Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid."

Transcriptie

1 Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen FREDERIK ANSEEL Niet alles aan Amerika is fake Blz. 3 OPINIE Rugzak weegt te zwaar Blz. 10 GUY STANDING Behoort u al tot het precariaat? Blz. 12 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR + DOSSIER OVERHEID l De werven van de staatssecretaris l Het succesdieet van de FOD Sociale Zekerheid l Interims? Wij zien niet in waarom Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in Hendrik Bogaert jobs op jobat.be Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14

2 EDITO RETOUR Het minimumloon moet 10 procent hoger. Met die boodschap lieten de verzamelde socialistische kopstukken van vakbond en politiek op 1 mei de zon schijnen. Populistisch, maar verstaanbaar, vooral voor diegenen die aan het minimumtarief werken. Een verhoging van hun loon, van euro naar euro bruto per maand, voorkomt volgens het ABVV de verdere toename van de working poor in ons land. Is dat zo? Wie het berekent, merkt dat er van de ruwweg 150 euro bruto opslag ongeveer 50 euro netto overblijft. Een gehuwde/samenwonende zonder kinderen verdient dan euro in plaats van euro netto per maand; een gehuwde met een kind ten laste, of een alleenstaande, euro in plaats van euro. Iedereen weet wat huisvesting, mobiliteit en telecommunicatie Het enige ticket kosten en beseft dat naar een grotere ook met die lonen extra s ver te zoeken zijn. middenklasse zijn Veel belangrijker dan werknemers voor hoe hoog onze minimumlonen zijn, is dan wie jobverlies ook: wat is hun koopkracht? geen retourtje Als het zo is dat de Belgische minimumlonen, armoede is die al tot de hoogste in Europa behoren, niet of amper volstaan om te voorzien in de hierboven opgesomde basisbehoeften kunnen we enkel vaststellen dat er daar iets fout zit. Toch maar hogere minimumlonen dan, zoals de Europese Commissie in haar jobplan aanbeveelt? De vraag is of dat advies ook de Belgische lonen voor ogen heeft, en niet eerder de Bulgaarse die niet boven de 200 euro per maand uitkomen. Hogere minimumlonen zijn immers een tweesnijdend zwaard. Ze stimuleren de consumptie, en de economie, maar kunnen ook een rem zijn op jobcreatie, zeker in moeilijke tijden. Bovendien wil een werkgever die meer betaalt, daar iets voor krijgen wat hij elders niet vindt. Klassieke lageloonarbeid heeft wat dat betreft niet de beste troeven, getuige de vele verhuizen naar lagelonenlanden. En is er al niet de index, die arbeid elk jaar een stukje duurder maakt zonder de koopkracht wezenlijk te verhogen? De eis voor een hoger minimumloon via hogere brutolonen klinkt goed, maar is niet structureel. Het enige ticket naar een grotere middenklasse zijn duurzame (beter betaalde) jobs met duidelijke meerwaarde, uitgeoefend door goed opgeleide, flexibele werknemers voor wie jobverlies geen retourtje armoede is. In combinatie met lagere lasten op loon, wint iedereen daarbij. Van de politiek vraagt dat visie, durf en investeringen over de grenzen van de legislatuur, van de vakbonden begrip voor een flexibele arbeidsmarkt en van werkgevers en werknemers een productieve invulling van het loon naar werken -principe. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT ARBEIDSVRAAG We moeten kandidaten aantrekken die opgeleid zijn en een diploma hebben. Momenteel trekken we vooral mensen aan die in een ander land afgewezen werden Minister van Werk Monica De Coninck ijverde deze week voor meer economische migratie. Onze politiek ter zake moet dan wel heel wat duidelijker worden, vindt de minister. Ik ben in ziekteverlof en mijn dochter doet haar communie. Heb ik nog recht op deze extra dag klein verlet? Wanneer je zoon of dochter haar plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, heb je recht op één dag klein verlet. Dit geldt niet voor de eerste communie of het lentefeest. Een dag klein verlet houdt concreet in dat je van het werk afwezig mag blijven zonder loonverlies. Uiteraard moet je een aantal voorwaarden naleven. Zo moet jouw werkgever vooraf verwittigd worden en moet je de dag afwezigheid gebruiken waarvoor hij bestemd is. Jouw werkgever kan je deze dag klein verlet niet weigeren, maar hij kan natuurlijk wel een bewijs vragen. Ben je ziek, dan is je arbeidsovereenkomst geschorst. Op dat ogenblik kan je moeilijk aanvoeren dat je omwille van je job de plechtigheid niet kan bijwonen, bijgevolg zal je in dat geval geen recht hebben op klein verlet. Je kan deze dag niet opsparen om deze dan op een andere dag ergens in de verre toekomst op te nemen. Zondag De dag klein verlet moet dus in principe opgenomen worden op de dag van de plechtigheid. Valt dit evenwel samen met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan wordt de mogelijkheid geboden de dag klein verlet op te nemen op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of er op volgt. Dit betekent concreet dat wanneer je onderneming open is en er gewerkt wordt van maandag tot vrijdag, jij ook werkt van maandag tot vrijdag en de plechtigheid valt op een zondag, je de voorafgaande vrijdag of de volgende maandag recht hebt op een dag klein verlet. Stel dat je een volledige week voor de communie of het feest ziek bent, en je in principe de maandag erop moest terugkeren, dan kan je alsnog deze dag van klein verlet opnemen op maandag. Geen plicht Ook deeltijdse werknemers vallen mogelijk uit de boot. Een werknemer die in ons voorbeeld enkel werkt van dinsdag tot donderdag, zal geen recht hebben op klein verlet. Natuurlijk kan er in jouw onderneming of activiteitensector een gunstiger regime bestaan dan de hier besproken wettelijke regeling. Kijk dit steeds na bij jouw werkgever! Tot slot is het opnemen van klein verlet een recht maar geen plicht. Wil je toch gaan werken, dan kan dit. IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTMENT, INFORMATION KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN PLICHTEN

3 02 03 I am Superman Anseel en Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril De Amerikaanse service with a smile wordt vaak afgedaan als oppervlakkig. Maar het is niet allemaal fake Vorige week ging de jaarlijkse hoogmis voor organisatiepsychologie door in San Diego. Vierduizend onderzoekers sloten zich drie dagen op in een mastodont van een hotel om te luisteren naar elkaars onderzoek. Dit alles in het besef dat vijfhonderd meter verder de Pacific Ocean zich voor ons uitstrekte onder een stralende en verleidelijke zon. En ik was erbij. Vooral binnen, en ok, af en toe ook buiten. Tijdens elk congres in de VS onderga ik dezelfde cultuurshock. Die heeft weinig met het onderzoek te maken, maar wel met de manier waarop Amerikanen hun werk opvatten. De opgewektheid, drive en can do-mentaliteit hebben voor ons, Europeanen, een bijna komisch effect. Het contrast is zo verbijsterend dat ik dit jaar bij terugkeer bijna besloot rechtsomkeer te maken. In San Diego werden we op weg naar de luchthaven geëntertaind door een enthousiaste buschauffeur die elke passagier persoonlijk informeerde over de juiste terminal en gate (twee keer!) waar we ons konden verfrissen en welke broodjeszaak te vermijden. Dit alles vergezeld van een aanstekelijke schaterlach en een ons geruststellend We will meet again, my friend. Hij stapte zelfs uit om ons de straat over te helpen, vrolijk de hand opstekend naar toeterende taxi-chauffeurs ( I am Superman! ). Smile schools Nee, sceptische lezer, er werd niet op een fooi gejaagd, de man had er gewoon plezier in. Twintig uur later landden we op Belgische grondgebied en willen we onze auto oppikken. Aan het loket worden we door een onheilspellend gegrom begroet. We presenteren de grom ons bewijsje. Het roze formulier, mompelt de grom. Niet begrijpend kijken we elkaar aan. We werden nooit over een roze formulier ingelicht. We maken de man, betalingsbewijs in aanslag, duidelijk dat we dertig uur reisden en smeken uitgeput of we toch maar alsjeblief onze eigen wagen konden terugkrijgen. Reglement, gromde hij. Een lange stilte volgde, langs beide kanten van het loket. If looks could kill. Wat een contrast met Amerikaanse service with a smile. Die wordt vaak afgedaan als een oppervlakkige, bijna valse vriendelijkheid. We spreken over een Mickey Mouse-cultuur. En ja, som- mige ketens in de VS zenden hun medewerkers naar smile schools. Maar het is niet allemaal fake. Onderzoek toont aan dat er een cultuurverschil is. Amerikaanse werknemers vinden het belangrijk om positieve emoties te delen met hun klanten. Positieve emotionele connecties leiden tot klantenbinding. Authenticiteit is natuurlijk belangrijk. Een echt gemeende glimlach, de zogenaamde Duchenne-glimlach, geeft extra positieve effecten bij klanten. Dus, Belgische bedrijven, zorg alsjeblieft voor een positief klimaat en autonomie zodat medewerkers oprechte tevredenheid uitstralen bij hun klantencontacten. Elke procent stijging in werknemerstevredenheid leidt tot een 1,5 procent stijging in klantentevredenheid, dat heb ik dit jaar wél op congres geleerd. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. CARTOON

4 OVERHEID HENDRIK BOGAERT

5 04 05 Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in Een gebrek aan dadendrang kan je Hendrik Bogaert niet verwijten. Als staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare diensten zet hij werf na werf neer: vrouwenquota, evaluaties, lonen, uitzendarbeid... Nu werkt hij aan een loopbaanbeleid met fast tracks. Bogaert wil vooruit, maar tegen een faire prijs. Ik vind niet dat de overheid als werkgever marktconform moet zijn. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Bart Dewaele Op het bureau van de staatssecretaris staat een beeldje: de Randstad Award die de federale overheidsdiensten (FOD s) dit jaar in de wacht sleepten als aantrekkelijkste werkgever in de publieke sector. De cijfers liegen er niet om. Vorig jaar solliciteerden zo n mensen voor één van de jobs bij de federale ambtenarij. Dat de overheid jobzekerheid biedt, speelt daar - al wil ze dat zelf niet altijd even hard gezegd hebben - zeker in mee. Maar de overheid draagt ook sterke waarden uit. Het is een mooie gedachte om je carrière te wijden aan de vooruitgang van de samenleving. Daar haal je een voldoening uit die de meeste andere werkgevers niet kunnen bieden. Daarnaast krijgen onze medewerkers de mogelijkheid om arbeid en gezin op een evenwichtige manier te combineren. Ook de verloning is ondertussen competitief, zowel tijdens de loopbaan als wat het pensioen betreft. We bieden dus een heel mooi pakket aan. Voor wat, hoort wat, natuurlijk. Ik wil een lenige organisatie met sterke waarden, waarin gelijke kansen en meritocratie centraal staan. Wie de organisatie echt vooruit helpt, initiatief neemt, collega s meetrekt, die verdient het om aangemoedigd te worden. Om die meritocratie meer tot uiting te laten komen, is een verbeterde evaluatieprocedure nodig. Daar ben ik heel snel mee begonnen. Evaluaties van het overheidspersoneel zullen voortaan jaarlijks plaatsvinden. Maken de vaste benoeming en verloning het niet moeilijk om goede prestaties te belonen? Het klopt dat de vaste benoeming in de tekstboeken voor personeelsbeleid doorgaans niet aangestipt staat als dé grote motivator. Maar je werkt nu eenmaal binnen een bepaalde context, en binnen die context kan je het ook niet maken dat iemand in heel zijn leven nooit één keer geëvalueerd werd. Die evaluatie moet een warm moment zijn, een moment van aanmoediging. De procedure mag niet zijn wat ze nu is: de beoordeling is gunstig of ongunstig en als ze twee keer ongunstig is, lig je buiten. Op die manier leg je onnodig veel stress op die evaluatie. De evaluatie hoeft ook niet gepaard te gaan met een bonus. Een systeem met bonussen zit doorgaans heel gesofisticeerd in elkaar en kan alleen nuttig zijn in een heel gebalanceerde situatie van personeelsbeleid. Dat hebben we hier momenteel nog niet. Men moet zich door een evaluatie in de eerste plaats verstevigd en gemotiveerd voelen. Als werknemers af en toe horen van hun chef wat ze goed doen en wat er beter kan, dan krijgen ze ook goesting om het beter te doen. Ik vind het belangrijk dat de dingen gezegd worden zoals ze zijn. De procedure moet wel sterk vereenvoudigd worden. Daar zijn we momenteel druk mee bezig. De administratieve last moet omlaag en het evaluatiemoment moet veel minder werklast teweeg brengen voor de chef die moet evalueren. U bent voorstander van quota voor vrouwen, maar tegelijkertijd wil u de mogelijkheid beperkenomviervijfdetewerken.zaldatvrouwenniet afschrikken? Zij maken het meest gebruik van die regeling. Gelijkheid van kansen staat voor mij centraal. Veel vrouwen nemen deel aan het examen bij Selor, en het slaagpercentage ligt even hoog als bij mannen. Toch raken zij blijkbaar niet zo gemakkelijk benoemd. Hoewel ik intuïtief geen voorstander ben van quota, zullen we er nu gedurende een overgangsperiode toch gebruik van maken(tegen eind 2013 moet een derde van de federale topambtenaren een vrouw zijn, red.). Toen ik vaststelde dat het glazen plafond wel degelijk bestaat, was het voor mij vanzelfsprekend dat we dat moeten doorbreken. Het is van maatschappelijk belang dat vrouwen bij de overheid op alle niveaus vertegenwoordigd zijn, ook omdat ze bondgenoten zijn voor de modernisering van de overheid. Op zichzelf heb ik geen problemen met de vier vijfde week. De vraag is: wat doe je met de financiële aanmoediging daarvoor? Sommige mensen kiezen ervoor om voltijds te werken, anderen kiezen voor vier vijfde. Op dit moment krijgen beide groepen hetzelfde pensioen. Dat lijkt me niet helemaal eerlijk. Daarom hebben we beslist om die vijfde dag - waarop niet wordt gewerkt - enkel gedurende vijf jaar mee te tellen voor het pensioen. Ik ben voor een authentieke definitie van tijdskrediet: de flexibiliteit moet van twee kanten komen. Iedereen spreekt over onthaasting, maar de pendant is nooit helemaal ontwikkeld. Natuurlijk moet het mogelijk zijn om af en toe eens Ik denk dat er nog veel kan gebeuren wat betreft het efficiënt inzetten van de overheidsmiddelen rust te nemen. Deze regering wil ervoor zorgen dat dat in de toekomst ook mogelijk zal blijven. Dat mensen de keuze kunnen maken om het bijvoorbeeld wat rustiger aan te doen omdat er kindjes zijn - of het nu de man of de vrouw is die thuisblijft. Anderzijds moet het ook mogelijk zijn om juist méér te werken, wanneer je daar zelf voor kiest. Het is niet ondenkbaar dat een jong koppel ervoor zou kiezen om gedurende een periode in hun leven wat meer te doen, zodat ze bijvoorbeeld hun huis sneller kunnen afbetalen. Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht is voor het gezinsleven van onze medewerkers, maar er moet ook aandacht zijn voor de wensen van onze klanten. Die twee moeten in evenwicht zijn. Net als in de privésector zijn er ook bij de overheid periodes waarin iedereen een tandje moet bijsteken. Soms is er wat meer werk, soms is er wat minder werk. Het is belangrijk voor onze dienstverlening dat onze medewerkers flexibel zijn. Uwilfederaleambtenarendekansgevenmeerte werkenenzoookwatmeerteverdienen.welke vorm moet dat aannemen? Ik zal natuurlijk niet pleiten voor meer overuren. Je moet die flexibiliteit zien in een globaal systeem. Binnenkort zullen 65-plussers bijvoorbeeld kunnen blijven werken als ze daar zelf voor kiezen. Dat is een belangrijk signaal: wie langer wil werken, kan dat doen. Dat is heel wat anders dan mensen verplichten om langer te werken. Ik vind het sociaal hard om tegen iemand van 65 te zeggen dat hij langer moet werken. Daar ben ik absoluut niet voor. Onze buurlanden doen dat trouwens wél. Ook het mogelijk maken van interimarbeid past in dat globaal plan(zie kader, red.). Een complete convergentie tussen contractuelen en statutairen zal er niet komen, maar ik wil die statuten wel wat losser maken. Ik ben bezig met een nieuw loopbaanbeleid dat ervoor moet zorgen dat iedereen die binnenkomt in de organisatie, chef kan worden. Wie nu op zijn 22ste binnenkomt, weet perfect waar hij op zijn 62ste zal staan, hoeveel hij ongeveer zal verdienen en welk werk hij ongeveer zal doen. Ik wil de interne mobiliteit stimuleren en fast tracks invoeren, zodat getalenteerde mensen die dat graag willen, snel omhoog kunnen gaan. 40 procent van de federale ambtenaren is ouder dan50.zaldevergrijzingoptermijnniettotproblemen leiden? Veel mensen zien de vergrijzing als een opportuniteit om af te slanken zonder af te danken. Maar ik zie het ook als een probleem. Een ervaren medewerker die op pensioen >>

6 OVERHEID HENDRIK BOGAERT >> vertrekt, geeft een estafettestok door. Een jongere werknemer kan dan beginnen. Als er op een bepaald moment niet voldoende jongeren worden aangeworven - om budgettaire of andere redenen - dan valt die stok op de grond. Dat betekent dat je heel veel ervaring laat vallen. We moeten dus aan personeelsplanning en competentiemanagement doen, op lange termijn. Wat gebeurt er wanneer honderden mensen die weten hoe het moet, plots weg zijn? Dat is een probleem dat we in het oog moeten houden. Maar er is véél werk te doen, en daarom is focus zo belangrijk. Hier op het kabinet werken we met maximaal tien projecten tegelijk. Iedere keer dat er een project door de ministerraad gaat, nemen we er een ander bij. Het is niet mijn ambitie om één groot ambtenarenplan te maken. Ik wil concrete acties ondernemen die iets betekenen voor de mensen. Tot nu toe hebben we vier projecten afgewerkt. De quota voor vrouwelijke topambtenaren zijn een eerste belangrijke verwezenlijking. Daarnaast kunnen overheidsmanagers een eventueel overschot van hun budget voortaan herinvesteren in hun eigen departement. Ook dat is een cruciale stap. De kruispuntbank zal er voortaan voor zorgen dat mensen niet veertien keer dezelfde informatie moeten verstrekken aan de overheid, en - dat vergeet men vaak - dat de ambtenaren niet veertien keer dezelfde info moeten checken. Over de vier vijfde week hadden we het al. De overheid moet besparen, daarover is iedereen heteens.tochbentuniettevindenvoordeaanwervingsstop waar enkele van uw collega s voor hebben gepleit. Daar ben ik inderdaad niet voor te vinden, omdat de noden erg verschillend zijn van departement tot departement. Op mijn eigen departement - personeel en organisatie - doe ik een absolute wervingsstop. Ik probeer het goede voorbeeld te geven. Sommige departementen kunnen hun personeelsbestand wel beperken, maar andere moeten juist investeren in personeel. Als je gevangenissen bijbouwt, mag je toch niet zo naïef zijn om te denken dat je geen extra cipiers nodig hebt? We zoeken ook heel veel informatici. Zij zullen er op termijn net voor zorgen dat de overheid dankzij de automatisering minder mensen nodig heeft. De overheid moet een lenige, slanke organisatie worden. Ik denk dat er nog veel kan gebeuren wat betreft het efficiënt inzetten van de middelen. Het overheidsoptreden moet begrensd zijn, maar wat de overheid doet, moet ze wel goed doen. Ik ben voorstander van een heel sterke sociale zekerheid en van zware investeringen in een efficiënt openbaar vervoer. Ook de overheidsdiensten kunnen op termijn evolueren naar slanke organisaties die heel efficiënt en klantgericht werken. Ik wil grote callcenters inrichten waar mensen terechtkunnen met hun vragen. Een beleidcel moet nadenken over wat er moet veranderen, wat de maatschappelijke noden zijn en hoe we digitalisering en informatisering op een goede manier kunnen integreren. En er moeten veel informatici zijn om dat allemaal te doen draaien. U wil ook besparen op toplonen. Een overheidsmanagerzouwatubetreftnietmeerdan euro per jaar mogen verdienen. Als burgemeester werd ik altijd omringd door vrijwilligers. Zij werkten ergens voor de kost, maar ze wilden zich daarnaast ook inzetten voor iets anders. Ze spendeerden vaak heel wat uren aan dat vrijwilligerswerk. Op federaal of nationaal niveau kom je dat niet echt tegen, en dat vind ik wel jammer. Het is toch niet zo gek dat iemand die in de privésector werkt, op een bepaald ogenblik denkt: Nu zou ik eens een paar jaren van mijn carrière willen werken voor de overheid. Niet uit liefdadigheid, natuurlijk, want de salarissen zijn goed. Maar ik vind ook niet dat de overheid als werkgever marktconform moet zijn. Dat zou betekenen dat je managers in sommige gevallen meer dan een miljoen euro moet betalen. Daar geloof ik niet in. Wanneer je je inzet voor de gemeenschap, moet je daar ook een intrinsieke waarde, een ideaal in zien. Ik zeg ook niet dat iemand moet werken voor een hongerloon. Met twee keer het salaris van de premier kom je goed toe. Voor alle duidelijkheid: het gaat ook over de overheidsbedrijven. Het is vooral daar dat het probleem zich situeert. Binnen de overheid zelf verdienen managers maximaal euro, een groot verschil met wat de managers van overheidsbedrijven kunnen verdienen. Daar hoor je overheidsmanagers wel eens over klagen: Die mannen verdienen tien keer zoveel als ik, terwijl ik toch ook een organisatie met een paar duizend werknemers leid. Die ongelijkheid zou toch wat weggewerkt mogen worden. Toen u uw voorstel lanceerde om jaarlijks wat af te knijpen van de indexaanpassing van de lonen, kreegudewindvanvoren.staatunogsteedsachteruwidee? Binnen de overheid verdienen managers maximaal euro, een groot verschil met wat de managers van overheidsbedrijven kunnen verdienen We zitten met een objectief probleem. De vraag is hoe we dat probleem oplossen. Voor mij maakt het niet uit welke kleur de wagen heeft, hij moet goed rijden en veilig zijn. Voor het eerst worden we door Duitsland beconcurreerd op prijs. Vroeger was Duitsland het land van de kwalitatieve, dure producten. En nu gaat men plots onder onze prijs. Dat is een probleem. Je hoeft natuurlijk niet altijd het buitenland blind achterna te lopen. Je mag ook niet vergeten dat we heel goed onderwijs hebben in ons land. Als we de beste mensen op de arbeidsmarkt brengen, dan mogen die duurder zijn dan ergens anders. Als ons mensen beter opgeleid zijn, waarom zouden we ze dan minder betalen? Kwaliteit moet je degelijk verlonen. Ik geloof niet in dumpinglonen, zoals die bestaan in Duitsland. Als gevolg van de Hartz-hervormingen werken er veel Oost-Europeanen in de Duitse fabrieken, vaak voor 5 euro per uur. In België hebben we een minimumloon, dus wij zitten minstens aan 9 euro per uur. Dat is nog altijd niet veel, maar dat is het minimumloon. De klassieke lonen in de industrie liggen een stuk hoger, tussen de 25 en de 30 euro per uur. Dan wordt het verschil natuurlijk wel heel groot. Het zou goed zijn mochten we de index moderniseren, door het gewicht van de producten in de korf aan te passen. Kijk naar telefonie. Iedereen begint mobiel te bellen, maar in de index weegt vooral de vaste telefonie door, wat veel duurder is. Die hoge prijzen sluipen in de index en vertroebelen de lonen, waardoor de competitiviteit van onze ondernemingen achteruitgaat. Op zich vind ik het indexmechanisme een eerlijk systeem. Als de prijzen omhoog gaan, volgt je loon: dat is een christen-democratische gedachte. Als we de index kunnen redden, zou ik de eerste zijn om mij daarvoor in te zetten. Maar ik wil ook wel de eerste zijn om met een duurzame oplossing te komen. We mogen niet naïef zijn. De loonkosten liggen heel hoog in België: de OESO plaatst ons helemaal bovenaan. We moeten op zoek naar de gulden middenweg.

7 OVERHEID UITZENDARBEID Vakbonden botsen met staatssecretaris In België is uitzendarbeid nog steeds niet toegelaten in overheidsdiensten. De staatssecretaris voor Ambtenarenzaken wil daar verandering in brengen. De vakbond is niet enthousiast. groepen in onze samenleving komen momenteel niet aan de bak op de arbeidsmarkt. Dat komt voor een stuk misschien omdat ze niet vinnig genoeg zijn, maar vaak ook Bepaalde omdat ze onvoldoende kansen krijgen. Interimarbeid scoort goed bij kansengroepen, en voor hen kan het een opstap zijn naar vast werk, zo redeneert staatssecretaris Hendrik Bogaert. Ook voor studenten kan een tijdelijke job bij de overheid interessant zijn, denkt Bogaert. We zijn gestopt met het organiseren van vakantiejobs uit budgettaire overwegingen, maar als er in de loop van het jaar dringend nood is aan medewerkers, kunnen zij via interimarbeid aan de slag. Het inzetten van tijdelijke medewerkers via interimarbeid betekent voor de overheid ook een flinke besparing, zo zegt de staatssecretaris. Soms moeten we heel snel kunnen reageren, en het is weinig zinvol om mensen voltijds in dienst te nemen om af en toe een bepaalde piek op te vangen. De vakbonden stellen zich grote vragen bij het toelaten van Selor gaat sneller aanwerven De aanwervingsprocedure bij de federale overheid zal voortaan niet langer duren dan 12 weken. Tot nu toe kon dat tot 52 weken oplopen. Wanneer een klant op zoek ging naar een nieuwe medewerker, kon die ervoor opteren om eerst intern en vervolgens bij andere federale overheidsdiensten op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat, voordat we een vacature extern uitschreven, legt Cindy Dewaele van Selor uit. Vooral in de ogen van de klant duurde de aanwervingsprocedure dan heel lang. Daar zal nu verandering in komen, aangezien we die verschillende kandidatenpools nu tegelijkertijd kunnen bespelen. Maar ook voor de kandidaten betekent de nieuwe procedure een winsituatie. Zo zullen bepaalde functies voortaan niet twee, maar slechts één week gepubliceerd worden. Slaagt een kandidaat voor een selectietest, maar krijgt hij de job niet, dan zal hij bij een latere sollicitatie een vrijstelling krijgen voor dezelfde test. Op die manier verlagen we niet alleen de drempel om te solliciteren, we laten ook geen tijd verloren gaan, aldus Dewaele. (mo) uitzendarbeid. Eigenlijk zien we geen enkele reden om interimarbeid mogelijk te maken, stelt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten. In de overheidssector wordt personeel aangeworven op statutaire basis, wat betekent dat er vastheid van betrekking is. Zeker in deze economisch onzekere tijden willen we dat niet overboord gooien. Het geeft het personeel ook een zekere bescherming tegen allerlei vormen van politieke druk. Vriendjes Wij zien geen enkele reden om interimarbeid mogelijk te maken Luc Hamelinck, voorzitter ACV Openbare Diensten Karel Stessens, voorzitter van de socialistische overheidsvakbond ACOD, ziet evenmin in wat het nut is van interimarbeid bij de overheid. Er bestaan al voldoende systemen om mensen tijdelijk en snel aan te werven. Men kán het wel, maar men wíl niet. Want om contractuelen aan te werven, moet je natuurlijk een objectieve selectie doen. Dan kan je niet snel de vriendjes van je vriendjes inschakelen. Ook het argument van de kostenbesparing vegen de vakbonden van tafel. Iedereen weet toch dat interimarbeid voor de werkgever dure arbeid is. Er is de overheadkost voor het interimkantoor, er is de btw-kost en wie een interim nadien wil houden, wordt vaak geconfronteerd met een afkoopsom. Waarom zou de overheid meer uitgeven als het voor minder ook kan? Bovendien beschikt de overheid over eigen wervings- en selectiekanalen, zoals Selor voor de federale overheid. Selor stelt trouwens een online databank ter beschikking met personen die bereid zijn contractueel aan de slag te gaan, aldus Hamelinck. Hostesses Volgens Selor zelf sluit interimarbeid wel degelijk aan bij een behoefte binnen de overheid, zo benadrukt Cindy Dewaele, business unit manager bij het selectiebureau. Wanneer klanten bijvoorbeeld hostesses nodig hebben voor een bepaald evenement, schakelen ze meestal een evenementenbureau in. Dat brengt een ingewikkelde en lange aanbestedingsprocedure met zich mee die ook extra overheadkosten voor het bureau inhoudt. Terwijl de klant die mensen doorgaans maar één of twee dagen nodig heeft. Wél is het volgens Dewaele cruciaal dat uitzendarbeid op de juiste manier wordt ingezet. Wie een structurele behoefte heeft aan medewerkers, moet die uiteraard op een structurele manier invullen, via statutaire of contractuele tewerkstelling. Enkel voor opdrachten die dringend of heel kortstondig ingevuld moeten worden, is uitzendarbeid op zijn plaats. Selor dringt er zelf op aan om de kwaliteitsbewaking van het uitzendwerk voor haar rekening te nemen. We zouden kunnen werken met certificatie van uitzendkantoren, zodat we kunnen waken over bepaalde deontologische en diversiteitsaspecten. Aangezien interimarbeid vaak een opstap is naar langdurigere tewerkstelling, willen we toch nagaan of een kandidaat over de nodige basiscompetenties beschikt. Aan de hand van de monitoring van interimarbeid willen we meer structurele noden binnen de overheid opsporen waar dan misschien een andere oplossing meer op zijn plaats is, aldus Dewaele. (mo) Cindy Dewaele, Selor: Uitzendwerk kan enkel voor opdrachten die dringend of kortstondig moeten ingevuld worden.

8 OVERHEID BUDGET Het succesdieet van de fod sociale zekerheid In 2003 werkten er bij de FOD Sociale Zekerheid ambtenaren. Vandaag zijn dat er 700 minder. Intussen is hun dienstverlening er alleen maar op vooruitgegaan en zijn werknemers er meer tevreden dan ooit. Mijn taak is om te hervormen, niet om sociale werkgelegenheid te creëren, aldus directeur-generaal Tom Auwers. Tekst: Jan Bosteels / Foto: Koen Bauters Het succesdieet van de FOD Sociale Zekerheid is niet onopgemerkt gebleven. Tien jaar geleden wou 17 procent van de sollicitanten bij Selor (het selectiebureau van de federale overheid, red.) voor de FOD Sociale Zekerheid werken. Vandaag is dat 90 procent. Niet onbegrijpelijk als je het verhaal achter de hervorming hoort. De hypermoderne kantoorruimte waar Tom Auwers ons rondleidt, oogt opvallend leeg. Thuiswerken is bij deze FOD dagelijkse kost. Behalve de onthaal- en onderhoudsmedewerkers kan en mag iedereen thuiswerken, wanneer hij of zij wil, zo lang het werk maar gedaan wordt. Zelfs onze callcentermedewerkers werken thuis. Zij zijn, om begrijpelijke redenen, wel aan vaste uren gebonden. Is minder ambtenaren het geheim achter dit succes? Het aantal is niet relevant, al daalt het wel. Wij zijn gekrompen van naar werknemers. Als er mensen weggaan, worden ze niet vervangen. Met het geld dat vrijkomt, werven wij enkel aan wie volgens onze strategische analyse nodig is. Zo hebben we sinds 2003 enkel universitairen aangenomen. Het gevolg is dat de loonmassa gelijk is gebleven. Tijdens de economische crisis van de jaren tachtig werden mensen aangeworven bij wijze van sociale tewerkstelling. Is dat voorbij? Mijn taak bestaat erin mijn Directie-Generaal te leiden en de dienst te hervormen, niet om sociale werkgelegenheid te creëren. Het klopt dat de crisis van de jaren tachtig is opgelost door mensen aan te nemen in overheidsdienst, mensen die binnenkort op pensioen gaan. In 2003 was de gemiddelde leeftijd hier 54 jaar en zaten we over vier locaties verspreid. Toen we startten hadden we 38 procent mensen te veel en 14 procent te weinig, al naargelang hun profiel. Hoe is de verandering tot stand gekomen? Wat ik hier aantrof ten tijde van de Copernicus-hervormingen was recht uit De Collega's gegrepen. Het was een dienst die niets van zijn basisopdrachten verrichtte. We hebben eerst de dienstverlening op punt gesteld. Tegen 2006 waren we daarmee rond. In 2006 hebben we strategisch vooruitgedacht onder het motto: wat wordt het belangrijkste probleem van de komende jaren? Dat is The War on Talent. Een arbeidsmarkt vol hoogopgeleide profielen, maar met te weinig mensen voor het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen kiezen voor de overheid en meer bepaald voor ons? Zegtuhetmaar. We hebben gezorgd voor een heel attractieve bedrijfscultuur. We zeggen mensen niet langer wanneer, waar en hoe ze moeten werken. Radicaal aberrant in overheidsdenken dus. Mensen kunnen thuiswerken, ze hoeven niet meer op de trein of in de file te zitten. Mensen kunnen naar de tandarts, hun kind van school halen, ze moeten er alleen voor zorgen dat hun werk gedaan geraakt. Het gevolg is dat mensen ook in het weekend werken en dat jonge moeders niet parttime hoeven te werken. Die gaan om 15u naar de crèche en werken 's avonds thuis verder. Als je mensen niet verplicht tijdens bepaalde uren te functioneren, werken ze harder. Vroeger waren onze mensen acht uur time slave en een paar uur onderweg. Nu werken ze zes uur keihard. Wij hebben de mensen drie à vier uur teruggegeven. Ze zijn veel gelukkiger dan vroeger. Wij hebben een personeelsverloop van 3,4 procent per jaar, terwijl dat voor de overheidsdiensten gemiddeld op 7 procent ligt. Onze werknemers wachten ook lang om op pensioen te gaan: op 62 jaar, terwijl het gemiddelde op 58 ligt. U maakt graag het onderscheid tussen slim en dom besparen. Wat bedoelt u daarmee? Dom besparen is: het kost te veel, we snijden iets weg. Slim besparen is de zaken zo aanpakken dat je voor een echte oplossing zorgt. En dat kost in eerste instantie soms geld. You need seed money. De verbouwing van onze kantoren heeft tien miljoen euro gekost, maar brengt elk jaar negen miljoen euro op doordat veel minder mensen hier een bureau hebben. We hebben onze dienstverlening en werking drastisch geoptimaliseerd. Onze grootste dienst, die toelagen geeft aan gehandicapten, krijgt elk jaar meer werk. Nu werken daar 450 mensen. Mocht die dienst functioneren zoals drie jaar geleden, dan hadden we daarvoor drie keer meer mensen nodig. Wij hebben onze processen zo gecomprimeerd en gedigitaliseerd dat alles veel efficiënter verloopt. Moet een overheidsdienst zich tot zijn kerntaken beperken en andere taken outsourcen? Toen ik hier in 2003 begon, hadden we nog koffiedames. Die kwamen rond met bonnetjes die je moest aanschaffen om lauwe koffie uit een thermos te krijgen. Niemand was tevreden, want ze kwamen maar één keer langs in de voormiddag en één keer in de namiddag. Wij hebben dat systeem afgeschaft en overal machines geïnstalleerd die gratis vers gemalen koffie produceren. We hadden een ploeg statutaire schoonmaaksters. We hebben niemand ontslagen, maar degenen die op pensioen gingen, hebben we vervangen door een externe firma. En sommige schoonmaaksters hebben we omgeschoold tot onthaalmedewerksters en floormanagers. Is outsourcen dan per definitie goedkoper? Dat hangt af van dossier tot dossier. Onder slechte managers is het heel populair om problemen te outsourcen. De ICT draait vierkant, dus huur je een extern bedrijf in. Maar zo los je niets op. Ik vind dat je ervoor moet zorgen dat je vaste kosten flexibel worden. Met alleen maar statutaire werknemers is de volledige loonmassa een vaste kost. Nu werven we niet langer statutair aan. We nemen mensen contractueel in dienst. Als na een paar jaar blijkt dat ze goed zijn, maken we ze statutair bij wijze van beloning. Als overheidsmanager vind ik het variabiliseren van kosten zeer belangrijk. Opwelkekostenhebtunogbespaard? We hebben alle oude statussymbolen afgeschaft. De directie heeft geen eigen bureau meer, de bureauchefs ook niet. Voor het middenkader was dat even wennen. De grote vergaderzaal mag door iedereen geboekt worden, niet alleen

9 08 09 Slim besparen kost soms geld Wat ik hier aantrof ten tijde van de Copernicus-hervormingen was een dienst die niets van zijn basisopdrachten verrichtte Tom Auwers, directeur-generaal FOD Sociale Zekerheid door de directie. We vergoeden de mensen niet extra voor hun thuiswerk - bijkomende verwarmingskosten moeten ze zelf betalen. Maar we hebben hen wel de kans gegeven om bij de verhuis het oude kantoormeubilair mee te nemen, dat kwam ons trouwens goedkoper uit. Met de besparingen voor 2012, hebben we 2,7 miljoen in onze logistiek bespaard. De euro besparing voor 2013 hebben we ook al geslikt. Welke besparingslessen kunnen andere overheidsdiensten leren van de FOD Sociale Zekerheid? Lineair besparen werkt niet, behalve als je de directie zelf laat kiezen hoe ze de besparingen realiseert. Tegenwoordig komen de voorzitters van de federale diensten zelf met voorstellen om de door de federale overheid opgelegde besparingen te realiseren. Het grootste nadeel aan lineaire besparingen is dat ze die organisaties bestraffen die het meest efficiënt zijn. Ons personeelskader is voor 99,7 procent ingevuld. Als je daarin moet snijden, doet dat pijn. Als enkele tientallen procenten van het personeelskader niet zijn ingevuld, is het daarentegen zeer gemakkelijk om 2 procent te besparen. Waar ziet u het meeste besparingspotentieel bij de federale overheid? Het idee dat je intelligent kunt besparen door geld uit te geven, wint veld. Daarvoor hebben we OptiFed, een potje van tien miljoen euro om te investeren in projecten die de efficiëntie verbeteren. Vanuit Fedict, de federale ICT-diensten, worden nu al vijf transversale projecten gelanceerd. Bijvoorbeeld op het gebied van telefonie kunnen we zwaar onderhandelen met Belgacom om gratis te bellen met alle ambtenaren van de hele federale overheid, wat het gros van ons telefoonverkeer uitmaakt. We kunnen ook beter één contract met Microsoft hebben dan één per departement. Hoe ziet u intelligent besparen in de toekomst? Ik wil evolueren naar een bonus-malussysteem. Wie beter scoort dan de benchmark, moet geld terugkrijgen. Een voorbeeld: de Regie der Gebouwen heeft als benchmark 11 m 2 ruimte per ambtenaar. Wie daarboven zit, moet uit eigen middelen meer betalen. Wij zitten op 8 m 2. Dat verschil is een bonus die wij zouden moeten krijgen, eventueel vertaald in een vermindering van de besparingen. Zo'n systeem kan je voor alle kostenposten invoeren: huishoudpersoneel, vervoer... Zo ontstaat een responsabiliseringsdruk voor alle voorzitters. Het lijkt mij de enige manier om grotere organisaties zoals Financiën en Justitie te dwingen om efficiënter te werken. Wattrektuzelfaaninwerkenvoordeoverheid? Het is een fantastische opgave om een traditionele bureaucratie te hervormen. De context is heel complex: politici, mondige burgers, een groot ambtenarenkorps en verouderde structuren. Ik ben een systeemveranderaar. Als kabinetschef heb ik Copernicus mee tot stand gebracht. De schaal ambtenaren en een budget van 25 miljoen euro per jaar - was mijn natte droom.

10 OPINIE Rugzak weegt te zwaar voor ABVV Het ABVV heeft bedenkingen bij het rugzakmodel dat Voka vorige week op deze pagina s bepleitte. De verantwoordelijkheid komt te veel bij de individuele werknemer te liggen, vindt algemeen secretaris Caroline Copers. Tekst: Michiel Leen In Jobat van vorige week pleitte werkgeversorganisatie Voka voor een nieuw loopbaanmodel. In plaats van een starre loopbaanstructuur waarin anciënniteit de doorslag geeft, pleitten de werkgevers voor een rugzak waarin werknemers, naast een aantal basisrechten, overuren en verlofdagen kunnen opsparen. Een werknemer die het op een bepaald moment in zijn loopbaan kalmer aan wil doen, kan terugvallen op die tijdsreserve. De rugzak vervangt voor Voka het huidige tijdskrediet, wat al langer een doorn in het oog is van de werkgeversorganisatie. Gratis overuren Ook het ACV heeft een rugzakmodel op papier staan. De vakbond, die minder heil ziet in het tijdsparen door werknemers, vult de rugzak met cheques. Werknemers kunnen die doorheen hun loopbaan inwisselen voor bepaalde rechten.de overheid betaalt. Het Vlaams ABVV moet van geen van die modellen weten. Meer responsabilisering van de werknemer is niet per definitie onbespreekbaar, zegt algemeen secretaris Caroline Copers, maar wat Voka in de rugzak steekt, wordt tot nu toe collectief geregeld. Dat blijft best zo. Het gaat niet op om een collectief systeem van tijdskrediet te vervangen door een stelsel dat de verantwoordelijkheid bij de individuele werknemer legt. De collectieve dimensie verdwijnt volledig uit beeld. Je moet zelf maar zien dat je zonder veel tegenslagen verlofdagen bij elkaar sprokkelt voor een rustige oude dag. De verantwoordelijkheid komt helemaal bij de werknemer te liggen. Dappere nieuwe wereld En daar wringt het schoentje. Het ABVV heeft grote twijfels bij de ruimte die werknemers krijgen om die verantwoordelijkheid in te vullen. Copers: Wie zegt dat werknemers die hun vakantiedagen en overuren opsparen, ooit echt de kans zullen krijgen om die op te nemen? En inmiddels heeft de werkgever toch maar mooi de vruchten geplukt van al die gratis overuren. Het ABVV vindt de Voka-rugzak een exponent van de dappere nieuwe wereld, een niet mis te verstane verwijzing naar de sciencefictionroman Brave New World. Dit rugzaksysteem is op maat gemaakt voor een wereld waarin iedereen op voorhand weet wanneer hij die dagen zal kunnen of moeten inzetten. Maar wat doe je met jonge werknemers die met onvoorziene omstandigheden geconfronteerd worden? Wat met langdurig zieken, die hun voorraad opgebruiken en niet in de mogelijkheid zijn om al werkend hun rugzak weer bij te vullen?, merkt Copers op. Wie zegt dat werknemers die hun vakantiedagen en overuren opsparen, ooit echt de kans zullen krijgen om die op te nemen? Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV De vakbondsvrouw vraagt zich ook wat de impact van zo n rugzakmodel is op jonge tweeverdieners. De stress voor jonge werknemers wordt er niet minder op. De combinatie tussen werk en gezin is problematisch wanneer je met tweeën gaat werken. Als je van jonge werknemers ook nog verlangt dat ze hun vakantiedagen niet opnemen en overuren niet recupereren, zie ik niet in hoe dat het werk voor hen doenbaarder kan maken. Cruciale discussies Zo ligt het thema werkbaar werk weer op de tafel: het spanningsveld tussen een beleid dat vraagt om langer aan de slag te blijven en een loopbaan die vaak eisen stelt waar werknemers op latere leeftijd fysiek en mentaal mee in de problemen komen. Hoewel het rugzakplan in de aanloop naar 1 mei op de agenda belandde, ziet Copers het niet als een provocatie.

11 MIJN LOON Watdoejepreciesvoorwerk? Ik ben verantwoordelijk voor fraudebescherming bij een bank. Dat houdt in dat ik problemen detecteer en preventief probeer om fraude te voorkomen. Het is heel tof werk, waarbij je de hele bank leert kennen en altijd nieuwe dingen tegenkomt. Fraudeurs zijn immers heel inventief. En mijn inkomen vind ik wel ok. Spaar je? Eigenlijk niet zoveel. Extra dingen, zoals de dertiende maand, vakantiegeld en bonussen houden we wel opzij. Onze vakanties betalen we met ons maandloon. En als er dan nog wat overblijft, gaat dat op de spaarrekening. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Aan kleren, schoenen en reizen, zoals iedereen zeker? We gaan vooral op vakantie binnen Europa, met de auto. Onze kinderen zijn nu 8 en 11 jaar, dus voor hen is die manier van reizen ideaal. Dit jaar gaan we wel voor het eerst met het vliegtuig naar Berlijn. Daarnaast doen we wel af en toe citytrips met vrienden. Verder speel ik geregeld badminton, maar dat is niet echt een dure sport. Zijnerdingenwaarjegeengeldaankuntgeven? Het eerste wat in me opkomt zijn auto's. Dat is een noodzakelijk kwaad, maar ik geef er liever zo weinig mogelijk geld aan uit. Watzoujedoenalsjemorgendelottowint? Beleggen zou ik alvast niet doen, want dat brengt tegenwoordig maar weinig op. Voor de rest weet ik het niet goed. Ik denk dat ik wel zou blijven werken, of op zijn minst vrijwilligerswerk zou gaan doen. En daarnaast zou ik graag gaan reizen. Natuurlijk hebben we wel onze twee kinderen, dus dat is niet zo evident. Hebjenogeengrotedroom? Niet speciaal. Het enige dat ik wens is dat mijn kinderen goed terechtkomen. Voor de rest ben ik best tevreden met hoe het nu gaat. (bvdb) Het idee op zich is niet nieuw, de context is dat wel. Binnenkort worden de gemaakte afspraken uit de staatshervorming op het terrein ingevoerd. Ook wat de arbeidsmarkt betreft, verhuizen dan heel wat bevoegdheden naar Vlaanderen. Er komen cruciale discussies op ons af: loonindexering, verkorting van de opzegtermijnen en vergoeding van anciënniteit. Copers heeft alvast een strijdbare noot voor de sociale partners. Men moet niet denken dat het met regionale syndicale partners rond de tafel gemakkelijker zal zijn om de bescherming van de werknemers af te breken, dan met federale. An Grauwels (37), Sint Truiden W Beroep: bediende W Privé: gehuwd, 2 kinderen W Brutoloon: zo'n euro W Nettoloon: euro W Extra s: maaltijdcheques, groeps en hospitalisatieverzekering, cadeaucheques, tussenkomst voor de vakantie van de kinderen

12 REPORTAGE GUY STANDING Behoort u al tot het Guy Standing is een Britse econoom die de slachtoffers van de geglobaliseerde economie bedacht met de term precariaat: zij die steeds meer in onzekerheid leven. Standings recente doortocht in Brussel legt enkele zwakke punten van zijn verhaal bloot. Maar de kans dat u zich er in herkent, is tegelijk erg groot. Tekst: Michiel Leen Het precariaat, ontstaan uit de woorden proletariaat en precair, is volgens Standing a class in the making. De Brit doelt op een groeiende groep werknemers die niet meer passen in de klassieke opdeling van middenen arbeidersklasse. Een hoofdkenmerk van Standings precariaat is dat de - vaak tijdelijke - jobs waarin ze terechtkomen geen kans bieden op het ontwikkelen van een (arbeids)identiteit. Doorgroeimogelijkheden ontbreken in een klimaat van jobonzekerheid, sociale mobiliteit is een illusie, aldus Standing. Eens in het precariaat beland, is de kans klein dat je er op eigen kracht uit raakt. Ook de tijdrovende bureaucratie waarmee mensen geconfronteerd worden wanneer ze in aanmerking willen komen voor een uitkering of een nieuw baantje, zorgt volgens Standing voor vervreemding. Dit zogenaamde work-for-labour eist veel tijd op. We hebben de mond vol over deregulering, maar op het terrein merk je daar weinig van, integendeel. Proletariaat Eén verontrustende dimensie van zijn verhaal zet Standing herhaaldelijk in de verf: in het huidige economische klimaat kan iederéén kan in het precariaat terechtkomen. Zelfs wie het goed heeft en op het eerste zicht niet meteen voor zijn job hoeft te vrezen, valt ten prooi aan het bag lady syndrome: een plotse paniek waarbij men zichzelf op straat ziet belanden door een fout of tegenslag. Die sfeer van constante angst en onzekerheid is voor Standing cruciaal. Als lid van het precariaat ben je nooit op je gemak. Maar ook oudere werknemers, bejaarden met een klein pensioen en overgekwalificeerde schoolverlaters vallen onder Standings vlag. In een geglobaliseerde economie komen ook steeds meer arbeidsmigranten in het precariaat terecht, vaak op aansturen van het regime in het thuisland, dat hen wat graag exporteert. Grosso modo heeft Standing het dus over de groepen die de gevolgen van de globalisering en economische crisis het hardst voelen. Het precariaat heeft geen beslissingsrecht over vitale zaken als tijd, geld, ruimte en zekerheid. In die zin lijkt het precariaat van de 21ste eeuw op het proletariaat van de 19de en 20ste, al vermijdt Standing wel zijn precariaat enkel als slachtoffers te casten. Een relatief kleine groep ziet de arbeidsonzekerheid niet meteen als een probleem en geniet van de relatieve vrijheid die het biedt. Geen explosie Doorgedreven flexibiliteit werkt loonongelijkheid in de hand Guy Standing, auteur van The Precariat, the new dangerous class Standing belandde vorige week in Brussel als centrale gast op het eerste Labour Market Seminar van Randstad. Wanneer een hr-gigant een gastspreker uitnodigt die tijdelijke jobs rekent tot de symptomen van het bestaan als precariër, weet je dat het niet om een beleefdheidsbezoek gaat. Standing richtte zijn pijlen op de flexibiliteits-eis die de moderne arbeidsmarkt in haar greep heeft. Voor Standing is er een duidelijke link met de toename van het aantal tijdelijke en uitzendjobs. Een steeds grotere groep mensen komt van de ene tijdelijke baan in de andere terecht. Die doorgedreven flexibiliteit werkt de loonongelijkheid in de hand. Werkzekerheid is voor deze mensen out of the question. Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad, is kritisch voor Standing. Ik geef toe dat hij een wervend verhaal heeft, maar het is een work in progress. Het concept van een globaal precariaat is zo breed opgevat dat het wollig wordt. Om een voorbeeld te geven: het Belgische systeem van dienstencheques wordt door zuster Jeanne Devos gezien als een ideale oplossing voor de bescherming van het Indiase huispersoneel waarvoor zij zich inzet. In België zouden we mensen die via diezelfde dienstencheques werken, volgens Standing als precariaat moeten beschouwen... Ook de toename van het aantal tijdelijke banen waar Standing het over heeft, vind ik niet terug in de statistieken. Tussen 1985 en 2010 tonen de Eurostat-cijfers een toename met 9 procent. Dat is niet de explosie van temporary labour die Standing ons voorhoudt. Ik hoop dat ik Standing ervan heb kunnen overtuigen dat de band tussen een tijdelijke job en een bestaan in het precariaat niet zo absoluut hoeft te zijn als hij voorstelt. In België leidt een tijdelijke baan vaak naar vast werk, argumenteert Denys. Voor landen in diepe crisis snijdt Standings analyse meer hout. Als je mensen - noodgedwongen - lange tijd tegen hun zin in een opeenvolging van tijdelijke banen houdt, is dat slecht voor de samenleving. Het is cruciaal dat mensen de mogelijkheid hebben om door te stromen. De vijand! Daags nadien, voor een internationaal publiek van vakbondsvertegenwooridgers, verwijst Standing half-ironisch naar zijn doortocht bij de vijand. Internationale jobbrokers moeten leren omgaan met de nieu-

13 12 13 precariaat? COLUMN JOBAT.BE/COLUMN Verkiezing Een 1 mei-betoging in Madrid. Volgens professor en econoom Guy Standing (Br.) wordt het voor almaar meer mensen steeds moeilijker om te ontsnappen aan economische en sociale onzekerheid. we realiteit op de arbeidsmarkt, zegt hij als we hem om een reactie vragen. Idealiter evolueren ze naar een service voor werknemers, eerder dan de commerciële industrie die ze vandaag zijn. Maar dat betekent ook dat arbeid een proces van commodification moet doormaken: het moet worden ontdaan van de hele koehandel eromheen met bonussen en extralegale voordelen waarvan slechts een minderheid de vruchten plukt, en herleid worden tot een financiële overeenkomst die het resultaat is van een volwassen onderhandeling tussen werkgever en werknemer. Dat vereist een hogere mate van gelijkheid tussen de twee partijen dan nu het geval is. Een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen zou een stap in de juiste richting zijn. Maar ook de vakbonden en andere arbeidsorganisaties krijgen van Standing huiswerk mee. Het precariaat heeft aan jullie geen boodschap meer, klinkt het onomwonden. Er zijn nieuwe vormen van collectieve actie nodig. Progressieve partijen hebben nog geen agenda als het over het precariaat gaat. Sociaaldemocratische partijen verwijt Standing dan weer hun third way-socialisme uit de jaren negentig. Er had meer moeten gebeuren om de sociale zekerheid intact te houden. In de VS deinst men er niet voor terug werklozen hun uitkering af te pakken op basis van een urinetest. Ook elders worden mensen vernederd en van het kastje naar de muur gestuurd als ze op dat systeem terugvallen. Dat hadden sociaal-democratische partijen zoals Labour van Tony Blair en hun Europese collega's niet mogen laten gebeuren. Ook bij Rex Textiles staat de vakbondsverkiezing voor de deur. Wie hoopt om de komende vier jaar te worden vertegenwoordigd door een ridderlijke collega met rebelse blik en ietwat heroïsche zwier, komt voor het eerst sinds lang eens niet bedrogen uit, meent Jos. Na jaren alleen luie en vadsige vakbondskandidaten te hebben gehad-alsginghetomdeverkiezingvandeprinsderpadden-komt hij, Jos Mayer op. Een werknemer die het, ondanks zijn kans op promotie, verkiest om te strijden voor andermans belangen. Een manmeteentongalshetgiftigsteoplosmiddeluithetmagazijnen een vuist die, bij eender welk arbeidsonrecht, door de tafel der ondernemingsraad heen zou durven slaan. Een schril contrast met Suzy en Edwin, de huidige afgevaardigde en haar vervanger, die zo moewordenvanhetaldoormoetenstaanopderechtenvananderen,datzijerhetgrosvandetijdgewoonopzitten,koffiedrinkend uit een bekertje hun aangereikt door de manager. Ook in het Comité voor veiligheid en gezondheid ziet Jos zichzelf Na jaren alleen luie en vadsige vakbondskandidaten te hebben gehad, als ging het om de verkiezing van de prins der padden, komt hij, Jos Mayer, op al druk onderhandelen, in plaats van zoals Ludwig en Carina alleen te denken aan de 'eigen' veiligheid en gezondheid of gemoedsrust. Laatstgenoemden hebben zich immers laten verkiezen om - na een loopbaan als een mijnenveld, bezaaid met het enenahetandereontslag-op zijn minst vier jaar te zijn beschermd tegen afdanking. En Suzy en Edwin komen, net zoals de vorigekeer,opomzichweeranderhalfuurperweekthuistekunnen 'inzetten' voor 'de goede zaak' en om tijdens de werkuren tal van syndicale cursussen te kunnen 'meepikken'. Schandelijke postjespakkers zijn het die nu, voor hun herverkiezing, gratis sleutelhangers, balpennen en cupcakes uitdelen, terwijl de echte hartenklop van hun campagne eigenbelang is. Nee, gelukkig heeft Rex Textiles ditmaal een alternatief: Jos Mayer die mandjes vol cakekruimels en brokstukken van uiteengevezen balpennen rondbrengt. Met een kaartje erbij waarop staat:'dit is wat de huidige vertegenwoordigers u écht geven: zinloos bedrog.' Ervanovertuigddathijeigenlijkalverkozenis-destemmingisnog slechts een formaliteit-, reageert hij vrij kalm als die ene promotie die hij had verdiend, naar een veel onefficiënter iemand gaat, omdat hij door zijn vakbondsympathieën niet meer geliefd is bij het management. Ach, geen heldendom zonder opofferingen. Tot Ludwig, Carina, Suzy en Edwin herverkozen blijken en hij daar staatteblinkenmetalzijnidealenenaltruïsme.alszijngsmgaaten de Internationale weerklinkt die hij heeft ingesteld als beltoon, lijkt dat deuntje in hem te vallen, vibrerend tot tegen zijn middenrif, jeukendbijna.erzitnietsandersopdanhettehummenomhetuit hem te krijgen. Hij zingt het, schreeuwt het, terwijl hij zich klam voeltworden,kleverigendespeekselbeluitzijnmondhemdeaanblikgeeftvanietsvadsigs.ietsdatalleenbijgratievananderenvan deenekantnaardeanderekanwordengebracht,zonderdooriets veel groters, machtigers te worden platgewalst. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijvenzijensanf.yezerskiydewerkweekvanzichaf.

14 beleidsmedewerker deskundige drugpreventie deskundige communicatiedienst sociaal inspecteur deskundige mobiliteit milieuambtenaar coördinator diensthoofd Jeugddienst buurtwerker cultuurbeleidcoördinator secretaris expert adviseur natuur en landschap stafmedewerker jeugdconsulent Jobs bij de overheid Wil jij je elkedag met hart en ziel inzetten voor een lokale, provinciale, federale, regionale of gerechtelijkeoverheidsinstantie? Ontdek op de volgende pagina s het ruime jobaanbod en stel meteen jouw kandidatuur! Surf ook naar jobat.be/overheid voor nog meer tips en informatie over een carrière bij de overheid. Wijdoenalles om je aaneen goedejob te helpen

15 Jobs bij de OVERHEID 15 In het kader van het vernieuwingstraject, waarbij de Stad Harelbeke ( inwoners) evolueert naar een dynamische, efficiënte en toekomstgerichte organisatie, zijn we op zoek naar een: beleidsmedewerker Personeel &Hrm (A1a-A3a) m/v Functie: je leidt deafdeling Personeel en Hrm. Je staat in voor het personeelsbeheer en geeft vorm aan een daadkrachtig Hr-beleid. Je stelt vormingsplannen, functieprofielen en een evaluatiesysteem op en je organiseert personeelsselecties. Je leidt een team van 5medewerkers. Profiel: je hebt een masterdiploma. Aanbod: een job met uitzicht op een vaste benoeming brutostartloon op maandbasis volgens de wettelijke barema s: 2 871,27 relevante beroepservaring wordt gehonoreerd extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling heel wat opleidingsmogelijkheden Interesse: Voor meer informatie kan je terecht bij of De volledige aanwervings- en diplomavoorwaarden, selectieprogramma, functiebeschrijving en inschrijvingsformulier vind je terug op Je kandidatuur met een kopie van je diploma en uitgebreid cv stuur je uiterlijk op 27 mei 2012 naar Stad Harelbeke, dienst Management en Personeel, Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke. Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons? zoveel talent directeur mobiliteit (m/v) IVA Mobiliteitsbedrijf statutair -niveau A Interesse? Surf naar en lees alle informatie over defunctie, voorwaarden en selectieprocedure Solliciteer online ten laatste op 15 mei Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie AdministratiefCentrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Agentschap voor Facilitair Management Facilitaire dienstverlening,iets voor jou? Het Agentschap voor Facilitair Management ondersteunt de Vlaamse overheidsdiensten met facilitaire dienstverlening zodat ze op een kwalitatieve,effectieve en zuinige manier kunnen werken. De afdeling Studie &Advies speelt een centrale rol in de studie en coördinatie van bouwprojecten en het opmaken van technische,bouwkundige en facilitaire raamcontracten. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar: projectleiders bouw (m/v) standplaats: Brussel -werkregio: gans Vlaanderen Je functie: je begeleidt verscheidene werken aan de gebouwen van de Vlaamse overheid. Het kan zowel gaan om nieuwbouwactiviteiten, renovatie en vernieuwing als inrichtingswerken. Het gebouwenarsenaal van devlaamse overheid vertoont een grote verscheidenheid (kantoorgebouwen, infrastructuur jeugdinstellingen, culturele infrastructuur, milieucentra, ). In nauw overleg met de klant en veelal met ook vakexperten (binnen de afdeling en van externe studieburelen) maak je ontwerpen en stel je een raming en bestek op.je werkt een planning uit. Je ondersteunt de uitvoering van het project door het bestek toe te lichten, vragen voor wijzigingen te onderzoeken naar haalbaarheid en impact, Je maakt vaak verplaatsingen op het terrein. Je profiel: je hebt een master of science in de industriële wetenschappen (bij voorkeur bouwkunde) of in de architectuur,ofgelijkwaardig. Of je beschikt over een master of science in de ingenieurswetenschappen (bij voorkeur bouwkunde of architectuur), of gelijkwaardig. Als laatstejaarsstudent kun je deelnemen aan de selectieprocedure.je bent tevens een generalist en je houdt van een multidisciplinaire aanpak. Je communiceert vlot. Je kan de samenwerking binnen een werkgroep of stuurgroep stimuleren alsook taken delegeren. Ons aanbod: een grote diversiteit aan bouwprojecten met aandacht voor duurzaamheid, creativiteit en innovatie.een vaste benoeming in de graad van adjunct van de directeur of ingenieur (afhankelijk van je diploma). Mogelijkheid tot thuiswerken. Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, 35 dagen vakantie per jaar, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, Interesse? Stuur uiterlijk op 14 mei 2012 het standaard-cv ingevuld per mail naar of per post naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v.kathy Tas, Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief de functietitel. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving en het selectiereglement op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

16 16 Jobs bij de OVERHEID Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons? zoveel talent directeur -interimmanager (m/v) Dienst Interim Management statutair -niveau A directeur (m/v) Dienst Administratie Brandweer statutair -niveau A Interesse? Surf naar en lees alle informatie over defunctie, voorwaarden en selectieprocedure solliciteer online ten laatste op 22 mei Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Word jij onze nieuwe collega? Bouw mee aan de toekomst van Roeselare. Jouw carrière heel dichtbij! Veel toffe collega s Een bruisende job in n bruisende stad. Alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Mooi evenwicht thuis en werk. Wij zoeken medewerkers die samenwerking hoog in het vaandel dragen, die zich verder willen ontwikkelen en die klantvriendelijk en flexibel zijn ingesteld. Bij Stad Roeselare krijg je daarvoor kansen, want wij investeren in mensen die een meerwaarde zijn voor onze stad! Wij zoeken: DIENSTHOOFD GROEN (m/v) (A1a-A3a -statutair) DIENSTHOOFD DISPATCHING EN LOGISTIEK (M/V) (A1a-A3a -STATUTAIR) ARCHITECT/GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR (M/V) (A1a-A3a -CONTRACTUEEL) Ons aanbod Naast een boeiende functie met veel groeikansen biedt Stad Roeselare je een aantrekkelijke verloning, een gratis hospitalisatieverzekering, integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel. Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Meer informatie Voor een uitgebreide functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden, looninformatie en inschrijving kun je terecht op op werken bij de stad. Inschrijven uiterlijk tot 15 mei Je kan ook terecht bij het departement Personeel &Organisatie, Zuidstraat 15, 8800 Roeselare, , De selectie verloopt in samenwerking met Zin in andere functies? ÉÉN KLIK Afwezig op hetwerk? hetkan om verschillende redenen. Verlof, ziekte, klein verlet, ouderschapverlof, het zijn maar enkele soorten verlof die er zijn. op jobat.be/afwezig vind je alles overje rechten en plichten tijdens je afwezigheid. Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

17 Jobs bij de OVERHEID 17 GEMEENTE STEKENE GEMEENTE STEKENE Gemeente Stekene zoekt een dynamisch en ondernemend (m/v) VOLTIJDS COMMUNICATIEAMBTENAAR (A-NIVEAU) -VASTBENOEMD (AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE) UW FUNCTIE Deambtelijke verantwoordelijkheid inzake conceptie, implementatie en advies met betrekking tot het gemeentelijk communicatiebeleid De ambtelijke verantwoordelijkheid inzake de interne en externe communicatie aansluitend op de strategische doelstellingen van de organisatie Toezicht op de correcte toepassing van de wetgeving aangaande de openbaarheid van bestuur UW PROFIEL Ubent houder van een masterdiploma, bij voorkeur in het studiegebied handelswetenschappen &bedrijfskunde optie communicatiebeheer of het studiegebied politieke en sociale wetenschappen optie communicatiewetenschappen. WIJ BIEDEN Een beginwedde van 3357,00 EURO BRUTO per maand (indien 6 jaar anciënniteit) Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering Fietsvergoeding Terugbetaling abonnement woon-werkverkeer Opleidingen. Gemeente Stekene zoekt een dynamisch en ondernemend (m/v) VOLTIJDS DIENSTHOOFD HUISVESTING (B-NIVEAU) -VASTBENOEMD (AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE) UW FUNCTIE Organiseren, begeleiden en opvolgen van de werkzaamheden inzake huisvesting binnen de dienst huisvesting Het formuleren van adviezen, het ontwikkelen van initiatieven en het uitvoeren van diverse ondersteunende administratieve en technische taken teneinde bij te dragen tot een optimale efficiënte werking van de dienst. UW PROFIEL U bent houd(st)er van een bachelor-of graduaatsdiplomaof gelijkgesteld. WIJ BIEDEN Een beginwedde van 2470,00 EURO BRUTO per maand (indien 6 jaar anciënniteit) Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering Fietsvergoeding Terugbetaling abonnement woon-werkverkeer Opleidingen. MEER INFORMATIE De specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de examenprogramma s zijn te verkrijgen bij de dienst personeel & organisatie (tel , SOLLICITEREN Zend uw kandidatuur per aangetekend schrijven vergezeld van een cv en een kopie van uw diploma uiterlijk tegen 31 mei 2012 aan het college van burgemeester en schepenen, Stadionstraat 2 te 9190 Stekene. MEER INFORMATIE De specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de examenprogramma s zijn te verkrijgen bij de dienst personeel & organisatie (tel , SOLLICITEREN Zend uw kandidatuur per aangetekend schrijven vergezeld van een cv en een kopie van uw diploma uiterlijk tegen 31 mei 2012 aan het college van burgemeester en schepenen, Stadionstraat 2 te 9190 Stekene. Het RIZIV zoekt: Dossierbeheerder (M/V) Voor het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) Even ambitieus als Stad Brugge? Ben je houder van een Bachelor diploma in rechten of verzekeringen, óf beschik je over een andere Bachelor, maar mét 2 jaar ervaring in dossierbeheer betreffende letselschade in gemeen recht? Én heb je, ongeacht je diploma, reeds 2 jaar ervaring inzake burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, medisch recht en letselschade en ben je geïnteresseerd in de functie? Stuur dan je kandidatuur uiterlijk 20 mei 2012 naar of t.a.v. Els Cautaerts Tervurenlaan, Brussel. Meer informatie op Ontdek het op overspoeld door informatie? overspoeld door op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling vind je de beste tips om niet te verdrinken in je werk. o j b b / lijk ikk li i dj Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

18 18 Jobs bij de Gemeentebestuur WEZEMBEEK-OPPEM werft aan voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) OVERHEID Het gemeentebestuur van Denderleeuw wenst over te gaan tot de aanwerving van een voltijds 1bestuurssecretaris (staf) niveau A-voltijds -statutair vereist diploma :masterdiploma of gelijkgesteld richting rechten 1ICT-verantwoordelijke niveau A-voltijds -statutair vereist diploma :masterdiploma of gelijkgesteld richting informatica 1landschapsarchitect -administratie groenplan niveau A-voltijds -statutair vereist diploma :masterdiploma of gelijkgesteld richting land- of tuinbouw 3administratief medewerkers administraties - grondgebiedzaken, secretariaat en/of sport, jeugd, cultuur-infrastructuur - niveau C-voltijds -statutair -werfreserve van 2jaar vereist diploma :HSO of gelijkgesteld 3kinderbegeleid(st)ers (halftijds) niveau E statutair -werfreserve van 2jaar Geen diplomavereiste Alle nuttige privédienstjaren worden in aanmerking genomen. Ukan genieten van een interessante verlofregeling :35werkdagen. Andere voordelen zijn :maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel. 02/ Indien uwenst te werken in een aangename en groene werkomgeving waarbij uregelmatig in contact komt met de burger, gelieve dan uiterlijk op 15 mei 2012, uw gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae en een afschrift van diploma (Nederlandstalig of een Franstalig- met bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd door Selor (art. 7), per brief, te sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen, L. Marcelisstraat 134 te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM of door aan Jouw cv moetin6minuten rekruteerders overtuigen! Benieuwd hoe dit kan? surf naar op jobat.be/cv DIRECTEUR (m/v) voor de Gemeentelijke Basisschool van Denderleeuw Functie Mee gestaltegeven aan en/of uitvoeren vanhet pedagogisch projectvan de school. Dekinderen maximale ontplooiingskansen bieden, de eigenheid (het profiel ) van de school accentueren, de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs bevorderen, de betrokkenheid vandeparticipantenverhogen. Het eigen beleidsvoerend vermogen verhogen door samen te werken binnen de scholengemeenschap. Leiding nemen in de school. Profiel Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijsvoor dit specifieke ambt: ten minste PBA +bewijsvanpedagogische bekwaamheid. Op 1 september 2012 een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven hebben in het onderwijs. Slagen voor een selectieproef. Voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden. Kandidaturen De kandidaturen dienen uiterlijk op 14 mei 2012, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, A. De Cockstraat 1 te 9470 Denderleeuw, en dienen vergezeld van: curriculum vitae, motivatie, afschrift van alle diploma s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen, uittreksel uit het strafregister model 2, militiegetuigschrift, attest waaruit de 5 jaar dienstanciënniteit in het onderwijs blijkt en een nationaliteitsbewijs. Inlichtingen Voor alle inlichtingen over dezevacaturekan ucontactopnemen met de dienst onderwijs, op het nummer of via naar Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen LCD-PLASMA-HIFI -AUDIO -DVD MULTIMEDIA -FOTO-TELECOM ELEKTRO -KEUKENS VOOR UZETTEN WE DE PUNTJES OP DE «Ë» Met meer dan 1100 werknemers, een omzet van ruim 375 miljoen euro en74winkels is Krëfel marktleider in België in de verkoop van LCD, plasma, hifi, audio, DVD, multimedia, foto, telecom, elektro en keukens. Service en klantentevredenheid dragen we reeds meer dan 50 jaar hoog in het vaandel en dit vormt debasis van onze voortdurende groei. Om ook in de toekomst de continuïteit te blijven garanderen, zijn we voor onze hoofdzetel te Grimbergen (Humbeek) op zoek naar een voltijdse (m/v) : HR MEDEWERKER (ref.cvh-mp) Jouw functie: Je zorgt autonoom voor het beheer van een 250-tal personeelsdossiers van dearbeiders van ons centraal magazijn en de regionale distributiecentra. Je staat in voor een correcte loonadministratie op basis van het tijdsregistratiesysteem. Je onderhoudt op een dynamische manier de contacten met de magazijnverantwoordelijken en de transportverantwoordelijke. Jouw profiel: Graduaatniveau (Bachelor) bij voorkeur in Personeelswerk of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt een goede kennis vanword en Excel. Je hebt bij voorkeur reeds een goede kennis van de sociale wetgeving en een eerste ervaring in loonadministratie is een pluspunt. Je bent administratief sterk en werkt nauwkeurig. Je bent tweetalig (NL/FR), zowel gesproken als geschreven. Je bent tevens goed georganiseerd, stressbestendig en discreet. Wijbieden: Een interessante en uitdagende functie in een groeiend en dynamisch bedrijf. Een motiverend salarispakket in overeenstemming met jouw toegevoegde waarde. Hebjeinteresse: KRËFEL NV, Steenstraat 44, 1851 Humbeek, t.a.v. Burkhard Nils -Vermeld de juiste referentie. Onlinesolliciteren wordt aangeraden en kan via: Jouw kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk en professioneel behandeld. Euro Marine LogisticsNVis ashippingcompanyactiveinthe carriageof vehicles byspecialized vessels ineuropean waters. Thecompanywas created as a joint venture between two of the largest players in theroro industry (Mitsui OSK Lines and Hoegh Autoliners) andis presently operating 14 ships from their office in Meise. To strengthen thecommercial department,wearelooking for an Assistant Manager Sales&Marketing. The successful candidate will be working closely with the Senior Sales&MarketingManager. Jobdescription Developclose relationshipswithkey customers Evaluateand developnew customers throughsaleleads,contacts, marketintelligenceand serviceproduct Respondtoinquiriesfromcustomers andmanagequotations Pricing Participateand support in tender preparations Operateaspartofanimportantteam, shareinformationand be able to multitaskwhen required Personalqualities Higher educationinbusinessand/oreconomics Experiencefromshippingand/or logisticsisanadvantage Strong inter-personal andrelationshipbuilding skills ProficiencyinEnglish. Dutch andfrenchabilitiesare preferable Good analytical skills Team oriented with cultural awareness We offer Demanding andrewarding tasksinaninternational,young and dynamic shippingcompany Competitive termsand conditions ContactinformationMrGani Fetnaci /mph Pleasesend your CV with application letter by 31 May2012 Benjij een perfectionist of een analyst? Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

19 Watzoekje in een job? en Wat net niet? Vlakbij gemaakt. Wereldwijd gewild. Ontdek onze vacatures in deze jobat of surf naar cnh.heeft-nieuwe-jobs.be Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen Libeco-Lagae te Meulebeke is actief in de productie en de verkoop van een hoogkwalitatief gamma linnen weefsels op de markt voor kledij, huishoudlinnen, meubel- en gordijnstoffen, schilderslinnen en technische toepassingen. Vlas is hét ecologisch product bij uitstek. Wij dragen als bedrijf duurzaam ondernemen dan ook hoog in het vaandel. Binnen onze sector willen we leider worden in ecologie en duurzame ontwikkeling. Libeco-Lagae is de grootste vlaswever in België en realiseerde met een 180-tal medewerkers een omzet van ca. 33 miljoen euro in Om ons verkoopteam in de afdeling FABRICS te versterken, zoeken wij een (m/v): Area Sales Manager (8766) Jouw taken: Naeen grondige inwerkperiode binnen het bedrijf wordt uverantwoordelijk voor de verkoop van linnen stoffen voor interieurdecoratie, kledij en technische toepassingen in een aantal internationale markten. U bent verantwoordelijk voor de realisatie van uw verkoopdoelstellingen. U negotieert de verkooporders en volgt de uitvoering ervan op in samenwerking met uw account manager in de binnendienst. Via deelname en bezoek aan diverse internationale beurzen houdt u voeling met de evoluties in de markt. Uvertaalt de wensen van uw klanten naar commerciële oplossingen en wordt betrokken bij het bepalen van de productmix. Urapporteert aan de commercieel directeur. Jouw profiel: U bent een enthousiast, resultaatgericht en ondernemend persoon met sterke affiniteit en een grote interesse in onze linnen producten. U genoot een hogere opleiding en/of kan een commerciële ervaring voorleggen. U houdt ervan een commerciële relatie met klanten op te bouwen en ongeveer 30% van uw tijd te reizen. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een vlotte talenkennis. Receptioniste-Telefoniste (8768) Jouw taken: Na een degelijke inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor het onthaal, de telefonie (1ste aanspreekpunt voor klanten en leveranciers die bellen of langskomen) en de post. Dit houdt o.a. in: het opstellen van brieven, beantwoorden van uitnodigingen, voorbereiding van documenten, klassement, reizen boeken en reserveren, info mailbox checken en verwerken, de website onderhouden... U verzorgt ook het secretariaatswerk voor de directie en ondersteunt de communicatieverantwoordelijke. Jouw profiel: U bent vriendelijk en welgezind van nature, waardoor klanten en leveranciers graag door u onthaald worden. U bent eveneens het zonnetje in huis in de ondersteuning van de directie en de collega s. U bent administratief sterk en verzorgt de gegeven opdrachten graag tot in de puntjes. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een vlotte talenkennis. Aanbod voor beide functies: Een gevarieerde job met verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen creativiteit/ontwikkeling. Een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen en een bedrijfswagen voor de Area Sales Manager. Interesse? Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, t.a.v. Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8766 of Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/ fax 056/ Deze functies worden exclusief door A.B. & I. behandeld. Het CHIREC is een ziekenhuisgroep die bestaat uit meer dan bedden verspreid over 5ziekenhuissites en een medisch centrum, in Brussel en Waals-Brabant: Edith Cavell Ziekenhuis, Park Leopold Ziekenhuis, Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis, Basiliek Ziekenhuis, Ziekenhuis vanbrainel Alleud-Waterloo en Medisch Centrum Europe-Lambermont. De groep telt personen, waaronder artsen, die behandelingen aanbieden in alle medische en chirurgische domeinen, met uitzondering van hartchirurgie en interventionele cardiologie. Het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, CHIREC, is op zoek naar zijn toekomstige (m/v) Algemeen Medisch Directeur De toekomstige Algemeen Medisch Directeur rapporteert rechtstreeks aan de Raad vanbestuur vanhet CHIREC en neemt deel aan de uitwerking en de aanpassing vandemedische strategie die de Raad vanbestuur definieert. Hij/zij garandeert de operationele toepassing vandestrategie op collegiale wijze met de Uitvoerende Raad. Hij/zij heeft de volgende competenties: organisatie vanhet zorgverleningsbeleid indeling vandemedische diensten op de verschillende sites medische audit Farmacie,insamenwerking met de hoofdapotheker relaties met de overheidsinstanties voor medische aangelegenheden bepaling vandebehoeften op het vlak vandeaankoop vangoederen en medische diensten medische communicatie verzekeringen op medisch vlak verantwoordelijk voor de opstelling vanhet lastenboek voor de informaticatoepassingen watbetreft gezondheidszorgen. Het gezochte technische profiel is het volgende: houder vaneen diploma vandokter in de geneeskunde en succesvolle praktische ervaring met ziekenhuisbeheer; het bezit vaneen master in de volksgezondheid, ziekenhuisbeheer of een verwante opleiding is een pluspunt ervaring met en een relevante reputatie binnen het Belgische ziekenhuisecosysteem beheersing vanhet Belgische systeem voor de financiering vanziekenhuizen eerdere contacten met de overheidsinstanties belast met medische aangelegenheden is een pluspunt. Wat het menselijke profiel betreft, heeft de kandidaat de volgende capaciteiten: een strategische medische visie ontwikkelen die alle aspecten omvat: onder meer de organisatie vandemedische diensten een directieteam en de relaties met alle andere vakgebieden binnen het ziekenhuis beheren het hoofd bieden aan nieuwe evoluties en waakzaam zijn voor de evolutie van de sector de verschillende medische functies operationeel met elkaar verbinden (in de ruimst mogelijkezin) beslissingen nemen en werken binnen de grenzen bepaald door de algemene oriëntatie waarover de Raad vanbestuur beslist en binnen de technische, budgettaire en menselijkebeperkingen contactvaardigheid, overtuigingskracht en beïnvloedingsvermogen ten aanzien vandeoverheidsinstanties voor medische aangelegenheden mondelinge en schriftelijkecommunicatievaardigheid: kan zijn/haar beslissingen en acties uitleggen/communiceren synthesevaardigheden: complexe problemen beschouwen en omzetten in concrete operationele principes en doelstellingen naast respect voor de waarden van de instelling en de interne structuur zal hij/zij ook de volgende persoonlijkekwaliteiten hebben: -erkende capaciteiten op het vlak vanpersoneelsmanagement en teammotivatie -gemotiveerd, geëngageerd, beschikbaar en servicegeoriënteerd -stressbestendig en een grote werker: zowel de kwantiteit als de kwaliteit vanzijn/haar output is aanzienlijk -diplomaat en uitstekende onderhandelaar -sterkerealiteitszin, open persoonlijkheid (teamplayer) met een onberispelijke integriteit -capaciteit om binnen de zes maanden na zijn/haar indiensttreding volledig operationeel te zijn -drietaligheid is een pluspunt. Kandidaturen (motivatiebrief en een volledig curriculum vitae) worden gericht aan het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, CHIREC, ter attentie vandevoorzitter vanderaad vanbestuur, Dr.Philippe El Haddad, uiterlijk tegen 30 juni 2012: -hetzij per post: Edith Cavellstraat Brussel -hetzij via

20 Solliciteer keer &meer 10 op slechts1dag CAREER LAUNCH JOBEVENT 23/05/2012 GENT FlandersExpo Gent 11u 19u Career Launch: solliciteer efficiënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van top bedrijven, volg interessante workshops en ontdek hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, efficiënter kan je het niet bedenken. Alle info opjobat.be/careerlaunch. Deze bedrijven hebben alvast hun deelname bevestigd: The autonomous management school of the University of Antwerp BELGIË NEDERLAND FRANKRIJK Z-AFRIKA GRATIS toegang

21 20 21 AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1600 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat. KLINISCH PSYCHOLOOG voltijds (m/v) FUNCTIEOMSCHRIJVING Klinisch psycholoog in de context van Liaison Psychiatrie. Deze functie omvat verschillende deelaspecten: U treedt op als laagdrempelige adviesverlener ten aanzien van de eerste lijnshulpverlening. In die context neemt u ook deel aan het beantwoorden van oproepen rond crisissituaties, in samenwerking met de omliggende ziekenhuizen; U verzorgt ambulante poliklinische consultaties in het verlengde van overbrugging van de wachttijd bij doorverwijzing vanuit PAAZ naar CCG ofpz; U bent werkzaam binnen de verschillende functies van art. 107; U werkt ook mee binnen de PAAZ-afdeling; U neemt op vraag consultfunctie op in andere afdelingen buiten PAAZ; U staat als psycholoog in voor het adviseren van de zorgverleners rond de patiënt, ook in de ziekenhuiscontext; U staat als psycholoog in voor het adviseren en begeleiden/therapeutisch ondersteunen van patiënt en context, alsook (op vraag) voor psychodiagnostiek; U beschikt over de nodige kennis van de sociale kaart in functie van nood en doorverwijzing. Naast de verankering in de werking externe en interne liaison psychiatrie, maakt u ook deel uit van het reeds bestaande team van psychologen dat mede instaat voor de dienstverlening op psychologisch vlak in ons ziekenhuis. OMBUDSMAN /-VROUW voltijds (m/v) FUNCTIEOMSCHRIJVING Als ombudspersoon bied je de patiënt een luisterend oor en neem je vragen of problemen ter harte. Zonodig help je in een gesprek gevoelens en verwachtingen te verwoorden en geef jeadvies over wat mogelijk en haalbaar lijkt; Opvraag van de patiënt bemiddel je bij een verstoorde relatie of klacht met het oog op het bereiken van een voor iedereen aanvaardbare oplossing; Bij gebrek aan overeenstemming informeer je de patiënt over zijn rechten, de door het ziekenhuis aangeboden dienstverlening en sta je in voor de verdere klachtenbehandeling; Je formuleert aan de directie aanbevelingen om herhaling van tekortkomingen te voorkomen en de dienstverlening aan de patiënten te verbeteren; Je voorkomt vragen en klachten door in samenwerking met de coördinator communicatie de patiëntencommunicatie te verbeteren; Je staat in voor de volledige administratieve opvolging in een geautomatiseerd systeem en optimaliseert de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie. CHIEF OPERATIONS OFFICER LABORATORIUM voltijds (m/v) FUNCTIEOMSCHRIJVING Als COO (Chief Operations Officer) geeft u leiding aan het labo Klinische biologie en bent u verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van de operaties binnen het labo; U werkt mee aan de groei van het labo inzake nieuwe technieken en aantal uitgevoerde analyses; de keuze van technieken en apparatuur gebeurt in overleg met de klinisch biologen; Vanuit uw functie bent u verantwoordelijk voor de opvolging van de competenties van de medisch laboratoriumtechnologen; Als COO bent u voltijds in het laboratorium aanwezig, steeds bereikbaar voor overleg met de klinisch biologen en de laboranten en bent uopdehoogte van alle technieken in het labo; DeCOO maakt deel uit van het managementteam van het labo. Dit managementteam bepaalt in onderling overleg en in samenspraak met het ziekenhuis de strategie en de jaaractieplannen; De COO rapporteert aan de medisch directeur. Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons sollicitatieformulier in op (rubriek jobs &stages /sollicitatieprocedure) of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met dhr. Eric Podevyn, diensthoofd personeelsdienst, tel STEEK BIJ ONS UW LICHT OP! PIRANACONCEPTS.COM YOUR CAREER Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière. MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen zoekt Adjunct-directeur De MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen beheert momenteel meer dan hospitalisatieverzekeringen van CM-leden. Als Adjunct-directeur maak je deel uit van het directiecomité en ben je de eindverantwoordelijke voor het schadebeheer. Je functie Je waakt over de kwaliteit van de dienstverlening en de producten zelf en optimaliseert waar mogelijk via nieuwe procedures of instrumenten die je met je team uitwerkt. Je bent verantwoordelijk voor het intern controlesysteem en superviseert de realisatie van de informaticaprojecten. Je voert managementtools in, verzamelt beheersinformatie en leidt op regelmatige basis het intern overleg m.b.t. het schadebeheer. Je profiel Je bent Master of je beschikt over gelijkwaardige ervaring (als leidinggevende) in de verzekeringssector of financiële dienstverlening. Je zet beleidsdoelstellingen om in concrete projecten en stuurt bij in functie van de resultaten. Als peoplemanager stimuleer je je mensen en hun talent. Je werkt in Schaarbeek en maakt regelmatige verplaatsingen naar Gent en Hasselt. Je inzet...en kwaliteiten verdienen uiteraard een gepaste verloning, aangevuld met o.a. een bedrijfswagen, maaltijdcheques en een hospitalisatie- en groepsverzekering. Je droomjob? Meld je vóór 20 mei aan via Eerste selectieronde op 25 of 31 mei in Brussel Voor de vereisten, het aanbod en meer info surf naar

22 Derde editie! Personnel Managers Club Over identiteit, imago en reputatiemanagement HR in de zorg en diensten workshops, beurs en networking Donderdag 7juni 2012 De Montil, Affligem Key-note sprekers: Wouter Torfs, Jef Staes en Fons Leroy Workshops met: Luc Bulckens, Frank Clerix, Ron Embrechts, Mieke Hullebroeck, Stephan Marchant, Jeroen VanRooij, Liesbeth Michiels, Luc Noten, Lien Degryse, Philippe De Bruyne, Greet Dielis, Bart Vanden Eynde, Luc Dekeyser,Ruth Verlinden,... Goed nieuws voor HR-managers die graag op de hoogte willen zijn. Word lid en geniet van onder meer: informeel en formeel netwerken professioneel up-to-date blijven mooie kortingen en voordelen nu gunstige lidmaatschapsvoorwaarden

23 22 23 DIP maakt deel uit van de divisie Competence & Consultancy van de groep SD Worx en is één van de marktleiders op het gebied van Talent Management: Recruitment &Search, Assessment en Career Development &Coaching. Wij ondersteunen onze klanten Belgische en internationale bedrijven, overheid en non-profitorganisaties bij de uitbouw en implementatie van een performant beleid op het vlak van Talent Management. Om onze verdere groei te ondersteunen, kijken we voor de regio Limburg/Kempen uit naar een (m/v): Senior Recruitment Consultant Je bent verantwoordelijk voor het beheren van rekruterings- en selectieopdrachten en de uitbouw van een eigen klantenportefeuille. Dankzij je grondige kennis van de arbeidsmarkt en van de specifieke context van je klant, werk je een doelgerichte rekruteringstrategie uit. Hiervoor hebben we alle rekruteringskanalen en -benadering in huis (direct search, print, databases, online, social media ). Je zorgt voor een doorgedreven selectie van de kandidaten om een doelgerichte en kwalitatieve aanwerving te garanderen in functie van de verwachtingen en eisen van de klant (screening van cv s, telefonische screening, career & competence interviews, referentiechecks, assessment center). Je begeleidt je klant doorheen de gehele procedure, en verzekert een gepersonaliseerde opvolging van de aangeworven kandidaten tot een optimale inwerking. Je bouwt je klantenrelaties verder uit, deels door een doorgedreven service- en klantgerichtheid, deels door prospectie. Als universitair, bij voorkeur een master in psychologie, beschik je over een relevante ervaring in rekrutering en selectie en een uitgesproken interesse voor het bredere domein van Talent Management. We rekenen vooral op je enthousiasme, op je klant- en resultaatgerichtheid en commerciële feeling. Bij DIP kom je terecht in een hecht, energiek en multidisciplinair team in een professionele werkomgeving met ruimte voor initiatief. Onze medewerkers mogen bovendien rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met tal van extralegale voordelen en de nodige middelen om optimaal hun functie uit te oefenen (representatieve bedrijfswagen, gsm, laptop ). Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website of mailen hun cv naar t.a.v. Johan Ceulemans. Voor bijkomende vragen kan je terecht op Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 -Lid van Federgon. A Glasford International Partner ( Zaterdag 12 mei: jobdossier Zorg Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonze interessantetarievenen rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer of stuur een mail naar Wijdoenalles om je aaneen goedejob te helpen De vzw Vlaamse social-profitfondsen (VSPF vzw) is een door sociale partners bestuurde vzw die zich ten dienste stelt vandesociale fondsen in de socialprofitsector. Voor de verdere uitbouw en het administratieve en financiële beheer van die fondsen zoekt VSPF vzw Een voltijdse administratieve medewerker (m/v) Je taken: Samen met jouw verantwoordelijkezorg je voor een perfecte administratieve en financiële afhandeling vandiverse subsidiedossiers vanwerkgevers in de Vlaamse socialprofitsector. Je profiel: Je bent Nederlandstalig en beschikt over een diploma hoger onderwijs vanéén cyclus (of gelijkwaardig door ervaring en/of bijscholing). Nauwkeurigheid is jouw sterkekant en je hebt een neus voor cijfers en voor administratief en financieel beheer.jekunt efficiënt en tegelijk flexibel (samen) werken, je communiceert vlot en je kent de courante softwarepakketten (Access,Word, Excel). Ons aanbod: Een arbeidsovereenkomst vanonbepaalde duur en arbeids- en loonvoorwaarden gebaseerd op die vandeprivéziekenhuizen. Meer weten over het gevraagde profiel of de selectieprocedure? Surf naar of bel naar 02/ Hoe solliciteer je? Bezorg jouw gemotiveerde kandidaatstelling mét cv via vóór dinsdag 29 mei 2012 aan Dirk De Meester,directeur VSPF vzw,handelskaai 48 te 1000 Brussel VINK ( in Heist-op-den-Berg is marktleidend toeleverancier van kunststofmaterialen, al dan niet bewerkt, aan de reclamesector, aan bouw en aan industrie en telt in België 150 medewerkers; ook op Europees niveau is Vink de referentie bij uitstek. In de reclamewereld - visuele communicatie d.m.v. digital printing, kleefmaterialen, lichtreclames etc -is Vink totaalaanbieder van oplossingen in diverse materialen en voor een gevarieerd cliënteel. Dit brede aanbod, tezamen met een sterke adviesfunctie en uitgekiend logistiek proces vormen de pijlers in het succes van Vink. Voor de business unit reclame zoeken we een accountmanager (m,v) met sterke relationele eigenschappen en een goede autonomie. Accountmanager O- & W-Vlaanderen Signs &Graphics Je woont in de regio en je zit liever bij je klanten dan in de files? Je hebt al een goede werkervaring, liefst commercieel? Als je dan ook nog affiniteit hebt met de wereld van visuele communicatie en je bent op je best als je jezelf organiseert, dan is dit een mooie opportuniteit voor jou. Vink kijkt uit naar een collega die in zijn regio de verantwoordelijkheid neemt voor onze klantenrelaties en voor werving van nieuwe klanten. Eén dag per week kom je werken op de bedrijfszetel voor rapportage, bespreking met je interne collega s, agenda etc Vink is een bijzonder stabiel en succesvol bedrijf, met goede werkvoorwaarden en een werkklimaat dat toelaat initiatieven te nemen en vrij zelfstandig te werken. Een volledige opleiding is voorzien. Naast je loon en extra voordelen heb je ook een firmawagen. Reageren Zie ook of reageer meteen naar met vermelding van referentie V165. Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen ( ).

24

25 Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so, gevestigd in hartje Gent, is actief in 21 gemeenten van het arrondissement Gent-Eeklo. Ons patrimonium kent een duidelijke groei en wij willen deze koers dan ook naar de toekomst toe blijven aanhouden. Om ons team van 63 medewerkers te versterken, zijn we op zoek naar een (m/v): Diensthoofd Sociale dienst Als eindverantwoordelijke van de Sociale dienst sta je in voor de dagelijkse werking en stuur je hierbij een team van 6medewerkers aan. Samen met de directie ontwikkel je mee een coherente visie en een geëngageerdbeleid inzake sociale huisvesting. Industrieel Ingenieur Technische projectbegeleiding op de werven met rapportering van wijzigingen en verrekeningen aan het diensthoofd. Controle en toezicht op de ontwerpen en lastenboeken. Opvolging en coördinatie van renovatieprojecten aan individuele woningen van ontwerp tot oplevering. Schrijnwerker en Metser Je werkt zelfstandig en in teamverband. Om de 15 weken sta je in voor permanentie. Interesse? Motivatiebrief en cv dienen ingediend te worden vóór vrijdag 25 mei t.a.v. de directeur, Dhr. Hans Heyse, Ravensteinstraat Gent of mail naar Een uitgebreide functieomschrijving van deze profielen vind je terug op onze website: of Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Dhr. Hans Heyse, Directeur, op het nummer VG.1246/BUOSAP -B-C W.INT.RE.RS.SO.148 -DC: Meer jobs op De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Ascento behoort tot t-groep NV Even ambitieus als Stad Brugge? Ontdek het op Vlakbij gemaakt. Wereldwijd gewild. Ontdek onze vacatures in deze jobat of surf naar cnh.heeft-nieuwe-jobs.be Nieuwe internationale kunstgalerij te Knokke zoekt dringend verantwoordelijke (M/V) Zelfstandig werken, goede verkoper en tweetaligheid zijn een vereiste.beschikbaar WE. Kennis kunstwereld is een plus. Gelieve CV te sturen naar De Standaard is al lang meer dan een krant. Het is een nieuwsmerk. In de papieren krant, op de website, mobiel en op de ipad willen we lezers plezieren die geïnteresseerd zijn in het maatschappelijke debat op vele domeinen. Daarom geven we breed en diepgaand duiding over politiek, samenleving, cultuur, economie, wetenschap, maar ook sport en lifestyle. We informeren en discussiëren op een betrokken en toegankelijke wijze,met open blik, in de vasteovertuiging dat de tijden waarin we leven de boeiendste zijn die ooit iemand heeft beleefd. Veranderingen gaan snel en dat is soms bron van problemen. Maar even goedbiedenvernieuwingen kansen. Wij omarmen die boeiende tijden en, ten behoeve van onze lezers, formuleren, duiden en verhalen we wat er rondom ons en met ons gebeurt. Webmaster De Standaardmarketing De StandaardOnline staat er,elkedag opnieuw.wezijn met voorsprong de meestbezochtekwaliteitsnieuwssite van het land. En we maken er een punt van onze status van pionier in de digitale media nog te versterken. Als webmaster van De Standaard.be ben je verantwoordelijk voor de front-end van de site. Je brengt leven in webpagina s, nieuwsbrieven enadvertentiemateriaal. Je levert voor elke opdracht state-of-the-art design af en surft daarbij op de grenzen van onze huisstijl. Html en css/javascript schrijf je like-a-boss. Bij elke actie heb je aandacht voor SEO en usability en je doet er alles aan om de hoogst mogelijke conversie te krijgen. Je werkt samen met verschillende partijen: je collega-webmasters, de online marketing manager, deonline redacteurs Je behoudt het overzicht, niet alleen over opmaak en huisstijl maar ook over deverschillende initiatieven die lopen op de site. Bij een technisch probleem komen redacteurs eerst naar jou: je lost het op of signaleert het en volgt de zaak op. Profiel: Je hebt al enkele jaren ervaring als webmaster Dankzij je grafisch talent en creativiteit kan je bij elke opdracht weer vernieuwend uit de hoek komen Je hebt een grondige kennis van html, CSS en Javascript en programma sals Photoshop of Fireworks. Een basiskennis vanadobe Flash en Drupal is mooi meegenomen. Ervaring met Messagent is een plus Jeleidt online een tweede levenenbent als eersteopdehoogtevan nieuwigheden Je gaat planmatig en analytisch te werk. Geen enkel detail ontsnapt aan jouw alziend oog Jebehoudt je cool, ook als het spannend wordt. Wanneer iets niet volgens plan gaat komjesnel met een plan Bvoor de dag Jehebt oog voor verbetering, ook als het gaat om je eigen werk, en je geeft graag ideeën en advies Jecommuniceert vlot Jehebt interesse in online marketing en je wil je hierin specialiseren. Corelio biedt je een boeiende job met verantwoordelijkheid en voldoende ruimte voor eigen initiatief. Je komt terecht in een informele werkomgeving waar aandacht isvoor je persoonlijke ontwikkeling. Reken op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegalevoordelen. Je werkt in Groot-Bijgaarden. Interesse? Laatjecvenportfolio achteropcorelio.be/jobs.vragen? Contacteer ons op

26 WAT LEZEN KADERLEDEN? STUDIENAMIDDAG ONDERHANDELEN 3 Uwilt het verschil maken aan de onderhandelingstafel? Op 7juni 2012 organiseert Kluwer de studienamiddag Onderhandelen³. Tijdensdezepraktische inspiratiedag leert udespelregelsom eenbetereonderhandelaar te worden. Minimale investering aan tijd, maximaal resultaat! Op één namiddag ziet u7ervaren sprekers en trainers aan het werk Na een korte stoomcursus onderhandelen, kiest uuweigen workshops àlacarte Geen abstracte theorieën, maar tips en technieken waarmee udirect aande slag kunt Leer uit de praktijk via toponderhandelaar Karel VanEetvelt! Mis dezeuniekekans niet en ga voor win-win!

27 Pro-wAsh Europark-Oost Sint-Niklaas Marktleider in carwash installaties in België: Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) ProjectteKeNAAr Functie: Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen van plannen; Bouwkundig Werkt het carwash project uit 2D &3D Machinesamenstelling en onderdelen Je zorgt voor een perfecte opvolging; Samen met onze interne dienst help je mee aan het bekomen van de nodige vergunningen. ProFiel: Bij voorkeur een hogere opleiding Jebeschikt over een goede kennis Autocad. Kennis 3D tekenen (sketchup Solid Works) Tweetalig NL / FR, (kennis Engels) Sterk verantwoordelijkheidsgevoel Wij Bieden: Een initiële opleiding maakt je vertrouwd met de bedrijfscultuur en onze uitrusting Een vaste verloning in bediendecontract Een aangename en afwisselende job technisch-commercieel VerKoPer Functie: Samen met de klant analyseer je de behoeften; Jegeeft advies Werkt het carwashproject uit en maakt offertes Finaliseert het totale concept Je zorgt voor een perfecte opvolging; Samen met onze interne dienst help je mee aan het bekomen van de nodige vergunningen. Samen met onze werfleider ben je verantwoordelijk voor de afwerking van elk project. ProFiel: Bij voorkeur een hoger commerciële opleiding Tweetalig NL /FR, (kennis Engels ) Sterk verantwoordelijkheidsgevoel Besluitvaardige en daadkrachtige manier van werken Bezit van rijbewijs Bverplicht Wij Bieden: Een initiële opleiding maakt je vertrouwd met de bedrijfscultuur en onze uitrusting Een vaste verloning in bediendecontract Een aangename en afwisselende job Een firmawagen Een smartphone en laptop interesse? stuur of mail uw cv naar Heidi smet De VZW Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu zoekt (m/v) voor haar apotheekassociatie: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, Psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Augustinus Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg ZIEKENHUISAPOTHEKER Functie-aanbod: Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in deeltijdse opdracht (75%), uitbreidbaar naar voltijds loon volgens de ziekenhuisbarema s, met relevante anciënniteit hospitalisatieverzekering spoedige indiensttreding. Functie-inhoud: Kernopdracht: onder leiding van de hoofdapotheker instaan voor de organisatie en het toezicht op de operationele taken van een ziekenhuisapotheek verantwoordelijkheid dragen voor het verstrekken van alle geneesmiddelen en bereidingen die in de voorzieningen worden gebruikt een kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren actieve bijdrage leveren in advies- en overlegorganen. Functievereisten: inhet bezit zijn van het certificaat van ziekenhuisapotheker en houder zijn van de beroepstitel van ziekenhuisapotheker of deze spoedig verwerven beschikken over sociale vaardigheden en een klantgerichte instelling bereid zijn zich permanent bij te scholen positief ingesteld zijn t.o.v. de christelijke identiteit van de voorzieningen. Belangstellenden sturen hun schriftelijke sollicitatie met cv uiterlijk 24 mei 2012 naar ANNE VAN HAESENDONCK, personeelsdirecteur, op onderstaand adres: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, Koning Albert-I laan 8, 8200 Brugge Meer informatie over de inhoud van de functie kan ubekomen bij Stefaan T Jonck, hoofdapotheker (tel.: 050/ ) CNH maakt deel uit van Fiat Industrial en is één van de belangrijkste producenten ter wereld van landbouw- en industriële machines. In Zedelgem (CNH Belgium) ontwikkelen, produceren en verkopen we maaidorsers, zelfrijdende veldhakselaars en grootpakpersen. Dankzij ruim honderd jaar ervaring en meer dan gedreven medewerkers is Zedelgem hét Center of Excellence voor oogstmachines. Ontwerpingenieurs Aandrijfsystemen De uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van aandrijfsystemen voor oogstmachines. Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van projecten. Je zorgt voor de organisatie en opvolging van simulaties en testactiviteiten. Je bespreekt mogelijke projecten met leveranciers en zorgt voor de opvolging van de gemaakte afspraken. Je maakt berekeningen en modellering in ProEngineer. Profiel Je hebt een masterdiploma werktuigkunde. Je kan je vlot uitdrukken in het Engels. Goede kennis Duits, Frans of Italiaans zijn een bijkomend voordeel. Occasioneel reizen in binnen- en buitenland schrikt je niet af. Mechanisch Ontwerpingenieurs De uitdaging: Aanvankelijk sta je in voor het uittekenen en detailleren van diverse ontwerpen in ProEngineer,maar na een inloopperiode word je geleidelijk aan betrokken in het ontwerpen zelf van verschillende modules. Je inbreng wordt verwacht in elke stap van het ontwikkelingsproces: van het genereren van nieuwe ideeën, de haalbaarheidsanalyses, het ontwerpen, het meedenken in de finale realisatie van prototypes, het testen in het veld en de implementatie in productie. Profiel: Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur elektromechanica of werktuigkunde. Werkervaring is een pluspunt, maar starters komen ook in aanmerking. Je beheerst vlot een parametrisch tekenpakket, bij voorkeur ProEngineer. Data Aquisitie Ingenieur De uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor de data-analyse en rapportering van de metingen uitgevoerd inhet labo. Je werkt samen met de designafdeling om aan de hand van uitgebreide meetprogramma s productaanpassingen/-verbeteringen te kunnen verifiëren. Je ontwikkelt software/scripts voor verdere automatisering van de dataverwerking motor/airco en trillingsmetingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de studie van de verdere uitbouw van de testinstallatie (voorbeeld: solar load). Je stelt motor/airco teststandaarden op in samenspraak met andere CNH locaties. Profiel: Je hebt een masterdiploma elektromechanica of elektronica. Je bezit grondige kennis van dieselmotoren/koeling en aircosystemen. Daarnaast is kennis van de meettechniek en CAN protocol een absolute troef. Je hebt analytisch inzicht bij meetdataverwerking en een basiskennis van programmering. Aanbod voor deze functies: Wij bieden een boeiende uitdaging in een innoverend en internationaal bedrijf met een passend salaris, met verschillende extra voordelen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Adriaan Kyndt. Via telefoon: of Voor meer informatie en andere vacatures, surf naar cnh.heeft-nieuwe-jobs.be Vlakbij gemaakt. Wereldwijd gewild. CNH Belgium N. V. -Leon Claeysstraat 3a, 8210 Zedelgem. Shaping Our World 26 27

28 7OPDE10KADERLEDEN LEZEN DE STANDAARD EN HET NIEUWSBLAD.NET ZOALS U! Kaderleden en bedrijfsleiders zijn een belangrijke, maar moeilijk te bereiken doelgroep. Gelukkig hebben de meestenonder ueen zwak voor de kwalitatieve Corelio Newsbrands. En dat biedt u,als adverteerder,heel wat mogelijkheden. Zo bereikt u via uw print-en online campagne in De Standaard en Het Nieuwsblad maar liefst 7 op de 10 Nederlandstalige kaderleden.* Adverteert uinalle CorelioNewsbrandssamen, dan bereikt u maar liefst 1 op de 2 kaderleden in België**. Met andere woorden:geen beter kader om kaderleden te verleiden. (* Bereik van de Corelio Newsbrands Noord: De Standaard De Standaard Online De Standaard Magazine Het Nieuwsblad Nieuwsblad.be Het Nieuwsblad Magazine) (**Bereik van de Corelio Newsbrands Noord en Zuid: De Standaard De Standaard Online De Standaard Magazine Het Nieuwsblad Nieuwsblad.be Het Nieuwsblad Magazine L Avenir Lavenir.net Deuzio) (Bereik nieuwssites op weekbasis) Adverteerenbereik7op10kaderleden.ContacteerCorelioConnect,deadvertentieregievanDeStanaard,HetNieuwsbladenL Avenir. Jouw CV moetin6minuten rekruteerders overtuigen! Benieuwd hoe dit kan? surf naar op jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet. Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

29 TREK IN EEN SMAAKVOLLE CARRIÈRE? Kies dan voor Agristo,déspecialist in diepgevroren en voorgebakken aardappelproducten! Agristo nv is een dynamische familieonderneming, gespecialiseerd indeproductie van voorgebakken en diepgevroren aardappelspecialiteitenvoordebinnenen buitenlandse markt. Met productievestigingen in Harelbeke, Nazareth en Tilburg, isagristo in 30 jaar uitgegroeid tot een wereldspeler binnen haar sector. Agristoiseen financieel sterkefirma en wijgroeien nog steeds verder! Onze open bedrijfscultuur, ons hoogtechnologisch machinepark enonze professionele organisatie maken van Agristo een uiterst aantrekkelijke werkgever. Agristoblijftdan ooksystematischinvesteren in moderne technologie én in mensen. Onsbedrijf gelooft heel sterk in het talent uit eigen huis en wij proberen dit zogoed mogelijk tekoesteren enteontwikkelen via opleiding en begeleiding. Zo bieden wij elke Agristo-medewerker reële groeikansen, rekening houdend met hun persoonlijke work/life-balans. Om onze ambitieuze groeiplannen tekunnen realiseren, zoeken wijnog gedrevenenervaren collega s. Smaakt ditnaar meer? Neemalvasteen voorproefje: Veiligheidsmanager Harelbeke (functie op groepsniveau) Productieplanner Harelbeke (Afdelingen Harelbeke en Tilburg) De procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S.

30 index De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. ADMINISTRATIE Adjunct van de COO Technical & Business Development Allia Insurance Brokers 24 Administratief Medewerkers Gemeente Wezembeek-Oppem 18 Administratieve Medewerker Vlaamse Social Profitfondsen 23 Receptioniste-Telefoniste Libeco-Lagae via AB&I 19 COMMUNICATIE Communicatieambtenaar Gemeente Stekene 17 CREATIEF Architect GSA Stad Brugge 32 Landschapsarchitect Gemeente Wezembeek-Oppem 18 DIRECTIE Adjunct-Directeur Christelijke Mutualiteit 21 Algemeen Medisch Directeur Chirec 19 STEEK BIJ ONS UW LICHT OP! Even ambitieus als Stad Brugge? Kijk dan snel in deze jobat of op Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard via Directeur Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-lieve-Vrouw 27 T-Groep 25 AzMariaMiddelaresIndexTeaser.indd 1 3/05/12 11:59 Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen 16 Directeur Gemeente Denderleeuw 18 Directeur - Interimmanager Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen 16 Directeur Mobiliteit Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen 15 ENGINEERING Data Aquisitie Ingenieur CNH 27 Industrieel Ingenieur Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard via T-Groep 25 Industrieel Ingenieur Stad Brugge 32 Mechanisch Ontwerpingenieurs CNH 27 Ontwerpingenieurs CNH 27 Projectleiders Bouw Agentschap Voor Facilitair Management via Jobpunt Vlaanderen 15 Veiligheidsmanager Agristo via Fundament Recruitment & Selection 29 FINANCIEEL Business Analist Verzekeringssector Allia Insurance Brokers 24 Dossierbeheerder Riziv 17 GEZONDHEID Klinisch Psycholoog AZ Maria Middelares 21 Ombudsman AZ Maria Middelares 21 Ziekenhuisapotheker HR Human Resources Medewerker Krefel 18 Senior Recruitment Consultant Dip Consulting Group 23 ICT ICT-Verantwoordelijke Gemeente Wezembeek-Oppem 18 Webmaster Corelio 25 LOGISTIEK Diensthoofd Dispatching & Logistiek Stad Roeselare via Vandelanotte Talent Management 16 Productieplanner Agristo via Fundament Recruitment & Selection 29 MARKETING Ervaren Motor & Fleet Beheerder Allia Insurance Brokers 24 OVERHEID Architect/Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar Stad Roeselare via Vandelanotte Talent Management 16 Beleidsmedewerker Personeel & HRM Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen 15 Bestuurssecretaris Gemeente Wezembeek-Oppem 18 Diensthoofd Groen Stad Roeselare via Vandelanotte Talent Management 16 Diensthoofd Huisvesting Gemeente Stekene 17 Diensthoofd Sociale Dienst Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard via T-Groep 25 Dossierbehandelaar Stad Brugge 32 Kinderbegeleiders Gemeente Wezembeek-Oppem 18 Ruimtelijk Planner Stad Brugge 32 Schrijnwerker & Metser R&D Chief Operations Officer Laboratorium AZ Maria Middelares 21 TECHNIEK Projecttekenaar Pro-Wash 27 VERKOOP Accountmanager Vink via Veris HR-Consult 23 Area Sales Manager Libeco-Lagae via AB&I 19 Zoekt: Receptioniste-Telefoniste Area Sales Manager Kijk snel verder! Assistant Manager Sales & Marketing Euro Marine Logistics 18 Technisch-Commercieel Verkoper Pro-Wash 27 Verantwoordelijke Anoniem 25 Nog meer jobs? Op jobat.be vind je jobs. Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie: Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet, Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Elke Delgouffe, Kelly De Troy, Séverine Hazaer, Koen Verhaeghe, Veerle De Smedt, Ine Mannaerts Sales Support: Steven Vermeulen Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Caroline Eeckhoudt, Sam De Beul, Dries Mertens, Michaël Van De Meirssche, Noëmie Machtelinckx, Vicky Van Asbroek Order handling: Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur

31 JOBEVENT Payroll 24 mei Antwerpen Geen service zonder passie Je job doen met overtuiging en kennis van zaken. Daar draait het om. Je klanten helpen met elke payrollvraag. Advies op maat in het volste vertrouwen. In Payroll kun je echt alle kanten uit. Je wil best een voorsmaakje? Kom op 24 mei 2012 naar ons Jobevent in Antwerpen. Vanaf 18 uur verwelkomen we je met een hapje en een drankje. Je maakt er meteen kennis met onze Payrollexperts en wie weet plan je zelfs een afspraak met een van onze recruiters. Natuurlijk vertellen we je alles over wat deze job zo uniek maakt bij SD Worx. En nog een tip: neem de tijd om de sfeer op te snuiven en praat even met onze medewerkers of misschien beter: toekomstige collega s? Alvast tot dan. Inschrijven kan tot en met 21 mei. Alle details vind je op

32 Voor onze dienst Patrimoniumbeheer Industrieel ingenieur cel onderhoud gebouwen (niveau A1a A2a) JOUW FUNCTIE Jebent verantwoordelijk voor de onderhoudswerken die in regie worden uitgevoerd. Jestaat in voor de operationeleaansturing vandemeestergastenenwerklieden vandecel, en dit onder supervisie vande architect hoofd vandedienstonderhoud gebouwen. Stad Brugge organiseert volgende aanwervingsexamens met het oog op de statutairebenoeming en het vastleggen van een driejarige werfreservevoor m/v: JOUW PROFIEL Jehebt het diploma vanindustrieel ingenieur of het diploma vanmasterindeindustriëlewetenschappen behaald. Jebenut je organisatorische en communicatieve vaardigheden om je medewerkersaan te sturen en te motiveren. Voor onze dienst Ruimtelijke ordening Architect GSA (niveau A1a A2a) JOUW FUNCTIE JOUW PROFIEL Jebehandelt de stedenbouwkundige dossiersvanuit een permanentezorgvoor een kwalitatieve ruimtelijke ordening en architectuur. Jeverstrekt adviezen en informatie aan anderedienstenenburgers. Jehebt het diploma vanarchitect (wettelijkegraad) én een diploma vaneen opleiding ruimtelijkeordening (om te voldoen voor een aanstelling in de functie vanstedenbouwkundig ambtenaar, zoals vastgesteld bij Ministerieel besluit van4juni 2009). Jehebt kennis vandevereiste inhoudelijkeenjuridische wetgeving. Dossierbehandelaar (niveau A1a A2a) JOUW FUNCTIE JOUW PROFIEL Jebehandelt de stedenbouwkundige dossiersvanuit een permanentezorgvoor een kwalitatieve ruimtelijke ordening en architectuur. Jeverstrekt adviezen en informatie aan anderedienstenenburgers. Jehebt één vandevolgende masterdiploma s: architect, masterinmonumenten- en landschapszorg of industrieel ingenieur bouwkunde (of vroegerebenaming hiermee gelijkgesteld) ofwel een ander masterdiploma aangevuld met 4jaar ervaring inzakeinhoudelijkebehandeling vandossiersvan stedenbouwkundige aard. Jehebt kennis vandevereiste inhoudelijkeenjuridische wetgeving. Ruimtelijk planner (niveau A1a A2a) JOUW FUNCTIE JOUW PROFIEL Jestaat in voor de opmaak/advisering/begeleiding vandestedenbouwkundige beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en inrichtingsplannen op verschillende niveaus (Vlaams Gewest,Provincie en Stad). Je doet aan beleidsvoorbereidend werk via fundamenteel en planologisch studiewerk. Jebent houder vaneen masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) én vaneen opleiding ruimtelijkeordening (die voldoet om te kunnen worden geregistreerdals ruimtelijk planner, zoals bepaald bij Ministerieel besluit van4juni 2009). Jehebt kennis vanalleaspecten vandeplanningsprocedure. Voor allefuncties is het brutomaandsalaris op niveau A1a: 2.871,27 Wil je wetenwat jouw nettosalaris zou zijn, neem dan evencontact op met onze dienstloonadministratie op het nummer De selectieprogramma sendefunctieomschrijvingen kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in Brugge. Tel.: Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing. VERMOEDELIJKE DATA VAN DE PROEVEN VOOR ALLE FUNCTIES BIJ DE DIENST RUIMTELIJKE ORDENING -schriftelijkeproef: 6juni psychotechnische proef: 2 de helft juni mondelinge proef: 3juli BRU GGE ONS AANBOD Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijkebarema s(anciënniteit uit de openbaresector wordtverrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer ). Mogelijkheid totbijscholing tijdens de diensturen, soepeleverlofregeling. HEB JE INTERESSE? Richt je kandidaatstelling dan, samen met een kopie vanhet gevraagde diploma en een uitgebreid curriculum vitae (met opgave vandegevraagde werkervaring indien vantoepassing), tegen 21 mei 2012 (poststempel) per aangetekend of gewoon schrijven aan het College vanburgemeesterenschepenen, Stadhuis, Burg12in8000 Brugge of geef deze tegen ontvangstbewijs af in de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. OPGELET!!! Kandidaatstellingen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van een kopie van het diploma en het cv (mét opgave van de gevraagde ervaring indien vantoepassing), wordennietinaanmerking genomen.

STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND

STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND vrouwen in de vuurlijn WWW.ABVV2016.BE STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Het Zomerakkoord bevat volgende passage ivm de federale ambtenaren Een moderne administratie: Hervorming van het Openbaar Ambt: Wetgeving wordt

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Werken met freelancers: voordelen op een rijtje

Werken met freelancers: voordelen op een rijtje Keuzevrijheid, flexibiliteit, prijs-kwaliteit Werken met freelancers: voordelen op een rijtje INHOUD 2 Inleiding 2 De meerwaarde die een freelancer kan bieden 5 Besluit Inleiding Als zaakvoerder met werknemers

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s.

Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s. Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s. Door het dagelijks verdedigen van onze collega s willen we de verplichte

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Wij hebben oplossingen

Wij hebben oplossingen Scheikunde Samen sterk DE DRUK VERMINDEREN Wij hebben oplossingen SAMEN VOOR GOEDE ÉN GEZONDE JOBS We werken om te leven, we leven niet om te werken! Werk moet werkbaar zijn. We willen dat er ruimte en

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur?

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Kris Peeters wenst het arbeidsrecht

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat ACV-nieuwarsbabbel 18 nuari 2017 Diepenbeek Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat Het ACV plaatste bij de verhoging van de pensioenleeftijd heel wat vraagtekens bij de 'werkbaarheid' van die

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke

Nadere informatie

Vakantiegeld Berekenen Suriname

Vakantiegeld Berekenen Suriname Vakantiegeld Berekenen Suriname Download File Vakantiegeld Berekenen Suriname - Book [PDF]. Free Download VAKANTIEGELD BEREKENEN SURINAME INFORMATIEBLAD NO 2 VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIEGELD Thu, 28 Dec 2017

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice-Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce Extérieur

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Beste, Wanneer u dit leest, bent u misschien aan het genieten van uw vakantie. Misschien storen we u met een nieuwsbrief die voornamelijk over werk en inkomen gaat?

Nadere informatie

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN De Universiteit Gent biedt haar personeelsleden twee menu's aan die volledig willekeurig worden geserveerd. We vatten alvast kort de belangrijkste kenmerken samen van

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015 Langer met goesting aan de slag Werkwinkel Langer aan de slag: beslag van processen en contexten Marc Thyssen 1 Langer met goesting aan de slag Langer werken: last of lust? Motiveren en stimuleren Organisatie

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ)

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Op onderstaande link vind je een leuk filmpje waarmee je deze methodiek over genderongelijkheid

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken

ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken Inhoudstafel 1. Bezint eer ge begint p4 2. Hoe dien je je ontslag in? p5 3. Hoe schrijf je een goede ontslagbrief? p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Cao-onderhandelingen gaan beginnen.

Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Zaterdag 28 maart 2015 Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Beste FNV vrienden As maandag (30 maart) starten de onderhandelingen over jullie Collectieve Arbeidsvoorwaarden (Cao). Zoals bekend hebben de

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

doorheen de metaal welkom!

doorheen de metaal welkom! doorheen de metaal welkom! Welkom bij de metallo s Welkom op je nieuwe job in de metaalsector. Spannend? Allicht wel en misschien ben je ook een beetje onwennig tijdens de eerste dagen. Dat is normaal.

Nadere informatie

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1-

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Opslag Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Ben je van plan om zelf binnenkort loonsopslag te vragen aan je huidige werkgever?

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkzoekenden

Onderzoek Jobat: Werkzoekenden Onderzoek Jobat: Werkzoekenden Enquête afgenomen tussen 6 en 19 februari 2009 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Nieuwsblad.be Standaard.be Respondenten: 604 lezers die actief

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

Flexibele loopbaan POOLL-Studiedag

Flexibele loopbaan POOLL-Studiedag Flexibele loopbaan POOLL-Studiedag 2 Duurzaamheidsgedachte en Demografie verplichten ons Langer aan het werk = anders aan het werk - Van citroenloopbaan naar flexibele loopbaan - Sociale innovatie: nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 2: Interview cliënten

Bijlage 2: Interview cliënten Bijlage 2: Interview cliënten Cliënt 1 vrijdag 28/03/2014 Persoonsgegevens Leeftijd: 39 jaar Geslacht: Man Periode van artikel 60: 2009-2010 (1 jaar) OCMW: Heers Werkplaats: TEAM Land van herkomst: Tsjetsjenië

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie