COOLING DOWN MAGAZINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COOLING DOWN MAGAZINE"

Transcriptie

1 Jaargang 2013, editie Innovatie door verbinding COOLING DOWN MAGAZINE Enterprise Architectuur Management

2 Inhoudsopgave Cooling Down Magazine Bedankt Blz. 3 Voorwoord dagvoorzitter Blz. 4 Samenvatting track: Architectuur bij innovatie Blz. 6 Samenvatting track: Ketenintegratie in de zorg Blz. 8 Samenvatting track: Architectuur Management Blz. 10 Samenvatting track: State of the Art volgens EAM partners Blz. 11 Mede mogelijk gemaakt door Blz. 14

3 Geachte deelnemer, Nationaal Jaarcongres 2013 Enterprise Architectuur Management Donderdag 30 mei 2013 Van der Valk Hotel te Houten Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om u nogmaals heel hartelijk te danken voor uw bijdrage aan deze dag. In het bijzonder willen we de programmacommissie bedanken voor het waarborgen van een onafhankelijk congres. Zonder u allen was het niet mogelijk geweest om deze resultaten te behalen. EAM2013 is beoordeeld met gemiddeld een 8! Graag zien wij u volgend jaar terug op EAM2014 op donderdag 22 mei in Hotel Houten, houdt voor het programma onze website in de gaten! Met vriendelijke groet, Leonie van Heezik & Ellen Postma Congresorganisatie EAM Congres -3-

4 Voorwoord van de dagvoorzitter Marc Lankhorst Ook dit jaar was het congres Enterprise Architecture Management (EAM2013) weer een groot succes. De groei in het aantal bezoekers (dit jaar 225, een nieuw record) laat zien dat Enterprise Architectuur steeds meer aandacht krijgt. Ik mocht het congres net als de afgelopen jaren voorzitten en dat was zoals altijd een erg leuke en vruchtbare dag. Dank aan alle deelnemers en sponsoren voor hun bijdragen aan dit succes! Het thema was dit jaar Innovatie door verbinding. Dat zagen we op diverse manieren terug in de thema s van de tracks, zoals ketenintegratie in de zorg en de rol van architectuur in innovatie en management. De keynote-presentaties legden ook de nadruk op die verbinding. s Morgens ging Cor Franke in op de nieuwe versie van NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Daarin staat de verbinding en samenwerking tussen overheidsinstellingen in ketens en netwerken centraal. De middag-keynote van Ron Rozendaal, CIO van het Ministerie van VWS, ging over de (soms moeizame) zoektocht naar goede visualisaties van architectuur voor de zogenaamde iatlas van het Rijk, om architectuur aan niet-architecten uit te leggen; ook een vorm van verbinden natuurlijk. In de discussies tussen de deelnemers kwam het verbinden ook vaak naar voren. Organisaties zijn meer en meer met elkaar verbonden, wat leidt tot een complexiteit die soms moeilijk is te beheersen. De rol van architecten als verbinders is daarbij steeds belangrijker, niet alleen tussen systemen, maar vooral ook tussen mensen: de business en de IT praten maar moeilijk -4-

5 met elkaar, en de architect werkt als tolk op dat grensvlak. Er was dan ook in het programma een groeiende aandacht voor de soft skills van de architect en hoe leg ik het uit aan het management was een terugkerende vraag. Tegelijk was de rol van technologie, methoden en technieken minder prominent dan voorheen. De gereedschapskist van architecten is behoorlijk gevuld en het gaat nu vooral om wat we met die gereedschappen doen en wat dat betekent voor de organisatie. Dat vraagt om het verbinden van architectuur aan strategische vraagstukken enerzijds, en aan verander- en voortbrengingsprocessen anderzijds. Wat wil de organisatie, wat wil de gebruiker en hoe realiseren we al die mooie ideeën? Naast al dit inhoudelijke gewicht was er ook ruimte voor lichtere kost. De energizer van Remco Blom hield het publiek onder veel hilariteit uit de after-lunch dip, en de cartoons van Frank Los gaven een mooie sfeertekening van het congres. En tot slot was EAM natuurlijk een mooie gelegenheid om de banden aan te halen met collega s uit het architectuurveld. Misschien wel de belangrijkste verbinding voor de deelnemers. Kortom, het was weer een geslaagde dag! Natuurlijk organiseren we in 2014 weer een EAM-congres, waar we u graag ontmoeten! -5-

6 Samenvatting track: Architectuur bij innovatie Het thema innovatie door verbinding kwam mooi tot uitdrukking in de track architectuur bij innovatie. In een viertal sessies draaide het enerzijds om de vraag hoe je door verbinding met methoden en inzichten uit andere disciplines vernieuwing in het denken over Enterprise Architectuur kon bereiken, anderzijds hoe je door het toepassen van architectuur vernieuwing kan bewerkstelligen. In het verhaal van Hans Lekkerkerk (Radboud Universiteit) lag de nadruk de vraag hoe door combinatie van inzichten uit de socio-techniek en het organisatieontwerp en de verbinding naar entreprise architectuur we innovaties in organisaties kunnen bewerkstelligen. Met als belangrijke boodschap dat we daarmee ook complexiteit in de EA modellen kunnen verminderen. Wouter de Haan en Danny Greefhorst (SURF)gaven vooral inzicht hoe het hoger onderwijs voor verschillende vernieuwing staat gegeven de internationalisering en het online beschikbaar komen van modules. Zij lichtten toe hoe de ontwikkeling van een informatiestrategie en referentie-architectuur (HORA als gemeenschappelijke taal) na een moeizame start langzamerhand wordt omarmd door de onderwijsinstelling. -6-

7 Paul de Frankrijker nam ons mee hoe verandering en vernieuwing van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden profijt vindt van het denken in Enterprise Architectuur. Ontwikkelingen en thema s als e-dienstverlening, zelfservice en zaakgericht werken vragen om een nieuwe kijk op de samenhang tussen dienstverlening, producten, kanalen, processen en informatievoorziening. EA is daarvoor een middel om die verandering te sturen. Marcel Dijkman nam ons mee hoe bij ANVA een belangrijk rol is weggelegd voor architecten en Enterprise Architectuur in de ontwikkeling van software producten die zij haar klanten biedt. Juist door verbinding te leggen met andere expertisegebieden en te werken in multidisciplinaire teams kan vernieuwing ontstaan. Over de vier verhalen heen is het centrale woord rondom de track architectuur bij innovatie loskomen. Loskomen van overtuigingen en standaarden, loskomen van soms taaie structuur en cultuur en loskomen van verstarring. De denkramen waarin we soms bewust en soms onbewust gevangen zitten kunnen we doorbreken door nieuwe combinaties aan te gaan, een belangrijk kenmerk van innoveren. En nieuwe combinaties ontstaan door verbinding te leggen met verschillende belangengroepen binnen en buiten het bedrijf, door open te staan voor inzichten als het socio-technisch ontwerpen of verschillende disciplines samen te brengen in teams die probleem-gedreven de inzichten vanuit EA toepassen. -7-

8 Samenvatting track: Ketenintegratie in de zorg De onderwerpen in de track Ketenintegratie in de zorg waren het realiseren van een domeinarchitectuur voor de AWBZ, de ontwikkeling van een interoperabiliteitsmodel in de zorg en het opstellen van een doelarchitectuur en roadmap bij bij Coöperatie VGZ. Er zijn ontzettend veel partijen betrokken bij de bekostiging van de zorg. In zijn presentatie vertelt Roland Kaijen werkzaam als architect bij het CVZ over zijn rol bij het ontwikkelen van de AWBZ Informatie Domein Architectuur om een optimaal zorgbekostigingsproces na te streven. De uitdaging ligt in het verbinden van de partijen door het benoemen van het gezamenlijke doel, het afbakenen van het domein en het vertalen van een generiek referentiemodel naar een AWBZ-specifiek domeinmodel. De lessen die Roland zijn publiek wil meegeven is dat het van belang is om het doel helder te hebben, verschillen in belangen van de betrokken partijen herkend worden, maar dat er uiteindelijk een focus moet zijn op de overeenkomsten om op deze manier te verbinden. Gé Klein Wolterink vertelt in zijn presentatie hoe hij in opdracht van NICTIZ bezig is geweest met het ontwikkelen van een interoperabiliteitsmodel om de juiste informatie in de juiste context beschikbaar te hebben wanneer een patiënt behandeld wordt. Hij legt hier met name de nadruk op de praktische meerwaarde van dit model: het gaat om een model dat begrepen wordt door mensen het uit het veld. Hij onderscheidt interoperabiliteit op vijf -8-

9 verschillende niveaus (organisatie, zorgproces, informatie, systemen en techniek) en erkent het belang van de privacy en security van informatie in het zorgdomein. Het model resulteert in een praktische checklist die gebruikt wordt om interoperabiliteit binnen de zorg te implementeren. De belangrijkste les die Gé zijn publiek wilt meegeven is dat het van uiterst belang is om bij het nastreven van interoperabiliteit op de verschillende niveaus de juiste mensen op het juiste moment te betrekken. De presentatie van Douwe Hettema gaat over de aanpak, de resultaten, maar vooral ook over de valkuilen en geleerde lessen die hij heeft opgedaan in een opdracht die hij voor de coöperatie VGZ heeft uitgevoerd. Deze betrof het opstellen van een doelarchitectuur met globale roadmap voor digitaal contractmanagement en leveranciersmanagement inclusief de op te starten projecten om de doelarchitectuur te realiseren. De verbinding met de business is met name tot stand gebracht middels review sessies waarin tussentijdse resultaten met de verschillende partijen uit de organisatie zijn gedeeld. Enerzijds voor een kritische blik en aanvullingen; anderzijds om de (tussentijdse) resultaten te laten landen in de organisatie die uiteindelijk met de projecten aan de slag moet. De grootste risico s en daarmee geleerde lessen die Douwe zijn publiek mee wil geven is dat het commitment van management, de betrokkenheid van de opdrachtgever en het balanceren van de verschillende belangen essentieel zijn om verbinding tussen de architectuur en de business te bewerkstelligen. -9-

10 Samenvatting track: Architectuur Management De track Architectuur Management bood een afwisselend en praktijkgericht programma. Onderwerpen waren Data Management en Governance, het bouwen van een 2de Architectuur bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de effectiviteit van de Architectuurfunctie en Agile Enterprise Architectuur. De key take-away van deze track heeft betrekking op de rol van Architecten en de kracht van visualisaties. Bestuurders vinden het vervelend als architecten gaan besturen. Bestuurders en architecten verstaan elkaar vaak moeilijk en dus is het van belang om de taal te spreken die de manager begrijpt, vertelt Jan Albert Kuijk van LeBlanc advies. Toehoorders waren het eens dat visualisaties gebruikt kunnen worden als middel tegen deze taalbarrière. Dus laat het middel van Architectuurproducten los om tot verbinding te komen met bestuurders. Bas van Gils, consultant bij BiZZdesign, wist op last minute een presentatie te houden over Data Management. Zijn tip: het van belang is om onderscheid te maken tussen business data en ICT data. Het omgaan met data is al lang geen IT-vraagstuk meer, maar heeft juist een grote impact op de business. Een interessante discussie volgde over de noodzaak van Governance. Bij de Luchtverkeersleiding Nederland is er aansluiting gevonden tussen twee architecturen (operationeel en niet operationeel) door besturing en continu bouwen. Raymond Pijnenburg wist gedreven te vertellen hoe wederzijds begrip en een lange termijn visie op basis van het tempo van de business hierbij key zijn. -10-

11 Agile werken van Enterprise Architecten was het onderwerp van Erik Borgers, ICT architect bij Inspearit. Enterprise Architectuur kan gezien worden als verander instrument, waarbij de Architect een SCRUM rol heeft in projecten. Een voorbeeld van innovatie van de architectuurfunctie. Zijn boodschap over het combineren van agile lessen uit de systeemontwikkeling met het werken onder architectuur: Het individu en interacties zijn belangrijker dan raamwerken. Samenvatting track: State of the art volgens EAM partners Het thema van EAM 2013 innovatie door verbinding hebben de partners gebruikt om hun visie op de behoeften van architecten in relatie tot dit onderwerp uiteen te zetten. In de presentaties kwamen nieuwe diensten, producten en onderzoeksresultaten aan bod die als grootste overeenkomst de verdere professionalisering en ontwikkeling van het vakgebied benadrukten. De presentaties waren zowel inhoudelijk en technisch als gericht op de zachte kant van het vakgebied. Met de zacht kant worden de rollen van de architect en de visie op de organisatie en het bestaansrecht hiervan bedoeld. De presentatie en demonstratie van Wilko Visser en Tom de Ridder ging over het product BlueDolphin van ValueBlue, waarmee een architectuur model van een ICT landschap geautomatiseerd kan worden opgebouwd en onderhouden. Het systeem koppelt bronnen met administratieve gegevens (CMDB, Active Directory, service management tool) aan bronnen met actuele gegevens (scanning tooling, monitoring, software distributie). En het biedt functionaliteit om de administratieve bronnen actueel te maken. BlueDolphin bevat daarnaast functionaliteit om informatie over applicaties en de relaties naar de bedrijfsprocessen efficiënt in kaart -11-

12 te brengen. Samen met de bovengenoemde configuratie informatie kan zo het complete ICT landschap worden gevisualiseerd, bijvoorbeeld in ArchiMate formaat. Het verhaal van Alfred de Jong van Quint ging meer in op de zachte kant van Enterprise Architectuur en de behoefte die hij tegen komt, niet alleen binnen het IT domein, maar juist ook in relatie tot andere domeinen en management. De stelling Moet de Architect zich anno 2013 gedragen als Mandela of als Einstein? leverde interessante reacties op en beschouwd de zachte kant van het innoveren in de verbinding. De behoefte van architecten om communicatie en begripsvorming met de business en andere stakeholders beter vorm te geven blijkt hieruit. Een verkenning van dit vraagstuk in volgende jaren in thematische context zal verdere ontwikkeling tot gevolg hebben. Kern van de presentatie van Sander Meijer was een promotieonderzoek over het meenemen van sociale en culturele aspecten in Enterprise Architectuur. Conclusie was dat in EA traject er vrijwel geen sociale en culturele aspecten worden meegenomen. Dit leidt tot situaties waarin bijvoorbeeld bij de SVB een systeem was gebouwd waarin de hoog opgeleide medewerkers van SVB alleen nog maar de zaken die niet door het geautomatiseerde systeem konden worden verwerkt mochten behandelen, terwijl het beleid van de SVB op HR level gericht is op het aantrekken van hoogopgeleide medewerkers die deze zaken moeten behandelen. De medewerkers waren verbaasd en teleurgesteld over de uitholling van hun werk door de introductie van deze ICT architectuur en programmatuur. De verantwoordelijke EA had geen rekening gehouden met de sociale en culturele aspecten van zijn architectuur. Verdere ontwikkelingen over dit onderwerp zullen in de komende jaren vorm krijgen. -12-

13 John May en Mieke Mahakena presenteerden het Learning Management systeem dat op dit moment in ontwikkeling is en de nieuwe koers van de Capgemini Academy vorm geeft. Zowel intern als voor de gebruiker veranderen een aantal zaken merkbaar. Er is gekozen voor een single source, multi platform benadering waarbij het mogelijk is om materiaal, gemoduleerd, te publiceren en reproduceren in verschillende vormen. Hoewel de relatie met domeinen als documentmanagement en informatiemanagement directer aanwezig leek te zijn, had de presentatie wel alles te maken met het thema - innovatie door verbinding. De rode draad in de presentaties was de zachte kant van architectuur. De visie op rollen van de architect, visie op de werkzaamheden en de relaties die deze werkzaamheden hebben met de mensen in de organisatie in een sociaal, culturele daglicht werden behandeld. Opvallend was dat nagenoeg iedere presentatie een prelude was van het onderwerp en tot nader onderzoek, dan wel praktische applicatie opriep. Ook de technische ontwikkeling van Blue Dolphin stond in dit licht en biedt directe handvatten voor architecten in relatie tot applicatiebeheerders. Samengevat: De partners helpen u innoveren door verbinding met state of the art producten en diensten, waarbij de innovatie met name zachte karakteristieken begint te ontwikkelen die aanspraak maken op de communicatieve competenties van de architect. Wij kijken uit naar EAM2014 en verwelkomen u graag op donderdag 22 mei in Hotel Houten! Noteer alvast 22 mei 2014 in uw agenda! -13-

14 Mede mogelijk gemaakt door: 2013 management consultants Contactgegevens EAM-Congresorganisatie Stationsstraat 79F 3811 MH AMERSFOORT / Congresorganisatie EAM Congres 2013 Leonie van Heezik & Ellen Postma -14-

15 BACK TO THE FUTURE! Met korting naar het Nationaal Najaarscongres BPM2013 op woensdag 13 november in Hotel Houten! Ontvang t/m 1 september 200,- korting op uw toegangsbewijs via de code EARLYBIRD2013. Trackonderwerpen bij BPM2013: * Business Process Management * Lean & 6sigma * Business Model Management * Digital Enterprise * State of the Art volgens de sponsoren De congresorganisatie BPM2013 is actief bezig met de voorbereiding! Wij houden u via twitter, linkedin en onze website op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u alvast een indruk krijgen? kijk dan op de website van BPM2012, hier vindt u ook het Cooling Down Magazine Meld u aan voor het congres BPM2013: Back to the Future! Dat op woensdag 13 november 2013 zal plaatsvinden in Hotel Houten. Inschrijven kan via

16 2013

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Woensdag 20 & donderdag 21 mei 2015 Hotel Houten Mastering Business Transformation 2015

Woensdag 20 & donderdag 21 mei 2015 Hotel Houten Mastering Business Transformation 2015 Woensdag 20 & donderdag 21 mei 2015 Hotel Houten Mastering Business Transformation 2015 In 2015 bundelen het landelijk EAM-congres en BPM-congres hun krachten en presenteren u een tweedaags praktisch en

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Enterprise Architect

Functiebeschrijving Enterprise Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de CIO of aan de manager van

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together BiZZdesign Academy Training Programma 2015 BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations Together Onze Inhouse TOGAF training was zeer levendig door goede oefeningen en een inspirerende trainer.

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Lifecycle Management: opereren onder architectuur Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Agenda Introductie mijzelf en ArchiXL Korte inleiding Lifecycle Management methodiek Inzicht in status Inzicht in

Nadere informatie

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect Track: State of the Art volgens EAM Partners Rob Swinkels - 22 mei 2014 Quint Consulting & Learning Services Government &

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Architectuur en audit: een prima duo

Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Theoretische achtergrond Architectuur en audit in de praktijk Praktijk case IB-Groep Inhoud theorie Werkgroep architectuur Hoe

Nadere informatie

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations Lean Management BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations BiZZdesign begeleidt ons zeer goed bij de optimalisatie van onze werkprocessen en de organisatiebrede aanpak. Tegelijkertijd

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Dit document bevat enkele visualisatie voorbeelden! PERSBERICHT Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Wageningen, 22 juni 2010 Deze maand is er een boek verschenen van Mark Paauwe over

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Dirk Moree, KING VIAG themadag 16-12-2016 Agenda 1. Werken onder architectuur 2. Instrumentarium KING 3. en architectuur-tools 4. Migratie GEMMA 1 GEMMA 2 2 GEMMA-architectuur

Nadere informatie

Het verhaal van de EA. The voice of the architect

Het verhaal van de EA. The voice of the architect Het verhaal van de EA The voice of the architect Marcel van Nunen is hoofd strategie en innovatie bij de Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken. Tevens is hij voorzitter van de

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur

Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur Raymond Pijnenburg (LVNL) Daniël Jumelet (it2fit) LVNL Communications Interactieve sessie Casus projectgroep (setting the stage) Architectuur

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Visie op Financiële Sector. Een bank met een hoger doel

Visie op Financiële Sector. Een bank met een hoger doel Visie op Financiële Sector Een bank met een hoger doel Een bank met een hoger doel Voorwoord Helpen om mensen en organisaties te laten groeien. Dat is wat ons bezielt en waarom we met zoveel plezier werken

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Big Data en DUO. We swim in a sea of data and the sea level is rising rapidly. G. Brink Programmamanager Ir. J.W. van Veen Enterprise Architect

Big Data en DUO. We swim in a sea of data and the sea level is rising rapidly. G. Brink Programmamanager Ir. J.W. van Veen Enterprise Architect Big Data en DUO We swim in a sea of data and the sea level is rising rapidly. G. Brink Programmamanager Ir. J.W. van Veen Enterprise Architect Agenda Wat doet DUO Big Data theorie Big Data - architectuur

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties Masterclass Organisational Agility Effectief inrichten van wendbare organisaties In een sterk veranderende markt is wendbaarheid een voorwaarde om te overleven. Om de continuïteit te waarborgen dient snel

Nadere informatie

De gemeente Haarlemmermeer DOORGELICHT

De gemeente Haarlemmermeer DOORGELICHT VIER stake- HOLDERs aan HET woord ApplicAtielAndschAp gemapt voor gemeente haarlemmermeer De gemeente Haarlemmermeer heeft hoge ambities op het digitale vlak en de dienstverlening naar burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

De derde themadag van het jaar 2014 staat deze maand op het programma.

De derde themadag van het jaar 2014 staat deze maand op het programma. Uitnodiging VIAG themadag 23 mei 2014 De derde themadag van het jaar 2014 staat deze maand op het programma. Thema 2014 is Informatieveiligheid Er vinden een groot aantal ontwikkelingen plaats op het vakgebied

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

TechReady - NextGen Productivity

TechReady - NextGen Productivity TechReady - NextGen Productivity 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 10:00 Keynote 10:00 10:15 Pauze Hans van der Meer (Microsoft) & Danny Burlage (Wortell) TRACKS 1. Ervaringen uit de praktijk 2. Productiviteit

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development

Grip op Secure Software Development Titel Grip op Secure Software Development De opdrachtgever aan het stuur Marcel Koers 27 mei 2014 Grip op Secure Software Development 1 CIP: Netwerkorganisatie Kennispartners Participanten Vaste kern DG

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

De Enterprise Architect als Great Communicator

De Enterprise Architect als Great Communicator De Enterprise Architect als Great Communicator Workshop! Wil Janssen Introductie + PoPa Communcatieprincipes Communicatie, structuur, EA Programma Opdracht ArchiMate en communicatie Architect of iets

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma najaar 2008 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect Harmen van den Berg LAC 2011 November 2011 Aandachtsgebieden BiZZdesign Implementatie EA Richten Governance Implementatie BPE Inrichten

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

ENTERPRISE LINKED DATA INTRODUCTIE

ENTERPRISE LINKED DATA INTRODUCTIE Vandaag te gast bij PLDN Werksessie 12 februari 2015 ENTERPRISE LINKED DATA INTRODUCTIE Joep Creusen, Pieter van Everdingen, Richard Nagelmaeker Agenda introductie Slide 1 Aanleidingen Vraagstukken Deelnemers

Nadere informatie

SECTRA UNIVERSITY - TRAININGSCATALOGUS Benelux

SECTRA UNIVERSITY - TRAININGSCATALOGUS Benelux SECTRA UNIVERSITY - TRAININGSCATALOGUS Benelux 2014 2 Welkom bij Sectra University Benelux Om gebruikers optimaal te laten werken met de software van Sectra, biedt Sectra haar klanten de mogelijkheid om

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

HR deep dive into Enterprise IT. HR bouwt aan de Enterprise IT functie voor de 21 e eeuw

HR deep dive into Enterprise IT. HR bouwt aan de Enterprise IT functie voor de 21 e eeuw HR deep dive into Enterprise IT HR bouwt aan de Enterprise IT functie voor de 21 e eeuw 1 HR deep dive into Enterprise IT De HR voor IT opgave. Nieuwe informatietechnologie heeft enorme impact op organisaties.

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie