SCHOOLGIDS BS DE BEEMD Wij zitten er al klaar voor!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS BS DE BEEMD 2012-2013. Wij zitten er al klaar voor!"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS BS DE BEEMD Wij zitten er al klaar voor! 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Een woord vooraf Een eerste kennismaking Adresgegevens De school in geuren en kleuren Adressen en telefoonnummers personeel Belangrijke telefoonnummers Wat wij belangrijk vinden Groen: weidelandschap Geel: bloemen, planten, dieren Blauw: water Missie Visie Inclusief onderwijs Zowee Praktische zaken Aanname van leerlingen, groepsindeling en verhuizing Activiteiten Basisset werkmaterialen Betalingen aan school Computers op school Consumptiegebruik op het speelplein Cultuureducatie Folders en jeugdbladen via kinderen Gevonden voorwerpen Gymlessen Inloopkwartier Natuur- en milieu-educatie (NME) Opvang buiten de schooltijden Oud papier Politie en school, de schooladoptanten Regels en afspraken Schooltijden Surveillance Vakanties Verjaardagen en andere feestelijkheden Verkeer rond de school Verzekeringen Voortgangsmappen Weeksluiting/woensdagviering Ziek melden Onze schoolorganisatie De schoolleiding Groepsbezetting Stagiaires Compensatieverlof en BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen) Onze katholieke identiteit Leerlingenzorg Wijze waarop wij onze kinderen volgen en helpen.... 2

3 7.2 Toetsen Leerlingvolgsysteem Extra aandacht voor een kind (zorgverbreding) Ernstige lees- spellingproblemen en/of dyslexie in het basisonderwijs Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.6 Leerling Gebonden Financiering (het rugzakje) SOVA-training (Sociale Vaardigheidstraining) JAT (Jeugdzorg Advies Team) Extra middelen voor bepaalde leerlingen in het vervolgonderwijs Gezondheidszorg Langdurig zieke leerlingen Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs Richtlijnen uitvoering meldingsplicht infectieziekten Hoofdluis Schoolverzuim en schoolverlof Leerplicht Extra (vakantie)verlof Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden Ongeoorloofd schoolverzuim Verlofaanvraag Resultaten De bewaking van de resultaten binnen de basisvaardigheden Advisering vervolgonderwijs en de rol van de toetsen Uitstroom leerlingen Kwaliteitsverbetering Veranderingsparagraaf Het kwaliteitsonderzoek De kinderraad De werkgroep kwaliteitszorg en managementrapportages Inspectierapporten Ouders en school Communicatie met school Informatieplicht bij gescheiden ouders Medezeggenschapsraad (MR) Oudervereniging (OV) Klassenouders Hulp door ouders Hèt Ouderpunt Klachtenregeling Begripsbepalingen Hoe te handelen als een ouder/verzorger een klacht heeft Procedure externe klachtenregeling in het kort Algemene zaken Via de elektronische weg Sponsoring en fondsenwerving van de school Nawoord Bijlage-verklaringen Verklaring van afkortingen Verklaring van vaktermen Verklaring van methoden/middelen

4 1. EEN WOORD VOORAF Geachte ouder, verzorger of in onze school geïnteresseerde, Voor u ligt de schoolgids, waarin wij voor ouders en verzorgers alle informatie over zaken waar zij rekening mee moeten houden in het schooljaar uiteen hebben gezet. Voor anderen is het een manier om met onze school kennis te maken. Wij verzoeken u daarom de tekst goed door te nemen. Geven we in deze gids een treffend beeld van onze school? Is een school te vangen in zo n boekje? Vast niet. De specifieke aanpak van een leerkracht komt pas echt tot leven binnen en gelukkig ook vaak buiten de muren van het klaslokaal. Maar toch hebben we ons best gedaan iets van onze binnenkant aan u te tonen. Onze identiteit, onze kleur, cultuur en onze uitstraling. En hoewel het moeilijk in woorden te vatten is, proberen we in deze schoolgids duidelijk te maken hoe we op de Beemd met kinderen, met elkaar en met ouders omgaan. Want juist die aanpak maakt de Beemd tot de Beemd! Ook is een uitgebreide lijst met verklaringen van afkortingen, vaktermen en methoden/middelen opgenomen. Om u van dienst te zijn schrijven we de afkortingen de eerste keer volledig uit en kunt u, als u de afkorting elders in de schoolgids tegenkomt, de verklaring achterin de schoolgids terugvinden. We hebben een verklarende lijst toegevoegd, waarin de vaktermen en methodes/middelen kort worden omschreven. Heeft u naar aanleiding van het lezen van de schoolgids nog vragen, neemt u dan contact op met de directie. Naast het lezen van deze schoolgids stellen wij u in de gelegenheid de school te bezoeken om de sfeer van de school te proeven (zie hoofdstuk 4.1). Dit is namelijk niet in woorden te vangen. Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe! Met vriendelijke groeten, Team en MR van basisschool de Beemd. 4

5 2. EEN EERSTE KENNISMAKING 2.1 Adresgegevens Basisschool de Beemd (Brinnummer 13 HU) Beemdstraat HA Schijndel Tel adres: Website: Het bestuur van basisschool de Beemd wordt gevormd door SKOPOS (Stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs in Schijndel). Zij is een bestuur op afstand en heeft de heer Henk van Oorschot als Algemeen Directeur aangesteld om leiding te geven aan alle onder het bestuur ressorterende scholen. Het kantoor en adres van SKOPOS is: Putsteeg XT Schijndel Postbus AA Schijndel Tel: Fax: Basisschool de Beemd is onderdeel van EBC-Oost (Educatief BasisCentrum Oost). Dit educatieve centrum bevat naast De Beemd de volgende partners: Openbare Jenaplanschool de Kring Peuterspeelzaal de Toverbal SKS (Stichting Kinderopvang Schijndel) de PLU (buitenschoolse opvang). 2.2 De school in geuren en kleuren Sinds 1972 staat basisschool de Beemd in Schijndel-Oost in wijk de Beemd. Tot een paar jaar geleden trokken we vrijwel alleen kinderen uit deze wijk en wijk het Plein. We worden echter steeds meer een school die haar voedingsgebied uitbreidt C entrum Ple in Hopveld Wijbosch Boschweg Beemd Hoe venbraa k Overig 5

6 Personeelsbezetting Groepen 1/2 1/2 A Rianne de Rooij-vd Wiel Tel Ma-di-woe* 1/2A Monique van Opstal- Sanders Tel Woe*-do-vrij 1/2B Dorian van der Bruggen Tel Ma-di-woe* Tevens staflid 1/2 1/2B Berna Rutten Greven Tel: Woe*-do-vrij 1/2C Nick van der Veer Tel Ma-di-woe-vrij 1 /2 C Corry Hagemeijer Tel : Do. 1/2 D Susan Toonen Tel: Ma - dinsdag 1/2 D Anton Hellings Tel : Woe do vrijdag Tevens NME/cultuur coordinator 6

7 3 A Ramona Pijnenburg Tel Ma-do-vrijdag 3 A Corry Hagemeijer Tel : Di -woensdag Tevens staflid 3/4 3 B Elsje Geerts Tel. nr Groepen 4/5/6 4 A Reggy vd Bogaart-vd Heijden Tel: Ma - dinsdag 4 A Yvonne Vleeming Tel Woens do. - vrijdag 7

8 4/5 B René Höppener Tel : Ma di do vrij. 4/5 B Danielle Verhoeven Tel : woensdag Tevens staflid 4//5/6 5A Pauline Smulders Tel : A Jeanne Giesbers-vd Brand Tel : Woe-do-vrijdag 6 A Circe Trikels tel woe* - do - vrij 8

9 6 B Wenny vd Linden Tel: Groepen 7/8 7 /8 A Sandra Bouwdewijns Tel : Di t/m vrij Tevens staflid 7/8 7/8 A Lindsay vd Tillaart Tel: Maandag Tevens Basisschoolcoach 7/8 B Sjef Hoekstra tel: /8 C Jos Giesbers Tel: Ma. di. woe. Tevens ICTcoordinator (do.) 7/8 C Marleen vd Oetelaar Tel: Do-vrijdag 9

10 7/8 D Jenny Dortmans Directie Regiegroepleider EBC Oost Lambèr Gevers Tel: Locatieleider/ Interne Begeleiding Astrid Kwaspen Tel: Ma t/m donderdag Zorgcoordinatoren Willemijn v Wijck Tel Carly vd Akker Tel: Ma-di-donderdag Ma t/m donderdag Vervanging 10

11 Joyce v Bilzen Facilitaire steuning Henry v Wanrooij Vrijwilliger Ben vd Heuvel Binnendienst Jenny Ketelaars Miranda Leenders Tel Tel : Adm. medewerkster Trudy Leuvering Tel

12 2.4 Belangrijke telefoonnummers a. Onderwijsbegeleidingsdienst Giralis Tel b. SWV samenwerkingsverband Schijndel Tel c. Districts catechete Marlies Bey Tel d. Medezeggenschapsraad oudergeleding Secretaresse I. van Tilburg Tel Bureau Jeugdzorg Tel e. Peuterspeelzaal de Toverbal Tel f. SKS de PLU Tel g. Hèt Ouderpunt Tel Skopos bestuurssamenstelling per voorzitter: Eric Saris secretaris: Wilma van den Berg; Lid: Maria Appeldoorn - van den Akker; Gerard van der Heijden; Jan Beijers; Cees Kortekaas; Pim Peels. 12

13 3. WAT WIJ BELANGRIJK VINDEN De Beemd betekent letterlijk: Een waterrijk, bebloemd stuk weidelandschap. Een mooie omgeving, om van te genieten! Als we zo n weidelandschap eens goed bekijken zien we een aantal overheersende kleuren: groen, geel en blauw. Deze kleuren kun je combineren met een wezenlijk onderdeel van een weidelandschap en vervolgens omzetten in een symboliek. Dat is ook gebeurd toen het logo van onze school werd ontwikkeld. Het poppetje BIMPIE neemt u mee in onze school vol wonderen! 3.1 Groen: weidelandschap Een weidelandschap is een gebied vol bloemenpracht en waterdelen. Je kunt er lang genieten van de rust en warmte en van een prachtig uitzicht. De weide verovert je automatisch door al z n schoonheid! Dat gevoel komt, zo hopen we, ook terug in onze school. Aan de rand van de wijk De Beemd bevindt zich ons ruim opgezette schoolgebouw. In 15 ruime lokalen wordt er les gegeven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het leerlingenaantal ligt elk jaar rond de 350. De groepsgrootte varieert van 23 tot ongeveer 30 kinderen. Voor de groepen 1/2 is er een speelzaal en een eigen ruime speelplaats ter beschikking. De speelzaal wordt tevens gebruikt voor de gezamenlijke vieringen van de groepen 1/2, waarbij we gebruik kunnen maken van een prachtig theaterpodium. Voor de groepen 3 tot en met 8 is er een grote speelplaats en een eigen gymzaal. In de grote hal van de school kunnen de kinderen zelfstandig werken en er bevinden zich ook speciaal ingerichte themahoeken en de mediatheek. De hal wordt ook gebruikt voor gezamenlijke vieringen en weeksluitingen met de groepen 3 t/m 8 (zie hoofdstuk 4.25). De school heeft ook een eigen speelleertuin, waarin kinderen in het kader van de wereldoriëntatielessen praktische opdrachten uit kunnen voeren. Aan de schooltuin grenst ook een gracht. Via de tuin kun je op een talud veldwerkopdrachten uitvoeren. In de winter kun je op de gracht schaatsen. Voor en achter de school liggen twee grasvelden en een speeltuintje waar bij goed weer tijdens de pauzes gespeeld kan worden. Natuurlijk worden de grasvelden ook gebruikt voor sport- en speldagen. Tegenover de school ligt het natuurgebied Smaldonk en heempark De Blekert. Elke groep brengt jaarlijks een bezoek aan het heempark. 13

14 3.2 Geel: bloemen, planten, dieren Bloemen, planten en dieren hebben vele kleuren, vormen en maten. Ze komen op verschillende plaatsen voor en zullen ook altijd blijven komen. Het leven in een weidelandschap komt via krachtige impulsen tot bloei. De kinderen op onze school hebben vele kleuren, vormen en maten en komen uit heel Schijndel. Door middel van de volgende gunstige schoolcondities proberen we goed onderwijs te geven, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen: een doordacht zorgsysteem een toetskalender voor de leervakken maar ook voor de sociaal/emotionele ontwikkeling verantwoord gekozen methoden een doorgaande lijn in het organisatiesysteem een vernieuwend en aantrekkelijk concept DE SCHOOL VOL WONDEREN een stel enthousiaste en professioneel ingestelde leerkrachten. Ook ouders behoren bij het leven op onze school. Via de klassenouders, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging worden ze actief betrokken bij het schoolleven (zie hoofdstuk 12). Daarnaast proberen we de ouders zo vroeg mogelijk te betrekken bij de zorg voor hun kind en geven we uitgebreide informatie over het schoolleven in ons Beemdbulletin. Dat doen we ook met de schoolgids en het schoolplan. Ook onze webpagina geeft veel up to date informatie, zodat ook de wereld met ons kan kennismaken. In de verbindingsgang van ons schoolgebouw hangt een informatiebord speciaal bedoeld voor de ouders. Last but not least natuurlijk onze leerkrachten. Zo n 27 leerkrachten, parttime conciërges, een groot aantal stagiaires en onderwijsassistenten in opleiding, proberen de optimale opbrengsten te realiseren. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in een aantal vaardigheden: Remedial teacher; zij helpt kinderen met specifieke problemen Zorg coördinator: zij coördineert alles rondom extra zorg aan individuele kinderen Intern begeleider, die stuurt, coacht en bewaakt de groepsprocessen, de toetskalender en het zorgsysteem Een natuur- en milieucoördinator, die zorg draagt voor alles wat te maken heeft met natuur en milieu en ook in externe netwerken zijn steentje bijdraagt Basisschoolcoach, die de studenten coacht en begeleidt in samenwerking met de Pabo (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) en ROC (Regionaal Opleiding Centrum). Een ICT er. Hij coacht, ondersteunt en beheert alles op computergebied Coördinatoren en specialisten voor techniek, cultuur, sport, sociaal-emotioneel, hoogbegaafdheid, wereldoriëntatie, lezen, dyslexie en het jonge risicokind. Wekelijks vindt er in verschillende samenstellingen overleg plaats en wordt het onderwijsproces verder ontwikkeld en verbeterd. Overleg is er op bouwniveau (1/2/3, 4/5/6, 7/8 en ook met peuterspeelzaal), stafniveau en teamniveau. Tevens wordt er ruimte vrij gemaakt voor werkgroepenoverleg. Op een aantal gebieden worden we in ons lerende proces ondersteund door onderwijsbegeleidingsdiensten, zoals het KPC (Katholiek Pedagogisch Centrum) en APS. 14

15 3.3 Blauw: water Onze levensbron. Water is puur en zuiver en heeft geen geur en smaak en is altijd in beweging. Zonder water kan een mens niet leven. Een kind op vierjarige leeftijd is nog vrij puur en zuiver en altijd in beweging. Wij, als school, geven het kind voor een deel geur, kleur en smaak. Zonder een kind kan ook de school niet leven. Wat wij onder geur, kleur en smaak verstaan, staat beschreven in onze missie en visie. 3.4 Missie Basisschool de Beemd is er voor kinderen, ouders, leerkrachten. Voor al deze geledingen zet zij zich in. Ze heeft gekozen voor een Rooms-katholieke identiteit, echter volgen wij deze niet expliciet in alle regels, aangezien onze school een afspiegeling van de maatschappij is. Primair richten wij ons onderwijs groepsdoorbrekend en zoveel mogelijk heterogeen samengesteld,op de leeftijdsgroep van 4 tot en met 12 jaar. We willen streven naar 6 waarheden: Formidabele kinderen Fascinerende leeromgeving Flexibele leerkrachten Fundamenteel leren Frisse leerbronnen Flonkerende ouders De Beemd is een SCHOOL VOL WONDEREN, waar in principe iedereen welkom is. Het doel is om iedereen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Onze kernwaarden hierbij zijn: Betrokkenheid solidariteit, respect tolerantie, inspiratie ondernemerschap, veiligheid geborgenheid, professionele inzet resultaat gericht. 3.5 Visie Ons hoofddoel is het geven van aantrekkelijk onderwijs in een wonderlijke omgeving. We willen graag dat al onze kinderen betekenisvol leren en dus verantwoordelijkheid nemen, initiatieven ontwikkelen en zelfstandig worden. Wij streven ernaar de kinderen in de jaren dat ze onze school bezoeken, te laten ontwikkelen tot evenwichtige personen, die met de juiste attitude en bagage naar het voortgezet onderwijs gaan. We willen dit vormgeven in een open cultuur, waarin ieders bijdrage gewaardeerd wordt. De 6 waarheden moeten als volgt terug te zien zijn in ons onderwijs: Op de eerste plaats natuurlijk aandacht voor onze Formidabele kinderen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen verschillend zijn en zien dit als een uitdaging voor ons en een verrijking voor de andere kinderen. We creëren voor onze jongsten een veilige en vertrouwde omgeving om zo een optimaal mogelijke ontplooiing te bereiken. Spelen is betekenisvol leren en dat is juist heel passend bij de ontwikkelingsfase van kleuters. 15

16 Voor de groepen 3 t/m 8 is deze basis ook enorm belangrijk. Kinderen die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voelen zich sterk en dat komt ten goede aan al hun ontwikkelingen tot en met groep 8. De Fascinerende leeromgeving in de kleuterbouw is uitdagend ingericht met hoeken, open kasten met een veelzijdigheid aan ontwikkelingmateriaal en crea-tafels waar kinderen naar eigen keuze aan kunnen werken. Ook is er ruimte voor meegebrachte spullen van thuis die op dat moment aansluiten bij de beleving. In de groepen 3 t/m 8 is het een ruimte, waarbij de groep alvast aan het werk kan gaan terwijl de rest nog uitleg krijgt. Zo kunnen bijvoorbeeld een paar leerlingen aan de computer werken en een aantal een presentatie voorbereiden of iets in elkaar knutselen. Het kind kan niet alleen maar kiezen uit één vaste werkplek maar wordt uitgedaagd om op meerdere plekken te gaan leren. De kinderen blijven verbonden aan een thuisgroep in één groepslokaal waaraan een vaste leerkracht gekoppeld is. De thuisgroep zorgt voor geborgenheid en veiligheid waar elk kind behoefte aan heeft. Door de flexibele werkplekken en het groepsdoorbrekend onderwijs op bepaalde momenten van de dag kan het kind vanuit die veilige haven zijn/haar horizon verbreden en zich verder ontplooien. Het verblijf in de(ze) thuisgroep wordt afgebouwd in uren naar gelang de leerling in een hogere groep komt. Dan gaat de leerling steeds meer groepsdoorbrekend werken en maakt hij/zij kennis met de andere leerkrachten en leerlingen in de bouw. Een fascinerende omgeving is voor de Beemd ook een omgeving die zoveel mogelijk uitdaagt, zowel binnen als buiten het gebouw. In 2008 heeft onze school een grote opknapbeurt gehad zowel binnen als buiten. Binnen kenmerkt zich de fascinerende leeromgeving door veel ruimte, licht en kleur. Buiten is de schoolomgeving verrijkt met een speelleertuin, waar al onze kinderen naar eigen keuze kunnen spelen en leren in een natuurlijke omgeving. De kleuterbouw heeft een eigen speelterrein, die onze kinderen uitdaagt in bewegen, spel en samenspelen. De Flexibele leerkracht is niet meer de gehele dag verbonden aan één vaste groep. In de kleuterbouw beweegt de leerkracht zich met de kleuters van de eigen groep binnen 2 onderwijsruimten, zodat de geborgenheid en daardoor het vertrouwen van de kleuters zoveel mogelijk behouden blijft. Ook observeert de kleuterleerkracht en reageert zoveel mogelijk op de ontwikkelingen van de kleuter. De flexibele leerkracht in de groepen 3 t/m 8 heeft de zorg voor de eigen thuisgroep, maar ziet daarnaast ook met regelmaat de leerlingen uit de bouw, vanwege begeleiding van kinderen tijdens het werk aan hun weektaak. De flexibele leerkracht zal dus soms in de eigen thuisgroep zijn, maar soms ook in een andere deel van de onderwijsruimte of in een ruimte erbuiten, zoals de hal, de speelzaal, of de speelleertuin. Door op momenten van de dag af te zien van de groepleerkracht-ruimte-binding en te werken met een team van leerkrachten die samen een gezamenlijke bouw beheren en waarin alle gewenste werkvormen aanwezig zijn, denken we een goed antwoord te hebben op de toekomstige onderwijsontwikkelingen. Fundamenteel leren wil bij ons op school in de kleuterbouw zeggen dat we werken aan een stevige basis. We gaan uit van vertrouwen in een veilige omgeving, we geven ze ruimte om stapjes te zetten en uiteindelijk zelf een weg op te gaan op eigen kracht en niveau. We gaan uit van actief spelen is betekenisvol leren. Het kind is actief handelend bezig met of zonder materialen, alleen of samen en doet zo de ervaringen op die het kind verder helpen in de ontwikkeling. We volgen het kind pro-actief op de verschillende 16

17 ontwikkelingen. In de groepen 3 t/m 8 wil dat zeggen dat alle kinderen gewoon instructie krijgen, keuzes mogen/moeten maken, verantwoording en initiatief durven nemen. Instructies worden op allerlei niveaus en plekken gegeven. Voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen kiezen we voor homogene instructies in kleine groepen. De verwerking door de kinderen vindt heterogeen plaats. Via het systeem van planborden en werkbrieven, maken kinderen keuzes, leren ze spelenderwijs verantwoording en initiatief nemen bij het verwerken van de verschillende taken. Onze Frisse leerbronnen dragen bij tot het bereiken van de aangegeven kerndoelen. We maken hierbij gebruik van moderne uitdagende ontwikkelingsmaterialen, leermethoden en spelletjes. In de kleuterbouw wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de beleving en actualiteit. Natuurlijk maken we daarnaast gebruik van vele andere leerbronnen, zoals de computerprogramma s, Internet, medeleerlingen, gastsprekers, de speelleertuin en kleuterplein, (prenten)boeken, deskundigen, excursies etc. Onze Flonkerende ouders hebben zich in een aantal bijeenkomsten uitgesproken over onze visie. Zij gaven aan structuur, veiligheid binnen de thuisgroep, differentiatie in werkplekken en kleine instructiegroepen als belangrijke pijlers terug te willen zien in het onderwijsconcept. Ook de actieve deelname van ouders in de MR, oudervereniging, klankbordgroep Schoolplan, overige werkgroepen en bij allerlei activiteiten laat zien dat ouders betrokken willen zijn bij de school. Deze ouders zijn onmisbaar bij het verder in de praktijk brengen van onze missie en visie. 3.6 Inclusief onderwijs Onze school maakt deel uit van de Stichting Skopos. Skopos is op weg naar inclusief denken en handelen. Dit beleid is onderschreven door ons Bestuur en door alle scholen van de Stichting Skopos. Schijndelse scholen ontwikkelen zich en hebben een oplossing gekozen binnen het beleid van Passend Onderwijs. Passend onderwijs wordt vanuit het Ministerie van Onderwijs aangestuurd en de bijbehorende wet geeft het Bestuur de opdracht tot zorg voor onderwijs aan alle kinderen. Vanuit Internationaal beleid is door middel van de uitkomst van de UNESCO conferentie over speciaal onderwijs te Salamanca 1994 de volgende opdracht aan de scholen bekend. Men is in een Kaderplan voor Actie overeengekomen om inclusief onderwijs te realiseren. De conferentie stelde ook dat de gewone school aangepaste onderwijsprogramma s moet bieden aan alle kinderen wat ook hun fysieke, intellectuele, sociale, emotionele, of taalverschillen zijn. Alle onderwijsministeries zouden de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat kinderen met speciale noden naar de buurtschool kunnen gaan. Landen met weinig of geen speciaal onderwijs, zouden inclusieve scholen moeten creëren en geen aparte speciale scholen.in Nederland is deze ontwikkeling met name bekend onder de term Passend Onderwijs 17

18 Wat bedoelen eigenlijk precies we als we Inclusief Onderwijs willen realiseren? Inclusief Onderwijs is gerealiseerd als: Alle kinderen werken, spelen en leren in één groep Ieder kind op zijn of haar eigen niveau van ontwikkeling leert Kinderen samen werken Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk curriculum, een gezamenlijk onderwijsprogramma Inclusief onderwijs is belangrijk en komt ten goede aan alle kinderen. Het onderwijs kenmerkt zich in de nabije toekomst als volgt: Onderwijs zal steeds meer vormgegeven worden in heterogene groepen; groepen waarbij kinderen van verschillende ontwikkelings- en onderwijs niveau s in een rijke leeromgeving leren. De inhoud, de leerlijnen zijn voor alle kinderen dezelfde alleen het tempo en de wijze waarop deze doorgenomen worden, kunnen voor alle kinderen verschillen het onderwijs verloopt wel volgens leerlijnen maar instructies en verwerkingen worden zodanig georganiseerd dat elk kind zijn kwaliteiten volwaardig en eigenmachtig kan ontplooien. Kinderen moeten steeds meer samenwerken; samenwerking tussen verschillende kinderen is een garantie voor hoogwaardig rijk leren; kinderen leren juist van en met elkaar. Waarom willen we dat? - Kinderen leren al vroegtijdig in een inclusieve samenleving te leven en elkaar te respecteren - Kinderen moeten immers gezamenlijk opgroeien in de samenleving - Alle kinderen mogen zich optimaal ontwikkelen en optimaal leren - Kinderen worden niet wezenlijk apart geplaatst. - Verschillen tussen kinderen worden onvoorwaardelijk geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd. - Kinderen die samen leren, leren ook samen te leven en dat is noodzakelijk voor een goede samenleving. Ouders zijn verantwoordelijk voor de keuze van een school. Scholen geven evenwichtige voorlichting zodat ouders een verantwoorde keuze kunnen maken. Ook t Talent is een school op weg naar Inclusief Onderwijs zoals alle andere scholen. Langzaamaan kunnen kinderen in beheersbare mate instromen en onderwijs volgen op t Talent. Op dit moment worden middelen nog ingezet op plaatsen waar vooral kinderen met beperkingen geconcentreerd worden. De Schijndelse scholen hebben die middelen nodig om aan de leerbehoeften te voldoen. Zij worden daarbij gesteund door kennis en hulp van de collega s van de regionale deskundigheidscentra de zogenaamde REC s. Het Ministerie van Onderwijs heeft door middel van een Smal Experiment toestemming gegeven om leerlingen zonder PCL- beschikking toe te laten op de t Talent. 18

19 Hoe ondersteunt Skopos en het Samenwerkingsverband voor scholen bij deze ontwikkeling? Op grond van de pijlers van dit beleid worden veel aandacht en middelen besteed aan: Het trainen van leerkrachten door middel van een cursussen ; het in stand houden van kwaliteitskringen van leraren en het informeren van ouders door middel van het organiseren van thema-avonden.. Skopos werkt met een Visitatiecommissie die de kwaliteit van de gekozen ontwikkeling op de scholen middels visitatie positief kritisch onderzoekt en stimuleert. Er is tevens een Begeleidingskamer die de ontwikkeling van de leerlingen met ondersteuningsbehoeften nauwkeurig volgt, in kaart brengt wat de leerbehoeften van kinderen zijn en geraadpleegd wordt om de kwaliteit van didactische en pedagogische aanpak te vergroten. Een onafhankelijke commissie kan op verzoek van de ouders en school de kwaliteit van het geboden onderwijsprogramma laten toetsen. Deze zogenaamde Ombudskamer komt indien daarvoor uitgenodigd bij elkaar en geeft een bindend advies. Het informeren van leerkrachten, ouders /verzorgers en andere partners door middel van speciale ouder- en informatieavonden; speciaal ook het informeren van ouders/verzorgers betreffende het doen accepteren van ouders met leerlingen zonder beperkingen van leerlingen met beperkingen, naar ons idee een bijzonder belangrijk aspect. Het doorlopend organiseren van bijzondere trainingen en cursussen gericht op de 7 ankerpunten van Passend Onderwijs is een belangrijke taak van het Samenwerkingsverband. Op dit moment worden volop trainingen aangeboden. Een andere taak van het samenwerkingsverband is het beschikbaar stellen van middelen volgens een verdeelsleutel die er voor zorgt dat juist die scholen middelen ontvangen waar kinderen met beperkingen ook onderwijs krijgen. Jaarlijks worden vrijwel alle middelen daaraan uitgegeven. Voor onze school betekent het dat vrijwel iedere leerling in principe welkom is. Onze school differentieert in flinke mate en gaat goed om met de verschillen die er bij kinderen zijn. Toch kan het nodig zijn om zeker voorlopig nog wel een uitzondering te moeten maken voor deze afspraak. Natuurlijk zullen er kinderen zijn die echt alleen maar geholpen kunnen worden in een speciale omgeving. Dat wordt dan met de ouders zodanig besproken dat zij een evenwichtige keuze kunnen maken. Onze school brengt de leerbehoeften van alle kinderen in beeld en beschrijft wat daar voor ondersteuning bij nodig is. Soms is die niet te realiseren en kunnen leerlingen beter gebruik maken van scholen die in hoge mate gespecialiseerd zijn. Alle Schijndelse scholen ontwikkelen zich richting inclusief onderwijs. Ieder op zijn eigen wijze vormgegeven. Schoolspecifiek en pluriform. Het Bestuur van Skopos staat voor verscheidenheid en daardoor is er een goede keuzemogelijkheid voor de ouders. Onderstaand vind u informatieve teksten rondom Begeleidingskamer,Visitatiecommissie en Ombudskamer. De Begeleidingskamer. Wanneer de school en of de ouders denken dat het op school niet goed genoeg gaat of als school en/of ouders hier onzeker over zijn, kan men een beroep doen op de Begeleidingskamer 19

20 Vanuit de bovengenoemde uitgangspunten is het dan ook de bedoeling de school te helpen bij het handhaven van kinderen. De mogelijkheden om aan onderwijsbehoeften van een kind op school te voldoen worden steeds groter. We benadrukken de verantwoordelijkheid van de school voor de eigen leerlingen en erkennen de gouden driehoek : ouders, kind, school. Eventuele afstemmingsproblemen worden aangepakt op de plaats waar ze zich voordoen, met de mensen die er het meest bij betrokken zijn. De Begeleidingskamer draagt bij aan het positief perspectief behouden op de situatie van de leerling op school. De Begeleidingskamer mobiliseert de deskundigheid en middelen als dat nog onvoldoende gebeurd is. Soms blijkt een andere setting voor de leerling nodig. Door het beschrijven van een schoolbiografie door de school en een thuisbiografie door de ouders worden cruciale momenten in de schoolloopbaan van de leerling beschreven. Een eerste gesprek met ouders, leraar(en), schooldirectie of een vertegenwoordiging daarvan en enkele leden van de Begeleidingskamer wordt georganiseerd in een verkennende sfeer Dit wordt soms gevolgd door een tweede gesprek. Dit gesprek kent een perspectief biedende sfeer. De leden van de Begeleidingskamer hebben een gespreksleidende en reflecterende en samenvattende rol. Het gaat hierbij vaak niet om "technische" aanpassingen, maar om de beleving van de situatie. Het gaat om het "verhaal" Uitgangspunt is dat een probleem op school, in ieder geval de volgende componenten heeft: Situatie: Een probleem ontstaat, groeit, blijft bestaan in bepaalde omstandigheden. Veranderen van de situatie kan bijdragen aan de oplossing van het probleem. Relatie: zaken hebben meestal te maken met de verhouding tussen mensen. Verbeteren van de verhouding kan bijdragen aan een oplossing. Relativiteit: Een probleem wordt een probleem binnen een bepaalde context. Verwachtingen spelen een belangrijke rol. Bijstellen van verwachtingen kan bijdragen aan een oplossing. Het verhelderen en herformuleren van het probleem is dikwijls al een deel van de oplossing School en ouders zien perspectief in handhaving op de school. De school besluit dat het kind op school kan blijven en weet wat daarvoor moet gebeuren of school en ouders constateren dat ze geen gezamenlijk perspectief zien in handhaving op school. De school neemt de verantwoordelijkheid en het initiatief om in overleg met de ouders, een andere plaats te zoeken voor het kind. Er wordt een verslag gemaakt waarin tenminste de conclusies zijn opgenomen. School en ouders bevestigen dat. De Visitatiecommissie: Om te bezien in hoeverre de school in staat is steeds meer kinderen thuisnabij onderwijs aan te bieden is een Visitatiecommissie ingericht. Deze commissie, bestaande uit collega s van alle collega-scholen bezoekt ongeveer tweejaarlijks de school en beschrijft in een verslag als een critical friend de vorderingen van de school in het steeds beter omgaan met verschillen tussen leerlingen ook als die verschillen groter worden. De commissie is op deze bezoeken voorbereid. Er wordt gekeken naar de mate waarin de school in deze Skopos- opdracht slaagt. Documenten worden gelezen en door middel van school- en groepsbezoeken, gesprekken met leraren, ouders en kinderen wordt gekeken naar de rol van de leraren,ouders en kinderen.. Ook wordt gekeken naar de wijze van omgaan met het gedrag van kinderen, de efficiënte inzet van middelen en de mate van gastvrijheid die kinderen en ouders ervaren. Tevens wordt bezien hoe de school in steeds hogere mate de ondersteuningsbehoeften van kinderen in beeld kan brengen. Ook onze school wordt door de visitatiecommissie bezocht. Daarvan wordt een verslag gemaakt dat een beeld geeft van hoe de school er in zijn ontwikkeling voorstaat. De school gebruikt het verslag bij de voortgaande ontwikkeling. 20

SCHOOLGIDS BS DE BEEMD 2015-2016. Samen beter, beter samen

SCHOOLGIDS BS DE BEEMD 2015-2016. Samen beter, beter samen SCHOOLGIDS BS DE BEEMD 2015-2016 Samen beter, beter samen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Een woord vooraf... 4 2. Een eerste kennismaking... 5 2.1 Adresgegevens... 5 2.2 De school in geuren en kleuren... 5 2.4 Belangrijke

Nadere informatie

OOSTENWIND EBC-OOST SAMEN GROEIEN OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND!

OOSTENWIND EBC-OOST SAMEN GROEIEN OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND! EBC-OOST SAMEN GROEIEN 3 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015, editie 1 OOSTENWIND OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND! Er waait een frisse wind door de Schijndelse wereld van onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Agenda voor de maand oktober en november 2016

Agenda voor de maand oktober en november 2016 Agenda voor de maand oktober en november 2016 Nieuwsbrief nummer 2016-02 Almere, 13 oktober 2016 17 t/m 21 oktober Herfst vakantie Maandag 24 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 3

Informatieavond. Groep 3 Informatieavond Groep 3 Even voorstellen Juf Direna Juf Eefke Juf Eveline Werkdagen: Juf Direna: dinsdag en vrijdag (maandag wisseldag vanaf april) Juf Eefke: maandag-woensdag-donderdag (verlof juf Eveline)

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Welkom Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Huiswerk Klassenouders / hulpouders Mededelingen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM INHOUD Uitkomst onderzoek Vivere Democratisch onderwijs te Rotterdam 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind.

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind. Jaarkalender 2016-2017 Samen een mooie toekomst voor elk kind. September 2016 35 Eerste schooldag 5 6 7 Zomervakantie Luizencontrole 1 2 3 4 Zomervakantie 8 9 10 11 36 12 13 14 15 16 17 18 37 38 Informatie-avond

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

De Montessori-wereld:

De Montessori-wereld: De Montessori-wereld: Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en opdoen, hun talenten kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden en zich

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Onderwijs van deze tijd,

Onderwijs van deze tijd, 12 mei 2016 Beste ouder(s) / verzorger(s), Zoals u allen bekend is er afgelopen maandag een ouderinformatieavond geweest. Op die avond hebben wij de aanwezige ouders geïnformeerd over de volgende stap

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Informatie Groep 6 1

Informatie Groep 6 1 Informatie Groep 6 1 Inhoud Algemene informatie... 3 Informatie www.bloon.nl... 5 Informatie www.nieuwsbegripxl.nl... 6 Informatie over Flits... 7 Nuttige websites... 8 Bijlage 1: Tips thuis samen lezen...

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE DEURNE INHOUD Uitkomst onderzoek LOS te Deurne 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 11 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Piramidepost 21 oktober 2014

Piramidepost 21 oktober 2014 Piramidepost 21 oktober 2014 Data Activiteit Bestemd voor Woensdag Start schoolreisje naar Texel Groepen 8 22 oktober Vrijdag Kledingbeurs (14.00 15.15) Alle ouders / verzorgers 24 oktober Laatste dag

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie 1516-02 (23-09-15) 23 september start kinderpostzegel actie 01 oktober groep 1-2 gaat deze ochtend naar Slabroek 02 oktober afscheidsviering juf Bets (zie blz. 2) 03 oktober gezinsviering H.Hartkerk aanvang

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie