KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND"

Transcriptie

1 KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET VOETBALSPEL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR - uitgave

2 *AR - SPELR INHOUDSOPGAVE REGELS VAN HET VOETBALSPEL 3 REGEL 1 - HET SPEELVELD 3 REGEL 2 - DE BAL 8 REGEL 3 - AANTAL SPELERS 9 REGEL 4 - UITRUSTING VAN DE SPELERS. 11 REGEL 5 - DE SCHEIDSRECHTER. 12 REGEL 6 - DE ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS. 14 REGEL 7 - DUUR VAN HET SPEL. 15 REGEL 8 - BEGIN VAN HET SPEL. 16 REGEL 9 - BAL IN OF UIT HET SPEL 18 REGEL 10 - GELDIG DOELPUNT. 19 REGEL 11 - HET BUITENSPEL. 20 REGEL 12 - FOUTEN EN ONGEPASTHEDEN. 31 REGEL 13 - VRIJSCHOPPEN & SCHEIDSRECHTERSBAL. 36 REGEL 14 - STRAFSCHOP. 40 REGEL 15 - INWORP. 44 REGEL 16 - DOELSCHOP. 45 REGEL 17 - HOEKSCHOP. 46 KBLVB AR SPELR - uitgave

3 ALGEMEEN REGLEMENT Regels van het voetbalspel De regels van het voetbalspel zijn gedrukt in gewoon (recht) schrift; de daarbij horende raadgevingen aan de scheidsrechters staan in cursief. REGEL 1 - HET SPEELVELD. Het speelveld en zijn onderverdelingen moeten worden afgebakend met duidelijk zichtbare lijnen van niet meer dan 12 centimeter breed, zoals weergegeven op de schets die op blz. Afdeling - AR - SPELR - 5 staat afgedrukt. De lijnen moeten vlak op het speelveld getrokken worden en mogen dus niet in uitgravingen, greppels of groeven worden aangebracht. *Afmetingen : Het speelveld moet rechthoekig zijn en volgende afmetingen hebben : -in de breedte : minimum 45 meter, maximum 90 meter; -in de lengte : minimum 90 meter, maximum 120 meter. Er wordt een speling van één meter toegestaan aan de zijlijnen en de doellijn. Afmetingen dienen alleen nagemeten te worden op verzoek van de bezoekende ploeg. Tekortkomingen, die de scheidsrechter vaststelt bij de controle van het terrein (zie "Administratieve informatie voor de Scheidsrechters - punt 3 - Afdeling - AR - HANDL - 3) worden zo vlug mogelijk aan de terreinafgevaardigde medegedeeld met verzoek tot herstelling of verbetering, zonder dat hiervoor het aanvangsuur van de wedstrijd mag verlaat worden. Let vooral op de afbakening van het speelveld en zijn verschillende gebieden : duidelijk zichtbare lijnen, die aan de reglementaire voorschriften beantwoorden. *Het doel : Bestaat uit 2 rechtopstaande palen en een horizontale dwarslat; de palen en de dwarslat moeten dezelfde breedte en dikte (ingeval van balken) of diameter (bij ronde) hebben : minimum 7,5 centimeter en maximum 12 centimeter. Palen en dwarslat moeten wit zijn en uit hout of metaal. KBLVB AR SPELR - uitgave

4 De afstand van de doellijn tot de onderkant van de dwarslat moet 2,44 meter bedragen. De afstand tussen de binnenkant van beide palen, die op de doellijn staan, moet 7,32 meter bedragen. Een afwijking van vijf centimeter bij de afmetingen van het doel wordt toegestaan. De afstand van de buitenkant van de palen tot de hoekvlagbuis moet aan weerszijden van het doel gelijk zijn. Doelnetten zijn verplicht en moeten minimum 1,50 meter naar achter verwijderd zijn van de doellijn. Kijk de doelnetten goed na, het zal u moeilijkheden besparen tijdens de wedstrijd; een bal die door het doelvlak gaat en achteraf door de netten, kan inderdaad heel wat discussie opleveren. *Het doelgebied : Is een rechthoek (ook beschermingsgebied van de doelman genoemd), die wordt begrensd door : a) de doellijn; b) twee lijnen, 5,5 meter lang, loodrecht op de doellijn en vertrekkend op 5,5 meter van elke doelpaal; c) een evenwijdig met de doellijn lopende lijn, die de uiteinden van de twee onder b) vermelde lijnen verbindt en dus een lengte heeft van 18,32 meter. *Het strafschopgebied : Is een rechthoek (ook beschermingsgebied van de aanvaller genoemd), die begrensd wordt door : a) de doellijn; b) twee lijnen, 16,5 meter lang, loodrecht op de doellijn en vertrekkend op 16,5 meter van elke doelpaal; c) een evenwijdig met de doellijn lopende lijn, die de uiteinden van de twee onder b) vermelde lijnen verbindt en dus een lengte heeft van 40,32 meter. *Het strafschoppunt : Is een punt met een diameter van 22 centimeter dat ligt op het einde van een denkbeeldige lijn, die loodrecht op de doellijn staat, in het midden van het doel vertrekt en 11 meter lang is. Vanaf dit punt worden de strafschoppen genomen. KBLVB AR SPELR - uitgave

5 *De cirkelboog : Vanuit het strafschoppunt wordt een cirkelboog getrokken met een straal van 9,15 meter buiten het strafschopgebied. De cirkelboog laat toe na te gaan of alle spelers, met uitzondering van de strafschopnemer, op 9,15 meter van de bal verwijderd staan bij het nemen van een strafschop. *De middenlijn : Deze lijn verdeelt het speelveld in twee gelijke helften en loopt evenwijdig aan de doellijnen. Bij een aftrap bevinden alle spelers van een bepaalde ploeg zich op hun eigen helft. *Het middenpunt : Dit is het midden van het speelveld, het heeft een diameter van 22 centimeter. Op dit punt wordt de bal gelegd bij aftrap. *De middencirkel : Is een cirkel, die getrokken wordt met een straal van 9,15 meter vanuit het middenpunt. Bij aftrap staan de spelers, tegenstrevers van de ploeg die de aftrap neemt, buiten de cirkel. *Het hoekschopgebied : Vier in aantal : een kwartcirkel met een straal van 1 meter vanuit elk punt waar doellijn en zijlijn elkaar raken. *De hoekvlag : Vier in aantal : één op elke hoek van het speelveld; de vierkante (zijde van 50 centimeter) vlag is bevestigd aan een ronde, witte holle kunststof hoekvlagbuis, die bovenaan dicht en afgrond is. De buis heeft een minimum hoogte boven de grond van 1,50m en een doormeter van maximum 5 cm. Er moeten vier hoekvlaggen zijn om een regelmatige wedstrijd te spelen. Ze moeten reglementair zijn, zoniet moet de scheidsrechter het speelveld ongeschikt verklaren Verslag hieromtrent dient binnengestuurd te worden. KBLVB AR SPELR - uitgave

6 *De zijlijnen : Langsheen de lengte van het speelveld, bakenen aldus de breedte van het speelveld af. *De doellijnen : Langsheen de breedte van het speelveld, bakenen aldus de lengte van het speelveld af. *De neutrale zone : Is een strook rondom het speelveld; deze strook wordt afgebakend met palen en draad of buizen of platen. *Het beschermingsgebied : Is een doorgang van minimum 3 meter breed vanaf de neutrale zone tot aan de kleedkamers. Op dit punt worden door het R.v.B. soms afwijkingen aanvaard (deze zijn zelfs inherent aan het aanvaarden van een club met zijn terrein).!!! OPGELET!!! Voor terreinkeuring, ongeschikt terrein, onbespeelbaar terrein : zie punten 3, 4 & 5 van de "Administratieve informatie voor de Scheidsrechters" (Afdeling - AR - HANDL - 3, 4 & 5) KBLVB AR SPELR - uitgave

7 KBLVB AR SPELR - uitgave AR - SPELR

8 REGEL 2 - DE BAL. De bal moet rond zijn; de buitenbekleding moet bestaan uit leder of een ander door de F.A. Board aanvaard materiaal. De bal is wit of wit-zwart geruit; bij sneeuw mag een gekleurde bal worden gebruikt, die evenwel niet in clubkleuren mag geverfd zijn. De bal moet verder aan volgende voorwaarden voldoen : -bal nr. 5 : verplicht voor seniors, reserven, veteranen, vrouwen en juniores. Omtrek : tussen 68 en 70 cm., gewicht : tussen 450 en 410 gram, druk :tussen 0,6 en 1,1 atm. (tussen 600 en 1100 gram per cm²). Er dienen steeds voldoende ballen aanwezig te zijn om de wedstrijd normaal te laten verlopen; tijdens de wedstrijd mag de bal slechts vervangen worden na toelating van de scheidsrechter. De matchbal is de bal waarmee de wedstrijd wordt aangevangen. De matchbal mag alleen mits toestemming van de scheidsrechter vervangen worden en er dient steeds een spelstilstand afgewacht om van bal te wisselen. Indien de bal tijdens het spel onklaar geraakt dient het spel hernomen te worden met scheidsrechtersbal op de plaats waar de eerste bal onklaar geraakte, tenzij dit gebeurde binnen het doelgebied. In dit laatste geval dient de scheidsrechtersbal uitgevoerd te worden op de met de doellijn evenwijdig lopende lijn van het doelgebied en zo dicht mogelijk bij de plaats waar de eerste bal zich bevond. Indien de bal defect geraakt tijdens een spelonderbreking (bv. doelschop, hoekschop, strafschop, inworp...) wordt het spel hervat op dezelfde manier als zou de bal niet defect zijn geraakt. OPGELET! er is wel scheidsrechtersbal als de bal defect geraakt na het nemen van bv. doelschop, hoekschop, strafschop, inworp enz. en hij reeds een andere speler, de scheidsrechter, doelpalen, dwarslat of een ander (vreemd) voorwerp heeft geraakt. Eén bal kan voldoende zijn om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Indien de wedstrijd stilgelegd dient te worden wegens gebrek aan ballen, dient 10 minuten gewacht te worden alvorens de wedstrijd definitief te stoppen. Indien een wedstrijd dient gestopt te worden wegens gebrek aan ballen, dient een verslag te worden opgemaakt met vermelding van het aantal ballen dat bij het begin van de wedstrijd ter beschikking was. KBLVB AR SPELR - uitgave

9 REGEL 3 - AANTAL SPELERS. Het spel wordt gespeeld door twee ploegen, die elk maximum 11 spelers mogen hebben; één van die spelers moet de doelwachteruitrusting dragen. De kapitein van de ploeg dient een armband te dragen. Indien de kapitein het speelveld dient te verlaten, dient hij in de functie van kapitein vervangen te worden door een andere speler, die daartoe door zijn medespelers wordt aangeduid. Ingeval van weigering van de spelers om de rol van kapitein over te nemen, moet de scheidsrechter de wedstrijd definitief stoppen. Alle spelers (ook de wisselspelers) dienen vóór de aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad ingeschreven te worden en vallen onder de jurisdictie van de scheidsrechter. Om het even welke veldspeler mag de doelwachter vervangen tijdens de wedstrijd op voorwaarde dat de scheidsrechter van deze verwisseling vooraf op de hoogte wordt gebracht. Een wisselspeler mag pas het speelveld betreden nadat de speler, die hij vervangt, het speelveld heeft verlaten en mits toestemming van de scheidsrechter. Een vervangen speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen en een speler, die vrijwillig het terrein verlaat of uitgesloten wordt, mag niet vervangen worden. Er mogen VIER spelers vervangen worden tijdens de wedstrijd. Een ploeg moet uit minstens 7 (zeven) spelers bestaan, zoniet wordt de wedstrijd niet aangevangen of wordt hij stopgezet. Scheidsrechter, Haal de ongebruikte lijnen door op het wedstrijdblad, zodat geen wisselspelers meer kunnen worden ingeschreven tijdens de wedstrijd; wacht hiervoor evenwel tot op het ogenblik dat u zich naar het speelveld begeeft om de wedstrijd aan te vangen (zie Afdeling - AR - HANDL - 6). De doelman mag tijdens de wedstrijd zo dikwijls wisselen met een veldspeler als hij wil, maar men moet u steeds verwittigen; wanneer dit niet het geval zou zijn, moet u de nieuwe doelwachter een waarschuwing geven zodra het spel stilligt. KBLVB AR SPELR - uitgave

10 Vervanging van speler(s) moet worden aangevraagd ter hoogte van de middenlijn en kunnen slechts door de scheidsrechter worden toegelaten bij een spelonderbreking. De vraag tot vervanging gebeurt meestal door de kapitein; indien er evenwel grensrechters aanwezig zijn, zal de grensrechter, die het dichtst bij de plaats van de vervanging staat, de aandacht van de scheidsrechter trekken door zijn vlag in de hoogte te steken (uiteinden van de stok boven het hoofd in beide handen, vlag naar beneden hangend). Indien een wisselspeler het terrein binnenkomt zonder toelating van de scheidsrechter, zal het spel worden stilgelegd. De wisselspeler zal gewaarschuwd worden en moet het terrein terug verlaten; hij zal, eventueel, naargelang de omstandigheden, definitief uitgesloten worden. Het spel wordt hernomen met een onrechtstreekse vrije op de plaats waar de bal zich bevond op het ogenblik van de spelonderbreking, tenzij de bal zich in het doelgebied bevond; in dit laatste geval wordt een onrechtstreekse vrije schop gegeven op de met de doellijn evenwijdig lopende lijn van het doelgebied op het dichtstbijzijnde punt van de plaats waar de bal zich bevond op het ogenblik van de spelonderbreking. Wanneer een ploeg een niet toegelaten vervanging wenst door te voeren, wordt de kapitein hierop attent gemaakt; wenst hij de vervanging desondanks door te voeren dan dient de wedstrijd gestopt te worden en moet een verslag worden ingestuurd. Vang nooit een wedstrijd aan met minder dan 7 spelers op het speelveld, zelfs al staan er meerderen op het wedstrijdblad ingeschreven en vertelt men u dat de anderen nog komen. Wanneer een wedstrijd moet worden stilgelegd wegens gebrek aan spelers en er staan nog wisselspelers op het wedstrijdblad of er zijn gekwetste spelers, dan dient 10 minuten gewacht te worden om de wedstrijd definitief te stoppen; in dit geval mogen de spelers wachten in de kleedkamer, zonder zich evenwel te mogen omkleden. Een gekwetste speler dient, na verzorging buiten het terrein, zo spoedig mogelijk terug tot het spel te worden toegelaten, zelfs zonder dat het spel stilligt, doch altijd mits uw toelating. KBLVB AR SPELR - uitgave

11 REGEL 4 - UITRUSTING VAN DE SPELERS. De kledij van de spelers moet welvoeglijk zijn. Alle spelers van dezelfde ploeg moeten dezelfde kleuren dragen, behalve de doelwachter, die een kleur moet dragen die hem duidelijk onderscheidt van de andere spelers en de scheidsrechter. De spelers mogen geen gevaarlijke voorwerpen dragen : uurwerk, knopring, armband... Zo ze niet verwijderd kunnen worden, dienen ze worden afgeplakt. De noppen van de schoenen dienen minimum 12,7 mm. breed te zijn. Beenbeschermers zijn verplicht. Wanneer de spelers bij strenge koude broekkousen of een trainingsbroek dragen, dan dient de korte spelersbroek hierover gedragen te worden. De spelers mogen nauwsluitende dijbroeken dragen. Zij moeten evenwel van dezelfde (of overwegende) kleur zijn van het voetbalbroekje en mogen in lengte het bovenste gedeelte van de knie niet overschrijven. De truitjes moeten in de broek zitten en mogen niet loshangen. Wanneer de kledij van de spelers niet afdoende verschilt dient de thuisploeg aan te treden in een andere kleur dan de bezoekers. Iedere speler dient op de rug van zijn trui een nummer te dragen dat moet overeenstemmen met het nummer dat op het wedstrijdblad vóór zijn naam wordt vermeld. De reservedoelwachter dient een ander nummer te dragen dan de effectieve doelwachter. Scheidsrechter, Kijk kledij en schoeisel van de spelers goed na vóór de wedstrijd en schenk bijzondere aandacht aan de juiste rugnummering. Indien een ploeg zou aantreden zonder rugnummering, mag u de wedstrijd niet weigeren aan te vangen, maar u stuurt achteraf verslag in. Een doelwachter mag ook niet dezelfde kleur dragen van de spelers van de tegenpartij. De twee doelwachters mogen evenmin dezelfde kleur dragen, omdat het mogelijk is dat de ene in de nabijheid van de andere komt (bv. strafschop, hoekschop...). Wanneer de kledij van een speler niet meer voldoet, dient hij het terrein bij de eerste spelonderbreking te verlaten om zijn kledij in orde te brengen; hij moet zich achteraf tijdens een spelonderbreking bij de scheidsrechter ter controle aanbieden alvorens terug aan het spel deel te nemen. KBLVB AR SPELR - uitgave

12 REGEL 5 - DE SCHEIDSRECHTER. Een scheidsrechter wordt aangeduid voor het leiden van elke wedstrijd. De scheidsrechter dient in elk geval een andere kleur van kledij te dragen dan deze van de beide ploegen. Wanneer een ploeg aantreedt in zwarte uitrusting moet de club de scheidsrechter voorzien van een uitrusting die in kleur verschilt van beide elftallen. Beschikt de club niet over de vereiste uitrusting moet zijzelf van kleur veranderen. Hij moet erop toezien dat de regels van het voetbalspel worden nageleefd; bij het bestraffen van een overtreding zal hij de aard ervan aanduiden alsmede de richting waarin het spel dient hernomen te worden. Bij een vrijschop fluit de scheidsrechter eenmaal; bij onrechtstreekse vrijschoppen steekt de scheidsrechter de arm verticaal in de hoogte. Scheidsrechtersbal. Wanneer het spel dient te worden stilgelegd om een reden, die niet in de spelregels voorkomt en de bal in het spel is, zal de scheidsrechter hernemen met scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond op het ogenblik dat het spel onderbroken werd, behalve wanneer de bal zich in het doelgebied bevond. In dit geval dient de scheidsrechtersbal uitgevoerd te worden op de met de doellijn evenwijdig lopende lijn van het doelgebied op het dichtstbijzijnde punt van de plaats waar de bal zich bevond op het ogenblik van de spelonderbreking. Bij scheidsrechtersbal laat de scheidsrechter de bal vallen; vóór de bal in het spel is, m.a.w. de grond raakt, mag geen enkele speler de bal spelen; gebeurt dit toch, dan moet de scheidsrechtersbal opnieuw genomen worden. Scheidsrechter, Lees eveneens aandachtig de handleiding in het document AR - HANDL. Weet dat uw beslissingen over feiten tijdens de wedstrijd onherroepelijk zijn voor zover ze betrekking hebben op de uitslag van de wedstrijd. Weet dat u, eens gefloten tijdens de duur van het spel, dit spel stillegt en op een genomen beslissing slechts mag terugkomen indien het spel nog niet hervat is. Indien u gefloten heeft uit onachtzaamheid of onmiddellijk uw vergissing opmerkt en het spel is nog niet hervat, is het geen schande terug te komen op een beslissing. Hiervoor maakt u gebruik van scheidsrechtersbal. Bij onrechtstreekse vrijschop houdt u de arm verticaal in de hoogte tot de bal door een tweede speler wordt geraakt of buiten het spel is (ter herinnering : doelschop = rechtstreeks, doeltrap is geen vrije schop). KBLVB AR SPELR - uitgave

13 Maak doeltreffend gebruik van de middelen, die tot uw beschikking staan; aarzel niet geel en/of rood te tonen, maar doe dit niet ondoordacht en blijf steeds logisch met uzelf. Toon bij voorbeeld niet te vlug geel voor een opmerking in uw richting, doch aarzel niet in geval van ruw spel; u is ook niet verplicht het spel te onderbreken om een gele kaart te geven. Indien u het verkiest mag u de voordeelregel toepassen en de gele kaart geven bij de eerstvolgende spelonderbreking Ingeval van zware handtastelijkheden op uw persoon MOET de wedstrijd worden stilgelegd en definitief gestopt. Bij andere fouten tegen de scheidsrechter dient het spel hernomen te worden met onrechtstreekse vrijschop. Van beide afgevaardigden, die ter uwe beschikking moeten staan en zonder dewelke u uw wedstrijd niet aanvangt, vraagt u dat ze zich tijdens de wedstrijd in de neutrale zone bevinden. Wanneer een uitgesloten speler het speelveld weigert te verlaten, wacht u even. Zo dat niet helpt moet u de wedstrijden staken en verslag indienen. KBLVB AR SPELR - uitgave

14 REGEL 6 - DE ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS. Voor sommige wedstrijden worden twee assistent-scheidsrechters aangeduid, een eerste en een tweede assistent-scheidsrechter; in die volgorde vervangen zij ook de scheidsrechter, indien deze om de een of de andere reden niet (meer) in staat is zijn taak uit te voeren.. Zij geven bepaalde aanwijzingen met behulp van een vlaggetje; deze aanwijzingen blijven evenwel onderworpen aan het beslissingsrecht van de scheidsrechter. De assistent-scheidsrechters signaleren : -als de bal uit het speelveld is gegaan; -of het een doelschop, inworp of hoekschop betreft en welke ploeg deze moet nemen; -zware fouten begaan buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter; -strafbaar buitenspel, geen buitenspelpositie; -onregelmatigheden, die zich binnen hun gezichtsveld manifesteren; -andere voorvallen, waarvoor met de scheidsrechter vooraf werd afgesproken. Op aangeven van de scheidsrechter kunnen ze de verdedigende muur op 9m15 plaatsen. De samenwerking tussen scheidsrechter en assistent-scheidsrechters maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk hoofdstuk van het Algemeen Reglement. KBLVB AR SPELR - uitgave

15 REGEL 7 - DUUR VAN HET SPEL. De duur van de wedstrijden bedraagt tweemaal 45 minuten voor senioren. Zelfs in gemeenschappelijk overleg mag die duur niet worden bekort. Voor competities van vrouwen, jeugd, veteranen, reserven zal de R.v.B. de duur bepalen In sommige gevallen kan de R.v.B. voorschrijven dat er verlengingen moeten worden gespeeld, eventueel zelfs gevolgd door strafschoppen om een winnaar aan te duiden. De rust in de kleedkamers zelf tussen twee speelhelften mag niet meer dan 15 minuten bedragen, tenzij de scheidsrechter zelf hiervoor de toelating geeft. Aan elke speelhelft moet de scheidsrechter de tijd toevoegen die door kwetsuur, spelbederf, spelerswissel e.d. verloren ging. Bovendien moet de duur van de speelhelft verlengd worden voor het nemen van een strafschop. Wanneer een scheidsrechter een wedstrijd te vroeg affluit en niet meer kan hernemen, vermeldt hij dit in de rubriek "allerlei" van het wedstrijdblad en stuurt verslag in bij de bond. Scheidsrechter, Wanneer u zelf vaststelt dat u een speelhelft te vroeg heeft afgefloten en u kan nog hernemen, dan laat u het spel hervatten voor de duur die nog overblijft; is deze herneming onmogelijk, dan vermeldt u zulks duidelijk op het wedstrijdblad, in aanwezigheid van de beide afgevaardigden en (eventueel) van uw assistent-scheidsrechters en u laat al deze personen uw melding mede ondertekenen. De wedstrijd mag nooit langer dan 10 minuten onderbroken worden. Enkel bij avondwedstrijden mag, ingeval van elektricteitspanne, maximum 30 minuten onderbroken worden. Wanneer een speelhelft wordt verlengd voor het nemen van een strafschop, dient te worden gestopt wanneer de uitwerking van de strafschop ophoudt, bij voorbeeld : bal tegen doelpaal of deklat en terug in het speelveld of over de doellijn : einde uitwerking. De rust in de kleedkamer moet zeker tot het strikte minimum beperkt blijven als u vreest de wedstrijd wegens de invallende duisternis niet te kunnen uitspelen of nog als er een andere wedstrijd na de uwe op hetzelfde terrein is gepland. Ingeval er verlengingen moeten worden gespeeld, eventueel gevolgd door strafschoppen om een winnaar aan te duiden, zorg dat u, vóór de wedstrijd over de nodige informatie beschikt omtrent de modaliteiten, zoals bij voorbeeld de uitslag van de heenwedstrijd. KBLVB AR SPELR - uitgave

16 REGEL 8 - BEGIN VAN HET SPEL. Terwijl de scheidsrechter zich, voor het aanvangen van de wedstrijd, naar het midden van het speelveld begeeft, laat hij een fluitsignaal horen om de beide kapiteins bij zich te roepen voor de opgooi van een muntstuk (toss), die zal beslissen over de keuze van de kant van het speelveld en de beginschop. Bij de toss mag de kapitein van de bezoekende ploeg kiezen tussen kruis of munt. Wie de opgooi wint kiest de kant van het speelveld waarop hij de wedstrijd wenst te beginnen. De verliezer neemt de beginschop (aftrap). Beginschop (aftrap). De bal moet op het middelpunt gelegd worden. Alle spelers dienen zich op hun eigen speelhelft te bevinden en de tegenstrevers van de ploeg die de aftrap neemt moeten zich op minstens 9,15 m van de bal opstellen (buiten de middencirkel). De scheidsrechter moet het sein tot de aftrap geven. De bal moet vooruit in de richting van de tegenpartij met de voet in beweging worden gebracht; nadat de bal getrapt is en in voorwaartse richting beweegt is hij in het spel en de aftrapnemer mag deze geen tweede maal aanraken alvorens een andere speler de bal heeft aangeraakt. Er kan uit beginschop rechtstreeks gedoeld worden. Er wordt eveneens aftrap genomen nadat een doelpunt werd aangetekend en wel door de ploeg tegen dewelke het doelpunt werd aangetekend. Ook bij de aanvang van de tweede speelhelft wordt de aftrap genomen en wel door de ploeg, die niet heeft afgetrapt bij de aanvang van de wedstrijd. Het spel kan ook (her)begonnen worden met scheidsrechtersbal, zie hiervoor onder REGEL 5. Ingeval verlengingen zijn voorgeschreven, dient de scheidsrechter de toss te herbeginnen vóór de aanvang ervan en verder bovenstaande procedure toe te passen. KBLVB AR SPELR - uitgave

17 Scheidsrechter, Het muntstuk voor de toss moet opgeworpen worden. De winnaar van de toss kiest het te verdedigen doel voor de eerste helft; de verliezer van de toss laat u altijd de beginschop nemen.. Een speler, die de aftrap achteruit neemt, moet een waarschuwing krijgen en bij herhaling uitgesloten worden. Indien de bal door een andere speler geraakt wordt vooraleer hij getrapt is en in voorwaartse richting beweegt moet de aftrap herbegonnen worden. Wanneer een van de voorwaarden voor een geldige aftrap niet vervuld is, wordt de aftrap hernomen, behalve wanneer de speler die de aftrap neemt de bal een tweede maal raakt nadat deze in het spel is en vooraleer een tweede speler de bal raakte; in dat geval moet de speler bestraft worden met een onrechtstreekse vrijschop, te nemen door de tegenpartij. De aftrap is een rechtstreekse vrije trap waaruit rechtstreeks kan gedoeld worden. Het korte pasje bij de aftrap hoeft dus niet meer; er mag onmiddellijk een lange bal getrapt worden en dus meteen gescoord worden. Na een geldige aftrap mag een uitgesloten speler niet meer vervangen worden. KBLVB AR SPELR - uitgave

18 REGEL 9 - BAL IN OF UIT HET SPEL. De bal is uit het spel : -wanneer hij volledig over de zijlijn of volledig over de doellijn is gegaan of dit nu in de lucht of over de grond gebeurt; -wanneer de scheidsrechter het spel door een fluitsignaal heeft stilgelegd. Scheidsrechter, De lijnen behoren tot de oppervlakte die ze begrenzen, bijgevolg behoren de zijlijnen en de doellijnen tot het speelveld; wanneer de bal dus op de lijn rolt of nog gedeeltelijk de lijn raakt is hij niet uit het spel. Wanneer u het spel met een fluitsignaal onderbreekt is de bal uit het spel en mogen bij voorbeeld vervangingen doorgevoerd worden. Wanneer de bal, bij scheidsrechtersbal, over de zijlijn of de doellijn springt zonder dat hij door een speler geraakt werd, moet de scheidsrechtersbal hernomen worden. KBLVB AR SPELR - uitgave

19 REGEL 10 - GELDIG DOELPUNT. Afgezien van de uitzonderingen die in de spelregels zijn voorzien, wordt een geldig doelpunt aangetekend wanneer de bal volledig door het doelvlak is gegaan (doelvlak : vlak begrensd door de deklat, de beide doelpalen en de doellijn tussen de doelpalen). Het doelpunt is evenwel niet geldig wanneer de bal door een aanvaller met de hand of arm werd gedragen, geworpen of geslagen; wanneer dit laatste gebeurt door een verdediger in eigen strafschopgebied, dan komt de geldigheid van het doelpunt niet in het gedrang. Scheidsrechter, Indien u twijfelt aan het feit of de bal het doelvlak volledig heeft overschreden, ken dan geen doelpunt toe. Voor een geldig doelpunt fluit u nooit, u wijst en loopt gewoon naar het midden van het speelveld! Wanneer de bal in een gewone spelfaze, alvorens hij door het doelvlak gaat, geraakt wordt door een vreemd voorwerp (voorwerp dat niet tot het speelveld behoort), dan dient hernomen te worden met scheidsrechtersbal (zie hier ook bij REGEL 14 - DE STRAFSCHOP). Wanneer, op het ogenblik dat de bal het doelvlak gaat overschrijden, een toeschouwer het speelveld oploopt en tracht te verhinderen dat een doelpunt wordt aangetekend, kent u het doelpunt toe als de bal het doelvlak overschrijdt, behalve in het geval dat de toeschouwer de bal heeft aangeraakt of zich in het spel gemengd heeft. In dit laatste geval dient u te hernemen met scheidsrechtersbal. Let ook op : -geldig doelpunt is er eveneens als een doelverdediger de bal opvangt en deze naar een medespeler werpt, maar door de wind de bal in eigen doel ziet verdwijnen; -geldig doelpunt is er ook als een doelverdediger de bal opvangt en hem vanuit zijn eigen strafschopgebied rechtstreeks door het doelvlak van de tegenstrever werpt of uit de hand trapt; -er is geen doelpunt als bij onrechtstreekse vrijschop of bij inworp de bal rechtstreeks door het doelvlak gaat; -er is ook geen doelpunt wanneer een speler, bij vrijschop in zijn voordeel, de bal in eigen doel trapt zonder dat een tweede speler de bal raakte; in dit geval wordt hernomen met hoekschop. Wanneer de duur van de speelhelft verstreken is alvorens de aftrap na een doelpunt kon genomen worden, dient niet meer afgetrapt te worden. Wanneer een speler een schoen verliest en tijdens dezelfde spelfase scoort, is dit doelpunt geldig. KBLVB AR SPELR - uitgave

20 REGEL 11 - HET BUITENSPEL. Een speler bevindt zich in buitenspelstand wanneer hij zich dichter bij de doellijn van de tegenstrever bevindt dan de bal, tenzij : -hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt; -hij zich niet dichter bij de doellijn van de tegenstrever bevindt dan tenminste twee van zijn tegenstrevers. Een speler in buitenspelstand zal hiervoor slechts bestraft worden als de scheidsrechter oordeelt dat hij het spel of de tegenstrever beïnvloedt of uit zijn positie voordeel tracht te halen op het ogenblik dat de bal één van zijn medespelers raakt of door deze laatste gespeeld wordt. Een speler in buitenspelstand zal hiervoor niet bestraft worden : -indien hij zich gewoon in buitenspelstand bevindt (en noch het spel noch de tegenstrever beïnvloedt); -indien de speler de bal rechtstreeks ontvangt na een doelschop, een hoekschop, een inworp, een scheidsrechtersbal of een achterwaartse of laterale voorzet. Buitenspel wordt bestraft met een onrechtstreekse vrijschop op de plaats waar de overtreding gebeurde tenzij deze gebeurde in het doelgebied van de tegenstrever; in dit geval wordt de onrechtstreekse vrijschop genomen van op om 't even welk punt van de helft van het doelgebied waarin de overtreding werd begaan. Scheidsrechter, U zal wel weten dat deze regel een van de moeilijkste en meest betwiste is; er wordt dan ook uitvoeriger op ingegaan aan de hand van de hiernavolgende teksten en situatieschetsen. Bestudeer ze met de grootste aandacht! * Buitenspel wordt vastgesteld op het ogenblik dat de bal vertrekt. Dus uit buitenspelstand terugkeren om op de eigen helft de bal op te halen is strafbaar buitenspel. * Een speler, die zich in niet strafbaar buitenspel bevindt en die de bal ontvangt via een "dood" voorwerp (scheidsrechter, doelpaal, dwarslat,...), wordt wel met buitenspel bestraft. * Wanneer een verdediger buiten het speelveld springt om een aanvaller buitenspel te plaatsen, begaat hij een fout door het terrein zonder toelating te verlaten en wordt het aldus uitgelokte buitenspel niet bestraft. * Men kan zich ook buitenspel bevinden op strafschop tijdens de normale duur van het spel. * Indien de bal naar links gespeeld wordt bestraf dan geen buitenspel op rechts. * Fluit geen buitenspel voor een gekwetste speler die op de grond ligt en blijft liggen. * Bij een rechtstreekse trap op doel fluit u geen buitenspel, tenzij er zich een KBLVB AR SPELR - uitgave

21 aanvaller in de lijn van de bal of in het doelgebied bevindt. * Een speler op gelijke hoogte van de voorlaatste verdediger bevindt zich NIET in buitenspel. Door op gelijke hoogte te blijven van een medespeler, die de bal voor zich heeft, loopt men ook nooit buitenspel daar een eventuele voorzet als lateraal kan beschouwd worden en de speler welke de voorzet ontvangt zich achter de bal bevindt. * Een speler op de middellijn staat nooit buitenspel. * In geval van twijfel fluit u buitenspel, liever een keer te veel dan een keer te weinig. * Let op voor terugspeelballen van de verdediging : pass van de tegenstrever kan geen buitenspel zijn. * Laat u niet misleiden door geroep van spelers of publiek; stel zelf het buitenspel vast en fluit pas dan; u heeft het beste zicht op dergelijke fazen als u zich diagonaal verplaatst. * Wanneer een doelpunt wordt aangetekend op buitenspel alvorens u dit laatste kon bestraffen, verklaar dan het doelpunt ongeldig en bestraf dan het buitenspel. * Indien u balvoordeel kan geven aan de verdediging, laat dan gewoon verder spelen en bestraf het buitenspel niet, maar laat door woord of gebaar wel merken dat u het buitenspel had vastgesteld. Nu vatten we samen : Een aanvaller bevindt zich in buitenspel wanneer zich geen twee tegenstrevers (opgelet een doelwachter is een net zo goed een tegenstrever als een andere speler en omgekeerd!) tussen hem en het doel van de tegenstrevers bevinden op het ogenblik dat de bal vertrekt. Men bevindt zich echter niet in (strafbaar) buitenspel bij : S cheidsrechtersbal; T wee tegenstrevers tussen aanvaller en doel; A aangeraakt of gespeeld door tegenstrever; D oelschop; H oekschop; I nworp; E igen speelheflt; L aterale of achterwaartse pass. KBLVB AR SPELR - uitgave

22 Buitenspel? Geen buitenspel? Situatieschetsen. Op de schetsen zijn : -de vierkanten verdedigers (Z = doelwachter) -de cirkels aanvallers -de volle lijnen verplaatsingen van spelers -de stippellijnen verplaatsingen van de bal. Z B x y A A komt op met de bal en, aangevallen door X, zet A de bal voor naar B. B staat buitenspel want er zijn, op het ogenblik dat A hem de bal toespeelt, geen twee tegenstanders tussen hem en de doellijn. Zelfs als B wacht om de bal te spelen tot op het ogenblik dat er twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn zijn blijft hij buitenspel. Z B 2 x 1 A y B A komt op met de bal en heeft X voor zich; A geeft een pass vooruit. B loopt van (1) naar (2), waar hij de bal in bezit krijgt. B staat niet buitenspel want er zijn, op het ogenblik dat A de bal speelt, twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn. KBLVB AR SPELR - uitgave

23 Z A 2 x A B 1 y A en B zijn in de aanval. A passt naar B, die, gehinderd door X, niet op doel kan schieten. A loopt van (1) naar (2) en pas dan speelt B de bal vooruit. A staat buitenspel want er zijn, op het ogenblik dat B de bal speelt, geen twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn. x Z B B 1 2 y A B staat op plaats (1) en A speelt de bal naar plaats (2), waar B hem gaat ophalen en doelt. B staat buitenspel want, op het ogenblik dat A de bal speelt, zijn er geen twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn. KBLVB AR SPELR - uitgave

24 Z C x B y A A schiet op doel en Z weert de bal af in de voeten van B. B, die dus de bal ontvangt van een tegenstrever, valt maar kan de bal nog naar C spelen. C doelt. C staat buitenspel want, op het ogenblik dat B de bal speelt, staat hij vóór B en zijn er geen twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn. Z x B y A A schiet op doel en Z weert de bal af in de voeten van B. Er zijn dus duidelijk geen twee tegenstrevers tussen B en de doellijn op het ogenblik dat A de bal speelt. B is buitenspel want hij haalt voordeel uit zijn voorafgaande buitenspelpositie, ondanks het feit dat hij de bal van de tegenstrever krijgt. KBLVB AR SPELR - uitgave

25 Z B x y A A schiet op doel en de bal kaatst via de doelpaal terug in het veld. B bemachtigt de bal en doelt. B staat buitenspel want de bal werd laatst door een medemaat gespeeld en op dat ogenblik waren er geen twee tegenstrevers tussen B en de doellijn. Z B x A 2 y A 1 A schiet op doel en de bal komt terug in het spel via de dwarslat. A loopt van plaats (1) naar (2) en passt op B. B staat buitenspel want de bal werd laatst door een medemaat gespeeld en op dat ogenblik waren er geen twee tegenstrevers tussen B en de doellijn, bovendien stond hij vóór A. Opgelet evenwel : had A zelf gedoeld, dan was het doelpunt evenmin geldig (speelt tweemaal de bal vooraleer een andere speler hem raakte). KBLVB AR SPELR - uitgave

26 Z B 1 x y x 2 A A schiet naar doel; X loopt van plaats (1) naar (2) om de bal te onderscheppen. De bal ontglipt hem en komt terecht bij B, die doelt. B staat niet buitenspel alhoewel er geen twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn zijn, want de bal komt van een tegenstrever. Opgelet evenwel : als de scheidsrechter oordeelt dat B het spel of de tegenstrever beïnvloedt, moet B wel buitenspel verklaard worden. Z B x y A A schiet op doel en doelt. B hindert Z en belet hem de bal te spelen. Het doelpunt is ongeldig omdat B zich in buitenspelstand bevindt en het spel en/of de tegenstrever beïnvloedt. KBLVB AR SPELR - uitgave

27 Z B x y A A schiet op doel. B verhindert Y de bal te onderscheppen. B staat buitenspel want hij bevindt zich vóór A, er zijn geen twee tegenstanders tussen hem en de doellijn en hij beïnvloedt het spel en/of de tegenstrever. A Z C x y B A trapt een hoekschop en de bal komt bij B; B schiet op doel en C raakt de bal. C staat buitenspel; C ontvangt de bal, na de hoekschop, niet rechtstreeks van de hoekschopnemer maar via een andere medemaat en, op dat ogenblik, zijn er geen twee tegenstrevers tussen C en de doellijn. KBLVB AR SPELR - uitgave

28 A Z B x y A trapt een hoekschop en de bal komt bij B die doelt. Alhoewel er, op het ogenblik dat A de bal speelt, geen twee tegenstrevers zijn tussen B en de doellijn, staat hij niet buitenspel; hij ontvangt rechtstreeks de bal van de hoekschopnemer en op hoekschop is er geen buitenspel. A Z x B y A trapt een hoekschop; de bal, aangeraakt door X, komt bij B die doelt. Alhoewel er geen twee tegenstanders tussen B en de doellijn zijn op het ogenblik dat A de bal speelt, staat hij niet buitenspel want de bal werd, na hoekschop, laatst gespeeld door een tegenstrever. KBLVB AR SPELR - uitgave

29 Z A A 2 1 y x B A werpt in naar B en verplaatst zich van (1) naar (2). Op dat moment speelt B de bal naar A. A staat buitenspel want er zijn geen twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn op het ogenblik dat B de bal speelt. Z B x A y A werpt in naar B. Alhoewel er, op het ogenblik dat A de bal speelt, geen twee tegenstrevers tussen B en de doellijn zijn, staat hij niet buitenspel; hij ontvangt de bal rechtstreeks na inworp en er is geen buitenspel op inworp. KBLVB AR SPELR - uitgave

30 A 1 y x A 2 B B speelt de bal; op dat moment verplaatst A zich van (1) naar (2). A staat buitenspel : op het ogenblik dat B de bal speelt staat hij niet op zijn eigen helft en zijn er geen twee tegenstrevers tussen hem en de doellijn. A 2 y x A 1 B B speelt de bal en op dat moment verplaatst A zich van (1) naar (2). A staat niet buitenspel want hij bevindt zich op zijn eigen helft op het ogenblik dat B de bal speelt. KBLVB AR SPELR - uitgave

31 REGEL 12 - FOUTEN EN ONGEPASTHEDEN. 1) Zware fout is er als een speler opzettelijk een van de volgende negen fouten begaat : Opgelet : >>>zelfs alleen de bedoeling om een van die fouten te begaan is reeds voldoende om bestraft te worden, behalve bij handspel, waar de bal werkelijk met de hand of de arm moet gespeeld worden. >>>provocatie levert dezelfde sanctie op als voor de overtreding die er het gevolg van is. >>>simuleren van overtreding of blessure levert gele kaart op. >>>bij fouten van verdedigers in eigen strafschopgebied wordt de rode kaart getoond indien er reëel doelgevaar is en/of het gaat om een brutale fout. -Slaan of spuwen naar of op tegenstrever (vb. met de hand een slag geven, een kopstoot geven, met de bal of ander voorwerp werpen, elleboogstoot,...) -Tegenhouden van tegenstrever: onreglementair gebruik maken van de armen in een duel (vb. aan trui of broek trekken, met gestrekte arm tegenhouden, met beide handen vastgrijpen,...) zal steeds met geel bestraft worden. Als er doelbewust gebruik wordt gemaakt van de elleboog, met de intentie de tegenstrever te kwetsen, volgt de uitsluiting. -Ruw spel t.o.v. tegenstrever -Op een tegenstrever springen (vb. vrijwillig op tegenstrever springen, met beide voeten vooruit tegenstrever aanvallen of hem omverspringen,...) -Beentje lichten : een tegenstrever doen vallen of trachten te doen vallen (vb. haken, zich voor lopende tegenstrever laten vallen, zich bukken voor of achter een tegenstrever,...) -Duwen van tegenstrever met arm of deel van arm (vb. in de rug duwen, met ellebogen werken, wegduwen,...); bij trekken en duwen wordt de gele kaart getoond. -Achter aanvallen : langs achter aanvallen van een tegenstrever, tenzij men de bal speelt of de tegenstrever obstructie pleegt; bij een tackle langs achteren wordt een rode kaart getoond indien er sprake is van brutaliteit en het spelen van de bal niet beoogd werd. Een tackle met de voet vooruit, ook al speelt men de bal, zal steeds met een gele kaart bestraft worden. Ook hier kan, afhankelijk van de snelheid van uitvoering, rood getrokken worden. -Stampen naar tegenstrever : tegenstrever vrijwillig een trap geven -Handspel : de bal vrijwillig met de hand of de arm spelen. Scheidsrechter, U heeft gemerkt dat de eerste letter van de opsomming van de negen zware fouten (in vetjes gedrukt) het letterwoord S T R O B D A S H geven; dit werd speciaal gedaan om u een geheugensteuntje te geven. KBLVB AR SPELR - uitgave

32 Heb vooral aandacht voor geniepige fouten; zij wekken de wrevel van de tegenstrever op met alle gevolgen vandien. Vergeet niet dat het vaak voorkomt dat een speler, onder de mom de bal te (willen) spelen ook de tegenstrever raakt of wenst te raken. Voordeelregel : u kan de voordeelregel toepassen; doe dit wel met omzichtigheid. U kan een overtreder inderdaad soms zwaarder straffen door de voordeelregel toe te passen, maar weet dat, eens de voordeelregel toegepast, de fout niet meer kan bestraft worden. Geel of rood geven aan de overtreder kan nochtans wel, zelfs als u de voordeelregel heeft toegepast. Vermijd het toepassen van de voordeelregel voor verdedigers in of in de omgeving van het strafschopgebied : dit kan gevaarlijk zijn. Als u de voordeelregel toepast, laat dit dan duidelijk merken door woord of gebaar. Na het toekennen van het voordeel mag de scheidsrechter volgens regel 5 terugkomen op de initiële fout, indien het verwacht voordeel achterwege blijft. Voordeel is een beslissing van de scheidsrechter. Fluitsignaal : laat door variatie in uw fluitsignaal merken hoe zwaar de fout is; een hard fluitsignaal voor een zware fout heeft een psychologische uitwerking op de overtreder en de spelers in het algemeen. Bestraffing : de zware fouten worden bestraft met een rechtstreekse vrijschop. U moet tonen welke fout u heeft bestraft, de plaats aanduiden waar en in welke richting het spel moet hernomen worden (zie hiervoor REGEL 13 - VRIJSCHOPPEN & SCHEIDSRECHTERSBAL). Een zware fout in het strafschopgebied, waar de bal zich ook bevindt als hij maar in het spel is, geeft aanleiding tot strafschop (zie hiervoor REGEL 14 - STRAFSCHOP). Uitsluiting of waarschuwing : aarzel niet rood te tonen bij echte brutaliteiten; slaan en stampen naar tegenstrever wordt met uitsluiting bestraft. In de andere gevallen heeft u de gele kaart ter uwe beschikking, vb. indien een speler vrijwillig handspel begaat, geeft u hem onmiddellijk de gele kaart en eventueel rood bij herhaling.!!!opgelet : wordt o.m. uitgesloten voor zware fout (rode kaart) : -de speler, andere dan de doelverdediger in zijn eigen strafschopgebied, die naar het oordeel van de scheidsrechter zijn tegenstrevers een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt door de bal opzettelijk met de hand te spelen (dit wil nu absoluut niet zeggen dat elk handspel, zelfs in het strafschopgebied, met uitsluiting moet bestraft worden); -de doelverdediger die, naar het oordeel van de scheidsrechter, een duidelijke scoringskans verhindert door buiten zijn strafschopgebied de bal met de hand te spelen; -de speler die met de hand een doelpunt tracht te scoren; -de speler die, naar het oordeel van de scheidsrechter, door middel van een overtreding, die moet bestraft worden met een vrije schop of een strafschop wegens gebruik van ongeoorloofde middelen, een met een duidelijke scoringskans naar doel oprukkende tegenstrever de doelkans ontneemt. KBLVB AR SPELR - uitgave

33 Onvrijwillig handspel of poging tot handspel wordt niet bestraft. Tenslotte nog dit : er wordt wel eens geoordeeld dat bij een zware fout, begaan in het strafschopgebied, reeds voldoende bestraft wordt met de strafschop en er geen gele of rode kaart meer moet gegeven worden. Dit is een totaal verkeerd oordeel! Een speler moet rood krijgen als hij zich schuldig maakte aan ernstig gemeen spel. Een tackle die de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar brengt moet als dusdanig bestraft worden zonder rekening te houden met de aard van de opgelopen kwetsuur. Wanneer een speler met overdreven kracht of op brutale wijze optreedt tegen een tegenstrever; bij het betwisten van de in spel zijnde bal moet ook rood krijgen. Iedere speler die bij het betwisten van de bal, een tegenstrever aanvalt langs voor, van opzij of langs achter, door gebruik te maken van één of beide benen en hierbij met overdreven kracht de veiligheid van de tegenstrever in gevaar brengt, begaat ernstig gemeen spel. 2. Technische fouten zijn niet echt vergrijpen doch worden begaan door onwetendheid, technische onvolmaaktheid, onhandigheid of onvoorzichtigheid. -Gevaarlijk spel (vb : voet te hoog, voet vooruit, te laag koppen, naar de bal schoppen wanneer de doelman deze met de handen onder controle heeft,...) -Eerlijk aanvallen met de schouder als de bal niet binnen spelbereik is -Opzettelijke obstructie (vb : de bal niet spelen en de speler opzettelijk met het lichaam tegenhouden of zich gaan opstellen tussen bal en tegenstrever,...) -Doelman in zijn doelgebied aanvallen behalve wanneer deze de bal met de handen onder controle heeft of een speler hindert -De bal een tweede maal spelen bij aftrap, hoekschop, vrijschop zonder dat een andere speler (moet niet noodzakelijk medemaat zijn) deze geraakt heeft. Uitzondering : in eigen strafschopgebied en de bal is niet buiten dit gebied geweest : hernemen en speler waarschuwen. -Onbehoorlijk gedrag t.o.v. scheidsrechter, spelers, officiëlen en publiek (vb. kritiek op beslissingen van scheidsrechter of aanwijzingen van grensrechters,...). In geval van ostentatieve kritiek van de trainer of een ander persoon die zich in de neutrale zone bevindt, aan het adres van de scheidsrechter, volgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt de onmiddellijke verwijdering. -Al liggend de bal spelen als een tegenstrever in de nabijheid is, op de bal blijven liggen of zitten KBLVB AR SPELR - uitgave

34 -Alle acties die uitsluitend tot doel hebben het spel te vertragen, tijd te verliezen vb. herhaaldelijk de spelregels overtreden (buitenspel uitgezonderd), bal wegtrappen of in de handen meenemen na fluitsignaal, treuzelen bij het nemen van vrijschop, te vroeg uit de verdedigende muur komen, voor de bal gaan staan om het nemen van vrijschop te vertragen,... -De doelwachter raakt de bal met de hand(en) nadat hij deze rechtstreeks ontvangt uit inworp van een ploegmaat en in alle gevallen waarin een ploegmaat hem de bal doelbewust met de voet(en) toespeelt. Een doelverdediger mag de bal niet spelen met de handen in het eigen strafschopgebied, nadat bij doelschop eerst in het spel werd gebracht en de doelman vervolgens terug met de bal in het strafschopgebied dribbelt - onopzettelijke deviatie is niet strafbaar -De doelwachter houdt de bal langer dan 6 seconden in de handen vooraleer hem terug in het spel te brengen -De doelwachter zondigt tegen de zes secondenregel Eens de doelwachter, in zijn eigen strafschopgebied, de bal controleert met de handen [d.w.z. als hij de bal aanraakt met om het even welk deel van zijn hand(en) of arm(en); dit is ook het geval als hij met de hand(en) of arm(en) de bal van richting doet veranderen en zulks vrijwillig (dus niet als de bal toevallig van de doelverdediger wegbotst nadat hij hem heeft onderschept)].moet hij zich, binnen de zes seconden, van de bal ontdoen (ofwel hem op de grond leggen ofwel hem wegtrappen). Indien de doelwachter evenwel, nadat hij de bal heeft gecontroleerd met de handen, beslist de bal weg te trappen of hem op de grond te leggen, doet de doelwachter afstand van zijn voormelde rechten en geeft hij te kennen de bal te zullen spelen met de voeten. Bijgevolg mag hij de bal niet meer met de handen aanraken : =vooraleer de bal is aangeraakt of gespeeld door een ploegmaat BUITEN het strafschopgebied; =vooraleer de bal is aangeraakt of gespeeld door een speler van de tegenpartij BINNEN of BUITEN het strafschopgebied. Wanneer de doelwachter de bal op de grond heeft gelegd mag hij evenwel de bal wegtrappen of de bal verder spelen met de voeten, vermits hij op dat moment dezelfde rechten heeft als de andere (veld)spelers. Scheidsrechter, Het is evident dat, u ook bij de technische fouten, kan en moet oordelen of een kaart (meestal alleen gele) op haar plaats is. Moeten o.m. een gele kaart krijgen : -speler die, na het toekennen van een vrijschop, de bal ver weg trapt of met de handen meeneemt; -speler die te vroeg uit de verdedigende muur komt bij vrijschop; -speler die bij vrijschop voor de bal gaat staan om aldus het nemen ervan te KBLVB AR SPELR - uitgave

35 vertragen. Let er ook op dat bepaalde technische fouten niet bestraft mogen worden als er geen andere speler in de buurt is : vb. voet te hoog, te laag koppen, al liggend de bal spelen,... Bestraffing : technische fouten worden bestraft met een onrechtstreekse vrijschop (zie hiervoor REGEL 13 - VRIJSCHOPPEN & SCHEIDSRECHTERSBAL). Toch reeds zeggen dat bij dergelijke onrechtstreekse vrijschop u de arm verticaal in de hoogte houdt tot een andere speler de bal raakt of tot de bal buiten de lijnen gaat. Zo op onrechtstreekse vrijschop rechtstreeks gedoeld wordt : hernemen met doelschop; als, bij onrechtstreekse vrijschop, een speler rechtstreeks in zijn eigen doel schopt : hernemen met hoekschop. Een onrechtstreekse vrijschop tegen de verdediging in het doelgebied wordt genomen van op de lijn van het doelgebied evenwijdig met de doellijn en op het punt dat het dichtst bij de plaats van de overtreding ligt. Een vrijschop voor de verdediging in het eigen doelgebied wordt genomen vanaf gelijk welk punt in dit doelgebied. KBLVB AR SPELR - uitgave

36 REGEL 13 - VRIJSCHOPPEN & SCHEIDSRECHTERSBAL. 1. Vrijschoppen a) Onderscheid tussen : -RECHTSTREEKSE vrijschop : hieruit kan rechtstreeks gedoeld worden; -ONRECHTSTREEKSE vrijschop : hieruit kan niet rechtstreeks gedoeld worden, een tweede speler moet de bal raken vooraleer er een geldig doelpunt is. b) Waar en wanneer wordt een vrijschop genomen? : -op de plaats waar de overtreding werd begaan, behalve bij strafschop en bij overtreding in het doelgebied : ==bij strafschop uiteraard op strafschoppunt; ==bij vrijschop in het eigen doelgebied : op gelijk welk punt van dit het doelgebied; ==bij vrijschop in het doelgebied van tegenstrever : op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn en op de plaats, die het dichtst ligt bij de plaats waar de fout werd begaan; -als de bal stilligt; -nadat de scheidsrechter met één fluitsignaal de toelating heeft gegeven; bij onrechtstreekse vrijschop steekt de scheidsrechter bij het fluitsignaal de arm verticaal in de hoogte en houdt die daar tot op het ogenblik dat de bal door een andere speler is aangeraakt of de bal buiten de lijnen is gegaan. c) Waar moeten de tegenstrevers zich opstellen? -de tegenstrevers moeten op 9,15 meter van de bal blijven of uitwijken op de doellijn tussen de doelpalen tot op het ogenblik dat de bal in het spel is gebracht (zijn eigen omtrek heeft afgelegd); -bij vrijschop binnen het eigen strafschopgebied moeten de tegenstrevers op 9,15 meter van de bal blijven en bovendien buiten het strafschopgebied postvatten tot de bal het strafschopgebied verlaten heeft; KBLVB AR SPELR - uitgave

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016 Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel 2016-2017 27/08/2016 Spelregel 1 : Het speelveld Artificiële en natuurlijke ondergrond mogen niet gecombineerd worden. Hybridesystemen zijn toegestaan (= kunstgras

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET ZAALVOETBAL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR_ZAALVOETBAL uitgave 2015 1 Algemene voorwaarden Het zaalvoetbal valt onder

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER Ouders Bestuur Overheden Voetbalspeler Sponsors Begeleiders Trainers VISIE Manager Spelregels laten respecteren Opvoeder preventief optreden VISIE Spelen

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

De Assistent Scheidsrechter

De Assistent Scheidsrechter De Assistent Scheidsrechter Wat te doen en hoe te handelen. DATUM 21 december 2015 AUTEUR COMMISSIE SCHEIDSRECHTERS ZAKEN CSV 28 VERSIE 1.0 PAGINA 1 van 21 1 PAGINA 2 van 21 Voorwoord Deze instructie is

Nadere informatie

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap :

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : OPLOSSINGEN Reglemententest 2013-2014 Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : a. mag de bal met hand ingerold worden. (moet met de voet) b. wordt de bal met voet ingetrapt in de omgeving

Nadere informatie

2 Gewestelijke Cursus. Groep J

2 Gewestelijke Cursus. Groep J 2 Gewestelijke Cursus Groep J voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Inleiding Mededelingen - instructies Regel 12 Overtredingen en onsportief gedrag Beelden Opname aanwezigheden Rondvraag - (met afsluiter)

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 1. CATEGORIEEN 3de - 4de leerjaar: jongens - meisjes 5de - 6de leerjaar: jongens - meisjes 2. DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3. MATERIAAL VOETBAL MINIVOETBAL

Nadere informatie

Handleiding assistent-scheidsrechter

Handleiding assistent-scheidsrechter Handleiding assistent-scheidsrechter Den Ham, 17 september 2015 Deze handleiding geeft een korte toelichting over de wijze van signalering en positionering van een assistent-scheidrechter bij een officiële

Nadere informatie

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Deze videotest is gemaakt op basis van de spelregelwijzigingen die per juni 2016 zijn ingegaan. Met behulp van deze test kunnen de cursisten oefenen met

Nadere informatie

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28!

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! Spelregels informatieavond Samenstelling: Evelien Peters,William Aengenend & Jaap Arts Welkom Inhoud 1. Introductie 2. Spelregels 3. De assistent

Nadere informatie

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG!

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! SPELREGELRUBRIEK MET DE LAATSTE WIJZIGINGEN. SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! Scheids buitenspel is een vaak gehoorde opmerking binnen en buiten het voetbalveld. Het geeft maar

Nadere informatie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Hoofdstuk 1: Begin van het spel 1.1 De speeltijd van de wedstrijd gaat in op het moment, dat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het nemen van de beginschop

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechter

De assistent-scheidsrechter De assistent-scheidsrechter Wat zijn je taken, hoe moet je lopen en welk vlagsignaal geef je? pagina 1 van 13 1. De aftrap * De assistent-scheidsrechters moeten zich op één lijn bevinden met de voorlaatste

Nadere informatie

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop.

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop. VRAAG 1 Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR SPELERS Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de spelers REGEL 1 HET

Nadere informatie

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter)

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Informatie over functie van ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Delta Sports Scheidsrechter commissie Houten, september 2014 Inhoudsopgave Doel Taak Voor aanvang van een wedstrijd Wanneer moet een

Nadere informatie

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Uitgave 21 maart 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 De spelregels... 3 Het speelveld... 3 De bal... 4 Spelers... 4 Wisselspelers... 4 Doelverdediger... 5

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Leuth, 9 december 2013 [1] Inhoud Doel... 3 Taak... 4 Voor aanvang van een wedstrijd... 4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:....

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR ARBITRAGE Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen REGEL 1 HET SPEELVELD Een combinatie van kunstmatige

Nadere informatie

De assistentscheidsrechter

De assistentscheidsrechter De assistentscheidsrechter Wat zijn je taken, hoe moet je lopen en welk vlagsignaal geef je? De KNVB publiceert ieder seizoen het boekwerk genaamd spelregels veldvoetbal. Een van de besproken onderwerpen

Nadere informatie

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken. 1. In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Inhoud Doel...3 Taak...4 Voor aanvang van een wedstrijd...4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:...4 Welke positie moet een assistent

Nadere informatie

SPELREGELS IN HET KORT

SPELREGELS IN HET KORT SPELREGELS IN HET KORT SCHEIDSRECHTERS / JEUGDSCHEIDSRECHTERS Onze vereniging beschikt over niet al teveel scheidsrechters. Nieuwe scheidsrechters zijn dan ook van harte welkom. Mocht het zo zijn dat het

Nadere informatie

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs Deze update van Fluitje van een cent, oorspronkelijk in 2013 opgesteld door het PSC Brabant ( Gérard François), kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de negen West-Vlaamse vriendenkringen, Bureau

Nadere informatie

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs Deze update van Fluitje van een cent, oorspronkelijk in 2013 opgesteld door het PSC Brabant ( Gérard François), kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de negen West-Vlaamse vriendenkringen, Bureau

Nadere informatie

VVV-VLB Spelregels Zaalvoetbal Kalmthoutse ZaalvoetbalLiga September 2011

VVV-VLB Spelregels Zaalvoetbal Kalmthoutse ZaalvoetbalLiga September 2011 VVV-VLB Spelregels Zaalvoetbal Kalmthoutse ZaalvoetbalLiga September 2011 VVV-VLB-Spelregels Zaalvoetbal 1 Regel 1 : Het speelveld Regel 1 - Artikel 1 Speelveld Het speelveld is gelegen in Sporthal Gitok

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste beginnende D speler, Om je alvast een beetje te helpen met de overstap van de E naar de D hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen

Nadere informatie

BEACH HANDBAL SPELREGELS

BEACH HANDBAL SPELREGELS BEACH HANDBAL SPELREGELS Hierbij geven we niet de volledige versie van de spelregels maar wel een kort overzicht waarin de voornaamste verschillen tussen zaalhandbal en Beach handbal worden aangeduid.

Nadere informatie

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen.

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen. Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf 01-07-2015 Huidige tekst 1.3 Palen Palen met beide zijlijnen. Indien bevestiging in het speelveld niet mogelijk is, mag de paal geplaatst zijn op een voldoende

Nadere informatie

REGLEMENT. 4 september 2016

REGLEMENT. 4 september 2016 1 REGLEMENT 4 september 2016 Inhoudstafel Fairplay charter 3 Regel 1: Speelveld 4 Regel 2: Poules 4 Regel 3: Bal 6 Regel 4: Aantal spelers 7 Regel 5: Uitrusting van de spelers 7 Regel 6: Scheidsrechter

Nadere informatie

Bijgevolg dienen alle vroegere documenten, die inhoudelijk strijdig zijn met deze vragenlijst, als nietig beschouwd te worden.

Bijgevolg dienen alle vroegere documenten, die inhoudelijk strijdig zijn met deze vragenlijst, als nietig beschouwd te worden. Dit document is geüpdatet als gevolg van: de wijzigingen aan de «Regels van het Voetbalspel» 2013-2014 de wijzigingen aan de «Interpretatie van de Spelregels en Richtlijnen voor Scheidsrechters» 2013-2014

Nadere informatie

ZAALVOETBALLIGA ASSE ZELLIK SPELREGLEMENT. Maatschappelijke Zetel : Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 Asse

ZAALVOETBALLIGA ASSE ZELLIK SPELREGLEMENT. Maatschappelijke Zetel : Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 Asse ZAALVOETBALLIGA ASSE ZELLIK SPELREGLEMENT Maatschappelijke Zetel : Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 Asse Zaalvoetballiga Asse Zellik Maatschappelijke zetel: Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 ASSE VOORWOORD

Nadere informatie

Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. Vraag 02 Vraag 03. Vraag 04. Vraag 05. Vraag 06.

Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. Vraag 02 Vraag 03. Vraag 04. Vraag 05. Vraag 06. Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. De aanvoerder van een de partijen kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

Nadere informatie

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 1-2008 (van toepassing vanaf 1/2/2008) Deze regels zijn van toepassing op preminiemen jongens en miniemen meisjes en jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2010-2011 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl!

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! Artikel 1 Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! Artikel 2 Teams

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste E speler maar toekomstig D speler, Om je alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen van dit boekje

Nadere informatie

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2.

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2. Bij de start van de jeugdkampioenschappen seizoen 2014-2015 (interprovinciaal provinciaal gewestelijk) herinneren wij U volgende reglementswijzigingen in het jeugdvoetbal tot en met U17. Het Uitvoerend

Nadere informatie

wat gaat er veranderen?

wat gaat er veranderen? vv Actief Je gaat van E naar D... wat gaat er veranderen? Kort voorwoord Straks ga je van E naar D...wat gaat er veranderen? Dit is de titel die bovenaan dit informatieblad staat. Verschillende voetbalregels

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 De 8 principes van respect = FAIRPLAY Beknopte handleiding begeleiden wedstrijden U6 U13 Pagina 1 1. Respect voor de spelregels 2. Respect

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal VOORWOORD Wat goed dat je je gaat verdiepen in de spelregels van het veldvoetbal! Met ruim 1,2 miljoen leden en ongeveer 33.000 wedstrijden per week is voetbal de meest populaire sport van ons land. Allemaal

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011

HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011 HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011 A. HOUDING Algemeen gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. uw houding en uw gedrag moeten respect afdwingen. reageer niet

Nadere informatie

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! INHOUDSOPGAVE klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De teksten zijn gebaseerd op de Spelregels Veldvoetbal

Nadere informatie

Technische richtlijnen over samenwerking scheidsrechter en assistentscheidsrechter"

Technische richtlijnen over samenwerking scheidsrechter en assistentscheidsrechter Technische richtlijnen over samenwerking scheidsrechter en assistentscheidsrechter" Deze technische richtlijnen zijn een uitreksel van de technische richtlijnen zoals deze bedoeld zijn voor (assistent-)scheidsrechters

Nadere informatie

SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13. Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur

SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13. Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13 Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur K.U.Leuven, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Nadere informatie

REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE

REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE SEIZOEN 2013-2014 Het spel: Het spel bestaat uit 2 ploegen, om de wedstrijd te beginnen moet een ploeg uit minimum 4 spelers bestaan. Indien er tijdens

Nadere informatie

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp 3.10c; deel 1 c Het nemen van de vrije worp c Het nemen van de vrije worp De nemer van de vrije worp moet met één voet direct achter het strafworppunt staan en met de andere voet in het gebied achter de

Nadere informatie

TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY

TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY REGELS TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY Touch rugby is een rugby-vorm die er voor zorgt dat rugby prima voor iedereen is te spelen. Het is een variant waarbij intensief fysiek contact wordt voorkomen. In

Nadere informatie

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006 INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA heeft doorgevoerd, verwerkt. In verband met het WK zijn de wijzigingen van kracht geworden per 1 juni

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Met het akkoord van de betrokken nationale bond en met inachtneming van de basisprincipes,

Nadere informatie

OUDE CATEGORIE NIEUWE CATEGORIE OUDE CATEGORIE NIEUWE CATEGORIE

OUDE CATEGORIE NIEUWE CATEGORIE OUDE CATEGORIE NIEUWE CATEGORIE ARBITRAGE VFV Nieuwe structuur RO wordt vervangen door Departement Management Arbitrage KBVB ( 242) Provinciale Scheidsrechterscommissies worden vervangen door Departement Management Arbitrage VFV (264)

Nadere informatie

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Inleiding De spelregels van het manegevoetbal zijn samengesteld door de organisatie van het Manegevoetbaltoernooi. De spelregels

Nadere informatie

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL ZVV DE BEVELANDEN 24 AUGUSTUS 2017 PROGRAMMA - Welkom - Verkopen van je beslissingen - Volgen & positie kiezen - Vrije schoppen - De 4 seconden regel - Disciplinaire straffen

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 SEIZOEN 2009-2010 SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 Redactie : KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur K.U. Leuven, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie Prof. Dr. Werner Helsen Bart Gilis 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 Versie 2-2017 Beknopte handleiding begeleiden wedstrijden U6 U13 Pagina 1 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Van de E naar de D!! Wat nu??

Van de E naar de D!! Wat nu?? Van de E naar de D!! Wat nu?? Informatie voor DSVP-spelers die op een groot veld gaan spelen. Bij de overgang van de E naar de D veranderen er plotseling een groot aantal dingen die in de E zo gewoon waren.

Nadere informatie

Spelregels 3-tal, 6-tal en 8-talhockey bij de mini's

Spelregels 3-tal, 6-tal en 8-talhockey bij de mini's Spelregels 3-tal, 6-tal en 8-talhockey bij de mini's Spelregels drietalhockey: Bij het minihockey heeft de spelbegeleider een 'lerende' taak en ziet deze er op toe dat sportief en veilig gespeeld wordt.

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANVULLING SPELREGELS VELDVOETBAL VOOR WEDSTRIJDOFFICIALS Uitgave nr. : Versie 1.0 Datum : 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Positie kiezen, volgen van het spel en samenwerking...

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De teksten zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

1.29 Richtlijnen 7 tegen 7. 1.29.1 Pupillen

1.29 Richtlijnen 7 tegen 7. 1.29.1 Pupillen 1.29 Richtlijnen 7 tegen 7 1.29.1 Pupillen Afmetingen Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag variëren tussen 60 en 70 meter. De breedte tussen 42,5 en 55 meter. Aanbevolen wordt een lengte-/breedtefactor

Nadere informatie

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; Strafcodes 1 t/m 8 AV - Toelichting voor scheidsrechters Strafcode 1 - Gele kaart Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

SPELREGELS SCHOOL RUGBYTOERNOOI EINDHOVEN 2016

SPELREGELS SCHOOL RUGBYTOERNOOI EINDHOVEN 2016 SPELREGELS SCHOOL RUGBYTOERNOOI EINDHOVEN 2016 1. Afmetingen van het veld Het veld ligt in de breedte van een regulier rugby veld. Het veld wordt begrensd door de volgende lijnen van een regulier rugby

Nadere informatie

Herziening spelregels 2009 2010

Herziening spelregels 2009 2010 Herziening spelregels 2009 2010 Regel 1 Het speelveld VELDOPPERVLAK Nieuwe tekst Wedstrijden mogen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige oppervlakken overeenkomstig de competitiereglementen. De

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 1 VELDHOCKEY

PROEFEXAMEN 1 VELDHOCKEY PROEFEXAMEN 1 VELDHOCKEY 1 Een team heeft geen elftal bij elkaar kunnen krijgen Ze willen met 9 spelers beginnen Is dit toegestaan? A Alleen als de aanvoerder van tegenstanders hiermee akkoord gaat B Ja,

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechters

De assistent-scheidsrechters De assistent-scheidsrechters Taken Er worden twee assistent-scheidsrechters aangesteld, die tot taak hebben, afhankelijk van de beslissing van de scheidsrechter, aan te geven: wanneer de bal geheel en

Nadere informatie

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand.

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. ! De Spelregels Onderstaand zijn de belangrijkste spelregels zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld benoemd. Mochten hier vragen over zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Genoemde regels worden

Nadere informatie

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams De veranderingen zijn GEEL gemarkeerd. Hoe ziet het speelveld eruit?.. Veldmarkeringen in de vorm van hoekvlaggen

Nadere informatie

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels drietal hockey Hoe ziet een speelveld er uit? 5m 5m 2m 5m 2m 2m speelrichting speelrichting 2m 2m 2m 5m 5m 5m 5m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn er enkele nieuwe spelregels van toepassing, komende vanuit de IHF. De onderstaande spelregels zijn van toepassing

Nadere informatie

Toets Regel 1 t/m17 Basisboek arbitrage veld

Toets Regel 1 t/m17 Basisboek arbitrage veld KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Toets Regel 1 t/m17 Basisboek arbitrage veld knvb.nl TOETS REGEL 1 1 Een hoekvlaggenstok moet minimaal boven de grond uitsteken: A : 125 cm B : 98 cm

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 7-2009 (van toepassing vanaf 1/9/2009) Deze regels zijn van toepassing op eekhoorntjes jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1-2003 zijn aangegeven

Nadere informatie

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen. De achterlijn en middenlijn

Nadere informatie

Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten

Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten Vanaf 2014/ 15 worden alle gele kaarten ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er de code Overige overtredingen

Nadere informatie

1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek

1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek 1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek uit te geven. De meest opvallende wijziging is het laten

Nadere informatie

Oefenblad scheidsrechtersexamen

Oefenblad scheidsrechtersexamen Oefenblad scheidsrechtersexamen Proefexamens oktober 2009 pagina 1 van 39 Oefenblad scheidsrechtersexamen Proefexamens oktober 2009 pagina 2 van 39 PROEFEXAMEN 1 VELDHOCKEY 1 Wanneer mag de beginslag worden

Nadere informatie

Positionering op het veld

Positionering op het veld Positionering op het veld Gevaarlijke positionering van de wisselspelers. Bovendien moeilijk te zien wie meedoet en wie niet. Juiste positionering van de coach en de scheidsrechter: ver genoeg van de bal

Nadere informatie

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord:

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord: Spelregels Minipolo Pupillen 1 Voorwoord: Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

A - HOUDING. gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. reageer niet op kritiek, noch met woorden, noch met gebaren.

A - HOUDING. gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. reageer niet op kritiek, noch met woorden, noch met gebaren. 1 A - HOUDING Algemeen gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. uw houding en uw gedrag moeten respect afdwingen. reageer niet op kritiek, noch met woorden, noch met gebaren.

Nadere informatie

Fintro: BE TVA/BTW BE Av. Ch. Schallerlaan Bruxelles/Brussel

Fintro: BE TVA/BTW BE Av. Ch. Schallerlaan Bruxelles/Brussel Wijziging spelregels, seizoen 2015 2016 Vier regels zijn veranderd of werden opnieuw ingebracht : 1. Een team bestaat uit maximaal twaalf personen, waarvan ten hoogste zes spelers in het veld en de overige

Nadere informatie

INLEIDING. In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt.

INLEIDING. In deze uitgave van de Spelregels Veldvoetbal zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. De wijzigingen betreffen: in regel 3 is nu geregeld dat

Nadere informatie

Spelregels 8:8. Rijswijksche Hockey Club Seizoen

Spelregels 8:8. Rijswijksche Hockey Club Seizoen Spelregels 8:8 Rijswijksche Hockey Club Seizoen 2014 2015 Versie 29-8-2014 Het speelveld Alleen pionen indien geen cirkel zichtbaar Wedstrijd Wedstrijd duur 2 * 30 minuten met 5 min pauze Coach kan een

Nadere informatie

INLEIDING. In deze uitgave van het spelregelboek zijn alle wijzigingen tot en met 2001 verwerkt.

INLEIDING. In deze uitgave van het spelregelboek zijn alle wijzigingen tot en met 2001 verwerkt. INLEIDING De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek uit te geven. De meest opvallende wijziging

Nadere informatie

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Mededelingen - instructies Plaatsing en verplaatsing Theorie Beelden Opname aanwezigheden Vragen? Mededelingen - instructies Bureau

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

REGEL 1 - HET SPEELVELD & DE ZAAL

REGEL 1 - HET SPEELVELD & DE ZAAL EDEGEMSE ZAALVOETBALLIGA VZW Regel 1 Het speelveld & de zaal REGEL 1 - HET SPEELVELD & DE ZAAL Artikel 1 - Afmetingen van het speelveld Het speelveld moet een rechthoek zijn met volgende afmetingen (in

Nadere informatie

Spelregels aspiranten E (5-5)

Spelregels aspiranten E (5-5) Spelregels aspiranten E (5-5) 1. Inleiding Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wat? Voetbaltornooi voor de clubs uit de G-voetbalcompetities 1 1. Tornooi-informatie De eerste wedstrijden

Nadere informatie

Zaalregels 2015/2016. opfrissen of eerste keer

Zaalregels 2015/2016. opfrissen of eerste keer Zaalregels 2015/2016 opfrissen of eerste keer Inhoud Verschillen Basis regels Houding en positie bronnen www.knhb.nl >>arbitrage>>spelregels en briefings>>spelreglement zaalhockey Verschillen verschillen

Nadere informatie

Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014)

Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014) Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014) A. ALGEMEEN REGLEMENT 1. Elke ploeg heeft een benaming en 1 vaste truienkleur. Elke ploeg heeft een

Nadere informatie

Laatst gewijzigd SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL (inclusief antwoorden)

Laatst gewijzigd SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL (inclusief antwoorden) (inclusief antwoorden) Laatst gewijzigd 14-06-2017 Beste (assistent-) scheidsrechter, waarnemer, coach Betaald Voetbal, Voor u ligt het bestand met spelregelvragen veldvoetbal. De IFAB heeft met ingang

Nadere informatie