presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE"

Transcriptie

1 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt

2 2

3 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep René Dinklo 4 Schema vieringen 5 Overweging 1 e Kerstdag Anneke Grunder 6 Tijd van Leven Anneke Grunder 7 Interview penningmeester(s) Ludo Hendrickx 8 Verslag Techn. Commissie G. Huis in t Veld 9 Dominicaans erfgoed in beeld Fr. v.d. Heijdt 10 Zin in n gedicht? Jan Groot 11 Advent & Kerstimpressies 12 Bonte Papen no. 7 Kees Brakkee 13 Gebedsbijeenkomst in de moskee Baptiste Tuin 14/15 Nieuws van de 60 + groep 16 In de Kiekerd, fotoverslag 17 Kindernevendienst C Louis van den Berg 18 Parochie-avond op Anneke Grunder 19 Cursussen 20 Jeugdpagina 21 Activiteiten Thomashuis 22 Vrijwilligersdag 23 advertenties 24 advertenties 25 Gezegend door niemand Ludovic 26 Aanplakzuil, nieuwtjes en weetjes 27 Familieberichten en colofon 28 3 VAN DE REDACTIE 2011 Terugblikken en vooruitkijken. Dat hoort bij deze tijd van het jaar. Hoe verder we in januari vorderen, hoe méér wij alleen nog vooruitkijken. Hebt u al plannen? Hoe klein ook? Ik hoop het voor u. Ook in dit nummer van het Presenteerblad terugblikken en vooruitzien. Terugblik? Louis van de Berg bespreekt het werken voor de groep Kindernevendienst C. En daar is het afgelopen jaar echt wat gebeurd. Geweldig als je het zo op een rij ziet. Indrukwekkend was de interreligieuze gebedsbijeenkomst voor Baptiste Tuin. Wayne Dieleman (een joodse lezer te Zwolle) denkt naar aanleiding van deze dienst na over de vraag of joden die willen, wel terug kúnnen naar Israel. René Dinklo bespreekt voor u vanuit de stuurgroep wat er gebeurd is in onze gemeenschap. Op het draaipunt van 2010/2011? Piet Neeft, de afgetreden penningmeester van de Stuurgroep en zijn opvolger Jan Pieter Verhoef komen aan het woord in het interview. Ze spreken over de afgelopen en komende financiële tijd voor het rectoraat. Het nieuwe jaar biedt ons tijd van leven. Anneke Grunder spreekt vanuit haar kerstboodschap over de vraag Wat is dat: tijd van leven..? Met een God die onder Zijn mensen wil wonen, die aan het licht komt in die ene mens Jesjoe, Jezus! God bevrijdt betekent zijn naam. Vooruitblik? Plannen zijn er vele voor het jaar En uit diverse hoeken: - voor een parochieavond (A. Grunder) - vanuit het Thomashuis en de Dominicanenkerk (Anja Slagter) - voor de groep 60 + (Femy Veldhuis). Vaste rubrieken? Gelukkig wel! Kees Brakkee vertelt verder over de Bonte Papen. Mariëlle Norp geeft een pagina aan voor de jeugd. Jan Groot overdenkt het natuurgeweld van 2010 ver weg en in ons eigen land. De twee gedichten uit een bundel van R. Vroegindeweij die hij aangeeft bieden een mogelijkheid voor een moment van bezinning. Het woord is immers water geworden. Namens de mensen van de redactie wens ik u een speciaal jaar toe. Een jaar waarin u aandachtig kunt leven. Rustig(er), want weet: de langzame ziet meer. Ludo Hendrickx

4 VAN DE STUURGROEP Op het moment van schrijven is het jaar 2011 net een week oud. De kerststal met alle beelden worden weer voor een klein jaar opgeborgen en de kerstbomen en de kerstversiering in de kerk worden afgevoerd na dienst te hebben gedaan in de kersttijd. Met het opruimen van de kerstspullen lijkt de winter ook te zijn opgeborgen, maar we zullen zien of koning winter nog terugkeert. Een wintersbeeld levert een mooi plaatje op, maar voor de ouderen onder ons ook een huisarrest want buiten kan het levensgevaarlijk zijn. Bovendien heeft het werk aan het dak van de kerk de nodige weken stilgelegen. Dit betekent ook dat de oplevering van dit werk navenant langer op zich laat wachten, maar het moet wel heel gek lopen als met Pasen nog steigers bij de kerk staan. Met dit nieuwe jaar hebben we een nieuwe penningmeester gekregen in de persoon van Jan Pieter Verhoef. Piet Neeft zal nog medewerking verlenen aan de jaarrekening Volgens mij wordt dat minstens zijn dertiende jaarrekening. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange getrouwe en betrokken inzet. Piet die zelf graag hoge bergen beklimt in zijn vrije tijd, heeft in de afgelopen jaren de nodige financiële hobbels succesvol genomen. Ook wist hij vaak fondsen aan te spreken om daarmee specifieke kosten te kunnen dekken. De financiële situatie van het rectoraat is redelijk gezond en dat willen we graag zo houden. Als u dit leest heeft u al het verzoek gehad om ook dit jaar weer deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans. En u weet het: het rectoraat is volledig afhankelijk van uw giften voor de exploitatie en kosten hebben nu eenmaal de neiging om te stijgen. Alvast hartelijk dank voor uw gift en/of toezegging! In het nieuwe jaar is het pastorale team versterkt met Corinne van Nistelrooij. Ze was hier al werkzaam samen met Ineke Slinger als vrijwillige kracht in het pastoraat. Nu haar afstuderen in de theologie bijna een feit is, wil ze uiteraard beroepshalve werkzaam zijn in het pastoraat. Dit hebben we kunnen realiseren omdat Anneke Grunder iets minder is gaan werken en ondergetekende een behoorlijk stuk minder. Op vrijdagavond 18 februari zal zij in een plechtige vesperdienst in aanwezigheid van onze diocesane vicaris Ronald Cornelissen formeel aan de geloofsgemeenschap worden gepresenteerd. Inmiddels heeft ze een werkkamer gekregen op de eerste verdieping naast het rectoraatskantoor. Met het verdedigen van haar eindscriptie en met haar werk hier als pastoraal werker wensen we haar veel succes toe. In ieder geval hebben we in haar alle vertrouwen. De nieuwe situatie betekent dat Anneke Grunder, Corinne van Nistelrooij en ondergetekende gezamenlijk een formatie invullen van bijna 1,6 fte. Binnen het pastoresteam is er door de overstap van Corinne wel een vacature ontstaan voor een vrijwillig medewerker in het pastoraat. We zijn met name op zoek naar iemand die bereid is om een aantal malen per jaar een uitvaartdienst te verzorgen. Het rectoraat is en blijft volop in ontwikkeling ook in het jaar Dat dit jaar voor ons allen een gezegend jaar mag zijn. Met een hartelijke groet René Dinklo o.p. namens de stuurgroep van het rectoraat In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de geloofsgemeenschap waar u deel van uitmaakt de dragende kracht is van het rectoraat. Niet alleen door uw financiële inbreng, maar ook door de honderden vrijwilligers die actief zijn want een geloofsgemeenschap is bij uitstek een vrijwilligersorganisatie. Het is daarom goed om met een zekere regelmaat iets extra s te organiseren voor onze vrijwilligers. Op zaterdagmiddag 26 februari hebben we een speciale vrijwilligersmiddag. Natuurlijk hopen we op een goede opkomst en een verbindend en inspirerend samenzijn. 4

5 SCHEMA VAN VIERINGEN zaterdag 12 februari uur Woord en Tafel Cantores Voorganger: Ineke Slinger zondag 13 februari uur Eucharistie met groeizegen Aquinokoor Voorganger René Dinklo o.p. weekend 19/20 februari zaterdag uur en zondag uur Cantores Viering van Woord en Tafel Thomaskoor Voorganger: Corinne van Nistelrooij weekend 26/27 februari zaterdag uur en zondag uur Cantores Eucharistie Thomaskoor Voorganger: René Dinklo o.p. zaterdag 5 maart uur Eucharistie Cantores Voorganger: Wijbe Fransen zondag 6 maart uur Jong en Oud Aquinokoor Voorganger: Corinne van Nistelrooij 40dagentijd woensdag 9 maart uur Aswoensdag Dominicuskoor Voorgangers: René Dinklo o.p. en Anneke Grunder o.p. weekend 12/13 maart zaterdag uur en zondag uur Cantores Viering van Woord en Tafel Thomaskoor Voorganger: Anneke Grunder o.p. weekend 19/20 maart zaterdag uur en zondag uur Cantores Eucharistie Aquinokoor Voorganger: René Dinklo o.p. weekend 26/27 maart zaterdag uur en zondag uur Cantores Viering van Woord en Tafel Thomaskoor Voorganger: Baptiste Tuin o.p. weekend 2/3 april zaterdag uur en zondag uur Cantores Eucharistie Aquinokoor Voorganger: Jozef Essing o.p. weekend 9/10 april zaterdag uur en zondag uur Cantores Viering van Woord en Tafel Thomaskoor Voorganger: Jan Groot 5

6 OVERWEGING uitgesproken bij de dienst op 1 e Kerstdag Het evangelie: Johannes 1, 1-4 en Kort zijn onze dagen en koud. Voor sommige mensen onder ons is persoonlijke pijn voelbaar. Economische en politieke gebeurtenissen lijken ongrijpbaar voor ons, kleine mensen in de grote wereld. Zo is het nu, zo was het toen, in die dagen in Bethlehem. Door dat donker heen breekt deze morgen het licht van een krachtige tegengeschiedenis: onontkoombaar, niet te stuiten, zoals een kind geboren wordt! Een lied van hoop is het: de lezingen van Johannes! Een ballade over God die onder zijn mensen wil wonen, die aan het licht komt in die ene mens wiens geboorte wij vieren: Jesjoe, Jezus! God bevrijdt betekent zijn naam. Een naam die beide liederen samenvat tot een krachtige ouverture van deze kerstmorgen tot een veelbelovend begin van leven, adem van God in een kind! Wie is die mens die ons al eeuwenlang tot zingen brengt? Vooral een mens die leeft met de traditie van zijn volk, met de boeken van Mozes en de profeten: het Woord van God, dat ons tot leven strekt. Een mens die, daaruit levend, zegt: In den beginne, in oorsprong was de mens niet wat we nu zijn: eigenbelang, ontrouw, wraak over en weer, dood. In beginsel was en is er eenvoud, vriendschap, liefde, leven. Hij leeft dat beginsel, hij vertrouwt op dat beginsel tot in de dood. Levend onder de mensen wordt hij zo voor Johannes de personificatie van dat Woord van Godswege, Gods gestalte in een mens van vlees en bloed. Zijn zoon in levende lijve. Wie is die mens die zo leeft met God? Vooral een mens die leeft met en voor de mensen. Hij hoort bij iedereen. Hij schrijft niemand bij voorbaat af. Hij is vrij voor wie hij tegenkomt. Hij verovert mensen door de onbevangenheid waarmee hij ze tegemoet komt. Hij zegt: het is voor jou dat koninkrijk van God, voor jou met al je tobben, met al je prestige, als je tenminste arm wilt worden, uit wilt breken uit het schema van hebben en houden, die krampachtige manier van leven, als een kind, opnieuw geboren. Zo werkt hij helend voor mensen gevangen in zichzelf, voor hen die het niet meer zien zitten, blind voor nieuwe kansen. Licht in hun donker is hij, weg ten leven. Hij roept ieder op zijn pad op tot die weg: De weg van leven: een menselijke wereld voor iedereen. Licht van de Wereld wordt hij! Levend licht! Heeft hij dan geen tegenstanders? Jawel, zeker, want wie lichtdrager is brengt ook het donker aan het licht: - wereldheersers van alle tijden die leven voor hun eigen eer en status, toen en nu - en de religieuze scherpslijpers die de letter van het voorschrift belangrijker vinden dan de taal van het hart. Ook onze kerk heeft daar soms deel aan. Dan brengt ze Gods Woord terug tot instructie, die mensen verwondt en Gods liefde vergeet. Dat donker heeft zijn Licht niet ontvangen. En ja, zo iets is van alle tijden. Maar voor dat donker is hij niet gezwicht. Dat duister heeft hem niet kleingekregen, toen niet, nu niet En wie is hij voor ons? Hij heeft zijn naam ons voorgeleefd: Jesjoe, Jezus, God bevrijdt. Hij heeft - net als de Eeuwige - geloofd in mensen! Hij zegt: jij bent het licht van de wereld! Licht in het donker, dat harten verwarmt! Vertrouw op dat licht, op je eigen warmte. Het zal opgaan waar jij de naaste wordt van je medemens, waar jij je niet laat inpalmen door plichtpleging en schone schijn. Waar jij de ander doet zoals je wilt dat hij jou doet. Waar jij je toevertrouwt aan de ander, onbevangen als een kind. Dan breekt Gods woord zich baan in jou. Levensadem die onze harten voedt, die ons doorgloeit en op doet staan, de nacht voorbij. Zijn naam, als een kind, een nieuwe dag in ons begonnen. Anneke Grunder 6

7 TIJD VAN LEVEN. Nu ik dit artikel schrijf is het 29 december. Als u het leest is het 29 januari of later. Daartussenin de overgang van het ene decennium naar het andere. We lieten 2010 achter ons en stapten de tiener jaren van de eenentwintigste eeuw binnen. We vierden die overgang soms met de opluchting een moeilijk jaar achter ons te mogen laten en uit te zien op een jaar dat als een onbeschreven blad voor ons ligt. We vierden die overgang in het besef dat ons opnieuw tijd van leven is gegeven. Een nieuw jaar dat voor ons ligt. Dat is kennelijk niet vanzelfsprekend. Het is iets om dankbaar voor te zijn: tijd van leven ons gegeven om met velen brood en ademtocht te delen. Wat is dat: tijd van leven..? Natuurlijk allereerst ons lijfelijke bestaan in de tijd. Zonder dat gegeven kunnen we niet leven. Maar dat bestaan is doods als het niet gevuld is met betekenis, met zin. Echt leven is zinvol leven, is leven waarin geven en ontvangen aan de orde zijn, waarin voldoening en vreugde beide een waardige plaats hebben. Nee, dat zit niet in grote dingen, maar in die paar woorden, dat kleine gebaar, die blik van verstandhouding. Soms zelfs midden in het verdriet. Leven ons gegeven? We roepen onszelf niet in het leven. We worden in het leven geroepen bij onze geboorte. Maar ook daarna, telkens weer opnieuw: door onze ouders, door mensen die ons lief zijn. Ze laten ons niet vallen, ze houden ons vast, ook als het soms niet zo goed of zelfs echt fout gaat. Zo is het ook met onze God: de bijbel zegt dat beeldend: Hij blaast de mens zijn levensadem in de neus: ruach levensadem, geestkracht ons door de Levende gegeven om te leven geestdriftig en inspirerend. Een cadeau om te koesteren. Om met velen te delen Het leven koesteren, nee, niet om vast te houden als een parel opgeborgen in een kluis. Niet angstig vasthoudend, maar open delend wat je hebt en wie je bent: Godsgeschenk voor velen. Delen brood en ademtocht Delen wat je hebt, heel concreet je brood, je goed, dat wat je voedt. Delen ook wat je kracht geeft en inspireert, wat je op adem doet komen, wat je tot leven brengt. Wie dat voor zichzelf wil houden verkrampt en vereenzaamt, maar laat het leven los. Wie aan dit bestaan verloren, nieuw begin heeft afgezworen, wie het houdt bij wat hij heeft sterven zal hij ongeleefd. Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen. Wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij honderdvoud. Ik wens u allen een vruchtbaar jaar toe. Anneke Grunder Dat kan zo eenzaam maken en ja opnieuw - zo doods. Koesteren, ja, om er zorgvuldig mee om te gaan, als een kans om van het leven iets moois te maken. 7

8 ALS JE HET MAAR WEL NET ZO GOED DOET ALS PIET! Een dubbelinterview met de gaande en de komende geldman. Na 15 jaar stopt Piet Neeft als penningmeester van het rectoraat. Zijn werk komt nu in handen van Jan Pieter Verhoef. Hij is zich al enige tijd aan het inwerken als lid van de stuurgroep met de speciale taak: financiën. Even voorstellen: Piet komt uit Beverwijk. Hij was penningmeester van verschillende clubs. Door zijn werk is hij met zijn vrouw in Zwolle verzeild geraakt. 15 jaar geleden nam hij de taak van penningmeester van het rectoraat op zich. Inzicht in financiën is zijn sterke kant. Jan Pieter is opgeleid in Den Haag bij de jezuïeten. In het zakenleven heeft hij bij verschillende bedrijven leidinggevende functies vervuld in binnen- en buitenland. Hij voelt zich bekwaam op het gebied van financiën en organisatie. Met zijn vrouw runt hij een vertaalbureau. Al jaren kennen de twee mannen elkaar. Ze hebben o.a. samengewerkt in de Interparochiële charitatieve werkgroep IPCI. Toen al hebben ze waardering voor elkaar gekregen. Voor Piet is het een goed gevoel dat zijn werk in handen van Jan Pieter komt. Beiden zeggen ze dat ze traditioneel katholiek zijn. Ze zochten met hun gezinnen een nieuwe inspirerende plek om te kerken. Omdat ze zich in Zwolle in andere parochies niet thuis voelden, kwamen ze bij het rectoraat terecht. En bij de dominicanen vonden we de echte katholieke sfeer. Piet illustreert het met de volgende ervaring. Toen ik eens in een kerk de kerstviering bijwoonde, verwelkomde de plaatselijke pastor de volle kerk met vele mensen die hij anders nooit zag met de woorden: Ik snap niet wat jullie komen doen. Toen wij enige tijd later voor het eerst met de kerst in het rectoraat kwamen, heette Theo Ribberink ons welkom met de woorden: Fijn dat jullie er allemaal zijn! Nou, dat bedoel ik dus. Wat houdt je taak in, Piet? Het gaat om het uitvoeren en verbeteren van het financiële beleid. Een keer per jaar neem ik op het priesterkoor de microfoon ter hand om de mensen warm te maken voor de actie Kerkbalans. Elke maand schrijf ik een stukje voor het Presenteerblad. Lid zijn van de stuurgroep hoort er ook bij. Toen ik begon was er altijd een financieel tekort. Nu hebben we steeds een sluitende begroting. Dat komt vooral omdat zo vele mensen meedoen met de actie Kerkbalans. Dat moet ook want anders redden we het niet. Ik vind het jammer dat er toch nog wel 8 of 9 % van de kerkmensen niets betaalt. Dat snap ik niet. Het is net als met een voetbalclub. Daar betaal je toch ook contributie voor?! Het gaat erom dàt je wat betaalt. Sommige mensen geven 3,- per jaar. Andere mensen betalen 30,- of 300,-. Elke bijdrage is welkom. En de lijfrenteregel loopt nu ook. Gelukkig. Vraag aan Jan Pieter: Ga je, nu je de taak van Piet overneemt, veel veranderen? Eigenlijk hoeft dat niet. Ik zal wel kijken of ik dingen efficiënter kan opzetten. Ik ben goed thuis in de computerwereld. Het moet zo gemakkelijk mogelijk. Van Piet heb ik al 21 ordners gekregen. En het kost me ook behoorlijk wat tijd heb ik begrepen. Ik zoek zo mijn eigen weg wel. Als je penningmeester bent, dan draai je ook mee in de stuurgroep. Hoe gaat dat? Hou je je mond als het over niet-geldzaken gaat? Kan ik me niet voorstellen. Piet: In het begin wel. Je moet er eerst in thuisraken, maar op een gegeven moment ging het bijvoorbeeld over de liturgie en ik was het er niet mee eens. Ik zei toen: Ja, je kunt wel zoiets bedenken, maar wat vinden de mensen in de kerk ervan? Zo deed ik het steeds. Nadenken over hoe de mensen in de kerk het zouden vinden. Ik houd dan de visie in mijn achterhoofd die ik voor mezelf heb geformuleerd: Mensen verschillen. Parochianen hebben verschillende wensen. Vrijwilligers hebben eigen talenten. Wij geloven dat parochianen en vrijwilligers zich in het Dominicaanse moeten herkennen. Onze activiteiten moeten aan hun wensen tegemoetkomen. Jan Pieter: Ik zal me in het begin vooral richten op dingen waar ik sterk in ben: geld en organisatie. Maar als lid van de stuurgroep ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor veel andere zaken. 8

9 Piet: Als stuurgroeplid heb ik het altijd jammer gevonden dat er uit de parochianen niet veel reactie komt. Het zou mooi zijn als we op een parochieavond bij elkaar komen met zijn allen en dat de mensen dan allerlei vragen kunnen stellen over het geld, over het beleid, over liturgische dingen, enz.. Je moet namelijk dienstbaar blijven en ik weet ook niet alles zelf. In contact met parochianen komen er dan dingen boven die mensen bezig houden. Natuurlijk is het wel zo dat vanuit de geledingen en werkgroepen het een en ander te horen is, maar of de mensen in de kerk er dan ook zo overdenken.? En nu de toekomst. Jan Pieter: Voor mij is het een eer dat ik gevraagd werd voor de taak. Iemand die het hoorde zei meteen: Als je het maar wel net zo goed doet als Piet! In vol vertrouwen neem ik de taak van Piet over. Hij heeft het goed gedaan. En jij, Piet? Ik blijf bezig met geld, want ik word de penningmeester van de Stichting Dominicanenklooster. Een hele eer. Bij dat werk word ik geholpen. Het zal wat minder tijd van me vragen. Maar ik heb er wel zin in. LH: Piet heeft veel en knap werk voor het rectoraat verricht. Bedankt. Volgens mij komen de financiën bij Jan Pieter in goede handen. Ludo Hendrickx WAT DEED DE TECHNISCHE COMMISSIE IN 2010? Het jaar 2010 was voor ons weer een jaar waarin veel gebeurd is. We begonnen met het opruimen van de kerstgrot en het ontmantelen van de pilaren in de kerk. Begin dat jaar kregen we een nieuwe geluidinstallatie met een nieuwe vorm van kerktelefoon. Dit gaf nogal wat aanloopproblemen. Volmaakt en ideaal zal het geluid in onze kerk wel niet worden maar de meeste mensen ervaren de nieuwe installatie toch als een grote verbetering. In de sacristie hebben we een antiek kastje geplaatst voor het opbergen van de microfoons. Ook aan de verlichting hebben we gewerkt. Een klein gedeelte bij de kerkingangen en kapel wacht nog op afhandeling. De organist kreeg een extra oog erbij door een videoverbinding met de dirigent. Hij kan nu over het koor heen kijken. De kandelaars boven de gordijnen bij de afscheiding tussen kerk en koorgedeelte zijn vastgezet. De mozaïekvloer in het koorgedeelte, waar een grote scheur in zat, is hersteld. Alle verhogingen voor de 4 altaren zijn weer in oude glorie hersteld. De oude versleten vloerkleden zijn naar de container verhuisd en de mooie houten vloeren met inlegwerk is gelakt. Ook zijn de zandstenen figuren aan de voorzijde van deze altaren helemaal schoongemaakt en de letters weer in goudkleur geschilderd. Ook is er een nieuw kazuifelstandaard gemaakt, die in de sacristie is geplaatst. Enkele gasstralers zijn gerepareerd en de noodverlichting is elke maand gecontroleerd. Ter beveiliging is er een nieuwe rolpoort geplaatst voor de achteringang. Hiervoor hebben wij de voedings- en besturingskabels aangelegd. Begin december liet de verwarming van de kerk het afweten. Wij hebben de monteurs begeleid, maar goed opgelost is het nog niet. Dit wordt nog vervolgd. Daarnaast hebben we verschillende hand- en spandiensten voor kerk, klooster en de zusters Dominicanessen verricht. U ziet wel er is altijd werk aan de winkel in onze kerk en wij kunnen nog wel technische vrijwilligers gebruiken. Kom eens kijken en meld je aan bij onze parochie-coördinator Marijke de Jong. Wij wensen u nog een goed 2011 en wij hopen ook dit jaar kerk en klooster weer van dienst te kunnen zijn. De TC : Ad, Bert, Hans, Hein, Gerard H, Gerard S, Mattie 9

10 DOMINICAANS ERFGOED IN BEELD Hierbij nog een aflevering van foto s van Dominicaans erfgoed. Met dank aan de inzend(st)er plaatsen wij onderstaand een selectie. We houden ons aanbevolen voor foto s van personen, kerken en kloosters die een Dominicaanse achtergrond hebben. Sighisoara (Roemenië) Vorig jaar september hebben wij een prachtige rondreis door Roemenië gemaakt. De Kloosterkerk Hierbij kwamen we ook in Sighisoara (Schassburg op z n Duits) en brachten een bezoek aan de bovenstad die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. De Saksen nl. maakten van deze, op een rotsuitloper gelegen, stad een welvarend handelscentrum, beschermd door een stadsmuur met 16 torens van verschillende vorm, rond, vierkant of zeshoekig. In deze vesting staat een voormalige, aan de H. Maria toegewijde Dominicanenkerk, de Biserica Manastririi Dominicane, die sinds de Reformatie in gebruik is als Duitse Evangelisch-Lutherse Kerk. De kerk werd gerestaureerd in de 15e eeuw en weer na de grote brand van De laatste reparaties werden gedaan in 1894 en De kerk bevat waardevolle objecten zoals een bronzen front daterend uit 1440, een stenen deurframe gesneden in 1570 in de Transylvaanse Renaissancestijl en een verzameling oosterse tapijten in de17e eeuw gedoneerd door handelaren. Het orgel is gebouwd in 1680 in barokstijl door dezelfde kunstenaars die het altaar gesneden en geschilderd hebben, de beeldhouwer Johannes West en de pelgrim schilder Jeremias Stranovius. De 64 meter hoge Stundturm Sighisoara is verder bekend vanwege het feit, dat Vlad Tepes hier is geboren, de bloeddorstige held van het verzet tegen de Ottomanen. Zijn geboortehuis is nu een trekpleister. Hij kreeg de bijnaam Dracul (draak of duivel). De Ierse schrijver Bram Stoker werd door hem geïnspireerd tot de schepping van de legendarische graaf Dracula. Frans van der Heijdt 10

11 ZIN IN EEN GEDICHT?! In 2010 waren er twee grote voorbeelden van natuurgeweld, waar heel veel slachtoffers bij vielen: Haïti en Pakistan. Telkens weer brengen de media verbijsterende beelden van waar ook ter wereld. In februari 1953, bijna 60 jaar geleden, werd ons land getroffen door de watersnoodramp. De twee onderstaande gedichten komen van een Rotterdamse dichter, die als jonge jongen ooggetuige was. Uit de reeks: Toen de dijken braken, nr. 2: Het woord was water geworden een woest kolkende zee zocht de diepten van de polders vulde de putten en wellen en trassen in de slapende huizen en hoeven steeg in dorp en gehuchten drong in de stallen waar het vrezende vee aan halsters en touwen rukte muren stortten in, zolders en balken raakten los van hun ankers, dreven met mannen, vrouwen en kinderen als wankele platbodems naar grijpbare strohalmen en takken die als bedrieglijk reddende handen omhoogstaken uit de ontzaglijk ziedende vloed die de aarde overspoelde. nr. 3: De jongen wachtte op de dingen die komen zouden. Zijn vader zette de kachel op tafel, zijn moeder bracht huisraad naar boven. Toen begon het wachten. Het wachten op het water. Het kwam als een groot grijs monster dat zich breed uitrolde over het bouwterrein over het braakland naar het huis waar hij woonde. Hij hoorde de kelder vollopen, de deuren kraakten het monster steeg hoger en hoger, kwam de trap op. Hij was bang. Zijn vader mat hoe hoog het kwam. Rien Vroegindeweij (Middelharnis 1944) uit: Gemengde berichten (Amsterdam 2006) Jan Groot 11

12 Advent & Kerst

13 C B O N T E P A P E N Een geschiedenis in vogelvlucht ( aflevering 7) luny Abdijen als die van Cluny doken overal in Europa op en kregen veel aanwas. Op zijn hoogtepunt telde Cluny zo n duizend monniken. De abten werden net als sommige bisschoppen gevraagd door koningen en pausen voor diplomatieke missies. Er waren grote geleerden onder hen en hun medebroeders: landbouwdeskundigen, geneesheren, bouwmeesters, schrijvers, theologen. Zulke abdijen waren in hun levensbehoeften van niemand afhankelijk: zij hadden landerijen, moes- en kruidentuinen, vee, een eigen molen, voorraadschuren en ook horigen die met de monniken meest op het land samenwerkten. In Cluny, waar de abdij in de Franse Revolutie zwaar werd gehavend, kan men dat nog zien. Als men de snelweg naar Lyon neemt, bij Tournus, waar een schitterende Romaanse kerk staat, naar het westen afslaat, richting Taizé, bereikt men, afzakkend naar het zuiden, Cluny. Nog kan men aan de restanten zien welk een rijkdom daar in het vruchtbare Bourgondië door vroomheid gestuurde werklust werd opgebouwd. V erzet Na ruim anderhalve eeuw kwam er een reactie, niet alleen gericht tegen de rijke kloosters en de levenswijze van de monniken, maar ook tegen de overdadige liturgie die er gebruikelijk was. Zo trok zekere Bruno van Keulen (± ) zich in 1084 terug in een verlaten dal van de berggroep La Chartreuse, ten noorden van Grenoble. Het klooster dat hij er stichtte op de grondslag van de Regel van Benedictus, bestond uit kleine huisjes rond een hoofdgebouw. De monniken leefden er als de vroegere woestijn-kluizenaars. Zij beoefenden een strenge ascese, onderhielden een altijddurend stilzwijgen en maakten zich verdienstelijk door het afschrijven van boeken. Zo ontstond de orde van de kartuizers. Een abt van het klooster te Molesmes (in de buurt van Langres, Frankrijk) verliet in 1098 met 21 volgelingen deze abdij om in Cîteaux, een woeste streek ten zuiden van Dijon, een klooster te stichten waar de Regel van Benedictus in al haar gestrengheid zou worden onderhouden. Handenarbeid werd in ere hersteld en zielzorg werd niet uitgeoefend. Eenvoud was wat de klok sloeg: soberheid in de kerkgebouwen, eenvoud in de kerksieraden, in de eredienst, in de kleding. De monniken droegen de grijze kleding van de lekenbroeders. Vandaar hun bijnaam: schiere monniken, terwijl de naam cisterciënzers teruggaat op de Latijnse naam voor Cîteaux: Cistercium. Het beroemdste lid van deze orde werd de heilige Bernardus van Clairveaux ( ), theoloog, kerkleraar en dichter. Vandaar zijn bijnaam: doctor mellifluus, honingvloeiende doctor. Hij schreef honderden brieven en preken en een twaalftal tractaten. W ereldheren Al vóór de tijd van de vroege Middeleeuwen bestonden er lijsten van dienstdoende geestelijken van een bepaalde kerk. Weer later werden er regels voor deze priesters opgesteld. Voor zowel lijst als voor regel gebruikt het Latijn het woord canon. Dergelijke geestelijken heten dan ook canonici oftewel kanunniken. De groep als geheel werd en wordt aangeduid met kapittel. Veel kapittels van grote kerken leefden sinds 816 volgens de Regel van Aken, maar daarin kwam de klad. Op den duur werden velen gegrepen door de boven beschreven hervormingstendens. De heilige bisschop Augustinus van Hippo, zielzorger bij uitstek, werd het grote voorbeeld. Voor de kanunniken die hervorming voorstonden, kwamen er regels, geënt op voorschriften, preken en regels van hun grote voorganger. Het gemeenschappelijk leven werd ingevoerd en het persoonlijk bezit afgeschaft. Aldus kwam er een onderscheid tussen reguliere kanunniken, zij die volgens een regel leefden, en seculiere kanunniken, wereldlijke kanunniken, zij die op zichzelf leefden en over eigen vermogen bleven beschikken. Toen tegen het einde van de elfde eeuw een strengere regel werd gepropageerd, leidde dat tot talrijke stichtingen van reguliere kanunniken, ook wel Augustijner Koorheren geheten. Onze Thomas van Kempen (1379/ ) hoorde daartoe. Norbertus (1080/ ), zoon van Heribert, heer van Gennep, was kanunnik te Xanten en leidde een werelds leven tot hij zich in 1115 bekeerde, zich tot priester liet wijden en als boeteprediker rond begon te trekken. In 1120/1121 stichtte hij in het dal van Prémontré in de buurt van Laon, Frankrijk, een nieuwe orde van reguliere kanunniken. Hijzelf ging door met zijn boetepreken. Tenslotte werd hij aartsbisschop van Maagdenburg De ordeleden gaan door het leven als norbertijnen, premonstratenzers en witheren. Dat laatste wegens hun kledij. Intussen zijn wij in de geschiedenis van het kloosterleven dicht genaderd tot de opkomst van de zogenoemde bedelorden. Maar daarover een volgende keer K ees Brakkee o.p 13

14 INTERRELIGIEUZE GEBEDSBIJEENKOMST IN DE GULZAR-E-MEDINA-MOSKEE COMPASSIE ALS KOMPAS Maar liefst honderdveertig mensen kwamen op zondagavond 2 januari naar de jaarlijkse interreligieuze gebedsbijeenkomst om vrede en zegen over het nieuwe jaar, deze keer in de Gulzar-e-Medina moskee van Surinaamse moslims. Het thema 'Compassie als Kompas' werd uitgewerkt met lezingen uit de Tenach, het Nieuwe Testament en uit Hadith (commentaar bij Koran). Deze gebedsbijeenkomst vanuit de joodse, de christelijke en de moslimtraditie wordt ieder jaar georganiseerd door SLAG (Samen Leven Anders Geloven) op de eerste zondag van het jaar. Beurtelings wordt gastvrijheid verleend door de synagoge, een kerk of een moskee. COMPASSIE In deze tijd van politieke verharding en toenemend wij-zij denken is gekozen voor het thema: Compassie of Barmhartigheid, een kernwaarde in de heilige boeken van de joodse, christelijke en islam tradities. Compassie is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar. Dat is ook de gedachte van het handvest van Compassie, uitgegeven in november 2010 door een aantal vooraanstaande religieuze wereldleiders. Tijdens de gebedsbijeenkomst zong een klein kinderkoor van de Gulzar-e-Medina gemeenschap liederen in het Nederlands op zangerige Moslim-melodieën. De opbrengst van de collecte was voor de bouw van de Ulu-moskee van de Turkse medebroeders en -zusters. Na de dienst was er koffie en thee en konden de bezoekers elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen. Baptiste Tuin. Dit initiatief trok ook aandacht van buiten de Zwolse regio; in een artikel in het Nederlands Dagblad schreef Wayne Dieleman uit Zwolle het volgende: Terugkeren naar Israël, maar niet vanwege discriminatie. Joden moeten niet vanwege antisemitisme naar Israël emigreren. Er is wel een Bijbelse reden om terug te keren naar Israël. Maar messiasbelijdende joden die dat willen, zijn er niet welkom. Geen Nederlandstalig boek dat in 2010 uitkwam, heeft zoveel stof doen opwaaien als Het verval, Joden in een stuurloos Nederland van dr. Manfred Gerstenfeld. Eén citaat sprong er uit: Dat van VVD-coryfee Frits Bolkestein: Bewuste joden moeten zich realiseren dat er voor hen geen toekomst is in Nederland. Het lijkt de wereld op z n kop. Autochtone Nederlanders die zouden moeten vluchten omdat ze bedreigd worden door nieuwe Nederlanders, die hier de afgelopen decennia een gastvrij thuis hebben gevonden. Daarom vermoed ik dat Gerstenfeld het omslag van zijn boek met daarop een typisch Hollands landschap met grazende koeien bewust ondersteboven heeft laten afdrukken. De inmiddels beruchte uitspraak van Bolkestein was voer voor journalisten, opiniepeilers, politici en ga zomaar door. Lang heb ik nagedacht of ik mij in deze discussie zou moeten mengen, maar na een opmerkelijk initiatief in Zwolle heb ik besloten te schrijven. In de plaatselijke krant stond vorige week een klein berichtje met als kop Interreligieuze gebedsdienst in moskee. Ik werd gegrepen door de titel en las verder: Christenen, moslims en joden bidden om vrede. Al jaren bidden gelovigen in Zwolle om vrede waarbij beurtelings de moskee, de synagoge of de kerk als gastheer optreedt 14

15 Afgelopen zondag werd de dienst gehouden. Ze was georganiseerd door SLAG (Samen Leven, Anders Geloven). In de Gulzar-e-Medina moskee, het gebedshuis voor de Surinaamse en Marokkaanse islamitische Zwollenaren. Samen met een aantal joodse vrienden bezocht ik de dienst. We hadden bewust onze keppeltjes opgedaan. Het was mijn eerste bezoek aan een moskee. Tijdens de zoektocht naar mijn Joodse identiteit en mijn vermoorde familie die de afgelopen twee jaren van mijn leven in beslag nam, werd ik persoonlijk geconfronteerd met de gevolgen van het antisemitisme en discriminatie. Het was ineens heel dichtbij gekomen. Het viel mij op dat de joodse bezoekers aan deze gebedsdienst van respectabele leeftijd waren. Sommigen hadden de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt. En dan toch zo n ruim begrip kunnen opbrengen voor onze multiculturele samenleving met veel goede en slechte dingen. Ze gaven die avond een duidelijk statement af: niet een hele groep veroordelen om wat een enkeling uitspookt. De samenkomst stond in het teken van compassie. Mededogen zou de grond van iedere religieuze en ethische traditie moeten zijn. Na de dienst dronken we samen koffie. Een forse Surinaamse man ging naast mij zitten. Tijdens ons gesprek hadden we het over de uitlatingen van VVD er Bolkestein. Die zitten me al een tijdje hoog en ik vroeg dan ook: Vindt u dat de joden niet meer veilig zijn in ons land en dus maar naar Israël moeten emigreren? De man schudde zijn hoofd en merkte op: Dat doe ik toch ook niet! Ik keek de man vragend aan. Hij zag dat ik zijn opmerking niet helemaal kon plaatsen en lachte: Ik ben namelijk ook joods. En daarmee had ook ik de pijnlijke vergissing begaan de man als moslim te stigmatiseren. En is dat nu juist niet de oorzaak van discriminatie en onbegrip: gebrek aan compassie? Dat maakte deze avond tot zo n mooi initiatief dat landelijk opvolging zou moeten krijgen. Toch zal ik de laatste zijn die zegt dat discriminatie in ons land wel meevalt. Het moet hard worden aangepakt en dan niet alleen het antisemitisme, maar iedere vorm van discriminatie. Nog even dat vertrek van de joden naar Israël. Moeten wij als kerkgangers dat niet vanuit een politiek, maar vanuit een Bijbels licht zien? Ik denk het wel. Wij, en dan niet alleen gelovige joden, maar ook christenen, hebben immers een Goddelijke opdracht om naar Israël terug te keren. De profeet Ezechiël sprak er al van: Ik zal u, dat zijn de Joden, uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen (Ezechiël 36:24). En zo zijn er nog tal van teksten in de Bijbel te vinden die over deze opdracht gaan. En hier wringt voor mij de schoen! Er zijn gelovigen die juist vanuit Bijbels perspectief naar Israël willen emigreren, maar niet mogen! De messiasbelijdende joden in Nederland en daarbuiten. Zij worden steeds in een hoek gedreven. Voor de christelijke kerk zijn ze te joods en voor de joodse gemeenschap zijn ze te christelijk. Ik pleit dan ook voor een verbreding van het Israëlische immigratiebeleid voor alle joden. Dat zou pas Bijbels zijn. Auteur: Wayne Dieleman (joodse lezer te Zwolle) 15

16 Programma 60+ bijeenkomsten februari 2011 t/m juni 2011 (in het klooster van uur, tenzij anders vermeld ) +++ DINSDAG 15 februari 2011 gaan we samen met Ineke Slinger praten over gelukkig oud worden. WOENSDAG 16 maart 2011 Tibetaans Boeddhisme door Margriet van Kampen d.m.v. diapresentatie. DONDERDAG 14 april 2011 komt pater Kees Brakkee praten over de dominicanen (spiritualiteit). DINSDAG 17 mei Viering die nog wordt ingevuld. WOENSDAG 15 juni Fietstocht naar Lourdes door pater Jozef Essing. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig, kosten zijn Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep: Mw. F.Veldhuis , Mw. J.van Damme ; Mw. G.Heijnen

17 Het voorstellen van de kinderen die de Groeizegen op 13 februari gaan ontvangen K I IN DE K E R D 16 De groep 60 + genoot van een heerlijke kerstlunch. Tijdens de adventsperiode werden zelfgemaakte kerstkaarten verkocht (voor een goed doel) Reinilda vertelde met passie over het Guatemala project De wensboom trok veel belangstellenden Gerard van de Belt is al 27 jaar collectant Kerk en klooster in de steigers. De deurcollecte is nog steeds voor behoud en onderhoud van dit prachtige gebouw 17

18 KINDERNEVENDIENST C Op het moment van schrijven is het nieuwe jaar nog maar net begonnen en mogen we terugkijken op een mooi en goed jaar voor de kindernevendienst C. We zijn al weer ruim 3 jaar bezig om op elke zondag een kindernevendienst te verzorgen. Uitzonderingen zijn er wanneer er een viering is van Jong en Oud en bij de eerste communie en het vormsel en ja natuurlijk in bepaalde vakanties, maar dat is allemaal aangegeven achter in de kerk bij de uitgang aan de tuinzijde. Nu we al weer drie jaar bezig zijn hebben we geconcludeerd dat we niet meer terug kunnen naar één keer in de veertien dagen. Dus we blijven gewoon doorgaan. Wat hebben we nog meer gedaan in Een van de grote projecten die we verzorgd hebben in samenwerking met de Kindernevendienst-B was het organiseren van een grote regionale avond voor de medewerkers van de gezinsvieringen en de kindernevendiensten van alle parochies in het voormalig Dekenaat Salland. Deze avond werd in februari gehouden en er was voldoende belangstelling, maar de weergoden zaten ons tegen (heel veel sneeuw en ijs) en veel van de mensen die zich hadden opgegeven moesten helaas verstek laten gaan. We hebben toen besloten om het dit jaar nog een keer te organiseren en op 2 februari 2011 hopen we weer veel mensen uit de regio te ontmoeten die samen met ons van gedachten gaan wisselen over het organiseren van gezinsvieringen en kindernevendiensten. Een ander mooi hoogtepunt was dat we ons net als de groep van kindernevendienst B hebben gepresenteerd aan de parochie op zondag 7 november Er was toen na de viering de gelegenheid om te kijken wat wij doen en hoe wij de kindernevendienst invullen op een zondag. Het doel was dat wij nieuwe mensen konden rekruteren voor onze werkgroepen. Dit is met name van belang om te zorgen dat wij in de toekomst door kunnen gaan. We zullen dit best nog wel 18

19 vaker doen want zowel bij de kindernevendienst-b als de C groep blijft er altijd weer behoefte aan nieuwe aanwas. Verder hebben we het afgelopen jaar met de kinderen in de C groep elke week een viering gehouden en dat hebben we met eigen thema s gedaan, deze zijn in de voorgaande presenteerbladen aan de orde gekomen. Na het vorige presenteerblad hebben wij in de Advent de verhalen behandeld over Koning Salomo. We zijn samen op zoek gegaan naar De eerste adventszondag is Salomo koning geworden en deed hij een wens. Bij ons allemaal is bekend dat hij om wijsheid heeft gebeden en niet om rijkdom of macht. De tweede zondag sprak onze koning Salomo recht en om het goed en mooi uit te beelden was de koning aanwezig met zwaard. De derde adventszondag bouwde koning Salomo een huis voor God en op de laatste zondag van de advent kwam de koningin van Sheba op bezoek. Mooie verhalen en op al deze zondagen werd het verhaal gestopt op het moment dat koning Salomo zijn uitspraken zou doen en zijn wens naar buiten kwam. Op dat moment werd aan de kinderen gevraagd wat zij zouden doen wanneer ze koning Salomo waren. Hier kwamen weer heel verrassende zaken naar voren. Na de advent hebben we tot in het nieuwe jaar geen kindernevendiensten meer gehad. Wel hebben diverse mensen van de kindernevendienst en crèche meegewerkt aan de Jong- en Oudviering op kerstavond. Zo zie je maar weer dat de groepen elkaar toch wel goed weten te vinden in onze parochie. In het nieuwe jaar volgen we in het begin de verhalen die ook in de kerk gebruikt worden en later zullen we het vervolg gaan plannen. Op dit moment zijn die verhalen nog niet bekend, maar op die manier heb ik mooi weer wat te schrijven in het volgende Presenteerblad. Louis van den Berg PAROCHIEAVOND MAANDAG 4 APRIL Op 4 april vindt er weer een parochieavond plaats waarvoor u allen hartelijk bent uitgenodigd. Die avond zal onze aandacht vooral uitgaan naar de thema s die mensen tussen de 25 en 45 jaar belangrijk vinden in hun leven en hun geloof. Onze gast van die avond is Annemiek de Jong van Campen Annemiek hoort qua leeftijd tot de genoemde leeftijdsgroep. Ze is theoloog en catecheet. Ze is gepromoveerd op de vraag hoe mensen kennis in voeren in de christelijke traditie. Ze heeft ervaring als pastoraal werker en kent het parochiële leven goed. We moeten de avond nog verder vormgeven. Het thema is: Verlangen, voor nu en later. Ook u kunt daar met uw komst een belangrijke bijdrage aan leveren: allereerst mensen tussen de 25 en 45 jaar, maar ook u die deze leeftijd al gepasseerd bent. Want met elkaar vormen we deze gemeenschap en maken we deze avond. Zet 4 april vast in uw agenda! Aanvang 20:00 uur. Wij hopen u dan te zien en te spreken! Namens het pastoresteam, Anneke Grunder 19

20 Zin in liturgie Een thema-avond rond tafelgebeden Een avond waarin we ons op lerende, mediterende, speelse en vierende wijze zullen bezinnen op de gebeden die we gebruiken rondom de tafel. De tafeldienst is een wezenlijk onderdeel in een katholieke viering. In het tafelgebed worden veel woorden gebruikt, maar wat probeert het tafelgebed ons duidelijk te maken? We worden meegenomen naar een mystieke dimensie, maar ook naar wat ons persoonlijk raakt of misschien afschrikt in tafelgebeden. Datum: Donderdagavond 19 mei van in het klooster Tijd : uur Begeleiding: Werkgroep zin in vieren en René Dinklo o.p. Kosten: 2, - per avond opgave vooraf niet nodig Geloven Nu Gespreksgroep over levenservaringen en geloof. Vindt plaats op maandagmiddag (i.p.v. donderdagavond zoals vermeld in de folder) Jongeren Kloosterbende Jaarthema: Sta sterk! Bij de kloosterbende oefen je jezelf dit jaar in sterk staan. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Als je voor jezelf kunt opkomen heb je zelfvertrouwen en kun je de hele wereld aan. Maar hoe kom je op voor jezelf? Wat zeg je dan? In verschillende spelvormen en ontspannende activiteiten gaan we met dit thema aan de slag;, met rollenspel, muziek en fotografie. Voor jongeren tussen jaar Data : 1 e vrijdag van de maand: 4 febr. / 4 mrt. / 1 apr. / 13 mei. Begeleiding: Anneke Top, Gerard Luiken, Corinne van Nistelrooij mail: Plaats: Bij de duikvereniging Octopus in de catacomben van het klooster Kosten: geen Opgave vooraf is niet nodig. Church chill groep Ontmoetingsgroep voor jongeren tussen 14 en 18 jaar Jaarthema: Keep the spirit alive De Church Chill Club komt één keer per maand op vrijdagavond samen om elkaar te ontmoeten, leuke dingen te ondernemen en samen na te denken over thema s en vragen die de jongeren zelf van belang vinden. Komend seizoen gaan we op zoek naar wat ons inspireert. De club is een samenwerkingsproject van het Wasdom, de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempis-parochie Wanneer: op vrijdagavond 11 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei en 24 juni Tijd: uur Waar: het Wasdom Begeleiding Gerda Revenberg, Bernard van Gelder, Meijken Engbers en Steven Stoffer. Kosten: geen Informatie: tel:

21 JEUGDPAGINA Jezus boodschap Jezus vertelde graag over de blijde boodschap. Eén van de bekendste toespraken die Hij heeft gehouden was de Bergrede. Hij vertelde dat je God en de mensen om je heen lief moest hebben. Op de tekening hieronder zie je de mensen luisteren naar de boodschap die Jezus hen vertelt. Kleur de tekening in. Daarna kleur je de plaatjes hiernaast in en knip ze uit. Vervolgens moet je de kleine lijntjes op de berg insnijden of inknippen, dan kan je de figuurtjes erin schuiven. En zo is je plaat klaar. 21

22 Zen - kennismakingscursus Voor wie wil beginnen met Zen is dit een praktische introductie in zenmeditatie: het oefenen van evenwicht in fysieke en innerlijke houding toegespitst op de praktijk van alledag. 27 januari (kennismaking), 3, 10 en 17 februari. Tijd: uur ZEN Inloopavonden In het begin denk je misschien, dat jij iets met Zen doet, maar al doende zul je wellicht ontdekken dat Zen iets met jou doet. Regelmatige beoefening van zenmeditatie en dit volhouden doet iets met je. Met liefdevolle aandacht samen oefenen ondersteunt de beoefening thuis, in de wereld. De inloopavonden zijn voor mensen die ervaring hebben met zenmeditatie. Data: Elke dinsdag en donderdag behalve in juli en augustus Tijd: uur, dinsdag- en donderdagavond (m.u.v. juli en augustus) Verhalen in het klooster De betoverende klanken en speelse geluiden voeren je mee naar nieuwe werelden en andere tijden! Voor kinderen is er elke keer een bijzonder verhaal, daarnaast is er ruimte om te tekenen of knutselen. Jong of oud? Welkom! zondagmiddag 30 januari en 20 februari. Tijd: tot uur De monnik in mij Drie avonden om kennis te maken met verschillende wijzen van mediteren. maandag 7 en 21 februari, 7 maart. Tijd: uur Kloosterdag voor professionals in de zorg Als zorgverlener kom je in aanraking met ziekte, invaliditeit en dood. Lijden confronteert je met vragen rond menswaardigheid en zingeving. In alle werkdrukte is er vaak weinig tijd om daar bij stil te staan. Spiritualiteit vormt het hart van de zorg. Aandacht voor je eigen bronnen van zingeving en inspiratie is van groot belang om gemotiveerd en bezield te blijven werken. Dit komt jouw zorgverlening ten goede. Ruimte maken voor wat je beweegt is ook geen luxe maar noodzaak!! vrijdag 11 maart. Tijd: uur Kloosterdag voor mantelzorgers Dit is een kloosterdag waarin de aandacht voor kwetsbaarheid en grenzen in de zorgrelatie centraal staat. Een bezinning met hoofd, hart en handen om jouw concrete situatie, draaglast en draagkracht in balans te kunnen houden. vrijdag 25 maart. Tijd: uur Kloosterlezingen Over het onzichtbare, onhoorbare en onuitsprekelijke 2 maart uur Mystiek en beeld spreker Paul Moyaert met muziektheater van de fa Weijland 16 maart uur Mystiek en muziek spreker Willem Marie Speelman, met muziek van Clara de Vries en Gerard Zuyderhoff 30 maart u Mystiek en poëzie sprekers Chris Doude van Troostwijk, Hans Groenewegen, muziek van Le Cygne 6 april uur 22

23 Theatervoorstelling Wie stenen losbreekt een solo theatervoorstelling Een vrouw van middelbare leeftijd breekt los uit haar dagelijkse bestaan en trekt zich een periode terug in het klooster. woensdagavond 6 april. Tijd: uur Wandelen in stilte Meditatief wandelen rond het thema LEEGTE. We wandelen in stilte en combineren dit met aandachtsoefeningen. vrijdagen 1 april en 3 juni 8.30 uur welkom bij het ochtendgebed van de klooster bewoners 9.00 uur vertrek vanaf de parkeerplaats van het klooster uur terugkomst en voor wie dit wil een gezamenlijke lunch Naast deze stiltewandelingen, zijn er ook meditatieve wandeldagen: 11 februari en 18 maart. Het labyrint Een dag lang verkennen we de wegen van het labyrint met hoofd, hart en handen. zaterdag 2 april. Tijd: uur Voettocht Wandelen is vertragen, vereenvoudigen, verdichten van ervaringen. Wandelen is loslaten, verstillen, vertrouwen op wat zich hier en nu aandient. vrijdag t/m zondag 8 t/m 10 april Informatie en/of opgave: of telefonisch: , of per RIJWILLIGERSMIDDAG 2011 UITNODIGING De Stuurgroep nodigt alle vrijwilligers binnen het Rectoraat hartelijk uit voor de vrijwilligersmiddag op zaterdag 26 februari vanaf uur in het klooster. Het wordt een feestelijke middag met spectaculaire en interessante workshops, een heerlijk buffet en een speciale afsluitende viering om half zeven. We vragen de werkgroepen een opvallend herkenningsteken te maken met hun leden, zodat we elkaar en elkaars plek in de organisatie kunnen zien. OPGAVE: Omdat we samen eten en natuurlijk een glaasje drinken is opgave vooraf nodig. Graag voor 14 februari via de contactpersoon van de werkgroep of het koor waar je deel van uit maakt. 23

24 DE MERKEN VAN DOUMA MANNENMODE: Douma verkoopt sinds jaar en dag de nieuwste collecties van bekende merken, maar daarnaast is er steeds meer ruimte voor nieuwe en andere merken. Italiaanse, Duitse en Belgische merken laten vaak een rijke traditie zien en hebben oog voor uitstraling, comfort en draagbaarheid. Als mannenmodezaak bieden we deze merken dan ook met veel plezier aan en veelal zijn we dan gelijk de enige dealer in Zwolle, waardoor tevens een stukje exclusiviteit ontstaat. 24