappenhuis 102. langswanden achterbouw 103. gedeelte kolommen B/C 2 t/m 7 van vloer 0 tot vloer gedeelte kolommen B/C 2 t/m 6 van vloer 2 tot vloer ondergedeelte windverband dak cantine 108. bovengedeelte kolommen B/C 2 t/m gebogen gedeelte langswand achterbouw 111. gedeelte kolommen B/C 7 van vloer 2 tot vloer middengedeelte windverband bovengedeelte windverband ijzerwerk leidingkokers achterbouw 140. langswandstijlen A28, A29, D28, D29 met regelwerk 150. vloer 1½ t/m 5 ½. Vloer 2 t/m 5 middenbouw 166. bovengedeelte windverband bestelteek. gietstalen oplegging 224. vloer 0 1/3 achtertrappenhuis 225. vloer 0 2/3 en 0 5/6 achtertrappenhuis 226. vloeren 1 t/m 5 en rechte trappen van achtertrappenhuis 227. vloeren 1 ¾ t/m 5 ¾ en gebogen trappen van achtertrappenhuis 228. vloeren 1 ¼ t/m 5 ¼ achtertrappenhuis 236. fundatie mallen voor hoogbouw 272. vloer 6, 6½, 7 (laag) en 7 (hoog) middenbouw 273. stijlen D36, D37 middenbouw met wandregels 291. kolommen D41, D42 bij trappenhuis middenbouw 294. onderstuk windverband 1 in achtertrappenhuis 297. middenstuk windverband 1 achtertrappenhuis 298. stijlen en ankers opvanging betonconstructie voorbouw boven hoofdingang 315. bovenstuk windverband 1 in achtertrappenhuis 337. rand L-ijzers om vloer 6 achterbouw 340. rand Γ-ijzers om dak en voorbouw 348. binten vloer 2 t/m 7 voorbouw 406. onderste gedeelte kolommen B/C 12 t/m 14 voorbouw 407. langswanden voorbouw 410. gedeelte kolommen B/C 12 t/m 14 van vloer 3 tot vloer deuren type AA, AH, AG 425. windverband 16 voorbouw 472. ijzerwerk voor liften 475. overzicht ramen F en G 477. bovengedeelte windverband 16 voorbouw 575. ramenregel in voorbouw en hijschbalken voor lift onder vloer 8 (laag) 612. windwerksluiting ramen K1 en K binnenpuien type d1, d2, e1, e2, f en g 648. bimsdak cantine 649. plaatuitslagen bimsdak cantine 655. bimsdak voorbouw 682. bimsdaken achterbouw en trappenhuis 690. plan en merkenteek. rentekaartenarchief en conciergewoningen 692. doorsn. rentekaartenarchief ter plaatse scheidingswand 712. bovenlichten in de garderobes 18

19 745. doorsnede F-F conciergewoning 751. wand tusschen conciergewoning en archief 760. dakbalken conciergewoningen 827. dakoverstekken rentekaartenarchief en conciergewoningen 841. overstekplaten conciergewoningen 910. klepramen 917. deuren 928. L-ijzers voor radiatoren beg. grond 932. plaatuitslagen rentekaartenarchief 958. voorstel branddeurtjes 974. beugels voor lichtkoven normale archiefstelling in de achterbouw archiefstelling bij kolommen in de achterbouw trappen in ringarchief plafondplaten voor kantoortje in archiefring stelling trappen en sorteertafels verhooging rooster vloeren ringarchief bij middenbouw langsregels archiefstellingen in achterbouw abnormale archiefstellingen in achterbouw kozijnen met beugels deuren lift achtertrappenhuis tusschenstijltjes voor bev. asbestplaten in scheidingswand ringarchief vlaggestokken NV Ned. Werkplaatsen voor luchttechniek, Haarlem (1941) Aanvraagnr. 33 Tekeningnr B wand-luchtverhitter Wiener (& Co), Amsterdam (1939) Aanvraagnr. 34 Ordernr T. 2805a. details traphekken 2805b details hekken 2856 aschbakje 19

20 Tekeningen van onbekende herkomst ( ) Aanvraagnr. 35 -voorloopig palenplan voorbouw, middenbouw en achterbouw (1937) -overzicht ankers (1937) -constructietekening (1937) -VB21. beg. vloer archiefring wapeningschema normaal travee met baustahlgewebe (1937) -sparingen in achtertrappenhuis voor doorvoer droge brandleiding (1937) -werk 324 schets tourniquetdeuren (1938) -inblaasopengen boven deur naar trappenhuis achterbouw (1938) -radiator achtertrap (1938) -129 F. constructietekening (1938) -constructietekening (1938) -blad 3 (1940) -plattegrond Gemeente Amsterdam, sectie Z (z.j.) -plattegrond schuilkelder (z.j.) -klembeugel 4 stuks (z.j.) -opstelling archiefrekken in sousterrain in z.-helft archiefring (z.j.) -schema archiefinrichting (z.j.) -begane grond (z.j.) -tekeningnr luchtverhitter -gewapend betonconstructie begane grond achterbouw en middenbouw (z.j.) -aansluiting h.w. afvoer binnenplaats aan weg D (z.j.) -8 transparanten (z.j.) -4 blauwdrukken (z.j.) -2 tekeningen (z.j.) 20