1 Inleiding: Tekenkamer bij het MARIN Mijn taken bij het MARIN Gekozen opdracht Beschrijving van de situatie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie..."

Transcriptie

1 Afstudeeropdracht AutoCAD system manager (VBA) HBO traject Naam: Begeleider: T. Kraus Ir. R. Boeklagen

2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding: Tekenkamer bij het MARIN Mijn taken bij het MARIN Gekozen opdracht Beschrijving van de situatie Tekensystemen Doel van de toepassing Keuze en structuur van de database Database systeem Relatie cliënt/server in de database Het cliënt/server model Het logische model van een record Inzicht in de automatisering Ontwerp van de database van het tekeningenbeheersysteem Toepassen van Microsoft Access voor het maken van de database De tabel TblProject De tabel TblModel De tabel TblDrawing De tabel TblTitel De tabel TblType De tabellen TblDrawingApp, TblApp, TblNummer, TblLeter Inzicht in verbindingen en SQL query s De werking van het programma De installatie Het programma De ActiveX Data Object (ADO) Opstart procedure van het programma Inschrijven van informaties Weergeven van informaties Programma interface Hoofd scherm van het programma Menustructuur van het programma Toevoegen van een nieuw project Toevoegen van een nieuw model in een project Toevoegen van een nieuw tekening

3 7.6 Wijzigen van een ingeschreven tekeningen Printen van een project Wijzigen van een project Wijzigen van een model Toegangsniveau instellen Titel van de tekening koppelen aan type van de tekening Conclusie Nawoord Reactie van de CAD engineer s Bijlage Toegang tot de server database Opstart procedure codes Uitbreiding van optionbuttons met nieuwe types van de tekeningen Functie PaintPreview

4 1 Inleiding: Ik ben werkzaam als CAD Engineer bij het MARIN (MAritieme Research Institute Netherlands). MARIN is een research instituut ten behoeve van de maritieme sector wereldwijd en beschikt over tien test- en trainingsfaciliteiten, waar onderzoek wordt gedaan naar gedrag van schepen en offshore constructies op modelschaal en met behulp van computer simulatie. Er wordt gekeken naar de prestatie van het schip in vlakwater (zonder golven, stroom en wind ), in zeegang (met golven, stroom en wind ) en het manoeuvreergedrag. Aan het begin van hele proces adviseert het MARIN (waar nodig) bij het verbeteren van het hydrodynamisch ontwerp door middel van Computated Fluid Dynamics (CFD) berekeningen. Dit is voor de eigenaar interessant, omdat hiermee het motorvermogen van het schip kan worden geminimaliseerd bij dezelfde snelheid en er dus minder brandstof wordt verbruikt. Eén van de testfaciliteiten is de vlakwatertank, waar meestal weerstand- en voortstuwingsproeven plaatsvinden. Bij een weerstandsproef wordt het model met verschillende snelheden door het water getrokken; bij een voortstuwingsproef stuwt het model zichzelf voort met zijn eigen schroef en wordt het dus niet gesleept. Op basis van deze twee proeven wordt de snelheid-vermogens relatie voor het schip op ware grootte berekend. Naast onderzoek in vlakwater wordt gekeken naar de prestaties van een schip op zee. De eigenaar van een schip laat deze bij het MARIN beproeven omdat hij wil weten wanneer het varen in golven niet meer acceptabel zijn. En bij offshore constructie tot welke golfhoogte en windkracht bepaalde operaties nog uitgevoerd kunnen worden. Nadat via modeltesten diverse metingen zijn gedaan, moeten de resultaten omgezet worden in concrete gegevens waarmee men verder aan de slag kan. Gemeten modelbewegingen en de diversen meetwaarden worden via verschillende computerprogramma s verder verwerkt en omgezet in scheepswaarden. Statistische waarden, diagrammen, histogrammen, foto s, figuren en beschrijvende tekst vormen uiteindelijk het rapport voor de klant. Met deze analyse en rapportage wordt een project afgerond. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN De tekenkamer is bij het hele proces nauw betrokken. Het hydrodynamisch ontwerp, met andere woorden de vorm van het schip, wordt door de CAD engineer digitaal vastgelegd. De basis tekening Lijnenplan wordt door de werf aangeleverd. Op een lijnenplan staan de 3 doorsneden van het schip in x,y,z : X richting dwarsdoorsnede (spantenraam) Y richting langsdoorsnede verticaal (verticalen) Z richting langsdoorsnede horizontaal (waterlijnen) Dit lijnenplan wordt als drie dimensionale vorm in de computer ingelezen en wordt m.b.v. het computer programma RAPID welke door het MARIN ontwikkeld is geoptimaliseerd. Hierna wordt er een freesfile gegenereerd die gebruikt wordt om het model m.b.v. 5 assige freesmachine te frezen. 4

5 Na het traject van hydrodynamische optimalisatie wordt door een Autocad CAD engineer begonnen met het tekenen van de aanhangsels, zoals roer en schroefassen met asdragers, vinnen etc. De scheepsvorm uit het GMS programma wordt hierbij gebruikt als basis. Dit programma kan een DXF of IGES formaat bestand genereren voor gebruik binnen Autocad. GMS (Geometrische Modellering van Schepen) is een door het MARIN ontwikkeld interactief systeem om de geometrie van een schip vast te leggen in een mathematische vorm. GMS (Afbeelding 1.1.1) is gebaseerd op de B-splines beschrijving van lijnen en oppervlakken en is toegepast naar de eigen behoefte op het gebied van geometrische modellering. Afbeelding

6 1.2 Mijn taken bij het MARIN Eén van de belangrijkste taken voor mij op de tekenkamer is het tekenen van drie dimensionale modellen van: o Schroeven de voortstuwer van een schip. Een schroef bestaat uit een naaf en drie tot zeven schroefbladen; deze schroefbladen bestaan uit complexe dubbel gekromde oppervlakken. Zie afbeelding o Pods een soort buitenboord motor ( elektromotor ). o Roeren - om het schip op koers te houden. Zie afbeelding o Asdragers ondersteuning van de schroefas o Vinnen zorgen voor stabiliteit van het schip Afbeelding Afbeelding Gezien de vorm van deze onderdelen worden ze vaak met de Autosurf module in Mechanical Desktop getekend. Maken van CNC files van drie dimensionale onderdelen voor de productie afdeling met het programma HyperMill van OpenMind (zie afbeelding ). Tekenen van deze onderdelen in twee dimensionale samenstelling tekeningen t.b.v. de tanktest opstelling. Tekenen van testopstellingen t.b.v rapportage aan de klant. Twee dimensionale tekeningen maken voor de instrumentmakerij (handbewerking). 6

7 Verbeteren en automatiseren van Autocad tekenen m.b.v. VBA (Visual Basic for Applications) en VB (Visual Basic). Afbeelding Afbeelding Gekozen opdracht Het MARIN wil steeds beter en sneller zijn opdrachten uitvoeren, de tijd de tussen laatste proef in de tank en het opleveren van een eindrapport aan de klant moet terug gebracht worden van gemiddeld half jaar naar 6 weken. Dit betekent voor het MARIN grote veranderingen in de hele bedrijfsstructuur. Bewaren en beheren van informatie speelt een belangrijke rol. Er is besloten het systeem van rapportage te automatiseren en dit kan alleen met digitale informatie over de tekening en niet met een hand geschreven tekeningenboek. Maar ook omdat het gebruik van een netwerk er bij het MARIN steeds belangrijker begint te worden en men steeds meer behoefte heeft om op afstand informatie over tekeningen te kunnen opvragen, heb ik als opdracht gekozen het maken van een tekeningenbeheersysteem tekeningen kennis bank. Afbeelding Twee dimensionale tekening van een schroef 7

8 2 Beschrijving van de situatie Bij het MARIN werken we met projectnummers. Binnen een projectnummer kan meer dan één model gemaakt worden. Deze modellen kunnen gebruikt worden bij meerdere projecten. Voor ieder model worden meerdere proefopstellingen getekend. Bijvoorbeeld met verschillende vormen van het roer, andere helling van de schroefas of een andere lengte/breedte positie van de pod. Er kunnen ook wijzigingen van het model voorkomen. Alle wijzigingen, proefopstellingen, ingekomen tekeningen (scheepsvorm of aanhangsels) en rapportfiguren van de proefopstellingen worden bijgeschreven in het bestaande fysieke tekeningenboek. Dit tekeningenbeheersysteem is gesorteerd op projectnummers. Iedere regel van het bestaande fysieke tekeningenboek bevat : Nummer van de tekening Nummer van het model Naam van de ingekomen tekening Beschrijving - bijvoorbeeld proefopstelling of wijziging omschrijving Bestandsnaam als het om een Autocad tekening gaat 2.1 Tekensystemen Bij de tekenkamers van het MARIN worden verschillende soorten tekeningen gemaakt t.b.v. model- en aanhangsel productie. Systemen waar tekeningen mee worden gemaakt: Autocad software (Acad 2002 en Mcad 6) o 2D tekenen van b.v. asdragers, roeren, kimkielen, vinnen, boeg en hekbuizen o 3D tekenen van scheepsschroeven o 3D tekenen van roeren, vinnen t.b.v. CNC productie o 2D tekeningen van proefopstellingen t.b.v. eindrapportage GMS UNIX systeem o 3D Modelleren van scheepsromp met behulp van NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines curves en surfaces) Aangezien bij het MARIN niet alleen met Autocad tekeningen worden gemaakt, maar ook met andere systemen, is het nodig dat de tekeningen niet alleen via Autocad ingeschreven worden maar met een stand alone applicatie. Deze applicatie MARIN Tekeningenbeheersysteem heb ik gemaakt in de loop van 2001 in opdracht van het MARIN management. 8

9 3 Doel van de toepassing Koppeling met het MARIN MeetVerwerkings- en Rapportage (MVR) systeem, een semi-automatische methode voor het samenstellen en doorrekenen van numerieke ontwerp- en analyse modellen ten behoeve van het genereren van rapportdocument. Versnellen van het rapportage proces Bekijken van de Autocad tekeningen op een computer waar geen Autocad geïnstalleerd is m.b.v. Volo View programma van Autodesk. Numeriek bewaren van tekeninginformatie. Tot een jaar geleden gebeurde dit alleen in met de hand geschreven tekeningenboeken ingedeeld op opdrachtnummer. Met behulp van dit programma zal het zoeken naar een tekening met specifieke gegevens mogelijk zijn. Belangrijk is dat een grote groep mensen binnen de organisatie toegang krijgt tot de opgeslagen kennis/tekeningen. 4 Keuze en structuur van de database Om een systeem en een structuur vast te leggen, heb ik in het begin een kleine werkgroep van 3 mensen samengesteld die uitgezocht heeft welke informatie bewaard zou moeten worden in de database en dat dit op een uniforme manier gebeurt. Dit om te zorgen dat we later zo min mogelijk aanpassingen aan het programma behoeven uit te voeren. 4.1 Database systeem De eerste belangrijke stap was het vastleggen van een database systeem. We hebben een aantal database systemen naast elkaar gelegd zoals FoxPro, SQL Server, XML, ORACLE, ACCESS en met de software afdeling uitgebreid gesproken over de werking van deze losstaande componenten. FoxPro lijkt hiervoor het beste database systeem te zijn, maar aanpassingen in de bestaande MARIN netwerk/software zijn op dit moment niet haalbaar. XML zou een goede optie zijn, zeker i.v.m. MARIN S intranet, maar de toegangssnelheid ligt te laag. Met ORACLE hebben we onvoldoende ervaring. Dus ging het om SQL Server of Access. Aangezien vanuit Access eenvoudig kan worden overgestapt naar een SQL Server heb we voor Access gekozen. Er is vastgelegd wat voor informatie het MARIN wil bewaren, wat voor zoek opdrachten er beschikbaar moeten zijn. Er is besloten om een cliënt/serverstructuur toe te passen i.v.m. mogelijke beschadiging van het database bestand door de cliënt computer. De cliënt/server-structuur wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf 4.2 t/m 4.5 9

10 4.2 Relatie cliënt/server in de database De database waarin de informatie is opgeslagen die kan worden opgevraagd en bewerkt, plus de software die de database onderhoudt, vormen de server. Deze databasestructuur die een krachtige lokale component met een component op afstand combineert, noemen we een cliënt/server-structuur. Verzoek data Terugkeer van Informatie Toegang tot data opslag Terugkeer van data Cliënt Disk Server Afbeelding De relatie tussen programma s van cliënt en de informatie in de database. 4.3 Het cliënt/server model De server bestaat uit een database plus de software om de database te benaderen. Alleen de informatie die een cliënt opvraagt, opslaat of bewerkt, zal zich over het netwerk verplaatsen. De rest van het server-programma, samen met de database die de informatie bevat, blijft in de computer van de server. In afbeelding ziet u een hardwaremodel met een voorbeeld van twee cliënten die met een enkele server zijn verbonden. Netwerk kabel Netwerk kabel Cliënt Cliënt Afbeelding Het cliënt/server model Server 10

11 4.4 Het logische model van een record De cliënt vraagt de server om het identificatienummer te controleren en te verifiëren of het uniek is. Als alles in orde is ( dat wil zeggen, als het ID-nummer acceptabel en uniek is ), kan de cliënt een nieuwe tekening aan de database toevoegen. Daarbij kan de cliënt alle records bekijken die de database van de server bevat. Verschillende gebruikers kunnen de server gebruiken om tegelijkertijd de informatie op de server via een netwerk te benaderen. In afbeelding wordt de compacte (onvolledige) versie getoond van het logische model van de informatie die in de database opgeslagen is. DrawingID DrawingNO TitelID Project Subject ROER I, 2 ASDRAGERS I, 2 ASKOP Position Headbox Boegbuizen I Nozles 1282, S ANKERREK + ANKERLIJN n n n Ingekomen tekening POD-I Afbeelding Inzicht in de automatisering Automatisering is een type besturingssysteem waarmee een ActiveX EXE programma kunt benaderen, vanaf een lokale computer of vanaf een computer op afstand. De server blijft op de andere computer en voert de taken uit die de cliënt opdraagt, waardoor de computer van de cliënt vrij blijft voor andere taken. De server stuurt de gevraagde informatie terug naar de cliënt, waardoor minder transmissie van gegevens in beide richtingen nodig is. De toepassingstijd van de cliënt wordt verlengd door het netwerkverkeer, dit leidt tot de mogelijkheid om met meerdere cliënten tegelijkertijd de server te benaderen. In feite zend computer een verzoek aan een andere computer waarop een ActiveX EXE voor het tekeningenbeheersysteem draait. Terwijl de andere computer mijn verzoek verwerkt, ben ik vrij om andere bewerkingen uit te voeren. Voor de beste resultaten zou de ActiveX EXE op de snelste computer van de netwerk moeten draaien, omdat de server uiteindelijk wel tientallen of zelfs honderden verzoeken kort na elkaar moet kunnen verwerken. In afbeelding ziet u een out-of-process toepassing zoals die bij het MARIN wordt toegepast. 11

12 Proces A Proces B Geheugen blok Informatie verwerking Programma Code Antwoord Verzoek Verzoek An w t oord Informatie verwerking Programma Code Geheugen blok Geheugen blok Out-of-process server Proces C Antwoord Antwoord Proces D Verzoek Geheugen blok Informatie verwerking Programma Code Verzoek Informatie verwerking Programma Code Geheugen blok Afbeelding Een out-of-process object draait in zijn eigen adresruimte, in zijn eigen proces, zijn eigen virtueel geheugen. Omdat de ActiveX EXE in zijn eigen proces draait, kan er een kopie van een ActiveX EXE programma op de cliënt computer aanwezig zijn of op een andere computer (server/host) en het proces dat toegang tot de EXE vereist, kan de server lokaliseren en het uitvoeren, onafhankelijk van zijn locatie. Een van de belangrijkste voordelen van een ActiveX EXE programma is dat het over een heel netwerk kunt benaderen en het programma hoeft niet in cliënt computer te worden ingelezen. Het blijft op de host computer 5 Ontwerp van de database van het tekeningenbeheersysteem Na het vastleggen van de benodigde informatie door de werkgroep ben ik gestart met het opzetten van een goede database structuur in het Microsoft Access programma. Er werd snel duidelijk dat ik een relationele database met meerdere tabellen moest ontwerpen. In meerdere tabellen zal ik de informatie opslaan die is gerelateerd aan één enkel object in een bepaald record. In feite houdt het juist ontwerpen van een database in dat ik uitsluitend informatie opsla die is gerelateerd aan een enkel object in een bepaald record. Om de informatie uit de tabellen op een voor de gebruiker begrijpelijke manier te combineren gebruik ik query s uit de Structured Query Language (SQL). 12

13 5.1 Toepassen van Microsoft Access voor het maken van de database Een database bestaat uit één of meer tabellen en elke tabel is opgebouwd uit rijen en kolommen. In een tabel is elke rij een record en elke kolom een veld. Een record kan één of meer velden bevatten. Elk veld kan een waarde bevatten. Deze waarde kan een getal, tekst, symbool of een ander gedefinieerd type zijn. Aan de database heb ik de naam DrawingOffice.mdb gegeven. Deze bevat een negental relationele tabellen. In afbeelding kunt u de relaties tussen de tabellen vinden. Afbeelding Samengestelde database DrawingOffice.mdb De tabel TblProject In de tabel TblProject worden alle projecten en informatie over projecten bewaard, zoals projectbeschrijving in het veld Description, Exchange informatie voor het betreffend project in het veld Outlook. De velden ClientID en TypeShipID zijn bedoeld voor een latere uitbreiding met informatie over opdrachtgevers en soorten modellen. Veld Project is een index veld waar geen dubbele waarden zijn toegestaan. Met andere woorden de gebruiker mag maar één keer een zelfde project toevoegen aan de tabel. De cliënt/server-structuur zorgt voor een juiste foutafhandeling van de invoer van de gebruiker. Het veld Project is gerelateerd aan de tabel TblDrawing veld Project en TblModel veld Project. 13

14 5.1.2 De tabel TblModel In de tabel TblModel wordt alle informatie over modellen bewaard, zoals de schaal van het model, het projectnummer en de beschrijving De tabel TblDrawing De tabel TblDrawing bevat informatie over de tekening, zoals omschrijving van de tekening, de naam van de CAD engineer, bestandsnaam, tekenschaal e.d. Velden TitelID, ModelID en TypeID zijn relationeel verbonden met andere tabellen De tabel TblTitel De titel van de tekening mag gekozen worden uit de tabel TblTitel waar alle titels vooraf gedefinieerd zijn door een aangewezen CAD engineer / beheerder. Titels zijn relationeel verbonden met de tabel TblType De tabel TblType Iedere titel is gekoppeld aan het type (Autocad, Model, Ingekomen tekening, Rapport tekening of Voorsteltekening) van de tekening De tabellen TblDrawingApp, TblApp, TblNummer, TblLeter De tabellen TblDrawingApp, TblApp, TblNummer en TblLeter zijn bedoeld voor uitbreiding in de toekomst. 5.2 Inzicht in verbindingen en SQL query s De kracht van een relationele database is gelegen in het vermogen om database informatie uit verschillende tabellen te combineren, zodat een enkele recordset ontstaat. Een recordset uit verschillende tabellen kan gecombineerd worden met een Join-clausule, binnen de SQL-statement Select. Als een Join statement wordt toepast om records uit verschillende tabellen te combineren, gebruikt dit statement de waarden uit de velden die in de twee tabellen zijn opgegeven. Het statement combineert de tabellen, zodat de recordset ontstaat. Het volgende statement combineert bijvoorbeeld een tabel: SELECT Model, Project FROM tblproject INNER JOIN tblmodel ON tblproject.project = tblmodel.project De recordset die zo ontstaat, geeft alleen de records uit beide tabellen weer die een gelijke waarde hebben in het veld Project. Deze records kunt u sorteren en selecteren op grond van gemeenschappelijke waarden in de oorspronkelijke tabellen. 14

15 6 De werking van het programma 6.1 De installatie Het programma wordt gedistribueerd met een installatieprogramma op de CD. Start het installatieprogramma door setup.exe aan te klikken in de folder Package. Volg nu de installatie procedure. Afbeelding Na een succesvolle installatie wordt er een icoon (Teken boek) aangemaakt in Start\Programs\Drawing Office waarmee u het programma kunt opstarten. Voor een goede werking tijdens de demonstratie van het programma moeten de bestanden DrawingOffice.mdb en DOSettings.mdb aanwezig zijn in de folder c:\cursustomas\. Bij het MARIN is dit geregeld met een cliënt/server structuur (zoals beschreven in paragraaf 4.2 t/m 4.5) waardoor alles geregeld wordt via het MARIN netwerk. 6.2 Het programma In het MARIN tekeningenbeheersysteem programma kan iedere CAD engineer alle (niet alleen Autocad) tekening inschrijven. Project managers en project engineer s kunnen de tekeningen bekijken en zoeken naar informatie welke in het tekeningenbeheersysteem worden bewaard De ActiveX Data Object (ADO) Als een toegang object voor de cliënt tot de server ActiveX EXE heb ik voor ADO (Microsoft ActiveX Data Object) gekozen. ADO maakt het mogelijk om vanuit Cliënt applicatie data te lezen of te wijzigen in een database server of OLE DB provider. ADO is makkelijk te gebruiken en te onderhouden. De sterke kanten van dit object zijn hight speed en low memory overhead. ADO biedt de mogelijkheid om cliënt/server of WEB-based applicaties te bouwen. Details zijn te zien in bijlage 10.1 in de paraaf toegang tot de database server. 15

16 6.2.2 Opstart procedure van het programma Tijdens het opstarten van het tekeningenbeheersysteem wordt eerst gekeken naar NT inlognaam van de gebruiker met API functie advapi32.dll. Voor details zie Bijlage De inlognaam wordt gebruikt voor de indeling en menustructuur van de hele applicatie, niet iedere gebruiker heeft de zelfde rechten. Het MARIN tekeningenbeheersysteem houdt bij wie wat mag doen. Als men voor de eerste keer inlogt kan men alleen tekeningen bekijken en printen. Daarna wordt de laatste status van de applicatie opgezocht in het register (met het commando GetSetting) zoals de grootte van het scherm, laatste actieve project en laatste scope voor applicatie Inschrijven van informaties Als de gebruiker voldoende rechten heeft is het mogelijk om een nieuwe tekening in te schrijven. Eerst moet de gebruiker het type van de tekening kiezen. Hierbij kan gekozen worden m.b.v. de OptionButton uit: Autocadtekening, modeltekening, rapporttekening, rapid, voorstel tekening of een ingekomen tekening. Deze lijst kan gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe types m.b.v. de database (zie bijlage 10.3). Hiermee is de uitbreidingmogelijkheid gegarandeerd Weergeven van informaties Alle informatie is toegankelijk via het MARIN tekeningenbeheersysteem. Er bestaat een mogelijkheid om van een autocad tekening een preview te maken. Deze preview functionaliteit kan zonder Autocad, OCX of DLL werken. De functie leest het binair DWG bestand in en zoekt naar de byte 14. In de byte 14 staat een verwijzing naar een absolute byte in het bestand, hier is bitmap of wmf informatie opgeslagen. De werking van deze functie wordt uitgelegd in bijlage Een andere mogelijkheid is een autocad tekening te openen met het VoloView (downloaden gratis), een programma van Autodesk welke wel geïnstalleerd moet zijn op de computer. 16

17 7 Programma interface 7.1 Hoofd scherm van het programma Hier kan de gebruiker alle informatie over het project terugvinden. Afbeelding Interface van het Marin tekeningenbeheersysteem 7.2 Menustructuur van het programma De menustructuur van het programma is sterk afhankelijk van het toegangsniveau van de aangemelde gebruiker. De gebruikers zijn ingedeeld in drie hoofdgroepen: Gebruiker met alleen lees rechten dat zijn project manager en project engineer. Zij mogen: o Projecten zoeken en printen. o Autocad tekeningen bekijken met VoloView (ingebouwd als ActiveX). o Oproepen van preview, als het om een Autocad tekening gaat. 17

18 Gebruikers met lees en schrijf rechten dat zijn alle CAD engineer s. Zij mogen: o Nieuwe projecten aanmaken. o Nieuw model in een project toevoegen. o Tekeningen inschrijven in een project. o Tekeningen wijzigen in een project. Beheerder staflid CAD engineer s. Zij mogen: o Standaard titel naam en/of tekening type toevoegen. o Informatie van het project of het model wijzigen. o Tekening verwijderen uit het project. In afbeeldingen t/m is de menustructuur te zien voor de groep beheerders, dus met alle beschikbare menu s. Afbeelding Afbeelding Afbeelding In het menu Drawing book zijn de meest gebruikte functies ondergebracht, zoals het inschrijven van een nieuwe tekening of het aanmaken van een nieuw project. In het menu Tools zijn handige functies te zien, zoals het direct openen van een tekening in Autocad. Of het openen in Volo View welke is ingebouwd in het programma (zie afbeelding 7.2.6). Reset register zet het programma weer in de oorspronkelijke status zoals die gedefinieerd is in Visual Basic.Dit in verband met het bewaren van de status van het scherm of het laatste projectnummer in het register van de computer. Afbeelding Afbeelding

19 Het menu Extra is uitsluitend bedoeld voor de beheerders van het tekeningenbeheersysteem (op dit moment zijn er twee aangewezen). Hierover wordt later nog uitgebreid geschreven. In het eerste gedeelte van het menu Window kan de gebruiker instellen wat voor informatie over de tekening zichtbaar moet zijn, zoals de naam van de CAD engineer of de datum van de tekening. Afbeelding Volo View control in het tekeningenbeheersysteem In het tweede gedeelte van het menu Window kan men een preview (zie afbeelding 7.2.7) van een Autocad tekening bekijken. Er is ook een refresh functie aanwezig, omdat de gebruiker in een netwerkomgeving werkt. Afbeelding Preview van de tekening

20 7.3 Toevoegen van een nieuw project Affbeelding Invoeren van een nieuw project nummer Door op Add new project in het menu Drawing book te klikken, kan de gebruiker (CAD engineer) een nieuw projectnummer inschrijven. Bijzonderheden van het project kan de CAD engineer in het veld Project description vermelden. Het veld Outlook description wordt automatisch gevuld met informatie over dit project welke in Exchange wordt bewaard. Deze functie is tijdens de demonstratie niet beschikbaar vanwege het ontbreken van een koppeling met de Exchange server bij het MARIN. 7.4 Toevoegen van een nieuw model in een project Door op Add new model for current project in het menu Drawing book te klikken, kan de gebruiker een nieuw model inschrijven welke in het actieve project beschikbaar moet zijn. Minimalle invoer is het modelnummer en de schaal; een omschrijving is niet verplicht, dit is bedoeld om bijzondere situaties goed te kunnen omschrijven. Afbeelding Inschrijven van een nieuw model 20

21 7.5 Toevoegen van een nieuw tekening Eén van de belangrijkste schermen van het programma is het toevoegen van een nieuwe tekening. Deze kan geactiveerd worden door Add new drawing in het menu Drawing book. Bij het opstarten van het scherm wordt gekeken wat het laatste tekeningnummer in het actieve project is geweest en deze wordt opgehoogd met één. Dit wordt door een cliënt/server structuur geregeld, zoals uitgelegd in hoofdstuk 4. De CAD engineer moet eerst selecteren om wat voor type tekening het gaat. Daar worden alle beschikbare opties bepaald voor de combobox Titel. Eén van deze opties moet de gebruiker kiezen. Koppelen van deze relatie is beschreven in paragraaf De gebruiker kan een omschrijving van de tekening plaatsen in het veld Subject. Het modelnummer kan geselecteerd worden vanuit de combobox Model Nr.. De tekenschaal is standaard ingesteld 1:1, de naam van de CAD engineer wordt overgenomen van de windows login naam. Afbeelding Inschrijven van een nieuwe tekening Afbeelding De standaard waarde voor de datum is dag-maand-jaar ( uit windows NT ). De gebruiker moet nog een bestand selecteren (wanneer het om Autocad tekening gaat ) met een scherm zoals u ziet in afbeelding In afbeelding ziet u al een ingeschreven Autocad opstellingstekening. 21

22 7.6 Wijzigen van een ingeschreven tekeningen Afbeelding Wijzigen van de tekening Een tekening kan foutief ingevoerd zijn door de CAD engineer. Met Edit current drawing in het menu Drawing book kan men dit scherm oproepen en gegevens wijzigen. 7.7 Printen van een project Door op Print current project in het menu Drawing book te klikken, kan iedere gebruiker een afdruk maken van het actieve project zoals te zien is in afbeelding Afbeelding Door op het icoon te klikken met een printer kan de gebruiker een printer kiezen en/of printerinstellingen wijzigen naar eigen behoefte. Naast de mogelijkheid om te printen, kan men in dit scherm ook voor het icoon Export kiezen. Dit biedt de mogelijkheid om een html of een tekst bestand te maken. 22

23 7.8 Wijzigen van een project Door een CAD engineer met beheerrechten kunnen wijzigingen aangebracht worden in het actieve projectnummer, zoals een omschrijving van het project of ophalen van Exchange informatie over het actieve project. (Zie afbeelding 7.8.1) Afbeelding Wijzigen van een model Wijzigen van een model nummer is alleen toegestaan door CAD engineer met beheerrechten. Hier kunnen het modelnummer, de schaal en de omschrijving gewijzigd worden. Aanpassingen in dit scherm kunnen wijzigingen in de al ingeschreven tekeningen opleveren. Daarom is gekozen om deze functionaliteit alleen beschikbaar te stellen aan de staflid CAD engineer/beheerder Toegangsniveau instellen Afbeelding In dit scherm kan de beheerder na het inloggen (zie afbeelding ) gebruikers toevoegen met permissie niveau (zie afbeelding ). Afbeelding Afbeelding

24 7.11 Titel van de tekening koppelen aan type van de tekening In het menu Extra, onder menu Aanpassen mag de gebruiker met voldoende rechten titels koppelen aan type van de tekening. Dit bepaalt de inhoud van de combobox Titel (zie afbeelding 7.5.1). Afbeelding In de afbeelding ziet u alle titels voor Autocad tekeningen. Zo kan men andere titels definiëren voor de model tekening dan voor de ingekomen tekening. Deze relatie wordt bepaald door de rij TypeID. Op deze manier wordt er gezorgd voor uniforme benamingen van de titels. Afbeelding

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0 Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Aanleiding De EPBD GIPC tool is een database die ontwikkeld is om het gebruik van de generieke interface van de EPBD

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting Tijd: 10 minuten Doel: Aan het einde van de les kun je de lokale

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Hoe te werken met Word en SmarTeam?

Hoe te werken met Word en SmarTeam? Hoe te werken met Word en SmarTeam? Nikhef number: Item number: Date: 09/09/2010 Page: 1 of 17 23001-MT-00008 AA1330 Status: In Work Revision: A.4 Project: Bedrijf Intern Technical Departments Department:

Nadere informatie

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc)

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) Productfiche RoadByte eid Framework Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) RoadByte BVBA stelt het RoadByte eid Framework product voor. Dit framework

Nadere informatie

Handleiding. Vanaf BFC Software Versie: MTD Hardware Versie: 5.2 Document Versie: van 16 Handleiding BFC Versie:

Handleiding. Vanaf BFC Software Versie: MTD Hardware Versie: 5.2 Document Versie: van 16 Handleiding BFC Versie: Handleiding Vanaf BFC Software Versie: 1.0.4.3 MTD Hardware Versie: 5.2 Document 1 van 16 Handleiding BFC Inhoudsopgave: Introductie... 3 Installeren van de benodigde software... 3 1. Installeren van Microsoft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Legal Eagle Agendafix. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal

Legal Eagle Agendafix. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal Legal Eagle Agendafix / A. Koppenaal I Legal Eagle Agendafix Inhoudsopgave Algemene informatie 1 OLE error 2 LE_agendafix.zip... downloaden 3 LE3Agenda.reg... 4 RegOCX.exe... 6 vfpoledb.exe... 7 Synchroniseren

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Client

Handleiding Remote Engineer Client Handleiding Remote Engineer Client http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer Client installatie 4 3. Eerste keer opstarten 8 4. Layout aanpassen 9 5. Gebruik Autofilter

Nadere informatie

In deze mannual zal ik het voorbeeld van de Led cube gebruiken maar de principes zijn op alles toepasbaar.

In deze mannual zal ik het voorbeeld van de Led cube gebruiken maar de principes zijn op alles toepasbaar. Parallelle poort interface met Visual basic Waarom dit naslagwerk: Ik was zelf een beginner op dit vlak en heb dagen lopen zoeken naar correcte en up to date info inzake de aansturing van pc naar elektronica

Nadere informatie

Individuele opdracht - PENCIL - Kenny Goorts 26 mei, 2012

Individuele opdracht - PENCIL - Kenny Goorts 26 mei, 2012 Individuele opdracht - PENCIL - Kenny Goorts 26 mei, 2012 1 Contents 2 1 wat is het Pencil is animatie/teken software voor Mac, Windows en Linux. Je kan er de traditionele handgetekende animatie mee tekenen

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Bijlage 1. Access VBA code voor het maken van barrièrebestanden.

Bijlage 1. Access VBA code voor het maken van barrièrebestanden. Planbureau voor de Leefomgeving Hoe open is de Waddenzee? Een indicator voor de openheid van het Waddenlandschap F.G. Wortelboer PBL publicatienummer 500180001 December 2009 Bijlage 1. Access VBA code

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen

HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen HBO Traject ACE Generiek testplan voor AutoCAD Auteur Ing. M. van Walraven Datum 11 februari 2014 Docent Ir. Ronald Boeklagen Studie HBO traject ACE System Manager Voorwoord In mei 2001 ben ik in vaste

Nadere informatie

Driver installatie en configuratie.

Driver installatie en configuratie. Een publicatie van Canon Nederland N.V. Driver installatie en configuratie. Betreft: ir-adv C20XX(i) ir-adv C70XX(i) ir-adv 40XX(i) Nummer : gi_2012_0018_00 ir-adv C22XX(i) ir-adv C72XX(i) ir-adv 60XX(i)

Nadere informatie

ViSoft Premium. Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES. worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond.

ViSoft Premium. Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES. worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond. ViSoft Premium Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES 1.1 SCHLÜTER PROFIEL-VARIATIES worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond. De verbeterde manier om profielen te selecteren

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren Met behulp van de Migratietool Adresboek Crediteuren kunt u de gegevens van uw Crediteuren in Money Manager for Windows converteren naar Access Online. Hieronder staat uitgelegd welke stappen u daarvoor

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

UBC op Microsoft Windows 64-bits

UBC op Microsoft Windows 64-bits UBC op Microsoft Windows 64-bits Inleiding Op de 64-bits varianten van Windows werkt de UBC (en vele andere pakketten) op een andere manier dan op de oudere 32-bits varianten van deze Windows versies.

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Versie Opmerkingen Datum 1.0 Eerste concept af van de handleiding 27-02-2017 1.1 Zebra Designer download link geupdate 03-03-2017 Handleiding Auxil ZEBRA

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

lesboek Jonker & Wu CAD support

lesboek Jonker & Wu CAD support 7 lesboek Jonker & Wu CAD support Worksheet De Spreadsheet functie binnen MiniCad worden weergegeven in Worksheets. Deze Worksheets werken gelijk aan de Spreadsheet van bijvoorbeeld Claris Works of Mircosoft

Nadere informatie

ROMEDIC B.V. human systems. PikoNet Handleiding

ROMEDIC B.V. human systems. PikoNet Handleiding ROMEDIC B.V. human systems PikoNet Handleiding Installeren van de PikoNET software 1. Plaats de CD-rom in de CD-rom speler van uw computer. 2. Start de CD-rom op. Onderstaand scherm verschijnt. 3. Klik

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Maiken DOV RF systeem. Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting

Maiken DOV RF systeem. Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting Maiken DOV RF systeem Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Testset... 2 Werking van de Web Applicatie... 3 Bulletin Board... 3 Opvragen Modules van een

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand Mei 2009. NX6 User Interface

Tips & Tricks: Tip van de maand Mei 2009. NX6 User Interface Tips & Tricks: Tip van de maand Mei 2009 NX6 User Interface Door: Bas Verschuren Deze maand gaan we binnen de NX Tips&Tricks aandacht besteden aan de User Interface. Roles Met de komst van NX4 zijn de

Nadere informatie