Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam"

Transcriptie

1 JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor De Beemster in vogelvlucht

2 korte berichten >> Uitdagingen voor stad en regio Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode ? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31- publicatie De stad en regio vooruit antwoord. Dit gebeurt aan de hand van essays, interviews en good practices. Kijk voor meer informatie op de MRA-website. Uitbreiding vliegveld Lelystad De Tweede Kamer steunt in meerderheid de plannen van staatssecretaris Mansveld (IenM) voor de bouw van de toekomstige luchthaven Lelystad International Airport. Het huidige vliegveld Lelystad moet uitgroeien tot dependance van Schiphol. Vanaf 2018 moeten er vooral vakantiecharters heen. Schiphol zelf investeert 58 miljoen euro in uitbreiding van de luchthaven, onder meer in verlenging van de start- en landingsbaan naar meter. Monitor Woningbouw Tot 2040 moeten er in de Noordvleugel ongeveer woningen bijgebouwd worden. Uit de Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel blijkt echter dat er in 2013 historisch weinig bouwvergunningen zijn afgegeven. De productie moet de komende jaren fors omhoog om te voorzien in de grote behoefte. Uit de monitor blijkt dat de vraag naar woningen in toenemende mate komt van 1- of 2-persoonshuishoudens, zowel van mensen onder de 35 jaar als van 65 jaar en ouder. De monitor staat op de MRA-website. Economic Board Gooi & Vechtstreek De regio Gooi & Vechtstreek bundelt de krachten voor een economisch sterke regio. De Economic Board Gooi & Vechtstreek moet zorgen voor een optimale verbinding tussen alle triple helix partijen (ondernemers, onderwijs, overheid). Waar mogelijk werkt de Board samen met de boards van Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort. Een eerste advies betreft het aangaan van de samenwerking met Almere voor de Floriade Stabiele en betrouwbare dienstverlening Hans van der Noordaa, Lid Raad van Bestuur ING Bank en voorzitter Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Het is niemand ontgaan dat de financiële sector en de zakelijke dienstverlening de afgelopen jaren de nodige ontwikkelingen hebben doorgemaakt en nog doormaken. De crisis heeft geleid tot politieke en maatschappelijke debatten en discussies in het parlement en de media over deze sectoren. Het accent leek daarbij, hoe begrijpelijk ook, te liggen op het verminderen van risico s. Veel minder leek het te gaan over de vraag of en zo ja hoe de financiële en ook zakelijke dienstverleners hun ondersteunende rol voor de reële economie (weer) kunnen vervullen op een wijze die vertrouwen wekt. Deze laatste vraag heeft de afgelopen tijd wel centraal gestaan binnen de Amsterdam Economic Board, met name in het cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening. Duidelijk werd dat de sector zelf, maar ook overheden, kennisinstellingen en de vak beweging het belang van stabiele en betrouwbare financiële en zakelijke dienstverleners erkennen. En dat zij allen een rol kunnen en willen vervullen om het vertrouwen in de sector te versterken en het belang ervan uit te dragen. Dit alles is tot uiting gekomen in een convenant dat op 25 augustus jl. is ondertekend door burgemeester Eberhard van der Laan (voorzitter Board), Carla Kiburg (bestuurder FNV Finance), Jaap Winter (voorzitter College van Bestuur VU) en ondergetekende in de rol van voorzitter van het cluster. Het convenant geeft het cluster positieve energie om, naast de activiteiten die zij al uitvoerde, samen met de ondertekenaars nieuwe activiteiten op te zetten en zo bij te blijven dragen aan het realiseren van de ambities van de Board. 2 Podium 3 3

3 Meedenken over toekomst metropool FOTO: NORBERT GÜNTNER De regio ontwikkelen tot een krachtige Europese metropool. Dat was in 2007 de insteek van het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel Nu zeven jaar later - is een verkenning naar een mogelijke actualisatie van het Ontwikkelingsbeeld opgenomen in het jaarprogramma 2014 van de Metropoolregio Amsterdam. Hierover vinden in het najaar in alle deelregio s van de metropool gesprekken plaats. Dit gebeurt aan MRA Tafels. Het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 is de aanzet geweest voor verbetering van de samenwerking tussen de 36 gemeenten, de 2 provincies en de Stadsregio in de Metropoolregio Amsterdam. Met name waar het gaat om het versterken van de economie, het aanjagen van binnenstedelijke ontwikkelingen, het verbeteren van de bereikbaarheid en het versterken van het karakteristieke landschappelijk gebied is in regioverband veel bereikt. Niet in de laatste plaats omdat het Ontwikkelingsbeeld het uitgangspunt vormt van de Gebiedsagenda die samen met het Rijk is opgesteld. Mede daardoor heeft het document gezorgd voor wind in de zeilen, bijvoorbeeld als het gaat om het havengebied, Schiphol, de Zuidas en de doorontwikkeling van Almere. En dankzij de vertaling in gemeentelijke en provinciale structuurvisies geeft het Ontwikkelingsbeeld richting aan vele lokale en regionale acties. Relevantie Begin dit jaar is besloten te kijken of er onderhoud nodig is van het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel Hoe verhoudt het Ontwikkelingsbeeld zich tot de om ons heen veranderende wereld? Wat is er wel en niet uitgevoerd? Welke nieuwe opgaven zijn er, ook in het licht van de veranderende wereld? De nieuwe bestuursperiode is een extra reden om zorgvuldig te kijken hoe de regionale en lokale inspanningen elkaar aanvullen en versterken. Eerder dit jaar zijn immers in alle gemeenten nieuwe raden gekozen, gevolgd door het installeren van nieuwe colleges. Het merendeel van de nieuw aangetreden volksvertegenwoordigers is nog niet eerder in aanraking geweest met het Ontwikkelingsbeeld. MRA Tafels Om bovenstaande vragen te beantwoorden worden onder meer de komende maanden in de verschillende deelregio s op tal van plekken in de metropoolregio inzichten, vragen en opgaven opgehaald. Dit gebeurt aan de zogenaamde MRA Tafels. Deze gesprekstafels zijn bedoeld voor bestuurders, 3 3 Podium 3

4 raadsleden, statenleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Tijdens de MRA Tafels staat de inhoud centraal. De gesprekken gaan over actuele vraagstukken zoals: - Hoe verhoudt de ontwikkeling van de MRA tot op heden zich tot het Ontwikkelingsbeeld uit 2007? - Hoe staan de verschillende deelprogramma s (impulsen) ervoor en welke opgaven resteren er nog? - Kan de integrale aanpak van de opgaven versterkt worden? - Is voor bepaalde opgaven behoefte aan een andere manier van uitvoeren? - Vormen bepaalde maatschappelijke trends aanleiding voor nieuwe opgaven? - Wat zijn nieuwe ontwikkelingen (thematisch, bestuurlijk of wellicht financieel) in externe processen en trajecten waar de MRA van invloed op wil zijn? - Hoe verhouden de vele lokale, regionale visies c.q. projecten zich tot de metropolitane opgaven? - Hoe zijn de posities van de verschillende deelregio s opgebouwd? - Hoe kan de regionale samenwerking binnen de MRA versterkt worden? Het aantal en de aard van de gesprekken verschillen per regio. Er zijn inleidingen speciaal voor nieuwe bestuurders en raadsleden. Ook zijn er strategische gesprekken met zo n acht tot tien deelnemers, de ene keer met alleen bestuurders, een andere keer ook met raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen uit de regio; soms met een specifieke agenda, soms meer open van karakter. Als hulpmiddel zijn het samensterk in de MRA-spel en praatkaarten gemaakt. Een overzicht van al deze gesprekken is te vinden op de MRA-website. De gesprekken worden per regio gecoördineerd door zogenaamde regio-ambassadeurs. De contactgegevens van hen staan eveneens op de MRA-website. In alle deelregio s van de metropool vinden dit najaar MRA Tafels plaats Voorbereidende verkenningen Om de gesprekken goed te kunnen voeren is in het voorjaar een reeks verdiepende verkenningen uitgevoerd naar de nieuwe coalitieakkoorden, trends en ontwikkelingen, de circulaire economie en de internationale concurrentiepositie. In juli en augustus heeft het MRA-zomeratelier plaatsgevonden. Drie dagen per week kwamen hierin ambtelijke experts bijeen om te brainstormen over actuele en toekomstige lokale en regionale opgaven. Doel van de sessies was om voldoende informatie en hulpmiddelen te ontwikkelen om het goede gesprek aan de MRA Tafels te kunnen voeren. Regio-ambassadeurs bijeen voor de voorbereiding van de MRA Tafels Vlnr: Suzanne Jeurissen (MRA), Harry Zondag (Almere & Lelystad), Steef de Looze (Zuid-Kennemerland), Constance Winnips (SRA), Milou van Putten (Waterland), Mark Lammertink (Regio Amstel-Meerlanden), Camiel van Drimmelen (MRA), Maurits de Hoog (Amsterdam), Jan Heijink (Zaanstreek) en Jaap Kersten (Ministerie IenM). Niet op de foto: Auke Blok (Regio Amstel-Meerlanden), Famke Kweekel (IJmond), Jan Willem Kooijmans (IJmond), Mirte Rozemond (Zaanstreek), Rob Uijtjens (Regio Gooi en Vechtsteek) 4 Podium 3 3

5 MRA Tafels in Amstelveen FOTO S: MICHIEL WIJNBERGH >> korte berichten Kantorenmarkt nog een krimpmarkt Ook in 2013 is de kantorenmarkt in de Metropoolregio Amsterdam een krimpmarkt. Het totale kantooroppervlak is net als in 2012 gedaald. De in 2009 ingezette trend van een dalend gebruik van de bestaande kantoren is eveneens voortgezet. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor van het samenwerkingsverband Plabeka in de Metropoolregio Amsterdam. De monitor gaat ook in op de ontwikkelingen op de bedrijven- en zeehaventerreinen. De uitgifte van bedrijventerreinen was in ,5 ha, een lichte stijging ten opzichte van 2011 en Ook de uitgifte aan zeehaventerreinen was met 9,1 ha hoger dan De uitkomsten van de verdiepende verkenningen, het zomeratelier en de MRA Tafels worden gebruikt voor een bestuurlijke afweging over de actualisatie van het Ontwikkelingsbeeld. Deze kan variëren van een aanpassing van het Ontwikkelingsbeeld, een MRA-agenda voor de middellange termijn, een uitvoeringsstrategie voor de komende jaren of een combinatie van deze zaken. De beslissing hierover wordt voorzien voor begin Aanmelden U bent van harte welkom aan één van de MRA Tafels. Als u graag wilt deelnemen aan de gesprekken neem dan contact op met de regio-ambassadeur. Actuele informatie vindt u op de MRA-website (www.metropoolregioamsterdam.nl) Contactpersoon: Marc Hanou, Transformatie Bergwijkpark Het door leegstand geteisterde Bergwijkpark in Diemen verandert in een levendige woonwijk. In januari begint de transformatie van het desolate kantorengebied, dat ligt ingeklemd tussen spoorlijnen en autowegen, naar een waterrijke, sfeervolle en leefbare wijk, onder de rook van Amsterdam Zuidoost. Onder de naam Holland Park worden de komende jaren meer dan drieduizend koop- en vrije sector huurappartementen gerealiseerd. Regio Datum Contact Regio Amstel-Meerlanden 15 sept. i Mark Lammertink; 16 sept. v Auke Blok 23 sept. v Zuid-Kennemerland 16 sept. v Rob Koning Eind okt. v IJmond 17 okt. i Famke Kweekel; Medio okt. v Jan Willem Kooijmans Zaanstreek Begin okt. i / v Jan Heijink; Medio okt. V Mirte Rozemond Eind okt. V Waterland 8 okt. I Milou van Putten Medio okt. V Almere & Lelystad 21 okt. i / v Harry Zondag Amsterdam 23 okt. I Maurits de Hoog 30 okt. V Regio Gooi en Vechtstreek Eind okt. i / v Rob Uijtjens I V Inleiding Verdieping Actuele informatie vindt u op Twitter: #MRAtafels Logistieke voorsprong Handel en logistiek zit in de genen van de Amsterdammers. Als het aankomt op logistieke expertise, heeft de stad Amsterdam eeuwenlange ervaring. Deze natuurlijke logistieke voorsprong stuwt niet alleen de regionale economie, maar is ook grotendeels verantwoordelijk voor de internationale positie van de Amsterdam Metropolitan Area als een global business hub. Het boek Amsterdam Trade & Logistics, Historical Highlights laat zien waarom dit geen toeval is. Actiefste wereldstad Niet Berlijn, niet Kopenhagen en zeker niet Los Angeles. De actiefste wereldburgers vind je op dit moment in Amsterdam. Bewegingstrackapp Human vergeleek data van 30 grote steden op vijf continenten en kwam tot de conclusie: in de Nederlandse hoofdstad fietsen, rennen en wandelen we het meest en het langst. 3 3 Podium 5

6 Recreatieschappen in beweging Recreatieschappen zijn schoolvoorbeelden van samenwerkende overheden. Inmiddels zijn we ruim 30 jaar verder en is de samenleving ingrijpend veranderd. Hoog tijd dus om de organisatievorm van de schappen eens tegen het licht te houden. De bestuurlijke omgeving van de recreatieschappen is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Eerst waren de recreatieschappen, opgericht als gemeenschappelijke regelingen van rijk, provincie en gemeenten, vooral bezig met inrichting en beheer. Nu de metropoolvorming steeds verder gaat, groeit de behoefte om vanuit de MRA meer sturing te geven aan de ontwikkeling, het gebruik en de beleving van het Metropolitane Landschap. De recreatieschappen vervullen daarin een belangrijke rol. Publieke financiering Een tweede belangrijke impuls voor verandering is de afnemende publieke financiering van de recreatieschappen. Deels komt dat voort uit krimpende budgetten, maar dat is niet de enige reden. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten vinden het niet meer vanzelfsprekend dat zij veelal het grootste deel van de kosten moeten betalen. Hierdoor is er meer bereidheid om particuliere initiatieven toe te laten en op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen. Daarbij zal ook gekeken kunnen worden naar verevening binnen de MRA. Intensivering gebruik Maar er speelt meer. De toename van de bevolking, vrije tijd en de toenemende individualisering leiden tot een veranderend gebruikspatroon van onze groengebieden. Groen in en rond de stad wordt steeds intensiever gebruikt, recreatiegebieden die verder liggen houden alleen hun bezoekers vast als in de kwaliteit geïnvesteerd wordt. Dat vraagt om nieuwe vormen van beheer, waar ook burgers aan kunnen meedoen. Nu al wordt op allerlei terreinen ruimte gegeven aan burgerinitiatieven. Dat varieert van stadslandbouw tot delen van het beheer van de openbare ruimte. Door dit soort vormen van burgerparticipatie ontstaat een nieuw soort eigenaarschap rondom recreatiegebieden. Dat kan bijdragen aan een grotere binding tussen gebied en gebruiker. Beleidsvernieuwing Naast de meer sturende rol op de ontwikkeling van het landschap vanuit de MRA, denkt de provincie Noord-Holland momenteel na over de contouren van een nieuw recreatiebeleid. Dat heeft natuurlijk met alle geschetste veranderingen te maken, maar ook met het in elkaar overvloeien van recreatie- en natuurgebieden. Aan de ene kant wordt geprobeerd natuurgebieden meer toegankelijk te maken dan voorheen, aan de andere kant zijn er delen binnen de recreatiegebieden als natuur aan te merken. De verschillen vervagen, maar beide vormen een essentieel onderdeel van de beleving door de burgers van het Metropolitane Landschap. Discussiebijeenkomst Al met al is de toekomst van de recreatieschappen een complex vraagstuk, waar provincie en gemeenten samen voor staan. Dit betekent dat zij in gezamenlijk overleg op zoek moeten naar antwoorden. De geschetste ontwikkelingen vragen bovendien om discussie over de toekomst van de recreatieschappen. Na de gesprekken die al hebben plaatsgevonden, willen we op vrijdag 24 oktober meer inzoomen op de recreatieschappen. De discussiebijeenkomst over de toekomst van de recreatieschappen is met name bedoeld voor betrokken staten- en gemeenteraadsleden. Meer informatie hierover volgt op de MRA-website. Contactpersoon: Ronald Louwman, FOTO: PROVINCIE NOORD-HOLLAND 6 Podium 3 3

7 FOTO S: MICHIEL WIJNBERGH Schakel tussen A8 en A9 komt eraan Het ontbreken van een verbinding tussen de snelwegen A8 en A9 zorgt voor overbelasting van provinciale wegen en ongewenste verkeersdrukte in stedelijke kernen. Na jaren van plannenmakerij is er eindelijk zicht op een oplossing. Eind dit jaar is de planstudie Verbinding A8-A9 gereed. De provinciale wegen N203 en N246 raken overbelast. Het bovenregionaal verkeer rijdt nu noodgedwongen door de kernen van Krommenie en Wormerveer omdat een rechtstreekse verbinding tussen de A8 en A9 ontbreekt. De capaciteit is onvoldoende om het stijgende verkeersaanbod te verwerken. De drukte op de N203 en N246 zorgt er weer voor dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van sluiproutes door onder meer Assendelft. Het aanleggen van een betere verbinding tussen de A8 bij Westzaan en de A9 ter hoogte van Beverwijk/ Heemskerk verbetert de doorstroming van het verkeer en daarmee de leefbaarheid en bereikbaarheid. Reden voor de Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en de Provincie Noord-Holland om zich hier hard voor te maken. Overeenkomst Al in de jaren zestig/zeventig leefde de gedachte om de A8 door te trekken naar de A9. Veel verkennende studies zijn in de loop der tijd verricht. Vorig jaar is afgesproken dat niet het rijk, maar de regio de planstudie gaat trekken. Deze regionale samenwerking is in januari 2014 vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkende partijen zoeken samen naar de verbinding die de problemen oplost én financieel haalbaar is. Daarbij is bovendien nadrukkelijk oog voor de ruimtelijke kwaliteit, zoals het open polderlandschap en het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Samen met belanghebbenden Vanaf april van dit jaar wordt door de samenwerkende partners, gewerkt aan de planstudie Verbinding A8-A9. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Ontwerp notitie Reikwijdte en Detailniveau, die in november 2014 ter visie wordt gelegd. Na vaststelling in maart 2015 starten de onderzoeken voor de Milieueffectrapportage (MER). Deze legt de basis voor het voorkeursalternatief, dat in 2016 wordt vastgesteld. De overheden doen dit niet alleen. Inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen (klankbordgroep) en overige belanghebbenden worden intensief bij de planvorming betrokken. In juli is gestart met inloopavonden om mensen te informeren. Deze avonden zijn goed bezocht en velen hebben zich aangemeld om mee te denken in het verdere traject. Inmiddels is door belangstellenden al enthousiast meegedacht over welke alternatieven de besten zijn voor hun leefomgeving. De website met daaraan gekoppeld een digitale nieuwsbrief, is een belangrijke informatiebron om geïnteresseerden mee te nemen in het proces. Informatie: Harry van der Pijl (projectleider), 3 3 Podium 7

8 Droogmakerij De Beemster in vogelvlucht FOTO: VIA DRUPSTEEN 8 Podium 3 3

9 Werelderfgoed De 17 e eeuwse droogmakerij De Beemster is een schoolvoorbeeld van hoe grote delen van ons land zijn drooggelegd. In 1612 viel het bij storm woeste binnenmeer droog en kon de inrichting van de polder beginnen. Er werden wegen aangelegd, sloten gegraven en boerderijen gebouwd. Dat alles gebeurde volgens een ordelijk en strak geometrisch patroon. Aan deze rationele verkaveling en inrichting heeft De Beemster zijn roem te danken. Dankzij de vruchtbare grond heeft De Beemster zich ontwikkeld tot een sterk agrarisch gebied. Stoere stolpboerderijen en vooral het typische Noord-Hollandse landschap hebben de droogmakerij op de kaart gezet. Niet voor niets verkreeg De Beemster in 1999 de status van werelderfgoed. Bekijk de foto 360 in het rond op de MRA-website! 3 3 Podium 9

10 Mondiaal neemt de verstedelijking snel toe. Gevolg is dat het leefbaar maken van stedelijke gebieden aan belang wint. Investeren in duurzame maatregelen is daarom dubbele winst, legt Jacqueline Cramer uit. Allereerst zijn maatregelen op het gebied van energie, afval, mobiliteit, landschap en stedelijke inrichting van groot belang voor de toekomst van de Metropoolregio Amsterdam zelf. Maar de ervaring die we daarmee opdoen is meteen een fantastisch exportartikel. Duurzaamheid, een belangrijk speerpunt van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, wint met de dag aan betekenis. Reden voor de Amsterdam Economic Board om voormalig milieuminister Jacqueline Cramer als ambassadeur aan te trekken. Cramer, tegenwoordig directeur Utrecht Sustainability Institute (USI), ziet voor de MRA twee hoofdthema s om op in te zetten: grondstoffen en energie. Wat betreft het eerste spoor dient de regio toe te werken naar volledig hergebruik van grondstoffen. Het tweede spoor richt zich op het realiseren van een duurzame energievoorziening. FOTO: MICHIEL WIJNBERGH Board-ambassadeur Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor Kringloopeconomie Eerste uitdaging waar Cramer zich als ambassadeur van de Amsterdam Economic Board op stort is het versnellen van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Uitgangspunt van dit economisch systeem is hergebruik van producten en materialen. De overgang naar hoogwaardig hergebruik van grondstoffen is belangrijk vanuit milieuoogpunt. Maar de winst strekt veel verder. Hierdoor wordt innovatie op dit gebied gestimuleerd en dat is kennis met veel exportmogelijkheden. Denk maar aan hoe onze waterkennis de laatste jaren mondiaal furore maakt. Maar ook de inzameling en verwerking van het afval zelf levert veel werkgelegenheid op. Bijkomend voordeel is een flinke besparing op de import van grondstoffen. Op het gebied van hergebruik gebeurt al het nodige in de regio. We beginnen zeker niet bij nul. Maar dat gebeurt nu veelal nog eenvoudig. Laagwaardig hergebruik noemen we dat in milieujargon. Als voorbeeld noemt zij de omslag die het Afval- en Energiebedrijf van Amsterdam wil bereiken. Nu is verbranden daar de hoofdmoot, ook met het oog op elektriciteitsopwekking. Dit gebeurt met behulp van drie verbrandingsinstallaties. Daarvan zijn er twee al van wat oudere datum en daardoor veel minder efficiënt. Cramer: Het is de bedoeling dat deze op termijn, zeg tien jaar, plaats gaan maken voor allerlei recyclingsactiviteiten. Om dat plan te laten slagen, moet je nu al allerlei voorbereidingen treffen, onder meer op het gebied van inzameling en nieuwe bedrijvigheid. Daarbij is het de truc om het afval zo optimaal mogelijk te hergebruiken binnen meerdere ketens. Dus niet langer zoals nu van organisch afval compost maken, maar dit als laatste stap zien in een lange keten van hergebruik. Er zijn allerlei tussen- 10 Podium 3 3

11 stappen denkbaar, bijvoorbeeld eiwitproductie met behulp van insecten die het afval als voedsel gebruiken. Hetzelfde geldt voor plastic- en papierrecycling. Dat kan veel hoogwaardiger dan nu gebeurt. Met name op het gebied van plastic is nog een wereld te winnen. Zoals het voorbeeld van het energiebedrijf al aangeeft, is de overgang naar een circulaire economie niet van vandaag op morgen te realiseren. Allereerst is er inzet nodig om bij alle betrokkenen de knop om te zetten. Ook het technisch en financieel doorvoeren van de veranderingen is nog een uitdaging. Momenteel zit er veel te weinig verband tussen de huidige initiatieven. Daardoor worden allerlei mogelijkheden niet benut. Om dat te verbeteren, moet de metropoolregio de overgang naar een circulaire economie planmatig uitwerken. Vervolgens kunnen bedrijven daar invulling aan geven. Bij de Board ben ik speciaal gevraagd om dat voor elkaar te krijgen. Mijn toekomstwens is dat de MRA de eerste circulaire metropool van de wereld is Energietransitie Cramer legt dus de focus op circulaire economie en gaat zich niet intensief bemoeien met het vormgeven aan de energietransitie, de andere hoofdlijn waar de MRA naar haar overtuiging fors op moet inzetten. Het werk van de Board doet ze namelijk pro deo en gezien haar volle agenda ziet ze geen kans om op energiegebied een aanjagende rol te vervullen. Wel probeer ik ervoor te zorgen dat de andere Board-clusters de inzet op het gebied van duurzame energie en energiebesparing gaan verhogen. De MRA dreigt anders op achterstand te komen ten opzicht van wat andere Europese metropolen op dit gebied doen. Er lopen weliswaar meerdere inspirerende projecten, maar in zijn totaliteit schiet de gezamenlijke MRA-inzet te kort. Om tot de koplopers te behoren moet er nog een fors tandje bij. Die intentie is er gelukkig, waar het om gaat is daaraan concreet invulling te geven. Mondiale kansen Stel dat haar missie slaagt, hoe kan een duurzame metropool er rond 2040 uitzien? Mijn toekomstwens is dat de MRA dan de eerste circulaire metropool van de wereld is die bovendien voor 100% op duurzame energiebronnen drijft. Maar dat lukt alleen wanneer iedereen, bestuurders, ondernemers én burgers, het vanzelfsprekend vin- Met name op het gebied van plasticrecycling is nog een wereld te winnen den dat we in deze regio duurzame energie gebruiken en spaarzaam met onze grondstoffen omgaan. Mocht dit lukken, dan spint de economie daar garen bij. De omslag naar een duurzame metropool is namelijk niet alleen voor het milieu enorm belangrijk, maar levert allerlei kansen voor het bedrijfsleven op. Denk aan kansen voor het creëren van nieuwe bedrijven en het aanboren van nieuwe markten die de toekomst hebben. Een verhoogde inzet op beide sporen, energie en grondstoffen, zet de metropoolregio op voorsprong ten aanzien van concurrerende Europese metropolen. Over de hele linie, wereldwijd, is er maar één thema dat er met kop en schouders bovenuit springt, namelijk leefbaarheid. De stad wordt wereldwijd populairder. Veel van die stedelijke gebieden, met name buiten Europa, kampen met luchtvervuiling, afvalproblemen, congestie en watervervuiling. Als ze die problemen niet weten aan te pakken, gaat dit meer en meer ten koste van de leefbaarheid. Voorbeeldfunctie Om meerdere redenen is juist de stedelijke agglomeratie van de MRA voor veel snel groeiende economieën een lichtend voorbeeld. Ondanks de vele stedelijke kernen, is de metropoolregio er immers in geslaagd om een leefbare omgeving te creëren. Juist daarom biedt het beter omgaan met de problematiek van water, grondstoffen en energie in stedelijke gebieden enorme kansen. Door de inzet op deze terreinen te vergroten, krijgt de regio een fantastisch mondiaal exportartikel in handen. In het op hoogwaardige wijze terugbrengen in de kringloop van afvalstoffen zit veel bedrijvigheid, ook op het gebied van innovatie. Cramer wijst erop dat de MRA op dit punt al aanzien geniet vanwege het feit dat de gehele metropool beneden de zeespiegel ligt. Alleen al om dit met eigen ogen te zien, komen mensen van heinde en verre bij ons op bezoek. Als we daar een vernieuwingsslag op het gebied van hoogwaardig grondstoffen- en energiegebruik aan toe voegen, stijgt die aandacht. Dat spreekt enorm aan. Het feit dat de MRA steeds beter vorm weet te geven aan de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen noemt zij tot slot een sterke troefkaart. Dat is een aanpak die veel mensen in het buitenland zeer waarderen. 3 3 Podium 11

12 Pendelstromen BEVERWIJK LELYSTAD ZAANSTAD HAARLEM ALMERE AMSTERDAM HAARLEMMERMEER DIEMEN WEESP AMSTELVEEN OUDER AMSTEL AALSMEER HILVERSUM Infra-uitbreidingen en ruimtelijke ontwikkelingen tussen 2010 en 2030 Meer dan de helft van het woon-werkverkeer binnen de MRA is binnenstedelijk. Het merendeel daarvan speelt zich af in Amsterdam, zo blijkt uit de figuur hiernaast. Omdat de bevolkingsgroei en de toename van het aantal arbeidsplaatsen vooral plaatsvinden in bestaand stedelijk gebied, zal de omvang van de interne verplaatsingen binnen en tussen de belangrijkste MRA-steden verder toenemen. Dit leidt onder meer tot een groei van het fietsverkeer. Regionaal stijgt vooral het aandeel van OV in combinatie met de fiets. Aan te pakken (rijks)wegen Nieuwe verbindingen (rijks)wegen Bestaand spoor Aan te pakken delen spoor Aan te pakken NS stations Bestaande metro Nieuwe Metroverbindingen Bestaande HOV Nieuwe HOV verbindingen Nieuwe zeesluis Vliegvelden Gebiedsontwikkeling Verwachte bevolkingsgroei Uit figuur hiernaast blijkt dat ook vanuit Zaanstad, Haarlem en Amstelveen de pendel naar Amsterdam behoorlijk toeneemt. De pendel vanuit Almere blijft eveneens groot. Doordat steeds meer mensen werk vinden binnen de gemeente, neemt de interne pendel in Almere eveneens toe. Hetzelfde geldt voor zowel de pendel van de MRA naar buiten als van overig Nederland naar de MRA. De figuur hierboven laat zien waar de grote lopende investeringen in de infrastructuur plaatsvinden om de toenemende verkeersstromen op te vangen en bestaande knelpunten op te heffen. Rijk en regio investeren samen zo n 12 miljard euro in de hoofdinfrastructuur van de MRA. PURMEREND BEVERWIJK ZAANSTAD VELSEN HAARLEM AMSTERDAM HAARLEMMERMEER AMSTELVEEN Grootste woon-werkstromen in de MRA ALMERE HILVERSUM LELYSTAD Groei Krimp Stabiel De pijlen geven de pendelstromen tussen de stedelijke kernen aan, de cirkels het binnenstedelijk woon-werkverkeer. De dikte van de pijl en de omvang van de cirkel geven de grootte van de stromen aan. Bron: MIRT onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid MRA (2014) 12 Podium 3 3

13 Flevokust gezien vanaf de Maxima-centrale ILLUSTRATIE: PROVINCIE FLEVOLAND Flevokust geeft metropool nieuwe impuls Na jaren van gesteggel staan alle lichten op groen voor Flevokust, de overslaghaven met containerterminal en industrieterrein ten noorden van Lelystad. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de agrariërs uit Flevoland met hun producten vanuit de haven vanaf 2017 de hele wereld bedienen. Bijkomend voordeel is het verminderen van de congestie over de weg. Flevokust, de witte vlek op de binnenvaartkaart, staat sinds 1993 in de beleidsplannen van de provincie Flevoland. Na jaren van plannen maken, zetten de gemeente Lelystad en de provincie sinds 2013 vaart achter het project. Nu ligt er een plan dat kan rekenen op brede steun van Provinciale Staten en de gemeenteraad. De gekozen locatie, noordelijk van Lelystad, kan niet beter: aan een vaarroute en de A6, met in de directe nabijheid luchthaven Lelystad. Marktvraag De komst van Flevokust is goed nieuws, want de marktvraag is onverminderd groot. Niet voor niets heeft CTU (Container Terminal Utrecht) al in 2013 een eerste overeenkomst getekend voor de exploitatie van de terminal. Ook de Flevolandse agrariërs staan te trappelen. Zij hebben dringend behoefte aan een haven van waaruit hun producten over de wereld kunnen worden vervoerd. Nu doen zij dat met heel veel containers die over de weg naar bijvoorbeeld de haven van Rotterdam worden gebracht. Vervoer over water is efficiënter en daarmee een aantrekkelijk alternatief. Minder vervoer over de weg draagt bovendien bij aan het verminderen van de congestie op de weg. Beter Benutten is dan ook een van de subsidies waarvan Flevokust gebruik kan maken. Een aandachtspunt in dit licht is het realiseren van douanefaciliteiten op Flevokust: als goederen daar kunnen worden ingeklaard en gecertificeerd, dan scheelt dat nog veel meer (onnodige) kilometers van veelal lege containers. Integrale gebiedsontwikkeling Volgens de planning kan Flevokust medio 2017 in gebruik worden genomen. Eind 2014 nemen zowel de provincie als de gemeente Lelystad een finaal besluit, ook over de benodigde investeringen. Recent is besloten tot een taakverdeling tussen beide overheden: de provincie richt zich op de realisatie van de buitendijkse haven, terwijl de gemeente de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein op zich neemt. Daarbij wordt uiteraard nauw samengewerkt om te zorgen voor één integrale gebiedsontwikkeling, waarbinnen de haven en het industrieterrein optimaal van elkaar kunnen profiteren. Op die manier kan Flevokust wezenlijk bijdragen aan het versterken van de economisch potentie van de metropoolregio. Contactpersoon: Inge de Zaaijer, 3 3 Podium 13

14 FOTO: STADSREGIO AMSTERDAM Ombouw Amstelveenlijn onderweg De Amstelveenlijn wordt omgevormd tot een hoogwaardige, verkeersveilige en toekomstvaste tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Het betreft een omvangrijk regionaal project, dat nauw verbonden is met de aanleg van de verdiepte A10 bij de Zuidas. Dit draagt eraan bij dat reizigers zich in dit deel van de MRA straks sneller en gemakkelijker kunnen verplaatsen. De toegenomen bedrijvigheid op de Zuidas maakt, samen met de groei van Station Zuid, dat de Amstelveenlijn beter moet aansluiten op de reizigersvraag. Daarnaast is het huidige materieel bijna aan het eind van zijn levensduur, waardoor de storingsgevoeligheid toeneemt. Ook de verkeersveiligheid is een punt van aandacht. Dit alles heeft er toe geleid dat al enige tijd wordt gewerkt aan een ingrijpende vernieuwing van de tramverbinding. Dit gebeurt op initiatief van de Stadsregio Amsterdam, stadsdeel Zuid en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen. Uitdagingen De projectpartners zijn het begin 2013 eens geworden over de voorkeursvariant. De planuitwerkingsfase loopt inmiddels, met de Stadsregio Amsterdam als opdrachtgever. Dit gebeurt onder de naam Ombouw Amstelveenlijn. Grootste uitdaging is de samenhang met de realisatie van andere grootschalige projecten in het gebied rondom Amsterdam Zuid. Met name door de combinatie met de ontwikkelingen rondom station Zuid verbetert de regionale vervoersfunctie in de MRA. Van belang is verder de interactie met het project Zuidasdok, waarbij de toekomstige eindhalte van de Amstelveenlijn op het dak van de verdiepte A10 komt te liggen. Hiervoor is maatwerk nodig ten aanzien van de planning, bouwfasering, contracten en risicobeheersing. Dit wordt bereikt door een nauwe samenwerking tussen beide projecten, waarbij zelfs een deel van de ombouw van de Amstelveenlijn in het realisatiecontract van Zuidasdok wordt opgenomen. Een andere interessante uitdaging is dat, naast de realisatie van de infrastructuur, het materieel aan vernieuwing toe is. Parallel wordt daarom nu gewerkt aan de materieelbestelling, zodat met oplevering van de lijn direct de nieuwe tramstellen kunnen rijden. Dit biedt veel kansen om tot een optimale investering te komen. Traject De uitwerking en lokale inpassing van het project Ombouw Amstelveenlijn stemt de Stadsregio af met de projectpartners. Volgens plan volgt in 2015 de investeringsbeslissing en in 2016 de aanbesteding. De nieuwe Amstelveenlijn zal in 2020 worden opgeleverd. Contactpersoon: Jan Smit, 14 Podium 3 3

15 Vernieuwing samenwerking Rijk en regio Mark Pol, wethouder Almere In oktober vindt over diverse belangrijke thema s in de Metropoolregio Amsterdam bestuurlijk overleg plaats tussen MRA-vertegenwoordigers en de ministers Schultz (IenM) en Blok (Wonen). Mogelijk schuift ook minister Kamp (EZ) aan. De vruchten van het overleg worden gebruikt om te komen tot een vernieuwde en verbeterde samenwerking. Binnen het Rijk wordt gewerkt aan een cultuuromslag om op een andere manier het gesprek aan te gaan met de regio s over de gezamenlijke ambities. Krimpende budgetten vormen mede de aanleiding om de huidige wijze van samenwerking van Rijk en regio tegen het licht te houden. Tot 2028 zijn er namelijk weinig middelen beschikbaar voor de financiering van ruimtelijke projecten. Wat ook meespeelt is de veranderingen in het mobiliteitsgedrag. Plus de opkomst van een organische ruimtelijke ontwikkeling, waarbij een grootschalige aanpak plaats maakt voor een gefaseerde kleinschalige benadering. Vernieuwing MIRT 1 is de werktitel van deze verandering aan de zijde van het Rijk. De metropoolregio is hier nadrukkelijk bij betrokken. Het gaat om meer flexibiliteit, meer integraliteit en ook gelijkwaardigheid tussen partners om zaken voor elkaar te krijgen. In plaats van het benoemen van concrete projecten staan vooral opgaven waar verschillende thema s bij elkaar komen centraal. Deze omslag houdt in dat samenwerking tussen partijen nog belangrijker wordt, waarbij de MRA meer zelf aan zet zal zijn. Daarbij worden tevens, meer dan nu gebeurt, het bedrijfsleven, universiteiten en andere relevante partners in een vroeg stadium bij initiatieven betrokken. Momenteel wordt gekeken of het overleg kan gaan over een actuele gebiedsontwikkeling om aan de hand hiervan de vernieuwing vorm te geven, van te leren en aan te scherpen. Gedacht wordt aan de opgave Sloterdijk, een gebied met potentie waar thema s als verstedelijking, transformatie, bereikbaarheid aan de orde zijn. Juist het gesprek met het Rijk kan helpen om verdere stappen te kunnen zetten. Wat blijft is dat het overleg wordt benut om stil te staan bij de stand van zaken van de diverse opgaven in de Gebiedsagenda. Verder komen twee recente MIRT-onderzoeken aan de orde over organisch bouwen en stedelijke bereikbaarheid, twee onderwerpen die beide te maken hebben met de veranderende omstandigheden. De vernieuwing laat zich na de zomer direct al zien: de bewindslieden komen voor het eerst in het kader van het MIRT naar de regio toe. De MRA wordt vertegenwoordigd door de voorzitters van de platforms Economie, Bereikbaarheid en Ruimtelijke Ordening, mogelijk aangevuld met andere bestuurders of deelnemers afhankelijk van de agenda. Contactpersoon: Menko Noordegraaf, 1 MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport FOTO: GEMEENTE ALMERE Almere bewust van rol in metropool Met meer dan bedrijven heeft de stad Almere een gevarieerd economisch profiel. Daarom staat de relatie met het bestaande bedrijfsleven hoog op mijn agenda. Ik wil dat ondernemingen zich kunnen ontwikkelen en groeien, waarbij zij volop profiteren van onze samenwerking in metropoolverband. We zijn ons bewust van het feit dat Almere onderdeel is van een grotere regio. Zeker als we competitief willen blijven met andere metropolen in de wereld, zullen we ons zo moeten blijven opstellen. Met name als het gaat om het aanjagen van economische vernieuwing, het aantrekken van nieuwe bedrijven, de ontwikkeling van kansrijke clusters en de internationale acquisitie, is de MRA-samenwerking voor onze stad van groot belang. Een samenwerking die ik de komende periode verder wil optimaliseren. Als wethouder Economische Ontwikkeling heb ik, samen met mijn collega s, de afgelopen maanden een begin gemaakt voor een nieuwe economische agenda, waarin onder andere de kansen die de Floriade biedt voor de doorontwikkeling van onze economie worden verwerkt. In het najaar gaat het college hierover met de partners in de stad en de gemeenteraad in gesprek. Dit moet in 2015 resulteren in een strategische economische agenda, met concrete aanknopingspunten om de bedrijvigheid in ons deel van de metropoolregio te versterken. De agenda bestaat uit twee sporen. Allereerst is er de focus op versterking van het bedrijvenlandschap. Een landschap dat we moeten koesteren en tegelijkertijd verder moeten ontwikkelen. Het tweede spoor is dat van excellent gastheerschap. We streven naar een uitstekende dienstverlening richting ondernemers. Niet alleen om initiatieven te faciliteren, maar ook om te investeren in onze relaties. Het wordt kortom een uitdagende periode, waarin ik de focus zal leggen op de rol van Almere in de metropoolregio. Als we gezamenlijk de MRA versterken, worden alle individuele gemeenten daar beter van. Deze uitdaging ga ik graag aan! 3 3 Podium 15

16 A G E N D A Maak kennis met de MRA! Dit najaar vinden in alle deelregio s van de MRA verkennende gesprekken plaats in het kader van de mogelijke actualisatie van het Ontwikkelingsbeeld Dit gebeurt aan de MRA Tafels. Op pag. 3, 4 en 5 leest u hier meer over. De gesprekken gaan over de relatie tussen lokale en regionale opgaven en de bijdrage hiervan aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. Economie OKTOBER 02/10 KENNISBIJEENKOMST WET OP BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONES (BIZ) 02/10 BESTUURLIJK VOOROVERLEG MIRT* 09/10 HAVENDEBAT AMSTERDAM Het centrale thema van dit debat is de Visie Op naar één regiohaven? 13/10 BESTUURLIJK OVERLEG MIRT* 22/10 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM BEREIKBAARHEID (PBM)* 24/10 RECREATIESCHAPPEN IN BEWEGING Discussiebijeenkomst over de toekomst van de recreatieschappen NOVEMBER 12/11 CONGRES OV-KNOOPPUNTEN MAAK PLAATS! RUIM BAAN VOOR SAMENWERKING DECEMBER 03/12 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM RUIMTELIJKE ORDENING* 04/12 BESTUURSPLATFORM NOORDZEEKANAALGEBIED (NZKG)* 04/12 BESTUURLIJKE REGIE SCHIPHOL (BRS)* 05/12 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM REGIONALE ECONOMISCHE STRUCTUUR (PRES)* 10/12 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM BEREIKBAARHEID (PBM)* 11/12 CONGRES NOORDZEEKANAALGEBIED Uitvoeringsprogramma Visie NZKG 2040 met o.a. Minister Melanie Schultz 12/12 CATCH UP BOARD *Bestuurlijk overleg op uitnodiging Verstedelijking Bereikbaarheid Landschap COLOFON MRA Podium is het kwartaalblad van de Metropoolregio Amsterdam De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad. Deelnemers zijn de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede- Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder- Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. WEBSITE REDACTIERAAD Louisan Pot, Winfried Lindeman, Jan de Graaf en Guus Knibbeler CORRESPONDENTEN Thomas Koorn, Martin Bekker, Jacqueline Bouwmans, Jan Heijink, Steef de Looze, Lotte Volz en Harry Zondag EINDREDACTIE EN PRODUCTIE DG Communicatie HOOFDFOTO VOORPAGINA Michiel Wijnbergh ONTWERP Irma Bannenberg DRUK KDR Company OPLAGE 2850 exemplaren MEER INFORMATIE Actueel nieuws, ook over de agenda, vindt u op de MRA-website. Via de website kunt u zich ook abonneren op de maandelijkse digitale MRA-nieuwsbrief. Duurzaamheid REDACTIEADRES Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam t.a.v. Guus Knibbeler Postbus CT Amsterdam Volg de MRA op

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager agendapunt : B-3 vergaderdatum : 3 september 2015 onderwerp : BO MIRT najaar 2015 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR230907_2 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Auteur: Sven Iversen April 2016 In opdracht van: Titel : Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland

MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland Regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland 21 september 2016 Vandaag Regionale samenwerking De MRA en de Ruimtelijk-economische Actieagenda 2016-2020 Het MRA-convenant

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 19 mei 2015, nr. 532790/605881, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33130 25 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145,

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode 2010-2014 Troeven van de Stadsregio Amsterdam De Stadsregio werkt aan taken die voortkomen uit gemeentelijke opgaven en dit schaalniveau overstijgen.

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 1 Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de samenwerking

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Zaanstad

Profielschets Burgemeester van Zaanstad Profielschets Burgemeester van Zaanstad ZAANSTAD IS een stad met meer dan 152 000 inwoners. In de loop der eeuwen zijn vele duizenden mensen van heinde en verre naar de Zaanstreek toe gekomen. De Russische

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fiets

Initiatiefvoorstel Fiets Initiatiefvoorstel Fiets Statenfractie GroenLinks Noord-Holland Maart 2015 Initiatiefvoorstel Fiets GroenLinks wil van Noord-Holland dé fietsprovincie van Nederland maken. De fiets is een veelzijdig vervoersmiddel,

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

MEMO. Contact: Marijn den Uijl,

MEMO. Contact: Marijn den Uijl, MEMO Deze memo beschrijft de stand van zaken van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (januari 2017). Voor meer informatie en publicaties: www.mirtoostkantamsterdam.nl Contact: Marijn den Uijl, m.denuijl@regiogv.nl

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening,

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 maart 2017, nr. 928679/928686, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 29 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Platform31 De concurrentiepositie van Nederlandse steden. Nieuwe inzichten voor de Utrechtse economie en voor intergemeentelijke samenwerking Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie