Topicus FORCE Framework. Whitepaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topicus FORCE Framework. Whitepaper"

Transcriptie

1 Topicus FORCE Framework Whitepaper

2 Inhoudsopgave 1.1. Zoveel mogelijk geautomatiseerde afhandeling van processen (STP) Korte time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en processen Distributie naar ketenpartners via het common workspace concept Herbruikbaarheid van componenten, ongeacht het bedrijfsproces Directe link met de eindconsument De executie van campagnes is onderdeel van de front- en midoffice Mid- en backoffice als één applicatie Distributie Flexibele webforms HDN in- en export Common workspace User Interaction Applicatieschermen Styling User controls Toetsing Business Rule Engine Acceptatiekaders Genereren stukkenlijst Genereren bijzondere bepalingen Externe toetsingen Procesbesturing Workflow Manager Taken Events Triggers Operationele rapportages Rekenmodules Authenticatie & autorisatie Authenticatie Rollen- & rechtenbeheer Product & pricing Productmodel Provisiemodel Rentemodel Risicomodel Kenmerken Afspraken en modules Gegevensintegriteit Correctheid & compleetheid Audittrail van 38

3 2.9. Dossiermanagement Output management Archiefbeheer Financiële afhandeling Boekingen Betalingscondities Betalingsstekkers Vervalkalender Contractbeheer Overeenkomstenbeheer Versiebeheer Zekerheden administratie Bijzonder beheer Securitisatie Koppelingen met externe systemen Koppelingen met interne systemen van 38

4 1. Topicus FORCE: full-finance ondersteuning in front-, mid- en backoffice Topicus Finance richt zich op de ICT-matige ondersteuning van bedrijfsprocessen in de financiële sector. Dit doet Topicus met behulp van het FORCE framework, een componentgebaseerd raamwerk dat in staat is om praktisch elk financiëel proces verregaand geautomatiseerd te ondersteunen. De visie van Topicus op ondersteuning van bedrijfsprocessen in de financiële sector is gebaseerd op de volgende kerngedachten: 1. zoveel mogelijk geautomatiseerde afhandeling van processen (STP) 2. korte time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en processen 3. distributie naar andere partijen is mogelijk via het common workspace concept 4. componenten zijn herbruikbaar, ongeacht het te ondersteunen bedrijfsproces 5. directe link met de eindconsument (customer self service) 6. de executie van campagnes is onderdeel van de front- en midoffice 7. mid- en backoffice zijn te ondersteunen middels één applicatie Zoveel mogelijk geautomatiseerde afhandeling van processen (STP) In de visie van Topicus is er een duidelijke onderverdeling aan te brengen in de onderdelen van een bedrijfsproces: enerzijds zijn er processtappen en handelingen die eenduidig in deterministische modellen, regels en logica te modelleren zijn (bijvoorbeeld de toetsing van een standaard hypotheekaanvraag tegen het acceptatiekader), anderzijds zijn er processtappen die juist aan de specialistische kennis en de deskundige beoordeling van een medewerker moeten worden overgelaten (bijvoorbeeld de afweging om bij een niet-standaard aanvraag die niet binnen het acceptatiekader past toch tot hypotheekverstrekking over te gaan). Alle onderdelen van een proces die eenduidig en consequent op dezelfde wijze worden afgehandeld zijn uitermate geschikt voor volledig geautomatiseerde afhandeling (StraightThrough Processing zonder tussenkomst van een medewerker). Voor alle onderdelen van het proces waarvoor dit niet of slechts in mindere mate geldt, is het juist zaak om dit niet volledig geautomatiseerd af te handelen. Er is sprake van een continue trade-off tussen enerzijds efficiency en anderzijds risico. De kunst zit erin om hier de balans in te vinden en om deze balans ook te houden. Of de nadruk nu ligt op efficiency of juist op risico is namelijk zeer dynamisch en sterk conjunctuurgevoelig. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van een platform dat dergelijke bedrijfsprocessen ondersteunt, zodat op het moment dat er een verschuiving in de balans plaatsvindt, dit met een zo kort mogelijke time-to-market in alle bedrijfsprocessen die het platform ondersteunt kan worden doorgevoerd. Met het FORCE framework behoort dit in de visie van Topicus absoluut tot de mogelijkheden. 4 van 38

5 Korte time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en processen Financiële dienstverleners willen snel in kunnen springen op veranderende marktomstandigheden, door bijvoorbeeld nieuwe producten te lanceren, bestaande producten aan te passen en processen anders te laten verlopen. De FORCE componenten zijn zo opgezet, dat de dienstverlener deze acties zo veel mogelijk zonder tussenkomst van ICT kan uitvoeren: functioneel beheerders kunnen zelf producten en processen toevoegen of wijzigen. Ditzelfde geldt andere voor autorisatie, rente, acceptatieregels en op te vragen dossierstukken Distributie naar ketenpartners via het common workspace concept Bij financiële product- en dienstverlening zijn doorgaans diverse partijen betrokken. Uiteraard zijn dit de eindconsument en de product- of dienstverlener (banken, geldverstrekkers, verzekeraars), maar vaak zijn er ook diverse andere partijen bij betrokken, zoals werkgevers, tussenpersonen, packagers, servicers makelaars, taxateurs en notarissen. In de visie van Topicus is het mogelijk om al deze partijen te ondersteunen via één platform, dat via een common workspace concept delen functionaliteit uitserveert naar alle betrokken partijen. Alleen die functionaliteit die een partij nodig heeft om zijn taken binnen het totale proces uit te voeren wordt beschikbaar gesteld. FORCE ondersteunt dit door webapplicaties volgens het SaaS (Software As A Service) concept te implementeren. Figuur 1 - Aansluiting van verschillende ketenpartners op de common workspace 5 van 38

6 Op deze wijze is er sprake van één platform waar alle partijen op aanhaken. Hiermee is een enorme efficiency-slag te behalen; daar waar in het verleden de overdracht van een dossier (bijvoorbeeld een aanvraag) veel tijd in beslag nam omdat dit nog via de post ging of omdat gekoppelde systemen slecht op elkaar aansloten is er nu sprake van één platform met één onderliggend gegevensmodel, waardoor overdracht niet alleen binnen een oogwenk plaatsvindt, maar tevens uniformiteit in gegevens is gewaarborgd Herbruikbaarheid van componenten, ongeacht het bedrijfsproces In de filosofie van Topicus is het in beginsel mogelijk om alle bedrijfsprocessen te ondersteunen met behulp van de FORCE componenten. Ongeacht of het nu gaat om een front-, mid- of backoffice proces, er is altijd één grote gemene deler van functionaliteit te onderkennen die in vrijwel elk bedrijfsproces weer terugkomt. Of het nu bijvoorbeeld gaat om een adviestraject, de afhandeling van een hypotheekaanvraag, het afsluiten van een verzekering of het aflossen van een krediet, bij de geautomatiseerde ondersteuning van deze bedrijfsprocessen is (vrijwel) altijd sprake van: gegevensadministratie gegevensdistributie procesbesturing toetsing en beoordeling product & pricing output management document management financiële verwerking authenticatie en autorisatie Binnen deze themagebieden heeft Topicus een gereedschapskist aan componenten en koppelingen gerealiseerd die samen het FORCE framework vormen. De componenten zijn bij diverse partijen succesvol ingezet waarbij binnen afzienbare tijd hoogwaardige financiële applicaties zijn gerealiseerd. Daarbij vindt continue doorontwikkeling van het framework plaats, zodat de componenten in staat zijn om zeer complexe klantwensen en eisen te ondersteunen. 6 van 38

7 Figuur 2 - Hergebruik van componenten bij verschillende bedrijfsprocessen Door het feit dat vrijwel elk bedrijfsproces altijd dezelfde themagebieden raakt te combineren met een gereedschapskist met losse, discrete componenten is in hoge mate hergebruik van de componenten mogelijk. Nadat in een implementatietraject eenmaal de basis componentenarchitectuur is gerealiseerd, is het daarna veelal een kwestie van uitbouwen (naast generieke functionaliteit is er onherroepelijk ook altijd bedrijfsprocesspecifieke functionaliteit nodig) en meer en meer bedrijfsprocessen met deze set van componenten te gaan ondersteunen Directe link met de eindconsument Door het Internet heeft customer self servicing een enorme vlucht genomen. Financiële instanties bieden steeds vaker online diensten aan de eindconsument, tegelijkertijd verwacht de consument deze diensten. De website van de financiële instelling biedt de consument een direct kanaal voor onder andere het: aanvragen van producten; doorgeven van wijzigingen; verkrijgen van advies; uitvoeren van berekeningen. De consument neemt hierdoor (deels) het werk over dat traditioneel uitgevoerd werd door het kantorennet of de telefonische helpdesk. Door gedurende de verwerking de klant via Internet of automatisch op de hoogte te houden van de voortgang wordt de telefonische helpdesk nog verder ontlast. Topicus vindt dat de corporate website van de financiele instelling naadloos moet aansluiten op de interne procesverwerking en biedt hier met het FORCE framework een oplossing voor. De formulieren op de site sturen de aanvraag- of mutatiegegevens naar FORCE, waar het proces voor het verwerken van de gegevens gestart wordt. Veelal zal dit een geautomatiseerd proces zijn, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een spaarrekening verzorgt FORCE het versturen van contracten en stuurt FORCE het afgeleide identificatie proces aan. Alleen in bijzondere situaties legt FORCE de aanvraag voor aan een gebruiker (bijvoorbeeld als de tenaamstelling van de 1 cent boeking voor afgeleide identificatie niet juist is). 7 van 38

8 De executie van campagnes is onderdeel van de front- en midoffice Ten aanzien van campagnes maakt Topicus onderscheid tussen projectmarketing en procesmarketing. Projectmarketing is het traditionele campagneproject met een begin- en einddatum en met binnen het project vaste opvolgende fasen. Onder procesmarketing verstaat Topicus het acteren op klantgebeurtenissen op basis van het profiel van de klant. De klantprofielen kunnen steeds fijnmaziger gemaakt worden zodat 1-op-1 marketing steeds dichterbij komt (de klant wordt benaderd op relevante momenten met voor de klant relevante informatie). FORCE biedt voor zowel de uitvoering van projectmarketing als voor procesmarketing een campagne management oplossing die direct van alle kanalen gebruik kan maken (Internet, kantoren, service center, post, , outbound calling). Het inzetten van FORCE voor projecten procesmarketing zet een hefboom op de bestaande infrastructuur van systemen, medewerkers, processen en organisatie. Door bijvoorbeeld de idle-time op de kantoren en het service center in te zetten voor campagnes wordt het aantal medewerkers dat in potentie een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van een campagne met een zeer significante factor vergroot Mid- en backoffice als één applicatie Vanuit de klassieke invalshoek op financiële producten is meestal een knip geplaatst tussen midoffice en backoffice, oftewel tussen het commerciële proces en het administratieve proces. In de visie van Topicus zijn de daarbij betrokken partijen, processen, gegevens en dataentiteiten echter dermate sterk met elkaar verweven dat de ondersteuning van mid- en backoffice pas optimaal is als dit gebeurt vanuit één overkoepelend platform. Voor het hypotheekproces is dit weergegeven in onderstaande figuur. Figuur 3 Benodigdheden voor ondersteuning Mid- en Back Office hypotheekprocessen In de praktijk gaat het bij het omzetten van een aanvraag naar een overeenkomst voor een groot deel nog steeds om dezelfde contractanten, dezelfde inkomensgegevens, dezelfde zekerheden en dezelfde productsamenstelling. Het is dus niet meer dan logisch om ook één datamodel voor zowel mid- als backoffice te hanteren. Daarnaast geldt dat (zoals uit 8 van 38

9 bovenstaande figuur blijkt) de geautomatiseerde ondersteuning van mid- en backoffice processen voor het overgrote deel gebruik maakt van dezelfde functionaliteit en dezelfde functionele componenten, ongeacht het te ondersteunen bedrijfsproces. Het enige verschil zit in de inhoudelijke invulling van de componenten om een mid office danwel back office proces te kunnen ondersteunen; de achterliggende mechanismen en technieken zijn echter telkens hetzelfde. Ook dit pleit ervoor om mid- en backoffice te ondersteunen met één applicatie. FORCE past multi-knip toe. Dat wil zeggen dat FORCE zowel de front-, mid- en backoffice functionaliteit aanbiedt en de verwerking desgewenst in een van deze ketenonderdelen in en uit kan stappen. FORCE kan dus op meerdere manieren ingezet worden, bijvoorbeeld als totaaloplossing of alleen als front-, en midoffice waarbij een third party backoffice gebruikt wordt. FORCE biedt verschillende interfaces om te koppelen met third party systemen, zo kan het productmodel ontsloten worden (inclusief tarifering en productkenmerken) en kan FORCE aanvraag- en mutatiegegevens importeren en exporteren. 9 van 38

10 2. De componenten van het FORCE framework Het FORCE framework bevat diverse componenten die elk functionaliteit op een specifiek gebied leveren. Door de juiste componenten met elkaar te combineren is het FORCE framework in staat om verschillende financiële bedrijfsprocessen te ondersteunen. De FORCE componenten leggen de basis voor ieder mogelijk financieel proces. Met behulp van de componenten is het vervolgens mogelijk om een specifiek proces eenvoudig uit te werken in applicatielogica. De componenten zijn toe te passen op bijvoorbeeld het hypotheekaanvraagproces, aanvragen en mutaties voor betaal-, spaar en verzekeringproducten. Voor hypotheken en kredienten zijn de FORCE componenten ook uitstekend in staat om bijvoorbeeld het passeerproces, het bouwdepotproces, wijziging bestaande hypohteek (WBH) processen en administratieve processen te ondersteunen. Alle FORCE-componenten zijn ondergebracht in functionele categorieën. Zo zijn er bijvoorbeeld FORCE componenten op het gebied van procesbesturing, toetsing en product & pricing. Daarnaast bevat FORCE een veelvoud aan koppelingen met zowel externe systemen (denk daarbij aan BKR, NHG) en interne systemen (zoals een outputmanagement systeem of een documentmanagement systeem). De verschillende functionele categorieën zijn schematisch weergegeven in de volgende figuur: Figuur 4 - De categorieën van het FORCE framework Door het schema van figuur 1 verder in te vullen met de diverse FORCE componenten en koppelingen ontstaat het gedetailleerde componentenoverzicht (zie figuur 5). Daarbij maakt Topicus onderscheid tussen componenten die zorg dragen voor ontsluiting van de applicatie (oftewel de user interface en de distributie van gegevens en functionaliteit), componenten die bijdragen aan de inhoudelijke verwerking, componenten voor de aansturing van de verwerkingsprocessen en faciliterende componenten voor bijvoorbeeld de ondersteuning van WFT en SAS van 38

11 Figuur 5 - Detailoverzicht FORCE componenten per categorie Distributie De categorie Distributie bevat alle FORCE componenten die de eindconsument betrekken in het proces en die zorgen voor het ontsluiten van functionaliteit aan andere partijen (externe stakeholders) in de value-chain van het gehele hypotheekproces, zoals tussenpersonen, packagers, servicers en geldverstrekkers Flexibele webforms FORCE biedt webparts waarmee de financiële instelling zelf de webformulieren van de corporate website kan opbouwen en wijzigen. Hierdoor is de instelling volledig vrij in het inregelen van de processen van voor tot achteren. Daarnaast biedt FORCE meetinstrumenten waarmee het gebruik van de formulieren gemeten kan worden. Zo is bijvoorbeeld inzichtelijk bij welke stap in het proces een prospect afhaakt (tot op veldniveau). De financiële instelling kan op basis van dit inzicht zelf het proces bijsturen. 11 van 38

12 Corporate website formulier Label x Label y Label z Webpart Webpart Webpart FORCE. Webparts SOAP XML XML Gateway Intranet Xml asynchroon Productkenmerken FORCE Inlezen procesgegevens Internet FORCE biedt een interface voor de corporate website, zodat de website onder andere looptijden, tarieven en productkenmerken (bijvoorbeeld minimum inleg, maximale hoofdsom) kan ophalen. De webparts gebruiken deze gegevens voor informeren van de klant, uitvoeren van berekeningen (bijvoorbeeld hoeveel kan ik lenen ) en validatie van aanvraaggegevens. De website stuurt de aanvraag- of mutatiegegevens door naar FORCE, waar de verwerking van het STP proces start. FORCE verstuurt een bevestingsmail en gedurende het proces statusupdates per . Zonodig kan een medewerker naar aanleiding van het proces vragen aan de klant sturen per , antwoorden op deze vragen pakt FORCE weer op en koppelt deze aan het proces HDN in- en export Communicatie tussen verschillende partijen op het gebied van hypotheken gebeurt veel via het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Communicatie vindt plaats op basis van diverse gestandaardiseerde HDN-berichten. De FORCE HDN in- en exporter is in staat om diverse typen HDN-berichten te importeren (waarbij de component HDN-berichten omzet naar de interne datastructuur) en te exporteren (waarbij de component op basis van de interne datastructuur een HDN-bericht genereert). Op dit moment ondersteunt de component de volgende HDNberichttypen: AX (aanvraagbericht) OX (offertebericht) SX (statusbericht) Naast deze berichttypen werkt de HDN-organisatie aan nieuwe typen HDN-berichten, te weten: BX (ter ondersteuning van communicatie over bankgaranties) DA/DX (ter ondersteuning van communicatie over aan te tonen stukken) PX (ter ondersteuning van communicatie over provisies) TX (ter ondersteuning van communicatie over taxaties) 12 van 38

13 Topicus volgt de HDN-standaard en op het moment dat deze nieuwe berichtstandaarden beschikbaar zijn en een klant deze wil gebruiken in haar proces, voegt Topicus deze toe aan de FORCE HDN-component. De integratie van een specfieke afhandeling van een HDN bericht in een bedrijfsproces verschilt veelal tussen organisaties en is doorgaans maatwerk Common workspace FORCE ondersteunt het Common workspace concept, beschreven in hoofdstuk 1, op twee manieren: 1. door ontsluiting van een met FORCE gerealiseerde applicatie aan diverse partijen 2. door de ontsluiting van track & trace gegevens of deelfunctionaliteit via webservices Bij het common workspace principe is de FORCE applicatie zodanig ingeregeld dat medewerkers van externe partijen toegang hebben tot het systeem. Op basis van autorisaties is ingeregeld tot welke onderdelen van de FORCE applicatie en gedurende welke stadia van het proces een medewerker van een externe partij toegang heeft. Op deze wijze is de medewerker van een externe partij in staat om in de FORCE applicatie zijn specifieke werkzaamheden uit te voeren alvorens de aanvraag weer over te dragen aan de medewerker van een andere partij. Op deze manier is een deel van het proces via de webapplicatie ontsloten naar een externe partij. Figuur 6 Werkvoorraad in de common workspace In het tweede geval ontsluit FORCE met behulp van op SOAP en XML gebaseerde webservices gegevens richting een externe applicatie, zodat de externe applicatie een deel van het proces af kan handelen. Daar waar mogelijk maakt FORCE daarbij gebruik van bestaande standaarden en services, zoals bijvoorbeeld HDN. Daar waar de communicatie met andere partijen echter niet via HDN plaats kan vinden (bijvoorbeeld omdat een partij niet op HDN is aangesloten), is het 13 van 38

14 mogelijk om gegevens en functionaliteit via andere webservices te ontsluiten. Aangezien verschillende partijen veelal behoefte hebben aan verschillende gegevens en verschillende functionaliteit, betreft het hier meestal maatwerk services User Interaction De categorie User Interaction bevat alle FORCE componenten met behulp waarvan het mogelijk is om in korte tijd de benodigde applicatieschermen ter ondersteuning van een specifiek bedrijfsproces te realiseren Applicatieschermen Om een bedrijfsproces te kunnen ondersteunen zijn doorgaans applicatieschermen nodig waarmee de gebruiker gegevens kan opvoeren of wijzigen en de benodigde handelingen en acties uit kan voeren. Applicatieschermen vallen uiteen in: beheerschermen (om functioneel applicatiebeheer uit te voeren) processchermen (om het daadwerkelijke bedrijfsproces uit te voeren) Applicatieschermen zijn in meer of mindere mate herbruikbaar over verschillende processen. Bij zowel het aanvraagproces als diverse mutatie-processen zijn bijvoorbeeld schermen nodig voor het inzien en wijzigen van de gegevens van de contractant, het onderpand of de financiering / het product. Dergelijke applicatieschermen zijn dus goed herbruikbaar. Een scherm voor het afhandelen van renteafkoop daarentegen is zeer specifiek voor de afhandeling van vervolghypotheken en verhogingen en daardoor in mindere mate herbruikbaar. Het FORCE framework bevat basisschermen voor de ondersteuning van diverse bedrijfsprocessen, waaronder: het aanvraagproces diverse wijzigingsprocessen (productmutaties en in het kader van WBH s (wijzigen bestaande hypotheek)) het passeerproces het declaratieproces m.b.t. bouwdepots De basis applicatieschermen zijn in beginsel direct inzetbaar, maar moeten vaak nog wel op maat worden gemaakt binnen een specifieke implementatie. De ene partij stelt immers andere eisen aan de applicatieschemen dan de andere (in termen van welke invoervelden er exact getoond moeten worden, hoe de velden heten, welke schermcontroles er uitgevoerd moeten worden, et cetera) Styling De styling component bepaalt het volledige uiterlijk van een met FORCE componenten gerealiseerde webapplicatie. Vormgeving, layout, schermresolutie en kleurgebruik vallen onder de verantwoordelijkheid van dit component. De styling component bestaat doorgaans uit: Cascading Style Sheets (CSS) Grafische elementen (logo s, iconen, afbeeldingen, et cetera) Pagina-templates 14 van 38

15 Nadat de styling component eenmaal is ingeregeld maken alle applicatieschermen gebruik van dit component, zodat één uniforme look-and-feel van de applicatie ontstaat, ook als in een later stadium nieuwe applicatieschermen ter ondersteuning van nieuwe bedrijfsprocessen worden toegevoegd User controls User controls zijn verzamelingen van schermelementen (zoals invoervelden, navigatie-menu s) die op meerdere applicatieschermen nodig zijn. Zo bevat FORCE standaard user controls voor bijvoorbeeld een persoon (geslacht, titel, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, familienaam) en een adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats). Bij het realiseren van een applicatiescherm is het hierdoor mogelijk om in één keer een user contol toe te voegen in plaats van alle losse invoervelden of schermelementen afzonderlijk. Bovendien is hiermee tevens de consistentie binnen de applicatie voor een deel gewaarborgd. Figuur 7 - Gebruik van de tabbladen user control in een FORCE applicatie In een aantal standaard user controls zijn tevens generieke validaties beschikbaar. Voor diverse gegevens geldt een standaard validatie en/of toegestane invoer. Zo dient een Nederlandse postcode altijd te bestaan uit vier cijfers en twee letters, een datum moet in het formaat DDMM-JJJJ zijn en moet een bankrekening voldoen aan de elf-proef. Dergelijke generieke validaties zijn vastgelegd in dit component, zodat hergebruik in verschillende applicatieschermen mogelijk is Toetsing Binnen de categorie toetsing vallen alle toetsingen ten behoeve van klanten en derde partijen die nodig zijn voor bijvoorbeeld het fiatteren van een aanvraag of mutatie. Toetsing vormt daarmee de basis van de beoordeling en kan op meerdere plaatsen in het proces een rol spelen. Binnen de toetsing component valt de uitvoer van het acceptatiekader en het genereren van de bijzondere bepalingen en de stukkenlijst. Alle drie de componenten maken gebruik van de business rule engine Business Rule Engine De business rule engine levert de functionaliteit voor het beheer van de logische regels en de evaluatie daarvan voor de verschillende componenten zoals het acceptatiekader, de stukkenlijst, bijzondere bepalingen, het risicomodel en het afspraken mechanisme. 15 van 38

16 Bij het beheer van een business rule wordt een boomstructuur opgebouwd van logische operatoren (<, <=, >, >=,!=, ==, EN, OF, +, -, /, * en ) en parameters, constanten en kenmerken. Met behulp van de operatoren en parameters is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen getallen, datums en waar/niet waar. Op het hoogste niveau moet het resultaat van een beslisregel altijd waar of niet waar opleveren. Figuur 8 - Het beheer van business rules in FORCE De evaluatie van een business rule, aangestuurd door een specifieke component, bestaat uit een tweetal stappen: 1. de business rule engine verzamelt alle opgevoerde parameters en kenmerken en zet deze om in de werkelijke waarden. 2. de business rule engine evalueert de beslisregel aan de hand van de achterliggende boomstructuur stap voor stap en bepaalt of er wel of niet aan de regel is voldaan (de uitkomst van de regel is waar of niet waar) Acceptatiekaders In het acceptatiekader zijn alle regels vastgelegd waaraan een hypotheekaanvraag moet voldoen om de financiering te kunnen verstrekken. Iedere acceptatieregel bestaat uit een logische vergelijking tussen de parameters van de aanvraag en de ingeregelde voorwaarden (kenmerken) van het product. Naast de logische representatie wordt aangegeven wat de uitkomst van de regel is als de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. Mogelijke uitkomsten van een acceptatieregel zijn: goedgekeurd handmatige beoordeling voorleggen aan geldverstrekker direct afgewezen voorleggen aan veiligheidszaken Daarnaast is het mogelijk om per regel aan te geven wat de mogelijke motivaties zijn die een gebruiker kan opgeven indien een aanvraag niet aan de regel voldoet, maar de gebruiker de uitkomst van de business rule wil overrulen. Door de logische representatie is FORCE in staat om het gehele acceptatiekader volledig geautomatiseerd uit te voeren. De uitkomst van het totale acceptatiekader is gebaseerd op de zwaarste afwijzende regel waaraan de aanvraag niet voldoet. Door de opgevoerde motivaties staat de verantwoording voor de afwijzing ook direct onder elkaar. 16 van 38

17 Genereren stukkenlijst Afhankelijk van de gegevens die bij een aanvraag zijn ingevuld dient de consument bepaalde aan te tonen stukken aan te leveren. Deze aanlevering vindt plaats alvorens zijn aanvraag definitief akkoord is. Op basis van ingeregelde beslisregels is FORCE in staat om automatisch te bepalen welke specifieke stukken relevant zijn (en de consument dus aan moet leveren) en welke niet. Mochten er gedurende het aanvraagproces bepaalde gegevens wijzigen, dan is FORCE tevens in staat om (door alle beslisregels met betrekking tot de stukkenlijst opnieuw uit te voeren) te bepalen welke stukken nog steeds relevant zijn en dus in de stukkenlijst moeten blijven staan, welke stukken niet langer relevant zijn en dus uit de stukkenlijst mogen verdwijnen en welke stukken op basis van de gewijzigde gegevens nieuw aan de stukkenlijst moeten worden toegevoegd Genereren bijzondere bepalingen Niet alle aanvragen voldoen aan alle voorwaarden die in het acceptatiekader zijn vastgelegd. Onder bepaalde aanvullende (bijzondere) voorwaarden is het echter alsnog mogelijk om het product af te sluiten. Wederom op basis van business rules is FORCE in staat om automatisch te bepalen onder welke bijzondere voorwaarden de consument het gevraagde product alsnog kan krijgen. Elke bijzondere bepaling bestaat naast een business rule uit een naam en een omschrijving die in de offerte terug moeten komen. Analoog aan het herbepalen van de stukkenlijst is FORCE ook in het geval van bijzondere bepalingen in staat om bij het wijzigen van gegevens opnieuw te evalueren welke bijzondere bepalingen nog steeds gelden, niet langer nodig zijn of op basis van de gewijzigde gegevens juist wel nodig zijn Externe toetsingen FORCE sluit aan op alle externe toetsingen die relevant zijn voor de verwerking van financiële product aanvragen, te weten: BKR; VIS; EVA; SFH; AFM; NHG. Zie voor een beschrijving van deze toetsen paragraaf 3.1. Topicus heeft voor het automatisch interpreteren van de BKR toetsingen een dedicated component gerealiseerd. Deze component bevat onder andere: - Volledig automatisch doortoetsen; 17 van 38

18 - Automatische kredietontdubbeling; - Interpretatiemodule voor het automatisch interpreteren van toets resultaten en monitorberichten. De component staat uitvoerig beschreven in het FORCE BKR whitepaper Procesbesturing Onder deze categorie vallen alle componenten die te maken hebben met het modelleren van processen in een workflow en het aansturen van specifieke acties (events). Binnen deze categorie beschikt FORCE over de volgende componenten: workflow manager taken events batchjobs operationele rapportages Workflow Manager De workflow manager zorgt voor de modellering van processen en de aansturing van de uitvoer ervan. Een proces bestaat uit statussen en statusovergangen. De FORCE workflow manager maakt onderscheid tussen handmatige statussen (waarbij invoer van een gebruiker gewenst is) en automatische statussen (waarbij het systeem een geautomatiseerde bewerking uitvoert). Straight-Through Processing (STP) is een voorbeeld van een proces waarbij sprake is van geautomatiseerde statusovergangen. De workflow manager pakt een nieuwe aanvraag op en zet de aanvraag telkens automatisch in de juiste vervolgstatus, waarbij de workflow manager tevens telkens op het juiste moment de juiste bewerkingen ( event, zie 2.4.3) aanroept (bijvoorbeeld het uitvoeren van een BKR-toetsing, het toetsen van de aanvraag tegen het acceptatiekader, het genereren van een brief, et cetera). De workflow manager volgt dit procedé totdat een offerte is aangemaakt of totdat de aanvraag uit het STP proces valt. Als de aanvraag uitvalt, dan zet de workflow manager de aanvraag naar een zogenaamde handmatige status. De aanvraag verschijnt dan in de werkvoorraad van een medewerker om deze handmatig te behandelen. Een medewerker of een team van behandelaars is eigenaar van een bepaalde status. De betreffende eigenaren zien de aanvraag in hun persoonlijke werkvoorraad. Naast het direct laten uitvallen van een aanvraag is het ook mogelijk dat een gegeven later in het proces vereist is en dat de workflow manager de aanvraag vooralsnog verder via het STPproces kan verwerken. De oplossing hiervoor ligt in het takenmechanisme. Eigenaarschap is per proces per status in te regelen door toepassing van het procesgroepconcept. In een procesgroep is vastgelegd hoe een aanvraag of overeenkomst (per status) door de organisatie (of over organisaties heen) stroomt. Vervolgens is het mogelijk om aan deze procesgroep partijen toe te kennen die deze procesgroep volgen. Op deze manier is 18 van 38

19 per partij onderscheid aan te brengen in het workflow proces waarmee die partij een aanvraag of overeenkomst behandelt Taken Met behulp van de takencomponent zijn taken te definieren. In de taakdefinitie is onder andere de trigger vastgelegd. De trigger bepaalt onder welke condities de applicatie een taak aan moet maken. De taakcomponent kent een tweetal typen triggers: 1. het bereiken van een specifieke workflowstatus 2. de ontvangst van een document De taakcomponent kent de gegenereerde taak toe aan een medewerker of groep medewerkers. Ook dit doet de taakcomponent op basis van de taakdefinitie. Een gegenereerde taak is vervolgens zichtbaar in de werkvoorraad van de medewerker of groep medewerkers. Figuur 9 - Taken in de werkvoorraad Uit de omschrijving van de gegenereerde taak blijkt welke actie een gebruiker uit moet voeren met betrekking tot de aanvraag of het ontvangen document. Aanvullend is bij een taak of proces een service level vastgelegd. Daarmee is vastgelegd binnen welk tijdsbestek de taak of het proces moet zijn afgehandeld. Tenslotte is bij de taak vastgelegd vóór welk moment in het proces deze moet zijn afgehandeld. Het niet tijdig afhandelen van de taak zorgt er voor dat het proces met betrekking tot de specifieke aanvraag blokkeert. 19 van 38

20 Events Events zijn vooraf gedefinieerde stukken logica die een bepaalde bewerking of berekening uitvoeren. Een event is te koppelen aan een workflowstatus. Op het moment dat een aanvraag door het workflowproces stroomt en in de betreffende status terecht komt, dan voert het systeem automatisch de bijbehorende bewerking of berekening uit. Dit kan bijvoorbeeld het uitvoeren van een BKR-toetsing, het uitvoeren van een maximale hypotheekberekening of het genereren en versturen van een offerte / contract zijn. Aan een workflowstatus kunnen meerdere events gekoppeld zijn. Op basis van een prioritering die de gebruiker aangeeft voert de event-component de events in de juiste volgorde uit. Events zijn herbruikbaar. Indien het binnen het proces noodzakelijk is om op meerdere momenten een BKR-toets uit te voeren, dan is het mogelijk om het bijbehorende event eenvoudigweg aan meerdere workflowstatussen te koppelen. Figuur 10 - Werking van events in FORCE workflow Triggers In FORCE is het mogelijk om diverse triggers in te regelen. Hiermee is in te regelen dat een proces na een bepaalde tijd een automatische statusovergang uitvoert.door middel van een trigger is het bijvoorbeeld mogelijk om ervoor te zorgen dat: de eindconsument een rappelbrief / rappelmail krijgt; verlengingsrente op het juiste moment berekend wordt; aanvragen automatisch vervallen als de offertegeldigheidstermijn verstrijkt. i Operationele rapportages FORCE levert directe ondersteuning op het gebied van operationele rapportages, oftewel realtime rapportages over actuele werkvoorraden, in behandeling zijnde aanvragen en taken en eventuele overschrijdingen van SLA s. De rapportage-component levert een vijftal soorten overzichten: 20 van 38

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX Dit document beschrijft het proces van het aanvragen van InterBank producten via HDN met Finix. We gaan er van uit dat er voldoende kennis is over

Nadere informatie

Releasenotes. 4 januari 2017

Releasenotes. 4 januari 2017 Releasenotes 4 januari 2017 Inhoud Algemeen... 4 Taak verantwoordelijke selecteren... 4 Volgorde aangepast... 4 WBP code toevoegen onder een organisatie... 4 Agenda... 4 Adres aanbrenger in afspraak te

Nadere informatie

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.0

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.0 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.0 Inhoud Inleiding... 3 Stukkenlijst in klantdossier... 3 Uploaden document... 7 Wijzigen item stukkenlijst... 8 Documenten versturen naar de maatschappij... 8

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Hypotheken Data Netwerk

Hypotheken Data Netwerk Memo ter informatie Aan Van Datum Onderwerp HDN gebruikersgroep HDN 22 juni 2012 Wrap-up HDN gebruikersdag werksessie: De financiële foto 1. Inleiding Op 21 juni jl. heeft de HDN gebruikersgroep een werksessie

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6 Handleiding voor de account manager Datum: 19-03-2017 Aan: Van: Intersteel gebruikersgroep Koen Molenaar Onderwerp: Smartoffice.nu (BAPPS) Versie 2017.02 Inhoudsopgave FAQ 2 Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

Automatische Workflow

Automatische Workflow Automatische Workflow Uitwerking nieuwe functionaliteit Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 09-07-2013 Inleiding Dit document beschrijft de uitwerking van de gewenste functionaliteit van het

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4 Handleiding koppeling Afas Profit 2016 Versie 0.4 18-11-2016 Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Proces op hoofdlijnen... 3 Voor u begint... 3 App Connector... 3 Afas Online... 3 WebServices... 4 WebServices

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Per 01.01.2004 Eenvoudige aanmaak en verwerking van betalingen (multi-channel approach) op drie mogelijke manieren. Combinatie is ook mogelijk: o Webmenu-interface

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Handleiding integratie FietsDirectPlan op externe websites. Versie 1.1.

Handleiding integratie FietsDirectPlan op externe websites. Versie 1.1. Handleiding integratie FietsDirectPlan op externe websites Versie 1.1. Inleiding FietsDirectPlan biedt u de mogelijkheid het FietsDirectPlan te vermelden op uw website. Afhankelijk van uw situatie bieden

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1 Inhoud CRM... 3 Contactpersonen weergeven bij zoekresultaten... 3 Gearchiveerde documenten weergeven... 3 HDN... 4 HDN bericht niet meer te verwijderen indien

Nadere informatie

Geef bij accountmanager de naam van de adviseur op. De keuze bij Account beheerder bepaalt op welke persoon/groep de taak aangemaakt wordt

Geef bij accountmanager de naam van de adviseur op. De keuze bij Account beheerder bepaalt op welke persoon/groep de taak aangemaakt wordt 1 Handleiding Adviestraject Het doel van dit document is, om aan te geven hoe de gegevens voor de Adviestraject opgevoerd moeten worden. Het is belangrijk dat alle gegevens juist in het systeem ingevoerd

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

Handleiding Koppeling met AFAS Profit Versie 0.6

Handleiding Koppeling met AFAS Profit Versie 0.6 Handleiding Koppeling met AFAS Profit 2016 Versie 0.6 19-09-2017 Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Proces op hoofdlijnen... 3 Voor je begint... 3 App Connector... 3 AFAS Online... 3 Webservices... 4

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding DocProof ELA

Handleiding DocProof ELA Handleiding DocProof ELA t.b.v. voor de klant Versie: 2.1 DigiNotar B.V. Postbus 340 1940 AH Beverwijk www.diginotar.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen op DocProof ELA...4 2.1 PASS registratie...

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Applicaties voor de consument

Applicaties voor de consument Applicaties voor de consument Abstract Het maken van een applicatie voor grootschalige toepassingen voor niet getrainde gebruikers vergt een aanpak die niet gebruikelijk is voor standaard Unix ontwikkelaars.

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online?

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie en Output software Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie & Output software CRMconnectors biedt een themaoplossing. Elke organisatie ontvangt en verstuurt

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Snelstart handleiding

Snelstart handleiding Snelstart handleiding Workflow Management Systeem Sufficio Inhoudsopgave Aan de slag: 1. Inloggen 2. Binnenkomst in Sufficio Gebruikersbeheer 3. Gebruikers beheren en toevoegen 4. Rechten toevoegen gebruikers

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

AFO 495 - Beheer rekeningen

AFO 495 - Beheer rekeningen AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie