Concept Jaarverslag 2014 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Jaarverslag 2014 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Concept Jaarverslag 2014 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 1

2 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: webadres: IBAN: NL85 RABO KvK nummer: erkend als ANBI verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed) IBAN: NL45 RABO KvK nummer: erkend als ANBI Stichting Goederenmagazijn (exploitatie van kringloopwinkel) IBAN: NL53 RABO KvK nummer: erkend als ANBI Stichting Sociaal Restaurant 't Anker (exploitatie van sociaal restaurant) IBAN: NL15 RABO KvK nummer: erkend als ANBI 2

3 ANBI Geef op aarde aan Christus, dat geeft Hij u dan in de hemel terug. Vergeet wat u bent en bedenk wat u zult zijn. Uw huidige leven is broos en loopt uit op de dood. Niemand kan hier blijven, we moeten allemaal naar de overkant. We gaan met tegenzin. We willen helemaal niet weg, want we zijn slecht. Maar als we iets vooruit sturen, komen we niet in een leeg huis. En wat sturen we vooruit? Wat we de armen geven! Wat we hier bijeengraaien raken we helemaal kwijt. Uit: U bent niet ver Aurelius Augustinus Wilt u de activiteiten van de Vereniging financieel ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken naar een van de volgende rekeningen: NL85 RABO t.n.v. Vincentiusvereniging s-hertogenbosch NL15 RABO t.n.v. Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Deze entiteiten zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan deze entiteiten voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen binnen de daarvoor geldende regels. Voor meer details verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst, Voor de publicatie van de ANBI-gegevens 2014 m.b.t. de diverse Vincentius-entiteiten in s-hertogenbosch verwijzen wij u naar onze website, 3

4 Inhoudsopgave Van de Voorzitter Algemeen Bestuursverslag Financieel jaarverslag Balans per 31 december 2014 Staat van Baten en Lasten over 2014 Resultaatbestemming 2014 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten

5 Van de Voorzitter Beste Vincentianen en belangstellenden, Vangnetten in de stad voor mensen die leven in armoede zijn van groot belang, de Vincentiusvereniging maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit! De revenuen van alle inspanningen binnen de Vereniging van bijna 250 vrijwilligers worden daarom vooral in de stad zelf ingezet. Voor een winterinloop die nodig is omdat er geen sluitende 24 uurs opvang is voor dak- en thuislozen. Voor een stedelijk overleg ongedocumenteerden dat voor hen opkomt, er zijn enkele honderden mensen in de stad zonder documenten, als vluchteling zonder status. Ook zij vragen om opvang, noodhulp bij ziekte. Het Netwerk tegen Armoede is nog geen praktisch vangnet geworden in 2014 maar wel een netwerk in wording waarmee gepoogd wordt de groep minderbedeelden in de stad beter toe te rusten, de toegang tot voorzieningen makkelijker te maken. In deze overleggen is de Vereniging actief, want armoede en kansloos zijn zien wij nog steeds als onverteerbare begrippen. We zullen ons blijven inspannen om het eigen adagium Ieder mens telt waar te blijven maken in woord en daad! Uit alle gegevens blijkt dat we voor de mensen in de stad een belangrijk begrip zijn, alleen al de 400 mensen die financiële hulp kregen, goed voor een bedrag van , zijn daarvoor een goed bewijs. Alhoewel we een vrijwilligersorganisatie zijn gebeuren een aantal zaken heel professioneel, met veel inzet en passie. Door het winkelmanagement, het sociaal restaurant, met dagelijks heel smakelijke maaltijden voor thuis- en daklozen, de sociale hulpverlening, de caravancommissie die velen een week ontspanning biedt op Vinkeloord. Ook binnen de Vereniging zelf zijn er vele positieve ontwikkelingen geweest in 2014, waaronder het opstellen van een nieuw huisvestingsplan voor de winkel en de bijbehorende ruimten, het initiatief voor De Vrienden van Het Anker. Uitvoering van het huisvestingsplan zal in 2015 plaats vinden. De interne samenwerking tussen de verschillende commissies en deelbesturen is versterkt, bijvoorbeeld door de verkoop van boeken, cd s en lp s en speelgoed in de Vincentiuswinkel het hele jaar door. Dit laatste gebeurt zonder de belangrijke status van de jaarlijkse boekenbeurs en speelgoedbeurs aan te tasten. We beschikten als Vereniging nog niet over een eigen gedragscode. Deze is in voorbereiding en zal begin 2015 vastgesteld en ingevoerd worden. Dit geeft geen grote verandering, maar wel meer duidelijkheid over ieders rol en de verwachtingen die we als Vereniging hebben naar onze vrijwilligers. Actief zijn als Vincentiaan is een zeker voorrecht, deel uit maken van een instelling die solidariteit en barmhartigheid hoog in het vaandel heeft is ook van waarde voor de vrijwilligers zelf. Zo ervaren vele vrijwilligers dat ook zelf. De zichtbare resultaten motiveren de dagelijkse inzet. Alle opbrengsten die we binnen onze Vereniging weten te realiseren dienen hetzelfde doel: het bestrijden van armoede. Wat niet onvermeld mag blijven, de inwoners van s-hertogenbosch en omstreken leggen een grote goodwill aan de dag. Deze goodwill blijkt vooral ook door de grote hoeveelheid goederen die ons gebracht worden of die we kunnen ophalen. Maar ook de diverse financiële giften, onder meer voor de Kerstproeverij, zijn van groot belang voor ons werk. We hebben ook in 2014 weer vele diensten aan mensen in de stad geleverd, in de vorm van het aanbieden van maaltijden in ons sociaal restaurant, via de noodhulp uit onze winkel, via financiële hulpverlening, maar ook via sponsoring van projecten in de derde wereld en via schenkingen aan kindgerelateerde armoedebestrijdingsprojecten door de Boekenbeurs en de Speelgoedbeurs. Wij hebben met ons sociale activeringsproject een aantal mensen weer aan een zinvol dagritme geholpen en in onze stacaravan op Vinkeloord hebben veel gezinnen -ondanks hun vaak beroerde financiële situatie- toch van een ontspannen vakantieweek kunnen genieten. En op de inmiddels traditionele Kerstproeverij hebben we dit jaar een record aantal gasten kunnen verwelkomen: een feest voor bijna 350 gezinnen, ruim 800 gasten in het Theater aan de Parade. Naast deze door ons zèlf uitgevoerde activiteiten, hebben we ook geldelijke steun gegeven aan onder meer de Voedselbank en de Winterinloop voor dak- en thuislozen. 5

6 In april 2014 heeft Frans Koeman de voorzittershamer na een bestuursperiode van 5 jaar overgedragen. Frans heeft, in zijn eigen woorden, met veel plezier, trots en een zekere verknochtheid aan de organisatie, zich ten volle ingezet voor de Vereniging. Wij zijn hem daar dankbaar voor. Zijn hoop dat de nieuwe voorzitter evenveel bevrediging zou gaan vinden in het vervullen van de voorzittersfunctie van deze fantastische en maatschappelijk zeer relevante organisatie kan ik na ruim een half jaar ervaring persoonlijk onderstrepen. De Vincentiusvereniging s-hertogenbosch maakt deel uit van de participatiesamenleving, intern vormt zij een hechte groep vrijwilligers en bestuursleden. Ton van den Bersselaar 's-hertogenbosch, maart

7 Algemeen 1 Organisatie De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Zij maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met bijna een miljoen leden. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De Vincentiusvereniging Nederland is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In zo n 70 Nederlandse gemeenten is er een afdeling van de Vincentiusvereniging Nederland. Zo ook in de gemeente 's-hertogenbosch. Vier Vincentius-entiteiten in s-hertogenbosch (allen aangewezen als ANBI) maken dit werk mogelijk: Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Stichting Goederenmagazijn Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Verhuur onr. goed Kringloopwinkel Hulpverlening Sociaal restaurant Sociale activering Kerstproeverij Boekenbeurs Speelgoedbeurs Caravancommissie Vrijwilligers Bijna 250 vrijwilligers zijn werkzaam bij de diverse Vincentius-entiteiten. Zij zijn daarmee ook automatisch lid van de Vereniging. Er staan geen verplichtingen (zoals contributie) tegenover het lidmaatschap. Alle leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht. 7

8 2 Activiteiten De aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen zijn vertaald naar de navolgende activiteiten: Activiteit Kringloopwinkel Sociaal restaurant Hulpverlening ¹ Sociale Activering ¹ Kerstproeverij ¹ Boekenbeurs ¹ Speelgoedbeurs ¹ Stacaravan ¹ Korte beschrijving van de activiteit Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden ingezameld om deze vervolgens te verkopen. De hiermee behaalde winst wordt aangewend voor giften aan organisaties werkzaam op het gebied van sociaal-maatschappelijke dienstverlening, met name aan de Vereniging. Voorts wordt noodhulp in natura (kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d.) verstrekt aan mensen in een (financiële) crisissituatie. Een goede en gezonde maaltijd wordt geserveerd voor dak- en thuislozen en andere mensen die in armoede leven. Noodhulp wordt verstrekt. Hieronder vallen met name de activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Sociale activeringstrajecten worden beschikbaar gesteld. Hierbij staat centraal het verhogen van de sociaal-maatschappelijke participatie door zinvolle activiteiten uit te voeren. Kort voor kerstmis worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd voor de Kerstproeverij (show, buffet, kerstpakket en envelop met inhoud). Boeken worden ingezameld om deze in de kringloopwinkel (Stichting Goederenmagazijn) en op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De op de beurs behaalde winst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Speelgoed wordt ingezameld om deze in de kringloopwinkel (Stichting Goederenmagazijn) en op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De op de beurs behaalde winst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projecten voor in achterstand verkerende kinderen in 's-hertogenbosch en omgeving. Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van stacaravans in diverse plaatsen in Nederland. De Vereniging beheert een stacaravan in het vakantiepark Dierenbos te Vinkel. ¹ Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Vereniging en zijn onderwerp van rapportage in dit jaarverslag. 3 Bestuur Het Algemeen Bestuur van de Vereniging bestaat uit: - Dhr van den Bersselaar voorzitter Dagelijks Bestuur - Dhr Kappen vice-voorzitter Dagelijks Bestuur - Mw Groen secretaris Dagelijks Bestuur - Dhr Braat penningmeester Dagelijks Bestuur - Functie momenteel vacant lid Dagelijks Bestuur - Mw ter Beek lid (werkgroep Speelgoedbeurs) - Dhr Olde Hamsink lid (werkgroep Kerstproeverij) - Dhr Pennings lid (werkgroep Hulpverlening) - Dhr Quaars lid (Sociaal Restaurant) - Dhr Schellekens lid (werkgroep Boekenbeurs) - Dhr Schuurmans lid (Kringloopwinkel) - Dhr van de Wetering lid (werkgroep Stacaravan) Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 8

9 Bestuursverslag Algemeen Het bestuursverslag omvat de navolgende onderdelen: 1 Activiteiten 2 Analyse van het financiële resultaat Begroting 2015 (in samenvattende vorm) 1 Activiteiten U kent wellicht onze reguliere activiteiten: de Kringloopwinkel, de Boeken- en Speelgoedbeurs, de Kerstproeverij, het Sociaal Restaurant, het programma voor Sociale Activering, de stacaravan in het vakantiepark Dierenbos te Vinkel en de Hulpverlening. Deze activiteiten zijn zowel gericht op het verstrekken van directe hulp aan diegenen die dit zoeken (huisraad, kleding, maaltijden, advies en materiële/immateriële steun), als op het genereren van geldmiddelen ter financiering van die hulp. Deze middelen worden grotendeels lokaal ingezet, met uitzondering van de opbrengsten uit de Boekenbeurs; die komen ten goede aan de derde wereld. Uit dit aanbod van hulpverlening noemen wij een aantal opvallende ontwikkelingen of gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in 2014: - Het verstrekken van financiële ondersteuning om mensen uit een (financiële) crisissituatie te krijgen. Hiermee was een bedrag van gemoeid. - Het beschikbaar stellen van sociale activeringstrajecten (gemiddeld 3 personen op jaarbasis). Daarnaast het bieden van mogelijkheden voor het lopen van een stage en het uitvoeren van een taak/werkstraf. - Het bieden van 560 overnachtingen in onze stacaravan in het vakantiepark Dierenbos te Vinkel, voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. - Het organiseren van het jaarlijkse Kerstfeest voor ruim 800 mensen uit onze doelgroep; - Schenkingen voor een bedrag van uit de opbrengst van de Boekenbeurs ten behoeve van projecten in de derde wereld. - Schenkingen voor een bedrag van uit de opbrengst van de Speelgoedbeurs ten behoeve van kind gerelateerde projecten in s-hertogenbosch. - Een financiële bijdrage van aan de Voedseltuin Villanueava voor het plaatsen van een hekwerk om de tuin. - Een financiële bijdrage van voor het verwezenlijken van de winterinloop voor dak- en thuislozen. - Het geven van materiële noodhulp uit onze kringloopwinkel ter waarde van Het koken en serveren van bijna maaltijden voor dak- en thuislozen in ons Sociaal Restaurant. - Het verstrekken van maaltijdbonnen ter waarde van De Vereniging onderhoudt contacten met andere partijen die ook actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied: via de BOSA (Bondgenoten Sociale Activering), met het PUB (Pastoraal Uitzendbureau), Spoor 073, Exodus, de Voedselbank, Juvans, het Bureau Sociaal Raadslieden, diverse diaconiën en uiteraard de gemeente 's-hertogenbosch. Een uitgebreid activiteitenverslag is opgesteld. Mocht u een exemplaar willen hebben, neem dan gerust contact op met de secretaris van de Vereniging (Mw Groen). 9

10 2 Analyse van het financiële resultaat 2014 van de Vereniging 2.1 Relevante financiële gegevens Baten % 5% 0% 1% 41% giften van Vincentius-entiteiten overige giften opbrengsten verkoop / verhuur subsidie financiële resultaten overige resultaten 21% Lasten % 2% 1% 11% 10% 2%5% verstrekte giften organisatie van de Kerstproeverij organisatie van de Boeken- en Speelgoedbeurs exploitatie van de caravan 69% beschikbaarstelling van sociale activeringstrajecten uitvoering van de Hulpverlening support aan Vincentiusvereniging Nederland bestedingen van algemene aard De bestedingen van algemene aard ( ) hebben betrekking op: - Personeel ( 4.000) - Support aan de Vereniging ( 7.000) 10

11 2.2 Analyse Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van (2013: 1.024). Analyse van het netto resultaat / actueel 2014 versus actueel 2013 (bedragen x 1.000): Stijging (+) Daling (-) Ref. Ontvangen giften, subsidies en legaten + 21 (1) Verenigingskosten + 2 Algemene kosten - 3 Verstrekte giften - 8 (2) Overige baten en lasten - 1 Resultaat vorig boekjaar - 3 Totaal Algemeen + 8 Hulpverlening - 8 (3) Sociale activering + 1 Kerstproeverij - 1 Boekenbeurs + 12 (4) Overig activiteiten + 2 Totaal Activiteiten/Fondsen + 6 Totaal Algemeen en Activiteiten/Fondsen + 14 (1) Ontvangen giften, subsidies en legaten De stijging bij ontvangen giften komt voor rekening van de Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenbosch. Het netto resultaat (voor aftrek van giften) van deze Vincentius-entiteit in 2014 is aanmerkelijk hoger dan dat in Dit is met name toe te schrijven aan lagere kosten voor zowel klein als groot onderhoud. Ook beschikt de Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenbosch over extra geldmiddelen, omdat er geen aflossingsverplichtingen meer zijn (hypothecaire lening is begin 2014 algeheel afgelost). (2) Verstrekte giften De stijging bij verstrekte giften houdt met name verband met de relatief hoge bijdrage aan de Voedseltuin Villanueva in s-hertogenbosch ( 7.807). Deze bijdrage maakte het mogelijk een hekwerk om de tuin te plaatsen. (3) Hulpverlening T.o.v zijn er minder giften ontvangen ( ). Voorts zijn er t.o.v meer giften verstrekt ( ). Geen bijzondere omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. Het betreft hier de generieke groei van hulpverlening (4) Boekenbeurs T.o.v zijn de verkopen hoger ( 8.261). Voorts zijn er t.o.v minder giften verstrekt ( ). 11

12 Analyse van het netto resultaat / actueel 2014 versus begroting 2014 (bedragen x 1.000): Stijging (+) Daling (-) Ref. Ontvangen giften, subsidies en legaten + 12 (1) Verenigingskosten + 4 (2) Algemene kosten - 3 Verstrekte giften - 6 (3) Overige baten en lasten - 1 Resultaat vorig boekjaar - 2 Totaal Algemeen + 4 Hulpverlening - 8 (4) Sociale activering + 1 Stacaravan - 1 Kerstproeverij + 9 (5) Boekenbeurs + 7 (6) Speelgoedbeurs + 2 Club van Totaal Activiteiten/Fondsen + 11 Totaal Algemeen en Activiteiten/Fondsen + 15 (1) Ontvangen giften, subsidies en legaten De stijging bij ontvangen giften komt voor rekening van de Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenbosch. Het netto resultaat (voor aftrek van giften) van deze Vincentius-entiteit in 2014 was hoger dan dat begroot. Dit is met name toe te schrijven aan lagere kosten voor zowel klein als groot onderhoud. Ook beschikt de Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenbosch over extra geldmiddelen, omdat er geen aflossingsverplichtingen meer zijn (hypothecaire lening is begin 2014 algeheel afgelost). (2) Verenigingskosten In 2014 is geen Jaardag georganiseerd. (3) Verstrekte giften De stijging bij verstrekte giften houdt met name verband met de relatief hoge bijdrage aan de Voedseltuin Villanueva in s-hertogenbosch ( 7.807) om een hekwerk om de tuin te plaatsen. Deze bijdrage was niet voorzien in de begroting. (4) Hulpverlening Het verstrekken van meer giften door de werkgroep Hulpverlening ( 2.721) was niet voorzien in de begroting. Ook het afboeken van meer leningen was niet voorzien ( 3.566). (5) Kerstproeverij Destijds is een behoudende begroting opgesteld. Het ontvangen van meer giften ( 5.857) was niet voorzien in de begroting. Ook het verstrekken van minder envelopjes met inhoud aan genodigden was niet voorzien ( 4.790). (6) Boekenbeurs Destijds is een behoudende begroting opgesteld. De stijging van de verkopen ( 3.736) was niet voorzien in de begroting. Ook de daling van de verstrekte giften was niet voorzien ( 2.000). 12

13 3 Begroting 2015 (in samenvattende vorm) Staat van Baten en Lasten over 2015 (bedragen x 1.000): Baten Verkopen boeken en speelgoed 70 Verhuur stacaravan 2 Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 72 Giften, subsidies en legaten ontvangen van personen, instellingen e.d. 51 Totaal 195 Lasten Verenigingskosten -7 Algemene kosten -7 Operationele kosten - 50 Financieel resultaat 1 Overige verstrekte giften -137 Totaal -200 Netto Resultaat -5 Resultaatbestemming 2015 (bedragen x 1.000): Netto Resultaat -5 Van bestemmingsreserve Kerstproeverij 5 Naar bestemmingsreserve Vervanging Stacaravan -5 Toevoeging / Onttrekking (-) aan Algemene Reserve -5 Algemeen Bestuur van de Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch, maart

14 Financieel jaarverslag 2014 De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving (RJ Organisaties zonder winststreven). 14

15 Balans per 31 december 2014 Activa Ref Vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Vorderingen Leningen u/g Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Liquide middelen Kasgelden en waardebonnen Banktegoeden Totaal Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Crediteuren Te betalen belastingen Overige schulden en overlopende passiva 11/ Totaal

16 Staat van Baten en Lasten over 2014 (1/4) Algemeen Ref begroting 2014 Baten Giften, subsidies en legaten Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten Giften ontv. van personen, instellingen e.d Overige baten Bankrente Diversen Totaal baten Verenigingskosten Kosten van Jaardag, ALV, e.d Contributies aan Vincentiusvereniging N land Algemene kosten Personeelskosten Opleidingskosten Kosten adviseurs Representatiekosten Kosten verzekeringen Kantoorkosten Automatiseringskosten Webkosten Contributies Zakelijke lasten Bankkosten Ontvangen bijdragen in kosten Overige kosten Giften Giften aan personen, instellingen e.d Overige lasten Diversen Totaal lasten Resultaat vorig boekjaar Netto Resultaat Algemeen

17 Staat van Baten en Lasten over 2014 (2/4) Activiteiten / Fondsen ¹ Ref begroting 2014 Baten Verkopen boeken en speelgoed Verhuur stacaravan Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten Giften ontvangen van personen, instellingen e.d Overige baten Totaal baten Lasten Operationele kosten Giften aan personen, instellingen e.d Afboeking / Waardecorrectie leningen u/g Totaal lasten Resultaat vorig boekjaar Netto Resultaat Activiteiten/Fondsen Fondsen) Netto Resultaat Algemeen Netto Res. Alg. en Activiteiten/Fondsen ¹ Voor details zie volgende pagina s. 17

18 Staat van Baten en Lasten over 2014 (3/4) Ref begroting 2014 Details van Activiteiten / Fondsen Hulpverlening - Giften Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Hulpverlening - Leningen u/g Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Afboekingen, waardecorrectie leningen u/g Sociale Activering Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Exploitatie Stacaravan Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Kerstproeverij (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen erve) Boekenbeurs (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies 0 Kosten Verstrekte giften Diversen Club van 100 (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen 18

19 Staat van Baten en Lasten over 2014 (4/4) Ref begroting 2014 Details van Activiteiten / Fondsen Overig (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten 18 Verstrekte giften Diversen Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Totaal Activiteiten/Fondsen

20 Resultaatbestemming 2014 Ref begroting 2014 Netto resultaat (Algemeen en Activiteiten/Fondsen) Toevoeging (-)/ onttrekking aan bestemmingsreserves Kerstproeverij Boekenbeurs Speelgoedbeurs Club van Vervanging stacaravan Overig Toevoeging (-)/ onttrekking aan bestemmingsfondsen Liet Aussems Fonds Maria Dekkers Fonds Toevoeging / Onttrekking (-) aan Algemene Reserve

21 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten 1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 1.1 Algemeen De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 1.2 Vaste activa De activa worden opgenomen tegen aanschafwaarde, verminderd met een cumulatieve afschrijving gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met duurzame waardevermindering. 1.3 Vorderingen op korte termijn De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte waardecorrectie voor het risico van oninbaarheid. Deze waardecorrectie wordt bepaald op basis van een statische calculatie. 1.4 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Met de Vereniging zijn de navolgende entiteiten verbonden: - Stichting Goederenmagazijn (exploitatie van kringloopwinkel); - Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed); - Stichting Sociaal Restaurant t Anker (sociaal restaurant). 1.5 Liquide middelen Liquide middelen zijn kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden, en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 1.6 Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve is gevormd door toevoeging van het onbestemde resultaat. Het betreft hier het deel van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder belemmeringen kan beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht. Bestemmingsreserve Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door het bestuur zelf aangebracht. De vorming van en onttrekking aan bestemmingsreserves geschieden via de resultaatbestemming. Bestemmingsfonds Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door derden aangebracht. De vorming van en onttrekking aan bestemmingsfondsen geschieden via de resultaatbestemming. 21

22 2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 2.1 Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen worden opgenomen indien zij hun oorsprong vinden in het verslagjaar. 22

23 3 Toelichting op de posten van de balans 3.1 Vaste activa De immateriële vaste activa betreffen de gekapitaliseerde kosten van het vernieuwen van de website ( 1.708) en het inrichten van een administratiesysteem ( 1.276). Deze kosten worden in drie jaar afgeschreven. De materiële vaste activa betreffen het inventaris van het Vincentiushuis en de stacaravan in het vakantiepark Dierenbos te Vinkel). Deze zijn volledig afgeschreven. Analyse van deze activa: Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Boekwaarde 1 januari Investeringen 0 Afschrijving -995 Boekwaarde 31 december Leningen u/g De werkgroep Hulpverlening verstrekt sociale leningen om mensen uit een (financiële) crisissituatie te krijgen. Geen rente wordt in rekening gebracht. De looptijd ervan is veelal minder dan 12 maanden. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de waardering van leningen: - Als minimaal 80% van de hoofdsom zonder enigerlei probleem afgelost is, wordt de restschuld omgezet in een gift. - Als de leningnemer een schuldsaneringstraject ingaat, wordt de restschuld afgeboekt. - De waardecorrectie is vastgesteld op basis van een statische calculatie (100% indien gedurende de laatste 6 maanden niets afgelost is en 50% indien gedurende de laatste 6 maanden onregelmatig afgelost wordt). Analyse van de leningen: Leningen Waardecorrectie Totaal Boekwaarde per 1 januari Nieuw verstrekte leningen Aflossingen Omzetting in giften -350 Afboekingen Mutatie waardecorrectie Boekwaarde per 31 december Vanwege de onvoldoende naleving van de gemaakte afspraken voor de terugbetaling van de lening, heeft de werkgroep Hulpverlening besloten voortaan terughoudend te zijn bij het verstrekken van leningen. 3.3 Debiteuren Een vordering ad 500 staat open (financiële afwikkeling van een gift verstrekt voor de in december 2014 georganiseerde Kerstproeverij). Deze positie is inmiddels afgewikkeld. 23

24 3.4 Overige vorderingen en overlopende activa Analyse van de overige vorderingen en overlopende activa: Saldo Nog te ontvangen bedragen ¹ Hulpverlening 18 Nog te ontvangen giften ¹ Hulpverlening Nog te ontvangen subsidie ¹ Kerstproeverij Nog te ontvangen rente ¹ Algemeen Vooruitbetaalde kosten Algemeen 277 Cadeaubonnen Boekenbeurs 500 Totaal ¹ Betreffende posities zijn inmiddels afgewikkeld. 3.5 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Analyse van de rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten: Saldo Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Algemeen maaltijtijdbonnen -84 Stichting Goederenmagazijn Algemeen nog te verstrekken gift Stichting Goederenmagazijn Algemeen kortlopende lening Stichting Goederenmagazijn Algemeen rente kortlopende lening 35 Totaal Stichting Goederenmagazijn - Algemeen - kortlopende lening In februari 2014 heeft de Stichting Goederenmagazijn de bedrijfswagen overgenomen van de leasemaatschappij. Om dit mogelijk te maken heeft de Vereniging de Stichting Goederenmagazijn een kortlopende lening van verstrekt. Hiervan is inmiddels afgelost. 3.6 Liquide middelen Analyse van de liquide middelen: Saldo Saldo Rabobank Spaarrekening Rabobank Betaalrekeningen (6) ING (Liet Aussems Fonds) Totaal Overtollige liquide middelen worden zoveel mogelijk op de rentegevende Rabo-spaarrekening geplaatst. Het saldo van deze rekening is direct opeisbaar. 3.7 Algemene reserve Mutatieoverzicht van de algemene reserve gedurende 2014: Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Totaal Voor details wordt verwezen naar pagina 20, Resultaatbestemming

25 3.8 Bestemmingsreserves Mutatieoverzicht van de bestemmingsreserves gedurende 2014: Saldo Toevoeging (op basis van het resultaat vd activiteit) Onttrekking (op basis van het resultaat vd activiteit) Toevoeging / Onttrekking anderszins Saldo Kerstproeverij Boekenbeurs Speelgoedbeurs Club van Vervanging stacaravan Totaal Voor details m.b.t. de toevoegingen en onttrekkingen wordt verwezen naar pagina 17, Staat van Baten en Lasten over Details van Activiteiten en Fondsen. Kerstproeverij / Boekenbeurs / Speelgoedbeurs Voor details m.b.t. deze activiteiten wordt verwezen naar pagina 8, Algemeen - Activiteiten. Club van 100 / Vervanging stacavan De Club van 100 is enige jaren terug opgericht. Contribuanten verstrekken gedurende een overeengekomen periode jaarlijks een gift van 100. Na een lange staat van dienst, kan de stacaravan in het vakantiepark Dierenbos te Vinkel niet meer gebruikt worden. Besloten is deze stacaravan in het voorjaar van 2015 te vervangen. De hiermee samenhangende investering bedraagt ca Tot dusver zijn de gelden bijeengebracht door de Club van 100 niet geoormerkt. Het bestuur heeft besloten ook deze gelden aan te wenden voor de vervanging van de stacaravan. Al met al zijn de beschikbare middelen nog niet geheel voldoende om de nieuwe investering te dekken: Situatie Bestemmingsreserve Club van Bestemmingsreserve Vervanging stacaravan Beschikbare middelen Vereiste middelen voor aanschaf van nieuwe stacaravan Nog te realiseren middelen Inmiddels is er een actie gestart om nieuwe contribuanten te werven voor de Club van Bestemmingsfondsen Mutatieoverzicht van de bestemmingsfondsen gedurende 2014: Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Fonds Liet Aussems Fonds Maria Dekkers Totaal Fonds Liet Aussems Dit fonds biedt ondersteuning aan het werk van zuster Toke Meijers in Brazilië. 25

26 Fonds Maria Dekkers De Conferentie Sint Jan beheerde aanvankelijk dit fonds. Na de eenwording van de vier binnenstadsparochies nam de Binnenstadsconferentie deze taak over. Later is dit fonds overgegaan naar de Vereniging. De doelstelling van dit fonds is het verstrekken van hulp aan behoeftige mensen. Het Bestuur heeft besloten vanaf 2015 uit dit fonds voor een periode van vier jaar de werkgroep Hulpverlening jaarlijks een dotatie van toe te kennen Crediteuren De schulden aan handelscrediteuren ( ) vloeien voort uit facturering van levering van diensten in december 2014 en betreffen nagenoeg uitsluitend de Kerstproeverij. Alle posities zijn inmiddels afgewikkeld Overlopende passiva en overige schulden Analyse van overige schulden: Saldo Verplichting u.h.v. vakantierechten van werknemer - Algemeen 838 Totaal 838 Analyse van overlopende passiva: Saldo Nog te verstrekken giften Algemeen Nog te verstrekken giften Hulpverlening 120 Nog te verstrekken giften Speelgoedbeurs Totaal Niet in de balans opgenomen verplichtingen De Vereniging heeft geen meerjarige financiële verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen en/of verplichtingen tot het opkomen voor verplichtingen van derden aangegaan. 26

27 4 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 4.1 Algemeen Ontvangen giften, subsidies en legaten Giften voor een bedrag van werden ontvangen van de Stichting Goederenmagazijn ( ), de Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch ( ), alsmede van diverse organisaties en personen ( 3.387) Verstrekte giften De navolgende giften zijn verstrekt: Bijdrage aan Voedseltuin Villanueva, 's-hertogenbosch voor de aanschaf van een hekwerk ¹ Maaltijdbonnen, verstrekt via diverse sociaal-maatschappelijke organisaties Bijdrage aan de Winterinloop SMO Bijdrage aan het PUB voor de kerstviering Bijdrage aan Basisschool Kameleon voor het organiseren van een actie voor Brandon Karanja ² 556 Totaal ¹ In s-hertogenbosch is er behoefte arme(re) mensen te steunen door hen structureel verse groenten en klein fruit aan te bieden. Midden 2014 is de voedseltuin gerealiseerd. De Vereniging heeft dit initiatief financieel gesteund door de plaatsing van een hekwerk rond de tuin mogelijk te maken. ² Brandon (13 jaar) en zijn moeder komen volgens de IND niet in aanmerking voor het generaal pardon. Zij wonden sinds 2008 in Nederland en dreigen nu te worden uitgezet naar Kenia. De verstrekking van maaltijdbonnen en de bijdragen aan het PUB en de Winterinloop SMO zijn jaarlijks terugkomende giften Resultaat vorig boekjaar Het resultaat vorig boekjaar betreft met name: - betalingen/ontvangsten als gevolg van de verrekening van contracten over verschillen bij de afwikkeling van overlopende passiva zoals vastgesteld ultimo Vincentius 4.2 Activiteiten en fondsen Hulpverlening - Giften Giften voor een bedrag van werden verstrekt. Analyse van de redenen voor het verstrekken van deze giften (incl. Diversen ): Leefgeld Afwikkeling van betaalachterstanden Medische kosten Inrichtingskosten Reiskosten Identiteitspapieren Huisvesting Witgoed Fiets Vakantie Kerstgaven Diversen Totaal

28 Hulpverlening werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van van de Onze Lieve Vrouwe Stichting, het Ons Welgezinde Fonds en de R.K. Stichting Jongerenbelangen. Naast financiële hulpverlening vindt ook materiële hulpverlening plaats. Op verzoek van sociaalmaatschappelijke organisaties wordt door de Stichting Goederenmagazijn goederen en kleding verstrekt aan personen (de zogeheten noodhulp). De waarde hiervan (gebaseerd op verkoopprijs ex kringloopwinkel) was in Hulpverlening - Leningen Overzicht van de met leningen geassocieerde kosten: Omzetting van restschulden in giften (ingeval 80% van de hoofdsom van de lening zonder enigerlei probleem afgelost is) Afboeking vanwege oninbaarheid (zoals bij het ingaan van een een schuldsaneringstraject door de leningnemer) Aflossingen ontvangen voor reeds afgeboekte leningen Aanpassing van de waardecorrectie van leningen om het risico van oninbaarheid te reflecteren in de waardering van de leningen Totaal Sociale Activering De gemeente 's-hertogenbosch stimuleert sociale activering. Hierbij staat centraal het verhogen van de maatschappelijke participatie door uitvoering van zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen. In 2014, verzorgde de Vereniging sociale activeringstrajecten voor 3 personen (gemiddelde op jaarbasis). De kosten bedraagden en betreffen een vergoeding van 5 per dagdeel / per deelnemer. Voor gerealiseerde trajecten ontvangt de Vereniging van de gemeente 's-hertogenbosch een subsidie. Bij het indienen van de aanvraag van subsidie over 2014 heeft de Vereniging aangegeven te willen afzien van een subsidie. De aldus vrijgekomen middelen zouden dan moeten worden gebruikt voor de financiering van trajecten bij het PUB Exploitatie Stacaravan De opbrengsten van verhuur van de stacaravan waren 2.265: , via zusterorganisaties , via de werkgroep Hulpverlening (verantwoord onder Diversen ) De stacaravan werd 20 weken verhuurd. De kosten van deze activiteit bedraagden 3.820, ondermeer voor de huur van de jaarplaats, verzekering en energie Kerstproeverij (bestemmingsreserve) Ca. 800 mensen waren te gast bij de Kerstproeverij in december Er waren diverse optredens. Daarna konden zij aanschuiven voor een maaltijd. Na afloop lag er ook nog een kerstpakket klaar, met daarin een geldbedrag als extraatje. De kosten van deze activiteit bedraagden (operationele kosten en giften ). 28

29 Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van , van diverse organisaties, bedrijven en personen, alsmede door een subsidie van van de gemeente 's-hertogenbosch. Voorts door een bijdrage van van de Stichting Goederenmagazijn (verantwoord onder Diversen ). Het negatieve resultaat van de Kerstproeverij 2014 ( 560) is ten laste van de bestemmingsreserve gebracht Boekenbeurs (bestemmingsreserve) De Boekenbeurs 2014 (inmiddels de 40 ste ) bracht op. De kosten van deze activiteit bedraagden ondermeer voor de huur van opslagruimte, de huur van de Brabanthallen en de kosten van het gebruik van personeel en de bedrijfswagen van de Vereniging. Giften voor een bedrag van werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Hoofddoelen waren: - Vincentiusvereniging Nederland - instrumenten voor een oogziekenhuis in India - Stichting Solidair met India - bouw van toiletten voor een school in India Een gift van werd verstrekt aan het Liet Aussems fonds (verantwoord onder Diversen ). Voorts werd een vergoeding van ontvangen voor de levering van boeken in 2012 (eveneens verantwoord onder Diversen ). Het positieve resultaat van deze activiteit ( 7.754) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve) De Speelgoedbeurs 2014 bracht op. De kosten van deze activiteit bedraagden Giften voor een bedrag van werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. goede doelen voor kinderen in 's-hertogenbosch. Het positieve resultaat van deze activiteit ( 2.100) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Club van 100 (bestemmingsreserve) Giften voor een bedrag van 600 werden ontvangen van de contribuanten van de Club van 100. Gedurende 2014 is het fonds niet aangesproken Vervanging Stacaravan (bestemmingsreserve) Om de vervanging van de stacaravan in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel mogelijk te maken wordt jaarlijks een bedrag van via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) Een gift van werd ontvangen van de Boekenbeurs 2014 (verantwoord onder Diversen ). Een gift van is verstrekt aan de Missieprocuur van de zusters van de H.H. Harten t.b.v. zuster Toke Meijers, die werkzaam is in Brazilie. 29

30 Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten 1 Groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten Er is sprake van een groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten. Naast de Vereniging, betreft het hier de navolgende entiteiten: - Stichting Goederenmagazijn, 's-hertogenbosch - Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenbosch, 's-hertogenbosch - Stichting Sociaal Restaurant 't Anker, 's-hertogenbosch 2 Omschrijving van de doelstelling van verbonden Vincentius-entiteiten Zie hoofdstuk Algemeen, sectie (2). 3 Samenstelling van de besturen van verbonden Vincentius-entiteiten (ultimo december 2014) Stichting Goederenmagazijn Dhr Schuurmans voorzitter Mw Van Riel secretaris Dhr Braat penningmeester Mw Van der Horst lid Dhr Koppers lid Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Dhr van den Bersselaar voorzitter Dhr Kappen secretaris Dhr Braat penningmeester Dhr Quaars lid Dhr Schuurmans lid Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Dhr Quaars voorzitter Mw de Nijs secretaris Dhr Bokslag penningmeester 4 Transacties tussen verbonden Vincentius-entiteiten Meest relevante transacties (op permanente basis) zijn: Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Contract tussen Stichting Goederenmagazijn Stichting Goederenmagazijn Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch (Boekenbeurs) Uitleen van personeel Transactie Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a (inclusief water en energie) Uitleen van personeel en verhuur van bedrijfswagen 30

31 5 Financiële data 2014 (per entiteit en geconsolideerd) 5.1 Balans per 31 december 2014 (bedragen x 1.000): Activa Stichting Vincentius van Paulo Stichting Soc. Rest. 't Anker Vereniging eliminatie Stichting Goederenmagazijn geconsolideerd 2014 geconsolideerd 2013 Vaste activa Voorraden Vorderingen Rekening-courant met Vincentius-entiteiten Liquide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Totaal

32 5.2 Staat van Baten en Lasten over 2014 en resultaatbestemming (bedragen x 1.000): Stichting Vincentius van Paulo Stichting Soc. Rest. 't Anker Vereniging eliminatie Stichting Goederenmagazijn geconsolideerd 2014 geconsolideerd 2013 Baten Verkopen goederen Verkopen sociaal restaurant Verhuur onroerend goed en stacaravan Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten Giften en subsidies ontv. van personen, instellingen e.d Financieel resultaat Totaal Lasten Verenigingskosten Algemene kosten Operationele kosten Giften verstrekt aan Vincentius-entiteiten Giften verstrekt aan personen, instellingen e.d Totaal Overige lasten / baten Resultaat vorig boekjaar Netto Resultaat

33 5.3 Resultaatbestemming 2014 (bedragen x 1.000): Stichting Vincentius van Paulo Stichting Soc. Rest. 't Anker Vereniging eliminatie Stichting Goederenmagazijn geconsolideerd 2014 geconsolideerd 2013 Netto Resultaat Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsreserves Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsfondsen Toevoeging / Onttrekking (-) aan Alg. Reserve

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten Jaarverslag 2012 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch (beknopte versie) Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl

Nadere informatie

ANBI Verantwoording - 2015

ANBI Verantwoording - 2015 ANBI Verantwoording - 2015 1 Algemeen De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging

Nadere informatie

ANBI Verantwoording

ANBI Verantwoording ANBI Verantwoording - 2013 1 Algemeen De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging

Nadere informatie

verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed)

verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed) Jaarverslag 2013 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 1 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl e-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch

Jaarverslag 2015 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Jaarverslag 2015 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 1 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl e-mail:

Nadere informatie

verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed)

verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed) Jaarverslag 2016 1 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl e-mail: vincentius.db@kpnmail.nl IBAN: NL85 RABO

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014 Vincentius Vereniging Haarlem Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: Pagina Verslag van het bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4/5 Staat van baten en lasten over 2014 4/5 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei"

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei" Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening Bestuursverslag 3 1. Balans per 31 december 2014 5 2. Staat van baten en lasten 6 3. Toelichting Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN. De samenstelling van de jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN. De samenstelling van de jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN De samenstelling van de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT A. Algemeen B. Resultaten FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS Rapport inzake de jaarstukken 2013-2014 Nijmegen, augustus 2015 1/5 Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Overige gegevens Jaarverslag van het bestuur Algemene informatie

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MASIBAMBISANE. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING MASIBAMBISANE. Financieel jaarverslag 2014 STICHTING MASIBAMBISANE Financieel jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen verslag 2014 2 Financieel verslag 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van baten en lasten over 2014 4 3. Toelichting 5 1

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen JAARREKENING 2016 Stichting Het Dijkmagazijn Beuningen Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht en samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarstukken 2016 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Stichting Vrienden Bronlaak Te Oploo INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie