Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14!"#$ De eigenschappen waaraan een besturingssysteem moet voldoen om in aanmerking te komen voor bedrijven kunnen niet eenduidig beschreven worden. Bij het bepalen van deze vereiste eigenschappen moet er immers rekening gehouden worden met het doel waarvoor het besturingssysteem gebruikt zal worden. %'& (*),+.-0/*132 1 Een redelijke set van vereisten is vervat in RAS : reliability, availability, serviceability. Deze lijst houdt echter onvoldoende rekening met het dynamisch karakter van een onderneming en de behoefte aan beveiliging. Een besturingssysteem dat rekening houdt met het dynamisch karakter van een onderneming kan meegroeien met de behoeften van deze onderneming. Dit wordt bepaald door de schaalbaarheid (scalability) van het besturingssysteem. Verder moet er ook rekening gehouden worden met de behoefte aan beveiliging (security) en de aanwezigheid van applicaties. Men kiest een besturingssysteem immers niet enkel voor zijn kwaliteit, maar ook voor de applicaties die op dat besturingssysteem uitgevoerd kunnen worden. Deze laatste vereiste zal later in deze thesis aan bod komen. De bovenstaande vereisten bepalen of een bepaald besturingssysteem in aanmerking komt voor een bedrijf. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld de Total Cost of Ownership (TCO), kunnen dienst doen als een hulpmiddel bij de keuze tussen twee of meerdere concurrerende systemen met gelijkaardige eigenschappen. Uit recent onderzoek 2 van IDC en Cybersource blijkt dat de Total Cost of Ownership (TCO) van Linux aanzienlijk lager is dan deze van concurrerende besturingssystemen. De TCO van Linux bedraagt volgens deze onderzoeken een vijfde tot de helft van commerciële UNIX systemen, en ongeveer twee derde van Microsoft Windows systemen. De geassocieerde kosten met Linux zijn niet enkel drastisch lager voor hardware en software, zoals verwacht kon worden, maar tevens lager wat personeel betreft. Bovendien biedt een duidelijk zichtbare toepassing van Linux in een onderneming, een krachtige onderhandelingpositie aan de ICT manager. Hierdoor kunnen betere prijzen bedongen worden van leveranciers van hardware en andere server operating environments (SOE). De kosten van Linux zijn zeer competitief door de lage aankoopkost van hardware (meestal Intel), tezamen met een besturingssysteem dat niet gebonden is aan licenties. Case voorbeeld: Merrill Lynch bespaart met Linux De beursmakelarij Merrill Lynch schakelde begin 2002 volledig over op Linux. De voornaamste rede hiertoe was de Total Cost of Ownership. Belangrijke punten volgens Merrill Lynch zijn hierbij het vereenvoudigd systeembeheer en de platformonafhankelijkheid van Linux, wat toelaat dat applicaties kunnen uitgevoerd worden op zowel mainframes, minicomputers, desktops, laptops als handhelds. Door de lagere TCO verwacht Merril Lynch, net zoals Credit Suisse First Boston dat eerder de overstap naar Linux maakte, ook betere jaarresultaten. Credit Suisse First Boston zag haar omzet vertwintigvoudigen doordat ze een lagere prijs kon vragen voor beurstransacties. Dit was het gevolg van een lagere TCO. Bron: 1 (bron: Architecting E-Business Solutions door Peng Boey, Max Grasso, Greg Sabatino en Imran Sayeed; en de vereisten die aan het licht gekomen zijn tijdens de interviews die ik afnam tijdens het maken van deze thesis.). 2 en The Role of Linux in Reducing the Cost of Enterprise Computing; IDC 2001 White Paper (www.idc.com) Al Gillen, Dan Kusnetzky, en Scott McLarnon 14

2 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 15 / -0( In dit hoofdstuk werd nagegaan of Linux voldoet aan de elemenaire vereisten van een e- business platform. De vereisten die vervat zitten in RAS (reliability, availability, serviceability) werden aangevuld met de behoefte aan beveiliging (security) en het dynamisch karakter van een onderneming, wat tot uiting komt in de schaalbaarheid (scalability) van het systeem. Naast deze eigenschappen moet er ook belang gehecht worden aan de kwaliteit van de systeembeheerder. Linux is gebouwd op een degelijke architectuur die de systeemobjecten strikt gescheiden houdt van de gebruikerobjecten. Zo kan het systeem zich beschermen tegen de acties van gewone gebruikers en hun toepassingen. Samen met de vrij toegankelijke broncodes - die het mogelijk maken dat iedereen bugs kan opsporen, oplossen en deze oplossing ter beschikking stellen aan de andere gebruikers leidt dit tot een stabiel en betrouwbaar systeem. Dit heeft een gunstige invloed op de beschikbaarheid van het systeem. Deze beschikbaarheid kan nog verhoogd worden door het elimineren van single points of failure (SPOF) in het systeem door het toevoegen van redundancy. Hiervoor beschikt Linux de nodige gereedschappen De administratie van een e-business systeem kan verlicht worden door serviceability gereedschappen. Hierdoor krijgt de systeembeheerder een goed overzicht van de werking van het systeem en de verschillende services. Op gebied van scalability biedt Linux ondersteuning voor zowel verticale als horizontale schaalbaarheid. Dit geeft de zekerheid dat het systeem kan meegroeien met de behoeften. Vooral op vlak van clustering (horizontale schaalbaarheid) doet Linux het erg goed. Vrij toegankelijke broncodes en een component gebaseerde architectuur maken het mogelijk om Linux volledig aan te passen aan de eigen behoeften 3. Het feit dat Linux uit vele losse componenten bestaat betekent immers dat iedereen een eigen smaak kan samenstellen. Hierdoor is Linux beschikbaar op zowat elk hardware platform en zijn er bijvoorbeeld geoptimaliseerde configuraties beschikbaar voor databases. Bovendien kan men elke component vervangen door een gelijkaardige component, waardoor de kans op vendor lock -in afneemt. Linux lijkt eveneens een voorsprong te hebben op gebied van security. In alle besturingssystemen zitten fouten, die mogelijk uitgebuit kunnen worden ten nadele van security. Linux heeft hier het voordeel dat wanneer er een dergelijke bug ontdekt wordt, er meestal binnen enkele uren een security update bestaat. Het is bovendien zo dat de meeste bugs zitten in alpha en beta pakketten, en dat deze pakketten standaard meestal niet geïnstalleerd worden. Commerciële besturingssystemen proberen deze security issues zo veel mogelijk uit te media te houden, terwijl Linux onmiddellijk (24h/24h en 7/7) kan reageren op een security issue. Iedereen die een gat in de beveiliging vindt, kan dit dichten omdat hij reeds de broncode ter beschikking heeft. Dit in tegenstelling tot commerciële besturingssystemen waar de gebruiker volledig afhankelijk is van de kwaliteit van service (of het gebrek daaraan) van de leverancier. Onderwerpen, zoals de manier waarop het besturingssysteem ontworpen is en de security architectuur onderhouden wordt, zijn zeer belangrijk bij de keuze van het besturingssysteem. Linux symboliseert zowel continuïteit en verandering. Het heeft een moderne user interface en vele innovatieve toepassingen, maar zijn fundamentele UNIX-gebaseerde design heeft zich door de geschiedenis heen bewezen. Linux heeft het voordeel van meer dan een kwart eeuw UNIX ervaring waarvan het kan leren, en het lijkt erop dat de juiste lessen geleerd zijn. Wanneer dan de factor Total Cost of Ownership (TCO) wordt toegevoegd, dan blijken de geassocieerde kosten met Linux drastisch lager te zijn voor zowel hardware en software, als personeel. 3 Dit betekent overigens niet dat de organisatie in kwestie deze know-how zelf in huis moet hebben. Er is heel wat ondersteuning vanwege derden voorhanden, zowel van de Open Source gemeenschap zelf als van commerciële ondernemingen. 15

3 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 16!#"$ %&'( *) ",+ RAS omvat de drie hoofdeigenschappen van systeemontwerp: Reliability (stabiliteit en betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), en Serviceability (bruikbaarheid). ' -.)/ 0!*1 23% %:92 ;+ Wanneer e-business bedrijfskritisch wordt moeten we de nodige aandacht schenken aan de stabiliteit en de betrouwbaarheid (reliability) van dit systeem. Deze eigenschappen geven aan in welke mate een systeem op een consequente manier dezelfde resultaten produceert en daarbij voldoet aan de gewenste resultaten of hierbij de verwachtingen overtreft. Bovendien moet een eventuele downtime snel kunnen hersteld worden. Linux computers kunnen gedurende een lange tijd operationeel zijn zonder ook maar éénmaal te crashen, te freezen of opnieuw opgestart te worden (reboot). Linux is stabiel en heeft minder bugs dan andere besturingssystemen (cfr. bugtraq). Dit is het gevolg van de beschikbaarheid van de broncode zodat iedereen bugs kan opsporen, oplossen en deze oplossing ter beschikking stellen aan de Linux-gemeenschap. Linux heeft bovendien meer ontwikkelaars dan gelijk welk ander besturingssysteem. Hierdoor ligt het accent in de ontwikkeling meer op het oplossen van fouten dan op het toevoegen van nog-een-feature. Als er nog een fout gevonden wordt, is er een grote kans dat iemand anders al bezig is de fout op te lossen. In het uiterste geval kan men ervoor kiezen om de fout zelf op te lossen. Betrouwbaarheid is belangrijker dan de prijs omdat de kost van downtime gemakkelijk de besparing in de uitgaven van software kan overtreffen. Uiteindelijk wordt de stabiliteit van een besturingssysteem bepaald door zijn architectuur omdat bugs in de implementatie van het systeem na verloop van tijd weggewerkt kunnen worden. Om te bewijzen dat Linux een stabiel en betrouwbaar besturingssysteem is moet gekeken worden naar de architectuur en de implementatie van het systeem. De Windows-architectuur zal in deze analyse als basis voor vergelijking gelden. De indruk dat besturingssystemen minder stabiel worden wanneer er meer toepassingen op uitgevoerd worden, is waarschijnlijk te wijten aan vele onaangename ervaringen met Windows, waar geïnstalleerde toepassingen de systeem-dll s (dynamic-link libraries) zonder enige restrictie kunnen overschrijven. Een dergelijk systeem zal er ook niet in slagen om applicaties van het systeem te verwijderen zonder wederzijds incompatibele versies van cruciale systeembibliotheken achter te laten. Een Windows-systeem waarop enkele toepassingen geïnstalleerd en verwijderd zijn, zal dus onstabiel worden door het grote aantal incompatibele DLL s. De enige oplossing is de volledige herinstallatie van het besturingssyteem. Microsoft heeft dit probleem trachten op te lossen met de Windows registry, een flexibele en gestandaardiseerde manier om alle configuratie-informatie gecentraliseerd op te slaan. Deze registry werd echter snel een veel misbruikte repository dat zijn oorspronkelijke zuivere en compacte structuur verloor. Bovendien zal een toepassing die de registry vernielt, het hele besturingssysteem onstabiel maken omdat de registry zowel configuratie-informatie bevat van het OS, als van de toepassingen van de gebruiker. In tegenstelling tot Windows, heeft de Linux benadering de systeemobjecten strikt gescheiden van de gebruikerobjecten. De directory structuur en de bestandspermissies van een Linux-systeem zijn speciaal ontworpen om het systeem te beschermen tegen de acties van gewone gebruikers en hun toepassingen. Linux is ontworpen voor meerdere gebruikers, 16

4 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 17 en heeft mechanismen om de gebruikers tegen elkaar te beschermen. Volgens de Linuxtraditie worden bestanden opgeslagen zoals getoond wordt in de onderstaande tabel. De consistentie en logica in deze structuur zijn duidelijk. Type toepassing Shared libraries binaries Programma s benodigd tijdens boot-up time /lib /bin Toepassingen die geleverd werden bij het OS en die /usr/lib /usr/bin niet benodigd zijn tijdens boot-up time (vb: compiler, editor) Algemene toepassingen die geïnstalleerd werden door /usr/local/lib of /usr/local/bin gebruikers. /usr/local/app/lib /usr/local/app/bin Toepassingen die eigendom zijn van de SuperUser en /lib /sbin die benodigd tijdens boot-up time Toepassingen die eigendom zijn van de SuperUser en /usr/lib /usr/sbin die niet benodigd zijn tijdens boot-up time Tabel 3-1: Linux directory structuur De PATH omgeving variabele brengt alle bin directories tezamen. Met behulp van ldconfig weet elke toepassing welke dynamische bibliotheken het nodig heeft zodat elk benodigd bestand gevonden kan worden tijdens runtime. De install/upgrade/uninstall procedure, met de mogelijke bibliotheekconflicten, is eveneens goed verzorgd in Linux. Als een toepassing geïnstalleerd wordt (bijvoorbeeld Rekall 0.4), worden de gedeelde bibliotheken gekopieerd naar /usr/local/rekall_0.4/lib en worden de uitvoerbare bestanden geplaatst in /usr/local/rekall_0.4/bin. Systeem- en toepassingendirectories zijn onveranderd gebleven bij de installatie, zodat de stabiliteit onveranderd is. Bovendien is het mogelijk om een symbolische link (/usr/local/rekall) te maken die zich gedraagt als snelkoppeling naar /usr/local/rekall_0.4. De PATH omgeving variabele en ldconfig gebruiken deze symbolische link om te verwijzen naar /usr/local/rekall/bin en /usr/local/rekall_0.4/lib in plaats van de werkelijke directory namen. Als we later willen upgraden naar Rekall 0.5, dan zullen de bestanden van de nieuwe versie gekopieerd worden naar /usr/local/rekall_0.5/lib en /usr/local/rekall_0.5/bin en zal de symbolische link /usr/local.rekall verwijzen naar /usr/local/rekall_0.5. De PATH omgeving variabele blijft ongewijzigd, maar de symbolische link verwijst nu naar de nieuwe versie zodat de toepassing kan gebruikt worden zonder opnieuw op te starten of opnieuw in te loggen. De oude bibliotheken, die versieconflicten kunnen veroorzaken, verschijnen niet langer in het PATH. Hun aanwezigheid kan de toepassing dus niet onstabiel maken. Als er problemen zijn met de nieuwe versie, dan kan men de vorige versie blijven gebruiken door de symbolische link te laten verwijzen naar de vorige versie. Als de nieuwe versie stabiel bevonden is, kan de systeem administrator de oude versie verwijderen. De uninstall procedure van een toepassing omvat het verwijderen van zijn directory en zijn symbolische link. Deze actie heeft geen effect op de bibliotheken van andere toepassingen of systeembibliotheken. "! $#&%'( of Wanneer een onderneming een softwarepakket kiest, wil men iemand verantwoordelijk kunnen houden bij gebrekkige werking. Linux biedt echter geen garantie. Waarom zou een organisatie zich blootstellen aan een risico zonder daarbij een rechtskundige toevlucht te hebben? Ten eerste moeten we inzien dat als we betalen voor commerciële software, we niet betalen voor het product, maar dat we betalen voor een licentie om het product te gebruiken. We verwijzen hier naar de software license agreement die bij elk softwarepakket terug te vind en is. 17

5 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 18 In 1998 werd bijvoorbeeld er een bug gevonden in het Microsoft Acces 97 database product. Onder bepaalde omstandigheden konden gegevens in een verkeerd record geplaatst worden. De consequenties van deze bug kunnen gemakkelijk voorgesteld worden bij de medische gegevens van een ziekenhuis of de politiedatabase. De gedupeerden konden echter geen rechtskundige toevlucht nemen. De licentie-overeenkomst vermeldde uitdrukkelijk dat Microsoft niet verantwoordelijk is voor corruptie van data veroorzaakt door hun software. Het klinkt raar dat een database product niet verantwoordelijk is voor data, maar de licentievoorwaarden van Microsoft zijn onaanvechtbaar. Daarin wordt vaak elke verantwoordelijkheid voor al dan niet correct werken van de software resoluut van de hand gewezen, en toch blijven gebruikers vrolijk klikken op I Agree knoppen wanneer ze nieuwe software installeren. Als commerciële software niet meer rechtskundige bescherming biedt dan vrije software, dan zal het gebruik van vrije software i.p.v. commerciële alternatieven het risico niet verhogen. % $ ' Eerder werd vermeld dat er geen bedrijven achter Open Source producten staan in de strikt juridische zin. We gaan daarbij even voorbij aan bedrijven zoals IBM, HP en Compaq die supportcontracten hebben liggen voor 24 uur maal 7 dagen per week Linux ondersteuning. Er is een groot aantal bedrijven dat bestaat rond Open Source software. Merkwaardig daaraan is eigenlijk dat mensen een bedrijf kunnen runnen rond een gratis product. Dit is ook meestal het slechtst begrepen aspect rond Open Source software. Het business model rond Open Source software concentreert zich op de diensten er omheen. Daarbij kan men denken aan functies als installatie, ondersteuning, opleiding of ontwikkeling van toepassingen. Goed bekeken is het traditionele software ontwikkelmodel er één dat nooit oneindig lang stand kan houden. Het is gewoon onvermijdelijk dat iemand vroeg of laat zijn software gaat weggeven (concurrentie op prijs) en zijn diensten vervolgens verhuurt. Daarbij komt dat software het enige product is dat tegen minimale inspanning oneindig vaak gekopieerd kan worden zonder kwaliteitsverlies. Dus productie kost tijd, maar exploitatie is eenvoudig. De diensten rond softwareproducten zijn al jaren een stabiele factor in het geheel. Bedrijven als RedHat, Suse, Caldera en LinuxCare leveren bijvoorbeeld allemaal tegen betaling consultancy en ondersteuning op hun Linux distributies. Dat de Open Source wereld een wisselwerking is tussen bedrijven enerzijds en de Open Source gemeenschap op het Internet anderzijds blijkt uit het feit dat deze bedrijven in reactie op het exploiteren van Open Source software een deel van hun inkomsten weer besteden aan het ondersteunen van diezelfde Open Source. Vele bekende ontwikkelaars hebben een gewoon arbeidscontract bij één van deze bedrijven waar ze worden betaald om te werken aan hun project. '.)2 / (91 % 91 ;+ Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van hun IT-systemen, soms zelfs in die mate dat het bedrijf zonder IT volledig lam ligt. Bepaalde services zijn van cruciaal belang voor het functioneren van een onderneming. We denken bijvoorbeeld aan de intranet site, de File server, de Mail server en de DNS server. Availability is een belangrijk element in een omgeving waarin systemen toegankelijk zijn vanuit de hele wereld, op eender welk uur overdag en s nachts, en waarbij een storing in de service kan leiden tot een daling in de omzet en een beschadiging van de reputatie van de betreffende onderneming. 18

6 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 19 ' # # %' % High Availability, anders gezegd: Highly Available, is een paraplubegrip voor sterk uiteenlopende eigenschappen van een besturingssysteem. Sommigen maken een onderscheid tussen beschikbaarheid en fouttolerantie. In deze thesis zullen deze twee termen als onderling verwisselbaar beschouwd worden en zullen deze verwijzen naar een weergave van de verhouding tussen de tijdsduur dat het systeem operationeel (beschikbaar) is en de verstreken tijdsduur. Er wordt hierbij speciaal aandacht besteed aan de mogelijkheid om een bepaald niveau van service aan te bieden, zelfs tijdens een situatie waarin één of meerdere componenten van het systeem hebben gefaald. Dit falen kan ongepland zijn (bijvoorbeeld een server crash) of gepland zijn (bijvoorbeeld bij onderhoud). Ondernemingen zijn niet geïnteresseerd te weten dat de stroom uitvalt, de CPU oververhit is, of het systeem hangt door een defecte netwerkkaart. Het enige waar de manager, de werknemers en de klanten in geïnteresseerd zijn, is dat de service continu beschikbaar is. Het woord service is hier van belang. Deze service wordt uitgevoerd door een machine. Het redirecten van de service en requests naar een andere gezonde machine is de kunst van High Availability. $ $!!! ( $! $ ' " % " Availability is een belangrijk doel van de Linux gemeenschap. Omdat vele ontwikkelaars Linux trachten te verbeteren, is het meer waarschijnlijk dat bugs gevonden en verbeterd worden waardoor het systeem langer beschikbaar blijft. Betrouwbaarheid en stabiliteit spelen dus een belangrijke rol bij het evalueren van de beschikbaarheid. Benchmarks 4 tonen aan dat de beschikbaarheid van Linux hoger is dan Windows en UNIX. De benchmark van Bloor Research evalueerde de uptime/downtime van Linux en Windows NT gedurende een periode van één jaar. Gedurende die tijd crashte Linux één keer omwille van een defecte harde schijf (downtime: 4 uur). Windows NT crashte 68 keer omwille van hardware problemen, geheugen, bestandsfouten en enkele niet nader omschreven problemen (downtime: 65 uur). De beschikbaarheid van Linux was dus 99,95% (4 uur downtime op een totaal van 365 dagen) versus Windows NT met 99,26% (65 uur downtime op een totaal van 365 dagen). In een gelijkaardige benchmark bepaalde de Giga Information Group de beschikbaarheid van UNIX op 99,8% en Windows NT op 99,2%. #! % $! ( De vuistregel bij het reduceren van (on)geplande downtime is het elimineren van single points of failure (SPOF) in het systeem door het toevoegen van redundancy. Bijvoorbeeld redundant power supplies en RAID (Redundant Array of Independent Disks). Als een firma vertegenwoordigd wordt door één enkele Linux box met Apache, dan is dit het single point of failure. Als een database enkel voorkomt op één enkele PostgreSQL server, dan is dit het single point of failure. Als de toegang tot het internet gebeurt via één enkele router, dan is dit het single point of failure en als een website één enkele link tot het internet heeft, dan is dit tevens het single point of failure. De doelstelling is het verbergen van defecten voor de gebruikers op een manier zodat deze gebruikers hun activiteit gewoon kunnen verderzetten. De eliminatie van single points of failure kan enkel gebeuren door bijkomende resources te voorzien die gebruikt kunnen worden wanneer een falen plaatsvindt. Het is de rol van high availability (HA) oplossingen deze resources te ontwerpen en te beheren zodat de service toegankelijk blijft voor gebruikers bij een falen. Dit kan een volledige service zijn, een 4 Laura DiDio, Deciding factors Operating Systems, CIO Magazine, 1 Februari 2000 en Frans Godden, How do Linux and Windows NT Measure Up in real Life?, Gnet, Januari

7 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 20 beperkte service of een service die de gebruiker adviseert om later terug te komen (Dit is laatste is steeds beter dan een `` HTTP 404 server unreachable'' foutmelding). Recente verbeteringen aan de functionaliteit van Linux, tezamen met de medewerking van enkele grote bedrijven, hebben geleid tot drastische verbeteringen op gebied van beschikbaarheid. Een steeds groeiend aanbod van betaalbare, industry-standard besturingssystemen, clustering en middleware verzorgt een hoge mate van beschikbaarheid in de Linux architectuur. $ # %' %! %'! ( #!! $ Het meest elementaire niveau van protectie van de beschikbaarheid wordt geleverd door systemen met kenmerken (meestal hardware gerelateerd) die helpen om een server langer operationeel te houden. Voorbeelden zijn een uninterruptible power supply (UPS) of een mirrored disk (RAID). Deze systemen bieden bescherming tegen hardware falen, maar bieden weinig of geen bescherming voor de applicaties of de netwerkomgeving op het systeem. De meeste commerciële High-Availability producten zijn erg duur. Daarom gaan we dieper in op een goedkoper alternatief om een hoge graad van beschikbaarheid te bereiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van goedkope hardware en Open Source software. Meestal wordt High Availability bekomen door clustering. Voor een bespreking van clustering mogelijkheden op Linux wordt er verwezen naar het deel Schaalbaarheid. Het Linux High Availability project (linux-ha.org) is het centrum voor High Availability voor Linux. De missie van dit project is: Provide a high-availability (clustering) solution for Linux which promotes reliability, availability, and serviceability (RAS) through a community development effort. Het Linux-HA project vormt de basis van de meeste HA oplossingen op het Linux platform. Tegenwoordig is eveneens een samenwerkingsverband met Linux Virtual Server (LVS, beschikbaar op omdat de doelen van Linux-HA en LVS complementair zijn. Eén van de Linux-HA producten, Heartbeat (linux-ha.org/comm/#heartbeat), maakt tegenwoordig deel uit van de meeste Linux distributies zoals SuSE Linux, Conectiva Linux en Mandrake Linux. Heartbeat is een veel gebruikte methode, die passieve stand-by genoemd wordt, en erin bestaat om één computer alle verwerkingslast te laten afhandelen terwijl de andere computers inactief zijn en stand-by blijven om de taak over te nemen als de primaire computer het laat afweten. Voor het coördineren van de machines verzendt het actieve of primaire systeem periodiek een hartslagbericht naar de stand-by machine. Heartbeat is een monitor voor deze hartslagen die verzonden worden tussen de nodes in een cluster. Komen deze berichten niet meer aan, dan veronderstelt het stand-by systeem dat de primaire server het heeft laten afweten en neemt dadelijk de taak over. De Mission Critical Linux 5 HA oplossing is eveneens gebaseerd op Linux-HA, net zoals VA Linux UltraMonkey. UltraMonkey is samen met Super Sparrow het sleutelcomponent van Vanessa (VA Network Enhanced Scalable Server Architecture, beschikbaar op vanessa.sourceforge.net), dewelke High Availability en Load Balancing oplossingen levert. Ultra Monkey (ultramonkey.sourceforge.net) levert High Availability en Load Balancing van TCP/IP en UDP/IP gebaseerde services op een LAN (Local Area Network). Super Sparrow levert een mechanisme voor load balancing van internetverkeer. Recentelijk is het lijstje van HA oplossingen voor Linux uitgebreid met het SGI FailSafe project (oss.sgi.com/projects/failsafe). 5 linuxpr.com/releases/1488.html 20

8 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 21 ' " % '(.)% 6 1 % 91 ;+ Een e-business netwerkinfrastructuur vereist een zorgvuldig monitoring en management. Serviceability is een term die verwijst naar de mogelijkheid tot determinatie van problemen. Dit kan zowel corrigerend onderhoud als preventief onderhoud zijn. Het doel is om snel alle nodige informatie beschikbaar te stellen om zo snel mogelijk een diagnose te kunnen stellen. Dit verbetert de availability en reduceert de kost van service. ' # #& % Serviceability omvat een breed scala aan tools, zoals bijvoorbeeld kernel tracing en kernellevel debugging, geautomatiseerde panic dump capture, krachtige kernel crash analyse tools, en uitgebreide documentatie en training voor systeemprogrammeurs die de problemen zelf wensen op te lossen. Serviceability kan eveneens verwijzen naar speciale coderingsconventies (zoals bijvoorbeeld "eye-catchers" in dynamisch toegewezen blocks zodat dump analyse kan bepalen hoe het geheugen gebruikt wordt) en gesofistikeerde logging van hardware error events zoals machine checks en disk errors. Linux beschouwt bovenstaande gereedschappen niet als standaard features. Het zijn toevoegingen die verstrekt worden door onafhankelijke programmeurs, third party ondernemingen en software distributeurs zoals Red Hat. In de toekomst zullen administratieve tools meegeleverd worden met de kernel. De Linux 2.4.x kernel was reeds een stap in die richting: het levert een Logical Volume Manager (LVM) om verscheidene disk-management handelingen te volbrengen. In het bijzonder levert LVM spanning, resizing en general management van multiple disk drive systems en disk arrays vanuit één centrale console. #&' % "!!% #!! $ De administratie van het geheel is natuurlijk een uitgebreide taak. Om deze taak te verlichten kunnen er verschillende hulpmiddelen geschreven en/of gebruikt worden. Hun doel moet altijd zijn dat de systeembeheerder snel een goed overzicht kan krijgen van de werking van het systeem en de verschillende services. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot het instellen en afdwingen van quota s op user accounts; monitoring met behulp van bijvoorbeeld MRTG (http://www.mrtg.org); en authentificatie van gebruikers met behulp van PAM 6 (pam.sourceforge.net en SGI 7 heeft heel wat Open Source tools hieromtrent ontwikkeld: kernel tracing, debugging, krachtige crash analyse tools en andere gereedschappen zoals kernel lock metering en kernel profiling. Deze tools zijn beschikbaar als download op oss.sgi.com/projects. Daarnaast kan MRTG (www.mrtg.org) gebruikt worden om trends op lange termijn over het gebruik van de ressources te verkrijgen, en BigBrother (bb4.com) om eventuele pannes te melden via e- mail. Tevens biedt Linux enkele beheer/configuratie systemen zoals bijvoorbeeld Linuxconf (www.solucorp.qc.ca/linuxconf), HardDrake (www.linux-mandrake.com/harddrake) en Webmin (www.webmin.com). 6 Om de link tussen PAM en LDAP te leggen zijn er twee modules : pam_ldap (www.padl.com/pam_ldap.html) en nss_ldap (www.padl.com/nss_ldap.html). De eerste zorgt voor toegangs-controle en wachtwoordbeheer. De tweede voor gebruikersbeheer (info, locatie homedir, groep, hosts,...). 7 bron: Simon Patience, Silicon Graphics, Inc - 21

9 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 22 Buiten deze Open Source tools zijn er ook enkele commerciële beheer gereedschappen beschikbaar voor Linux, waarvan IBM Tivoli en Computer Associates Unicenter TNG waarschijnlijk de belangrijksten zijn. Beiden bieden een geïntegreerde en soepele beheeroplossing waardoor ICT medewerkers hun informatica veilig en efficiënt kunnen beheren. Computer Associates Unicenter TNG (www3.ca.com/solutions/solution.asp?id=315) levert een schaalbare, flexibele, volledig geautomatiseerde en geïntegreerde oplossing die instaat voor het Netwerk and Systeem Management, geautomatiseerde operations, IT Resource Management, Database Management, Netwerk infrastructuur Management en Applicatie Management. IBM Tivoli (www-3.ibm.com/software/is/mp/linux/software/products/tivoli.html) is een gelijkaardige beheeroplossing die ondersteuning biedt voor het beheren van availability, configuration, security, privacy, storage en performance van de Netwerk infrastructuur. Andere leveranciers van Servicability tools voor Linux zijn: MissionCriticalLinux (www.missioncriticallinux.com), Fujitsu-Siemens Primary System Management Tools (http://www.fujitsu-siemens.com/primergy/en/sysmgmt/index.html), Realtech theguard! Agent (www.realtech.de/international_e/html/produkte/erm/applic_manage/guard/) en Siemens myamc (www.myamc.de). 22

10 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 23 *"$( 92 1 % 91 ; ) " ( '+ Linux is een relatief nieuw besturingssysteem dat voornamelijk ontwikkeld werd door vrijwillige programmeurs. Tot voor kort beschikten deze ontwikkelaars niet over high-end, dure hardware. Het is dus niet verwonderlijk dat velen Linux zien als een low- tot mid-range besturingssysteem - een categorie waarin Linux het overigens erg goed doet. Grote organisaties hebben recentelijk high-end systemen ter beschikking gesteld van onafhankelijke Linux ontwikkelaars zodat Linux nu steeds meer uren draait op high-end hardware. ' # $ % $ ' In de context van deze thesis verwijst schaalbaarheid (scalability) naar de mogelijkheid om services te laten groeien samen met de activiteiten van de onderneming, en dit op een manier die transparant is voor de eindgebruikers. Anders geformuleerd: schaalbaarheid is de relatieve capaciteit van een oplossing om grote hoeveelheden data of transacties te leveren aan progressief groeiende stromen van data, zonder daarbij betrouwbaarheid (zie eerder: RAS) op te offeren. Dit vereist de mogelijkheid om services uit te breiden buiten één enkel onderstel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale schaalbaarheid. Verticale schaalbaarheid wordt gerealiseerd door het toevoegen van processoren en/of geheugen aan de server computer. Praktische limitaties binnen de huidige Linux 2.4.x kernel beperken de verticale schaalbaarheid tot eight-way multiprocessing. Dit probleem kan opgelost worden door het introduceren van horizontale schaalbaarheid. Horizontale schaalbaarheid wordt gerealiseerd door het toevoegen van servers, waarbij gebruik gemaakt wordt van load balancing en clustering. Op die manier maakte Shell een Linux cluster van 128 servers met elk 8 processoren, een totaal van 1024 processoren 9. %' # $% $ $ ' Onderzoek door Gartner Group 10 heeft aangetoond dat ondernemingen vier stadia trotseren alvorens een volwassen e-business deelnemer te worden: Presence, Interaction, Transaction en Transformation. Het spreekt voor zich dat de aangenomen infrastructuur in de vroege stadia in staat moet zijn om de ontwikkelingen doorheen de latere stadia te ondersteunen. Zoals eerder reeds vermeld, verwijst schaalbaarheid of scalability naar de mogelijkheid om services te laten groeien, samen met deze steeds wijzigende behoeften van de onderneming. Aanwezigheid (Presence): In het eerste stadium richt de onderneming zich vooral op het verstrekken van informatie voor klanten en het publiceren van marketing voor de wijde wereld, en/of interne informatie zoals informatiebibliotheken en persmededelingen. Dit wordt bereikt door het inzetten van Web information servers. Deze servers zijn volledig gescheiden van production information services en de hoofd business processen van de onderneming. Deze Web information servers worden beheerd door het communicatie departement. Interactie (Interaction): In het tweede stadium, voegen ondernemingen nieuwe features toe aan de Web-gebaseerde informatieverstrekking die gemaakt werd in het eerste stadium. Dit zijn meestal nieuwe, meer interactieve applicaties die gebouwd zijn rond knowledgegebaseerde databases die toegankelijk zijn via intranets of extranets. Deze Web-gebaseerde applicaties worden dan meestal gebruikt voor training, help desk, interne en dergelijke. In dit stadium zijn Web servers nog steeds onafhankelijk van de centrale informatiesystemen, maar dragen wel bij tot het delen van expertise en kennis in de organisatie. 8 bron: 9 bron: 10 bron: en Hervé Mouren (President, Bull Infrastructure & Systèmes) op Paris Linux Expo 2002, presentatie op 30 januari

11 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 24 Transactie (Transaction): Het derde niveau wordt gekarakteriseerd door e-commerce applicaties. Deze laten toe dat verscheidene processen van de operationele bedrijfsvoering (productontwikkeling, aankoop, productie, marketing en verkoop, en in sommige gevallen het beheer van relaties met klanten en leveranciers) beter geïntegreerd kunnen worden. Deze applicaties kunnen zowel business-to-business ( B2B ) als business-to-consumer ( B2C ) zijn en/of een ontwikkeling in Enterprise Resource Planning (ERP) of Electronic Data Interchange (EDI) applicaties vertegenwoordigen. Transformatie (Transformation): Het vierde stadium, e-business in z n geheel, kenmerkt zich door de mogelijkheid tot interactie in real time via het Internet tussen klanten en leveranciers doorheen de supply chain. Er worden nieuwe e-business applicaties gebruikt voor het mogelijk maken en beheren van relaties tussen de functies en processen van de onderneming en die van haar klanten, leveranciers, distributeurs, omgeving en sector. Elk van deze entiteiten zijn nauw betrokken bij het totale proces van ontwerp, productie, distributie, verkoop, facturatie en klantenservice (cfr. waardeketen). Nieuwe e-business applicaties zoals Customer Relationship Management (CRM) of Supply Chain Management (SCM) transformeren de organisatie door het integreren van haar informatiesystemen met deze van haar externe partners. % $ % $ ' $ % # Verticale schaalbaarheid wordt gerealiseerd door het toevoegen van processoren aan de server. Web server implementaties vereisen meestal two-way multiprocessing. Applicatie servers vereisen ofwel two-way, ofwel four-way systemen. Database applicaties werken het best, om aanvaardbare service handling en consistentie gedurende back-end processing te garanderen, op eight-way configuraties 11. De meeste huidige Linux distributies zijn uitgerust met versie 2.4.x van de Linux kernel, dewelke zich kenmerkt door onder meer een sterk verbeterde schaalbaarheid. Voor netwerk applicaties toont de SPECWeb99 (www.specbench.org) benchmark aan dat deze kernel zich kan schalen tot en met eight-way SMP (symmetyrische multiprocessing) machines. De distributies met kernel 2.4.x ondersteunen in theorie tot 64 GB geheugen op x86 hardware en bestanden tot een grootte van 2 TB. Sommigen zien eight-way operatie twijfelachtig, gegeven het structureel ontwerp van de 2.4.x kernel. Linux implementaties in bedrijven zijn, volgens deze bronnen, voorlopig beperkt tot lightweight databases en het gebruik van application servers. Deze oordelen zijn echter het gevolg van de beperkingen van de 32-bit processing environment. De opkomende 64-bit systeemarchitecturen (bijvoorbeeld Intel Itanium processor) houden aanzienlijke performance verbeteringen in die een betrouwbare aanpak van eight-way multiprocessor onder de Linux 2.4.x kernel tot een realiteit maken. Linux distributies die nog uitgerust zijn met versie 2.2.x van de Linux kernel hebben een minder goede ondersteuning voor SMP, grote bestanden en een groot geheugen. Scheduler issues en andere beperkingen zijn de oorzaak van deze praktische limitatie. Uitzonderingen zoals Turbolinux zijn uitgerust met een gemodificeerde kernel die wel grote bestanden en geheugens tot 4 GB in grootte kan ondersteunen. Hoewel sommige systeemintegratoren melding geven van betrouwbare four-way back-end database processing onder Linux 2.2.x kernel, vereist dit meestal modificaties aan de kernel. 11 bron: Linux Scalability: The Enterprise Question, Online, Internet, beschikbaar op 24

12 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 25 Vandaag wordt verticale schaalbaarheid in Linux toegepast tot en met eight-way multiprocessing. Scheduler issues en andere beperkingen zijn de oorzaak van deze praktische limitatie. Wanneer de behoefte groter is dan eight-way multiprocessing, dan kunnen we dit oplossen door deze machines horizontaal te schalen met behulp van load balancing en clustering.!!( " %' % $ $! %'$ %' Horizontale schaalbaarheid wordt gerealiseerd door het toevoegen van servers, waarbij gebruik gemaakt wordt van load balancing en clustering. Dit komt de beschikbaarheid (availability) ten goede (cfr. RAS eerder in dit hoofdstuk). Load balancing 12 De vraag naar load balancing doet zich meestal voor bij database/web toegang wanneer clients simultaan verzoeken richten aan een server. Meerdere identieke servers waarbij verzoeken naar de minder overladen server worden doorgestuurd zijn wenselijk als veel clients simultaan verzoeken richten aan een server. Dit kan worden bereikt via Network Address Translation technieken (NAT 13 ) waarvan IP-masquerading een subset is. Netwerkbeheerders kunnen een enkele server, die Webservices of enige andere applicaties verleent, vervangen door een logische samenbundeling van servers die een algemeen IPadres delen. Inkomende connecties worden doorgestuurd naar een bepaalde server door gebruik te maken van het load-balancing algoritme. De virtuele server herschrijft inkomende en uitgaande pakketjes om de clients te laten denken dat er slechts één server bestaat. Voorbeelden van Load Balancing op Linux zijn terug te vinden in het ANTS Load Balancing System (unthought.net/antsd) en VAnessa (vanessa.sourceforge.net). Clustering Een cluster is een groep onderling verbonden, volledige 14 computers of andere resources (bijvoorbeeld storage devices en redundant interconnections) die samenwerken als een verenigde verwerkingsvoorziening die de illusie kan wekken dat het één machine is. Populaire toepassingen van clusters zijn het ontbinden van een getal in priemfactoren, of het zoeken naar aliens met SETI at home. De voordelen van een cluster zijn de schaalbaarheid, de hoge beschikbaarheid en de superieure prijs-prestatieverhouding. Schaalbaarheid: een cluster is zo geconfigureerd dat het mogelijk is in kleine stappen nieuwe systemen toe te voegen aan de cluster. Een onderneming kan daardoor beginnen met een bescheiden systeem en dat uitbreiden naarmate haar eisen toenemen, zonder een grote upgrade te moeten uitvoeren, waarbij een bestaand klein systeem wordt uitgebreid naar een groter systeem door nodes (niet noodzakelijk van hetzelfde type) toe te voegen. Hoge beschikbaarheid: Aangezien elk knooppunt in een cluster een autonome computer is, gaan diensten niet verloren als één knooppunt het laat afweten. Bij veel producten wordt de foutbestendigheid automatisch afgehandeld in software. Superieure prijs-prestatieverhouding: dankzij het gebruik van standaardbouwstenen is het mogelijk tegen lagere kosten een cluster samen te stellen dat dezelfde of een grotere rekenkracht heeft dan één grote machine. 12 Software en extra info: 13 Linux IP-NAT informatie is te vinden op: 14 Het begrip volledige computer verwijst naar een systeem dat zelfstandig kan werken, los van het cluster; in de literatuur wordt elke computer in een cluster meestal een node of knooppunt genoemd. 25

13 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 26 Case voorbeeld: Google.com Google is een zoekmachine op het Internet. Dagelijks krijgt het ongeveer 150 miljoen zoekacties te verwerken. Voor de verwerking hiervan vertrouwt Google op een Linux cluster van meer dan Red Hat Linux servers. Bron: Verscheidene clustering opties kunnen aangewend worden ter verbetering van de scalability (schaalbaarheid) van Linux. De Beowulf tools (www.beowulf.org) worden bijvoorbeeld gebruikt voor scientific computing clusters. Beowulf is echter niet geschikt voor e-business omwille van het ontbreken van de mogelijkheid tot transacties. Buiten Beowulf zijn er ook nog andere clustertechnieken beschikbaar voor Linux. Zo zijn er bijvoorbeeld Fujitsu Siemens PRIMECLUSTER voor Linux (www.fsc-usa.com/rcproducts/rclinux.shtml), SteelEye LifeKeeper voor Linux (www.steeleye.com), Mission Critical Linux Convolo (www.missioncriticallinux.com/products/convolo/), MOSIX (www.mosix.org), SGI Failsafe (oss.sgi.com/projects/failsafe/) en Oracle Real Application Cluster (www.oracle.com). PVM (Parallel Virtual Machine), MPI (Message Passing Interface), LAM-MPI (Local Area Multicomputer) worden in wetenschappelijke middens gebruikt bij het oplossen van grote geheugen- en cpu-intensieve simulatieproblemen. PVM, MPI en aanverwanten worden nauwelijks gebruikt in de bedrijfswereld. De SAN-fabric VIA message-passing architectuur krijgt echter steeds meer voet aan de grond in bedrijven en is beschikbaar voor Linux onder de naam M-VIA. ( % & & % ' & Data centers steunen steeds meer op high-end database applicaties. In het kader van e- business zijn database services, geleverd in een netwerk, onmisbaar. Omwille van deze reden zal de mogelijkheid van Linux, als e-business platform, bepaald worden door z n mogelijkheid om mee te schalen met de vraag naar database taken. Beveiliging, betrouwbaarheid, data throughput, failure-handling mechanismen en gelijkaardige afwegingen spleen een belangrijke rol in een typisch e-business scenario. De complexe systeemvereisten van grote database applicaties stellen een belangrijke uitdaging aan de scalability van de Linux kernel. Er moet hierbij rekening gehouden worden met de volgende factoren: ondersteuning voor Symmetric MultiProcessor (minimum 4-way, maar 8-way aanbevolen), efficiënte netwerk communicatie, mogelijkheid tot het beheren van systeembronnen (bijvoorbeeld controle van data caches), ondersteuning voor Large-volume geheugen, en ondersteuning voor High-speed I/O operaties. Een mogelijke oplossing wordt geboden door Linux distributies die geoptimaliseerd zijn voor database applicaties. Zo bieden Red Hat en SuSE (www.suse.de/de/support/oracle) een Linux distributie aan die volledig geoptimaliseerd is voor Oracle 9i. Deze distributies werden uitvoerig getest door Oracle en zijn goedgekeurd met een Oracle Certificaat. Naast de Oracle Parallel Server, zijn er ook nog bijvoorbeeld DB2 UDB en Informix. 26

14 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 27 $ 91 ; 15 ) "$ ( 6 % '+ Beveiliging is nu een basisvereiste omdat globale ICT inherent onveilig is. Bij het bepalen van een beveiligingsbeleid moet er een balans gevonden worden zodat het systeem nog steeds bruikbaar is en toch veilig voor de doeleinden. Omtrent de veiligheid van Open Source zijn zowel argumenten voor als tegen. Het enige wat deze argumenten gemeen hebben is dat ze meestal subjectief en controversieel zijn. Sommigen beweren dat de openbaarheid van broncode van Open Source programma' s, zoals Apache, en besturingssystemen zoals Linux, een bedreiging is voor de veiligheid van het systeem. Ze omschrijven Open Source als een open uitnodiging voor hackers. Iedereen kan de broncode van Open Source software inzien en zo fouten vinden waarmee ze in het systeem binnen kunnen treden en schade aan kunnen richten. Bij een Closed Source product is die code niet vrij beschikbaar. Men kan de code niet zien en bijgevolg ook geen fouten vinden. Tegenstanders van Open Source waarschuwen eveneens voor het gevaar dat kwaadwillige ontwikkelaars achterpoortjes (cfr. Trojaanse paarden) verstoppen in de broncode. Bovenstaande standpunten kloppen ten dele. Inderdaad, iedereen kan de code inzien en zo fouten opsporen om mee het systeem binnen te treden. Echter, op hetzelfde moment wordt de code van Linux continu gecontroleerd op fouten. Beter bekend als de many eyeballs theorie, verklaart het wat ieder van ons instinctief aanvoelt: een besturingssysteem of applicatie zal veiliger zijn wanneer men de code kan inspecteren, delen met experts en andere leden van de gemeenschap, en potentiële problemen kan identificeren en oplossen. Of zoals Eric Raymond vertelde op het FOSDEM congres: Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Als er een fout gevonden wordt is deze soms al binnen een paar uur(!) opgelost en staat er een nieuwe versie op Internet. Zonder de broncode zou men afhankelijk zijn van de software leverancier en zijn strategische en economische agenda voor het oplossen van problemen. Dergelijke leveranciers doen er bovendien veel langer over om deze ` bugfixes' te maken. Het varieert van een paar dagen tot een paar jaar tot misschien wel nooit! Doordat minder ontwikkelaars toegang hebben tot de broncode, kunnen er immers minder middelen besteed worden aan de bugfix. Het laatste gedeelte van het bovenstaande standpunt baseert zich op de `security through obscurity' stelling. Door alle informatie te verbergen over het systeem (door bijvoorbeeld niet de broncode erbij te leveren) hoopt men dat het veilig is. Schijn bedriegt echter. Er zijn genoeg mensen die proberen een ` closed source' systeem te hacken, en dat lukt maar al te vaak. Omdat het systeem ` closed source' is, kan de systeembeheerder zelf ook de fouten niet herstellen, maar is overgeleverd aan de service (of het gebrek daaraan) van de fabrikant van de software. ` Security through obscurity', het onthouden van informatie over het systeem aan de gebruiker om zo ` veilig' proberen te zijn werkt niet. ` Veilige code' h eeft immers niets e verbergen. t De security through obscurity stelling is niet het enige wat in het nadeel speelt van commerciële software leveranciers. De noodzaak om een software product snel op de markt te brengen, en hierbij een breed publiek te bereiken, zijn overwegingen die de veiligheid nadelig beïnvloeden. Kwaliteitscontroles worden dan dikwijls genegeerd. Uit een interne Microsoft memo, gepubliceerd door ZDNet, bleek bijvoorbeeld dat Microsoft Windows 2000 in februari van datzelfde jaar verspreid werd met meer dan gekende bugs, en waarschijnlijk nog veel meer ongekende bugs. Closed Source software die zich richt op een breed publiek omvat meer functionaliteit dan wat de gebruiker ervan nodig heeft. Als er een bug is in één of meerdere van deze features, bestaat er een kans dat iemand deze functionaliteit(en) kan misbruiken. Bij Closed Source software is het meestal echter onmogelijk om ongewenste functionaliteit(en) te verwijderen met als resultaat dat het systeem meer risico inhoudt, zonder hierbij een voordeel voor de gebruiker te bieden FOSDEM: Free Software & Open Source Developers Meeting 27

15 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 28 Jay Beale, hoofdontwikkelaar bij Bastille Linux (www.bastille-linux.org), streeft naar het meest veilige, maar toch nog bruikbare systeem, door wat hij noemt minimalisme : "If you can bring your system down from 10 functions to three functions, there's less of a chance to be exploited. This is why we tighten.". Beale geeft vijf mogelijkheden 17 om dit te realiseren met Linux: Het opzetten van een firewall, zoals later in deze thesis aan bod komt. Verminder het aantal privileged programs. Applicaties die de gebruiker de mogelijkheid geven om wijzigingen aan het systeem aan te brengen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Snoei in de configuratie van de overblijvende programma s. De meeste netwerk daemons laten bijvoorbeeld toe dat de mogelijkheden tot toegang en interactie geconfigureerd kunnen worden. Bij de installatie van Mandrake Linux kan de gebruiker bijvoorbeeld kiezen om extra modules te installeren voor een FTP server, een Web server en zelfs een server. Als er een bug is in één of meerdere van deze features, bestaat er een kans dat iemand deze feature(s) kan misbruiken. Het feit dat Linux in onafhankelijke componenten wordt geleverd en de broncode van elk component beschikbaar is, biedt de mogelijkheid om elk Linux systeem zo krachtig en veilig te configureren als de behoeften van de onderneming vereisen. Reduceer het aantal paths to root. Elke gebruiker (user) van een systeem krijgt een nummer toegewezen, een UserID. Root is altijd UserID 0 (zero). Sommige programma s worden automatisch uitgevoerd als root. Dit is een potentiële vulnerability. Het reduceren van dit soort programma s reduceert het aantal "paths to root." Het opzetten van intrusion detection. "Tripwire (www.tripwire.com), een applicatie die kan helpen bij het opsporen van indringers, behoort hierbij tot de mogelijkheden. Onderwerpen, zoals de manier waarop het besturingssysteem ontworpen is en de security architectuur onderhouden wordt, zijn zeer belangrijk bij de keuze van het besturingssyteem. Veel van de kwaliteit van de security is echter ook afhankelijk van de kwaliteit van de systeembeheerder. Empirisch bewijs omtrent de veiligheid van software is niet gemakkelijk te vinden. Vele anekdotes en gelijkaardige bewijzen die op nieuwsgroepen teruggevonden kunnen worden, zijn hier buiten beschouwing gelaten, vermits deze bronnen waarschijnlijk niet objectief zijn. We beschouwen vier bronnen van bewijs als betrouwbaar: premies voor een verzekering tegen hacking, de BugTraq vulnerability statistieken, virus-tellingen en een log van web site defacements. # $ ' De verzekering tegen aanvallen van crackers (kwaadwillige hackers) is recentelijk beschikbaar gekomen. J.S. Wurzler (www.jswum.com) is één van de verzekeringsmakelaars die een dergelijke polis aanbiedt. Wanneer echter een Microsoft Windows configuratie verzekerd moet worden, ligt de premie ongeveer 25% hoger dan een vergelijkbare andere configuratie op basis van UNIX of Linux. J.S. Wurzler veronderstelt dus dat het risico tot uitbetalen groter is wanneer een klant Microsoft Windows gebruikt. Andere verzekeringsmakelaars bieden op het moment dat deze thesis geschreven werd nog geen dergelijke polissen aan, of schatten het risico geval per geval. 17 bron: 28

16 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 29! "$#$ De BugTraq Web site (www.securityfocus.com/frames/?content=/vdb/stats.html) bevat actuele rapporten in verband met security problemen van besturingssystemen en applicatie software. Jaarlijks maken ze een overzicht, gebaseerd op deze rapporten. Bij de interpretatie van deze gegevens zijn er echter enkele belangrijke waarschuwingen. Er wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen vulnerabilities die gevonden werden in het veld, en deze die pro-actief gevonden werden door ontwikkelaars of security onderzoekers. Er wordt eveneens geen rekening gehouden met de duurtijd die men nodig had om de vulnerability op te lossen, indien er al een oplossing voor was. Bovendien werd er geen rekening gehouden met de impact van de vulnerability. AIX Aantal Vulnerabilities op jaarbasis (Open Source distributies werden vet gedrukt) OS OS Mandrake BSD (aggr.) NetBSD BSD/OS BeOS Caldera Netware OpenBSD RedHat Connectiva SCO Unix Debian FreeBSD HP-UX IRIX Linux (aggr.) Slackware Solaris SuSE TurboLinux Unixware MacOS Windows 3.1x/95/ MacOS X Server Windows NT/ Tabel 3-2: Aantal vulnerabilities op jaarbasis (Bron: www1.securityfocus.com/frames/?content=/vdb/stats.html) Het bovenstaande overzicht toont geen significant verschil in vulnerability tussen de meest belangrijke Linux distributies en Microsoft Windows. Voor het laatste jaar (2001) had SuSE Linux 21 vulnerabilities, Red Hat Linux 54 vulnerabilities, Mandrake Linux 36 vulnerabilities en Windows NT/ vulnerabilities. Deze vergelijking blijft echter gebrekkig vermits een Linux distributie een zeer groot aantal applicaties standaard meelevert, terwijl vergelijkbare Windows NT/2000 apart geleverd worden en bijgevolg geen invloed hebben op bovenstaande vulnerability cijfers. Bovendien worden Linux distributies meestal geleverd met heel wat alpha en beta software, wat geen gunstige invloed heeft op bovenstaande vulnerability cijfers. 29

17 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 30 $ Virussen zijn een grote kost voor computergebruikers. De gevolgen van het LoveLetter virus, bijvoorbeeld, worden geraamd op $960 miljoen aan directe kosten en $7.7 miljard aan verloren productiviteit (news.cnet.com/news/ html?tag=owv). De anti-virus software sector is groot, met een omzet van bijna $1 miljard per jaar. Op het internet zijn verscheidene bronnen te vinden met ramingen over het aantal virusinfecties per platform 18. De ramingen verschillen in details, maar alle bronnen waren het eens dat computer virussen overweldigend vaak voorkomend zijn op het Microsoft Windows platform, in vergelijking met gelijk welk ander systeem. Er bestaan ongeveer virussen voor Windows, 40 voor Macintosh, ongeveer 5 voor commerciële Unix systemen en misschien 40 voor Linux. De meeste Windows virussen waren niet belangrijk: slechts enkele honderden virussen waren in staat om wereldwijde schade aan te richten. Twee à drie Macintosh virussen waren krachtig genoeg om van enige belangrijkheid te zijn. Geen van de Unix of Linux virussen waren in staat zich te verspreiden en schade aan te richten. De meeste virussen werden ontwikkeld in een labo met als doel de veiligheid van Unix en/of Linux systemen te verbeteren. $ Crackers vallen slecht beveiligde Web servers aan en overschrijven de Web sites hierbij met een bepaalde boodschap. Dit type van defacement wordt regelmatig gerapporteerd aan verscheidene security web sites. Een log van web site defacements wordt bijgehouden door onder andere attrition.org en Mi2g (www.mi2g.com) per server en besturingssysteem. Er moet echter opgemerkt worden dat niet alle defacements gerapporteerd worden aan deze instanties, met als gevolg dat de resultaten onvolledig zijn. Twee trends springen in het oog. Het totaal aantal defacements neemt sterkt in aantal toe: van in 2000 naar in 2001 een viervoudige toename. Sinds 1999, toont onderzoek 19 van Mi2g aan dat het aantal defacements verzevenvoudigd is. Web sites die aangedreven worden door Microsoft servers krijgen de zwaarste klappen: 63% van alle Web site defacements deden zicht voor op Windows IIS/PWS servers tijdens Linux/Apache systemen waren tijdens datzelfde jaar verantwoordelijk voor 18% van de Web site defacements. Deze statistieken zouden aannemelijk zijn wanneer er ongeveer drie maal zo veel Windows systemen als GNU/Linux systemen in gebruik zouden zijn, maar dit is niet het geval. Netcraft (www.netcraft.com), een onderneming die Web site analyses uitvoert, rapporteert dat Microsoft IIS/PWS verantwoordelijk is voor 63% van de defacements, maar een marktaandeel heeft van slechts 26%. Linux/Apache daarentegen is verantwoordelijk voor 18% van de defacements, maar is in 2001 marktleider met een marktaandeel van 63%. Dit doet veronderstellen dat systemen op basis van Microsoft IIS/PWS bijzonder zwak en kwetsbaar zijn in vergelijking tot systemen op basis van Linux/Apache. Noot: Het is interessant om op te merken dat in de VS, het NSA (National Security Agency) meewerkt aan verscheidene security gerelateerde Open Source projecten, waaronder een project om security extensies toe te voegen aan Linux (www.nsa.gov/selinux) 18 bijvoorbeeld, vil.nai.com/vil/default.asp 19 (http://www.newsbytes.com/news/02/ html) 30

Overzicht. Besluit en aanbevelingen 77

Overzicht. Besluit en aanbevelingen 77 Besluit en aanbevelingen 77 Als afsluiting van deze thesis wordt een besluit geformuleerd, gevolgd door enkele aanbevelingen omtrent het gebruik van GNU/Linux in een e-business omgeving. Uit deze thesis

Nadere informatie

Opportuniteiten in een GNU/Linux omgeving

Opportuniteiten in een GNU/Linux omgeving ! Opportuniteiten in een GNU/Linux omgeving Eindverhandeling voorgedragen tot het behalen van de graad van handelsingenieur in de beleidsinformatica Door : Kristof BORREY Promotor : Prof. Dr. K. VANHOOF

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V.

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Process Control Netwerk Security bij Lyondell Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Agenda Introductie Korte feiten over Lyondell Chemie Wat doet Lyondell Chemie aan PCN

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Identify and mitigate your IT risk

Identify and mitigate your IT risk Identify and mitigate your IT risk ICT risico = bedrijfsrisico In de ontwikkeling die organisaties doormaken, speelt ICT een belangrijke rol. ICT heeft bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever gemaakt.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof <marceln@xs4all.nl> Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Linux Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Indeling Inleiding Overeenkomsten Verschillen Opbouw Toepassen distributies opensource

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Blackboard aan de TU Delft

Blackboard aan de TU Delft Blackboard aan de TU Delft Ir. W.F. van Valkenburg www.e-learn.nl February 21, 2008 1 Shared Service Centre ICT Ontwikkeling & Innovatie Agenda Load-balancing Custom authentication met A-Select Anti-hijacking

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 Vision ~ Knowledge ~ Results Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 OGh Fusion Middleware/ SOA Dag 19 Mei 2010, Het Oude Tolhuys Edwin Biemond email edwin.biemond@whitehorses.nl Web http://blogs.whitehorses.nl/,

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

High Availability Services

High Availability Services High Availability Services Arjan Dekker en Remco Hobo 06-07-2005 Inhoud in 20 seconden Uitleg High Availability Proprietary en Open source systemen Ons project Conclusie 1 Wat is HA? High Availability

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

e-token Authenticatie

e-token Authenticatie e-token Authenticatie Bescherm uw netwerk met de Aladdin e-token authenticatie oplossingen Aladdin is een marktleider op het gebied van sterke authenticatie en identiteit management. De behoefte aan het

Nadere informatie

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Vision ~ Knowledge ~ Results Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Frank Dorst samenwerking, pragmatische aanpak en innovatie met Java en Oracle OGh DBA Dag: 11g in de praktijk

Nadere informatie

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Roger Kellerman Solution Consultant Dell Digital Transformation Event 15 juni 2017 Digitale Transformatie is iets

Nadere informatie

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2.

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2. Procesbeheer: kenmerken van moderne besturingssystemen. 1. Bespreek de (drie) meest typische kenmerken van moderne besturingssystemen. 2. In hoeverre beantwoorden UNIX, Linux en Windows NT hieraan? Geef

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Welke informatie kunnen wij van u vragen/verzamelen?

Welke informatie kunnen wij van u vragen/verzamelen? Privacy Beleid MailExpert doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en neemt alle nodige maatregelen om dit te bewerkstelligen. Dit document helpt u te begrijpen hoe wij de persoonlijke informatie

Nadere informatie

Connect.Me. meten = weten!.eu

Connect.Me. meten = weten!.eu meten = weten!.eu Inhoud Connected Waarom? 3 Connected Hoe? 4 Connected Waar? 6 Connected Wat? 7 Connected Wie? 8 Menu Home > Machines 9 Menu Home > Machines > Machine Info / Machine Properties / Machine

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf Van dvd naar webserver Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf 1 Indeling Start installatie Wat is linux Wat zijn distributies Geschikte distributies

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Opdracht Installeer op je Knoppix installatie de ProFTPD ftp-server. Doelstelling Het leren van: 1. het installeren van ProFTPD, en 2. de basis

Nadere informatie

Handleiding Extranet. Handleiding Extranet BDS Datum Versie 19-7-2012 1.5. Mireille van der Heiden +31 06 10923620

Handleiding Extranet. Handleiding Extranet BDS Datum Versie 19-7-2012 1.5. Mireille van der Heiden +31 06 10923620 Handleiding Extranet Datum Versie 19-7-2012 1.5 Auteur Telefoonnummer Mireille van der Heiden +31 06 10923620 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Toegang via de browser 3 2.1 Hoe in te loggen 3 2.2 Eén of meerdere

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Dell SonicWALL product guide

Dell SonicWALL product guide Dell SonicWALL product guide TZ Series Dell SonicWALL SMB solutions: TZ Series at-a-glance De Dell SonicWALL TZ Serie bevat de instapmodellen van de Dell SonicWALL fi rewalls. De serie bestaat uit drie

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows LINUX ZORIN Gewoon Anders een alternatief voor MS Windows 1 Zorin OS Een ander besturingssysteem 2 Over Zorin gesproken... Zorin OS is een van de kinderen van Linux Linux is een programmeertaal voor besturingssystemen

Nadere informatie

Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis

Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis het doel, de mogelijkheden en de beperkingen Oracle Waterschapsdag SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin jwesterduin@transfer-solutions.com 30 november

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Erik Poll Martijn Warnier. http://www.cs.kun.nl/~erikpoll/linux

Erik Poll Martijn Warnier. http://www.cs.kun.nl/~erikpoll/linux Introductie Linux/UNIX Erik Poll Martijn Warnier http://www.cs.kun.nl/~erikpoll/linux Concrete doel van vandaag Basisvaardigheden UNIX/Linux werken met de command line shell file beheer proces beheer Betere

Nadere informatie

De Linux Boom structuur

De Linux Boom structuur De Linux Boom structuur De indeling van Folders en bestanden in een Linux distributie voldoen vandaag de dag meer en meer aan bepaalde standaarden zijnde FHS (Filesystem Hierarchy Standard) en LSB (Linux

Nadere informatie

Voordat er optimaal gebruik gemaakt kan worden gemaakt van Magister 5 via het web, kan deze FAQ mogelijk van pas komen.

Voordat er optimaal gebruik gemaakt kan worden gemaakt van Magister 5 via het web, kan deze FAQ mogelijk van pas komen. Silverlight FAQ t.b.v. Magister 5 Voordat er optimaal gebruik gemaakt kan worden gemaakt van Magister 5 via het web, kan deze FAQ mogelijk van pas komen. Zie de algemene Microsoft Silverlight FAQ op: http://www.microsoft.com/silverlight/faq/

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie