A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen"

Transcriptie

1 juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden biedt kansen voor mkb Apen lijken in hun gedrag veel op mensen De Techniek Academie is klaar voor de start Tom Kokke: Iedereen kent de weg, maar te vaak vergeten we het doel UWV kiest voor regionale werkgeversgerichte benadering

2 Topsport De meeste Nederlandse topsporters zetten hun maatschappelijke loopbaan een aantal jaren op een laag pitje om zich helemaal te kunnen focussen op hun sport. De stichting Topsporters in Bedrijf zet zich in om topsporters te begeleiden en klaar te stomen voor een maatschappelijke carrière Ondernemend aanbesteden De kritiek op de aanbestedingspraktijk in Nederland is groot en richt zich op zaken als een gebrek aan uniformiteit, transparantie, proportionaliteit en democratische controle. In deze tijd van recessie groeit de roep om een aanbestedingsbeleid dat geënt is op de behoeften van ondernemers. A-ware Food Group Wij willen uitgroeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in Europa in de food- en agribusiness. Dat zegt Adriaan Vis, managing director van A-ware Services, specialist in het rijpen, de opslag, het transport, versnijden en verpakken van kaas. Investeringen in mensen, schaalvergroting en efficiency bepalen de 16 toekomst van het bedrijf. UWV Het UWV moet zwaar bezuinigen. Duizenden banen gaan verloren, de taken op het gebied van arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid worden sterk beperkt. Tegelijkertijd worden gemeenten belast met de uitvoeringstaken rondom de wet Werken naar Vermogen. Genoeg stof voor een levendige discussie tijdens de bijeenkomst Samenwerken in Tegenwind. 32 Nieuws 4 In het Middelpunt: Coen de Ruiter 19 De Techniek Academie verleidt in de praktijk 20 Junior Technovium moet instroom techniekstudenten verbeteren 23 Het DNA van Eemland 24 Column Andries Greiner 27 Column Bernard Wientjes 27 Nieuwe leden 28 Agenda 30 Column Martin Stor 31 Masterclass Dynamic Companies 34 De Drive: Wim van Baal 35 Colofon 38 Welcome back José 38 Dichtbij beginnen Laaggeletterdheid. Vreemd en onbekend woord eigenlijk. Onlangs organiseerden wij samen met de Stichting Lezen en Schrijven en de Provincie Overijssel een interessant symposium over de aanpak en de bestrijding van laaggeletterdheid. Voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven is Prinses Laurentien der Nederlanden. Laaggeletterdheid is weinig anders dan moeite hebben met lezen en schrijven. Eén op de tien medewerkers kampt hiermee. Gelukkig zien we steeds meer ondernemers die oog hebben voor dit verschijnsel, de medewerkers ontdekken en begeleiden om zich op dit punt te verbeteren. Tot mijn verbazing blijkt dit probleem op meerdere opleidingsniveaus voor te komen. Werkgevers en werknemers hebben al in 2008 collectieve afspraken en tools ontwikkeld om laaggeletterdheid te herkennen in het bedrijfsleven. Nu komt het eigenaardige, ondanks dat we al jaren aandacht voor het verschijnsel hebben, neemt het aantal laaggeletterden in Nederland niet af. Tijd dus om eens een kritische blik op het onderwijs te richten. Tijdens een workshop zei een deskundige in het onderwijs dat de aanpak in feite al in groep 3 moet plaatsvinden. Dat is de belangrijkste klas om taalvaardigheden aan te leren en die kwaliteit is onvoldoende aanwezig. Het is toch verbazingwekkend dat er zoveel kinderen zijn met dyslexy, met ADHD? Waar zou dat aan liggen? Volgens hem moet er meer gestuurd worden op kwaliteit in het onderwijs. Ook zien we dat het onderwijs lang niet altijd levert wat de markt vraagt. Bijvoorbeeld of je goed kunt lezen en schrijven, of je de juiste opleiding hebt waar de markt om staat te springen. Wist u dat we tot 2020 maar liefst nieuwe medewerkers nodig hebben in de technische sectoren? Wie ver wil komen moet dichtbij beginnen. Als we weten dat ze binnen nu en zeven jaar nodig zijn, zouden we ze nu al op de scholen moeten tegenkomen. Dat is veel te weinig het geval. Ik vind het dan ook niet zo gek dat je vanuit het bedrijfsleven én politiek geluiden hoort opgaan voor gratis technische opleidingen. Wat ook de oplossing moet worden: zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de arbeidsmarkt is het devies: opleiden, opleiden, opleiden. Hier valt nog een wereld te winnen. Tineke Bakker-van Ingen Voorzitter VNO-NCW Midden 3

3 Nieuws uit de regio VNO-NCW IJsseldelta timmert aan de weg VNO-NCW IJsseldelta heeft een duidelijke agenda als het gaat om lobbydossiers. Infrastructuur Op infrastructurele dossiers trekt VNO-NCW Midden samen op in het OPVV (Overijssels Platform Verkeer en Vervoer). Hierin zijn vertegenwoordigd: TLN, EVO, VNO- NCW, MKB en Kamer van Koophandel. Samen formuleren wij standpunten en spreken met één stem naar overheid en media. Arbeidsmarkt Op het arbeidsmarktdossier is VNO-NCW IJsseldelta bestuurlijk en uitvoerend vertegenwoordigd in het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarkt). Gezamenlijk met overheid en onderwijs wordt gezocht naar oplossingen voor de problematiek rondom arbeidsmarkt. Regionaal economisch beleid Het bestuur van VNO-NCW IJsseldelta werkt momenteel aan het regioplan IJsseldelta De provincie Overijssel heeft gekozen voor investeren in 6 clusters in het kader van topsectorenbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat ondernemers leading zijn, het onderwijs daarbij aansluit en Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht De samenwerkende gemeenten in de stadsregio Utrecht hebben meerjarenafspraken gemaakt over het verbeteren van de tientallen bedrijventerreinen in de regio Utrecht. De afspraken moeten zorgen voor een betere balans tussen vraag en aanbod op de bedrijventerreinen, zoals het voorkómen van concurrentie tussen gemeenten onderling of een overaanbod van bedrijventerreinen. De afspraken staan in het Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Betekenis regionaal convenant In het Regionaal Convenant Bedrijventerreinen staan de afspraken, wensen en behoeften van de gemeenten gekoppeld aan een planning voor de toekomst. Het convenant is een goede basis voor samenwerking met de provincie Utrecht en de OntwikkelingsMaatschappij Utrecht (OMU) bij de aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen. Bovendien vormt het convenant goede input voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie op het gebied van bedrijventerreinen. Inmiddels wordt regionaal verder samengewerkt aan de uitwerking en uitvoering van de gemaakte afspraken. dat de overheid faciliteert. Dit betekent dat er een nadrukkelijke rol voor het bedrijfsleven is weggelegd. VNO-NCW IJsseldelta pakt deze handschoen op en stelt aan de hand van dit beleid haar speerpunten en beleid vast. Ondernemend Aanbesteden In de regio s IJsseldelta en Noordoost-Overijssel is gestart met Ondernemend aanbesteden. In samenwerking met MKB Nederland, Bouwend Nederland en Kamer van Koophandel Oost Nederland wordt gewerkt aan een regionaal aanbestedingsbeleid, dat er toe moet leiden dat meer MKB- en lokale bedrijven mee kunnen doen met aanbestedingen van de regionale overheid. In de regio Zwolle hebben 16 gemeenten besloten tot meer economische samenwerking en hebben ook besloten het ondernemend aanbesteden prioriteit te geven. Het streven is om op een concept convenant Ondernemend Aanbesteden regio Zwolle te ondertekenen. (Het project Ondernemend Aanbesteden loopt reeds in diverse regio s van VNO-NCW Midden.) Contactpersoon Nel Ezendam, regiomanager VNO-NCW IJsseldelta, of Ook de betrokken ondernemers vertegenwoordigd door de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (namens VNO-NCW Midden, MKB-Midden, Bouwend Nederland, EVO, TLN en KvK Midden) verklaren zich akkoord met de inhoud van het convenant voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De ondernemers hechten eraan dat gemeenten en provincie middels ondertekening van dit convenant ruimtelijke economische ontwikkelingen mogelijk blijven maken. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk om arbeidsplaatsen en investeringen te kunnen blijven aantrekken in deze regio. Gevraagd wordt aan de overheden om goede nota te nemen van de inbreng van een aantal ondernemersverenigingen over de gewenste gemeentelijke ontwikkelingen voor bedrijventerreinen. Collectieve inkoop energie Naast zelf energiebesparende maatregelen nemen kunnen leden van VNO-NCW IJsseldelta ook deelnemen aan collectieve inkoop van energie. VNO-NCW is vertegenwoordigd in een werkgroep die zich bezig houdt met het voordelig collectief inkopen van energie. Een collectief dat zijn waarde heeft bewezen en voor dit jaar voor de leden 25% voordeel oplevert in vergelijking met niets doen. Interesse? Kijk dan voor meer informatie op: Contactpersoon voor VNO-NCW IJsseldelta: mr. C.J. (Clazinus) Netjes, tel , Bedrijfsleven: Wegverbreding A12 goede zaak De verbrede A12 tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is inmiddels opengesteld voor verkeer. Het bedrijfsleven is verheugd over de snelle afronding van dit project. In minder dan negen maanden tijd, is de weg in beide richtingen over een lengte van ruim vijf kilometer verbreed van twee naar drie rijstroken, inclusief een vluchtstrook. De oorspronkelijke berekeningen gingen er van uit dat de weg pas over anderhalf jaar gereed zou zijn. De verbreding van de A12 is een onderdeel van het programma spoedaanpak wegen en past daarmee in de Crisis- en Herstelwet. Ook met dit tracé is weer aangetoond dat snelle aanpak van knelpunten mogelijk is. Deze verbreding was noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren. Voor de verdere economische ontwikkeling van Gelderland, is een goede Oost-Westverbinding van doorslaggevend belang. De verbrede A12 levert zeker een bijdrage aan de verbetering van deze Oost-West corridor. Aanpassing van de A12 vanaf Velperbroek tot de Duitse grens is een onderdeel van het voorgenomen besluit om de A15 door te trekken van knooppunt Ressen naar de A12. Het bedrijfsleven hoopt dat ook het voorgenomen besluit om deze A15 door te trekken snel zijn beslag zal krijgen. Jacco Vonhof, voorzitter VNO- NCW IJsseldelta De economie in de regio IJsseldelta en regio Twente heeft de A35 broodnodig voor een gezonde groei in Overijssel. Ledennieuws Middelpunt Eggink & Partners integreert in de Assenrode Groep Sinds april werkt Theo Eggink (na 13 jaar Eggink & Partners) als Management Consultant in het team van Assenrode Groep van Harko de Jonge. Informeel werd er door de jaren heen al samengewerkt op het gebied van werving, selectie, outplacement en re-integratie. Door de activiteiten van beide ondernemingen samen te voegen ontstaat de mogelijkheid tot verbreding van de dienstverlening. Gullimex introduceert EBI 310: nauwkeurige USB-logger met groot meetbereik Gullimex uit Borne introduceert de EBI 310 USB-logger van ebro, waarmee gemakkelijk temperatuurcontroles kunnen worden uitgevoerd tijdens transport en opslag van farmaceutische, medische en andere hoogwaardige goederen. Door de logger met de USB-poort van de pc te verbinden, genereert het instrument zelf een meetrapport in pdf-formaat. Investeren in speciale software en training is daarom overbodig. XLLease steunt Roparun Centra Met de actie: 1 jaar GRATIS rijden in de Volkswagen up! XL en er zelf ook nog 2 weggeven pakte XLLease flink uit om privé lease onder de aandacht te brengen. Extra winkans was er voor diegenen die de auto s aan een goed doel wilden schenken. De motivatie van de winnaar luidde: Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar R dam. De organisatie zet veel voertuigen in; maar niet één zo compact als de up! De twee auto s werden geschonken aan de stichting Roparun Centra, één van de doelen van de Roparun. Het Roparun Centrum is het adres voor optimale ondersteuning bij kanker. v.l.n.r. Frank J. van Klink (directeur XLLease), prijswinnaar Rick Smit, Mathilde van der Breggen (medewerker Roparun Centrum Rotterdam) en Maurice Dijkshoorn (medewerker PR & Communicatie Stichting Roparun Centra) 5

4 Nieuws uit de regio Middelpunt Capaciteitsuitbreiding A15 Het collectief van het gezamenlijke bedrijfsleven en lokaleen regionale overheden dat langs de A15 actief is, erkent het belang en noodzaak van een goed functionerende Oost- West verkeerscorridor. De aanleiding hiervoor is het onderzoek dat de Kamer van Koophandel heeft uitgevoerd om de huidige problematiek en knelpunten in kaart te brengen. Het is van groot belang op termijn te komen tot een uitbreiding van de wegcapaciteit en het oplossen van de verkeerstechnische knelpunten zodat de A15 als volwaardige autosnelwegverbinding kan fungeren op het traject Randstad Oost Nederland Duitsland. Alleen met een volwaardige verbinding worden de economische gebieden in de Randstad, de Betuwe en Oost-Nederland efficiënt verbonden met het Duitse achterland en Oost-Europa. Het bedrijfsleven is onder leiding van VNO-NCW Midden een lobby gestart om met de verschillende overheden in gemeenten, regio s en provincies samen te werken om een capaciteitsvergroting van de A15 te realiseren. Alleen door over de hele linie constructief samen te werken kan de problematiek van de A15 op de politieke agenda s gezet worden. Deze samenwerking is van belang omdat Den Haag deze belangrijke verkeersader nog niet als knelpunt erkent. Contactpersoon Rob Oostermeijer, VNO-NCW Midden, Gerrit Pillen, voorzitter VNO- NCW Achterhoek: De maakindustrie in de Achterhoek heeft behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Daarom organiseert VNO-NCW Achterhoek samen met het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek twee maal per jaar een techniekdag. Tijdens de techniekdagen maken jongeren op speelse wijze kennis met techniek. Dat kan positieve invloed hebben op hun latere school- en beroepskeuze. Succesvol eindresultaat voorsprongvoucher De voorsprongvoucher, een experiment voor de oudere werknemer, geïnitieeerd door VNO-NCW Midden en de regionale arbeidsmobiliteitcentra Werkend Stedendriehoek en ACE de Vallei, is afgerond. Er waren 100 vouchers beschikbaar. Er zijn 108 aanvragen in behandeling genomen en inmiddels ca. 50 vouchers uitgereikt. Ruim 60% wordt ingezet aan inwerk- en begeleidingstrajecten voor de nieuwe, oudere, werknemer. Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW Utrecht: VNO-NCW Utrecht is blij met de meerjarenafspraken die gemeenten en bedrijfsleven hebben vastgelegd in een convenant over het verbeteren van bedrijventerreinen in de regio. Gezamenlijke aanpak is nodig om de huidige terreinen gezond te houden en een teveel aan nieuwe terreinen te voorkomen. Dit convenant moet ruimtelijke economische ontwikkelingen mogelijk blijven maken. Het doel van de voorsprongvoucher was om deze kwetsbare groep werknemers van werk naar werk te begeleiden en niet in een uitkeringssituatie te laten belanden. Dit doel is dan ook zeker geslaagd. De voorsprongvoucher bood werkgevers in de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht extra mogelijkheden om werknemers van 40 jaar en ouder in dienst te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Schuijer, secretaris Onderwijs & Arbeidsmarkt VNO-NCW Midden, Uw mening telt VNO-NCW Midden is in 2012 gestart met het digitale Ledenpanel. Hieraan neemt inmiddels 10% van alle leden deel. De resultaten van het ledenpanel biedt VNO-NCW Midden de mogelijkheid om beter aan te sluiten op de verwachtingen van de leden. Door mee te doen aan het VNO-NCW Midden Ledenpanel heeft u direct invloed op de koers en invulling van de verenigingsactiviteiten. Als lid van het Ledenpanel ontvangt u maximaal zesmaal per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een kort digitaal onderzoek. De resultaten worden teruggekoppeld aan de deelnemers en via de diverse communicatiemiddelen van VNO-NCW Midden. Binnenkort worden de resultaten gepubliceerd van het laatste Ledenpanel dat in het teken staat van de toegevoegde waarde van het lidmaatschap. Kijk hiervoor op Meedoen? Wilt u ook deelnemen aan het Ledenpanel van VNO-NCW Midden? Stuur een mail naar: VNO-NCW Noord-Veluwe doneert aan Sonnevanck Tijdens een ledenbijeenkomst van VNO-NCW Noord- Veluwe werd een schilderij van Wilma Veen geveild. De mooie opbrengst van 2.000,- werd geschonken aan verpleeghuis Sonnevanck in Harderwijk. Piet Mosterd, algemeen directeur van AWL Techniek en tevens bestuurslid van VNO-NCW Noord-Veluwe, was na een Dries Crama, voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek: Voor ondernemers in de Stedendriehoek is het goed dat Provinciale Staten van Gelderland de maakindustrie erkennen als topsector in Gelderland en daarmee de financiële innovatiemiddelen ook voor bedrijven in de industrie beschikbaar komen. Ik hoop en verwacht dat veel bedrijven hier - via Stedendriehoek Onderneemt - gebruik van maken. De ontwikkeling Logistieke Hotspot is van belang voor Rivierenland. We staan nu op plaats 9 van de logistieke hotspots in Nederland. Door een goede samenwerking met het platform Transport en Logistiek Rivierenland en de projectgroep van het businessplan logistieke hotspot zijn er vele kansen binnen handbereik, vindt Joris Nelissen, voorzitter VNO-NCW Rivierenland. Al zes decennia praten we over doortrekking van de A15, waarvan het economische nut en noodzaak diverse malen zijn aangetoond. Er ligt nu een positief resultaat waar partijen lang naar hebben uitgekeken. Een controversieel verklaren van deze doortrekking, waardoor sprake zal zijn van uitstel, zien wij als een gemiste kans. Wij vertrouwen erop dat ook Den Haag het (inter)nationale belang van de doortrekking van de A15 inziet, zegt Ed Velthuis, voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. spannende veiling uiteindelijk de trotse eigenaar. Deze week mocht hij daarom de cheque van 2.000,- overhandigen aan Harda Sederel, die het namens Sonnevanck in ontvangst nam. Bijzonder aan het schilderij is dat het live geschilderd is tijdens een debat tussen provinciale politici en de leden van VNO-NCW Midden, gehouden bij Broekhuis Volvo van gastheer Joost Fraanje te Harderwijk. Het schilderij symboliseert de notulen van deze bijeenkomst. Contactpersoon Marcel van t Hul, regiomanager VNO-NCW Noord-Veluwe, Wilma Veen, Piet Mosterd, Harda Sederel, Joost Fraanje. Foto: Jan Ezendam 7

5 Foto: Jan Ezendam Foto: St. Lezen & Schrijven / Jelmer de Haas Verenigingsnieuws Samen strijden tegen laaggeletterdheid In mei organiseerden Stichting Lezen & Schrijven, provincie Overijssel en VNO-NCW Midden een bijeenkomst over de aanpak en bestrijding van laaggeletterdheid. Plaats van handeling was het Provinciehuis in Zwolle. In Nederland zijn anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Dit komt neer op 1 op de 15 werkenden in Nederland. Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het gevolg is dat zij informatie, die voor anderen eenvoudig toegankelijk is, missen, bijvoorbeeld een schriftelijke uitnodiging, instructie of tekst op internet. Werknemers die laaggeletterd zijn kunnen handleidingen, personeelsbladen of veiligheidsinstructies niet voldoende lezen. Verdwijnt de maakindustrie uit Nederland? RTV Oost interviewt de voorzitter van BusinessEurope, Jürgen Thumann De Industrietafel Midden Nederland, de speciale ledengroep van VNO-NCW Midden, heeft in april in de Creatieve Fabriek in Hengelo gediscussieerd over het industriebeleid in Nederland en Europa. Vooraanstaande sprekers gaven hun visie op de relatie overheid en industriebeleid, de noodzaak van een goed investeringsklimaat en op internationale ontwikkelingen. Tineke Bakker-van Ingen, voorzitter van VNO-NCW Midden, verwelkomt de deelnemers, gastsprekers, panelleden en dagvoorzitter Johan Doesburg. Zij refereert aan de historie van de Creatieve Fabriek, een industrieel erfgoed, waar in het begin van de 20e eeuw Hazemeijer en Co. de productie van elektrische apparaten en transformatoren vestigde. Wat toen gold is nog steeds actueel: de industriële bedrijven zijn de motor van de economie en werkgelegenheid. Gastspreker mevrouw mr. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van de vereniging FME-CWM, benadrukt het belang van de maakindustrie voor de verdiencapaciteit van Nederland. De overheid is zich hiervan bewust, getuige het ingezette topsectorenbeleid. Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden voor een sterke sector. De grootste bedreiging voor de sector (vlnr) mevrouw Heimens Visser, directeur Stichting Lezen & Schrijven, de heer Meerdink, voorzitter Raad van Bestuur Espria en Woonzorg Nederland, H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, voorzitter Stichting Lezen & Schrijven, de heer Rietkerk, Gedeputeerde Provincie Overijssel, mevrouw Bakker-van Ingen, voorzitter VNO-NCW Midden, mevrouw Raven, burgemeester Hellendoorn en dagvoorzitter Bijeenkomst Laaggeletterdheid in Bedrijf Tijdens de bijeenkomst Laaggeletterdheid in Bedrijf spraken verschillende sprekers, waaronder H.K.H. prinses Laurentien, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, over het belang van het aanpakken van laaggeletterdheid. Andere sprekers waren gedeputeerde Theo Rietkerk en Tineke Bakker-van Ingen, voorzitter VNO-NCW Midden. Namens VNO-NCW Midden benadrukte Tineke Bakkervan Ingen het belang van de bestrijding van laaggeletterdheid onder werknemers. Werkgevers hebben daarbij een maatschappelijke en economische taak. Het signaleren van laaggeletterdheid en aandacht voor de consequenties die dit heeft voor de werknemer en de werkgever is van groot belang. Sociale partners (VNO-NCW en FNV) hebben voor het herkennen van laaggeletterdheid een taalscan ontwikkeld. In de komende maanden wordt hierover meer bekend. > nieuwsbericht van 24 mei is het tekort aan technisch personeel. Deelnemers in de zaal herkennen en bevestigen dit. Stop met pretopleidingen en richt de aandacht op techniek. Jürgen Thumann, voorzitter van BUSINESSEUROPE, de grootste werkgeversorganisatie ter wereld vertelt over zijn organisatie. We hebben veel macht en invloed, maar zijn vooral uit op samenwerking. Het is de overtuiging van Thumann dat de crisis in Europa nog groter geweest zou zijn zonder een sterke, innoverende industriële sector. Maar, voegt hij eraan toe, de maakindustrie heeft alleen toekomst als we alles inzetten op educatie, educatie, educatie. In zijn slotwoord concludeert Jur Zandbergen, voorzitter van de Industrietafel Midden Nederland, dat op de vraag of de maakindustrie verdwijnt uit Nederland het antwoord is: Nee, zeker niet, er is toekomst voor de sector. VNO-NCW Midden kan zelf bijdragen door de relaties met het onderwijs verder te intensiveren om zo mee te werken aan oplossingen voor het tekort aan technisch personeel. Industrietafel Midden Nederland De Industrietafel Midden Nederland is een platform voor eindverantwoordelijken en specialisten van industriële en technische bedrijven. Het platform ontwikkelt activiteiten en organiseert bijeenkomsten met thema s als milieu & veiligheid, productietechnieken, internationalisering en hrm. Verenigingsnieuws Ervaring heeft niets te maken met leeftijd Leeftijd was 17 april onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst van de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij van VNO-NCW Midden (BOEM). Door vergrijzing en krimp ontstaan tekorten op de arbeidsmarkt, maar werknemers van 50 jaar en ouder blijken moeilijk een baan te vinden op diezelfde arbeidsmarkt. Hoe komt dat en wat zijn de oplossingen? Andries Greiner, voorzitter van de BOEM, introduceerde kort het thema van leuren met leeftijd. Twee sprekers, discussietafels, een plenaire samenvatting en vragenronde gaven de ruim tachtig deelnemers nieuwe inzichten voor herwaardering van senioriteit. Voor Gertjan Verbeek, trainer/coach van AZ, is leeftijd geen issue. Succes en ervaring hebben niets te maken met leeftijd. Succes is een reis, geen eindbestemming. Omdat ieder mens uniek is, kiest Verbeek voor individuele benaderingen van zijn mensen. Het draait wat hem betreft om persoonlijke aandacht. Prof.dr. Beatrijs I.J.M. (Beate) van der Heijden benaderde leeftijd vanuit wetenschappelijk context. Als hoogleraar Conflicten binnen de BV Op donderdag 12 april was prof. mr. J.H.M. Willems te gast bij het DGA Platform van VNO-NCW Midden om in gesprek te gaan over conflicten binnen de BV. Huub Willems was jarenlang ( ) beleidsbepaler van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Hij oordeelde over conflicten in en rond bedrijven. Bij de Ondernemingskamer gaat het over conflicten binnen bedrijven. Beter nog, het gaat om conflicten die het bedrijf met zichzelf heeft. De Ondernemingskamer is een bijzondere vorm van rechtspraak. Bij andere rechtbanken hoeft een rechter nergens verstand van te hebben en toetst hij puur juridisch wie er gelijk heeft. De Ondernemingskamer wordt geacht ook inhoudelijk verstand van zaken te hebben en beslist niet wie er gelijk heeft, maar kan ingrijpen in de onderneming. Huub Willems vergelijkt het met een moeder die met haar kind naar de dokter gaat. Willems heeft ook nog een goed advies voor de DGA s: Ga bij een conflict met een grote boog om advocaten heen. Het bespreken van de problemen vanuit juridische posities leidt maar zelden tot oplossingen. Nieuwe bestuursleden VNO-NCW Noordoost-Overijssel De leden van VNO-NCW Noordoost-Overijssel hebben tijdens regiobijeenkomst op 19 april in Dalfsen (bedrijfsbezoek aan Van Lenthe) twee nieuwe bestuursleden verwelkomt: drs. J.S.A. (Jeroen) Broeknellis directievoorzitter Rabobank Vaart en Vechtstreek te Dedemsvaart R.H. (Rick) de Jonge operations director bpi.indupac te Hardenberg Middelpunt strategisch HRM aan de Radboud Universiteit, Open Universiteit en Universiteit Twente heeft zij veel onderzoek gedaan naar duurzame ontwikkeling vanuit loopbaanperspectief. Ze begon begin jaren 90 met onderzoeken en heeft vooral veel studies gedaan onder 40+ ers bij het groot-, midden- en kleinbedrijf. Opmerkelijk is dat uit de onderzoeken blijkt dat 40+ ers op posities werken die essentieel zijn voor een bedrijf en goed tot uitstekend werk leveren, maar ook dat werknemers voor hun 50e worden afgeschreven. De employability, de duurzame inzetbaarheid van ouderen, loopt hierdoor gevaar. Na de inleidingen en discussietafels werd duidelijk dat het onderwerp leeftijden in ondernemingen en de herwaardering van senioriteit genoeg gespreksstof oplevert en dat gedurende deze middag nog niet alles aan de orde is geweest. Reden genoeg om in het nieuwe verenigingsseizoen opnieuw aandacht te besteden aan dit thema. Ga naar voor het volledige verslag en foto s. Over dat laatste dacht mr.drs. C.L.V.M. (Cathelijne) Elassaiss-Schaap, advocaat bij Bierman Advocaten natuurlijk heel anders. Zij nam de toehoorders na de uiteenzetting van Huub Willems mee in een aantal praktijkvoorbeelden. De besproken casuistiek is voor leden van het DGA-Platform op het besloten deel van de verenigingssite te vinden zijn. DGA-Platform Het DGA-Platform VNO-NCW Midden is samen met de leden van VNO-NCW Midden en enkele partners uit ons netwerk ontwikkeld. Voor de DGA-leden (directeurengrootaandeelhouders) van de vereniging biedt het platform de mogelijkheid om in vertrouwelijke setting van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en bijgesproken te worden over actuele onderwerpen. Daarnaast formuleren de leden van het Platform heldere DGA-lobbypunten om de lokale en landelijke lobby te sturen. Voorzitter Jur Zandbergen is blij met de versterking van het bestuur en overhandigt Jeroen Broeknellis (links) en Rick de Jonge (rechts) de speciale bestuursstropdassen. Foto: Jan Ezendam 9

6 Foto: Patrick van Gemert Annemarie Heuvel: Topsportersmentaliteit biedt meerwaarde voor iedere organisatie Nederland telt ongeveer topsporters die hun sport beoefenen op het hoogste niveau en vaak ook op internationale kampioenschappen meestrijden voor de medailles. Als Nederlandse sporters of sportploegen goed presteren, is iedereen in Nederland enthousiast. Bekende sporters als Pieter van den Hoogenband, Leontien van Moorsel en Anky van Grunsven redden zichzelf wel. Maar sporters die minder in de media komen en geen medailles hebben gewonnen, hebben vaak meer moeite met de overgang van sportcarrière naar maatschappelijke carrière. Juist deze groep willen wij graag verder helpen. Bijvoorbeeld door hen een werk- of stageplek aan te bieden, waarmee zij werkervaring kunnen opdoen. Daarvoor hebben wij de steun van iedereen die betrokken is bij de sport keihard nodig. Met de Olympische Spelen voor de deur rekent iedereen in Nederland op successen van de oranje-sporters in Londen. De meeste Nederlandse topsporters zetten hun maatschappelijke loopbaan een aantal jaren op een laag pitje om zich helemaal te kunnen focussen op hun sport. In de praktijk blijkt dat velen van hen na hun sportcarrière moeite hebben om een maatschappelijke carrière op te bouwen, omdat ze niet voldoende werkervaring hebben of niet over de juiste diploma s beschikken. De stichting Topsporters in Bedrijf zet zich in om topsporters te begeleiden en klaar te stomen voor een maatschappelijke carrière. Toegevoegde waarde Initiatiefneemster Annemarie Heuvel, die zelf jarenlang deel uitmaakte van het Nederlandse waterpoloteam, stelt dat topsporters voor ieder bedrijf of organisatie van toegevoegde waarde zijn. Topsporters willen winnen en proberen altijd het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Daarnaast beschikken ze over discipline en doorzettingsvermogen en zijn ze gewend om onder druk te moeten presteren. Dat zijn elementen die in elk bedrijf nodig zijn. Topsporters hebben al die capaciteiten in zich. Met hun houding, mentaliteit en gedrag kunnen zij binnen elke organisatie meerwaarde bieden. Er zijn ontzettend veel overeenkomsten tussen topsport en bedrijfsleven. De uitdaging is om de kennis, ervaringen en mentaliteit uit beide werelden samen te brengen en vervolgens van elkaar te leren. Werkervaring Een van de sporters die op dit moment reeds werkzaam is via Topsporters in Bedrijf is volleyballer Joost Joosten (32) van Draisma Dynamo. Op zijn erelijst prijken meerdere landstitels en nationale bekers. Daarnaast speelde hij een aantal seizoenen op het hoogste niveau in Frankrijk. Dat is allemaal leuk, maar inmiddels is er wel een hiaat ontstaan in mijn CV voor wat betreft werkervaring, vertelt Joosten. Daarom ben ik blij dat ik via Topsporters in Bedrijf naast het volleybal ook de nodige werkervaring op kan doen. Er zijn ontzettend veel overeenkomsten tussen topsport en bedrijfsleven Joosten geeft aan dat steeds meer potentiële toppers op dit moment vroegtijdig stoppen. Het is een trend dat talentvolle spelers onnodig eerder stoppen, omdat zij hun sport niet langer kunnen combineren met hun studie of carrière. Uiteindelijk leidt de Nederlandse sport in zijn totaliteit hier dus ook onder. Handschoen oppakken Volgens Heuvel laten bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid zien door zich te verbinden aan de stichting Topsporters in Bedrijf. Iedereen in Nederland is enthousiast als onze sporters goed presteren. We raken met z n allen in totale euforie en successen worden uitgebreid gevierd. Daarom is het belangrijk dat we nu met elkaar de handschoen oppakken. In de aanloop naar de Olympische Spelen van Londen worden al minder sporters ondersteund door NOC-NSF dan in voorgaande jaren. Laten we met z n allen zorgen dat topsport in Nederland ook in de toekomst mogelijk blijft. Ze benadrukt dat het aannemen van een topsporter bovendien zorgt voor nieuwe dynamiek in een bedrijf. We hebben al diverse sporters succesvol bij ondernemingen kunnen plaatsen. Daar ontvangen we veel positieve reacties op van werkgevers. Ze merken dat hun medewerkers meeleven en mee kunnen profiteren van de drive, discipline van de sporters en dat daardoor extra energie vrijkomt. En welk bedrijf kan er nu niet wat extra energie gebruiken? Over stichting Topsporters in Bedrijf De stichting Topsporters in Bedrijf is een platform voor (ex)topsporters om deze succesvol te kunnen klaarstomen voor een maatschappelijke loopbaan. De gedachte van Heuvel is om de kennis en ervaring uit de topsport, het bedrijfsleven en het onderwijs/wetenschap met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken. Hierdoor worden topprestaties mogelijk, kan meer innovatie plaatsvinden en kunnen diepere en rijkere inzichten ontstaan. Door de stichting Topsporters in Bedrijf te steunen, kunnen bedrijven en organisaties, naast het aanbieden van werk- en stageplekken, de aangesloten topsporters ook op andere manieren inzetten. Voorbeelden hiervan zijn: Het houden van een Inspiratiedag, die geheel in het teken staat van de topsportersmentaliteit, waardoor medewerkers op scherp worden gezet Gezondheidsprogramma Hoe houd je je medewerkers Fit, Vitaal en Gezond in de Toekomst Kookclinic Spreker of dagvoorzitter tijdens uw evenement Rolmodel voor uw organisatie Gastheer tijdens speciale evenementen, workshops of beurzen Ambassadeurs van de stichting zijn onder meer Joop Munsterman, Tom van t Hek, Pieter Omtzicht, Hennie Ardesch en Daniëlle de Bruin. Meer informatie is te vinden op de website: 11

7 Ondernemend aanbesteden biedt kansen voor mkb en regionale economische ontwikkeling De kritiek op de aanbestedingspraktijk in Nederland is groot en richt zich op zaken als een gebrek aan uniformiteit, transparantie, proportionaliteit en democratische controle. In deze tijd van recessie groeit de roep om een aanbestedingsbeleid dat geënt is op de behoeften van ondernemers. Maar de zaak is in beweging. Onder het motto ondernemend aanbesteden vinden bedrijven en overheden elkaar steeds beter. Tijdens de bijeenkomst Ondernemend aanbesteden in Rivierenland gingen vorig jaar ondernemers, intermediairs en overheden met elkaar om de tafel om kennis te delen en een fundament te leggen voor een verbeteringsslag in het aanbestedingsbeleid in de regio. Het was maar één van de vele sessies die momenteel in dit kader worden georganiseerd. VNO- NCW en Bouwend Nederland namen initiatief, de Kamer van Koophandel ondersteunde. Niet vreemd want in met name de grond-, wegen- en utiliteitsbouw slaat de recessie momenteel snoeihard toe, terwijl juist hier veel opdrachten op basis van aanbestedingsprocedures worden verleend. Maar ook bij gemeenten groeit de wens het aanbestedingsbeleid te professionaliseren en daarbij de samenwerking met de markt te zoeken. Een belangrijke reden is dat de urgentie wordt gezien om het regionale bedrijfsleven een gelijkwaardige kans te geven om succesvol te zijn binnen aanbestedingen. Tegelijkertijd beseffen gemeenten dat er kansen liggen in efficiënter en meer waarde genereren door een alternatieve aanpak van de inkoop. Winst De overheid is voor ondernemers in de regio een belangrijke klant. En het hoeft daarbij lang niet altijd om de grootste ondernemers te gaan. In Nederland besteden het Rijk, provincies en gemeenten jaarlijks voor miljarden uit via aanbestedingen. De markt is enorm, maar tanende. Steeds minder opdrachten landen bij ondernemers in de regio en dat is niet alleen slecht nieuws voor individuele bedrijven, maar ook voor de regionale economie. Kleine en middelgrote bedrijven in de regio zijn belangrijke kraamkamers van ondernemerschap en innovatie. Bovendien vormen ze de ankers van regionale welvaart. Het is dan ook met name op dit niveau dat winst geboekt kan worden door de aanbestedingspraktijk onder de loep te nemen en samen tot een vernieuwde aanpak te komen. Uniformiteit, toegankelijkheid en het regionale economisch belang zijn daarbij kernbegrippen. Momenteel maken nog te veel opdrachtgevers keuzes zonder overleg met het lokale en regionale bedrijfsleven. Opdrachtgevers stellen steeds meer eisen aan bedrijven die zich willen inschrijven voor een aanbesteding. En iedere opdrachtgever ontwikkelt zijn eigen voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van ISOcertificering en duurzaamheidsindicatoren. Bovendien is er nog altijd de focus op de laagste prijs, terwijl een andere insteek meer op kan leveren vanuit het oogpunt van het stimuleren van de regionale economische ontwikkeling en welvaart, toegevoegde waarde voor klanten en eindgebruikers en onderscheidend vermogen van de markt. Aanbesteden op factoren als regionale innovatie en werkgelegenheid, samenwerking en duurzaamheid in combinatie met het beste resultaat en de prijs dient dan ook het private en publieke belang. Maar om te komen tot een nieuwe ondernemende aanbestedingspraktijk is niet alleen verandering nodig aan de zijde van de overheid. Ook opdrachtnemers moeten hun deel leveren, bijvoorbeeld door innovatie, communicatie, strategie en samenwerking beter te organiseren. Werk aan een goede relatie. Wie wil zoekt een mogelijkheid, wie niet wil zoekt een reden. Als je het niet alleen kan, dan samen doen! Toegevoegde waarde leveren is een strategische keuze. Innovatief aanbesteden, gewoon doen! Regiegemeenten hebben de toekomst. 13

8 Het zijn zomaar wat stichtende koppen uit het inspiratieboekje dat werd uitgegeven naar aanleiding van de bijeenkomst Ondernemend aanbesteden in Rivierenland. De toekomst wordt echter niet vormgegeven in boekjes maar in de praktijk. De winst zat dan ook in het feit dat op initiatief van VNO-NCW Rivierenland zo n beetje alle gemeenten uit de regio samen met het bedrijfsleven de basis legden voor een nieuwe samenwerking op dit gebied. En Rivierenland staat daarin niet alleen in Midden- Nederland. Ook elders staan vergelijkbare initiatieven in de steigers. Die moeten leiden tot concrete samenwerkingen en een professionalisering van de aanbestedingspraktijk. Barend van Kessel, directeur van Aannemersbedrijf Van Kessel Wegenbouw In Nederland wordt nog heel veel werk uitbesteed op basis van de laagste prijs. Je vindt dit gunningscriterium meestal op pagina drie van het bestek, waarna de paragrafen over de administratieve en kwaliteitseisen volgen. Maar goed werk en de laagste prijs zijn een contradictie. De concurrentie is momenteel keihard. Niemand gaat momenteel voor een acht als een 5,5 voldoende is en je daarmee een opdracht binnensleept. Daarnaast worden veelal te hoge eisen gesteld aan de omzet en ervaringseisen. Dit risicomijdend gedrag van de opdrachtgever is begrijpelijk maar komt de markt als geheel niet ten goede. De nood in de bouw is al met al zeer hoog en de mooie mix van klein, middel en grote bedrijven die we kennen behoort wellicht snel tot het verleden en dat is ook iets om niet naar uit te zien. Ik juich dan ook initiatieven toe waarbij lokale en regionale uitbesteding centraal staan. Maar belangrijker is wat mij betreft nog het loslaten van die laagste prijs. Duurzaamheid en kwaliteit mag een rechtvaardige prijs dragen. Ook de ondernemers die de prijzen maken zouden dit ter harte moeten nemen. Klaas Jan Boessenkool, directeur OCB Bouw OCB Bouw is gevestigd in Ommen. Daar speelt dit initiatief nog niet, ik denk dat het heel goed zou zijn als VNO-NCW, Bouwend Nederland en de Kamer van Koophandel dit in Overijssel ook zouden uitrollen. Wel is het zo dat op lokale schaal de gemeente Ommen in overleg met de Ondernemers Vereniging Ommen een lokaal aanbestedingsbeleid heeft opgesteld. Ik onderschrijf het doel van dit initiatief volledig. Hou de deur wagenwijd open voor het MKB en leg niet alle aanbestedingsprocedures zodanig vast dat alleen de zeer grote bedrijven kunnen meeschrijven. Verder ben ik van mening dat het werken in een bouwteamverband, waarin in alle partijen gelijkwaardig optrekken in de woning- en utiliteitsbouw, nog steeds het beste resultaat oplevert met de laagste gebouwlasten afgezet over een periode van 15 jaar. Ondanks de waarschijnlijk iets hogere aanvangsinvestering is er de mogelijkheid om in het bouwteamverband de meeste optimale uitwerking en detaillering te krijgen waarmee het beste eindresultaat wordt bereikt. Ruud Stellaard, directeur SCS Services In de praktijk is het vinden van een combinatie om in te schrijven op een aanbesteding lastig. Vaak worden er referentieopdrachten -vaak meerdere - gevraagd van soortgelijke omvang. Dat is dus voor lokale ondernemers absoluut onmogelijk. Neem bijvoorbeeld de beveiliging van de objecten van een grote gemeente. Geen enkele lokale ondernemer heeft de beveiliging van een andere grote gemeente, waardoor het onmogelijk is om op die aanbesteding in te schrijven. Daarnaast zijn bestekken van aanbestedingen vaak onnodig gecompliceerd. De grote bedrijven hebben hiervoor separate afdelingen met specialistische kennis. De kleinere bedrijven hebben hiervoor geen mogelijkheden. Door gebrek aan kennis bij de kleinere, vaak lokale, bedrijven gaat hier veel verloren. Met het gunningscriterium Economisch meest gunstig wordt het ontduiken van de CAO in de hand gewerkt. Ik heb hiervan persoonlijk een voorbeeld. Wij zijn een object kwijtgeraakt aan een partij die ver onder de marktconforme tarieven dook. Dit prijsduiken moet dus ergens pijn gaan doen. Achteraf hoor je hoe dat wordt aangepakt door die bedrijven door met die werknemers te praten. Er wordt dan bijvoorbeeld gekort op reiskostenvergoedingen of andere CAO afspraken. Het inzetten van (goedkope) stagiaires op plaatsen waar eerst een gediplomeerd iemand moest staan is tevens een bekend fenomeen. De controle op de naleving van de afspraken die gemaakt zijn in de aanbesteding is ver te zoeken. In de schoonmaak zijn de voorbeelden ook talloos. Denk bijvoorbeeld ook aan controle op een mogelijk gevraagde Social Return. Die is minimaal. 15

9 automatisch van de plank gescheiden. De plank wordt gereinigd, de kaas gecoat en aan het eind van het traject komt de kaas weer op de houten plank terecht. A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Onze durf en gedachten gaan verder dan de dag van morgen Wij willen uitgroeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in Europa in de food- en agribusiness. Dat zegt Adriaan Vis, managing director van A-ware Services, specialist in het rijpen, de opslag, het transport, versnijden en verpakken van kaas. Investeringen in mensen, schaalvergroting en efficiency bepalen de toekomst van het bedrijf. De A-ware Food Group ontstond in 2010 na een fusie. De fusiepartners waren twee complementaire familiebedrijven. De Anker Food Group richtte zich op de B2B-markt en de Bouter Group op de retail. De driejarige fusieperiode om volledig te integreren is nu bijna afgerond en A-ware Food Group is volledig gericht op de toekomst waarin groei een belangrijke rol speelt. Met drie markt benaderingen, die voor ongeveer gelijke delen van de omzet zorgen, beslaat A-ware Food Group een grote markt; de retail-, de industrie- (trade market) en de servicebenadering. Op dit moment gebeurt dat vanuit achttien locaties, maar de behoefte leeft om dit aantal te verminderen en meer te gaan centraliseren. De A in onze naam staat voor kwaliteit in onze diensten en productie, maar het is ook een knipoog naar het verleden, naar het voormalige Anker, vertelt Vis, managing director van A- ware Services in Zeewolde. Wij willen een stevige partner zijn voor onze klanten en ze alsmaar beter van dienst zijn. Vandaar onze fusie en ook onze groeiambities. Opschalen betekent efficiënter werken en dus kosten besparen. Onze durf en gedachten gaan verder dan de dag van morgen. We willen niet groeien om te groeien of vanuit het oogpunt van kortetermijn winstbejag, maar om onze rol binnen de ketens waarbinnen we opereren te optimaliseren. Kaasketen De A-ware Food Group heeft een belangrijk deel van de kaasketen in eigen hand, maar ook andere foodproducten die geconditioneerde omstandigheden, vormen een steeds belang- rijker deel van de business. Juist de aaneenschakeling van activiteiten maakt het een interessante partner voor zowel de producenten als de retailers. Als de kaas geproduceerd is, stuurt A-ware Food Group eigen transport om de kaas op te halen, leidt de kazen vervolgens door het hele traject van rijping en levert het vervolgens verpakt en geëtiketteerd af. Kazen die per ongeluk scheuren worden in het schoningsbedrijf in Harderwijk verwerkt tot andere kaasproducten en vorig jaar is de keten nog verder verbreed door ook een bedrijf in Zaandam over te nemen dat kazen smelt en rookt. 50 miljoen kilo Dat het bedrijf de kaas met eigen vervoer bij de producent ophaalt, is een doelbewuste keuze omdat het een duur, natuurlijk volumeproduct Opschalen betekent efficiënter werken en dus kosten besparen Foto: Patrick van Gemert is, legt Vis uit. In de warehouses van A-ware Food Group ligt vijftig miljoen kilo kaas opgeslagen. Dat is echt heel veel kaas, stelt Vis. En wie de kans krijgt een blik in het warehouse te werpen, zal dat beamen. Rijen vol, boxen vol met kaas zijn er opgeslagen. De kleurverschillen verraden de leeftijdsverschillen. Alleen al het proces om de kazen te voorzien van een coating is fascinerend. De kazen komen vanuit het dock met een lopende band binnen en worden vervolgens gecoat. Ze worden opgeslagen op houten planken en wanneer de kazen toe zijn aan een volgende laag, worden ze Aan de lijnen om de kaas te voorzien van coating en de verpakkingslijnen is een enorme bedrijvigheid. Robotisering van werkzaamheden is niet gemakkelijk omdat geen kaas honderd procent identiek is aan een andere. Dat betekent dat menselijk handelen noodzakelijk blijft. Het vinden en vasthouden van goede medewerkers is dan ook een zorg voor het groeiende bedrijf. Op de negentien locaties werken nu 1600 mensen. Om de bestaande club te houden en aantrekkelijk te blijven als werkgever wordt er naar gestreefd de organisatie zo in te richten dat mensen betrokken worden bij het bedrijf en meedenken. Aan de andere kant vraagt zo n grote organisatie om duidelijke structuren. Ondanks de huidige, slechte conjunctuur wil Vis de aandacht hiervoor niet laten verslappen. Nu moet je zaaien om straks te kunnen oogsten. Hij ziet in dat daar flink in geïnvesteerd moet worden. De Y- en de Z-generatie zijn echt andere typen. De jongeren willen bijvoorbeeld veel meer feedback ontvangen. Buitenland Mensen zijn hard nodig om te kunnen groeien. We willen uitgroeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in Europa in de food- en agribusiness, vat Vis het doel voor de komende tijd bondig samen. Het is niet ondenkbaar dat de kaasketen verder verbreed wordt en ook wordt steeds meer over de grenzen gekeken. Nu zijn we nog met name gericht op de trade market omdat de dienstverlening zoals die in Nederland wordt aangeboden niet ingericht is op andere landen. Dan zouden we ons daar moeten vestigen, vindt Vis. En ook dat is in de toekomst niet ondenkbaar. We doen volop handel met de landen om ons heen, vertelt Vis. In het warehouse laat hij zien hoe de kaas van de verschillende markten wordt gerijpt en verpakt: een oer-hollands kwaliteitsproduct met veelal Hollandse uitingen op de verpakking om dat nog eens nadrukkelijk te onderstrepen. 17

10 Rabobank Amersfoort en omstreken Optimisme aan de Eem Hofsteenge voelt zich thuis in de regio. Hij beschrijft de regio als een positief samenspel van allerlei elementen. De directe omgeving van Amersfoort heeft een diversiteit aan charmes. Met elkaar delen zij een groene, kindvriendelijke en goed bereikbare regio met uitgebreide voorzieningen. Voor bedrijven zijn er veel jonge, hoogopgeleide mensen beschikbaar. Dat heeft al grote bedrijven als Friesland Campina, Twijnstra Gudde en DHV hierheen gebracht. Allerlei betrokken marktpartijen weten elkaar goed te vinden en trekken veelal gemeenschappelijk op in netwerken en projecten. Van duurzame ontwikkeling, het terugdringen van leegstand tot en met het versterken van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt, noem maar op. Dat spreekt de coöperatieve bankier zeer aan, die met zijn bank niet alleen een belangrijke financiële partner van het bedrijfsleven is, maar ook meer dan gemiddeld betrokken is bij allerlei projecten die betekenis hebben voor het sociale en economische verkeer in de regio. 100 miljoen Het optimisme van Hofsteenge zie je terug in de cijfers. Hofsteenge schetst enkele cijfers. Amersfoort behoort met haar economische groei tot de 10% best presterende gemeenten van Nederland. Zij staat inmiddels op plek 7 van de meest aantrekkelijke bestemmingen voor Nederlandse zakenreizigers (bron: NBTC*NIPO). Het zakelijk toerisme in Amersfoort is goed voor meer dan Euro 100 miljoen. In 2011 was ten opzichte van 2010 sprake van een stijging in het aantal zoekopdrachten naar hotelovernachtingen met 347%. Daarmee is Amersfoort wereldwijd één van de snelste stijgers. De groei van de werkgelegenheid doet het relatief goed, met een groeiend aandeel van de zorgsector. Met de bouw van het nieuwe Meander Medisch Centrum krijgt de regio er een dijk van een ziekenhuis bij, dat positieve effecten kan hebben op de lokaal-regionale economie. ICT, handel, openbaar bestuur en de markt voor kantoren en bedrijfsruimtes hebben het nog wel zwaar. Quality of live via Rabobank TV De quality of life van Amersfoort, onder meer op cultureel en recreatief gebied, wordt door Amersfoorters zeer gewaardeerd. En tegelijkertijd valt daar nog werk te verrichten, zegt Hofsteenge. Ik verbaas mij steeds weer over de diversiteit in het culturele en recreatieve aanbod van de Bijna 5 jaar geleden streek hij vanuit Zwolle neer aan de Eem. De regio heeft nog dagelijks nieuwe verrassingen voor hem. Onbekende plekjes, bijzondere projecten en ontmoetingen. Ik kan mij bijna geen betere plek in Nederland bedenken, waar wonen, recreëren en werken zo goed samengaan als in deze regio zegt Henri Hofsteenge, directievoorzitter van Rabobank Amersfoort en omstreken. Voeg daar de economische veerkracht van de regio aan toe en je hebt alle reden voor optimisme. regio Amersfoort. Toch is dit in de rest van Nederland nog te weinig bekend. Daar werken we met z n allen hard aan vanuit de Stichting Citymarketing Amersfoort. De manier waarop we dat met de betrokken marktpartijen doen, is recent ook met de Citymarketing Innovatie Award 2012 beloond. Om het verhaal van onze mooie regio aan de rest van Nederland te vertellen, zetten wij ook diverse middelen in, onder meer Rabobank TV over en voor Amersfoort en omstreken. Advertorial Rabobank Amersfoort en omstreken postbus AP Amersfoort T: (033) I: rabobank.nl Een biologische kijk op sociaal gedrag In het Middelpunt fotograaf Rien Hokken Apen lijken in hun gedrag veel op mensen. De baas imponeren, samenwerken, complimenten uitdelen; allemaal basale gedragingen die we duidelijk terug kunnen zien bij apen. Apenheul in Apeldoorn biedt sinds anderhalf jaar zakelijke arrangementen, waarin een biologische kijk op sociaal gedrag centraal staat. Directeur Coen de Ruiter: Door apen te observeren in hun groepsdynamiek, kunnen we veel leren over ons eigen complexe sociale gedrag. Vanuit een biologisch oogpunt organiseert Apenheul in samenwerking met managementtraining- en adviesbureau Apemanagement workshops, trainingen en themabijeenkomsten. In een informele sfeer worden de apengroepen geobserveerd. Vervolgens wordt, onder leiding van gecertificeerd gedragstherapeuten de sprong gemaakt naar de groepsdynamiek binnen een organisatie. De Ruiter: Veel problemen die zich op de werkvloer voordoen, komen voort uit sociaal gedrag. Denk bijvoorbeeld aan strubbelingen tijdens organisatorische veranderingen, moeizame samenwerkingsverbanden en miscommunicaties. Onze workshops zijn erop gericht een dieper besef te creëren van hoe ons eigen sociale gedrag de interactie op de werkvloer beïnvloedt. Er wordt onder meer gekeken naar de kracht van samenwerken, de rolverdeling binnen een groep en leiderschap. Inzicht in deze zaken komt de synergie binnen een bedrijf ten goede. Verspreid over het park biedt Apenheul verschillende ruimten die geschikt zijn voor (zakelijke) groepen van tien tot negenhonderd personen. Organisaties kunnen hier terecht om te vergaderen, voor seminars, trainingen, lanceringen van een nieuw product, relatiebijeenkomsten, diners, enzovoort. Een zakelijk bezoek kan hier gecombineerd worden met bijvoorbeeld een rondleiding door het park, een gezamenlijke lunch of een dagje uit met het gezin. Dat blijken bedrijven erg prettig te vinden. Het is een goede afwisseling voor de drukte en hectiek van alledag. Na het succesvolle winterarrangement, heeft Apenheul ook voor de zomer een speciaal arrangement samengesteld. De Ruiter: Onze gasten worden ontvangen met een glaasje sangria, er is een smaakvolle barbecue en alles wordt in zomerse sferen gebracht. We willen een platform zijn voor bedrijven om zakelijk bezig te zijn en tegelijkertijd te ontspannen. 19

11 De Techniek Academie is klaar voor de start Wil je effectief zijn, dan moet je kunnen verleiden met de praktijk Auke Dalstra en Jacques de Groot In september openen de poorten van De Techniek Academie, een praktijkopleiding voor de Noord- Veluwe en de Flevopolder. Het is een initiatief van het bedrijfsleven en wordt gedragen door regionale ondernemingen in de metaal, metalektro en installatietechniek. De Academie biedt onderwijs op mbo-niveau en moet de instroom van technisch personeel gaan stimuleren. En dat is broodnodig. Als we niets doen kampen we binnen enkele jaren met een enorm tekort aan mensen. Auke Dalstra is een van de drijvende krachten achter De Techniek Academie. Hij is CFO bij VMI Group in Epe en kent de onderliggende motivatie als geen ander. VMI is een hoogwaardig maakbedrijf. We zijn een specialist in het ontwikkelen en produceren van machines voor de vervaardiging van autobanden en een echte exponent van de Nederlandse kennisintensieve industrie met de focus op mechatronica. Het kennisniveau ligt hoog, we leunen zwaar op onze investeringen in R&D, maken hier hoogwaardige componenten, assembleren veelal in het verre oosten en leveren over heel de wereld. In totaal werken er zo n duizend mensen voor ons bedrijf en zelfs in deze tijd van recessie gaat het ons - zoals heel wat exporterende hightechbedrijven voor de wind. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn en een van de grootste is het groeiende tekort aan technisch vakmanschap. Binnen een straal van zo n dertig kilometer rond dit bedrijf, verwachten we een tekort van enkele duizenden vakmensen. Dit is een potentiële bottleneck voor de verdere ontwikkeling van dit bedrijf en vele andere in onze omgeving. Omgeving De Techniek Academie richt zich primair op het aanbieden van middelbare beroepsopleidingen op BBL 2 niveau. Dat heeft allereerst te maken met de regionale focus, vertelt projectleider Jacques de Groot. VMI heeft zich aangesloten bij het Platform Techniek Noordwest-Veluwe, een samenwerkingsverband van zo n dertig regionale bedrijven in de metaal, metalektro en installatietechniek. Een sterk groeiende sense of urgency over het groeiend tekort aan mensen door de vergrijzing, ontgroening en impopulariteit van technisch onderwijs baande het pad voor de beslissing om gezamenlijk een eigen technische bedrijfsschool op mbo-niveau te starten. Een mbo-student is per definitie georiën- Foto: Rien Hokken teerd op zijn directe omgeving bij zijn keuze voor een studierichting. Dan is het wel zo handig hier een echt aansprekende technische opleiding aan te bieden. De tijd van alleen te informeren om zo de keuze voor techniek te bevorderen is voorbij. Wil je effectief zijn, dan moet je kunnen verleiden met de praktijk. Dalstra sluit aan: Maar het gaat ook om het aanbieden van structuur. Waar huidige mbo-opleidingen zich voegen in de mores van het onderwijs van deze tijd, is de insteek bij ons bedrijfsmatiger. Studenten melden zich aan, via het ROC of zelfstandig. Twee dagen in de week volgen ze praktisch en theoretisch onderwijs dat gegeven wordt door praktijkopleiders van De Techniek Academie en docenten van het ROC Landstede. Landstede schaarde zich overigens vanaf het begin achter het initiatief. De overige drie dagen werken ze bij aangesloten bedrijven. Studenten gaan met De Techniek Academie een dienstverband aan en hebben een baangarantie voor als ze hun opleiding met succes voltooien. Wij vragen van hen een houding die past binnen de relatie werkgever-werknemer. Dat betekent onder andere dat te laat komen of niet op komen dagen niet acceptabel is, maar ook dat zij van ons mogen verwachten dat er bijvoorbeeld geen sprake is van het uitvallen van uren en dat iedere student zo snel mogelijk zijn opleiding kan afronden. Wij denken dat het bieden van dit soort helderheid wordt verwelkomd, ook door ouders. Dat een dergelijke aanpak succesvol is, zien we bij REMO, een soortgelijke opleiding in Rijssen. Daar heeft men bewezen dat hoogwaardig onderwijs binnen een bedrijfscultuur tot prachtige resultaten kan leiden. Momenteel telt die school zo n honderd leerlingen en starten ze nu ook met opleiden op niveau drie en vier wat weer een extra aanzuigende werking heeft. Die kant willen wij ook op. Investeren De Groot maakt zich weinig zorgen over de toestroom van leerlingen. Het doel van twintig studenten bij de start in september is inmiddels gehaald en nog steeds druppelen de aanmeldingen binnen. Momenteel richt zijn aandacht zich met name op de praktische zaken. We hebben een prachtig pand in Harderwijk gehuurd. Nu zijn we hard bezig met het ontwikkelen van het lesmateriaal, het aantrekken van praktijkopleiders en het selecteren van docenten die bij ons passen en, niet onbelangrijk, het verwerven van machines ten behoeve van het onderwijs. Een belangrijk deel van de kosten worden gedekt door het bedrijfsleven en we worden daarbij financieel ondersteund door onder andere de provincie Gelderland, de Kamer van Koophandel en A+O Metalektro. Maar we moeten weloverwogen omgaan met onze middelen, ook omdat we zo snel mogelijk onafhankelijk willen opereren. Dat vraagt om creativiteit, bijvoorbeeld door apparatuur binnen ons netwerk te regelen en veilingen goed in de gaten houden. Tegelijkertijd moet het er eigentijds en goed uitzien. Als we straks bezoek krijgen van een basisschool en leerlingen onze studenten mooie dingen zien maken met prachtige apparatuur, dan moeten zij ook zoiets hebben van dit wil ik ook. Ondertussen blijft het zaak te investeren in het onderliggende netwerk van bedrijven. Onze visie wordt breed onderschreven door ondernemers, maar soms is het niet gemakkelijk vast te houden aan je visie als je dagelijkse bedrijfsvoering alle aandacht behoeft. Het werken aan draagkracht blijft dan ook voortdurend noodzakelijk. 21

12 Door Meis Thewissen Directeur Van Ede & Partners Jos van Deursen: Arbeidsmarkt gaat vibreren Advertorial Junior Technovium moet instroom techniekstudenten verbeteren Tom Kokke: Iedereen kent de weg, maar te vaak vergeten we het doel De Regio Arnhem Nijmegen is een ambitieuze regio. Onlangs nog liet Ronald Migo, voorzitter van de Kamer van Koophandel weten dat hij de KAN-regio in de toekomst ziet toegroeien naar de positie van tweede stadsregio in Nederland, na de Randstad. Migo zou zo maar eens gelijk kunnen krijgen, stelt Jos van Deursen. Het MKB is altijd de motor geweest onder de economie en die is sterk vertegenwoordigd in onze regio. De regio is ook sterk in het onderwijsveld met universiteiten en hogescholen, en niet te vergeten internationaal hoog aangeschreven kunstopleidingen. De regio biedt op Europees niveau een concurrerende positie in de logistiek, het is een kennisregio en ook op toeristisch gebied staat het gebied zijn mannetje. Jaarlijks spenderen bezoekers 1 miljard onder andere bij grote evenementen zoals de Vierdaagse. Behalve de kansen die er economisch zijn, zal de regio door de uitstroom van studenten die vanuit andere delen van het land en zelfs de wereld onze scholen bezoeken, snel het veranderend ritme gaan voelen van de nieuwe generatie jongeren die de arbeidsmarkt gaan betreden, de generatie Y. Ik ben ervan overtuigd dat de arbeidsmarkt in het KAN-gebied over de komende jaren gaat vibreren. Flexibel Arbeidsmobiliteit staat hoog op de politieke agenda; landelijk maar ook op regionaal niveau. Nieuwe ontwikkelingen zoals de veranderende regelgeving bij ontslag, zal daar alleen maar aan toevoegen. Terwijl de politiek erover debatteert, is de flexibilisering van de arbeidsmarkt al een paar jaar in volle gang, stelt Van Deursen. Het aantal ZZP-ers in Nederland bedraagt ruim Inmiddels is 1 op de 10 werkenden ZZP-er. De gemiddelde duur van een vast dienstverband neemt af terwijl de gemiddelde duur van een tijdelijk dienstverband toeneemt. Allemaal signalen dat we sneller van baan veranderen, meer van onze job willen en ook graag zien dat we veel ruimte krijgen voor zelfontplooiing zowel aan de menskant als aan de kant van employability. Dat vraagt van de werkgever een nieuwe houding waarbij premobiliteit het sleutelwoord zal gaan vormen. Anders gezegd: werkgevers kunnen zich onderscheiden door zich op te stellen als begeleider van arbeidsmobiliteit in plaats van veroorzaker. De nieuwe generatie werknemers zal die houding in elk geval van harte toejuichen. Het ritme van arbeidsmobiliteit komt de komende jaren in een nieuwe versnelling terecht. Volgens Jos van Deursen, Directeur van het bureau voor coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement Van Ede & Partners in Arnhem, zullen loopbaancurves definitief een ander beeld laten zien. De tijd van de gouden horloge is echt voorbij; het is zelfs verdacht als je 26 jaar bij eenzelfde werkgever werkt. Directeur Van Ede & Partners Jos van Deursen Van Ede & Partners Van der Duyn van Maasdamlaan HW Arnhem T: (026) I: Foto: Fotopersbureau Niek In het imposante gebouw van het Technovium in Nijmegen huizen naast de technische opleidingen van het ROC ook enkele technische bedrijven en een techniek ontdekcentrum voor kinderen. Het imposante gebouw is opgezet als ontmoetingsplek voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Ondernemer Tom Kokke wil de huidige samenwerking breder trekken door het opzetten van het Junior Technovium dat de instroom van studenten moet bevorderen. Maar dat blijkt een moeizaam traject Wat zo mooi had kunnen zijn, levert momenteel geen fraai plaatje op. Het Technovium zou de trots van het technisch beroepsonderwijs in de regio worden. Maar de school liep forse imagoschade op door financiële problemen, het niveau van het onderwijs, de massaliteit en het gebrek aan interactie met het bedrijfsleven. Het is gemakkelijk kritiek te geven van de zijlijn, stelt Kokke, eigenaar van Berko Kompressoren en bestuurder bij diverse zakelijke netwerken en belangenverenigingen als de Industriële Kring Nijmegen en omgeving. Ik wil echter niets afdoen aan het belang van het bij elkaar brengen van onderwijs en het bedrijfsleven. In de techniek gaat het goed. We zitten nu al te springen om passende mensen. Het kwantitatieve en kwalitatieve tekort gaat een echte bottle neck worden. Het probleem wordt gezien, maar de vele goed bedoelde initiatieven - Techniekdagen, Jetnet, Talent.nu, privaat onderwijs - zijn te versnipperd om tot echte resultaten te leiden. Het is hoog tijd voor een structurele gezamenlijke aanpak, van projecten naar processen, die zijn immers niet eindig. En de focus moet weer terug op de school. Daar moet het allemaal gebeuren. Krachten Kokke spreekt van een vicieuze cirkel. De huidige geldstromen en structuren zijn vooral gericht op het in stand houden van de individuele clubjes. Het Junior Technovium is in potentie een best practice die door barrières kan breken. We willen de krachten van het Technovium en het regionale bedrijfsleven bundelen om de instroom van techniekstudenten significant te verbeteren. Daarvoor gaan we een breed scala aan middelen inzetten: Techniekdagen, bedrijfsbezoeken, virtuele stagemarkten creëren en jaarlijks zo n scholieren ontvangen op het Technovium. We willen inspireren, boeien, ouders bewust maken van verstandige keuzes, tegelijkertijd willen we weten wat er nu in die hoofden van die scholieren omgaat. Wat staat die keuze voor techniek in de weg? Geloof Kokke heeft inmiddels drie ton van de benodigde euro opgehaald bij het bedrijfsleven. Maar de acquisitie is geen gemakkelijke opgave. De recessie eist zijn tol, maar het komt ook omdat het geloof in woord belijden iets anders is dan in daad. Veel ondernemers hangen aan bestaande initiatieven en denken ik doe toch al genoeg. Ze kunnen of willen het grote verhaal niet zien. Maar ook van de kant van het ROC is het traject moeizaam. Er is niemand die opstaat en zegt dit gaan we gewoon doen. Er wordt gedacht in belemmeringen en voldoen aan subsidieregels. Aan het curriculum wordt vanuit het nieuwe bestuur gewerkt, maar de instroom is net zo belangrijk. Uiteindelijk zal dat restbedrag er komen en kunnen we aan de slag. Ik wil binnen enkele maanden resultaten. Maar wat frustreert is dat we elkaar zo moeizaam vinden op dit soort essentiële zaken. Wat zou helpen is een helder beleidskader vanuit de overheid, en dat de gemeente of een provincie de kar vanuit dat gedachtegoed meetrekt. Iedereen kent de weg die we moeten gaan, maar te vaak wordt het doel uit het oog verloren omdat individuele belangen prevaleren. Daar moet nu snel een einde aan komen. 23

13 DNA van de regio Eemland: Hier heerst een ondernemersmentaliteit foto: Henk Merjenburgh foto: Patrick van Gemert foto: Patrick van Gemert Véronique Vrendenbarg Linde Maas Ivo Olde Meule Knooppunt Hoevelaken. Dat is waar mensen aan zullen denken bij de regio Eemland. Vreemd is dat niet. Ook de ondernemers in deze regio houden zich bezig met Hoevelaken en de ontsluiting van het hele gebied. Rijbanen worden verbreed en er komen nieuwe viaducten. Maar er is wellicht geen geld meer voor een afslag, merkt Ivo Olde Meule teleurgesteld op. Olde Meule is vestigingsdirecteur van Unica. Van alle zestien vestigingen van dit landelijk werkende installatietechnische bedrijf staat het hoofdkantoor pal naast de A1 en met de afslag op het bedrijventerrein is het prima bereikbaar. Totdat straks knooppunt Hoevelaken aangepakt wordt en deze afslag komt te vervallen. Je moet dan iets verder binnendoor rijden en als het daar stil staat, kan ik niet bij mijn bedrijf komen, voorspelt Olde Meule. Hetzelfde geldt voor de medewerkers. Wij verrichten onze werkzaamheden bij veel klanten op locatie en door de gebrekkige infrastructuur kunnen we niet altijd op tijd bij de klant komen, terwijl we, zeker bij storingen, heel snel moeten zijn. Hij acht het daarom van belang dat ondernemers de handen ineen slaan zodat clubs de belangen kunnen behartigen en met gemeente, provincie en overheid in gesprek kunnen gaan. Dat is ook waarom VNO-NCW heel belangrijk is. Aan vertrekken uit de regio denkt hij niet, want het bedrijf past prima in Eemland. We willen dichtbij onze klanten zitten en dat kunnen we doen door onze vestigingen regionaal in te delen, verklaart hij. Bovendien zijn de contacten in de regio goed. Wij zijn veel bezig met het verduurzamen van installaties en het implementeren van duurzame opwekkingscentrales middels bio- en houtenergie en dan moet je heel vroeg in de regio aansluiting vinden. Een goed overleg binnen de regio is daarvoor heel belangrijk. De gemeente Nijkerk heeft ooit geopperd dat ze hun CO2- uitstoot willen terugbrengen en daar willen wij ze graag bij helpen. Samen De bereikbaarheid van de regio is voor leer-werkbedrijf de Amfors Groep in Amersfoort van minder groot belang. Wij zijn vanuit de aard van ons bedrijf een lokale werkgever, legt algemeen directeur Linde Maas uit. In deze regio is men gericht op samenwerking en samen dingen van de grond te krijgen. Ik heb in mijn loopbaan op veel verschillende plekken gewerkt en ik merk dat hier veel tot stand komt. Er heerst hier een ondernemersmentaliteit waar je samen naar win-winoplossing zoekt. Amfors gaat graag partnerships aan. Zo kijkt ze samen met Pot Verhuizingen naar een mogelijke samenwerking. De stad Amersfoort is slecht bereikbaar, vindt ze. Samen met hen is ze aan het onderzoeken of ze stadsdistributie kan opzetten. Dit houdt in dat vrachtwagens hun goederen op een vast punt afleveren, en Amfors kan dan met kleinere wagens, elektrische bijvoorbeeld, voor de verdere verspreiding zorgen. Een van de voordelen is dan dat de grote vrachtwagens de stad niet meer in hoeven. Maas heeft vertrouwen in dit project. Ook Maas onderstreept het belang van de aanwezigheid van clubs. Er speelt van alles in de regio. Een organisatie als VNO-NCW biedt faciliteiten om elkaar te zien en te spreken. Maar, voegt ze er direct aan toe, je moet het zelf oppakken. Men gaat hier niet voor de knikkers, maar voor het hogere doel. Nieuwe ideeën hebben wel tijd nodig in deze regio, merkt Olde Meule, Ik merk dat mensen in deze regio in algemene zin ietsje behoudender zijn en minder snel het achterste van hun tong laten zien. Je moet wel met een heel goed verhaal komen, voordat mensen het willen overnemen. Aan de andere kant merkt hij dat hij in deze snel samenwerking met anderen vindt. We werken het liefst met partijen samen uit de regio. Leegstand Hieruit spreekt voor Véronique Vrendenbarg, regiomanager van VNO-NCW Eemland de ondernemersmentaliteit van de regio. Hier zitten echte ondernemers, vindt ze. Met een doe-mentaliteit. Ze doen meer om wat gedaan te krijgen. Net als in andere regio s speelt hier bijvoorbeeld ook het tekort aan technische mensen op termijn. Daar gaat de komende jaren echt een gat ontstaan. Een paar grote ondernemers in de regio erkennen dit probleem en willen dit samen oppakken. Ook wordt er samen gekeken hoe bijvoorbeeld problemen met leegstand op bedrijventerreinen op een creatieve manier opgelost kunnen worden. Vrendenbarg is enthousiast over deze samenwerking in de regio. Het gaat men niet om de knikkers, maar om het hogere doel Er worden aardig wat initiatieven ontplooid. De ondernemers zijn vaak al de boel aan het oplossen voordat er iemand bij moet komen. Daarbij maakt ze wel een kanttekening: Overheden moeten ondernemers ondersteunen en meer meedenken bij de initiatieven. Zeker in deze tijd. 25

14 Jacques van Ek: Steeds meer ondernemers kiezen voor Amersfoort. Dat Amersfoort steeds meer in beeld is als vestigingsplaats voor organisaties, is niet gek, stelt Van Ek, Allereerst ligt de stad natuurlijk heel centraal, met een grote bereikbaarheid. Daarbij is het ondernemersklimaat erg goed: er zitten steeds meer kennisinstituten en hoofdkantoren van branchevereningen en grote bedrijven. In Amersfoort vinden zulke organisaties heel gemakkelijk hun personeel. Amersfoort is één van de meest aantrekkelijke steden in Nederland om te wonen, dankzij de centrale ligging, het mooie stadshart en de prachtige, groene buitengebieden. De groeiende bevolking is relatief jong en hoogopgeleid. Daar komt bij dat er veel goede ZZP ers in Amersfoort zitten; alle mogelijkheden om flexibel te werken. Amersfoort is echt de stad van het nieuwe werken en creativiteit; het innovatief vermogen is groot. Aantrekkelijker door regionale samenwerking Ik heb erop gehamerd dat regionale samenwerking van groot belang is, vertelt Van Ek, Dat is geen holle frase, maar absolute noodzaak om als regio aantrekkelijk en economisch gezond te blijven. Die regionale samenwerking krijgt meer en meer vorm: gemeentebestuurders van Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Soest, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Barneveld en Nijkerk maken zich er sterk voor, met resultaat. Het zakelijk toerisme neemt toe, wat de kansen voor de hotelbranche vergroot. Ook zorggerelateerde organisaties zien hun kansen in Amersfoort toenemen, met de bouw van het grote, nieuwe regioziekenhuis. Dat is voor de toekomstige economie van belang, want de zorg is minder conjunctuurgevoelig. Wat ik ook zie, is regionaal beleid op het gebied van bedrijfsterreinen. Een goede ontwikkeling: goed kijken welke werklocaties waar passen, maakt deze terreinen krachtiger en succesvoller. Amersfoort komt steeds vaker voor op de shortlists van bedrijven die zoeken naar een nieuwe vestigingsplaats. We hoorden het van Jacques van Ek, de huidige voorzitter van de Taskforce Innovatie en voorzitter van de commissie die in 2009 het rapport Vitale Stad in een Complete Regio schreef. Daarin deed hij aanbevelingen voor het versterken van de toekomstige economie van stad én regio. Zijn visie is, dat economische groei niet vanzelf gaat. We kijken met hem naar de huidige stand van zaken, met als belangrijkste vraag: is Amersfoort aantrekkelijk als vestigingsplaats? Betere facilitering van vestiging Economische groei is niet vanzelfsprekend, stelt Van Ek. Gemeente en regio moeten een actieve rol spelen in de stimulering van een gunstig ondernemersklimaat. Als je als Amersfoort op de shortlist wilt komen bij een locatieselectie, dan moet je bedrijven goed faciliteren. Dat kan de doorslag geven bij het selecteren van een vestigingslocatie. Amersfoort heeft daar gelukkig stappen in gezet en ontwikkelt dat beleid steeds verder. Ook dat maakt Amersfoort steeds aantrekkelijker als vestigingsplaats. Gemeente laat zich adviseren Wat ik een goede zaak vind, is de instelling van de Raad Economische Ontwikkeling in de regio Amersfoort. Daar zitten betrokkenen in uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Die raad is nadrukkelijk betrokken bij het overheidsbeleid en adviseert de gemeente en de regio vanuit de visie van het bedrijfsleven. De overheid laat zich dus adviseren door het bedrijfsleven; dat vind ik een zeer gunstige ontwikkeling. Jacques van Ek Advertorial Amersfoort is met haar jonge, hoogopgeleide bevolking en mooie binnenstad een aantrekkelijke vestigingsplaats. Meer weten over Amersfoort als vestigingsplaats voor uw organisatie? Neem Tom Willebrandts contact op met: Tom T: 06 Willebrandts T: Caroline Eekhart T: I: Column Levenswijze vakmensen Column Zuurstof! Stel nu. Stel dat het zuurstofpercentage in de lucht de komende tijd sterk daalt. Stel dat de eerste effecten daarvan zichtbaar worden: duizeligheid, kortademigheid, hier en daar valt er al iemand neer. De paniek zou immens zijn, denkt u niet? Overheid, politieke partijen, burgers en bedrijven: iedereen zou als één man op zoek gaan naar de oplossing. Zonder zuurstof geen leven immers. Het rare is, dat er op dit moment een soortgelijk proces aan de gang is dat het bedrijfsleven zijn zuurstof dreigt te ontnemen. U bent ondernemer, dus u weet wat ik bedoel. Krediet ja. Een bedrijf dat wil groeien, een bedrijf dat grote orders moet voorfinancieren, een bedrijf dat wil innoveren: zonder krediet wordt het allemaal buitengewoon moeizaam. Maar die kredietverlening staat onder druk. Gelukkig hebben we in Nederland goede banken, die graag de intermediair zijn tussen de spaarder en het bedrijfsleven. Daarbij kijken ze kritisch naar de aanvrager. Uiteraard. Een bank is geen sociale instelling, zoals ABN AMRO topman Gerrit Zalm recentelijk terecht Middelpunt Het onderwerp blijft me bezighouden: hoe blijft het beroepsonderwijs actueel en relevant voor onze bedrijven? Hoe borgen we dat nu echt? Ik kan bijna veertig jaar verwoede pogingen om de aansluiting onderwijs bedrijfsleven te verbeteren. Maar het ei van Columbus zat er niet bij. Natuurlijk: gastlessen, excursies, materialen beschikbaar stellen, curriculumcommissies, enz. Allemaal goed, maar ze leiden niet tot die structurele hand-in-hand afstemming die we zoeken. In de jaren zeventig werkte ik als leraar Nederlands op een school voor beroepsonderwijs. Er bestond een strikte scheiding tussen de algemeen vormende vakken (AVO), zoals Nederlands, en de beroepsgerichte vakken. Opeens kregen we als leraren Nederlands de opdracht ook handelscorrespondentie te behandelen. Dat vonden we ongehoord. Wij AVO ers leidden immers niet op voor het werk, maar voor het leven! U begrijpt: we zaten in de naweeën van de onderwijsdemocratisering, ingezet door het kabinet Den Uyl. Deze eigenwijsheid legden we snel af, toen het bedrijfsleven reageerde door het beroepsonderwijs niet langer serieus te nemen en zelf grootschalig bedrijfsscholen ging opzetten. Daarna is er veel veranderd. De discussie gaat echter door. Onlangs zei iemand tegen me dat de aansluiting onderwijs bedrijfsleven het gemakkelijkst te regelen is door de gogen en wetenschappers de toegang tot de lesgevende praktijk te ontzeggen en de leerlingen uitsluitend nog met didactisch bijgeschoolde (dat nog wel) beroepsbeoefenaren uit de bedrijven te confronteren. Maar zo simpel kan het niet zijn. Het leven is meer dan beroepsuitoefening. Onze jonge mensen verdienen het les te krijgen van levenswijze vakmensen, die hun taak ruimer opvatten dan uitsluitend beroepskennis- en vaardigheden aan te brengen. Idealiter hebben ze ook werkervaring opgedaan in een bedrijf en onderhouden ze nog steeds vakmatig contact met dat bedrijf. Want inmiddels is dat mijn overtuiging: echt goede afstemming vindt tussen personen plaats, niet via constructies en procedures. Andries Greiner, Voorzitter Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappi opmerkte. Maar als een goed bedrijf met een goed plan aanklopt, moet de deur wijd opengaan. Dat is immers ook de bestaansreden van financiële instellingen. Of zoals Piet Moerland (RABO) stelt: Banken zijn op aarde om de reële economie te dienen. Dat banken zich ernstig zorgen maken over de invoering van de bankenbelasting is terecht. De gevolgen treffen uiteindelijk niet de financiële sector, maar vooral de klanten van de bank. Bedrijven, groot én klein, hebben krediet nodig, moeten kunnen groeien om de crisis te overwinnen. De Europese Investeringsbank liet mij onlangs weten graag zijn steentje bij te dragen. Via de Nederlandse banken zorgt de EIB voor extra kapitaal waarmee Nederlandse bedrijven weer verder kunnen. Zuurstof. Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW 27

15 Nieuwe leden CML_advertentie_2012_c.pdf Middelpunt 09:51 Uw gegevens Actuele gegevens van leden van VNO-NCW Midden zijn op ieder gewenst moment online te bekijken via Ledennet, het besloten deel van de verenigingssite Gebruik hiervoor uw inlogcodes. Naast het inzien van gegevens van bedrijven en contactpersonen van leden kunt u in Ledennet selecties maken op branche, op regio, woonplaats e.d. (kies in Ledennet voor Ledenlijst ). Via Ledennet kunt u ook wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan de ledenadministratie (kies voor Uw gegevens ). Wilt u een (nieuwe) pasfoto toevoegen aan uw gegevens, uw inlogcodes opvragen of wijzigingen rechtstreeks doorgeven, stuur dan een civiel management lichtenvoorde mail naar of neem contact op met het verenigingsbureau via CML IS EEN REGIEVOERDER DIE PARTIJEN BIJ ELKAAR BRENGT! Welkom aan de nieuwe leden (16 maart 2012 t/m 20 mei 2012) CML voert het management over projecten die in gang worden gezet door de overheid, waterschappen woningcorporaties, het bedrijfsleven en particulieren. Of een combinatie daarvan. E. van Drumpt VNO-NCW Achterhoek VNO-NCW IJsseldelta G.O. van de Craats MBA*, directeur DOC Opleiding & J.G. Bosch*, commercieel directeur Installatiebedrijf en Training, DOETINCHEM Ingenieursbureau Koldijk BV, ZWOLLE H.J. Drexler*, directeur/dga Dremefa BV, DOESBURG drs. H. Hokse RA*, partner Ernst & Young Accountants E. van Drumpt, bestuurder Fatima Zorg, WEHL LLP, ZWOLLE K. van Geffen*, regiomanager UWV Werkbedrijf P.M. Jansen RA, directeur/dga Pemamalja BV, ZWOLLE Doetinchem en Ulft, DOETINCHEM S.D.H. ten Holder, unit manager Seesing Personeel, J.G. Bosch H.J. Exel, commercieel directeur The Citadel Company, M. Koch, directeur/dga Multi Ratio, DOETINCHEM LEMELERVELD H.C. Megens AA, adjunct directeur MKB Grip Accountants R. Schreuder*, manager Vereniging de Noaber, & Adviseurs NV, DOETINCHEM HARDENBERG B. Peters, algemeen directeur/dga Gampet Products BV, M.E. Wiggers H.J. Exel BV, HARDERWIJK drs. D.J. Wissing-Jansen*, manager verkoop SNS Bank NV, drs. A.C. van Arp*, voorzitter RvB Ziekenhuis St. Jansdal, DOETINCHEM HARDERWIJK VNO-NCW Twente VNO-NCW Utrecht R.T.J. Wolbrink*, directeur/dga Rimetaal BV, VORDEN J.G.J. Tigelaar*, vestigingsleider Cosmo Trucks Harderwijk, G. Blümer*, algemeen directeur Enrichment Technology E.T.J. Gerrits*, UWV Utrecht, UTRECHT HARDERWIJK Nederland BV, ALMELO mr. L.J. Gravendeel, advocaat Gravendeel Advocaten BV, mr. R.W. van der Velden, bedrijfsleider drs. F.M.P. Boertien AA, Ernst & Young Accountants LLP, HILVERSUM W.M. van Beek*, finance director Alfa Laval Aalborg Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV, ZWOLLE A.J.M. van Herpen*, regiomanager UWV Utrecht, Nijmegen BV, NIJMEGEN OLDEBROEK Y. Drost, directeur/dga Drost Letselschade, HENGELO UTRECHT T.H.J. Eggink M.L. Beekwilder*, vestigingsleider Kuijpers Installaties Arnhem BV, ARNHEM VNO-NCW Rivierenland M. Prins, directeur PPM Oost, ARNHEM E.F.P. Schasfoort E. Groenevelt, managing director Qredits, ALMELO L.J. Gravendeel drs. E.J. Hiddinga*, relatiemanager corp. bank. Rabobank H. Kelderman*, directeur/dga DCW, ENSCHEDE Utrecht e.o., UTRECHT mr. C.C. van Dijk, belastingadviseur Baker Tilly Berk NV, M.J.H. van Lambalgen, DGA/algemeen directeur 3dPrint- A.M.C. Kuks*, hr director Nederland Sara Lee NIJMEGEN Company, HENGELO International, UTRECHT P. Weeren, directeur/dga Logistic Force Tiel BV, TIEL A.G.B. Leferink MBS MSc, bestuurder De Twentse H.W. van der Pas, manager uitvaartzorg Yarden drs. P.G.M. Willems*, MBA-H, bestuurder Amerpoort, ir. W.G.H.M. Willems, directeur Service2Fruit BV, Zorgcentra, ENSCHEDE Uitvaartzorg BV, UTRECHT BAARN GELDERMALSEN H. Ligtenberg*, hoofd investeringsbevordering J.M. Smit-van der Plaats*, UWV Utrecht, UTRECHT ir. I. de Wolf*, adjunct directeur BV J.V. van Zante, directeur Van Kempen Koudetechniek BV, Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, A. aan de Stegge, directeur/dga Matex Deuren, Aannemingsmaatschappij ABM-Belbouw, AMERSFOORT TIEL ENSCHEDE DE MEERN VNO-NCW Eemland M. Prins H.A. van Amerom, general manager Schmersal Nederland BORCULO VNO-NCW Arnhem-Nijmegen M.L. Beekwilder Projectmanagement Watermanagement Bestemmingsplannen Directievoering Gebiedsinrichting Groene energie Grondverwerving VNO-NCW Noord-Veluwe ULFT M.E. Wiggers*, plantmanager FrieslandCampina Domo, CML STAAT VOOR REALISATIE EN PROJECTMANAGEMENT M.B.T. VNO-NCW Noordoost-Overijssel LICHTENVOORDE Zilverlinde MN Lichtenvoorde Postbus AC Lichtenvoorde T F H. ter Steege ir. M. Luizink, technisch commercieel directeur Universiteit VNO-NCW MKB Flevoland VNO-NCW Stedendriehoek ing. J.E. Zuidberg, algemeen directeur/dga Zuidberg T.H.J. Eggink, Assenrode Groep BV, APELDOORN (voor- J.A.A. Nijhof, algemeen directeur/dga Haverslag Techniek Holding BV, ENS heen lid namens Eggink & Partners) Afrasteringen en Beschoeiingen BV, RIJSSEN G. Hablous*, ABN AMRO Bank NV, DEVENTER L. Otter, algemeen directeur/dga Climber, ENSCHEDE H. Kroon, algemeen directeur/dga SOS Events BV, UDDEL S.M.S. Peper*, accountmanager Strukton WorkSphere BV, P. Landman, CFO Sandd BV, APELDOORN DEVENTER E. Veerman*, hotelmanager Golden Tulip Victoria, H.J.R. Pluimers*, algemeen directeur Dura Vermeer Bouw HOENDERLOO Hengelo BV, HENGELO H. Kroon Twente, ENSCHEDE *nieuw contactpersoon bij bedrijf ir. E.F.P. Schasfoort*, locatiedirecteur Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, HENGELO drs. M.A. Schermer, vestigingsmanager HSK Groep Hengelo, HENGELO ir.ing. H. ter Steege, algemeen directeur/dga Ter Steege Holding BV, RIJSSEN J. Veld, salesmanager Cape Groep, ENSCHEDE 29

16 Agenda Kijk voor actuele informatie op Ledennet, U kunt zich via Ledennet aanmelden voor bijeenkomsten (ongeveer een maand voorafgaand aan de bijeenkomst), deelnemerslijsten bekijken, een programma printen e.d. Column Veilig het ravijn in of ondernemend de top behalen... fotograaf: Jan Ezendam Dinsdag 19 juni 2012 Industrietafel Midden Nederland in samenwerking met TAUW Thema: Milieu & Veiligheid Tijd: uur Locatie: Stork Veco, Eerbeek Donderdag 21 juni 2012 VNO-NCW Rivierenland Thema: Slotbijeenkomst, RIB On The Water Experience, aansluitend barbecue en EK-voetbal op groot scherm Tijd: uur Locatie: All Sports Resort Maurik Bijeenkomsten in de regio Bedrijfsbezoek VNO-NCW Achterhoek aan Goma BV Bedrijfsbezoek VNO-NCW Twente aan Stork Plastics Machinery Donderdag 21 juni 2012 VNO-NCW Stedendriehoek Thema: Slotbijeenkomst De Ondernemersbarbecue (met partners) Spreker: Joop Alberda Tijd: uur Locatie: Linthorst Culinair, Twello Donderdag 21 juni 2012 VNO-NCW Valleiregio Thema: Food Ball In afgelopen maanden hebben weer veel leden van VNO-NCW Midden deelgenomen aan bijeenkomsten in en buiten hun regio. De leden werden uitgenodigd voor bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten, masterclasses of lunchbijeenkomsten. -In april en mei waren dat bijvoorbeeld Leuren met leeftijd van de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij, de bijeenkomst Samenwerken in tegenwind met het UWV, Laaggeletterdheid in bedrijf met de provincie Overijssel Voorjaarsexcursie VNO-NCW IJsseldelta, Zwartewaterland-cruise Donderdag 21 juni 2012 VNO-NCW Midden Voorlichtingsbijeenkomst IBAN/SEPA, het nieuwe betalingsverkeer Locatie: Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle Tijd: uur Maandag 25 juni 2012 VNO-NCW IJsseldelta, samen met VNO-NCW Noordoost-Overijssel Thema: Meet & Greet; ontmoeting tussen ondernemers, bestuurders en politici Tijd: uur Locatie: Landgoed Het Laer, Ommen en de Stichting Lezen en Schrijven en voorlichtingsbijeenkomsten over het nieuwe IBAN-betalingssysteem en het pensioenakkoord. Ook voor de ledengroepen industrie en DGA werden succesvolle bijeenkomsten georganiseerd. Ondernemersproeverij/Het Nieuwe Werken, VNO-NCW Noordoost-Overijssel IJSSELDELTA NOORDOOST-OVERIJSSEL NOORD-VELUWE RIVIERENLAND STEDENDRIEHOEK VNO-NCW MIDDEN BESTAAT UIT 12 REGIO S ACHTERHOEK ARNHEM-NIJMEGEN EEMLAND FLE VOL A ND TWENTE UTRECHT VALLEIREGIO V N O - N C W M I D D E N B I J E E N K O M S T E N Slotbijeenkomsten BIJEENKOMSTEN De dynamische vereniging van ondernemers In de maand juni staan de regionale slotbijeenkomsten op het programma en - nieuw in het bijeenkomstenprogramma -: de zeilregatta. De invulling van de slotbijeenkomsten verschillen sterk per regio. Een greep uit het aanbod: Noordoost-Overijssel en IJsseldelta organiseren een Meet & Greet met Tweede Kamerleden, provinciale en gemeentelijke politici, Rivierenland maakt kennis met RIB-varen (100 km/u over het water), Noord-Veluwe gaat sportief aan de slag bij Vadesto Outdoor en Stedendriehoek heeft Joop Alberda uitgenodigd voor de ondernemersbarbecue. Op de verenigingssite leest u verslagen, kunt u foto s bekijken en inleidingen downloaden. VNO NCW-Midden_Omslag indd :50 Bijeenkomsten De besturen en het verenigingsbureau leggen de laatste hand aan een veelzijdig bijeenkomstenprogramma voor het nieuwe seizoen. In augustus ontvangt u het volledige programma per post, maar u kunt de gegevens al eerder digitaal inzien via Ledennet, het besloten deel van de verenigingssite: Tip: vink bij het inloggen het vakje automatisch inloggen aan, dan hoeft u bij een volgend bezoek geen inloggegevens meer in te vullen. Gebruikt u Outlook, dan kunt u de bijeenkomsten automatisch in uw agenda laten opnemen. Ik heb het meegemaakt: woningcorporatie Wonion onder leiding van de inmiddels overleden Henk Veerman koos ervoor om tientallen woningen aan te besteden op een unieke nieuwe manier. In drie A4tjes werden de functies beschreven waaraan de woning moest voldoen. Het leek niet op het normale boek dikke bestekken. Een tiental consortia besloten om mee te doen. Na zes weken presenteerden de consortia in volledige openheid hun aanpak aan de opdrachtgever/gemeente. Ook de selectie werd in alle openheid gemaakt. De geselecteerde consortia konden verder en na zes weken werd weer in volledige transparantie de opdracht verleend aan het winnende consortium. Het bleek dat er innovatieve oplossingen bedacht waren, ook door consortia die niet gewonnen hadden, maar die gingen samen verder en bleken te scoren in andere aanbestedingen. Dit is een voorbeeld van een ondernemende en dus risicovolle vorm van aanbesteding. Het was een aanbesteding waarin niet om het uitvoeren van oplossingen gevraagd werd, maar om het bedenken van oplossingen van vragen die door de uitbesteder genoemd waren. Het was een risico voor zowel de aanbesteder als de deelnemers binnen de consortia. Een risico aangaan betekent echter het verkennen van nieuwe wegen, ondernemen pur sang dus. En het is mooi omdat het geleid heeft tot navolging elders in Nederland. Martin Stor Directeur Achterhoeks Centrum voor Technologie 31

17 Foto s: Jan Ezendam UWV kiest voor regionale werkgeversgerichte benadering Wij willen ondernemers ontzorgen Het UWV moet bezuinigen en niet zomaar een beetje. Duizenden banen gaan verloren en de taken op het gebied van arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid worden sterk beperkt. Tegelijkertijd worden gemeenten belast met de uitvoeringstaken rondom de wet Werken naar Vermogen. Als gevolg van deze ontwikkelingen kiest het UWV voor een nieuwe rol en een werkgeversgerichte benadering. Genoeg stof voor een levendige discussie, zo bleek tijdens de bijeenkomt Samenwerken in Tegenwind Begin april stroomde het conferentiecentrum Cantharel in Apeldoorn vol met leden van VNO-NCW Midden. De grote belangstelling lag in de lijn der verwachting. Anno 2012 staat bij werkgevers het optimaliseren van de arbeidsmarkt structureel in het lijstje topprioriteiten. De veranderende positie van het UWV is daarmee een belangrijke ontwikkeling die het bedrijfsleven direct aangaat. Dat zagen ook de hoofdrolspelers van de bijeenkomst: dagvoorzitter Werner Ludwig, directeur van VNO-NCW Midden, Tineke Bakker-van Ingen, voorzitter van VNO-NCW Midden en Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van het UWV. Paling begon met een toelichting op de ontwikkelingen binnen zijn organisatie. Het kabinet gaat sterk bezuinigen en dat zal vanaf 2013 grote gevolgen hebben voor onze dienstverlening. Het onderscheid dat gemaakt moet worden is dat tussen mensen met een korte en een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Van de 1,2 miljoen werkzoekenden maken we ons het minste zorgen om de vierhonderdduizend die goed bemiddelbaar zijn. De regering heeft geen onduidelijkheid laten bestaan. Het budget voor zaken als reintegratie en scholing is voor deze groep vanaf volgend jaar nul euro. Dat hakt erin voor het UWV Werkbedrijf. Ruim vijftig procent van onze mensen moet op zoek naar een baan en we kiezen voor een fundamenteel nieuwe werkwijze. De toekomst is digitaal. We gaan alle bestaande vacatures en cv s via het internet publiceren. De eerste drie maanden zijn werkzoekenden sowieso op zichzelf aangewezen, daarna is maar zeer beperkt persoonlijk contact mogelijk. Goed bemiddelbaren komen op eigen kracht met behulp van onze e-diensten wel aan de slag, zo is de gedachte. Voor wat betreft onze samenwerking met bedrijven staat ontzorgen centraal. In dat kader moet ook het inrichten van dertig servicepunten in Nederland, waar werkgevers terecht kunnen met al hun vragen over arbeidsvoorziening en sociale zekerheid, worden gezien. Zorgen Bakker reageerde positief op het verhaal van Paling. Er is sprake van tegenwind op alle fronten. Maar ook tegenwind doet vliegers opstijgen. Problemen zijn er om samen op te lossen, de vraag is hoe we dat gaan doen. Samenwerking in een werkgeversgerichte benadering, in combinatie met digitalisering van de dienstverlening, is een goed uitgangspunt. Gezien de toenemende vergrijzing hoeven we ons minder zorgen te maken over goed bemiddelbare krachten. VNO-NCW ziet ook veel in een regionale benadering van de arbeidsmarkt en verwacht dan ook veel van de werkgeverservicepunten. Maar de nieuwe aanpak moet zich natuurlijk in de praktijk gaan bewijzen. En dit alles geeft nog geen antwoord op de vraag hoe we met die groep van achthonderdduizend mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt omgaan, al die mensen die bijvoorbeeld onder de WIA, Wajong of Ziektewet vallen. Voor werkgevers is ook dat een belangrijke zaak, vanuit het oogpunt van social inclusion en omdat we in de toekomst gewoonweg iedereen nodig hebben. Samen Paling ziet de aandacht voor mensen die het het moeilijkst hebben op de arbeidsmarkt toenemen. Hij noemt daarbij bijvoorbeeld afspraken die binnen cao s worden vastgelegd. Tegelijkertijd ziet hij de verantwoordelijkheid voor die groep verschuiven naar gemeenten als in 2013 de wet Werken naar Vermogen geëffectueerd wordt. Maar bij een regionale, werkgeversgerichte benadering hoort ook samenwerking met de gemeentes. We moeten de arbeidsmarkt binnen lokale netwerken flexibel aanpakken en optimaliseren. Er is wat dat betreft ook een hele nieuwe wind aan het waaien en je ziet een verandering in mentaliteit bij iedereen. Dat de samenwerking waar Bakker en Paling voor staan werkt, wordt bewezen in de Achterhoek en Utrecht. Dat blijkt uit een tweetal korte presentaties van best practices. In Utrecht heeft de NS in samenwerking met het UWV zo n 150 arbeidsplaatsen gevuld met zogenaamd moeilijk bemiddelbaren. In de Achterhoek zijn de resultaten van samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid binnen het werkgeverservicepunt zeer hoopgevend. Beide successen zijn te danken aan een pragmatische houding; korte lijnen en gewoon doen. Boezem Geen ambtenarij, snelheid, duidelijkheid, kappen in het woud van regels en formulieren, minder financiële risico s. Het zijn enkele geluiden uit de zaal; zaken die het in dienst nemen van mensen uit de onderkant van de arbeidsmarkt zou vergemakkelijken en echte samenwerking tussen UWV en bedrijfsleven kan bevorderen. In een nagesprek speelt Paling de bal terug. Het UWV staat voor ondernemers niet gelijk aan vrolijke zaken. Het gaat vaak over ziekte en ontslag met alle bijbehorende regelgeving. Maar het UWV van de toekomst is niet die uit het verleden. En ik wil de discussie rondom de mensen die nu om wat voor een reden dan ook echt niet aan de bak komen los zien van dit soort zaken en op een fundamenteler niveau voeren. Je mag kritisch kijken naar het UWV en de politiek. Maar ook bedrijven mogen soms de hand wat meer in eigen boezem steken, bijvoorbeeld door hun processen tegen het licht te houden. Zo zoeken heel wat bedrijven naar schapen met vijf poten vanuit het oogpunt van winst in flexibiliteit door taakintegratie. De vraag is of dat altijd nodig is en daardoor niet te veel mensen buiten de boot vallen. Hoe dan ook, op dit moment zie je de zaak aan alle kanten bewegen. En ik ben ervan overtuigd dat uit de bezuinigingen bij het UWV heel wat positieve dingen voort kunnen komen, hoewel dat in het vooruitzicht van duizenden collega s die binnenkort op zoek moeten naar een nieuwe baan natuurlijk niet iets is wat je van de daken schreeuwt. 33

18 Masterclass Dynamic Companies Ondernemers kunnen wat van elkaar leren! De Drive Ondernemers kunnen wat van elkaar leren. Dat is het uitgangspunt van VNO-NCW Midden en Deloitte met een nieuw gezamenlijk initiatief: de masterclass Dynamic Companies. Foto s: JAV Studio s, Assen Dynamic Companies is een masterclass die de deelnemers inzicht geeft in hoe hun onderneming op een verantwoorde en evenwichtige manier verder kan groeien. In eerste instantie benaderd vanuit een theoretisch model, waarvan de praktische toepasbaarheid is bewezen. Maar in tweede instantie vooral ondersteund door de praktijk. En dat houdt in dat niet alleen de ondernemingen dynamisch zijn, maar zeker ook de bijeenkomsten. De masterclass bestaat uit een zestal workshops, waarin de volgende aspecten worden behandeld: - Strategie en beleidsvorming - Organisatie en processen - Besturing en beheersing - Informatietechnologie - Mens en Cultuur - Leiderschap Groepssamenstelling VNO-NCW Midden biedt leden de gelegenheid om deel te nemen aan de Masterclass Dynamic Companies. Om in alle openheid te kunnen discussiëren is het van belang dat de deelnemers geen concurrenten van elkaar zijn en dat ze vergelijkbaar zijn in omvang en compleetheid. Martijn van Rensch van Deloitte, spreker en medeinitiatiefnemer van de masterclass Dynamic Companies: De masterclass is beschikbaar voor leden van VNO- NCW Midden en gericht op DGA s en directeuren van middelgrote en grote ondernemingen. Resultaat Elke workshop bestaat uit een theoretisch deel en discussie. Aan het einde van elke workshop vult elke deelnemer een vragenlijst in. Zo ontstaat na afloop van de masterclass een totale bedrijfsscan. Deloitte maakt hiervan op haar beurt een rapportage voor de deelnemende bedrijven. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van de eigen organisatie afgezet tegen die van vergelijkbare bedrijven en worden concrete handreikingen gedaan om de onderneming meer in balans te brengen, waardoor de prestaties zullen verbeteren. Het uiteindelijke resultaat van de masterclass is per deelnemer en per onderneming verschillend. Voor de ene deelnemer is de uiteindelijke rapportage het startpunt om een nieuwe businessplanning te gaan maken, terwijl de ander zal kijken naar bepaalde onderdelen om die in zijn dagelijkse praktijk toe te passen. Ervaringen VNO-NCW Noord heeft inmiddels goede ervaringen met de masterclass. De deelnemers gaven een 8 als gemiddelde waardering. Reden voor VNO- NCW Noord om nieuwe masterclasses te organiseren. Interesse? Bent u lid van VNO-NCW Midden en geïnteresseerd in de Masterclass Dynamic Companies? In het najaar starten we met de eerste workshop in Zwolle. Kijk voor meer informatie op onze website of stuur een mail naar Martin Scholma, directeur en eigenaar Scholma Groep Tijdens de workshops heb ik voor mij al bekende theoretische elementen in een hele nieuwe samenhang leren zien. De workshops heb ik als een hele natuurlijke vorm van coaching ervaren, die heel dicht bij jezelf blijft. Gerd Lindemann, directeur en eigenaar Holtrop& Jansma Ik wilde graag weten waar onze organisatie op dit moment staat. Ik zie het als een herijking van onze organisatie ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen. Thom Sijs, General Manager Jellice Emmen Eigenlijk weet je heel goed wat er in je onderneming verbeterd zou moeten worden. Maar meestal werken we op de automatische piloot en ontbreekt ons de tijd om de organisatie eens van een afstandje te bekijken. De masterclass is voor mij een hulpmiddel om effectiever en efficiënter naar je eigen onderneming te kijken. Tekst: Ingrid Hogenkamp, Werken op een eiland is ontzettend inspirerend Anderhalf jaar geleden begon Wim van Baal als senior consultant bij All Sports Resort Maurik (onderdeel van Hotel van der Valk). Het resort ligt centraal in Nederland in een natuur- en waterrijke omgeving op het Eiland van Maurik, even buiten Tiel in het hart van de Betuwe. Toegegeven; een werkomgeving als deze, heeft niet iedereen. Van Baal: Ons resort strekt zich uit over de eilandengroep; elke locatie heeft een eigen sfeer en functie. Er is ruimte voor avontuurlijke evenementen en teambuildingsactiviteiten, maar ook vergaderingen, beurzen en trouwerijen kunnen hier gehouden worden. Werken op een eiland temidden van water en natuur is erg inspirerend. Het prikkelt je creativiteit, en juist die creativiteit is belangrijk om een succesvol concept neer te zetten. Om creatief te kunnen zijn, denkt Van Baal graag buiten de kaders van traditioneel leidinggeven en de alom bekende piramidestructuur. Ons team is jong en ambitieus, die ambitie wil ik stimuleren. Daarom vind ik het belangrijk medewerkers ruimte en mogelijkheden te bieden om hun eigen talenten te ontdekken en te versterken. Een succesvol team ontstaat wanneer je individuen laat doen waar zij goed in zijn. Dan wordt werken ook veel leuker en daardoor kun je elkaar stimuleren om te blijven innoveren en creatief te zijn. En dat is volgens Van Baal niet alleen bevorderlijk voor de teamspirit, maar het heeft ook zijn weerslag op bezoekers. Ik merk het als ik door ons resort heen loop. Geweldig om zo veel enthousiaste mensen bij elkaar te zien! Foto: Arthur van Leeuwen 35

19 Bedrijf: Kuijpers Naam: Michel Beekwilder Functie: vestigingsleider Lid van VNO-NCW Midden sinds: 2010 Wat doet uw bedrijf? We ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in de utiliteit en industrie. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, scholen, musea en sportcomplexen. Zo werken we momenteel aan het nieuwe trainingscomplex van Vitesse op Papendal. Onze missie is bijdragen aan een aantrekkelijk milieu om in te leven en te werken. Want als familiebedrijf vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij de maatschappij. Wij hebben zorg voor de omgeving waarin wij leven. Wat is uw ambitie? In 2013 de best presterende zelfstandige en onafhankelijke technisch dienstverlener in Nederland zijn. Onze sterke klantgerichtheid gecombineerd met aandacht voor de ontwikkeling en belangen van onze medewerkers moet daarvoor gaan zorgen. Met Kuijpers Ecopartners richten we ons op duurzaamheid en begeleiden we ondernemingen bij het realiseren van praktisch toepasbare, duurzame energieoplossingen in gebouwen. Tot slot willen we onze betrokkenheid bij klanten en projecten vergroten. Dit door nog eerder in het proces aan tafel te zitten en met behulp van klanttevredenheidsonderzoeken de tevredenheid en ontwikkelingen bij de klant nauwgezet volgen. Waarom moeten leden u bellen? Bij Kuijpers weten we van aanpakken. We werken flexibel en resultaatgericht. We zijn een familiebedrijf, regionaal georganiseerd en hebben zeven vestigingen in Nederland. De lijntjes naar onze klanten zijn daardoor altijd kort. Kuijpers Installaties Arnhem BV De Overmaat AH Arnhem T: E: I: Naam: Bert Gravendeel Bedrijf: Gravendeel Advocaten Functie: advocaat & maat Lid van VNO-NCW sinds: maart 2011 Wat doet uw bedrijf? Gravendeel advocaten is gespecialiseerd intellectuele eigendom (IE-recht). Denk aan uw merken en auteursrechten. Het gaat over inbreuken of licenties of bescherming via registraties. Daarnaast richten we ons op Technologie- en Internetrecht. Dit kan gaan over databanken, octrooien en geheime know-how (receptuur) en ICT-recht. Het gaat om namaak, licenties (royalty s), aansprakelijkheid en schade. Gevoel voor commerciële onderhandelingen, ervaring en deskundigheid zijn hier dé pijlers. We werken in heel Nederland en in het buitenland werken we met vergelijkbare kantoren. Gravendeel advocaten richt zich op oplossingen voor uw commerciële monopolies. De rode lijn is eerlijke mededinging. En die mededinging staat centraal in het Europees aanbestedingsrecht. Want als u ondernemer bent die ict-producten/-diensten aanbiedt, komt u met de inkopende (aanbestedende) overheid in aanraking. Hier komen kennis over (ict-) techniek en mededingingsregels samen. Wat is uw ambitie? Gravendeel advocaten richt zich op juridische oplossingen voor ondernemers bij de toepassing van hun commerciële en industriële monopolies. Onze interesse is de bescherming en het commerciële benutten van uw eigen juridische monopolies. Wanneer moeten leden u bellen? Leden kunnen ons bellen voor advies over bescherming van merken, handelsnamen, uitvindingen, domeinen, databanken, software, ict-contracten, ict-aansprakelijkheid. Procederen om namaak tegen te gaan of vermeende namaak tegen te spreken. Gravendeel Advocaten Schuttersweg PZ Hilversum T: F: (e-fax) E: I: Bedrijf: Univé Oost Naam: Toine Faber Functie: Directeur / Bestuurder Lid van VNO-NCW sinds: 2012 Wat doet uw bedrijf? Univé is een verzekeraar zonder winstoogmerk. Een maatschappij die haar ledenverzekerden en hun belang centraal stelt. Univé Oost maakt deel uit van de landelijke Univé-organisatie. Met veertien vestigingen verspreid door de gehele Achterhoek en een groot deel van Twente, is er altijd een Univé-kantoor in de buurt. Men kan bij ons terecht voor verzekeringen en financieel advies, zowel zakelijk als particulier. Wij bieden een totaalpakket aan verzekeringsproducten en hypotheken. Wat is uw ambitie? Opnieuw worden uitgeroepen tot beste zakelijke verzekeraar in Nederland. Univé is in 2011 voor de zesde keer uitgeroepen tot beste zakelijke verzekeraar van Nederland. Blauw Research voerde voor zakenblad Incompany een klanttevredenheidsonderzoek uit onder zakelijke beslissers uit het midden- en grootbedrijf en kwam opnieuw tot deze conclusie. De waardering blijkt niet gering. Univé behaalde in alle categorieën (service, prijs, know-how en resultaat) de hoogste beoordeling. Wanneer moeten leden u bellen? Waarom Univé? Wij bieden prima bedrijfsverzekeringen, kennen de zakelijke markt en geven graag advies op maat. Graag laten wij de leden ervaren waarom wij zijn gekozen tot de meest klantvriendelijke verzekeraar! Univé Oost Barkenkamp EL Groenlo T: (lokaal tarief) E: I: Bedrijf: Romein Beton BV Naam: Jan Kroon Functie: algemeen directeur Lid van VNO-NCW Midden sinds 2012 Wat doet uw bedrijf? Wij maken klantspecifieke elementen van prefabbeton, met name voor de infrastructuur. Voor rijkswegen produceert ons bedrijf geluidsschermen en viaducten. Maar ook in woonwijken zijn we actief, met de bouw van toegangsbruggen, duikers onder wegen en fietstunnels. Om dat te realiseren hebben we alles in eigen huis. Van de productie van beton tot het maken van modellen en het verzorgen van de montage; ook engineering hebben we zelf in huis. Wat is uw ambitie? We willen laten zien dat we een heel innovatief bedrijf zijn. Momenteel doen we dat met ultrahoge sterkte beton (UHSB) dat we voornamelijk in eigen huis hebben ontwikkeld. Dat beton is zeker twee keer zo sterk als gangbaar beton. Dat biedt heel veel perspectieven, bovendien heeft het een veel langere levensduur. We werken bovendien heel hard om onze processen steeds LEAN-er te maken en lopen daarin voorop in de branche. Waarom moeten leden u bellen? Juist omdat we alles in eigen hand houden, zijn we niet afhankelijk van anderen. Daardoor kunnen klanten echt op ons bouwen. Logistiek gezien doen we het ook heel erg goed. Daarom worden we steeds meer gevraagd voor complexe infrastructurele opdrachten. Dus doen we steeds meer zaken met grotere aannemers in design en constructprojecten. Romein Beton BV Dalwagen CB Dodewaard T: E: I: Bedrijf: Belpa B.V. Naam: Henk Barten Functie: Managing director Lid van VNO-NCW sinds: Maart 2012 Wat doet uw bedrijf? Belpa is een producent en leverancier van onder meer transformatoren, voedingen, DC/ AC-omvormers en EMC-netfilters. Daarnaast is Belpa uitgegroeid tot een vooraanstaand bedrijf op het gebied van totaaloplossingen binnen het segment Energievoorziening binnen de Elektrotechniek. Er zijn naast conventionele oplossingen ook ruimschoots vernieuwende mogelijkheden voor concepten en producten die worden toegepast binnen de marktsegmenten industrie, renewable energy en elektro medische techniek. Wat is uw ambitie? Om de kennis die in de loop der jaren is opgebouwd als een soort van kenniscentrum nog meer body te geven en breder inzetbaar te kunnen maken. Daardoor zijn we instaat om continu stappen te blijven maken om het technologisch niveau binnen de hele onderneming te verhogen. Op deze wijze kunnen we samen met onze partnerbedrijven komen tot optimale oplossingen voor onze standaard producten, de complexere opdrachten alsook de verdere uitbreiding van onze aanvullende activiteiten tegen aanvaarbare productprijzen en tarieven. Wanneer moeten leden u bellen? Leden moeten ons bellen als ze samenwerking zoeken met een bedrijf waar Innovatie en Kennis met hoofdletters staan geschreven in de activiteiten. Het zijn de sleutelwoorden in deze proactieve organisatie bij het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten en concepten, waarbij het oog gericht is op de toekomst. Belpa B.V Nobelstraat CG Harderwijk T: F: E: I: Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk van Midden-Nederland. Stel u voor in de rubriek Aangenaam, adverteer of plaats een wervend artikel in Middelpunt en bereik duizenden decisionmakers in uw regio. Meer informatie: Tamara Dortmans:

20 Advertorial Met originaliteit verslaat u de grote budgetten! Meer weten over Online Marketing? Neem dan contact op met: Wija Rijksweg PH Hoogersmilde Om op te vallen, had je vroeger een grote zak met geld nodig. Je kocht zendtijd op televisie of radio. Met de opkomst van het internet verschoven deze budgetten naar bedrijven als Google. Het werkt zo: wie het meest betaalt, is het meest in beeld. Simpel. Social media veroorzaken een nieuwe verschuiving in de schreeuw om aandacht. En dát werkt zó: zorg ervoor dat mensen jouw reclameuiting zó leuk vinden dat ze hem vrijwillig willen delen met al hun vrienden! En dan gaat de massa reclame maken voor jouw product of dienst. Logisch dat de kosten drastisch naar beneden kunnen. Het enige criterium? Maak iets dat aanslaat bij het publiek. Zo wordt creativiteit (gelukkig!) weer belangrijker dan een budget. A-merken zijn altijd geïnteresseerd in grote evenementen. Ze betalen een fortuin om hun naam exclusief te koppelen aan een groot sportevenement als het EK komende zomer. In ruil daarvoor bannen de organisatoren de rest van de merken uit hun stadions. Afgelopen Wereldkampioenschap Voetbal liet Bavaria een stel meiden in een Bavariajurk dansen in een van de Afrikaanse stadions. Daar was sponsor Budweiser, die het volle pond had betaald, niet blij mee! Het kwam de meiden op een celstraf! te staan. Maar wie kreeg de meeste aandacht? Juist! Bavaria was in alle opzichten winnaar. De grote baas van het aankomende Europees Kampioenschap heeft daar nu op een persconferentie een stokje voor gestoken. Het antwoord van Bavaria? Een beetje plakken en knippen en..de eerste klap is al weer uitgedeeld! Bekijk hier het fimpje dat als viral al de hele wereld is overgegaan. Inspirerend, vindt u niet?? Het filmpje is te bekijken op onze website: Colofon Welcome back José Middelpunt is een uitgave van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, het regionale netwerk van VNO-NCW voor ondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. We zijn dé ontmoetingsplek in de regio en behartigen de belangen voor onze leden: ondernemers en managers met een eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven. Middelpunt verschijnt zesmaal per jaar en wordt verspreid onder de leden en relaties van VNO-NCW Midden. Oplage: 2750 exemplaren. Informatie over lidmaatschap VNO-NCW Midden: Verenigingsbureau, T , nl of kijk op Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 oktober van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan de ledenadministratie van VNO-NCW Midden, Postbus 10475, 7301 GL Apeldoorn. Uitgever: De Winter media groep, Uden Projectmanagement: Drs. Marco de Jonge Baas (De Winter Mediamakers) Redactie en projectcoördinatie: Gerreke de Weijer en Marsha Krosenbrink (VNO-NCW Midden) De Winter Mediamakers Ontwerp en vormgeving: De Winter media groep Advertentie-acquisitie: Tamara Dortmans, Michelle Olijve De Winter Mediamakers Druk: BDU, Barneveld Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of op enige andere wijze gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de advertorials. Begin 2011 kwam de diagnose keihard binnen. Na ruim een jaar vol onderzoek, operaties, chemo, bezoeken aan specialisten en werken aan het herstel is collega José Vermeulen, regiosecretaresse van VNO-NCW Rivierenland en VNO-NCW Twente, begonnen aan een leven na borstkanker. Al die tijd ben je zeer betrokken gebleven bij het werk en je collega s. Zodra het maar enigszins mogelijk was zat je weer achter je bureau, klaar voor de leden. Met minimale energie, maar vol vertrouwen. Wat heb je een doorzettingsvermogen en een wilskracht laten zien. Petje af. Fijn dat je er weer bent José!

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten!

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Regiomanager MKB- Nederland/ coördinator regio Hans Bakker, regiomanager MKB- Nederland/regionaal aanbestedingsbeleid coördinator aanbesteden Informeert Ontmoet

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring 1. Inleiding Woensdag 16 november 2011 organiseerde de Pangea Groep in samenwerking met Margot de Ruiter, proces en projectmanagement

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen, Toespraak CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de ingebruikname van de Da Vinci-operatierobot in de Isala klinieken op 6 juli 2011, 17.15 uur. Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een bijzonder welkom op deze ledendag van EVO. Een dag

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Een initiatief van Stichting Voorne-Putten inqbate. Voorne-Putten heeft te maken met vergrijzing en bevolkingskrimp. De beste manier

Nadere informatie

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together 3 oktober 2014 o D Innofood 2.0 Building Business Together Innofood heeft een nieuw gezicht. Het proces heeft anderhalf jaar geduurd. Nu is het proces

Nadere informatie

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014)

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014) REISWERK MASTERCLASSES FOCUS OP DE KLANT, FOCUS OP VERANDERING Reiswerk en hebben een serie masterclasses ontwikkeld rondom het thema Focus op de Klant, Focus op Verandering, die de reisprofessioneel op

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Stageverslag. Eddy van Hijum

Stageverslag. Eddy van Hijum Stageverslag Eddy van Hijum Zwolle, 11 december 2015 Voorwoord Als provincie Overijssel hebben we de ambitie de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland te zijn. Om deze ambitie te kunnen

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

KvK 24470061 BTW NL151091264B01 IBAN NL90 RABO 0152 3988 21

KvK 24470061 BTW NL151091264B01 IBAN NL90 RABO 0152 3988 21 Sponsorbrochure Stichting Rotterdam Volleybal Freek van Leeuwenstraat 1 3059 TN Rotterdam KvK 24470061 BTW NL151091264B01 IBAN NL90 RABO 0152 3988 21 www.rotterdamvolleybal.nl info@rotterdamvolleybal.nl

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 20 december 2011 Tijd:

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven September 2008 Een nieuwe naam, een nieuw model Ook dit jaar kent onze Regio Top 40 weer enkele verrassende uitkomsten. Lees in deze uitgave hoe winnaars

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was

Nadere informatie

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 Workshop Schoonmaak Regionale bijeenkomst PIANOo Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 1 Programma Eerste ronde Nico Koch, beleidssecretaris OSB Schets van de schoonmaakbranche Trends

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Ontwikkelingen in Nederland _ 20% van Nederlandse bevolking heeft een allochtone achtergrond _ 50% bewoners grote

Nadere informatie

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Hét carrière-evenement voor de financiële branche Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Carrière-evenement voor de financiële branche Marcommunity organiseert op zaterdag 21 mei 2011 de eerste

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie