werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 02 MAART 2015 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: POLITIEBONDEN Samen in actie voor een beter CAO-aanbod NIEUW WERKPAK Geschikt voor alle operationele politiefuncties? ABP-AANVULLING Ambtenarenbonden met succes in actie voor instandhouding jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Exit Opstelten Aan een politieke loopbaan kan abrupt een eind komen. Dat bleek maar weer in het geval van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. Op vrijdagmiddag 6 maart had hij de CAO-eisen van de gezamenlijke politiebonden nog in het openbaar afgedaan als niet reëel. Op maandagavond 9 maart was hij gedwongen bekend te maken dat hij de koning zijn ontslag had aangeboden vanwege het onjuist informeren van de Tweede Kamer. In de dagen daarna kreeg Opstelten door prominente VVD ers veel lof toegezwaaid voor zijn prestaties als minister, met name voor de Nationale Politie. Daar valt wel wat op af te dingen. De NPB heeft hem van begin af aan gewaarschuwd dat het reorganisatieplan ernstige weeffouten bevatte. Die brachten grote risico s met zich mee, waaronder overbelasting van het personeel. Vorig najaar bleek uit interne rapporten dat Opstelten er verstandig aan had gedaan naar onze waarschuwingen te luisteren. De Tweede Kamer dwong hem uiterlijk 1 mei 2015 een aangepast realisatieplan te presenteren. In mijn ogen zou het dan ook onterecht zijn als hij de geschiedenis zou ingaan als de man die de Nationale Politie tot een succes maakte. Vakbondsacties Op de avond dat ik dit schrijf is nog niet bekend wie de opvolger van Opstelten wordt. Ik hoop op iemand die inziet dat het laatste CAO-aanbod van zijn voorganger een klap in het gezicht van het politiepersoneel was. Hij bleek opnieuw van plan hun beloning de komende jaren zo min mogelijk te verbeteren en tegelijkertijd flink te hakken en snijden in andere arbeidsvoorwaarden. Het is dus niet verrassend dat de NPB en de andere politiebonden begin maart heel snel tot het gezamenlijke besluit kwamen om hun leden tot vakbondsacties op te roepen. Eén dag later trad Opstelten af. Sommige collega s vroegen zich af of de acties niet moesten worden stopgezet totdat een nieuwe minister benoemd was. Het antwoord is nee. Ten eerste worden de CAO-onderhandelingen niet door de minister zelf gevoerd. Hij is wel degene die de politieke lijn bepaalt en die de politieke moed moet opbrengen om bijvoorbeeld binnen het kabinet om extra geld voor een bepaald doel te vragen. De onderhandelingen worden echter gevoerd door een team van zijn topambtenaren. Ten tweede is het zaak ook de burgers en zoveel mogelijk andere politieke spelers te overtuigen van de noodzaak van een beter CAO-aanbod niet in de laatste plaats de rest van het kabinet. En ten derde hebben vakbonden in een rechtsstaat de mogelijkheid om door acties de druk op een werkgever op te voeren, maar wel op een zorgvuldige manier: geleidelijk van zachtere naar hardere acties, met tussentijds voldoende gelegenheid voor de werkgever om te reageren. Stakingskas Tijdens de ledenbijeenkomsten begin maart was duidelijk te merken hoe teleurgesteld de collega s zijn over de schraperige CAO-voorstellen van de werkgever. De bereidheid om mee te werken aan harde acties moet dan ook niet onderschat worden. Mochten we bijvoorbeeld over gaan tot het organiseren van werkonderbrekingen, dan moet je de betreffende uren met een speciale code registreren in BVCM. Besluit de werkgever uiteindelijk loon in te houden, dan kunnen NPB-leden rekenen op een tegemoetkoming uit de eigen stakingskas van de bond en uit het weerstandsfonds van de vakcentrale FNV. In dit bondsblad veel informatie over het CAO-conflict. Kijk voor het laatste actienieuws op de speciale Facebook-pagina Politieacties en natuurlijk ook op onze eigen website Graag tot ziens bij onze acties de komende weken! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015

3 bladwijzer 4 VAKBONDSACTIES De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie moet de politiebonden een beter CAO-aanbod doen dan de op 9 maart afgetreden Ivo Opstelten. Om hem zover te krijgen hebben de NPB, ACP, ANPV en VMHP op zondagavond 8 maart het startsein gegeven voor collectieve vakbondsacties. In dit bondsblad alles over de voorgeschiedenis van het CAO-conflict, over wat er precies op het spel staat en over hoe je het verloop van de acties kunt volgen. Kom op voor onze arbeidsvoorwaarden en sluit je aan bij de actievoerders! KLEDING EN BEWAPENING Moeten er meerdere versies van het nieuwe werkpak komen inclusief uiteenlopende bewapeningsvoorschriften? Over dat vraagstuk heeft de NPB in februari in een aantal eenheden ledenbijeenkomsten gehouden en op vrijdag 27 februari een landelijke brainstormsessie met het bestuur op het NPB-hoofdkantoor in Woerden. Daarbij waren veel collega s van de Forensische Opsporing (FO) aanwezig, maar ook medewerkers uit andere disciplines. 18 VASTE PRIK BUSKER 2 Puzzel 27 FNV Voordeel 28 Contact met de NPB 30 Maak een collega lid! 33 NPB-voordeeltjes 34 De Blauwe Diender 35 Computerhoek 36 coverfoto Ben Donkers Het volgende bondsblad verschijnt op 16 mei Kopij uiterlijk dinsdag 28 april 2015 aanleveren bij de redactie Werk en inkomen algemeen Politiebonden in actie voor een betere CAO 4 Een goede CAO krijg je niet kado! 6 Han Busker: NPB-leden overvragen NIET! 7 Een nieuwe aanval op de arbeidvoorwaarden 8 Gezamenlijke CAO-inzet politiebonden 10 Uit het overleg met de minister 12 NPB wil duidelijkheid over aanvragen HPK-status 13 NPB wil duidelijkheid over uitbetaling TBF 15 Uniform en bewapening 18 NPB-leden: nieuw werkpak niet voor alle functies geschikt 19 Inbedding Politieacademie in de Nationale Politie 20 Individuele belangenbehartiging Doorbetaling toelagen tijdens vakanties UPDATE 26 NPB Health NPB Health geeft startbewijzen Boskamprun weg 22 Grand Prix Gerard Verhulst 22 NPB Senioren Ambtenarenbonden in actie voor behoud APB-aanvulling 16 Driekwart eeuw NPB-lid 17 PZP Seniorenpolis Verenigingsnieuws Fris en fruitig contact maken 23 Aanvullende NPB-rechtshulpverzekering DAS 25 jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 Politiebonden in actie voor een betere CAO foto: jos van nieuwenhuizen De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie moet de politiebonden een beter CAO-aanbod doen dan de op 9 maart afgetreden Ivo Opstelten. Om hem zover te krijgen hebben de NPB, ACP, ANPV en VMHP op zondagavond 8 maart het startsein gegeven voor vakbondsacties. Om te beginnen zijn de collega s in de wijkteams opgeroepen om vanaf maandag 9 maart over te gaan op het uitdelen van zoveel mogelijk actiebonnen. Dat wil zeggen: alleen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid een bekeuring uitschrijven en in alle andere gevallen volstaan met een waarschuwing en het verstrekken van een speciale actiebon. Een publieksvriendelijke actie, die de openbare orde en veiligheid niet belemmert, maar die de staatskas behoorlijk wat inkomsten kan schelen als de minister de bonden dwingt haar langere tijd vol te houden. Maandag 9 maart was ook de dag dat op het NPBhoofdkantoor in Woerden het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de gezamenlijke politiebonden operationeel werd. Dit is een tot zenuwcentrum van de acties omgebouwde vergaderzaal, waar dagelijks Overleg in het LAC, met aan tafel onder andere de LAC-coördinatoren Ben Kenters (NPB-kaderlid) en Rob Andringa (NPB-hoofdbestuurder). van s ochtends vroeg tot s avonds laat kaderleden en medewerkers van de NPB, ACP, ANPV en VMHP in de weer zijn om acties praktisch uit te werken en in goede banen te leiden. Onderdeel daarvan zijn het laten maken en verspreiden van actiemateriaal en het aanzeggen van acties bij de werkgever. Tegenover dit landelijke team staan de regionale Actie- en Communicatieteams (ACT s): groepen kaderleden die op de werkvloer het uitvoeren van acties ter hand nemen. LET OP: Zowel het LAC als de Actie- en Communicatieteams draaien grotendeels op de inzet en het enthousiasme van collega s. Voel je er wat voor om ook op een of andere manier een bijdrage te leveren? Neem dan contact met het ACT in jouw eenheid of met het LAC: of Dijsselbloem Op zaterdagmiddag 14 maart hebben actievoerders van de NPB, ACP, ANPV en VMHP minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem geconfronteerd met hun onvrede over het CAO-aanbod van het kabinet Rutte voor het politiepersoneel. Dat gebeurde in Bergen Op Zoom, waar de PvdA-minister op campagne was voor de Provincale Staten-verkiezingen van woensdag 18 maart. De actievoerders vroegen de minister van Financiën die bij de onderhandelingen over ambtenaren-cao s op de achtergrond een cruciale rol speelt om meer politieke waardering voor het politiewerk. Ook deelden ze in de binnenstad informatie uit over het CAOconflict tussen de bonden en het kabinet. Dat leidde vrijwel uitsluitend tot positieve reacties, aldus NPBactievoerder Bouke Bakker. Er is niemand die zegt: wat raar dat jullie je hier zo druk staan te maken. Je hoort alleen maar: wij begrijpen dat best. Jullie verdienen wel wat meer. 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

5 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem samen met een aantal actievoerders voor een beter CAO-aanbod voor het politiepersoneel. foto: rob de haas Bonnenactie Vanaf maandag 16 maart zijn naast de wijkteams ook de verkeershandhavingsteams (VHT s) en de radarwaarnemers opgeroepen tot het tonen van een zekere coulance richting de burger. Het LAC voorzag in richtlijnen om aan deze actie invulling te geven, bijvoorbeeld bij radercontroles een iets hogere drempelwaarde instellen dan normaal en bij lasercontroles pas bekeuren bij een iets hogere overschrijding van de maximumsnelheid. Bij staande verkeerscontroles moest altijd gewoon een bekeuring worden uitgeschreven voor straf- en alcoholzaken. Bij rood licht, gordel en handheld bellen moest zorgvuldig worden gekeken naar de gevaarzetting. Actiebon In plaats van een officiële bekeuring kunnen collega s de burgers een door de bonden geproduceerde actiebon meegeven, met daarop in het kort de reden voor de actie. Deze bonnen worden sinds vrijdag 6 maart verspreid, onder andere in blokjes van twintig exemplaren. Toen dit bondsblad naar de drukker ging stond de teller op geproduceerde blokjes. Daarnaast kunnen ACT s desgewenst zelf actiebonnen bijprinten; daartoe is een speciale PDF beschikbaar gesteld (vier actiebonnen op een A4-tje). ATH-personeel Vanaf maandag 23 maart hebben de politiebonden de ATH-collega s opgeroepen alleen nog overuren te draaien als dat naar hun oordeel noodzakelijk is en zich in alle andere gevallen strikt aan hun werktijden te houden. Diezelfde dag kwamen polsbandjes beschikbaar waarmee ATH-medewerkers kunnen laten zien dat ze de acties van de politiebonden steunen, bijvoorbeeld door geen overuren meer te draaien, het niet langer aannemen van de diensttelefoon buiten kantooruren en in je voic bericht laten weten dat je actie voert voor een beter CAO-aanbod en dus niet zult reageren. De beuk erin! Ook dit keer hebben de bonden weloverwogen gekozen voor een opbouw van zachtere naar hardere acties. En ook dit keer leverde dat de nodige kritiek op van collega s die vinden dat de beuk erin moet hup, meteen massaal het werk neerleggen. Deze collega s lijken over het hoofd te zien dat we met z n allen leven en werken binnen een rechtsstaat en dat we ons aan de spelregels daarvan niet zomaar kunnen en (wat de politiebonden betreft) ook niet willen onttrekken. Een van die spelregels luidt dat vakbonden de druk op een werkgever geleidelijk moeten opvoeren en hem gaandeweg dat proces van tijd tot tijd de gelegenheid moeten geven om te reageren. Houden bonden zich niet aan deze zorgvuldigheidseis, dan heb je grote kans dat de rechter ingrijpt. Een zekere opbouw van zachter naar harder is dus strategisch onvermijdelijk, wil je niet meteen een gerechtelijk verbod aan je broek krijgen. jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 Een goede CAO krijg je niet kado! foto: ben donkers Politieacties Volg het laatste nieuws over de CAO-acties van de NPB, ACP, ANPV en VMHP op de speciale Facebook-pagina POLITIEAC- TIES en via Uiteraard vind je alles wat je weten moet en wilt ook op Op de gezamenlijke actiepagina van de bonden op Facebook meldde zich op 5 maart ook NPB-erelid en oud-voorzitter Hans van Duijn. Hij was door regiobestuurder Paul Roeland gevraagd Politieacties te liken (leuk te vinden). Hans van Duijn: Ik kan de acties van de politiebonden niet leuk vinden, maar ze zijn wel erg noodzakelijk. Misschien moet het gaspedaal nog wel dieper worden ingetrapt. We hebben hier met een kabinet en een minister te maken die zich niet interesseert voor de belangen van de rechtstaat, noodzakelijke informatie niet kan vinden, een collega heeft die plotseling van niets meer weet, een volkomen onnodige reorganisatie van de politie erdoorheen drukt, waar noch de bevolking noch de werknemers blij van zullen worden, al eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden met liefde uitkleedt en dan nu opnieuw met een blabla-verhaal een waardeloze inzet pleegt om slecht werkgeverschap te maskeren. En dat dan ook nog via de sigaar uit eigen doos-methode. Aan alle meegaandheid komt een eind... Een van de belangrijkste taken van politiebonden is het maken van collectieve afspraken met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van zijn medewerkers. Wordt hun salaris verhoogd om de koopkracht op peil te houden? Welke vergoeding krijgen ze voor het draaien van onregelmatige diensten of piketdiensten? Welke rechten hebben ze bij ziekte? Wat zijn hun verlof- en loopbaanmogelijkheden? Deze rechten en plichten veranderen voortdurend. Niet in de laatste plaats doordat de politiebonden bij de werkgever op verbeteringen blijven aandringen. De belangrijkste commissie waarin dat gebeurt heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP). Daarin zitten de bonden aan tafel met de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef van de Nationale Politie. CAO-tijd! Om de zoveel jaar beginnen de werkgever en de bonden aan onderhandelingen over de gewenste aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden op langere termijn. De afspraken die daaruit voortkomen worden vastgelegd in een akkoord, in de wandelgangen politie-cao genoemd. Vaak gaat het dan om algemene afspraken die daarna in het CGOP worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Politie-CAO 2015 Begin dit jaar zijn minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de bonden begonnen aan onderhandelingen over een nieuwe politie-cao vanaf 1 januari Dit is een proces van geven en nemen: beide partijen aan tafel hebben bepaalde doelen voor ogen en daarvoor is vaak (extra) geld nodig. Dat (extra) geld is niet uit voorraad leverbaar, maar wordt in hoge mate bepaald door politieke keuzes, gemaakt door zowel de minister als het zittende kabinet. Tijdens de onderhandelingen is het van belang dat de leden van de bonden publiekelijk laten blijken vierkant achter hun onderhandelaars te staan. (In de regel zijn dat de voorzitters van de bonden, bijgestaan door bestuurders en beleidsmedewerkers.) Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door te reageren op websites van de bonden of via de sociale media en door het bezoeken van ledenbijeenkomsten. Vakbondsacties Mochten de onderhandelingen vastlopen, dan kunnen de bonden besluiten de werkgever (politiek) verder onder druk te zetten door het organiseren van vakbondsacties. Dan is het tijdstip aangebroken om de werkgever eraan te herinneren dat de onderhandelaars van de bonden aan tafel zitten namens vele tienduizenden collega s. Mochten de bonden de komende tijd dus een beroep op je doen om in actie te komen voor betere arbeidsvoorwaarden, aarzel dan niet! Eén ding is zeker: een goede CAO krijg je niet kado! 6 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

7 tekst han busker foto saskia dorrestein werk en inkomen algemeen Overvragen? Op zaterdag 21 februari bracht de NRC een artikel over een ICT-consultant die drie keer de Balkenende-norm betaald heeft gekregen voor zijn bijdrage aan het oplossen van de automatiseringsproblemen bij de Nationale Politie. De krant berichtte dat zijn salaris voor twee jaar werk 1,3 miljoen euro was. Hoe gek gaan we het maken? Nog veel gekker blijkbaar: hij kreeg ook de beschikking over een auto met chauffeur, wat nog eens aan kosten met zich meebracht. Uit het bericht maak ik op dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie van de gang van zaken op de hoogte was. Hij schijnt er zelfs persoonlijk voor gezorgd te hebben dat de tijdelijke contracten van de ICT-consultant van het Amsterdamse bureau Boer- Kroon een paar keer zijn verlengd. Opvallend is ook dat deze overschrijding van de Balkenende-norm niet bekend is gemaakt, zoals de Wet Normering Topinkomens voorschrijft. Deze wet bedoeld als drempel voor het toekennen van excessieve beloningen was in dit geval niet van toepassing, aldus het ministerie, omdat er geen sprake was van een topfunctionaris volgens de definitie die de wet daarvan geeft. Ronduit stuitend Het is ons maar al te goed bekend dat in de politiek de creativiteit vaak hoogtij viert. Maar deze creativiteit balanceert wat mij betreft op de grens tussen wat moreel wel en niet aanvaardbaar is. Overigens deel ik de mening van de minister dat de ingehuurde consultant geen topfunctionaris genoemd mag worden, maar dan wel om een andere reden. Los van de kwaliteiten van de beste man heeft zijn bijdrage er namelijk niet toe geleid dat de ICT-problemen opvallend minder zijn geworden. Dat de minister bereid is daar dan toch grof geld voor te betalen is ronduit stuitend. Geld over de balk smijten De echte topfunctionarissen binnen de politie, de medewerkers, worden continu geconfronteerd met de mededeling dat er geen geld is. Dat blijkt dus niet waar te zijn. De minister speelt een spelletje. Er is wel geld, maar dat smijt hij bij voorkeur over de balk voor projecten en de inhuur van externen waarvan het resultaat niet te meten is. Dat doet hij liever dan investeren in bijvoorbeeld een fatsoenlijke nieuwe politie-cao. Zijn aanbod voor de onderhandelingen daarover is SCHANDALIG mager: vooral wat sigaren uit eigen doos en daarnaast ook nog stevig inleveren op bestaande afspraken in ruil voor nog meer flexibiliteit. Onder de pet houden In het NRC-artikel wordt ook gemeld dat de huidige hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie voorafgaand aan zijn benoeming eerst enige tijd gewerkt heeft als externe kracht. De krant heeft de kosten daarvan opgevraagd maar merkwaardig genoeg heeft het ministerie daar nog geen antwoord op kunnen geven. Dat is op zijn minst bijzonder te noemen. Wordt hier weer iets onder de pet gehouden? Het is mij wel duidelijk dat bij gevoelige dossiers altijd dezelfde reflexen zijn waar te nemen. Eerst ontkennen, vervolgens bagatelliseren, en daarna zo lang mogelijk vertragen. Beste minister, wilt u in de ogen van de politiemedewerkers nog enigszins geloofwaardig blijven, dan zult u tijdens de komende CAO-onderhandelingen op een overtuigende manier kleur moeten bekennen en de gerechtvaardigde eisen van onze leden moeten inwilligen. Deze topfunctionarissen overvragen namelijk NIET. NPB-voorzitter Han Busker aan het woord tijdens de CAO-informatiebijeenkomst van de gezamenlijke bonden op dinsdag 10 maart in Den Haag. jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 Een nieuwe aanval op de arbeidsvoorwaarden Op donderdag 26 februari besloten de politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP Ivo Opstelten, de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, tot en met zondag 8 maart de tijd te geven om met een beter CAO-aanbod te komen. De bonden wilden dat hij minstens met overtuigende toezeggingen kwam op het gebied van inkomensverbetering, duurzaam loopbaanbeleid en mogelijkheden voor vervroegde uittreding van politieambtenaren. Begin februari gingen de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao van start. De bonden hadden dat aanvankelijk geweigerd omdat de eerste CAOvoorstellen van de werkgever (gepresenteerd op 22 december) te weinig concreet waren om van echte onderhandelingen te kunnen spreken. Op donderdag 12 februari presenteerde minister Opstelten een tweede inzetbrief, maar ook die bood weinig houvast. Zijn voorstellen bleken nergens ook maar in de buurt te komen van de wensen van de bonden. Afgesproken werd dat de werkgever tijdens drie informele overlegsessies een meer concrete uitwerking van zijn CAOaanbod zou presenteren. Uiteindelijk hebben de bonden op donderdag 26 februari geconcludeerd dat er zonder nadere toezeggingen van de werkgever niets te onderhandelen viel. Daardoor was de kans op het bereiken van een voor beide partijen verdedigbaar arbeidsvoorwaardenakkoord zo goed als nul. Op hoofdlijnen kwam tijdens het overleg met de werkgever het volgende uit de bus. Loonparagraaf Na vier jaar de nullijn hebben de bonden ingezet op een loonsverhoging van 3,3 procent met een minimumbedrag van 100. Ook vinden zij een reorganisatiebonus op zijn plaats als blijk van waardering voor de grote inzet en loyaliteit van de medewerkers tijdens de turbulente en al jarenlang voortdurende omschakeling naar een nationaal politiekorps. Daarnaast hebben de bonden ingezet op uitloopperiodieken voor de ondersteuning. Over die laatste twee zaken wil de werkgever sowieso niet praten. Over wat hij de medewerkers aan salarisverhoging wil bieden wil de werkgever de bonden voorlopig geen openheid geven. Dat is wat hem betreft pas aan de orde als over de andere zaken overeenstemming is bereikt. Met andere woorden: hoe meer de bonden weggeven op dossiers als vroegpensioen en flexibele inzet, hoe meer er te halen valt aan salarisverhoging. De bonden vinden dat deze dossiers helemaal niet aan elkaar gekoppeld moeten worden. Het zware werk bij de politie brengt nu eenmaal met zich mee dat de werkgever een extra verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Daarbij past een degelijk vroegpensioenstelsel. De aard van het politiewerk zet het privéleven van het personeel sowieso al onder druk. Tornen aan afspraken over de maximale inzet in weekenden leidt alleen maar tot verdere aantasting van de ruimte voor bijvoorbeeld gezinsverplichtingen. Vergoedingen onregelmatig werken De bonden hebben ingezet op verhoging van de operationele toelage (OT) en de piketvergoeding en op een verruiming van de uren waarvoor OT wordt toegekend. Een eis die al jaren terugkomt in de CAO-onderhandelingen en met reden: de huidige vergoedingen liggen ver beneden vergelijkbare vergoedingen in andere 24/7-sectoren. Verhoging van deze vergoedingen betekent ook erkenning van het sociale ongemak dat politieambtenaren ondervinden door te moeten werken op tijden dat andere mensen van hun rust of privéleven genieten. Kort en krachtig: de werkgever weigert over dit onderwerp te praten. Hij wil in een nieuwe CAO alleen maar generieke beloningsafspraken en geen afspraken over toelagen. Veilig en gezond werken In 2011 werden de werkgever en de bonden het eens over een pakket maatregelen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In de CAO werd afgesproken dat er serieus werk gemaakt zou worden van het uitvoeren van deze maatregelen, opdat het politiewerk zo snel mogelijk veiliger en gezonder zou worden. De afgelopen jaren is daar niets van terechtgekomen en de bonden hebben nu geëist dat dit alsnog gaat gebeuren. 8 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

9 tekst dick harte foto albert springer werk en inkomen algemeen De werkgever heeft in zijn inzet slechts drie maatregelen uit het totaalpakket opgenomen, namelijk het landelijk uitrollen van EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties), het breder inzetten van mental check-ups en het starten van een pilot met een persoonlijk ontwikkelbudget. De bonden voelen zich door dit voorstel niet serieus genomen. Collega s langer gezond aan het werk houden vereist wel wat meer dan alleen deze drie zaken. Daarover waren de werkgever en bonden het in 2011 al eens geworden. Al met al zijn de bonden er sterk aan gaan twijfelen of werkgever en zij eigenlijk wel hetzelfde verstaan onder het begrip duurzame inzetbaarheid. Vroegpensioen Door beleid van verschillende kabinetten is het vroegpensioen bij de politie de afgelopen jaren al flink versoberd. En dat terwijl de AOW-leeftijd opschuift, het werk bij de politie er niet gemakkelijk op wordt en goed loopbaanbeleid nog steeds ontbreekt. De bonden hebben daarom geëist dat er voor politieambtenaren een vroegpensioensysteem overeind blijft dat recht doet aan de zwaarte van hun werk. De werkgever heeft de bonden echter laten weten dat er nu te veel geld gaat naar voorzieningen als vroegpensioen en RPU (Regeling Partiële Uittreding). Hij wil daarom de RPU vanaf 2018 afschaffen en de extra mogelijkheden voor vervroegd uittreden van politieambtenaren afbouwen. Met andere woorden: hij wil bezuinigen in plaats van investeren. Alleen als de bonden daarin meegaan is een gesprek over loonstijging mogelijk, aldus minister Opstelten. Complicerende factor is de weigering van de werkgever om de bonden inzicht te geven in de kosten van de vroegpensioenvoorzieningen en de verdeling daarvan over de verschillende generaties. Geen onderhandelingen mogelijk Het zal duidelijk zijn dat de wensen van de bonden en de voorstellen van de werkgever elkaar op geen enkele wijze raken. Op donderdag 26 februari hebben de politiebonden de werkgever in een formeel overleg dan ook laten weten dat hij nog altijd onvoldoende op tafel heeft gelegd om serieus over te kunnen onderhandelen. Ze besloten het CAO-overleg op te schorten en minister Opstelten het volgende ultima tum te stellen: U dient als verantwoordelijk minister op uiterlijk 8 maart 2015 om uur aan de politiebonden aan te geven op welke wijze u denkt de ontstane kloof te dichten, zodat er voor de bonden uitzicht ontstaat op een arbeidsvoorwaardenakkoord ingaande 1 januari De politiebonden verwachten dat u daarin in ieder geval de volgende elementen opneemt: l Substantiële inkomensverbetering in de breedste zin van het woord. l Realistisch en samenhangend plan om eerder gemaakte afspraken op het terrein van loopbaan en duurzame inzetbaarheid te realiseren en verder uit te bouwen. l De mogelijkheid om vervroegde uittreding mogelijk te houden passend bij het hoog risico beroep dat de politie ook volgens u zelf is. Op vrijdag 6 maart reageerde de minister door de bonden een officiële uitnodiging voor nieuwe onderhandelingen te sturen, zonder een beter CAO-aanbod op welk punt dan ook. Per kerende post lieten de bonden hem op zaterdag 7 maart weten dat dit gebaar onvoldoende was en het ultimatum in stand bleef. Tijdens het verstrijken van het ultimatum begonnen de politiebonden aan gezamenlijke informatieochtenden en -middagen over de stand van zaken: 22 sessies in vier dagen tijd. De belangstelling bleek groot: tijdens de eerste twee dagen (afgelopen donderdag en vrijdag) bezochten ruim tweeduizend collega s de informatiebijeenkomsten en lieten overduidelijk van zich horen. De minister toont geen enkele waardering voor ons vak. Wij zijn helemaal klaar met zijn afbraakbeleid. Hoog tijd voor acties. Ook tijdens de CAO-informatiebijeenkomst in Utrecht op donderdag 5 maart toonden de aanwezige leden zich actiebereid. jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 CAO-inzet politiebonden Een structurele loonsverhoging van 3,3 procent met een minimum van 100 bruto per maand, plus een eenmalige reorganisatiebonus in juni Dat eisen de politiebonden in hun gezamenlijke inzet voor een nieuwe politie-cao. Salarisverhoging Uitgaande van een CAO met een looptijd van een jaar willen de politiebonden vanaf 1 januari 2015 voor alle medewerkers een structurele salarisverhoging van 3,3 procent met een minimumverhoging van 100 bruto per maand. Door dit garantiebedrag krijgen de collega s bovenin schaal 8 een loonstijging van 3,3 procent; de collega s bovenin schaal 7 een loonstijging van 3,4 procent en de collega s bovenin schaal 6 een loonstijging van 3,7 procent. Reorganisatietoeslag De overgang van regiopolitie naar nationale politie duurt onverwacht lang. De politiebonden vinden het hoog tijd dat de werkgever de inzet en loyaliteit van het personeel in turbulente tijden beloont met een eenmalige substantiële reorganisatietoelage, uit te betalen in juni Belonings- en loopbaanperspectief ondersteuning Voor medewerkers in de ondersteuning willen de politiebonden uitloopperiodieken in het leven roepen. Daarnaast willen de bonden afspraken maken over begeleiding en opleiding van mensen die op het maximum van hun functieschaal zitten en een switch willen maken naar een andere functie in het domein Ondersteuning. Onregelmatigheidstoeslag (OT) De politiebonden willen dat met ingang van 1 januari 2015 de OT-bedragen worden verhoogd met 1 per uur en daarna jaarlijks aangepast worden aan de inflatie. Daarnaast moet de OT op doordeweekse dagen over een ruimer tijdvak toegekend worden. Piketvergoeding De politiebonden willen dat de piketvergoeding met ingang van 1 januari 2015 verhoogd wordt tot 4 per uur. Gezien de forse belasting die een piketdienst met zich mee kan brengen, stellen de politiebonden als De vier bonden (NPB, ACP, ANPV en VMHP) hebben in december eerst allemaal hun eigen eisenpakketten bekendgemaakt. Op verzoek van hun leden hebben ze in januari onderzocht of het mogelijk was om één gezamenlijke inzet tegenover die van de werkgever te zetten. Hun eisen leken voldoende bij elkaar in de buurt te liggen om daarover snel tot overeenstemming te komen. voorwaarde dat er tegelijk harde afspraken gemaakt worden over vermindering van het aantal piketdiensten. Vergoeding overuren Als een medewerker overuren maakt, levert dit extra flexibiliteit op voor de politieorganisatie. De politiebonden vragen de werkgever in ruil daarvoor de medewerker te laten bepalen of hij de overuren inclusief de overwerktoeslag in tijd of geld vergoed wil krijgen. Reiskostenvergoedingen De politiebonden willen de kilometervergoeding woon-werk verhogen naar de wettelijk vastgestelde belastingvrije vergoeding van 0,19 per kilometer. Ook willen de bonden een passende compensatie voor het eenzijdig door de werkgever ingevoerde declareren van reiskosten woon-werkverkeer op dagbasis. Voor dienstreizen willen de politiebonden het uitgangspunt afspreken dat de werkgever dienstvervoer ter beschikking stelt. De medewerker mag kiezen of hij daarvan gebruik maakt of niet. Kiest hij voor eigen vervoer, dan geldt de gebruikelijke vergoeding van 0,28 per kilometer. Is er geen dienstvervoer beschikbaar en is de medewerker gedwongen met eigen vervoer te reizen, dan moet een vergoeding gaan gelden van 0,43 per kilometer. 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

11 tekst dick harte foto frank kuiper werk en inkomen algemeen Vroegpensioen Omdat het politievak een hoogrisicoberoep is moet het ook in de toekomst voor politiemedewerkers mogelijk blijven om geheel of gedeeltelijk eerder te stoppen met werken. Het is hoog tijd om daarover nieuwe afspraken te maken, waarbij de politiebonden als uitgangspunt nemen dat het aantal jaren dat eerder gestopt kan worden met werken en de mate van inkomensbehoud gelijkwaardig blijven aan de daarover gemaakte afspraken in Duurzame inzetbaarheid De politiebonden vinden dat dringend geïnvesteerd moet worden in de duurzame inzetbaarheid van politiemedewerkers. Zij willen vóór 1 juni 2015 definitieve afspraken maken over de uitvoering van de voorstellen uit het rapport Een leven lang werken. Daarnaast willen de bonden afspraken maken over l sporten en trainen in teamverband; l een vrijwillige preventieve medische check-up; l het door de werkgever aanbieden van een minder belastende functie aan medewerkers die jarenlang in de frontlinie gewerkt hebben; l gedegen voorlichting over nachtarbeid en gezonde voeding; l aanspraak van politiemedewerkers op volledige vergoeding van door de dienst geleden schade. Rust in roosters De bonden willen de volgende afspraken maken om te komen tot meer rust in de roosters: l het dagrooster zeven dagen in plaats van vier dagen van tevoren vaststellen. l een proefproject met zelfroosteren, daarna eventueel om te zetten in landelijk beleid; l geplande vrije dagen niet meer zonder toestemming van de medewerker verplaatsen nadat het 26-weeks rooster is vastgesteld; l meeruren voortaan per kwartaal herberekenen (en uitbetalen bij meer dan 9 meeruren) in plaats van per jaar; l een forse verhoging van de verschuivingsvergoeding, die bovendien ook moet gaan gelden wanneer er minder dan 8 uren verschoven zijn. Reistijd woon-werkverkeer Door de vorming van de Nationale Politie zullen voor grote groepen medewerkers (met name in de ondersteuning en opsporing) de reistijden voor woon-werkverkeer flink toenemen. De politiebonden stellen voor om in fase 2 van de reorganisatie een voorrangspositie te creëren voor medewerkers met een reistijd langer dan 1 uur enkele reis. Die moeten na preferente en herplaatsingskandidaten als eerste voor een passende functie in aanmerking komen als daardoor hun reistijd wordt verkort. Voor toekomstige reorganisaties moet een maximale reistijd gaan gelden voor woon-werkverkeer van 1 uur enkele reis. De vijf ergste voorstellen van de werkgever 1. De loonsverhoging in 2015 hangt af van het geld dat de medewerkers daarvoor helpen vrij te maken door andere arbeidsvoorwaarden in te leveren. 2. De hoogte van de toelagen voor onregelmatige inzet, piketdiensten en/of last-minute roosterverschuivingen blijft de komende jaren onveranderd. 3. De inzetbaarheid van politiemensen moet nog flexibeler worden, onder andere door het aantal vrije weekenden waar ze recht op hebben te beperken tot achttien. 4. De extra mogelijkheden van politieambtenaren om eerder (geheel of gedeeltelijk) te stoppen met werken dan gewone ambtenaren worden definitief afgebouwd. 5. Het aantal trainingsuren wordt opnieuw slechts tijdelijk en onder voorwaarden verhoogd. Telewerken In de vorige CAO is afgesproken dat Het Nieuwe Werken geleidelijk zou worden ingevoerd binnen de politie. Tot nu toe is dit echter onvoldoende van de grond gekomen. De bonden willen dat er alsnog breed gebruik gemaakt gaat worden van de mogelijkheden op dat gebied. Daarbij kan gedacht worden aan thuiswerken, maar ook aan het werken vanuit een flexibele werkplek dichtbij het woonadres van de medewerker. Kijk voor de volledige tekst van de gezamenlijke CAO-inzet van de bonden op jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 11

12 Uit het overleg met de minister De vertegenwoordigers van de NPB en de andere politiebonden hebben op donderdag 5 maart tijdens het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) uitvoerig met de minister van Veiligheid en Justitie gesproken over verschillende zaken. Zoals gebruikelijk was een delegatie van de korpsleiding daarbij aanwezig. Het overleg verliep wat stroef. Dat kwam vermoedelijk door de onderwerpen, waarvan een aantal de bonden een doorn in het oog zijn. Zo is er onder andere gesproken over de zogenaamde sleutelfuncties: niet-leidinggevende functies die van cruciaal belang zijn voor het succes van de politieorganisatie. De politiebonden zijn van mening dat sleutelfuncties moeten worden ingevuld zoals geadviseerd door de reorganisatiecommissie. Dat betekent een soortgelijke invullingswijze als bij de selectie leidinggevenden. Dus met een vertegenwoordiging van collega s op de werkvloer en met een unanieme voordracht. De minister komt daar nog op terug. Het aantal sollicitanten dat zich overigens heeft aangemeld voor de sleutelfuncties is gering. Openstelling vacatures Daarnaast is gesproken over het invullen van vacatures tijdens de reorganisatie, zoals de korpsleiding en de Centrale Ondernemingsraad (COR) zijn overeengekomen in een aantal gevallen. De bonden hebben aangegeven dat dit nu alleen mogelijk is als daar aanvullende afspraken over worden gemaakt. Ook moet er een duidelijke operationele noodzaak zijn. In een reorganisatie is de formatie immers bevroren. De bonden willen niet dat collega s worden belemmerd in hun mogelijkheden doordat vacatures nu al, tijdens fase 1 en 2 van de reorganisatie, worden ingevuld. Externe openstelling kan volgens de bonden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. De werkgever wil hierin meer ruimte. Tot verbazing van de bonden blijken er al vacatures te zijn opengesteld. De bonden willen echter eerst goede afspraken over de rechtszekerheid van de collega s. Dit onder het motto: eerst besluitvorming, dan pas uitvoering. De korpsleiding weigert echter de vacatures van het intranet te halen. De bonden beraden zich op verdere stappen. Bewust belonen Al eerder hebben de bonden gevraagd om een overzicht van de bestedingen bewust belonen vanaf Volgens de CAO-afspraak moet dat 0,3 procent van de loonsom zijn. In 2013 is de helft aantoonbaar uitgegeven. Het overzicht over 2014 is er nog niet. De bonden willen dat het resterende geld over 2013 en 2014 ter beschikking komt ter besteding zoals dat in de CAO is afgesproken. De minister is van mening dat het niet uitgegeven geld terugvloeit in de algemene middelen. Voor de bonden is dat onbespreekbaar. Het spreekt voor zich dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd. Dienstautobeleid Wie een dienstauto krijgt voor zakelijk gebruik is een zaak van de korpsleiding en de medezeggenschap. Overleg hierover zou in een afrondende fase zitten. In overleg met de bonden moet vervolgens een afspraak worden gemaakt over de rechtspositionele aspecten. De toepassing van het dienstautobeleid maakt duidelijk of de operationele noodzaak om een dienstauto ter beschikking te krijgen vervalt. Als dat zo is, moet de auto na drie maanden worden ingeleverd. Dat kan overigens pas ingaan na vaststelling van het dienstautobeleid en overeenstemming over de overgangsregeling met de bonden. Aanpassing reisregeling Opnieuw heeft de korpschef een regeling afgekondigd die in strijd is met de aanspraken van collega s. In dit geval gaat het over de mogelijkheid om intercontinentaal businessclass te vliegen. De korpschef heeft die mogelijkheid beperkt, terwijl hij daartoe niet bevoegd is. Als aanpassingen nodig zijn, gebeurt dat in het overleg tussen de bonden en de minister. Er is toegezegd dat de korpsleiding collega s erover informeert dat aanpassing van de regelgeving niet juist is. De bonden hebben de minister gevraagd de korpschef in een brief duidelijk te maken waar de grenzen van de zeggenschap van de korpschef liggen. Youforce Op de werkvloer is veel onrust en onvrede over het gebruik van Youforce. Er zijn zorgen over de veiligheid van het systeem. Het declareren kost veel tijd én er wordt een andere routeplanner gebruikt zonder dat 12 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

13 daarover is gesproken met de politiebonden. Voor de bonden is het eenzijdig opleggen van de reiskostenvergoeding op declaratiebasis een heikel punt. Zoals altijd kost het de collega s op de werkvloer weer (veel) geld. Ook dienstreizen worden met de routeplanner berekend. Dit is echter niet juist. Dienstreizen worden vergoed naar de werkelijk gereden kilometers. Wat de bonden betreft is Youforce weer een voorbeeld van een invoering too fast, too soon. Afgesproken is dat de bonden hun vragen en kritiekpunten aanleveren. Die worden op 19 maart verder besproken. Wordt dus zeker vervolgd. foto: ron rutten NPB wil duidelijkheid over aanvragen HPK-status De NPB heeft de werkgever opheldering gevraagd over de reactie van het korps op verzoeken van mede werkers om vrijwillig herplaatsingskandidaat (HPK er) te worden. Deze reacties lijken op formele besluiten, terwijl deze besluiten nog niet genomen zouden worden in deze fase. Bovendien is op intranet ineens de einddatum van 12 maart 2015 voor deze vrijwillige verzoeken gaan circuleren. De herkomst van deze datum is voor de NPB een raadsel. Eind november 2014 is met het versturen van de informele brief informatie verstrekt over de vraag of iemand mogelijk herplaatsingskandidaat of functievolger zal worden. De informele brief is geen besluit en een rechtsgang staat dus niet open. Wel kon op deze brief worden gereageerd of de gegevens kloppen en kon iemand aangeven vrijwillig herplaatsingskandidaat te willen worden op grond van reistijd of sociaal/medische redenen. Projectteam De NPB heeft nu mailwisseling onder ogen gekregen van leden met het projectteam uitvoering personele reorganisatie. Daaruit blijkt dat het projectteam zelfstandig beslissingen neemt op verzoeken om vrijwillig herplaatsingskandidaat te worden. In de mail staat hierover het volgende: Op basis van de gestelde criteria, de door jouw geschetste omstandigheden is besloten je verzoek af te wijzen. Formeel besluit? Dit lijkt op een formeel besluit, terwijl deze besluiten nog niet zouden worden genomen in deze fase. De NPB wil graag uitleg over het gehele proces rondom het vrijwillig aanvragen van de HPK-status. Waar de ineens opgedoken uiterste aanvraagdatum van 12 maart vandaan komt is voor de NPB een raadsel. Veiligheidshalve hebben we NPB-leden die nog twijfelden over het indienen van een HPK-verzoek geadviseerd dat vóór 12 maart 2015 sowieso te doen. Je kunt daar later dan altijd nog op terugkomen en het verzoek intrekken. jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 13

14 NIEUW! poloshirts extra voordelig Voor u als lezer van dit magazine 20% kennismakingskorting Merkkwaliteit van Geborduurd Kappa Logo Turkoois Wit Paars Groen Royal blauw Marineblauw Leem Rood Fijn piqué tricot 200 g/m 2 i.p.v.* 29,99 Personalshop-prijs 14,99 VOORDEELPRIJS U spaart 18, op de originele prijs Binnenkant glad De gladde en zachte binnenkant verwent uw huid en voelt veel prettiger aan dan een gewone piqué. Het luchtige, lichte materiaal uit pure natuurlijke vezels laat uw huid ademen en zorgt zo voor een uitgebalanceerd lichaams klimaat. Door het nonchalant model en het licht verlengde rugpand, maakt u met deze polo s een bijzonder sportieve indruk. De kraag is fijnmazig in vorm gebreid. Kappa poloshirt met korte mouwen Rood Art.nr Paars Art.nr Turkoois Art.nr Groen Art.nr Leem Art.nr Wit Art.nr Lichtblauw Art.nr Marineblauw Art.nr Zwart Art.nr Royal blauw Art.nr Product info 100% zuiver fijn gekamd katoen 200 g/m 2 Lichtblauw Uw maat Dames 36/38 40/ /50 Heren 42/ /50 52/54 56/58 = Bestelmaat S M L XL XXL! Personalshop bestelformulier met 30 dagen omruil- en retourrecht Aantal Art.nr. Bestelmaat Artikelbeschrijving i.p.v.* Afzender (AUB in blokletters invullen): Mevrouw Heer Achternaam, Voornaam Straat en huisnr. Postcode en plaatsnaam Geboortedatum Zwart Aanbieding alleen geldig voor de lezers van dit magazine Personalshopprijs 20% Kappa poloshirt 29,99 14,99 11,99 Kappa poloshirt 29,99 14,99 11,99 Kappa poloshirt 29,99 14,99 11,99 Kappa poloshirt 29,99 14,99 11,99 Verzend- en verwerkingskosten à 5,90 Actie nr. N3054 Levering gebeurt op rekening in de volgorde van de ontvangen bestellingen. Alstublieft geen betaalmiddelen meezenden. Aanbiedingen gelden alleen in Nederland en zolang de voorraad strekt. Onze webshop kent geen sluitingstijden! Hier vindt u nog meer geweldige aanbiedingen! Om toegang te krijgen tot de webshop kunt u gebruik maken van de Topmerken tegen bodemprijzen N veiligheidscode hiernaast. (2 maanden geldig) De veiligheidscode is tevens uw waardeboncode. 0800/ FAX 0314/ GRATIS 5-sterren Personalshop garantie H 2 jaar garantie zonder maar H Snelle levering H Hoogste kwali teits garantie H Laagste prijsgarantie H 30 dagen niet goed, geld terug-garantie** Personalshop VERSTUREN AAN: Postbus AA Wehl * i.p.v.-prijzen hebben betrekking op de fabrikantenprijslijst of de verkoopadviesprijzen van de fabrikant **De algemene voorwaarden van Personalshop kunt u terugvinden op

15 werk en inkomen algemeen NPB wil duidelijkheid over uitbetaling TBF De NPB heeft op donderdag 5 maart in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) vragen gesteld over de grote groep collega s die al een jaar wachten op de eerste uitbetaling van hun toelage bezwarende functie (TBF). Het gaat om de politieambtenaren die eind 2013 op basis van hun LFNP-functie voor het eerst aanspraak hebben gekregen op een maandelijkse TBF vaak met terugwerkende kracht tot In het GOP is al op 10 november 2011 overeenstemming bereikt over de status van iedere functie in het nieuwe Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). Dus: executief, administratief/technisch/ huishoudelijk (ATH) of ATH-slijtend. Bovendien is in artikel 12.c. van het Besluit Bezoldiging Politie (Bbp) vastgelegd welke soort functies recht hebben op TBF (executief en ATH-slijtend). De NPB begrijpt dan ook niet dat de korpsleiding op 16 december 2014 in haar algemene brief aan de medewerkers over de uitbetaling van aanspraken OVW en LFNP het volgende meldt: Over de mogelijke uitbetaling van TBF wordt in 2015 nog een beleidsstandpunt ingenomen. Executieve status Ook begrijpt de NPB niet waarom in een recente beslissing op bezwaar het volgende is vermeld: Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het enkel toekennen van een LFNP-functie die in de matrix wordt bestempeld als een executieve functie op dit moment niet direct dient te leiden tot een aanspraak op de executieve status (met bijbehorende TBF). Iedere medewerker blijft het werk doen wat hij/zij deed en behoudt de status die gekoppeld is aan de oude functie. Pas na de plaatsing in de personele reorganisatie kan hier mogelijk verandering in komen, afhankelijk van de afspraken die tussen de bonden en de minister van V&J worden gemaakt en worden neergelegd in rechtspositionele regelgeving. Gestelde vragen De NPB wilde van de minister weten: l Waarom in de brieven van 16 december 2014 en de aangehaalde beslissing op bezwaar de indruk wordt gewekt dat de toekenning van TBF nog afhankelijk is van nadere besluitvorming. l Wanneer de TBF met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 januari 2010 uitbetaald gaat worden aan degenen die hier recht op hebben gekregen gezien de LFNP functie waarmee zij gematcht zijn. l Vanaf welk maand de TBF op reguliere wijze maandelijks bij het salaris tot uitbetaling komt. l In hoeverre de werkgever bereid is de wettelijke rente over de nabetaling te vergoeden. De NPB wees de minister er ook nog op dat in het korps een interne uitvoeringsnotitie is verspreid, genaamd Financiële afhandeling LFNP en OVW en gedateerd op 1 september Ook in deze notitie staat terecht vermeld dat de TBF zonder enig voorbehoud (met terugwerkende kracht) uitbetaald dient te worden. Reactie minister In het GOP van donderdag 5 maart liet de minister weten dat er geen misverstand mogelijk was over de aanspraak op TBF. Wie een LFNP-functie heeft waar TBF aan gekoppeld is, krijgt die toelage met terugwerkende kracht. De minister kon echter nog steeds niet zeggen wanneer de TBF daadwerkelijk uitbetaald gaat worden. Hij deed de toezegging de bonden daarover in het volgende overleg op 19 maart meer duidelijkheid te zullen verschaffen. Kijk voor het laatste nieuws over dit onderwerp op of op Facebook.com/politievakbond. jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 15

16 Ambtenarenbonden in actie voor behoud ABP-aanvulling Pensioenfonds ABP handhaaft zijn compensatieregeling voor kortingen op de AOW-partnertoeslag. Dat heeft ABP medio maart besloten na overleg met de ambtenarenbonden. Een maand eerder had het fonds bekendgemaakt dat het recht op compensatie voortaan definitief werd stopgezet zodra de jongere partner van een gepensioneerde ambtenaar te veel ging verdienen om nog in aanmerking te komen voor een AOW-partnertoeslag. Dat besluit is dus herroepen; de bedragen over februari en maart worden alsnog uitbetaald Begin februari meldde ABP zo n gepensioneerden dat de zogenaamde ABP-aanvulling op hun pensioen vanwege een gekorte AOW-partnertoeslag met ogenblikkelijke ingang was vervallen. Het gevolg was een abrupte inkomensachteruitgang, die kon oplopen tot meer dan 500 per maand (afhankelijk van het aantal dienstjaren). De NPB noemde de gang van zaken onacceptabel en liet weten het ABPbesluit juridisch te zullen aanvechten. AOW-partnertoeslag De gedupeerden waren gepensioneerden die voor 1 januari 1950 geboren zijn (= momenteel dus 65 jaar of ouder zijn) en hun leven delen met een partner die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Heeft die levenspartner geen of slechts een klein eigen inkomen, dan krijgt de gepensioneerde (hoofdkostwinner) bovenop zijn AOW een partnertoeslag uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Stijgt het eigen inkomen van de levenspartner, dan wordt deze toeslag verlaagd of eventueel zelfs helemaal stopgezet. Volgens het Pensioenreglement van ABP krijgen ambtenaren zo n verlaging of stopzetting van de partnertoeslag gecompenseerd door een aanvulling op hun pensioen (het bedrag dat ze van het ABP uitgekeerd krijgen bovenop de AOW-uitkering). Recht voorgoed verspeeld Eind 2014 veranderde de overheid de spelregels voor de toekenning van de AOW-partnertoeslag. Tot die tijd kon iemand ook tijdens zijn pensioen (opnieuw) aanspraak krijgen op een partnertoeslag als het inkomen van de partner te veel daalde of helemaal wegviel. Die mogelijkheid is met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft: wie eenmaal het recht op een partnertoeslag is kwijtgeraakt, krijgt dat niet meer terug. Deze wijziging van het AOW-beleid was voor ABP aanleiding om voor de betreffende categorie deelnemers de gepensioneerden met een partner die te veel verdient om (nog) aanspraak te hebben op een partnertoeslag ook de aanvulling op het ABP-pensioen te laten vervallen. Het fonds voerde als argument aan dat met het definitief wegvallen van het recht op AOW-partnertoeslag ook de grond voor een ABPaanvulling was verdwenen. Onacceptabel De NPB had voor dat besluit geen goed woord over. De gepensioneerden in kwestie hadden zelf niets aan hun situatie veranderd en werden abrupt geconfronteerd met een inkomensachteruitgang van vaak honderden euro s per maand. Een daling waarop ze zich op geen enkele wijze hadden kunnen voorbereiden. Ook een overgangsregeling was niet geboden. Bovendien betwijfelde de NPB of de uitleg die ABP aan het Pensioenreglement gaf juridisch wel juist was. De NPB kondigde aan ABP op korte termijn via de interne bezwaar- en beroepsprocedure te zullen aansporen om terug te komen op het genomen besluit. Gebeurde dat niet, dan was de bond gedwongen de zaak voor te leggen aan de kantonrechter. Zover hoeft het dus niet te komen. Na overleg met de ambtenarenbonden heeft APB medio maart eieren voor zijn geld gekozen en het probleem uit de wereld geholpen door zijn besluit in te trekken. In april volgt de nabetaling van de gemiste maanden februari en maart. 16 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

17 verenigingsnieuws foto: hans hakvoort 11 februari 2015: NPB-bondspenningmeester Albert Springer overhandigt de 94-jarige oud-collega Oolbekkink een speciale herdenkingspenning vanwege zijn 75-jarige NPB-lidmaatschap. Driekwart eeuw NPB-lid! De heer G.J.Oolbekkink was in 2014 exact 75 jaar lid van de Nederlandse Politiebond. Daarmee is hij binnen onze vereniging ongetwijfeld één van de oudste leden. De jubilaris heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 94 jaar bereikt en woont nog zelfstandig met zijn echtgenote in Doetinchem. Ze hebben daarbij, hoe kan het ook anders, wel wat extra hulp in de huishouding. Zijn jubileum was het bestuur van de NPB-afdeling Oost-Nederland niet ontgaan. We besloten hem eens goed in het zonnetje te zetten. Omdat de bond voor dit soort uitzonderlijke jubilarissen geen reguliere onderscheiding kent, hebben we voor collega Oolbekkink een speciale herdenkingspenning met inscriptie laten maken. Op woensdag 11 februari 2015 kwam bondspenningmeester Albert Springer naar Doetinchem om het kleinood uit te reiken. Voor de echtgenote van de jubilaris bracht hij een mooie bos bloemen mee. NPB-Belastingnetwerk staat weer op scherp! Begin februari kwamen de leden van het NPB- Belastingnetwerk in conferentiehotel Mennorode in Elspeet bij elkaar voor hun jaarlijkse opfriscursus. Twee dagen lang werd hun fiscale deskundigheid daar opgeplust, aangezwengeld en bijgespijkerd, onder toeziend oog van de oprichters en landelijke coördinatoren Coen Ricken en Frans van der Heiden. Na afloop stond iedereen weer op scherp om in maart en april duizenden NPB-leden te helpen bij hun belastingaangifte. PZP Seniorenpolis 50+ In gesprekken met 50-plussers binnen de NPB wordt nogal eens gevraagd of er bij de PZP geen speciale aanvullende verzekering voor deze leeftijdsgroep kan komen, in navolging van de aanvullende 50-pluspolis bij CZ. Het adviesorgaan Senioren van de NPB heeft een kleine werkgroep in het leven geroepen om een en ander eens nader te bekijken en de mogelijkheden voor zo n aanvullende polis nader onder de loep te nemen. In samenwerking met beleidsmedewerker Meghan Burger is geïnventariseerd welke voordelen zo n 50-pluspolis zou kunnen hebben voor de (oud-)politiemedewerkers. Daarbij is uitgegaan van de meest voorkomende basispolis en aanvullende polis, te weten de PZP Zorg-op-maatpolis en de aanvullende verzekering Plus PZP. Bij CZ is gekeken naar de Basisverzekering en de 50-pluspolis. Uit de inventarisatie bleek dat de basispolissen zoals te verwachten nagenoeg gelijk zijn en de verschillen tussen de aanvullende verzekering PZP en de 50-pluspolis CZ te verwaarlozen. Kortom, het instellen van een 50-pluspolis bij PZP zou geen meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige stand van zaken. Daarbij moet je ook bedenken dat je voor de 50-pluspolis van CZ meer dan een euro per maand meer betaalt dan voor de Plus PZP. Namens de werkgroep PZP, Jan Eringaard foto: Auke Spijkstra Wilt u de hulp van een NPB-consulent inroepen? Kijk in het bondsblad van januari/februari of op de NPB-website (onder RECHTSHULP) voor de gegevens die u nodig heeft om een belastingnetwerker in uw deel van het land in te schakelen. jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 17

18 Uniform en bewapening Moeten er meerdere versies van het nieuwe werkpak komen inclusief uiteenlopende bewapeningsvoorschriften? Over dat vraagstuk heeft de NPB in februari een aantal ledenbijeenkomsten gehouden en op vrijdag 27 februari een landelijke brainstormsessie met het NPB-bestuur op het hoofdkantoor in Woerden. Daarbij waren collega s van de Forensische Opsporing (FO) aanwezig, maar ook medewerkers uit andere disciplines. Zoals bekend is het nieuwe werkpak ( operationeel tenue ) op de werkvloer met gejuich ontvangen. Het zit comfortabel, het oogt goed, het kan tegen een stootje kortom: een prima uniform om in te werken. Nu de verstrekking aan het personeel volop aan de gang is, rijst echter de vraag of het wel zo handig is om alle operationele medewerkers dezelfde (donkerblauw/gele) versie te laten dragen. Forensische opsporing Die vraag is vooral opgeworpen door collega s bij de Forensische Opsporing (FO): tot op heden nietbewapende politiemedewerkers die nu voor het eerst van een werkpak worden voorzien. Wordt dat het standaard-werkpak (in plaats van bijvoorbeeld een eigen FO-versie), dan zien zij om te beginnen grote praktische bezwaren. Zoals een FO-collega het in een aan de NPB formuleerde: Verwarring We zijn dan als standaard politieagent herkenbaar aanwezig op straat, terwijl we daarbij niet kunnen voldoen aan het verwachtingspatroon van de burgers. ( ) De burger ziet een FO er als herkenbare politieagent op straat en verwacht daarvan in een bepaalde situatie een optredende actie (tientallen situaties te bedenken), waaraan wij niet kunnen voldoen omdat we de middelen en opleiding/training missen. ( ) Of de burger wil aan deze agent zijn verhaal kwijt over wat hem zojuist is overkomen of wat hij heeft gezien en gehoord, maar wij kunnen daar niets mee. Gevolg: burgers teleurgesteld, het vertrouwen in de politie beschadigd. Herkenbaarheid Ook voor het politiewerk zelf kleven aan het dragen van het standaard-werkpak door FO-collega s bezwaren. Nogmaals een citaat uit de FO-brandbrief: Het komt met regelmaat voor dat wij met een tactisch rechercheteam meegaan om na een inval forensisch onderzoek uit te voeren. Soms heeft het tactisch team er belang bij om onopvallend op te treden, en dan komen wij daar aanzetten in ons opvallende politie-uniform. ( ) We komen soms op PD s of andere locaties om forensisch onderzoek uit te voeren en dan is het in het belang van aangevers of slachtoffers niet altijd gewenst dat de omgeving in de gaten heeft dat er politie aanwezig is. Veiligheid Een andere factor is de veiligheid van de medewerkers. Zeker in tijden van verhoogde terreurdreiging lijkt het geen goed idee om niet-bewapende FOmedewerkers in het standaard-werkpak van de politie hun werk te laten doen. Ze zijn bijna altijd solo in het publiek domein bezig met het uitvoeren van PD-onderzoek en dat zowel overdag, s avonds als s nachts. Bewapening De korpsleiding lijkt van plan deze risicofactor aan te pakken door het dragen van het standaard-uniform te koppelen aan het dragen van het dienstwapen. Dat is voor veel FO-collega s geen aanlokkelijk 18 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

19 tekst dick harte foto ben donkers werk en inkomen algemeen perspectief. Een aanzienlijk deel van hen heeft geen algemene politieopleiding gehad en is niet getraind in het omgaan met geweld en het gebruik van geweldsmiddelen. Nog een citaat uit de FO-brandbrief: Uit de geluiden hier op de afdeling is op te maken dat wij ook helemaal niet uitgerust willen worden met geweldsmiddelen. Dat zou betekenen dat we (weer) opgeleid moeten worden in deze middelen, en met regelmaat moeten trainen en toetsen. Dat kost allemaal extra tijd. Daarnaast slepen we aan onze koppel weer allerlei middelen mee, waar we bij het FO-werk alleen maar last van hebben. Volgens de briefschrijver is het standaard-werkpak ook eenvoudig te wijzigen in een uniform voor andere groepen politiemedewerkers. Bijvoorbeeld door de opvallende gele accenten te veranderen in blauwe accenten en wijzig het opschrift politie te wijzigen in forensische opsporing of verkeershandhaving. Wie bepaalt of er binnen de politie verschillende versies van het nieuwe werkpak komen? Officieel valt dat onder de bedrijfsvoering en dus is het in principe een zaak tussen de werkgever en de ondernemingsraad. Dat wil niet zeggen dat de NPB achterover leunt. Uiteraard zullen we ons best doen om het uniformbeleid gewijzigd te krijgen als blijkt dat de veiligheid van onze leden (bij FO of de Verkeershandhaving of waar dan ook) daardoor wordt aangetast. Een mogelijkheid om dat te bereiken zou kunnen zijn de Arbeidsinspectie te vragen om een oordeel over de gewijzigde werkomstandigheden. NPB-leden: werkpak niet voor alle functies geschikt een uniform dragen? Prima! Tijdens het werk allemaal hetzelfde uniform dragen? Niet zo prima! Elke functie vraagt immers een andere bewegingsvrijheid en andere beschermingsmaatregelen. De ene collega heeft baat bij brandveilige schoenen, de andere collega juist bij soepel schoeisel (bikers bijvoorbeeld). Als je streeft naar functionele en veilige werkkleding voor iedereen is het nieuwe werkpak voor een aantal groepen operationele politiemedewerkers niet geschikt. Dat bleek het gemeenschappelijke standpunt van de veertig collega s die op vrijdag 27 februari deelnamen aan de NPB-themadag Kleding en uitrusting politie. Na een korte introductie door bondsvoorzitter Han Busker en bondspenningmeester Albert Springer was het woord aan de leden, door Busker aangeduid als de echte experts. Die bleken te beschikken over voldoende plannen, ideeën en meningen om een levendige discussie mogelijk te maken. Toch werden ze het onderling snel eens. Geschiktheid Wat was hun boodschap aan het bestuur? We zijn allemaal politiemensen in hart en nieren, maar wel met verschillende functies. Het is van belang dat onze werkkleding een goede uitoefening van die functie niet in de weg staat. Dus: tijdens het werk Duidelijkheid Daarnaast moet ook worden nagedacht over verwachtingsmanagement. De werkkleding van politiemensen moet zowel voor burgers als voor collega s duidelijk maken van wie ze welke taken en acties kunnen verwachten. Een wijkagent is voor een burger op een andere manier van nut dan een medewerker van de Forensische Opsporing. Maar wie ziet het verschil tussen die twee nog als ze allebei hetzelfde uniform dragen? (On)veiligheid Tot slot gaat functionaliteit hand in hand met het gevoel van veiligheid dat de werkkleding de medewerkers bezorgt. De aanwezige collega s kwamen met voorbeelden die duidelijk maakten dat het nieuwe operationeel tenue voorzien van een zeer opvallende reflecterende gele streep bij veel klussen eerder gevoelens van onveiligheid zal oproepen. Denk aan nachtelijke invallen, zedenzaken of het vervoeren van in beslag genomen goederen. Allemaal bezigheden waarbij het erg belangrijk is om juist onopvallend te zijn! Ook op dit punt waren het NPB- bestuur en de aanwezige leden het roerend eens. Kortom, functionaliteit en veiligheid. Dat moeten de uitgangspunten zijn bij het toekennen van passende werkkleding aan operationele politiemedewerkers. Het eenheidsgevoel? Dat zit voor alle collega s al in hun blauwe hart. jaargang 71 - nummer 2 - MAART 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 19

20 Inbedding Politieacademie in de Nationale Politie Op woensdag 11 maart hield de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek over de inbedding van de Politieacademie in het Korps Nationale Politie. Om precies te zijn: in de wijzigingen in de Politiewet 2012 die daarvoor volgens de minister van Veiligheid en Justitie noodzakelijk en voldoende zijn. Een van de sprekers die daarover zijn licht liet schijnen was NPBvoorzitter Han Busker. Hieronder de tekst van zijn bijdrage. Op 14 februari 2014 hebben de politiebonden de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) een reactie gestuurd naar aanleiding van het wetsvoorstel dat beoogt de Politieacademie in te bedden in het nieuwe politiebestel. Voor de volledigheid heb ik deze brief ook bijgevoegd. Hoewel wij in de afgelopen tijd een aantal positieve ontwikkelingen hebben waargenomen als het gaat om aanpassing van het wetsvoorstel zijn wij op een aantal punten nog steeds zeer kritisch. Op hoofdlijnen kunnen we het advies van de Raad van State en het rapport-wallage onderschrijven, met dien verstande dat wij eigenlijk nog een stukje verder gaan. Gedegen onderwijs De onafhankelijkheid van het politieonderwijs en de gedegen kennis- en onderzoeksfunctie moeten stevig worden verankerd. Dat is voor ons cruciaal. De politievakbonden hebben een zeer grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het politieonderwijs en hebben daar ook hard voor moeten vechten. Het in stand houden maar zeker ook het verder ontwikkelen van gedegen onderwijs voor de politieorganisatie is van cruciaal belang voor de plaats en positie van de politie in de samenleving. Dat mag niet worden onderschat. De Nationale Politie is de behoeftesteller en heeft de zak met geld zogezegd. Daarnaast heeft het korps ook het beheer over de personeelsleden van de Politieacademie. De Politieacademie zelf gaat over de kwaliteit van het onderwijs en het personeel dat het onderwijs geeft. Op zich klinkt dit logisch en ook niet onverstandig als je onderwijs voor de studenten van de Politieacademie centraal stelt. Operationele problemen Helaas hebben de afgelopen twee jaar ons al geleerd dat de keuzes met betrekking tot de Politieacademie niet altijd gebaseerd zijn om het best mogelijke onderwijs. Wij hebben moeten constateren dat de studenten vaak niet de gelegenheid krijgen om rustig te studeren. Onder druk van allerlei operationele problemen krijgen ze vaak niet het onderwijs dat ze verdienen. Hier wreekt zich ook de cijfermatige truc om politiestudenten voor honderd procent mee te tellen in de operationele sterkte. Dat ze ook in de praktijk moeten kunnen leren onderschrijven wij volledig. Die diensten in de praktijk moeten echter wel in dienst staan van het opleidingstraject van de student en niet worden gebruikt om de gaten in de operationele bezetting op te vullen. Helaas zien wij dat dit laatste maar al te veel gebeurt. Niet alleen het primaire onderwijs komt in de knel te zitten. Ook de vervolgopleidingen en de opfris- en bijscholingscursussen hebben stevig te lijden onder de operationele druk. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en professionaliteit. Politiemensen zelf vinden dit niet prettig maar ook het Openbaar Ministerie, de rechtelijke macht en burgemeesters geven regelmatig signalen af. Op deze manier worden politiemensen niet in staat gesteld hun vak goed uit te voeren en te onderhouden. Als we niet oppassen zakt de parate juridische kennis van politiemensen door de ondergrens. Dit mag wat ons betreft niet gebeuren. Gebrekkige faciliteiten Ook de bezuinigingsdrift slaat al stevige gaten in de kwaliteit en professionaliteit van de Politieacademie. Zo moest zij gedwongen huisvesting accepteren in een pand dat op geen enkele manier voldoet aan de wensen en eisen die je aan een goede opleidingslocatie mag verbinden. Zo beschikt de nieuwe locatie in Den Haag bijvoorbeeld niet over sport- en douchefaciliteiten. Voor een opleiding voor politiemensen die goed getraind moeten zijn en fysiek zwaar en gevaarlijk werk doen is dit ronduit stuitend. 20 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 2 - maart 2015

> De politie moet ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan jonge aanwas.

> De politie moet ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan jonge aanwas. Minister van Veiligheid en Justitie De heer mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE AFDELING PLAATS ONS KENMERK Leusden GB/15.008/svdb E-MAIL DATUM UW KENMERK bestuur@acp.nl BETREFT Inzet

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitters van de politievakorganisaties ACP, ANPV, NPB en VMHP Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie De leden van de CGOP d.t.v. de secretaris, dhr. A. van der Ven Turfmarkt 147 Parkstraat 20 2511 DP Den Haag 2514

Nadere informatie

NPB-inzet politie-cao 2015

NPB-inzet politie-cao 2015 CGOP CAO 22 december 2014 CGOP ink 1081 CAO NPB-inzet politie-cao 2015 Inleiding De NPB streeft naar een politie-cao die voornamelijk bestaat uit afspraken die op korte termijn uit te voeren zijn en doelen

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouracires Postbus 20301 2500 CH Den Haag DIrectoraat-Generaa Politie Turtmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheld.nh/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Huidige regeling Voorstel werkgever Conceptstandpunt vakbonden 1. Roosters monteurs

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie OTO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Overgangsregeling SBF55. Op weg naar een definitief resultaat

Overgangsregeling SBF55. Op weg naar een definitief resultaat Overgangsregeling SBF55 Op weg naar een definitief resultaat Wat hebben we tot nu toe gedaan? 2006: SBF60 gewijzigd, SBF55 in stand gebleven 2014: SBF60 en SBF55 opgegaan in één nieuwe regeling (SBF-nieuw).

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN B&W-nr.: 07.0134 d.d. 13-2-2007 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis Behoudens advies van de commissie OWZ Vergoeding dienstreis: BESLUITEN 1. Artikel 15:1:22:7 van

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

Gemeente s-gravenhage

Gemeente s-gravenhage RIS135128_06-FEB-2006 Gemeente s-gravenhage Ons kenmerk BSD/2006.195 RIS 135128 WIJZIGING VAN ARG (HERDRUK 2005-1) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 1. Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2. Salarissen 2017 Voor het jaar 2017 een structurele

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt.

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt. FAQ s overgangsbeleid privégebruik dienstauto. De lijst met vragen en antwoorden geldt als hulpmiddel je te informeren. De lijst kan regelmatig worden aangevuld / aangepast. De lijst is zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2.

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2. CGOP TCGOP 23 augustus 2016 CGOP ink 1920 Besluit tot vaststelling van Flankerende voorzieningen fase 2 De Korpschef van de Politie Gelet op; artikel 27 eerste lid van de Politiewet 2012; het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB REORGANISATIE POLITIE voorlichting leden NPB Onderwerpen Functievergelijking. Aanvraag herplaatsingskandidaat (HPK). Plaatsing. Garanties. Flankerende voorzieningen. Mogelijkheden na de plaatsing. Bezwaar

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directoraat-Generaal Arbeidsvoorwaarden De leden van de CGOP Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag d.t.v. de secretaris, dhr.

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd /

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd / Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Jumbo Supermarkten B.V. t.a.v. mevrouw G. Kuiper Postbus 8 5460 AA VEGHEL Handel T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 6 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer..november

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland

Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland Pagina 1 van 5 Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland 1. Waarom maar een loonstijging van 2,25% in twee jaar, is dat niet erg laag? Dat valt wel mee. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009 Sector FO Ametisthorst 20 Postbus 91460 2509 EB Den Haag Telefoon (070) 419 19 44 Telefax (070) 419 19 40 E-mail: fo@cmhf.nl Website www.cmhf.nl Rabobank 36.59.34.844 NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Bijvoorbeeld als het aantal uren

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing Geel = orspronkelijke PTW Blauw = nieuwe PTW Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing 1. Mijn plaats van tewerkstelling verandert niet door de reorganisatie. Ik word op dezelfde plaats

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

PAUZE >> na pauze vervolg alleen voor leden vakbonden AGENDA. 1. Status bijeenkomst. 2. Situatie in de sector. 3. Verloop onderhandelingen

PAUZE >> na pauze vervolg alleen voor leden vakbonden AGENDA. 1. Status bijeenkomst. 2. Situatie in de sector. 3. Verloop onderhandelingen AGENDA 1. Status bijeenkomst 2. Situatie in de sector 3. Verloop onderhandelingen 4. Voorstellen werkgevers / toelichting 5. Reacties & discussie PAUZE >> na pauze vervolg alleen voor leden vakbonden 6.

Nadere informatie

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt!

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! 1 Flexwerk_brochure-a.indd 1 HWW Zorg Flexwerk Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) afdeling Flexwerk is opgericht om, waar nodig, binnen HWW Zorg extra handen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd 5 augustus 2017 Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie