Veiligheidsplan Knastercross 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Knastercross 2015"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

2 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport te Geulle Organisator: Stichting Knastercross Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

3 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding Beschrijving Evenement Algemene gegevens Doelstelling Programma Gegevens organisatie Algemeen Bestuursplanning Beveiliging Beveiligingsorganisatie Inzet beveiliging Taken beveiliging Huisregels Campingreglement Geneeskundige hulpverlening Inzet EHBO In te zetten materiaal en materieel Locatie en omvang EHBO-post Registratie behandelingen Inzet mobiele behandelpost (ambulance) Werkwijze en overige gegevens Brandveiligheid Algemeen Bereikbaarheid voor de brandweer Brandkraan Bereikbaarheid Verkeersstromen Verkeersregelaars, bebording en hekken Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

4 7.3 Tijden en locaties wegafsluitingen Toegankelijkheid hulpdiensten en calamiteitenroutes Verkeerscirculatieplan Parkeren Overige aspecten Sanitaire voorzieningen Horeca Alcoholbeleid 18+/NIX Cateraars Communicatie Algemeen Communicatie naar omwonenden en overheid Communicatie van organisatie naar eigen medewerkers Communicatie doelgroep Communicatie bezoekers Veiligheid Inleiding (Preventieve) maatregelen baan Veiligheid medewerkers Instructie medewerkers Kabels en leidingen (K&L) Scenario s Inleiding Handelen/Communicatie Bestuur Scenario Ordeverstoring Scenario Ongeval Scenario Brand Scenario Extreme weersomstandigheden Extreme hitte Onweer en bliksem Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

5 11.7 Scenario Overige zaken Scenario Ontruiming Ontruimingsprocedure Opvang / verzamelplaats Bijlagen Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

6 1 Inleiding Ten behoeve van het evenement Knastercross op 4, 5 & 6 september 2015 heeft stichting Knastercross dit veiligheidsplan opgesteld. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen van de organisator ten aanzien van de veiligheid gedurende het evenement. De organisatie is zich ervan bewust dat de maatregelen die in dit calamiteitenplan zijn opgenomen niet uitputtend zijn. De organisatie stelt zichzelf ten doel boven alles de veiligheid van publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen na te streven. Daartoe is op locatie de directe leiding in handen van de 6 bestuursleden van stichting Knastercross. Er is een algemeen telefoonnummer: (onder dit nummer zal het dienstdoende bestuurslid bereikbaar zijn). Deze persoon is gedurende het evenement het eerste aanspreekpunt. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

7 2 Beschrijving Evenement 2.1 Algemene gegevens Datum evenement: 4, 5 & 6 september 2015 Organisator evenement: stichting Knastercross Voorzitter: Marleen Cuypers-Pallada Secretaris: Marie-Jose Notten-Verweij Penningmeester: John Hoedemakers Bestuur: Guy Cuypers Frank Jetten Marly Muitjens-Dekkers Naam evenement: Knastercross Korte omschrijving evenement: Knastercross is een ludiek familie evenement dat sterk lijkt op een carnavalsoptocht maar dan op een crossbaan met verder braderie achtige activiteiten. De deelnemers rijden met hun voertuigen over de crossbaan. Er is een camping op het terrein aanwezig. Op vrijdag en zaterdagavond vindt er een tentfeest plaats met live muziek. Locatie evenemententerrein: Grasland perceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport. De precieze locaties waar de Knastercross plaatsvindt, staan ingetekend in bijlage 1, locatie/evenemententerrein. Het perceel is ingesloten tussen de N585 en de Eijkskensweg. Afmeting perceel: 7 ha. De akkoordverklaring van de landeigenaren is bijgesloten in Bijlage 2, akkoordverklaringen landeigenaren Plaats evenement: Geulle, gemeente Meerssen (Limburg) Duur evenement: 1 avond en 2 dagen. Start evenement: vrijdagmiddag 4 september u. (tevens camping open) Eind evenement: zondagavond 6 september u. (tevens camping gesloten) Start opbouw: vanaf vrijdag 28 augustus 2015 Eind opbouw: donderdag 10 september 2015 Omschrijving doelgroep evenement: familie evenement van 0-99 jaar Verwacht bezoekersaantal evenement: tot , in 2014 zijn er maximaal bezoekers geweest gedurende het hele weekend. Aantal bezoekers op hoogtepunt: Maximaal aantal bezoekers tent toegestaan: Aansprakelijkheidsverzekering medewerkers van 21 augustus tot en met 20 september bij Nationale Nederlanden, polis nummer Evenementenverzekering bij Nationale Nederlanden, polis nummer Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

8 2.2 Doelstelling De Knastercross tot een spraakmakend ludiek familie evenement maken en te professionaliseren op de veiligheid en organisatie. Tevens streven naar een hogere omzet om een buffer voor de toekomst op te bouwen. Specifiek Bezoekers een totaal plaatje bieden waar het hele gezin nog lang over na praat, saamhorigheid, gezelligheid en de x factor, zodat dit snel van mond op mond gaat. Meetbaar Afgelopen jaar zijn er max bezoekers geweest. Dit jaar zullen er nauwkeurige metingen plaats vinden zowel op de bonnen verkoop als de entrees. Bonnenverkoop zal per verkooplocatie worden geteld en bijgehouden. Voor de ticketverkoop is een contract afgesloten met de firma Compo. Dit is een hele grote speler in deze markt (heeft bijvoorbeeld ook de Olympische Spelen gefaciliteerd). De tickets zullen gescand worden per locatie zodat inzichtelijk is hoeveel tickets er verkocht zijn en hoe de bezoekersstromen hebben plaatsgevonden. Acceptabel Om de mensen te enthousiasmeren zullen we als thema Knastercross, Carnaval op wielen hanteren zodat er een leidraad is voor de deelnemers. Realistisch Het is realistisch om het bezoekers aantal te behouden op mensen over het gehele weekend, indien de pr naar behoren wordt uitgevoerd. 2.3 Programma Het programma ziet er als volgt uit: Zie bijlage 3, programma Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

9 3 Gegevens organisatie 3.1 Algemeen Naam Functie Telefoon Organisatie: Algemeen 1 e aanspreekpunt (4, 5 & 6 sept.) Marleen Cuypers Voorzitter (sponsoring + horeca) Marie-Jose Notten Secretaris (medewerkers planning + PR) John Penningmeester (financiële zaken Hoedemakers Horeca) Guy Cuypers Bestuurslid (crossbaan camping/paddock) Frank Jetten Bestuurslid (techniek + inhuur security) Marly Muitjens Bestuurslid (security + rijdersinschrijvingen + camping/paddock) De Haan Security: Danny de Haan Projectleider security Politie: Anke van Aanspreekpunt gehele weekend Meulenbroek EHBO: Danny of Renate Projectleider EHBO stichting ETL Ubachs Gemeente: Carlo Poolen (Meerssen) Theo van de Leek (Beek) Brandweer: Peter Franssen Guido Konings Verkeersregelaars: Veilig & Schoon Math Scheepers Contactpersoon tijdens evenement: Math Scheepers Lei Scheepers Weer KNMI: Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

10 3.2 Bestuursplanning Er is een bestuursplanning gemaakt, deze planning geeft weer wie er aanwezig is in de medewerkerskantine. Deze persoon regelt alle reguliere zaken/problemen. Marly en Frank zijn het eerste aanspeekpunt voor De Haan Beveiliging en de politie. Indien zij niet aanwezig zijn neemt de dienstdoende persoon dit over. Gedurende de nacht is niemand van het bestuur aanwezig. De Haan Beveiliging neemt dan de regie, overleg met organisatie is niet nodig. Enkel bij grote calamiteit gedurende de nacht wordt er contact opgenomen met het nummer van Marly of Frank. 4 Beveiliging Om de veiligheid op het evenemententerrein te kunnen waarborgen heeft de organisatie beveiligingsorganisatie De Haan Beveiliging ingehuurd. De Haan Beveiliging handelt onder eindverantwoordelijkheid van de organisator. De Haan Beveiliging is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens het evenement. Hoe De Haan Beveiliging is ingericht, het toezicht houdt en handelt tijdens incidenten staat beschreven in dit hoofdstuk. Bij incidenten die het niveau van De Haan Beveiliging overstijgen, zal de politie optreden. Hierbij eventueel ondersteund door De Haan Beveiliging. Tevens geeft de organisatie in een overzicht aan welke aantallen beveiligers per moment en locatie worden ingezet. Zie bijlage 4, Inzet beveiliging 4.1 Beveiligingsorganisatie Naam beveiligingsbedrijf: De Haan Beveiliging Vergunningsnummer Ministerie van Justitie: ND3966 Aanspreekpunt De Haan Beveiliging: Danny de Haan Telefoonnummer: Projectmanager/coördinator tijdens evenement: volgt Telefoonnummer: N.v.t: communicatie via portofoons van De Haan Knastercross is als hoofdorganisator verantwoordelijk voor een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Daartoe heeft de Knastercross zelf maatregelen getroffen. De maatregelen hebben betrekking op diverse veiligheidsaspecten, die hieronder zijn toegelicht. Ten behoeve van het veilig verloop van het evenement zet de Knastercross tijdens het evenement op advies van de politie beveiligingsmensen in. Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van De Haan Beveiliging. Dit bedrijf is in bezit van een vergunning verleend door ministerie van Justitie, op grond van Wet Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

11 Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Personeel zal bij de uitvoering van de werkzaamheden gekleed gaan in gepaste en herkenbare kleding, met op de jas een duidelijk V teken. Het beveiligingspersoneel wordt ingezet om tussen het publiek te surveilleren. Zij registreert eventuele verstoringen van openbare orde en handelt in samenwerking en overleg met de politie. Gedurende het evenement heeft de projectleider van De Haan Beveiliging de leiding over de security inzet. Deze onderhoudt gedurende het evenement intensief contact met de politie en organisatie (Marly en Frank). De Haan Beveiliging en politie staan tijdens het evenement met elkaar in verbinding door middel van portofoons. Overige relevante zaken in verband met toezicht: - Bij incidenten die door de particuliere beveiliging niet meer beheersbaar zijn, treedt De Haan Beveiliging op onder regie van de politie; - De horeca zal niet op de toegangswegen worden neergezet; - Toegangswegen/calamiteitenroutes worden te allen tijde vrijgehouden van obstakels; - Overige maatregelen: - Bij entree camping zal dit jaar veel intensiever gecontroleerd worden op verboden middelen (o.a. alcoholische dranken, verdovende middelen, glas en gasflessen). Hiertoe is de inzet van beveiligingsmedewerkers verhoogd. - Inzet camerabewaking op meerdere posities (o.a. hoofdingang, campingingang, tent, backstage en camping). 4.2 Inzet beveiliging Zie bijlage 4, inzet beveiliging Afspraken met betrekking tot de toegangscontrole bij de hoofdingang (polsbandjes, tickets, stempels): Zie bijlage 5, toegangscontrole Taken beveiliging Specifieke wensen: De Haan Beveiliging ontvangt het veiligheidsplan en is op de hoogte van de inhoud. De Haan Beveiliging handhaaft de huisregels zoals vermeld in het veiligheidsplan. De Haan Beveiliging handhaaft de camping/paddock regels zoals vermeld in het veiligheidsplan. De Haan Beveiliging draagt zorg voor ondersteuning van de EH-teams middels: Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

12 Begeleiden van het EH-team naar de plaats ongeval; Afschermen van de slachtoffers; Assisteren met het vervoer naar EH-post van slachtoffers; Veiligheid van de EH-medewerkers waarborgen; Opvang en beloodsing externe hulpdiensten. De Haan Beveiliging zal bij ongeregeldheden ingrijpen, indien zij daarbij naar eigen inschatting, de veiligheid van zichzelf of anderen niet in gevaar brengt. De Haan Beveiliging overhandigd de organisatie een incidentenrapport. Vaste posten Hoofdentree: De Haan Beveiliging voert bij alle bezoekers kaartcontrole uit. Ook wordt er controle uitgevoerd op verboden voorwerpen/drugs enz. (Visitatie tassen én fouilleren). Kinderen vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding binnen. Ingang/uitgang paddock/camping: De Haan Beveiliging controleert voertuigen/rijders/campinggasten op verboden middelen (o.a. alcoholische dranken, verdovende middelen, glas en gasflessen). De Haan Beveiliging verschaft enkel campinggasten/rijders toegang. In de nachten vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag is de entree camping paddock gesloten. De Haan Beveiliging maakt enkel op vraag deze uitgang open. Er hangt bij de uitgang een bord met de mededeling zich te melden bij de security indien poort gesloten is. Vip-tent: De Haan Beveiliging controleert de bezoekers op het in bezit hebben van een VIP polsbandje. Jeugdigen vanaf 17 jaar zijn ook in het bezit van een VIP polsbandje. Kinderen onder de 17 jaar hebben volgens de gewone toegangsregels onder begeleiding van een VIP gast toegang Overlegmomenten projectleider De Haan Beveiliging, organisatie en politie. Projectleider De Haan Beveiliging, organisatie en politie hebben enkele overlegmomenten tijdens het evenement. De tijdstippen van dit overleg zijn: - Vrijdagmiddag 11.00u (organisatie en De Haan Beveiliging) Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

13 - vrijdagavond 20.00u (organisatie, De Haan Beveiliging en politie) - zaterdagochtend 10.00u (organisatie en De Haan Beveiliging) - zaterdagavond 19.00u (organisatie, De Haan Beveiliging en politie) - zondagochtend 09.00u (organisatie, De Haan Beveiliging en politie) - zondagmiddag 15.00u (organisatie en De Haan Beveiliging) Locatie: unit De Haan Beveiliging Indien het tijdens deze overlegmomenten gewenst is dat brandweer of Ghor deelnemen wordt de officier van dienst van betreffende via de meldkamer aangevraagd. Indien er op voorhand problemen zijn waardoor de tijdstippen niet haalbaar zijn, wordt dit kenbaar gemaakt aan alle betrokken partijen. Opschaling beveiliging Op basis van de ervaringen van voorgaande edities Knastercross, kan worden bevestigd dat de bezoekers vergelijkbaar zijn met het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest). Het is dus net als het OLS een familie evenement waarbij de leeftijden van de bezoekers variëren van 0-90 jaar. Ook is er een goede diversiteit in de SEK (Sociaal Economische klasse). Hetgeen als effect heeft dat er geen grote groepen van gelijke komaf voor problemen kunnen zorgen. Met dat gegeven kunnen we stellen dat we, met 20 beveiligers op het piekmoment aanwezig, aansluiten bij de behoefte. Op het piekmoment wordt verwacht dat er mensen tegelijk op het evenemententerrein aanwezig zullen zijn. Als norm voor dit soort evenementen wordt er 1 beveiliger per 500 bezoekers gehanteerd /500 = 15 beveiligers. 4.3 Huisregels (van toepassing op gehele evenemententerrein) Huisregels gedurende het evenement: - Op het Knastercross evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht. - Legitimatie vanaf 13 jaar verplicht. - Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, word je de toegang tot het evenement worden ontzegd. - Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen. - Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen. - Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

14 - Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie. - Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Ook het doorgeven van alcohol aan een minderjarige is strafbaar. - Op de Knastercross zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram in je bezit, dan word je aan de politie overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs word je zonder pardon aangehouden en worden overgedragen aan de politie. - Op de Knastercross gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen worden dus niet getolereerd. - Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en/of het terrein zal je de toegang tot het evenementen terrein worden ontzegd en zal je worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op je verhaald worden. - Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering word je overgedragen aan de politie. - Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie. - De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. - Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het Knastercross terrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren. - Er mogen tijdens het Knastercross weekend zonder toestemming van de organisatie geen gemotoriseerde voertuigen, met uitzondering van hulpdiensten, leveranciers en de organisatievoertuigen, op het evenementen terrein. 4.4 Campingreglement - Op het Knastercross evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht. - Legitimatie vanaf 13 jaar is verplicht. - Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd door daartoe bevoegde personen. Indien je hieraan geen medewerking verleent, word je de toegang tot het evenement ontzegd. - Laat bij vertrek geen spullen zoals tent, caravan, bankstellen enz. achter. Hierop wordt voor vertrek intensief gecontroleerd. Bij niet naleven van deze regels worden eventuele opruim- en afvoerkosten in rekening gebracht. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

15 - Op de camping/paddock is geen glas toegestaan. - Meegebrachte grote stukken zoals bankstellen, matrassen etc. moeten na afloop van het evenement mee terug genomen worden. - Open vuur en gasflessen zijn ten alle tijden verboden op het campingterrein. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met politie en brandweer. Bij overtreding word je van het terrein verwijderd en overgedragen aan de politie. Gasflessen worden in beslag genomen. - Het is verboden om met je gemotoriseerd voertuig op de paddock/camping rond te rijden. Uitgezonderd stapvoets rijden van en na de start tijdens de eigen manche. - Het is 's nachts niet toegestaan om je voertuig te starten. - Parkeren: Omdat er beperkte ruimte is en we graag iedereen willen voorzien van een acceptabele campingplaats wordt begrip gevraagd voor onderstaande afspraken: o 1 personenauto, bestelbus of camper per startnummer of per campinggroep heeft toegang tot de camping/paddock. Dit voertuig ontvangt als herkenning ter plaatse een toegangssticker. o Tevens hebben caravans, schaftketen en vouwwagens toegang tot de camping. Echter het trekkende voertuig wordt direct na plaatsstelling verplaatst naar lang parkeren (= terrein naast voertuigkeuring, zoals te zien op de overzichtstekening op de site). o GEEN toegang tot camping/paddock hebben: Vrachtauto s, autoambulances, plateauwagens en grote opleggers. Alle vervoermiddelen die niet worden toegelaten tot de camping worden geparkeerd op lang parkeren en meteen afgeladen, waarna de deelname voertuigen zelf o rijdend naar de camping gaan. LET OP: parkeren is onbewaakt en op eigen risico, denk aan een disselslot. - Het is ten strengste verboden met gemotoriseerde voertuigen op het evenemententerrein te komen (behalve de baan). - Het betreden van de camping/paddock is geheel op eigen risico. De organisatie kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld. - Meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen. Men mag frisdrank wel meenemen, natuurlijk niet in glas. - Huisdieren: zijn niet toegestaan. - Naast de opgenoemde specifieke campingregels zijn uiteraard ook de algemene huisregels van de Knastercross op het gehele festivalterrein dus ook voor de camping van toepassing. - Bij het niet naleven van onze campingregels word je de toegang tot het Knastercross terrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd voor één of meerdere jaren. - Tot slot: Wij wensen alle campinggasten en rijders veel plezier toe tijdens het Knastercross weekend! Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

16 5 Geneeskundige hulpverlening 5.1 Inzet EHBO Gedurende het evenement ligt de coördinatie voor de eerste hulpverlening bij de coördinator van de stichting ETL. Het inrichten van een EHBO-voorziening valt onder de verantwoordelijkheid van de Knastercross, welke de operationele verantwoordelijkheid overdraagt aan de stichting ETL. Naam EH organisatie : Stichting ETL (Emergency Team Limburg) Contactgegevens : Dhr. D.T.M. Ubachs bc (coördinator) Illikhoven AL Roosteren Coördinator ter plaatse : Danny of Renate Ubachs Inzettijden : Datum Van Tot Aantal Locatie Vrijdag 4/9 13:00 02:00 1x ALShulpverlener Backstage feesttent 1x EHBO Vrijdag 4/ x ALShulpverlener aanwezigheidsdienst (slaapt in unit) 1x EHBO Zaterdag 5/9 11:00 19:00 1x ALShulpverlener Crossterrein 1x Verpleegkundige 3 á 4x EHBO 19:00 02:00 1x ALShulpverlener Backstage feesttent 1x EHBO Zaterdag 5/ x ALShulpverlener 1x EHBO Zondag 6/9 10:00 18:00 1x ALShulpverlener 1x Verpleegkundige 3 á 4x EHBO 18:00 20:00 1x ALShulpverlener 1 á 2x EHBO aanwezigheidsdienst (slaapt in unit) Crossterrein Feesttent Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

17 De EHBO draagt, conform de vigerende richtlijnen, zorg voor de eerste beoordeling en opvang van slachtoffers en acuut zieken op het terrein. 5.2 In te zetten materiaal en materieel Onderstaand materieel zal worden ingezet: Quad met medische uitrusting Behandeltent Mobiele behandelpost (aanhanger) Mobiele behandelpost (ambulance) De EHBO-post is zodanig ingericht en uitgerust dat opvang op ALS-niveau mogelijk is. 5.3 Locatie en omvang EHBO-post Op het crossterrein is, centraal gelegen, een ruimte van 8x6 meter gereserveerd voor de EHBO-voorziening. De EHBO-post is direct vanaf de openbare weg bereikbaar voor de externe hulpdiensten. Om de privacy van hulpverleners en slachtoffers te waarborgen en beveiliging mogelijk te maken zal de ruimte met gezeilde hekken worden afgeschermd. De EHBO-post is van stroom (minimaal 16A) voorzien, tevens is er een afzonderlijke sanitaire voorziening. De EHBO-post is dusdanig ingericht dat er minimaal 1 T1/T2-slachtoffer en 4 T3- slachtoffers gelijktijdig behandeld kunnen worden. Op het terrein zal de EHBO-post middels bebording en banners worden aangeduid, op plattegronden zal dit middels pictogrammen gebeuren. Medewerkers van de stichting ETL zullen herkenbaar zijn aan het door hun gedragen uniform. Indien er gepatrouilleerd wordt, of de medewerkers het circuit moeten betreden zullen er retro flecterende hessen gedragen worden. Campinggasten worden middels bebording geïnformeerd zich te melden bij de securitymedewerkers indien er gedurende de nacht EHBO inzet nodig is. De securitymedewerkers zorgen dan voor het oproepen van de EHBO. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

18 5.4 Registratie behandelingen Alle behandelingen worden geregistreerd door de medewerkers van de stichting ETL. Na afloop van het evenement zal er een geanonimiseerd verslag van de behandelingen ter beschikking worden gesteld aan de stichting Knastercross. Conform hetgeen opgenomen in het ARBO-besluit zullen alle behandelingen bij medewerkers van de stichting Knastercross volledig doorgegeven worden. Bij ernstig gewonden of zieken zal er aan de betreffende slachtoffers/vertegenwoordigers toestemming gevraagd worden de contactgegevens aan de stichting Knastercross te verstrekken. Dit zodat er contact gelegd kan worden als follow-up. Indien slachtoffer en/of vertegenwoordigers niet in staat/gelegenheid zijn toestemming hiervoor te verlenen, is het aan de inschatting van de coördinator eerste hulpverlening deze al dan niet te verstrekken. 5.5 Inzet mobiele behandelpost (ambulance) Tijdens de uren waarop er voertuigen op het circuit aanwezig zijn is er een ambulance op het terrein beschikbaar. Deze is uitgerust voor de acute opvang van slachtoffers, niet voor het vervoer van slachtoffers buiten het terrein. Indien noodzakelijk, ter inschatting van de coördinator eerste hulpverlening, zal de ambulance ter plaatse gaan naar het ongeval. De inzet van de ambulance valt onder de verantwoording van de coördinator eerste hulpverlening. 5.6 Werkwijze en overige gegevens Voor nadere informatie aangaande de eerste hulpverlening wordt verwezen naar het draaiboek spoedeisende eerste hulpverlening van de stichting ETL. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

19 6 Brandveiligheid 6.1 Algemeen De toepasselijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn in de evenementenvergunning opgenomen. De Knastercross is ervoor verantwoordelijk dat alle betrokkenen, inclusief door hem ingehuurde organisaties/ personen, de in de vergunning gestelde (brand)veiligheidsvoorschriften in acht nemen. De fysiek genomen maatregelen en genoemde routes zijn weergegeven op een bijgevoegde plattegrond, zie bijlage 1, locatie evenemententerrein Aantal aggregaten: zie bijlage 1, locatie evenemententerrein Afspraken met de brandweer: op vrijdag 4 september (tijdstip wordt in onderling overleg bepaald) wordt een terrein- en tentinspectie gedaan in aanwezigheid van brandweer en organisatie. Toestellen en installaties: Een voorziening voor elektriciteit wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. Een verbrandingsinstallatie (aggregaat) wordt niet gebruikt indien de installatie, de opstelling of het gebruik daarvan gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. Aggregaten worden gehuurd bij een erkend verhuurder. Dit zijn moderne apparaten, voorzien van het benodigde onderhoud, keuringen en veiligheidscertificaten. Aankleding: Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien: - de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden - de aankleding onbrandbaar is, of - de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig. Brandveiligheid stands, kramen, podia en andere inrichtingselementen: In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn brandveilig. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in een voor publiek toegankelijke ruimte zijn ten minste 1,1 m breed. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

20 Opstelling inventaris: De inrichting van een ruimte (hoofdtent en vipgedeelte) is zodanig dat voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar is. Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris. Noodverlichtingsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen: Een ruimte waar meer dan 50 personen aanwezig zijn heeft een noodverlichtingsinstallatie en een vluchtrouteaanduiding die is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats. Een vluchtrouteaanduiding voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen. Aanduiding blusmiddelen: Een blusmiddel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram. Alle blusmiddelen zijn gekeurd door een gecertificeerde instantie (firma Boileau). 6.2 Bereikbaarheid voor de brandweer De opstelplaats voor de brandweer is afhankelijk van de locatie van het ongeval. Er zijn verschillende opstelplaatsen mogelijk. (zie bijlage 1, locatie evenemententerrein) Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen. Hekwerken die een verbindingsweg of een opstelplaats afsluiten, kunnen snel en gemakkelijk worden geopend. 6.3 Brandkraan Er ligt een brandkraan op de hoek Bekerveldweg/Cruisboomveld. Deze brandkraan is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden. Hekwerken eromheen, kunnen snel en gemakkelijk worden geopend. Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli

21 7 Bereikbaarheid In dit hoofdstuk verschaft de Knastercross inzicht in de maatregelen om de verkeersstromen en de bereikbaarheid van diverse locaties in goede banen te leiden. Voor een plattegrond van de maatregelen ten aanzien van bereikbaarheid en de situatie ten tijde van het evenement wordt verwezen naar bijlage 8, verkeerscirculatieplan. 7.1 Verkeersstromen Uitgaande van maximaal bezoekers, leert de ervaring dat 40 % met eigen vervoer (auto) komt. De overige bezoekers zullen met taxi, openbaar vervoer (bus) of regionaal met fiets (meeste bezoekers) komen. Het scheiden van de verkeersstromen van auto s, fietsers en voetgangers verdient de aandacht. De maatregelen zoals hieronder omschreven zorgen in onze ogen voor een verantwoorde verwerking van die verkeersstromen. De bezoekers zullen middels de normale media en de website op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden en regels die er zijn ten aanzien van het bereiken van de Knastercross. Dit om e.e.a. zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. 7.2 Verkeersregelaars, bebording en hekken Tijdens het evenement zijn beroepsverkeersregelaars aanwezig, die er zorg voor dragen dat de aan- en afvoer van voertuigen, personen e.d. zonder problemen verloopt. Tijdens het evenement wordt gebruik gemaakt van bebording en hekken om de verkeers- en bezoekersstromen en veiligheid te waarborgen. 7.3 Tijden en locaties wegafsluitingen Gedurende het evenement worden geen wegen geheel afgesloten. In het Cruisboomveld geldt een snelheidsbeperking van maximum 30 km p/u. Daarnaast wordt een parkeerverbod ingesteld. De oversteek van deelnemers/bezoekers naar de camping van het Cruisboomveld zal met twee verkeersregelaars geregeld worden. Deze verkeersregelaars hebben portofooncontact zodat de verkeersstroom in het Cruisboomveld goed geregeld wordt. In 2014 is gebruik gemaakt van een halve baanafzetting van ca. 350 meter i.v.m. de aanrijroute van de campinggasten. Dit heeft toen het gehele weekend niet Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli