Please Review. De volgende generatie in Engineering Document Control

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Please Review. De volgende generatie in Engineering Document Control"

Transcriptie

1 Please Review Ok De volgende generatie in Engineering Document Control

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Controlled document 4 Eigenschappen van het document 4 Bestanden van het document 4 Tijdlijn van het document 4 3 Documentnummering 5 4 Documentregister 5 5 Teams en rollen 5 Teams zonder toegang 6 Teams met beperkte toegang 6 Teams met volledige toegang 6 6 Workflows 7 Levenscyclus van documenten 7 Reviewcycli 7 7 Machtigingsmatrix 8 8 Taken 8 9 Cadac Organice DCS als de spil van het ecosysteem van de engineering-industrie 9 10 Rapportage Best Practice Voordelen 11 2/12

3 1 Inleiding Bij alle grote projecten speelt het creëren, delen en beheren van documentatie een belangrijke rol. Er zijn veel verschillende soorten documenten met diverse doeleinden, kenmerken en levenscycli. Engineering Document Management en Engineering Document Control zijn gericht op het plannen, beheren en bewaken van de levenscyclus van projectdocumentatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende rollen en disciplines binnen een project en met de aard en het doel van de documenten. In de engineering- en bouwwereld houdt document control in dat er één persoon of afdeling is die alle documentatie, specificaties en processen bijhoudt. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat iedereen de juiste en meest actuele processen en specificaties gebruikt. Wie tien project managers, engineering managers en document controllers vraagt om een definitie van document control te geven, krijgt waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. Deze antwoorden kunnen variëren van het beheren van mijn CAD-bestanden en het ontvangen van mijn wekelijkse lijst met lopende taken tot het waarborgen van een compleet audittrail zodat we voldoen aan de regelgeving. Bij de meeste grote projecten houden document controllers de status van documenten bij door te controleren of: De documenten zich in de juiste fase bevinden; De documenten correct gedistribueerd zijn; De documenten niet onnodig uitgecheckt zijn; De documenten voor afgerond werk allemaal definitief zijn; De eisen die aan een document worden gesteld niet tegenstrijdig zijn; Alle deelnemers aan de juiste, beheerde versie van een document werken; Alle gegevens over de review, het beheer, de kwaliteit en de audits accuraat zijn. Deze oplossing kan omgaan met zowel ad-hoc- als semigestructureerde processen voor samenwerking op het gebied van engineering-documenten. Gebruikers kunnen processen dus geheel naar eigen inzicht inrichten en beheren, maar ze kunnen ook werken op basis van vooraf gedefinieerde review- en distributieprocessen waarin een rigide samenwerkingsstructuur is gedefinieerd (denk bijvoorbeeld aan een review engineer die alleen de mogelijkheid heeft om wijzigingen te accepteren of te weigeren, met of zonder opmerkingen). Cadac Organice DCS biedt ondersteuning voor verschillende beheerscenario s. Het systeem kan zo worden geconfigureerd dat de centrale rol wordt toegewezen aan de EPC (Engineering Procurement and Construction), die communiceert met leveranciers, aannemers, klanten en andere relevante derde partijen of aan de Owner Operator die communiceert met de EPC (Manufacturer), interne engineering- en bouwafdelingen, externe bedrijven en relevante overheden (vergunningverstrekkers). Een in Cadac Organice DCS beheerd document bestaat altijd uit drie onderdelen: Het controlled document (een SharePoint-documentenset) Het documentnummer, automatisch gegenereerd o.b.v. het document nummerbereik (een SharePoint-lijstitem) Een registratie in het documentregister (een SharePoint-lijstitem) De relatie tussen deze drie onderdelen wordt in Cadac Organice DCS automatisch onderhouden. De machtigingen voor de drie onderdelen kunnen afzonderlijk worden ingesteld. Cadac Organice DCS is een uiterst configureerbare op SharePoint-gebaseerde oplossing voor document control. De oplossing is specifiek voor SharePoint ontworpen en volledig interactief. In Cadac Organice DCS breken we met de traditionele gedachte dat documenten fysiek gedistribueerd moeten worden. In plaats daarvan introduceren we het concept van het delen van documenten. 3/12

4 2 Controlled document Een controlled document is een document met een vooraf gedefinieerde levenscyclus dat is gebaseerd op een SharePoint-documentenset waarvoor vervaldatums, toegangsrechten en andere eigenschappen (metadata) per fase van de levenscyclus zijn gedefinieerd. In Cadac Organice DCS wordt de volledige audittrail van het document vastgelegd en kunnen werkelijke waarden (bijvoorbeeld de leverdatum van een document) worden afgezet tegen geplande acties (bijvoorbeeld de vervaldatum van een document). Controlled documents kunnen één voor één of in grotere hoeveelheden worden gemaakt, via de gebruikersinterface of via workflows. In de Cadac Organice DCS-webinterface kunnen documenten handmatig worden aangemaakt of automatisch op basis van een systeem van een andere leverancier (ERP/ECM/ CRM). Ook kunnen documenten worden geïmporteerd vanuit een Document Register of een Excel-bestand. De weergave van een controlled document bestaat uit drie hoofdonderdelen: Eigenschappen van het document In deze sectie staan de documenteigenschappen die van toepassing zijn op het huidige document. De gebruiker ziet alleen de eigenschappen waarvoor hij of zij een machtiging heeft. Vooraf gedefinieerde metadata kunnen uit het documentregister worden overgenomen. Bestanden van het document In deze sectie staat de lijst met bestanden die is opgeslagen in de SharePoint-documentenset. Ook hier ziet de gebruiker alleen de bestanden waarvoor hij of zij een machtiging heeft. Het type en aantal bestanden is afhankelijk van de taken die aan de gebruiker zijn toegewezen, de rol van de gebruiker en de huidige fase van de levenscyclus van het document. Een controlled document bevat alle bestanden die betrekking hebben op het document, zoals: Weergaven van het bestandsformaat zoals deze oorspronkelijk door de auteur is aangeleverd (bijvoorbeeld in PDF) De bestanden die oorspronkelijk door de auteur zijn aangeleverd (bijvoorbeeld in DWG-formaat) Alle markeringen en opmerkingen De geconsolideerde markeringen en opmerkingen zoals deze door de reviewers naar de auteur zijn teruggestuurd Ondersteunende bestanden van commentators die niet elektronisch zijn verwerkt Een historie bestand Tijdlijn van het document In deze sectie staat de lijst met taken die is opgeslagen in de documentenset. Wederom ziet de gebruiker alleen de taken waarvoor hij of zij een machtiging heeft. Het aantal taken is afhankelijk van de taken die aan de gebruiker zijn toegewezen of die door de gebruiker worden beheerst, de rol van de gebruiker en de huidige status van de taken die aan de levenscyclus van het document zijn gekoppeld. Een controlled document bevat ook alle metadata die aan het document zijn gekoppeld en die kunnen worden bewerkt door een gebruiker met schrijfmachtigingen voor het document. 4/12

5 3 Documentnummering Een documentnummer wordt gebruikt om documentvolgnummers te genereren. Op basis van documenteigenschappen zoals discipline of inkooporder kan een begin- en eindbereik worden opgegeven. Een bereik bevat metadata die standaard worden gebruikt voor alle documenten die op basis van het bereik worden gemaakt, zoals de verantwoordelijkheden voor het maken of reviewen van een document. 5 Teams en rollen 4 Documentregister Cadac Organice DCS werkt met een concept waarbij wordt uitgegaan van op rollen gebaseerde teams. Dit concept kan worden aangepast aan de rollen en hiërarchieën van een project (bijvoorbeeld teamleads, bovenliggende teams). Teams en rollen worden gebruikt om in het systeem een op rollen gebaseerde navigatiestructuur te genereren, verantwoordelijkheden toe te wijzen en taken zichtbaar te maken. Een team kan uit meerdere individuele gebruikers bestaan. Het documentregister wordt gebruikt om vooraf gedefinieerde metadata in op te slaan, zoals de vervaldatums en de verantwoordelijkheden voor elke documentenset (oftewel het controlled document). Als er in Cadac Organice DCS een documentenset of een review wordt gemaakt, wordt automatisch een registeritem gemaakt dat hieraan is gekoppeld. Het documentregister bevat voor elk document en de hierin aangebrachte reviews een item met beveiligde metadata dat losstaat van de bibliotheek van het eigenlijke document. Op deze manier is er binnen een sitecollectie altijd een complete lijst van documenten en unieke documentnummers. In Cadac Organice DCS wordt onderscheid gemaakt tussen onlineteams met volledige of beperkte toegang tot het systeem en offlineteams zonder directe toegang tot het systeem. Omdat offlineteams niet rechtstreeks met het systeem kunnen communiceren, moeten zij documenten op een traditionelere manier ontvangen en verzenden (bijvoorbeeld via of post). In Cadac Organice DCS kunnen document controllers daarom traditionele verzendingen maken en ontvangsten verwerken, zodat het systeem ook in deze situaties altijd up-to-date is. 5/12

6 Teams met beperkte toegang De belangrijkste kenmerken van toegangsniveaus voor teams: Leden van een team met beperkte toegang kunnen zich aanmelden bij Cadac Organice DCS, maar hebben alleen toegang tot verzonden en ontvangen items die aan hen zijn toegewezen. Leden van een team met beperkte toegang ontvangen meldingen over verzonden en ontvangen items en hieraan verwante taken (bijvoorbeeld een document verzenden). Verzonden documenten worden in een drop-zone geplaatst, waarna het document control team een eerste controle uitvoert en de bestanden naar de desbetreffende documenten (placeholders) uploadt. Er kunnen meerdere bestanden tegelijk worden geüpload. Hierbij wordt een CSV-bestand gebruikt om de verzonden metadata te koppelen aan de desbetreffende inhoud in het controlled document. Voorbeeldscenario: een leverancier of onderaannemer die een groot aantal documenten moet verzenden. Teams zonder toegang Leden van een team zonder toegang kunnen zich niet aanmelden bij Cadac Organice DCS. Een document control team met volledige toegang tot het systeem fungeert als intermediair tussen het team zonder toegang en Cadac Organice DCS. Teams zonder toegang kunnen documenten verzenden en ontvangen via en/of een oplossing voor documentopslag. Voorbeeldscenario: een klant die zich niet kan of wil aanmelden bij het systeem van de EPC. De EPC heeft dan geen andere keus dan de documenten op traditionele wijze te verzenden. Ple ase Approve Documents Ap pro ve se lea PDF Ple ase P Create Coversheet + Pack Package Transmi al Upload Documents ve pro Ap l i a nsm Tra al e i v pro ransm Ap dt Sen Ple ase pro ve Prepare Transmittal PDF Ap Approve Documents Ap pro ase Ple ve pro Ap Create Coversheet Send Transmittal Approved Please Approve ve Approved Scenario met beperkte toegang - Verzending Scenario zonder toegang Teams met volledige toegang Leden van een team met volledige toegang kunnen zich aanmelden bij Cadac Organice DCS en hebben toegang tot alle documenten waarvoor zij machtigingen voor delen en samenwerken hebben. Leden van een team met volledige toegang ontvangen meldingen over taken die betrekking hebben op afzonderlijke documenten als zij een taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld een document reviewen). Voorbeeldscenario: een engineering-afdeling van een Owner Operator die de documenten moet reviewen die door de EPC of rechtstreeks door een leverancier zijn verzonden. Please Review Ok Scenario met volledige toegang - Verzending 6 /12

7 6 Workflows Een aanvullend basisonderdeel van Cadac Organice DCS is het gecombineerde gebruik van workflows. Cadac Organice DCS is gebaseerd op de combinatie van herbruikbare workflows voor de levenscyclus van documenten en review workflows. Aan de hand van aangepaste activiteiten worden door de workflow Cadac Organice DCS-machtigingen onderhouden en wordt de integratie met het reviewprogramma (Adobe LiveCycle of Brava!) beheerd. Reviewcycli Cadac Organice DCS biedt een algemene review workflow die door gemachtigde gebruikers kan worden geconfigureerd. Gebruikers kunnen in een eenvoudige en uitgebreide interface parallelle review workflows, sequentiële review workflows of een combinatie van deze beide definiëren. Hierbij kunnen heel gemakkelijk vooraf gedefinieerde vervaldatums en routeringsgegevens worden opgegeven door de ontvangers te selecteren en een reviewduur en een quorum op te geven (het minimum aantal ingediende opmerkingen dat nodig is om een reviewcyclus te sluiten). Levenscyclus van documenten De workflow van de levenscyclus van documenten kan worden afgestemd op de specifieke processen en procedures van de klant of het project en kan worden toegepast op een of meerdere contenttypes. In één siteverzameling kunnen meerdere levenscyclus configuraties worden gebruikt. In elke fase van de levenscyclus van een document kan er een algemene en uiterst configureerbare review workflow worden gestart. Open PDF Forwarded?? Respond Forward Upload? Moving Review into the next order Initialization? Open? Open In Review Submit Acknowledge Consolidating to Intermediate File Consolidated to Intermediate File Consolidating Retry to Intermediate File Failed Consolidating to Master File Consolidating Retry to Master File Failed Moved Review into the next order Consolidated to Master File Moving Review Retry into the next order failed Als Order (Volgorde) is ingesteld op 1, gaat het om een parallel workflowproces Consolidating to Intermediate File Failed Consolidating to Master File Failed Moving Review into the next order Failed Alle mijlpalen van de levenscyclus van een document kunnen worden bijgehouden. In Cadac Organice DCS worden per mijlpaal afzonderlijke taken gemaakt, waarna deze taken en hun vervaldatums in de gaten kunnen worden gehouden. Als Duration (Duur) en Order (Volgorde) zijn ingesteld op 2, gaat het om een sequentieel workflowproces Deze reviewdistributielijsten kunnen worden gedeeld en toegepast op sitecollection niveau, disciplineniveau en afzonderlijk gebruikersniveau. Aan elke reviewontvanger worden afzonderlijke taken toegewezen. Vervolgens kunnen deze taken worden bijgehouden, bewaakt en onderhouden. 7/12

8 Alle feedback over documenten wordt in afzonderlijke PDFbestanden vastgelegd, zodat er altijd heel gemakkelijk kan worden gezien wie wat wanneer heeft gedaan. Cadac Organice DCS biedt ondersteuning voor parallelle en sequentiële reviewcycli en voor een combinatie van beide. Alle vastgelegde opmerkingen en markeringen worden samengevoegd in één masterbestand, zodat de verantwoordelijke gebruiker (meestal de lead-engineer) één enkel toegangspunt heeft en elke afzonderlijke opmerking/markering kan accepteren of weigeren. Vervolgens kan de lead-engineer als officieel antwoord aan de auteur (bijvoorbeeld een leverancier of een onderaannemer) een geconsolideerd PDF-bestand maken met alle goedgekeurde opmerkingen/markeringen. Om veiligheidsredenen is het mogelijk om reviews uit te voeren op afzonderlijke documenten (documentdistributie, één per reviewer). Daarnaast kunnen reviews ook worden uitgevoerd op gedeelde documenten om de samenwerking bij het reviewen te bevorderen. 8 Taken Een belangrijk element in Cadac Organice DCS zijn de taken die aan documenten zijn gekoppeld (verzenden, goedkeuren, reviewen, reageren, weigeren, enz.). Elke gebruiker heeft toegang tot een lijst met taken die hij of zij moet uitvoeren en kan deze lijst laten weergeven op het inlogscherm. Aan elke taak wordt automatisch een prioriteit en een kleurcode toegekend door het systeem. Zo hebben gebruikers een heel duidelijk overzicht van wat ze moeten doen en kunnen ze gemakkelijk zien welke taken prioriteit hebben. Dankzij deze functie kunnen gebruikers dus sneller hun taken voltooien terwijl de druk, die bij grote projecten vaak het resultaat is van de complexiteit en het volume van documenten, deels wordt weggenomen. Cadac Organice DCS biedt project managers veel rapportagemogelijkheden. Er is een duidelijk overzicht van alle taken voor een project en ook kunnen de taken voor meerdere geselecteerde projecten worden weergegeven. 7 Machtigingsmatrix Het concept van Cadac Organice DCS is gebaseerd op het delen van documenten. In de beveiliging wordt gedefinieerd wie of welk team toegang heeft tot bepaalde gegevens en in welke fase van de levenscyclus deze gegevens zich dan moeten bevinden. De beheerder kan in Cadac Organice DCS per levenscyclus status machtigingen definiëren voor SharePoint-items (bestanden, documenten, taken, enz.). Bijvoorbeeld: Een controlled document kan worden bewerkt door de auteur totdat het is verzonden. Een bestand kan worden gereviewd totdat de geconsolideerde reviewopmerkingen zijn teruggestuurd aan de auteur. 8/12

9 9 Cadac Organice DCS als de spil van het ecosysteem van de engineering-industrie Nu de ontwerpwereld in rap tempo complexe 3D-modellen omarmt, is het belangrijk te weten dat traditionele content management systemen voor bedrijven niet met deze modellen overweg kunnen. In plaats hiervan zullen CAD-leveranciers oplossingen voor design data management (PDM) gaan leveren, die specifiek zijn toegespitst op het beheren van de complexiteit van modellen. Cadac Organice DCS biedt daarom een efficiënte integratie via Cadac Organice Connect met toonaangevende PDMoplossingen zoals Autodesk Vault (AutoCAD/Inventor/Revit) en Bentley ProjectWise. CAD-modellen in Vault/ProjectWise kunnen naar een neutrale of werkbare indeling worden geëxporteerd (zoals DWG, DWF, PDF, enz.) en vervolgens meteen in SharePoint/Cadac Organice worden gezet. Ontwerpteams kunnen in de nabije toekomst ook gebruikmaken van de Cadac Organice-publicatiemodules Vault-to-DCS en ProjectWise-to-DCS. Bij het release- of goedkeuringsproces in Autodesk Vault of Bentley ProjectWise wordt het model automatisch geconverteerd naar een neutrale of werkbare indeling (bijvoorbeeld PDF/DWF) en gepubliceerd naar een in Cadac Organice DCS beheerd document. Hierna wordt een reviewproces geactiveerd, waarbij taken naar de desbetreffende teamleden worden gedistribueerd, zoals eerder omschreven. Bovendien kunnen de bestaande ERP-, ECM- of CRMsystemen van klanten met Cadac Organice DCS worden geïntegreerd. Via Cadac Organice Connect kunnen gegevens uit systemen van andere leveranciers worden gekoppeld aan documenteigenschappen en kunnen SharePointdocumenten worden gekoppeld aan bepaalde gegevens van andere leveranciers (bijvoorbeeld asset-tags). De integratie met deze systemen stimuleert ook het maken van nieuwe controlled documents of volledige projecten op basis van bepaalde gebeurtenissen (triggers) uit systemen van andere leveranciers (bijvoorbeeld een nieuwe inkooporder). Cadac Organice Connect kan in twee richtingen werken. Zo kunnen documenten bijvoorbeeld worden gearchiveerd in systemen van andere leveranciers, zoals as-built - documentatie voor de bedienings- en onderhoudsfase van activa. Ter ondersteuning van het reviewproces beschikt Cadac Organice DCS over twee toonaangevende review engines: IGC Brava! Adobe LiveCycle Elke reviewer kan markeringen, afzonderlijke reviewbestanden en/of aan Active Directory gekoppelde goedkeuringsstempels in zijn of haar bestand met opmerkingen opslaan. Er wordt vaak gedacht dat PDM-oplossingen en document control -systemen vergelijkbaar zijn, maar er is wel degelijk een belangrijk verschil: PDM-oplossingen bieden alleen ondersteuning voor uiterst elementaire processen voor document control, terwijl document control -systemen geen complexe ontwerpstructuren kunnen verwerken. Een oplossing die kan omgaan met complexe ontwerpmodellen én met de complexe levenscycli van engineering-documenten biedt EPC s en Owner Operators dus optimaal rendement voor hun bedrijf. 9/12

10 Aan het eind van het reviewproces kan een gemachtigde persoon alle reviewopmerkingen samenvoegen in één geconsolideerd reviewbestand. Deze bestanden maken deel uit van het controlled document. In de volgende afbeelding ziet u een totaalplaatje van het Cadac Organice DCS-ecosysteem voor de engineering-industrie. 11 Best Practice Bij Cadac Group streven we er altijd naar om onze implementatieprocessen nog beter te maken. Daarom werken we aan een Cadac Organice DCS Best Practice, die is gebaseerd op de ervaringen die we hebben opgedaan in onze uitgebreide klantenkring in de engineering-wereld. Autodesk Vault Design Management System? Return Submit ERP/ECM Create Archive Cadac Organice DCS Return Submit Markup View ERP/ECM Markup View PDF Ondanks een diversiteit aan engineering-klanten in uiteenlopende industrieën zijn we tot de conclusie gekomen dat de uitdagingen bij het beheren van de levenscycli van documenten bij grote projecten erg op elkaar lijken. Op basis van deze conclusie hebben we onze Best Practice ontwikkeld, met onder meer standaardmodellen voor de workflows, document registers en de hieraan verwante controlled documents, en team- en rolstructuren die het meest worden gebruikt. Als deel van onze op PRINCE2 gebaseerde Cadac Organiceprojectmethodologie komen we bij uw bedrijf langs om workshops te geven, zodat uw specifieke eisen op één lijn staan met onze Cadac Organice DCS Best Practice. 10 Rapportage Op deze manier verloopt het implementatieproces sneller, waardoor u minder kosten maakt en sneller profijt hebt van deze oplossing. Omdat Cadac Organice DCS de beste prestaties wil leveren, beschikt de oplossing ter ondersteuning van de rapportagefuncties over een afzonderlijke SQL-database. Hierdoor kan de gebruiker met de SQL-rapportageservices (of een andere rapportagetool die compatibel is met SQL) standaardrapporten uitvoeren en/of specifieke rapporten genereren in Cadac Organice DCS, zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de prestaties van de Cadac Organice DCS-omgeving. Voorbeelden van standaardrapporten zijn: Documentlijsten Taaklijsten Voortgangsrapporten Cadac Organice DCS permissies 10/12

11 12 Voordelen De afgelopen jaren is de druk op grote projecten enorm toegenomen. Vanwege het tekort aan gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel en de wereldwijde concurrentie die ervoor zorgt dat projecten steeds sneller moeten worden voltooid, streven onze klanten ernaar om meer te doen met minder resources. Cadac Organice DCS is hierbij een grote hulp. Met Cadac Organice DCS beschikt u over grote voordelen, zoals: Een effectievere en efficiëntere document control Een transparanter document control-proces - Minder stappen nodig - Minder mensen nodig - Voortgangsrapportage Snellere levering - Kortere interne reviewcycli - Kortere externe reviewcycli - Minder fouten en dus minder werk dat opnieuw moet worden gedaan In nauwe samenwerking met een aantal klanten hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de concrete besparingen als gevolg van het gebruik van Cadac Organice DCS. De resultaten waren indrukwekkend. Op basis van documenttransacties per jaar en een gemiddelde van 10 documenten per transactie, liggen de besparingen tussen de en per project. Deze resultaten zijn van toepassing op Owner Operators, EPC(M) s en leveranciers van materieel in de belangrijkste industrieën waarin we actief zijn, zoals de olie- en gasindustrie, de mijnbouw en metaal, de procesindustrie en energiesector, de bouw- en constructie-sector en de chemische industrie. Meer informatie: 11/12

12 The leading Engineering Solution on SharePoint On-premise, Cloud & Hybrid 12/12

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Krachtiger, eenvoudiger INHOUDSOPGAVE HOOGWAARDIGE ECM BEGINT MET DE JUISTE BASIS, WAARONDER EEN SYSTEEM DAT ZO EENVOUDIG MOGELIJK TE GEBRUIKEN IS PAGINA 3 VOORUITGANG

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management Tijd om grenzen te verleggen. Sommige industrieën accepteren bestaande tekortkomingen als onveranderbaar. Maar om echt te kunnen voorzien

Nadere informatie

Technische informatie digitaal toegankelijk

Technische informatie digitaal toegankelijk Digitaliseren Registreren Technische informatie digitaal toegankelijk Uniformeren Voorkant 3.1.doc als digitale 1 kwaliteit belangrijk is Hartelijk bedankt voor uw interesse in PRM Service BV Met dit informatieboekje

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Een overzicht van onderdelen uit de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg die door een integrale identity en access management oplossing

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet:

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet: Meldingen (KWIS) Axxerion biedt een unieke oplossing voor het beheren van klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen (KWIS). Met deze module lopen wij voorop in de Nederlandse markt. Door middel

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Dynamic Case Management nader belicht

Dynamic Case Management nader belicht Dynamic Case Management nader belicht Samenvatting In onze gestructureerde wereld wordt een ongestructureerde werkwijze niet meer geaccepteerd. Dit geldt evengoed voor de mensen die het werk doen, als

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie