DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom

2 Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een zoeksysteem of vertaald in een andere taal of computertaal, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation. Dolby, Pro Logic en het dubbele-d-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories. is een gedeponeerd handelsmerk van SRS Labs, Inc. De TruSurround XT-technologie wordt met toestemming van SRS Labs, Inc. toegepast in dit product. Alle andere handelsmerken of productnamen in dit document zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Aansprakelijkheid BenQ Corporation is niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van deze gebruikershandleiding. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan van tijd tot tijd te wijzigen zonder verplicht te zijn aan enige persoon mededeling van die herzieningen of wijzigingen te doen. Apparaat is voor entertainmentgebruik bedoeld, taken m.b.t. weergave zijn uitgesloten. Belangrijke veiligheidsinstructies Elektrische energie maakt vele handige functies mogelijk, maar bij verkeerd gebruik kan het ook persoonlijk letsel en materiële schade opleveren. Hoewel dit product is ontwikkeld en samengesteld met alle mogelijke aandacht voor veiligheid KAN VERKEERD GEBRUIK LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND. Voorkom gevaar en neem de volgende instructies in acht bij het in gebruik nemen, bedienen en reinigen van het product. Bij het juiste onderhoud gaat uw BenQ-scherm bovendien langer mee. Volg gewoon deze eenvoudige instructies voordat u uw televisie in gebruik neemt. 1. Lees de instructies - Lees de bedieningsinstructies en zorg dat u deze begrijpt voordat u het product in gebruik neemt. 2. Bewaar de instructies - Bewaar deze veiligheidsinstructies op een veilige plaats zodat u ze later nog kunt raadplegen. 3. Neem waarschuwingen in acht - Alle waarschuwingen die op het product en in de instructies staan, moeten in acht worden genomen. 4. Volg de instructies - Alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd. 5. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de nabijheid van water, bijvoorbeeld vlakbij een badkuip, een wasbak, een gootsteen, in een vochtige kelder, bij een zwembad of iets dergelijks. Gebruik het toestel niet meteen nadat deze van een koude naar een warme omgeving is verplaatst. Doet u dit wel, dan kan condensering optreden, wat kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander gevaar. 6. Reinigen - Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u dit product schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Maak het LCD-scherm van de televisie regelmatig schoon, zodat het duidelijk is en langer meegaat. Gebruik een zachte, droge en katoenvrije doek en doop deze in de speciale reinigingsvloeistof voor het LCD-scherm. Veeg snel over het volledige scherm en gebruik een andere doek om het scherm schoon te maken. 7. Ventilatie - De ventilatieopeningen en andere openingen in de behuizing zijn bedoeld om de warme lucht uit het scherm te laten ontsnappen. Bedek of blokkeer deze openingen niet. Doet u dit wel, dan kan door onvoldoende ventilatie het product oververhit raken en kan de

3 levensduur ervan korter worden. Plaats het toestel niet op een bed, bank, tapijt of soortgelijk oppervlak, anders kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Dit toestel is niet bedoeld om in te bouwen. Plaats het niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of een rek, tenzij hier voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant worden opgevolgd. 8. Warmtebronnen - Houd het product verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsapparaten, fornuizen en andere producten die warmte opwekken, zoals versterkers. 9. Bescherming netsnoer - Het netsnoer dient zo te worden geplaatst dat niemand erop kan stappen en kleine dieren er niet op kunnen bijten. Let vooral op snoeren bij deuren, stekkers en antennes, en op het punt waar het snoer uit het product komt. 10. Uitbreidingen - Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen uitbreidingen. Het gebruik van verkeerde uitbreidingen kan voor gevaarlijke situaties zorgen. 11. Accessoires - Als het product op een tafel met wieltjes wordt gebruikt, is extra voorzichtigheid geboden om bruusk remmen, overmatige kracht en ongelijke oppervlakken te vermijden, waardoor het product en de tafel kunnen vallen, apparatuur beschadigd kan raken en de gebruiker gewond kan raken. Plaats dit product nooit op een onstabiele tafel, standaard, zuil of een andere onstabiele houder. Anders kan het product vallen, waardoor kinderen en volwassenen ernstig gewond kunnen raken en het product ernstig beschadigd kan raken. Het product dient te worden bevestigd volgens de instructies van de fabrikant, en alleen worden gebruikt in combinatie met een door de fabrikant aanbevolen tafel, standaard, zuil of andere houders. 12. Onderhoud - Probeer nooit zelf onderhoud aan het product uit te voeren. Als u de behuizing opent, kunt u bloot komen te staan aan hoge spanning en andere gevaarlijke omstandigheden. Laat een gekwalificeerd persoon het onderhoud uitvoeren. 13. Vervangende onderdelen - Mochten onderdelen van het apparaat aan vervanging toe zijn, zorg er dan voor dat een gekwalificeerd persoon door de fabrikant aangegeven onderdelen gebruikt of onderdelen met dezelfde kenmerken en prestaties als de originele onderdelen. Het gebruik van ongeoorloofde onderdelen kan brand, elektrische schokken en/of ander gevaar tot gevolg hebben. 14. Overbelasting - Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en andere apparatuur. Anders ontstaat gevaar voor brand of elektrische schokken. 15. Voorwerpen en vloeistoffen - Duw niets naar binnen door (ventilatie)openingen. Door spanningswisselingen kunnen anders elektrische schokken en kortsluiting ontstaan. Om dezelfde reden is het van groot belang dat u geen vloeistoffen op het product morst. 16. Onderhoud bij schade - Als een van de volgende situaties ontstaat, dient u het netsnoer uit het stopcontact te halen en een gekwalificeerd persoon de vereiste reparaties te laten uitvoeren. Als het netsnoer is beschadigd. Als er een vloeistof op het product is gemorst of als er een voorwerp in het product is gevallen. Als het product aan regen of water is blootgesteld. Als het product niet correct werkt volgens de beschrijving in de bedieningsinstructies. Raak alleen de bedieningsonderdelen aan die staan beschreven in de bedieningsinstructies. Door onjuiste instellingen van bedieningsonderdelen die niet in de handleiding staan vermeld, kan schade ontstaan. Meestal zijn dan verregaande reparatiewerkzaamheden door een gekwalificeerde monteur nodig. Als het product is gevallen of de behuizing is beschadigd. Als het product afwijkende prestaties vertoont of als u anderszins vermoedt dat er iets mis is met het product. Elke willekeurige afwijking van het product geeft aan dat onderhoud aan het product nodig is.

4 17. Veiligheidscontrole - Nadat het onderhouds- of reparatiewerk is voltooid, dient u de monteur te vragen de veiligheid te controleren om er zeker van te zijn dat het product correct werkt. 18. Muurbevestiging - Als u dit product aan de muur bevestigt, dient u hierbij de door de fabrikant aanbevolen methode toe te passen en alleen montageonderdelen van de fabrikant te gebruiken. 19. Standaard - Plaats het product niet op een onstabiele tafel, standaard of statief. Als u het product op een onstabiele houder plaatst, kan het vallen, waardoor persoonlijk letsel en schade aan het product kan ontstaan. 20. Voorzichtig vervoeren - Als u het product op een tafel met wieltjes hebt geplaatst, is uiterste voorzichtigheid geboden bij het verplaatsen van de tafel. Het product kan van de tafel af vallen bij een plotselinge stop, overmatige kracht en een oneffen vloeroppervlak. 21. Bescherming scherm - Het LCD-scherm van dit product is van glas. Het kan breken als de televisie valt of door andere voorwerpen wordt geraakt. Pas op voor letselschade als het glazen scherm breekt. 22. Pixelfout - Het LCD-scherm is een product met geavanceerde technologie, dat u beelden met zeer precieze details geeft. In een enkel geval kunnen een paar non-actieve pixels op het scherm worden weergegeven als een permanent blauw, groen of rood puntje. Let op: dit heeft geen invloed op de prestaties van uw product. 23. Een externe antenne plaatsen - Als er een externe antenne op de televisie is aangesloten, dient u erop te letten dat deze is geaard, zodat de televisie is beschermd tegen spanningswisselingen en statische lading. Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact en koppel de antenne los om het te beschermen tijdens onweer of langere perioden waarin u niet aanwezig bent of het apparaat niet gebruikt. Hierdoor voorkomt u dat het apparaat beschadigd raakt door bliksem en andere spanningspieken. Er mag zich geen buitenantenne bevinden in de nabijheid van hoogspanningskabels, andere elektrische circuits, of op andere plekken waar de antenne in contact kan komen met stroomkabels of -circuits. Als u een buitenantenne plaatst, dient u zeer goed op te letten dat u geen stroomdraden of -circuits aanraakt. Doet u dit wel, dan kan dit fatale gevolgen hebben. Belangrijke informatie WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. WAARSCHUWING: STOP DE STEKKER VOLLEDIG IN DE OVEREENKOMSTIGE SLEUF OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. In de documentatie bij het product is het uitroepteken binnen een driehoek bedoeld om de gebruiker te wijzen op belangrijke instructies omtrent bediening en onderhoud. De bliksemflits met de pijlkop binnen een driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing. Mogelijk bestaat het gevaar voor elektrische schokken.

5 Inhoudsopgave Inleiding...1 Functies en kenmerken... 1 Inhoud...2 Aan de slag met de LCD-Display...3 Hoofdeenheid (vooraanzicht)... 3 Bedieningspaneel... 3 Aansluitingen... 4 Hoofdeenheid (achteraanzicht)... 5 De televisie installeren...6 De antenne aansluiten... 6 Antenne...6 Audio- en videosignaalbronnen aansluiten... 6 Composietvideosignalen (AV - RCA)...7 Composietvideosignalen (AV - SCART)...7 S-Video-signalen...8 Componentvideosignalen...8 RGB-signalen (Mini D-SUB)...9 DVI-signalen...9 Audio-uitgangssignalen...10 Het netsnoer aansluiten Eerste installatie Afstandsbediening...12 De afstandsbediening gebruiken Batterijen Opmerkingen over batterijen De afstandsbediening gebruiken...15 Aan, uit en stand-by Schakelen tussen ingangsbronnen Het volume aanpassen Zenders kiezen Een beeldmodus selecteren De functie Stilstaand beeld gebruiken De beeldverhouding aanpassen De functies Picture In Picture (PIP) en Picture By Picture (PBP) gebruiken. 16 De slaaptimer gebruiken De achtergrondverlichting aanpassen Inhoudsopgave i

6 Informatie weergeven De teletekstfunctie gebruiken Het schermmenu (OSD) OSD-structuur In het OSD-menu navigeren Menu Audio Menu Beeld Beeldinstellingen Een beeldmodus selecteren Menu Functies Menu TV Handmatige installatie uitvoeren Zenders bewerken Zenders een naam geven Zenders wisselen Zenders vergrendelen (voorkomen dat een zender wordt geselecteerd)/ontgrendelen Zenders verwijderen Kinderslot Kinderslot inschakelen/uitschakelen Wachtwoord wijzigen Menu PC Probleemoplossing TV Antenne Specificaties Ondersteunde modi Dimensionale schema's ii Inhoudsopgave

7 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van de BenQ DV3750 LCD-Display. Met deze DV3750 geniet u jarenlang van kwaliteitsvol kijkplezier. De televisie is uiterst gemakkelijk te bedienen en biedt buitengewoon hoge beeldkwaliteit. De DV3750 is ook bijzonder veelzijdig. U kunt het toestel aan de muur bevestigen (optioneel pakket voor muurbevestiging vereist) of op een tafel plaatsen, en het is onder alle lichtomstandigheden te gebruiken. In deze handleiding wordt de bediening van de DV3750 beschreven, evenals de functies en kenmerken van het toestel en andere belangrijke informatie. Neem voordat u uw LCD-Display in gebruik neemt deze handleiding grondig door, met name het gedeelte over veiligheid. Functies en kenmerken De DV3750 heeft tal van handige functies en kenmerken, zoals: Beeldresolutie van 1366 x 768 Helderheid van 550 nits Contrastverhouding 800:1 Geschikt voor alle indelingen voor digitale televisie (DTV), inclusief 480P, 576P, 720P en 1080i 2:2 pull-down detectie De-interlacing Meerdere beeldmodi Weergavemogelijkheden Picture In Picture en Picture By Picture Virtual Dolby Surround Pro Logic II voor surround sound SRS TruSurround XT voor surround sound Grafische schermweergave (OSD) Snelknoppen: 1. Stilstaand beeld 2. Tweetalig televisiegeluid in stereo 3. Slaaptimer 4. Instelbare achtergrondverlichting 5. Auto-kalibratie 6. Instelbare beeldverhouding 7. Teletekst Inleiding 1

8 Inhoud Controleer of de volgende voorwerpen zijn meegeleverd bij de DV3750 LCD-Display. Neem onmiddellijk contact op met een officiële dealer als er iets ontbreekt of beschadigd is. DV3750 LCD-Display (x1) Gebruikershandleiding (x 1) Netsnoer (x 1) AV-kabel (x 1) Afstandsbediening (x 1) AAA-batterijen (x 2) Het werkelijke nummer en type kabel hangt mogelijk af van de plaats van aankoop. 2 Inhoud

9 Aan de slag met de LCD-Display Hoofdeenheid (vooraanzicht) 1 2 Nr. Naam Beschrijving Dit lampje licht groen op wanneer de televisie wordt ingeschakeld. 1 Stroomlampje Dit lampje licht rood op wanneer de televisie stand-by staat. Knippert rood wanneer de pc waarop het scherm is aangesloten, overschakelt naar de stand-bymodus. 2 Afstandsbedieningssensor vóór de sensor om belemmering van de signaalontvangst te Ontvangt het signaal van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen voorkomen. Bedieningspaneel Nr. Naam Beschrijving 1 Aan/uit-knop Druk op deze knop om de LCD-Display in te schakelen als deze standby staat. Druk nogmaals op deze knop om de LCD-Display uit te schakelen door deze stand-by te zetten. Aan de slag met de LCD-Display 3

10 2 INPUT (Invoer) 3 Zender / -knop 4 Volume / -knop 5 MENU-knop Aansluitingen Met deze knop kunt u schakelen tussen verschillende signaalbronnen. Wanneer het OSD-menu (het schermmenu) is geactiveerd, drukt u op deze knop om het submenu te openen. Druk op deze knoppen om opeenvolgende zenders te kiezen. Wanneer het OSD-menu is geactiveerd, drukt u op deze knoppen om de selectiefocus naar boven en naar beneden te verplaatsen of om de instellingen te wijzigen. Druk op Volume om het volume te verhogen of op Volume om het volume te verlagen. Wanneer het OSD-menu is geactiveerd, drukt u op deze knoppen om de selectiefocus naar links en naar rechts te verplaatsen of om de instellingen te wijzigen. Druk op deze knop om het OSD-menu weer te geven. Wanneer het OSD-menu is geactiveerd, drukt u op deze knop om het menu af te sluiten Nr. Naam Beschrijving 1 AV4 VIDEO (Composietsignaalingang (AV), RCA-aansluiting): voor aansluiting van de composietvideo-uitgang van uw AV-apparaat. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audio-uitgang van uw AV-apparaat. Deze audio-ingang wordt zowel voor AV- als S- VIDEO-signaalinvoer gebruikt. S-VIDEO (S-VIDEO-ingang): voor aansluiting van de S-VIDEOuitgang van uw AV-apparaat. 2 Hoofdtelefoonaansluiting Voor aansluiting van een externe hoofdtelefoon. 3 Subwoofer Voor aansluiting van het scherm op een externe subwoofer, zodat geluid kan worden weergegeven. 4 Aan de slag met de LCD-Display

11 Hoofdeenheid (achteraanzicht) Nr. Naam Beschrijving 1 AUDIO OUT (L/R) Voor aansluiting op de audio-ingang van een versterker. (Audio-uitgang) 2 AV2 (SCARTaansluiting) AV-apparaten. Voor aansluiting op de SCART-uitgang van uw DVD-speler of andere 3 AV1 (SCARTaansluiting) AV-apparaten. Voor aansluiting op de SCART-uitgang van uw DVD-speler of andere 4 TV/CATV-antenne Sluit uw antenne op deze ingang aan. 5 RS232 Deze aansluiting is louter voor onderhoudsdoeleinden. 6 AV3 (RCA-aansluiting) VIDEO (Composietsignaalingang (AV), RCA-aansluiting): voor aansluiting van de composietvideo-uitgang van uw AV-apparaat. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audiouitgang van uw AV-apparaat. Deze audio-ingang wordt zowel voor AV- als S-VIDEO-signaalinvoer gebruikt. S-VIDEO (S-VIDEO-ingang): voor aansluiting van de S-VIDEOuitgang van uw AV-apparaat. 7 COMPONENT 2 Y CB/PB CR/PR (Y CB/PB CR/PR-ingang): voor aansluiting van de componentvideo-uitgang van uw AV-apparaten of HDTV-decoder. De Y-aansluiting (groen) kan ook worden gebruikt als tweede composietsignaalingang. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audiouitgang van uw AV-apparaat. 8 COMPONENT 1 Y CB/PB CR/PR (Y CB/PB CR/PR-ingang): voor aansluiting van de componentvideo-uitgang van AV-apparaten of een HDTV-decoder. De Y-aansluiting (groen) kan ook worden gebruikt als tweede composietsignaalingang. AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting van de audiouitgang van uw AV-apparaat. 1 Aan de slag met de LCD-Display 5

12 9 PC 10 DVI (Digital Video Interface) De televisie installeren De antenne aansluiten PC D-SUB (15-pins D-SUB-computersignaalingang): voor aansluiting op de analoge video-uitgang van de computer. PC AUDIO: voor aansluiting op de audio-uitgang van de computer. DVI (Digitale video-ingang): voor aansluiting op de digitale videouitgang van de computer. DVI AUDIO (Audio-ingang, L/R): voor aansluiting op de digitale audio-uitgang van de DVI. Sluit het netsnoer op deze ingang aan. 11 AC INLET (Netsnoeraansluiting) 12 Luidsprekeraansluiting Voor aansluiting van externe luidsprekers. Antenne De antenne-apparatuur heeft meer invloed op de ontvangst van kleurentelevisies dan van zwartwittelevisies. Voor de best mogelijke ontvangst wordt een buitenantenne aanbevolen. Sluit de kabel van de buitenantenne aan op de antenne-ingang aan de achterzijde van het scherm. Naar antenne-ingang Antennekabel Audio- en videosignaalbronnen aansluiten Voordat u een onderdeel aansluit, doet u er goed aan uzelf bekend te maken met de plaats en het type van elke ingang. Als er een verkeerde verbinding wordt gemaakt, verminderen mogelijk de beeld- en kleurkwaliteit. Zorg dat alle aansluitingen goed zijn gemaakt. Schakel voor de veiligheid de stroom naar de externe apparaten uit voordat u een aansluiting maakt. 6 De televisie installeren

13 Composietvideosignalen (AV - RCA) Sluit de composietuitgang (AV) van uw AVapparaat met een composietvideokabel (AV - RCA-aansluiting) aan op de composietsignaalingang (AV3) van de televisie (zie illustratie). De composietvideo-ingang is de meest gangbare signaalingang. Dit type ingang geeft evenwel geen optimale beeldkwaliteit. Veel videobronnen, zoals videorecorders en camcorders, kunnen alleen composietvideosignalen weergeven. Andere videobronnen, zoals laserdisc-spelers, produceren een beter resultaat met composietvideo. Composietvideokabel (AV) Videospel Composietvideosignalen (AV - SCART) Sluit de AV1- of AV2 SCART-ingang van de televisie met een SCART-kabel aan op de SCART-uitgang van het AV-apparaat. SCART-kabel DVD-speler De televisie installeren 7

14 S-Video-signalen 1. Sluit de S-Video-uitgang van uw AV-apparaat met een S-Video-kabel aan op de S-VIDEO-ingang van de televisie. Let bij het aansluiten op de richting van de connector op de S-Video-kabel. 2. Sluit de audio-uitgang van uw AV-apparaat met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de S-VIDEO-AUDIO L/R-ingangen. Een S-Video-signaal biedt een betere beeldkwaliteit dan een composietvideosignaal. Het verdient aanbeveling deze ingang zo vaak mogelijk te gebruiken. Als uw AV-apparaat over een componentvideouitgang (YPBPR of YCBCR) beschikt, is het raadzaam deze te gebruiken in plaats van de composiet- of S-Video-uitgang. S-Video-kabel Audiokabel (AV) DVD-speler Componentvideosignalen 1. Sluit de componentvideo-uitgang van uw AV-apparaat met een componentvideokabel aan op de COMPONENT Y CB/PB CR/PRingangen. 2. Sluit de audio-uitgang van uw AV-apparaat met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de COMPONENT AUDIO L/Ringangen. 1. Van alle momenteel beschikbare videosignaaltypen biedt componentvideo de beste kwaliteit. Componentvideo is beschikbaar op DVD-spelers met Progressieve Scan en digitaletelevisiedecoders. De beeldkwaliteit bij dit type ingang is veel beter dan bij S-Video. Alle High Definition Television-signalen moeten via deze ingang lopen. 2. De DV3750 ondersteunt HDTV-signalen van 480P, 576P, 720P en 1080i van highdefinition AV-apparatuur zoals een HDTV-decoder. 3. Controleer of de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. Is dit niet het geval, dan is het kleurenbeeld verkeerd of het beeld ernstig verstoord. Componentvideokabel Audiokabel (AV) DVD-speler 8 De televisie installeren

15 RGB-signalen (Mini D-SUB) 1. Sluit de analoge video-uitgang van de PC met een 15-pins Mini D-SUB-kabel aan op de PC D-SUB-ingang van de televisie. 2. Sluit de audio-uitgang van de PC met een geschikte kabel aan op de PC AUDIOingang van de televisie. 1. Als de signaalresolutie hoger is dan de standaardresolutie, worden details mogelijk niet meer duidelijk weergegeven. 2. U hebt een converter nodig als u een Macintosh-computer wilt aansluiten met behulp van een PC D-SUB 15-pins kabel. 3. Bepaalde PC's kunnen niet worden aangesloten op de televisie. 4. De computer in de illustratie is alleen ter referentie. Uw apparatuur ziet er mogelijk anders uit. 5. De extra apparatuur in de illustratie wordt niet meegeleverd. 6. Stel de horizontale en verticale scanfrequenties van de computer niet hoger of lager in dan het frequentiebereik van de TV. (Zie "Ondersteunde modi" op pagina 33) 7. Hebt u meer informatie nodig over het aansluiten van uw apparatuur, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het apparaat dat u wilt toevoegen. DVI-signalen Audiokabel Mini D-SUB-kabel PC 1. Sluit de digitale video-uitgang van uw PC met een DVI-D-kabel aan op de DVI-ingang van de televisie. 2. Sluit de audio-uitgang van de PC met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de DVI AUDIO L/R-ingangen van de televisie. Audiokabel DVD-speler DVI-D-kabel PC De televisie installeren 9

16 Audio-uitgangssignalen De DV3750 biedt extra aansluitmogelijkheden voor geluid, zodat het geluidssignaal kan worden doorgesluisd naar een versterker of andere geluidsapparaten. Sluit de AUDIO OUT L/R-uitgangen op de televisie met een AV-kabel of een soortgelijke kabel aan op de signaalingangen van een versterker of andere geluidsapparaten. Audiokabel (AV) Het netsnoer aansluiten 1. Sluit de vrouwelijke stekker van het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting van de televisie. 2. Sluit de mannelijke stekker aan op een stopcontact, zoals weergegeven in het schema. Stopcontact Netsnoer De bovenstaande illustratie geeft de netsnoeraansluiting weer. De vorm van de netsnoerstekker en het stopcontact verschilt mogelijk, afhankelijk van het land waar u de LCD-Display hebt gekocht. Dit product mag alleen worden gebruikt met het stroomtype dat op het etiket staat aangegeven (AC 100~240 V 50/60 Hz). Als de televisie voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient u de stekker van het toestel uit het stopcontact te verwijderen. 10 De televisie installeren

17 Eerste installatie 1. Controleer of alle aansluitingen op de televisie goed zijn aangebracht. 2. Druk op de Aan/uit-knop op de televisie. De televisie wordt nu ingeschakeld. Het scherm "Eerst aanzetten" wordt weergegeven. 3. Druk op de knop Volume of Volume op de televisie om een beeldschermtaal te kiezen. Druk vervolgens op de knop Zender op de televisie om naar de volgende stap te gaan. 4. Druk op de knop Volume of Volume op de televisie om een land te kiezen. Druk vervolgens op de knop Zender op de televisie om naar de volgende stap te gaan. 5. (Optioneel) Als u Andere hebt geselecteerd bij Land, drukt u op de knop Volume of Volume op de televisie om een standaardtelevisietype te kiezen. 6. Druk op de knop Zender op de televisie om Auto-installatie te selecteren en druk vervolgens op de knop INPUT (Invoer). De televisie begint te zoeken naar beschikbare zenders en slaat deze op in het geheugen. Dit kan een paar minuten duren, afhankelijk van de beschikbare TV-zenders. 7. Druk op de knop MENU op de televisie om de menu's af te sluiten. De televisie installeren 11

18 Afstandsbediening Hieronder vindt u een functieomschrijving van elke knop op de afstandsbediening. 1. ( Aan/uit-knop) Druk op deze knop als u de televisie wilt inschakelen. Druk er nogmaals op als u de televisie stand-by wilt zetten. 2. (Invoer) Met deze knop kunt u de gewenste ingangsbron kiezen. 3. (Backlight) Druk op deze knop om de achtergrondverlichting van het scherm aan te passen. 4. (Informatie) Druk op deze knop als u de berichten van de TV-zender en andere berichten wilt weergeven (inclusief video- en computersignalen). 5. (Slaaptimer/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop als u de automatische uitschakeltimer wilt instellen. Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 6. (TV-geluid/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop als u wilt schakelen tussen mono- en stereogeluid. Tijdens tweetalige uitzendingen kunt u Taal 1 of Taal 2 kiezen. Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 7. (Beeldmodus/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop om een van de 6 beeldmodi te selecteren. Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 8. (Geluidsmodus/selectie van teletekstpagina) Druk op deze knop om Geluid 1 (links), Geluid 2 (rechts) of Stereo te selecteren. (Niet beschikbaar tijdens TVsignaalontvangst.) Als Teletekst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op deze knop drukken om naar een bepaalde pagina te gaan. 9. (Teletekst) Druk op deze knop om de weergavetypen van teletekst te doorlopen: alleen teletekst - gemengde weergave. 10. (Teletekst-index) Druk op deze knop als u naar de indexpagina van teletekst wilt gaan. 11. (Teletekstinformatie) Druk op deze knop als u verborgen teletekstinformatie wilt weergeven. 12. (Teletekst-subpagina openen) Druk op deze knop als u de subpagina van een teletekstmenu wilt openen. 12 Afstandsbediening

19 13. (Teletekst) Druk op deze knop als u teletekst wilt openen. Druk nogmaals op deze knop om teletekst uit te schakelen. 14. PIP/PBP Druk op deze knop om gelijktijdig signalen te bekijken van twee verschillende bronnen op het scherm. U kunt kiezen voor Picture In Picture (PIP) of Picture By Picture (PBP). 15. / / / en OK : Druk op of als u instellingen wilt selecteren. : Druk op of als u OSD-menu-instellingen wilt wijzigen. Druk op OK als u instellingen wilt toepassen of een geselecteerd submenu wilt openen. 16. / (Stilstaand beeld) Druk op deze knop als u het beeld op het scherm wilt 'bevriezen' (het signaal wordt nog altijd uitgezonden). Druk nogmaals op deze knop als u het beeld wilt vrijgeven. 17. / (Beeldverhouding) Druk op deze knop als u de beeldverhoudingsinstellingen wilt wijzigen. 18. / (Selectie van opeenvolgende zenders/ teletekstpagina) Druk op deze knoppen als u opeenvolgende zenders wilt selecteren. Wanneer de TV is uitgeschakeld, kunt u op deze knoppen drukken om de TV in te schakelen en van zender te wisselen. Wanneer op het scherm Teletekst wordt weergegeven, kunt u op deze knoppen drukken om naar de vorige of volgende pagina te gaan /- Met deze knoppen kunt u het volume verhogen of verlagen. 20. MENU Druk op deze knop als u het OSD-menu wilt weergeven om de beeld- of geluidsinstellingen of andere functies te wijzigen. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het OSD-menu van het scherm verwijderd. 21. (Demping) Met deze knop kunt u het geluid volledig dempen. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het geluid weer weergegeven. 22. Cijfertoetsen voor zenderkeuze Met deze knoppen kunt u de gewenste zender kiezen. Als de TV is uitgeschakeld, kunt u op deze knoppen drukken om de TV in te schakelen en naar de gekozen zender te gaan. 23. (Terug naar zender) Met deze knop kunt u schakelen tussen de zender die u momenteel bekijkt en de zender die u daarvoor bekeek. 24. Zender invoeren Met deze knop kunt u zenders boven de 9 kiezen. Afstandsbediening 13

20 De afstandsbediening gebruiken Richt de afstandsbediening op de sensor voor de afstandsbediening op de televisie. Als er zich een voorwerp tussen de afstandsbediening en de sensor op de televisie bevindt, werkt de afstandsbediening mogelijk niet. Let bij gebruik van de afstandsbediening op het volgende: Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken en laat deze niet vallen. Laat de afstandsbediening niet in contact komen met vloeistoffen en plaats hem niet in een vochtige omgeving. Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht. De hitte kan de afstandsbediening beschadigen. Als de sensor voor de afstandsbediening op de televisie wordt blootgesteld aan direct of fel zonlicht, werkt de afstandsbediening mogelijk niet goed. In dat geval dient u de lichtbron of de hoek van de televisie te veranderen. U kunt de afstandsbediening ook dichter bij de sensor op de televisie houden. Batterijen Plaats de meegeleverde batterijen vóór gebruik in de afstandsbediening. Volg de onderstaande instructies. 1. Open het batterijdeksel van de afstandsbediening. 2. Plaats twee AAA-batterijen (meegeleverd). Zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen van de batterijen correct worden geplaatst, conform de markeringen (+) en (-) in het batterijvak. 3. Druk op het batterijdeksel en duw het voorzichtig terug op zijn plaats tot het goed vastzit. Opmerkingen over batterijen Het gebruik van het verkeerde type batterijen kan een chemisch lek en/of een explosie veroorzaken. Let op het volgende: Zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen van de batterijen in de juiste richting worden geplaatst, zoals aangegeven in het batterijvak. Elk type batterij heeft zijn eigen eigenschappen. Gebruik geen verschillende typen batterijen door elkaar. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Als u oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruikt, gaan deze minder lang mee en kan een chemisch lek ontstaat in de oude batterijen. Vervang niet-werkende batterijen onmiddellijk. Chemicaliën die uit batterijen lekken, kunnen de huid irriteren. Als er een chemische stof uit de batterijen sijpelt, veegt u deze onmiddellijk weg met een droge doek. Vanwege wisselende bewaaromstandigheden kan de levensduur van de batterijen die bij uw televisie zijn meegeleverd, korter zijn geworden. Als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient u de batterijen te verwijderen. 14 Afstandsbediening

Inhoudsopgave Gedeelte 1: Snelgids... 1. Deel 2: Gebruikershandleiding... 9. Nederlands

Inhoudsopgave Gedeelte 1: Snelgids... 1. Deel 2: Gebruikershandleiding... 9. Nederlands Inhoudsopgave Gedeelte 1: Snelgids... 1 1. Lees deze instructies... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Bepalen waar u de TV wilt plaatsen en de locatie voorbereiden... 3 4. De antennekabel aansluiten...

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 PRESENTATION VIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 2: Gebruikershandleiding... 11. Nederlands. Introductie...12. De TV leren kennen...12. Inschakelen en stand-by...

Inhoudsopgave. Deel 2: Gebruikershandleiding... 11. Nederlands. Introductie...12. De TV leren kennen...12. Inschakelen en stand-by... Inhoudsopgave Deel 1: Snelle Start handleiding... 1 1. Lees a.u.b. deze instructies...2 2. Inhoud Pakket...2 3. De installatieplek selecteren en voorbereiden...3 4. De antennekabel aansluiten...4 5. De

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger

DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger INHOUD Nog even en je kunt tv-kijken Stap 1: heb je alles? 4 Stap 2: de smartcard installeren 5 Stap 3: de antenne neerzetten 6 Stap

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl Handleiding Solcon TV Inhoud 1. De eerste keer opstarten 1.1 De eerste keer opstarten van uw Dune 2 Starten met... 2.1 TV kijken 2.2 Radio Luisteren 2.3 TV Gids 3 Fuctionaliteit Solcon TV 3.1 Pauze TV

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

VM2221 LCD kleurentelevisie Snelstartgids/ gebruikershandleiding

VM2221 LCD kleurentelevisie Snelstartgids/ gebruikershandleiding VM2221 LCD kleurentelevisie Snelstartgids/ gebruikershandleiding Inhoudsopgave Deel 1: Snelstartgids... iii 1. Lees deze instructies... 2 Wat vindt u in de Snelstartgids?... 2 Wat vindt u in de Gebruikershandleiding?...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN Figuren en snelle gids Zie figuur 1, originele handleiding. Lay-out van de figuren Zie figuur 2, originele handleiding Legende figuur

Nadere informatie

Installatie. 2.1 Connectors naar de schotelantenne

Installatie. 2.1 Connectors naar de schotelantenne Installatie Er zijn verschillende manieren om de digitale satellietontvanger aan te sluiten. Sluit de digitale satellietontvanger zodanig aan dat deze het beste past bij uw situatie. Als er zich een probleem

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal

Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal Productinformatie Aansluitingen Aansluiting VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Bedieningspaneel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD TV SET

Gebruiksaanwijzing LCD TV SET Gebruiksaanwijzing LCD TV SET Inhoud Introductie. Waarschuwing. Voorzichtigheid. Beschrijving van de LCD TV. Afstandsbediening. OSD basis instellingen. Specificaties. Probleem oplossing. 1 Introductie

Nadere informatie

Digitale HDTV recorder ihdr-5050c Quick Guide

Digitale HDTV recorder ihdr-5050c Quick Guide Digitale HDTV recorder ihdr-5050c Quick Guide Het standaardwachtwoord is 0000. Installatie Waarschuwing: Schakel altijd alle apparaten UIT als u de verbinding instelt, om elektrische schokken te voorkomen.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van

Nadere informatie

Predator Pro 3D. Predator Pro 3D. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D. Predator Pro 3D. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren of

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. INTRODUCTIE Inhoud van de doos Technische kenmerken Aanbevolen gebruik... 2

INHOUDSOPGAVE. 1. INTRODUCTIE Inhoud van de doos Technische kenmerken Aanbevolen gebruik... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 2 1.1. Inhoud van de doos... 2 1.2. Technische kenmerken... 2 1.3. Aanbevolen gebruik... 2 2. INSTALLATIE VAN HET XPS 2.140 SPEAKERSYSTEEM... 3 2.1. De luidsprekers positioneren...

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5521_0.140.46.0

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING DRAADLOZE ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING 1. Inhoud van de verpakking Zender (TX) Ontvanger (RX) IR muis / zender Twee kabels (RCA naar SCART voor PAL) Twee netadapters Kleefstrip (om de IR zender

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas Raccordez un cable HDMI Les cables de raccordements video ne sont pas DVD-22675HDMI- (el cable no está incluido) DVD-22675HDMI (cabo não fornecido) INSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK DVD-22675HDMI DVD-SPELER

Nadere informatie

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger DVB-T FTA17 Digitale Terrestische Ontvanger Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger LEES DIT EERST! Deze gebruiksaanwijzing helpt u om vertrouwt

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren Wat is KPN SmartLife? KPN SmartLife is er op gericht je leven makkelijker te maken met diensten voor in- en om het huis die je bedient met je

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR DVD-1103HDMI Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5. PREV-KNOP 6. AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. NEXT-KNOP 8. OPEN/SLUITEN-KNOP` 1. OPEN/CLOSE: openen

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken.

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. Nederlands TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. SLING LOGO Hier drukken. Nederlands S-VIDEO: Indien uw tv uitgerust is met een S-Video aansluiting, dan kunt u deze

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie