AARDGAS ALS BRANDSTOF VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN IN AMSTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDGAS ALS BRANDSTOF VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN IN AMSTERDAM"

Transcriptie

1 DECEMBER ~992 ECN~C AARDGAS ALS BRANDSTOF VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN IN AMSTERDAM Een haalbaarheidsonderzoek E. $CHOL J.M. BAlS O. VAN HILTEN A.D. KANT ~.C. ~öme~ H. NOOTER* * ENERGIEBEDRIJF AMSTERDAM

2 De studie is gefinancierd door het Energiebedrijf Amsterdam en staat bij ECN geregistreerd onder projectnummer ABSTRACT This report describes the feasibility of a network of CNG (compressed natural gas) refuelling stations in Amsterdam. The feasibility concerns the willingness of fleetowners to invest in CNG-vehicles and refuelling stations, the willingness of oil companies to invest in refuelling stations, the location of these fleetowners, the costs of CI IG, legal constraints, and the location of the 8 bar natural gas distribution grid. The potential marker share and the environmental benefits of CNG are described in two scenarios. An investigation is made of fleetowners (more than 20 vehicles) located in Amsterdam. A selection is made of fleetowners with large fleets, divided over different sectors of the economy. Nine fleetowners are interviewed conceming their willingness to invest in CNG-vehicles. The conclusion is that operational rehability, limited refuelling possibilities, the higher fuelling frequency and the lower loading space are the main obstacles for fleetowners. With regard to costs the break-even points of CNG compared to gasoline, diesel and LPG are calculated. Based on these break-even points, a possible market share of 10-20% is estimated. The price of CNG is derived for private as well as public refuelling stations (slow fill and fast fill). From interviews it is concluded that oil companies have a positive but passive attitude towards investing in CNG re~uelling stations. Legal guidelines concerning CNG are being developed in the Netherlands. ~ rom the provisional guidelines it is concluded that there are no severe legal obstacles tot the introduction of CNG. ~he eovironmental benefits of CNG vehicles are determined for the current situation as well as for the year In the year 2000 all gasoline cars are equipped with a three-way catalyst and diesel passenger cars and vans use direct injection and diesei with a low sulphur content, and are equipped with a oxidation catalyst. It is concluded that CNG trucks have the largest environmental benefit (compared to diesel trucks). For passenger cars and vans, the environmental benefit compared to gasoline is still considerable, but compared to diesei and LP(ì it is very smali. KEYWORDS COMPRtESSED NATURAL GAS ENVIRONMENTAL EFFECTS NATURAL GAS VEHICLES REFUF_LLING STAT1ONS COSTS LEGAL CONSTRAINTS SAFETY REQíJIREMENT$ FLEETOWNERS MARKET POTENTIAL 2

3 INHOUD SAMENVATTING 1. INLEIDING TECHNISCH POTENTIEEL 2.1_. Inleiding 2.2. Selectie van grote wagenparken 2.3. Selectie van grote wagenparken naar geografische ligging ACCEPTATIE 3.1. Acceptatie van CNG bij 9 grote bedrijven lnleiding Resultaten van de vraaggesprekken Conclusies 3.2. Bereidheid van oliemaatschappijen en tankstationhouders KOSTEN 4.1. Aardgasvulstations Inleiding De kostprijs van een m 3 CNG 4.2. Kostenvergeli]kingen auto s naar brandstofsoort JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN 5.1. lnleiding 5.2. Aardgasvulstation 5.3. Inpandig stallen, vullen en repareren van CNG-voertuigen 5.4. CNG-voertuigen 5.5. Leveringsvoorwaarden 5.6. Conclusies LUCHTVERONTREINIGING 6.1. Luchtverontreiniging van het gemiddelde wagenpark in 1990 en Luchtverontreiniging van de huidige auto s 6.3. Aangrijpingspunten voor milieubeleid ten aanzien van CNG SCENARIO S 7.1. Uitgangspunten van de scenario s 7.2. Resultaten van de scenario s Potentieelberekening Vulstations Luchtverontreiniging 8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8.1. Conclusies 8.2. Aanbevelingen LITERATUUR EN BRONNEN BIJLAGEN 1. Aantal bedrijven, voertuigen, tankstations en aanwezigheid 8 bar aardgasnet 2. Plattegrond 3. Wagenparken bedrijven 4. lnformatiebrochure aardgas 5. Kostencijfers en berekeningen aardgasvuistations 6. Kostenvergelijkingen 7. Emissies van het gemiddelde wagenpark 1990 en lndirecte emissies 9. Huidige uitstoot van nieuwe voertuigen 10. Resultaten scenarioberekeningen

4 4

5 SAMENVATTING In opdracht van het Energiebedrijf Amsterdam (EBA) is door de business unit ESC-Energiestudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECbl) een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van bedrijfsvoertuigen op aardgas en aardgasvulstations in Amsterdam. Dit onderzoek vormt een onderdee! van het EG~project Regional and Urban Energy PIanning. Technisch potentieel Voor het traceren van het aantal voertuigen en eigenaren van voertuigen in Amsterdam is het kentekenregistratiebestand van de RAI gehanteerd. In Amsterdam bleken voertuigen op adressen geregistreerd te staan. I3i i 1160 eigenaren van wagenparken van bedrijven, die minstens uit vijf voertuigen bestaan, staan voertuigen geregistreerd. Bij grote wagenparken bestaande uit minstens 20 voertuigen (exclusief leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven), de zogenaamde fleetowners, staan voertuigen geregistreerd op 212 adressen. Het technisch potentieel voor aardgasvoertuigen kan nader afgebakend worden door de geografische ligging van de fleetowners in acht te nemen. In verband met de kosten van het aansiuiten van een gasvu]station is de aanwezigheid van het 8 bar aardgasnet in het postcodegebied van de fleetowner als selectiecriterium gebruikt. Een ander selectiecriterium is de aanwezigheid van minimaal één benzine, diesei of LPG tankstation in het postcodegebied van de fleetowner, als mogelijke locatie voor een aardgasvulstation. De aanwezigheid van minimaal één tankstation is nauwelijks een beperking, aangezien als een aangrenzend postcodegebied wel een tankstation heeft dan kan daar worden getankt. Als laatste criterium geldt dat er in het postcodegebied ongeveer 200 (ca. de capaciteit van een fast-fill station) voertuigen geregistreerd moeten zijn bij fleetowners met meer dan 20 voertuigen. Dit resulteert in 12 postcodegebieden waar zo n voertuigen staan geregistreerd. De 12 postcodegebieden zijn de volgende. Tabel SI. ]2 postcodegebieden met aantal voertuigen en eigenaren Postcodegebied Naam Aantal voertuigen Aantal eigenaren 1096 Over-Amstel Sloterdijk-West Bullewijk-Zuid BuIlewijk- Noord Sloterdijk- Oost 498 ~ Stadionbuurt Centrum-Oost Wilhelminaplein Staatsliedenbuurt Sloterpark De Lairessestraat Coenhaven Totaal 7,41 l 75 Het berekende technisch potentieel geeft slechts een indicatie van het werkeliike technisch potentieel voor aardgasvoertuigen, aangezien het RAl-databestand enkele beperkingen kent. In het RAI-databestand staan nameiijk niet de voertuigen geregistreerd die rondrijden in Amsterdam maar buiten Amsterdam geregistreerd staan, Daarentegen staan er we[ voertuigen in Amsterdam geregistreerd in het RAl-databestand die niet in Amsterdam rijden. Het bestand kent voorts nog de beperking dat wanneer bedrijven geen veranderingen doorgeven aan de kentekenregistratie in Veendam, deze veranderingen ook niet verwerkt zijn in het RAI databestand. Bij verhui-

6 zing van het bedrijf staan er bijvoorbeeld nog voertuigen op het oude adres geregistreerd, hetgeen een vertekend beeld kan geven over het werkelijke aantal voertuigen per postcodegebied. Acceptatie CNG Naast het identificeren van het technisch potentieel voor CNG-voertuigen is ook de acceptatie van CNG als motorbrandstof onderzocht bij beheerders van grote wagenparken en oliemaatschappiien. Uit het bestand voor het technisch potentieel is een selectie gemaakt van fleetowners waarmee vraaggesprekken gehouden ziin. Tabel $1 is hierbij als uitgangspunt genomen waarna om verschillende redenen enkele bedrijven zijn toegevoegd en geschrapt. De bedrijven die in eerste instantie op basis van bovenstaande interessant leken om een afspraak mee te maken, zijn benaderd met de vraag of de voertuigen voornamelijk in Amsterdam rijden en/of ze dagelijks terugkeren op een basis in Amsterdam. Van de 27 benaderde bedrijven zijn er 18 na telefonisch contact afgeval]en vanwege gebrek aan interesse (4), nationaal opererend bedrijf (4), te klein wagenpark (7) en andere redenen (3). De kennis van de benaderde bedrijven over aardgas als motorbrandstof bleek gering te zijn. Om deze reden is een informatiebrochure toegestuurd aan de negen bedrijven waarmee vraaggesprekken zijn gehouden. Uit de gesprekken is gebleken dat de meeste benaderde fleetowners in principe wel geïnteresseerd zijn in aardgas als motorbrandstof, maar de bereidheid om het komende jaar te investeren in CNG-voertuigen is zeer gering. Voor de fleetowners zijn niet zozeer de kosten de doorslaggevende factor voor de keuze voor de motorbrandstof, maar de geboden bedrijfszekerheid van het voertuig. CNG staat bij de fleetowners nog niet bekend als een bedrijfszekere motorbrandstof. Daarnaast zijn er nog andere barrières zoals de geringe actieradius, verlies aan laadruimte en de beperkte tankmogelijkheden (dit betekent meer omrijden, hetgeen langere tanktijden impliceert). Naast de acceptatie van CNG door wagenparkbeheerders is ook de houding van oliemaatschappijen onderzocht. Voor de locatie van CNG-vuistations zijn er vier mogelijkheden: bij fleetowners die het station alleen voor hun eigen wagenpark gebruiken, op de bestaande gemeentelijke tanklocaties, op de bestaande commerciële tanklocaties en op een geheel nieuwe locatie. Deze laatste mogelijkheid is niet onderzocht, omdat de haalbaarheid van de eerste drie mogelijkheden veel groter lijkt, b~et twee oliemaatschappijen die een aanzienlijk marktaandeel hebben in Amsterdam zijn vraaggesprekken gehouden. Oliemaatschappijen hebben er geen direct belang bij om de verkoop van CNG te stimuleren, aangezien dit ten koste gaat van de verkoop van de andere motorbrandstoffen. De oliemaatschappijen zijn dus ten aanzien van CNG vraagvoigend. De oliemaatschappijen vragen zich af of CNG wel de concurrentie met LPG aan kan. De belangrijkste barrières volgens oliemaatschappijen voor investeringen in CNG-vulstations zijn vergunningen en rentabiliteit. Vergunningen lijken echter geen knelpunt te gaan vormen. Eén van de gemeentelijke tanklocaties, in een postcodegebied waar veel voertuigen van fleetowners staan geregistreerd, heeft een gunstige ligging voor het neerzetten van een aardgasvulstation. Kosten voertuigen en CNG De kostprijs van CNG is o.a. afhankelijk van wie de eigenaar en exploitant van het vulstations is. Er zijn verschillende eigenaren/exploitanten mogelijk: een oliemaatschappij, het energiebedrijf en de gebruiker(s) van het vulstation zelf. In de eerste twee gevallen is het een openbaar tankstation en in het laatste geval een particulier tankstation. Voor de verschillende soorten eigenaren gelden verschillende inkoopprijzen van aardgas en elektriciteit, verschillende afschrijvingsmethoden en verschillende winstmarges. De gevonden kostprijzen van CNG varieerden van 40 tot 60 cent per m 3. De laagste gasprijzen worden verkregen indien al het gas tegen het b- schijf tarief kan worden afgenomen en indien het Energiebedrijf of een gemeentelijke fleetowner zowel de investeerder als de exploitant is van het vulstation. Ook is het aantal- en type auto s van belang. In het algemeen geldt hoe meer auto s en met name hoe meer zware auto s hoe 6

7 lager de gasprijs kan worden mits de capaciteit van het vulstation niet wordt overschreden. De hoogste gasprijs wordt verkregen indien een commercieel bedrijf een particulier vulstation heeft waarbij het aardgas voor het grootste deel in de aoschijf valt. De kosten van CPIG-voertuigen (personen-, bestel- en vrachtauto s) zijn vergeleken met voertuigen die worden aangedreven met de huidige motorbrandstoffen. Hierbij is verondersteld dat de CNG prijs gelijk zal zijn aan de gemiddelde kostprijs van CNG, exclusief elektriciteitskosten. Met betrekking tot de totale jaarlijkse kosten van conventionele auto s is gerekend met de huidige brandstofprijzen ~. Tevens is verondersteld dat voor CNG hetzelfde wegenbelastingtarief geldt als voor LPG. Vervolgens zijn ten opzichte van de huidige typen motorbrandstoffen de jaarkilometrages (break-even points) berekend waarbij het uit kostenoogpunt gezien voordeliger is om een CNG-versie aan te schaffen. De break-even points zijn in tabel $2 samengevat. Bij vergelijking van de break-even points met de huidige gemiddelde jaarkilometrages van het gemiddelde wagenpark in Nederland blijkt dat CNG een reële optie is, uitgezonderd voor de LPG bestelauto en de dieselvrachtauto. Indien de wegenbelasting van de CNG-vrachtauto gelijk wordt getrokken met de dieselversie dan wordt CNG wel een reëele optie ( break-even point km/j). Tabel $2. Break-even points van CNG ten opzichte van de huidige typen Break-even point jaarkilometrage Huidig ~emiddeld jaarkilometrage benzine diesel LPG Bestelauto s benzine ] diesel û00 LPG Vrachtauto s diesel Juridische aspecten Het EBA heeft in het kader van deze studie onderzoek verricht naar de juridische aspecten van CNG. Met name is gekeken naar de juridische randvoorwaarden voor aardgasvulstations, inpandig stellen, het vullen en repareren van CNG~voertuigen, de CNG-voer[uigen zelf en de leveringsvoorwaarden voor aardgas. Het realiseren van vulstations op bestaande tanklocaties lijkt in eerste instantie geen problemen met zich mee te brengen indien aan de voorwaarde wordt voldaan dat er minimaal een afstand van 15 m is tussen de buffer en de woonbebouwing, 5 m ten opzichte van de vulpunten van andere motorbrandstoffen en 5 m ten opzichte van tankzuilen. Deze eisen zijn minder streng dan voor LPG, hierbij is namelijk een afstand van 80 m vereist tussen het vulpunt en de bebouwing, lnpandig vullen is op dit moment voor alle Brandstofprijzen 1992 (exclusief BTW): Benzine Hfl. 1,62 Diesel Hfl. 0,95 LPG Hfl. 0,46 CNG Hfl. 0,46 7

8 CNG~voertuigen verboden en inpandig stailen is beperkt tot ten hoogste 10 voertuigen per locatie. Er bestaat geen Europese overeenstemming ten aanzien van de eisen die aan CNG-voertuigen gesteld moeten worden. In Nederland zal, in tegenstelling tot de andere landen, per april 1993 een automatische afsiuiter vereist worden voor CNG-voertuigen. De huidige goedgekeurde voertuigen kunnen hiervoor temggeroepen worden door de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW). Er is slechts sprake van tijdelijke overeenkomsten inzake de inbouw van CNG-installaties tussen enkele inbouwers en de RDW. Gasgebruik voor CNG-doeleinden stuit niet op bijzondere leveringsvoorwaarden, vanuit de Gasunie. Luchtverontreiniging Teneinde de effecten op de luchtverontreiniging van CNG ten opzichte van de overige motor~ brandstoffen te kunnen afwegen is een luchtverontreinigingsindicator bepaald. Deze indicator bevat de volgende stoffen: koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, zwaveldioxide, stof, en kooldioxide. De luchtverontreinigingsindicator is berekend voor dezelfde voertuigtypen als waarvoor de kosten zijn berekend. Voorts zijn er voor het gemiddelde wagenpark in 1990 en 2000 berekeningen gemaakt van de luchtverontreinigingsindicator. Hieruit blijkt dat personen- en bestelauto s op benzine in 2000 zo n 70% schoner zijn dan in 1990 door de introductie van de geregelde driewegkatalysator. Voor[s blijkt dat een CbIG-vrachtauto in 2000 ongeveer 40% schoner is dan de dieselvrachtauto. De luchtverontreinigingsindicator van de CNG personen- en bestelauto is lager dan voor benzine in De diesel (na 1996), LPG of CNG personen- en bestelauto s verschillen niet significant van elkaar. Aangezien de waarde van de weegfactoren niet 100% obiectief is vast te stellen en hier wordt gesproken over gemiddelde auto s, zijn verschillen van enkele procentpunten niet significant te noemen. Voor het gemiddelde wagenpark in 2000 leiden CNG personen- en bestelauto s tot een reductie van de CO 2 uitstoot: ten opzichte van benzine ongeveer 45%, ten opzichte van diesel ongeveer 20% en ten opzichte van LPG ongeveer 15%. De CNG vrachtauto geeft slechts een CO 2 reductie van 2% ten opzichte van een dieselvrachtauto. Ook de uitstoot van huidige nieuwe voertuigtypen zijn verge~ Ieken. Hieruit blijkt dat een milieuwinst te behalen valt als er een dieselpersonen- en bestelauto wordt vervangen door een benzine, LPG of CNG versie met een geregelde driewegkatalysator. Ook de CìtGovrachtauto is schoner dan äe äieselvrachtauto. Tenslotte zijn de indirecte emissies van de verschillende motorbrandstoffen met elkaar vergeleken. De indirecte emissies blijken bij het gebruik van aardgas het laagst te zijn. in het geval van een groot tankstation voor aardgas bedraagt het verschil ten opzichte van benzine zo n 60%. Het aandeel van de indirecte emissies zal ongeveer 15% zijn van de totale emissies in Scenario s Er zijn twee scenario s voor het zichtjaar 2000 doorgerekenà, namelijk het grote wagenparken scenario (wagenparken bestaande uit minstens 20 voertuigen, exclusief Ieasemaatschappijen) en het alle wagenparken scenario (wagenparken bestaande uit minstens vijf voertuigen inclusief leasemaatschappijen). Het eerste scenario geeft: een indicatie van het aantal CNG-voertuigen indien marktintroductie plaats vindt via fleetowners. Het tweede scenario geeft een indicatie van de markt voor CNG indien ook kleinere wagenparken worden meegenomen. Voor elk scenario zijn er drie varianten, zogenaamde gevoeligheidsanaiyses, doorgerekend, namelijk optimistisch (CNG-prijs 36 cent per m~), pessimistisch (CNG-prijs 56 cent per m 3) en wegenbelasting (CNG-prijs 46 cent per m 3, wegenbelastingtarieven gelijk voor alle motorbrandstoffen). Tevens is er een variant zonder CblG doorgerekend om de milieu-effecten van de introductie van CNG te vergelijken. De scenario berekeningen zijn in eerste instantie gebaseerd op financieel-economische criteria. Dit leverde echter een zeer grote markt voor LPG- en CNG-voertuigen op, waarbij het werkeli~ke marktaandeel voor LPG beduidend achter liep op de berekende marktaandelen. Teneinde voor dit te positieve beeld van de markt voor CNG te corrigeren, is 8

9 voor 2000 zowel voor LPG als voor CNG een correctiefe~ctor toegepast, gebaseerd op de verhouding tussen het berekende en het werkeliike marktaandeel van LPG in Het aantal CNG-voertuigen in het grote wagenpark scenario ligt tussen de 1400 en de 1950 voertuigen b~j een totaal van circa voertuigen. Bij het alle wagenparken scenario draagt het aantal CNG-voertuigen minimaal 5680 en maximaal 8420 voertuigen op een totaal van ongeveer voertuigen. Bij beide scenario s wordt het langste aantal voertuigen gevonden bij de pessimistische variant en het grootste aantal voertuigen bij de wegenbelasting vari ant. Bij beide scenario s neemt het aantal CNG-bestel- en vrachtauto s in zeer geringe mate toe. Dit heeft als oorzaak dat ~n de actuele situatie het marktaandeel van LPG bestelauto s zeer klein is, ~n relatie tot de rentabiliteit van LPG. Aangenomen dat een soortgelijke discrepantie bij CNG zal optreden. Het totale CNG-verbruik Iigt tussen de 4,5 en 5,8 miljoen m ~ in het grote wagenparken scenario en tussen de 18,2 en de 24,7 miljoen m ~ in het alle wagenparken scenario. Het aantal benodigde vulstations in het eerste scenario is zo n 5 à 6 en in het tweede scenario zo n 20 à 27. Voor het eerste scenario zijn hiervoor enkele mogelijk geschikte tanklocaties aangegeven. De CNG-vraag in het tweede scenario lijkt te groot te zijn om hiervoor geschikte tanklocaties te vinden bij bestaande tankstations. Tenslotte zijn de effecten op de luchtverontreinigingsindicator berekend voor de twee scenario s. De scenario s geven geen significante da ing van de uchtverontreinigingsindicator te zien. Dit heeft als oorzaak dat er slechts een gering aantal CNG-voertuigen op de markt penetreert. Bovendien vindt penetratie in hoofdzaak in de personenautomarkt plaats, waar CNG alleen ten opzichte van benzine voorde en heeft. Waar CNG de meeste mi ieuw~nst boekt, bij de vrachtauto s, penetreren slechts tussen de 3 en de 40 voertuigen in de verschillende varianten. Indien dit aantal groter uit zou vallen, is wel een effect te verwachten op de luchtverontreinigingsindicator. 9

10 10

11 1. INLEIDING De laatste jaren staat het miiieu sterk in de belangstelling. Het maatschappelijk draagvlak om iets voor het milieu te doen is de afgelopen jaren toegenomen. Verschillende actoren in Nederland zijn op verschillende niveaus bezig, door middel van milieubeleidsplannen, beleid te ontwikkeien teneinde de toestand van het milieu te verbeteren. Zo heeft de nationale overheid haar aangepaste versie van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP+) gepresenteerd en werkt zowel de overheid als het bedrijfsleven via Bedrijfsinterne Milieuzorg aan een verbetering van het milieu. Ook energiebedrijven werken aan Milieu-Actie Plannen (/v~ap), teneinde de milieu-effecten van het gebruik van energie in hun leveringsgebied te beperken. Het Gemeentelijk Energiebedriif Amsterdam (KBA) heeft in 1990 haar MAP gepresenteerd. Eén van de maatregelen van het MAP is de invoering van aardgas als motorbrandstof in het verkeer en vervoer, In 1992 zijn drie projecten van start gegaan met aardgas als motorbrandstof, namelijk een experiment met één rondvaartboot en een experiment met drie aardgasbussen en één rendabele toepassing bij 200 voertuigen van het wagenpark van het EBA. Voor verdere introductie van aardgas als motorbrandstof in het verkeer en vervoer in Amsterdam wordt aansluiting gezocht bij eigenaren van grote wagenparken die hierin een voortrekkersfunctie zouden kunnen vervullen. Een onderzoeksopdracht is hiervoor verleend aan de unit Energiestudies (ESC) van het Energieonderzoek Centrum NederIand. Dit onderzoek vormt een onderdeel van het EG-project "Regional and Urban Energy planning". Voor de begeleiding van de studie is een commissie ingesteld bestaande uit de volgende personen: de heer A. van den Brand (PTT-Rac), mevrouw C. Hartman (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), de heer J.P.M. Meijer (TEXACO), de heer F. Nauta (Milieudienst Amsterdam), de heer E.J. de Ruwe (Talcar Lease BV) en de heten J.C.J. ideler, N.J. Koenders en H. Nooter van het EBA. Doel van het onderzoek was het bepalen van de haalbaarheid van een netwerk van aardgasvul stations in de gemeente Amsterdam. Hierbij spelen economische, technische en juridische aspecten een rol, alsmede de bereidheid van fleetowners en o[iemaatschappijen om te investeren in aardgas ais motorbrandstof. De milieugevoigen van de inzet van aardgas in het Amsterdamse wagenpark zijn aan de hand van twee scenario s berekend. Daarnaast zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd ten aanzien van de aardgasprijs en de wegenbelasting. De opzet van het rapport is als volgt. Kerst wordt een analyse gemaakt van het huidige wagenpark in Amsterdam (hoofdstuk 2). Met een aantal eigenaren van grote wagenparken zijn vraaggesprekken gehouden teneinde de mate van bereidheid te onderzoeken om te investeren in aardgasvoertuigen en in aardgasvulstations (paragraaf 3.1.). Tevens zijn twee oliemaatschappijen benaderd met de vraag of ze willen investeren in aardgasvulstations (paragraaf 3.2.). Vervolgens zijn financieel-economische berekeningen gemaakt ten aanzien van de kosten van aardgasvoertuigen in paragraaf 4.1. en van aardgasvulstations in paragraaf 4.2. In hoofdstuk 5 zijn de juridische randvoorwaarden voor de introductie van aardgas in het verkeer aangegeven door H. Nooter van het EBA. In hoofdstuk 6 staat de methode aangegeven voor het betekenen van de gevolgen voor de luchtverontreiniging. In hoofdstuk 7 staan de uitgangspunten en de resultaten van scenario s vermeld. 11

12 12

13 2. TECHNISCH POTENTIEEL 2.1. lnleiding In Nederland zijn reeds gedurende een aantai jaren experimenten met aardgasvoertuigen in uitvoering. Het EBA heeft onlangs 20 voertuigen van het eigen wagenpark laten ombouwen naar aardgas en is van plan om er uiteindelijk 200 om te bouwen. Na deze eerste start wil het EBA het onderhavige onderzoek laten doen naar verdere marktintroductie van aardgasvoertuigen. Hierbij wil men zich in eerste instantie richten op die bedrijven die grote wagenparken in beheer hebben en daar tevens zeggenschap over hebben. Het doel van dit hoofdstuk is om deze wagenparkbeheerders te identificeren /paragraaf 2.2) en vervolgens bedrijven te selecteren die geografisch gezien gunstig gelegen zijn ten opzichte van andere wagenparkbeheerders, het 8 bar gasnet en tankstations. Voor de identificatie van grote wagenparkbeheerders zal in dit hoofdstuk eerst aangegeven worden hoeveel voertuigen en eigenaren van voertuigen in Amsterdam staan geregistreerd. Vervolgens wordt verder gewerkt met een bestand dat bestaat uit wagenparken die minstens uit vijf voertuigen bestaan en geregistreerd staan op naam van bedrijven. Hierna zijn voor de grote wagenparken bestaande uit minstens twintig voertuigen de bedrijfssectoren opgezocht waartoe zij behoren. ~dit dit laatste bestand is tenslotte op basis van geografische ligging en grootte van het wagenpark een selectie gemaakt van bedrijven waarmee vraaggesprekken gehouden zijn teneinde de mate van bereidheid om voertuigen te laten ombouwen naar aardgas te meten. De selecties van het aantal wagenparken zijn gemaakt met behuip van het RAI databestand. Met het RAI databestand kunnen o.a. de volgende selecties worden gemaakt: - Naam eigenaar; - Soort eigenaar; - Adres eigenaar; - Postcode; - Soort motorbrandstof (benzine, diesel of LPG); - Soort voertuig (personen-, bestel- of vrachtauto). Het RAI databestand heeft enkele beperkingen. In het RAI databestand staan namelijk alleen die voertuigen geregistreerd die volgens het kentekenregistratie bestand van Veendam in de gemeente Amsterdam geregistreerd staan. De voertuigen die niet in Amsterdam geregistreerd staan, bijvoorbeeld omdat het hoofdkantoor of de leasemaatschappij buiten Amsterdam gevestigd is, staan dus niet in dit bestand ook al rijden zij wel in Amsterdam rond. Anderzijds staan er voertuigen geregistreerd die niet in Amsterdam rondrijden, bijvoorbeeld van een organisatie die het hoofdkantoor in Amsterdam heeft, maar landelijk opereert. Het bestand kent voorts nog beperkingen in de zin dat indien bedrijven geen veranderingen doorgeven aan Veendam, deze ook niet verwerkt zijn en derhalve het bestand niet de juiste stand van zaken weergeeft. Bijvoorbeeld het Energiebedrijf Amsterdam least zijn voertuigen bij een leasemaatschappij; de voertuigen staan echter nog geregistreerd onder de naam Energiebedrijf Amsterdam. Indien tenslotte verhuizingen van bedrijven niet worden doorgegeven aan Veendam dan is het mogelijk dat een deel van de vloot op het oude adres staat geregistreerd en een deel op het nieuwe adres. Vanwege deze beperkingen geeft het RAI databestand geen exacte informatie, maar wel een indica tie over het aantal voertuigen per locatie Selectie van grote wagenparken Voor het bepalen van het technisch potentieel voor aardgasvoertuigen in Amsterdam is het eerst noodzakelijk om enig inzicht te verkrijgen over aantallen voertuigen en eigenaren van voertuigen die in Amsterdam geregistreerd staan. Hiertoe zijn er tellingen uitgevoerd door de RAI naar het totaal aantal voertuigen en eigenaren die geregistreerd staan in Amsterdam. De RAI heeft hierbij 13

14 onderscheid gemaakt naar het aantai voertuigen per adres (wagenparkcategorie) en naar het aantal voertuigen in particulier bezit. Het resultaat hiervan is te zien in tabel 2.]. Tabel 2.1. Resultaten tellingen d.d. 12 mei 1992 AantaI voertuigen per adres Aantal adressen Aantal voertuigen Aantal voertuigen in particuher bezit (in %) Eén voertuig Twee voertuigen Drie voertuigen Vier voertuigen Vijf en meer voertuigen Totaal Na dit eerste overzicht van het aantal wagenparken in Amsterdam is door ESC een deel van het kentekenregistratiebestand van de RAI geanaiyseerd teneinde meer inzicht te verkrijgen in de doelgroep van het onderzoek, namelijk de grote wagenparken in bezit van bedrijven. Het deel van het RAi bestand (bestand A) heeft betrekking op de wagenparken ~n Amsterdam bestaande uit m~nstens viif voertuigen exclusief de wagenparken in particulier bezit. De analyse van het RAI databestand heeft dus uits]uitend betrekking op de categorie vijf en meer voertuigen uit tabel 2.1, verminderd met het aantal voertuigen dat in particulier bezit is. Vo~gens bestand A zijn er wagenparkbez~tters (exclusief particulieren) met een voertuigpark bestaande uit minstens vijf voertuigen. De resultaten hiervan verschillen met de resultaten van de tellingen die uitgevoerd zijn door de RA~ en zijn gepresenteerd in tabel 2.1. Dit verschil is gelegen in het feit dat de tellingen niet op dezelfde datum zijn verricht als de ter beschikking steiling van databestand A. Aantal adressen wagenparken minstens 5 voertuigen: Wagenparkgrootte [] D [] 400 en meer Totaal aantal adressen in Amsterdam: (90% particulier) Figuur 2.1. Aantal wagenparkbezitters naar grootteklasse Teneinde bestand A goed te kunnen analyseren is dit verder opgesp]itst naar grootte. De grenzen van de categodeën zijn hierbij tamelijk willekeurig gekozen. Het grootste deei van de wagenparkbezitters uit bestand A, namelijk 913 (79%) is in te delen in de categorie 5-19 voertuigen (zie figuur 2.~)

15 Terwijl 14 wagenparkbezitters met een wagenpark van meer dan 400 voertuigen slechts 1,2% van het totaal aantal wagenparkbezitters uitmaken, staat deze groep wel zo n voertuigen oftewel 60% van het totale aantal voertuigen uit bestand A ter beschikking (zie figuur 2.2). Slechts voertuigen (15%) is in bezit van de wagenparkcategorie 5~ 19 voertuigen. Aantal voertuigen van wagenparken minstens 5 voertuigen: ~ wagenparkgrootte [] [] 400 en meer Totaal aantal voertuigen in Amsterdam: ( 69% particulier) Figuur 2.2. Aantal voertuigen in bezit van wagenparkbezitters naar grootteklasse Omdat gezocht wordt naar een selectie van wagenparkbezitters die kunnen worden geïnterviewd, zal voor verdere analyse gewerkt worden met bestand B bestaande uit wagenparken met minstens 20 voertuigen. Van de wagenparkbezitters uit bestand B is de bijbehorende SBl-code (Standaard Bedrijfs Indeling van het CBS) opgezocht. De leasemaatschappijen domineren het bestand aangezien zij 65% van het aantal voertuigen in deze categorie in bezit hebben. Een kenmerk van leasemaatschappijen is dat zij niet beslissen welke voertuigen er aangeschaft worden, maar dat de klant dit bepaalt. De leasemaatschappijen voeren ten aanzien van aardgasvoertuigen en elektrische voertuigen, zoals gebleken is uit door ESC gehouden interviews met leasemaatschappijen, een zogenaamd vraag-voigend beleid. Dit wil zeggen elk type voertuig dat de klant wil leasen, zal de leasemaatschappij leasen. Voor dit onderzoek is het van belang om alleen die bedrijven te benaderen die de investeringsbeslissingen nemen ten aanzien van welk type auto er aangeschaft gaat worden. Een nadere afbakening van de terra wagenparkbezitter is dan ook voor het verdere verloop van het onderzoek gewenst. Deze afbakening zal in dit onderzoek plaatsvinden via de term fleetowner. Met een fleetowner wordt bedoeld een bedrijf dat een wagenpark bezit, al of niet in juridische eigendom, bestaande uit minstens twintig voertuigen en dat bovendien investeringsbeslissir~gen neemt over de aankoop van bepaalde typen voertuigen. Een Ieasemaatschappij, die meestal een wagenpark bezit van twintig of meer voertuigen maar geen investeringsbeslissingen neemt omtrent de aankoop van bepaalde typen voertuigen, im~ mers dat bepaait de klant, is dus geen fleetowner. Daarentegen is een bedrijf dat twintig o[ meer voertuigen least wel een fleetowner. In het vervolg wordt het onderzoek beperkt tot de fleetowners. Deze zijn samengevat in bestand C (bestand B exciusief leasemaatschappijen). De indeling van fleetowners naar SBI-code is gegeven in tabel 2.2. ]5

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Doorrekenen H2 scenario

Doorrekenen H2 scenario Doorrekenen H2 scenario Significant B.V. 28 oktober 2010 Paul van Hooff Scenarioberekeningen Om de gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de busvloot in de Stadsregio Arnhem Nijmegen te kunnen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente 1. Achtergrond Uit de klimaatvoetafdruk zoals dat voor het jaar 2013 is opgesteld, bleek dat de klimaatvoetafdruk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 1. PROVINCIE UTRECHT Subsidieverordening stimulering aardgasvoertuigen Provincie Utrecht (tot 7,5 ton) 5.000 (vanaf 7,5 ton)

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Ga vooruit naar een duurzame toekomst.

Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Rijden op OGO CNG is schoner, goedkoper en makkelijk. Verder vooruit Inhoudsopgave Duurzame en betaalbare mobiliteit binnen handbereik 4 Groeiende behoefte naar duurzaamheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 1. LANDELIJK Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Bedrag personenauto

Nadere informatie

FLEETBAROMETER Nederland

FLEETBAROMETER Nederland 1 FLEETBAROMETER 2016 Nederland 2 Inhoudsopgave I KENMERKEN VAN HET WAGENPARK p.16 II FINANCIERING p.35 III TELEMATICA EN MOBIELE APPS p.43 IV VEILIGHEID p.55 V ZELFRIJDEND VOERTUIG p.59 VI PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

De SLIMME KEUZE voor

De SLIMME KEUZE voor Aardgas voor voertuigen De SLIMME KEUZE voor uw onderneming DATS 24, meer dan brandstof alleen DATS 24 maakt deel uit van Colruyt Group en zet ook resoluut in op duurzaamheid. DATS 24 draagt dus graag

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A Survey BV - APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Survey BV Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : juli

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT!

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! Omschrijving Lincon BV Lincon is een ingenieursbureau met zijn wortels in de wereld van beton en betonconstructies. Het bedrijf bestaat al ruim 15

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Nationaal Zakenauto Onderzoek 2009 Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Samenvatting In september heeft RDC in samenwerking met Automobiel Management onderzoek gedaan naar de effecten van

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN

ENERGIE MEETPLAN ENERGIE MEETPLAN 2014-2017 syndus group 3-8-2016 3.B.2_2 Energie meetplan 2014-2017 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. Planning meetmomenten... 5 2.1. Meetmomenten vestigingen

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. CO 2 Reductie doelstellingen De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht

Gezonde lucht voor Utrecht Gezonde lucht voor Utrecht Aanvullende maatregelen luchtkwaliteit Programmabureau Luchtkwaliteit Gemeente Utrecht Context Gezondheid van Utrechters voorop Ambitie college: Europese normen zijn minimumnormen

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Ter stimulering van Groengas auto s zijn er diverse subsidieregelingen mogelijk. Landelijk bestaan de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Regionaal worden verschillende

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 1. PROVINCIE OVERIJSSEL Subsidieregeling voor rijden op groengas Bedrag

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 887 Derde Nationaal Milieubeleidsplan Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: bedrijf (ingeschreven

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Toelichting VLAREM-trein 2011. LNE - Afdeling Milieuvergunningen Willy Deberdt AARDGASTANKSTATIONS 2 en 6 februari 2012 Gent en Leuven

Toelichting VLAREM-trein 2011. LNE - Afdeling Milieuvergunningen Willy Deberdt AARDGASTANKSTATIONS 2 en 6 februari 2012 Gent en Leuven Toelichting VLAREM-trein 2011 LNE - Afdeling Milieuvergunningen Willy Deberdt AARDGASTANKSTATIONS 2 en 6 februari 2012 Gent en Leuven Overzicht 1. Wat? 2. Aanleiding 3. Haalbaarheid van de technologie

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt.

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Shell doet met merk-gebonden brandstofpas goede zaken in het grootzakelijk segment. Fleet Profile heeft onderzoek

Nadere informatie

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport elektrisch rijden OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: elektrisch rijden Mei 2013 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie In opdracht van: Josée Boormans, Directie BV, afdeling

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen Memo Betreft Informatiebulletin ISO 14001-1 Datum 15-12-2015 Kragten is bezig een milieumanagementsysteem in te richten, met als oogmerk het behalen van het certificaat ISO 14001. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2021

Energie meetplan 2015-2021 Energie meetplan 2015-2021 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 6 4.2. Monitoring

Nadere informatie

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam!

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Noord-Nederland is een prachtig deel van Nederland. Prachtig vanwege de natuur, de mentaliteit van de mensen en de ruimte. Een plek waar duurzaamheid steeds meer ruimte

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2-update februari 2016

CO2-update februari 2016 CO2-update 2015 29 februari 2016 CO 2 -RAPPORTAGE 2015 Deze rapportage beslaat het gehele jaar 2015 inzake de CO 2 uitstoot van de Groep. WIJZIGINGEN IN DE ORGANISATIE Medio april 2015 is het hoofdkantoor

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

Oplossingen waarmee u écht verder komt

Oplossingen waarmee u écht verder komt Oplossingen waarmee u écht verder komt Alleen BP PLUS biedt de beste oplossingen om uw wagenpark zo efficiënt mogelijk in te zetten. Van een omvangrijk Europees netwerk van tankstations tot uitgebreide

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 11

Provinciaal blad 2011, 11 Provinciaal blad 2011, 11 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 februari 2011, nr. 2011INT267486, tot wijziging van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie aardgasvoertuigen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations Erik Büthker 1 december 2009 congres Relevant Ringwade 71, 3439 LM, Nieuwegein Postbus 1033, 3430 BA, Nieuwegein Tel: (030) 285 3320 Fax: (030) 285 4850 info@cngnet.nl

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Lage-emissie zones in België. What s next?

Lage-emissie zones in België. What s next? Lage-emissie zones in België What s next? Lage-emissiezones Onlangs kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat vanaf 2018 de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan zullen worden geweerd

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie