1 Inleiding: Tekenkamer bij het MARIN Mijn taken bij het MARIN Gekozen opdracht Beschrijving van de situatie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie..."

Transcriptie

1 Afstudeeropdracht AutoCAD system manager (VBA) HBO traject Naam: Begeleider: T. Kraus Ir. R. Boeklagen

2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding: Tekenkamer bij het MARIN Mijn taken bij het MARIN Gekozen opdracht Beschrijving van de situatie Tekensystemen Doel van de toepassing Keuze en structuur van de database Database systeem Relatie cliënt/server in de database Het cliënt/server model Het logische model van een record Inzicht in de automatisering Ontwerp van de database van het tekeningenbeheersysteem Toepassen van Microsoft Access voor het maken van de database De tabel TblProject De tabel TblModel De tabel TblDrawing De tabel TblTitel De tabel TblType De tabellen TblDrawingApp, TblApp, TblNummer, TblLeter Inzicht in verbindingen en SQL query s De werking van het programma De installatie Het programma De ActiveX Data Object (ADO) Opstart procedure van het programma Inschrijven van informaties Weergeven van informaties Programma interface Hoofd scherm van het programma Menustructuur van het programma Toevoegen van een nieuw project Toevoegen van een nieuw model in een project Toevoegen van een nieuw tekening

3 7.6 Wijzigen van een ingeschreven tekeningen Printen van een project Wijzigen van een project Wijzigen van een model Toegangsniveau instellen Titel van de tekening koppelen aan type van de tekening Conclusie Nawoord Reactie van de CAD engineer s Bijlage Toegang tot de server database Opstart procedure codes Uitbreiding van optionbuttons met nieuwe types van de tekeningen Functie PaintPreview

4 1 Inleiding: Ik ben werkzaam als CAD Engineer bij het MARIN (MAritieme Research Institute Netherlands). MARIN is een research instituut ten behoeve van de maritieme sector wereldwijd en beschikt over tien test- en trainingsfaciliteiten, waar onderzoek wordt gedaan naar gedrag van schepen en offshore constructies op modelschaal en met behulp van computer simulatie. Er wordt gekeken naar de prestatie van het schip in vlakwater (zonder golven, stroom en wind ), in zeegang (met golven, stroom en wind ) en het manoeuvreergedrag. Aan het begin van hele proces adviseert het MARIN (waar nodig) bij het verbeteren van het hydrodynamisch ontwerp door middel van Computated Fluid Dynamics (CFD) berekeningen. Dit is voor de eigenaar interessant, omdat hiermee het motorvermogen van het schip kan worden geminimaliseerd bij dezelfde snelheid en er dus minder brandstof wordt verbruikt. Eén van de testfaciliteiten is de vlakwatertank, waar meestal weerstand- en voortstuwingsproeven plaatsvinden. Bij een weerstandsproef wordt het model met verschillende snelheden door het water getrokken; bij een voortstuwingsproef stuwt het model zichzelf voort met zijn eigen schroef en wordt het dus niet gesleept. Op basis van deze twee proeven wordt de snelheid-vermogens relatie voor het schip op ware grootte berekend. Naast onderzoek in vlakwater wordt gekeken naar de prestaties van een schip op zee. De eigenaar van een schip laat deze bij het MARIN beproeven omdat hij wil weten wanneer het varen in golven niet meer acceptabel zijn. En bij offshore constructie tot welke golfhoogte en windkracht bepaalde operaties nog uitgevoerd kunnen worden. Nadat via modeltesten diverse metingen zijn gedaan, moeten de resultaten omgezet worden in concrete gegevens waarmee men verder aan de slag kan. Gemeten modelbewegingen en de diversen meetwaarden worden via verschillende computerprogramma s verder verwerkt en omgezet in scheepswaarden. Statistische waarden, diagrammen, histogrammen, foto s, figuren en beschrijvende tekst vormen uiteindelijk het rapport voor de klant. Met deze analyse en rapportage wordt een project afgerond. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN De tekenkamer is bij het hele proces nauw betrokken. Het hydrodynamisch ontwerp, met andere woorden de vorm van het schip, wordt door de CAD engineer digitaal vastgelegd. De basis tekening Lijnenplan wordt door de werf aangeleverd. Op een lijnenplan staan de 3 doorsneden van het schip in x,y,z : X richting dwarsdoorsnede (spantenraam) Y richting langsdoorsnede verticaal (verticalen) Z richting langsdoorsnede horizontaal (waterlijnen) Dit lijnenplan wordt als drie dimensionale vorm in de computer ingelezen en wordt m.b.v. het computer programma RAPID welke door het MARIN ontwikkeld is geoptimaliseerd. Hierna wordt er een freesfile gegenereerd die gebruikt wordt om het model m.b.v. 5 assige freesmachine te frezen. 4

5 Na het traject van hydrodynamische optimalisatie wordt door een Autocad CAD engineer begonnen met het tekenen van de aanhangsels, zoals roer en schroefassen met asdragers, vinnen etc. De scheepsvorm uit het GMS programma wordt hierbij gebruikt als basis. Dit programma kan een DXF of IGES formaat bestand genereren voor gebruik binnen Autocad. GMS (Geometrische Modellering van Schepen) is een door het MARIN ontwikkeld interactief systeem om de geometrie van een schip vast te leggen in een mathematische vorm. GMS (Afbeelding 1.1.1) is gebaseerd op de B-splines beschrijving van lijnen en oppervlakken en is toegepast naar de eigen behoefte op het gebied van geometrische modellering. Afbeelding

6 1.2 Mijn taken bij het MARIN Eén van de belangrijkste taken voor mij op de tekenkamer is het tekenen van drie dimensionale modellen van: o Schroeven de voortstuwer van een schip. Een schroef bestaat uit een naaf en drie tot zeven schroefbladen; deze schroefbladen bestaan uit complexe dubbel gekromde oppervlakken. Zie afbeelding o Pods een soort buitenboord motor ( elektromotor ). o Roeren - om het schip op koers te houden. Zie afbeelding o Asdragers ondersteuning van de schroefas o Vinnen zorgen voor stabiliteit van het schip Afbeelding Afbeelding Gezien de vorm van deze onderdelen worden ze vaak met de Autosurf module in Mechanical Desktop getekend. Maken van CNC files van drie dimensionale onderdelen voor de productie afdeling met het programma HyperMill van OpenMind (zie afbeelding ). Tekenen van deze onderdelen in twee dimensionale samenstelling tekeningen t.b.v. de tanktest opstelling. Tekenen van testopstellingen t.b.v rapportage aan de klant. Twee dimensionale tekeningen maken voor de instrumentmakerij (handbewerking). 6

7 Verbeteren en automatiseren van Autocad tekenen m.b.v. VBA (Visual Basic for Applications) en VB (Visual Basic). Afbeelding Afbeelding Gekozen opdracht Het MARIN wil steeds beter en sneller zijn opdrachten uitvoeren, de tijd de tussen laatste proef in de tank en het opleveren van een eindrapport aan de klant moet terug gebracht worden van gemiddeld half jaar naar 6 weken. Dit betekent voor het MARIN grote veranderingen in de hele bedrijfsstructuur. Bewaren en beheren van informatie speelt een belangrijke rol. Er is besloten het systeem van rapportage te automatiseren en dit kan alleen met digitale informatie over de tekening en niet met een hand geschreven tekeningenboek. Maar ook omdat het gebruik van een netwerk er bij het MARIN steeds belangrijker begint te worden en men steeds meer behoefte heeft om op afstand informatie over tekeningen te kunnen opvragen, heb ik als opdracht gekozen het maken van een tekeningenbeheersysteem tekeningen kennis bank. Afbeelding Twee dimensionale tekening van een schroef 7

8 2 Beschrijving van de situatie Bij het MARIN werken we met projectnummers. Binnen een projectnummer kan meer dan één model gemaakt worden. Deze modellen kunnen gebruikt worden bij meerdere projecten. Voor ieder model worden meerdere proefopstellingen getekend. Bijvoorbeeld met verschillende vormen van het roer, andere helling van de schroefas of een andere lengte/breedte positie van de pod. Er kunnen ook wijzigingen van het model voorkomen. Alle wijzigingen, proefopstellingen, ingekomen tekeningen (scheepsvorm of aanhangsels) en rapportfiguren van de proefopstellingen worden bijgeschreven in het bestaande fysieke tekeningenboek. Dit tekeningenbeheersysteem is gesorteerd op projectnummers. Iedere regel van het bestaande fysieke tekeningenboek bevat : Nummer van de tekening Nummer van het model Naam van de ingekomen tekening Beschrijving - bijvoorbeeld proefopstelling of wijziging omschrijving Bestandsnaam als het om een Autocad tekening gaat 2.1 Tekensystemen Bij de tekenkamers van het MARIN worden verschillende soorten tekeningen gemaakt t.b.v. model- en aanhangsel productie. Systemen waar tekeningen mee worden gemaakt: Autocad software (Acad 2002 en Mcad 6) o 2D tekenen van b.v. asdragers, roeren, kimkielen, vinnen, boeg en hekbuizen o 3D tekenen van scheepsschroeven o 3D tekenen van roeren, vinnen t.b.v. CNC productie o 2D tekeningen van proefopstellingen t.b.v. eindrapportage GMS UNIX systeem o 3D Modelleren van scheepsromp met behulp van NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines curves en surfaces) Aangezien bij het MARIN niet alleen met Autocad tekeningen worden gemaakt, maar ook met andere systemen, is het nodig dat de tekeningen niet alleen via Autocad ingeschreven worden maar met een stand alone applicatie. Deze applicatie MARIN Tekeningenbeheersysteem heb ik gemaakt in de loop van 2001 in opdracht van het MARIN management. 8

9 3 Doel van de toepassing Koppeling met het MARIN MeetVerwerkings- en Rapportage (MVR) systeem, een semi-automatische methode voor het samenstellen en doorrekenen van numerieke ontwerp- en analyse modellen ten behoeve van het genereren van rapportdocument. Versnellen van het rapportage proces Bekijken van de Autocad tekeningen op een computer waar geen Autocad geïnstalleerd is m.b.v. Volo View programma van Autodesk. Numeriek bewaren van tekeninginformatie. Tot een jaar geleden gebeurde dit alleen in met de hand geschreven tekeningenboeken ingedeeld op opdrachtnummer. Met behulp van dit programma zal het zoeken naar een tekening met specifieke gegevens mogelijk zijn. Belangrijk is dat een grote groep mensen binnen de organisatie toegang krijgt tot de opgeslagen kennis/tekeningen. 4 Keuze en structuur van de database Om een systeem en een structuur vast te leggen, heb ik in het begin een kleine werkgroep van 3 mensen samengesteld die uitgezocht heeft welke informatie bewaard zou moeten worden in de database en dat dit op een uniforme manier gebeurt. Dit om te zorgen dat we later zo min mogelijk aanpassingen aan het programma behoeven uit te voeren. 4.1 Database systeem De eerste belangrijke stap was het vastleggen van een database systeem. We hebben een aantal database systemen naast elkaar gelegd zoals FoxPro, SQL Server, XML, ORACLE, ACCESS en met de software afdeling uitgebreid gesproken over de werking van deze losstaande componenten. FoxPro lijkt hiervoor het beste database systeem te zijn, maar aanpassingen in de bestaande MARIN netwerk/software zijn op dit moment niet haalbaar. XML zou een goede optie zijn, zeker i.v.m. MARIN S intranet, maar de toegangssnelheid ligt te laag. Met ORACLE hebben we onvoldoende ervaring. Dus ging het om SQL Server of Access. Aangezien vanuit Access eenvoudig kan worden overgestapt naar een SQL Server heb we voor Access gekozen. Er is vastgelegd wat voor informatie het MARIN wil bewaren, wat voor zoek opdrachten er beschikbaar moeten zijn. Er is besloten om een cliënt/serverstructuur toe te passen i.v.m. mogelijke beschadiging van het database bestand door de cliënt computer. De cliënt/server-structuur wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf 4.2 t/m 4.5 9

10 4.2 Relatie cliënt/server in de database De database waarin de informatie is opgeslagen die kan worden opgevraagd en bewerkt, plus de software die de database onderhoudt, vormen de server. Deze databasestructuur die een krachtige lokale component met een component op afstand combineert, noemen we een cliënt/server-structuur. Verzoek data Terugkeer van Informatie Toegang tot data opslag Terugkeer van data Cliënt Disk Server Afbeelding De relatie tussen programma s van cliënt en de informatie in de database. 4.3 Het cliënt/server model De server bestaat uit een database plus de software om de database te benaderen. Alleen de informatie die een cliënt opvraagt, opslaat of bewerkt, zal zich over het netwerk verplaatsen. De rest van het server-programma, samen met de database die de informatie bevat, blijft in de computer van de server. In afbeelding ziet u een hardwaremodel met een voorbeeld van twee cliënten die met een enkele server zijn verbonden. Netwerk kabel Netwerk kabel Cliënt Cliënt Afbeelding Het cliënt/server model Server 10

11 4.4 Het logische model van een record De cliënt vraagt de server om het identificatienummer te controleren en te verifiëren of het uniek is. Als alles in orde is ( dat wil zeggen, als het ID-nummer acceptabel en uniek is ), kan de cliënt een nieuwe tekening aan de database toevoegen. Daarbij kan de cliënt alle records bekijken die de database van de server bevat. Verschillende gebruikers kunnen de server gebruiken om tegelijkertijd de informatie op de server via een netwerk te benaderen. In afbeelding wordt de compacte (onvolledige) versie getoond van het logische model van de informatie die in de database opgeslagen is. DrawingID DrawingNO TitelID Project Subject ROER I, 2 ASDRAGERS I, 2 ASKOP Position Headbox Boegbuizen I Nozles 1282, S ANKERREK + ANKERLIJN n n n Ingekomen tekening POD-I Afbeelding Inzicht in de automatisering Automatisering is een type besturingssysteem waarmee een ActiveX EXE programma kunt benaderen, vanaf een lokale computer of vanaf een computer op afstand. De server blijft op de andere computer en voert de taken uit die de cliënt opdraagt, waardoor de computer van de cliënt vrij blijft voor andere taken. De server stuurt de gevraagde informatie terug naar de cliënt, waardoor minder transmissie van gegevens in beide richtingen nodig is. De toepassingstijd van de cliënt wordt verlengd door het netwerkverkeer, dit leidt tot de mogelijkheid om met meerdere cliënten tegelijkertijd de server te benaderen. In feite zend computer een verzoek aan een andere computer waarop een ActiveX EXE voor het tekeningenbeheersysteem draait. Terwijl de andere computer mijn verzoek verwerkt, ben ik vrij om andere bewerkingen uit te voeren. Voor de beste resultaten zou de ActiveX EXE op de snelste computer van de netwerk moeten draaien, omdat de server uiteindelijk wel tientallen of zelfs honderden verzoeken kort na elkaar moet kunnen verwerken. In afbeelding ziet u een out-of-process toepassing zoals die bij het MARIN wordt toegepast. 11

12 Proces A Proces B Geheugen blok Informatie verwerking Programma Code Antwoord Verzoek Verzoek An w t oord Informatie verwerking Programma Code Geheugen blok Geheugen blok Out-of-process server Proces C Antwoord Antwoord Proces D Verzoek Geheugen blok Informatie verwerking Programma Code Verzoek Informatie verwerking Programma Code Geheugen blok Afbeelding Een out-of-process object draait in zijn eigen adresruimte, in zijn eigen proces, zijn eigen virtueel geheugen. Omdat de ActiveX EXE in zijn eigen proces draait, kan er een kopie van een ActiveX EXE programma op de cliënt computer aanwezig zijn of op een andere computer (server/host) en het proces dat toegang tot de EXE vereist, kan de server lokaliseren en het uitvoeren, onafhankelijk van zijn locatie. Een van de belangrijkste voordelen van een ActiveX EXE programma is dat het over een heel netwerk kunt benaderen en het programma hoeft niet in cliënt computer te worden ingelezen. Het blijft op de host computer 5 Ontwerp van de database van het tekeningenbeheersysteem Na het vastleggen van de benodigde informatie door de werkgroep ben ik gestart met het opzetten van een goede database structuur in het Microsoft Access programma. Er werd snel duidelijk dat ik een relationele database met meerdere tabellen moest ontwerpen. In meerdere tabellen zal ik de informatie opslaan die is gerelateerd aan één enkel object in een bepaald record. In feite houdt het juist ontwerpen van een database in dat ik uitsluitend informatie opsla die is gerelateerd aan een enkel object in een bepaald record. Om de informatie uit de tabellen op een voor de gebruiker begrijpelijke manier te combineren gebruik ik query s uit de Structured Query Language (SQL). 12

13 5.1 Toepassen van Microsoft Access voor het maken van de database Een database bestaat uit één of meer tabellen en elke tabel is opgebouwd uit rijen en kolommen. In een tabel is elke rij een record en elke kolom een veld. Een record kan één of meer velden bevatten. Elk veld kan een waarde bevatten. Deze waarde kan een getal, tekst, symbool of een ander gedefinieerd type zijn. Aan de database heb ik de naam DrawingOffice.mdb gegeven. Deze bevat een negental relationele tabellen. In afbeelding kunt u de relaties tussen de tabellen vinden. Afbeelding Samengestelde database DrawingOffice.mdb De tabel TblProject In de tabel TblProject worden alle projecten en informatie over projecten bewaard, zoals projectbeschrijving in het veld Description, Exchange informatie voor het betreffend project in het veld Outlook. De velden ClientID en TypeShipID zijn bedoeld voor een latere uitbreiding met informatie over opdrachtgevers en soorten modellen. Veld Project is een index veld waar geen dubbele waarden zijn toegestaan. Met andere woorden de gebruiker mag maar één keer een zelfde project toevoegen aan de tabel. De cliënt/server-structuur zorgt voor een juiste foutafhandeling van de invoer van de gebruiker. Het veld Project is gerelateerd aan de tabel TblDrawing veld Project en TblModel veld Project. 13

14 5.1.2 De tabel TblModel In de tabel TblModel wordt alle informatie over modellen bewaard, zoals de schaal van het model, het projectnummer en de beschrijving De tabel TblDrawing De tabel TblDrawing bevat informatie over de tekening, zoals omschrijving van de tekening, de naam van de CAD engineer, bestandsnaam, tekenschaal e.d. Velden TitelID, ModelID en TypeID zijn relationeel verbonden met andere tabellen De tabel TblTitel De titel van de tekening mag gekozen worden uit de tabel TblTitel waar alle titels vooraf gedefinieerd zijn door een aangewezen CAD engineer / beheerder. Titels zijn relationeel verbonden met de tabel TblType De tabel TblType Iedere titel is gekoppeld aan het type (Autocad, Model, Ingekomen tekening, Rapport tekening of Voorsteltekening) van de tekening De tabellen TblDrawingApp, TblApp, TblNummer, TblLeter De tabellen TblDrawingApp, TblApp, TblNummer en TblLeter zijn bedoeld voor uitbreiding in de toekomst. 5.2 Inzicht in verbindingen en SQL query s De kracht van een relationele database is gelegen in het vermogen om database informatie uit verschillende tabellen te combineren, zodat een enkele recordset ontstaat. Een recordset uit verschillende tabellen kan gecombineerd worden met een Join-clausule, binnen de SQL-statement Select. Als een Join statement wordt toepast om records uit verschillende tabellen te combineren, gebruikt dit statement de waarden uit de velden die in de twee tabellen zijn opgegeven. Het statement combineert de tabellen, zodat de recordset ontstaat. Het volgende statement combineert bijvoorbeeld een tabel: SELECT Model, Project FROM tblproject INNER JOIN tblmodel ON tblproject.project = tblmodel.project De recordset die zo ontstaat, geeft alleen de records uit beide tabellen weer die een gelijke waarde hebben in het veld Project. Deze records kunt u sorteren en selecteren op grond van gemeenschappelijke waarden in de oorspronkelijke tabellen. 14

15 6 De werking van het programma 6.1 De installatie Het programma wordt gedistribueerd met een installatieprogramma op de CD. Start het installatieprogramma door setup.exe aan te klikken in de folder Package. Volg nu de installatie procedure. Afbeelding Na een succesvolle installatie wordt er een icoon (Teken boek) aangemaakt in Start\Programs\Drawing Office waarmee u het programma kunt opstarten. Voor een goede werking tijdens de demonstratie van het programma moeten de bestanden DrawingOffice.mdb en DOSettings.mdb aanwezig zijn in de folder c:\cursustomas\. Bij het MARIN is dit geregeld met een cliënt/server structuur (zoals beschreven in paragraaf 4.2 t/m 4.5) waardoor alles geregeld wordt via het MARIN netwerk. 6.2 Het programma In het MARIN tekeningenbeheersysteem programma kan iedere CAD engineer alle (niet alleen Autocad) tekening inschrijven. Project managers en project engineer s kunnen de tekeningen bekijken en zoeken naar informatie welke in het tekeningenbeheersysteem worden bewaard De ActiveX Data Object (ADO) Als een toegang object voor de cliënt tot de server ActiveX EXE heb ik voor ADO (Microsoft ActiveX Data Object) gekozen. ADO maakt het mogelijk om vanuit Cliënt applicatie data te lezen of te wijzigen in een database server of OLE DB provider. ADO is makkelijk te gebruiken en te onderhouden. De sterke kanten van dit object zijn hight speed en low memory overhead. ADO biedt de mogelijkheid om cliënt/server of WEB-based applicaties te bouwen. Details zijn te zien in bijlage 10.1 in de paraaf toegang tot de database server. 15

16 6.2.2 Opstart procedure van het programma Tijdens het opstarten van het tekeningenbeheersysteem wordt eerst gekeken naar NT inlognaam van de gebruiker met API functie advapi32.dll. Voor details zie Bijlage De inlognaam wordt gebruikt voor de indeling en menustructuur van de hele applicatie, niet iedere gebruiker heeft de zelfde rechten. Het MARIN tekeningenbeheersysteem houdt bij wie wat mag doen. Als men voor de eerste keer inlogt kan men alleen tekeningen bekijken en printen. Daarna wordt de laatste status van de applicatie opgezocht in het register (met het commando GetSetting) zoals de grootte van het scherm, laatste actieve project en laatste scope voor applicatie Inschrijven van informaties Als de gebruiker voldoende rechten heeft is het mogelijk om een nieuwe tekening in te schrijven. Eerst moet de gebruiker het type van de tekening kiezen. Hierbij kan gekozen worden m.b.v. de OptionButton uit: Autocadtekening, modeltekening, rapporttekening, rapid, voorstel tekening of een ingekomen tekening. Deze lijst kan gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe types m.b.v. de database (zie bijlage 10.3). Hiermee is de uitbreidingmogelijkheid gegarandeerd Weergeven van informaties Alle informatie is toegankelijk via het MARIN tekeningenbeheersysteem. Er bestaat een mogelijkheid om van een autocad tekening een preview te maken. Deze preview functionaliteit kan zonder Autocad, OCX of DLL werken. De functie leest het binair DWG bestand in en zoekt naar de byte 14. In de byte 14 staat een verwijzing naar een absolute byte in het bestand, hier is bitmap of wmf informatie opgeslagen. De werking van deze functie wordt uitgelegd in bijlage Een andere mogelijkheid is een autocad tekening te openen met het VoloView (downloaden gratis), een programma van Autodesk welke wel geïnstalleerd moet zijn op de computer. 16

17 7 Programma interface 7.1 Hoofd scherm van het programma Hier kan de gebruiker alle informatie over het project terugvinden. Afbeelding Interface van het Marin tekeningenbeheersysteem 7.2 Menustructuur van het programma De menustructuur van het programma is sterk afhankelijk van het toegangsniveau van de aangemelde gebruiker. De gebruikers zijn ingedeeld in drie hoofdgroepen: Gebruiker met alleen lees rechten dat zijn project manager en project engineer. Zij mogen: o Projecten zoeken en printen. o Autocad tekeningen bekijken met VoloView (ingebouwd als ActiveX). o Oproepen van preview, als het om een Autocad tekening gaat. 17

18 Gebruikers met lees en schrijf rechten dat zijn alle CAD engineer s. Zij mogen: o Nieuwe projecten aanmaken. o Nieuw model in een project toevoegen. o Tekeningen inschrijven in een project. o Tekeningen wijzigen in een project. Beheerder staflid CAD engineer s. Zij mogen: o Standaard titel naam en/of tekening type toevoegen. o Informatie van het project of het model wijzigen. o Tekening verwijderen uit het project. In afbeeldingen t/m is de menustructuur te zien voor de groep beheerders, dus met alle beschikbare menu s. Afbeelding Afbeelding Afbeelding In het menu Drawing book zijn de meest gebruikte functies ondergebracht, zoals het inschrijven van een nieuwe tekening of het aanmaken van een nieuw project. In het menu Tools zijn handige functies te zien, zoals het direct openen van een tekening in Autocad. Of het openen in Volo View welke is ingebouwd in het programma (zie afbeelding 7.2.6). Reset register zet het programma weer in de oorspronkelijke status zoals die gedefinieerd is in Visual Basic.Dit in verband met het bewaren van de status van het scherm of het laatste projectnummer in het register van de computer. Afbeelding Afbeelding

19 Het menu Extra is uitsluitend bedoeld voor de beheerders van het tekeningenbeheersysteem (op dit moment zijn er twee aangewezen). Hierover wordt later nog uitgebreid geschreven. In het eerste gedeelte van het menu Window kan de gebruiker instellen wat voor informatie over de tekening zichtbaar moet zijn, zoals de naam van de CAD engineer of de datum van de tekening. Afbeelding Volo View control in het tekeningenbeheersysteem In het tweede gedeelte van het menu Window kan men een preview (zie afbeelding 7.2.7) van een Autocad tekening bekijken. Er is ook een refresh functie aanwezig, omdat de gebruiker in een netwerkomgeving werkt. Afbeelding Preview van de tekening

20 7.3 Toevoegen van een nieuw project Affbeelding Invoeren van een nieuw project nummer Door op Add new project in het menu Drawing book te klikken, kan de gebruiker (CAD engineer) een nieuw projectnummer inschrijven. Bijzonderheden van het project kan de CAD engineer in het veld Project description vermelden. Het veld Outlook description wordt automatisch gevuld met informatie over dit project welke in Exchange wordt bewaard. Deze functie is tijdens de demonstratie niet beschikbaar vanwege het ontbreken van een koppeling met de Exchange server bij het MARIN. 7.4 Toevoegen van een nieuw model in een project Door op Add new model for current project in het menu Drawing book te klikken, kan de gebruiker een nieuw model inschrijven welke in het actieve project beschikbaar moet zijn. Minimalle invoer is het modelnummer en de schaal; een omschrijving is niet verplicht, dit is bedoeld om bijzondere situaties goed te kunnen omschrijven. Afbeelding Inschrijven van een nieuw model 20

21 7.5 Toevoegen van een nieuw tekening Eén van de belangrijkste schermen van het programma is het toevoegen van een nieuwe tekening. Deze kan geactiveerd worden door Add new drawing in het menu Drawing book. Bij het opstarten van het scherm wordt gekeken wat het laatste tekeningnummer in het actieve project is geweest en deze wordt opgehoogd met één. Dit wordt door een cliënt/server structuur geregeld, zoals uitgelegd in hoofdstuk 4. De CAD engineer moet eerst selecteren om wat voor type tekening het gaat. Daar worden alle beschikbare opties bepaald voor de combobox Titel. Eén van deze opties moet de gebruiker kiezen. Koppelen van deze relatie is beschreven in paragraaf De gebruiker kan een omschrijving van de tekening plaatsen in het veld Subject. Het modelnummer kan geselecteerd worden vanuit de combobox Model Nr.. De tekenschaal is standaard ingesteld 1:1, de naam van de CAD engineer wordt overgenomen van de windows login naam. Afbeelding Inschrijven van een nieuwe tekening Afbeelding De standaard waarde voor de datum is dag-maand-jaar ( uit windows NT ). De gebruiker moet nog een bestand selecteren (wanneer het om Autocad tekening gaat ) met een scherm zoals u ziet in afbeelding In afbeelding ziet u al een ingeschreven Autocad opstellingstekening. 21

22 7.6 Wijzigen van een ingeschreven tekeningen Afbeelding Wijzigen van de tekening Een tekening kan foutief ingevoerd zijn door de CAD engineer. Met Edit current drawing in het menu Drawing book kan men dit scherm oproepen en gegevens wijzigen. 7.7 Printen van een project Door op Print current project in het menu Drawing book te klikken, kan iedere gebruiker een afdruk maken van het actieve project zoals te zien is in afbeelding Afbeelding Door op het icoon te klikken met een printer kan de gebruiker een printer kiezen en/of printerinstellingen wijzigen naar eigen behoefte. Naast de mogelijkheid om te printen, kan men in dit scherm ook voor het icoon Export kiezen. Dit biedt de mogelijkheid om een html of een tekst bestand te maken. 22

23 7.8 Wijzigen van een project Door een CAD engineer met beheerrechten kunnen wijzigingen aangebracht worden in het actieve projectnummer, zoals een omschrijving van het project of ophalen van Exchange informatie over het actieve project. (Zie afbeelding 7.8.1) Afbeelding Wijzigen van een model Wijzigen van een model nummer is alleen toegestaan door CAD engineer met beheerrechten. Hier kunnen het modelnummer, de schaal en de omschrijving gewijzigd worden. Aanpassingen in dit scherm kunnen wijzigingen in de al ingeschreven tekeningen opleveren. Daarom is gekozen om deze functionaliteit alleen beschikbaar te stellen aan de staflid CAD engineer/beheerder Toegangsniveau instellen Afbeelding In dit scherm kan de beheerder na het inloggen (zie afbeelding ) gebruikers toevoegen met permissie niveau (zie afbeelding ). Afbeelding Afbeelding

24 7.11 Titel van de tekening koppelen aan type van de tekening In het menu Extra, onder menu Aanpassen mag de gebruiker met voldoende rechten titels koppelen aan type van de tekening. Dit bepaalt de inhoud van de combobox Titel (zie afbeelding 7.5.1). Afbeelding In de afbeelding ziet u alle titels voor Autocad tekeningen. Zo kan men andere titels definiëren voor de model tekening dan voor de ingekomen tekening. Deze relatie wordt bepaald door de rij TypeID. Op deze manier wordt er gezorgd voor uniforme benamingen van de titels. Afbeelding

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Omslag stagerapport & -werkplan

Omslag stagerapport & -werkplan Omslag stagerapport & -werkplan Haagse Hogeschool Rotterdamseweg 137-2628 AL - Delft - Telefoon 015 2606200 - Fax 015 2606201 Stagewerkplan Opleiding Technische Informatica Tussenrapport Afstudeervariant*

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -I- Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -II- VOORWOORD In eerste instantie wil ik Johannes Cottyn en Henk Dhaenens bedanken voor het promoten van dit eindwerk. Mijn oprechte dank gaat eveneens

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

AutoCAD System Manager

AutoCAD System Manager Afstudeeropdracht in het kader van de studie AutoCAD System Manager ROXTEC Kabeldoorvoeringen AutoDesk System Manager 18 januari 2003 AutoDesk System Manager 18 januari 2003 ROXTEC KABELDOORVOERPROGRAMMA

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Handleiding E# Sourcecode Generator. Development System

Handleiding E# Sourcecode Generator. Development System Handleiding E# Sourcecode Generator Development System Elenco B.V. Versie 0.0.3 Datum: 14 december 2006 1 INLEIDING... 4 1.1 HET E# CONCEPT... 4 1.2 AUTOMATISCHE AANPASSINGEN EN FUNCTIES... 5 1.3 GEBRUIK

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie