Geharmoniseerde database. De stukjes van de classificatiepuzzel passen in de hele EU in elkaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geharmoniseerde database. De stukjes van de classificatiepuzzel passen in de hele EU in elkaar"

Transcriptie

1 NL Geharmoniseerde database De stukjes van de classificatiepuzzel passen in de hele EU in elkaar Het gebruikersperspectief e-filing geïntroduceerd in Ierland Interview: Volle kracht vooruit bij het BBIE

2 Europeantmdn news wordt uitgegeven door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) en verschijnt eenmaal per kwartaal in 23 EU-talen. Deze nieuwsbrief is gericht aan iedereen die in Europa actief is op het gebied van intellectuele eigendom. Hij geeft een overzicht van de activiteiten die het Europees netwerk voor merken, tekeningen en modellen ontplooit in zijn streven om beste praktijken te delen, werkmethoden te harmoniseren en grenzen in het bedrijfsleven weg te nemen. De nieuwsbrief is beschikbaar in pdf-formaat op: en europa.eu Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven als ondersteuning van actielijn 6 (Ontwikkeling van het Europese netwerk) uit het strategisch plan van het BHIM, in het bijzonder de sleutelinitiatieven 27, 28 en 29. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: oami.europa.eu

3 Inhoudsopgave 01 Coverstory Geharmoniseerde database 05 Interview Volle kracht vooruit bij het BBIE 07 Initiatieven van het netwerk Fraudebestrijdingsnetwerk 09 Focus op tools Cesto in de gehele ETMDN 11 Het gebruikersperspectief De introductie van e-filing in Ierland ondersteund 13 Convergentieprojecten Twee nieuwe convergentieprojecten voor modellen Nieuws in het kort Op de IE-bureaus van Europa Agenda Convergentieprogramma Projectportefeuille Samenwerkingsfonds Projectportefeuille

4 Coverstory Geharmoniseerde database De stukjes van de classificatiepuzzel passen in de hele EU in elkaar De geharmoniseerde database is nu de grootste database voor merkenclassificatie ter wereld, en biedt een snelle en gemakkelijke indeling voor ervaren en beginnende gebruikers. De database heeft een revolutie teweeggebracht in classificatieaanvragen, en heeft een lange weg afgelegd sinds het prille begin, acht jaar geleden. Katharina Mirbt van het Duitse Patent und Markenamt (DPMA) was vanaf het eerste begin betrokken bij het project. "Mijn collega's dachten al na over een gezamenlijke database voor waren en diensten toen ik hoorde dat het BHIM dit project daadwerkelijk wilde opstarten" legt ze uit. "De waren en diensten waren voorbestemd voor harmonisatie. En de IT was op dat moment al zo ver ontwikkeld dat je honderdduizenden termen in een database van meer dan 20 talen kon structureren, en een online-workflow kon creëren voor het onderhoud van een dergelijke database. Dus het leek mij een goed idee om hiermee te beginnen!" 1 De huidige geharmoniseerde database begon met een eerste stuurgroep van vertegenwoordigers van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) en de bureaus voor de intellectuele eigendom (IE-bureaus) van Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) voegden zich bij deze eerste drie bureaus, en Engels werd de voertaal. Katharina Mirbt, DPMA

5 Coverstory Het werk voor de leden van de eerste stuurgroep was zwaar maar fascinerend, herinnert Katharina zich. "We waren betrokken bij de discussies en planning voor het basisconcept van de procedure, de structuur en het onderhoud van de database. We moesten aspecten van classificatie, technische mogelijkheden, verschillende talen en verschillende politieke oogpunten samenbrengen. Het was erg interessant en uitdagend, en de groep werkte uitstekend samen. De besprekingen verliepen in een sfeer van realisme en met een open geest en dat leidde tot oplossingen die hun waarde hebben bewezen." De processen om de database te creëren begonnen bij het BHIM via het project EuroClass, dat alle Europese databases in een gezamenlijk portaal samenbracht. Maar het idee, de drijfveer voor het werk van de stuurgroep, was een gezamenlijke database in alle EU-talen. De eerste taak was het samenvoegen van de gegevensbanken van het BHIM en het bureau voor de intellectuele eigendom van het Verenigd Koninkrijk de twee grootste databases van de deelnemende bureaus die beide in het Engels waren. Het totaal aantal termen was , maar het opschonen van afwijkende termen en bijna identieke termen (en interpunctie- en spellingsverschillen) bracht dit aantal omlaag naar ongeveer termen. Aangezien de databases van de andere deelnemende bureaus aanzienlijk kleiner waren werden de termen die niet overlapten vanuit het Engels naar de taal van het bureau in kwestie vertaald. Dit stond binnen het BHIM bekend als het 'opvulproject'. De vertalingen werden geleverd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg, en werden gevalideerd door de nationale bureaus of bureaus die aanvragen in de desbetreffende taal accepteren. Daarna werden ze nogmaals gevalideerd door het BHIM, dat aanvragen in alle talen accepteert. De voertaal van de geharmoniseerde database is Engels. Dat wil zeggen dat de hoogst mogelijke kwaliteit vertalingen geleverd kan worden, aangezien alle vertalingen uit een gedeelde taal ontstaan, de bron hetzelfde blijft ongeacht de taal, en er maar één stap is van brontaal naar vertaling. Uit dit proces ontstond het idee van conceptualisatie, dat iedereen die werkte aan de database ontwikkelde om herhalingen in de database te voorkomen. Er zijn meerdere manieren om een concept in het Engels uit te drukken dan in bepaalde andere talen, maar in andere talen zijn er weer meerdere manieren om een concept uit te drukken dan in het Engels. Vertaling kan op zichzelf geen schone, overzichtelijke database garanderen die van behoorlijke kwaliteit is. "Nu is bijna ieder nationaal of regionaal IE-bureau van de EU opgenomen in de database. En er is rekening gehouden met verdere groei." Conceptualisatie kwam in de kern neer op het creëren van concepten door alle termen met dezelfde betekenis samen te voegen. Een hoofdtaal het Engels werd gebruikt om verschillende uitdrukkingen in andere talen te omvatten. Hierdoor blijft de database rijk gevuld maar tegelijkertijd gestroomlijnd, door 'ruis' door onnodige termen te verminderen. Nu is bijna ieder nationaal of regionaal IE-bureau van de EU opgenomen in de database. En er is rekening gehouden met verdere groei. Er wordt bij het BHIM gewerkt aan de integratie van alle termen van de "TM5 ID-lijst", met daarop alle vooraf goedgekeurde termen van de vijf grootste merkenbureaus ter wereld - het BHIM, het United States Patent and Trademark Office (USPTO), het Japanse Property Office (JPO), het Koreaanse Intellectual Property Office (KIPO) en de State Administration of Industry and Commerce (SAIC) van de Volksrepubliek China. Zo ontstaat een database met wereldwijde dekking. De geplande integratie van de Waren- en Dienstenmanager van WIPO Madrid is een andere welkome uitbreiding van deze internationale reikwijdte. De geharmoniseerde database is een dynamische collectie termen die op een open en transparante manier door alle deelnemende bureaus geactualiseerd wordt via de Terminology Maintenance Console, of TMC. Hiermee kunnen gebruikers ook via de nationale en regionale IE-bureaus nieuwe termen aanbevelen die de behoeften van de markt beantwoorden, en gedateerde termen voor verwijdering voordragen. Bureaus stemmen vervolgens over de termen, waarbij WIPO als arbiter optreedt. Hierdoor kan de database zo modern, bijgewerkt en uitgebreid mogelijk blijven. Maar de voordelen van de database worden pas echt 2

6 Coverstory zichtbaar op gebruikersniveau. Imre Gonda, van het Hongaarse IE-bureau (Hungarian National IP Office - HIPO), wijst erop dat van meet af aan de gebruíker de aanleiding voor de geharmoniseerde database, en het complete scala aan projecten in het convergentieprogramma, is geweest. "Ik denk dat het eerste en tweede convergentieproject niet voor niets gewijd waren aan de harmonisatie van merkenclassificatieproblemen", zegt hij. "De werkwijzen van de nationale bureaus en het BHIM waren erg verschillend, en vanwege het co-existentieprincipe bestaat er aanzienlijke interactie tussen de nationale systemen en het EU-systeem. En toch kwamen we niet tot een gemeenschappelijke basis, wat betekende dat de omvang van de bescherming op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. Daarom juichte het HIPO het idee van een convergentieproces toe, en het opzetten van de geharmoniseerde database was de logische oplossing. Bij het eerste project, CP 1, kwamen we een gezamenlijke werkwijze overeen, maar door de ontwikkeling van de database kunnen we gebruikers een concreter resultaat bieden, iets dat ze direct kunnen toepassen wanneer ze een merkaanvraag indienen." En de praktische voordelen voor de Hongaarse gebruikers? Imre heeft duidelijk de voordelen van de geharmoniseerde database voor ogen. "Met de geharmoniseerde database kunnen de gebruikers uiteraard het aantal onvolkomenheden in het voorbereiden en indienen van een merkaanvraag op Europees of nationaal niveau verminderen", benadrukt hij. En hij ziet de database ook als waardevol voor kleine bedrijven, en ook voor particulieren. "Meer dan 90% van onze nationale aanvragers zijn kleine tot middelgrote ondernemingen die doorgaans geen vertegenwoordigers hebben", legt Imre uit. Katharina Mirbt zegt dat er veel verschillende voordelen zijn voor gebruikers. "Alle aanvragers van een merk - inclusief, uiteraard, onze Duitse gebruikers - kunnen formuleringen uit de database gebruiken om de waren en diensten waarvoor ze een merk willen inschrijven te specificeren. Ze hoeven zich niet af te vragen of de termen specifiek en exact genoeg zijn en tot welke klasse ze behoren. Ze kunnen natuurlijk dezelfde formulering gebruiken in alle andere landen die gebruik maken van de geharmoniseerde database, aangezien de database alle termen naar meer dan 20 talen vertaalt en de classificatie hetzelfde zal zijn. Wat ze dus krijgen is voorspelbaarheid en effectiviteit!" Voor Imre en zijn collega's bij HIPO is het reactie- en aanpassingsvermogen van de geharmoniseerde database een groot voordeel. "Het logische gevolg van innovatie is dat nieuwe waren en diensten op de markt verschijnen en de termen die het product omschrijven in de database moeten staan. We kunnen de geharmoniseerde database niet als een uitputtende lijst zien. Nieuwe termen moeten opgenomen worden, maar de echte vraag is hoe we gelijke tred houden. De TMC is de juiste tool om nieuwe voorstellen over te brengen, dat is een van de prioriteiten." Imre Gonda, HIPO En hoe ziet de toekomst er voor de geharmoniseerde database uit? Hoe zal die zich in de komende jaren ontwikkelen? Katharina denkt dat de ontwikkeling zowel uitdagend als veelbelovend zal zijn. "Nu de classificatie geharmoniseerd is en de termen vertaald zijn, begint een periode die we goed moeten gebruiken om de kwaliteit te garanderen. Een werkprogramma voor de toekomst is al opgesteld: de assimilatie van de Waren- en Dienstenmanager van WIPO enerzijds, en de opname van termen van de TM5 anderzijds. Ik denk dat naarmate meer IE-bureaus in de wereld deelnemen aan dit project, de voordelen voor gebruikers toenemen. Aangezien dit een simpele optelsom is ben ik ervan overtuigd dat meer bureaus wereldwijd zich zullen aansluiten bij de geharmoniseerde database." 3

7 Coverstory De geharmoniseerde database in het kort Het is de grootste classificatiedatabase ter wereld. Volledig beschikbaar in 23 EU-talen Volledig getaxonomiseerd. Geïmplementeerd in 25 merkenbureaus van de EU. Bevat alle termen van de alfabetische lijst van Nice. In 2015 zal de database alle termen van de TM5 ID-lijsten bevatten (termen vooraf goedgekeurd door het BHIM, USPTO, JPO, KIPO en SAIC). De database zal het grootste deel van de termen bevatten die beschikbaar zijn in de Waren- en Dienstenmanager van Madrid. Het is een 'levende' database die voortdurend wordt bijgewerkt door toevoeging van nieuwe en verwijdering van overbodige termen. De TMC: de geharmoniseerde database actueel houden De TMC is een online tool die het beheer en onderhoud van de termen in de geharmoniseerde database stroomlijnt. De tool werd ontwikkeld in het kader van het Samenwerkingsfonds en het convergentieprogramma, in samenwerking met nationale en regionale IE-bureaus van de EU, WIPO, gebruikersverenigingen en het BHIM. Via TMC kan een netwerk van classificatiedeskundigen in alle deelnemende EU-bureaus nieuwe termen en wijzigingen in de database voorstellen en hierover stemmen. Experts van WIPO treden op als bemiddelaars in geval van onenigheid. TMC ondersteunt op een open en opbouwende manier de samenwerking tussen bureaus om de geharmoniseerde database uit te breiden. Gebruikers kunnen nieuwe termen voorstellen via hun nationale of regionale bureaus zodat de geharmoniseerde database de behoeften op de markt volledig weerspiegelt. Bezoek voor meer informatie de website: 4

8 Interview Volle kracht vooruit bij het BBIE Diensten van merkenbureaus aan gebruikers in het hart van Europa 5 Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), dat drie landen en drie talen beslaat, is het de afgelopen tijd razend druk geweest. Naast de dagelijkse werkzaamheden hebben de BBIE-deskundigen hard gewerkt aan de uitvoering van enkele van de meest uitdagende en complexe projecten van het samenwerkingsfonds, en met aantoonbaar succes. Adjunct-directeur-generaal van het BBIE, Hugues Derème, legt uit dat het BBIE in veel opzichten uniek is: als enig regionaal bureau voor de intellectuele eigendom (IE-bureau) in het Europese netwerk voor merken, tekeningen en modellen, is het een unieke combinatie van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse cultuur. De drie nationaliteiten zijn zelfs terug te vinden in het topmanagement van het bureau. Talen zijn een ander goed voorbeeld: einde vorig jaar voegde het bureau Engels als derde werktaal toe aan Frans en Nederlands, om beter te voorzien in zakelijke behoeften, rekening houdend met het feit dat Benelux-landen een erg open economie hebben. "Hierdoor profileren we het bureau op een breder internationaal niveau", legt Hugues uit. Zijn rol bij het bureau omvat alle kernactiviteiten van het BBIE plus de internationale relaties, en hij heeft er duidelijk plezier in. Hugues legt uit dat de unieke status van het BBIE betekent dat "we een plaats hebben als waarnemer bij de raad van bestuur van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM). Maar we coördineren onze positie met de drie leden uit België, Luxemburg en Nederland. We waren verheugd en enthousiast om via het Samenwerkingsfonds en het convergentieprogramma een actieve samenwerking met het BHIM te starten. Het feit dat een fonds gecreëerd werd met specifieke financiële middelen en toegewijde mensen was een nuttig en zeer positief initiatief." In het begin, toen het Samenwerkingsfonds gestart werd, was het BBIE "vrij vooruitstrevend op het gebied van automatisering", zoals Hugues het uitdrukt. "We wisten allemaal dat we andere belangen bij het Fonds zouden hebben vergeleken met andere nationale bureaus. We begonnen met een relatief klein aantal uitvoeringsdoels-

9 Interview tellingen, maar gaandeweg werd dat aantal steeds groter, wat natuurlijk een positief signaal is." Hugues Derème, adjunct-directeur-generaal van het BBIE Een van de sterke punten van het BBIE is de geavanceerde IT-afdeling, waardoor het al in het begin van het Samenwerkingsfonds het TM-XML- en Architectuurproject voorstelde toen nationale bureaus gevraagd werd te komen met initiatieven voor het opstartende fonds. "We realiseerden ons toen we dit voorstel deden dat veel voorstellen IT-projecten zouden zijn", zegt Hugues, "en het was belangrijk om dezelfde taal te gebruiken zodat de applicaties die ontwikkeld zouden worden gemakkelijk in een gemeenschappelijk kader zouden passen." Het BBIE was een van de eerste bureaus in het Europees netwerk voor handelsmerken en modellen dat gebruikers 15 jaar geleden al de mogelijkheid van elektronische indiening bood (e-filing). Tegenwoordig wordt 99,5% van de merkaanvragen elektronisch ingediend. Daarnaast werkt het BBIE als testbureau voor internationale inschrijving via e-filing samen met de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. "Het is de eerste dienst die we alleen online bieden, en het is daarom een test voor ons en onze gebruikers om te zien hoe ver we kunnen gaan wat werken in een papiervrije omgeving betreft," zegt Hugues. "Als dit een positieve ervaring blijkt te zijn - wat het tot nu toe is - hopen we in de komende jaren op een volledig elektronische workflow over te gaan." Het BBIE bewijst hier een echte pionier te zijn op het gebied van e-filing. Het bureau nam afgelopen jaar actief deel aan de e-filing voor modellen van het Samenwerkingsfonds, en als testbureau integreerde het de applicatie. Het is de gebruiker die centraal staat bij het bureau: "Een van de dingen die we anders hebben aangepakt is dat we zakenmensen erbij betrokken hebben, omdat we geloven dat de zakenwereld een bepalende factor moet zijn voor dergelijke IT-applicaties. Dit maakt het gehele proces gebruiksvriendelijker, waardoor gebruikers het eindproduct gemakkelijker zullen accepteren." E-filing voor modellen werd aan het begin van 2014 volledig geïntegreerd in het eigen systeem van het BBIE. "Die keuze hadden we aan het begin al gemaakt; we wilden e-filing voor modellen met onze elektronische betalingsapplicatie onder een enkele inlog hebben," aldus Hugues. "We zijn erg tevreden met het eindresultaat en de manier waarop we met het BHIM op alle niveaus hebben samengewerkt op zakelijk, technisch en managementniveau. Onze samenwerking is erg effectief en constructief." Maar het houdt hier niet op. Het werk van het BBIE en de samenwerking met het BHIM worden steeds intensiever. Het bureau werkt hard aan de implementatie van e-filing voor merken en is zeer betrokken bij het Back Office-project, na een strategische beslissing die enkele jaren geleden werd genomen. E-filing voor merken van het Samenwerkingsfonds zal de huidige e-filing vervangen, waardoor zowel de nieuwe look als de technische omgeving en het onderhoud gelijk zullen worden getrokken. "Toen we begonnen met e-filing voor modellen was het de bedoeling daarna over te gaan tot e-filing voor merken en de Back Office", legt Hugues uit. "E-filing voor merken vereist weer volledige integratie, met als bijkomend probleem het importeren van alle functionaliteiten van TMclass en Taxonomie en het geprogrammeerde intrekken van al onze B2B e-filingapplicaties. We willen ook gebruikers erbij betrekken om hun behoeften en wensen kenbaar te maken en de tools te testen. Gezien de goed presterende e-filingtools die we nu hebben en hun intensieve gebruik zal dit een erg uitdagend project worden", voegt Hugues toe. "Het Back Office-project is ook complex en veelomvattend, en zal veranderingen in IT en interne processen tot gevolg hebben. Het vereist aanpassingen van onze manier van werken en onze gewoonten. Als we dit allemaal binnen 15 maanden kunnen voltooien zal dat een enorme stap voorwaarts zijn zowel voor ons als voor onze gebruikers." En voor het BBIE zijn gebruikers belangrijk. "Alle projecten van het Samenwerkingsfonds die we uitvoeren leveren voordelen op voor onze gebruikers op nationaal, Europees of internationaal niveau en dat is onze drijfveer," zegt Hugues. "We kijken naar de betekenis en de kern van de visie van het Europees netwerk voor handelsmerken en modellen, en we bevinden ons op dezelfde golflengte als het BHIM: de strategische visie die enkele jaren geleden werd vastgesteld gaf het BHIM de juiste stimulans en veranderde de manier waarop het BHIM en de nationale bureaus samenwerken, in de breedste zin van het woord. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot IT-projecten, maar strekt zich ook uit tot relaties." 6

10 Initiatieven van het netwerk Fraudebestrijdingsnetwerk Samenwerken om onze gebruikers te beschermen 7 Er zullen maar weinig IE-bureaus zijn die nog niet te maken hebben gehad met het groeiende probleem van misleidende facturen. Deze zijn vaak zeer geraffineerd en erg geloofwaardig. Er staan doorgaans officiële logo's op, of er worden afkortingen of adressen gebruikt die lijken op die van legitieme IE-bureaus. De facturen worden per post verzonden of, wat steeds vaker voorkomt, via en bevatten betalingseisen voor inschrijving, aanbiedingen voor inschrijving in fictieve registers of aanbiedingen voor vernieuwing van diensten tegen verhoogde tarieven. De afzenders zijn georganiseerd, hebben voldoende kennis van zaken om de juiste ontvangers te kiezen en zijn volhardend genoeg om het probleem van misleidende facturen bij vele IE-bureaus hoog op de agenda te houden. Individuele bureaus hebben strategieën ontwikkeld om gebruikers over dergelijke oplichting te informeren, maar er was nog geen gezamenlijke strategie voor de gehele EU tot nu toe dan. "Individuele bureaus hebben strategieën ontwikkeld om gebruikers over oplichting te informeren, maar er was nog geen gezamenlijke strategie voor de gehele EU tot nu toe dan." Op 16 juni vond de eerste bijeenkomst van het Fraudebestrijdingsnetwerk plaats bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) in Alicante. Hier kwamen afgevaardigden van nationale en regionale bureaus van de EU, gebruikersverenigingen en internationale IE-organisaties bijeen om het probleem van misleidende facturen en de aanpak daarvan te bespreken. De betrokkenheid van gebruikers bij deze groep is erg belangrijk. Willem Leppink is advocaat bij Ploum Lodder Princen in Rotterdam, en voorzitter van MARQUES' fraudebestrijdingswerkgroep.

11 Initiatieven van het netwerk Willem staat achter dit idee. "Gezamenlijk waarschuwen kan alleen wanneer je alle relevante informatie bij elkaar hebt, dus niet een paar gevallen van oplichting op de Benelux-website bijvoorbeeld, een paar andere op de WIPO-website en weer andere op de BHIM-website, maar slechts één archief, één centraal punt waar iedereen terecht kan." "Gezamenlijk waarschuwen kan alleen wanneer je alle relevante informatie bij elkaar hebt" Willem Leppink, Advocaat, Ploum Lodder "Ik denk dat dit eindelijk de aanpak is die we nodig hebben," zegt hij. "Een grote groep mensen heeft al veel goed werk verricht wanneer je kijkt naar de nationale bureaus, het BHIM, de WIPO en naar de gebruikersverenigingen maar het is allemaal te geïsoleerd en ongecoördineerd geweest. En wat je volgens mij ziet, is dat veel advocaten, merkagenten en advocatenkantoren goed werk hebben verricht in het informeren van hun cliënten, maar dat alle informatie slechts kwam in de vorm van een kleine toevoeging, of een korte bijlage bij een inschrijvingsformulier voor een merk, en dat was niet voldoende. De echte waarschuwingen moeten voortkomen uit een gezamenlijke actie." Willem twijfelt er niet aan dat gezamenlijke actie de cruciale drijfveer voor deze groep is. "We moeten tegen iedereen met één stem spreken, om hen te waarschuwen," zegt hij. "Dat is de belangrijkste taak." Het BHIM heeft de ontwikkeling van een centraal, publiek toegankelijk archief op dit gebied voorgesteld, waarin verschillende soorten misleidende facturen verzameld kunnen worden en waarin iedereen ze kan raadplegen. De database zou kunnen worden gekoppeld aan de websites van netwerkleden, en ingezet om het publiek bewust te maken van het probleem. Fraudebestrijdingsnetwerk bij het BHIM, 16 juni Willem benadrukt de specifieke problemen van kleine en middelgrote ondernemingen wanneer ze hiermee te maken krijgen. "Kleine en middelgrote ondernemingen die met deze problemen te maken krijgen zijn, in dit geval, eerder een consument dan een onderneming die alles weet. En wat je doorgaans bij consumenten ziet, is dat ze zeggen 'hé, ik heb niks besteld', en er dus niet in zullen trappen wanneer ze geconfronteerd worden met oplichting. Maar bij een klein bedrijf zullen ze naar de factuur kijken en zeggen 'misschien heeft iemand anders dit besteld, of is dit iets dat we nodig hebben op het gebied van naleving?" "Bewustzijn en de boodschap overbrengen zijn kerndoelen voor de nieuwe groep" Bewustzijn en de boodschap overbrengen zijn kerndoelen voor de nieuwe groep, die naar verwachting regelmatig bijeen zal komen en het gezamenlijke werkproces met sterke betrokkenheid van alle partijen zal voortzetten. De betrokkenheid en kennis van zowel gebruikers als bureaus zijn zonder twijfel cruciaal voor het succes van de groep, en met een nadruk op gebieden als IT-maatregelen, communicatie, juridische actie en medewerking ziet het ernaar uit dat het netwerk een aantal drukke maanden voor de boeg heeft. 8

12 Focus op tools Cesto in de gehele ETMDN Een druk jaar voor de Common Examiner Support Tool (Cesto) 9 Fase 2 van de tool werd in juni 2013 gelanceerd, nadat deze in eerste instantie in november 2012 onthuld werd. Voor Cesto begon hiermee een nieuwe levenscyclus. Cesto biedt onderzoekers de mogelijkheid verschillende databases geautomatiseerd te doorzoeken, en assisteert daardoor bij het verzamelen van alle informatie die relevant is voor onderzoek op absolute gronden. Dit systeem werd in november 2012 voor het eerst vrijgegeven en genereert rapporten met deze zoekresultaten voor onderzoekers, en bureaus kunnen de manier waarop resultaten gepresenteerd worden aan plaatselijke praktijken aanpassen. Het heeft een uitgebreide zoekfunctie die met behulp van zoekalgoritmen merken kan vinden die gelijkenissen vertonen op basis van hun verbale overeenkomsten, met daarbij een fonetische transcriptie van woorden. Dit wordt in sommige nationale bureaus gebruikt in een zoekopdracht naar oudere rechten. Het doorzoekt ook de database voor algemene internationale benamingen naar farmaceutische producten, geografische aanduidingen en gegevens van het Communautair Bureau voor plantenrassen, emblemen en andere inschrijvingen geregistreerd bij de WIPO en andere nationale databases voor onderzoekers die op absolute gronden werken. "Bestaande rapporten kunnen in een mum van tijd worden opgevraagd, en nieuwe zoekopdrachten duren maar enkele seconden" De verdere ontwikkeling van Cesto werd in 2013 voortgezet. De prestaties verbeterden waardoor bestaande rapporten in een mum van tijd kunnen worden opgevraagd en nieuwe zoekopdrachten slechts enkele seconden duren. Veel van de meest

13 Focus op tools recente activiteiten waren gericht op de relevantie van de zoekresultaten. Dit werd uitgevoerd met de medewerking en hulp van de nationale bureaus binnen de EU, en de input van medewerkers ter plaatse is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling en verbetering van de tool. "Er zijn binnen bureaus verschillende keuzes gemaakt bij de implementatie, afhankelijk van de specifieke behoeften en het gebruik van de tool." Tot nu toe is Cesto in 15 nationale en regionale IE-bureaus binnen de EU geïmplementeerd. Er zijn binnen bureaus echter wel verschillende keuzes gemaakt bij de implementatie, afhankelijk van de specifieke behoeften en het gebruik van de tool. Het Sloveense bureau is een enthousiast gebruiker, en hun onderzoekers behoren tot de actiefste gebruikers. Onderzoeker Miroslav Vlček zegt dat "je door het transparant verwerken van zoekresultaten in alle relevante databases snel toegang krijgt tot een specifiek merk." Zijn collega Karol Klavec is vooral tevreden met de indicatie-instellingen voor het waarschijnlijkheidsniveau van identieke resultaten, inclusief dubbele gelijkheid. "De tool is adaptief en reactief genoeg om aan de behoeften van ieder individueel bureau te voldoen." Een aantal bureaus heeft gekozen voor een geleidelijke implementatie, waarbij Cesto alleen gebruikt wordt voor bepaalde gegevensbronnen, zoals het zoeken naar geografische aanduidingen, plantenrassen etc. terwijl andere bureaus de tool gebruiken om kwaliteitscontrole achteraf uit te voeren. De tool is adaptief en reactief genoeg om aan de behoeften van ieder individueel bureau te voldoen. medewerkers van nationale bureaus en BHIM-opleiders, wat de reistijd en -kosten verminderde. Daarna reisden BHIM-medewerkers op verzoek naar het nationale bureau in kwestie, voor een gedegen training en voortdurende ondersteuning door de uitrolteams van het Samenwerkingsfonds. "Een korte training was voldoende om onderzoekers wegwijs te maken in de tool" Tijdens een recente implementatie in Polen woonde de gehele merkenafdeling de presentatie over de tool bij, gevolgd door een praktische gebruikssessie waarin onderzoekers de tool konden testen en vragen konden stellen. Dit werd gevolgd door een sessie met de juridisch experts van het Poolse bureau om de tool te configureren en te personaliseren voor het bureau. Hoofd van de afdeling Merken, Elżbieta Błach, zegt dat Cesto overduidelijk een tool is voor en door onderzoekers: "Op het eerste gezicht valt op dat het vanaf het begin ontwikkeld is in brede samenwerking met onderzoekers, en zorgvuldig aangepast is aan hun behoeften. In sommige andere vergelijkbare tools ligt een grotere nadruk op IT-logica, niet op zakelijke logica. De Cesto-workshop in Polen toonde aan dat de tool intuïtief is voor onderzoekers een korte training was voldoende om hen wegwijs te maken." En het Poolse bureau heeft in het bijzonder geprofiteerd van de reikwijdte van Cesto's zoekmogelijkheden, legt ze uit. "Poolse onderzoekers waarderen met name de mogelijkheid om lijsten met geografische aanduidingen en de plantenrassendatabase te doorzoeken. We hebben een aantal juridische zaken meegemaakt met betrekking tot conflicten van merken versus plantenrassen, en dankzij Cesto worden we nu vroeg gewaarschuwd voor mogelijke overeenkomsten. Onderzoekers bij het Poolse Octrooibureau beschouwden Cesto kort na de implementatie als een essentieel onderdeel van hun werkomgeving." Trainingen voor de tool hebben bij ieder bureau plaatsgevonden. Eerst via videoconferenties met groepen 10

14 Het gebruikersperspectief Niamh Hall Partner, FRKelly Steun aan de lancering van e-filing in Ierland De betrokkenheid van een gebruiker bij het Samenlevingsfonds. 11 Niamh Hall is een bekende naam in de Europese merkenwereld. Ze is niet alleen partner bij FRKelly, een bekend IE-kantoor binnen de EU en Ierland, maar ze is ook een auteur en toegewijd blogger over alles in verband met intellectuele eigendom (IE). "Ierland ligt tussen Amerika en Europa, zowel geografisch als cultureel" Ze heeft het druk met haar baan en haar rol als voorzitter van de Ierse vereniging voor octrooi- en merkengemachtigden. Toch weet ze tijd te maken om een volwaardige rol te vervullen als gebruikersvertegenwoordiger in het Samenwerkingsfonds, en ze bevindt zich in de perfecte positie om een unieke dimensie in gebruikerservaringen toe te voegen aan het project. "Ik ben dit jaar al 16 jaar werkzaam op dit gebied," legt ze uit. "Voor FRKelly werkte ik bij een full-service advocatenkantoor, dus ik werkte toen al met IE en commercieel recht. Ik had veel plezier in IE-werkzaamheden en wilde me meer in die richting specialiseren, en dat gebeurde toen ik hier terechtkwam." Ze is nu partner bij FRKelly, een 'intensieve gebruiker' van het Gemeenschapsmerkensysteem, en werkt in een zeer interessante IE-omgeving. "Vanuit ons bureau hier in Ierland hadden we al erg goede internationale betrekkingen, voor wie we de wereldwijde werkzaamheden coördineerden, en er waren veel Amerikaanse ondernemingen die de Europese markt betraden en Europese ondernemingen die zich in Europa en daarbuiten inschreven," legt ze uit. "Ierland ligt tussen Amerika en Europa in, zowel geografisch als cultureel, en we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis met het Verenigd Koninkrijk wat rechtssystemen betreft, waardoor ons rechtssysteem overeenkomsten vertoont met andere systemen gebaseerd op gewoonterecht zoals dat van de Verenigde Staten en Canada." Het Ierse Octrooibureau benaderde Niamh in eerste instantie om haar

15 Het gebruikersperspectief te betrekken bij projecten van het Samenwerkingsfonds. "Toen ze voor de groep op zoek waren naar een Ierse gebruiker, vroeg het Ierse bureau mij of ik me wilde aanmelden. Als voorzitter van de Ierse vereniging voor octrooien merkengemachtigden ben ik zowel een gebruiker als een gebruikersvertegenwoordiger. In eerste instantie zochten ze een interne medewerker, maar er zijn maar weinig gebruikers in Ierland die hun merk zelf aanvragen; doorgaans vragen ze een kantoor zoals het onze of worden hun aanvragen afgehandeld door een andere afdeling in het buitenland," legt Niamh uit. Als een van de leden die de gebruikersgemeenschap binnen het fonds heeft opgericht, heeft Niamh het werk in de afgelopen jaren zien groeien en veranderen. "Ik was erbij toen een aantal mensen werd binnengehaald om tests te doen, en het is interessant om te zien dat het vanaf dat punt een eigen leven is gaan leiden. De groep is een goede mengeling we hebben interne medewerkers en mensen van kleinere en grotere kantoren." "De groep is een goede mengeling we hebben interne medewerkers en mensen van kleinere en grotere kantoren." Niamh belandde middenin het testproces voor het e-filingsysteem, ontwikkeld door het Samenwerkingsfonds voor het Ierse Octrooibureau, alvorens het werd gelanceerd. "We deden als kantoor redelijk veel op nationaal niveau met de Ierse e-filing, en hebben het Ierse systeem meer dan zes maanden getest. De implementatie van e-filing was voor het Ierse bureau een grote investering in tijd, inspanning en mankracht, en we vonden het belangrijk dit te ondersteunen. Er werd lang aan gewerkt en ik denk dat het op meerdere gebieden voordelen oplevert de implementatie is erg soepel verlopen en het heeft zichzelf terugbetaald, het werkt erg goed. Hoe meer tijd je investeert in de testfase van deze systemen voordat ze in gebruik worden genomen, hoe beter." Niamh wijst er ook direct op dat de introductie van e-filing bij het Ierse Octrooibureau voor zowel de medewerkers van het bureau als de gebruikers voordelen heeft opgeleverd. Het vorige, omslachtige invoersysteem voor onderzoekers is vervangen door een volledig elektronisch systeem. Dit is positief geweest voor gebruikers omdat er nu tot middernacht elektronisch ingediend kan worden, wat meer flexibiliteit biedt. "Zonder het BHIM en het Samenwerkingsfonds zouden we dit niet of in ieder geval niet de komende jaren hebben gehad," zegt Niamh, die erop wijst dat er door de economische crisis en bezuinigingen in vele lidstaten minder dan voorheen in dergelijke technologie wordt geïnvesteerd. "Zonder het BHIM en het Samenwerkingsfonds zouden we dit niet of in ieder geval niet de komende jaren hebben gehad" Niamh is ook vol lof over twee van de paradepaardjes van het fonds, TMview en TMclass. Ze verwijst klanten regelmatig naar TMview voor snelle zoekopdrachten naar gelijkheid voor eliminatiedoeleinden voordat een korte namenlijst opgesteld wordt, zegt ze. TMclass is volgens haar "erg nuttig", vooral omdat het resultaten genereert "die automatisch aanvaardbaar zijn voor het BHIM en de nationale bureaus." Ze heeft duidelijk plezier in haar rol als gebruikersvertegenwoordiger bij het fonds, en loopt over met ideeën voor het fonds om zich vanuit het gebruikersperspectief verder te ontwikkelen. Ze wil graag elektronische communicatie uitgerold zien over het gehele Europees netwerk voor handelsmerken en modellen, en denkt dat het in de toekomst zeer nuttig kan zijn voor gebruikers. "Dit hadden we in ieder geval de komende jaren zonder het BHIM en het Samenwerkingsfonds niet gehad" Maar wat Ierland betreft, hoe is de output van het fonds over het algemeen bevorderlijk geweest voor IE in het land? Niamh geeft aan dat het e-filingsysteem mogelijk bredere voordelen heeft binnen het Ierse bureau. "Een Ierse inschrijving zou nu nog sneller moeten verlopen, en gemakkelijker, en je zou kunnen beginnen je internationale inschrijving er sneller op te baseren, en Ierland zo als het ware als springplank gebruiken," zegt ze. Als e-filing het proces accurater en sneller maakt, kan het alleen maar goed zijn voor de Ierse gebruikers en voor IE in Ierland, stelt ze. 12

16 Convergentieprojecten Twee nieuwe convergentieprojecten voor modellen Werkpakketbijeenkomsten gaan van start in Alicante 13 De eerste bijeenkomsten van de Werkpakketgroep (WPG-bijeenkomst) voor de twee nieuwe modellenprojecten van het convergentieprogramma, CP6: Harmonisatie van grafische afbeelding en CP7: Harmonisatie van productbenamingen, vonden plaats in de eerste week van mei. Sinds de start van de projecten in januari zijn ze beide met behulp van de projectteams en de leden van de Werkpakketgroep uit meerdere IE-bureaus op stoom geraakt. De WPG-bijeenkomst voor CP6 werd bijgewoond door deelnemers van 11 nationale bureaus, de WIPO (als waarnemer) en het BHIM. Aan de CP7 WPG-bijeenkomst namen 11 nationale bureaus, de WIPO (als waarnemer) en het BHIM deel. Ieder project heeft andere doelen, maar de nadruk lag bij beide WPG-bijeenkomsten op de evaluatie van bestaande omstandigheden, uitwisseling van eerste inzichten en brainstormsessies. Voor CP6 werd de bespreking gebaseerd op een tweede onderzoek naar werkprocedures waar 30 nationale bureaus aan deelnamen. De resultaten van dit onderzoek zijn volledig geanalyseerd en werden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Een overzicht van de onderzoeksresultaten wordt beschikbaar gesteld op de website van het Europese netwerk voor handelsmerken en modellen (www.tmdn.org). De complexiteit van de onderwerpen en de verscheidenheid in procedures noopten tot een uitvoerige analyse door de deelnemers. Voor de onderwerpen 'neutrale achtergrond' en 'disclaimers' werden conclusies voorgesteld en toegelicht aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit het onderzoek. Tijdens CP7 werden de volgende onderwerpen besproken: de ontwikkelingsprocedure van de geharmoniseerde database voor productbenamingen, waarbij het voorgestelde proces werd goedgekeurd door alle WPG-leden; richtsnoeren voor de aanvaardbaarheid van productbenamingen: meerdere discussies werden gevoerd naar aanleiding van voorbeelden opgesteld ter bespreking. Een document voor gemeenschappelijke werkwijzen werd opgesteld op basis van tijdens de bijeenkomst goedgekeurde beslissingen; gebruikersinterfaces werden als modellen gepresenteerd om te demonstreren hoe de zoekmachine er na ontwikkeling volgend jaar uit zal zien, en ten slotte werden drie mogelijke vormen van aanpak voor taxonomie en principes van taxonomie besproken. Verdere analyse daarvan zal plaatsvinden voordat een definitieve beslissing wordt genomen. De conclusies van beide bijeenkomsten zijn opgenomen in de notulen die voor opmerkingen werden verspreid aan de WPG. Na goedkeuring zal de werkgroep van het project de mogelijkheid hebben feedback te geven. Om voort te bouwen op deze gestage vooruitgang zal er in juni of juli weer een bijeenkomst van de CP6 WPG plaatsvinden, en in september een bijeenkomst van de CP7 WPG.

17 NIEUWS in het kort Internationale IEhandhavingstop Op 11 en 12 juni woonden belangrijke vertegenwoordigers van de publieke en de private sector de eerste Internationale IE-handhavingstop bij in Londen. Europese en internationale beleidsbepalers, handhavingsinstanties, multinationale ondernemingen en andere belanghebbenden bespraken de toenemende invloed van inbreuken op IE-rechten en de problemen waar handhavingsinstanties en de samenleving mee geconfronteerd worden. Het woord werd onder andere gevoerd door de minister van Bedrijfsleven, Innovatie en Vaardigheden van het Verenigd Koninkrijk, Vince Cable, de directeur-generaal van de WIPO, Fancis Gurry, voorzitter van het BHIM, António Campinos, de bestuursvoorzitter van Unilever, Paul Polman en bestseller-crimiauteur Val McDermid. Videofragmenten van de bijeenkomst kunt u vinden op oami. europa.eu/ohimportal/en/international-ip-enforcement-summit. ASEAN - BHIM Bijeenkomst directeuren van IE-bureaus Het BHIM ontving op 26 en 27 mei vertegenwoordigers uit de tien landen die deel uitmaken van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN), voor een ASEAN-BHIM-bijeenkomst op hoog niveau, georganiseerd in het kader van het ECAP III-project, gesubsidieerd door de EU. De eerste dag van de bijeenkomst vond plaats in het hoofdkantoor van het Spaanse Octrooi- en merkenbureau in Madrid, waar directeur-generaal Patricia García-Escudero de gastvrouw was, terwijl op de tweede dag de bijeenkomst plaatsvond bij het BHIM in Alicante. De hoofden van de bureaus voor de intellectuele eigendom (IE-bureaus) uit de tien ASEAN-landen, Brunei-Darussalam, Cambodja, Indonesië, de Democratische Republiek Laos, Maleisië, Myanmar, Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam, ontmoetten, samen met de vertegenwoordigers van het ASEAN-secretariaat en de Europese Commissie, de voorzitter van het BHIM, en namen de gezamenlijke notulen van de bijeenkomst aan. Dit document benadrukt de bereidheid van alle IE-bureaus in de ASEAN om samen te werken met het BHIM om de IE-omgeving in de ASEAN-regio te versterken. In het kader van ECAP III wordt de ontwikkeling van gezamenlijke management- en informatietools, die deel uit moeten gaan maken van het IE-portaal van ASEAN (zoals ASEAN-TMview en ASEAN-TMclass) en het onderzoek naar andere tools (zoals ASEAN-DesignView), door IE-leden binnen ASEAN in samenwerking met het BHIM voortgezet. Deze tools worden gebaseerd op TMview, de bestaande gratis tool voor het doorzoeken van de merkendatabase van het BHIM, TMclass, de gratis onlinetool voor merkenclassificatie van het BHIM, en DesignView, de gratis onlinetool voor het zoeken naar modellen. Deze samenwerking is tot stand gekomen in het kader van het ASEAN IE-actieplan

18 NIEUWS in het kort Besluit over Richtsnoeren BHIM ondertekend door voorzitter Campinos De voorzitter van het BHIM ondertekende het besluit voor de invoering van de nieuwe richtsnoeren voor het bureau, die in mei een gunstig advies ontvingen van de raad van bestuur van het BHIM. Het eerste gedeelte van de nieuwe richtsnoeren is sinds februari 2014 van kracht. Het huidige handboek van werkprocedures en het eerste gedeelte van de nieuwe richtsnoeren zijn tot 31 juli 2014 van toepassing. Na 1 augustus zullen de werkprocedures uit beide delen van de richtsnoeren bestaan. De nieuwe richtsnoeren zullen worden geplaatst op de pagina van de BHIM-website waar de gangbare praktijken worden vermeld. Ze zijn op dit moment samen met het besluit beschikbaar in pdf-formaat op https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/ contentpdfs/law_and_practice/decisions_president/ex14-01_en.pdf. De richtsnoeren zijn grondig bijgewerkt met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, jurisprudentie van de kamers van beroep van het BHIM en het resultaat van de convergentieprogramma's. De herziening van de richtsnoeren zal de samenhang en voorspelbaarheid voor gebruikers vergroten, en zal in lijn zijn met de doelen van het strategisch plan van het BHIM. Ze zijn beschikbaar voor alle gebruikers, op dit moment in 5 talen van het BHIM, maar binnenkort in alle officiële talen van de EU. Voorzitters BHIM en OMPIC ontmoeten elkaar in Marokko De directeur-generaal van het Marokkaanse bureau voor de intellectuele eigendom (Office Marocan de la Propriété industrielle et commerciale - OMPIC), Adil El Maliki, en de voorzitter van het BHIM, António Campinos, ontmoetten elkaar in Casablanca om de lopende samenwerking tussen de twee bureaus te bespreken. Beide bestuurders bespraken uitgebreid verschillende kwesties waaronder gezamenlijke samenwerking, de integratie van Marokko in DesignView, de gratis onlinetool van het BHIM voor het zoeken van modellen, en de samenwerking tussen beide bureaus in de voorgestelde ontwikkeling van een Arabische versie van de classificatie van Nice. De Marokkaanse merkengegevens zijn al geïntegreerd in TMview, de tool voor het doorzoeken van de merkendatabase van het BHIM, een database die meer dan 23 miljoen merken bevat.

19 NIEUWS in het kort Eerste IE-bemiddelingsconferentie Het BHIM organiseerde de allereerste IE-bemiddelingsconferentie op 29 en 30 mei. Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers en sprekers uit de hele wereld, die in Alicante een scala aan onderwerpen gerelateerd aan bemiddeling in de praktijk en het wetgevingskader daarvan bespraken. Derde regionale seminar bij INPI In vervolg op Den Haag en Praag organiseerde de BHIM-academie van 4 tot 6 juni een regionaal seminar bij het hoofdkwartier van het Nationaal Instituut voor de Industriële eigendom (Institut national de la propriété industrielle - INPI) in Courbevoie, Frankrijk. Regionale seminars zijn evenementen gericht op kennisuitwisseling voor medewerkers van nationale merkenbureaus binnen de EU en vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen. Interactieve werksessies en presentaties over actuele onderwerpen worden gecombineerd. Op de seminars wordt een meer praktische dan academische aanpak gehanteerd waarbij kennis wordt opgedaan door middel van casestudy's en kennisuitwisseling tussen deelnemers. Het volgende regionale seminar zal op 20 en 21 november in samenwerking met het Duitse Patent- und Markenamt (DPMA) georganiseerd worden in München. ECTA-bijeenkomst in Alicante De Europese Gemeenschapsmerkvereniging (European Community Trade Mark Association - ECTA) organiseerde op 19 en 20 juni haar 33e jaarlijkse bijeenkomst in Alicante, de thuishaven van het BHIM. De ECTA werd in 1980 opgericht als een uitvloeisel van het eerste werk van de toenmalige EEG om merkenrecht en de praktijk op gemeenschappelijk niveau te harmoniseren en om een gecentraliseerde tool, het Gemeenschapsmerk, te ontwikkelen. De laatste bijeenkomst van de ECTA in Alicante was 20 jaar geleden, en viel samen met het 20e jubileum van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Meer informatie kunt u vinden op:

20 Op de IE-bureaus van Europa Internationale conferentie over industriële eigendom in Praag TSJECHIË De Tsjechische dienst voor de industriële eigendom organiseert in samenwerking met WIPO, het EOB en het BHIM een internationale conferentie over de 'Bescherming van de industriële eigendom in Europa'. De conferentie, waaraan allerlei sprekers uit de publieke en private sector zullen deelnemen, zal op 9 september 2014 plaatsvinden in Praag, en de online aanmelding is nu geopend: VERENIGD KONINKRIJK Het Form ontwerp TM3 van de wet op de intellectuele eigendom verkrijgt op 14 mei 2014 'koninklijke goedkeuring', waarna Application het to de register Intellectuele-eigendomswet a trade mark 2014 zal worden. Fee 200 [Includes one class of goods or services] Deze 50 [for wetgeving each additional moderniseert class] de wetgeving inzake de intellectuele eigendom (IE) om de IE-rechten van ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk beter te beschermen, zowel binnen het Verenigd Koninkrijk als Use this form daarbuiten. Do not use this form save 30 NOTE: The details indicated with are displayed on the IPO website shortly after receipt. If the application is accepted, details are published De on bepalingen the internet the Trade zijn Marks Journal er allemaal which is fully searchable op by gericht the public. het bedrijfsleven te ondersteunen voor het stimuleren van de economische groei, de innovatie te bevorderen en de waaier van economische sectoren in het Verenigd 1. Full name Koninkrijk te verbreden. De wet voorziet ook de tenuitvoerlegging van de hervormingen voor het IE-kader voor modellen Owner type die voortkomen uit de "Hargreaves Review" van de intellectuele eigendom en groei in De bepalingen in de wet zullen vanaf 1 oktober 2014 van kracht worden. VK Intellectueleeigendomswet 2014 Address address Roemenië nu opgenomen in de geharmoniseerde database. ROEMENIË Company registration number Het Roemeense bureau voor uitvindingen en handelsmerken (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM) is opgenomen in de gezamenlijke geharmoniseerde database van waren en diensten voor merkenclassificatie. Country of incorporation Hierdoor zijn de Roemeense vertalingen van de geharmoniseerde database nu via de TMclass-applicatie 2. Representative name beschikbaar voor gebruikers. De succesvolle harmonisatie is het resultaat van gezamenlijke inspanningen en samenwerking in het kader van het Europese netwerk voor handelsmerken en modellen. Address De integratie van OSIM in het harmonisatieproject voor waren en diensten is weer een stap voorwaarts in het verbeteren van de voorspelbaarheid, waar gebruikers van profiteren. NOTE: We will communicate with the representative, if this section has been completed. 17 Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Convergentie. Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma. CP 2. Convergentie van de class headings

Convergentie. Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma. CP 2. Convergentie van de class headings Convergentie Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke aanpak Convergentieprogramma CP 2. Convergentie van de class headings Office for Harmonization in the Internal Market Avenida de Europa 4 E-03008

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Khalid: Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in de financiële dienstverlening, de laatste vier jaar bij AXA Nederland als lid van de directie en

Khalid: Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in de financiële dienstverlening, de laatste vier jaar bij AXA Nederland als lid van de directie en expertise Informatiekrant nummer 36, 17 december 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Khalid Darweesh 3 Project Rhodium 4 Automatiseringscommissie 6 ISO voor ISE? 7 Change

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

expertise Procesgericht werken beheer naar Van In dit nummer: Verhuizing tandem Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services

expertise Procesgericht werken beheer naar Van In dit nummer: Verhuizing tandem Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services expertise Informatiekrant nummer 38, 14 april 2005 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Procesgericht werken. Van reactief naar proactief beheer. 4 Onderzoek IT-infrastructuur

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie