Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten"

Transcriptie

1 Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 4 2. Openingsscherm 5 - Ingeregelde datasets 5 - Periode 5 - Beschikbare rapporten 6 - Indeling 6 - Relatietype 6 - Productgroep 6 - Verzekeraar 6 - Totalisering 6 - Maatschappijcodes 7 - Filter 8 - Verklaring diverse buttons 8 3. Een rapport opvragen Beschikbare rapporten, Indelingen en Filters 12 - Algemeen 12 - VRA-overview 12 - Schadedriehoeken 12 - Rapportsoorten schadedriehoeken 13 - Rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken 14 - Summary Rapportage 16 - Management Rapportage 16 - Executive driehoek en grafieken 17 - Veel gebruikte filters bij schadedriehoeken 17 - Rapportsoorten schadejaarrapportage 17 - Rapportindelingen behorend bij schadejaarrapportage 18 - Rapportsoort schadeoverzicht 18 - Rapportindelingen behorend bij schadeoverzicht 19 - Veel gebruikte filters bij schadeoverzicht 19 - Rapportage agenten 20 - Rapportage collectiviteiten Claim-analyse Na-selectiemodule Motorrijtuigenstatistiek Maandvergelijking Benchmark module 37 2

3 10. Toon aanvullende documenten 38 - GA-Rapport 39 - Risk profile 39 - Agenten 39 - Poolinformatie 39 - Schadedriehoeken 40 - Datawarehouse 40 - Premiereserve 40 - Collectiviteiten 40 - Codes 40 - Buitendienst 40 - Regres 41 3

4 1. WAT IS MOGELIJK MET DE VRA? Met de VRA kunnen verzekeringstechnische analyses van de volmachtportefeuille worden gemaakt, met als doel het rendement van de portefeuille te verbeteren. Met de VRA kunnen gericht alle noodzakelijke stappen genomen worden om dat doel te bereiken. Deze stappen zijn: 1. Analyse 2. Vaststellen van de oorzaken 3. Het definiëren van de maatregelen De analyses kunnen op groepsniveau worden gemaakt. Groepen zijn: - Verzekeraar - 100% tekening - Pools - Particulier - Zakelijk - Collectiviteiten - Agenten Bovendien kunnen de analyses gemaakt worden conform de trechtermethode. Dat is het steeds dieper inzoomen conform onderstaande route: - Totale portefeuille - Hoofdbranches - Subbranches - Dekking - Polis 4

5 2. OPENINGSSCHERM Hierbij volgt een uitleg van de onderdelen van het openingsscherm: Ingeregelde datasets Hier vind je alle ingeregelde VRA s per periode. Periode De periode geeft aan de verwerkingsdatum van de VRA wil zeggen: de VRA per 1 december Door een andere periode te kiezen kunnen je een oudere VRA bekijken (mits bewaard). 5

6 Beschikbare rapporten Hier kun je een keuze maken uit diverse standaardrapportages. Indeling Bij elk gekozen rapport kun je ook een indeling kiezen, zoals de totale portefeuille, de portefeuille op boekjaar, etcetera. Relatietype Hier kun je kiezen voor particuliere of zakelijke relaties. Het relatietype is afkomstig uit het relatiescherm van het systeempakket. Onbekend wil zeggen dat het relatietype niet bekend is. Standaard is de VRA ingesteld op de totale portefeuille. Productgroep Onder productgroep kunnen maatschappijcodes geselecteerd worden waarop alleen op bepaalde branches wordt geboekt. Hierdoor kunnen beoordelingen gerichter plaatsvinden. Je kunt kiezen uit: - Alle branches - Alleen rechtsbijstand - Alleen schadebranches - Alleen inkomen (mits hiervoor een separate maatschappijcode wordt gebruikt) - Alleen uitvaart Verzekeraar Met de VRA kun je ook analyses maken per verzekeraar. Hier kun je een verzekeraar selecteren. Een andere mogelijkheid om een verzekeraar te selecteren is om de maatschappijcodes van de betreffende verzekeraar te selecteren. Zie bij maatschappijcodes. Totalisering Zoals de aanhef al aangeeft kun je hiermee gekozen rapporten totaliseren. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor rapport schadedriehoek collectiviteiten dan staat totalisering standaard op collectiviteit. Dit houdt in dat alle schadedriehoeken worden getoond van alle ingeregelde collectiviteiten. Het is ook zinnig om alle collectiviteiten te totaliseren zodat het resultaat van de gehele collectiviteitentekening wordt getoond, hetgeen weer vergeleken kan worden met het resultaat van de totale volmachtportefeuille. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden alle schadedriehoeken getotaliseerd. 6

7 Maatschappijcodes Het is mogelijk dat de gevolmachtigde agent, om welke reden dan ook, meerdere maatschappijcodes voor een verzekeraar heeft ingeregeld. Standaard worden de rapportages getoond op basis van alle maatschappijcodes. Het is ook mogelijk om bepaalde maatschappijcodes te selecteren. Dat kan door te kiezen voor maak een deelselectie Wanneer je hierop klikt verschijnt het volgende scherm: De rapportages die gekozen worden, zijn gebaseerd op de maatschappijcodes die in het rechtervak staan. Standaard staan alle maatschappijcodes in het rechtervak. Met de pijltjes toetsen kunnen maatschappijcodes naar links en rechts worden verplaatst. Met de dubbele pijltjes worden alle maatschappijcodes verplaatst; met de enkele pijltjes wordt alleen de gekozen maatschappijcode verplaatst. Plaats in het rechtervak dus alleen de maatschappijcodes die je wilt selecteren. Een voorbeeld: wanneer de specialtekening is ingeregeld onder een aparte maatschappijcode dan kan alleen deze maatschappijcode worden gekozen zodat alle rapportages alleen betrekking hebben op de specialtekening. Klik op alles om van een deelselectie weer naar alle maatschappijcodes te gaan. Klik je bij de indeling op pools dan kan bij maatschappijcodeselectie een keuze gemaakt worden uit de pools. Standaard staan alle pools ingeregeld. Op dezelfde wijze als hierboven beschreven kan een poolselectie worden gemaakt. 7

8 Kies je voor de rapportages agenten of collectiviteiten dan kan naast de maatschappijcode- of poolselectie een agenten- of collectiviteitenselectie worden gemaakt. Standaard staan alle agenten en collectiviteiten ingeregeld. De agenten- en collectiviteitenselectie vindt op dezelfde manier plaats als hierboven beschreven. Filter Onder verschillende rapportages zijn filters ingeregeld. Een filter wil zeggen dat een rapportage specifieker wordt gemaakt. Voorbeeld: bij rapportage schadeoverzicht kan gekozen worden voor het filter schadelast > Dat wil zeggen dat alleen schades worden getoond van en meer. Hiermee kan snel beoordeeld worden in hoeverre de volmachtportefeuille wordt geraakt door grote schaden. Een filter kan gekozen worden door op het driehoekje te klikken. Het samenstellen van filters wordt in deze handleiding niet behandeld. (we raden aan hiervoor eerst de VRA training voor gevorderden te volgen) Verklaring diverse buttons 1. Preview. Met een muisklik kan een gekozen rapport worden opgeroepen. 2. PDF. Hiermee kan van een rapport een document in PDF-formaat worden gemaakt. Dit kan alleen wanneer het PDF-icoontje zichtbaar is. 3. Hiermee kan de Summary Rapportage worden opgevraagd. De Summary Rapportage kan alleen gemaakt worden vanuit de schadedriehoeken. Wanneer een Summary Rapportage beschikbaar is, is de button in de onderste balk zichtbaar. De Summary Rapportage is gekoppeld aan de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche en dekking. Nadat op de S-button is geklikt, verschijnt een klein scherm. Hier kan een keuze gemaakt worden voor een schadejaar. Door op de preview-button in het kleine scherm te klikken, verschijnt de Summary Rapportage. De inhoud van de rapportage wordt verderop behandeld. 4. Hiermee kan de Management Rapportage worden opgevraagd. De Management Rapportage kan alleen gemaakt worden vanuit de schadedriehoeken. Wanneer een Management Rapportage beschikbaar is, is de button in de onderste balk zichtbaar. De Management Rapportage is gekoppeld aan de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche, dekking, maatschappijbranche en polis. Nadat op de MR-button is geklikt, verschijnt een klein scherm. 8

9 In het kleine scherm kan een keuze gemaakt worden tussen SRvp en CRvp. Deze ratio s kunnen per schadejaar worden bekeken. Door op de preview-button in het kleine scherm te klikken, verschijnt de Management Rapportage. De inhoud van de Management Rapportage wordt verderop behandeld. 5. Executive driehoek en grafieken. Hiervoor heeft u Excel 2007 of hoger nodig. Hiermee krijgt u in Excel een schadedriehoek met minder details. Ook zijn er diverse grafieken van de ontwikkeling van de portefeuilleresultaten. U kunt zelf het format van grafieken eventueel wijzigen en ze gebruiken voor interne rapportages, bijvoorbeeld kopiëren naar Powerpoint of Word. 6. Excel. Hiermee kunnen de gegevens van een rapport in een Excel-document worden gezet. Dit kan handig zijn om zelf sorteringen, selecties en draaitabellen te maken. 7. Toon aanvullende documenten. Door op deze button te klikken, verschijnt een tweede scherm. In dit scherm zijn diverse aanvullende documenten beschikbaar. De documenten bestaan uit rapportages (bijvoorbeeld poolrapportages), overzichten (bijvoorbeeld van alle ingeregelde collectiviteiten) en een data warehouse op basis waarvan zelf allerlei selecties gemaakt kunnen worden. Verderop in deze handleiding wordt een toelichting op verschillende documenten gegeven. 9

10 8. Claims-analyse. Met de claims-analyse wordt eenvoudig inzicht gegeven in aantal schades en bedragen, met 2 analyse variabelen en 5 variabele waarop gefilterd kan worden 9. Na-selectie. Met de na-selectie module kunnen de veelclaimers (bad brothers) in beeld worden gebracht en kunnen schadeoverzichten worden opgevraagd. 10. Motorrijtuigenstatistiek. Met de motorrijtuigenstatistiek wordt ingezoomd op de motorrijtuigenportefeuille. Een belangrijk onderdeel in de motorrijtuigenstatistiek is de rapportages van alle wagenparken. 11. Maandvergelijking. Met de maandvergelijking kunnen vergelijkbare periodes van 3 jaar vergeleken worden. 12. Benchmark. Met de benchmark module kunt u het resultaat van een verzekeraar in uw portefeuille vergelijken met het totaal. Dit kan ook per hoofdbranche. 13. Sluiten. Hiermee wordt een document of scherm afgesloten. 10

11 3. EEN RAPPORT OPVRAGEN Om een rapport op te vragen, moeten de volgende stappen doorlopen worden: 1. Kies een ingeregelde dataset. In verreweg de meeste gevallen wordt een analyse gemaakt op basis van de laatst ingeregelde dataset; 2. Kies een rapport uit beschikbare rapporten; 3. Kies een indeling; 4. Kies eventueel een relatietype (staat standaard op totale portefeuille); 5. Kies eventueel een productgroep (staat standaard op alles = totale portefeuille); 6. Kies eventueel een verzekeraar; 7. Kies eventueel bij Totalisering alle gegevens wanneer alle rapporten getotaliseerd moeten worden; 8. Kies een maatschappijcode wanneer de rapportage op één of een aantal maatschappij- op poolcodes betrekking moet hebben; 9. Kies desgewenst een filter; 10. Open het rapport met de preview-knop of bijv. MR knop. 11

12 4. BESCHIKBARE RAPPORTEN INDELINGEN - FILTERS Algemeen De VRA is gebaseerd op het schadejaar principe. Alleen volgens dit principe kunnen de verzekeringstechnische resultaten op de juiste wijze beoordeeld worden. Immers op boekjaar worden de schadecijfers beïnvloed door betalingen en mutaties in de reserve met betrekking tot schaden uit oude jaren. VRA-overview De VRA-overview geeft direct een beeld van de totale volmachtportefeuille over de laatste vier volle schadejaren en het lopende schadejaar. Dat beeld bestaat uit: - Premieontwikkeling o Ontwikkeling geboekte premie o Ontwikkeling verdiende premie - Ontwikkeling schaderatio of combined ratio - Samenstelling portefeuille o 100% tekening o Pooltekening o Particulieren tekening o Zakelijke tekening o Hoofdbranches De VRA-overview per verzekeraar is beschikbaar bij Toon aanvullende documenten achter de button overview. Schadedriehoeken De functie van de schadedriehoeken is tweeledig: - Het tonen van trendmatige informatie - Het tonen van het uitlooppatroon Trendmatige informatie De trendmatige informatie laat het verloop over 4 volledige schadejaren en lopende jaar zien. De trendmatige informatie bestaat uit: - Geboekte premie - Verdiende premie - Geboekte provisie - Geboekte tekencommissie - Verdiende provisie - Verdiende tekencommissie 12

13 - Gemiddelde geboekte premie - Polissen waarop geboekt is - Gemiddeld aantal lopend polissen (vanaf dataset augustus 2013) - Betaalde schade - Stand van de schadereserve - Schadelast - Gemiddelde schadelast - Aantal schades - Schadefrequentie - CRvp - SRvp Uitlooppatroon Per schadejaar is het uitlooppatroon te volgen. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van negatieve of positieve uitloop moet de SRvp per 31/12 van het desbetreffende schadejaar vergeleken worden met de SRvp per verwerkingsdatum van de VRA. Is de SRvp per verwerkingsdatum hoger t.o.v. de SRvp per 31/12 dan is er sprake van negatieve uitloop. Zie het onderstaande beeld. Rapportsoorten schadedriehoeken Schadedriehoek totaal Toont de schadedriehoek van de totale volmachtportefeuille Schadedriehoek maatschappijcodes Toont de schadedriehoek per maatschappijcode of per verzekeraar 13

14 Schadedriehoek hoofdbranche Toont de schadedriehoek per hoofdbranche Schadedriehoek subbranche Toont de schadedriehoek per subbranche Schadedriehoek dekking Toont de schadedriehoek per dekking Schadedriehoek maatschappijbranche Toont de schadedriehoek per maatschappijbranche (productindeling verzekeraar); selecteer hierbij wel een verzekeraar. Schadedriehoek polis Toon de schadedriehoek per polis. Het heeft vanzelfsprekend vanwege het grote aantal schadedriehoeken geen zin om een schadedriehoek per polis te laten zien. De schadedriehoek van één specifieke polis op relatie kan als volgt worden opgevraagd: Klik op schadedriehoek polis en klik vervolgens op de rechtermuisknop. Dan verschijnt het volgende scherm: Geef een polisnummer, relatienummer of schadenummer in en klik op het groene vinkje. Open vervolgens de schadedriehoek polis met de preview-button. Rapportindelingen behorend bij de schadedriehoeken Bij de verschillende schadedriehoeken kan ook een rapportindeling worden gekozen. Hierbij een toelichting op de diverse rapportindelingen: 14

15 Volmachtportefeuille Dit is de totale volmachtportefeuille waarbij selectie maatschappijcodes niet mogelijk is. Volmachtportefeuille op boekjaar Deze rapportindeling toont de cijfers op boekjaar en de invloed van oude jaren op de schadelast. Het is bijvoorbeeld handig om dit rapport te leggen naast de jaarlijkse resultatenrekening. Volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes Deze rapportindeling laat een schadedriehoek van de totale volmachtportefeuille zien waarbij het mogelijk is om specifieke maatschappijcodes te selecteren Provinciale en volmachtportefeuille Deze rapportindeling toont de provinciale plus de volmachtportefeuille. Bij dit rapport gaat het vooral om de geboekte premie. De schadecijfers zijn meestal niet volledig omdat schadeboekingen in de provinciale portefeuille veelal achterwege blijven. Het rapport wordt vaak gebruikt om te beoordelen in welke mate de provinciale tekening geconverteerd kan worden naar volmacht. Co-assurantie Naast volmacht hebben gevolmachtigde agenten soms ook polissen is co-assurantie ondergebracht. Deze rapportindeling toont dit deel van de portefeuille. Herkomst Hier zijn de maatschappijcodes ingeregeld van de volmachtportefeuille plus de provinciale portefeuille. Pools Deze rapportindeling laat een schadedriehoek zien van de pools waarbij het mogelijk is om een specifieke pool te selecteren. Volmacht 100% tekening Deze rapportindeling toont de schadedriehoek van de 100% tekening. Wanneer er ook sprake is van pooltekening is het zinnig om de resultaten van de 100% tekening te vergelijken met de resultaten van de pooltekening. 15

16 Provisie en tekencommissie in euro s Bij deze rapportindeling wordt op subbranche niveau de provisie en de tekencommissie in euro s getoond. Provisie en tekencommissie in % Bij deze rapportindeling wordt op subbranche niveau de provisie en de tekencommissie in een percentage getoond. Summary Rapportage De Summary Rapportage functioneert uitsluitend in combinatie met de schadehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche en dekking. De Summary Rapportage toont gegevens per schadejaar. Een schadejaar kan gekozen worden door op het betreffende schadejaar in het kleine venster te klikken. De Summary Rapportage toont het volgende: - Verdiende premie - CRvp - SRvp - Aantal polissen - Gemiddelde verdiende premie Management Rapportage De Management Rapportage functioneert uitsluitend in combinatie met de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche, dekking, maatschappijbranche en polis. De Management Rapportage is een zeer veel toegepaste rapportage. De Management Rapportage laat alle hoofdbranches, subbranches, etcetera in één overzicht zien. Bij de keuze voor schadedriehoeken wordt een schadedriehoek getoond per hoofdbranche, subbranche, etc. De Management Rapportage geeft meer overzicht. Voorts wordt de schaderatio als driejaarsgemiddelde getoond. Voor verdieping kan desgewenst de schadedriehoek worden gebruikt. Keuzemogelijkheden voor de Management Rapportage: - CRvp of SRvp tonen - Verdiende premie of Geboekte premie tonen De Management Rapportage biedt de volgende informatie: - CRvp of SRvp van de drie laatste volle schadejaren; - CRvp of SRvp als driejaarsgemiddelde van de drie laatste volle schadejaren; - CRvp of SRvp lopend jaar; 16

17 - Premie laatste 2 volle schadejaren plus lopend jaar - Aantal polissen waarop in de laatste 12 maanden geboekt is - Schadefrequentie laatste 2 volle schadejaren plus laatste 12 maanden - Gemiddeld schadebedrag laatste 2 volle schadejaren plus laatste 12 maanden Executive driehoek en grafieken De Executive driehoek en grafieken kunt u opvragen als u Excel 2007 of hoger heeft en is beschikbaar bij de rapporten schadedriehoek totaal en schadedriehoek hoofdbranche. De Executive driehoek bevat minder details dan een gewone schadedriehoek, waardoor de belangrijkste ontwikkelingen sneller inzichtelijk zijn. Doordat deze driehoek in Excel getoond wordt, is het ook eenvoudiger om (een deel van) deze gegevens te kopiëren in interne rapportages. Er zijn ook enkele grafieken beschikbaar om snel inzichtelijk te maken hoe de belangrijkste variabelen zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. Veel gebruikte filters bij schadedriehoeken Door gebruik te maken van filters kan de rapportage verfijnd worden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde hoofdbranche. Dan worden alle subbranches getoond die vallen onder de betreffende hoofdbranche. Branchespecialisten zullen dit filter vaak gebruiken. Er zijn ook een aantal na-selectiefilters opgenomen. Zo kan snel worden ingezoomd op verlieslatende hoofd- en subbranches. Onder schadedriehoek dekking zijn de filters WA, Casco en WA/Casco handig. Rapportsoorten schadejaarrapportage In afwijking van de VRA-overview en de schadedriehoeken toont de schadejaarrapportage niet meerdere schadejaren in één document maar wordt gedetailleerde informatie gegeven per schadejaar. Maximaal kunnen 10 schadejaren bekeken worden. In de schadejaarrapportage is de volgende informatie beschikbaar: - Aantal polissen - Geboekte premie - Verdiende premie - Betaalde schade - Gereserveerde schade - SRvp - Schadelast 17

18 - Schaden < Schaden Schaden > Aantal letselschaden De schadejaarrapportage is beschikbaar op de volgende niveaus: - Hoofdbranche - Subbranche - Dekking - Polis Rapportindelingen behorend bij schadejaarrapportage De rapportindelingen volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes, pools en provinciale en volmachtportefeuille zijn reeds beschreven onder rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken. De schadejaarrapportage polis kent de volgende aanvullende rapportindelingen: - Volgorde collectiviteiten De schadejaarrapportage wordt op volgorde van collectiviteiten weergegeven. - Volgorde polisnummer De schadejaarraportage wordt op volgorde van polisnummer weergegeven. - Volgorde relatienummer De schadejaarrapportage wordt op volgorde van relatienummer weergegeven. - Volgorde postcode De schadejaarrapportage wordt per relatienummer op volgorde van postcode weergegeven. - Lopende en geroyeerde polissen Dit overzicht laat op hoofd- en subbrancheniveau zien het aantal lopende polissen, geroyeerde polissen en nieuwe polissen - Lopende en geroyeerde polissen agenten Dit overzicht laat op hoofd- en subbrancheniveau zien het aantal lopende polissen, geroyeerde polissen en nieuwe polissen van de agentenportefeuille. Standaard zijn alle agenten getotaliseerd. Bij agentenselectie kunnen specifieke agenten worden gekozen. 18

19 Rapportsoort schadeoverzicht Het schadeoverzicht behelst de volledige schadedatabase. In het schadeoverzicht zijn de volgende onderdelen opgenomen: - Dossiernummer - Polisnummer - Subbranche - Schadedatum - Dossier gesloten ja/nee - Datum dossier gesloten - Letselschade ja/nee - Particulier of zakelijk - Schadelast - Betaalde schade - Schadereserve - Relatiegegevens - Postcode - Plaats Rapportindelingen behorend bij schadeoverzicht De rapportindelingen volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes en pools zijn reeds beschreven onder rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken. Het schadeoverzicht kent de volgende aanvullende rapportindelingen: Volgorde subbranche Dit overzicht laat de schaden zien op volgorde van: 1. Subbranche 2. Schadedatum Dit is een veel toegepast overzicht omdat de analyses veelal op hoofd- of subbrancheniveau plaatsvinden. Dan is het handig om de schaden per subbranche gerubriceerd te hebben. Volgorde subbranche en schadeoorzaak Dit overzicht laat de schaden zien op volgorde van: 1. Subbranche 2. Schadeoorzaak 3. Schadedatum 19

20 Het is ook mogelijk vanaf het selectiescherm naar Excel te exporteren, voor verdere bewerking met bijvoorbeeld draaitabellen. In de export is, daar waar de informatie ter beschikking staat, ook de naam van de (schade)behandelaar opgenomen. Veel gebruikte filters behorend bij schadeoverzicht Het schadeoverzicht wordt vrijwel altijd toegepast in combinatie met filters. Handige filters zijn om schaden boven een bepaald bedrag te selecteren, bijvoorbeeld schaden > Met behulp van deze filters kan de invloed van grote schaden beoordeeld worden. Andere handige filters zijn alle (openstaande) letselschaden, alle (openstaande) ruitschaden en stormschaden. Rapportage agenten Voor gevolmachtigde agenten die samenwerken met (sub) agenten is de rapportage Agenten beschikbaar. - Schadedriehoek Agenten Deze rapportage bevat van elke agent een schadedriehoek. Bij agentselectie kunnen individuele agenten worden geselecteerd. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden de schadedriehoeken van alle agenten getotaliseerd. - Summary Rapportage Vanuit de schadedriehoek agenten kan ook een Summary Rapportage worden gegenereerd. - Management Rapportage Vanuit de schadedriehoek agenten kan ook een Management Rapportage worden gegenereerd. Deze rapportage is erg handig omdat dan in één rapportage een overzicht wordt gegeven van alle agenten. In combinatie met een na-selectie filter kunnen ook alle verlieslatende agenten geselecteerd worden. - Schadejaarrapportage Agenten De schadejaarrapportage Agenten geeft een overzicht van alle agenten per schadejaar. Maximaal zijn tien schadejaren beschikbaar. - Map Agenten De map Agenten wil zeggen dat per agent een rapport gemaakt kan worden met de volgende documenten: o Schadedriehoek 20

21 o Management Rapportage hoofdbranches o Management Rapportage subbranches o Schadeoverzicht met schaden > Deze documenten staan vermeld bij indeling maar kunnen niet geselecteerd. De map agenten kan in één PDF-bestand worden opgeslagen. Om de map van een agent te kunnen maken, moet bij agentselectie eerst een agent worden geselecteerd. Een aantal gevolmachtigde agenten hebben ook om administratieve redenen (sub)agenten ingeregeld welke geen formele (sub)agenten zijn. Bij het selecteren van meerdere (sub)agenten zijn er voor deze gevolmachtigde agenten 2 selectie knoppen toegevoegd om de administratief ingeregelde (sub) agenten in het geheel uit te sluiten of aan de selectie weer toe te voegen. Met de knop uitsluiten administratieve agenten worden deze in het geheel verwijderd uit de selectie aan de rechterzijde. Door linksonder op selecteren administratieve agenten te klikken worden deze weer aan de selectie toegevoegd. Rapportage collectiviteiten De rapportage Collectiviteiten bestaat uit verschillende rapportsoorten: - Schadedriehoek Collectiviteiten Deze rapportage bevat van elke collectiviteit een schadedriehoek. Bij collectiviteitselectie kunnen individuele collectiviteiten worden geselecteerd. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden de schadedriehoeken van alle collectiviteiten getotaliseerd. - Summary Rapportage Vanuit de schadedriehoek collectiviteiten kan ook een Summary Rapportage worden gegenereerd. 21

22 - Management Rapportage Vanuit de schadedriehoek collectiviteiten kan ook een Management Rapportage worden gegenereerd. Deze rapportage is erg handig omdat dan in één rapportage een overzicht wordt gegeven van alle collectiviteiten. In combinatie met een naselectie filter kunnen ook alle verlieslatende collectiviteiten geselecteerd worden. Bij indeling kan ook gekozen worden voor collectiviteiten hoofdbranche motorrijtuigen zodat alleen de wagenparken in beeld komen. - Schadejaarrapportage Collectiviteiten De schadejaarrapportage Agenten geeft een overzicht van alle agenten per schadejaar. Maximaal zijn tien schadejaren beschikbaar. - Map Collectiviteiten De map Collectiviteiten wil zeggen dat per collectiviteit een rapport gemaakt kan worden met de volgende documenten: o Schadedriehoek o Management Rapportage hoofdbranches o Management Rapportage subbranches o Management Rapportage dekkingen o Schadeoverzicht met schaden > Deze documenten staan vermeld bij indeling maar kunnen niet geselecteerd. De map collectiviteiten kan in één PDF-bestand worden opgeslagen. Om de map van een collectiviteit te kunnen maken, moet bij collectiviteitselectie eerst een collectiviteit worden geselecteerd. Een aantal gevolmachtigde agenten hebben ook om administratieve redenen collectiviteiten ingeregeld welke geen formele collectiviteiten zijn. Bij het selecteren van meerdere collectiviteiten zijn er voor deze gevolmachtigde agenten 2 selectie knoppen toegevoegd om de administratief ingeregelde collectiviteiten in het geheel uit te sluiten of aan de selectie weer toe te voegen. 22

23 Met de knop uitsluiten administratieve collectiviteiten worden deze in het geheel verwijderd uit de selectie aan de rechterzijde. Door linksonder op selecteren administratieve collectiviteiten te klikken worden deze weer aan de selectie toegevoegd. 23

24 5. CLAIMS-ANALYSE Met de claims-analyse module kan de schadelast op een aantal dimensies geanalyseerd worden. Klik op en het scherm van de claims-analyse module verschijnt: De claim-analyse module heeft de volgende keuzemogelijkheden: - Analyse variabele 1 Selecteer een variabele en de waarden waarop u als eerste (a.h.w. hoofdgroep) wilt analyseren; - Analyse variabele 2 Selecteer een variabele en de waarden waarop u als tweede (a.h.w. subgroep) wilt analyseren; - Analyse variabele 3 Selecteer een variabele en de waarden waarop u als derde (a.h.w. 2 e subgroep) wilt analyseren; - Filter(s) Selecteer één of meerdere variabele(n) en per variabele de waarden waarop u wilt filteren. De rapportage geeft dan een overzicht van de analyse variabele(n) voor zover deze binnen de filter(s) vallen Als voorbeeld nemen we de variabele hoofdbranche. Selecteer hoofdbranche als analyse variabele en selecteer rechts naast het analyse variabele een filter en het volgende scherm verschijnt: Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. 24

25 De geselecteerde hoofdbranches worden in de claims-analyse geselecteerd. Kies een 2e analyse variabele, bijvoorbeeld oorzaakcode. Kies bij Filter 1 bijvoorbeeld schadejaar, klik selecteren en dubbelklik op een item om dit te selecteren. Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. Kies je voor, dan wordt het rapport getoond: 25

26 In het voorbeeld worden per geselecteerde hoofdbranche en per geselecteerde oorzaakcode de gegevens getoond en getotaliseerd. Dit voor zover ze betrekking hebben op de schadejaren 2011 en 2012 hetgeen als filter werd ingesteld. Het is ook mogelijk vanaf het selectiescherm naar Excel te exporteren bewerking met bijvoorbeeld draaitabellen., voor verdere 26

27 6. NA-SELECTIEMODULE Met de na-selectiemodule kunnen veelclaimers gedetecteerd worden en schadeoverzichten worden gegenereerd. Klik op en het scherm van de na-selectiemodule verschijnt: De na-selectiemodule heeft de volgende keuzemogelijkheden: - Uitgangspunt selectie De overzichten kunnen per polis (of combinatie met volgnummer) of per relatie gegenereerd worden; o Geroyeerde polissen ook tonen? Als er bij het uitgangspunt selectie gekozen is voor polis (of combinatie met volgnummer), kan de keuze gemaakt worden om al geroyeerde polissen in de overzichten mee te nemen. Standaard staat deze keuze op Nee, waardoor de overzichten alleen actieve polissen toont. o Relaties zonder actieve polissen ook tonen? Als er bij het uitgangspunt selectie gekozen is voor per relatienummer, kan de keuze gemaakt worden om ook relaties te tonen welke momenteel géén actieve polissen meer hebben. Standaard staat deze keuze op Nee, waardoor het overzicht alleen relaties bevat met minimaal één actieve polis. Geroyeerde polissen van deze relaties worden hierbij ook getoond. o Alleen schuldschades tonen? Standaard zullen alle schades in de gekozen periode worden getoond, ongeacht of er sprake is van schuld of niet. Door Ja te kiezen, zullen uitsluitend de schades worden waar er een indicatie schuldschade is geregistreerd. 27

28 - Periode De periode kan ingesteld worden van 1 jaar tot maximaal 5 schadejaren (vier volle schadejaren en het lopend schadejaar); - Filterselecties Er zijn een aantal zogenaamde filterselecties. Branche; Subbranche; Oorzaakcode; Collectiviteit; Agent en Maatsch.code pool of 100%. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te klikken op Als voorbeeld nemen we de Collectiviteit. Het volgende scherm verschijnt: - Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde collectiviteit(en) is in de naselectie nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een collectiviteit gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. - Aantal claims Het aantal claims welke zijn voorgevallen in de gekozen periode kan ingegeven worden. Veelclaimers zijn bijvoorbeeld polishouders die 2 schaden in 1 jaar claimen of 3 schaden in 2 jaar; u kunt ook een maximum aantal claims opgeven; 28

29 - Minimaal 1 claim vanaf Hiermee heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld uitsluitend die relaties te selecteren welke minimaal 1 claim hebben na een bepaalde maand. Hiermee kunnen eenvoudiger veelclaimers inzichtelijk worden gemaakt welke recentelijk nog minimaal 1 schade hebben gehad. Ook kunt u zich hiermee beperken tot bijvoorbeeld de relaties welke na een eerder na-selectie moment toch weer schade(s) hebben gehad. - Totaal claimbedrag in periode Het totaal claimbedrag betreffend de gekozen periode kan ingegeven worden. Een totaal claimbedrag van wil zeggen dat het de schadelast van alle claims samen groter dan moet zijn. - Drempelbedrag claim Het is ook mogelijk een drempelbedrag in te stellen. Een drempelbedrag van 500 wil zeggen dat alleen schaden worden meegenomen met schadelast gelijk of groter dan 500; u kunt het claimbedrag ook maximeren, waardoor u bijvoorbeeld het effect van claims onder dat grensbedrag kunt zien; - Ratio Een filter op de schaderatio of combined ratio kan ingesteld worden. Dit is handig om alleen verlieslatende polissen of relaties in beeld te krijgen; - Schadefrequentie Als het uitgangspunt van de selectie per relatienummer is, dan kan ook geselecteerd worden op basis van een minimale of maximale schadefrequentie. - Groep Hier kan gekozen voor de totale portefeuille, de particuliere tekening of de zakelijke tekening. Gegevens in het na-selectiescherm kunnen gewist worden door op te klikken. Nadat de gegevens in het na-selectiescherm zijn ingevuld, wordt het onderstaande overzicht getoond door op te klikken. 29

30 De resultaten kunnen worden gesorteerd op elke variabele, door op de naam van de betreffende variabele te klikken. Door nogmaals te klikken wordt de volgorde (oplopend of aflopend) omgekeerd. Per polisnummer of relatienummer kunnen de onderliggende schaden bekeken worden door de dubbelklikken op desbetreffende regel. Er verschijnt dan het volgende overzicht: Van de overzichten kan een PDF gemaakt worden en export naar Excel is ook mogelijk zodat zelf aanvullende selecties en sorteringen gemaakt kunnen worden. 30

31 7. DE MOTORRIJTUIGENSTATISTIEK De motorrijtuigenstatistiek is een analysemodule voor de gehele motorrijtuigenportefeuille. Het onderstaande scherm verschijnt door te klikken op de button. Casco WA Totaal De motorrijtuigenstatistiek laat een reeks van gegevens zien op de volgende niveaus: - Casco - WA - Totaal (Casco + WA + Overig) Dus de totaaltelling is niet alleen een optelling van Casco en WA. Hier is overig aan toegevoegd. Onder overig valt o.a. Schadeverzekering Inzittenden (SVI), Ongevallen Inzittenden (OI), etcetera. Gem. SRvp en CRvp 3 jaar De gemiddelde SRvp en CRvp wordt getoond over de drie laatste volle schadejaren en de laatste twee volle schadejaren en het lopende schadejaar. 31

32 Filter Dit zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te klikken op Als voorbeeld nemen we de Collectiviteit. Het volgende scherm verschijnt: Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde collectiviteit(en) is in de motorrijtuigenstatistiek nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een collectiviteit gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. Afdrukken uitgesplitst per filter Bij het via de filter selecteren van bijvoorbeeld meerdere collectiviteiten, heeft men bij de mogelijkheid om middels Afdrukken uitgesplitst per filter de mogelijkheid om van elke geselecteerde collectiviteit afzonderlijk het totaaloverzicht te printen of op te slaan. Indien men meerdere filters toepast, krijgt men middels deze printoptie de mogelijkheid aan te geven van welk filter afzonderlijke totaaloverzichten geprint moeten worden. 32

33 De volgende filters zijn beschikbaar om specifieke selecties te maken: - Collectiviteiten (wagenparken); - Leeftijdsgroepen; - BM-treden; - Groepen cataloguswaarde; - Merken. Een merk kan in het volmachtsysteem verschillende schrijfwijzen hebben zodat een merk meerdere keren voorkomt. In dat verband moeten alle items die behoren tot dat merk aangeklikt worden; - Groepen gewicht voertuig; - Subagent; - Keuze soort brandstof; - Groepen kilometrage; - Bouwjaar voertuig; - Subbranche. Onder subbranches wordt verstaan: personenauto, vrachtauto, bestelauto, motoren, bromfiets, kampeerauto, etcetera; - Maatschappijcode pool of 100%. Hier kan kozen worden voor specifieke maatschappijcodes of pools; - Keuze regio Groepering De premie- en resultaatontwikkeling kan ook per groep worden weergegeven. Groepen die gekozen kunnen worden zijn: - Leeftijdsgroep - BM-trede - Cataloguswaarde - Gewicht - Maatschappijcode pools of 100% - Brandstof - Kilometrage - Bouwjaar - Subbranche - Regio Als voorbeeld onderstaand de premie- en resultaatontwikkeling van de leeftijdsgroepen: 33

34 Berekenen De motorrijtuigenstatistiek kent een rekentool. Gerekend kan worden met het provisiepercentage, de tekencommissie en toeslag/korting. De rekentool ziet er als volgt uit: Het provisiepercentage, de tekencommissie en toeslag/korting kan geactiveerd worden door deze items aan te vinken. Vermeld wordt de provisie en de tekencommissie die van toepassing is conform de gekozen selecties. De toeslag/korting vermeldt niet de wagenparkkorting. Met deze knop kan premiekorting en premietoeslag worden gegeven naast de al bestaande wagenparkkorting. U kunt simulaties maken met verschillende percentages voor de WA dekkingen, de (beperkt) Casco dekkingen en de overige dekkingen. Door de percentages te wijzigen kan een herberekening van de SRvp en CRvp plaatsvinden. Herberekening vindt plaats door op What if? te klikken. De oude instellingen worden teruggehaald door op het rode kruisje te klikken. Pdf rapporten maken op groepering variabelen U kunt van uw selectie in de motorrijtuigenstatistiek eenvoudig een aantal analyses maken op de variabelen waarop u ook kunt groeperen. Klik op de knop, en geef de directory op waar u alle documenten wilt opslaan. 34

35 8. MAANDVERGELIJKING Met de maandvergelijking kunnen vergelijkbare periodes van 3 jaar vergeleken worden. Klik op en het scherm van de kwartaalvergelijking verschijnt: Filter De filter functionaliteit kent 4 selecties, Periode, Hoofdbranche, Subbranche en Maatschappijtype. Bij Periode kan één periode gekozen worden op basis van een beginmaand en een eindmaand. Hoofdbranche, Subbranche en Maatschappijtype zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te klikken op scherm verschijnt: Als voorbeeld nemen we de Hoofdbranche. Het volgende 35

36 Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde hoofdbranche(s) is in de maandvergelijking nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een hoofdbranche gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. De instelling kan gewist worden door op te klikken. Bij maatschappijtype kan voor verzekeraars of pools gekozen worden; vervolgens kan de gewenste selectie van verzekeraar(s) of pool(s) gemaakt worden. Onder de info knop staat een toelichting op de werking van de maandvergelijking. Van het resultaat kan een print en een PDF document gemaakt worden. 36

37 9. Benchmark module Met de benchmark module kunt u het resultaat van een verzekeraar in uw portefeuille vergelijken met het totaal. Klik op verschijnt: en het scherm van de benchmark module U selecteert een verzekeraar waarvan u het resultaat wilt vergelijken. Wilt u slechts één of enkele hoofdbranches in de vergelijking meenemen, dan selecteert u de gewenste hoofdbranches. 37

38 10. TOON AANVULLENDE DOCUMENTEN Door op de button Toon aanvullende documenten te klikken, verschijnt het volgende scherm: De aanvullende documenten bestaan uit overzichten en rapportages. Een overzicht is bijvoorbeeld een document met alle branchecodes en een rapportage is bijvoorbeeld de poolrapportage. Alle documenten zijn gerubriceerd in categorieën. Aan de linkerkant van het scherm kiest u de gewenste categorie, en daarna het betreffende document. De documenten zijn beschikbaar voor de totale volmachtportefeuille maar ook per verzekeraar. Een keuze kan gemaakt worden door bovenaan het scherm op de betreffende tab te klikken. De rapportages kunnen per verzekeraar verschillen. Een aantal verzekeraars hebben eigen rapportages laten maken. De volgende informatie is beschikbaar: - GA rapport In het bestand map_ga_naamvanuwkantoor.pdf vindt u rapporten met de belangrijkste analyses van uw portefeuille. De overview, schadedriehoek totaal, 38

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 3 2. Openingscherm 4 - Ingeregelde datasets 4 - Paperclipje 4 - Beschikbare rapporten 5

Nadere informatie

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 3 2. Openingscherm 4 - Ingeregelde datasets 4 - Paperclipje 5 - Beschikbare rapporten 5

Nadere informatie

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 3 2. Openingscherm 4 - Ingeregelde datasets 4 - Beschikbare rapporten 5 - Indeling

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt en prothesekenmerken van heup- en knie-implantaten

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen. februari versie 0, uitsluitend voor intern gebruik. handleiding trendanalyses februari

Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen. februari versie 0, uitsluitend voor intern gebruik. handleiding trendanalyses februari Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen februari 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik handleiding trendanalyses februari 2014 1 Inhoud Werken met de trendanalyses binnen Esis-B... 3 Samenstellen

Nadere informatie

Handleiding rapportage tool

Handleiding rapportage tool Handleiding rapportage tool Skillsmanager biedt de mogelijkheid om snel overzichtelijke rapportages te maken. Daarin kunt u uw medewerkers vergelijken, team analyses uitvoeren of opleidingsadvies van uw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview Introductie 1. Vooraf Zoals we in eerdere nieuwsbrieven met u gecommuniceerd hebben, worden de bovenschoolse overzichten uitgefaseerd. De informatie uit deze overzichten is nu beschikbaar in Ultimview.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Bereken Sluit Beheer

Bereken Sluit Beheer Handleiding Voor u ligt een korte handleiding voor het platform Bereken Sluit Beheer Bereken Sluit Beheer is een nieuwe service van BLG Wonen in samenwerking met BSB Volmachten. Met deze software kunt

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Ziekte dagen en uren viewer

Ziekte dagen en uren viewer Ziekte dagen en uren viewer I Ziekte dagen en uren viewer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ziekte dagen en uren viewer 2... 2 1.1 Installatie... 2 1.2 Gebruik... 8 1.3 Gegevens en berekening Ziekte dagen en uren

Nadere informatie

Scherminstructie. Studielink Management Informatie App

Scherminstructie. Studielink Management Informatie App Scherminstructie Studielink Management Informatie App Eigenaar: Contactpersoon: Stichting Studielink managementinformatie@studielink.nl Versie: 2.0 Datum: 01-04-2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 GENERIEKE

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Overzichten genereren in het FMIS

Overzichten genereren in het FMIS Overzichten genereren in het FMIS 1. Algemeen Het FMIS is een database-applicatie waarin een gigantische set aan gegevens zit. Deze gegevens worden beheerd door gebruik te maken van de verschillende modules:

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 10 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED webbased en Excel 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 9 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED en Excel 2003 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en rijen verwijderen...12

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Overzichten. Handleiding: Overzichten Volgnummer: B05-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Overzichten. Handleiding: Overzichten Volgnummer: B05-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Overzichten Handleiding: Overzichten Inleiding Middels deze handleiding proberen wij u begrip te geven van hoe in Incura gebruik kan worden gemaakt van het onderdeel Overzichten.

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding. Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden

Handleiding. Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden Handleiding Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden Inhoudsopgave. Inleiding. Inloggen FloraneXt. Lijst speciale knoppen en iconen. Menubalk 5. Actueel scherm 6. Eigen dag info 6. Eigen dag info

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding TWYSK Risicotool Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding Twysk risicotool De Twysk risicotool is in opdracht van Twynstra Gudde ontwikkeld als

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Handleiding BSBportaal.nl. September 2015

Handleiding BSBportaal.nl. September 2015 Handleiding BSBportaal.nl September 2015 Voorwoord Voor u ligt een beknopte handleiding voor het platform Bereken Sluit Beheer Bereken Sluit Beheer is een nieuwe service van BSB Volmachten. Met deze software

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC Inhoud PlayMapping Handleiding PC 1. Inloggen... 2 1.1. Inlogscherm... 2 1.2. Wachtwoord wijzigen... 2 1.3. Navigatie knoppen... 2 2. Startpagina... 3 2.1. Locaties en objecten... 3 2.2. Navigatievenster...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311 Handleiding ego4: Webformulieren en Loket - Workflow 1 Inhoud 2 Inleiding...3 3 Webformulieren...3 3.1 Toevoegen...3 3.2 Workflow beheren...3 3.2.1 Nieuwe stap toevoegen...4 3.2.2 Opvolging...4 3.2.3 Acties...5

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 TITEL HANDLEIDING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 INHOUDSOPGAVE 1 MOGELIJKHEDEN 1 2 INLOGGEN 1 3 ALGEMENE LEGENDA 1 4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN 2 5 OPNIEUW OPENSTELLEN AAN

Nadere informatie

Handleiding: Overzichten Volgnummer: 10, 24 september 2014, versie 3.4. Incura Handleiding. Overzichten

Handleiding: Overzichten Volgnummer: 10, 24 september 2014, versie 3.4. Incura Handleiding. Overzichten Incura Handleiding Overzichten Inleiding Middels deze handleiding proberen wij u begrip te geven van hoe in Incura gebruik kan worden gemaakt van de Overzicht. Tevens lopen wij met u enkele veel gevraagde

Nadere informatie

Algemene handleiding. EgisOnline

Algemene handleiding. EgisOnline Algemene handleiding EgisOnline Versie 2.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 18 Versie 2.01 Inhoud Voorwoord... 3 Werken met Adobe Reader... 3 Inloggen Eurotax versie... 3 Onthoud gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding mijn.bardiensten.nl

Handleiding mijn.bardiensten.nl Handleiding mijn.bardiensten.nl UITLEG VAN HET ONLINE LEDENTAKEN SYSTEEM Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Blz. 1. Login 2 2. Gebruikte symbolen 3 3. Invullen ledentaken 5 4. Mijn ledentaken 7 5. Mijn gegevens

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. MINIMALE VEREISTEN... 3 1.1 Software vereisten... 3 1.2 Inloggegevens... 3 2. DE VRAGENLIJSTEN... 4 2.1 Voorbereiding... 4 2.2

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

FCA SI2 SNELSTARTGIDS

FCA SI2 SNELSTARTGIDS FCA SI2 SNELSTARTGIDS Inhoudstabel...2 1 Aan de slag...3 1.1 Aanmelden...3 1.2 Uw profiel aanpassen...3 1.3 Functionaliteiten...4 2 How To...5 2.1 Navigatie - rapporten...5 2.2 Navigatie - geografie...5

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep januari 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik 1 Inhoud Werken met de groepsoverzichten binnen Esis-B... 3 Voorbeeld samenstellen "meerdere

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 2 FILE2SHARE Verkenner handleiding versie 5.0 FILE2SHARE Repro 6.1 Plaatsen van documenten in de FILE2SHARE Repro map Voordat u een printopdracht kunt plaatsen moet u

Nadere informatie

Handleiding Herinnering en Mailing

Handleiding Herinnering en Mailing Handleiding Herinnering en Mailing Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Herinneringen...3 1.1 Herinnering koppelen aan een product...3 1.2 Instellen van herinnering via patiëntdossier...3

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Swing Quickstep - Help

Swing Quickstep - Help Swing Quickstep - Help Algemeen Wat is Swing Quickstep? Onderwerpen en thema's Wat zijn onderwerpen? Wat zijn pre-selecties? Wat zijn thema's? Hoe kan ik een onderwerp (de)selecteren? Hoe kan ik een bepaald

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Trendanalyse & Benchmark Unit4 Personeel & Salaris Versie 3.1

Gebruikershandleiding Trendanalyse & Benchmark Unit4 Personeel & Salaris Versie 3.1 INLEIDING De Trendanalyse & Benchmark Unit4 Personeel & Salaris geeft u inzicht! Met een druk op de knop worden de gegevens uit uw loonadministraties(s) weergegeven in overzichtelijke en dynamische dashboards.

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie