Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14!"#$ De eigenschappen waaraan een besturingssysteem moet voldoen om in aanmerking te komen voor bedrijven kunnen niet eenduidig beschreven worden. Bij het bepalen van deze vereiste eigenschappen moet er immers rekening gehouden worden met het doel waarvoor het besturingssysteem gebruikt zal worden. %'& (*),+.-0/*132 1 Een redelijke set van vereisten is vervat in RAS : reliability, availability, serviceability. Deze lijst houdt echter onvoldoende rekening met het dynamisch karakter van een onderneming en de behoefte aan beveiliging. Een besturingssysteem dat rekening houdt met het dynamisch karakter van een onderneming kan meegroeien met de behoeften van deze onderneming. Dit wordt bepaald door de schaalbaarheid (scalability) van het besturingssysteem. Verder moet er ook rekening gehouden worden met de behoefte aan beveiliging (security) en de aanwezigheid van applicaties. Men kiest een besturingssysteem immers niet enkel voor zijn kwaliteit, maar ook voor de applicaties die op dat besturingssysteem uitgevoerd kunnen worden. Deze laatste vereiste zal later in deze thesis aan bod komen. De bovenstaande vereisten bepalen of een bepaald besturingssysteem in aanmerking komt voor een bedrijf. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld de Total Cost of Ownership (TCO), kunnen dienst doen als een hulpmiddel bij de keuze tussen twee of meerdere concurrerende systemen met gelijkaardige eigenschappen. Uit recent onderzoek 2 van IDC en Cybersource blijkt dat de Total Cost of Ownership (TCO) van Linux aanzienlijk lager is dan deze van concurrerende besturingssystemen. De TCO van Linux bedraagt volgens deze onderzoeken een vijfde tot de helft van commerciële UNIX systemen, en ongeveer twee derde van Microsoft Windows systemen. De geassocieerde kosten met Linux zijn niet enkel drastisch lager voor hardware en software, zoals verwacht kon worden, maar tevens lager wat personeel betreft. Bovendien biedt een duidelijk zichtbare toepassing van Linux in een onderneming, een krachtige onderhandelingpositie aan de ICT manager. Hierdoor kunnen betere prijzen bedongen worden van leveranciers van hardware en andere server operating environments (SOE). De kosten van Linux zijn zeer competitief door de lage aankoopkost van hardware (meestal Intel), tezamen met een besturingssysteem dat niet gebonden is aan licenties. Case voorbeeld: Merrill Lynch bespaart met Linux De beursmakelarij Merrill Lynch schakelde begin 2002 volledig over op Linux. De voornaamste rede hiertoe was de Total Cost of Ownership. Belangrijke punten volgens Merrill Lynch zijn hierbij het vereenvoudigd systeembeheer en de platformonafhankelijkheid van Linux, wat toelaat dat applicaties kunnen uitgevoerd worden op zowel mainframes, minicomputers, desktops, laptops als handhelds. Door de lagere TCO verwacht Merril Lynch, net zoals Credit Suisse First Boston dat eerder de overstap naar Linux maakte, ook betere jaarresultaten. Credit Suisse First Boston zag haar omzet vertwintigvoudigen doordat ze een lagere prijs kon vragen voor beurstransacties. Dit was het gevolg van een lagere TCO. Bron: 1 (bron: Architecting E-Business Solutions door Peng Boey, Max Grasso, Greg Sabatino en Imran Sayeed; en de vereisten die aan het licht gekomen zijn tijdens de interviews die ik afnam tijdens het maken van deze thesis.). 2 en The Role of Linux in Reducing the Cost of Enterprise Computing; IDC 2001 White Paper (www.idc.com) Al Gillen, Dan Kusnetzky, en Scott McLarnon 14

2 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 15 / -0( In dit hoofdstuk werd nagegaan of Linux voldoet aan de elemenaire vereisten van een e- business platform. De vereisten die vervat zitten in RAS (reliability, availability, serviceability) werden aangevuld met de behoefte aan beveiliging (security) en het dynamisch karakter van een onderneming, wat tot uiting komt in de schaalbaarheid (scalability) van het systeem. Naast deze eigenschappen moet er ook belang gehecht worden aan de kwaliteit van de systeembeheerder. Linux is gebouwd op een degelijke architectuur die de systeemobjecten strikt gescheiden houdt van de gebruikerobjecten. Zo kan het systeem zich beschermen tegen de acties van gewone gebruikers en hun toepassingen. Samen met de vrij toegankelijke broncodes - die het mogelijk maken dat iedereen bugs kan opsporen, oplossen en deze oplossing ter beschikking stellen aan de andere gebruikers leidt dit tot een stabiel en betrouwbaar systeem. Dit heeft een gunstige invloed op de beschikbaarheid van het systeem. Deze beschikbaarheid kan nog verhoogd worden door het elimineren van single points of failure (SPOF) in het systeem door het toevoegen van redundancy. Hiervoor beschikt Linux de nodige gereedschappen De administratie van een e-business systeem kan verlicht worden door serviceability gereedschappen. Hierdoor krijgt de systeembeheerder een goed overzicht van de werking van het systeem en de verschillende services. Op gebied van scalability biedt Linux ondersteuning voor zowel verticale als horizontale schaalbaarheid. Dit geeft de zekerheid dat het systeem kan meegroeien met de behoeften. Vooral op vlak van clustering (horizontale schaalbaarheid) doet Linux het erg goed. Vrij toegankelijke broncodes en een component gebaseerde architectuur maken het mogelijk om Linux volledig aan te passen aan de eigen behoeften 3. Het feit dat Linux uit vele losse componenten bestaat betekent immers dat iedereen een eigen smaak kan samenstellen. Hierdoor is Linux beschikbaar op zowat elk hardware platform en zijn er bijvoorbeeld geoptimaliseerde configuraties beschikbaar voor databases. Bovendien kan men elke component vervangen door een gelijkaardige component, waardoor de kans op vendor lock -in afneemt. Linux lijkt eveneens een voorsprong te hebben op gebied van security. In alle besturingssystemen zitten fouten, die mogelijk uitgebuit kunnen worden ten nadele van security. Linux heeft hier het voordeel dat wanneer er een dergelijke bug ontdekt wordt, er meestal binnen enkele uren een security update bestaat. Het is bovendien zo dat de meeste bugs zitten in alpha en beta pakketten, en dat deze pakketten standaard meestal niet geïnstalleerd worden. Commerciële besturingssystemen proberen deze security issues zo veel mogelijk uit te media te houden, terwijl Linux onmiddellijk (24h/24h en 7/7) kan reageren op een security issue. Iedereen die een gat in de beveiliging vindt, kan dit dichten omdat hij reeds de broncode ter beschikking heeft. Dit in tegenstelling tot commerciële besturingssystemen waar de gebruiker volledig afhankelijk is van de kwaliteit van service (of het gebrek daaraan) van de leverancier. Onderwerpen, zoals de manier waarop het besturingssysteem ontworpen is en de security architectuur onderhouden wordt, zijn zeer belangrijk bij de keuze van het besturingssysteem. Linux symboliseert zowel continuïteit en verandering. Het heeft een moderne user interface en vele innovatieve toepassingen, maar zijn fundamentele UNIX-gebaseerde design heeft zich door de geschiedenis heen bewezen. Linux heeft het voordeel van meer dan een kwart eeuw UNIX ervaring waarvan het kan leren, en het lijkt erop dat de juiste lessen geleerd zijn. Wanneer dan de factor Total Cost of Ownership (TCO) wordt toegevoegd, dan blijken de geassocieerde kosten met Linux drastisch lager te zijn voor zowel hardware en software, als personeel. 3 Dit betekent overigens niet dat de organisatie in kwestie deze know-how zelf in huis moet hebben. Er is heel wat ondersteuning vanwege derden voorhanden, zowel van de Open Source gemeenschap zelf als van commerciële ondernemingen. 15

3 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 16!#"$ %&'( *) ",+ RAS omvat de drie hoofdeigenschappen van systeemontwerp: Reliability (stabiliteit en betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), en Serviceability (bruikbaarheid). ' -.)/ 0!*1 23% %:92 ;+ Wanneer e-business bedrijfskritisch wordt moeten we de nodige aandacht schenken aan de stabiliteit en de betrouwbaarheid (reliability) van dit systeem. Deze eigenschappen geven aan in welke mate een systeem op een consequente manier dezelfde resultaten produceert en daarbij voldoet aan de gewenste resultaten of hierbij de verwachtingen overtreft. Bovendien moet een eventuele downtime snel kunnen hersteld worden. Linux computers kunnen gedurende een lange tijd operationeel zijn zonder ook maar éénmaal te crashen, te freezen of opnieuw opgestart te worden (reboot). Linux is stabiel en heeft minder bugs dan andere besturingssystemen (cfr. bugtraq). Dit is het gevolg van de beschikbaarheid van de broncode zodat iedereen bugs kan opsporen, oplossen en deze oplossing ter beschikking stellen aan de Linux-gemeenschap. Linux heeft bovendien meer ontwikkelaars dan gelijk welk ander besturingssysteem. Hierdoor ligt het accent in de ontwikkeling meer op het oplossen van fouten dan op het toevoegen van nog-een-feature. Als er nog een fout gevonden wordt, is er een grote kans dat iemand anders al bezig is de fout op te lossen. In het uiterste geval kan men ervoor kiezen om de fout zelf op te lossen. Betrouwbaarheid is belangrijker dan de prijs omdat de kost van downtime gemakkelijk de besparing in de uitgaven van software kan overtreffen. Uiteindelijk wordt de stabiliteit van een besturingssysteem bepaald door zijn architectuur omdat bugs in de implementatie van het systeem na verloop van tijd weggewerkt kunnen worden. Om te bewijzen dat Linux een stabiel en betrouwbaar besturingssysteem is moet gekeken worden naar de architectuur en de implementatie van het systeem. De Windows-architectuur zal in deze analyse als basis voor vergelijking gelden. De indruk dat besturingssystemen minder stabiel worden wanneer er meer toepassingen op uitgevoerd worden, is waarschijnlijk te wijten aan vele onaangename ervaringen met Windows, waar geïnstalleerde toepassingen de systeem-dll s (dynamic-link libraries) zonder enige restrictie kunnen overschrijven. Een dergelijk systeem zal er ook niet in slagen om applicaties van het systeem te verwijderen zonder wederzijds incompatibele versies van cruciale systeembibliotheken achter te laten. Een Windows-systeem waarop enkele toepassingen geïnstalleerd en verwijderd zijn, zal dus onstabiel worden door het grote aantal incompatibele DLL s. De enige oplossing is de volledige herinstallatie van het besturingssyteem. Microsoft heeft dit probleem trachten op te lossen met de Windows registry, een flexibele en gestandaardiseerde manier om alle configuratie-informatie gecentraliseerd op te slaan. Deze registry werd echter snel een veel misbruikte repository dat zijn oorspronkelijke zuivere en compacte structuur verloor. Bovendien zal een toepassing die de registry vernielt, het hele besturingssysteem onstabiel maken omdat de registry zowel configuratie-informatie bevat van het OS, als van de toepassingen van de gebruiker. In tegenstelling tot Windows, heeft de Linux benadering de systeemobjecten strikt gescheiden van de gebruikerobjecten. De directory structuur en de bestandspermissies van een Linux-systeem zijn speciaal ontworpen om het systeem te beschermen tegen de acties van gewone gebruikers en hun toepassingen. Linux is ontworpen voor meerdere gebruikers, 16

4 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 17 en heeft mechanismen om de gebruikers tegen elkaar te beschermen. Volgens de Linuxtraditie worden bestanden opgeslagen zoals getoond wordt in de onderstaande tabel. De consistentie en logica in deze structuur zijn duidelijk. Type toepassing Shared libraries binaries Programma s benodigd tijdens boot-up time /lib /bin Toepassingen die geleverd werden bij het OS en die /usr/lib /usr/bin niet benodigd zijn tijdens boot-up time (vb: compiler, editor) Algemene toepassingen die geïnstalleerd werden door /usr/local/lib of /usr/local/bin gebruikers. /usr/local/app/lib /usr/local/app/bin Toepassingen die eigendom zijn van de SuperUser en /lib /sbin die benodigd tijdens boot-up time Toepassingen die eigendom zijn van de SuperUser en /usr/lib /usr/sbin die niet benodigd zijn tijdens boot-up time Tabel 3-1: Linux directory structuur De PATH omgeving variabele brengt alle bin directories tezamen. Met behulp van ldconfig weet elke toepassing welke dynamische bibliotheken het nodig heeft zodat elk benodigd bestand gevonden kan worden tijdens runtime. De install/upgrade/uninstall procedure, met de mogelijke bibliotheekconflicten, is eveneens goed verzorgd in Linux. Als een toepassing geïnstalleerd wordt (bijvoorbeeld Rekall 0.4), worden de gedeelde bibliotheken gekopieerd naar /usr/local/rekall_0.4/lib en worden de uitvoerbare bestanden geplaatst in /usr/local/rekall_0.4/bin. Systeem- en toepassingendirectories zijn onveranderd gebleven bij de installatie, zodat de stabiliteit onveranderd is. Bovendien is het mogelijk om een symbolische link (/usr/local/rekall) te maken die zich gedraagt als snelkoppeling naar /usr/local/rekall_0.4. De PATH omgeving variabele en ldconfig gebruiken deze symbolische link om te verwijzen naar /usr/local/rekall/bin en /usr/local/rekall_0.4/lib in plaats van de werkelijke directory namen. Als we later willen upgraden naar Rekall 0.5, dan zullen de bestanden van de nieuwe versie gekopieerd worden naar /usr/local/rekall_0.5/lib en /usr/local/rekall_0.5/bin en zal de symbolische link /usr/local.rekall verwijzen naar /usr/local/rekall_0.5. De PATH omgeving variabele blijft ongewijzigd, maar de symbolische link verwijst nu naar de nieuwe versie zodat de toepassing kan gebruikt worden zonder opnieuw op te starten of opnieuw in te loggen. De oude bibliotheken, die versieconflicten kunnen veroorzaken, verschijnen niet langer in het PATH. Hun aanwezigheid kan de toepassing dus niet onstabiel maken. Als er problemen zijn met de nieuwe versie, dan kan men de vorige versie blijven gebruiken door de symbolische link te laten verwijzen naar de vorige versie. Als de nieuwe versie stabiel bevonden is, kan de systeem administrator de oude versie verwijderen. De uninstall procedure van een toepassing omvat het verwijderen van zijn directory en zijn symbolische link. Deze actie heeft geen effect op de bibliotheken van andere toepassingen of systeembibliotheken. "! $#&%'( of Wanneer een onderneming een softwarepakket kiest, wil men iemand verantwoordelijk kunnen houden bij gebrekkige werking. Linux biedt echter geen garantie. Waarom zou een organisatie zich blootstellen aan een risico zonder daarbij een rechtskundige toevlucht te hebben? Ten eerste moeten we inzien dat als we betalen voor commerciële software, we niet betalen voor het product, maar dat we betalen voor een licentie om het product te gebruiken. We verwijzen hier naar de software license agreement die bij elk softwarepakket terug te vind en is. 17

5 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 18 In 1998 werd bijvoorbeeld er een bug gevonden in het Microsoft Acces 97 database product. Onder bepaalde omstandigheden konden gegevens in een verkeerd record geplaatst worden. De consequenties van deze bug kunnen gemakkelijk voorgesteld worden bij de medische gegevens van een ziekenhuis of de politiedatabase. De gedupeerden konden echter geen rechtskundige toevlucht nemen. De licentie-overeenkomst vermeldde uitdrukkelijk dat Microsoft niet verantwoordelijk is voor corruptie van data veroorzaakt door hun software. Het klinkt raar dat een database product niet verantwoordelijk is voor data, maar de licentievoorwaarden van Microsoft zijn onaanvechtbaar. Daarin wordt vaak elke verantwoordelijkheid voor al dan niet correct werken van de software resoluut van de hand gewezen, en toch blijven gebruikers vrolijk klikken op I Agree knoppen wanneer ze nieuwe software installeren. Als commerciële software niet meer rechtskundige bescherming biedt dan vrije software, dan zal het gebruik van vrije software i.p.v. commerciële alternatieven het risico niet verhogen. % $ ' Eerder werd vermeld dat er geen bedrijven achter Open Source producten staan in de strikt juridische zin. We gaan daarbij even voorbij aan bedrijven zoals IBM, HP en Compaq die supportcontracten hebben liggen voor 24 uur maal 7 dagen per week Linux ondersteuning. Er is een groot aantal bedrijven dat bestaat rond Open Source software. Merkwaardig daaraan is eigenlijk dat mensen een bedrijf kunnen runnen rond een gratis product. Dit is ook meestal het slechtst begrepen aspect rond Open Source software. Het business model rond Open Source software concentreert zich op de diensten er omheen. Daarbij kan men denken aan functies als installatie, ondersteuning, opleiding of ontwikkeling van toepassingen. Goed bekeken is het traditionele software ontwikkelmodel er één dat nooit oneindig lang stand kan houden. Het is gewoon onvermijdelijk dat iemand vroeg of laat zijn software gaat weggeven (concurrentie op prijs) en zijn diensten vervolgens verhuurt. Daarbij komt dat software het enige product is dat tegen minimale inspanning oneindig vaak gekopieerd kan worden zonder kwaliteitsverlies. Dus productie kost tijd, maar exploitatie is eenvoudig. De diensten rond softwareproducten zijn al jaren een stabiele factor in het geheel. Bedrijven als RedHat, Suse, Caldera en LinuxCare leveren bijvoorbeeld allemaal tegen betaling consultancy en ondersteuning op hun Linux distributies. Dat de Open Source wereld een wisselwerking is tussen bedrijven enerzijds en de Open Source gemeenschap op het Internet anderzijds blijkt uit het feit dat deze bedrijven in reactie op het exploiteren van Open Source software een deel van hun inkomsten weer besteden aan het ondersteunen van diezelfde Open Source. Vele bekende ontwikkelaars hebben een gewoon arbeidscontract bij één van deze bedrijven waar ze worden betaald om te werken aan hun project. '.)2 / (91 % 91 ;+ Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van hun IT-systemen, soms zelfs in die mate dat het bedrijf zonder IT volledig lam ligt. Bepaalde services zijn van cruciaal belang voor het functioneren van een onderneming. We denken bijvoorbeeld aan de intranet site, de File server, de Mail server en de DNS server. Availability is een belangrijk element in een omgeving waarin systemen toegankelijk zijn vanuit de hele wereld, op eender welk uur overdag en s nachts, en waarbij een storing in de service kan leiden tot een daling in de omzet en een beschadiging van de reputatie van de betreffende onderneming. 18

6 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 19 ' # # %' % High Availability, anders gezegd: Highly Available, is een paraplubegrip voor sterk uiteenlopende eigenschappen van een besturingssysteem. Sommigen maken een onderscheid tussen beschikbaarheid en fouttolerantie. In deze thesis zullen deze twee termen als onderling verwisselbaar beschouwd worden en zullen deze verwijzen naar een weergave van de verhouding tussen de tijdsduur dat het systeem operationeel (beschikbaar) is en de verstreken tijdsduur. Er wordt hierbij speciaal aandacht besteed aan de mogelijkheid om een bepaald niveau van service aan te bieden, zelfs tijdens een situatie waarin één of meerdere componenten van het systeem hebben gefaald. Dit falen kan ongepland zijn (bijvoorbeeld een server crash) of gepland zijn (bijvoorbeeld bij onderhoud). Ondernemingen zijn niet geïnteresseerd te weten dat de stroom uitvalt, de CPU oververhit is, of het systeem hangt door een defecte netwerkkaart. Het enige waar de manager, de werknemers en de klanten in geïnteresseerd zijn, is dat de service continu beschikbaar is. Het woord service is hier van belang. Deze service wordt uitgevoerd door een machine. Het redirecten van de service en requests naar een andere gezonde machine is de kunst van High Availability. $ $!!! ( $! $ ' " % " Availability is een belangrijk doel van de Linux gemeenschap. Omdat vele ontwikkelaars Linux trachten te verbeteren, is het meer waarschijnlijk dat bugs gevonden en verbeterd worden waardoor het systeem langer beschikbaar blijft. Betrouwbaarheid en stabiliteit spelen dus een belangrijke rol bij het evalueren van de beschikbaarheid. Benchmarks 4 tonen aan dat de beschikbaarheid van Linux hoger is dan Windows en UNIX. De benchmark van Bloor Research evalueerde de uptime/downtime van Linux en Windows NT gedurende een periode van één jaar. Gedurende die tijd crashte Linux één keer omwille van een defecte harde schijf (downtime: 4 uur). Windows NT crashte 68 keer omwille van hardware problemen, geheugen, bestandsfouten en enkele niet nader omschreven problemen (downtime: 65 uur). De beschikbaarheid van Linux was dus 99,95% (4 uur downtime op een totaal van 365 dagen) versus Windows NT met 99,26% (65 uur downtime op een totaal van 365 dagen). In een gelijkaardige benchmark bepaalde de Giga Information Group de beschikbaarheid van UNIX op 99,8% en Windows NT op 99,2%. #! % $! ( De vuistregel bij het reduceren van (on)geplande downtime is het elimineren van single points of failure (SPOF) in het systeem door het toevoegen van redundancy. Bijvoorbeeld redundant power supplies en RAID (Redundant Array of Independent Disks). Als een firma vertegenwoordigd wordt door één enkele Linux box met Apache, dan is dit het single point of failure. Als een database enkel voorkomt op één enkele PostgreSQL server, dan is dit het single point of failure. Als de toegang tot het internet gebeurt via één enkele router, dan is dit het single point of failure en als een website één enkele link tot het internet heeft, dan is dit tevens het single point of failure. De doelstelling is het verbergen van defecten voor de gebruikers op een manier zodat deze gebruikers hun activiteit gewoon kunnen verderzetten. De eliminatie van single points of failure kan enkel gebeuren door bijkomende resources te voorzien die gebruikt kunnen worden wanneer een falen plaatsvindt. Het is de rol van high availability (HA) oplossingen deze resources te ontwerpen en te beheren zodat de service toegankelijk blijft voor gebruikers bij een falen. Dit kan een volledige service zijn, een 4 Laura DiDio, Deciding factors Operating Systems, CIO Magazine, 1 Februari 2000 en Frans Godden, How do Linux and Windows NT Measure Up in real Life?, Gnet, Januari

7 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 20 beperkte service of een service die de gebruiker adviseert om later terug te komen (Dit is laatste is steeds beter dan een `` HTTP 404 server unreachable'' foutmelding). Recente verbeteringen aan de functionaliteit van Linux, tezamen met de medewerking van enkele grote bedrijven, hebben geleid tot drastische verbeteringen op gebied van beschikbaarheid. Een steeds groeiend aanbod van betaalbare, industry-standard besturingssystemen, clustering en middleware verzorgt een hoge mate van beschikbaarheid in de Linux architectuur. $ # %' %! %'! ( #!! $ Het meest elementaire niveau van protectie van de beschikbaarheid wordt geleverd door systemen met kenmerken (meestal hardware gerelateerd) die helpen om een server langer operationeel te houden. Voorbeelden zijn een uninterruptible power supply (UPS) of een mirrored disk (RAID). Deze systemen bieden bescherming tegen hardware falen, maar bieden weinig of geen bescherming voor de applicaties of de netwerkomgeving op het systeem. De meeste commerciële High-Availability producten zijn erg duur. Daarom gaan we dieper in op een goedkoper alternatief om een hoge graad van beschikbaarheid te bereiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van goedkope hardware en Open Source software. Meestal wordt High Availability bekomen door clustering. Voor een bespreking van clustering mogelijkheden op Linux wordt er verwezen naar het deel Schaalbaarheid. Het Linux High Availability project (linux-ha.org) is het centrum voor High Availability voor Linux. De missie van dit project is: Provide a high-availability (clustering) solution for Linux which promotes reliability, availability, and serviceability (RAS) through a community development effort. Het Linux-HA project vormt de basis van de meeste HA oplossingen op het Linux platform. Tegenwoordig is eveneens een samenwerkingsverband met Linux Virtual Server (LVS, beschikbaar op omdat de doelen van Linux-HA en LVS complementair zijn. Eén van de Linux-HA producten, Heartbeat (linux-ha.org/comm/#heartbeat), maakt tegenwoordig deel uit van de meeste Linux distributies zoals SuSE Linux, Conectiva Linux en Mandrake Linux. Heartbeat is een veel gebruikte methode, die passieve stand-by genoemd wordt, en erin bestaat om één computer alle verwerkingslast te laten afhandelen terwijl de andere computers inactief zijn en stand-by blijven om de taak over te nemen als de primaire computer het laat afweten. Voor het coördineren van de machines verzendt het actieve of primaire systeem periodiek een hartslagbericht naar de stand-by machine. Heartbeat is een monitor voor deze hartslagen die verzonden worden tussen de nodes in een cluster. Komen deze berichten niet meer aan, dan veronderstelt het stand-by systeem dat de primaire server het heeft laten afweten en neemt dadelijk de taak over. De Mission Critical Linux 5 HA oplossing is eveneens gebaseerd op Linux-HA, net zoals VA Linux UltraMonkey. UltraMonkey is samen met Super Sparrow het sleutelcomponent van Vanessa (VA Network Enhanced Scalable Server Architecture, beschikbaar op vanessa.sourceforge.net), dewelke High Availability en Load Balancing oplossingen levert. Ultra Monkey (ultramonkey.sourceforge.net) levert High Availability en Load Balancing van TCP/IP en UDP/IP gebaseerde services op een LAN (Local Area Network). Super Sparrow levert een mechanisme voor load balancing van internetverkeer. Recentelijk is het lijstje van HA oplossingen voor Linux uitgebreid met het SGI FailSafe project (oss.sgi.com/projects/failsafe). 5 linuxpr.com/releases/1488.html 20

8 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 21 ' " % '(.)% 6 1 % 91 ;+ Een e-business netwerkinfrastructuur vereist een zorgvuldig monitoring en management. Serviceability is een term die verwijst naar de mogelijkheid tot determinatie van problemen. Dit kan zowel corrigerend onderhoud als preventief onderhoud zijn. Het doel is om snel alle nodige informatie beschikbaar te stellen om zo snel mogelijk een diagnose te kunnen stellen. Dit verbetert de availability en reduceert de kost van service. ' # #& % Serviceability omvat een breed scala aan tools, zoals bijvoorbeeld kernel tracing en kernellevel debugging, geautomatiseerde panic dump capture, krachtige kernel crash analyse tools, en uitgebreide documentatie en training voor systeemprogrammeurs die de problemen zelf wensen op te lossen. Serviceability kan eveneens verwijzen naar speciale coderingsconventies (zoals bijvoorbeeld "eye-catchers" in dynamisch toegewezen blocks zodat dump analyse kan bepalen hoe het geheugen gebruikt wordt) en gesofistikeerde logging van hardware error events zoals machine checks en disk errors. Linux beschouwt bovenstaande gereedschappen niet als standaard features. Het zijn toevoegingen die verstrekt worden door onafhankelijke programmeurs, third party ondernemingen en software distributeurs zoals Red Hat. In de toekomst zullen administratieve tools meegeleverd worden met de kernel. De Linux 2.4.x kernel was reeds een stap in die richting: het levert een Logical Volume Manager (LVM) om verscheidene disk-management handelingen te volbrengen. In het bijzonder levert LVM spanning, resizing en general management van multiple disk drive systems en disk arrays vanuit één centrale console. #&' % "!!% #!! $ De administratie van het geheel is natuurlijk een uitgebreide taak. Om deze taak te verlichten kunnen er verschillende hulpmiddelen geschreven en/of gebruikt worden. Hun doel moet altijd zijn dat de systeembeheerder snel een goed overzicht kan krijgen van de werking van het systeem en de verschillende services. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot het instellen en afdwingen van quota s op user accounts; monitoring met behulp van bijvoorbeeld MRTG (http://www.mrtg.org); en authentificatie van gebruikers met behulp van PAM 6 (pam.sourceforge.net en SGI 7 heeft heel wat Open Source tools hieromtrent ontwikkeld: kernel tracing, debugging, krachtige crash analyse tools en andere gereedschappen zoals kernel lock metering en kernel profiling. Deze tools zijn beschikbaar als download op oss.sgi.com/projects. Daarnaast kan MRTG (www.mrtg.org) gebruikt worden om trends op lange termijn over het gebruik van de ressources te verkrijgen, en BigBrother (bb4.com) om eventuele pannes te melden via e- mail. Tevens biedt Linux enkele beheer/configuratie systemen zoals bijvoorbeeld Linuxconf (www.solucorp.qc.ca/linuxconf), HardDrake (www.linux-mandrake.com/harddrake) en Webmin (www.webmin.com). 6 Om de link tussen PAM en LDAP te leggen zijn er twee modules : pam_ldap (www.padl.com/pam_ldap.html) en nss_ldap (www.padl.com/nss_ldap.html). De eerste zorgt voor toegangs-controle en wachtwoordbeheer. De tweede voor gebruikersbeheer (info, locatie homedir, groep, hosts,...). 7 bron: Simon Patience, Silicon Graphics, Inc - 21

9 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 22 Buiten deze Open Source tools zijn er ook enkele commerciële beheer gereedschappen beschikbaar voor Linux, waarvan IBM Tivoli en Computer Associates Unicenter TNG waarschijnlijk de belangrijksten zijn. Beiden bieden een geïntegreerde en soepele beheeroplossing waardoor ICT medewerkers hun informatica veilig en efficiënt kunnen beheren. Computer Associates Unicenter TNG (www3.ca.com/solutions/solution.asp?id=315) levert een schaalbare, flexibele, volledig geautomatiseerde en geïntegreerde oplossing die instaat voor het Netwerk and Systeem Management, geautomatiseerde operations, IT Resource Management, Database Management, Netwerk infrastructuur Management en Applicatie Management. IBM Tivoli (www-3.ibm.com/software/is/mp/linux/software/products/tivoli.html) is een gelijkaardige beheeroplossing die ondersteuning biedt voor het beheren van availability, configuration, security, privacy, storage en performance van de Netwerk infrastructuur. Andere leveranciers van Servicability tools voor Linux zijn: MissionCriticalLinux (www.missioncriticallinux.com), Fujitsu-Siemens Primary System Management Tools (http://www.fujitsu-siemens.com/primergy/en/sysmgmt/index.html), Realtech theguard! Agent (www.realtech.de/international_e/html/produkte/erm/applic_manage/guard/) en Siemens myamc (www.myamc.de). 22

Hoofdstuk 4 - Netwerkinfrastructuur 31

Hoofdstuk 4 - Netwerkinfrastructuur 31 Hoofdstuk 4 - Netwerkinfrastructuur 31!"$# E-business oplossingen moeten bruikbaar zijn voor de meeste aspecten van een onderneming. Hierdoor moeten op elk niveau de beschikbare technologieën overwogen

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Bomb-Proof Server Benodigde technieken en producten voor een High Availability systeem en hun consequenties voor beschikbaarheid

Bomb-Proof Server Benodigde technieken en producten voor een High Availability systeem en hun consequenties voor beschikbaarheid Benodigde technieken en producten voor een High Availability systeem en hun consequenties voor beschikbaarheid Arend-Jan Tetteroo (s0002615) Afstudeeropdracht Periode: Februari Juli 2006 Vakgroep: Databases

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems

Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems Masterproef

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

TECHN 27. Open Source Software. een nieuw softwaremodel. 1. Inleiding. 2. Situering en historiek. Technische uitgave van de SmalS-MvM

TECHN 27. Open Source Software. een nieuw softwaremodel. 1. Inleiding. 2. Situering en historiek. Technische uitgave van de SmalS-MvM 27 Technische uitgave van de SmalS-MvM 05/2004 4/2003 Open Source Software een nieuw softwaremodel 1. Inleiding Het fenomeen Open Source Software (OSS) komt de laatste jaren meer en meer in de media. Het

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Woord vooraf Deze bachelorproef is tot stand gekomen naar aanleiding van mijn stage in de Arteveldehogeschool. Mijn belangrijkste opdracht was een onderzoek te voeren naar de mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server. Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION. Migratie van NetWare : kosten en voordelen

Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server. Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION. Migratie van NetWare : kosten en voordelen Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server Migratie van NetWare : kosten en voordelen Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie