Veiligheidsplan Knastercross 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Knastercross 2015"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

2 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport te Geulle Organisator: Stichting Knastercross Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

3 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding Beschrijving Evenement Algemene gegevens Doelstelling Programma Gegevens organisatie Algemeen Bestuursplanning Beveiliging Beveiligingsorganisatie Inzet beveiliging Taken beveiliging Huisregels Campingreglement Geneeskundige hulpverlening Inzet EHBO In te zetten materiaal en materieel Locatie en omvang EHBO-post Registratie behandelingen Inzet mobiele behandelpost (ambulance) Werkwijze en overige gegevens Brandveiligheid Algemeen Bereikbaarheid voor de brandweer Brandkraan Bereikbaarheid Verkeersstromen Verkeersregelaars, bebording en hekken Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

4 7.3 Tijden en locaties wegafsluitingen Toegankelijkheid hulpdiensten en calamiteitenroutes Verkeerscirculatieplan Parkeren Overige aspecten Sanitaire voorzieningen Horeca Alcoholbeleid 18+/NIX Cateraars Communicatie Algemeen Communicatie naar omwonenden en overheid Communicatie van organisatie naar eigen medewerkers Communicatie doelgroep Communicatie bezoekers Veiligheid Inleiding (Preventieve) maatregelen baan Veiligheid medewerkers Instructie medewerkers Kabels en leidingen (K&L) Scenario s Inleiding Handelen/Communicatie Bestuur Scenario Ordeverstoring Scenario Ongeval Scenario Brand Scenario Extreme weersomstandigheden Extreme hitte Onweer en bliksem Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

5 11.7 Scenario Overige zaken Scenario Ontruiming Ontruimingsprocedure Opvang / verzamelplaats Bijlagen Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

6 1 Inleiding Ten behoeve van het evenement Knastercross op 4, 5 & 6 september 2015 heeft stichting Knastercross dit veiligheidsplan opgesteld. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen van de organisator ten aanzien van de veiligheid gedurende het evenement. De organisatie is zich ervan bewust dat de maatregelen die in dit calamiteitenplan zijn opgenomen niet uitputtend zijn. De organisatie stelt zichzelf ten doel boven alles de veiligheid van publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen na te streven. Daartoe is op locatie de directe leiding in handen van de 6 bestuursleden van stichting Knastercross. Er is een algemeen telefoonnummer: (onder dit nummer zal het dienstdoende bestuurslid bereikbaar zijn). Deze persoon is gedurende het evenement het eerste aanspreekpunt. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

7 2 Beschrijving Evenement 2.1 Algemene gegevens Datum evenement: 4, 5 & 6 september 2015 Organisator evenement: stichting Knastercross Voorzitter: Marleen Cuypers-Pallada Secretaris: Marie-Jose Notten-Verweij Penningmeester: John Hoedemakers Bestuur: Guy Cuypers Frank Jetten Marly Muitjens-Dekkers Naam evenement: Knastercross Korte omschrijving evenement: Knastercross is een ludiek familie evenement dat sterk lijkt op een carnavalsoptocht maar dan op een crossbaan met verder braderie achtige activiteiten. De deelnemers rijden met hun voertuigen over de crossbaan. Er is een camping op het terrein aanwezig. Op vrijdag en zaterdagavond vindt er een tentfeest plaats met live muziek. Locatie evenemententerrein: Grasland perceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport. De precieze locaties waar de Knastercross plaatsvindt, staan ingetekend in bijlage 1, locatie/evenemententerrein. Het perceel is ingesloten tussen de N585 en de Eijkskensweg. Afmeting perceel: 7 ha. De akkoordverklaring van de landeigenaren is bijgesloten in Bijlage 2, akkoordverklaringen landeigenaren Plaats evenement: Geulle, gemeente Meerssen (Limburg) Duur evenement: 1 avond en 2 dagen. Start evenement: vrijdagmiddag 4 september u. (tevens camping open) Eind evenement: zondagavond 6 september u. (tevens camping gesloten) Start opbouw: vanaf vrijdag 28 augustus 2015 Eind opbouw: donderdag 10 september 2015 Omschrijving doelgroep evenement: familie evenement van 0-99 jaar Verwacht bezoekersaantal evenement: tot , in 2014 zijn er maximaal bezoekers geweest gedurende het hele weekend. Aantal bezoekers op hoogtepunt: Maximaal aantal bezoekers tent toegestaan: Aansprakelijkheidsverzekering medewerkers van 21 augustus tot en met 20 september bij Nationale Nederlanden, polis nummer Evenementenverzekering bij Nationale Nederlanden, polis nummer Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

8 2.2 Doelstelling De Knastercross tot een spraakmakend ludiek familie evenement maken en te professionaliseren op de veiligheid en organisatie. Tevens streven naar een hogere omzet om een buffer voor de toekomst op te bouwen. Specifiek Bezoekers een totaal plaatje bieden waar het hele gezin nog lang over na praat, saamhorigheid, gezelligheid en de x factor, zodat dit snel van mond op mond gaat. Meetbaar Afgelopen jaar zijn er max bezoekers geweest. Dit jaar zullen er nauwkeurige metingen plaats vinden zowel op de bonnen verkoop als de entrees. Bonnenverkoop zal per verkooplocatie worden geteld en bijgehouden. Voor de ticketverkoop is een contract afgesloten met de firma Compo. Dit is een hele grote speler in deze markt (heeft bijvoorbeeld ook de Olympische Spelen gefaciliteerd). De tickets zullen gescand worden per locatie zodat inzichtelijk is hoeveel tickets er verkocht zijn en hoe de bezoekersstromen hebben plaatsgevonden. Acceptabel Om de mensen te enthousiasmeren zullen we als thema Knastercross, Carnaval op wielen hanteren zodat er een leidraad is voor de deelnemers. Realistisch Het is realistisch om het bezoekers aantal te behouden op mensen over het gehele weekend, indien de pr naar behoren wordt uitgevoerd. 2.3 Programma Het programma ziet er als volgt uit: Zie bijlage 3, programma Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

9 3 Gegevens organisatie 3.1 Algemeen Naam Functie Telefoon Organisatie: Algemeen 1 e aanspreekpunt (4, 5 & 6 sept.) Marleen Cuypers Voorzitter (sponsoring + horeca) Marie-Jose Notten Secretaris (medewerkers planning + PR) John Penningmeester (financiële zaken Hoedemakers Horeca) Guy Cuypers Bestuurslid (crossbaan camping/paddock) Frank Jetten Bestuurslid (techniek + inhuur security) Marly Muitjens Bestuurslid (security + rijdersinschrijvingen + camping/paddock) De Haan Security: Danny de Haan Projectleider security Politie: Anke van Aanspreekpunt gehele weekend Meulenbroek EHBO: Danny of Renate Projectleider EHBO stichting ETL Ubachs Gemeente: Carlo Poolen (Meerssen) Theo van de Leek (Beek) Brandweer: Peter Franssen Guido Konings Verkeersregelaars: Veilig & Schoon Math Scheepers Contactpersoon tijdens evenement: Math Scheepers Lei Scheepers Weer KNMI: Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

10 3.2 Bestuursplanning Er is een bestuursplanning gemaakt, deze planning geeft weer wie er aanwezig is in de medewerkerskantine. Deze persoon regelt alle reguliere zaken/problemen. Marly en Frank zijn het eerste aanspeekpunt voor De Haan Beveiliging en de politie. Indien zij niet aanwezig zijn neemt de dienstdoende persoon dit over. Gedurende de nacht is niemand van het bestuur aanwezig. De Haan Beveiliging neemt dan de regie, overleg met organisatie is niet nodig. Enkel bij grote calamiteit gedurende de nacht wordt er contact opgenomen met het nummer van Marly of Frank. 4 Beveiliging Om de veiligheid op het evenemententerrein te kunnen waarborgen heeft de organisatie beveiligingsorganisatie De Haan Beveiliging ingehuurd. De Haan Beveiliging handelt onder eindverantwoordelijkheid van de organisator. De Haan Beveiliging is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens het evenement. Hoe De Haan Beveiliging is ingericht, het toezicht houdt en handelt tijdens incidenten staat beschreven in dit hoofdstuk. Bij incidenten die het niveau van De Haan Beveiliging overstijgen, zal de politie optreden. Hierbij eventueel ondersteund door De Haan Beveiliging. Tevens geeft de organisatie in een overzicht aan welke aantallen beveiligers per moment en locatie worden ingezet. Zie bijlage 4, Inzet beveiliging 4.1 Beveiligingsorganisatie Naam beveiligingsbedrijf: De Haan Beveiliging Vergunningsnummer Ministerie van Justitie: ND3966 Aanspreekpunt De Haan Beveiliging: Danny de Haan Telefoonnummer: Projectmanager/coördinator tijdens evenement: volgt Telefoonnummer: N.v.t: communicatie via portofoons van De Haan Knastercross is als hoofdorganisator verantwoordelijk voor een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Daartoe heeft de Knastercross zelf maatregelen getroffen. De maatregelen hebben betrekking op diverse veiligheidsaspecten, die hieronder zijn toegelicht. Ten behoeve van het veilig verloop van het evenement zet de Knastercross tijdens het evenement op advies van de politie beveiligingsmensen in. Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van De Haan Beveiliging. Dit bedrijf is in bezit van een vergunning verleend door ministerie van Justitie, op grond van Wet Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

11 Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Personeel zal bij de uitvoering van de werkzaamheden gekleed gaan in gepaste en herkenbare kleding, met op de jas een duidelijk V teken. Het beveiligingspersoneel wordt ingezet om tussen het publiek te surveilleren. Zij registreert eventuele verstoringen van openbare orde en handelt in samenwerking en overleg met de politie. Gedurende het evenement heeft de projectleider van De Haan Beveiliging de leiding over de security inzet. Deze onderhoudt gedurende het evenement intensief contact met de politie en organisatie (Marly en Frank). De Haan Beveiliging en politie staan tijdens het evenement met elkaar in verbinding door middel van portofoons. Overige relevante zaken in verband met toezicht: - Bij incidenten die door de particuliere beveiliging niet meer beheersbaar zijn, treedt De Haan Beveiliging op onder regie van de politie; - De horeca zal niet op de toegangswegen worden neergezet; - Toegangswegen/calamiteitenroutes worden te allen tijde vrijgehouden van obstakels; - Overige maatregelen: - Bij entree camping zal dit jaar veel intensiever gecontroleerd worden op verboden middelen (o.a. alcoholische dranken, verdovende middelen, glas en gasflessen). Hiertoe is de inzet van beveiligingsmedewerkers verhoogd. - Inzet camerabewaking op meerdere posities (o.a. hoofdingang, campingingang, tent, backstage en camping). 4.2 Inzet beveiliging Zie bijlage 4, inzet beveiliging Afspraken met betrekking tot de toegangscontrole bij de hoofdingang (polsbandjes, tickets, stempels): Zie bijlage 5, toegangscontrole Taken beveiliging Specifieke wensen: De Haan Beveiliging ontvangt het veiligheidsplan en is op de hoogte van de inhoud. De Haan Beveiliging handhaaft de huisregels zoals vermeld in het veiligheidsplan. De Haan Beveiliging handhaaft de camping/paddock regels zoals vermeld in het veiligheidsplan. De Haan Beveiliging draagt zorg voor ondersteuning van de EH-teams middels: Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

12 Begeleiden van het EH-team naar de plaats ongeval; Afschermen van de slachtoffers; Assisteren met het vervoer naar EH-post van slachtoffers; Veiligheid van de EH-medewerkers waarborgen; Opvang en beloodsing externe hulpdiensten. De Haan Beveiliging zal bij ongeregeldheden ingrijpen, indien zij daarbij naar eigen inschatting, de veiligheid van zichzelf of anderen niet in gevaar brengt. De Haan Beveiliging overhandigd de organisatie een incidentenrapport. Vaste posten Hoofdentree: De Haan Beveiliging voert bij alle bezoekers kaartcontrole uit. Ook wordt er controle uitgevoerd op verboden voorwerpen/drugs enz. (Visitatie tassen én fouilleren). Kinderen vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding binnen. Ingang/uitgang paddock/camping: De Haan Beveiliging controleert voertuigen/rijders/campinggasten op verboden middelen (o.a. alcoholische dranken, verdovende middelen, glas en gasflessen). De Haan Beveiliging verschaft enkel campinggasten/rijders toegang. In de nachten vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag is de entree camping paddock gesloten. De Haan Beveiliging maakt enkel op vraag deze uitgang open. Er hangt bij de uitgang een bord met de mededeling zich te melden bij de security indien poort gesloten is. Vip-tent: De Haan Beveiliging controleert de bezoekers op het in bezit hebben van een VIP polsbandje. Jeugdigen vanaf 17 jaar zijn ook in het bezit van een VIP polsbandje. Kinderen onder de 17 jaar hebben volgens de gewone toegangsregels onder begeleiding van een VIP gast toegang Overlegmomenten projectleider De Haan Beveiliging, organisatie en politie. Projectleider De Haan Beveiliging, organisatie en politie hebben enkele overlegmomenten tijdens het evenement. De tijdstippen van dit overleg zijn: - Vrijdagmiddag 11.00u (organisatie en De Haan Beveiliging) Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

13 - vrijdagavond 20.00u (organisatie, De Haan Beveiliging en politie) - zaterdagochtend 10.00u (organisatie en De Haan Beveiliging) - zaterdagavond 19.00u (organisatie, De Haan Beveiliging en politie) - zondagochtend 09.00u (organisatie, De Haan Beveiliging en politie) - zondagmiddag 15.00u (organisatie en De Haan Beveiliging) Locatie: unit De Haan Beveiliging Indien het tijdens deze overlegmomenten gewenst is dat brandweer of Ghor deelnemen wordt de officier van dienst van betreffende via de meldkamer aangevraagd. Indien er op voorhand problemen zijn waardoor de tijdstippen niet haalbaar zijn, wordt dit kenbaar gemaakt aan alle betrokken partijen. Opschaling beveiliging Op basis van de ervaringen van voorgaande edities Knastercross, kan worden bevestigd dat de bezoekers vergelijkbaar zijn met het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest). Het is dus net als het OLS een familie evenement waarbij de leeftijden van de bezoekers variëren van 0-90 jaar. Ook is er een goede diversiteit in de SEK (Sociaal Economische klasse). Hetgeen als effect heeft dat er geen grote groepen van gelijke komaf voor problemen kunnen zorgen. Met dat gegeven kunnen we stellen dat we, met 20 beveiligers op het piekmoment aanwezig, aansluiten bij de behoefte. Op het piekmoment wordt verwacht dat er mensen tegelijk op het evenemententerrein aanwezig zullen zijn. Als norm voor dit soort evenementen wordt er 1 beveiliger per 500 bezoekers gehanteerd /500 = 15 beveiligers. 4.3 Huisregels (van toepassing op gehele evenemententerrein) Huisregels gedurende het evenement: - Op het Knastercross evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht. - Legitimatie vanaf 13 jaar verplicht. - Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, word je de toegang tot het evenement worden ontzegd. - Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen. - Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen. - Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

14 - Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie. - Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Ook het doorgeven van alcohol aan een minderjarige is strafbaar. - Op de Knastercross zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram in je bezit, dan word je aan de politie overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs word je zonder pardon aangehouden en worden overgedragen aan de politie. - Op de Knastercross gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen worden dus niet getolereerd. - Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en/of het terrein zal je de toegang tot het evenementen terrein worden ontzegd en zal je worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op je verhaald worden. - Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering word je overgedragen aan de politie. - Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie. - De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. - Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het Knastercross terrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren. - Er mogen tijdens het Knastercross weekend zonder toestemming van de organisatie geen gemotoriseerde voertuigen, met uitzondering van hulpdiensten, leveranciers en de organisatievoertuigen, op het evenementen terrein. 4.4 Campingreglement - Op het Knastercross evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht. - Legitimatie vanaf 13 jaar is verplicht. - Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd door daartoe bevoegde personen. Indien je hieraan geen medewerking verleent, word je de toegang tot het evenement ontzegd. - Laat bij vertrek geen spullen zoals tent, caravan, bankstellen enz. achter. Hierop wordt voor vertrek intensief gecontroleerd. Bij niet naleven van deze regels worden eventuele opruim- en afvoerkosten in rekening gebracht. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

15 - Op de camping/paddock is geen glas toegestaan. - Meegebrachte grote stukken zoals bankstellen, matrassen etc. moeten na afloop van het evenement mee terug genomen worden. - Open vuur en gasflessen zijn ten alle tijden verboden op het campingterrein. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met politie en brandweer. Bij overtreding word je van het terrein verwijderd en overgedragen aan de politie. Gasflessen worden in beslag genomen. - Het is verboden om met je gemotoriseerd voertuig op de paddock/camping rond te rijden. Uitgezonderd stapvoets rijden van en na de start tijdens de eigen manche. - Het is 's nachts niet toegestaan om je voertuig te starten. - Parkeren: Omdat er beperkte ruimte is en we graag iedereen willen voorzien van een acceptabele campingplaats wordt begrip gevraagd voor onderstaande afspraken: o 1 personenauto, bestelbus of camper per startnummer of per campinggroep heeft toegang tot de camping/paddock. Dit voertuig ontvangt als herkenning ter plaatse een toegangssticker. o Tevens hebben caravans, schaftketen en vouwwagens toegang tot de camping. Echter het trekkende voertuig wordt direct na plaatsstelling verplaatst naar lang parkeren (= terrein naast voertuigkeuring, zoals te zien op de overzichtstekening op de site). o GEEN toegang tot camping/paddock hebben: Vrachtauto s, autoambulances, plateauwagens en grote opleggers. Alle vervoermiddelen die niet worden toegelaten tot de camping worden geparkeerd op lang parkeren en meteen afgeladen, waarna de deelname voertuigen zelf o rijdend naar de camping gaan. LET OP: parkeren is onbewaakt en op eigen risico, denk aan een disselslot. - Het is ten strengste verboden met gemotoriseerde voertuigen op het evenemententerrein te komen (behalve de baan). - Het betreden van de camping/paddock is geheel op eigen risico. De organisatie kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld. - Meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen. Men mag frisdrank wel meenemen, natuurlijk niet in glas. - Huisdieren: zijn niet toegestaan. - Naast de opgenoemde specifieke campingregels zijn uiteraard ook de algemene huisregels van de Knastercross op het gehele festivalterrein dus ook voor de camping van toepassing. - Bij het niet naleven van onze campingregels word je de toegang tot het Knastercross terrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd voor één of meerdere jaren. - Tot slot: Wij wensen alle campinggasten en rijders veel plezier toe tijdens het Knastercross weekend! Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

16 5 Geneeskundige hulpverlening 5.1 Inzet EHBO Gedurende het evenement ligt de coördinatie voor de eerste hulpverlening bij de coördinator van de stichting ETL. Het inrichten van een EHBO-voorziening valt onder de verantwoordelijkheid van de Knastercross, welke de operationele verantwoordelijkheid overdraagt aan de stichting ETL. Naam EH organisatie : Stichting ETL (Emergency Team Limburg) Contactgegevens : Dhr. D.T.M. Ubachs bc (coördinator) Illikhoven AL Roosteren Coördinator ter plaatse : Danny of Renate Ubachs Inzettijden : Datum Van Tot Aantal Locatie Vrijdag 4/9 13:00 02:00 1x ALShulpverlener Backstage feesttent 1x EHBO Vrijdag 4/ x ALShulpverlener aanwezigheidsdienst (slaapt in unit) 1x EHBO Zaterdag 5/9 11:00 19:00 1x ALShulpverlener Crossterrein 1x Verpleegkundige 3 á 4x EHBO 19:00 02:00 1x ALShulpverlener Backstage feesttent 1x EHBO Zaterdag 5/ x ALShulpverlener 1x EHBO Zondag 6/9 10:00 18:00 1x ALShulpverlener 1x Verpleegkundige 3 á 4x EHBO 18:00 20:00 1x ALShulpverlener 1 á 2x EHBO aanwezigheidsdienst (slaapt in unit) Crossterrein Feesttent Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

17 De EHBO draagt, conform de vigerende richtlijnen, zorg voor de eerste beoordeling en opvang van slachtoffers en acuut zieken op het terrein. 5.2 In te zetten materiaal en materieel Onderstaand materieel zal worden ingezet: Quad met medische uitrusting Behandeltent Mobiele behandelpost (aanhanger) Mobiele behandelpost (ambulance) De EHBO-post is zodanig ingericht en uitgerust dat opvang op ALS-niveau mogelijk is. 5.3 Locatie en omvang EHBO-post Op het crossterrein is, centraal gelegen, een ruimte van 8x6 meter gereserveerd voor de EHBO-voorziening. De EHBO-post is direct vanaf de openbare weg bereikbaar voor de externe hulpdiensten. Om de privacy van hulpverleners en slachtoffers te waarborgen en beveiliging mogelijk te maken zal de ruimte met gezeilde hekken worden afgeschermd. De EHBO-post is van stroom (minimaal 16A) voorzien, tevens is er een afzonderlijke sanitaire voorziening. De EHBO-post is dusdanig ingericht dat er minimaal 1 T1/T2-slachtoffer en 4 T3- slachtoffers gelijktijdig behandeld kunnen worden. Op het terrein zal de EHBO-post middels bebording en banners worden aangeduid, op plattegronden zal dit middels pictogrammen gebeuren. Medewerkers van de stichting ETL zullen herkenbaar zijn aan het door hun gedragen uniform. Indien er gepatrouilleerd wordt, of de medewerkers het circuit moeten betreden zullen er retro flecterende hessen gedragen worden. Campinggasten worden middels bebording geïnformeerd zich te melden bij de securitymedewerkers indien er gedurende de nacht EHBO inzet nodig is. De securitymedewerkers zorgen dan voor het oproepen van de EHBO. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

18 5.4 Registratie behandelingen Alle behandelingen worden geregistreerd door de medewerkers van de stichting ETL. Na afloop van het evenement zal er een geanonimiseerd verslag van de behandelingen ter beschikking worden gesteld aan de stichting Knastercross. Conform hetgeen opgenomen in het ARBO-besluit zullen alle behandelingen bij medewerkers van de stichting Knastercross volledig doorgegeven worden. Bij ernstig gewonden of zieken zal er aan de betreffende slachtoffers/vertegenwoordigers toestemming gevraagd worden de contactgegevens aan de stichting Knastercross te verstrekken. Dit zodat er contact gelegd kan worden als follow-up. Indien slachtoffer en/of vertegenwoordigers niet in staat/gelegenheid zijn toestemming hiervoor te verlenen, is het aan de inschatting van de coördinator eerste hulpverlening deze al dan niet te verstrekken. 5.5 Inzet mobiele behandelpost (ambulance) Tijdens de uren waarop er voertuigen op het circuit aanwezig zijn is er een ambulance op het terrein beschikbaar. Deze is uitgerust voor de acute opvang van slachtoffers, niet voor het vervoer van slachtoffers buiten het terrein. Indien noodzakelijk, ter inschatting van de coördinator eerste hulpverlening, zal de ambulance ter plaatse gaan naar het ongeval. De inzet van de ambulance valt onder de verantwoording van de coördinator eerste hulpverlening. 5.6 Werkwijze en overige gegevens Voor nadere informatie aangaande de eerste hulpverlening wordt verwezen naar het draaiboek spoedeisende eerste hulpverlening van de stichting ETL. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

19 6 Brandveiligheid 6.1 Algemeen De toepasselijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn in de evenementenvergunning opgenomen. De Knastercross is ervoor verantwoordelijk dat alle betrokkenen, inclusief door hem ingehuurde organisaties/ personen, de in de vergunning gestelde (brand)veiligheidsvoorschriften in acht nemen. De fysiek genomen maatregelen en genoemde routes zijn weergegeven op een bijgevoegde plattegrond, zie bijlage 1, locatie evenemententerrein Aantal aggregaten: zie bijlage 1, locatie evenemententerrein Afspraken met de brandweer: op vrijdag 4 september (tijdstip wordt in onderling overleg bepaald) wordt een terrein- en tentinspectie gedaan in aanwezigheid van brandweer en organisatie. Toestellen en installaties: Een voorziening voor elektriciteit wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. Een verbrandingsinstallatie (aggregaat) wordt niet gebruikt indien de installatie, de opstelling of het gebruik daarvan gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. Aggregaten worden gehuurd bij een erkend verhuurder. Dit zijn moderne apparaten, voorzien van het benodigde onderhoud, keuringen en veiligheidscertificaten. Aankleding: Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien: - de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden - de aankleding onbrandbaar is, of - de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig. Brandveiligheid stands, kramen, podia en andere inrichtingselementen: In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn brandveilig. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in een voor publiek toegankelijke ruimte zijn ten minste 1,1 m breed. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

20 Opstelling inventaris: De inrichting van een ruimte (hoofdtent en vipgedeelte) is zodanig dat voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar is. Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris. Noodverlichtingsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen: Een ruimte waar meer dan 50 personen aanwezig zijn heeft een noodverlichtingsinstallatie en een vluchtrouteaanduiding die is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats. Een vluchtrouteaanduiding voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen. Aanduiding blusmiddelen: Een blusmiddel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram. Alle blusmiddelen zijn gekeurd door een gecertificeerde instantie (firma Boileau). 6.2 Bereikbaarheid voor de brandweer De opstelplaats voor de brandweer is afhankelijk van de locatie van het ongeval. Er zijn verschillende opstelplaatsen mogelijk. (zie bijlage 1, locatie evenemententerrein) Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen. Hekwerken die een verbindingsweg of een opstelplaats afsluiten, kunnen snel en gemakkelijk worden geopend. 6.3 Brandkraan Er ligt een brandkraan op de hoek Bekerveldweg/Cruisboomveld. Deze brandkraan is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden. Hekwerken eromheen, kunnen snel en gemakkelijk worden geopend. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

21 7 Bereikbaarheid In dit hoofdstuk verschaft de Knastercross inzicht in de maatregelen om de verkeersstromen en de bereikbaarheid van diverse locaties in goede banen te leiden. Voor een plattegrond van de maatregelen ten aanzien van bereikbaarheid en de situatie ten tijde van het evenement wordt verwezen naar bijlage 8, verkeerscirculatieplan. 7.1 Verkeersstromen Uitgaande van maximaal bezoekers, leert de ervaring dat 40 % met eigen vervoer (auto) komt. De overige bezoekers zullen met taxi, openbaar vervoer (bus) of regionaal met fiets (meeste bezoekers) komen. Het scheiden van de verkeersstromen van auto s, fietsers en voetgangers verdient de aandacht. De maatregelen zoals hieronder omschreven zorgen in onze ogen voor een verantwoorde verwerking van die verkeersstromen. De bezoekers zullen middels de normale media en de website op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden en regels die er zijn ten aanzien van het bereiken van de Knastercross. Dit om e.e.a. zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. 7.2 Verkeersregelaars, bebording en hekken Tijdens het evenement zijn beroepsverkeersregelaars aanwezig, die er zorg voor dragen dat de aan- en afvoer van voertuigen, personen e.d. zonder problemen verloopt. Tijdens het evenement wordt gebruik gemaakt van bebording en hekken om de verkeers- en bezoekersstromen en veiligheid te waarborgen. 7.3 Tijden en locaties wegafsluitingen Gedurende het evenement worden geen wegen geheel afgesloten. In het Cruisboomveld geldt een snelheidsbeperking van maximum 30 km p/u. Daarnaast wordt een parkeerverbod ingesteld. De oversteek van deelnemers/bezoekers naar de camping van het Cruisboomveld zal met twee verkeersregelaars geregeld worden. Deze verkeersregelaars hebben portofooncontact zodat de verkeersstroom in het Cruisboomveld goed geregeld wordt. In 2014 is gebruik gemaakt van een halve baanafzetting van ca. 350 meter i.v.m. de aanrijroute van de campinggasten. Dit heeft toen het gehele weekend niet Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân Model veiligheidsplan evenementen Gemeente Súdwest-Fryslân Pagina 1 van 22 Versie 1.0 . Pagina 2 van 22 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van het evenement 6 2.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen voor evenementenorganisatoren Naam evenement: Datum opmaak: Risicoscore: Veiligheidsplan Met het veiligheidsplan geeft u als organisator aan welke maatregelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND. VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement].

STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND. VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement]. STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement]. Inhoud 1. Inleiding Blz. 1 2. Procedure Blz. 1 3. Beschrijving van het

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Evenementen

Veiligheidsplan. Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement: Locatie evenement: Datum evenement: Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij

Nadere informatie

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen (concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen Naam evenement: Datum: Evt. versie: Inleiding: Een omschrijving van het evenement met daarbij algemene informatie zoals doel van het evenement, welke organisatie

Nadere informatie

Veiligheidsplan Algemeen deel

Veiligheidsplan Algemeen deel Veiligheidsplan Algemeen deel Het algemeen deel van het veiligheidsplan biedt de aanvrager van een vergunning voor een evenement houvast in wat noodzakelijk is om op te nemen in een Veiligheidsplan. Echter

Nadere informatie

NAAM EVENEMENT DATUM ORGANISATOR

NAAM EVENEMENT DATUM ORGANISATOR Model draaiboek/veiligheidsplan B-evenementen Winterswijk NAAM EVENEMENT DATUM ORGANISATOR Versie : Opsteller : pag. 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beschrijving van het evenement... 3 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum

Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 4 2 Beschrijving van het evenement 4 2.1 Algemene gegevens 5 2.2 Programma 5 3 Gegevens organisatie en hulpdiensten

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek >

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Naam evenement: Datum evenement:

Naam evenement: Datum evenement: Naam evenement: Datum evenement: 1 Inhoudsopgave Inleiding en procedure... 3 Beschrijving van het evenement... 4 Programma evenement... 5 Plattegrond evenemententerrein... 6 Eerste Hulp bij Ongevallen...

Nadere informatie

Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen

Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen Op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Moerdijk is het volgens artikel 2.25 lid 1 verboden zonder vergunning van

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Stroomuitval Hierin gaat het nood verlichting systeem in werking wat de mensen voldoende licht geeft de tent te verlaten.

Stroomuitval Hierin gaat het nood verlichting systeem in werking wat de mensen voldoende licht geeft de tent te verlaten. Calamiteitenplan Kermis Steenderen 8, 9 en 10 september 2016 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement de Kermis Steenderen heeft G.J. Heezen dit namens Café Heezen, Café De Seven Steenen en de

Nadere informatie

Draaiboek veiligheid voor evenement [NAAM EVENEMENT]

Draaiboek veiligheid voor evenement [NAAM EVENEMENT] Draaiboek veiligheid voor evenement [NAAM EVENEMENT] Auteur: Versie: Datum: Plaats: 1 Dit voorbeeld draaiboek veiligheid is bedoeld om u als aanvrager voor een evenementenvergunning te ondersteunen bij

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement DRAAIBOEK INLEIDING Ten behoeve van het evenement Tennis4life heeft Stichting Tennis4life dit draaiboek opgesteld. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en de benodigde informatie voor

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Naam Datum 0 Het Veiligheidsplan: (Lees vóór invulling eerst aandachtig de bijgevoegde handleiding behorende bij dit veiligheidsplan. U vult alleen die vragen in, die echt op uw van toepassing zijn) U

Nadere informatie

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement 1 U vraagt bij de gemeente een evenement aan, waarvan de classificatie moet worden gesteld op tenminste een aandacht evenement. Dat betekent dat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Gemeente : 1 Inleiding. 2 Beschrijving van het evenement. 2.1 Algemene gegevens. Naam evenement. Datum evenement

Veiligheidsplan. Gemeente : 1 Inleiding. 2 Beschrijving van het evenement. 2.1 Algemene gegevens. Naam evenement. Datum evenement Veiligheidsplan Gemeente : Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken tussen

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Versie 1.7 Datum 29 okt. 2010 1. Inleiding calamiteitenplan Ten behoeve van het evenement op heeft

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

[format] Draaiboek [naam evenement]

[format] Draaiboek [naam evenement] [format] Draaiboek [naam evenement] Auteur: Telefoon: Datum: Email: Draaiboek [naam evenement] 1 Inhoudsopgave Algemene informatie evenement 1. Beschrijving evenement 1.1 Publieksanalyse 1.2 Programma

Nadere informatie

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning Aanvraag evenementenvergunning A Een goede voorbereiding Aan de hand van dit formulier beoordelen we wat er geregeld moet worden. Zoals het afsluiten van wegen, inzet van politie en brandweer. We kijken

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Dien dit formulier volledig ingevuld minimaal 8 weken voor het evenement in. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Naam bedrijf of instelling KVK nummer Postadres Plaats Aanvrager M / V Voorletters

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN Termijn Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement hebben ingediend. Nieuwe evenementen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen (B/C)

Aanvraagformulier evenementen (B/C) Aanvraagformulier evenementen (B/C) Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING

VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING Het komen tot een verhoging van de veiligheid en kwaliteit binnen de horeca c.q. het uitgaansleven in de gemeente Tiel, door invoering van collectieve regels en onderlinge

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Draaiboek Tennis4life Draaiboek Tennis4life

Draaiboek Tennis4life Draaiboek Tennis4life Draaiboek Tennis4life 8-6-2013 Versie 1.0, 27-01-2013 Pagina 1 van 9 Versie 1.0, 27-01-2013 autorisatie opstellers: gezien: A.C. Rupke en J.W. Bakker Bestuur Tennis4life en Inspire2live versiegegevens

Nadere informatie

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage.

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage. Gemeente Haarlem Aanvraag vergunning evenement Inclusief aanvraag gebruiksvergunning 1 Gegevens aanvrager 1a Naam aanvrager 1b Contactpersoon Man Vrouw 1c 1d 1e Adres/postbus Postcode en plaats Inschrijfnummer

Nadere informatie

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland/ Achterhoek 3 t/m 5 juni 2015

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland/ Achterhoek 3 t/m 5 juni 2015 Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland/ Achterhoek 3 t/m 5 juni 2015 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement de Land- & Tuinbouwbeurs Achterhoek van 3 t/m 5 juni 2015 Dhr. J. Wolters

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de vragen in die op uw evenement van toepassing zijn. Naast de evenementenvergunning

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Inleiding Dit format is verplicht indien u bij vraag 2f van het aanvraagformulier evenementen, hebt aangegeven dat er meer dan 200 bezoekers/deelnemers

Nadere informatie

Calamiteitenplan Knalbal & Inleiding calamiteitenplan

Calamiteitenplan Knalbal & Inleiding calamiteitenplan Calamiteitenplan Knalbal 18-12-2016 & 31-12-2016 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement Knalbal, heeft Gerwin Schuurman dit namens Stichting Knalbal opgesteld. Het document is een weergave van

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest)

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) Draaiboek met calamiteitenplan..(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) 1 Basisgegevens Organisatie: Stichting.. Locatie: Feestterrein aan de.. (straat) te. (postcode + woonplaats) Contactpersoon:.. 06-. Situatieschets

Nadere informatie

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer :

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer : Aanvraagformulier voor het houden van een evenement in de gemeente Alphen-Chaam zoals bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen-Chaam. Aan de burgemeester van

Nadere informatie

Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek:

Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek: Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek: Inhoud 1.0 INLEIDING 4 1.1 EVENEMENT 4 1.2 PROFIEL ANALYSE 4 2.0 ORGANISATIE 5 2.1 BESCHRIJVING ORGANISATIE. 5 2.1.1

Nadere informatie

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland 31 mei 1 en 2 juni 2016 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement de Land- & Tuinbouwbeurs Achterhoek van 31 mei tot 2 juni 2016 Dhr. J. Wolters

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning evenement

Aanvraagformulier vergunning evenement Aanvraagformulier vergunning evenement Dit formulier zenden aan: Per post: Gemeente Eindhoven, Veiligheid en Bestuur t.a.v. afd. Veiligheid, cluster evenementen Postbus 90150 5600 RB Eindhoven E-mail:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Achternaam aanvrager: Voornaam aanvrager: Geslacht: Man Vrouw Straat en huisnummer: Postcode: E-mailadres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

formulier evenenementenvergunning

formulier evenenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

aanvraagformulier vergunning voor evenementen

aanvraagformulier vergunning voor evenementen aanvraagformulier vergunning voor evenementen Het is belangrijk dat u dit formulier duidelijk en leesbaar (blokletters) invult. Niet volledig ingevulde formulieren worden teruggezonden en niet in behandeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement en de bijbehorende vergunningen/ontheffingen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen

Aanvraagformulier voor evenementen Aanvraagformulier voor evenementen Dit formulier + ingetekende plattegrond op schaal met alle objecten als podia, attracties, standplaatsen, looppaden etc. inclusief de afmetingen sturen naar: Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Veiligheidsplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Veiligheidsplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Toelichting bij model calamiteitenplan

Toelichting bij model calamiteitenplan Toelichting bij model calamiteitenplan 1. Inleiding calamiteitenplan Toelichting: De vergunninghouder (meestal de organisator van het evenement) is primair verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid

Nadere informatie

Draaiboek. (naam evenement)

Draaiboek. (naam evenement) Draaiboek (naam evenement) 1 DRAAIBOEK (Naam Evenement) Hieronder vindt u een voorbeeld van een draaiboek, die u kunt gebruiken als basis voor de vergunningaanvraag. Als u alle onderwerpen volgt heeft

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Vraagt vergunning voor de gemeente (aankruisen wat van toepassing is) Blaricum Eemnes Laren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN De datum van het evenement dient vòòr 1 december, in het jaar voorafgaand aan het

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Evenementenvergunning Niet in te vullen door aanvrager: Datum ontvangst : Dossier nr. BWT4ALL : Subject nr. : Aan de Burgemeester

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen

Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen Naam evenement Datum evenement Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen 1 Invulinstructie Dit document

Nadere informatie

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes)

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) 8 Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) Kenmerken (zie ook de tekening op 5) In de 18de eeuw lag op het terrein van het latere stadspark aan de Maas een regelmatig

Nadere informatie

Aanwijzingen bij het invullen van de risicoanalyse

Aanwijzingen bij het invullen van de risicoanalyse anwijzingen bij het invullen van de risicoanalyse Door recente incidenten op en in binnen- en buitenland is het noodzakelijk gebleken dat voor een groot een risicoanalyse door de organisatie wordt opgesteld.

Nadere informatie

Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam. Naam en voorletters mevrouw de heer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam. Naam en voorletters mevrouw de heer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats AANVRAGER Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam Naam en voorletters mevrouw de heer Mobiel telefoonnummer Faxnummer E-mail adres EVENEMENT Naam van het evenement? Datum? van uur tot uur Locatie? Woning

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wat is een aandacht evenement? Bij een aandacht

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats: Mobiel:

Nadere informatie

Evenementen. Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest

Evenementen. Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest Evenementen Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest Voor het houden van een evenement dien je als organisator een vergunning aan te vragen. Onder bepaalde voorwaarden wordt volstaan met een melding

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenement gemeente Moerdijk

Aanvraagformulier evenement gemeente Moerdijk Aanvraagformulier evenement gemeente Moerdijk 1. Algemeen 1.1. Gegevens aanvrager BSN: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer (overdag): E-mail: 1.2 Gegevens organisatie (indien van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 1. Gegevens van de aanvrager / organisator Burgerservicenummer * Achternaam en voorletter(s) man vrouw Adres Postcode en woonplaats Mobiel nummer E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Voor vragen kunt u bellen met 688 688 1. Gegevens organisator / aanvrager Indien de organisator / aanvrager een stichting, vereniging of andere rechtspersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement (bij

Nadere informatie

Evenementenvergunning, aanvraagformulier

Evenementenvergunning, aanvraagformulier Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. 1. Persoonlijke gegevens aanvrager Voornamen Achternaam Burgerservicenummer Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting formulier Aanvraag evenementenvergunning Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het formulier Aanvraag evenementenvergunning. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts Huisregels NICES 2017 vindt plaats van 29 juli 2017 tot en met 12 augustus 2017 op een festivalterrein in de gemeente Nederweert. Op een evenement als NICES 2017 is de belangrijkste regel dat je met elkaar

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Publiekszaken Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement Gegevens aanvrager Naam organisatie/ vergunningaanvrager Adres Postcode en woonplaats Naam van de contactpersoon Adres, postcode

Nadere informatie

Evenementen Checklist

Evenementen Checklist Categorie Activiteit Check Categorie Activiteit Check 1. Algemeen 5. Drank en catering Lijst (eind)verantwoordelijken 5.2 Algemeen Aanwijzen verantwoordelijke. 1.2 Aandachspunten Inventarisatie afbreukrisico

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Organisatie :... KvK :...

Organisatie :... KvK :... U kunt het formulier terugsturen naar info@dongen.nl of naar de Gemeente Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen Aanvraag evenement Gegevens aanvrager Organisatie :... KvK :... Gegevens van contactpersoon

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE DEVENTER. Is de aanvrager een ander dan de organisator? Vul dan vraag 2 in of ga anders verder met vraag 3.

EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE DEVENTER. Is de aanvrager een ander dan de organisator? Vul dan vraag 2 in of ga anders verder met vraag 3. AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE DEVENTER 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletter(s) m/v Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Faxnummer Mobiel E-mail Namens vereniging

Nadere informatie

Format Veiligheids- en calamiteitenplan Evenementen

Format Veiligheids- en calamiteitenplan Evenementen Format Veiligheids- en calamiteitenplan Evenementen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie