Schoolgids O.b.s. de Bascule Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten van het onderwijs Bijlage Kalender

2 Voorwoord De basisschoolperiode is een belangrijk deel van het leven van uw kind. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en van school naar huis. De gehele basisschooltijd beslaat zo'n 7500 uur. Die tijd vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de juffen en de meesters van de basisschool. Een basisschool kies je als ouder dan ook met zorg. Door middel van deze gids wordt u geïnformeerd over de ideeën en werkwijze van de Bascule. U leest o.a. over het onderwijs, de organisatie, de zorg voor kinderen, hoe de school omgaat met kinderen die extra zorg nodig hebben, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, wat er van ouders wordt verwacht, wat ouders van school kunnen verwachten en hoe wij omgaan met prestaties en toetsresultaten. Ook dit jaar hebben we gekozen voor een schoolgids en kalender ineen, zodat u alle belangrijke informatie bij elkaar in één oogopslag kunt vinden. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Mocht u nog iets missen in onze gids, laat het ons dan weten. Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd een afspraak maken. Wij hopen dat u onze gids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. De directie; Henny van den Berg directeur Peter Zantingh adjunct-directeur Juni

3 1. De school O.b.s. de Bascule Sportlaan CH Nieuw-Amsterdam Postbus ZH Nieuw-Amsterdam Tel Naam en situering van de school Sinds 1 januari 1998 zijn Veenoord en Nieuw-Amsterdam tot één dorp samengevoegd. In het dorp Nieuw- Amsterdam/Veenoord waren twee openbare basisscholen; de Wenke en de Werkhorst. Nieuw-Amsterdam Veenoord (Tweelingdorp) is een buitendorp van Emmen. Onze school is sinds 10 januari 2005 een fusieschool van de Wenke en de Werkhorst. Naast kinderen uit het Tweelingdorp bezoeken ook kinderen uit de buurtschappen Barger- Erfscheidenveen, Wilhelmsoord, Dommerskanaal en Kloksbrug de school. We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat de school is gehuisvest in een nieuw gebouw. We beschikken over een ruime speelplaats en daarnaast twee sportveldjes. Een bascule is een weegschaal. Dit symbool geeft het evenwicht weer tussen de beide dorpen, de kinderen en de leerkrachten, de ouders en de leerkrachten enz. Deze nieuwe naam is op 29 oktober 2004 bekend gemaakt en het nieuwe schoolgebouw is maandag 10 januari 2005 in gebruik genomen. De school staat midden in een woonwijk, in de nabijheid van het winkelcentrum van Nieuw- Amsterdam. Openbaar onderwijs De Bascule is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Het is belangrijk dat kinderen ongeacht hun afkomst, sekse, geloof of handicap tot zelfstandige mensen kunnen opgroeien. Wij houden rekening met omstandigheden, mogelijkheden en levensbeschouwelijke en/of godsdienstige overtuiging van ieder gezinsmilieu. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. 3

4 Schoolgrootte Onze school telt rond de 400 kinderen die over 17 tot 18 groepen zijn verdeeld. Leerlingen die de Bascule bezoeken komen uit alle milieus. Het aantal anderstalige kinderen is klein. De landelijke trend dat beide ouders geheel of gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen is ook bij ons zichtbaar. De ouders hebben voornamelijk een lagere tot middelbare schoolopleiding gevolgd. Groepering en groepsgrootte Onze school kent 17 tot 18 jaargroepen. Hoewel we werken met jaargroepen kan het vanwege organisatorische redenen voorkomen dat er een of meerdere combinatiegroepen worden gevormd. Als er jaargroepen moeten worden gesplitst, wordt bij de vaststelling van de combinatiegroepen rekening gehouden met de zelfstandigheid, de sociaal emotionele kant en de werkhouding van het kind. Ook wordt gelet op de verdeling van jongens/meisjes. Tevens is het beleid van school er op gericht dat er niet meer dan twee (vaste) leerkrachten voor een groep staan. Ouders, team en leerlingen Het contact tussen ouder en leerkracht is heel belangrijk. We stellen het dan ook op prijs dat ouders op school komen om bepaalde zaken betreffende hun kind met de leerkracht of directie te bespreken. Als het nodig is, zal de school natuurlijk ook contact met de ouders opnemen. We vinden het belangrijk om ouders goed te informeren en ze te betrekken bij schoolactiviteiten. Het inschakelen van hulpouders wordt bij ons ook geregeld door klassenouders. Schooltijden De school is er voor kinderen en hun ouders. Onze school heeft s ochtends en s middags een inloop Dit betekent dat de kinderen vanaf 8.15 uur en uur naar binnen mogen komen. De leerkrachten zijn dan ook in de klas. De kinderen van groep 1 en 2 worden vaak door de ouders in de klas gebracht. Vanaf groep 3 stimuleren we de kinderen om zelf naar de klas toe te gaan. Om 8.25 uur en uur beginnen de lessen voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. De kinderen van groep 5 t/m 8 beginnen hun lessen om 8.30 uur en uur. De ouders zijn uiteraard welkom om af en toe het werk van hun kind te komen bekijken. Dit kan altijd na schooltijd. De volgende schooltijden worden gehanteerd: 4

5 Groep 1 en 2 Maandag 8.25 uur uur uur uur Dinsdag 8.25 uur uur uur uur Woensdag 8.25 uur uur Donderdag 8.25 uur uur Vrijdag 8.25 uur uur Groep 3 en 4 Maandag 8.25 uur uur uur uur Dinsdag 8.25 uur uur uur uur Woensdag 8.25 uur uur Donderdag 8.25 uur uur uur uur Vrijdag 8.25 uur uur Groep 5 tot en met 8 Maandag 8.30 uur uur uur uur Dinsdag 8.30 uur uur uur uur Woensdag 8.30 uur uur Donderdag 8.30 uur uur uur uur Vrijdag 8.30 uur uur uur uur De pauzes zijn op de ochtend van 9.55 tot ( groep 3 t/m 5 ) of van tot 10.30( groep 6 t/m 8 ) De middagpauze is van tot of van tot Vakanties en vrije dagen schooljaar De vakanties, vrije dagen en studietijden voor het komende schooljaar zien er als volgt uit: Vakantie rooster Herfstvakantie 18 okt t/m 26 okt Kerstvakantie 20 dec t/m 4 jan Voorjaarsvakantie 14 feb - 22 feb Goede vrijdag/pasen 10 apr 13 apr Meivakantie 25 apr t/m 5 mei Hemelvaart 21 mei 22 mei Pinksteren 1 juni Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus Vrije middagen Kerstmiddag: 19 december Nacht van Nieuw-Amsterdam: 19 juni Groepsoverdracht: 30 juni Vrijdagmiddag voor de zomervakantie: 3 juli Studiedagen leerkrachten 11 september oktober november februari maart april 2009 Pleinwacht Een kwartier voordat de school begint en een kwartier na schooltijd zijn twee leerkrachten op het plein aanwezig. Buiten deze tijden is de school niet verantwoordelijk voor hetgeen er op het plein gebeurt. Ziekte Bij ziekte van uw zoon/dochter bent u verplicht dit te melden voor 8.30 uur. Ouders die voor 9.00 uur hun 5

6 kind niet hebben afgemeld, worden door ons benaderd. Het telefoonnummer van de school is = lokaal groep 3b (juf Esther, juf Gré) N= lokaal groep 3c ( juf Karin S.) SP=speellokalen Plattegrond school Op de volgende twee pagina s ziet u de plattegronden van onze school. Hieronder leest u een korte toelichting. Begane grond 1= lokaal groep 1-2d (juf Janni) 2= lokaal groep 1-2b (juf Roelie) 3= lokaal groep 1-2a (juf Sonja) 4= lokaal groep 1-2 c (juf Marion) 5= lokaal groep 3a (juf Willeke, Juf Ina) 6= lokaal groep 5b (juf Jitske, juf Trudy) 7= lokaal groep 5a (juf Marieke) Verdieping 9= lokaal groep 6a (juf Karin K en meester Gerrit Kloosterman) 10= lokaal groep 4a (meester Henk, juf Richtje) 11= lokaal groep 4b (juf Lucinda, juf Jolanda) 12= lokaal groep 4c (juf Leonie, juf Bonnie) 13= lokaal groep 6b (meester Bart) 14= lokaal groep 7 ( juf Caroline ) 15= lokaal groep 8 (meester Lars) 16= lokaal groep 7/8 (juf Karin V ) HV= Handvaardigheidlokaal 6

7 7

8 2. Visie en missie Onze visie en missie Onze school is een toegankelijke, openbare school met een prettige en open sfeer. Wij stellen een vriendelijk en veilig schoolklimaat met orde, regelmaat en respect voor een ander op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, kan het zich ontwikkelen. Samen, zorg en respect zijn begrippen die uitgewerkt zijn in drie hoofdafspraken; Samen: Samen aan het werk, dat maakt ons sterk. Zorg: We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Respect; Voor groot en klein zullen we aardig zijn. Deze drie hoofdafspraken hangen goed zichtbaar in elke klas. Goed onderwijs is volgens ons niet alleen het verwerven van kennis, maar ook het leren toepassen van die kennis, leren zelfstandig te werken en goed leren met anderen om te gaan. Daarnaast wil onze school zich niet alleen beperken tot de schoolvakken, maar we vinden dat kinderen ook kennis moeten kunnen maken met andere, buitenschoolse activiteiten. De leerlingen die basisonderwijs aan de Bascule hebben gevolgd, moeten: zich de instrumentale vaardigheden (lezen, taal, rekenen) op hun eigen niveau eigen hebben gemaakt. zich de noodzakelijke kennis behorende bij de diverse vakgebieden hebben eigen gemaakt (zgn. kerndoelen). zelfvertrouwen en zelfkennis hebben. kunnen samenwerken. zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier kunnen omgaan met uitingen van anderen. zich als een sociaal wezen ontwikkeld hebben, zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan een zich voortdurend veranderende maatschappij. om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen waarbij respect voorop staat. We zouden aan het voorgaande de volgende missie willen verbinden: O.b.s. de Bascule: Een school in balans 8

9 3.De organisatie van ons onderwijs Pedagogisch klimaat Op de Bascule heerst een veilig pedagogisch klimaat. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Regelmaat en voorspelbaarheid geven het kind kansen. Wij vinden dat onze school zich niet alleen moet beperken tot de schoolvakken, maar dat kinderen ook moeten leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Kinderen moeten leren samen te werken en in een toenemende mate ook zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen doen en laten. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We streven ernaar dat kinderen elkaars kunnen en kennen respecteren en dat kinderen elkaar het gevoel geven van gelijkwaardigheid. Adaptief onderwijs Kinderen kunnen alleen tot leren komen als ze zich veilig en gerespecteerd voelen. Daarom is de sfeer waarin wordt lesgegeven erg belangrijk. Wij dragen hieraan bij door steeds meer adaptief te gaan werken, hetgeen betekent dat wij tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen, waar de basisbehoeften van kinderen: autonomie, relatie en competentie centraal staan. Ons klassenmanagement, de instructie en de interactie zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen. De school richt haar onderwijs zodanig in dat kinderen zoveel mogelijk betrokken zijn en blijven. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. De leerkrachten stemmen leertijd, leerstofaanbod en handelen af, om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. Om dit goed op elkaar af te stemmen heeft het team het meerjarig kwaliteitsverbetertraject BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) gevolgd. Adaptief staat gelijk aan de term: onderwijs op maat; een leerling gerichte aanpak. Wij vinden het opvoeden van kinderen tot volwaardige leden van de samenleving van groot belang. Dit mag echter niet ten koste gaan van taal, rekenen en lezen. Voor leerlingen die op een bepaald terrein leerproblemen hebben, wordt door de groepsleerkracht na overleg met de intern begeleider een speciaal 9

10 leerplan (handelingsplan) gemaakt. Dit wordt uiteraard met de ouders/verzorgers besproken. Ook kinderen die meer of hoogbegaafd zijn krijgen onderwijs op maat. Op gezette tijden worden alle leerlingen op rekenen, spelling, lezen en op sociaal emotioneel gebied getoetst (leerlingvolgsysteem) en worden de resultaten in het team besproken. De leerprestaties worden in onze school veelvuldig en op systematische wijze geëvalueerd. Wij maken gebruik van een leerlingvolgsysteem van de CITO groep. Omdat de Bascule is gelegen in een onderwijskansengebied, investeren we veel in ons taal- en leesonderwijs, o.a. door Piramide (een VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie, taalbevorderingsprogramma voor kleuters). Activiteiten voor de kinderen Groep 1 en 2 De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die van andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. In groep 1 (4 en 5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat in groep 2 (5 en 6 jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De meeste vakken komen in samenhang met een bepaald thema aan de orde. Deze thema s worden gehouden aan de hand van het programma Piramide, een taalstimuleringsprogramma. In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan ontwikkelingsaspecten die van groot belang zijn voor het jonge kind. Zo besteden we aandacht aan de zintuiglijke ontwikkeling, de taalontwikkeling, het ruimtelijk inzicht, voorbereidend rekenen en lezen, de motorische ontwikkeling en de muzikale en creatieve ontwikkeling van ieder kind. Er wordt thematisch gewerkt. Uitgangspunt daarbij is de eigen belevingswereld, de ervaring en de waarnemingen die bij voorkeur niet uitsluitend kijken betekenen maar ook voelen, tillen, ruiken, bewegen, aanraken, luisteren. De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen en kunnen relaties leggen met ruimte en tijd, met menselijk gedrag, met de natuur en het natuurkundig 10

11 gebeuren, en met de kijk van het kind op zichzelf, bij het leren zien van oorzaak en gevolg en bij het veroveren van taal als communicatiemiddel. We gebruiken hier ook de methode Piramide bij. Kerndoelen Ons doel is om alle kerndoelen, die vastgesteld zijn, aan te reiken aan de kinderen. De wijze waarop, in hoeveel tijd en met welk materiaal wordt op de volgende bladzijden toegelicht. Rekenen en Wiskunde We gebruiken de methode "Pluspunt". "Pluspunt is een realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en niet alleen rijtjes sommen aanbiedt. Eén van de basisprincipes van de methode is dat het kind wordt uitgedaagd om zelf oplossingen aan te dragen. Hierbij "stuurt" de leerkracht in de juiste richting. Aan het einde van elk rekenblok (om de drie weken) wordt een toets afgenomen. Naar aanleiding van de toets krijgen de kinderen herhalingsstof aangeboden (bij onvoldoende vorderingen) of verrijkingsstof (bij voldoende vorderingen). Daarna wordt met de hele groep begonnen aan een volgend blok. Nederlandse taal De Bascule werkt, sinds het schooljaar 2008/2009, met de methode Taalverhaal. Het taalonderwijs is veel omvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van gedachten, spelling en luisteren naar anderen. Omdat vooral het uitbreiden van de woordenschat een speerpunt is op onze school, willen we dat graag geïntegreerd hebben in onze nieuwe taalmethode. Een sterke basiswoordenschat is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het schoolsucces van leerlingen. Taalverhaal biedt dat. De woordenschat is een apart onderdeel van de toetsen. De spelling is een aparte leerlijn en krijgt speciale aandacht. Elk leerjaar start met een instapdictee waarin de lesstof van het voorgaande jaar bevraagd wordt. Elk leerjaar bestaat uit 5 blokken van 7 weken. Elke eerste week biedt de leerkracht een woordpakket van 15 woorden aan. Elke zevende week van een blok wordt steeds gereserveerd voor toetsing en differentiatie. Tot slot biedt Taalverhaal Spelling nog twee voortgangsdictees die methodeonafhankelijk zijn. Lezen In groep 1 en 2 werken we met het voorleesproject Logeerboek. Dit voorleesproject is opgezet voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het doel van het project is het 11

12 stimuleren van voorlezen thuis en op school. Het pakket bevat een speciaal logeerkoffertje, vijf verschillende prentenboeken, een logboekje om ervaringen in op te schrijven, tien gouden voorleestips per boek en een handleiding. Het is de bedoeling dat de kinderen uit de groepen 1 en 2 om de beurt het koffertje met een prentenboek mee naar huis nemen. Ze kunnen het dan samen met hun ouder(s) lezen. De volgende dag mag het kind, samen met de juf, hetzelfde boek gaan voorlezen en erover vertellen. In groep 3 wordt een start gemaakt met het lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwste versie van "Veilig Leren Lezen". Verbazingwekkend is de snelheid waarmee leesrijpe leerlingen het lezen aanleren. In december kunnen ze al heel wat woorden lezen en begrijpen. Het technisch lezen krijgt een vervolg in de groepen 4 door tutorlezen. Kinderen van groep 7 lezen samen met een kind uit groep 4 in speciaal geselecteerde boeken. Ook in de methode Goed Gelezen is er aandacht voor technisch lezen voor de groepen 5 en 6. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en later ook op het studerend lezen. Hiervoor maken we in groep 4 t/m groep 8 gebruik van de begrijpend leesmethode van Goed Gelezen. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze tevens liefde voor boeken bij. Daarom wordt er veel voorgelezen. Tevens vinden er activiteiten plaats in het kader van leespromotie in samenwerking met de bibliotheek. Te denken valt aan Boekenpret bij kleuters en klassikaal ruilen. Ook wordt bijvoorbeeld het voorleesontbijt georganiseerd. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode "Hello World". Deze methode gaat vooral uit van de mondelinge vaardigheid van het Engels. Aan het einde van de basisschooltijd kan een eenvoudig gesprekje in het Engels gevoerd worden. Vooral in de vakanties is dat erg prettig en als het goed lukt, wordt het zelfvertrouwen vergroot. Wij zien het geven van het vak Engels ook als verkenning op de Engelse taal, daarom mag er best een foutje in de spelling van geschreven woorden zitten. Schrijven De kinderen leren op de Bascule in de groepen 3 en 4 schrijven met de methode Pennenstreken. Groep 5 tot en met 8 schrijft nu nog uit de methode: Schrijven in de basisschool Zij zullen in de toekomst ook gaan schrijven uit Pennenstreken. 12

13 Voor linkshandige kinderen zijn er aparte schriften en letterkaarten. Ook de vulpen waarmee we de kinderen leren schrijven is voor die linkshandige kinderen anders van vorm. De vulpen is de beste manier om het schrijven aan te leren. Voor de jongste kinderen is een potlood het beste schrijfgereedschap, voor wat oudere kinderen (vanaf groep 3) de vulpen. In groep 3 krijgen de kinderen een vulpen van school. Deze pen wordt eenmalig vervangen. Daarna zijn de kosten voor de ouders. De kinderen schrijven allemaal met een vulpen, tenzij er een gegronde reden is om een andere pen te gebruiken. De leerkracht overlegt dit met de IB-ers. Wereldoriëntatie Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Dit gebeurt zowel in aparte vakken als door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, e.d. In de groepen 1 t/m 4 worden onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn. Vanaf groep 5 worden de vakken met betrekking tot wereldoriëntatie afzonderlijk gegegeven. Aardrijkskunde en geestelijke stromingen De kinderen leren Nederland, Europa en de wereld kennen; hoe de mensen er leven en werken en hoe de ruimtelijke inrichting wordt beïnvloed door de natuur en het menselijk handelen. Ook wordt er aandacht geschonken aan hoofdzaken van en verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving. Er wordt gewerkt met de methode Wijzer door de wereld, met daarin een geïntegreerd topografiepakket. Deze methode voldoet ook aan de kerndoelen m.b.t. geestelijke stromingen. Daarnaast maken we gebruik van de methode Wereldwijd geloven Geschiedenis Er wordt gewerkt met de methode Wijzer door de tijd. De kinderen leren over de geschiedenis van ons land. Aan bod komen historische ontwikkelingen, veranderingen in het leven en in de geschiedenis van de samenleving, historische basisvaardigheden, de inrichting en structuur van de maatschappij en verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving. Verkeer Voor verkeer gebruiken we de methode Klaar over. In groep 7 werken de leerlingen met de examenopgaven van 13

14 uitgeverij Dijkstra. Ook doen de kinderen mee aan de schriftelijke en praktische verkeersproef, die door 3VO landelijk wordt georganiseerd. Het verkeersexamen vindt plaats in groep 7. Creatieve vakken Vanaf groep 3 besteden we zo'n 3 uur per week aan de vakken tekenen en handvaardigheid. Voor muziek al vanaf groep 1. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. De lessen muziek worden vanaf groep 3 verzorgd door een vakleerkracht. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben op de vrijdagmiddag creatieve middag. In kleine groepjes volgen de kinderen een circuit van allerlei creatieve opdrachten. Te denken valt aan textiel, houtbewerking, koken, etc. Bewegen In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein en enkele keren per week in het speellokaal. Lichamelijke opvoeding Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in de sporthal (bij mooi, droog weer buiten op het sportveld naast de school). De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de methode "Basislessen bewegingsonderwijs". Bij een aantal lessen met toestellen maken alle groepen gebruik van dezelfde basisopstelling van de toestellen. Dit werkt tijdbesparend (1x klaarzetten en 1x opruimen). De lessen sluiten daarom op elkaar aan. Voor de gymnastiek is aparte kleding gewenst. Dat kan zijn een gympakje voor de oudere meisjes of een korte broek en t-shirt. De kleur is niet belangrijk. De gymkleding wordt net voor de les aangetrokken en direct daarna weer uit gedaan. Dus niet 's morgens onder de gewone kleren alvast de gymkleren aan doen! Als er schoenen gedragen worden, dan het liefst gymnastiekschoenen (voor de leerkracht in de laagste groepen kan dat lastig zijn vanwege de veters. Met klittenbandschoenen helpt u de kinderen en de leerkracht ). In plaats van gymnastiek wordt er ook wel geschaatst, gewandeld en/of gezwommen. De groepen 7 en 8 gymmen in de sporthal van Veenoord en gaan daar met de klas op de fiets naar toe. Zij gymmen 1 keer per week een blokuur ( = 1 ½ uur ). We stimuleren de kinderen na dit blokuur gym om te douchen. 14

15 Gymtijden gymzaal Jachthoorn: Groep 3a: maandagochtend en vrijdagochtend Groep 3b: dinsdagochtend en vrijdagochtend Groep 3c: maandagochtend en dinsdagochtend Groep 4a: maandagochtend en dinsdagochtend Groep 4b: dinsdagmiddag en vrijdagochtend Groep 4c: maandagochtend en woensdagochtend Groep 5a: maandagochtend en dinsdagmiddag Groep 5b: dinsdagochtend en vrijdagochtend Groep 6a: dinsdagochtend en vrijdagochtend Groep 6b: dinsdagmiddag en woensdagochtend Gymtijden gymzaal Veenoord: Groep 7: vrijdagochtend Groep 7/8: dinsdagochtend Groep 8: vrijdagochtend Vakonderwijs muziek De groepen 3 t/m 8 krijgen muziekonderwijs van een vakleerkracht muziek. Meester Harm Dijkstra is iedere donderdag op onze school. 15

16 Tijden per week per vakgebied Hieronder ziet u de verdeling van tijd over leer- en vormingsgebieden per week, per groep. Zintuiglijke oefening en 2 3 en en 8 Lichamelijke oefening Taal Lezen Schrijven Werken met ontwikkelingsmateriaal 2.30 Rekenen/wiskunde Engels 0.45 Aardrijkskunde Geschiedenis (methode) Natuur w.o. biologie (methode) Geestelijke stromingen 0.45 Wereldoriëntatie (schooltv) Verkeer Bevordering gezond gedrag 1.00 Leefstijl Expressie activiteiten 2.15 Tekenen Muziek Handvaardigheid Spel en beweging 4.00 Pauze Totaal taal/lezen/rekenen Totaal andere vakken Totaal

17 4. De zorg voor kinderen Een belangrijk hoofdstuk uit onze schoolgids. Echter wel in breed verband. Zorg voor kinderen vindt haar voedingsbodem in zorg voor elkaar Zorg voor kinderen gaat veel verder dan het hebben van allerlei faciliteiten, voorzieningen en procedures. Zorg geldt voor alle kinderen, dus waar nodig ook de extra zorg. Zorg is een gedeelde zorg: een zorg voor ouders en school. Uw kinderen zijn ook onze kinderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor optimale zorg. De plaatsing van een kind op school Wanneer ouders contact opnemen met de school, omdat zij overwegen hun kind(eren) op de Bascule in te laten schrijven, dan wordt allereerst een afspraak gemaakt met de directeur. In dit gesprek geeft de directeur informatie over de school en hebben ouders gelegenheid om vragen te stellen. Het eerste bezoek aan de school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van uw kind(eren). Ook de procedure omtrent het huisbezoek van de juf wordt uitgelegd. Bij dit huisbezoek worden er afspraken gemaakt wanneer het kind kan komen kennismaken met de groep en de juf. Als uw zoon/dochter vier jaar is en bij ons op school komt, verwachten wij dat hij/zij een aantal dingen zelfstandig kan. We denken hierbij aan; naar het toilet gaan, kleren aanen uitdoen en opvouwen enz. De juf vertelt u er meer over tijdens het huisbezoek. Leerling gebonden financiering Vanaf 1 augustus 2003 is de wet Leerling Gebonden Financiering in werking getreden. Het invoeren van deze Rugzak heeft gevolgen voor onze school. De extra middelen die voor een kind met een handicap of stoornis nodig zijn om onderwijs te volgen, zitten als het ware in een rugzakje. De ouders krijgen die middelen niet zelf in handen, die zijn bestemd voor de school die het geld moeten gebruiken voor: de ambulante begeleiding het geven van extra hulp aan het kind de aanschaf van extra leermiddelen zoals, een aangepaste stoel/tafel/ gebruiksmateriaal enz. Ouders van kinderen met een handicap hebben het recht om hun 17

18 kind bij ons op school aan te melden. De school heeft echter geen plaatsingsplicht. Dit betekent, dat wij voor ieder verzoek een afweging moeten maken. Op de Bascule stellen we het belang van het kind, maar ook de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen centraal. Op de Bascule begeleidt Alie Haasken de rugzakleerlingen. Zij legt, samen met de ambulant begeleider van een cluster, in een jaarplan vast hoe de individuele zorg voor de leerling is georganiseerd en hoe het budget wordt besteed. Inschrijving Tijdens het inschrijven van uw zoon/dochter moet een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend worden. Hierop staan gegevens van u en uw kind. Uitschrijving Naast het inschrijven van uw kind moet hij/zij op een gegeven moment ook weer worden uitgeschreven. Meestal is dit na acht jaar basisonderwijs, als het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Ook tijdens de acht jaren kan uw kind de school al moeten verlaten, bijvoorbeeld bij een verhuizing of bij verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs. Wij maken van al deze schoolverlaters een onderwijskundig rapport. Dit rapport gaat naar de school waar uw kind heen gaat Dit rapport is voor ouders ter inzage. Het leerlingvolgsysteem In het kader van ons zorgverbredingsbeleid hanteren we op de Bascule het Citoleerlingvolgsysteem( CITO = Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling ) als een concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem bestaat uit een samenhangend geheel van toetsen en een registratiesysteem. Het stelt de leerkrachten in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen en daar consequenties aan te verbinden. Gaan leerlingen vooruit en zo ja in welke mate, of is er wellicht sprake van stilstand of achteruitgang en wat kan daar aan gedaan worden. We maken daarbij onderscheid tussen problemen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau. In grote lijnen kent het leerlingvolgsysteem drie stappen: 1.signaleren 2.analyseren 3.handelen De activiteiten met betrekking tot signaleren voeren de leerkrachten zelf in hun klas uit. In de analysefase kunnen leerkrachten voor advies een beroep doen op collega s (bouwoverleg) en op de intern 18

19 begeleider. In principe wordt deze hulp zoveel mogelijk in de groep gegeven door de eigen leerkracht. Soms wordt, met instemming van de intern begeleider de hulp van de Remedial Teacher ingeschakeld. De volgende toetsen worden op de Bascule afgenomen: Groep 1 en 2 Ordenen Taal voor kleuters Ruimte en tijd Kleuterobservatie Groep 3 en 4 Leestechniek & leestempo Woordenschat Groep 3 t/m 8 Rekenen en wiskunde DMT ( drie minuten toets ), woorden lezen SVS ( schaal vorderingentoets spellen ) SCOL ( Sociale Competentie Observatie Lijst ) Begrijpend lezen Groep 5 t/m 8 Leeswoordenschat Alle genoemde toetsen zijn niet afhankelijk van de methoden die we op school gebruiken. Samen met de DMT wordt ook de AVI toets afgenomen. AVI staat voor Analyse Van Individualiseringsvormen en is ervoor bedoeld leesniveaus te bepalen. Bij de kleuters wordt een map bijgehouden, waarin de vorderingen van de kinderen zijn opgenomen. Tevens wordt er gewerkt met Groepsoverzicht Kleuterobservatielijsten van CITO. In de groepen 3 tot en met 8 maken de kinderen op gezette tijden methode gebonden toetsen over de stof, die in de tijd daaraan voorafgaand in de verschillende vakken is behandeld. De resultaten hiervan worden bijgehouden op registratieformulieren. Van iedere zorgleerling wordt een leerling-map bijgehouden met daarin de volgende gegevens; Verslagen van speciale onderzoeken Verslagen van gesprekken met ouders Afgesloten handelingsplannen Per groep is er een map met daarin: Verslagen van de leerlingbespreking Verslagen van groepsbespreking Toetsgegevens van CITO Handelingsplannen Overzicht van alle cijfers van de methode gebonden toetsen. Leerlingbespreking Om de zes weken wordt een leerlingbespreking per bouw gehouden. Deze vergadering leidt de intern begeleider. Hierin kunnen 19

20 leerkrachten allerlei problemen, die zich in zijn/haar groep voordoen naar voren brengen. Problemen met betrekking tot een individuele leerling worden middels een intake formulier ingebracht. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten met de intern begeleider de resultaten van de groep. Er wordt aandacht geschonken aan alle kinderen, maar voornamelijk aan de kinderen die zwak presteren op toetsen, maar ook juist de kinderen die heel goed presteren. Zorg en het contact naar ouders De ouders van alle groepen worden aan het begin van elk schooljaar uitgenodigd voor de informatieavond. De leerkracht vertelt over de regels in de school/groep en de methodes waarmee het kind dat jaar te maken krijgt. De kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen 3 keer per jaar een rapport mee naar huis. Het rapport gaat altijd eerst mee naar huis en daarna volgt er een gesprek met de ouders ( 10-minutengesprek ). Indien daartoe aanleiding is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze uiteraard van harte welkom. De leerkrachten van groep 1 leggen een keer een huisbezoek af. Daarna vinden huisbezoeken alleen nog plaats als de ouder(s) of leerkrachten daar behoefte aan hebben. De ouder(s) van leerlingen in groep 8 worden in maart, nadat de uitslag van de CITO Eindtoets binnen is, uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Hierin wordt de CITO Eindtoets en de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs besproken. Omgaan met verschillen Niet iedereen is gelijk. Ook kinderen verschillen in aanleg en tempo en ontwikkeling. Het beste is dat ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. Tegenwoordig is er veel aandacht binnen het onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze kinderen dienen zo snel en deskundig mogelijk te worden ondersteund. Indien uw kind problemen heeft in het onderwijsleerproces, zal in eerste instantie de leerkracht het kind proberen extra aandacht te geven. Als de problemen niet of niet voldoende afnemen, kan de leerkracht het probleem bespreken met de intern begeleider binnen de school. Het kan ook zijn dat een kind veel sneller leert, dan verwacht wordt. Kinderen kunnen ook begaafd/hoogbegaafd zijn. Ook hier proberen we zo goed mogelijk op in te spelen. Als het wenselijk is, kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen in groep 8 alvast 20