STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN"

Transcriptie

1 uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar productnummer betreft bijlage(n) Eric Reintjes Concept Vervoerplan busconcessie Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Aan de Colleges van de stadsregiogemeenten İN iiiiiiiiiiiiiiiin Nijmegen, 2 september 2013 Geacht College, GEMEENTE BEUN; INGEKOMEN 0 3 SEP 2013 Hierbij doen wij u ter inspraak toekomen het Concept Vervoerplan busconcessie Stadsregio Arnhem Nijmegen 2014 van de concessiehouder Hermes. Dit vervoerplan is gericht op de voorgenomen dienstregeling wijzigingen van Hermes ingaande 8 december Met een aantal gemeenten waar grotere wijzigingen plaatsvinden is al overleg geweest dan wel staat overleg gepland. Het vervoerplan wordt, overeenkomstig de Wet personenvervoer 2000 en de hierop gebaseerde voorschriften in de concessie, door de concessiehouder ook voorgelegd aan en besproken met een vertegenwoordiging van consumentenorganisaties, het ROCOV Gelderland Stadsregio. Het advies van het ROCOV met de reactie van de concessiehouder zal bij de beoordeling van het vervoerplan door ons College worden meegenomen. Gelet op de vorenstaande verzoeken wij u uiterlijk 13 september aanstaande uw eventuele opmerkingen aan de stadsregio kenbaar te maken, zodat wij deze in samenhang in ons overleg met concessiehouder Hermes aan de orde kunnen stellen. Voor meer informatie hierover kunt u contact op nemen met onze senior adviseur openbaar vervoer, de heer E.M.J. Reintjes ). Voor nadere informatie over de inhoud van dit vervoerplan kunt u contact op nemen met de heer N. Heister Hoogachtend, namens het College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen sectorhoofd Mobiliteit Postbus b Nijmegen ~ Reindert Augustijn Stationsplein AB Nijmegen T F

2 ermes Stadsregio Arnhem Nijmegen Tav. de heer E. Reintjes Postbus AB Nijmegen Registratiedatum ^7/08/2013 iiiiiiiiiniiiiniiiii Registratienummer: Hermes Groep NV Prof. Dr. Dorgelolaan AM Eindhoven Postbus CJ Eindhoven T F Uw Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer 23 augustus WL dienstregeling 2014 Wim Lieven Geachte heer Reintjes, Graag willen wij u informeren over de voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling ingaande 15 december Op voorhand kunnen wij aangeven geen omvangrijke wijzigingen te willen doorvoeren. Een en ander conform het overleg van 6 augustus 2013 met dhr. Nick Heister. De wijzigingen zijn in vooroverleg besproken met de werkgroep dienstregeling OV van het ROCOV. Zij kunnen instemmen met de voorstellen zodat formele instemming door het ROCOV bespoedigd kan worden. Ook zijn (of worden op korte termijn) de voorstellen besproken met betrokken gemeenten. In de bijlagen zijn opgenomen het overzicht van ritten die wij willen inkorten I laten vervallen. Tevens is hier het overzicht opgenomen van de dru-effekten per voorstel. Regio Arnhem Lijn 1 en 3 Hermes stelt voor om in de avonduren (maandag t/m zondag vanaf ongeveer 21 u) de lijnen meer efficiënt te exploiteren door beide lijnen in één richting te knippen op Arnhem CS. Hierdoor wordt de stilstand op de eindpunten Velp en 't Duifje beperkt en wordt de sociale onveiligheid die chauffeurs ervaren op deze eindpunten teruggedrongen. Konkreet worden de ritten van 't Duifje naar Zoo en van Velp naar Oosterbeek geknipt. In de tegenrichting wordt wel doorgaand vervoer geboden zodat Oosterbeek en Burgers Zoo rechtstreeks verbonden blijven met de haltes Willemsplein en Velperplein. Het aantal reizigers dat we duperen met deze maatregel (lees: reizigers moeten overstappen) bedraagt iedere avond circa 5 reizigers. KvK Limburg Noord ING

3 ermes Blad 2 Lijn 3 Hermes stelt voor om de huidige stilstandtijd op Burgers Zoo te beperken. Per 2 juni 2013 was deze stilstandtijd namelijk vergroot en dit leidt tot een ongewenste lange wachttijd in de bus voor doorgaande reizigers. Momenteel doet Hermes een onderzoek naar de benodigde in- en uitstaptijd op de halte Burgers Zoo. Liin 8 Hermes stelt voor om maandag t/m zondag extra ritten te rijden in de avonduren tussen Holthuizen - CS - Alteveer. Hierdoor ontstaat tot circa middernacht een uurdienst. Wel begint de uurdienst iets eerder op maandag t/m zaterdag. De extra ritten in de avonduren worden gereden met kleinschalig materieel. Liin De ritten 8 en 10 op werkdagen worden tussen Zetten en Eist gereden met dubbele inzet (2 taxibussen). De versterkers rijden vanaf Eist vervolgens verder als lijn 75 naar Nijmegen waar ze verder gaan als lijn 3 tussen Nijmegen CS en het Afrikamuseum. Wij stellen voor om deze versterkers, net als de doorgaande rit naar Nijmegen te vermelden in het in het busboekje onder lijnnummer 75. Deze ritten rijden niet tijdens schoolvakanties. Liin 60 * 62 Hermes stelt voor om op zaterdagen extra ritten te rijden op lijn 60 tussen Arnhem CS en Station Zevenaar, zodat in Westervoort een keurige kwartierdienst ontstaat tussen lijn 60 en 62. De reizigersaantallen geven aanleiding om deze maatregel te treffen, mede ook gelet op de halfuurdienst van de trein Arnhem Doetinchem. Lijn 63 Hermes stelt voor om 2 extra ritten te rijden (07:18 en 08:18) vanaf Westervoort Gemeentehuis naar Arnhem, Stadskantoor. Liin 74 Hermes stelt voor om lijn 74 in te korten tot het traject Huissen, Stadswal - Velp. De huidige lijn 74 heeft een grote overlap met lijn 33 en de reizigersaantallen vallen tegen. In Huissen zal een goede overstap worden geboden tussen lijn 33 en lijn 74.

4 Mr ermes Blad 3 Lijn 300 Wíj stellen voor om de verdichtinqsritten tussen Bemmel Papenstraat en HAN iets anders vorm te geven. Deze spitsverdichtingen rijden in de ochtendspits op Heyendaal een verkorte route waarbij de haltes station Heyendaal, Huygensgebouw, Erasmusgebouw en Spinozagebouw/tandheelkunde worden bediend. De haltes UMC Sint Radboud en HAN vervallen. Dit doen wij zodat deze ritten (leeg) door kunnen rijden naar de Weezenhof zodat we op lijn 331 8x per uur kunnen rijden tussen Nijmegen, Weezenhof en Nijmegen CS. Zie verder lijn 331. In de middagspits rijdt lijn 331 het volledige lusje Heyendaal op weg naar Nijmegen CS. In de avonduren (na 19.00u) rijdt lijn 300 niet meer door naar het Radboud maar keert op Nijmegen CS. De ritten tussen CS en Heyendaal worden opgevangen door extra inzet op lijn 10. Het aantal reizigers in de avonduren dat vanuit Heyendaal over Nijmegen CS verder reist naar Bemmel en Huissen is gering. Liin Hermes stelt voor om de haltes Citadel College, Raapopseweg en Overmaat toe te voegen aan lijn 331 en de halte Huygenslaan te verlaten. Dit voorstel vloeit voort uit suggesties van zowel reizigers als chauffeurs. 2. Zoals aangegeven bij lijn 300 wordt in de ochtend- en middagspits de frequentie van lijn 331 tussen Nijmegen CS en de Weezenhof verhoogd van 6x naar 8x per uur door koppeling met verdichtingsritten van lijn Conform offerteplan C2013 gaat Hermes de route van lijn 331 uitbreiden naar Velp-Zuid. Daarmee vervalt eindpunt Brekelenkampstraat en wordt Velp-Zuid het nieuwe eindpunt. De volgende extra haltes worden toegevoegd:» Halte Gasthuislaan krijgt de nieuwe naam Velp-Zuid.» Halte Gruttostraat» Halte Ziekenhuis - Waterstraat» Halte Graaf Ottostraat» Halte Graaf Gerhardstraat 4. Om het aantal dienstregelinguren neutraal te houden vervallen op lijn 331 een aantal ritten met een slechte bezetting en worden een aantal 'uitlopende ritten' ingekort. Hetzelfde doen we in bescheiden mate ook op een aantal andere lijnen waaronder lijn 2 in Nijmegen, lijn 26 en 53 en lijn 300. Het overzicht van de ritten die het betreft is opgenomen in de bijlagen.

5 ermes Blad 4 Overig «de 1 e rit op lijn 6 vanaf Elsweide richting CS zal per 15-dec niet meer vertrekken om 6:10, maar om 6:25. De eerste rit op lijn 5 vanaf Presikhaaf richting CS vertrekt juist een kwartier eerder, namelijk om 6:14 in plaats van 6:29.» op lijn 7 leggen we extra rit in na middernacht, zodat ook reizigers richting Geitenkamp nog een laatste rit hebben na 0:00.» de haltenaam Arnhem Sperwerlaan verandert, op reizigersverzoek, in Arnhem Roerdomplaan.» de haltenaam Angerlo Broekhuizerweg verandert, in samenspraak met de gemeente Doesburg, in Doesburg Broekhuizerweg.» op de lijnen die een gezamenlijke exploitatie met Syntus kennen (lijn 43 en 52), passen we de rijtijd en dienstregeling aan.» De haltenaam Kortestraat veranderen wij in Rozet. Deze halte maakt deel uit van de lijnen 8, 43, 61 en 73. Regio Nijmegen Liin Hermes heeft al enige tijd geleden afgesproken met de gemeente Nijmegen om lijn 2 noordelijker te laten rijden en de haltes Edith Piaffstraat en Thermion te bedienen. Ook zal lijn 2 gaan rijden via het busplein van Station Nijmegen Lent. Als gevolg van deze uitbreidingen zou lijn 2 met één voertuig extra gereden moeten worden, waardoor een lange stilstand ontstaat in de Edith Piaffstraat. Een lange stilstand is ten eerste qua exploitatie onwenselijk voor Hermes, maar ten tweede zal een bus die hier circa 15 min stilstaat zeker bij bewoners veel kritiek oproepen. Hermes stelt dan ook voor om het trajectdeel Oosterhout/Lent - Nijmegen CS te koppelen aan het trajectdeel CS - Wijchen. Daarmee ontstaan drie nieuwe lijnkoppelingen: «lijn 2: St. Maartenskliniek - Lindenholt West» lijn 13: Oosterhout (via Lent) - Wijchen Noord» lijn 15: Lent - Wijchen Zuid Door een goede busknoop te bieden op Nijmegen CS worden nauwelijks reizigers gedupeerd.

6 ermes Blad 5 Lijn 8 Lijn 8 had voorheen de halte Groot Berg en Dal als eindhalte. De kom ter plekke is vervallen waardoor de halte Bisschop Hamerlaan eindhalte is geworden. Er stappen echter af en toe reizigers in bij de (noordelijke) halte Groot Berg en Dal die vervolgens bij Bisschop Hamerlaan het stationnement van de bus (2-9 minuten) moeten afwachten. Hoewel nog onderzocht wordt of er infrastructurele mogelijkheden zijn om toch stil te kunnen staan bij de halte Groot Berg en Dal, gaat Hermes ervan uit dat dit niet mogelijk is en dus wordt voorgesteld om de halte Groot Berg en Dal op te heffen. Liin 10 De algemene vakantieperiode in de Stadsregio Arnhem Nijmegen sluit niet aan bij de vakantieperioden van HAN en Universiteit. De frequentie is in de vakantieperioden wat te laag richting Nijmegen HAN I Universiteit. Hermes stelt voor om tijdens vakantieperioden niet 4x, maar 6x per uur te rijden. Daarmee ziet het bedieningsoverzicht er als volgt uit:» op werkdagen rijdt lijn 10 -» van 8.00u-9.30u 15x per uur -» van 9.30u-17.30u 12xperuur -* van 17.30u-22.00u 4x per uur «in de vakantieperiode -» van 8.00u-19.00u 6x per uur van 19.00u-22.00u 2x per uur lijn 10 rijdt niet in de meivakantie, kerstvakantie en verkorte (14 juli - 4 augustus) zomervakantie.» Lijn 10 rijdt evenmin in het weekend.

7 I* ermes Blad 6 Liin 15 De route van lijn 15 zoals die was bedacht voor de dienstregeling van 2 juni jl. bleek in de praktijk niet mogelijk. Een recent geplaatst bord "verboden linksaf te slaan" leidde tot een lastminute wijziging die vooralsnog als omleiding wordt gereden (zie afbeelding). Nijmegen Qc * ï ř" I 1 Hermes stelt voor om de omleidingsroute de definitieve route te maken. Tevens stellen wij voor om het lijnnummer te veranderen van lijn 15 in lijn 25. Reden hiervoor is het gegeven dat alle lijnen in de 10-serie langs de oostzijde Heyendaal rijden en daarbij de haltes statio Heyendaal, Huygensgebouw en Erasmusgebouw bedienen. Door het lijnnummer te wijzigen wordt voor de reiziger duidelijk dat deze lijn hierop een uitzondering vormt. Liin Beide lijnen tussen Millingen en Nijmegen hebben vakantieritten. Zowel de stopdienst (lijn 80) als de sneldienst (82). In het kader van duidelijkheid naar de reiziger stelt Hermes voor om lijn 80 het hele jaar door te rijden en lijn 82 uitsluitend buiten de schoolvakanties.

8 ermes Blad 7 Overig m Op basis van een grootschalig reizigersonderzoek via social media (Twitter, Facebook, website Breng) is besloten om de Nijmeegse haltenaam Brabantse Poort te wijzigen naar Station Dukenburg» op lijn 83, waar Hermes een gezamenlijke exploitatie heeft met Veolia, worden de rijtijden aangepast en die leiden tot een licht aangepaste dienstregeling.» op lijn 99, waar Hermes een gezamenlijke exploitatie heeft met Arriva, worden de rijtijden aangepast en die leiden tot een licht aangepaste dienstregeling. Wij gaan ervan uit u op deze wijze zorgvuldig te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij graag bereid om, indien nodig, toelichting te geven op bovenstaande voorstellen. Met vriendetįjkegroeten, HerowsGroep-NV Wim Lieven Senior Vervoerkundige Bijlagen: 1. Overzicht vervallen/ingekorte ritten 2. Overzicht dru-effekten

9 Mr ermes Ujn Rtt Dag Tfsjact Aantal gs^tupeanla ramgars Toelichting 2 1 ma-vr Lent - Nijmegen CS 1.25 Rit vervalt ma-vr Lent - Nijmegen CS 0 Rit vervalt ma-vr Station Dieren - Arnhem CS 0 Rit tnkort an tot Doesburg Kraak se [aan - Arnhem CS ma-vr Station Dieren - Arnhem CS 0 Rit inkortan tot Doesburg Kraakselaan - Arnhem CS ma-vr Station Nijmegen Lent - Usseloord 2 0 Rit inkorten tot Station Eist - Usseloord ma-vr Station Eist - Weezenhof 0.25 Rit inkorten tot Oosterhout, Jonagoldstraat - Weezenhof ma-vr Station Nijmegen Lent - Brelenkampstraal 0 Rit inkorten tot Station Eist - Brekelenkampstraat 68 Besparing aantal «Iru 31 7 ma-vr Arnhem CS - Weezenhof 1 Rit inkorten tot Oosterhout. Jonagoklstraat - Weezenhof ma-vr Station Nijmegen Lent - Ussetoord Rit inkorten tot Station Eist - Usseloord ma-vr Station Eist - Weezenhof 1.25 Rit inkorten tot Oosterhout, Jonagoklstraat - Weezenhof ma-vr Ussetoord 2 - Weezenhof 3 Rit inkorten tot Arnhem CS - Weezenhof ma-vr Weezenhof - Ussetoord 2 3 Rit inkorten tot Weezenhof - Arnhem CS ma-vr Weezenhof - Station Eist 3.25 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout, Jonagoklstraat ma-vr Weezenhof - Station Eist 1.25 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout, Jonagoklstraat ma-vr Ussetoord 2 - Station Nijmegen Lent 4.25 Rit inkorten tot Arnhem CS - Station Eist ma-vr Arnhem CS - Station Nijmegen Lent 0,25 Rit inkorten tot Arnhem CS - Station Eist za Station Nijmegen Lent - Arnhem CS 0,5 Rit inkorten tot Station Eist - Arnhem CS za Station Nijmegen Lent - Arnhem CS 0.75 Rit inkorten tot Station Eist - Arnhem CS za Weezenhof - Station Eist 0,5 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout, Jonagoklstraat za Weezenhof - Station Eist 0,25 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout, Jonagoldstraat za Arnhem CS - Station Nijmegen Lent 0,75 Rit inkorten tot Arnhem CS - Station Eist za Weezenhof - Station Eist 0,75 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout. Jonagoklstraat za Weezenhof - Station Eist 1 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout, Jonagoklstraat za Arnhem CS - Station Nijmegen Lent 1.25 Rit inkorten tot Arnhem CS - Station Eist za Arnhem CS - Station Nijmegen Lent 0.75 Rit inkorten tot Arnhem CS - Station Eist zo Station Eist - Weezenhof 0,25 Rit inkorten tot Oosterhout, Jonagoldstraat - Weezenhof zo Station Nijmegen Lent - Arnhem CS 0,5 Rit inkorten tot Station Eist - Arnhem CS zo Station Nijmegen Lent - Arnhem CS 1 Rit inkorten tot Station Eist - Arnhem CS zo Arnhem CS - Station Nijmegen Lent 0.5 Rit inkorten tot Arnhem CS - Station Eist S5 zo Arnhem CS - Station Nijmegen Lent 0.25 Rit inkorten tot Arnhem CS - Station Eist SS zo Weezenhof - Station Eist 0,5 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout, Jonagoldstraat zo Weezenhof - Station Eist 0,5 Rit inkorten tot Weezenhof - Oosterhout. Jonagoldstraat ma-vr Wagenìngen - Station Arnhem Zuid 2,5 Rit vervalt ma-vr Station Arnhem Zuid - Wagenìngen 1.75 Rit vervalt ma-vr Wagenìngen - Station Arnhem Zuid 4.5 Rit vervalt ma-vr Bemmel Klein Rome - Arnhem CS 0.5 RH vervalt ma-vr Arnhem CS - Nijmegen Huygensgebouw 2 Rit inkorten tot Huissen Grevenveld - Nijmegen Heyendaal ma-vr Bemmel Klein Rome - Arnhem CS 1,25 Rit inkorten tol Huissen Agropark - Arnhem CS ma-vr Nijmegen CS - Arnhem CS 2,25 Rit inkorten tot Bemmel Klein Rome - Arnhem CS ma-vr Nijmegen Huygensgebouw - Arnhem CS 1.25 Rit inkorten tot Nijmegen CS - Arnhem CS ma-vr Arnhem CS - Nijmegen Huygensgebouw 0 Rit inkorten tot Arnhem CS - Nijmegen CS ma-vr Nijmegen Huygensgebouw - Huissen Grevenveld 4,75 Rit inkorten tot Nijmegen CS - Bemmel Papenstraat ma-vr Nijmegen Huygensgebouw - Huissen Grevenveld 2.25 Rit vervalt ma-vr Nijmegen CS - Arnhem CS 2,75 Rit inkorten tot Nijmegen CS - Huissen Grevenveld bijlage 1 - Overzicht vervaten/ingekorte ritten

10 MY ermes dm op jaarbasis Wijzigingen dr 2014 toename afname Am hem Lijn 1 en 3 Arnhem, avondkoppeling 250 Lijn 3 Arnhem, stilstand Burgers Zoo Lijn 8 Arnhem, extra avondritten 0 0 Lijn 35175, versterkingsritten in dienstregeling 0 0 Lijn 60162, extra ritten zaterdag 800 Lijn 63, twee extra ritten 40 Lijn 74, inkorten route 490 Lijn 300, verdichtingsritten icm. lijn 331 zie 331 Lijn 300, avondritten tot Nijmegen CS ipv. Heyendaal * uitbreiding lijn 10 ter compensatie van lijn Lijn (3)31, extra haltes 0 0 Lijn (3)31, verlengen naar Velp-Zuid 1500 Lijn (3)31, schrappen/inkorten van in- en uitloopritten * idem op lijn 2,26 en Lijn (3)31, extra ritten Weezenhof - CS 4- ritten lijn 300 als 301 naar Heyendaal 580 Overig Arnhem 127 Nijmegen Lijn 2/13 Nijmegen, andere lijnkoppeling 0 0 Lijn 8 Nijmegen, harte Berg en Dal 0 0 Lijn 10 Nijmegen, aanpassing frequentie en bedieningsperiode 450 Lijn 15 Nijmegen, route formaliseren 0 0 Lijn 80-82, wijziging vakantiedienstregeling bijlage 2 - Overzicht dru-effekten

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen HERMES Openbaar Vervoer BV T.a.v. dhr. W. Lieven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: 1333 - WL Uw datum: 23 8-2013 Ons Kenmerk: RGS351 Onderwerp: Vervoerplan 2014 Afschrift aan: Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Dienstregeling. Lingewaard / Overbetuwe. vanaf 15 december 2013

Dienstregeling. Lingewaard / Overbetuwe. vanaf 15 december 2013 Dienstregeling 2014 Geldig Lingewaard / Overbetuwe Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 15 december 2013 Lijn Bestemmingen 14 Arnhem Elden Elst Nijmegen Centraal Station Nijmegen Heijendaal

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012 Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem Stad vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Velp 2 Arnhem Centraal Station Arnhem Hoogkamp 3 Arnhem Het Duifje Arnhem Burgers Zoo 4 Arnhem Centraal Station

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Wijchen / Grave - Uden

Dienstregeling. Nijmegen Wijchen / Grave - Uden Dienstregeling 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Nijmegen Wijchen / Grave - Uden Lijn Bestemmingen 7 Nijmegen Centraal Station Bijsterhuizen Wijchen 9 Nijmegen Centraal Station Grave 13 Oosterhout Wijchen

Nadere informatie

Hermes Groep NV. Prof. Dr. Dorgelolaan AM Eindhoven Postbus CJ Eindhoven T F

Hermes Groep NV. Prof. Dr. Dorgelolaan AM Eindhoven Postbus CJ Eindhoven T F Hermes Groep NV ROCOV Gelderland p.a. InfraRoad Industrieweg Oost 13a 6662 NE ELST Gld. Prof. Dr. Dorgelolaan 50 5613 AM Eindhoven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven T 040 2358 600 F 040 2358 690 www.hermes.nl

Nadere informatie

Dienstregeling. Lingewaard / Overbetuwe. vanaf 9 december 2012

Dienstregeling. Lingewaard / Overbetuwe. vanaf 9 december 2012 Dienstregeling 2013 Geldig Lingewaard / Overbetuwe Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 14 Arnhem Elden Elst Nijmegen Centraal Station Nijmegen Heijendaal

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Comfortabel én snel langs de files Nieuw:

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

2016 Geldig vanaf 13 december 2015

2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Nijmegen Stad Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 - Molenhoek 2 Nijmegen Lindenholt West - Nijmegen Sint Maartenskliniek 3 Oosterhout Dorp - Nijmegen

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Nieuw: Breng direct RijnWaalsprinter

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem - Wageningen vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Velp Arnhem Oosterbeek 51 Arnhem Oosterbeek Heveadorp Doorwerth Heelsum Renkum - Wageningen 52 Arnhem Oosterbeek

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Velp Dieren / Doesburg

Dienstregeling. Arnhem Velp Dieren / Doesburg Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Arnhem Velp Dieren / Doesburg Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Arnhem Velp 9 Arnhem Schaarsbergen Velp Zuid 26 Arnhem Velp Zuid Lathum Giesbeek Doesburg Dieren

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

R. Koo 23 februari 2012

R. Koo 23 februari 2012 Colleges van burgemeester en wethouders en griffies binnen het Stadsgewest Haaglanden R. Koo 23 februari 2012 070 750 1651 SH12.5189 Inspraaknotitie voorstellen Inspraaknotitie Voorstellen Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer

Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer Lijn Bestemmingen Trein Arnhem Doetinchem 60 Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar Tolkamer 61 Arnhem Westervoort

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1 Overzicht wijzigingen 2013 Concessie: SRE September 2012 Eindhoven 30782-30783\TDI\HSW\-1 1. Inleiding In dit document worden de voorgestelde wijzigingen voor het dienstregelingjaar 2013 beschreven. De

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer STATENBRIEF Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2017 Portefeuillehouder: Conny Bieze Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Afschrift: provincie Gelderland (dhr. E. Mes); Hermes (mw. D. Wennekendonk) Bijlage: -

Afschrift: provincie Gelderland (dhr. E. Mes); Hermes (mw. D. Wennekendonk) Bijlage: - Hermes t.a.v. de heer W. Lieven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: 1625/3-WL en 1633/2-WL Uw datum: 22 juni 2016 en 10 augustus 2016 Ons kenmerk: RGS546 Afschrift: provincie Gelderland (dhr. E.

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek Lijn Bestemmingen 1 3 5 83 561 562 564 N83 vanaf 13 december 2015 Nijmegen Plein 1944 - Molenhoek Oosterhout Dorp - Nijmegen Centraal

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Velp - Dieren / Doesburg

Dienstregeling. Arnhem - Velp - Dieren / Doesburg Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Arnhem - Velp - Dieren / Doesburg Lijn Bestemmingen 1 8 26 27 29 43 64 331 524 525 526 N43 Velp - Arnhem - Oosterbeek Arnhem - Velp Zuid Arnhem - Velp

Nadere informatie

Zomerdienstregeling 2017

Zomerdienstregeling 2017 Zomerdienstregeling 2017 Voorstel BRENG stelt voor om gedurende de zomervakantie 2017 en de twee weken daaraan voorafgaand op alle lijnen een frequentie van maximaal 2x per uur te rijden. Zowel op werkdagen

Nadere informatie

Geldig vanaf 6 januari 2013

Geldig vanaf 6 januari 2013 170 Eindhoven Station } Dommelen 171 Eindhoven Station } Valkenswaard } Dommelen 172 Eindhoven Station } Valkenswaard } Luyksgestel 174 Eindhoven Station } Veldhoven } Bergeijk 177 Veldhoven } Valkenswaard

Nadere informatie

Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017

Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017 Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017 Datum: 07-07-2016 Versie: 1.0 Inhoud TOTSTANDKOMING VERVOERPLAN 3 SERVICELIJNEN DOETINCHEM 4 LIJN 23 7 LIJN 28 7 LIJN 29 8 LIJN 40 8 LIJN 54 8 LIJN 72 8 LIJN

Nadere informatie

Van 22 t/m 28 augustus rijden er geen treinen tussen Doetinchem en Zevenaar. Syntus zet bussen in. Dienstregeling

Van 22 t/m 28 augustus rijden er geen treinen tussen Doetinchem en Zevenaar. Syntus zet bussen in. Dienstregeling Van 22 t/m 28 augustus rijden er geen treinen tussen Doetinchem en Zevenaar. Syntus zet bussen in Dienstregeling In verband met de spoorvernieuwingen op het traject Arnhem - Winterswijk, rijden van zaterdag

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement).

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement). Belangrijkste wijzigingen per 14 december 2014 Lijn 1 Wesselerbrink - Universiteit Maandag vrijdag (niet in de vakanties) Vanaf De Posten rijdt lijn 1 s middags al vanaf 14.30 uur om de 10 minuten naar

Nadere informatie

Dienstregeling. 60 Arnhem - Westervoort - Duiven - Zevenaar - Tolkamer. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed!

Dienstregeling. 60 Arnhem - Westervoort - Duiven - Zevenaar - Tolkamer. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Arnhem - Westervoort - Duiven - Zevenaar - Tolkamer Lijn Bestemmingen trein Arnhem - Doetichem - Winterswijk 60 Arnhem - Westervoort - Duiven - Zevenaar

Nadere informatie

Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord

Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Over het lijnennet openbaar vervoer in Nijmegen

Nadere informatie

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, NS Postbus 2025, 3500 HA Utrecht Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov Commercie &Ontwikkeling Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten Dienstregeling 204 Geldig vanaf 5 december 203 Nijmegen Beuningen - Druten Lijn Bestemmingen 5 Groesbeek Nijmegen Centraal Station Beuningen Nijmegen Centraal Station Beuningen 2 Nijmegen Centraal Station

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Zomerdienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Zomerdienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over Zomerdienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP heeft

Nadere informatie

Nijmeegse Vierdaagse 2009 VROEGRITTEN. Extra vroege bussen naar Nijmeegse Vierdaagse

Nijmeegse Vierdaagse 2009 VROEGRITTEN. Extra vroege bussen naar Nijmeegse Vierdaagse Nijmeegse Vierdaagse 2009 VROEGRITTEN Extra vroege bussen naar Nijmeegse Vierdaagse Beste wandelaar van de Nijmeegse Vierdaagse, Voor u ligt de dienstregeling van de vroege bussen tijdens de Nijmeegse

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer STATENBRIEF Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2018 Portefeuillehouder: Conny Bieze Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Doel van deze brief:

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Wijchen / Grave - Uden. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Nijmegen - Wijchen / Grave - Uden. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Nijmegen - Wijchen / Grave - Uden Lijn Bestemmingen 9 Nijmegen Centraal Station - Grave 13 Lent - Wijchen Bijsterhuizen - Wijchen Noord 15 Lent - Wijchen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Moerd U k. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF 15 JUL 2017

Moerd U k. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF 15 JUL 2017 ge meente aa Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF 15 JUL 2017 Van Colleqe van burqemeester en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Concept exoloitatieolan West-Brabant 2018 Verantwoordel i i

Nadere informatie

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo memo Memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Op 8 maart jl. zijn de ontwerp hoofdlijnen voor de wijzigingen in de dienstregeling per 3 september vrijgegeven

Nadere informatie

Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012

Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Nr. Onderwerp Paginanr. 1. Inleiding 2 2. Werkwijze / uitgangspunten 2 3. Samenvatting van de voorstellen dienstregeling 2012 3-4 4. Voorstellen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014 Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus 224 1200 AE Hilversum Betreft: Advies concept-vervoerplan 2015 Utrecht, 26 mei 2014 Geachte heer Koster, Het ROCOV Utrecht maakt graag gebruik van de

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer

Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer Dienstregeling 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer Lijn Bestemmingen Trein Arnhem Doetinchem 60 Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar Tolkamer 61 Arnhem Westervoort

Nadere informatie

ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan SC NIJMEGEN. Geachte leden van het ROCOV Gelderland,

ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan SC NIJMEGEN. Geachte leden van het ROCOV Gelderland, Hermes Openbaar Vervoer BV Prof. Dr. Dorgelolaan 50 5613 AM Eindhoven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan 18 6532 SC NIJMEGEN T 040 2358 600 F 040 2358

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Malden Molenhoek / Groesbeek

Dienstregeling. Nijmegen - Malden Molenhoek / Groesbeek Dienstregeling 2013 Geldig Nijmegen - Malden Molenhoek / Groesbeek vanaf 2 juni 2013 Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 Molenhoek 3 Nijmegen Centraal Station Heilig Land Stichting Groesbeek 5 Beuningen

Nadere informatie

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Datum:10 juni 2010 Blaricum Lijn 320 Hilversum Blaricum Carpoolplaats Huizen Amsterdam Amstel Nieuwe

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Westervoort - Duiven - Zevenaar - Tolkamer

Dienstregeling. Arnhem - Westervoort - Duiven - Zevenaar - Tolkamer Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Arnhem - Westervoort - Duiven - Zevenaar - Tolkamer Lijn Bestemmingen trein Arnhem Doetinchem - Winterswijk 60 Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar Tolkamer

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP heeft ons college schriftelijke

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek

Dienstregeling. Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek Dienstregeling 2015 Geldig Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek vanaf 14 december 2014 Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 Molenhoek 3 Oosterhout Dorp Nijmegen Centraal Station Afrikamuseum 5

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig Arnhem - Wageningen Lijn Bestemmingen 1 51 53 352 589 590 N52 vanaf 13 december 2015 Velp - Arnhem - Oosterbeek Arnhem - Oosterbeek - Heveadorp - Doorwerth - Heelsum - Renkum

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt :

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt : Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen Novio NV t.a.v. de heer M. van Lokven Postbus 117 6500 AC Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012 1 Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling 2013 13 juli 2012 1. Inleiding De wijzigingsvoorstellen voor de OV dienstregeling 2013 zijn voor wat betreft de voorstellen voor HTM Rail en Veolia in het DB van

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: Advies ROCOV OVvisie

Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: Advies ROCOV OVvisie Arriva Personenvervoer Nederland B.V. T.a.v. dhr. A. Miedema Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: - Uw datum: 5 juni 2014 Ons Kenmerk: RGS385 Onderwerp: Vervoerplan Achterhoek-Rivierenland 2015 Afschrift

Nadere informatie

Dienstregeling. Burgers Zoo/ Nederlands Openluchtmuseum. Lijn Bestemmingen 3 Arnhem Station - Arnhem Burgers Zoo/ Nederlands Openluchtmuseum

Dienstregeling. Burgers Zoo/ Nederlands Openluchtmuseum. Lijn Bestemmingen 3 Arnhem Station - Arnhem Burgers Zoo/ Nederlands Openluchtmuseum Dienstregeling 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Burgers Zoo/ Nederlands Openluchtmuseum Lijn Bestemmingen 3 Arnhem Station - Arnhem Burgers Zoo/ Nederlands Openluchtmuseum Denk aan het milieu: bewaar

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Nijmegen Beuningen - Druten Lijn Bestemmingen 5 Groesbeek Nijmegen Centraal Station Beuningen 11 Nijmegen Centraal Station Beuningen 12 Nijmegen Centraal

Nadere informatie

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO Home Contact Mijn Connexxion Reizen Vervoerbewijzen Service en contact Webshop Home! Reizen Mijn Connexxion Dienstregeling zoeken Halte zoeken 8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO 18 april 2016 Reis plannen

Nadere informatie

Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014

Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014 Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014 Stad Groningen CS - Zernike Lijn 15 Grotere bussen, route via de ringweg. In de spits elke 5 minuten. Lijn

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Malden Molenhoek / Groesbeek

Dienstregeling. Nijmegen - Malden Molenhoek / Groesbeek Dienstregeling 2014 Geldig Nijmegen - Malden Molenhoek / Groesbeek vanaf 15 december 2013 Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 Molenhoek 3 Nijmegen Centraal Station Heilig Land Stichting Afrika Museum

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve vanaf 13 december 2015 Lijn Bestemmingen 57 Nijmegen Centraal Station - Kranenburg 58 Nijmegen Centraal Station - Kleve 76 Nijmegen

Nadere informatie

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie,

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie, M E M O Aan : Leden van de raadscommissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 4 juni 2015 Onderwerp : Advies van de adviescommissie van de concessie Waterland over het vervoerplan 2016 van

Nadere informatie

Brabant-Oost/SRE de Kempen. van EINDHOVEN naar OSS via VEGHEL en UDEN V.V. van 's-hertogenbosch naar EINDHOVEN via ST. OEDENRODE V.V.

Brabant-Oost/SRE de Kempen. van EINDHOVEN naar OSS via VEGHEL en UDEN V.V. van 's-hertogenbosch naar EINDHOVEN via ST. OEDENRODE V.V. Streekdienst Brabant-Oost/SRE de Kempen LIJN 52S van EINDHOVEN naar OSS via VEGHEL en UDEN V.V. LIJN 55S van s-hertogenbosch naar ST. OEDENRODE V.V. LIJN 56 van 's-hertogenbosch naar EINDHOVEN via ST.

Nadere informatie

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: Advies ROCOV

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: Advies ROCOV Syntus t.a.v. de heer A.J. Speulman Postbus 297 7400 AG DEVENTER Uw kenmerk: - Uw datum: 18 mei 2017 Ons kenmerk: RGS621 Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage:

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Beuningen - Druten. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Nijmegen - Beuningen - Druten. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Nijmegen - Beuningen - Druten Lijn Bestemmingen 5 Groesbeek - Nijmegen Centraal Station - Beuningen 11 Nijmegen Centraal Station - Beuningen 12 Nijmegen

Nadere informatie

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Sector Mobiliteit Fiets Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Inhoud presentatie Fietsvisie RijnWaalpad Nieuwe Snelfietsroutes Gelders Fietsnetwerk Fietsvisie Vastgesteld in 2009

Nadere informatie

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College:

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College: Schriftelijke vragen Adviesaanvraag NS Dienstregeling 2018 Castricum, 15 februari 2017 Vandaag heeft de fractie van de PvdA een OPEN BRIEF aan de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Castricum,

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: -

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: - HERMES Openbaar Vervoer BV t.a.v. dhr. H.D. de Gooijer Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: - Uw datum: 30 september 2014 Ons Kenmerk: RGS402 Onderwerp: Tarieven Breng bus 2015 Afschrift aan: Provincie

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over de nieuwe dienstregeling van Breng

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over de nieuwe dienstregeling van Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over de nieuwe dienstregeling van Breng Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Stadsdienst Apeldoorn

Stadsdienst Apeldoorn Aan Gemeenten in de Regio Stedendriehoek Van Syntus Betreft Wijzigingen dienstregeling Veluwe in december Datum / versie 10 november 2016 Beste relatie, Over een maand gaat de nieuwe dienstregeling van

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: 15.05 Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 Algemeen Arriva heeft voor concessie oost meerdere Businesscases en de lijst

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014)

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Inleiding Van oudsher verzorgen verschillende vervoerders het vervoer in en rond Ommen. Eén busboekje voor Ommen bestaat niet. Je zult hiervoor tenminste

Nadere informatie