Please Review. De volgende generatie in Engineering Document Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Please Review. De volgende generatie in Engineering Document Control"

Transcriptie

1 Please Review Ok De volgende generatie in Engineering Document Control

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Controlled document 4 Eigenschappen van het document 4 Bestanden van het document 4 Tijdlijn van het document 4 3 Documentnummering 5 4 Documentregister 5 5 Teams en rollen 5 Teams zonder toegang 6 Teams met beperkte toegang 6 Teams met volledige toegang 6 6 Workflows 7 Levenscyclus van documenten 7 Reviewcycli 7 7 Machtigingsmatrix 8 8 Taken 8 9 Cadac Organice DCS als de spil van het ecosysteem van de engineering-industrie 9 10 Rapportage Best Practice Voordelen 11 2/12

3 1 Inleiding Bij alle grote projecten speelt het creëren, delen en beheren van documentatie een belangrijke rol. Er zijn veel verschillende soorten documenten met diverse doeleinden, kenmerken en levenscycli. Engineering Document Management en Engineering Document Control zijn gericht op het plannen, beheren en bewaken van de levenscyclus van projectdocumentatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende rollen en disciplines binnen een project en met de aard en het doel van de documenten. In de engineering- en bouwwereld houdt document control in dat er één persoon of afdeling is die alle documentatie, specificaties en processen bijhoudt. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat iedereen de juiste en meest actuele processen en specificaties gebruikt. Wie tien project managers, engineering managers en document controllers vraagt om een definitie van document control te geven, krijgt waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. Deze antwoorden kunnen variëren van het beheren van mijn CAD-bestanden en het ontvangen van mijn wekelijkse lijst met lopende taken tot het waarborgen van een compleet audittrail zodat we voldoen aan de regelgeving. Bij de meeste grote projecten houden document controllers de status van documenten bij door te controleren of: De documenten zich in de juiste fase bevinden; De documenten correct gedistribueerd zijn; De documenten niet onnodig uitgecheckt zijn; De documenten voor afgerond werk allemaal definitief zijn; De eisen die aan een document worden gesteld niet tegenstrijdig zijn; Alle deelnemers aan de juiste, beheerde versie van een document werken; Alle gegevens over de review, het beheer, de kwaliteit en de audits accuraat zijn. Deze oplossing kan omgaan met zowel ad-hoc- als semigestructureerde processen voor samenwerking op het gebied van engineering-documenten. Gebruikers kunnen processen dus geheel naar eigen inzicht inrichten en beheren, maar ze kunnen ook werken op basis van vooraf gedefinieerde review- en distributieprocessen waarin een rigide samenwerkingsstructuur is gedefinieerd (denk bijvoorbeeld aan een review engineer die alleen de mogelijkheid heeft om wijzigingen te accepteren of te weigeren, met of zonder opmerkingen). Cadac Organice DCS biedt ondersteuning voor verschillende beheerscenario s. Het systeem kan zo worden geconfigureerd dat de centrale rol wordt toegewezen aan de EPC (Engineering Procurement and Construction), die communiceert met leveranciers, aannemers, klanten en andere relevante derde partijen of aan de Owner Operator die communiceert met de EPC (Manufacturer), interne engineering- en bouwafdelingen, externe bedrijven en relevante overheden (vergunningverstrekkers). Een in Cadac Organice DCS beheerd document bestaat altijd uit drie onderdelen: Het controlled document (een SharePoint-documentenset) Het documentnummer, automatisch gegenereerd o.b.v. het document nummerbereik (een SharePoint-lijstitem) Een registratie in het documentregister (een SharePoint-lijstitem) De relatie tussen deze drie onderdelen wordt in Cadac Organice DCS automatisch onderhouden. De machtigingen voor de drie onderdelen kunnen afzonderlijk worden ingesteld. Cadac Organice DCS is een uiterst configureerbare op SharePoint-gebaseerde oplossing voor document control. De oplossing is specifiek voor SharePoint ontworpen en volledig interactief. In Cadac Organice DCS breken we met de traditionele gedachte dat documenten fysiek gedistribueerd moeten worden. In plaats daarvan introduceren we het concept van het delen van documenten. 3/12

4 2 Controlled document Een controlled document is een document met een vooraf gedefinieerde levenscyclus dat is gebaseerd op een SharePoint-documentenset waarvoor vervaldatums, toegangsrechten en andere eigenschappen (metadata) per fase van de levenscyclus zijn gedefinieerd. In Cadac Organice DCS wordt de volledige audittrail van het document vastgelegd en kunnen werkelijke waarden (bijvoorbeeld de leverdatum van een document) worden afgezet tegen geplande acties (bijvoorbeeld de vervaldatum van een document). Controlled documents kunnen één voor één of in grotere hoeveelheden worden gemaakt, via de gebruikersinterface of via workflows. In de Cadac Organice DCS-webinterface kunnen documenten handmatig worden aangemaakt of automatisch op basis van een systeem van een andere leverancier (ERP/ECM/ CRM). Ook kunnen documenten worden geïmporteerd vanuit een Document Register of een Excel-bestand. De weergave van een controlled document bestaat uit drie hoofdonderdelen: Eigenschappen van het document In deze sectie staan de documenteigenschappen die van toepassing zijn op het huidige document. De gebruiker ziet alleen de eigenschappen waarvoor hij of zij een machtiging heeft. Vooraf gedefinieerde metadata kunnen uit het documentregister worden overgenomen. Bestanden van het document In deze sectie staat de lijst met bestanden die is opgeslagen in de SharePoint-documentenset. Ook hier ziet de gebruiker alleen de bestanden waarvoor hij of zij een machtiging heeft. Het type en aantal bestanden is afhankelijk van de taken die aan de gebruiker zijn toegewezen, de rol van de gebruiker en de huidige fase van de levenscyclus van het document. Een controlled document bevat alle bestanden die betrekking hebben op het document, zoals: Weergaven van het bestandsformaat zoals deze oorspronkelijk door de auteur is aangeleverd (bijvoorbeeld in PDF) De bestanden die oorspronkelijk door de auteur zijn aangeleverd (bijvoorbeeld in DWG-formaat) Alle markeringen en opmerkingen De geconsolideerde markeringen en opmerkingen zoals deze door de reviewers naar de auteur zijn teruggestuurd Ondersteunende bestanden van commentators die niet elektronisch zijn verwerkt Een historie bestand Tijdlijn van het document In deze sectie staat de lijst met taken die is opgeslagen in de documentenset. Wederom ziet de gebruiker alleen de taken waarvoor hij of zij een machtiging heeft. Het aantal taken is afhankelijk van de taken die aan de gebruiker zijn toegewezen of die door de gebruiker worden beheerst, de rol van de gebruiker en de huidige status van de taken die aan de levenscyclus van het document zijn gekoppeld. Een controlled document bevat ook alle metadata die aan het document zijn gekoppeld en die kunnen worden bewerkt door een gebruiker met schrijfmachtigingen voor het document. 4/12

5 3 Documentnummering Een documentnummer wordt gebruikt om documentvolgnummers te genereren. Op basis van documenteigenschappen zoals discipline of inkooporder kan een begin- en eindbereik worden opgegeven. Een bereik bevat metadata die standaard worden gebruikt voor alle documenten die op basis van het bereik worden gemaakt, zoals de verantwoordelijkheden voor het maken of reviewen van een document. 5 Teams en rollen 4 Documentregister Cadac Organice DCS werkt met een concept waarbij wordt uitgegaan van op rollen gebaseerde teams. Dit concept kan worden aangepast aan de rollen en hiërarchieën van een project (bijvoorbeeld teamleads, bovenliggende teams). Teams en rollen worden gebruikt om in het systeem een op rollen gebaseerde navigatiestructuur te genereren, verantwoordelijkheden toe te wijzen en taken zichtbaar te maken. Een team kan uit meerdere individuele gebruikers bestaan. Het documentregister wordt gebruikt om vooraf gedefinieerde metadata in op te slaan, zoals de vervaldatums en de verantwoordelijkheden voor elke documentenset (oftewel het controlled document). Als er in Cadac Organice DCS een documentenset of een review wordt gemaakt, wordt automatisch een registeritem gemaakt dat hieraan is gekoppeld. Het documentregister bevat voor elk document en de hierin aangebrachte reviews een item met beveiligde metadata dat losstaat van de bibliotheek van het eigenlijke document. Op deze manier is er binnen een sitecollectie altijd een complete lijst van documenten en unieke documentnummers. In Cadac Organice DCS wordt onderscheid gemaakt tussen onlineteams met volledige of beperkte toegang tot het systeem en offlineteams zonder directe toegang tot het systeem. Omdat offlineteams niet rechtstreeks met het systeem kunnen communiceren, moeten zij documenten op een traditionelere manier ontvangen en verzenden (bijvoorbeeld via of post). In Cadac Organice DCS kunnen document controllers daarom traditionele verzendingen maken en ontvangsten verwerken, zodat het systeem ook in deze situaties altijd up-to-date is. 5/12

6 Teams met beperkte toegang De belangrijkste kenmerken van toegangsniveaus voor teams: Leden van een team met beperkte toegang kunnen zich aanmelden bij Cadac Organice DCS, maar hebben alleen toegang tot verzonden en ontvangen items die aan hen zijn toegewezen. Leden van een team met beperkte toegang ontvangen meldingen over verzonden en ontvangen items en hieraan verwante taken (bijvoorbeeld een document verzenden). Verzonden documenten worden in een drop-zone geplaatst, waarna het document control team een eerste controle uitvoert en de bestanden naar de desbetreffende documenten (placeholders) uploadt. Er kunnen meerdere bestanden tegelijk worden geüpload. Hierbij wordt een CSV-bestand gebruikt om de verzonden metadata te koppelen aan de desbetreffende inhoud in het controlled document. Voorbeeldscenario: een leverancier of onderaannemer die een groot aantal documenten moet verzenden. Teams zonder toegang Leden van een team zonder toegang kunnen zich niet aanmelden bij Cadac Organice DCS. Een document control team met volledige toegang tot het systeem fungeert als intermediair tussen het team zonder toegang en Cadac Organice DCS. Teams zonder toegang kunnen documenten verzenden en ontvangen via en/of een oplossing voor documentopslag. Voorbeeldscenario: een klant die zich niet kan of wil aanmelden bij het systeem van de EPC. De EPC heeft dan geen andere keus dan de documenten op traditionele wijze te verzenden. Ple ase Approve Documents Ap pro ve se lea PDF Ple ase P Create Coversheet + Pack Package Transmi al Upload Documents ve pro Ap l i a nsm Tra al e i v pro ransm Ap dt Sen Ple ase pro ve Prepare Transmittal PDF Ap Approve Documents Ap pro ase Ple ve pro Ap Create Coversheet Send Transmittal Approved Please Approve ve Approved Scenario met beperkte toegang - Verzending Scenario zonder toegang Teams met volledige toegang Leden van een team met volledige toegang kunnen zich aanmelden bij Cadac Organice DCS en hebben toegang tot alle documenten waarvoor zij machtigingen voor delen en samenwerken hebben. Leden van een team met volledige toegang ontvangen meldingen over taken die betrekking hebben op afzonderlijke documenten als zij een taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld een document reviewen). Voorbeeldscenario: een engineering-afdeling van een Owner Operator die de documenten moet reviewen die door de EPC of rechtstreeks door een leverancier zijn verzonden. Please Review Ok Scenario met volledige toegang - Verzending 6 /12

7 6 Workflows Een aanvullend basisonderdeel van Cadac Organice DCS is het gecombineerde gebruik van workflows. Cadac Organice DCS is gebaseerd op de combinatie van herbruikbare workflows voor de levenscyclus van documenten en review workflows. Aan de hand van aangepaste activiteiten worden door de workflow Cadac Organice DCS-machtigingen onderhouden en wordt de integratie met het reviewprogramma (Adobe LiveCycle of Brava!) beheerd. Reviewcycli Cadac Organice DCS biedt een algemene review workflow die door gemachtigde gebruikers kan worden geconfigureerd. Gebruikers kunnen in een eenvoudige en uitgebreide interface parallelle review workflows, sequentiële review workflows of een combinatie van deze beide definiëren. Hierbij kunnen heel gemakkelijk vooraf gedefinieerde vervaldatums en routeringsgegevens worden opgegeven door de ontvangers te selecteren en een reviewduur en een quorum op te geven (het minimum aantal ingediende opmerkingen dat nodig is om een reviewcyclus te sluiten). Levenscyclus van documenten De workflow van de levenscyclus van documenten kan worden afgestemd op de specifieke processen en procedures van de klant of het project en kan worden toegepast op een of meerdere contenttypes. In één siteverzameling kunnen meerdere levenscyclus configuraties worden gebruikt. In elke fase van de levenscyclus van een document kan er een algemene en uiterst configureerbare review workflow worden gestart. Open PDF Forwarded?? Respond Forward Upload? Moving Review into the next order Initialization? Open? Open In Review Submit Acknowledge Consolidating to Intermediate File Consolidated to Intermediate File Consolidating Retry to Intermediate File Failed Consolidating to Master File Consolidating Retry to Master File Failed Moved Review into the next order Consolidated to Master File Moving Review Retry into the next order failed Als Order (Volgorde) is ingesteld op 1, gaat het om een parallel workflowproces Consolidating to Intermediate File Failed Consolidating to Master File Failed Moving Review into the next order Failed Alle mijlpalen van de levenscyclus van een document kunnen worden bijgehouden. In Cadac Organice DCS worden per mijlpaal afzonderlijke taken gemaakt, waarna deze taken en hun vervaldatums in de gaten kunnen worden gehouden. Als Duration (Duur) en Order (Volgorde) zijn ingesteld op 2, gaat het om een sequentieel workflowproces Deze reviewdistributielijsten kunnen worden gedeeld en toegepast op sitecollection niveau, disciplineniveau en afzonderlijk gebruikersniveau. Aan elke reviewontvanger worden afzonderlijke taken toegewezen. Vervolgens kunnen deze taken worden bijgehouden, bewaakt en onderhouden. 7/12

8 Alle feedback over documenten wordt in afzonderlijke PDFbestanden vastgelegd, zodat er altijd heel gemakkelijk kan worden gezien wie wat wanneer heeft gedaan. Cadac Organice DCS biedt ondersteuning voor parallelle en sequentiële reviewcycli en voor een combinatie van beide. Alle vastgelegde opmerkingen en markeringen worden samengevoegd in één masterbestand, zodat de verantwoordelijke gebruiker (meestal de lead-engineer) één enkel toegangspunt heeft en elke afzonderlijke opmerking/markering kan accepteren of weigeren. Vervolgens kan de lead-engineer als officieel antwoord aan de auteur (bijvoorbeeld een leverancier of een onderaannemer) een geconsolideerd PDF-bestand maken met alle goedgekeurde opmerkingen/markeringen. Om veiligheidsredenen is het mogelijk om reviews uit te voeren op afzonderlijke documenten (documentdistributie, één per reviewer). Daarnaast kunnen reviews ook worden uitgevoerd op gedeelde documenten om de samenwerking bij het reviewen te bevorderen. 8 Taken Een belangrijk element in Cadac Organice DCS zijn de taken die aan documenten zijn gekoppeld (verzenden, goedkeuren, reviewen, reageren, weigeren, enz.). Elke gebruiker heeft toegang tot een lijst met taken die hij of zij moet uitvoeren en kan deze lijst laten weergeven op het inlogscherm. Aan elke taak wordt automatisch een prioriteit en een kleurcode toegekend door het systeem. Zo hebben gebruikers een heel duidelijk overzicht van wat ze moeten doen en kunnen ze gemakkelijk zien welke taken prioriteit hebben. Dankzij deze functie kunnen gebruikers dus sneller hun taken voltooien terwijl de druk, die bij grote projecten vaak het resultaat is van de complexiteit en het volume van documenten, deels wordt weggenomen. Cadac Organice DCS biedt project managers veel rapportagemogelijkheden. Er is een duidelijk overzicht van alle taken voor een project en ook kunnen de taken voor meerdere geselecteerde projecten worden weergegeven. 7 Machtigingsmatrix Het concept van Cadac Organice DCS is gebaseerd op het delen van documenten. In de beveiliging wordt gedefinieerd wie of welk team toegang heeft tot bepaalde gegevens en in welke fase van de levenscyclus deze gegevens zich dan moeten bevinden. De beheerder kan in Cadac Organice DCS per levenscyclus status machtigingen definiëren voor SharePoint-items (bestanden, documenten, taken, enz.). Bijvoorbeeld: Een controlled document kan worden bewerkt door de auteur totdat het is verzonden. Een bestand kan worden gereviewd totdat de geconsolideerde reviewopmerkingen zijn teruggestuurd aan de auteur. 8/12

9 9 Cadac Organice DCS als de spil van het ecosysteem van de engineering-industrie Nu de ontwerpwereld in rap tempo complexe 3D-modellen omarmt, is het belangrijk te weten dat traditionele content management systemen voor bedrijven niet met deze modellen overweg kunnen. In plaats hiervan zullen CAD-leveranciers oplossingen voor design data management (PDM) gaan leveren, die specifiek zijn toegespitst op het beheren van de complexiteit van modellen. Cadac Organice DCS biedt daarom een efficiënte integratie via Cadac Organice Connect met toonaangevende PDMoplossingen zoals Autodesk Vault (AutoCAD/Inventor/Revit) en Bentley ProjectWise. CAD-modellen in Vault/ProjectWise kunnen naar een neutrale of werkbare indeling worden geëxporteerd (zoals DWG, DWF, PDF, enz.) en vervolgens meteen in SharePoint/Cadac Organice worden gezet. Ontwerpteams kunnen in de nabije toekomst ook gebruikmaken van de Cadac Organice-publicatiemodules Vault-to-DCS en ProjectWise-to-DCS. Bij het release- of goedkeuringsproces in Autodesk Vault of Bentley ProjectWise wordt het model automatisch geconverteerd naar een neutrale of werkbare indeling (bijvoorbeeld PDF/DWF) en gepubliceerd naar een in Cadac Organice DCS beheerd document. Hierna wordt een reviewproces geactiveerd, waarbij taken naar de desbetreffende teamleden worden gedistribueerd, zoals eerder omschreven. Bovendien kunnen de bestaande ERP-, ECM- of CRMsystemen van klanten met Cadac Organice DCS worden geïntegreerd. Via Cadac Organice Connect kunnen gegevens uit systemen van andere leveranciers worden gekoppeld aan documenteigenschappen en kunnen SharePointdocumenten worden gekoppeld aan bepaalde gegevens van andere leveranciers (bijvoorbeeld asset-tags). De integratie met deze systemen stimuleert ook het maken van nieuwe controlled documents of volledige projecten op basis van bepaalde gebeurtenissen (triggers) uit systemen van andere leveranciers (bijvoorbeeld een nieuwe inkooporder). Cadac Organice Connect kan in twee richtingen werken. Zo kunnen documenten bijvoorbeeld worden gearchiveerd in systemen van andere leveranciers, zoals as-built - documentatie voor de bedienings- en onderhoudsfase van activa. Ter ondersteuning van het reviewproces beschikt Cadac Organice DCS over twee toonaangevende review engines: IGC Brava! Adobe LiveCycle Elke reviewer kan markeringen, afzonderlijke reviewbestanden en/of aan Active Directory gekoppelde goedkeuringsstempels in zijn of haar bestand met opmerkingen opslaan. Er wordt vaak gedacht dat PDM-oplossingen en document control -systemen vergelijkbaar zijn, maar er is wel degelijk een belangrijk verschil: PDM-oplossingen bieden alleen ondersteuning voor uiterst elementaire processen voor document control, terwijl document control -systemen geen complexe ontwerpstructuren kunnen verwerken. Een oplossing die kan omgaan met complexe ontwerpmodellen én met de complexe levenscycli van engineering-documenten biedt EPC s en Owner Operators dus optimaal rendement voor hun bedrijf. 9/12

10 Aan het eind van het reviewproces kan een gemachtigde persoon alle reviewopmerkingen samenvoegen in één geconsolideerd reviewbestand. Deze bestanden maken deel uit van het controlled document. In de volgende afbeelding ziet u een totaalplaatje van het Cadac Organice DCS-ecosysteem voor de engineering-industrie. 11 Best Practice Bij Cadac Group streven we er altijd naar om onze implementatieprocessen nog beter te maken. Daarom werken we aan een Cadac Organice DCS Best Practice, die is gebaseerd op de ervaringen die we hebben opgedaan in onze uitgebreide klantenkring in de engineering-wereld. Autodesk Vault Design Management System? Return Submit ERP/ECM Create Archive Cadac Organice DCS Return Submit Markup View ERP/ECM Markup View PDF Ondanks een diversiteit aan engineering-klanten in uiteenlopende industrieën zijn we tot de conclusie gekomen dat de uitdagingen bij het beheren van de levenscycli van documenten bij grote projecten erg op elkaar lijken. Op basis van deze conclusie hebben we onze Best Practice ontwikkeld, met onder meer standaardmodellen voor de workflows, document registers en de hieraan verwante controlled documents, en team- en rolstructuren die het meest worden gebruikt. Als deel van onze op PRINCE2 gebaseerde Cadac Organiceprojectmethodologie komen we bij uw bedrijf langs om workshops te geven, zodat uw specifieke eisen op één lijn staan met onze Cadac Organice DCS Best Practice. 10 Rapportage Op deze manier verloopt het implementatieproces sneller, waardoor u minder kosten maakt en sneller profijt hebt van deze oplossing. Omdat Cadac Organice DCS de beste prestaties wil leveren, beschikt de oplossing ter ondersteuning van de rapportagefuncties over een afzonderlijke SQL-database. Hierdoor kan de gebruiker met de SQL-rapportageservices (of een andere rapportagetool die compatibel is met SQL) standaardrapporten uitvoeren en/of specifieke rapporten genereren in Cadac Organice DCS, zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de prestaties van de Cadac Organice DCS-omgeving. Voorbeelden van standaardrapporten zijn: Documentlijsten Taaklijsten Voortgangsrapporten Cadac Organice DCS permissies 10/12

11 12 Voordelen De afgelopen jaren is de druk op grote projecten enorm toegenomen. Vanwege het tekort aan gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel en de wereldwijde concurrentie die ervoor zorgt dat projecten steeds sneller moeten worden voltooid, streven onze klanten ernaar om meer te doen met minder resources. Cadac Organice DCS is hierbij een grote hulp. Met Cadac Organice DCS beschikt u over grote voordelen, zoals: Een effectievere en efficiëntere document control Een transparanter document control-proces - Minder stappen nodig - Minder mensen nodig - Voortgangsrapportage Snellere levering - Kortere interne reviewcycli - Kortere externe reviewcycli - Minder fouten en dus minder werk dat opnieuw moet worden gedaan In nauwe samenwerking met een aantal klanten hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de concrete besparingen als gevolg van het gebruik van Cadac Organice DCS. De resultaten waren indrukwekkend. Op basis van documenttransacties per jaar en een gemiddelde van 10 documenten per transactie, liggen de besparingen tussen de en per project. Deze resultaten zijn van toepassing op Owner Operators, EPC(M) s en leveranciers van materieel in de belangrijkste industrieën waarin we actief zijn, zoals de olie- en gasindustrie, de mijnbouw en metaal, de procesindustrie en energiesector, de bouw- en constructie-sector en de chemische industrie. Meer informatie: 11/12

12 The leading Engineering Solution on SharePoint On-premise, Cloud & Hybrid 12/12

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

White Paper. CAD koppelen aan Document Control

White Paper. CAD koppelen aan Document Control White Paper CAD koppelen aan Document Control Inhoud Ontwerpfase 3 Constructiefase 4 Inbedrijfstelling fase 5 Gebruiksfase 5 Samenvatting 6 2/8 In dit document wordt uitgelegd waarom Cadac Group integratie

Nadere informatie

SharePoint voor engineering documentbeheer

SharePoint voor engineering documentbeheer SharePoint voor engineering documentbeheer CAD bestanden beheren met SharePoint Een white paper van Cadac Organice BV Datum: 15-02-2012 Table of contents 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Engineering

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [VERTROUWELIJK] INHOUDSOPGAVE OVERZICHT...1 VERIFICATIEMETHODEN...2 Geïntegreerde gebruikersverificatie (IUV)...2 Shibboleth

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Hoe Adobe Acrobat X bijdraagt aan samenwerking met Microsoft SharePoint en Microsoft Office

Hoe Adobe Acrobat X bijdraagt aan samenwerking met Microsoft SharePoint en Microsoft Office Hoe Adobe Acrobat X bijdraagt aan samenwerking met Microsoft SharePoint en Microsoft Office Versnel de revisiecyclus door op PDF gebaseerde workflows te integreren in de SharePoint- en Office-omgeving

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen ECM Pro Solutions Telefoon: (+31) 046 8509263 Website: www.ecmprosolutions.com Email: info@ecmprosolutions.com KvK 56313047 Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen Versie Status

Nadere informatie

Breng orde in de chaos

Breng orde in de chaos Breng orde in de chaos met Documentbeheer René van der Sluis Jeroen Leeuw Van der Sluis Technische Bedrijven Cadac Group AEC Create, manage & share digital design information Agenda Inleiding Wat willen

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

TomTom WEBFLEET 2.17. Inhoud. Let s drive business TM. Releaseopmerkingen mei 2013

TomTom WEBFLEET 2.17. Inhoud. Let s drive business TM. Releaseopmerkingen mei 2013 TomTom WEBFLEET 2.17 Releaseopmerkingen mei 2013 Inhoud Uitgebreide WEBFLEET-rapportage 2 Rapportage Diagnostic Trouble Codes 3 Veiligheidsfuncties 5 Interface voor facturen 7 Standaardritmodus 8 Informatie

Nadere informatie

www.cadac.com White Paper Microsoft SharePoint voor engineering document management en control

www.cadac.com White Paper Microsoft SharePoint voor engineering document management en control www.cadac.com White Paper Microsoft SharePoint voor engineering document management en control Microsoft SharePoint is een krachtig platform voor documentbeheer en projectsamenwerking. Veel projectgeoriënteerde

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel 1 Gebruik van Excel In de GS1 Data Source webinterface kunt u eenvoudig met Excel gegevens van meerdere artikelen tegelijk vastleggen, toevoegen

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze uitleg is ontwikkeld om u te helpen pictogrammen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

Wat is er Nieuw? NetSupport ServiceDesk v3

Wat is er Nieuw? NetSupport ServiceDesk v3 Wat is er Nieuw? NetSupport ServiceDesk v3 De beschikbaarheid van bedrijfskritische systemen is bij iedere moderne organisatie van groot belang voor het succes en de productiviteit van de gebruikers. Om

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

WERKEN MET INHOUDSTYPES. SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET

WERKEN MET INHOUDSTYPES. SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET WERKEN MET INHOUDSTYPES SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET Wat is een Inhoudstype? DEFINITIE Een Inhoudstype (Content Type) is een set met verschillende eigenschappen. Deze eigenschappen definiëren

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX...

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX... De beveiligde elektronische brievenbus 1 INFO OVER E-BOX... 2 1.1 WAT IS E-BOX?... 2 1.2 WIE PUBLICEERT GEGEVENS IN E-BOX?... 2 1.3 WELKE GEGEVENS WORDEN GEPUBLICEERD IN E-BOX?... 2 1.4 HOE KRIJGT U TOEGANG

Nadere informatie

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Maart 2015 Snel aan de slag Wanneer u voor het eerst gaat werken met Novell Vibe is het raadzaam om te beginnen met het configureren van uw persoonlijke workspace en het maken van een workspace

Nadere informatie

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start MyDPD Pro De handleiding voor je online programma Snel van start Inhoudsopgave 1. Welkom bij MyDPD Pro 3 2. Aan de slag met MyDPD Pro 4 2.1. Startpagina 4 2.2. MyDPD Pro-profiel 6 2.2.1. Wachtwoordinstellingen

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

TomTom WEBFLEET Inhoud. Let s drive business TM. Release-informatie oktober 2012

TomTom WEBFLEET Inhoud. Let s drive business TM. Release-informatie oktober 2012 TomTom WEBFLEET 2.16 Release-informatie oktober 2012 Inhoud Nieuw ontworpen rapporten 2 Rapportweergave 4 Rapporten op aanvraag 5 Rapportarchief 6 Rapportbeheer en -manager 7 Wizard voor rapportbeheer

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Dynamics AX Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig

Nadere informatie

Beheerder (Beheerder / Application Owner) Beheerder StraPa (Company Administrator) Beoordelaar (Reviewer)

Beheerder (Beheerder / Application Owner) Beheerder StraPa (Company Administrator) Beoordelaar (Reviewer) Gebruikershandleiding DEEL 2 voor Beheerder (Beheerder / Application Owner) Beheerder StraPa (Company Administrator) Beoordelaar (Reviewer) M.Collet Versie 1 Meer info nodig?: becon.safety@basf.com Pagina

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

Quick Start Handleiding

Quick Start Handleiding Quick Start Handleiding Doelgroep: Leveranciers ABN AMRO Bank N.V. Datum: juni 2013 Documentnaam: Quick Start Handleiding.doc Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 3. Inloggen... 6 4. Account configuratie...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Android-tablet Gebruiksaanwijzing FINALCAD - Nederlands

Android-tablet Gebruiksaanwijzing FINALCAD - Nederlands Android-tablet Gebruiksaanwijzing FINALCAD - Nederlands 2016 INHOUD 1. Voorstelling van de onderneming 2. Gebruik van de tablet De toepassing downloaden en uw apparaat activeren FINALCAD-manager Eerste

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van processen

Handleiding voor het lezen van processen Handleiding voor het lezen van processen Algemeen... 2 Gebruikte objecten in een processchema (EPC)... 2 arissen en Organisaties... 2 Trigger... 3 Processtappen... 3 Connectoren... 4 Einde Proces... 4

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

MSYTNMU13/V3.0/Nov10/NL. OEM v3.0 Release Notes

MSYTNMU13/V3.0/Nov10/NL. OEM v3.0 Release Notes Search Password OEM v3.0 Release Notes 1 Auteursrecht Copyright 2010 by Multipart Solutions Ltd Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 6 november 2012 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.0 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding Januari 2017 Page 1 Inhoudsopgave Introductie 2 Inloggen 3 Inloggen Nieuwe Gebruiker 3 Veranderen Schip 6 Wachtwoord Vergeten 7 Gebruikersnaam Vergeten 7

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding E-crown Communicatieplatform - Gebruikershandleiding Inhoud 1. Wordpress multisite 2. Content beheer a. Content types b. Speciale content c. Publiceren, wachtend op review en concept d. Content sorteren

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen.

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen. Aan de slag Microsoft Project 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Werkbalk Snelle toegang Pas dit gebied

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden

Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden 2004 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 3 Acrobat

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

AN0033-NL. Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10. Overzicht. Een brandmeld apparaat creëren

AN0033-NL. Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10. Overzicht. Een brandmeld apparaat creëren Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10 Overzicht In Paxton10 kan de status van brandmelders eenvoudig worden gemonitord. Er kan een specifieke alarmconnector worden geïnstalleerd en worden ingebouwd

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

AN0035-NL. Een aanwezigheidsrapport maken. Overzicht. Een aanwezigheidsrapport regel maken

AN0035-NL. Een aanwezigheidsrapport maken. Overzicht. Een aanwezigheidsrapport regel maken Een aanwezigheidsrapport maken Overzicht Een aanwezigheidsrapport laat een systeembeheerder zien welke gebruikers er op dat moment binnen een gebied zijn. Dit wordt voornamelijk gebruikt in het geval van

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 (1) INSTALLEREN (2) GEGEVENS UPLOADEN (3) GEGEVENS BEKIJKEN (4) EEN PARAMETER MAKEN (5) EEN PARAMETER BEWERKEN (6) DEELNEMEN AAN EEN PROGRAMMA (7) WERKEN MET UW

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

DRUKPORTAL HANDLEIDING VERSIE 1 - JAN.2014. Korte instructie2.indd 1 17-3-2014 13:16:36

DRUKPORTAL HANDLEIDING VERSIE 1 - JAN.2014. Korte instructie2.indd 1 17-3-2014 13:16:36 Korte instructie2.indd 1 17-3-2014 13:16:36 INHOUD 1 E-mail: Account is aangemaakt 4 2 Uw gebruikersnaam eventueel aanpassen 5 3 Controleer je systeem 7 3.1 Klik in het inlogscherm op de link Controleer

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie