NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis"

Transcriptie

1 NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis De NTTB heeft in het kader van het programma Naar een veiliger sportklimaat een verenigingsbox ontwikkeld. Hierin zitten allerlei gerichte kaarten en brochures ter ondersteuning van verenigingskader bij het realiseren van een verenigingsbeleid dat ertoe leidt dat alle leden zich goed thuis voelen, in tafeltennis en bij de vereniging. Door een goed sportief klimaat zonder ongewenst gedrag blijven leden langer en met plezier lid. De box wordt uitgereikt aan die verenigingen die in een intakegesprek blijk geven actief te willen werken aan zo n klimaat, inclusief verbetering van spelregelkennis en arbitragevaardigheden bij al hun leden. Hieronder staat een inleiding bij elke beleidskaart uit de box. Elke kaart geeft naast het waarom en voor wie van het onderwerp ook de indicatie hoe het aan te pakken. Op de achterkant worden voorbeelden uit de praktijk gegeven. Indien je meer wil weten over één van de onderwerpen, vraag dan de kaart (in pdf) aan bij de NTTB-medewerkers die zich bezig houden met Thuis in Tafeltennis : Maartje Snelders of Nanning van der Hoop Beleidskaart 1 Organisatie sportiviteit en respect in de vereniging Waarom sportiviteit en respect een vaste plek geven in je vereniging? Als tafeltennisvereniging wil je dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn bij je vereniging. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten! Een veilig sportklimaat binnen je vereniging begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Zodat iedereen binnen de vereniging zich Thuis in Tafeltennis voelt! Uitgangspunt is dat de hele vereniging samen verantwoordelijk is voor het creëren van een goede sfeer waarin iedereen gedijt. De essentie daarbij is dat alle leden zich bewust zijn van hun eigen gedrag en de invloed daarvan op die prettige sfeer. En dat ze daar aanspreekbaar op zijn. Hoe kan je als vereniging op structurele wijze aan sportiviteit en respect werken? Dat kan door het een vaste plek te geven binnen je vereniging. Zo zorg je voor continuïteit. Beleidskaart 2 Bestuurdersrollen Het belang van de bestuurder Mensen maken je vereniging. Bij het creëren van een sportief en veilig sportklimaat speel je als bestuurder een belangrijke rol. Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Juist als bestuurder kun je veel betekenen voor een veilig en plezierig sportklimaat. De vier rollen van de bestuurder Binnen een veilig en plezierig sportklimaat speelt de bestuurder vier belangrijke rollen:

2 De beleids- en procesrol; De communicatierol; De voorbeeldrol; De weerbaarheidsrol. In de verenigingsbox komen deze vier rollen in verschillende onderdelen terug. Beleidskaart 3 Overdracht bestuur Een goede start is het halve werk! Verenigingsbestuurders spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sportief, plezierig en veilig sportklimaat. Maar elke vereniging krijgt te maken met bestuurswisselingen. Hoe zorg je ervoor dat deze zo soepel mogelijk verlopen? Om een nieuw bestuur of een nieuwe bestuurder een goede start te geven, is een goede overdracht van groot belang. Zo waarborg je ook de continuïteit in cultuur en beleid, inclusief aandacht voor een veilig en plezierig sportklimaat. En voor elke bestuurder is het fijn om Thuis in Tafeltennis te zijn. Hoe organiseer je een soepele bestuursoverdracht? Iedere vereniging is anders en ook elke bestuurder heeft zijn eigen profiel. Wel zijn er een aantal best practices bij bestuurswisselingen. Beleidskaart 4 Verenigingsregels Waarom verenigingsregels? Elke tafeltennisvereniging is anders. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere klein en wijkgericht. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect. Maar je wilt wel graag dat ieder lid zich bij je vereniging Thuis in Tafeltennis voelt en er graag komt. Het is daarom belangrijk om als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel. Beleidskaart 5 Teamafspraken Waarom teamafspraken? Verenigingsregels zijn vaak algemeen en breed geformuleerd. Daarom is het belangrijk om per team eigen concrete en praktische afspraken te maken. Goede teamafspraken dragen bij aan een sportieve, plezierige en veilige sfeer binnen je tafeltennisteam. Ze zorgen dat alle betrokkenen Thuis in Tafeltennis zijn. Maak daarom duidelijke afspraken tussen trainer, begeleider en spelers en eventueel ouders: welk gedrag verwachten wij van elkaar? Daarbij kun je de verenigingsregels (zie Kaart 4 Verenigingsregels) als basis gebruiken. Beleidskaart 6 Aanvoerders Aanvoerders: spil in en buiten de zaal De essentie van tafeltennis is samenspelen. Dat is de kracht van onze sport. Dat is onze band. De aanvoerder speelt daarin een centrale verbindende rol. De aanvoerder heeft een leiderschapsrol, zeker in de oudere jeugdteams. Die rol bestaat uit meer dan alleen het wedstrijdformulier invullen en het handje schudden met de scheidsrechters en de tegenstanders. Welke rol verwacht jouw vereniging van de aanvoerder? En wat verwachten de spelers? Maak duidelijk wat de verwachtingen van elkaar zijn. Maak hierover heldere afspraken. Bijvoorbeeld:

3 Als aanvoerder: Ben je Thuis in Tafeltennis en zorgt dat je teamgenoten dat ook zijn. Spreek je teamgenoten aan op gedrag in en rond de zaal; Ben je het aanspreekpunt in de zaal en verantwoordelijk voor het team; Ben je het verlengstuk van de coach; Ben je de spreekbuis van het team naar anderen; Ben je het aanspreekpunt van het team voor de vereniging; Ben je een voorbeeld voor anderen. Beleidskaart 7 Ondersteunen van de coach Hoe ondersteun je de coach binnen de vereniging? De trainer, coach of begeleider m/v (hierna: coach ) speelt een belangrijke rol. Hij begeleidt en motiveert zijn spelers. Zijn doel is dat spelers met veel plezier naar de training en wedstrijd komen. En dat zij zich op alle gebieden goed ontwikkelen. Ook stimuleert de coach sportief en respectvol gedrag binnen het team. Bij de rol van coach komt dus heel wat kijken. De coach is Thuis in Tafeltennis en zorgt dat al zijn spelers dat ook zijn. Je vereniging kan haar coaches hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld met: Avonden voor de jeugdcoaches waarop aandacht wordt besteed aan hun rol als coach bij het begeleiden van spelers; Een aanspreekpunt binnen de vereniging voor individuele vragen over de begeleiding van spelers; Voortgangsgesprekken waarin elke coach zijn vragen, wensen of problemen kan besprek Beleidskaart 8 Voortgang jeugdspelers Hoe stimuleer je als coach je spelers? Naast de tafeltennisinhoudelijke coaching heb je als coach de taak je spelers ook in sociale opzichten te begeleiden. Individueel, maar ook als team. Je wilt dat ze met veel plezier naar de training en wedstrijd komen en zich goed ontwikkelen. Dat ze Thuis in Tafeltennis zijn. Een voortgangsgesprek met je spelers tijdens het seizoen levert veel informatie op waarmee je als coach je voordeel kunt doen. Voor de vereniging heeft het meerwaarde als je voor een gezamenlijke aanpak kiest. Maak daarbij keuzes: is het wenselijk dat elke coach spelersgesprekken voert? Wat zijn de onderwerpen die zeker aan de orde moeten komen? En vanaf welke leeftijd (welp, pupillen, enzovoort)? Zijn de ouders erbij betrokken? Beleidskaart 9 Ouders Waarom aandacht voor ouders? Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind. Voor, tijdens en na de wedstrijd. En natuurlijk ook thuis. Een ouder is een rolmodel voor het kind, toeschouwer, supporter en natuurlijk ook opvoeder. Niet alleen het kind is gebaat bij de betrokkenheid van ouders, ook je vereniging. Naast toeschouwer zijn ouders vaak ook vrijwilliger: als coach, commissielid of bestuurder of voor bardiensten. Zij zijn een belangrijke factor in een bloeiend verenigingsleven: Wees blij met ze! Waardeer ze! Investeer in ze! Maak ze Thuis in Tafeltennis! Bouw een band op met ouders van nieuwe spelers! Wij richten ons hier verder op de ouder als opvoeder en als toeschouwer.

4 Beleidskaart 10 Kennismakingsgesprek nieuwe leden De eerste indruk... Nieuwe leden komen op elk moment bij je vereniging binnen. Sommigen melden zich, anderen komen mee met een bekende of lopen gewoon eens binnen. Zorg dat je een onbekend gezicht zo snel mogelijk aanspreekt en hartelijk welkom heet. Zo maak je een goede, vaak doorslaggevende eerste indruk op het potentiële nieuwe lid! Waarom een kennismakingsgesprek? Bij de meeste verenigingen kan een geïnteresseerde een paar keer meetrainen voordat hij of zij besluit lid te worden. Gebruik deze periode om een kennismakingsgesprek te voeren met het potentiële lid en - bij jeugdleden - zijn ouders. Maak ze Thuis in Tafeltennis. Met een kennismakingsgesprek heet je nieuwe leden hartelijk welkom binnen je vereniging. Je geeft ze een goede start. In zo n persoonlijk gesprek licht je toe: Waar jullie vereniging voor staat (doel, visie, cultuur); Wat leden van de vereniging kunnen verwachten; Wat je als vereniging van je leden verwacht. Het nieuwe lid heeft natuurlijk de mogelijkheid vragen te stellen over het reilen. Beleidskaart 11 Ontvangst bij de vereniging Waarom een gastvrije ontvangst bij je vereniging? Als je als team uit speelt, ervaar je hoe prettig het is om gastvrij ontvangen te worden. De spelers vinden gemakkelijk de kleedkamer en treffen die schoon aan. Ze hebben de gelegenheid om voor en na de wedstrijd een drankje te nemen aan de bar en na te praten met hun tegenstander. De ene coach maakt kennis met de andere coach, drinkt een kopje koffie in de kantine en wisselt wat uit over de teams in de poule. Tijd voor een warming-up en dan kan de wedstrijd beginnen! Beleidskaart 12 Spelregelkennis Waarom aandacht voor spelregelkennis? Spelregels zijn een essentieel onderdeel van tafeltennis. Het zijn afspraken die je met elkaar maakt om het spel goed te laten verlopen. Spelregels maken het verschil tussen een spelletje pingpong en de tafeltennissport. Hoe moet je serveren? Wanneer krijg je een punt? Hoe tel je? Onvoldoende kennis leidt vaak tot irritaties tussen spelers. Daarmee neemt hun sportplezier af. En dat is zonde! Het is daarom belangrijk dat je als vereniging zorgt voor goede spelregelkennis bij iedereen. Met kennis van de regels: Krijg je een intensere beleving van het spel; Kun je voordeel halen uit spelsituaties; Begrijp je de scheidsrechter beter; Kunnen trainers hun spelers technisch en tactisch beter laten spelen; Raken alle betrokkenen Thuis in Tafeltennis. Natuurlijk kunnen zich altijd spelsituaties voordoen waarover discussie ontstaat. Bespreek deze na de wedstrijd met elkaar, op een respectvolle manier, met de spelregels in de hand. Beleidskaart 13 Arbitrage: beleid en uitvoering Waarom beleid rond arbitrage? Iedere sport krijgt zijn eigen kaders en karakter door de spelregels. Maar iedere competitieve sporter probeert die natuurlijk zo veel mogelijk in zijn eigen voordeel te interpreteren en toe te passen. Toch beleven spelers het meeste plezier aan een wedstrijd als die wel helemaal volgens de spelregels

5 wordt gespeeld. De meeste ruzies tijdens wedstrijden gaan over spelregels. Daarin speelt de manier waarop de scheidsrechter (vaak een teamgenoot, of juist een teamgenoot van de tegenstander) met de spelregels omgaat een grote rol. Daarbij is het fijn als de scheidsrechter om kan gaan met spanning en de emoties van de strijdende spelers. Een scheidsrechter is dus meer dan teller. Kandidaat-scheidsrechters kunnen best een steuntje in de rug gebruiken op een enkele uitzondering na leren ze het niet vanzelf. Voor hen betekent Thuis in Tafeltennis dat ze thuis zijn in de regels en zich daardoor nog meer thuis voelen in de sport. Beleidskaart 14 Omgaan met ongewenst gedrag Waarom aandacht voor ongewenst gedrag? De zorg voor een veilige omgeving voor iedereen binnen de vereniging is een belangrijke taak voor bestuurders. Het gaat dan om het voorkómen van ongewenst gedrag en het adequaat omgaan met de gevolgen áls het zich voordoet. Iedereen moet zich Thuis in Tafeltennis kunnen voelen, maar ongewenst gedrag kan dat gevoel sterk negatief beïnvloeden en dat willen we natuurlijk tegengaan! Iedereen is welkom! Iedereen zou zich welkom moeten voelen bij de tafeltennisvereniging. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Hoe zorg je voor een veilige omgeving voor iedereen binnen de vereniging? Hier ligt een belangrijke taak voor bestuurders. Hoe voorkom je ongewenst gedrag? En, als ongewenst gedrag zich toch voordoet: hoe ga je adequaat om met de gevolgen? Hoe zorg jedat signalen van ongewenst gedrag goed worden opvangen? En hoe spreek je vervolgens degene aan die ongewenst gedrag vertoont? Beleidskaart 15 Meldingsformulier Waarom een intern meldingsformulier? Wat gebeurt er allemaal in en rond de zaal? Is er een plezierige sfeer? Hoe sportief gaat het eraan toe tijdens de training of wedstrijd? Als bestuur heb je daar niet altijd volledig zicht op. Zeker niet op wat zich buiten de eigen zaal afspeelt. Daardoor kun je voor onaangename verrassingen komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan klachten van andere verenigingen. Het is voor elke vereniging belangrijk zicht te hebben op het gedrag van de eigen leden. Zo kun je gerichte maatregelen treffen. Je kunt mensen aanspreken. Of preventieve maatregelen treffen. Of straffen uitdelen. Maar vooral biedt het de gelegenheid om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken binnen de vereniging. Beleidskaart 16 Sanctiebeleid vereniging Waarom een eigen sanctiebeleid? De NTTB handhaaft de spelregels en reglementen en bestraft via het tuchtrecht individuele leden die deze overtreden. Maar er zijn misdragingen waartegen de NTTB niet kan optreden. Voorbeelden zijn: Misdragingen van doelgroepen die geen lid zijn van de NTTB (toeschouwers/ouders); Misdragingen buiten wedstrijden om; Overtredingen die niet bij (de tuchtcommissie van) de NTTB terechtkomen. De ene vereniging wordt meer geconfronteerd met ongewenst gedrag dan de andere. Zeker is dat deze misdragingen een negatieve invloed hebben op de sfeer en het sportieve gedrag binnen de vereniging. Verenigingen staan niet machteloos. Ze kunnen een eigen sanctiebeleid opstellen, zodat ze zelf kunnen optreden. Dit is niet eenvoudig, maar zorgt wel voor duidelijkheid binnen de vereniging. Het draagt bij aan een sportief, plezierig en veilig verenigingsklimaat waarin alle leden en andere betrokkenen zich Thuis in Tafeltennis kunnen voelen. Bovendien is het goed voor het imago van je vereniging als je kunt laten zien dat misdragingen worden aangepakt en daar een sanctiebeleid voor bestaat.

6 Beleidskaart 17 Communicatie Waarom communiceren over sportiviteit en respect? Een vereniging goed leiden komt altijd neer op de volgende drie stappen: 1. beleid maken; 2. activiteiten organiseren; 3. communiceren over het beleid en de activiteiten. Net als bij alle andere thema s begint sportiviteit en respect bij het bepalen van een duidelijke ambitie: waar staan we nu en wat willen we bereiken? Vervolgens kies je met welke activiteiten je deze ambitie wilt verwezenlijken. Daarna communiceer je over je beleid en je activiteiten binnen en buiten je vereniging. Met communicatie creëer je draagvlak, schep je duidelijkheid en kun je mensen in beweging krijgen. Ook voor de uitstraling van jouw vereniging is het belangrijk om externe partijen (bezoekende verenigingen, sponsoren, gemeente, andere sportverenigingen, lokale media of NTTB) op de hoogte te houden van zaken die voor de vereniging belangrijk zijn. Wanneer je vereniging zich duidelijk profileert op het gebied van sportiviteit en respect, heeft dit vaak een gunstig effect op het ledenaantal en je relatie met gemeente en sponsoren. Beleidskaart 18 Social media Waarom social media inzetten? Met social media kunnen bestuurders, kaderleden en spelers online of mobiel informatie delen. Dit kan bijvoorbeeld via Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, een eigen blog of filmpjes op internet. Social media maken je vereniging beter bereikbaar en toegankelijk. Je kunt je doelgroepen beter bereiken: meer dan 90 procent van de jeugdspelers is actief op social media. Hoe kun je als tafeltennisvereniging social media gebruiken? Je kunt social media gebruiken om jezelf te profileren. Vragen die je je daarbij kunt stellen: Hoe wil je dat je als vereniging overkomt via berichten van je leden? Hoe wil je actief naar buiten treden? Welke normen en waarden vind je belangrijk om uit te dragen? Met social media kun je hierop invloed uitoefenen en mensen direct confronteren. Dit doe je door te luisteren, te produceren en te reageren. Beleidskaart 19 Vrijwilligersbeleid Waarom vrijwilligers? De meeste tafeltennisverenigingen in Nederland draaien helemaal of grotendeels op vrijwilligers. Die verenigingen zijn er vóór leden en dóór leden. Vrijwilligers verrichten hun taken als vrijetijdsbesteding. Ze krijgen voor hun werkzaamheden niet betaald, afgezien van een eventuele vrijwilligersvergoeding. Zo blijft het sporten bij verenigingen relatief goedkoop en voor iedereen toegankelijk. Dan is het belangrijk dat zij Thuis in Tafeltennis zijn. Wat is vrijwilligersbeleid? Om leden te stimuleren vrijwilligerswerk binnen je vereniging te verrichten, ontwikkel je als vereniging initiatieven om ze te werven. Gooi eenmaal geworven vrijwilligers niet in het diepe en laat ze niet aan hun lot over! Ze verdienen het dat de vereniging ze goed begeleidt en ondersteunt. Zo kunnen ze hun werk goed en met veel plezier uitvoeren. Hoe zorg je dat je regelmatig aandacht schenkt aan vrijwilligers en hun werk? Dat werkt het best door daar een structuur en goede organisatie voor op te

7 zetten. Vrijwilligersbeleid moet niet alleen bedacht, maar ook op papier gezet en natuurlijk uitgevoerd worden! Beleidskaart 20 werving, opvang en behoud Waarom WOB? Op de tafeltennisvereniging kun je er niet omheen, WOB (kort voor Werving Opvang en Behoud)! In de huidige tijd lopen kinderen niet zomaar bij een club binnen. Wil je als club jeugd naar je toe halen, dan zal je moeten werven. Maar koppel aan een wervingsactie altijd een vervolg: hoe vang je mogelijke nieuwe leden op bij de club? Wat is je aanbod? Hoe maak je hen zo snel mogelijk Thuis in Tafeltennis? Als ze eenmaal lid zijn, wil je ze ook binden en behouden. Die taak berust grotendeels bij een trainer. Maar om jeugd enthousiast te houden, is het belangrijk om ook nevenactiviteiten voor hen te organiseren.

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

DOOR VOETBAL VERENIGD

DOOR VOETBAL VERENIGD DOOR VOETBAL VERENIGD De Aanvoerders hebben 4 Gouden Regels opgesteld die iedereen bij zijn club in de praktijk kan brengen om het voetbal leuk, sportief en sociaal te houden. Niet iedere regel is direct

Nadere informatie

Communicatie. Hoe besteed je aandacht aan ouders?

Communicatie. Hoe besteed je aandacht aan ouders? Communicatie Ouders spelen een grote rol in sportbeleving van hun kind. Voor, tijdens en na de wedstrijd. Een ouder is een rolmodel voor het kind, toeschouwer, supporter en natuurlijk ook opvoeder. Niet

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT. Nanning van der Hoop. Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013

NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT. Nanning van der Hoop. Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013 NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT Nanning van der Hoop Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013 WAT IS EEN VEILIG SPORTKLIMAAT? Een klimaat waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt

Nadere informatie

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur?

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Driebergen, 2 november 2013 Ralf Reniers Samen naar een Veiliger Sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst

Nadere informatie

Sportief en verantwoord besturen

Sportief en verantwoord besturen Sportief en verantwoord besturen Cees van Broekhoven en Marijke Fleuren 12 februari 2011 Inleiding 11 sportbonden werken gezamenlijk en gestructureerd aan verankeren van Sportiviteit en Respect (S&R) in

Nadere informatie

Sportief Besturen 22 maart 2014

Sportief Besturen 22 maart 2014 Sportief Besturen 22 maart 2014 Vic Kerkhoff & Dagmar de Ruijter Wat gaan we doen vandaag? Opening KNZB en ZwemSportief! Respect in de zwemsport Theoretische toelichting Sportief Besturen 1 KNZB en ZwemSportief!

Nadere informatie

Binky campagne Sociaal veilig sportklimaat DEK

Binky campagne Sociaal veilig sportklimaat DEK Binky campagne Sociaal veilig sportklimaat DEK Iedereen kent misschien wel een Binky in zijn directe sport omgeving. Iemand uit je team of lesgroep die altijd meer durft dan de rest, zichzelf heel wat

Nadere informatie

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden Introductie FC Weesp dat zijn wij allemaal! Dat is een mooie kreet, hoe vullen we dat nu in en wat betekent het concreet? Hieronder vind je de verdere

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Sportiviteit & Respect!

Sportiviteit & Respect! Sportiviteit & Respect HC AthenA is in haar tienjarige bestaan uitgegroeid tot een club van aanzienlijke omvang, met een open en familiaire sfeer. Velen voelen zich thuis in de gastvrije, dynamische, typisch

Nadere informatie

LEONIDO S. Leonidas in de strijd voor. Sportiviteit & Respect. Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau

LEONIDO S. Leonidas in de strijd voor. Sportiviteit & Respect. Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau Leonidas in de strijd voor Sportiviteit & Respect Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau lekker kan hockeyen. Dit willen we uiteraard ook zo houden. Prestatie

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen Veilig sportklimaat Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen De pedagogisch adviseur kan helpen beleid op te stellen en uit te voeren 10 gouden regels Zó bereikt uw vereniging

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Veilig én sportief besturen Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Themagebieden 1. Bewustwording en communicatie 2. Verenigingen en bestuurders 3.

Nadere informatie

Arbitrage plan HC Berlicum

Arbitrage plan HC Berlicum ! Arbitrage plan HC Berlicum!1 Inleiding De KNHB adviseert om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding. Hierdoor is het fluiten van wedstrijden, net als trainen en het spelen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Sportiviteit en Respect

Hoofdstuk 6 Sportiviteit en Respect Hoofdstuk 6 Sportiviteit en Respect In hoofdstuk 1 hebben we drie deelgebieden binnen Sportiviteit & Respect onderscheiden, namelijk (1) Fair play, (2) Sportief gedrag en (3) Grijs gebied (zie figuur pagina

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS Vlaamse Taekwondo Bond vzw De bijgevoegde regels gelden op en rond elke dojang en wedstrijdterrein. Lees ze goed en verspreid ze onder uw leden, zodat we er samen

Nadere informatie

Social Media Policy KSV Temse Richtijnen voor het gebruik van social media

Social Media Policy KSV Temse Richtijnen voor het gebruik van social media KSV Temse Richtijnen voor het gebruik van social media /ksvtemse @ksvtemse Richtijnen voor het gebruik van sociale media Richtlijnen voor het gebruik van social media Voor spelers, trainers, bestuursleden

Nadere informatie

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter.

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter. WeGi Volley Groot Lille: Sportief Charter geupdate 2014-03-02 WeGi Volley Groot Lille is een sportclub met een aanbod op maat. Hiermee bedoelen we dat iedereen volgens zijn/haar niveau aan volleybal kan

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL Gedragscode Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan

Nadere informatie

Spelregelbewijs. voor. jeugdspelers. Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor. jeugdspelers

Spelregelbewijs. voor. jeugdspelers. Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor. jeugdspelers Spelregelbewijs voor jeugdspelers Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor jeugdspelers oktober 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan Tegen geweld,

Nadere informatie

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters: 1 INHOUDSOPGAVE 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters - Convenant sportiviteit en respect 2. Organisatie - Organogram - Scheidsrechters commissie - Functieomschrijvingen 3.

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Normen- en waardenbeleid

Normen- en waardenbeleid Normen- en waardenbeleid Badmintonvereniging Geldrop Datum laatste wijziging: 6 september 2013 Dit document is gepubliceerd onder Creative Commons Licentie. U mag het bewerken, echter NIET met commerciële

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Een fijne en veilige omgeving!

Een fijne en veilige omgeving! SSV moet een fijne en veilige omgeving zijn voor iedereen. Toch kan het voorkomen dat leden stoppen met sporten omdat ze het niet naar hun zin hebben. Soms wordt daarbij aangegeven dat er ongepast over

Nadere informatie

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis Maart 2006 Anniek de Jong 1 Hockey is een teamsport. Dat betekent dat je in het hockey er nooit alleen voor staat. Een teamsport betekent: Je samen inzetten

Nadere informatie

Normen, Waarden en Fairplay. Voetbalvereniging Schoonhoven

Normen, Waarden en Fairplay. Voetbalvereniging Schoonhoven Normen, Waarden en Fairplay Voetbalvereniging Schoonhoven 1. Inleiding In teamverband voetballen, waaraan een ieder met plezier en een veilig gevoel kan deelnemen, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE RSC ALLIANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Hoe betrokken bent u?...4 3. Aanmeldprocedure...5 4. Aan de slag!...6 5. Gedragsregels vrijwilligers...7 6. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)...8 Pagina 2 1.

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

coachboekje Voor iedereen die (jonge) tafeltennissers begeleidt

coachboekje Voor iedereen die (jonge) tafeltennissers begeleidt coachboekje Voor iedereen die (jonge) tafeltennissers begeleidt inhoud 1. En toen was je coach 2 2. Het seizoen begint 6 3. Jij als coach 10 4. Je eigen spelers 14 5. Afspraken maken met je team 18 6.

Nadere informatie

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ALGEMENE GEDRAGSREGELS Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent Trek nooit de integriteit van

Nadere informatie

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN MHCW is een hockeyclub waar sportiviteit, respect, plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit is een waardevol gegeven en dat willen we graag in stand

Nadere informatie

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Verenigingsdraaiboek Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Voor: 19 voetbalclubs participerend in BV Voetbal Nijmegen Gemaakt door: NCSU ( Dik Sanders)

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE SCHOOLSPORTTOERNOOI

PROGRAMMABOEKJE SCHOOLSPORTTOERNOOI PROGRAMMABOEKJE SCHOOLSPORTTOERNOOI WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 WELKOM Tafeltennis Zwolle en SportService Zwolle zijn enthousiast dat uw school dit jaar deelneemt aan Table Stars - The Battle!, hét schooltafeltennistoernooi

Nadere informatie

Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect

Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect COACHING & Teamafspraken Seizoen Dorsteti team Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect TEAMGEGEVENS Lijst en contactgegevens: Teamleden Coaches Trainer(s) Clubhuis 1. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Zuid -Holland 19 november 2014 Een leven lang met plezier sporten Ralf

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Training en Competitieboekje Jeugd 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 Trainingen... 4 Competitie... 5 Huisregels competitie... 5 Begeleiding... 5 Verzetten van wedstrijden... 6 Zaalop- en

Nadere informatie

Trekvogels werkt aan een veilig sportklimaat

Trekvogels werkt aan een veilig sportklimaat Trekvogels werkt aan een veilig sportklimaat Kort de inhoud Wat achtergrond over Veilig Sportklimaat Wat doet vv Trekvogels? Do s en don ts Wat achtergrond over veilig sportklimaat Het creëren van een

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON We kunnen niet zonder Goede arbitrage draagt in iedere sport bij aan het plezier van zowel de beoefenaars als toeschouwers en ook aan het imago van die sport. Om de

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht

Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht Zaterdag 14 mei 2016 Deelnemende teams v.v. Wieldrecht MP1, MP2, MP3, MP4, MP6 Beek Vooruit MP9 v.v. Dubbeldam MP1, MP3, MP4 RCD MP1, MP2, MP3 TVC Breda MP4 v.v.

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels 1. Voorwoord In deze handleiding wordt trainers en begeleiders van de verschillende jeugdteams een handreiking gegeven om met de drie onderdelen van het

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want

Nadere informatie

Arbitrageplan Olympia 60

Arbitrageplan Olympia 60 Arbitrageplan Olympia 60 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatiestructuur 4. Taken arbitragecommissie 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

Ongewenst gedrag. Wat vinden wij bij Valkenswaard Falcons ongewenst gedrag:

Ongewenst gedrag. Wat vinden wij bij Valkenswaard Falcons ongewenst gedrag: Ongewenst gedrag Valkenswaard Falcons wil dat iedereen zich welkom voelt bij de vereniging. Daarom heeft Valkenswaard Falcons verenigingsregels opgesteld. In deze verenigingsregels beschrijven we wat ons

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2013. De stedelijke sportraad Kortrijk en de Kortrijkse sportclubs werken mee!

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2013. De stedelijke sportraad Kortrijk en de Kortrijkse sportclubs werken mee! 2012-2013 ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN De stedelijke sportraad Kortrijk en de Kortrijkse sportclubs werken mee! Stedelijke sportraad Kortrijk p.a. Bad Godesberglaan 22 8500 Kortrijk Tel. 056 27 80 16 Inhoud

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek)

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 'Duim omhoog' 1 foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 2013, Anton de Vries Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 I Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER Dag allemaal! Het seizoen loopt al weer ten einde. De spannendste dagen van het seizoen kwamen eind juni; fantastisch dat onze dames 1 de enige wildcard bemachtigden voor de

Nadere informatie

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches Project Vertrouwenspersoon Informatie voor trainers en coaches september 2013 evbv octopus 1 Agenda Het Project Opleidingen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Afsluiting september 2013 evbv octopus 2 HET

Nadere informatie

Coach de coach. Samen werken aan een veilig en plezierig sportklimaat

Coach de coach. Samen werken aan een veilig en plezierig sportklimaat Samen werken aan een veilig en plezierig sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Inhoudsopgave Inleiding: samen werken aan een

Nadere informatie

De hockey gedragscode: (1): Spelers

De hockey gedragscode: (1): Spelers De hockey gedragscode: (1): Spelers Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom heeft de KNHB een gedragscode opgesteld. De KNHB-gedragscode luidt

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van hockeyvereniging Spitsbergen. Dit plan beschrijft het beleid voor de arbitrage binnen de

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

Welkom bij Olympia. 22 augustus 2015

Welkom bij Olympia. 22 augustus 2015 Welkom bij Olympia 22 augustus 2015 In#2013#ontwikkeld#door#Olympia# Ini6a6ef#werkgroep#spor6viteit#&#respect# Doel:#bevorderen#goede#start#seizoen#en#spor6ef#gedrag# # Hoe?# C Elkaar#leren#kennen#en#kunnen#vinden#

Nadere informatie

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 SMHC Sneek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Mede naar aanleiding van een aantal

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen Voetbalverenigingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Vereniging

Nadere informatie

Breda, 11 januari 2017

Breda, 11 januari 2017 Breda, 11 januari 2017 KNVB Bureau HALT Plan van Aanpak 2017-2020 Voorbeeld in de praktijk Groepsdiscussie N.B.: Graag aanwezigheidslijst tekenen per team Van de volgende teams was er iemand aanwezig JO17-1

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren.

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Een trainer maakt afspraken met zijn spelers, binnen en buiten de lijnen.

Nadere informatie

Bevorderen van het plezier op en om de velden

Bevorderen van het plezier op en om de velden 1 Bevorderen van het plezier op en om de velden Vanuit het convenant Utrecht Onderweg naar 2016 werken de 33 Utrechtse verenigingen samen aan: 1. Meer vitale verenigingen 2. Meer sportiviteit en respect

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI

BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI Teamnaam Groep School : : : BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI Woensdag 22 februari 2017 Groep 5 t/m 8 Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor: Blauw Wit, is één van de twee volleybalverenigingen in de

Nadere informatie

coachboekje Voor iedereen die floorballers begeleidt

coachboekje Voor iedereen die floorballers begeleidt coachboekje Voor iedereen die floorballers begeleidt inhoud 1. En toen was je coach 2 2. Het seizoen begint 6 3. Jij als trainer, coach of begeleider 10 4. Je eigen sporters 14 5. Afspraken maken met

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor leden van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nieuwsbrief voor leden van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders 1 Crusaders flits December 2016 SPECIALE EDITIE: SAMEN SPORTIEF Zo net voor de start van weer een nieuw sportief jaar, brengen we een speciale editie uit van de Crusaders Flits. Met als titel Samen Sportief.

Nadere informatie

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen.

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Nijmegen, 6 november 2015 Frans van de Geer Wat gaan we doen? - Even voorstellen - De NBB en Samen naar een Veiliger

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

ARBITRAGE IS VAN ONS ALLEMAAL!! KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN DELEN

ARBITRAGE IS VAN ONS ALLEMAAL!! KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN DELEN ARBITRAGE IS VAN ONS ALLEMAAL!! KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN DELEN KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN KENNISDELEN Workshop: Arbitrage is van ons allemaal!! Goede scheidsrechters dragen bij aan leuk, sportief

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning RKSV GRAAF WILLEM II-VAC GEDRAGSCODE Sportcomplex de Roggewoning, Buurtweg, Wassenaar Telefoon: 070 517 10 83 Postadres: Amsterdamsestraat 31 2587 CN Den Haag

Nadere informatie

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Scheidsrechtersplan RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Versie sept. 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 DOELSTELLINGEN... 4 UITGANGSPUNTEN... 5 Jeugdafdeling... 5 Seniorenafdeling... 5 ORGANISATIE... 6 WERVING...

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 Arbitrageplan Respect voor de Arbitrage Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 1 Inhoud Wijzigingshistorie... 3 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Respect... 3 Doel arbitrageplan... 4 De organisatie van de

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN Inhoudsopgave Blz. INLEIDING 3 DE 10 RESPECTREGELS VAN V.V. RSC. 5 SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS V.V. RSC.. 6 GEDRAGSCODE (JEUGD)SPELERS ALGEMEEN... 6 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER 2 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 1 oktober 2007 Versie: 1 Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF Ontwikkeling Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave

Gedragscode. Inhoudsopgave Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wat is een gedragscode?... 2 Een gedragscode is geen wet... 3 Gedragscode voor de sport... 3 Richtlijnen voor afspraken binnen een gedragscode... 3 Sporters...

Nadere informatie

Gedragsregels (onze Normen & Waarden)

Gedragsregels (onze Normen & Waarden) Gedragsregels (onze Normen & Waarden) Volleybalvereniging VC Grashoek doet er alles aan een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen,

Nadere informatie