DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom

2 Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een zoeksysteem of vertaald in een andere taal of computertaal, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation. Dolby, Pro Logic en het dubbele-d-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories. is een gedeponeerd handelsmerk van SRS Labs, Inc. De TruSurround XT-technologie wordt met toestemming van SRS Labs, Inc. toegepast in dit product. Alle andere handelsmerken of productnamen in dit document zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Aansprakelijkheid BenQ Corporation is niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van deze gebruikershandleiding. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan van tijd tot tijd te wijzigen zonder verplicht te zijn aan enige persoon mededeling van die herzieningen of wijzigingen te doen. Apparaat is voor entertainmentgebruik bedoeld, taken m.b.t. weergave zijn uitgesloten. Belangrijke veiligheidsinstructies Elektrische energie maakt vele handige functies mogelijk, maar bij verkeerd gebruik kan het ook persoonlijk letsel en materiële schade opleveren. Hoewel dit product is ontwikkeld en samengesteld met alle mogelijke aandacht voor veiligheid KAN VERKEERD GEBRUIK LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND. Voorkom gevaar en neem de volgende instructies in acht bij het in gebruik nemen, bedienen en reinigen van het product. Bij het juiste onderhoud gaat uw BenQ-scherm bovendien langer mee. Volg gewoon deze eenvoudige instructies voordat u uw televisie in gebruik neemt. 1. Lees de instructies - Lees de bedieningsinstructies en zorg dat u deze begrijpt voordat u het product in gebruik neemt. 2. Bewaar de instructies - Bewaar deze veiligheidsinstructies op een veilige plaats zodat u ze later nog kunt raadplegen. 3. Neem waarschuwingen in acht - Alle waarschuwingen die op het product en in de instructies staan, moeten in acht worden genomen. 4. Volg de instructies - Alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd. 5. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de nabijheid van water, bijvoorbeeld vlakbij een badkuip, een wasbak, een gootsteen, in een vochtige kelder, bij een zwembad of iets dergelijks. Gebruik het toestel niet meteen nadat deze van een koude naar een warme omgeving is verplaatst. Doet u dit wel, dan kan condensering optreden, wat kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander gevaar. 6. Reinigen - Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u dit product schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Maak het LCD-scherm van de televisie regelmatig schoon, zodat het duidelijk is en langer meegaat. Gebruik een zachte, droge en katoenvrije doek en doop deze in de speciale reinigingsvloeistof voor het LCD-scherm. Veeg snel over het volledige scherm en gebruik een andere doek om het scherm schoon te maken. 7. Ventilatie - De ventilatieopeningen en andere openingen in de behuizing zijn bedoeld om de warme lucht uit het scherm te laten ontsnappen. Bedek of blokkeer deze openingen niet. Doet u dit wel, dan kan door onvoldoende ventilatie het product oververhit raken en kan de

3 levensduur ervan korter worden. Plaats het toestel niet op een bed, bank, tapijt of soortgelijk oppervlak, anders kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Dit toestel is niet bedoeld om in te bouwen. Plaats het niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of een rek, tenzij hier voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant worden opgevolgd. 8. Warmtebronnen - Houd het product verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsapparaten, fornuizen en andere producten die warmte opwekken, zoals versterkers. 9. Bescherming netsnoer - Het netsnoer dient zo te worden geplaatst dat niemand erop kan stappen en kleine dieren er niet op kunnen bijten. Let vooral op snoeren bij deuren, stekkers en antennes, en op het punt waar het snoer uit het product komt. 10. Uitbreidingen - Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen uitbreidingen. Het gebruik van verkeerde uitbreidingen kan voor gevaarlijke situaties zorgen. 11. Accessoires - Als het product op een tafel met wieltjes wordt gebruikt, is extra voorzichtigheid geboden om bruusk remmen, overmatige kracht en ongelijke oppervlakken te vermijden, waardoor het product en de tafel kunnen vallen, apparatuur beschadigd kan raken en de gebruiker gewond kan raken. Plaats dit product nooit op een onstabiele tafel, standaard, zuil of een andere onstabiele houder. Anders kan het product vallen, waardoor kinderen en volwassenen ernstig gewond kunnen raken en het product ernstig beschadigd kan raken. Het product dient te worden bevestigd volgens de instructies van de fabrikant, en alleen worden gebruikt in combinatie met een door de fabrikant aanbevolen tafel, standaard, zuil of andere houders. 12. Onderhoud - Probeer nooit zelf onderhoud aan het product uit te voeren. Als u de behuizing opent, kunt u bloot komen te staan aan hoge spanning en andere gevaarlijke omstandigheden. Laat een gekwalificeerd persoon het onderhoud uitvoeren. 13. Vervangende onderdelen - Mochten onderdelen van het apparaat aan vervanging toe zijn, zorg er dan voor dat een gekwalificeerd persoon door de fabrikant aangegeven onderdelen gebruikt of onderdelen met dezelfde kenmerken en prestaties als de originele onderdelen. Het gebruik van ongeoorloofde onderdelen kan brand, elektrische schokken en/of ander gevaar tot gevolg hebben. 14. Overbelasting - Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en andere apparatuur. Anders ontstaat gevaar voor brand of elektrische schokken. 15. Voorwerpen en vloeistoffen - Duw niets naar binnen door (ventilatie)openingen. Door spanningswisselingen kunnen anders elektrische schokken en kortsluiting ontstaan. Om dezelfde reden is het van groot belang dat u geen vloeistoffen op het product morst. 16. Onderhoud bij schade - Als een van de volgende situaties ontstaat, dient u het netsnoer uit het stopcontact te halen en een gekwalificeerd persoon de vereiste reparaties te laten uitvoeren. Als het netsnoer is beschadigd. Als er een vloeistof op het product is gemorst of als er een voorwerp in het product is gevallen. Als het product aan regen of water is blootgesteld. Als het product niet correct werkt volgens de beschrijving in de bedieningsinstructies. Raak alleen de bedieningsonderdelen aan die staan beschreven in de bedieningsinstructies. Door onjuiste instellingen van bedieningsonderdelen die niet in de handleiding staan vermeld, kan schade ontstaan. Meestal zijn dan verregaande reparatiewerkzaamheden door een gekwalificeerde monteur nodig. Als het product is gevallen of de behuizing is beschadigd. Als het product afwijkende prestaties vertoont of als u anderszins vermoedt dat er iets mis is met het product. Elke willekeurige afwijking van het product geeft aan dat onderhoud aan het product nodig is.

4 17. Veiligheidscontrole - Nadat het onderhouds- of reparatiewerk is voltooid, dient u de monteur te vragen de veiligheid te controleren om er zeker van te zijn dat het product correct werkt. 18. Muurbevestiging - Als u dit product aan de muur bevestigt, dient u hierbij de door de fabrikant aanbevolen methode toe te passen en alleen montageonderdelen van de fabrikant te gebruiken. 19. Standaard - Plaats het product niet op een onstabiele tafel, standaard of statief. Als u het product op een onstabiele houder plaatst, kan het vallen, waardoor persoonlijk letsel en schade aan het product kan ontstaan. 20. Voorzichtig vervoeren - Als u het product op een tafel met wieltjes hebt geplaatst, is uiterste voorzichtigheid geboden bij het verplaatsen van de tafel. Het product kan van de tafel af vallen bij een plotselinge stop, overmatige kracht en een oneffen vloeroppervlak. 21. Bescherming scherm - Het LCD-scherm van dit product is van glas. Het kan breken als de televisie valt of door andere voorwerpen wordt geraakt. Pas op voor letselschade als het glazen scherm breekt. 22. Pixelfout - Het LCD-scherm is een product met geavanceerde technologie, dat u beelden met zeer precieze details geeft. In een enkel geval kunnen een paar non-actieve pixels op het scherm worden weergegeven als een permanent blauw, groen of rood puntje. Let op: dit heeft geen invloed op de prestaties van uw product. 23. Een externe antenne plaatsen - Als er een externe antenne op de televisie is aangesloten, dient u erop te letten dat deze is geaard, zodat de televisie is beschermd tegen spanningswisselingen en statische lading. Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact en koppel de antenne los om het te beschermen tijdens onweer of langere perioden waarin u niet aanwezig bent of het apparaat niet gebruikt. Hierdoor voorkomt u dat het apparaat beschadigd raakt door bliksem en andere spanningspieken. Er mag zich geen buitenantenne bevinden in de nabijheid van hoogspanningskabels, andere elektrische circuits, of op andere plekken waar de antenne in contact kan komen met stroomkabels of -circuits. Als u een buitenantenne plaatst, dient u zeer goed op te letten dat u geen stroomdraden of -circuits aanraakt. Doet u dit wel, dan kan dit fatale gevolgen hebben. Belangrijke informatie WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. WAARSCHUWING: STOP DE STEKKER VOLLEDIG IN DE OVEREENKOMSTIGE SLEUF OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. In de documentatie bij het product is het uitroepteken binnen een driehoek bedoeld om de gebruiker te wijzen op belangrijke instructies omtrent bediening en onderhoud. De bliksemflits met de pijlkop binnen een driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing. Mogelijk bestaat het gevaar voor elektrische schokken.

5 Inhoudsopgave Inleiding...1 Functies en kenmerken... 1 Inhoud...2 Aan de slag met de LCD-Display...3 Hoofdeenheid (vooraanzicht)... 3 Bedieningspaneel... 3 Aansluitingen... 4 Hoofdeenheid (achteraanzicht)... 5 De televisie installeren...6 De antenne aansluiten... 6 Antenne...6 Audio- en videosignaalbronnen aansluiten... 6 Composietvideosignalen (AV - RCA)...7 Composietvideosignalen (AV - SCART)...7 S-Video-signalen...8 Componentvideosignalen...8 RGB-signalen (Mini D-SUB)...9 DVI-signalen...9 Audio-uitgangssignalen...10 Het netsnoer aansluiten Eerste installatie Afstandsbediening...12 De afstandsbediening gebruiken Batterijen Opmerkingen over batterijen De afstandsbediening gebruiken...15 Aan, uit en stand-by Schakelen tussen ingangsbronnen Het volume aanpassen Zenders kiezen Een beeldmodus selecteren De functie Stilstaand beeld gebruiken De beeldverhouding aanpassen De functies Picture In Picture (PIP) en Picture By Picture (PBP) gebruiken. 16 De slaaptimer gebruiken De achtergrondverlichting aanpassen Inhoudsopgave i

6 Informatie weergeven De teletekstfunctie gebruiken Het schermmenu (OSD) OSD-structuur In het OSD-menu navigeren Menu Audio Menu Beeld Beeldinstellingen Een beeldmodus selecteren Menu Functies Menu TV Handmatige installatie uitvoeren Zenders bewerken Zenders een naam geven Zenders wisselen Zenders vergrendelen (voorkomen dat een zender wordt geselecteerd)/ontgrendelen Zenders verwijderen Kinderslot Kinderslot inschakelen/uitschakelen Wachtwoord wijzigen Menu PC Probleemoplossing TV Antenne Specificaties Ondersteunde modi Dimensionale schema's ii Inhoudsopgave

7 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van de BenQ DV3750 LCD-Display. Met deze DV3750 geniet u jarenlang van kwaliteitsvol kijkplezier. De televisie is uiterst gemakkelijk te bedienen en biedt buitengewoon hoge beeldkwaliteit. De DV3750 is ook bijzonder veelzijdig. U kunt het toestel aan de muur bevestigen (optioneel pakket voor muurbevestiging vereist) of op een tafel plaatsen, en het is onder alle lichtomstandigheden te gebruiken. In deze handleiding wordt de bediening van de DV3750 beschreven, evenals de functies en kenmerken van het toestel en andere belangrijke informatie. Neem voordat u uw LCD-Display in gebruik neemt deze handleiding grondig door, met name het gedeelte over veiligheid. Functies en kenmerken De DV3750 heeft tal van handige functies en kenmerken, zoals: Beeldresolutie van 1366 x 768 Helderheid van 550 nits Contrastverhouding 800:1 Geschikt voor alle indelingen voor digitale televisie (DTV), inclusief 480P, 576P, 720P en 1080i 2:2 pull-down detectie De-interlacing Meerdere beeldmodi Weergavemogelijkheden Picture In Picture en Picture By Picture Virtual Dolby Surround Pro Logic II voor surround sound SRS TruSurround XT voor surround sound Grafische schermweergave (OSD) Snelknoppen: 1. Stilstaand beeld 2. Tweetalig televisiegeluid in stereo 3. Slaaptimer 4. Instelbare achtergrondverlichting 5. Auto-kalibratie 6. Instelbare beeldverhouding 7. Teletekst Inleiding 1

8 Inhoud Controleer of de volgende voorwerpen zijn meegeleverd bij de DV3750 LCD-Display. Neem onmiddellijk contact op met een officiële dealer als er iets ontbreekt of beschadigd is. DV3750 LCD-Display (x1) Gebruikershandleiding (x 1) Netsnoer (x 1) AV-kabel (x 1) Afstandsbediening (x 1) AAA-batterijen (x 2) Het werkelijke nummer en type kabel hangt mogelijk af van de plaats van aankoop. 2 Inhoud

9 Aan de slag met de LCD-Display Hoofdeenheid (vooraanzicht) 1 2 Nr. Naam Beschrijving Dit lampje licht groen op wanneer de televisie wordt ingeschakeld. 1 Stroomlampje Dit lampje licht rood op wanneer de televisie stand-by staat. Knippert rood wanneer de pc waarop het scherm is aangesloten, overschakelt naar de stand-bymodus. 2 Afstandsbedieningssensor vóór de sensor om belemmering van de signaalontvangst te Ontvangt het signaal van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen voorkomen. Bedieningspaneel Nr. Naam Beschrijving 1 Aan/uit-knop Druk op deze knop om de LCD-Display in te schakelen als deze standby staat. Druk nogmaals op deze knop om de LCD-Display uit te schakelen door deze stand-by te zetten. Aan de slag met de LCD-Display 3

10 2 INPUT (Invoer) 3 Zender / -knop 4 Volume / -knop 5 MENU-knop Aansluitingen Met deze knop kunt u schakelen tussen verschillende signaalbronnen. Wanneer het OSD-menu (het schermmenu) is geactiveerd, drukt u op deze knop om het submenu te openen. Druk op deze knoppen om opeenvolgende zenders te kiezen. Wanneer het OSD-menu is geactiveerd, drukt u op deze knoppen om de selectiefocus naar boven en naar beneden te verplaatsen of om de instellingen te wijzigen. Druk op Volume om het volume te verhogen of op Volume om het volume te verlagen. Wanneer het OSD-menu is geactiveerd, drukt u op deze knoppen om de selectiefocus naar links en naar rechts te verplaatsen of om de instellingen te wijzigen. Druk op deze knop om het OSD-menu weer te geven. Wanneer het OSD-menu is geactiveerd, drukt u op deze knop om het menu af te sluiten Nr. Naam Beschrijving 1 AV4 VIDEO (Composietsignaalingang (AV), RCA-aansluiting): voor aansluiting van de composietvideo-uitgang van uw AV-apparaat. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audio-uitgang van uw AV-apparaat. Deze audio-ingang wordt zowel voor AV- als S- VIDEO-signaalinvoer gebruikt. S-VIDEO (S-VIDEO-ingang): voor aansluiting van de S-VIDEOuitgang van uw AV-apparaat. 2 Hoofdtelefoonaansluiting Voor aansluiting van een externe hoofdtelefoon. 3 Subwoofer Voor aansluiting van het scherm op een externe subwoofer, zodat geluid kan worden weergegeven. 4 Aan de slag met de LCD-Display

11 Hoofdeenheid (achteraanzicht) Nr. Naam Beschrijving 1 AUDIO OUT (L/R) Voor aansluiting op de audio-ingang van een versterker. (Audio-uitgang) 2 AV2 (SCARTaansluiting) AV-apparaten. Voor aansluiting op de SCART-uitgang van uw DVD-speler of andere 3 AV1 (SCARTaansluiting) AV-apparaten. Voor aansluiting op de SCART-uitgang van uw DVD-speler of andere 4 TV/CATV-antenne Sluit uw antenne op deze ingang aan. 5 RS232 Deze aansluiting is louter voor onderhoudsdoeleinden. 6 AV3 (RCA-aansluiting) VIDEO (Composietsignaalingang (AV), RCA-aansluiting): voor aansluiting van de composietvideo-uitgang van uw AV-apparaat. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audiouitgang van uw AV-apparaat. Deze audio-ingang wordt zowel voor AV- als S-VIDEO-signaalinvoer gebruikt. S-VIDEO (S-VIDEO-ingang): voor aansluiting van de S-VIDEOuitgang van uw AV-apparaat. 7 COMPONENT 2 Y CB/PB CR/PR (Y CB/PB CR/PR-ingang): voor aansluiting van de componentvideo-uitgang van uw AV-apparaten of HDTV-decoder. De Y-aansluiting (groen) kan ook worden gebruikt als tweede composietsignaalingang. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audiouitgang van uw AV-apparaat. 8 COMPONENT 1 Y CB/PB CR/PR (Y CB/PB CR/PR-ingang): voor aansluiting van de componentvideo-uitgang van AV-apparaten of een HDTV-decoder. De Y-aansluiting (groen) kan ook worden gebruikt als tweede composietsignaalingang. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audiouitgang van uw AV-apparaat. 1 Aan de slag met de LCD-Display 5

12 9 PC 10 DVI (Digital Video Interface) De televisie installeren De antenne aansluiten PC D-SUB (15-pins D-SUB-computersignaalingang): voor aansluiting op de analoge video-uitgang van de computer. PC AUDIO: voor aansluiting op de audio-uitgang van de computer. DVI (Digitale video-ingang): voor aansluiting op de digitale videouitgang van de computer. DVI AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting op de digitale audio-uitgang van de DVI. Sluit het netsnoer op deze ingang aan. 11 AC INLET (Netsnoeraansluiting) 12 Luidsprekeraansluiting Voor aansluiting van externe luidsprekers. Antenne De antenne-apparatuur heeft meer invloed op de ontvangst van kleurentelevisies dan van zwartwittelevisies. Voor de best mogelijke ontvangst wordt een buitenantenne aanbevolen. Sluit de kabel van de buitenantenne aan op de antenne-ingang aan de achterzijde van het scherm. Naar antenne-ingang Antennekabel Audio- en videosignaalbronnen aansluiten Voordat u een onderdeel aansluit, doet u er goed aan uzelf bekend te maken met de plaats en het type van elke ingang. Als er een verkeerde verbinding wordt gemaakt, verminderen mogelijk de beeld- en kleurkwaliteit. Zorg dat alle aansluitingen goed zijn gemaakt. Schakel voor de veiligheid de stroom naar de externe apparaten uit voordat u een aansluiting maakt. 6 De televisie installeren

13 Composietvideosignalen (AV - RCA) Sluit de composietuitgang (AV) van uw AVapparaat met een composietvideokabel (AV - RCA-aansluiting) aan op de composietsignaalingang (AV3) van de televisie (zie illustratie). De composietvideo-ingang is de meest gangbare signaalingang. Dit type ingang geeft evenwel geen optimale beeldkwaliteit. Veel videobronnen, zoals videorecorders en camcorders, kunnen alleen composietvideosignalen weergeven. Andere videobronnen, zoals laserdisc-spelers, produceren een beter resultaat met composietvideo. Composietvideokabel (AV) Videospel Composietvideosignalen (AV - SCART) Sluit de AV1- of AV2 SCART-ingang van de televisie met een SCART-kabel aan op de SCART-uitgang van het AV-apparaat. SCART-kabel DVD-speler De televisie installeren 7

14 S-Video-signalen 1. Sluit de S-Video-uitgang van uw AV-apparaat met een S-Video-kabel aan op de S-VIDEO-ingang van de televisie. Let bij het aansluiten op de richting van de connector op de S-Video-kabel. 2. Sluit de audio-uitgang van uw AV-apparaat met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de S-VIDEO-AUDIO L/R-ingangen. Een S-Video-signaal biedt een betere beeldkwaliteit dan een composietvideosignaal. Het verdient aanbeveling deze ingang zo vaak mogelijk te gebruiken. Als uw AV-apparaat over een componentvideouitgang (YPBPR of YCBCR) beschikt, is het raadzaam deze te gebruiken in plaats van de composiet- of S-Video-uitgang. S-Video-kabel Audiokabel (AV) DVD-speler Componentvideosignalen 1. Sluit de componentvideo-uitgang van uw AV-apparaat met een componentvideokabel aan op de COMPONENT Y CB/PB CR/PRingangen. 2. Sluit de audio-uitgang van uw AV-apparaat met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de COMPONENT AUDIO L/Ringangen. 1. Van alle momenteel beschikbare videosignaaltypen biedt componentvideo de beste kwaliteit. Componentvideo is beschikbaar op DVD-spelers met Progressieve Scan en digitaletelevisiedecoders. De beeldkwaliteit bij dit type ingang is veel beter dan bij S-Video. Alle High Definition Television-signalen moeten via deze ingang lopen. 2. De DV3750 ondersteunt HDTV-signalen van 480P, 576P, 720P en 1080i van highdefinition AV-apparatuur zoals een HDTV-decoder. 3. Controleer of de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. Is dit niet het geval, dan is het kleurenbeeld verkeerd of het beeld ernstig verstoord. Componentvideokabel Audiokabel (AV) DVD-speler 8 De televisie installeren

15 RGB-signalen (Mini D-SUB) 1. Sluit de analoge video-uitgang van de PC met een 15-pins Mini D-SUB-kabel aan op de PC D-SUB-ingang van de televisie. 2. Sluit de audio-uitgang van de PC met een geschikte kabel aan op de PC AUDIOingang van de televisie. 1. Als de signaalresolutie hoger is dan de standaardresolutie, worden details mogelijk niet meer duidelijk weergegeven. 2. U hebt een converter nodig als u een Macintosh-computer wilt aansluiten met behulp van een PC D-SUB 15-pins kabel. 3. Bepaalde PC's kunnen niet worden aangesloten op de televisie. 4. De computer in de illustratie is alleen ter referentie. Uw apparatuur ziet er mogelijk anders uit. 5. De extra apparatuur in de illustratie wordt niet meegeleverd. 6. Stel de horizontale en verticale scanfrequenties van de computer niet hoger of lager in dan het frequentiebereik van de TV. (Zie "Ondersteunde modi" op pagina 33) 7. Hebt u meer informatie nodig over het aansluiten van uw apparatuur, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het apparaat dat u wilt toevoegen. DVI-signalen Audiokabel Mini D-SUB-kabel PC 1. Sluit de digitale video-uitgang van uw PC met een DVI-D-kabel aan op de DVI-ingang van de televisie. 2. Sluit de audio-uitgang van de PC met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de DVI AUDIO L/R-ingangen van de televisie. Audiokabel DVD-speler DVI-D-kabel PC De televisie installeren 9

16 Audio-uitgangssignalen De DV3750 biedt extra aansluitmogelijkheden voor geluid, zodat het geluidssignaal kan worden doorgesluisd naar een versterker of andere geluidsapparaten. Sluit de AUDIO OUT L/R-uitgangen op de televisie met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de signaalingangen van een versterker of andere geluidsapparaten. Audiokabel (AV) Het netsnoer aansluiten 1. Sluit de vrouwelijke stekker van het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting van de televisie. 2. Sluit de mannelijke stekker aan op een stopcontact, zoals weergegeven in het schema. Stopcontact Netsnoer De bovenstaande illustratie geeft de netsnoeraansluiting weer. De vorm van de netsnoerstekker en het stopcontact verschilt mogelijk, afhankelijk van het land waar u de LCD-Display hebt gekocht. Dit product mag alleen worden gebruikt met het stroomtype dat op het etiket staat aangegeven (AC 100~240 V 50/60 Hz). Als de televisie voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient u de stekker van het toestel uit het stopcontact te verwijderen. 10 De televisie installeren

17 Eerste installatie 1. Controleer of alle aansluitingen op de televisie goed zijn aangebracht. 2. Druk op de Aan/uit-knop op de televisie. De televisie wordt nu ingeschakeld. Het scherm "Eerst aanzetten" wordt weergegeven. 3. Druk op de knop Volume of Volume op de televisie om een beeldschermtaal te kiezen. Druk vervolgens op de knop Zender op de televisie om naar de volgende stap te gaan. 4. Druk op de knop Volume of Volume op de televisie om een land te kiezen. Druk vervolgens op de knop Zender op de televisie om naar de volgende stap te gaan. 5. (Optioneel) Als u Andere hebt geselecteerd bij Land, drukt u op de knop Volume of Volume op de televisie om een standaardtelevisietype te kiezen. 6. Druk op de knop Zender op de televisie om Auto-installatie te selecteren en druk vervolgens op de knop INPUT (Invoer). De televisie begint te zoeken naar beschikbare zenders en slaat deze op in het geheugen. Dit kan een paar minuten duren, afhankelijk van de beschikbare TV-zenders. 7. Druk op de knop MENU op de televisie om de menu's af te sluiten. De televisie installeren 11

18 Afstandsbediening Hieronder vindt u een functieomschrijving van elke knop op de afstandsbediening. 1. ( Aan/uit-knop) Druk op deze knop als u de televisie wilt inschakelen. Druk er nogmaals op als u de televisie stand-by wilt zetten. 2. (Invoer) Met deze knop kunt u de gewenste ingangsbron kiezen. 3. (Backlight) Druk op deze knop om de achtergrondverlichting van het scherm aan te passen. 4. (Informatie) Druk op deze knop als u de berichten van de TV-zender en andere berichten wilt weergeven (inclusief video- en computersignalen). 5. (Slaaptimer/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop als u de automatische uitschakeltimer wilt instellen. Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 6. (TV-geluid/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop als u wilt schakelen tussen mono- en stereogeluid. Tijdens tweetalige uitzendingen kunt u Taal 1 of Taal 2 kiezen. Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 7. (Beeldmodus/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop om een van de 6 beeldmodi te selecteren. Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 8. (Geluidsmodus/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop om Geluid 1 (links), Geluid 2 (rechts) of Stereo te selecteren. (Niet beschikbaar tijdens TVsignaalontvangst.) Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 9. (Teletekst) Druk op deze knop om de weergavetypen van teletekst te doorlopen: alleen teletekst - gemengde weergave. 10. (Teletekst-index) Druk op deze knop als u naar de indexpagina van teletekst wilt gaan. 11. (Teletekstinformatie) Druk op deze knop als u verborgen teletekstinformatie wilt weergeven. 12. (Teletekst-subpagina openen) Druk op deze knop als u de subpagina van een teletekstmenu wilt openen. 12 Afstandsbediening

19 13. (Teletekst) Druk op deze knop als u teletekst wilt openen. Druk nogmaals op deze knop om teletekst uit te schakelen. 14. PIP/PBP Druk op deze knop om gelijktijdig signalen te bekijken van twee verschillende bronnen op het scherm. U kunt kiezen voor Picture In Picture (PIP) of Picture By Picture (PBP). 15. / / / en OK : Druk op of als u instellingen wilt selecteren. : Druk op of als u OSD-menu-instellingen wilt wijzigen. Druk op OK als u instellingen wilt toepassen of een geselecteerd submenu wilt openen. 16. / (Stilstaand beeld) Druk op deze knop als u het beeld op het scherm wilt 'bevriezen' (het signaal wordt nog altijd uitgezonden). Druk nogmaals op deze knop als u het beeld wilt vrijgeven. 17. / (Beeldverhouding) Druk op deze knop als u de beeldverhoudingsinstellingen wilt wijzigen. 18. / (Selectie van opeenvolgende zenders/ teletekstpagina) Druk op deze knoppen als u opeenvolgende zenders wilt selecteren. Wanneer de TV is uitgeschakeld, kunt u op deze knoppen drukken om de TV in te schakelen en van zender te wisselen. Wanneer op het scherm Teletekst wordt weergegeven, kunt u op deze knoppen drukken om naar de vorige of volgende pagina te gaan /- Met deze knoppen kunt u het volume verhogen of verlagen. 20. MENU Druk op deze knop als u het OSD-menu wilt weergeven om de beeld- of geluidsinstellingen of andere functies te wijzigen. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het OSD-menu van het scherm verwijderd. 21. (Demping) Met deze knop kunt u het geluid volledig dempen. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het geluid weer weergegeven. 22. Cijfertoetsen voor zenderkeuze Met deze knoppen kunt u de gewenste zender kiezen. Als de TV is uitgeschakeld, kunt u op deze knoppen drukken om de TV in te schakelen en naar de gekozen zender te gaan. 23. (Terug naar zender) Met deze knop kunt u schakelen tussen de zender die u momenteel bekijkt en de zender die u daarvoor bekeek. 24. Zender invoeren Met deze knop kunt u zenders boven de 9 kiezen. Afstandsbediening 13

20 De afstandsbediening gebruiken Richt de afstandsbediening op de sensor voor de afstandsbediening op de televisie. Als er zich een voorwerp tussen de afstandsbediening en de sensor op de televisie bevindt, werkt de afstandsbediening mogelijk niet. Let bij gebruik van de afstandsbediening op het volgende: Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken en laat deze niet vallen. Laat de afstandsbediening niet in contact komen met vloeistoffen en plaats hem niet in een vochtige omgeving. Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht. De hitte kan de afstandsbediening beschadigen. Als de sensor voor de afstandsbediening op de televisie wordt blootgesteld aan direct of fel zonlicht, werkt de afstandsbediening mogelijk niet goed. In dat geval dient u de lichtbron of de hoek van de televisie te veranderen. U kunt de afstandsbediening ook dichter bij de sensor op de televisie houden. Batterijen Plaats de meegeleverde batterijen vóór gebruik in de afstandsbediening. Volg de onderstaande instructies. 1. Open het batterijdeksel van de afstandsbediening. 2. Plaats twee AAA-batterijen (meegeleverd). Zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen van de batterijen correct worden geplaatst, conform de markeringen (+) en (-) in het batterijvak. 3. Druk op het batterijdeksel en duw het voorzichtig terug op zijn plaats tot het goed vastzit. Opmerkingen over batterijen Het gebruik van het verkeerde type batterijen kan een chemisch lek en/of een explosie veroorzaken. Let op het volgende: Zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen van de batterijen in de juiste richting worden geplaatst, zoals aangegeven in het batterijvak. Elk type batterij heeft zijn eigen eigenschappen. Gebruik geen verschillende typen batterijen door elkaar. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Als u oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruikt, gaan deze minder lang mee en kan een chemisch lek ontstaat in de oude batterijen. Vervang niet-werkende batterijen onmiddellijk. Chemicaliën die uit batterijen lekken, kunnen de huid irriteren. Als er een chemische stof uit de batterijen sijpelt, veegt u deze onmiddellijk weg met een droge doek. Vanwege wisselende bewaaromstandigheden kan de levensduur van de batterijen die bij uw televisie zijn meegeleverd, korter zijn geworden. Als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient u de batterijen te verwijderen. 14 Afstandsbediening