OVERZICHT van UITSPRAKEN, die opgenomen zijn in WN en L&S of besproken zijn in het tijdschriftenoverzicht van L&S.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT van UITSPRAKEN, die opgenomen zijn in WN en L&S of besproken zijn in het tijdschriftenoverzicht van L&S."

Transcriptie

1 OVERZICHT van UITSPRAKEN, die opgenomen zijn in WN en L&S of besproken zijn in het tijdschriftenoverzicht van L&S. In dit overzicht zijn de rechterlijke uitspraken opgenomen die integraal zijn opgenomen in de WAA-Nieuwsbrief en de opvolger daarvan, Letsel & Schade, of besproken zijn in het tijdschriftenoverzicht van de tijdschriften. Dit overzicht bevat uitsluitend een overzicht van rechterlijke uitspraken en niet van artikelen die opgenomen of besproken zijn in de tijdschriften. De redactie probeert zo zorgvuldig mogelijk het tijdschriftenoverzicht samen te stellen, maar geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor de inhoud en volledigheid. Redenen: - Alleen uitspraken waarin sprake is van personenschade worden door de betreffende redacteur besproken. Daarnaast kan de redacteur vonnissen bespreken, waarvan hij meent dat ze van ze van groot praktisch belang zijn bij de behandeling van personenschade. E.e.a. is aan het oordeel van de redacteur overgelaten. - Incidenteel valt de bespreking van een tijdschrift in een kwartaal weg, door ziekte van een redacteur of doordat een tijdschrift niet aanwezig is in de bibliotheek die de redacteur raadpleegt. Zo ontbreekt het Verzekeringsarchief al een half jaar in de Koninklijke Bibliotheek. Gebruiksaanwijzing - U dient te beschikken over een recente versie van de Acrobat Reader, minstens versie Op de WAA-site treft U aanwijzingen hoe U de Acrobat Reader kunt downloaden. - De zoekfunctie in de Reader schakelt U in met Ctrl+F of door te klikken op het verrekijkertje in de menubalk. U krijgt 1 treffer tegelijk te zien. - U kunt zoeken op instantie, datum en trefwoord. Bij elke zoekactie dient U maar één criterium in te geven. Datum: is 5 december 1999, is 5 december Instantie: zie bij afkortingen. Trefwoord: Als U naar een onderwerp zoekt kunt U het best meerdere zoekacties doen met verschillende trefwoorden (één per zoekactie). Wilt U bijv. alle arbeidsongevallen verzamelen, dan liggen de volgende zoekacties voor de hand: arbeidsongeval, bedrijfsongeval, ambtenaar, 1638x, 7:658. Uitspraken in L&S zijn vanaf 2002 doorlopend genummerd. Vanaf 2004 krijgen ook de artikelen een indexnummer. Ook de uitspraken die in andere tijdschriften zijn gepubliceerd en in het tijdschriftenoverzicht worden behandeld krijgen vanaf 2004 een indexnummer, voorzien van de letter T. Bij de uitspraken die in andere tijdschriften zijn gepubliceerd en in het tijdschriftenoverzicht worden behandeld gelieve U altijd bij verwijzing in correspondentie en processtukken de originele vindplaats te raadplegen en ook daarnaar te verwijzen! De originele vindplaats vindt U in de derde kolom, de plaats in L&S in de laatste kolom. Als redacteuren van L&S in het tijdschriftenoverzicht noten c.q. opmerkingen maken kunt U uiteraard wel daarnaar verwijzen. Afkortingen BA CRvB Ktg. Pr.rb. Rb. RvT Vzngr.rb L&S WN RvdW NJ Bindend Advies Centrale Raad van Beroep Kantongerecht President Rechtbank (in kort geding) Rechtbank Raad van Toezicht Voorzieningenrechter rechtbank Letsel & Schade WAA-Nieuwsbrief (van 1992 tot 1997 de voorloper van L&S) Rechtspraak van de Week Nederlandse Jurisprudentie 1

2 VR Verkeersrecht JAR Jurisprudentie Arbeidsrecht TAR Tijdschrift voor Ambtenarenrecht S&S Schip & Schade TvGR Tijdschrift voor Gezondheidsrecht RN Rechtspraak Nemesis Bb Bedrijfsjuridische berichten TvC Tijdschrift voor Consumentenrecht NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht AV&S Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade Vrb Verzekeringsrechtelijke Berichten Prg. Praktijkgids AAe Ars Aequi TVP Tijdschrift voor Nadere eindredactionele werkzaamheid vereist?? Gegevens in het tijdschrift ontbreken CTG Centraal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg RTG Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg CRvB Centrale Raad van Beroep EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens RvT Raad van Toezicht Verzekeringen NJF Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak JA Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrechct Rb. Rotterdam TvGR 92/16 - GG&GD, bloedonderzoek, dood ongeboren vrucht WN 92, 5?? TvGR 92, 17 - toetsing keuze bestralingsmethode WN 92, 5 Rb. Rotterdam zie Hof Den Haag Zie Hoge Raad TvGR 94/40 - suïcide; onrechtmatige daad psychiatrische behandelaars? WN 94, 3 Hof Amsterdam L&S 99, 1 p. 7 Tiel Utrecht/H van jongen die altijd veeboer wilde worden kan niet gevergd worden dat hij ander beroep kiest, ook al was hij jong ten tijde van het ongeval L&S 99, 1 Rb. Groningen TvGR 92/52 - bewijslast bij complicaties WN 93, 1 Rb. Groningen VR 93, 181 Zf./Ferwerda 31 WVW; overmacht auto door intrekking waarschuwing bij gladheid WN 94, 1 CRvB VR 95, 58 mo HAB krappe inroostering leraar in strijd met 7:1638x? WN 95, 3 RvT VR 92, 78 - invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend gevolg ongeval? WN 92, 6 Hof Den Haag S&S 92, 7 - niet afgesloten deksel, ammoniakgas, wegvervoerder, scheepsvervoerder, afzender WN 92, 7 Rb. Amsterdam WN 91, 1 - zonder noodzaak trekken van tanden door tandarts WN 91, 1 Hof Arnhem VR 92, WAM-ass. vordert schade van automobilist die peuter heeft aangereden van ouders, omdat die zorgplicht zouden hebben geschonden. WN 93, 1 2

3 Rb. Amsterdam VR 93, 174 Boskemper/Kröller Ass. ongevallenpolis, lichamelijk/geestelijk letsel WN 94, 1 Ktg. Terneuzen Prg. 92, overmacht bij 31 WVW WN 92, 6 Hof Arnhem VR 92, 3 Z/ten D. meerijdend meisje, dronken jongen aanspreken na 17 jaar WN 92, 5 RvT VR 92, te trage afhandeling letselschade door afgaan op verkeerd advies medisch adviseur WN 93, 1 Hof Arnhem TvGR 93/65 mo SJJCK informed consent: rhinophyma WN 94, 1 Ktr. Amsterdam WN 91, 1 - letsel uitzendkracht, 1638x WN 91, 1 Hoge Raad NJ 92, 619 Staat/Delta Lloyd zie WN 93, 1 Rb. Rotterdam VR 93, 135 mo HAB Stuiver/West-Ned overmacht bus bij botsing fietser WN 94, 1 BA Eykman VR 92, beroepsaansprakelijkheid tandarts; sluipende schade; opeenvolgende AVB-polissen WN 92, 7 Rb. Amsterdam WN 91, 1 - neusbeet bij echtscheiding WN 91, 1 Hoge Raad NJ 92, 620 mo CJHB Geerts/ten Dam meerijden, alcoholgebruik; eigen chuld WN 93, 1 Hoge Raad NJ 92, 621 Heeck/Nijgh zie WN 93, 1 Hof Den Bosch VR 93, 45 - omvang aansprakelijkheid inlener bij bedrijfsongeval WN 93, 3 Rb. Groningen TvGR 92/15 - Zf, verpleegkundige, aansprakelijkheid ziekenhuis WN 92, 5 Ktg. Zaandam Prg. X x; instructies WN 94, 1 Ktg. Alkmaar zie Ktg. Apeldoorn VR 92, 152 KLM/Centraal Beheer doorbetaling loon, cessie; belasting- en premieheffing WN 93, 1 Hoge Raad VR 92, 46 Baars/Staat brandweeroefening, paard op hol WN 92, 6 RvT TvC 92,3,183 - laten vallen bord; splinter in oog WN 92, 6 Rb. Groningen VR 92, 27 Linschoten/L&L Ins.Ltd. verlies arbeidsvermogen, rekenrente WN 92, 5 Ktg. Alkmaar zie Hof Den Haag VR 92, 39 Aegon&Royal/Jansen voetbalsupporters zakken door dak WN 92, 5 Hof Den Haag VR 92, 108 Waarborgfonds/Zf ten onrechte aanspreken waarborgfonds WN 92, 7 Rb. Roermond VR 92, 72 V./Delta Lloyd predispositie, knie/wervelletsel WN 92, 6 Hoge Raad VR 94, 102 mo HAB Kodde, Zf./Dekker 31 WVW, overmacht, schulddeling, onbegrijpelijke manoeuvre, bewijslast WN 94, 3 Rb. Zutphen VR 92, 150 van Dongeren/RVS letsel kind; berekening arbeidsvermogen; kosten begeleiding en verzorging WN 93, 1 3

4 Hof Amsterdam VR 92, sport;schaatser rijdt tegen gasbuis WN 93, 1 Hof Amsterdam VR 92, 149 B/Seters matiging, oogletsel, mishandeling WN 93, 1 Ktg. Zaandam Prg. X - zie WN 94, 1 Hoge Raad VR 92, 107 Almekinders/Oldenburg botsing; schuldvraag WN 92, 7 Hof Amsterdam VR 92, 110 B/AMC knieletsel na medische fout; specialistentarief en inzet schade-expert WN 92, 7 Rb. Arnhem VR 93, gevallen bromfietser; 31 WVW? WN 94, 1 Hoge Raad NJ 92, 622 mo CJHB Dekker/van der Heide natrappen bij sport; eigen schuld WN 93, 1 Hoge Raad VR 92, 47 P./Gem. A dam epileptisch insult in politiecel WN 92, 6 Pr.Rb. A dam RN 92, 231 A,B,C/X straatverbod, Aids-test WN 92, 5 Hof Arnhem TvGR 93/66 - smartegeld bij reanimatie ondanks non-reanimatieverklaring? WN 94, 1 Rb. Roermond VR 94, 44 Krings/Motor Policies verplichting werkgever uit 1638c kan niet ten gunste aanspr. partij komen WN 94, 2 Hoge Raad VR 92, 49; S&S 92, 92 BVG Koopvaardij/div. regres na explosie op tanker WN 92, 6 Ktg. Alkmaar TvC 92,2, haaruitval; informatieplicht kapper WN 92, 6 Hoge Raad VR 92, 50 X/Staat politie klikt over diefstal; smartegeld door inbreuk op persoonlijke levenssfeer, belediging WN 92, 6 Ktr. Rotterdam VR 94, 111 BV/Pawirotaroeno letsel niet goed benoemd; vordering ontzegd WN 94, 3 Rb Zwolle NJKo 92, 4; NJ 1992, 740 ; VR 1992, 111; TvGR 93/18 Dekker/Siersema flauwvallende oogarts WN 92, 5 Ktr. R dam Prg 93, p vrijwaring bij 1638x WN 93, 3 Pr.Rb. Arnhem KG 92, 19 Rözer/Telehorst bedrijfsongeval, hoogwerker WN 92, 5 Hoge Raad NJ 92, 587 mo C B/Insp. Volksgezh. medische fout bij afwezigheid anesthesist WN 92, 7 Hof Amsterdam NJ 92, 824 Van der Vlist/Stoop hoofd bekneld in zwembad; ondeugdelijke put? WN 93, 1 RvT TvC 92,3,187, mo Wansink tennisbal in oog, sport en spel WN 92, 6 Hof Arnhem VR 93, 34 Bal/vd Mee speedboat en zwemmer; onervaren bestuurder WN 93, 2 Schadefonds WN 92, 6 - polsletsel, smartegeld WN 92, 6 Hof Den Haag VR 92, 109 Aalsmeer/NBM slipongeval; aansprakelijkheid wegbeheerder en aannemer WN 92, 7 Hof Arnhem VR 92, 121 Nieuw Rotterdam/enz. samenloop reisverzekering en ziektekostenverzekering bij ski-ongeval WN 93, 1 4

5 Hof Den Bosch VR 94, 85 Backx/Trias brommer, container, schulddeling WN 94, 3 Ktg. Den Bosch NJ 92, 314 Interpolis/Breys roekeloosheid kind, verkeersongeval WN 92, 6 Pr.Rb. R dam KG 92, 70 Werner/Wilton Feijen. asbest WN 92, 5 BA Stadermann VR 94, ongevallenpolis van toepassing op medische complicatie? WN 94, 4 Pr.Rb. A dam KG 92, 62 J/AMC besmet bloed, Aids WN 92, 5 Hoge Raad RvdW 92, 38; VR 92, 132 Kortekaas/Bethlehem aansprakeljkheid dieren, eigen schuld WN 92, 5 Rb. Utrecht RN 92, 261; NJ 92,634; VR 1992, 134 vader Layla/M. smartegeld fl ook bij onvermogende dader, sexueel misbruik, mishandeling WN 92, 7 Rb. Haarlem TvC 92,2,83 KonsumentenKontakt/Forbo asbesthoudende vloerbedekking WN 92, 6 Hoge Raad VR 92, 99 Reinders/Delta Lloyd overlijdensschade WN 92, 6 Schadefonds RN 92, maximale uitkering bij sexueel geweld door hulpverlener WN 92, 7 Rb. Amsterdam VR 94, 118 Kaddiz/Ziegler knieletsel blijvend? WN 94, 3 Hoge Raad RvdW 92, 72; NJ 1993, 566 mo CJHB IZA/Vrerink 31 WVW, billijkheidscorrectie, regres WN 92, 5 Hof Amsterdam KG 92, 126; RN 92, 296 M/R verkrachting, Aids-test WN 92, 6 Rb. Almelo VR 93, 20 Symonowcz/Stad R dam konijnenjacht met dronken chauffeur; eigen schuld inzittende WN 93, 2 Hof Amsterdam VR 93, 32 B/Pouwer Beroepsfout anesthesist; amputatie onderarm; bespreking schadeposten WN 93, 2 Hof Amsterdam RN 94, sexueel misbruik chirurg; smartegeld WN 94, 3 Hoge Raad RvdW 92, 89; VR 92, 113; NTBR 93, p. 46 Diemen/Rep.Tax OD gemeente, bussluis, eigen schuld WN 92, 6 Hoge Raad RvdW 92, 98; VR 93, 9; NTBR 93, p. 22 Morsink/Nebem grove schuld bij 1638x WN 92, 6 Rb. Arnhem KG 92, gijzeling ouders, sexueel misbruik WN 92, 6 Hoge Raad VR 94, 42 Van Noort/Centraal Beh. geen rechtstreekse vordering op WA-ass bij bedrijfsongevallen WN 94, 2 Hof Den Bosch VR 93, 33 P en K/Kempers oog kwijt door vechten; matiging WN 93, 2 Rb. Amsterdam VR 93, 35 Zilv.Kruis/Horst regres, 31 WVW, eigen schuld, overmacht, billijkheid WN 93, 2 Hof Den Haag NJ 93, 229 Vermeulen/Zilv.Kruis regres, medeschuld 12-jarig meisje WN 93, 3 Rb. Amsterdam VR 93, 21 ZAO/Bovemij ernstige fout fietster; regresrecht Zf WN 93, 2 Hof Den Bosch NJ 94, 760 Derwig/KVO Maastricht aansprakelijkheid school als leerling met chemicaliën speelt WN 95, 1 5

6 Rb. Arnhem NJKo 92, 44; NTBR 93, p. 68 Pol/Beukhof mishandeling in roepsverband WN 92, 6 Rb. Amsterdam KG 92, sexueel misbruik psychiater WN 92, 6 Hof Arnhem VR 1993, 78 mo Bouman Pullen/Konecke&Royal schade passagier terwijl schuld automobilisten niet vast komt te staan WN 93, 3 Rb. Amsterdam KG 92, incest, voorschot in KG WN 92, 6 RvT TvC 92, p WA-ass. moet onder omstandigheden uit eigen beweging contact opnemen met wederpartij WN 93, 1 Hoge Raad VR 93, 99 AZVU/Mijnders einduitspraak ulnarislaesie WN 93, 3 Hoge Raad RvdW 92, 153 ABP/Winterthur 31 WVW, overmacht WN 92, 6 Hoge Raad NJ 92, 614; TvGR 93/10+29 D/A mislukte sterilisatie; informatieplicht arts; bewijsopdracht; anticipatie WGBO WN 92, 7 Rb. Arnhem NJ 1993, 567 Hofland/Heyboer toepassing IZA/Vrerink WN 94, 1 Hoge Raad RvdW 92, 189; NJ 1992, 714; VR 1992, 133 movwvc; TvGR 92, 58 AMC/O Aids-besmetting, gebruikte spuit WN 92, 7 Hof Leeuwarden TvGR 92/53 voorschot, sexueel misbruik door arts WN 93, 1 Hof Arnhem VR 93, 75 mo Bouman Rijdt/Bovema eigen schuld inzittende bij verkeerd beladen aanhanger: art. 6:101 BW WN 93, 3 Pr.Rb. Haarlem RN 93, incest; bewijs en verjaring WN 93, 2 Ktg. Leiden Prg 92, reflexwerking 31 WVW WN 92, 7 Rb. Amsterdam VR 93, 102 Panis/Stakelborough beet pitbull; bewijslast eigendom WN 93, 3 Ktg. Rotterdam VR 92, buitengerechtelijke kosten bij wijziging rechtshulpverlener WN 93, 1 BA Bouman VR 93, 77 - schade duopassagier terwijl geen van de bromfietsers schuld van de ander kan bewijzen WN 93, 3 Rb. Amsterdam KG 92, 263 X/Gooise Stichting voorschot bij sexueel misbruik; bijstand WN 92, 7 Rb. Amsterdam NJ 1994, 183 Rombout/Balint sport: aansprakelijkheid voetbalclub voor mee laten doen geschorste speler WN 94, 2 Rb. Rotterdam VR 93, 22 Calisir/Centraal Beheer ernstige fout fietster; billijkheid WN 93, 2 Hof Den Haag NJ 93, man gooit zich voor auto: dit is geen misdrijf t/o automobilist, geen utkering Schadefonds Geweldsmisdrijven WN 93, 4 Rb. Amsterdam RN 94, sexueel misbruik haptonoom; smartegeld WN 94, 3 Rb. Arnhem NJ 94, 182 Hoogenberg/Dimmedal sport: oogletsel; handelen tegen regels WN 94, 2 Hof Den Haag NJ 93, erfgenamen hebben geen recht op uitkering Schadefonds WN 93, 4 Rb. Arnhem NJ 93, 278, VR 93, 100 X/Canisius Ziekenhuis beroepsfout chirurg; darmperforatie; predisp. door Jappenkamp WN 93, 3 6

7 Ktr. Zevenbergen VR 94, 121 Allaart/Groenewegen 1638x; grove schuld? WN 94, 3 Hof Arnhem TvGR 93/65 - zie WN 94, 1 Hof Den Bosch VR 93, WVW; overmacht; auto/fietser WN 94, 1 Rb. Zutphen TvGR 94/36 - separatie gedwongen opgenomen patiënt zonder noodtoestand WN 94, 3 Hoge Raad RvdW 92, 219; WN 92, 6; TvC 92, p. 325 VR 93, 19; A.Ae 93 no.2; TvGR 93/54 mo EHH; NJ 94, 534 mo CJHB - DES hoofdelijke aansprakelijkheid producenten DES WN 93, 1 Hof Amsterdam VR 93, 176 Rutjes/Zwolsche 31 WVW; overmacht; auto/voetgangerwn 94, 1 Pr.Rb. Haarlem KGKo 93, spoedeisend belang incestslachtoffers terzake van gebeurtenissen 20 jaar geleden WN 93, 2 Hoge Raad RvdW 92, 236; NJ 92, 813; A.Ae 93 no. 9 Zf/van der Velden 177 Rv; botsing boom WN 93, 1 Hof Amsterdam VR 94, 113 Elvia/BV Bank waanidee ongevalsgevolg? WN 94, 3 Hof Den Haag VR 94, 33 Zilv.Kruis/Royal regres, 31 WVW: anticipatieplicht WN 94, 2 Rb. Amsterdam VR 93, 139; NJ 94, 698 P./UAP zenuwletsel bij operatie; ongevallenpolis WN 94, 1 Hof Den Bosch VR 93, 113 NN/Sjoukes 31 WVW, fietsertjes, bromfietser WN 93, 4 Hoge Raad RvdW 92, 262; NJ 93, 137, VR 93, 94 Zf./Royal hoogwerker, viaduct, vrachtauto; overmacht 31 WVW. WN 93, 1 RvT VR 94, mishandeling onder WA-polis? WN 94, 4 Rb. Amsterdam VR 93, 138 mo HAB Hertogs/gem. Diemen aansprakelijkheid wegbeheerder t.o.fietser WN 94, 1 Hoge Raad RvdW 93, 7; NJ 1993, 175, VR 93, 95 Winterthur/Zf medeschuld ex art. 6:101 BW en bewuste oekeloosheid ex art. 83c ZFW WN 93, 2 Hof Arnhem KG 93, 168 W&V/W ouders kunnen gegijzeld bij incest WN 93, 3 Rb. Amsterdam VR 93, 178 Plukker/Terminus 31 WVW; schulddeling taxi/voetgangerwn 94, 1 Hof Leeuwarden VR 97, 128 ABP/R en gmt. Sneek moment ontstaan schade bij doorlopende schade i.v.m. verjaring L&S 97, 3 Hof Leeuwarden VR 93, 180 Beuving/Zf. uitgestapte automobilist; 31 WVW? WN 94, 1 Hoge Raad VR 93, 96 Joosten/Royal aansprakelijkheid bestuurder vorkheftruck t.o.v. voetganger WN 93, 3 Hoge Raad VR 93, 106 W/Stad Rotterdam redelijke kosten rechtsbijstand bij twee raadslieden WN 93, 3 Hof Amsterdam VR 93, 134 mo HAB Zilv.Kruis/Arp overmacht auto bij aanrijding fiets WN 94, 1 Hoge Raad RvdW 93, 30; VR 93, 76, 7

8 NJ 93, 563 mo CJHB Puts/Ceha verhouding art OBW en 31 WVW WN 93, 2 Rb. Amsterdam VR 94, 158 Jurriaans/van Halteren aansprakelijkheid voor strip met ijzeren punten WN 94, 4 Rb. Leeuwarden TvGR 96/26 - niet informeren van minnares van AIDS-besmetting WN 96, 3 Rb. Zwolle VR 94, 127 Niks/OLM meerijden met dronken bromfietser, moet men naar tax informeren? schulddeling WN 94, 3 Rb. Leeuwarden Vrb. 93 no schadeposten bij mislukte sterilisatie WN94, 1 Rb. Amsterdam VR 93, 157 Poldermans/Amlon whiplash; eindleeftijd bij vrouw; koopsom lijfrentepolis WN 94, 1 Rb. Alkmaar RN 93, 326 P/K sexueel misbruik 15-jarige jongen door huisvriend WN 93, 3 Rb. Den Bosch RN 94, sexueel misbruik fysiotherapeut; niet aangetoond dat vrouw niet uit vrije wil handelde WN 94, 3 Rb. Amsterdam zie Hoge Raad RvdW 93, 79; VR 93, 133 mo HAB Scheepers/Zf kind en winkelwagen; 31 WVW WN 93, 2 Rb. Zwolle Prg 93, erfgenamen en vordering asbestose WN 93, 4 Hof Amsterdam VR 94, 114 Rombout/Balint zie Rb. Amsterdam WN 94, 2 Pr.Rb. Zutphen KG 93, 173 L/St.Gasthuis en Hofstra omvang aspr.h ziekenhuis bij dwangmedicatie door psychiater WN 93, 3 Rb. Dordrecht RN 93, deskundigenrapport; psychische schade; sexueel misbruik WN 94, 1 Rb. Alkmaar VR 93, 136 mo HAB Savenije/OWAT bus oerrijdt voetganger; overmacht? WN 94, 1 Rb. Den Bosch NJ 97, 19 Geerdink/GMF internationaal privaatrecht L&S 97, 1 EG-Hof VR 95, 159 Sonntag/Waidmann werking Executieverdrag na voeging in buitenland WN 96, 1 Rb. Haarlem KG 93, 238 X/Y sexueel misbruik bij fysiotherapie WN 93, 4 Rb. Haarlem RN 93, sexueel misbruik door stiefoom WN 93, 4 BGH VR 93, 152 Royale Belge/Winterthur rechtstreekse WAM-actie bij rijbewijsverzekering? WN 94, 1 Rb. Breda KG 93, 236 Franken/Diaconessenhuis geen oorzakelijk verband tussen chirurgische kunstfout en schade; gevolgen weigeren medewerking deskundigen onderzoek WN 93, 4 Ktr. Rotterdam Prg 93, 3919 VR 94, 120 De Jong/Pols smartegeld bij asbestose fl ,- (gevorderd door erfgenamen) WN 93, 4 Hoge Raad VR 94, 34 Renes/Zf. Gouda regres, 31 WVW; schulddeling WN 94, 2 Rb. Amsterdam VR 94, 77 V/d Kruk/Eur. reisverzekering wat is ziekte voor het ongeval? WN 94, 3 Rb. Den Haag VR 94, 153 De Jong/Staat art. 6:171 BW van toepassing op de Staat? WN 94, 4 Hoge Raad RvdW 93, 136, TvGR 93/53 8

9 mo Leenen, VR 93, 170 gebod aan verkrachter voor ondergaan HIV-test WN 93, 4 Rb. Breda VR 95, 99 v Rooij/v Bemmel sport; hockeywedstrijd WN 95, 3 Hoge Raad RvdW 93, 145; NJ 93, 686 mo PAS, VR 93, 171 Erven Cijsouw/de Schelde asbestose II WN 93, 4 Hoge Raad RvdW 93, 147; NJ 93, 630 ABP/Sun Alliance passeren bewijsaanbod bij uitzonderlijk late inleidende dagvaarding WN 93, 4 Hoge Raad VR 94, 8 - WAM-verjaring; bewijs contact met WA-ass WN 94, 2 Hof Den Haag VR 94, 126 Waarborgfonds/vd Horst meerijden van meisje van 14 met dronken bromfietser: eigen schuld? WN 94, 3 Rb. Zwolle VR 94, 35 Zf Groene Land/Gerritsen regres, 31 WVW; voetganger in donker WN 94, 2 Hoge Raad RvdW 93, 153 VR 94, 74; NTBR 94 p. 84 Power/Ardross aansprakelijkheid voor hulppersonen bij 1638x; invloed ontbreken Arb.insp.rapport WN 93, 4 Hoge Raad VR 93, 132; NJ 94, 209 mo Mendel Rem/OHoge RaadA agorafobie als ongevalsgevolg bij ongevallenverzekering WN 94, 1 Pres.Rb. D-H RN 93, sexueel misbruik adoptievader WN 94, 1 Hof Den Bosch TvGR 94/13 MC 94, p zenuwlaesie bij operatie; druk op zenuw lag niet voor de hand; bewijsopdracht aan arts dat geen fout is begaan WN 94, 2 Hoge Raad RvdW 93, 162; NJ 1994, 210 mo Mendel; NTBR 94, p. 15 Hogenboom/Unigarant uitleg strekking reisverzekering WN 93, 4 Hof Arnhem VR 94, 115 mo vwvc Renkema/school heeft finale kwijting derdenwerking? WN 94, 3 Rb. Den Bosch MC 93, p mo J. Legemaate onrechtmatige isolatie psychiatrisch patiënte WN 94, 1 Hof Arnhem VR 94, 80 Michels, Univé/De Keyser 31 WVW, overmacht, schulddeling, slecht weer WN 94, 3 Rb. Arnhem KG 93, 363; RN 94, tijdstip ingang verjaring bij sexueel misbruik WN 94, 1 Rb. Den Haag VR 94, 57 Bayram/NN rechtstreekse WAM-actie in Turkije WN 94, 2 Rb. Amsterdam VR 94, 208 Zf A dam/goudse 31 WVW bij baldadige voetganger WN 95, 1 Hof Den Bosch VR 94, 116 Verwijlen/Holzhauer DM 1000 smartegeld redelijk? WN 94, 3 Hof Arnhem VR 95, 88 Stad Rotterdam/Synomowicz vervolg konijnenjacht (zie180392) WN 95, 3 Hoge Raad VR 94, 55 NJ 94, 226 Winterthur/Schutter bewijs overmacht bij botsing 3 auto s WN 94, 2 Rb. Amsterdam VR 94, 28 BV/Roelofs ass. tachograaf bewijs afwezigheid bij aanrijding? WN 95, 2 Hof Amsterdam RN 94, hoogte smartegeld bij incest WN 94, 2 Hof Amsterdam VR 94, 76 Schlencker ass./claus ongevallenpolis: predispositie WN 94, 3 9

10 Rb. Middelburg KG 93, 372 Beenhakkers/Sinke val van paard; exoneratie manege WN 94, 1 Hoge Raad RvdW 93, 189; VR 94, 73 NJ 95, 182 mo CJHB lekkende kruik produktenaansprakelijkheid WN 94, 1 Rb. Haarlem KG 93, 418 ;TvGR 94/6 - sexueel contact huisarts en patiënte WN 94, 1/2 Ktr. Den Haag VR 94, 156 Kraaykamp/Waarborgf. aansprakelijkheid wegbeheerder voor troep op de weg WN 94, 4 Hof Amsterdam NJ 94, 227; VR 95, 124 vd Hoeven/Buschman aansprakelijkheid bij vriendendienst WN 95, 1 Hoge Raad VR 93,32 Haakmeester/Janzen qq racefietser en kleuter; schuld WN 94, 2 Rb. Leeuwarden VR 94, 160 FBTO/Delta Lloyd 31 WVW, 6:101 BW, regres WN 94, 4 Hof Amsterdam VR 94, 122 Jaspers/Zf. 31 WVW, overmacht, schulddeling WN 94, 3 RvT VR 94, autogordel, ongevallenpolis, onderzoeksplicht ass. WN 94, 4 Hof Amsterdam VR 95, 67 Delgado/Springit, Hoogovens transportband; 7:1638x BW WN 95, 3 Rb. Haarlem RN 94, hoogte smartegeld bij incest; matiging wegens ontoerekeningsvatbaarheid WN 94, 2 Hof Den Bosch VR 94, 81 Zf./Scheepers winkelwagen; 31 WVW? WN 94, 3 Hof Den Bosch NJ 94, 456 Aberle/De Koeweide aansprakelijkheid haven voor steiger WN 4, 4 Hof Den Bosch VR 94, 207 AZWZ/van Nispen beroep op overmacht 31 WVW slaagt WN 95, 1 Hoge Raad VR 97, 98 Kraaiende krielhanen kan iemand ziek worden door onrechtmatige geluidsoverlast? L&S 97, 2 Rb. Haarlem VR 95, 68 Handgraaf/Hoogovens 7:1638x BW; eigen deskundigheid werknemer WN 95, 3 Rb. Zwolle VR 95, 15 Schaars/Van Westerneng verblind door lichten andere weggebruiker; overmacht? WN 95, 2 Hof Amsterdam VR 94, 230 Elvia/Zf. A dam schulddeling ex 6:101 BW treft ook buitengerechtelijke kosten WN 95, 1 Hoge Raad VR 94, 99 Haarlem/ABP opzet/bewuste roekeloosheidbij art. 2 VOA? WN 94, 3 RvT VR 94, kosten rechtsbijstand voor aansprakelijk gestelde arts WN 94, 4 Hof Leeuwarden VR 94, 117 Wester c.s./kok ernstige mishandeling; post-traumatisch stress-syndroom; predispositie WN 94, 3 BA Dijxhoorn VR 94, 82 Verburgh/Verhoeff twee fietsers; geen schulddeling WN 94, 3 Rb. Amsterdam VR 94, 206 Spek/Centraal Beheer WA-schade bij verlies been WN 95, 1 BA Bouman VR 95, 70 - inkleuring 1401 OudBW door 1638x OudBW; ophaalbruggetjes WN 95, 3 Hoge Raad RvdW 94, 11; VR 94, 52; A.Ae. 94 nr. 6 ; VRKort nr. 4, NJ 95, 236 mo CJHB Sikes/Anja Kellenaers 31 WVW; art. 6:101 BW WN 94, 2 10

11 Hoge Raad RvdW 94, 12 VR 94, 72 mo vwvc Leebeek/Vrumona produktenaansprakelijkheid WN 94, 2 Hof Amsterdam VR 94, 151 Gem. Heemstede/Borst bussluis, waarschuwingen WN 94, 4 Hoge Raad VR 94, 103; NJ 95, 4 Fatum/Bopec NV vliegtuigongeval, vervaltermijn WN 94, 3 Dading?94 RN 95, 459 X/Gooise Stichting sexueel misbruik door pleegvader WN 95, 2 Hof Leeuwarden NJ 94, 517 Klaverblad/IZA Friesland invloed arresten Kolkman en Uitrecht bij regres WN 94, 4 Rb. Almelo RN 95, sexueel misbruik WN 96, 1 Hof Den Haag VR 94, 192 mo HAB Zorg en Zekerheid/Waarborgf. 31 WVW, 6:101 BW WN 94, 4 Hof A dam VR 94, 48 Daenen/CV PWZ BA plotseling overstekendevoetganger WN 95, 2 Hof Arhem zie Hof Amsterdam VR 94, 193 Tjon/Okkerman 31 WVW, 6:101 BW WN 94, 4 Ktr. Groningen Prg 94, 4111 mo vdh - aansprakelijkheid wegbeheerder WN 94, 4 Hoge Raad RvdW 94, 60; TvGR 94/44 - bewijsopdracht voor arts, dat hij patiënte voldoende had geïnstrueerd WN 94, 2 Hoge Raad VR 94, 148; NJ 95, 607 mo CJHB Ned. Bureau/ABP civiel plafond bij VOA WN 94, 4 Hoge Raad VR 94, 149; NJ 95, 608 mo CJHB Staat/Sterpolis civiel plafond bij VOA, loonschade bruto/netto? belastbaarheid schade-uitkering WN 94, 4 WN 95, 4 Ktr. Haarlem Prg 94, aansprakelijkheid wegbeheerder WN 94, 4 Ktr.Zevenbergen Prg 94, 4095; VR 95, 69 - grove schuld werknemer bij dodelijk bedrijfsongeval; 1638x WN 94, 3 Pr.Rb.Den Haag VR 94, 152 Wegman/Gem. Delft bussluis, waarschuwingen, racefietser WN 94, 4 Rb. Breda TvGR 95/9 - toestemming patient voor ingreep nodig, ook al is medische indicatie aanwezig WN 95, 2 Rb. Amsterdam VR 95, 150 Procee/Ansvar schulddeling in verkeer WN 95, 4 Hof Amsterdam VR 94, 229 BVG/DAS subrogatie van rechtsbijstandverzekeraar in buitengerechtelijke kosten WN 95, 1 Hoge Raad VR 94, 33 Meens/ZH Eilanden UA verkeerd invoegen; wisselen bandje WN 5, 2 Rb. Roermond VR 96, 22 Verheijen/Stroecken twee fietsers WN 96, 2 Hoge Raad NJ 94, 549 Van Amesfoort/Waarborgf. 177 Rv, bewijslast WN 94, 4 Rb. Rotterdam VR 95, 171 Breddels/Meerman roekeloosheid fietser WN 96, 1 Hof A dam VR 95, 11 mo vwvc Rebel/Gerges reflexwerking 31 WVW ook bij bestuurder-niet-eigenaar bij personenschade? WN 95, 2 Hof Den Bosch TvGR 94/60 - mislukte sterilisatie; omvang schade; NIBUD-normen WN 95, 1 11

12 Hof Amsterdam VR 96, 20 mo HAB Adrichem/de Bruyn aanrijdingen in de mist WN 96, 2 RvT VR 94, 33 - herzien standpunten; rechtstreeks contact medisch adviseurs WN 95, 2 Hof Den Haag VR 94, 191 Van Keulen/Trias 6:101 BW, regres, ontbreken normbesef WN 94, 4 Hof Den Haag VR 94, 25 Elvia/Waarborgfonds verkeerde noodstop bij fout ander WN 95, 2 Hof Den Bosch VR 96, 117 Schols/Wescon regresrecht of cessie? WN 96, 3 Hoge Raad RvdW 94, 101 VR 95, 82 Hulsbosch/Broen planten waarvan giftigheid niet algemeen bekend is WN 94, 3 Hof Arnhem RN 94, verjaring bij sexueel misbruik minderjarigen WN 95, 1 Rb? NJ 95, 295 V/Joh. de Deo mislukte sterilisatie; opvoedingskosten; ziekenhuis als partij WN 95, 3 Rb. Amsterdam VR 96, 126 Wilkie/Tollenaar&Wegener motorrijder; schulddeling WN 96, 3 Hof Amsterdam TvGR 94/61 - arts moet naar medicijngebruik vragen en voorlichten over bijwerkingen; bewijslast; niet bewaren dossier na 10 jaar komt voor risico arts WN 95, 1 Hoge Raad RvdW 94, 105; VR 94, 221 NJ 95, 609 mo CJHB NN/ABP en gem. A dam civiel plafond bij VOA, waardering toekomstige factoren, statistische eindleeftijd, WN 94, 3/ stiefkinderen beschermd door 1406 OudBW WN 95, 4 RvT VR 96, opzet-uitsluiting in AVP-polis bij mishandeling WN 96, 4 Rb. Den Haag VR 96, 121 Hammers/Waarborgfonds dwaling bij vaststellingsovereenkomst; misbruik van omstandigheden WN 96, 3 Rb. Den Bosch RN95, wet Terwee; voorschot en civielrecht WN 95, 4 Rb. Zutphen vgr 94/37 - onrechtmatige separatie: normering smartegeld (zie Rb. Zutphen ) WN 94, 3 Hof Den Bosch NJ 95, 103 Verwey/Van Dal losschieten vissnoer WN 95, 2 Hof Den Bosch VR 95, 206 Poursanidis, Pantoulis/v. Baast overmacht bij art. 31(oud)WVW WN 96, 1 Rb. Utrecht KG 94, 252; RN 94, sexueel contact tussen arts en patiënte altijd onrechtmatig:predispositie patiënte, causaal verband WN 94, 4 Hof Leeuwarden VR 94, 49 Groene Land/Desgee dode hoek vrachtwagen; fietsertje WN 95, 2 RvT VR 95, 17 - bedrijfsregeling schuldloze derden ook van toepassing op passagiers? WN 95, 2 Rb. Maastricht VR 96, 6 Nijsten qq/st. Kath. Onderwijs sport en spel; school WN 96, 2 Rb. Rotterdam VR 95, 165 Blokzijl/Gem. Rotterdam aansprakelijkheid wegbeheerder WN 96, 1 Rb. Assen WN 95, 2; VR 96, 123 K/Unive smartegeld nabestaande wordt niet toegekend; shockschade WN 95, 2 Pr.Rb.Den Haag KG 94, 244 JRM/ De Ridder en beroepsfout arts ook zonder CSQN-verband; geen anticipatie WGBO, 12

13 Westeinde Ziekenhuis maar ziekenhuis aansprakelijk ex art. 6:171 BW WN 94, 4 Hof Den Bosch VR 95, 12 mo vwvc Snijders/Goesten fietsertje naast vrachtwagen WN 95, 2 Hoge Raad NJ 95, 137 Hollander/Wolfard 1638x; onveilige ladder naast veilige ladder, ervaren werknemer WN 95, 2 Rb. Zutphen RN 94, sexueel misbruik; smartegeld; materiële schade onvoldoende onderbouwd WN 95, 1 Rb. Rotterdam VR 96, 197 Coppens/van Dijk aansprakelijkheid tussen voetgangers WN 96, 4 Rb. Zwolle VR 96, 127 Weber/Verduijn ski-ongeval in Oostenrijk, EEG-executieverdrag WN 96, 3 Hof Amsterdam KG 94, sexueel contact arts-patiënt; causaal verband schade; HIV-test WN 95, 1 Rb. Arnhem VR 95, 100 vd Berg/ Marienbosch, v. Kollenburg sport; zaalhockey; gymles WN 95, 3 Hof Den Bosch TvGR 94/39 - mentale retardatie gevolg fout verloskundige? WN 94, 3 Rb. Haarlem TvGR 96/28 - informatiieplicht oogarts WN 96, 3 Hof Den Bsch RN 95, sexueel misbruik fysiotherapeut WN 95, 2 Pr.rb. Alkmaar RN 94, sexueel misbruik kinderen; verhuisgebod als schadevergoeding WN 95, 1 BA Wansink VR 94, inzittende neemt plaats op laadvloer bestelbus; schulddeling bij overlijden WN 95, 1 Rb. Amsterdam VR 97, 135 Daalman/Damme opzet bij aanrijding; zes dagen ernstige hinder geen aanleiding voor smartengeld L&S 97, 3 Hof Arhem VR 95, 121 Kwint/Eilers en Levob WA-dekking bij mishandeling? WN 95, 4 Hof Leeuwarden VR 95, 163 Staat/Hoekstra, Gem. Smallingerland aansprakelijkheid wegbeheerder na opbrengen van split WN 96, 1 Rb. Den Haag VR 95, 125 Nuts/Elvia onwel door diabetes; OD? WN 95, 4 Rb. Zwolle VR 96, 68 mo vwvc te Stroet/Hinriks aanrijding, schulddeling WN 96, 3 Rb. Dordrecht VR 96, 120 Zorn/Trias verhaalsrecht achtergesteld bij vordering slachtoffer bij overschrijding maximum WA-polis WN 96, 3 Hof Den Haag VR 95, 9 Rep-Tax/Diemen afloop bussluis (zie ) WN 95, 2 Hoge Raad RvdW 94, 176 NN/Vzk.mij Woudsend regres, art. 83a Zfw, art. 284 K WN 94, 4 Hof Den Haag VR 95, schulddeling bij hoge snelheid? WN 95, 4 Rb. Den Haag RN 95, 467, mo Stolker,; NJ 95, laparoscopie als bewijs bij mislukte sterilisatie WN 95, 2 Hof Leeuwarden VR 95, 172 Wanninge/vd Spoel winkelwagen en voetganger, schulddeling WN 96, 1 Hof Leeuwarden NJ 95, 359 Wanninge/vd Spoel 31 WVW; overmacht; dode hoek WN 95, 3 13

14 Hoge Raad RvdW 94, 180; VR 95, 66 - strekking 1406 OudBW als vader en zoon elkaars maten zijn WN 95, 1 Rb. Amsterdam KG 94, opzettelijke besmetting met HIV WN 95, 1 Hof Arnhem RN 94, zelfde onderwerp als uitspraak hieronder, andere zaak WN 95, 1 Hof Arnhem RN 94, verjaring bij incest; redelijkheid en billijkheid kan verjaring opzij zetten WN 95, 1 Hoge Raad NJ 95, 95; VR 95, 117 IZA/Waarborgfonds causaal verband bij dronken rijden WN 95, 2 Hof Den Bosch VR 96, 137 Gmt. Nuenen/van Horrik aansprakelijkheid wegbeheerder WN 96, 4 Hof Amsterdam VR 95, 186 Zf M-Ned/Zwolsche Algemeene verjaring, invloedcorrespondentie WN 96, 1 Rb. Breda NJ 95, 507, VR 96, 118 mo vwvc Buysen/IGB voordeelstoerekening bij sommenverzekering werkgever ex CAO? WN 95, 4 Hoge Raad S&S 95, 2 v.d. Vis/v.d. Vis beperking aansprakelijkheid ex 740a (Oud)K? WN 95, 2 Hoge Raad RvdW 94, 245; VR 95, 97; NJ 96, 376 mo CJHB De Wijs/Bergmans sport: letsel bij judoles WN 95, 1 BA Bouman VR 95, 186 voetganger en auto; schulddeling WN 96, 1 Rb. Breda RN 95, sexueel misbruik; studievertraging WN 96, 1 Hof Den Bosch RN 95, wet Terwee; eenvoudig WN 95, 4 Rb Den Haag VR 95, 169 vd Mey, Salland/Staat aansprakelijkheid wegbeheerder bij verkeersgeleider WN 96, 1 Ktg. Hilversum L&S 99, 1 p. 3 - val op gladde vloer; aansprakelijkheid werkgever voor niet-aanbrengen stroeve vloer L&S 99, 2 Rb. Groningen KG 95, 101 X/GAK GAK-medewerker verklapt over Aids; schade WN 95, 2 Hof Den Haag VR 95, 173 Staat, Unive, Kelder/RVS racefietser en overmacht automobilist WN 96, 1 Hof Den Bosch VR 95, 122 Kevenaar/de Bresser geen schulddeling bij zware eigen fout WN 95, 4 BGH VR 95, 114 Belg. zaak kan bestuurder ook vervoerde persoon in de zin van WAM zijn? WN 95, 4 Hoge Raad RvdW 94, 271; VR 95, 98; NJ 96, 403 mo CJHB Werink/Hudepohl speelse schop tegen tak WN 95, 2 Hoge Raad WN 94 nr. 4; NJ 95, 250; VR 95, 115, Smit/de Moor buitengerechtelijke kosten bij geringe vordering WN 94, 4 Rb. Zwolle VR 95, 191 Beers/Ottens sportongeval; geen aansprakelijkheid onvoorzichtige sporter WN 96, 1 Rb. Leeuwarden TvGR 96/30 - zie Rb. Leeuwarden WN 96, 3 Rb. Leeuwarden VR 96, 122 Lantinga/Waarborgfonds inschatting toekomstkansen slachtoffer WN 96, 3 Hof Den Haag NJ 96, 98 Erven Smak/Scheldegroep asbest WN 96, 2 14

15 Rb. Zutphen RN 96, verkrachting in psychiatrisch ziekenhuis door medepatienten; ziekenhuis aansprakelijk? WN 96,3 RvT Schvzk VR 95, redelijkheid tussentijdse declaraties WN 96, 1 Rb. Maastricht NJko 95, 21 - mislukte sterilisatie; voordeelstoerekening WN 95, 4 Hof Amsterdam VR 96, 27 Goudse/van Braam 131 OudWW; baldadigheid op koninginnedag WN 96, 2 Hoge Raad RvdW 95, 31; VR 95, 96; NJ 97, 175 mo CHJB De Heel/De Staat uit bed vallen in uitslaapkamer WN 95, 2 Pr.rb. Lelystad RN 95, sexueel misbruik door wethouder WN 95, 2 Rb. Amsterdam VR 96, 125 Heemskerk/Oehlers e.a. bij schulddeling wordt ex billijkheid snorfietser gelijkgesteld aan fietser WN 96, 3 Hof Amsterdam TvGR 98/21 - lasercoagulatie; informatieplicht arts; routine-ingreep; TTK ziekenhuis L&S 98, 3 Rb. Arnhem RN 1995, 468 mo Stolker; TvGR 95/53 bewijs informatie bij mislukte sterilisatie WN 95, 2; WN 96, 1 Hof Amsterdam VR 95, 174 mo vwvc Fraser/Nwe. Rotterdam voetganger en auto; regres, schulddeling WN 96,1 Hof Den Haag NJ 95, 280 Zorgver]. Zekerheid/Waarborgf. overstekend kind; schulddeling; snelheid auto WN 95, 3 Hof Amsterdam VR 96, 67 Verbeek/Dragt hoogwerker, art. 31 OudWVW? veiligheidsmaatregelen gemeente WN 96, 3 Rb. Amsterdam VR 95, 175 ANOZ/Ams.Rot.vzk.mij voetganger en auto; regres, schulddeling WN 96, 1 BA Bouman VR 96, 194 mo vwvc R, Avero/TVM voetganger en auto; rol ongelukkig toeval WN 96, 4 Hof Den Haag VR 95, 148 Waarborgf./Zf. aansprakelijkheid bij kettingbotsing WN 95, 4 Hof Den Haag VR 96, 34 vd Bent Karremans/Dohrmann dwaling bij finale kwijting WN 96, 2 Pr.rb. Amsterdam RN 95, hoofdelijke aansprakelijkheid bij sexueel misbruik WN 96, 1 Rb. Groningen KG 95, verkrachting; bewijs dwang WN 95, 3 Pr.rb. Den Haag RN 96, sexueel misbruik psychiater, waardering voorafgaande klachten WN 96, 2 Rb. Zwolle Prg. 95, 4312 BV/Vzkmij. Woudsend predispositie; causaal verband WN 95, 3 Rb. Middelburg RN 95, culpa in turba bij sexueel misbruik WN 96, 1 Hof Amsterdam Vrb 96 nr. 2 - predispositie bij ongevallenverzekering, toerekening of uitsluiting? WN 96, 2 Rb. Zutphen WN 95, 3 - informatieplicht arts WN 95, 3 Pr.rb. Rotterdam RN 95, sexueel misbruik; verjaring WN 95, 4 Rb. Amsterdam WN 96, 1 pg verlies oog; smartegeld WN 96, 1 15

16 Hoge Raad VR 95, 183; NJ 97, 525 mo MMM Tiel Urecht/Ipenburg verhaalsrecht en maximum WA-polis; achterstelling vordering anderen t.o.v. vordering slachtoffer WN 96, 1 Rb. Amsterdam VR 96, 70 Veltkamp/Banarsi, UAP 31 OudWVW, overmacht, duwen voetgangert egen rijjdende auto WN 96, 3 Rb. Amsterdam VR 95, schade bij volledige invaliditeit 1,5-jarige; derving inkomsten moeder WN 96, 1 Hof Leeuwarden VR 97, 127 R/de Nederlanden cs rechtsverwerking; functie verjaringstermijn art. 10 WAM L&S 97, 3 Rb. Amsterdam VR 96, 124 V/X smartegeld bij medische fout; verzwijging door arts WN 96, 3 Hoge Raad VR 95, 184 mo vwvc NJ 97, 592 mo CJHB ruziënde arts, 100% eigen schuld WN 96, 1 Hof Den Bosch Prg. 95, mishandeling; smartegeld; matiging WN 95, 3 Ktr. Amsterdam VR 95, 192 mo vwvc - wie is bezitter dier ex 6:179 BW? buitengerechtelijke kosten WN 96, 1 Hof Leeuwarden WN 95, 1 - buitengerechtelijke kosten, inzet meerdere schade-experts, specialistentarief WN 95, 1 Rb. Den Bosch KG 95, 212; RN 95, sexueel misbruik; therapeutkosten; verjaring WN 95, 3 RvT WN 96, 4 pg. 6 - declaratie LSA-advocaat op basis van specialistentarief WN 96, 4 Hof Leeuwarden VR 96, 12 Zf. Groningen/Aegon vervoer naar school WN 96, 2 Hof Amsterdam VR 97, 13 Vermeyden/Levob overmacht bij art. 31 (oud) WVW L&S 97, 1 Rb. Amsterdam WN 96, 2 pg. 3 - wettelijke rente, predispositie, abstracte schadeberekening bij huishoudelijke hulp WN 96, 2 Rb. Amsterdam VR 97, 100 S/Noord- en Zuidholl. Lloyd. klachten arbeidsongeschikte werknemer ongevalsgevolg ondanks predispositie; door ongevalsgevolg reintegratie in oude beroep onmogelijk L&S 97, 2 Rb. Zwolle NJko 95, 51 Tasdemir/v.d. Sluis religieus taboe bij gebruik door ongeval verwonde hand WN 96,1 Hof Amsterdam NJko 95, 41 X/AMC Aids-besmetting van hemofilie-patiënt WN 95, 4 Rb. Amsterdam VR 97, 105 V/Z. aansprakelijkheid bij bergsport/kliminstructeur L&S 97, 2 Rb. Arnhem VR 98, 89 Tiedemann/Polvliet ski-ongeval L&S 98, 3 Rb. Groningen RN 96, verkrachting na ontsnapping uit politiecel; gemeentepolitie aansprakelijk? WN 96, 3 Rb. Amsterdam NJko 95, 30 Rheinland/Stibbe culpa in turba bij beesten? WN 95, 4 Rb. Middelburg KG 95, 264 Wijkhuisen/Scheldegroep asbest, spoedeisend belang WN 95, 4 Hoge Raad RvdW 95, ; VR 95, NJ 97, mo CJHB - regres bij kinderen van 12, 6 en 5 jaar; art. 6:101 WN 95,3/ L&S 98, 1 16

17 Hoge Raad NJ 95, 630 Luytgaarden/Schurink aard letsel wijst op onveiligheid werkplek WN 96, 1 Rb. Amsterdam VR 95, aansprakelijkheid wegbeheerder bij gerooide boom WN 96, 1 Rb. Breda VR 96, 24 Witberg/d Mooij mishandeling; buitengerechtelijke kosten 15% WN 96, 2 Hof Den Haag VR 96, 35 Versendaal/Alliance vaststellingsovereenkomst WN 96, 2 Rb. Dordrecht TvGR 96/11 - mislukte vasectomie, bewijslast, rol advies beroepsvereniging, informatieplicht arts, sperma-onderzoek WN 95, 4/ WN 96, 2 Hoge Raad RvdW 95, 145; NJ 95, 730 Rg.Zf.Gron/Koetje gevaarzetting in verkeer WN 95, 4 Pr.rb. Utrecht VR 95, 205; WN 95, 4 whiplash, interpretatie rapport, spoedeisend belang, inzet zwart betaalde krachten WN 95, 4 Rb. Zwolle VR 96, 69 v Willigenburg/OLM aanrijding, alcohol, schulddeling bestuurder en passagier WN 96, 3 Rb. Amsterdam NJko 95, 35; WN 95, 2; TvGR 95/54 baby Joost eigen vordering ouders gehandicapt kind t/o arts WN 95, 2 Rb. Amsterdam NJ 1996, 543 Van der Horst/FNV aanvang verjaring; opeisbaarheid; mededeling ex art. 3:317 BW WN 97, 1 Hof Den Haag VR 96, 28 Zuur/Zwolsche geen causaal verband klachten en ongeval; invloed medische rapportage Herngreen WN 96, 2 Rb. Almelo NJko 95, 42 Zf./St. Paardrijden aansprakelijkheid bij paardrijles WN 95, 4 Rb. Utrecht TvGR 96/12 - mislukte sterilisatie vrouw geen resultaatsverbintenis, informatieplicht WN 96, 2 BA Bouman VR 97, schuldloze derde moet alle schuldigen aanspreken L&S 98, 1 Rb. Middelburg RN 95, sexueel misbruik; studievertraging WN 96, 1 Rb. Alkmaar NJ 96, 265, TvGR 96/54 X/Ziekenhuis Den Helder ziekenhuis aansprakelijk voor zelfmoord suicidale patient? WN 96, 3 RvT VR 96, WA-ass mag eis stellen dat eigen medisch adviseur zelf stukken verzamelt WN 96, 3 Rb. Maastricht RN 97, sexueel misbruik; verjaring L&S 97, 1 Rb. Leeuwarden TvGR 96/30 - zenuwletsel aan rechterhand na wegnemen nier voor donoroperatie; stelplicht en bewijslast ziekenhuis WN 96, 3 Rb. Amsterdam VR 96, 164 van der Weele/de Gruyter aanrijding fietser door rood en auto die vrije trambaan gebruikt WN 96, 4 Rb. Leeuwarden WN 96, 2 pg. 9 - beroepsfout arts; kosten verzorging en opvoeding kind WN 96, 2 Hoge Raad NJ 97, 419 mo CJHB W/Staat verjaringstermijn; wet van 31 oktober 1924; rechtsverwerking L&S 97, 3 Hof Amsterdam RN kort 1997, bij sexueel misbruik hebben dochters geen eigen verantwoordelijkheid L&S 97, 2 Hoge Raad RvdW 95, 203; NJ 98, 190 mo CJHB Hilbrands/Veenhoven voorzorgsmaatregelen bij turntraining WN 96,1 Hof Den Bosch NJkort 96, 6 Dag/C Wet Terwee, verhouding civielrecht WN 96, 2 17

18 Rb. Zutphen L&S 97, 3 - zorgplicht CVV voor cursisten L&S 97, 3 Rb. Haarlem VR 96, 143 Jongkind/Nieuw Rotterdam opgevoerde bromfiets WN 96, 4 Rb. Amsterdam RN 96, erkenning vordering materiele schade van moeder van misbruikt kind WN 96, 4 Rb. Arnhem NJkort 96, 1; TvGR 1997/29. - mislukte sterilisatie WN 96, 2 Hof Den Haag VR 97, 17 de Staat/Sandifort verhouding civiel recht en administratief recht bij dienstongeval militair L&S 97, 1 Pr.rb. Den Haag RN 96, sexueel misbruik door politie,kort geding WN 96, 2 Hof Amsterdam RN 96, sexueel misbruik; factoren bij begroting schade WN 96, 2 Hof Amsterdam WN 96, 1 pg. 15; TvGR 97/31 - ulnarisletsel WN 96, 1 Hoge Raad RvdW 95, medische fout; verjaring; correspondentie WN 96,1 Hof Den Bosch VR 96, 144 Van Asten, Interpolis/Yahia fiets valt door inhalende tractor WN 96, 4 Hoge Raad NJ 96, 144 Babayigit/Kabel BV arbeidsongeval; 1638x WN 96, 2 q Hoge Raad RN 96, 542; NJ 96, 666 m.o. de Boer sexueel misbruik; bewijs, invloed deskundigenrapport WN 96, 2; WN 97, 1 Hof Den Haag VR 97, 15 Interpolis/de Staat veiligheidsmaatregelen van wegbeheerder bij werk aan de weg L&S 97, 1 Hoge Raad VR 96, 46 Rust/Bataafse arbeidsongeval; 1638x WN 96, 2 Ktr. Hoorn VR 96, 119 Kramer/Grasdrogerij Hartog arbeidsongeval; 1638x WN 96, 3 Rb. Breda NJkort 96, 10 van Roessel/KPJ sport en spel; aansprakelijkheid toezichthouder WN 96, 2 Rb. Amsterdam WN 96, 1 pg buitengerechtelijke kosten advocaat bij rechtsbijstandverzekering WN 96, 1 Rb. Breda NJkort 96, 12 De Kok/gmt. Tilburg e.a. arbeidsongeval; 1638x WN 96, 2 Hof Den Haag VR 1997, 109 Erven G/Aegon overlijden en invaliditeit in ongevallenpolis; dubbele uitkering? L&S 97, 2 Rb. Alkmaar RN 96, sexueel misbruik, causaal verband, kort geding Hof Amsterdam VR 96, 196 van Oord/Talcar, Hollander auto en voerganger, bewijslast WN 96, 4 Hof Den Bosch VR 96, 168 Schaefer/De Bruin bewijslast bij achteropaanrijding WN 96, 4 Hof Amsterdam TvGR 95/81 - toestemming bij noodzakelijke operatie WN 96, 1 Rb. Zwolle VR 95, schade bij volledige invaliditeit 1,5-jarige WN 96, 1 18

19 Hof Amsterdam VR 97, 10 Bierman, L&L/Cochrane schulddeling; billijkheid L&S 97, 1 Hoge Raad RvdW 96, 19, VR 96, 152 v. Tongeren/Lustenhouwer aanrijding twee fietsers WN 96, 2 Hoge Raad NJ 96, 32; VR 96, 223 Franzetti/Suikerunie aansprakelijkheid voor aanrijding met trein WN 96, 3 Ktr. Utrecht Prg. 96, werknemer minder schade door art. 7A:1638c BW? WN 96, 3 Rb. Middelburg VR 96, 169 Hamerlink/de Reu peloton sportfietsers WN 96, 4 Hof Amsterdam TvGR 97/7 mo MJJ de Ridder NJ 97, 213; VR 97, 164 baby Ruth gemiste kans bij medische behandeling; aansprakelijkheid beperkt tot kans op beter behandelingsresultaat, in casu 25% L&S 97, 1 Hof Den Bosch RN 96, 555; NJ 96, sexueel misbruik, verjaring WN 96, 2 Rb. Breda TvGR 96/67 - gemiste diagnose bij echoscopie van invaliditeit kind; beroepsfout? WN 97, 1 Pr.rb. Arnhem WN 96, 1 pg whiplash; vergoeding zelfwerkzaamheid WN 96, 1 Rb. Arnhem KG 96, 52 - schade bij zelfwerkzaamheid WN 96, 2 Hof Den Bosch VR 97, 125 Sun Alliance/CZ rechtsafslaande vrachtwagen, rechtdoorgaande fietser, regres L&S 97, 3 Rb. Rotterdam VR 98, 124 zie Hof Den Haag L&S 98, 4 Rb. Zwolle VR 97, 35 v.d. Steen, v.d. Leest/CB whiplash; moet slachtoffer bij rechtsbijstandverzekering blijven of mag zij LSA-advocaat nemen? L&S 97, 1 Hof Den Bosch TvC 96 nr. 3 - internist valt op gladde vloer; ziekenhuis aansprakelijk? WN 96, 3 Ktr. Rotterdam Prg. 96, mishandeling, smartegeld WN 96, 4 Hof Den Haag VR 96, is schadevergoeding voor verminderd arbeidsvermogen belastbaar? WN 96, 3 Rb. Amsterdam VR 97, 134 R/JA discotheek voldoende veiligheidsmaatregelen (verlichting e.d.) in discotheek? L&S 97, 3 EHoge RaadM NJ 1997, 286 X/Denemarken redelijke termijn art. 6 EVRM; eigen gedrag klagers; HIV-besmetting door transfusie L&S 97, 2 Rb. Arnhem VR 96, 208 Frãaenzel/Jansen periodieke uitkering of lijfrente? deskundigenrapport Pals WN 97, 1 Hoge Raad NJ 96, 393, VR 96, 195 Staat, ABP, Plomp/Royal 31 OudWVW; anticipatie automobilist WN 96, 3 Ktr. Amsterdam WN 96, 4 pg. 6 - informatieplicht arts WN 96, 4 Rb. Leeuwarden KG 96, sexueel misbruik, kort geding WN 96, 3 Hoge Raad VR 96, 221 ABR/Kuijt aansprakelijkheid producent; bewijsopdrachten WN 97, 1 Rb. Amsterdam VR 97, 39 Lentink, Moes/Eerste Hollandse uitleg ongevallenverzekering L&S 97, 1 Hof Den Bosch NJkort 96, 37; TvGR 96/66 19

20 NJ 97, 644 St. Ziekenzorg, X/Y mislukte sterilisatie, begroting kosten opvoeding WN 96, 3 Hof Den Haag VR 96, is schadevergoeding voor verminderd arbeidsvermogen belastbaar? WN 96, 3 Hof Arnhem VR 97, 133 Levob/Zf. Oostnederland regres; schulddeling, billijkheidscorrectie L&S 97, 3 Rb. Arnhem RN 96, verklaring partij-deskundigen kan bewijs zijn van sexueel misbruik WN 96, 4 Rb. Arnhem RN 97, sexueel misbruik kinderen en kleinkinderen L&S 97, 1 Rb. Amsterdam VR 97, 197 ZAO/gmt. Amsterdam art. 8:105 BW; aansprakelijkheid personenvervoerder (bus) L&S 98, 1 Hof Amsterdam NJko 96, 56 - slotuitkering letselschade valt niet in gemeenschap van goederen WN 96, 4 Ktr. Gouda Prg 96, smartegeld bij toerekenbare tekortkoming woningbouwvereniging WN 96, 4 EG-hof VR 97, 55 OM Sevilla/Bernáldez uitsluiting dronkenschap in Spaanse WAM-polis in overeenstemming met EG-richtlijnen? L&S 97, 1 Rb. Alkmaar RN 97, fouten plastisch chirurg bij borstverkleiningsoperaties L&S 97, 1 CRvB NJBkat. p nr. 40 X/gmt. Tilburg smartegeld bij geestelijk leed? WN 97, 1 Hof Amsterdam NJ 98, 159 W/Amersfoortse AOV; als artsen geen ziekte kunnen vaststellen wil dat niet zeggen dat de patient niet ziek is; fibromyalgie; onderzoek met Ergos werksimulator L&S 98, 2 Hof Den Haag VR 97, 18 de Podt/de Staat ontgroening bij de marine; verhouding civiel- en ambtenarenrecht L&S 97, 1 Hof Den Haag VR 97, 8 de Vries/van Stratum qq aanrijding tram en kind L&S 97, 1 Hoge Raad NJ 96, 642; VR 96, 222 Daalimpex/Heringa aansprakelijkheid inlener vor andere ingeleende werknemers WN 97, 1 Hof Arnhem VR 96, 209 Hendriks/Bruil koopsom lijfrente; belastinggarantie, WAO/AAW-garantie WN 97, 1 Pr.rb. Amsterdam S&S 98, 72 Van der Put/Martinair luchtvaart, turbulentie, whiplash, verdrag van Warschau L&S 98, 4 Ktg. Middelburg VR 1997, 103 H/ZLM niet iedere whiplash is letselcategorie 3 L&S 97, 2 RvT VR 98, 15 - slachtoffer dient door verzekeraar te worden geadviseerd deskundige bijstand te nemen L&S 98, 2 Hof Den Haag RNkort 99, mensenhandel, verkrachting, matiging smartengeld L&S 00, 1 Hof Amsterdam VR 97, 7 ZAO/Terminus schulddeling bij regres; art. 185 WVW L&S 97, 1 Rb. Groningen Prg 98, 5012 Verfchemie/NOWM zie Hof Leeuwarden hieronder Hof Den Bosch NJ 96, (immateriele) schadevergoeding voor voorlopige hechtenis wethouder WN 97, 1 RvT WN 1996, 4 pg. 8 - vrije advocaatkeuze bij geschillenregeling in polis rechtsbijstandverzekering WN 96, 4 Pr.rb. Leeuwarden WN 96, 2 pg. 10, KG 96, beroepsfout arts; kan WA-ass. akte van cessie van slachtoffer eisen? WN 96, 2 20