SCHOOLGIDS BS DE BEEMD Wij zitten er al klaar voor!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS BS DE BEEMD 2012-2013. Wij zitten er al klaar voor!"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS BS DE BEEMD Wij zitten er al klaar voor! 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Een woord vooraf Een eerste kennismaking Adresgegevens De school in geuren en kleuren Adressen en telefoonnummers personeel Belangrijke telefoonnummers Wat wij belangrijk vinden Groen: weidelandschap Geel: bloemen, planten, dieren Blauw: water Missie Visie Inclusief onderwijs Zowee Praktische zaken Aanname van leerlingen, groepsindeling en verhuizing Activiteiten Basisset werkmaterialen Betalingen aan school Computers op school Consumptiegebruik op het speelplein Cultuureducatie Folders en jeugdbladen via kinderen Gevonden voorwerpen Gymlessen Inloopkwartier Natuur- en milieu-educatie (NME) Opvang buiten de schooltijden Oud papier Politie en school, de schooladoptanten Regels en afspraken Schooltijden Surveillance Vakanties Verjaardagen en andere feestelijkheden Verkeer rond de school Verzekeringen Voortgangsmappen Weeksluiting/woensdagviering Ziek melden Onze schoolorganisatie De schoolleiding Groepsbezetting Stagiaires Compensatieverlof en BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen) Onze katholieke identiteit Leerlingenzorg Wijze waarop wij onze kinderen volgen en helpen.... 2

3 7.2 Toetsen Leerlingvolgsysteem Extra aandacht voor een kind (zorgverbreding) Ernstige lees- spellingproblemen en/of dyslexie in het basisonderwijs Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.6 Leerling Gebonden Financiering (het rugzakje) SOVA-training (Sociale Vaardigheidstraining) JAT (Jeugdzorg Advies Team) Extra middelen voor bepaalde leerlingen in het vervolgonderwijs Gezondheidszorg Langdurig zieke leerlingen Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs Richtlijnen uitvoering meldingsplicht infectieziekten Hoofdluis Schoolverzuim en schoolverlof Leerplicht Extra (vakantie)verlof Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden Ongeoorloofd schoolverzuim Verlofaanvraag Resultaten De bewaking van de resultaten binnen de basisvaardigheden Advisering vervolgonderwijs en de rol van de toetsen Uitstroom leerlingen Kwaliteitsverbetering Veranderingsparagraaf Het kwaliteitsonderzoek De kinderraad De werkgroep kwaliteitszorg en managementrapportages Inspectierapporten Ouders en school Communicatie met school Informatieplicht bij gescheiden ouders Medezeggenschapsraad (MR) Oudervereniging (OV) Klassenouders Hulp door ouders Hèt Ouderpunt Klachtenregeling Begripsbepalingen Hoe te handelen als een ouder/verzorger een klacht heeft Procedure externe klachtenregeling in het kort Algemene zaken Via de elektronische weg Sponsoring en fondsenwerving van de school Nawoord Bijlage-verklaringen Verklaring van afkortingen Verklaring van vaktermen Verklaring van methoden/middelen

4 1. EEN WOORD VOORAF Geachte ouder, verzorger of in onze school geïnteresseerde, Voor u ligt de schoolgids, waarin wij voor ouders en verzorgers alle informatie over zaken waar zij rekening mee moeten houden in het schooljaar uiteen hebben gezet. Voor anderen is het een manier om met onze school kennis te maken. Wij verzoeken u daarom de tekst goed door te nemen. Geven we in deze gids een treffend beeld van onze school? Is een school te vangen in zo n boekje? Vast niet. De specifieke aanpak van een leerkracht komt pas echt tot leven binnen en gelukkig ook vaak buiten de muren van het klaslokaal. Maar toch hebben we ons best gedaan iets van onze binnenkant aan u te tonen. Onze identiteit, onze kleur, cultuur en onze uitstraling. En hoewel het moeilijk in woorden te vatten is, proberen we in deze schoolgids duidelijk te maken hoe we op de Beemd met kinderen, met elkaar en met ouders omgaan. Want juist die aanpak maakt de Beemd tot de Beemd! Ook is een uitgebreide lijst met verklaringen van afkortingen, vaktermen en methoden/middelen opgenomen. Om u van dienst te zijn schrijven we de afkortingen de eerste keer volledig uit en kunt u, als u de afkorting elders in de schoolgids tegenkomt, de verklaring achterin de schoolgids terugvinden. We hebben een verklarende lijst toegevoegd, waarin de vaktermen en methodes/middelen kort worden omschreven. Heeft u naar aanleiding van het lezen van de schoolgids nog vragen, neemt u dan contact op met de directie. Naast het lezen van deze schoolgids stellen wij u in de gelegenheid de school te bezoeken om de sfeer van de school te proeven (zie hoofdstuk 4.1). Dit is namelijk niet in woorden te vangen. Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe! Met vriendelijke groeten, Team en MR van basisschool de Beemd. 4

5 2. EEN EERSTE KENNISMAKING 2.1 Adresgegevens Basisschool de Beemd (Brinnummer 13 HU) Beemdstraat HA Schijndel Tel adres: Website: Het bestuur van basisschool de Beemd wordt gevormd door SKOPOS (Stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs in Schijndel). Zij is een bestuur op afstand en heeft de heer Henk van Oorschot als Algemeen Directeur aangesteld om leiding te geven aan alle onder het bestuur ressorterende scholen. Het kantoor en adres van SKOPOS is: Putsteeg XT Schijndel Postbus AA Schijndel Tel: Fax: Basisschool de Beemd is onderdeel van EBC-Oost (Educatief BasisCentrum Oost). Dit educatieve centrum bevat naast De Beemd de volgende partners: Openbare Jenaplanschool de Kring Peuterspeelzaal de Toverbal SKS (Stichting Kinderopvang Schijndel) de PLU (buitenschoolse opvang). 2.2 De school in geuren en kleuren Sinds 1972 staat basisschool de Beemd in Schijndel-Oost in wijk de Beemd. Tot een paar jaar geleden trokken we vrijwel alleen kinderen uit deze wijk en wijk het Plein. We worden echter steeds meer een school die haar voedingsgebied uitbreidt C entrum Ple in Hopveld Wijbosch Boschweg Beemd Hoe venbraa k Overig 5

6 Personeelsbezetting Groepen 1/2 1/2 A Rianne de Rooij-vd Wiel Tel Ma-di-woe* 1/2A Monique van Opstal- Sanders Tel Woe*-do-vrij 1/2B Dorian van der Bruggen Tel Ma-di-woe* Tevens staflid 1/2 1/2B Berna Rutten Greven Tel: Woe*-do-vrij 1/2C Nick van der Veer Tel Ma-di-woe-vrij 1 /2 C Corry Hagemeijer Tel : Do. 1/2 D Susan Toonen Tel: Ma - dinsdag 1/2 D Anton Hellings Tel : Woe do vrijdag Tevens NME/cultuur coordinator 6

7 3 A Ramona Pijnenburg Tel Ma-do-vrijdag 3 A Corry Hagemeijer Tel : Di -woensdag Tevens staflid 3/4 3 B Elsje Geerts Tel. nr Groepen 4/5/6 4 A Reggy vd Bogaart-vd Heijden Tel: Ma - dinsdag 4 A Yvonne Vleeming Tel Woens do. - vrijdag 7

8 4/5 B René Höppener Tel : Ma di do vrij. 4/5 B Danielle Verhoeven Tel : woensdag Tevens staflid 4//5/6 5A Pauline Smulders Tel : A Jeanne Giesbers-vd Brand Tel : Woe-do-vrijdag 6 A Circe Trikels tel woe* - do - vrij 8

9 6 B Wenny vd Linden Tel: Groepen 7/8 7 /8 A Sandra Bouwdewijns Tel : Di t/m vrij Tevens staflid 7/8 7/8 A Lindsay vd Tillaart Tel: Maandag Tevens Basisschoolcoach 7/8 B Sjef Hoekstra tel: /8 C Jos Giesbers Tel: Ma. di. woe. Tevens ICTcoordinator (do.) 7/8 C Marleen vd Oetelaar Tel: Do-vrijdag 9

10 7/8 D Jenny Dortmans Directie Regiegroepleider EBC Oost Lambèr Gevers Tel: Locatieleider/ Interne Begeleiding Astrid Kwaspen Tel: Ma t/m donderdag Zorgcoordinatoren Willemijn v Wijck Tel Carly vd Akker Tel: Ma-di-donderdag Ma t/m donderdag Vervanging 10

11 Joyce v Bilzen Facilitaire steuning Henry v Wanrooij Vrijwilliger Ben vd Heuvel Binnendienst Jenny Ketelaars Miranda Leenders Tel Tel : Adm. medewerkster Trudy Leuvering Tel

12 2.4 Belangrijke telefoonnummers a. Onderwijsbegeleidingsdienst Giralis Tel b. SWV samenwerkingsverband Schijndel Tel c. Districts catechete Marlies Bey Tel d. Medezeggenschapsraad oudergeleding Secretaresse I. van Tilburg Tel Bureau Jeugdzorg Tel e. Peuterspeelzaal de Toverbal Tel f. SKS de PLU Tel g. Hèt Ouderpunt Tel Skopos bestuurssamenstelling per voorzitter: Eric Saris secretaris: Wilma van den Berg; Lid: Maria Appeldoorn - van den Akker; Gerard van der Heijden; Jan Beijers; Cees Kortekaas; Pim Peels. 12

13 3. WAT WIJ BELANGRIJK VINDEN De Beemd betekent letterlijk: Een waterrijk, bebloemd stuk weidelandschap. Een mooie omgeving, om van te genieten! Als we zo n weidelandschap eens goed bekijken zien we een aantal overheersende kleuren: groen, geel en blauw. Deze kleuren kun je combineren met een wezenlijk onderdeel van een weidelandschap en vervolgens omzetten in een symboliek. Dat is ook gebeurd toen het logo van onze school werd ontwikkeld. Het poppetje BIMPIE neemt u mee in onze school vol wonderen! 3.1 Groen: weidelandschap Een weidelandschap is een gebied vol bloemenpracht en waterdelen. Je kunt er lang genieten van de rust en warmte en van een prachtig uitzicht. De weide verovert je automatisch door al z n schoonheid! Dat gevoel komt, zo hopen we, ook terug in onze school. Aan de rand van de wijk De Beemd bevindt zich ons ruim opgezette schoolgebouw. In 15 ruime lokalen wordt er les gegeven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het leerlingenaantal ligt elk jaar rond de 350. De groepsgrootte varieert van 23 tot ongeveer 30 kinderen. Voor de groepen 1/2 is er een speelzaal en een eigen ruime speelplaats ter beschikking. De speelzaal wordt tevens gebruikt voor de gezamenlijke vieringen van de groepen 1/2, waarbij we gebruik kunnen maken van een prachtig theaterpodium. Voor de groepen 3 tot en met 8 is er een grote speelplaats en een eigen gymzaal. In de grote hal van de school kunnen de kinderen zelfstandig werken en er bevinden zich ook speciaal ingerichte themahoeken en de mediatheek. De hal wordt ook gebruikt voor gezamenlijke vieringen en weeksluitingen met de groepen 3 t/m 8 (zie hoofdstuk 4.25). De school heeft ook een eigen speelleertuin, waarin kinderen in het kader van de wereldoriëntatielessen praktische opdrachten uit kunnen voeren. Aan de schooltuin grenst ook een gracht. Via de tuin kun je op een talud veldwerkopdrachten uitvoeren. In de winter kun je op de gracht schaatsen. Voor en achter de school liggen twee grasvelden en een speeltuintje waar bij goed weer tijdens de pauzes gespeeld kan worden. Natuurlijk worden de grasvelden ook gebruikt voor sport- en speldagen. Tegenover de school ligt het natuurgebied Smaldonk en heempark De Blekert. Elke groep brengt jaarlijks een bezoek aan het heempark. 13

14 3.2 Geel: bloemen, planten, dieren Bloemen, planten en dieren hebben vele kleuren, vormen en maten. Ze komen op verschillende plaatsen voor en zullen ook altijd blijven komen. Het leven in een weidelandschap komt via krachtige impulsen tot bloei. De kinderen op onze school hebben vele kleuren, vormen en maten en komen uit heel Schijndel. Door middel van de volgende gunstige schoolcondities proberen we goed onderwijs te geven, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen: een doordacht zorgsysteem een toetskalender voor de leervakken maar ook voor de sociaal/emotionele ontwikkeling verantwoord gekozen methoden een doorgaande lijn in het organisatiesysteem een vernieuwend en aantrekkelijk concept DE SCHOOL VOL WONDEREN een stel enthousiaste en professioneel ingestelde leerkrachten. Ook ouders behoren bij het leven op onze school. Via de klassenouders, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging worden ze actief betrokken bij het schoolleven (zie hoofdstuk 12). Daarnaast proberen we de ouders zo vroeg mogelijk te betrekken bij de zorg voor hun kind en geven we uitgebreide informatie over het schoolleven in ons Beemdbulletin. Dat doen we ook met de schoolgids en het schoolplan. Ook onze webpagina geeft veel up to date informatie, zodat ook de wereld met ons kan kennismaken. In de verbindingsgang van ons schoolgebouw hangt een informatiebord speciaal bedoeld voor de ouders. Last but not least natuurlijk onze leerkrachten. Zo n 27 leerkrachten, parttime conciërges, een groot aantal stagiaires en onderwijsassistenten in opleiding, proberen de optimale opbrengsten te realiseren. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in een aantal vaardigheden: Remedial teacher; zij helpt kinderen met specifieke problemen Zorg coördinator: zij coördineert alles rondom extra zorg aan individuele kinderen Intern begeleider, die stuurt, coacht en bewaakt de groepsprocessen, de toetskalender en het zorgsysteem Een natuur- en milieucoördinator, die zorg draagt voor alles wat te maken heeft met natuur en milieu en ook in externe netwerken zijn steentje bijdraagt Basisschoolcoach, die de studenten coacht en begeleidt in samenwerking met de Pabo (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) en ROC (Regionaal Opleiding Centrum). Een ICT er. Hij coacht, ondersteunt en beheert alles op computergebied Coördinatoren en specialisten voor techniek, cultuur, sport, sociaal-emotioneel, hoogbegaafdheid, wereldoriëntatie, lezen, dyslexie en het jonge risicokind. Wekelijks vindt er in verschillende samenstellingen overleg plaats en wordt het onderwijsproces verder ontwikkeld en verbeterd. Overleg is er op bouwniveau (1/2/3, 4/5/6, 7/8 en ook met peuterspeelzaal), stafniveau en teamniveau. Tevens wordt er ruimte vrij gemaakt voor werkgroepenoverleg. Op een aantal gebieden worden we in ons lerende proces ondersteund door onderwijsbegeleidingsdiensten, zoals het KPC (Katholiek Pedagogisch Centrum) en APS. 14

15 3.3 Blauw: water Onze levensbron. Water is puur en zuiver en heeft geen geur en smaak en is altijd in beweging. Zonder water kan een mens niet leven. Een kind op vierjarige leeftijd is nog vrij puur en zuiver en altijd in beweging. Wij, als school, geven het kind voor een deel geur, kleur en smaak. Zonder een kind kan ook de school niet leven. Wat wij onder geur, kleur en smaak verstaan, staat beschreven in onze missie en visie. 3.4 Missie Basisschool de Beemd is er voor kinderen, ouders, leerkrachten. Voor al deze geledingen zet zij zich in. Ze heeft gekozen voor een Rooms-katholieke identiteit, echter volgen wij deze niet expliciet in alle regels, aangezien onze school een afspiegeling van de maatschappij is. Primair richten wij ons onderwijs groepsdoorbrekend en zoveel mogelijk heterogeen samengesteld,op de leeftijdsgroep van 4 tot en met 12 jaar. We willen streven naar 6 waarheden: Formidabele kinderen Fascinerende leeromgeving Flexibele leerkrachten Fundamenteel leren Frisse leerbronnen Flonkerende ouders De Beemd is een SCHOOL VOL WONDEREN, waar in principe iedereen welkom is. Het doel is om iedereen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Onze kernwaarden hierbij zijn: Betrokkenheid solidariteit, respect tolerantie, inspiratie ondernemerschap, veiligheid geborgenheid, professionele inzet resultaat gericht. 3.5 Visie Ons hoofddoel is het geven van aantrekkelijk onderwijs in een wonderlijke omgeving. We willen graag dat al onze kinderen betekenisvol leren en dus verantwoordelijkheid nemen, initiatieven ontwikkelen en zelfstandig worden. Wij streven ernaar de kinderen in de jaren dat ze onze school bezoeken, te laten ontwikkelen tot evenwichtige personen, die met de juiste attitude en bagage naar het voortgezet onderwijs gaan. We willen dit vormgeven in een open cultuur, waarin ieders bijdrage gewaardeerd wordt. De 6 waarheden moeten als volgt terug te zien zijn in ons onderwijs: Op de eerste plaats natuurlijk aandacht voor onze Formidabele kinderen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen verschillend zijn en zien dit als een uitdaging voor ons en een verrijking voor de andere kinderen. We creëren voor onze jongsten een veilige en vertrouwde omgeving om zo een optimaal mogelijke ontplooiing te bereiken. Spelen is betekenisvol leren en dat is juist heel passend bij de ontwikkelingsfase van kleuters. 15

16 Voor de groepen 3 t/m 8 is deze basis ook enorm belangrijk. Kinderen die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voelen zich sterk en dat komt ten goede aan al hun ontwikkelingen tot en met groep 8. De Fascinerende leeromgeving in de kleuterbouw is uitdagend ingericht met hoeken, open kasten met een veelzijdigheid aan ontwikkelingmateriaal en crea-tafels waar kinderen naar eigen keuze aan kunnen werken. Ook is er ruimte voor meegebrachte spullen van thuis die op dat moment aansluiten bij de beleving. In de groepen 3 t/m 8 is het een ruimte, waarbij de groep alvast aan het werk kan gaan terwijl de rest nog uitleg krijgt. Zo kunnen bijvoorbeeld een paar leerlingen aan de computer werken en een aantal een presentatie voorbereiden of iets in elkaar knutselen. Het kind kan niet alleen maar kiezen uit één vaste werkplek maar wordt uitgedaagd om op meerdere plekken te gaan leren. De kinderen blijven verbonden aan een thuisgroep in één groepslokaal waaraan een vaste leerkracht gekoppeld is. De thuisgroep zorgt voor geborgenheid en veiligheid waar elk kind behoefte aan heeft. Door de flexibele werkplekken en het groepsdoorbrekend onderwijs op bepaalde momenten van de dag kan het kind vanuit die veilige haven zijn/haar horizon verbreden en zich verder ontplooien. Het verblijf in de(ze) thuisgroep wordt afgebouwd in uren naar gelang de leerling in een hogere groep komt. Dan gaat de leerling steeds meer groepsdoorbrekend werken en maakt hij/zij kennis met de andere leerkrachten en leerlingen in de bouw. Een fascinerende omgeving is voor de Beemd ook een omgeving die zoveel mogelijk uitdaagt, zowel binnen als buiten het gebouw. In 2008 heeft onze school een grote opknapbeurt gehad zowel binnen als buiten. Binnen kenmerkt zich de fascinerende leeromgeving door veel ruimte, licht en kleur. Buiten is de schoolomgeving verrijkt met een speelleertuin, waar al onze kinderen naar eigen keuze kunnen spelen en leren in een natuurlijke omgeving. De kleuterbouw heeft een eigen speelterrein, die onze kinderen uitdaagt in bewegen, spel en samenspelen. De Flexibele leerkracht is niet meer de gehele dag verbonden aan één vaste groep. In de kleuterbouw beweegt de leerkracht zich met de kleuters van de eigen groep binnen 2 onderwijsruimten, zodat de geborgenheid en daardoor het vertrouwen van de kleuters zoveel mogelijk behouden blijft. Ook observeert de kleuterleerkracht en reageert zoveel mogelijk op de ontwikkelingen van de kleuter. De flexibele leerkracht in de groepen 3 t/m 8 heeft de zorg voor de eigen thuisgroep, maar ziet daarnaast ook met regelmaat de leerlingen uit de bouw, vanwege begeleiding van kinderen tijdens het werk aan hun weektaak. De flexibele leerkracht zal dus soms in de eigen thuisgroep zijn, maar soms ook in een andere deel van de onderwijsruimte of in een ruimte erbuiten, zoals de hal, de speelzaal, of de speelleertuin. Door op momenten van de dag af te zien van de groepleerkracht-ruimte-binding en te werken met een team van leerkrachten die samen een gezamenlijke bouw beheren en waarin alle gewenste werkvormen aanwezig zijn, denken we een goed antwoord te hebben op de toekomstige onderwijsontwikkelingen. Fundamenteel leren wil bij ons op school in de kleuterbouw zeggen dat we werken aan een stevige basis. We gaan uit van vertrouwen in een veilige omgeving, we geven ze ruimte om stapjes te zetten en uiteindelijk zelf een weg op te gaan op eigen kracht en niveau. We gaan uit van actief spelen is betekenisvol leren. Het kind is actief handelend bezig met of zonder materialen, alleen of samen en doet zo de ervaringen op die het kind verder helpen in de ontwikkeling. We volgen het kind pro-actief op de verschillende 16

17 ontwikkelingen. In de groepen 3 t/m 8 wil dat zeggen dat alle kinderen gewoon instructie krijgen, keuzes mogen/moeten maken, verantwoording en initiatief durven nemen. Instructies worden op allerlei niveaus en plekken gegeven. Voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen kiezen we voor homogene instructies in kleine groepen. De verwerking door de kinderen vindt heterogeen plaats. Via het systeem van planborden en werkbrieven, maken kinderen keuzes, leren ze spelenderwijs verantwoording en initiatief nemen bij het verwerken van de verschillende taken. Onze Frisse leerbronnen dragen bij tot het bereiken van de aangegeven kerndoelen. We maken hierbij gebruik van moderne uitdagende ontwikkelingsmaterialen, leermethoden en spelletjes. In de kleuterbouw wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de beleving en actualiteit. Natuurlijk maken we daarnaast gebruik van vele andere leerbronnen, zoals de computerprogramma s, Internet, medeleerlingen, gastsprekers, de speelleertuin en kleuterplein, (prenten)boeken, deskundigen, excursies etc. Onze Flonkerende ouders hebben zich in een aantal bijeenkomsten uitgesproken over onze visie. Zij gaven aan structuur, veiligheid binnen de thuisgroep, differentiatie in werkplekken en kleine instructiegroepen als belangrijke pijlers terug te willen zien in het onderwijsconcept. Ook de actieve deelname van ouders in de MR, oudervereniging, klankbordgroep Schoolplan, overige werkgroepen en bij allerlei activiteiten laat zien dat ouders betrokken willen zijn bij de school. Deze ouders zijn onmisbaar bij het verder in de praktijk brengen van onze missie en visie. 3.6 Inclusief onderwijs Onze school maakt deel uit van de Stichting Skopos. Skopos is op weg naar inclusief denken en handelen. Dit beleid is onderschreven door ons Bestuur en door alle scholen van de Stichting Skopos. Schijndelse scholen ontwikkelen zich en hebben een oplossing gekozen binnen het beleid van Passend Onderwijs. Passend onderwijs wordt vanuit het Ministerie van Onderwijs aangestuurd en de bijbehorende wet geeft het Bestuur de opdracht tot zorg voor onderwijs aan alle kinderen. Vanuit Internationaal beleid is door middel van de uitkomst van de UNESCO conferentie over speciaal onderwijs te Salamanca 1994 de volgende opdracht aan de scholen bekend. Men is in een Kaderplan voor Actie overeengekomen om inclusief onderwijs te realiseren. De conferentie stelde ook dat de gewone school aangepaste onderwijsprogramma s moet bieden aan alle kinderen wat ook hun fysieke, intellectuele, sociale, emotionele, of taalverschillen zijn. Alle onderwijsministeries zouden de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat kinderen met speciale noden naar de buurtschool kunnen gaan. Landen met weinig of geen speciaal onderwijs, zouden inclusieve scholen moeten creëren en geen aparte speciale scholen.in Nederland is deze ontwikkeling met name bekend onder de term Passend Onderwijs 17

18 Wat bedoelen eigenlijk precies we als we Inclusief Onderwijs willen realiseren? Inclusief Onderwijs is gerealiseerd als: Alle kinderen werken, spelen en leren in één groep Ieder kind op zijn of haar eigen niveau van ontwikkeling leert Kinderen samen werken Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk curriculum, een gezamenlijk onderwijsprogramma Inclusief onderwijs is belangrijk en komt ten goede aan alle kinderen. Het onderwijs kenmerkt zich in de nabije toekomst als volgt: Onderwijs zal steeds meer vormgegeven worden in heterogene groepen; groepen waarbij kinderen van verschillende ontwikkelings- en onderwijs niveau s in een rijke leeromgeving leren. De inhoud, de leerlijnen zijn voor alle kinderen dezelfde alleen het tempo en de wijze waarop deze doorgenomen worden, kunnen voor alle kinderen verschillen het onderwijs verloopt wel volgens leerlijnen maar instructies en verwerkingen worden zodanig georganiseerd dat elk kind zijn kwaliteiten volwaardig en eigenmachtig kan ontplooien. Kinderen moeten steeds meer samenwerken; samenwerking tussen verschillende kinderen is een garantie voor hoogwaardig rijk leren; kinderen leren juist van en met elkaar. Waarom willen we dat? - Kinderen leren al vroegtijdig in een inclusieve samenleving te leven en elkaar te respecteren - Kinderen moeten immers gezamenlijk opgroeien in de samenleving - Alle kinderen mogen zich optimaal ontwikkelen en optimaal leren - Kinderen worden niet wezenlijk apart geplaatst. - Verschillen tussen kinderen worden onvoorwaardelijk geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd. - Kinderen die samen leren, leren ook samen te leven en dat is noodzakelijk voor een goede samenleving. Ouders zijn verantwoordelijk voor de keuze van een school. Scholen geven evenwichtige voorlichting zodat ouders een verantwoorde keuze kunnen maken. Ook t Talent is een school op weg naar Inclusief Onderwijs zoals alle andere scholen. Langzaamaan kunnen kinderen in beheersbare mate instromen en onderwijs volgen op t Talent. Op dit moment worden middelen nog ingezet op plaatsen waar vooral kinderen met beperkingen geconcentreerd worden. De Schijndelse scholen hebben die middelen nodig om aan de leerbehoeften te voldoen. Zij worden daarbij gesteund door kennis en hulp van de collega s van de regionale deskundigheidscentra de zogenaamde REC s. Het Ministerie van Onderwijs heeft door middel van een Smal Experiment toestemming gegeven om leerlingen zonder PCL- beschikking toe te laten op de t Talent. 18

19 Hoe ondersteunt Skopos en het Samenwerkingsverband voor scholen bij deze ontwikkeling? Op grond van de pijlers van dit beleid worden veel aandacht en middelen besteed aan: Het trainen van leerkrachten door middel van een cursussen ; het in stand houden van kwaliteitskringen van leraren en het informeren van ouders door middel van het organiseren van thema-avonden.. Skopos werkt met een Visitatiecommissie die de kwaliteit van de gekozen ontwikkeling op de scholen middels visitatie positief kritisch onderzoekt en stimuleert. Er is tevens een Begeleidingskamer die de ontwikkeling van de leerlingen met ondersteuningsbehoeften nauwkeurig volgt, in kaart brengt wat de leerbehoeften van kinderen zijn en geraadpleegd wordt om de kwaliteit van didactische en pedagogische aanpak te vergroten. Een onafhankelijke commissie kan op verzoek van de ouders en school de kwaliteit van het geboden onderwijsprogramma laten toetsen. Deze zogenaamde Ombudskamer komt indien daarvoor uitgenodigd bij elkaar en geeft een bindend advies. Het informeren van leerkrachten, ouders /verzorgers en andere partners door middel van speciale ouder- en informatieavonden; speciaal ook het informeren van ouders/verzorgers betreffende het doen accepteren van ouders met leerlingen zonder beperkingen van leerlingen met beperkingen, naar ons idee een bijzonder belangrijk aspect. Het doorlopend organiseren van bijzondere trainingen en cursussen gericht op de 7 ankerpunten van Passend Onderwijs is een belangrijke taak van het Samenwerkingsverband. Op dit moment worden volop trainingen aangeboden. Een andere taak van het samenwerkingsverband is het beschikbaar stellen van middelen volgens een verdeelsleutel die er voor zorgt dat juist die scholen middelen ontvangen waar kinderen met beperkingen ook onderwijs krijgen. Jaarlijks worden vrijwel alle middelen daaraan uitgegeven. Voor onze school betekent het dat vrijwel iedere leerling in principe welkom is. Onze school differentieert in flinke mate en gaat goed om met de verschillen die er bij kinderen zijn. Toch kan het nodig zijn om zeker voorlopig nog wel een uitzondering te moeten maken voor deze afspraak. Natuurlijk zullen er kinderen zijn die echt alleen maar geholpen kunnen worden in een speciale omgeving. Dat wordt dan met de ouders zodanig besproken dat zij een evenwichtige keuze kunnen maken. Onze school brengt de leerbehoeften van alle kinderen in beeld en beschrijft wat daar voor ondersteuning bij nodig is. Soms is die niet te realiseren en kunnen leerlingen beter gebruik maken van scholen die in hoge mate gespecialiseerd zijn. Alle Schijndelse scholen ontwikkelen zich richting inclusief onderwijs. Ieder op zijn eigen wijze vormgegeven. Schoolspecifiek en pluriform. Het Bestuur van Skopos staat voor verscheidenheid en daardoor is er een goede keuzemogelijkheid voor de ouders. Onderstaand vind u informatieve teksten rondom Begeleidingskamer,Visitatiecommissie en Ombudskamer. De Begeleidingskamer. Wanneer de school en of de ouders denken dat het op school niet goed genoeg gaat of als school en/of ouders hier onzeker over zijn, kan men een beroep doen op de Begeleidingskamer 19

20 Vanuit de bovengenoemde uitgangspunten is het dan ook de bedoeling de school te helpen bij het handhaven van kinderen. De mogelijkheden om aan onderwijsbehoeften van een kind op school te voldoen worden steeds groter. We benadrukken de verantwoordelijkheid van de school voor de eigen leerlingen en erkennen de gouden driehoek : ouders, kind, school. Eventuele afstemmingsproblemen worden aangepakt op de plaats waar ze zich voordoen, met de mensen die er het meest bij betrokken zijn. De Begeleidingskamer draagt bij aan het positief perspectief behouden op de situatie van de leerling op school. De Begeleidingskamer mobiliseert de deskundigheid en middelen als dat nog onvoldoende gebeurd is. Soms blijkt een andere setting voor de leerling nodig. Door het beschrijven van een schoolbiografie door de school en een thuisbiografie door de ouders worden cruciale momenten in de schoolloopbaan van de leerling beschreven. Een eerste gesprek met ouders, leraar(en), schooldirectie of een vertegenwoordiging daarvan en enkele leden van de Begeleidingskamer wordt georganiseerd in een verkennende sfeer Dit wordt soms gevolgd door een tweede gesprek. Dit gesprek kent een perspectief biedende sfeer. De leden van de Begeleidingskamer hebben een gespreksleidende en reflecterende en samenvattende rol. Het gaat hierbij vaak niet om "technische" aanpassingen, maar om de beleving van de situatie. Het gaat om het "verhaal" Uitgangspunt is dat een probleem op school, in ieder geval de volgende componenten heeft: Situatie: Een probleem ontstaat, groeit, blijft bestaan in bepaalde omstandigheden. Veranderen van de situatie kan bijdragen aan de oplossing van het probleem. Relatie: zaken hebben meestal te maken met de verhouding tussen mensen. Verbeteren van de verhouding kan bijdragen aan een oplossing. Relativiteit: Een probleem wordt een probleem binnen een bepaalde context. Verwachtingen spelen een belangrijke rol. Bijstellen van verwachtingen kan bijdragen aan een oplossing. Het verhelderen en herformuleren van het probleem is dikwijls al een deel van de oplossing School en ouders zien perspectief in handhaving op de school. De school besluit dat het kind op school kan blijven en weet wat daarvoor moet gebeuren of school en ouders constateren dat ze geen gezamenlijk perspectief zien in handhaving op school. De school neemt de verantwoordelijkheid en het initiatief om in overleg met de ouders, een andere plaats te zoeken voor het kind. Er wordt een verslag gemaakt waarin tenminste de conclusies zijn opgenomen. School en ouders bevestigen dat. De Visitatiecommissie: Om te bezien in hoeverre de school in staat is steeds meer kinderen thuisnabij onderwijs aan te bieden is een Visitatiecommissie ingericht. Deze commissie, bestaande uit collega s van alle collega-scholen bezoekt ongeveer tweejaarlijks de school en beschrijft in een verslag als een critical friend de vorderingen van de school in het steeds beter omgaan met verschillen tussen leerlingen ook als die verschillen groter worden. De commissie is op deze bezoeken voorbereid. Er wordt gekeken naar de mate waarin de school in deze Skopos- opdracht slaagt. Documenten worden gelezen en door middel van school- en groepsbezoeken, gesprekken met leraren, ouders en kinderen wordt gekeken naar de rol van de leraren,ouders en kinderen.. Ook wordt gekeken naar de wijze van omgaan met het gedrag van kinderen, de efficiënte inzet van middelen en de mate van gastvrijheid die kinderen en ouders ervaren. Tevens wordt bezien hoe de school in steeds hogere mate de ondersteuningsbehoeften van kinderen in beeld kan brengen. Ook onze school wordt door de visitatiecommissie bezocht. Daarvan wordt een verslag gemaakt dat een beeld geeft van hoe de school er in zijn ontwikkeling voorstaat. De school gebruikt het verslag bij de voortgaande ontwikkeling. 20