Pagina 17 /18 Pleziervaartuigenverzekering/havenmeester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 17 /18 Pleziervaartuigenverzekering/havenmeester"

Transcriptie

1 Pagina 2 Bestuur Watersportvereniging Westland Pagina 3 Van de Voorzitter Pagina 4 Zomerberging 2011 Pagina 7 Aansprakelijkheid/oproep Gondelvaart Pagina 8 WSVW-boekje maken Pagina 9 Alg. Ledenvergadering/Nieuwjaarsreceptie Pagina 10 Column Pagina 11 Van de Ledenadministratie Pagina 12 /13 Reisverhaal Pagina 14 Voorstellen redactie Pagina 17 /18 Pleziervaartuigenverzekering/havenmeester Pagina 19 Activiteitenkalender Pagina 20 Voorstellen hellingcommissie Kerstkaarten 17 december 2010 Ondanks het barre winterweer was iedereen dan toch weer aanwezig, 4 tafels met klaverjaskanjers en 3 jokerdames. Wel waren er wat invallers opgetrommeld en deze mensen willen wij dan ook hartelijk bedanken! Nadat de sneeuw uit het haar was geklopt en het extreme weer uitvoerig was besproken ging de eerste ronde van start. Tussendoor een hapje en een drankje en onderling weer veel plezier, stond er aan het eind van de avond de onderstaande uitslag op papier. Uitslag klaverjassen: 1 Ludo van Troost 5457 punten 2 Hennie v/d Stok Erna Boekestijn Rick Duindam Kees Blonk Leo Boekestijn 4746 Poedelprijs ging deze keer naar Leo Krijger. Uitslag Jokeren: 1 Lenie Torenstra 462 punten Poedelprijs Adri van Oudheusden. Het was wederom een top avond! Heidi en Hennie

2 Water Sport Vereniging Westland Uitgave: december 2010 Opgericht 26 oktober 1974 Rabo Bank Nr: Voorzitter Secretaris penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Kees Kornaat Bleienburg BD De Lier Wil van Kester-Zwinkels Laan v Vijverberg LD De Lier Joke Kroonen Essenhof SN De Lier Jan Torenstra Havenzaken / Wim Verbeek Crysant PA De Lier

3 Havenmeester Jachthavenlocatie Piet van Veldhoven Koraal BP Naaldwijk / Laan van Adrichem Kantine/blokhut De Lier Postadres Postbus ZJ De Lier Kantinebeheer Redactie clubboekje Leen Stok Meidoornhof RE De Lier Corine van Schaik Lierweg CS De Lier Activiteiten Hennie v. d. Stok Heidi Duindam Communicatie Internetadres Koos Langelaan tel

4 Van de Voorzitter: Een nieuwe lente, een nieuw ge(luid)zicht Het zal u zeker niet zijn ontgaan, het eerste clubblad van dit jaar is duidelijk in een nieuw jasje gestoken. Dit is het gevolg van de creatieve inzet van de redactiecommissie, Corine van Schaik en Wil van Kester, met ondersteuning van Joke Kroonen en webmaster Koos Langelaan. Een eigentijdse en herkenbare omslag, met als ondertoon - dit is ons vaargebied -. En wat te denken van de nieuwe naam Het Roerblad? Een topper toch! Helaas werd eind januari de vereniging opgeschrikt door het plotseling overlijden van ons lid Harry Kroonen. De overweldigende belangstelling en bloemenweelde tijdens de uitvaart gaven duidelijk aan dat Harry binnen en buiten de vereniging zeer gezien was en veel vrienden bezat. Leden en bestuur wensen Joke en haar familie veel sterkte toe. Sprak ik tijdens de nieuwjaarsreceptie nog over berichten dat de aanleg van de Oostelijke Randweg en Oosterbrug later dan 2015 gerealiseerd zou worden, uit een in januari gevoerd gesprek met een gemeentelijke vertegenwoordiger en antwoorden op door de politiek gestelde vragen komt duidelijk naar voren dat het voornemen bestaat het gehele project in 2014/2015 te realiseren. Reden voor het bestuur om in een aan het college van B&W gestelde brief aan te dringen op een oriënterende gedachtewisseling over de toekomst van onze haven. Hierbij kan het zojuist door de werkgroep Westlandpoort 2015 afgeronde jachthavenproject het uitgangspunt zijn. Door de grijze onderhoudsploeg is er in januari/februari veel werk verricht om uit de overtollige onderdelen van twee in Vlaardingen gefuseerde jachthavens voor ons, tegen een schappelijk prijsje, een groot aantal zeer goed bruikbare kunststof steigerdelen en 11 complete vingerpieren te regelen waarmee wij weer jaren in ons eigen onderhoud kunnen voorzien. Als dit clubblad verschijnt zijn de dagen weer aan het lengen en loopt de temperatuur gestaag weer op tot waarden waarbij het bij menig watersporter weer gaat kriebelen. Eerst de Algemene Ledenvergadering van 6 april, waarvoor u de uitnodiging elders in het blad vindt, daarna de hellingdagen op 9 en 16 april. Ik zie u op de Algemene Ledenvergadering. Uw voorzitter Kees Kornaat.

5 Beste watersporters, X De uiterste datum van teren en schuren moet nog even onder de aandacht worden gebracht i.v.m het uitharden van de teerlaag. Er kan geteerd en geschuurd worden tot 26 maart. Dit om te voorkomen dat de teerlaag wordt beschadigd door de hijsbanden. Maar ook om te voorkomen dat andere boten worden bevuild door de verse teer die achterblijft op de banden. X Het schuren kan dus tot 26 maart!!!! Zodat iedereen met een gerust hart zijn boot af kan lakken. Communiceer met je medewatersporters als je aan je boot gaat werken zodat je met elkaar rekening kunt houden. Bezorg je collega-watersporters geen overlast! Verder even over de boten tewaterlating. X Deze keer gaat het anders verlopen, dit in verband met de kosten. Gepland is dat we de kleine boten met een vrachtauto met kraan gaan doen, deze staan allemaal op het eerste gedeelte van het terrein. De bedoeling is dat de kleine boten op zaterdag 9 april het water in gaan. De grotere boten gaan een week later het water in en dat is dan 16 april!! Op beide data zijn de volgende regels van kracht: X De bergingsploegen hebben tijdens de koffie en de middagpauze voorrang!! Dus mensen hou daar A U B rekening mee! X Binnen een week moeten de bokken opgeruimd zijn. Gebeurt dat niet en wij moeten het doen, dan gaat dat 50, kosten!!!!! Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat er beslist geen kinderen tussen de boten, vrachtwagens en kraanwagens mogen lopen, dit is levensgevaarlijk!! Het bestuur wijst hierbij dan ook elke aansprakelijkheid af en wijst u nadrukkelijk op uw eigen verantwoordelijk-heid ten opzichte van u en uw (klein)kinderen! Verder wens ik jullie allemaal een prettig vaarseizoen met veel zonnige dagen, Jan Torenstra Lieve leden, Nog nooit was het voor mij zo moeilijk om een stukje te schrijven voor in ons clubblad. Ik wil ieder bedanken voor de vele mooie kaarten en lieve woorden die ik ontving na het overlijden van mijn lieve man Harry. Dit heeft mij een warm gevoel gegeven. Je moet verder, ook dat verwacht Harry van mij, dus ga ik weer proberen om me in te zetten voor W.S.V.W. Bedankt, Joke Kroonen.

6 Leden van de Watersportvereniging Westland. Onderwerp: Aansprakelijkheid aan de zijde van het bestuur, leden en andere vrijwilligers. In april gaan de boten weer het water in. Ik beperk mij tot de aansprakelijkheidskwestie. Hieronder leest u het vrijwaringbeding. Deze vrijwaring is alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat een bestuurslid of iemand die namens het bestuur handelt (hoofdelijk) niet aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook tenzij deze schade is gedekt op een door ons afgesloten verzekering. Wim Verbeek Aansprakelijkheid bij het bergen en te water laten van uw vaartuig. Watersportvereniging Westland en/of het bestuur en zij die handelen namens het bestuur kan, dan wel kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade ontstaan door, of in verband met, het takelen c.q. bergen van of aan uw vaartuig, in en uit het water, alsmede tijdens het vervoer van en naar de plaats van winterstalling. Wij zoeken nog enthousiastelingen die ons willen helpen met de gondelvaart op vrijdag 5 augustus a.s. Niet alleen de gondelvaart zelf maar uiteraard ook de voorbereiding ervan. We beginnen met een ideeënavond (datum wordt bepaald indien er voldoende aanmeldingen zijn).er zijn al wat aan-meldingen maar er is nog plaats voor mensen die willen helpen, dus heb je zin om mee te doen om de mooiste/grappigste boot van de gondelvaart 2011 te worden en natuurlijk een stukje reclame voor onze haven te verspreiden, meldt je dan aan! Met vriendelijke groet, het activiteitenteam van W.S.V.W., Hennie en Heidi

7 WSVW-boekje maken: Na 15 jaar het WSVW-boekje gemaakt te hebben en het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, is de tijd gekomen om het redactiestokje eens door te geven aan een jongere generatie. In deze generatie beweegt Corine van Schaik zich voort, want zij wordt de nieuwe redactrice en ik begrijp, dat Wil van Kester haar helpende hand is. Door dit te doen, is de voortgang van het informatieboekje van de Water Sport Vereniging Westland gewaarborgd. Daar ik me als Westlander nog steeds verbonden voel met de vereniging, blijf ik gewoon lid van de vereniging, al is het wat minder actief. Het laatste komt in hoofdzaak door de afstand tot de plaats waar ik nu woon, dit is Dronten in de Flevopolder. Mijn bootje (EENPITTER) blijft in de jachthaven liggen en zal geregeld gevaren worden door mijzelf en door een lieftallig nichtje van mij. Dus als jullie de EENPITTER zien varen en bestuurd zien worden door een meiske is hij vermoedelijk niet gejat. Met deze combinatie blijf je verbonden met de vereniging en de Westlandse wateren, trouwens het Westland is toch wel een uit de kluiten gewassen Giethoorn, dat overigens hier bij ons vlakbij is Bij deze hoop en verwacht ik, dat onze leden zich ook betrokken zullen voelen bij de nieuwe samenstelling van de redactie en dat een ieder een positieve bijdrage zal kunnen en willen leveren, want als redactie zonder informanten kun je geen informatie verstrekken. Actief bij de vereniging betrokken zijn van alle leden is een belangrijk element om de toekomst van onze vereniging te kunnen waarborgen. Het schept een band van vertrouwen tussen de leden onderling en alleen actieve inzet van alle leden zorgt ervoor dat iedereen geregeld wordt geïnformeerd. Hoe de nieuwe redactie het geüpdate watersportboekje vorm gaat geven is op dit moment voor mij een verrassing. Met z n allen kunnen wij de nieuwe redactrice natuurlijk een handje helpen door haar van kopij te voorzien. Bij deze bedank ik jullie allemaal voor het vertrouwen dat ik al die jaren heb genoten en zal jullie nog geregeld ontmoeten als wij in het Westland zijn. Verder wens ik Corine en haar hulp heel veel plezier en succes met het maken van het WSVW-boekje. Groetjes, Jan Grootscholten, Dronten.

8 Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Ledenvergadering op Woensdag 6 april 2011 Aanvang uur Locatie De Ark, Van Rijnstraat 2 te De Lier Op deze avond blikken wij terug op het afgelopen jaar. - Het jaarverslag; - Het financieel verslag; - Presentatie van het Hellingsysteem; En nog meer belangrijke zaken. Wij hopen u allen te ontmoeten op deze Algemene Ledenvergadering! Nieuwjaarsreceptie 2011 Zaterdag 8 januari, het begin van een nieuw jaar is weer ingeluid door middel van een geslaagde nieuwjaarsreceptie. De opkomst was prima, voorzitter Kees Kornaat sprak de aanwezigen toe over het afgelopen en het komende jaar, waar natuurlijk de ontwikkelingen wat betreft de eventuele nieuwbouw centraal stonden. Aan het einde van de toespraak was het tijd voor eena gezamenlijke toost op het nieuwe jaar waarin wij elkaar natuurlijk veel geluk en gezondheid toe wensten. Daarna werd er gezellig bijgepraat onder het genot van een drankje, warme en koude hapjes en duurde het samenzijn nog een poosje voort. We danken alle gasten die de nieuwjaarsreceptie hebben bezocht. Hopelijk tot de volgende activiteit op 15 april! Groetjes, Heidi en Hennie

9 Column?? Een rijtje vraagtekens, wat is dat nou weer? Dat vraagt om een beetje uitleg. In de loop van dit jaar krijgt ons clubblad een nieuwe redactie. Niets om van te schrikken, de opvolging van Jan is in goede handen bij Corine, en de overgang zal geleidelijk plaatsvinden, maar behalve een nieuwe redactie, komen er ook wat freelancers, zeg maar, losse medewerkers bij en daar ben ik er dus een van. Even voorstellen in het kort: mijn naam is Koos Langelaan, onze boot is de "Noorderzon" en ligt aan steiger 11. Verder ben ik de webmaster van onze website: wsv-westland.nl. De bedoeling is, dat er een nauwe samenwerking gaat plaatsvinden tussen de redactie van ons clubblad en de website. Waar ga ik het over hebben? Nou, dat ligt aan jullie, als iemand wat over een bepaald onderwerp wil weten, mail dan naar of bel me gerust, Ook als iemand een leuke naam weet voor deze column, mail gerust, dan staat er de volgende keer iets anders op de rij met de vraagtekens. En komt er geen reactie, nou, dan heb ik weer drie maanden de tijd om zelf iets te verzinnen. Een paar maanden geleden was ik voor mijn werk, in het dagelijks leven rijd ik op een vracht-wagen, in een plaatsje langs het Amsterdam-Rijnkanaal en omdat het lossen nogal wat tijd kostte, liep ik een stukje op langs het kanaal. Toevallig was de ochtend daarvoor het veerpontje bij Nieuwer-Ter-AA door een Duits vrachtschip overvaren, zoiets zet je toch weer aan het denken. Vooral vielen me de verschillen op tussen water- en wegverkeer. Waar op het water de "grote schepen" (de beroepsvaart) vrijwel altijd voorrang hebben op de kleine schepen (de recreatievaart) is het op de weg eigenlijk precies andersom. Op rotondes hebben fietsen zelfs voorrang, vracht-wagens mogen niet inhalen daar waar luxe wagens er last van kunnen hebben en de maximumsnel-heid is beperkt. Op het water is het precies andersom, grote schepen gaan vrijwel altijd voor en bovendien: ze varen veel sneller dan wij, dus ook een inhaalverbod voor

10 de beroepsvaart is niet relevant. Er is een website, varendoejesamen.nl, deze gaat over samenspel en samenwerking tussen beroeps- en pleziervaart. Helaas is dit op het A-R kanaal nog een onbekend begrip. Het moet toch mogelijk zijn om in de buurt van die 2 door de recreatievaart gebruikte oversteekplaatsen een maximumsnelheid in te voeren voor schepen op het kanaal. Bij Weesp, maar vooral bij Nieuwegein, staan veel passa-giers en hulpmatrozen stijf van de stress als hier weer een oversteek gemaakt wordt. De oplossing zou dan heel simpel kunnen zijn, laat de beroepsvaart op het A-R kanaal op deze beide stukjes, helemaal in het zomerseizoen, i.p.v de toegestane 18 km/h, vaart minderen tot bijv. 10 km/h. Niet alleen wordt de oversteek een stuk veiliger, maar ook de golfslag zal sterk verminderen. Controle op dit alles is vrij eenvoudig, de schepen zijn continue te volgen over de radar en volgend jaar krijgt de beroepsvaart te maken met het AIS-systeem, waardoor elk schip bekend is en gevolgd kan worden op het systeem, dus overtreders zijn gemakkelijk te identificeren. Als dan nog de beide sluizen, Zuidersluis en Noordersluizen met elkaar contact houden, zodat schepen meteen aan de overkant binnen kunnen varen en niet eindeloos voor de sluisdeuren liggen te stuiteren, zou deze route door meer mensen met plezier gevaren kunnen worden. Bij de oversteek in Weesp is dit minder een probleem, omdat men hier na de oversteek direct naar binnen kan varen, de sluizen hier staan altijd open. Goed idee, maar dan moeten we toch echt meer rekening houden met elkaar, wij, de recreatievaart, door de beroeps zo weinig mogelijk te hinderen door op de kanalen regelmatig achterom te kijken. Ieder jaar worden er toch weer jachten overvaren die dit even vergeten. De beroepsvaart, door ook eens rekening te houden met die kleine "rot-jachies" die nu eenmaal minder stabiel zijn dan een schip van 2000 ton! Koos Langelaan.

11 Van de ledenadministratie Maart 2011 Uitgeschreven leden D. Buitendijk Den Haag Uitgeschreven hellingdonateurs De Ruijgt Maasland Louter Maassluis Nieuwe adverteerders Vermeer Verf Vlaardingen V.d. Linden Watersport Vlaardingen Nederlof Juwelier De Lier Westland Maritiem Monster VDM Watersport De Lier U weet dat we in het verleden sponsorgeld ontvingen van de Rabobank voor onze viswedstrijd. Daar komt nu verandering in, lees het onderstaande goed door. De Rabo Clubkas Campagne Spaar mee voor uw vereniging,hoe werkt het??? Alle leden van de Rabobank kunnen van 7 tot 20 maart 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete club. U mag 2 keer op dezelfde club stemmen, hoe meer stemmen we binnen krijgen, hoe hoger het sponsorbedrag dat we dan ontvangen van de Rabobank. Ga naar de site van de Rabobank Uiteraard is uw stem voor W.S.V.W. Doen hé leden, vraag ook aan uw vrienden of buren of ze op onze club een stem willen uitbrengen. Penningmeester Joke

12 De Lier 16 januari 2011 Op 8 januari bezochten wij Els en Hein v.d. Laar voor het eerst de nieuwjaarsreceptie van Watersportvereniging Westland. Al tijdens het eerste kopje koffie kreeg ik de vraag of ik n stukje over een vaarvakantie wilde schrijven voor het clubblad. Ons logboek staat vol belevenissen, dus daar gaan we. Vaarvakantie 2003 naar Scharendijke. Scharendijke? Daar is de thuishaven van de zeilboot van mijn jongste broer. Op zijn vraag: kom eens met de Elly 2 naar de Grevelingen, bedachten wij, leuk doel voor n vakantietocht. Maandag 30juni 10 uur vertrokken uit De Lier, regenachtig weer, niet leuk, maar wij willen vandaag Rhoon bereiken dus los die touwtjes. In Vlaardingen de kuiptent overeind en we zaten tenminste droog. Na schutten in de grote sluis belandden we op de Nieuwe Maas. De oversteek naar de Oude Maas vergde veel geduld wegens drukke scheepvaart, maar in de vloedstroom was Rhoon snel bereikt. Aankomst uur. In deze getijdehaven vierde de club s avonds n feestje en werden we uitgenodigd dit mee te vieren. Met een drankje en een hapje erbij beleefden wij n gezellige avond. Dinsdag 1 juli Na een fietstochtje naar het dorp Rhoon( onze fietsen hangen tijdens vakan-ties aan de zwemtrap van de Elly2), vertrokken wij om 10 uur. Achteraf een verkeerd tijdstip, want op het Spui hadden we de stroom tegen (al doende leert men). Uiteindelijk bereikten we het Haringvliet. Door een stevige zuid-westenwind kwamen wij in flinke golven met schuimkoppen terecht. Elly 2 rolde behoorlijk en we moesten ons overal vasthouden. Maar het Yanmarretje bromde rustig door en in de luwte van Tiengemeten was het leed geleden. Voor ons kwam de Haringvlietbrug in zicht, met daarachter Willemstad, ons einddoel van vandaag. Maar ook n inktzwarte lucht met bliksemflitsen. Dus onder de beschutte wal voorlopig voor anker. Na anderhalf uur klaarde de lucht op en bereikten we Willemstad. De jachthaven was overvol maar de havenmeesteres wist n plekje achterin. Met veel gemanoeuvreer lagen we riant aan n langssteiger bij de loopbrug naar de stadsmuur. Het was inmid-dels half 5 en we waren doodop, maar voldaan dat het ons gelukt was deze plek zonder problemen te bereiken. s Avonds toch nog een wandeling door het gezellige Willemstad.

13 Woensdag 2 juli 10 uur, vertrek uit Willemstad richting Volkeraksluizen. Bij de jachtensluis is het zeer druk. Na het groene licht komt n armada van jachten en zeilboten op gang. Wij scharrelen met de meute mee en belanden uiteindelijk in de tweede rij voorin en maken vast aan het zeiljacht van dokter Stijn en z n vrouw uit De Lier. Via een weids Volkerak koersen we naar de Krammersluizen. Onze waterkaarten waren niet toereikend voor dit gebied, we hielden teveel bakboord en voeren ineens op een kanaal richting België. Daarom een stuk terug westelijk gevaren en daar waren ze opeens de Krammersluizen. Hier kreeg de Elly2 zout water onder de kiel. Indrukwekkend hoe in deze sluis met veel geborrel het water van zoet naar zout veranderd. Na een half uurtje varen bereikten we de Grevelingensluis. Naast de vaargeul zagen we nogal wat tonnen en boeien waar mosselkwekers hun percelen markeren. Na een half uurtje wachten gingen de brug en sluis open. Om half zes bereikten we de jachthaven van watersportvereniging Bruinisse. Donderdag 3 juli uur vertrokken uit Bruinisse. Harde wind en regen. Niet echt leuk maar wel een mooi weids Grevelingenmeer. Door netjes de betonning te volgen be-landen we al na 2,5 uur in Brouwershaven. Hier is het oppassen om langs ondiepten de haveningang te bereiken. De jachthaven van Brouwershaven is ruim en dichtbij de dorpskern gelegen. De havenmeester waar we ons melden heeft z n kantoor in n soort verkeerstoren bij de haveningang van waaruit hij de toegang en de gehele haven kan overzien. s Middags de benen strekken met een flinke wandeling in en rond het dorp. Vrijdag 4 juli Vandaag de laatste etappe naar ons einddoel maar 5 á 6 kilometer verder. Ook nu weer een stevige wind en woelig water. Halverwege zagen we in de verte midden op het meer een windsurfer, zittend op zijn plank en met z n armen kruiselings boven z n hoofd zwaaien. Wij er op af. Dichtbij gekomen bleek er wat van z n zeiltuig gebroken en hij was doodmoe geraakt. Wegens onze fiet-sen aan de zwemtrap kostte het enige moeite hem met behulp van n landvast aan boord te laten klimmen. De complete surfplank werd bij elkaar gebonden en langszij vastgemaakt. Hierna werd koersgezet naar het strandje vanwaar hij vertrokken was. Zachtjes liep Elly2 tegen het strandje en kon de man veilig en met al z n spul-len bij zich z n geparkeerde auto weer bereiken. Dankbaar nam hij afscheid. Kort daarna bereiken we de jachthaven van Scharendijke. Een ruime haven met praktisch alleen zeiljachten en -bootjes. Het geheel is omdijkt met basaltblokken en aangelegd tegelijk met de Deltawerken. Na ons gemeld te hebben bij de havenmeester en een ligplaats gekregen te hebben was het nog vroeg in de middag. Voor ons tijd genoeg voor een wandeling naar het dorp Scharendijke. Lopend langs een duikschool en een bungalowpark zagen we in het dorp nogal wat horeca. Geen wonder met zoveel watersportmogelijkheden in de omtrek. Her en der gevraagd naar Marijke van Peter Koelewijn maar geen Scharendijker gevonden die haar kende.

14 Rond 5 uur melden broer Fred en z n vrouw Nel dat zij in de haven zijn aangekomen. Bij een kop koffie vertellen wij onze vaarbelevenissen van afgelopen week. Voor s avonds stellen zij voor wat te gaan eten in Zierikzee. Hier be-spreken we de mogelijkheden voor de komende 2 dagen met de rest van de familie. Zij komen zaterdagmorgen en we kunnen dan met 2 boten op het Grevelingenmeer rondstruinen. Het werd een gezellig weekend en de terugreis de week daarna een verhaal apart. Wordt vervolgd??? Hein en Els v.d. Laar Hallo Westlandse watersporters! Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Corine van Schaik-De Munnik, getrouwd met Wim van Schaik en moeder van Nadia en Stefan. Ik werk als administratief medewerkster bij Van Dool Geveltechniek in De Lier en vind dat heerlijk om te doen, maar zo langzamerhand was het tijd dat ik ook eens wat voor de vereniging ging doen volgens sommigen... en toen ik dus gevraagd werd de redactie van het clubblad van Jan Grootscholten over te nemen leek dat me wel wat. Vandaar dus dat ik in de schoenen van Jan mag stappen, wat nog best wat voeten in de aarde heeft, dus alle hulp in welke vorm dan ook is welkom. Zie hiervóór het reisverhaal van Hein en Els v.d. Laar, zij geven zo het goede voorbeeld, ik hoop dat er veel reisverhalen volgen. Als je elke dag een beetje bijhoudt wat je meemaakt, hoef je het thuis alleen nog wat bij te schaven en er een fotootje in te voegen! Ik ben benieuwd! Wim en ik varen zoveel mogelijk (maar eigenlijk altijd te weinig) met onze boot Stena, het gaat dus nu nog moeilijker worden om voldoende tijd te vinden als we niet uitkijken! Ik ga in ieder geval mijn best doen om er een nog leuker clubblad van te maken, samen met Wil van Kester. Het volgende Roerblad verschijnt half juni, de uiterste inleverdatum van de kopij is dan 20 mei. Groetjes, Corine van Schaik

15 PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING U hebt als eigenaar van een pleziervaartuig tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor uw boot afgesloten. Voor een boot met een motor van minder dan ca. 4 PK behoeft dat doorgaans niet, omdat die aansprakelijkheid als regel op de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren is gedekt. Deze Pleziervaartuigenverzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde wegens schade met of door het vaartuig toegebracht aan personen en zaken. Afgezien hoe dat in uw polis is geregeld, wil ik daar even op ingaan. Als verzekeringnemer, dit is de contractant, zijn ook verzekerd de uitdrukkelijk of stilzwijgende gebruiker namens de verzekeringnemer. Het is duidelijk dat als de schipper een fout maakt waardoor een andere boot schade oploopt en andere passagiers letsel, deze schade onder de polisdekking valt. Dat geldt ook wanneer uw boot onder uw toezicht en verantwoordelijkheid is gestald op de win-terberging, maar het blijkt dat deze niet goed op (goedge-keurde) bokken is geplaatst, waardoor deze omvalt met alle denkbare (letsel)schade aan anderen. Waar men soms niet aan denkt is het volgende. Bij een aanvaring tegen een schip, brugpeiler, of wat dan ook, waarbij de schipper aansprakelijk is wegens bijvoorbeeld een stuurfout, is hij ook aan-sprakelijk voor letselschade aan de passagiers op zijn eigen schip. Zelfs letselschade aan echtgeno(o)t(e) en eigen kinderen valt daaronder. Een misverstand bij autoschade is bijvoorbeeld dat veel autobestuur-ders denken dat letselschade aan hun meerijdende echtgeno(o)t(e) en kinderen niet onder de dekking valt omdat men denkt dat dit het risico is van het meerijden. Dus als er burgerrechtelijke aansprakelijkheid is, dit is wel een vereiste, aan de zijde van een schipper of autobe-stuurder, dan geldt dat ook voor letselschade aan passagiers.

16 Indien er geen aansprakelijkheid is aan de zijde van de schipper, dat kan zijn indien tegen een niet zichtbaar in de vaargeul liggend object wordt gevaren of dat door een speedboot de schipper de macht over zijn vaartuig verliest, dan behoeft de eigen aansprakelijkheidsverzeke-ring van het schip niet tot uitkering aan de passagiers te komen, tenzij de dekking is uitgebreid met een ongevallenverzekering. Een andere dekking welke vaak op een pleziervaartuigenverzekering zit, is een ongevallenverzekering. Een aantal maatschappijen geeft een (gratis) dekking voor een ongevallenverzekering voor opvarenden. Doorgaans gaat het daar om geringe verzekerde bedragen, tenzij een dergelijke verzekering uitdrukkelijk is afgesloten met een aparte premievermelding, dan vindt u de daarbij behorende verzekerde bedragen op het polisblad vermeld. In dit artikel gaat het te ver om daar uitgebreid op in te gaan. Ik wil alleen aangeven dat u bij (letsel) schade altijd goed uw polis moet raadplegen of er dekking is voor ontstane schade. Uw verzeke-ringsadviseur kan u daarbij behulpzaam zijn. Voor de goede orde meld ik, dat aan dit artikel geen rechten kunnen worden ontleend, maar dat ik vanwege mijn achtergrond u toch wat informatie wil verstrekken. Wim Verbeek De Havenmeester Piet van Veldhoven is gedurende de zomer-periode iedere zaterdag aanwezig van tot uur en is dan aanspreekpunt voor leden en nietleden. Ook gedurende de winterperiode is Piet iedere zaterdag aanwezig, dan tussen en uur

17 Woensdag 6 april Zaterdag 9 april Vrijdag 15 april Zaterdag 16 april Zaterdag 23 april Vrijdag 5 augustus Jaarvergadering in De Ark. Kleine boten te water uur Paaskaarten (klaverjassen en jokeren) 5,00 p.p. Grotere boten te water uur Opening vaarseizoen uur Gondelvaart. Zaterdag 20 augustus uur Jaarfeest (BBQ) 10,00 p.p. incl. 5 consumptiebonnen. Zaterdag 3 september 9.00 uur Viswedstrijd 5,00 p.p. (kinderen van leden mogen natuurlijk ook meedoen tot en met de leeftijd van 15 jaar). Zaterdag 15 oktober Woensdag 9 november Vrijdag 18 november Vrijdag 16 december Winterberging. Ledenvergadering in de kantine uur B.I.N.G.O. 10,00 p.p uur Kerstkaarten (klaverjassen en jokeren) 5,00 p.p. en Banknr. is t.n.v. Watersportver. Westland te De Lier met vermelding van uw naam en welke activiteit. Wij hebben er zin in om het voor u te gaan verzorgen, maar zonder uw medewerking kunnen wij niets doen, we rekenen op u! Groetjes van uw activiteitenteam!

18 Hennie v.d. Stok Heidi Duindam Beste watersporters, Zoals jullie natuurlijk allemaal weten bestaat het bestuur sinds vorig jaar nog maar uit vijf personen. Het bestuur heeft het ontzettend druk met het organiseren en uitvoeren van haar taken. Men moet naast de dagelijkse taken ook denken aan het uitwerken van diverse plannen voor een nieuwe jacht-haven. Ook moeten er gesprekken gevoerd worden met diverse instanties. Om al deze zaken goed te kunnen uitvoeren heeft het bestuur besloten om een aantal commissies aan te wijzen. Een commissie krijgt een takenpakket toegewezen en moet verantwoording afleggen aan het bestuur. Op deze manier wordt het bestuur ondersteund en de vereniging breder gedragen. Eén van deze commissies is de Hellingcommissie. De hellingcommissie bestaat uit de volgende personen: Jan Torensta, Koos Langelaan, Leo van Geest, Piet Ammerlaan, Piet Volkering, Wim van Schaik en Jaco van Beusichem. De commissie wordt verantwoordelijk gesteld voor een aantal zaken. Zonder de hulp en inzet van jullie allemaal gaat dit natuurlijk niet lukken. We vragen jullie dan ook om, net als in het verleden, te helpen waar mogelijk is. De Hellingcommissie is verantwoordelijk voor de volgende taken: - Het organiseren van de berging; - Jaarlijkse bokkeninspectie uitvoeren; - Zorg dragen voor een schoon en opgeruimd terrein. We hebben een tijdje terug een bokkeninspectie gehouden en hebben de eigenaren van bokken die niet aan de gestelde eisen voldoen benaderd. We vinden het geweldig dat iedereen hier positief op heeft gereageerd en bereid is om de bokken in orde te maken. We willen ook het klaarzetten en opbergen van de bokken beter regelen. Iedereen is verplicht om zijn bokken, een week voor de berging, langs het hek op ongeveer de juiste plaats te zetten. Als de boten weer in het water gaan, moeten de bokken uiterlijk een week daarna op een aangegeven plaats zijn weggezet. Als deze regels niet worden uitgevoerd, zullen er passende maat-regelen getroffen worden in de vorm van een geldboete. Natuurlijk gaan we er vanuit dat iedereen meewerkt en dat dergelijke maatregelen niet nodig zullen zijn. We hopen op een goede samenwerking: ideeën en suggesties zijn altijd welkom! Namens de hellingcommissie, Jaco van Beusichem

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Voorwoord voorzitter WSVW P. Smit. Beste watersporters,

Voorwoord voorzitter WSVW P. Smit. Beste watersporters, Voorwoord voorzitter WSVW P. Smit Beste watersporters, De zomer is alweer voorbij en zachtjes uitgedrukt een zeer matige!!! Zeker voor diegene die graag op het water vertoeven. Het begint erop te lijken,

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 Bestuur WSVW. Pagina 3 Voorzitter. Pagina 4 Jan Torenstra (havenzaken) Pagina 5 Ledenvergadering. Pagina 6 Tewaterlating

INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 Bestuur WSVW. Pagina 3 Voorzitter. Pagina 4 Jan Torenstra (havenzaken) Pagina 5 Ledenvergadering. Pagina 6 Tewaterlating INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Bestuur WSVW Pagina 3 Voorzitter Pagina 4 Jan Torenstra (havenzaken) Pagina 5 Ledenvergadering Pagina 6 Tewaterlating Pagina 9 Ledenadministratie Pagina 12 Ledenpas Pagina 13 Lobbyen

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald moet zijn vóór de tewaterlating, dus voor zaterdag op 14 april.

Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald moet zijn vóór de tewaterlating, dus voor zaterdag op 14 april. Beste Watersporters De uiterste datum van teren en schuren moet nog even onder de aandacht worden gebracht. I.v.m. het uitharden van de teerlaag, kan worden geteerd tot uiterlijk 4 weken vóór de tewaterlating.

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Water Sport Vereniging Westland

Water Sport Vereniging Westland Water Sport Vereniging Westland Uitgave: december 2010 Opgericht 26 oktober 1974 Rabo Bank Nr: 13.53.69.835 Voorzitter Secretaris Kees Kornaat Bleienburg 174 2678 BD De Lier 0174-513898 info@kornaatyachtdesign.com

Nadere informatie

Pagina 2 Bestuur WSVW. Pagina 3 Van de voorzitter. Pagina 5 W Verbeek. Pagina 7 Verenigingsstructuur. Pagina 9 Uitslag paaskaarten

Pagina 2 Bestuur WSVW. Pagina 3 Van de voorzitter. Pagina 5 W Verbeek. Pagina 7 Verenigingsstructuur. Pagina 9 Uitslag paaskaarten Pagina 2 Bestuur WSVW Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 5 W Verbeek Pagina 7 Verenigingsstructuur Pagina 9 Uitslag paaskaarten Pagina 10 Ledenadministratie Pagina 11 Schoolbezoek haven Pagina 14 Verslag

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Maart Beste watersporters

Maart Beste watersporters Maart 2008 Beste watersporters Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Als eerste de boten klaarmaken, zodat ze weer spik en span liggen te pronken. Dan de berging, allemaal weer het water in en met

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Leo den Hollander, voorzitter

Leo den Hollander, voorzitter De Oude Horner april 2008 pagina 1 Beste watersporters, Witte Paasdagen, wie had dat verwacht. Bepaald niet het weer voor een eerste tochtje in 2008. Al is de natuur met ijspegels of sneeuw juist prachtig.

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Wat je van ver haalt is!

Wat je van ver haalt is! Wat je van ver haalt is! Hemelvaartsweekend was het zover. Na begin van het jaar de koop van onze Westbas 29 Offshore overeengekomen te zijn met de Duitse eigenaren, was nu het moment om de boot naar Nederland

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden?

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? DELA LeefdoorPlan wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? wie zorgt er voor uw nabestaanden? Ná uw uitvaart gaat het leven door voor uw nabestaanden. Redden zij het dan financieel? Of overkomt hen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina 7 Wil van Kester-Zwinkels (secretaris) Pagina 9 Verhaal status van onze vereniging. Pagina 12 Extra informatie activiteiten

INHOUDSOPGAVE. Pagina 7 Wil van Kester-Zwinkels (secretaris) Pagina 9 Verhaal status van onze vereniging. Pagina 12 Extra informatie activiteiten INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Bestuur WSVW Pagina 3 Ledenadministratie Pagina 4 Jan Torenstra Pagina 5 Van de voorzitter Pagina 7 Wil van Kester-Zwinkels (secretaris) Pagina 8 Uitslagen klaverjassen Pagina 9

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

VERKIEZINGSKOORTS. Op 7 maart viel er weer wat te kiezen.

VERKIEZINGSKOORTS. Op 7 maart viel er weer wat te kiezen. VERKIEZINGSKOORTS Op 7 maart viel er weer wat te kiezen. Het maakt niet uit op wie U gestemd heeft, als U maar gestemd heeft en op een partij die Watersport & Recreatie belangrijk vinden binnen onze gemeente.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

12 september Wijnproeverij

12 september Wijnproeverij Drieëndertigste jaargang 4 e editie. December 2015 Sinterklaas is weer terug naar Spanje en heeft hier in Nederland weer heel wat kindjes blij gemaakt. We mogen al weer genieten van de heerlijke kerstsfeer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

Pagina 19 Algemene adressen

Pagina 19 Algemene adressen Pagina 2 Bestuur WSVW Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 6 Visiteclub Pagina 9 t zonnetje Pagina 10 Varen met ouderen Pagina 14 Uitdaging Pagina 15 Nieuwjaarsreceptie Pagina 16 Ledenadministratie Pagina

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is? 100 Col 's beklimmen in 40 dagen met een totale afstand van 4100 kilometer. Eddy Driessen uit Arnhem wil die tocht gaan afleggen en dat doet hij voor zijn plezier maar ook voor het goede doel. Namelijk

Nadere informatie

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal Brief schrijven, HELP IK KAN HET NIET ALLEEN. En toen kwamen de acties opgang. Een PowerPoint in de klas, oproep door Jennifer (mijn coach) van Kienhuis Hoving, een

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers Schooljaar 2016-2017 26 t/m 30 juni Agenda: Ma - Invullen telefoonlijst gr.1-2 Groep 8 kennismaking VO 12.00 uur vrij Di - Kinderen om 09.30 uur naar school i.v.m. Actie Wo - Jaarlijkse schoonmaak gr.1-2

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Water Sport Vereniging Westland

Water Sport Vereniging Westland Water Sport Vereniging Westland Uitgave: december 2010 Opgericht 26 oktober 1974 Rabo Bank Nr: 13.53.69.835 Voorzitter Secretaris penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Kees Kornaat Bleienburg

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor: Joop Simmers (67) Ik prijs me gelukkig om te kunnen acteren in dit nieuwe team dat de

Nadere informatie

Nieuw Bestuur: Een nieuwe redactie. Ismes Huis Brede Haven TL Den Bosch

Nieuw Bestuur: Een nieuwe redactie. Ismes Huis Brede Haven TL Den Bosch Nieuwsbrief september 2016 Een nieuwe redactie In deze Nieuwsbrief Voorwoord Huub Bijeenkomst samen is leuker Meetingslijst Meer info over hulp op internet en meetings Ontspanning met Geert Gloudemans

Nadere informatie

Wil(ders)lens & Wetens

Wil(ders)lens & Wetens Wil(ders)lens & Wetens Ja Ja altijd maar weer die politiek, CDA- VVD- PVDA- D66-LPF-Groep Wilders-Groen Links-SP-ChristenUnieenz.enz. We weten inmiddels wie de winnaars en de verliezers zijn, nu nog een

Nadere informatie

Verslag beurtfeart Eernewoude-Oude Veenen-Wartena-Eernewoude op 26 september 2015.

Verslag beurtfeart Eernewoude-Oude Veenen-Wartena-Eernewoude op 26 september 2015. Verslag beurtfeart Eernewoude-Oude Veenen-Wartena-Eernewoude op 26 september 2015. Door het skutsjemuseum in Eernewoude is vanwege het 5 jaar in de vaart hebben van de Aebelina een beurtfeartocht georganiseerd.

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

Oranje Scheepsverzekeringen voor pleziervaartuigen

Oranje Scheepsverzekeringen voor pleziervaartuigen Oranje Scheepsverzekeringen voor pleziervaartuigen Geen winstoogmerk, wel deskundige service. Dat is Oranje Scheepsverzekeringen. Ruim een eeuw geleden opgericht, voor én door verzekerden. Met één doel:

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Nr. 5 5 november 2015 www.laurentiusschool.com

Nr. 5 5 november 2015 www.laurentiusschool.com Nr. 5 5 november 2015 www.laurentiusschool.com WIJ FELICITEREN: Hessel Broekman uit groep 6 was op 4 november jarig en werd 9 jaar! Aniek Polman uit groep 4 is op 9 november jarig en wordt 8 jaar! Fijne

Nadere informatie

EEN-1-ONE-WESTLAND-EEN-1-ONE

EEN-1-ONE-WESTLAND-EEN-1-ONE EEN-1-ONE-WESTLAND-EEN-1-ONE Hoe we ook gestemd hebben (of niet) het feit blijft na 1 januari zijn we gemeente Westland. Met vooruitziende blik hebben de toenmalige bestuurders bij oprichting van onze

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd! Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Zaterdag 14 maart Woensdag 18 maart Donderdag 19 maart Vrijdag 13 maart 2015 Ophalen oud papier. Lopers zijn: Smit (lindenstr)(2014),

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-01 Inhoud Algemeen...1 Familieavond vrijdag 12 september... 1 Informatieavond maandag 15 september... 1 Aanwezigheid directeur... 1 Schoolgids... 1 Vakanties en studiedagen

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Water Sport Vereniging Westland

Water Sport Vereniging Westland Water Sport Vereniging Westland Uitgave: december 2010 Opgericht 26 oktober 1974 Rabo Bank Nr: 13.53.69.835 Voorzitter Secretaris Kees Kornaat Bleienburg 174 2678 BD De Lier 0174-513898 info@kornaatyachtdesign.com

Nadere informatie

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015 Careyn editie Rozenhof, nummer 130, 2015 Beste bewoner, Mijn naam is Marjo Farenhout, ik ben 62 jaar en moeder Van 2 volwassen dochters Cantal en Joycee. Ook ben ik een trotse oma van Jim, Liz, Ben en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

Watersport Vereniging Westland Rabobank Nr: 13.53.69.835 Opgericht 26 oktober 1974

Watersport Vereniging Westland Rabobank Nr: 13.53.69.835 Opgericht 26 oktober 1974 Watersport Vereniging Westland Rabobank Nr: 13.53.69.835 Opgericht 26 oktober 1974 Voorzitter Secretaris Kees Kornaat Bleijenburg 17 2678 BD De Lier 0174 513898 ktyacht@kabelfoon.nl Wil van Kester-Zwinkels

Nadere informatie

Ahrdal. 24 t/m 27 maart 2011

Ahrdal. 24 t/m 27 maart 2011 Ahrdal 24 t/m 27 maart 2011 Donderdag 24 maart Heel - Ahrweiler 140 km Het weerbericht voor de komende dagen geeft prachtig weer op dus pakken wij de camper in en gaan richting Duitsland. Het is alweer

Nadere informatie

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen.

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen. H3 PR 3.1 Het innenvaartpolitiereglement Voordat we het water op kunnen moeten we goed weten wanneer je wel of geen voorrang hebt. Daarvoor bestaat het innenvaartpolitiereglement. Wanneer je de regels

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015 Vrijdag 1 mei Handwerken en breien voor goede doelen Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Tot 16.00 uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsborrel De grote zaal is open en de vrijwilligers staan voor u klaar.

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Maart 2016

Nieuwsbrief. Maart 2016 Nieuwsbrief Maart 2016 Bij het schrijven van deze nieuwsbrief schijnt er een heerlijk voorjaarszonnetje. Lente kom maar op! De afgelopen periode hebben we af en toe mogen proeven van de winter. Een klein

Nadere informatie

Beste bewoners, Groet Petra van Dijk. Ik wens u veel leesplezier. Redactieadres: Astrid Tolhuisen

Beste bewoners, Groet Petra van Dijk. Ik wens u veel leesplezier. Redactieadres: Astrid Tolhuisen r Careyn, editie Pijletuinenhof, nummer 116, mei 2014 Beste bewoners, We staan aan het begin van een nieuwe maand. Een maand van veranderingen, een lach en een traan in het team. In de week van 5 mei gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie