Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties"

Transcriptie

1 Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013

2 Inhoud Inleiding 4 Literatuuroverzicht 6 De invloedsferen van de Vlaamse steden (Van Hecke, KUL, 1998) 7 Regio s en grenzen van mobiele telefonie in België (Blondel e.a., UCL, 2010) 9 Synthese literatuurstudie: bepalen van homogene gebieden op basis van gemeenschappelijk bindende factoren 11 PPM onderzoek bij kijkers van regionale televisieomroepen 13 Analyse van de huidige zendgebieden op basis van de verschillende bronnen 15 Zendgebied TV Limburg 18 Zendgebied RTV Kempen 24 Zendgebied RTV Mechelen 31 Zendgebied ROB TV 38 Zendgebied TV Oost 45 Zendgebied AVS 53 Zendgebied Ring TV 60 Zendgebied TV Brussel 68 Zendgebied ATV 72 Zendgebied Focus TV 80 Zendgebied WTV 81 Voorstel voor indeling in homogene nieuwsgebieden 86 Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 2

3 Inhoud Impact van de voorgestelde hertekening van de zendgebieden in homogene nieuwsgebieden op de nieuwsgaring en de redactionele strategie 90 Potentiële impact van de hertekening op de waardering van de journaals 91 Welke redactionele strategie kan de journaals relevanter en boeiender maken? 95 Focus op nieuws dat relevant is voor het totale nieuwsgebied 97 Aanbevelingen voor een hogere waardering en bereik 99 Impact van de hertekening van de zendgebieden op de economische leefbaarheid 100 Impact van de hertekening op de huidige inkomstenstromen 101 De kijker in haar/zijn rol als consument 104 Voorstel om naar een scheiding te gaan tussen redactionele werking en commerciële exploitatie 106 Regionale televisieomroepen zijn vandaag geen aantrekkelijke partij voor adverteerders 107 Mogelijke oorzaken van het gebrek aan interesse onder adverteerders 110 Aanbevelingen inzake exploitatie 111 Referenties 112 Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 3

4 Inleiding In dit rapport analyseren en evalueren we de huidige indeling in zendgebieden van de regionale televisieomroepen (RTO n) om na te gaan of deze ook voldoende homogene nieuwsgebieden vormen. De huidige indeling in zendgebieden wordt bepaald op basis van de (administratieve) arrondissementsgrenzen. Na een grondige analyse doen we ook aanbevelingen om de huidige indeling in zendgebieden aan te passen zodat er meer homogene nieuwsgebieden ontstaan. We baseren ons in dit onderzoek op diverse informatiebronnen. In het literatuuroverzicht bespreken we verschillende (wetenschappelijke) studies waarin Vlaanderen wordt opgedeeld in verschillende homogene zones op basis van diverse criteria, zowel puur objectieve criteria (bv uitrusting van steden) of eerder gegevens die verzameld worden uit enquêtes bij de bevolking. De twee meest relevante onderzoeken krijgen hierbij extra aandacht. Daarnaast deden we ook zelf onderzoek bij kijkers van de regionale televisieomroepen naar de interesses en voorkeuren voor bepaalde zenders en ook de voorkeur voor alternatieve homogene nieuwsgebieden. We bevroegen ook de visie van regionale televisieomroepen naar de huidige indeling en de wenselijkheid om dit aan te passen. Hierbij werden ook footprints van andere Vlaamse regionale media geïntegreerd. Tenslotte gingen we verder na wat de inzichten over homogene nieuwsgebieden betekenen zowel op het vlak van de nieuwsgaring en de redactionele strategie als inzake de economische leefbaarheid. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 4

5 De huidige zendgebieden Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 5

6 Literatuuroverzicht: de meest relevante onderzoeken

7 De invloedsferen van de Vlaamse steden Op basis van de objectieve uitrusting van steden en gemeenten kan er een hiërarchie van steden worden opgesteld (Van Hecke, 1998). Er wordt dan rekening gehouden met verschillende criteria: zorg, sport, recreatie en horeca, cultuur, onderwijs, detailhandel. Rekening houdend met de uitrusting op het vlak van deze criteria, kan men een hiërarchie van steden opstellen met onderscheid tussen grote steden, regionale steden en kleine steden. Daarnaast is het ook interessant om de aantrekkingskracht van deze steden te bepalen voor al deze verschillende criteria. Een interessante bron van informatie is dan een onderzoek bij ongeveer huisgezinnen in de jaren 90 (Van Hecke, 1998). Dit onderzoek geeft dan ook de nodige input om de invloedsferen van steden en de stedelijke hiërarchie te bepalen, hierbij rekening houdend met zeer diverse criteria (cultuur, wonen, shoppen, ). De onderzoekers hebben niet alleen nagegaan waar de bevolking ging winkelen, maar ook welke culturele activiteiten of ziekenhuizen ze bezochten. Het verzorgingsgebied van een kern tracht die zone in kaart te brengen waar de invloed en de aantrekkingskracht van een stad geldt, ook en vooral wanneer het niet de eigen bewoners betreft. Men spreekt ook wel van invloedsferen rond steden, dit zijn zones die overwegend van een bepaalde stad afhangen voor een welbepaalde reeks goederen en diensten. Voor de afbakening van de invloedsferen van regionale steden werd rekening gehouden met periodieke en uitzonderlijke aankopen, ziekenhuizen, bioscopen, theater, opera, concert en restaurantbezoek. Het zijn vooral de regionaal stedelijke invloedsferen die interessant zijn in het kader van deze opdracht. Niet alleen de regionale steden maar ook de grote steden hebben een regionaal stedelijke invloedssfeer, die uiteraard groter is. Het valt op dat steden die halfweg tussen de grote steden liggen, een eigen invloedsfeer hebben maar deze is wel kleiner. Het gaat dan om steden als Aalst, Mechelen en Sint-Niklaas. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 7

8 Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 8

9 Regio s en grenzen van mobiele telefonie in België Vanuit een totaal andere methodologie dan deze naar de invloedsferen van steden, deed het team van Professor Blondel (Blondel et al, 2010) een onderzoek naar homogene regio s en grenzen in België. Zij kwamen tot homogene regio s op basis van meer dan 200 miljoen mobiele telefoongesprekken en via een wiskundige methode die toelaat op automatische en natuurlijke wijze netwerken in coherente groepen te verdelen. De databank bevatte 2,6 miljoen abonnees waarvan zowel de gemeente van facturatie gekend was, als het aantal en de duur van uitgaande en ontvangen telefoongesprekken. De methodologie verschilt dus van de eerder beschreven studies naar de invloedsferen van steden omdat de groepering van gemeenten gebeurt zonder enige maat van centraliteit of van toegankelijkheid. Het enige wat telt, is de frequentie of de gemiddelde duur van de banden tussen de 589 Belgische gemeenten. Toch is er een zeer grote overeenkomst tussen de homogene gebieden die via beide methodes werden gevonden. Aangrenzende gemeenten vormen vaak groepen rondom een bepaalde grote stad of regionale stad. Toch zijn er ook een aantal verschillen met de indeling op basis van de invloedsferen van de regionale steden. Zo bevatten bepaalde mobiele telefoonbassins 2 regionale steden (Kortrijk en Roeselare, Oostende en Brugge, Hasselt en Genk, Mechelen en Leuven). Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 9

10 Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 10

11 Synthese literatuurstudie: bepalen van homogene gebieden op basis van gemeenschappelijk bindende factoren In het kader van deze opdracht om homogene nieuwsgebieden te definiëren, is een combinatie van verschillende criteria te verkiezen. Het is een combinatie die het best de betrokkenheid met een bepaalde regio en het socio-culturele interessegebied van de burgers kan verklaren. Het gaat over een combinatie van louter objectieve gegevens (de uitrusting van steden) maar ook de gerichtheid van de mensen op een regio op vlak van winkelbezoek, gezondheid, theater, bioscoop, restaurantbezoek, sport, woon-werk verkeer of school. Homogene gebieden in Vlaanderen kunnen dan worden afgebakend op basis van de gerichtheid (cultureel, administratief, werk, school, ) van de gemeenten op bepaalde groot- en regionale steden. De regionaal stedelijke invloedsferen lijken het meest relevant binnen deze opdracht. Bovendien vertonen deze invloedsferen een zeer grote mate van overeenkomst met de mobiele telefoongebieden, die werden verkregen aan de hand van een totaal andere methodologie (frequentie van mobiele telefoongesprekken). De indelingen uit beide benaderingen tonen onze levensruimten, socio-culturele interessegebieden, en betrokkenheid met een bepaald gebied. De gemeenschappelijk factor van een dergelijk gebied is in de eerste plaats de gerichtheid op een centrumstad (of steden) binnen dat gebied. Daarnaast kunnen er nog andere verbindende factoren een rol spelen, die bijvoorbeeld sterk provinciaal bepaald zijn zoals in Limburg. Op basis van deze twee meest relevante methodes en de vergelijking met de huidige zendgebieden, onderscheiden we voor Vlaanderen 11 homogene gebieden (zie verder). Deze zullen in het validerende online onderzoek geëvalueerd en bevraagd worden. Deze homogene gebieden kunnen een alternatief zijn voor zendgebieden die onvoldoende homogeen zijn op vlak van de nieuwsbehoeften van de kijkers. We zullen dan nagaan indien de omliggende gemeenten, ook op het vlak van nieuwsbehoeften gericht zijn op deze regio. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 11

12 Alternatieve homogene gebieden na literatuurstudie Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 12

13 PPM onderzoek bij kijkers van regionale televisieomroepen

14 Methodologie online bevraging homogeniteit zendgebieden Om de homogeniteit van zendgebieden wat betreft nieuwsbehoeften te evalueren werden 3 types vragen gesteld aan de respondenten. Mate van interesse in nieuws en informatie van de eigen regionale televisieomroep (schaal 1-7). Mate van interesse in nieuws en informatie van andere regionale televisieomroepen (schaal 1-7). Mate van interesse in nieuws en informatie vanuit een alternatieve homogene regio (schaal 1-7). Deze alternatieve homogene regio s werden vastgelegd in de literatuurstudie (zie eerder). In tegenstelling tot bovenstaande 2 vragen, wordt deze vraag niet beïnvloed door de beoordeling of waardering van de huidige regionale televisieomroepen. De resultaten van deze vraag zijn vooral belangrijk wanneer een bepaald zendgebied geen homogeen nieuwsgebied vormt. Tussen 19 februari en 10 maart 2013 werden respondenten online bevraagd. Respons per zendgebied: ATV n=187 AVS n=145 Focus-Tv n=163 TV Oost n=161 Ring-TV n=144 ROB TV n=146 TV Brussel n=67 TV Limburg n=187 WTV n=160 RTV Kempen n=94 RTV Mechelen n=51 Er werd ook naar de woonplaats van de respondenten gevraagd. Op deze manier kunnen resultaten op het niveau van de gemeenten getoond worden door middel van cartografieën. De afzonderlijke scores per gemeente worden getoond vanaf een n=5. Bij een lagere respons per gemeente worden de scores per gemeente bepaald door de cluster van gemeenten waar deze deel van uitmaakt. Deze clusters werden bepaald door de klein stedelijke en regionaal stedelijke invloedssferen (Van Hecke, 1998, zie literatuurstudie). Voor de bepaling van de scores per cluster zijn de scores van de belangrijke regionale steden in die cluster niet opgenomen. Op basis van de interesse in nieuws uit de eigen of een andere regionale televisieomroep werden gemeenten onderverdeeld in 5 categorieën (Geen interesse tot sterke interesse). Gemeenten werden onderverdeeld in 1 (of 2) regio ( s) op basis van de mate van de interesse in een bepaalde homogene regio. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 14

15 Analyse van de huidige zendgebieden op basis van de verschillende bronnen

16 Toelichting bij de methodologie en rapportering Op de volgende pagina s wordt de mate van homogeniteit van elk huidig zendgebied geanalyseerd. Per zendgebied worden er ook aanbevelingen gedaan betreffende gemeenten die een voorkeur hebben voor een ander zendgebied of gemeenten die een sterke interesse hebben in 2 zendgebieden. Voor deze aanbevelingen baseren we ons op verschillende bronnen: De invloedsferen van de Vlaamse steden (Van Hecke, KUL, 1998) Regio s en grenzen van mobiele telefonie in België (Blondel e.a., UCL, 2010) Mate van interesse in nieuws en informatie van de eigen regionale televisieomroep (Eigen onderzoek, PPM, 2013) Mate van interesse in nieuws en informatie van andere regionale televisieomroepen (Eigen onderzoek, PPM, 2013) Mate van interesse in nieuws en informatie vanuit een alternatieve homogene regio (Eigen onderzoek, PPM, 2013) Inzichten van de regionale televisieomroepen over homogene zendgebieden met inbegrip van de footprints van andere media We noteren een wanneer die bron onze aanbeveling ondersteunt en een wanneer die bron de aanbeveling niet ondersteunt. Bij de inzichten van de regionale televisieomroepen komt geen symbool voor wanneer de desbetreffende regionale televisieomroepen hierover geen uitspraak hebben gedaan. De meeste aanbevelingen worden ondersteund door minimum 4 van de 6 bronnen, het laagste is 50% (of 3/6 bronnen). Aanbevelingen waarbij bepaalde gemeenten voorkeur hebben voor een ander zendgebied, worden steeds ondersteund door een ruime meerderheid van de bronnen. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 16

17 Voorbeeld rapportering van aanbevelingen Gemeente met sterke interesse in 2 zendgebieden: Huidig Omroep Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n ROB TV TV Limburg Landen Gemeente met voorkeur voor een ander zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n RTV Kempen ATV Grobbendonk Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 17

18 TV Limburg heeft een zeer homogeen gebied wat betreft nieuwsbehoeften. Een aantal Vlaams Brabantse grensgemeenten vertonen ook een sterke interesse in nieuws van TV Limburg naast dit van ROB TV.

19 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur Zowel de studie naar de invloedssferen van steden (Van Hecke, KUL, 1998) als de studie naar homogene regio s obv mobiele telefonie (Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat Limburg een homogeen gebied is en dat de invloed reikt tot een aantal grensgemeenten in Vlaams-Brabant. Interesse in nieuws van TV Limburg: Binnen het zendgebied is er in het algemeen een sterke interesse. Buiten het zendgebied is een sterke interesse van een aantal Vlaams-Brabantse grensgemeenten (Landen, Zoutleeuw, Linter, Kortenaken & Geetbets). Deze gemeenten hebben evenwel ook een sterke interesse in het nieuws van ROB TV. Buiten het zendgebied is er ook sterke interesse van Laakdal (RTV Kempen). Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen : Er is interesse van een aantal Limburgse grensgemeenten (Lommel, Tessenderlo, Beringen) in nieuws van RTV Kempen. Interesse in nieuws van homogene regio s: Balen heeft interesse in zowel regio Turnhout als regio Limburg. Landen, Zoutleeuw, Linter, Kortenaken & Geetbets hebben interesse in zowel regio Leuven als regio Limburg. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 19

20 Interesse in nieuws van TV Limburg Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 20

21 Interesse van zendgebied TV Limburg in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 21

22 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 22

23 Aanbevelingen voor het zendgebied van TV Limburg Gemeenten met een sterke interesse in 2 zendgebieden: Huidig Omroep Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n Geetbets Kortenaken ROB TV TV Limburg Landen Linter Zoutleeuw Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 23

24 RTV Kempen heeft in het algemeen een homogeen gebied wat betreft nieuwsbehoeften. Toch hebben een aantal gemeenten een voorkeur voor een ander zendgebied. Enkele andere gemeenten hebben sterke interesse in meerdere regionale televisieomroepen waaronder RTV Kempen.

25 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur Zowel de studie naar de invloedssferen van steden (Van Hecke, KUL, 1998) als de studie naar homogene regio s obv mobiele telefonie (Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat de Kempen (Turnhout en omgeving) een homogeen gebied vormen. De exacte grenzen van het gebied verschillen wel tussen de studies. Interesse in nieuws van RTV Kempen: Binnen het zendgebied is er minder interesse van Herenthout & Grobbendonk en Herselt & Hulshout. Buiten het zendgebied is er sterke interesse van Heist op den Berg (RTV Mechelen). Maar niet significant sterker dan interesse in hun huidig zendgebied. Er is ook interesse van Tessenderlo, maar kleiner dan in nieuws van TV Limburg. Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen: Bijna alle gemeenten van het zendgebied RTV Kempen vertonen interesse in nieuws van ATV. Deze interesse is zeer sterk voor Herenthout & Grobbendonk, zelfs sterker dan interesse voor het eigen zendgebied RTV Kempen. Verder hebben Herselt & Hulshout sterke interesse in nieuws van ROB TV, zelfs sterker dan interesse voor het eigen zendgebied RTV Kempen. De respons van deze gemeenten is wel te laag om eenduidige uitspraken te doen. Interesse in nieuws van homogene regio s: Brecht, Zoersel, Malle (alle huidig ATV) hebben zowel interesse in regio Antwerpen als regio Turnhout. Herenthout & Grobbendonk verkiezen nieuws uit regio Antwerpen boven regio Turnhout. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 25

26 Interesse in nieuws van RTV Kempen Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 26

27 Interesse van zendgebied RTV Kempen in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 27

28 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 28

29 Aanbevelingen voor het zendgebied van RTV Kempen Gemeenten met een voorkeur voor een ander zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n RTV Kempen ATV Grobbendonk Herenthout Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 29

30 Aanbevelingen voor het zendgebied van RTV Kempen Gemeenten met een sterke interesse in 2 zendgebieden: Huidig Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n ATV RTV Kempen RTV Kempen ROB TV Brecht Malle Zoersel Herselt Hulshout RTV Mechelen RTV Kempen Heist-op-den-Berg Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 30

31 RTV Mechelen heeft in het algemeen een homogeen gebied wat betreft nieuwsbehoeften. Toch hebben een aantal gemeenten een voorkeur voor een ander zendgebied. Enkele andere gemeenten hebben een sterke interesse in meerdere regionale televisieomroepen waaronder RTV Mechelen. Dit geldt ook voor gemeenten buiten het huidige zendgebied van RTV Mechelen.

32 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur De studie naar de invloedssferen van steden (Van Hecke, KUL, 1998) toont aan dat de regio Mechelen een homogeen gebied vormt. Binnen de mobiele telefoniezones (Blondel e.a., UCL, 2010) vormen regio Mechelen en regio Leuven eenzelfde homogeen gebied. Interesse in nieuws van RTV Mechelen: Binnen het zendgebied is de interesse zeer laag voor Puurs & Sint Amands, Lier, Berlaar & Nijlen. Buiten het zendgebied is er interesse van Ring TV grensgemeenten (Londerzeel, Kapelle op den Bos, Zemst) en van ROB TV grensgemeenten (Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek) en van ATV grensgemeenten (Boom, Kontich). Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen : Verschillende gemeenten hebben interesse in nieuws van ATV. Dit is zeer sterk voor Puurs, Sint Amands, Lier, Berlaar & Nijlen. Deze is zelfs sterker dan interesse voor het eigen zendgebied RTV Mechelen. Heist op den Berg heeft dan weer sterke interesse in RTV Kempen (maar ook in RTV Mechelen). Interesse in nieuws van homogene regio s: Bornem, Puurs, Sint Amands, Lier, Berlaar & Nijlen verkiezen nieuws uit regio Antwerpen boven regio Mechelen. Londerzeel, Kapelle op den Bos en Zemst (Ring TV ) hebben ook interesse in nieuws uit de regio Mechelen. Voor de laatste 2 is deze zelfs sterker dan voor regio Brussel. Boortmeerbeek & Keerbergen (ROB TV) hebben zowel interesse in nieuws van regio Leuven als van regio Mechelen. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 32

33 Interesse in nieuws van RTV Mechelen: Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 33

34 Interesse van zendgebied RTV Mechelen in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 34

35 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 35

36 Aanbevelingen voor het zendgebied van RTV Mechelen Gemeenten met een voorkeur voor een ander zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n RTV Mechelen Ring TV ATV RTV Mechelen Berlaar Bornem Lier Nijlen Puurs Sint-Amands Kapelle-op-den- Bos Zemst Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 36

37 Aanbevelingen voor het zendgebied van RTV Mechelen Gemeenten met een sterke interesse in 2 zendgebieden: Huidig Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n RTV Mechelen RTV Kempen Heist-op-den-Berg ROB TV RTV Mechelen Boortmeerbeek Keerbergen Gemeente met een sterke interesse in een bestaand zendgebied en een nieuw nieuwsgebied: Huidig Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n Ring TV RTV Mechelen & nieuwsgebied Brussel Londerzeel Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 37

38 ROB TV heeft in het algemeen een homogeen gebied wat betreft nieuwsbehoeften. Toch hebben meerdere gemeenten, binnen en buiten het zendgebied, een sterke interesse in meerdere regionale televisieomroepen waaronder ROB TV.

39 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur De studie naar de invloedssferen van steden (Van Hecke, KUL, 1998) toont aan dat de regio Leuven een homogeen gebied vormt. Binnen de mobiele telefoniezones (Blondel e.a., UCL, 2010) vormen regio Mechelen en regio Leuven eenzelfde homogeen gebied. Interesse in nieuws van ROB TV: Binnen het zendgebied is de interesse minder sterk voor een aantal gemeenten richting Brussel (Kortenberg, Bertem, Huldenberg & Boortmeerbeek) en Diest. Buiten het zendgebied is de interesse minder sterk van Ring TV grensgemeenten Zaventem en Kampenhout en van RTV Kempen grensgemeenten (Herselt & Hulshout). Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen : Er is sterke interesse van een aantal grensgemeenten met provincie Limburg (Landen, Zoutleeuw, Linter, Kortenaken & Geetbets), in TV Limburg. Toch is deze interesse voor nieuws van TVL niet sterker dan deze voor ROB TV. Er is interesse van Kortenberg, Tervuren, & Huldenberg in Ring TV, maar niet sterker dan in ROB TV. Er is ook interesse van een aantal grensgemeenten (Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek) in RTV Mechelen. Interesse in nieuws van homogene regio s: Kampenhout verkiest nieuws uit Regio Leuven boven nieuws uit andere regio s. Landen, Zoutleeuw, Linter, Kortenaken & Geetbets hebben interesse in zowel regio Leuven als regio Limburg. Boortmeerbeek & Keerbergen hebben interesse in nieuws uit 2 stedelijke regio s (Leuven en Mechelen). Voor Zaventem zijn dit regio Brussel en regio Leuven. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 39

40 Interesse in nieuws van ROB TV Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 40

41 Interesse van zendgebied ROB TV in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 41

42 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 42

43 Aanbevelingen voor het zendgebied van ROB TV Gemeente met een voorkeur voor een ander zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n Ring TV ROB TV Kampenhout Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 43

44 Aanbevelingen voor het zendgebied van ROB TV Gemeenten met een sterke interesse in 2 zendgebieden: Huidig Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n Geetbets Kortenaken ROB TV TV Limburg Landen Linter Zoutleeuw ROB TV RTV Kempen RTV Mechelen ROB TV Boortmeerbeek Keerbergen Herselt Hulshout Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 44

45 TV Oost heeft geen homogeen gebied wat betreft nieuwsbehoeften. Het huidige zendgebied bestaat uit 2 homogene nieuwsgebieden. Deze nieuwe indeling heeft ook een impact op de zendgebieden van andere regionale televisieomroepen.

46 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur Beide studies (Van Hecke, KUL, 1998 & Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat het huidige zendgebied van TV Oost eigenlijk uit 2 homogene gebieden bestaat: Sint-Niklaas en omgeving en Aalst en omgeving. De grenzen van beide gebieden binnen beide studies verschillen wel sterk. Interesse in nieuws van TV Oost: Binnen het zendgebied is er voor vele gemeenten een minder sterke en zelfs lage interesse voor het nieuws van TV Oost. Ook buiten het zendgebied is er weinig interesse voor nieuws van TV Oost. Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen : Verschillende gemeenten vertonen dan weer (sterke) interesse in nieuws van andere regionale televisieomroepen: voornamelijk ATV (Beveren en Kruibeke) en AVS (verschillende gemeenten). Daarnaast is er vanuit verschillende gemeenten interesse voor TV Brussel, Ring TV of RTV Mechelen. Interesse in nieuws van homogene regio s: Op basis van de interesses in nieuws van bepaalde homogene regio s, kan het zendgebied van TV Oost onderverdeeld worden in 2 grote homogene regio s: regio Sint-Niklaas en regio Aalst. Deze gebieden vertonen een grotere homogeniteit dan het zendgebied van TV Oost. Het homogene gebied regio Aalst bestaat dan uit 15 gemeenten (zie kaart). 3 gemeenten hebben zowel interesse in Regio Aalst, als in regio Gent: Wetteren, Wichelen & Lede. Het homogene gebied regio Sint-Niklaas bestaat uit 8 gemeenten + 3 gemeenten met een interesse in nieuws uit ook andere homogene regio s (Lokeren, Beveren en Kruibeke). Moerbeke (huidig AVS) verkiest nieuws uit de regio Sint- Niklaas boven nieuws uit de regio Gent. Deze indeling heeft invloed op andere zendgebieden en homogene regio s. Zo hebben bepaalde gemeenten uit het huidige TV Oost een voorkeur voor het zendgebied van AVS / regio Gent: Zottegem, Herzele, Sint Lievens Houtem, Laarne, Berlare, Zele. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 46

47 Interesse in nieuws van TV Oost Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 47

48 Interesse van zendgebied TV Oost in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 48

49 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 49

50 Aanbevelingen voor het zendgebied van TV Oost Gemeenten met een voorkeur voor een nieuw nieuwsgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n TV Oost TV Oost nieuwsgebied Aalst nieuwsgebied Sint-Niklaas Aalst Buggenhout Denderleeuw Erpe-Mere Geraardsbergen Haaltert Lebbeke Ninove Dendermonde Hamme Sint-Gilles-Waas Sint-Niklaas Temse Stekene Waasmunster Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 50

51 Aanbevelingen voor het zendgebied van TV Oost Gemeenten met een voorkeur voor een ander bestaand zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n TV Oost AVS Berlare Herzele Laarne St-Lievens- Houtem Zele Zottegem Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 51

52 Aanbevelingen voor het zendgebied van TV Oost Gemeenten met een sterke interesse in een bestaand zendgebied en een nieuw nieuwsgebied: Huidig Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n TV Oost AVS & nieuwsgebied Aalst ATV & nieuwsgebied Sint-Niklaas Lede Wetteren Wichelen Beveren Kruibeke AVS & nieuwsgebied Sint-Niklaas Lokeren Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 52

53 Ondanks een minder sterke interesse in nieuws van AVS, is er wel een homogeen gebied wat betreft nieuwsbehoeften. Deze nieuwsbehoeften betreffen de regio Gent en het gebied is groter dan het huidige zendgebied van AVS.

54 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur Beide studies (Van Hecke, KUL, 1998 & Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat Gent en omgeving een homogeen gebied is dat zich uitstrekt over een groot stuk van Oost-Vlaanderen tot zelfs een aantal gemeenten van West- Vlaanderen. De grenzen van het gebied binnen beide studies verschillen wel sterk. Interesse in nieuws van AVS: De interesse in nieuws van AVS vanuit het zendgebied is in het algemeen toch minder sterk. Er is interesse van verschillende gemeenten uit het zendgebied van TV Oost. Ook een aantal West-Vlaamse grensgemeenten vertonen interesse in het nieuws van AVS: Tielt en Ruislede Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen : Verschillende gemeenten vertonen dan weer interesse in nieuws van andere regionale televisieomroepen: Zulte, Kluisbergen, Maldegem en Knesselare & Moerbeke. Interesse in nieuws van homogene regio s: Zoals eerder besproken onder TV Oost, hebben verschillende gemeenten uit het zendgebied van TV Oost een voorkeur voor het zendgebied van AVS/ regio Gent: Zottegem, Herzele, Sint Lievens Houtem, Laarne, Berlare, Zele. 3 gemeenten hebben zowel interesse in Regio Aalst, als regio Gent: Wetteren, Wichelen & Lede. Lokeren heeft zowel een voorkeur voor nieuws uit regio Gent als de regio Sint-Niklaas. De gemeenten Zulte & Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) en Tielt & Ruislede (West-Vlaanderen) hebben zowel een voorkeur voor nieuws uit de regio Gent als uit de Regio Kortrijk/Roeselare. Moerbeke (Huidig AVS) verkiest nieuws uit de regio Sint-Niklaas boven regio Gent. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 54

55 Interesse in nieuws van AVS Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 55

56 Interesse van zendgebied AVS in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 56

57 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 57

58 Aanbevelingen voor het zendgebied van AVS Gemeenten met een voorkeur voor een ander bestaand zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n TV Oost AVS Berlare Herzele Laarne St-Lievens-Houtem Zele Zottegem Gemeente met een voorkeur voor een nieuw nieuwsgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n AVS nieuwsgebied Sint-Niklaas Moerbeke Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 58

59 Aanbevelingen voor het zendgebied van AVS Gemeenten met een sterke interesse in een bestaand zendgebied en een nieuw nieuwsgebied: Huidig Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n TV Oost AVS & nieuwsgebied Aalst AVS & nieuwsgebied Sint-Niklaas Lede Wetteren Wichelen Lokeren Gemeenten met een sterke interesse in 2 bestaande zendgebieden: Huidig Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n WTV AVS AVS WTV Ruiselede Tielt Kluisbergen Zulte Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 59

60 Ring TV heeft geen homogeen gebied wat betreft nieuwsbehoeften. Meer homogeniteit ontstaat er wanneer er rekening gehouden wordt met de nieuwsbehoeften voor specifieke stedelijke invloedssferen: voornamelijk de regio Brussel, regio Mechelen en regio Aalst.

61 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur Beide studies (Van Hecke, KUL, 1998 & Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat regio Brussel, het zendgebied van TV Brussel en vele gemeenten van Ring TV omvat. De grenzen van het gebied binnen beide studies verschillen wel sterk. Interesse in nieuws van Ring TV: Binnen het zendgebied is de interesse minder sterk voor een aantal gemeenten richting Oost-Vlaanderen (Bever, Galmaarden, Gooik, Roosdaal & Liedekerke) en een aantal gemeenten richting Mechelen (Zemst, Kapelle op Den Bos, Kampenhout). Buiten het zendgebied is er interesse van een aantal TV Oost grensgemeenten, een aantal ROB TV grensgemeenten (Kortenberg, Tervuren, & Huldenberg ) en van Brussel. Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen: Er is een zeer sterke interesse van een aantal gemeenten in TV Brussel: Dilbeek, Sint-Pieters Leeuw, Zaventem, Beersel. Andere gemeenten binnen het zendgebied Ring TV vertonen ook interesse in TV Brussel en ROB TV (Zaventem en Kampenhout). Verder is er interesse van de gemeenten Londerzeel, Kapelle op den Bos, Zemst in RTV Mechelen. Interesse in nieuws van homogene regio s: De gemeenten binnen het zendgebied van Ring TV kunnen ondergebracht worden binnen 3 homogene gebieden op basis van interesses in nieuws voor bepaalde stedelijke regio s Regio Brussel: 22 gemeenten uit het huidige zendgebied (zie kaart) Asse vertoont zowel interesse in regio Aalst als regio Brussel. Zaventem vertoont zowel interesse in regio Brussel als regio Leuven. Regio Aalst: Volgende gemeenten uit Vlaams Brabant vertonen een sterkere interesse in nieuws uit regio Aalst dan in nieuws uit regio Brussel: Bever, Galmaarden, Gooik, Roosdaal, Liedekerke, Afligem & Opwijk. Asse vertoont zowel interesse in regio Aalst als regio Brussel. Regio Mechelen: Londerzeel, Kapelle op den Bos en Zemst hebben ook interesse in nieuws uit de regio Mechelen. Kampenhout verkiest nieuws uit regio Leuven Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 61

62 Interesse in nieuws van Ring TV Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 62

63 Interesse van zendgebied Ring TV in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 63

64 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 64

65 Aanbevelingen voor het zendgebied van Ring TV Gemeenten met een voorkeur voor een nieuw nieuwsgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n Ring TV nieuwsgebied Brussel Asse Beersel Dilbeek Drogenbos Grimbergen Halle Herne Hoeilaart Kraainem Lennik Linkebeek Machelen Meise Merchtem Overijse Pepingen Sint-Genesius-Rode Sint-Pieters-Leeuw Steenokkerzeel Ternat Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 65

66 Aanbevelingen voor het zendgebied van Ring TV Gemeenten met een voorkeur voor een nieuw nieuwsgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n Vilvoorde nieuwsgebied Brussel Wemmel Wezembeek-Oppem Zaventem Affligem Ring TV Bever Galmaarden nieuwsgebied Aalst Gooik Liedekerke Opwijk Roosdaal Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 66

67 Aanbevelingen voor het zendgebied van Ring TV Gemeenten met een voorkeur voor een ander bestaand zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n Ring TV RTV Mechelen Kapelle-op-den-Bos Zemst ROB TV Kampenhout Gemeenten met een sterke interesse in een bestaand zendgebied en een nieuw nieuwsgebied: Huidig Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n Ring TV RTV Mechelen & nieuwsgebied Brussel Londerzeel Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 67

68 Het zendgebied van TV Brussel en een aantal gemeenten uit het zendgebied van Ring TV vormen één homogeen gebied wat nieuwsbehoeften betreft.

69 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur Beide studies (Van Hecke, KUL, 1998 & Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat regio Brussel, het zendgebied van TV Brussel en vele gemeenten van Ring TV omvat. De grenzen van het gebied binnen beide studies verschillen wel sterk. Interesse in nieuws van TV Brussel: Binnen het zendgebied is er sterke interesse in nieuws van TV Brussel. Er is ook zeer sterke interesse van een aantal gemeenten uit het zendgebied Ring TV (Dilbeek, Sint-Pieters Leeuw, Zaventem, Beersel). Andere gemeenten binnen het zendgebied Ring TV vertonen ook interesse in TV Brussel. Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen: Er is interesse van het zendgebied in nieuws van Ring TV Interesse in nieuws van homogene regio s: Brussel heeft net als een aantal gemeenten uit het huidige zendgebied van Ring TV (zie kaart) een sterke voorkeur voor nieuws uit de regio Brussel. Asse vertoont zowel interesse in regio Aalst als regio Brussel. Zaventem vertoont zowel interesse in regio Brussel als regio Leuven. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 69

70 Interesse in nieuws van TV Brussel Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 70

71 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 71

72 Het zendgebied van ATV is homogeen wat betreft nieuwsbehoeften. Bovendien zijn een aantal gemeenten buiten het zendgebied sterk gericht op de stad Antwerpen.

73 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Wetenschappelijke literatuur Beide studies (Van Hecke, KUL, 1998 & Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat regio Antwerpen een homogeen gebied is dat niet alleen provincie Antwerpen maar ook een aantal gemeenten binnen Oost-Vlaanderen omvat. De grenzen van het gebied binnen beide studies verschillen wel sterk. Interesse in nieuws van ATV: Binnen het zendgebied is er in vele gemeenten een minder sterke interesse in nieuws van ATV. Er is ook (sterke) interesse van veel gemeenten uit het zendgebied RTV Kempen. Herenthout & Grobbendonk hebben meer interesse in nieuws van ATV dan van RTV Kempen. Ook Puurs, Sint Amands, Lier, Berlaar & Nijlen (RTV Mechelen) hebben meer interesse voor ATV dan voor de RTV Mechelen. Er is ook (sterke) interesse van gemeenten uit het zendgebied TV Oost voor nieuws van ATV: vooral van Beveren en Kruibeke is deze interesse sterk. Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen: In het algemeen is er een lage interesse in nieuws van andere regionale televisieomroepen (Uitzondering Brecht). Interesse in nieuws van homogene regio s: Een aantal gemeenten binnen het zendgebied ATV hebben zowel voorkeur voor nieuws uit de regio Antwerpen als de regio Turnhout: Brecht, Malle & Zoersel. Boom verkiest zowel nieuws uit regio Antwerpen, als uit regio Mechelen. Verschillende gemeenten uit het zendgebied RTV Kempen of RTV Mechelen verkiezen nieuws uit regio Antwerpen boven hun bestaand zendgebied. Bornem, Puurs, Sint Amands, Lier, Berlaar & Nijlen verkiezen nieuws uit regio Antwerpen boven regio Mechelen. Herenthout & Grobbendonk verkiezen nieuws uit regio Antwerpen boven regio Turnhout. Beveren en Kruibeke hebben zowel interesse in nieuws uit regio Sint-Niklaas als uit regio Antwerpen. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 73

74 Interesse in nieuws van ATV Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 74

75 Interesse van zendgebied ATV in nieuws van een andere regionale televisieomroep Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 75

76 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 76

77 Aanbevelingen voor het zendgebied van ATV Gemeenten met een voorkeur voor een ander zendgebied: Huidig Omroep Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Voorkeur voor nieuws uit andere regio Analyse RTO n RTV Kempen Grobbendonk Herenthout RTV Mechelen ATV Berlaar Bornem Lier Nijlen Puurs Sint-Amands Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 77

78 Aanbevelingen voor het zendgebied van ATV Gemeenten met een sterke interesse in een bestaand zendgebied en een nieuw nieuwsgebied: Huidig Nieuw Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Weinig Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n TV Oost ATV & nieuwsgebied Sint- Niklaas Beveren Kruibeke Gemeenten met een sterke interesse in 2 zendgebieden: Huidig Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n ATV RTV Kempen Brecht Malle Zoersel Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 78

79 Zowel Focus TV als WTV vertonen homogene nieuwsgebieden. Verschillende West-Vlaamse gemeenten hebben interesse in nieuws uit beide zendgebieden.

80 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek Focus TV Wetenschappelijke literatuur Beide studies (Van Hecke, KUL, 1998 & Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat West-Vlaanderen 2 onderscheiden homogene regio s omvat: regio Brugge-Oostende en de regio Kortrijk-Roeselare. Interesse in nieuws van Focus TV: Binnen het zendgebied is er sterke interesse in nieuws van Focus TV. Er is ook (sterke) interesse van veel gemeenten uit het zendgebied WTV en van een aantal Oost Vlaamse gemeenten (Zulte, Kluisbergen, Maldegem en Knesselare). Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen: Er is vooral interesse van het zendgebied in nieuws van WTV. Interesse in nieuws van homogene regio s: Een aantal gemeenten binnen het zendgebied Focus TV hebben zowel voorkeur voor nieuws uit de regio Brugge- Oostende als voor nieuws uit de regio's Kortrijk-Roeselare: Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst, Diksmuide, Kortemark en Torhout. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 80

81 Samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek - WTV Wetenschappelijke literatuur Beide studies (Van Hecke, KUL, 1998 & Blondel e.a., UCL, 2010) tonen aan dat West-Vlaanderen 2 onderscheiden homogene regio s omvat: regio Brugge-Oostende en regio Kortrijk-Roeselare. Interesse in nieuws van WTV: Binnen het zendgebied is er sterke interesse in nieuws van WTV. Er is ook (sterke) interesse van veel gemeenten uit het zendgebied Focus TV en van een aantal Oost Vlaamse gemeenten (Zulte, Kluisbergen, Maldegem en Knesselare). Interesse van het zendgebied in nieuws van andere regionale televisieomroepen: Er is vooral interesse van het zendgebied in nieuws van Focus TV. Tielt en Ruislede vertonen interesse in het nieuws van AVS. Interesse in nieuws van homogene regio s: Verschillende gemeenten binnen het zendgebied WTV hebben zowel voorkeur voor nieuws uit de regio Brugge- Oostende als voor nieuws uit de regio's Kortrijk-Roeselare (zie Kaart). De gemeenten Zulte & Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) en Tielt & Ruislede (West-Vlaanderen) hebben zowel een voorkeur voor nieuws uit de regio Gent als uit de Regio Kortrijk/Roeselare. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 81

82 Interesse in nieuws van focus TV Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 82

83 Interesse in nieuws van WTV Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 83

84 Homogene regio s op basis van interesse in nieuws uit een bepaalde regio Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 84

85 Aanbevelingen voor het zendgebied van WTV & Focus TV Gemeenten met een sterke interesse in 2 zendgebieden: Huidig Omroep Tweede Betrokken gemeenten Regionaal Stedelijk Invloedssfeer Regio obv mobiele telefonie Sterke Interesse in eigen RTO Sterke interesse in andere RTO Interesse voor nieuws uit beide regio's Analyse RTO n WTV Focus TV WTV AVS Focus TV WTV AVS WTV Hooglede Wingene Alveringem Diksmuide Houthulst Kortemark Lo-Reninge Torhout Ruiselede Tielt Kluisbergen Zulte Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 85

86 Voorstel voor indeling in homogene nieuwsgebieden

87 Voorstel voor indeling in homogene nieuwsgebieden We hebben diverse bronnen (wetenschappelijk onderzoek, eigen online onderzoek, de inzichten van de regionale televisieomroepen, footprints van andere media) geraadpleegd om de huidige indeling in zendgebieden te analyseren of ze voldoende homogene nieuwsgebieden vormen. Hierbij doen we ook aanbevelingen om de huidige indeling in zendgebieden, op basis van bestuurlijke arrondissementen, aan te passen. Deze nieuwe homogene nieuwsgebieden (zie verder) vertonen een grote mate van overeenkomst met de huidige indeling, maar toch zijn er ook ook een aantal belangrijke verschillen. Ten eerste zijn er zendgebieden (TV Oost, Ring TV) die onvoldoende homogene nieuwsgebieden vormen en daardoor beter worden opgesplitst (TV Oost) of samengevoegd met een ander zendgebied (Ring TV en TV Brussel). Verder zijn er een aantal gemeenten die meer interesse hebben in het nieuws van een ander zendgebied en gemeenten op de grens tussen 2 zendgebieden die interesse hebben in het nieuws van 2 regionale televisieomroepen. De provinciegrenzen worden in deze nieuwe indeling in grote mate gerespecteerd, enkel voor Vlaams Brabant en voor een aantal grensgemeenten blijken de provinciegrenzen niet samen te vallen met de grenzen tussen homogene nieuwsgebieden. Deze hertekening in meer homogene nieuwsgebieden zal voor de regionale televisieomroepen (zeker degenen die geen homogeen verzorgingsgebied hebben) mogelijkheden creëren om de kijkers beter te bedienen. Het belangrijkste uitgangspunt om homogene gebieden te bepalen is de gerichtheid van een gebied op een bepaalde centrale (regionale of groot-) stad. Ieder homogeen gebied binnen de nieuwe indeling heeft dan ook een dergelijke centrumstad die net de verbindende factor is van het gebied. Het gebied is niet alleen op vlak van ontspanning, socioculturele activiteiten, gezondheid, administratie, sport of gastronomie maar ook op vlak van nieuwsbehoeften gericht op deze centrumstad. In Limburg maar ook in West-Vlaanderen, merken we bovendien dat de provincie een sterke verbindende factor is. Het spreek dan ook vanzelf dat de selectie van nieuwsitems door de nieuwsredacties veel meer rekening zou moeten houden met deze verbindende factoren. Deze nieuwsitems zijn immers relevant voor het totale zendgebied. Adviesopdracht verzorgingsgebied regionale televisieomroeporganisaties 29/05/2013 pagina 87

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 ETTERBEEK Brussel (19 gemeenten) 1050 ELSENE Brussel (19

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN Bijlage 1: Indeling in 16 vervoerregio s met een lijst van bijhorende gemeenten (Er dient nog rekening gehouden te worden met de vrijwillige gemeentefusies) NIS-code Gemeente Vervoerregio (16) 23044 LIEDEKERKE

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente.

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente. Situatie op: 04/08/2011 Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem

Nadere informatie

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen)

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde

Nadere informatie

Vlaanderen (308) Antwerpen (70)

Vlaanderen (308) Antwerpen (70) Het totaal aantal Het aantal ingetrokken (art. 32bis van het decreet) Het aantal klachten over oneigenlijk Het aantal sancties voor oneigenlijk Het aantal van de daaraan verbonden Antwerpen (70) 85 263

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Gemeentelijk Cultuurbeleid 2014 (Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP01) Aalst 146 671,85 Aalter 78 109,00 Aarschot 87 966,26 Aartselaar 85 323,99

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 2.254 286,93 230,00 Collectief woongebouw GESLOTEN 34 292,24 241,00 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2009 (status: uitbetaald) 2009 (status: uitbetaald) AALST 774 571,09 13 237,45 AALTER 162 532,58 4 085,33 AARSCHOT 223 831,74 0,00 AARTSELAAR 96 011,70 2 412,88 AFFLIGEM 82 283,01

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2010 (status: uitbetaald) 2010 (status: uitbetaald) AALST 782 445,32 13 342,37 AALTER 165 754,30 4 117,55 AARSCHOT 226 935,42 0,00 AARTSELAAR 96 979,55 2 407,64 AFFLIGEM 83 891,46

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Streekbeleid - Projecten Het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER CLUSTER Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel begijnendijk Begijnendijk Bekkevoort

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen Sociale huurwoningen gemeente BSO (deelobjectief huur) nulmeting huur aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel SVK in huur op 1/11/2016 aandeel

Nadere informatie

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst Vervoers Jaar Criterium NISCODE gemeente gebied project Project Startdatum Basismobiliteit 42026 WICHELEN Aalst 2003 Wetteren- Laarne -Wichelen 1/jul/03 169,42

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering HUUR KOOP KAVELS Provincie postcode gemeente deelobjectief huur nulmeting huur aandeel SHM huur gerealiseerd op 31/12/2015 aandeel SVK huur op 1/11/2015 aandeel lok. bestuur huur gerealiseerd aandeel VWF

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen Selecteer de beginletter van de gemeente die u zoekt. A - B - D - E - G - H - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V W - Z A Gemeente: Anzegem Gemeente: Ardooie Gemeente: Asse B Gemeente: Beersel Gemeente:

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de Art. 53. De administratie geeft een overzicht per gemeente van de gegevens over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op basis van de statistieken die door de gemeenten

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten Vlaams-Brabant (Arrondissement Asse-Halle Halle-Vilvoorde) Analyse e van de resultaten 1. Inleiding De gestelde vragen Bent U een inwoner van Vlaams-Brabant (Asse-Halle-Vilvoorde)? (filtervraag) Waar ben

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 Beschrijving van de situatie Gezien de uitzonderlijke hoge temperaturen in de maand maart 2017 waren tal van fruitbomen, wijnstokken

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Publicatie : 2013-11-14 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken 4 NOVEMBER 2013. - Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere BERICHT België: een mega-agglomeratie en veel kleinere Op 1 januari 2011, de referentiedatum van de Census in België, bedroeg het totale aantal agglomeraties 20.768. Een "agglomeratie", ook "lokaliteit"

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 5 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 3 IVM 9840 DE PINTE 10 367 3 IVM 9800 DEINZE 30 667 7 IVM 9900 EEKLO 20 561 5 IVM 9940

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 10 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 10 IVM 9840 DE PINTE 10 367 10 IVM 9800 DEINZE 30 667 10 IVM 9900 EEKLO 20 561 10 IVM

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst Antw erpen 254 662 291 4 10 0 0 15 0 29 44 14.207 Aartselaar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 510.610 Antw erpen 59 187 212 0 0 0 0 3 0 10 18 12.956 Arendonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 Baarle-Hertog 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Het stijgende aanbod van winkels, een constant bestedingsvolume, de opmars van de e- commerce en de kleine koopvlucht zorgen voor deze leegstand.

Het stijgende aanbod van winkels, een constant bestedingsvolume, de opmars van de e- commerce en de kleine koopvlucht zorgen voor deze leegstand. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 355 van LYDIA PEETERS datum: 12 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Leegstand winkelruimtes en leegstandsbelasting - Stand

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2013-2014 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

55520 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

55520 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 55520 MONITEUR BELGE 09.05.2017 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2017/11765] 21 APRIL 2017. Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk-

Nadere informatie

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad VR 2017 2402 DOC.0187/7BIS d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad 1. Provincie Vlaams-Brabant Het ontwerp Vlaams frequentieplan

Nadere informatie

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016)

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) De bron van deze gegevens is Fedasil. Het betreft de capaciteit op 31 oktober 2016, die bedroeg voor Vlaanderen en Brussel op dat moment

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2011-2012 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie