modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang maart 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006"

Transcriptie

1 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor lustrum: politiek, bedrijfsleven en universiteit debatteren over levenlang leren 14 Burgemeester Jacques Wallage van Groningen: Noodzaak om te investeren in kennis is groot 16 Scriptiestudent MIT Ruud Schutte: Onderwerp moest toegevoegde waarde hebben voor werkgever én uitdagend zijn modulair nummer 6 jaargang maart 2006 Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée Studie was een van de beste beslissingen

2 Chandrekisoor Ganesh student Managementwetenschappen De studie is een soort sport Jennifer Kuiper studente Actief leren Mijn studie komt mij dagelijks van pas bij mijn studenten Snel en flexibel kennis bijspijkeren? Dat kan met een cursus van de Open Universiteit Nederland. Actuele en boeiende cursussen helpen je verder in je carrière of verdiepen je kennis over een onderwerp. Je kunt kiezen uit meer dan 300 cursussen in de volgende interessegebieden: cultuur, financieel management en economie, informatica, marketing en communicatie, milieu en gezondheid, onderwijskunde, organisatie, management en logistiek, overheidsmanagement, personeelsmanagement, psychologie en rechten Ik sta open voor studeren /1

3 6 Inhoud modulair 6 De student Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée Deze studie is een van de beste beslissingen uit mijn leven 10 Faculteit en Kwaliteit Hoogleraar-directeur OTEC, prof. Wim Jochems Relatie tussen OTEC en faculteiten heeft te veel geleden onder bezuinigingswoede 14 Open Universiteit op locatie Groningse burgemeester Jacques Wallage Noodzaak om te investeren in kennis is groot 16 De scriptie van Student Management Informatie en Technologie Ruud Schutte Onderwerp moest toegevoegde waarde hebben voor werkgever én uitdagend zijn 4 Kort nieuws 5 Column 6 De student 8 College van bestuur 9 En dan (nog) de studie Faculteit en Kwaliteit 12 Alumni 14 OUNL op locatie 16 De scriptie 18 Activiteitenagenda 20 Studentenraad Studentenbond 22 Onderwijs 28 Tentameninfo 29 Colofon 30 Studiebegeleiding Forum Service en informatie 32 Afgestudeerden

4 4 15 maart 2006 kort nieuws KPN-man derde collegelid Drs. ing. C.J. (Cees) Brouwer, quality and development manager van KPN Projectmanagement, is door de Raad van toezicht van de Open Universiteit Nederland per 1 mei 2006 benoemd tot lid van het College van bestuur. Zowel de Ondernemingsraad als de Studentenraad hebben positief geadviseerd. Brouwer was bij KPN verantwoordelijk voor talrijke innovatieve projecten zowel op ict-gebied (intern spraak- en datanetwerk, nieuwe generatie infrastructuren, spraaktechnologie), productvernieuwing (elektronisch assistent, de behandeling van rsi) als op het terrein van HRM zoals kennismanagement, competentiemanagement en professionalisering van werknemers. De benoeming van Brouwer geldt voor een periode van vijf jaar. Opmerkelijk is dat de Open Universiteit het aankomend collegelid ook kent als alumnus; na zijn HTS (informatica) studeerde Brouwer alhier Arbeids- en organisatiepsychologie, waarop hij in 1999 afstudeerde. Brouwer (Geldrop, 1956) bekleedde sinds 1986 bij KPN managementfuncties in commercie, techniek en professionele dienstverlening. Hij heeft zo n tien jaar telecommunicatievakken gedoceerd in het post-tertiair onderwijs, en was in de periode part-time docent breedband infrastructuur spelsimulatie aan de TU Delft. Stamhuis hoogleraar Straf(proces)recht Mr. Evert Stamhuis is per 1 februari 2006 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Rechtswetenschappen. Hij zal invulling geven aan de leerstoel hoogleraar in het recht, in het bijzonder Straf(proces)- recht. Stamhuis (1960), studeerde Nederlands recht, met als hoofdrichting strafrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en promoveerde in 1988 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn dissertatie is getiteld Protestantse bijdragen aan het Nederlandse strafrechtdenken sinds Van 1983 tot 1 februari 2006 was hij verbonden aan de RUG waar hij vanaf 1998 de functie van universitair hoofddocent strafrecht en strafprocesrecht bekleedde. Naast betrokkenheid bij diverse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, waaronder een grondslagenonderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie, is Stamhuis zeer actief op het maatschappelijk vlak. Hij was onder anderen rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Groningen, is verbonden aan het gerechtshof Leeuwarden als raadsheer-plaatsvervanger en is expert-adviseur in strafprocedures in Londen en Edinburgh. Rinkes lid van commissie AFM Mr. Jac Rinkes, hoogleraar aan de faculteit Rechtswetenschappen, is per 1 februari benoemd tot lid van de Commissie Financiële Consument van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De commissie adviseert de AFM op het gebied van consumentenbescherming op financiële markten. De taken en bevoegdheden van de AFM zijn sinds begin dit jaar belangrijk uitgebreid, onder andere met de inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland (sparen, lenen, beleggen en verzekeren). De Commissie Financiële Drs. ing. Cees Brouwer, nieuw collegelid Consument heeft als taak als discussiepartner op te treden inzake beleidsmatige aangelegenheden, consultaties bij nadere regelgeving en interpretatievraagstukken op regelgeving op grond waarvan de AFM toezicht houdt. Naast het fungeren als discussiepartner kan de Commissie o.a. gevraagd worden bij te dragen aan het signaleren van bedreigingen en kansen voor consumenten op de financiële markten. Managementboek genomineerd Het boek Organisatiedynamica van prof. dr. Thijs Homan (1957), hoogleraar Implementation and Change bij de faculteit Managementwetenschappen, is één van de zes genomineerden voor Managementboek van het Jaar. Op 14 maart zou de winnaar bekend worden gemaakt tijdens het Managementboekengala in de Rode Hoed in Amsterdam. Homan bekleedt sinds maart 2005 de Pentascope-leerstoel Implementation and Change bij de faculteit Managementwetenschappen. Homan wil met zijn boek eerst en vooral inzichtelijk maken hoe organisaties en mensen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden om zodoende handreikingen te geven hoe van die dynamieken bij veranderingen gebruik gemaakt kan worden. Homan houdt op 31 maart zijn inaugurele rede, Wolkenridders, over de binnenkant van organisatieverandering, bij de Open Universiteit Nederland in Heerlen. Minister Van der Hoeven opent sc Den Haag Op donderdag 23 maart wordt het studiecentrum Den Haag feestelijk geopend. De verbouwing en inrichting van het historisch pand waarin het studiecentrum is gevestigd, zijn nu voltooid. Tijdens de bijeenkomst zal ook de oude werkkamer van Prins Claus officieel geopend worden. Deze kamer is gevestigd in, en onderdeel van, het studiecentrum. De naamgeving Prins Claus-zaal is recentelijk toegekend. Minister Maria van der Hoeven zal tijdens de bijeenkomst zowel de Prins Claus-zaal als het studiecentrum Den Haag officieel openen. Vanaf half vier zijn genodigden welkom. Het programma begint om vier uur. Studenten en alumni van het studiecentrum, externe relaties en diverse (oud-)medewerkers ontvangen een persoonlijke uitnodiging om de officiële opening bij te wonen. In Modulair 7 (uit op 26 april) volgt een uitvoerig verslag.

5 15 maart kort nieuws Wetsontwerp leerrechten mogelijk gevolgen voor studenten in buitenland Het wetsontwerp over de leerrechten dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken, blijkt consequenties te hebben voor studenten van de Open Universiteit die in het buitenland wonen. Wie in de toekomst van zijn leerrechten gebruik wil maken en tegen een normaal tarief zich wil inschrijven aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, dient woonachtig te zijn in Nederland, de gewesten Vlaanderen of Brussel, of de Duitse deelstaten Noordrijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen. Studenten die elders in de wereld wonen, zouden een veel hoger, kostendekkend, inschrijfgeld moeten betalen. Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft in januari een brief geschreven aan staatssecretaris Rutte waarin gewezen wordt op deze onbedoelde gevolgen van de nieuwe wet en het vertrouwen wordt uitgesproken dat dit zo snel mogelijk rechtgezet wordt. De Open Universiteit is immers voor veel Nederlanders die, vaak tijdelijk, in het buitenland verblijven de enige mogelijkheid om een Nederlandse universitaire studie te volgen. Rutte had bij het perse gaan van Modulair nog niet gereageerd op deze brief. Ook de VSNU, de koepelvereniging van de Nederlandse universiteiten, heeft een brief gestuurd naar de Tweede-Kamerleden waarin gewezen wordt op dit gat in de wet en de VSNU stelt voor om de woonplaatseis uit het wetsontwerp te schrappen. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp door de Vaste Kamercommissie van OCW is dit punt ook aan de orde gesteld en is de regering om uitsluitsel gevraagd. Naar verwachting zal eind maart, begin april het wetsontwerp aangevuld met de antwoorden van de regering plenair besproken worden in de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft 1 september 2007 als invoeringsdatum voorgesteld. Leven(s)lang aanpassen! column Bij de opening van het studiecentrum in Zwolle maakte de nieuwe collegevoorzitter, de heer Bovens, bekend dat de Open Universiteit gaat inzetten op lifelong learning. In goed Nederlands volgens diezelfde voorzitter: levenlang leren...denk er aan: zonder s. Een mooie term die precies aansluit bij de heersende Haagse wind. Men heeft scholing hoog in het vaandel en daar stelt men natuurlijk financiën voor ter beschikking waar de Open Universiteit graag een graantje van meepikt. Tot zover het goede nieuws. Marco Wilke, lid van de Sociaal Economische Raad, bederft de pret: Scholing vaak overschat, roept hij en: Natuurlijk zijn er mensen die te vroeg zijn gestopt met hun leerloopbaan, maar of er over de hele linie bij werknemers zoveel meer uit te halen is, betwijfel ik, aldus de econoom in een interview met Trouw. Daar sta je dan met je goeie gedrag. Maar heeft de econoom ook gelijk? Ik vind van niet. Hoe zou de economie eruit zien als werknemers nooit een computercursus hadden gevolgd? Wetenschap en techniek staan in de veertig jaar dat mensen (moeten) werken nu eenmaal niet stil. Je kunt niet meer verwachten dat mensen tot pakweg hun vijfentwintigste voldoende kennis opdoen waar ze de volgende veertig jaar genoeg aan zullen hebben. Leven(s)lang leren moet dus, maar biedt de Open Universiteit wel die kennis die mensen daarvoor nodig hebben? De Open Universiteit heeft, voor zover mij bekend, nooit een cursus praktisch computergebruik aangeboden. Is het huidige aanbod van de Open Universiteit wel relevant en aantrekkelijk voor leven(s)langleerders? Wat zouden mensen eigenlijk bij moeten leren, willen ze fris blijven in een loopbaan en aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt? Ik vermoed (maar weet dat niet zeker) dat mensen niet meteen totaal van carrière willen veranderen maar misschien iets meer willen weten over economie, of hoe je goede gesprekken voert, of hoe je beter omgaat met nieuwe computertechnologie. Of misschien willen mensen eens totaal iets anders om de spinnenwebben uit hun bovenkamer te verdrijven, en gaat men zich bezighouden met kunst. Al deze onderwerpen heeft de Open Universiteit in huis maar wel als complete wo-studies. Dat lijkt me niet voldoende toegesneden op die werknemers die een opfrisser nodig hebben. In ieder geval zou dit een reden zijn om het aanbod en de presentatie daarvan eens kritisch tegen het licht te houden en bijvoorbeeld te komen met korte pakketten waar werknemers direct iets aan hebben. Hetgeen dus niet alleen leven(s)lang leren betekent voor werknemers maar ook leven(s)lang aanpassen voor de Open Universiteit! Stuutje van Vulpen

6 Een van de beste beslissingen van mijn leven FOTOGRAFIE: PETER STRELITSKI Een studie vergelijken met de Tour de France lijkt een goedkope metafoor, maar voor Tilly Minnée gaat die wel degelijk op, althans bijna. Op haar negenendertigste werd ze voor de Tour Féminine geselecteerd, maar uiteindelijk kreeg een jongere renster de voorkeur. Gewend als ze was op hoog niveau te presteren, besloot ze na haar sportcarrière opnieuw af te zien op academisch niveau. Hoe sterk is de eenzame studente? Ze probeert te voorkomen dat ze familieverjaardagen mist en vrienden uit het oog verliest. Door de week werk ik, waardoor ik het voor mijn studie van de weekenden moet hebben. Maar ook dan vergeet ik niet een uurtje vrij te maken om te gaan sporten. Het moet wel een beetje mijn hobby blijven.

7 15 maart Als ze op vakantie naar Frankrijk gaat, ligt op de achterbank, naast haar racefiets natuurlijk, een forse stapel boeken. Voor iemand met een enorme leeshonger had Tilly Minnée het niet beter kunnen treffen. Ze managet de sectie Acquisitie en catalogiseren van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Ze is verantwoordelijk voor de samenstelling van de boeken- en tijdschriftencollectie, waaronder tegenwoordig ook elektronische documenten vallen. De bibliotheek groeit met ongeveer tienduizend wetenschappelijke publicaties per jaar. Het beschrijven van al dat binnengekomen materiaal is eveneens de taak van haar sectie. Het bibliotheekwerk heeft Tilly altijd getrokken. Als vrijwilliger was ze vroeger actief bij de openbare bibliotheek in haar woonplaats en dat beviel haar zo goed dat ze een opleiding tot bibliothecaris volgde. Het resultaat was, drieëntwintig jaar geleden intussen, een baan bij het KIT. Haar leeshonger heeft ze de afgelopen vier jaar vooral met haar studie cultuurwetenschappen kunnen stillen. Hoewel ze sinds haar mulo-diploma regelmatig parttime gestudeerd heeft waaronder een pittige opleiding Engels die ze met een Cambridge-certificaat afsloot twijfelde ze lang voor ze de stap naar de Open Universiteit waagde. Eigenaardig eigenlijk, zegt ze nu terugkijkend op haar besluitloosheid, want ik heb altijd met plezier geleerd. Maar ik heb me heel lang afgevraagd of ik het op mijn leeftijd nog zou kunnen opbrengen. Tour Féminine Een ander punt was haar sportcarrière. Op haar dertigste werd ze lid van een nieuwe wielerclub in Abcoude en al gauw bleek het fietsen haar heel erg goed af te gaan. Vooral in het klimmen en tijdrijden behoorde ze tot de vaderlandse top. Ze ging wedstrijden rijden, ook meerdaagse koersen in het buitenland, en op haar negenendertigste eindigde ze bij het Nederlandse kampioenschap klimmen in Zuid-Limburg tussen de talenten van de nationale selectie. Ze mocht daarom mee naar de Tour de France voor vrouwen, de Tour Féminine, maar uiteindelijk kreeg een jonge meid de voorkeur. Jammer natuurlijk, maar ik heb me altijd getroost met het feit dat ik niet zo n goede daler ben. Misschien is me een hoop ellende bespaard gebleven. Haar sport weerhield haar er jaren van om met een langdurige studie te beginnen. Topsport vereist regelmaat en veel trainingsuren. Reed Tilly s zaterdags een wedstrijd, dan moesten op vrijdag de boodschappen gedaan worden en dan waren er natuurlijk de gewone dagelijkse bezigheden. Vergeet niet dat ik daarnaast een volledige baan had en vrijwilligerswerk deed. Pas toen ze haar wielercarrière ging afbouwen, ging ze weer aan studeren denken. Toen was ik ervan overtuigd dat ik de rust voor een lange studie kon opbrengen. Voorzichtige start Toch startte ze winter 2001 voorzichtig. Ze volgde eerst het kennismakingstraject dat de Open Universiteit studenten cultuurwetenschappen aanbiedt om aan de studie te ruiken. Toen dat een succes werd, durfde ze. Ze kocht eenpakket voor een jaar, zes modules. Dat heeft ze de jaren daarop steeds gedaan. En zoals een specialiste in het tijdrijden betaamt, heeft ze dat hoge tempo tot nu toe strak en gedisciplineerd volgehouden. Bij elke module denk ik, wauw, wat een leuke module. Van dat tempo moest ze vorig jaar afwijken, doordat ze voor haar werk twee keer het buitenland bezocht. Het behoort namelijk tot de taken van het KIT om projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Zo bezocht Tilly de afgelopen jaren Zimbabwe en Zanzibar en eind 2005 was ze op verzoek van de Stichting Surinaams Museum in Paramaribo. Een ontwikkelingsland als Suriname heeft geen budget om zijn collectie in stand te houden. Dat is jammer, want ze hebben in Suriname een prachtige historische verzameling Surinamica. We adviseren het museum bij de reorganisatie van de bibliotheek en hebben ze advies gegeven bij de keuze van hun nieuwe sofware. Ik heb ze ook getraind in het beschrijven van hun collectie. Ze was er twee weken, wat niet betekent dat ze voor haar studie een tijdje met vakantie was. Zeker niet, want de studie zit altijd in mijn hoofd. In Paramaribo, ik herinner me dat nog goed, zat ik op een zondagmorgen in een prachtige palmentuin... met de studieboeken op schoot. Plezier De discipline waarmee Tilly Minnée in hoog tempo door haar opleiding gaat, is des te bewonderenswaardiger, omdat ze vooral voor haar plezier studeert. Het pakket voor het hele jaar krijg ik altijd in één keer. Dan ga ik eerst een tijdje kijken wat erin zit en vraag me af met welk tentamen ik zal beginnen. Bij elke module denk ik, wauw, wat een leuke module. Wat niet wil zeggen dat ik graag tentamen doe. Vooral op die sys-tentamens met vragen over feitjes heb ik het niet. Ik zak ook wel eens, maar dat komt dan vooral, doordat ik door het drukke studieprogramma in tijdnood ben gekomen. Ondanks dat minpuntje noemt Tilly haar beslissing om te gaan studeren een van de beste beslissingen van mijn leven. Vaak denk ik: wat weet ik toch veel niet. Ze vindt dat de student ze vroeger een beetje een cultuurbarbaar was. Ik bezocht wel eens een museum, best vaak zelfs, maar meer dan een schilderij mooi of lelijk vinden was er niet bij. Nu weet ik wat er achter zit en kan veel meer waardering opbrengen. Ze verbaast zich dat ze zelfs Wetenschapsleer, een vak waar ze vroeger huizen hoog tegenop keek, leuk is gaan vinden. Wie had ooit gedacht dat ik een fan van de filosoof Karl Popper zou worden? Paul Troost

8 College van bestuur Deze zomer start nieuwe inschrijfregeling Op 10 februari jongstleden heeft het College van bestuur aan de Studentenraad laten weten dat het besluit genomen is om in juli 2006 een nieuwe, verbeterde inschrijfregeling in te voeren. Voorafgaand aan dit collegebesluit is intensief en constructief overleg gevoerd tussen de Open Universiteit en de Studentenraad (zie ook pagina 20 en 21; red.) over de doelstellingen en de uiteindelijke inhoud van deze nieuwe regeling. Hierna informeren wij u over deze doelen en geven wij een eerste, globale uitleg van de nieuwe systematiek. Doel: transparantie, eenvoud en flexibiliteit voor studenten Transparantie en eenvoud Het aantal inschrijfvormen wordt sterk teruggebracht en de bijbehorende inschrijf- en tentamenrechten worden beter op elkaar afgestemd. Dat leidt tot eenvoudiger regels en procedures. Flexibiliteit Inschrijven wordt voor elke inschrijfvorm op elk gewenst moment ook via internet mogelijk. Prestatiebonus Mede op verzoek van de Studentenraad is een incentive ingebouwd voor studenten die in een zeker tempo een aantal modulen met goed gevolg gaan afronden. Bijkomend doel is de beheersing van de exploitatiekosten. Ook voor de Open Universiteit is een gezonde bedrijfsvoering noodzaak. Een eenvoudiger inschrijfregeling draagt daaraan bij. De nieuwe inschrijfregeling in het kort Studenten kunnen straks kiezen uit drie inschrijfvormen 1 Cursus: voor studenten die per cursus willen bestellen en studeren. 2 Startpakket: bestaande uit twee inleidende modulen van een bacheloropleiding. Ook studenten die niet van plan zijn de gehele bacheloropleiding te volgen, kunnen het startpakket bestellen. 3 Studiepakket: bestelt u drie of meer modulen tegelijk, dat kiest u voor een studiepakket. Daarbij krijgt u ook voor alle eerder bestelde, maar nog niet afgeronde cursussen, opnieuw inschrijfrechten. De rechten daarvan zijn dan gelijk aan die van het studiepakket, dus inclusief drie tentamenkansen per cursus (voor zover de cursus nog getentamineerd wordt). Inschrijfduur en begeleidings- en tentamenrechten De inschrijfduur is bij elke inschrijfvorm gelijk en bedraagt 14 maanden. Binnen deze periode zijn de bij de cursus behorende studiebegeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen. De 14 maanden gaan in op het moment dat de bestelling is verwerkt en de inschrijving geëffectueerd. De student ontvangt daarvan bericht. Nieuwe tentamenkansen Koopt u een studiepakket van minimaal drie modulen, dan is dat zoals hiervoor al aangegeven automatisch inclusief drie nieuwe tentamenkansen voor elke nog niet afgeronde cursus. En bestelt u geen studiepakket, dan kunt u per cursus een tentamenkans bijkopen. Dit kan op elk gewenst moment en zo vaak u wilt, zolang de cursus wordt getentamineerd. Voor studenten die met hun eindscriptie bezig zijn, is met de Studentenraad een aanvullende afspraak gemaakt. Blijkt in individuele situaties 14 maanden niet voldoende om de scriptie af te ronden, krijgt de betreffende student hiervoor in totaal 18 maanden de tijd. KCOU Deze regeling blijft bestaan en wordt flexibeler en gunstiger voor studenten. Nieuw afgegeven beschikkingen worden namelijk niet meer gekoppeld aan het academisch jaar, maar gaan in op de 1e van de maand na afgifte en zijn vervolgens 12 maanden geldig. Prijzen De prijzen worden binnenkort definitief vastgesteld. In de volgende Modulair wordt u daarover geïnformeerd. Ingangsdatum De nieuwe regelgeving gaat 1 juli 2006 in. Informatie, voorlichting en advisering Met dit artikel informeren wij u over het collegebesluit om deze zomer een nieuwe, eenvoudiger inschrijfregeling in te voeren en geven wij in het kort de inhoud daarvan aan. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hebt wat dit straks in uw situatie betekent. Daarom zal in de Modulair (7) van 26 april precies worden aangegeven wat de consequenties zijn voor onze studenten, met duidelijke voorbeelden van alle mogelijke huidige en toekomstige situaties. In de Modulair (8) van 7 juni wordt dit nog verder uitgebreid met een overzicht van antwoorden op meestgestelde vragen. Bovendien ontvangen alle opleidingsstudenten bij de studiegids voor , die in de maand juni wordt verstuurd, een uitgebreide bestelwijzer. Daarin worden adviezen opgenomen over de juiste keuze tussen de drie inschrijfvormen en het beste bestelmoment, rekening houden met de bij de betreffende cursus(sen) geboden studiebegeleiding en tentamenmomenten. Deze bestelwijzer wordt ook op de website gezet. En indien u bij uw bestelling in de zomer individueel advies nodig heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Service en informatie. Het College van bestuur van de Open Universiteit is ervan overtuigd dat de nieuwe inschrijfregeling voor u als student een grote verbetering is: transparanter, eenvoudiger en flexibeler. De Open Universiteit zal zich tot het uiterste inspannen om alle studenten adequaat voor te lichten en te adviseren. Met als doel dat u vanaf deze zomer binnen de nieuwe inschrijfregeling de bij uw individuele situatie best passende keuze kunt maken. Wij houden u op de hoogte! College van bestuur

9 Studeren bij de Open Universiteit Nederland kan vanuit verschillende motieven. Interesse, vergroten van de deskundigheid of het gaan voor die felbegeerde academische titel. Al of niet om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo n solistische studie vereist echter ook de kunst van het inpassen in een leven dat zich in velerlei opzicht kenmerkt door drukte. En dan nog de studie. Hoe inventief zijn onze studenten? De redactie vroeg dat aan Patrick Halters (34), student Supply Chain Management. En dan (nog) de studie... Belangrijkste bezigheden overdag? Werkzaamheden bij Deloitte Management Support als consultant op het gebied van: het beschrijven van administratieve organisatie, implementatie kwaliteitszorg, softwarepakketselectie, invoering SOX.(richtlijn voor integriteit van het bestuur), het opstellen van jaarrekeningen en de begeleiding van ESF-3 (Subsidie via Europees Sociaal Fonds). Studeer bij de Open Universiteit sinds 2003 nadat ik.. Mijn studie aan de Heao had afgerond. Ik wilde graag verder studeren maar zocht naar een studie waarbij ik zelf mijn tijd kon indelen. De vele hobby s laten soms heel weinig tijd over om te studeren. Wo-studie of een enkele cursus? Masteropleiding Supply Chain Management. Nog te gaan? De cursussen Enterprise modelling, Business marketing (opdracht), Klantgericht logistiek, Supply chain management en dan nog de afstudeerscriptie. Andere bezigheden waartegen de studie het moet opnemen? Sporten (Halters traint met halters), uitgaan en de politiek (webmaster CDA Brabant). Daarnaast ligt mijn hart bij een aantal projecten in Bulgarije (www.stvoedselhulp-bulgarije.nl). Tien jaar geleden kwam ik in Bulgarije voor het eerst in contact met de droevige situatie waarin de Roma s leefden. Na een aantal jaren besloot ik actie te ondernemen voor deze groep. Ik voelde me heel klein worden toen ik voor het eerst het kindertehuis betrad. Ik stond oog in oog met zieke kinderen, met huiduitslag, die totaal niets hadden, en dan die extreme stanklucht etc. Wat is er mooier dan die blije koppies te zien, wanneer ze een rol snoep of een teddybeer krijgen. Zelf ben ik van mening dat onze economie niet tot in hemel kan blijven groeien en dat we naar nieuwe mogelijkheden moeten kijken. Toen ik Plamena ontmoette die voor 9 dollar zat te schilderen en mij gewoon doodleuk zei money is not important but positive talking toen wist ik wel wat wij fout doen in onze economie. Blijft wekelijks (gemiddeld) over voor de studie.. Natuurlijk verschilt dat per week. Nu er een drukke tijd aankomt i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen zal het minimaal zijn. Streven is om vier uur per week te studeren, maar dat lukt niet altijd hoor. Studie zal in ieder geval moeten wijken voor.. Avondje stappen met vrienden, op bezoek gaan bij familie of een werkbezoek aan Bulgarije. Studieproblemen... Het inschrijven voor bepaalde vakken, soms moet je lang wachten voordat je hieraan kunt deelnemen. Vaak ligt het probleem wel bij mezelf, dan heb ik Modulair niet goed doorgenomen. Patrick Halters: Halters traint met halters. Leukste opmerking van de achterban over mijn studie... Vaak krijg ik de opmerking dat ik de eeuwige student ben. Daar kan ik wel om lachen. We moeten toch bijblijven!! Lees altijd in Modulair... Meestal blader ik hem door. Het is altijd leuk om te lezen hoe andere studenten het studeren bij de Open Universiteit ervaren. Ik verbaas mij soms hoe snel anderen kunnen studeren. Uiteraard lees ik de activiteitenagenda en de specifieke informatie met betrekking tot mijn studie. Laatste nieuws in de wereld dat mij bezighoudt Wie-o-wie heeft er in mijn auto ingebroken? Ik was voor mijn werk in de buurt van Heerlen. Toen ik s morgens naar mijn opdrachtgever wilde gaan, trof ik een berg glas bij mijn auto. Het enige wat er uit is gehaald, is mijn navigatiehouder. Het is niet veel, maar al de ellende die dit veroorzaakt. Wat verder speelt, zijn de rellen n.a.v. de cartoons in Denemarken, en de vogelgriep, deze komt nu toch wel angstig dichtbij. Binding met de Open Universiteit? Dan noem ik meteen de gastvrijheid binnen het studiecentrum Breda. We hoeven maar te bellen en de rode loper wordt als het ware voor ons uitgelegd. Koffie staat klaar, kortom de echte Brabantse gezelligheid. Wat echt fijn is dat er een soort binding met de medewerkers ontstaat, het is niet zo n studiefabriek waarbij je slechts een nummer bent. Wat de Open Universiteit vooral (niet) moet doen? De Open Universiteit moet in ieder geval zorg blijven dragen voor een actueel studieaanbod. Daarnaast moet de Open Universiteit dit onderwijssysteem handhaven; ik vind deze manier van studeren heel fijn. Ultieme tip(s) voor medestudenten? Houd genoeg tijd voor andere zaken, zodat het studeren plezierig blijft. Probeer een studiegenootje te vinden, dan kun je elkaar blijven motiveren. Suzanne Geurts

10 maart 2006 In de voorbije artikelen uit deze reeks is door diverse decanen meer dan herhaaldelijk het Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) genoemd als een belangrijke partner voor de ontwikkeling van onderwijsproducten en -concepten. Veel van die ontwikkelingen komen immers voort uit samenwerking tussen faculteiten en OTEC. De reputatie van OTEC beperkt zich niet tot de Open Universiteit Nederland alleen. Nationaal heeft het instituut van overheidswege een onderzoeksopdracht om een bijdrage te leveren aan de innovatie van het hoger onderwijs. En ook internationaal wordt behoorlijk aan de weg getimmerd en wordt de expertise van OTEC hogelijk gewaardeerd. Faculteit en Kwaliteit Zelfverzekerd en vanuit een heldere visie praat Wim Jochems (op foto op pagina 11) over de organisatie waar hij nu acht jaar leiding aan geeft. OTEC heeft in feite een drietal functies die in combinatie, voor West- Europese begrippen, best uniek zijn. Allereerst geven wij binnen en buiten de Open Universiteit ondersteuning bij onderwijsontwikkeling. Deze rol appelleert aan de opdracht die wij van de overheid hebben gekregen. Daarnaast zijn wij actief in research & development. Wat dit laatste betreft vooral in onderzoek op het gebied van het ontwerpen van onderwijs en de ontwikkeling van learning technologies. Deze beide activiteiten zijn zeer succesvol en worden voor ongeveer de helft met externe middelen gefinancierd. Onze derde activiteit betreft de Masteropleiding Actief Leren, waaraan in Modulair 3 al uitvoerig aandacht is besteed en die onlangs zeer goed is gevisiteerd. Samen met Florida State University en Sydney University zijn we met een internationale variant van deze opleiding bezig. Zowel externe als in toenemende mate ook interne signalen bevestigen dat we het als OTEC goed doen. Externe financieringsbronnen verminderen de pijn OTEC heeft zijn prestaties de afgelopen jaren moeten neerzetten in een situatie van forse inkrimping. En het was daarmee, zoals het verloop van deze artikelenreeks ook aangeeft, niet het enige organisatie-onderdeel dat daarmee te kampen heeft gehad. Onze primaire geldstroom is teruggedraaid van 5,3 mln. naar 3,6 mln. in We hebben dat redelijk kunnen opvangen door onze externe financieringsbronnen uit te bouwen. Dat is een gelukkige bijkomstigheid, waardoor OTEC voor de Open Universiteit als de grote verdiener kan worden gekwalificeerd. Toch hebben we ook 15 formatieplaatsen moeten inleveren. Al met al hebben we, mede vanwege onze substantiële inbreng voor het Ruud de Moor Centrum en de Digitale Universiteit, waartoe het CvB ons heeft verplicht, beduidend minder activiteiten voor de faculteiten kunnen ontwikkelen. Vandaar dat wij het College van bestuur hebben gevraagd een aanzienlijk deel van de contributie aan de Digitale Universiteit naar OTEC en de faculteiten terug te ploegen. Ook goed om te melden dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor onderzoeksprojecten een aantal assistenten in opleiding (aio s) financiert. Daarnaast financiert de EU er inmiddels 5. Mede hierdoor hebben we op jaarbasis gemiddeld zo n 15 tot 20 aio s, die dan in een periode van vier jaar promotieonderzoek verrichten. Internationale reputatie Dat OTEC ook over de grenzen als een gewaardeerd partner wordt beschouwd blijkt uit de vele samenwerkingsprojecten met buitenlandse partijen. Zo is onlangs het Europese project Alfanet afgerond, waar een bijdrage is geleverd aan het ontwerp van een hoogwaardige intelligente leeromgeving voor het aanbieden van leer- en opleidingsactiviteiten aan werknemers. En op dit moment is OTEC betrokken bij het recent opgestarte Ten-Competenceproject. Jochems: Bij dit project zijn we hoofdaannemer voor het ontwerp van een Europese architectuur voor e-learning in het hoger onderwijs. Europa wil daarin investeren en heeft daarvoor ook subsidiemiddelen beschikbaar gesteld. Ten-Competence moet uiteindelijk leiden tot een aantal prototypen en onze specifieke inbreng, naast de regievoering, betreft o.a. de vormgeving, formulering van specificaties en afstemming met internationale standaarden. Ter ondersteuning zijn vijf extra aio s en drie medewerkers aangetrokken. De doorlooptijd van dit voor ons tot nog toe grootste project is vier jaar. Mede vanwege het aanzienlijke afbreukrisico kiezen we bij dergelijke grote projecten onze partners zorgvuldig. Medewerkers van OTEC verzorgen op internationale wetenschappelijke congressen regelmatig presentaties over hun onderzoek dan wel publiceren daarover. Op de jaarlijkse toonaangevende conferentie over Instructional Design in de Verenigde Staten zijn de belangrijkste spelers op dat terrein aanwezig. OTEC wordt inmiddels in de wereld als een van de topspelers beschouwd. Florida State University, met wie wij een samen- FOTOGRAFIE: JEROEN BERKHOUT

11 15 maart werkingsovereenkomst hebben, is de onbetwiste nummer één, maar wij zitten toch maar op een fraaie derde plaats. Er wordt dus rekening met OTEC gehouden. Betekenis voor student Dat OTEC zich op een uitstekende wijze profileert behoeft inmiddels geen betoog meer. Maar wat merkt de gemiddelde student nou van al die activiteiten? Wim Jochems: Onze studenten merken dat in directe zin doordat ze te maken krijgen met allerlei vernieuwingen in het onderwijs die voortkomen uit onze innovatieprojecten. Indirect merken ze het door de beschikbaarheid van diverse modellen, technieken en richtlijnen om nieuw onderwijs te maken. Wij trainen bijvoorbeeld onderwijsmakers in het ontwikkelen van nieuwe didactische concepten. OTEC is ondertussen ook betrokken bij de implementatie van Blackboard als nieuwe elektronische leeromgeving. Blackboard gaat door de Open Universiteit gebruikt worden ter ondersteuning van het onderwijs. Dat betekent dat via Internet opleidingsinformatie beschikbaar komt om geraadpleegd, geprint of bewerkt te worden. Studenten kunnen online met elkaar chatten, discussiëren en gegevens uitwisselen. En ook kan eenvoudig gebruik gemaakt worden van door docenten geselecteerde links. Jochems is realistisch als het gaat om de toepassing van elektronische leeromgevingen en de rol daarbij van de Open Universiteit. De ontwikkelingen gaan snel en met Blackboard zijn we geen voortrekker meer, hoogstens een volger in het tweede peloton. We hebben in ieder geval een systeem, waar we het enkele jaren mee kunnen doen. Op termijn moeten we naar een open source, een leeromgeving die zelfstandig aangepast kan worden aan het onderwijsconcept van de instelling. Achterdeur moet kleiner Met het Signalerend Evaluatie Instrument (SEIN) hebben we een methode ontwikkeld om de student goed te kunnen volgen. SEIN is voortgesproten uit de behoefte om virtueel heel dicht op de student te zitten. Als Open Universiteit hebben we namelijk een hele grote voordeur en dat is op zichzelf prima maar tegelijk ook een te grote achterdeur: veel studenten komen binnen maar verlaten het pand vroegtijdig, zonder veel succes. Die deur moet kleiner en daarvoor moeten we sneller over informatie over het studieverloop van de student kunnen beschikken. Lees verder op bladzijde 13 OTEC: unieke combinatie van functies

12 maart 2006 FOTOGRAFIE: Wilt u rechtstreeks op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Alumnivereniging, meld u dan aan als lid of begunstiger. De kosten zijn voor beide 23,- per jaar. U kunt zich aanmelden bij: buro Schmitz: Adres: Alumnivereniging Open Universiteit, p/a Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen. Politiek, bedrijfsleven en universiteit debatteren over (noodzaak) levenlang leren Lustrumviering Alumnivereniging voor alumni én studenten Op zaterdag 13 mei vindt in Utrecht, in de fraaie Geertekerk (op foto), een uniek symposium plaats ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Alumnivereniging van de Open Universiteit Nederland. Op het programma staan voordrachten staatssecretaris Rutte o.a. over het actuele onderwerp van levenlang leren: hoe noodzakelijk is het om te blijven leren en wiens verantwoordelijkheid is het om dit te bewerkstelligen? De Alumnivereniging nodigt voor deze lustrumviering en symposium haar leden, alle andere alumni maar ook studenten van de Open Universiteit van harte uit. Het strijkersensemble van de Marinierskapel luistert de pauze en borrel muzikaal op. Deelname aan het symposium is gratis (300 plaatsen). Een levenlang leren lijkt tegenwoordig tot noodzaak verheven om bij te blijven met de wereldwijde trend van globalisering. Maar wat betekent het nu werkelijk? Waarom is een levenlang leren zo belangrijk? Vallen we uit de boot als we ons niet blijven bijscholen? Kan een levenlang leren naast nuttig ook aangenaam zijn? En hoe moeten we een levenlang leren? Programma Lustrumviering uur Ontvangst met koffie/thee uur Opening uur Voordrachten van Mark Rutte, Trude Maas-de Brouwer en Fred Mulder uur Pauze met koffie/thee uur Forumdiscussie uur Borrel Vanaf uur Diner in Grand Hotel Karel V* * alleen voor leden van de Alumnivereniging en genodigden Verantwoordelijkheid Drs. Mark Rutte is staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij is de eerste politicus die van plan is zijn eigen functie op te heffen, als het werk is gedaan. In zijn voordracht zal hij de visie van de overheid op een levenlang leren weergeven en aangeven of de politiek verder gaat dan het uiten van goede wil en mooie woorden. Drs. Trude Maas-de Brouwer is president van de Hay Vision Society. Daarnaast is zij Eerste-Kamerlid, commissaris bij ABN AMRO, Schiphol, Philips, Twynstra Gudde, en de Arbo Unie. Voorheen was zij adjunct-directeur van het CITO en directielid bij BSO en Origin Nederland. Zij heeft binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven ruime ervaring opgedaan met het levenlang leren. In haar voordracht zal zij ingaan op de noodzaak van een levenlang leren en op de vraag wiens verantwoordelijkheid het is om dit te bewerkstelligen. Prof. dr. ir.fred Mulder is rector magnificus van de Open Universiteit Nederland en zal in zijn voordracht uitleggen waarom deze universiteit zo actief bezig is met het thema van levenlang leren. Prof. dr. Arno Korsten is hoogleraar Bestuurskunde aan de Open Universiteit Nederland. Hij vervult de rol van dagvoorzitter. Samen met de voorzitter van het College van bestuur, drs. Theo Bovens, en de voorzitter van de Alumnivereniging, tekent hij tevens voor de opening van het symposium. Na die opening zullen de respectievelijke sprekers hun voordracht houden. Daarna volgt er een forumdiscussie met de sprekers en de aanwezigen in de zaal onder leiding van de dagvoorzitter en tot slot zullen er conclusies geformuleerd worden. Tijdens de ontvangst, de pauze en de borrel kunt u genieten van een strijkersensemble van de Marinierskapel.

13 15 maart Vervolg Faculteit en Kwaliteit Aanmelden U kunt zich tot 15 april aanmelden. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 300 personen deelnemen aan het symposium en er geldt: vol is vol. Aanmelden kan via internet: of schriftelijk: Lustrumviering 10 jaar alumnivereniging OUNL, p.a. Organisatie Adviesbureau Schmitz, Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen. Vermeld altijd uw naam, adres, postcode, woonplaats, studentnummer en telefoonnummer. Bent u lid van de alumnivereniging en wilt u na afloop van het symposium dineren, geef dit dan aan bij uw aanmelding. In verband met de zaalgrootte kunnen er maximaal 96 personen deelnemen aan het diner. Ook hier geldt: vol is vol. De locatie van het symposium is: Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht. Het diner (alumnileden) zal worden aangeboden in: Grand Hotel Karel V, Maria van Hongarijezaal, Geertebolwerk 1, 3511 XA Utrecht. Voorafgaand vindt nog een ontmoeting plaats tussen studenten, respectievelijk Studentenraad met het College van bestuur (zie pagina 21; red.). Alumnivereniging Vlaanderen opgericht Voor de afgestudeerden uit Vlaanderen is er nu ook een alumnivereniging: de Alumnivereniging Open Universiteit Vlaanderen (AouV). De AouV staat open voor afgestudeerden van alle wetenschappelijke opleidingen (wo-ongedeeld, bachelor en master). De AouV wil de Vlaamse afgestudeerden van de Open Universiteit, die zijn oorsprong in Nederland vindt, samenbrengen. De leden van AouV, die nu reeds meer dan 10 % van het totale aantal afgestudeerden bij Open Universiteit Vlaanderen uitmaken, zijn afgestudeerd aan de studiecentra die aansluiten bij de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Diepenbeek, Gent, Kortrijk en Leuven. Op de stichtingsvergadering (24 september 2005) werd beslist jaarlijks een algemene ledenvergadering te houden. Halfjaarlijks vindt een tussentijdse vergadering plaats om de evolutie van de geplande activiteiten en de gestelde aspiraties te evalueren en eventueel bij te sturen. Er zullen aparte werkgroepen worden opgericht, ofwel met betrekking tot activiteiten binnen één discipline, ofwel voor de diverse leerstofgebieden. Sterkte diploma s De AouV heeft alvast de volgende doelstellingen geformuleerd: bij Vlaamse bedrijfsleiders en overheid zowel de sterkte van onze diploma s benadrukken als de meerwaarde van de houders van deze diploma s voor de huidige samenleving (bijvoorbeeld ten opzichte van diegenen die niet permanent bijstuderen); gelijke behandeling als afgestudeerde studenten uit het regulier onderwijs bij het invullen van vacatures; nakijken wat bereikt kan worden met betrekking tot de regularisatie van aantal bijkomende jaren bij de berekening van pensioenen; een grotere bekendheid van Open Universiteit bewerkstelligen en een stijgende waardering voor degenen die deze vorm van levenslang leren succesvol afronden. Voor verdere informatie kan u terecht bij: Chris Claeys, dienstdoend voorzitster AouV SEIN is inmiddels bij onze eigen Masteropleiding Actief Leren geïmplementeerd. Het meten alleen is oninteressant. Het systeem werkt natuurlijk pas echt op het moment dat er ook acties aan gekoppeld worden. Als wij een maand lang niets van een van onze studenten gehoord hebben, gaat er een berichtje naar hem of haar uit. Wij zijn tot nu toe best tevreden over deze aanpak. In aanvulling op SEIN start zeer binnenkort een nieuw onderzoek naar de beleving van studenten. Senior onderwijstechnoloog dr. Jo Boon van OTEC over deze zeer actuele activiteit: Wij hebben dit onderzoek samen met de afdeling Marketing & Communicatie opgezet. Waar SEIN echt cursusspecifiek is, willen we met dit nieuwe onderzoek - een naam hebben we er zelfs nog niet voor - drie tot vier keer per jaar over de faculteiten heen informatie over een aantal thema s verzamelen. We doen dat via een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting. Via een afsluitende open vraag mag de student spuien wat hij of zij maar wil. In de eerste onderzoeksronde die nu van start gaat, willen we een populatie van enkele honderden studenten een aantal vragen van meer algemene aard stellen. Denk daarbij o.a. aan tevredenheid over voorlichting, studiemateriaal, studiebegeleiding en dergelijke. In vervolgonderzoeken willen we ons ook richten op curriculumevaluaties. En natuurlijk kunnen we vragen herhalen om een beeld over wat langere tijd te krijgen. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk in het kader van de accreditatie. Onze faculteitsoverstijgende aanpak speelt daarbij al een beetje in op de in de nabije toekomst te verwachten instellingsaccreditatie. OTEC en Marketing & Communicatie zullen de onderzoekresultaten via rapportages terugkoppelen naar de faculteiten, zodat er waar nodig gericht actie kan worden ondernomen. En uiteraard zullen we via het web en Modulair ook de studenten informeren. Voorop lopen Wim Jochems moet nadrukkelijk kwijt blij te zijn dat er bij de Open Universiteit, in financiële zin, weer met zwart wordt geschreven. We zijn er weliswaar nog niet helemaal, maar gelukkig zijn we wel door het diepste dal heen. In ieder geval is het zware weer na drie jaar voorbij en kan er weer opgebouwd worden. Ik ben collegevoorzitter Theo Bovens daar dankbaar voor en vooral ook voor de positieve en stimulerende manier waarop hij dat in zijn nieuwjaarsrede heeft verwoord. Wel moet ik helaas vaststellen dat de relatie tussen OTEC en de faculteiten te veel onder de bezuinigingswoede heeft geleden. Er zullen middelen beschikbaar moeten komen - en ik heb daar al een voorzet voor gedaan - om nieuwe interne innovatieprojecten van de grond te krijgen en weer mooi nieuw onderwijsmateriaal te maken. Als we als Open Universiteit Nederland met betrekking tot onderwijsontwikkeling claimen voorop te willen lopen, dan moeten we daar ook werk van maken, veel en veel meer dan we nu doen. Chester Bogaardt Bij het ter perse gaan van deze Modulair werd bekend dat prof. Jochems de Open Universiteit Nederland gaat verlaten. Per 1 mei is hij aan de Technische Universiteit Eindhoven benoemd tot hoogleraar-directeur van een nieuw op te richten School of Education, met een eigen onderzoeksprogramma en promovendi.

14 maart 2006 Open Universiteit Nederland op locatie Wallage: Noodzaak om te investeren in kennis is groot Academic Tour succesvol afgesloten De Academic Tour die de Open Universiteit samen met de bibliotheek in Groningen organiseerde van 13 tot en met 19 januari 2006, was een groot succes. In totaal hebben zich via de website Leven Lang Leren 233 belangstellenden aangemeld. Velen van hen tekenden in voor meerdere wetenschappelijke lezingen en workshops, waardoor een totaal werd genoteerd van ruim 450 inschrijvingen. De opening werd verricht door Frank Heldoorn, wereldkampioen Triatlon, en burgemeester Wallage van Groningen. Beiden wezen op het belang van kennisvergaring vanuit sportief en politiek oogpunt. Wallage wees op het belang van een Leven Lang Leren als laatste-kans op hoger onderwijs in een Europa waar we de kennis hard nodig hebben. We denken dat we de maat der dingen zijn, maar is dat ook zo? Onvermijdelijk is de opmars uit Azië. We moeten de noodzaak tot kennisverhoging en verbreding inzien. Die kennis moet zich verspreiden over iedereen, niet alleen de bovenlaag maar ook daaronder. Dat betekent dat we kenniscentra nodig hebben die flexibel en laagdrempelig zijn. De Open Universiteit en de bibliotheken zijn flexibele en laagdrempelige instituten en liggen hier in Groningen zelfs naast elkaar. Daarom is het zo mooi dat dit initiatief door deze twee instellingen is genomen. En ik hoop dat dit een landelijke opschaling krijgt. Het was hard werken tijdens de workshop programmeren met Java. Veel aandacht voor de workshop toppers en tobbers. Wallage: Ik hoop dat dit samenwerkingsproject landelijke opschaling krijgt. Sudoku Alle faculteiten van de Open Universiteit waren tijdens de Academic Tour vertegenwoordigd. De aftrap werd gegeven door de faculteit Informatica. Op internationaal niveau groeit de belangstelling voor Sudoku in een razend tempo. Maar hoe worden Sudoku s ontworpen, hoe los je ze snel op en wat heeft dat allemaal met wiskunde en technische informatica te maken? Ir. Evert de Vrie, docent informatica aan de Open Universiteit, beantwoordde deze en andere vragen. Daarnaast demonstreerde De Vrie diverse methodes om Sudoku s te maken en werd er een wedstrijd gehouden. Een bezoekster slaagde erin om de Sudoku s binnen vijf minuten op te lossen en nam de hoofdprijs (een MP3-speler) in ontvangst. Parallel aan de Sudoku-lezing konden bezoekers kennismaken met het programmeren van computerprogramma s in de taal Java. Ir. Harrie Passier, docent Informatica, stelde deelnemers in de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan. Het enthousiasme van de deelnemers maakte deze workshop tot een groot succes. Na afloop werd meteen voor negen cursussen ingeschreven. Men ontving bovendien een cd-rom Java Logo software en een cursusboek Starten met programmeren, een introductie in Java van de Open Universiteit. Dr. Johan van Rhijn, universitair docent van de faculteit Natuurwetenschappen, liet de bezoeker op de zondagmiddag kennismaken met het verbazingwekkende gedrag van kemphanen in de workshop Observeren, leer gedrag herkennen. Daarnaast werden belangstellenden geïntroduceerd in de wereld van Walking with Penguins, de evolutie van gedrag. Ondersteuning van filmfragmenten en animaties maakten het geheel tot een interessant én amusant programma. Verandermanagement Grote belangstelling was er voor de workshops Verandermanagement en Leiderschap, nieuwe feiten, die de faculteit Managementwetenschappen organiseerde. Op de centrale vraag welke competenties managers vandaag nodig hebben om hun organisatie(onderdeel) goed te runnen, kwamen verrassende antwoorden. Vaak blijken totaal andere waarden gewenst, dan de waarden die aanwezig zijn. In groepsverband werden ervaringen en belevenissen met verandermanagement gedeeld en geanalyseerd. Er zaten meerdere HR-managers en leidinggevenden in de zaal die voor interessante input zorgden. Niet eenvoudig, wel verhelderend. Het publiek reageerde achteraf lovend op het programma dat als van hoog academisch niveau werd gekwalificeerd.

15 maart april Drs. Evelyne van Berkel Vos: Het soapgehalte in De roman in de Oudheid was hoog. Op dinsdag 17 januari bracht de faculteit Psychologie de lezing Sociale vergelijking hoe laat jij je beïnvloeden door de toppers en tobbers om je heen?. Het bleek een topper. Dr. Hinke Groothof, docent van de faculteit Psychologie, verzorgde deze lezing en bood deelnemers nieuwe inzichten met behulp van een zelftoets. De testformulieren werden in no-time ingevuld en verdeelde de zaal in toppers en tobbers. Het digitale en interactieve leren kwam tijdens de workshop Teleforum van de faculteit Rechtswetenschappen aan bod. Hoewel een en ander niet zonder technische storing verliep, werd vanuit meerdere locaties in het land door studiebegeleiders, studenten en aanwezigen in de zaal met elkaar gecommuniceerd. Onder leiding van universitair docent mr. Michiel van Oosterzee werd een alledaagse juridische casus besproken. Hol van de leeuw De laatste dag stond in het teken van taal en cultuur. Tijdens de lezing van drs. Irmin Visser, universitair docent Cultuurwetenschappen, verzorgden enthousiaste studenten een virtuele rondtocht door Florence. Reacties van bezoekers als: Kan ik ook een cursus volgen om met die excursie mee te mogen, werden genoteerd. Collega-docent drs. Evelyne van Berkel Vos opende haar lezing met de stelling De roman in de oudheid bestond wel degelijk. Het publiek hing aan haar lippen dankzij haar boeiende verteltrant. Uit haar verhalen bleek dat men ook vroeger al weg was van soaps. De Academic Tour zou niet compleet zijn geweest zonder aandacht voor het Gronings. Prof. dr. Jaap van Marle, decaan van de faculteit Cultuurwetenschappen, sloot de Academic Tour af met een lezing over taal en dialect in Noordoost-Nederland. Dialecten leiden een kwijnend bestaan. De jeugd zou ze niet meer willen spreken met als gevolg dat ouders hun kinderen geen dialect meer leren. En wanneer je een echte carrière nastreeft, dan kun je toch maar beter het ABN spreken, zo dit nog bestaat. Want standaardtaal klinkt uit een Groningse mond toch heel anders dan uit een Limburgse mond. Volgens Van Marle is de nuance bij dit type beschouwingen toch vaak ver te zoeken. In sommige delen van het land blijken dialecten vaak sterker te zijn dan oorspronkelijk werd aangenomen. In dat kader werd het Fries genoemd en dat was, in het hol van de Groningse leeuw, een gewaagde opmerking! De lokale eigen kleur werd verweven in het concept een Leven Lang Leren waarbij drie Groningse dichters acte de présence gaven en uit eigen werk voordroegen. De voorzitter van de bibliotheek Groningen, Gerrit Zock, en collegevoorzitter drs. Theo Bovens, onderstreepten in hun afsluitingswoord het belang van de samenwerking tussen de twee instellingen. Bovens: Het verhogen van ons opleidingsniveau door middel van Leven Lang Leren is vereist. Daar zijn economische argumenten voor, maar eveneens blijkt: hoe hoger opgeleid, hoe gelukkiger en gezonder mensen leven. De eerste leerweg via het lager-, voortgezet- en middelbaar- of hoger onderwijs is te beperkt. Om- en bijscholing moet via de tweede leerweg gebeuren: via het concept van Leven Lang Leren. Daarom is het belangrijk dat deze samenwerking gestart is en gecontinueerd wordt. Caroline Visser Marike Smidt Suzanne Geurts Lisette Meijrink Van Marle: Dialecten leiden een kwijnend bestaan. De jeugd zou ze niet meer willen spreken. Kijk voor meer informatie over bovenstaande, maar ook andere workshops op: Vanaf 1mei 2006 zullen de workshops op de website worden gepubliceerd. Daarnaast kunt u van elke workshop een DVD ontvangen (met uitzondering van de workshop Java en Actief Leren). Deze DVD kunt u tegen betaling van 20,- bestellen bij vermeld uw naam, adres tel.nr en de titel van de door ugewenste DVD. Maak 20,- per gewenste DVD over op giro ten name van Open Universiteit Nederland Studiecentrum Groningen, Oude Boteringestraat 24, 9712 GH Groningen onder vermelding van de DVD en het aantal. Na ontvangst van dit bedrag wordt de DVD per post toegezonden. Drie Groningse dichters dragen voor uit eigen werk.

16 maart 2006 Praten, veel praten Drs. Ruud Schutte deed voor zijn scriptie Management Informatie en Technologie onderzoek naar het begrip transparantie, groepsprocessen en de inzet hierbij van ICT. Hij deed het onderzoek bij zijn werkgever, Belastingdienst, waar juist een reorganisatie had plaatsgevonden. Het afstudeeronderzoek ging niet van een leien dakje. Het heeft me twee jaar gekost. In die tijd heb ik mezelf, maar ook anderen goed leren kennen. Maar bovenal heb ik leren nuanceren. FOTOGRAFIE: FRANS PAALMAN de scriptie van Ruud Schutte Bij de keuze voor zijn scriptieonderwerp liet Schutte (30) zich leiden door twee motieven: het onderwerp moest aantrekkelijk zijn voor zijn werkgever, Belastingdienst/Centrum voor ICT, want voor hem moest het toegevoegde waarde hebben, en het moest natuurlijk een uitdagend onderwerp zijn. Ik heb de directeur en de sectorhoofden van de Belastingdienst hier in Apeldoorn benaderd met de vraag aan welk onderzoek ze behoefte hadden. Daarna heb ik diverse gesprekken gevoerd en nagedacht over de haalbaarheid van de suggesties. Uiteindelijk koos ik voor de suggestie van de directeur: wat moet onder transparantie worden verstaan? Transparantie was door B/CICT als een van de speerpunten van toekomstig beleid geformuleerd. Om de organisatie te verbeteren en efficiënter te laten werken vond er een reorganisatie plaats. Schutte: Zo werd de Belastingdienst Automatiseringscentrum (B/AC),waar ik werkte, door een ontwerpgroep omgevormd tot het B/CICT. In de communicatie hierover viel veelvuldig het begrip transparantie. Maar welke vormen kent het, wat betekenen deze vormen en hoe implementeer je het? Dat waren inderdaad interessante vragen. Mijn studiebegeleider van de Open Universiteit vond het eveneens een geschikt onderwerp, waarna professor Prakken van de Nijmegen School of Management als scriptiebegeleider werd aangewezen. Ook bij de Belastingdienst werd een begeleider gevonden, Wiard Ruisdonk. Schutte: Ik wist dat ik door een grondige aanpak een goede scriptie kon opleveren. Ik beschouwde elke tegenslag als een verbeterslag. Groter en groter Na de nodige gesprekken over de aanpak volgde een opdrachtformulering: wat wordt verstaan onder transparantie en hoe implementeer je dat? Schutte kon aan de slag. In feite word je dan losgelaten. Gaandeweg werd ik geconfronteerd met allerlei problemen en vragen. Zo kwam ik er achter dat beleidsbepalers bij de Belastingdienst niet in staat waren duidelijk te maken wat ze nou met transparantie bedoelden. Verschillende mensen gaven verschillende antwoorden. De basis van mijn onderzoek werd zo in feite weggeslagen. Schutte werd overvallen door de

17 15 maart onsamenhangendheid die hij aantrof en begon zich meer en meer af te vragen of hij wel op het juiste spoor zat. Nieuwe inzichten en nieuwe hoofdbrekens volgden elkaar op. Langzaamaan werd duidelijk dat ik meer moest weten over het ontstaan van het begrip transparantie binnen de organisatie, wie het op de agenda had gezet en hoe er over werd gesproken. Dat zou namelijk meer kunnen vertellen over de reden voor de onsamenhangendheid, maar ook over de bedoelde betekenis van transparantie. Maar, zo realiseerde ik me, dan werd het een ander onderzoek, een onderzoek naar groepsprocessen. Ik vroeg me tegelijkertijd af of de rol van de ICT wel voldoende in de onderzoeksvraag verwoord was. Kortom, ik realiseerde me dat het onderzoek groter en groter werd, zonder dat vragen concreet beantwoord werden. Hierdoor wist ik dat ik het onderzoek pas goed kon afronden als ik er nog harder aan zou werken. Ik voelde me onvoldoende ondersteund door de professor. Hij legde vooral de nadruk op opmaak en taalgebruik en te weinig op de inhoud. Nooit overwoog Schutte het bijltje erbij neer te gooien. Daarvoor is hij te positief ingesteld. Ik wist dat ik door een grondige aanpak een goede scriptie kon opleveren. Ik beschouwde elke tegenslag als een verbeterslag. Praten, veel praten, leek Schutte het beste middel om zijn onderzoek elke keer een betere richting in te duwen. Hij sprak over zijn aanpak en vragen met zijn begeleiders, maar vooral met zijn familie en met medestudenten. Op studiepresentaties zette hij zichzelf, zoals hij het noemt, op de agenda. Schutte: Ik ging op medestudenten af, zei waar volgens mij de oplossingen lagen en vroeg anderen om hun visie. Ik vertelde met enthousiasme, wat de ander aanzette tot meedenken. Dat leidde uiteindelijk tot nieuwe inzichten, zodat ik weer verder kon. Ook met mijn broer heb ik mijn strategische keuzes voor de aanpak besproken. Hij is bedrijfseconoom, heeft een academische achtergrond. Aan hem heb ik ook veel gehad. Het onderwerp moest toegevoegde waarde hebben voor de werkgever én uitdagend zijn. De adviezen, opmerkingen en suggesties leidden ertoe dat Schutte zijn onderzoek begrensde tot de ontwerpgroep die de omslag bij de ICT-dienstverlener voor de Belastingdienst had voorbereid. Deze groep had, zo bleek, het begrip transparantie op de agenda van de Belastingdienst geplaatst. Schutte concentreerde zich vanaf nu vooral op de vraag hoe de besluitvorming van deze groep heeft geleid tot de betekenis en invulling van transparantie en hoe ICT een geschikt hulpmiddel kan zijn in een groepsproces. Na de nodige literatuurstudie over groepsprocessen interviewde Schutte de leden van de ontwerpgroep, verwerkte de gegevens en toetste die aan de literatuur. Doordat de aanpak veel concreter was geworden voelde Schutte dat hij goed bezig was. Op een gegeven moment voel je dat je weer lekker kunt bikkelen. En dat wilde ik in feite: hard bezig zijn zonder te moeten twijfelen of ik wel goed bezig was. Gebruik geen abstracte begrippen In zijn conclusie en aanbevelingen pleit Schutte onder andere voor een procesbegeleider en een inhoudelijk leidinggevende bij omslagprocessen. Het is belangrijk dat de besluitvorming goed afgestemd wordt met de hele organisatie. Daar moeten deze twee mensen voor waken. Verder pleit ik voor het inzetten van groepsinformatiesystemen, zoals nieuwsgroepen. Hier kunnen mensen hun problemen bespreken en informatie vandaan halen. Wat betreft het begrip transparantie, concludeer ik dat het eigenlijk het beste is geen abstracte begrippen te hanteren. Indien men het toch gebruikt dan moet het heel gericht ingevuld worden. Voorkomen moet worden dat zo n begrip een eigen leven gaat leiden. Terugkijkend moet Schutte concluderen dat de scriptie een lastige klus was, maar ook heel leerzaam. Hij heeft veel kennis opgedaan, maar ook zichzelf beter leren kennen. Ik weet nu dat ik me in moeilijke situaties staande weet te houden en mijn twijfels en vragen moet delen met anderen. En ik heb geleerd te nuanceren, niet te zwaar aan zaken te tillen: wat nu goed lijkt, kan morgen weer anders zijn, aldus Schutte. Fred Meeuwsen

18 maart 2006 activiteitendata In deze rubriek staan activiteiten* vermeld zoals lezingen, symposia, bijeenkomsten van studentenverenigingen en landelijke dagen, georganiseerd door Nederlandse en Vlaamse studiecentra, faculteiten of studentenverenigingen. Het gaat om activiteiten die (in principe) door alle studenten kunnen worden bijgewoond. Van in kleur vermelde activiteiten treft u op de pagina hiernaast een korte beschrijving aan. Voor de meest actuele, maar ook méér informatie en aanmelden, verwijzen wij u naar de respectievelijke webpagina s van uw faculteit en/of studiecentrum (www.ou.nl). MAART wo 15 Diploma-uitreiking (sc Alkmaar) Het hermetisch zwart van Marguerite Yourcenar (sc Nijmegen) Lezing door mevr. dr. L. Wierda: De Universiteit van Franeker in de zeventiende eeuw (psp Friesland) do 16 Lezing Den Dolech Juridische studievereniging (sc Eindhoven) Literatuurclub (De verlichting, sc Eindhoven) vr 17 Leesclub: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, De Tijgerkat (sc Parkstad Limburg) za 18 Excursie Maastricht (De verlichting, sc Eindhoven) Themadag Levenswetenschappen (in de vorige Modulair stond per abuis Landelijke NW-dag ) ma 20 Lezing door Sead Bruinja, Thomas Möhlmann, Daniël Dee en Nelly van Extel: moderne poëzie Poëzie voor de toekomst (Retor) Poëziewerkgroep (Suster Bertken, sc Utrecht) Literatuurleesclub (wordt evt. verzet) (Suster Bertken, sc Utrecht) Colloqium/posterpresentatie rondom Milieucursussen en AVM-activiteit (sc Utrecht) di 21 Lezing door J. van Daal: Gaudi (De verlichting, sc Eindhoven) wo 22 Mentoravond door Wouter Steffelaar. Lezing of workshop over een letterkundig onderwerp (De Pilaar, Alkmaar) Voordracht door de heer B. Thuss: Onderzoek en onderzoeksresultaten verdwenen kloosters in Oost-Nederland (sc Enschede) Lezing door de heer J.P. Van de Vijver: Outsider Art vertoeven van de grenzen van de kunst (sc Gent) do 23 Feestelijke (her)opening studiecentrum Den Haag vr 24 Excursie naar tentoonstelling Kleur in het Allard Piersonmuseum in Amsterdam (sc Parkstad Limburg) ma 27 Filmclub (Suster Bertken, sc Utrecht) di 28 Mentoraatsavond Cultuurwetenschappen (sc Breda) wo 29 Meetingpoint psychologie (sc Zwolle) do 30 Diploma-uitreiking (sc Zwolle) vr 31 NouW-dag, Algemene Ledenvergadering en bezoek aan Amercentrale APRIL za 1 ma 3 Open dag samen met de Radboud Universiteit (sc Nijmegen) Jaarlijkse algemene ledenvergadering en lezing door drs. Siet Delhaas (Ultile Dulci) di 4 Lezing door mr. dr. Wilma Duijst over haar promotie Boeven in het ziekenhuis (RechtEvenRedig) Lezing door J. van der Stappen-Heyvart: Vlaamse primitieven (sc Nijmegen) wo 5 Bijeenkomst Culturele ContactGroep (sc Zwolle) Toos Schoutsen: Het getijdenboek in de late Middeleeuwen (sc Amsterdam) do 6 Operaclub (Suster Bertken, sc Utrecht) Diploma-uitreiking (sc Den Haag) vr 7 Mw. Dieneke Grijpma: Charlotte Salomon (sc Parkstad Limburg) Diploma-uitreiking (sc Den Haag) za 8 Excursie Teylers en St. Bavo (Suster Bertken, sc Utrecht) Landelijke studiedag Historiografie (zie déze Modulair) Landelijke studentendag Psychologie (zie déze Modulair) ma 10 DVD-Vertoning Boris Godoenov (Suster Bertken, sc Utrecht) di 11 Luistergroep Muziek (Suster Bertken, sc Utrecht) wo 12 Lezing door Annet van Melle: Bonifatius (De Pilaar, sc Alkmaar) do 13 Lezing Den Dolech Juridische studievereniging (sc Eindhoven) di 18 Lezing door Desiree Krikhaar (Suster Bertken, sc Utrecht) Lezing door Th. Bakker: Videokunst (De Verlichting, sc Eindhoven) wo 19 Mentoraatsavond door Wouter Steffelaar (sc Amsterdam) do 20 Operaclub (Suster Bertken, sc Utrecht) za 22 Algemene ledenraadvergadering AVOU en excursie in Den Bosch vr 21 Leesclub Tomas Lieske, Mijn soevereine liefde (Sc Parkstad Limburg) Regiodag cultuurwetenschappen Noordoost (zie déze Modulair) za 22 Landelijke studiedag Cultuurfilosofie (zie déze Modulair) Landelijke studiedag Denken over cultuur (zie déze Modulair) ma 24 Lezing door Stef Bugter, kunstgeschiedenis: Rafaël van Urbino, schilder en architect uit de Hoog-Renaissance (Retor) Filmclub (Suster Bertken, sc Utrecht) Colloqium rondom Milieucursussen, AVM-activiteit (sc Den Haag) di 25 literatuurleesclub en poeziewerkgroep (Suster Bertken, sc Utrecht) wo 26 Lezing door dr. S. de Rycke over: Dwerggalaxieën: de bouwsteentjes van het heelal (sc Gent) Regioavond NW Noordoost (sc Groningen) do 27 Literatuurclub (De Verlichting, sc Eindhoven) *Deze rubriek wordt samengesteld op basis van de diverse agenda s op de webpagina s van de Open Universiteit Nederland centraal, faculteiten en studiecentra. De rubriek wordt eventueel aangevuld met ter redactie ontvangen activiteiten. Het aanleveradres voor studentenverenigingen is:

19 activiteitenbeschrijving MEI wo 3 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 za 13 Opera Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra, Het Muziektheater Amsterdam (sc Amsterdam) Buitenexcursie (Utile Dulci) Mentoraatsavond cultuurwetenschappen (sc Breda) Workshop/lezing door Gösta Lodder over het boek Twee vrouwen van Harry Mulisch (De Pilaar, Alkmaar) Lezing Den Dolech Juridische studievereniging (sc Eindhoven) Filmavond met Frits Hofmeister (Suster Bertken, sc Utrecht) Lezing door dhr. Paul van den Boorn, Wit over zwart (sc Parkstad Limburg) Excursie langs de hoogtepunten van de Amsterdamse School (De Pilaar, Alkmaar) Bezoek aan het huis en beeldentuin van Jaques Maris te Heumen (sc Nijmegen) Lustrumviering AVOU en symposium Leven Lang Leren (Alumnivereniging, Utrecht) Majordag Milieu-natuurwetenschappen (sc Utrecht) di 16 Lezing door J. Schellens: Symbolen (De Verlichting, sc Eindhoven) wo 17 Bijeenkomst Culturele ContactGroep (sc Zwolle) Workshop Milieutechnologie (sc Amsterdam) do 18 Poëziewerkgroep (Suster Bertken, sc Utrecht) vr 19 Miniconferentie Constructivisme versus cognitivisme anno 2006 (sc Parkstad Limburg) Diploma-uitreiking (sc Nijmegen) Leesclub Poëzie in Maastricht (sc Parkstad Limburg) ma 22 Jaarvergadering RechtEvenRedig (sc Zwolle) Jana Waarts, literatuur Dante door de eeuwen heen (Retor) di 23 Luistergroep Muziek (Suster Bertken, sc Utrecht) di 30 Diploma-uitreiking (sc Amsterdam) Excursie Teylers Museum en St. Bavo (8 april) Op zaterdag 8 april hebben wij voor u een bezoek aan Haarlem georganiseerd. Het programma is als volgt: uur ontvangst in het café Teylers Museum; uur rondleiding in de natuurwetenschappelijke bibliotheek. Wij horen over de geschiedenis en samenstelling van deze verzameling. Ook toont de gids ons boeken op het gebied van anatomie, flora, fauna en cartografie. Duur van de rondleiding ca. 1 uur. Mocht er veel belangstelling zijn (meer dan 13 personen) dan wordt de groep gesplitst. De tijden zullen dan worden aangepast. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid de Rembrandttentoonstelling bezoeken. Om uur is de rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk. De hervormde Grote of Sint Bavokerk is gebouwd op de plaats van een in de veertiende eeuw grotendeels afgebrande houten kerk. De laatste restanten van deze kerk zijn omstreeks 1470 gesloopt. Het grondplan is gebaseerd op een in die tijd veel toegepaste kruisvorm. Omstreeks 1400 is men begonnen met de bouw van het schip. Rond 1483 waren het schip en het koor voltooid. De transepten waren rond 1496 gereed. In 1520 is de huidige toren toegevoegd, een eikenhouten constructie omkleed met lood. In 1559 werd de Sint Bavo verheven tot kathedrale kerk. Na de beeldenstorm is de kerk in het bezit gekomen van de Hervormde Gemeente. De kruisribgewelven die zich in de transepten bevinden zijn tijdens een ingrijpende restauratie in 1893 aangebracht. Om uur zal de organist speciaal voor ons op het Müller-orgel spelen, de voornaamste blikvanger in de kerk (1738), het meest afgebeelde instrument ter wereld. Het beslaat de gehele westmuur van de kerk en meet van de grond af bijna 30 meter. Het orgel is rijk verguld en gedecoreerd met ruim 25, meer dan levensgrote beelden, alle gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Jan van Logteren. De bekroning van het geheel wordt gevormd door twee leeuwenfiguren met het wapen van Haarlem. Het orgel werd na voltooiing een toeristische attractie van internationale allure en is dat nog steeds. Het werd bespeeld door G.F. Händel in 1740 en 50, die er speciaal voor omreisde, en in 1776 door de toen 10-jarige Mozart. In de kerk bevinden zich verder nog de grafstenen van Frans Hals, Pieter Teyler en vele anderen. Kijk voor meer informatie op de sc-website. Operaclub (6 en 20 april) De eerste bijeenkomsten van dit seizoen waren gewijd aan de opera The Rake s Progress van Igor Stravinsky, waarbij we genoten van een schitterende uitvoering op DVD. Tijdens de voorjaarsbijeenkomsten gaan we terug naar het jaar 1600, het jaar waarin het eerste pastorale drama Euridyce van Jacopo Peri en Giulio Caccini in Florence wordt opgevoerd. Aan de hand van luistervoorbeelden wordt ingegaan op ontwikkelingen in de vroege opera. In het bijzonder zal aandacht geschonken worden aan de opera s van de grote Italiaanse componist Claudio Monteverdi ( ). Er wordt een DVD vertoond van één van zijn opera s. De bijeenkomsten vinden plaats in het studiecentrum te Utrecht, op donderdag 6 en donderdag 20 april. Let op: aanvang op 20 april is om uur. Kijk voor meer informatie op de sc-website. Constructivisme versus cognitivisme anno 2006 (19 mei) De masteropleiding Actief leren organiseert twee keer per jaar een miniconferentie over een actueel thema. De komende miniconferentie vindt plaats op 19 mei in Heerlen. Onderwerp zijn de reële en schijnbare tegenstellingen tussen constructivisme en cognitivisme met betrekking tot onderwijs, onderwijsonderzoek en onderwijsontwerp. Twee coryfeeën uit de onderwijswetenschappen staan tegenover elkaar als vertegenwoordigers van de twee ismes : prof. dr. Jeroen van Merriënboer en prof. dr. Robert-Jan Simons zullen het met elkaar uitvechten. De miniconferentie richt zich op studenten van de Masteropleiding Actief leren (Onderwijskunde) en studenten onderwijswetenschappen van andere Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Maar ook onderwijsonderzoekers en onderwijsontwerpers, met interesse voor theoretische achtergronden en actuele ontwikkelingen in het onderwijsveld zijn van harte welkom (kijk voor meer informatie op de onderwijspagina Actief leren in deze Modulair).

20 maart 2006 studentenraad Nieuwe inschrijfregeling In deze Modulair (pagina 8; red.) heeft u kunnen lezen over de contouren van de nieuwe inschrijfregeling, waarover het College van bestuur (CvB) heeft besloten dit per juli 2006 in te voeren. De Studentenraad (SR) is blij dat het oude ondoorzichtige systeem eindelijk verdwenen is; het nieuwe is in ieder geval doorzichtig. De SR is al in een vroeg stadium betrokken geweest bij het herschrijven en diverse suggesties van ons en van de Studentenbond Open Universiteit (zie hieronder) zijn ook in het voorstel verwerkt. De aankomende nieuwe Wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO) zal het nieuwe inschrijfsysteem waarschijnlijk niet doorkruisen, omdat de daarin genoemde leerrechten voor de Open Universiteit vertaald worden naar het aantal modulen nodig voor de bachelor en de master. Nadelen: afhankelijkheid voorlichting Open Universiteit over tentamendata en begeleiding; KCOU-regeling; Bonusregeling nog niet vastgesteld. Met het CvB is afgesproken dat er duidelijke evaluatiepunten en -momenten komen over het functioneren van de nieuwe regeling. Wij willen dan ook graag dat eventuele knelpunten aan ons of de SBOU gemeld worden. De bonusregeling, de studentenkaart en de mogelijkheid voor ons om adressen van de studenten te krijgen, worden nog verder uitonderhandeld. Voor- en nadelen We hebben een aantal voor- en nadelen van het nieuwe inschrijfreglement op een rij gezet. Voordelen: zelf startmomenten kiezen; doorzichtig. Rikki Dijksman, voorzitter Studentenraad Studentenbond (nog) niet eens met nieuwe inschrijfreglement Het College van bestuur (CvB) heeft besloten om met ingang van juli 2006 een nieuw inschrijfreglement in te voeren. De Open Universiteit wil de inschrijvingswijze op basis van bedrijfseconomische gronden vereenvoudigen. De Studentenbond Open Universiteit (SBOU) is hier in principe niet tegen, mits het inschrijfreglement voldoende flexibel blijft om ruimte te geven aan de variatie van typen modulen en soorten onderwijs die bij de Open Universiteit worden aangeboden. De student moet wat ons betreft centraal staan. De inschrijfvormen moeten studenten ondersteunen om hun studiedoelstellingen te kunnen behalen. Dat betekent vooral dat het inschrijfregime geen rechten moet inperken om een bepaald type studiegedrag af te dwingen (bijvoorbeeld het tempo). Daarnaast beoordelen we de systematiek op de toegankelijkheid (betaalbaarheid), de praktische uitvoerbaarheid en de studentvriendelijkheid. Vooral wat betreft de praktische uitvoerbaarheid zal de vereenvoudiging gevolgen hebben voor studenten. De vraag is namelijk of de nieuwe systematiek voldoende rekening houdt met de grote verschillen in studieprogramma s die je bij de Open Universiteit aantreft. Daarom hebben wij ons hard gemaakt voor een acceptabele regeling voor scriptiestudenten, omdat door het hanteren van één standaardtermijn juist deze studenten onder tijdsdruk zouden worden gezet. Dit zou ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van het afstudeeronderzoek. In het laatste besluit is het CvB gelukkig tegemoet gekomen aan de scriptiestudenten. Op basis van onze criteria voorzien wij nog een aantal knelpunten, waar we ook na de invoering van de nieuwe systematiek aandacht voor zullen blijven vragen.

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS?

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? Het is dé prijs voor werkgevers met een overtuigend beleid op het gebied van gezondheidsmanagement in Nederland. Op donderdag 28 mei vindt voor de 13de keer de uitreiking

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Case: Management game Noord-Zuidlijn december :-17:5 Baarn Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement 3//11 Beste heer van Blokland, Schütte,

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 BESTE ALUMNI, Aan het begin van 2013 kijken we terug op twee mooie jaren waarin NOSO weer langzaam opbloeide. Na deze taak volbracht te hebben vonden Manon, Jeffrey en Bram

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

Dames en heren, Intro (academische kwartiertje)

Dames en heren, Intro (academische kwartiertje) Openingstoespraak van de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Mark Rutte, op de eerste dag van de conferentie Designing policies for mobile students in Noordwijk op 11 oktober 2004, om 9.30 uur

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studiegids 2015 INHOUDSTABEL 1. VOORWOORD... 3 2. OPEN UNIVERSITEIT... 4 2.1 Kernpunten...

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

CAK maakt online leerportal compleet met Springest

CAK maakt online leerportal compleet met Springest CAK maakt online leerportal compleet met Springest Het CAK richtte in 2013 een online portal op voor leren in haar organisatie. Meer zelfregie op het gebied van opleiding & ontwikkeling was het uitgangspunt.

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT 18 januari 2008 Grand Hotel Karel V Utrecht 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 introductie Mr. Roel L. Croes Mede-oprichter / bestuurslid Stichting GreenICT

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 Regionetwerken Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 BEGIN: e-mail 11 april 2002 1. Bent u erin geïnteresseerd om komend najaar aanwezig te zijn bij een bijeenkomst voor alumni en andere

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

Positive Education Psychology

Positive Education Psychology Positive Education Psychology (2013 onderwijsvlaanderen.be) In landen met een sterke sociale segregatie in het onderwijs heeft de sociale achtergrond van de leerlingen een grotere invloed op het kennisniveau

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

GEZOCHT. denkers & doeners. studereninduitsland.nl

GEZOCHT. denkers & doeners. studereninduitsland.nl GEZOCHT denkers & doeners studereninduitsland.nl Weleens gedacht aan studeren in Duitsland? Studeren in Duitsland, nog niet zo veel Nederlanders doen het. Toch heeft Duitsland enorm veel te bieden: aan

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together 3 oktober 2014 o D Innofood 2.0 Building Business Together Innofood heeft een nieuw gezicht. Het proces heeft anderhalf jaar geduurd. Nu is het proces

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern kunt introduceren.

In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern kunt introduceren. Ben je het oude communicatieplan zat? Wil je flexibeler werken en meer plezier beleven aan de projecten waarin je meedraait? In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie