Handleiding Account Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Account Management"

Transcriptie

1 Handleiding Account Management

2 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave is opgezet aan de hand van het Account Management. De hoofdstukken komen overeen met de menustructuur in het Account Management en zijn net als in het Account Management in het Engels vermeld. 1. Home Summary Positions Pending Items Messages & Corporate Actions Trade Quicktrade Reports Activity Trade Confirmations Risk Funding Fund Transfers Instructions Manage Account Account Information Settings Paper Trading Close Account Trade Configuration Permissions Market Data Security Change Address Secure Login System Access Rights Support Vragen en/of opmerkingen... 23

3 Handleiding Account Management Het Account Management wordt gebruikt voor het activeren van koersdata, uitbreiden van handelsbevoegdheden, het storten en wegboeken van uw geld en het inzien van bijvoorbeeld uw jaaroverzicht. Het Account Management is gescheiden van uw handelsprogramma en biedt u de mogelijkheid om vanuit één enkel scherm uw rekening te beheren. Het Account Management geeft u toegang tot een aantal functies: Home: Overzicht van de waarde van uw rekening, lopende zaken en berichten over corporate actions met betrekking tot uw portefeuille. Trade: Geeft u de mogelijkheid om direct te handelen vanuit Account Management. Reports: Maak hier uw rapporten. U kunt hier activiteiten overzichten, margin rapporten en verschillende andere overzichten opstellen. Funding: U kunt hier uw stortingsinstructies aanmaken, wegboekingen opgeven en effecten overboekingen ingeven. Manage Account: Geeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen, waaronder persoonlijke en financiële informatie. Support: Hier kunt u vragen indienen via een ticket en een keuze opgeven voor corporate actions bij Interactive Brokers. U kunt inloggen op het Account Management via onze website. U gaat naar en klikt rechts bovenaan de pagina op Klanten login. Kies voor de tweede mogelijkheid, Inloggen Accountmanagement. 2

4 1. Home Wanneer u inlogt in het Account Management komt u in het startscherm Home terecht. Dit scherm is opgedeeld in een aantal tabbladen: Summary, Positions, Pending Items, Messages, Corporate Actions Summary Het eerste tabblad dat u ziet is Summary. Hier wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste waardes van uw rekening, de balans, margins en beschikbare middelen. De Balans geeft drie zaken weer, namelijk de totale waarde van de rekening (Net Liquidation), de effecten met leenwaarde (Equity with Loan) en de Cashwaarde (Cash). Vervolgens wordt een overzicht van de Margin Requirements gegeven, gesplitst in uw Initiële en Maintenance (Onderhouds) margin. De Initiële margin is de marginverplichting die u op het desbetreffende moment aanhoudt en geeft aan of u nog ruimte heeft om nieuwe posities in te nemen. De Maintenance margin is de marginverplichting om lopende posities te behouden. 3

5 Het overzicht Available for Trading geeft de huidige beschikbare middelen weer (Current Available Funds), de beschikbare liquiditeit (Current Excess Liquidity) en de koopkracht (Buying Power). Voor meer informatie over de begrippen verwijzen wij u naar de handleiding van het Trader Workstation op onze website, (pagina 16) Positions Onder Positions vindt u een actueel overzicht terug van uw portefeuille, uitgesplitst naar product-categorie (aandelen, opties, futures, cash, etc.) Pending Items In het scherm Pending Items ziet u de status van lopende zaken, bijvoorbeeld documenten die u dient op te sturen of de status van opdrachten die u heeft ingevoerd, zoals stortingsinstructies en wegboekingen. 4

6 1.4. Messages & Corporate Actions In het Message Center kunt u tickets aanmaken als u vragen heeft die u direct aan Interactive Brokers wilt stellen. Ook ontvangt u hier berichten van Interactive Brokers, zoals wijzigingen in algemene bepalingen, waarschuwingen wanneer u bijvoorbeeld dreigt niet meer aan uw margin verplichtingen te kunnen voldoen, en reacties op uw aangemaakte tickets. In het Corporate Actions scherm ontvangt u meldingen die betrekking hebben op posities in uw portefeuille. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld berichten over: - Dividenden: Als een bedrijf keuzedividend uitkeert dient u bij iedere uitkering opnieuw een keuze op te geven. Als u dit niet doet, zal het systeem automatisch de standaardkeuze voor dividend verwerken. De standaardkeuze wordt bij iedere uitkering opnieuw bepaald door de uitkerende entiteit. Een keuze kunt u opgeven via een bericht dat u ontvangt. - Claimemissie: Bij een claimemissie heeft u de mogelijkheid om aandelen aan te melden, mits u deze aandelen in portefeuille. Wanneer u wenst in te gaan op een claimemissie dient u hiervoor een keuze op te geven. Dit is mogelijk via een bericht dat u ontvangt. 2. Trade Het menu Trade biedt de mogelijk om direct orders te plaatsen vanuit Account Management. 2.1.QuickTrade QuickTrade geeft u de mogelijkheid om eenvoudig orders te plaatsen direct vanuit Account Management. 5

7 De QuickTrade tool kent drie tabbladen: New Order: hier kunt u nieuwe orders plaatsen Orders: hier ziet u een overzicht van al uw orders voor de dag. Ook kunt u ervoor kiezen enkel openstaande orders te tonen. Trades: hier vindt u een overzicht van uw uitgevoerde orders tot een week terug 3. Reports Onder het kopje Reports heeft u d e mogelijkheid verschillende overzichten in te zien, zoals een dagafschrift van uw rekening, uw financieel jaaroverzicht, maar ook margin rapporten of intraday transactie-uitvoeringen Activity Het eerste tabblad dat u hier vindt is Activity, waar u onder andere een activity statement kunt inzien. Om een activity statement te downloaden selecteert u Statements. U krijgt onderstaand overzicht te zien: 6

8 Bij Period selecteert u de gewenste periode, vervolgens kiest u bij Date(s) voor de gewenste periode waarvoor u het rapport wilt ophalen. U klikt op View. Nu zal een aparte pagina geladen worden waar uw afschrift zal worden weergegeven. Indien u het afschrift wenst te printen of op te slaan kunt u eenvoudig bij Format PDF selecteren en vervolgens printen. Afhankelijk van de activiteiten op uw account biedt het geopende overzicht onder andere de volgende gegevens: - Account Information: Hier vind u informatie over uw rekening zoals NAW-gegevens en rekeningnummer. - Net Asset Value: Hier vindt u de totale waarde van uw portefeuille. - Cash Report: Hier vindt u een overzicht van uw geldmutaties. - Long Open Positions: Hier vindt u een overzicht van uw openstaande long posities. - Short Open Positions: Hier vindt u een overzicht van uw openstaande short posities. - Trades: Hier vindt u een overzicht van al uw transacties. - Transfers: Hier vindt u een overzicht van alle posities die u heeft overgeboekt. - Other Fees Hier vindt u een overzicht van verschillende kosten, waaronder koersdata. - Deposits and Withdrawals: Hier vindt u een overzicht van al uw stortingen en opnames. - Security Information: Hier vindt u een lijst met afkortingen van effecten waarin u gehandeld heeft. Naast de mogelijkheid om een statement in te zien, heeft u onder Reports nog drie andere keuzemogelijkheden: - Activity > Downloads: Geeft u de mogelijkheid een activity statement direct te downloaden in verschillende type output-bestanden (waaronder MS Excel). - Activity > Flex Queries: Geeft u de mogelijkheid zelf rapporten samen te stellen en op te slaan in *.txt- en *.xml-formaat. - Activity > Batch Reports: Hier worden rapporten klaargezet wanneer ze te veel data bevatten om direct op het scherm getoond te worden. 7

9 3.2. Trade Confirmations Het tweede tabblad onder Reports is Trade Confirmations, waar u intraday transactie-overzichten kunt uitdraaien of onder Flex Queries een zelf samengesteld rapport kunt maken in *.txt- of *.xmlformaat. Intraday transactie-overzichten kunt u voor alle uitgevoerde transacties ophalen. U kunt een handelsbevestigingsrapport bekijken waar alle uitgevoerde orders per product zijn gescheiden. U kunt de rapporten uitdraaien van het vorige en huidige kalenderjaar Risk Een andere mogelijkheid onder Reports is de tab Risk, waar u onder andere een marginrapport kunt uitdraaien. Op dit rapport kunt u op dagbasis de marginverplichting per positie zien per einde dag. Deze rapporten laten de marginverplichtingen zien voor alle enkele en gecombineerde posities. Het rapport geeft tevens de beschikbare middelen weer om te bepalen of u een nieuwe positie kunt innemen. U kunt de marginrapporten tot 1 jaar terug ophalen. Voor een actueel overzicht van uw marginverplichtingen kunt u Today s Pro of Today s Comfort raadplegen. Het tabblad Tax is voor u niet van toepassing, tenzij anders wordt aangegeven door onze klantenservice. 8

10 Als laatste tabblad onder Reports vindt u Settings. Hier kunt u verschillende instellingen aanpassen, bijvoorbeeld de wijze waarop u over uw dagelijkse activity statement wordt geïnformeerd. U heeft de keuze om per een melding te ontvangen dat uw rekening overzicht te downloaden is. U kunt ook een overzicht als bijlage in de toegestuurd krijgen, of de melding ontvangen via het Message Center. U kunt er ook voor kiezen om alle berichten uit te zetten. Standaard staat deze instelling op Customer Service Message Center ingesteld. Selecteer uw keuze en druk onder aan de pagina op Submit. 4. Funding Funding kent vier mogelijkheden: - Transaction History: Deze pagina biedt de tabbladen Cash Deposits, Cash Withdrawals, Position Transfers In, Position Transfers Out, Bank Information en Internal Transfers. Hier kunt u de historie zien van overboekingen, stortingen, overgeboekte stukken, en interne overboekingen. Dit kan tot 90 dagen terug. - Fund Transfers: Hier maakt u stortingsnotificaties aan en kunt u geld wegboeken naar uw tegenrekening. - Position Transfers: Hier kunt u een opdracht invoeren om posities over te boeken. Wanneer dit voor u van toepassing is, zult u van onze klantenservice een ontvangen met de instructies om stukken weg te boeken. - Instructions: Hier vindt u onder andere terug welke bankinstructie(s) u heeft opgeslagen. 9

11 4.1. Fund Transfers U klikt op Fund Transfers als u geld wenst weg te boeken of een stortingsnotificatie dient aan te maken. U krijgt onderstaand venster te zien: U ziet boven in de grijze balk onder Cash Available for Withdrawal het bedrag dat u kunt opnemen. Dit bedrag kan verschillen van de totale cashwaarde op de rekening, omdat bijvoorbeeld: - Cash bedragen nog niet zijn gesetteld. Wanneer u posities verkoopt dan duurt de settlement 3 werkdagen. Op een cashrekening kunt u deze verkoopopbrengst pas na settlement van de transactie(s) wegboeken. - Recent een bedrag is gestort. Gestorte bedragen kunnen pas na 3 werkdagen weer worden opgenomen. U krijgt onder in het scherm de mogelijkheid om uw actie te kiezen bij Transaction Type : Deposit: als u geld stort dient er een notificatie te worden aangemaakt in het Account Management. Als de storting wordt ontvangen zal deze meteen in de rekening worden geboekt. Selecteer vervolgens bij de volgende opties Currency: Euro (EUR) en Method: Wire. Daaronder geeft u bij Saved Bank Information aan of u gebruik wilt maken van een eerder opgeslagen stortingsinstructie (Yes) of dat u een nieuwe instructie wilt aanmaken (No). Heeft u voor No gekozen dan vult u de gevraagde Bank Information in: 10

12 Sending Institution: De naam van uw bank SWIFT/BIC Code: Account Number: Instruction Name: De BIC code van uw bank Het nummer van uw tegenrekening Hier geeft u een omschrijving mee waaronder u de aangemaakte instructie opslaat. Bij een volgende storting kunt u deze instructie dan direct selecteren door in de voorgaande stap Yes te kiezen. Withdraw: als u geld wegboekt dient er eerst een instructie gemaakt te worden. Wanneer deze eenmaal is aangemaakt kan deze bij iedere volgende overboeking gebruikt worden. Voor het wegboeken van geld krijgt u eerst de keuze Currency. Hier vult u bijvoorbeeld in Euro (EUR). Selecteer vervolgens bij Method Wire of SEPA Initiated At IB. Wire gebruikt u wanneer u een andere valuta dan Euro s weg wilt boeken, maar kan ook voor Euro s gebruikt worden. SEPA kan enkel voor het wegboeken van Euro s worden gebruikt. 11

13 Kiest u voor SEPA dan geeft u vervolgens eerst het land op waar de bank van uw tegenrekening is gevestigd: Nadat u het land geselecteerd heeft vult u de volgende gegevens in: International Banking Account Number: IBAN-nummer waar het geld naar overgemaakt dient te worden (zie uw bankafschrift). Bank SWIFT BIC Code: Instruction Name: De BIC code van uw bank Hier geeft u een omschrijving mee waaronder u de aangemaakte instructies opslaat. Klik onder aan de pagina op Continue en vervolgens verschijnt een overzicht van de reeds ingevulde gegevens. Leest u deze ter controle na. Onder aan de pagina gaat u akkoord door uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in te voeren. Per wordt een Confirmation Number verstuurd. Om deze te ontvangen dient u uw aan te passen. Wanneer u niets ontvangt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. NB Wanneer u voor de eerste keer een SEPA instructie aanmaakt kunt u nog niet direct een bedrag invullen bij Amount (zie de afbeelding bovenaan de pagina). U dient dan nogmaals dezelfde stappen te doorlopen om het bedrag dat u wilt overboeken in te kunnen geven. 12

14 Kiest u voor Wire dan kunt u kiezen uit drie mogelijkheden: - Een eerder aangemaakte instructie gebruiken - Een nieuwe instructie aanmaken en een geldoverboeking doen - Een nieuwe instructie aanmaken Kiest u voor het aanmaken van een nieuwe instructie, dan dient u eerst het Wire Type te selecteren. Wanneer u geld overboekt naar uw eigen tegenrekening kiest u hier altijd voor Bank. Vervolgens kiest u bij Bank Country voor het land van uw bank. Daarna vult u de gevraagde informatie als volgt in: International Banking Account Number: IBAN-nummer waar het geld naar overgemaakt dient te worden (zie uw bankafschrift). Bank SWIFT BIC Code: Instruction Name: De BIC code van uw bank Hier geeft u een omschrijving mee waaronder u de aangemaakte instructies opslaat. 13

15 Rechstboven vult u nu nog het bedrag ( Amount ) in dat u weg wilt boeken. Klik onder aan de pagina op Continue en vervolgens verschijnt een overzicht van de reeds ingevulde gegevens. Leest u deze ter controle na. Onderaan de pagina gaat u akkoord door uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in te voeren. Per wordt een Confirmation Number verstuurd. Om deze te ontvangen dient u uw aan te passen. Wanneer u niets ontvangt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice Instructions Onder Instructions kunt u de verschillende instructies terugvinden die u heeft opgeslagen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de volgende instructies: Bank Information: Recurring Transactions: Position: Settlement: Instructies voor stortingen en opnames van geld Instructies voor periodieke stortingen en opnames van geld Instructies voor het overboeken van stukken (posities) Instructies voor periodieke overboekingen van stukken (posities) 14

16 5. Manage Account De volgende paragraaf beschrijft hoe u uw account instellingen kunt aanpassen via de verschillende tabbladen onder Manage Account. 5.1 Account information U kunt hier uw account gegevens terugvinden. Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid adresgegevens, geboortedatum en financiële gegevens te wijzigen. Tevens is het mogelijk om een uitdraai te maken van uw rekeninggegevens en om het W-8 formulier te ondertekenen. Details > Account Details: U kunt hier een overzicht vinden van uw rekening gegevens. Details > Profile: Verander hier uw persoonlijke gegevens. Druk op Modify en doorloop de stappen. Details > Financial Information: Hier worden de financiële gegevens en handelservaring weergegeven. U kunt de gegevens aanpassen naar behoeven. Let op dat u voor handel in sommige producten aan minimale eisen dient te voldoen. Details > Regulatory Information: Wanneer u werkzaam bent als broker, vermogensbeheerder of bij een effecteninstelling, dan dient u dit hier aan te geven. Details > W-8: Het W-8 formulier wordt tijdens de rekeningaanvraag door Today s Brokers ingevuld. Met dit formulier geeft de cliënt te kennen Niet-Amerikaans ingezetene te zijn en dient om de 2 jaar opnieuw door de cliënt te worden ondertekend zodat de cliënt niet belastingplichtig is in de Verenigde Staten. In het begin van het nieuwe jaar kunnen hier vragen over komen omdat het formulier opnieuw ingevuld moet worden. 15

17 5.2. Settings Pas hier de standaard instellingen van de rekening aan. U kunt de basisvaluta veranderen, upgraden naar een Margin-rekening, een simulatierekening aanvragen (Paper Trade account), een account alias aanmaken of de rekening sluiten. Configure Account > Base Currency: Op uw rekening heeft u de mogelijkheid om meerdere valuta aan te houden. Op de verschillende rekeningoverzichten worden alle waarden in een basisvaluta getoond.. Dit is meestal de euro. Deze basisvaluta kunt u hier aanpassen. Configure Account > Account Type: Hier kunt u uw Cash-rekening upgraden naar een Marginrekening. Een Margin-rekening terugzetten naar een Cash-rekening is niet mogelijk. Configure Account > Excess Funds Sweep: Uw rekening is gemachtigd om zowel effecten als commodities en/of futures te handelen en bestaat uit twee of mogelijk drie onderliggende subrekeningen. U kunt zelf bepalen om niet-belegde middelen automatisch tussen deze onderliggende sub-rekeningen heen en weer te laten boeken wanneer u nieuwe posities opent. Mobile: Dit geeft u de mogelijkheid, wanneer u gebruikt maakt van de mobiele versie van Trader Workstation, uw rekening snel en eenvoudig in te zien op uw smartphone of tablet, zonder in te hoeven loggen. Wanneer u wilt handelen via de mobiele applicatie dient u uiteraard in te loggen Paper Trading Vraag hier uw Paper Trading account aan. Een Paper Trading account is een simulatie rekening en is een kopie van uw echte rekening. Als u onder aan de pagina op Continue drukt, dan kunt u een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven. Noteert u deze gegevens goed. Zie de afbeelding: Nadat uw Paper Trading account geactiveerd is kunt u ervoor kiezen om, wanneer u daar gebruik van maakt, uw realtime koersdata van uw echte account te delen met de Paper Trading account. 16

18 Close Account Standaard wordt een rekening automatisch na enkele weken opgeheven wanneer deze geen helemaal leeg is. Wenst u de rekening direct te sluiten, nadat u eventuele posities heeft gesloten en geld heeft weggeboekt, dan kunt u dat hier aangeven. Voor het sluiten van de rekening dient u alle posities (exclusief valuta) op de rekening te sluiten of de portefeuille over te boeken naar een andere broker, zodat er enkel nog geld op de rekening aanwezig is. Dit mogen meerdere valutaposities zijn. Bij Stap 1 kunt u een bankinstructie selecteren. Daarna geeft u onderaan de pagina een reden op waarom u de rekening wilt sluiten, en heeft u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Tot slot klikt u onderaan de pagina van het tabblad Close Account op de button Submit. Het resterende saldo zal binnen 72 uur worden overgeboekt naar uw in de bankinstructie vermeldde tegenrekening. Eventuele valutaposities anders dan de in de bankinstructie vermeldde valuta worden automatisch gesloten en omgezet naar de in de bankinstructie vermeldde valuta (meestal de euro). Hieraan zijn geen kosten verbonden Trade Configuration Onder Trade Configuration kunt u onder andere uw handelspermissies en koersdata abonnementen / nieuwsfeeds beheren. 17

19 Permissions Voor het aanpassen van de handelsbevoegdheden kunt u in het volgende overzicht de gewenste markten (landen) en producten aanvinken: In bovenstaand scherm kunt u eenvoudig per land (horizontaal) of per product (verticaal) een keuze maken waarin u wilt handelen. Als u de gewenste producten heeft geselecteerd, drukt u onderaan de pagina op Continue om naar stap 2 te gaan. Vervolgens wordt u gevraagd gegevens in te voeren en akkoord te gaan met de voorwaarden. In de meeste gevallen hoeven de gegevens niet te worden veranderd en kunt u bij stap 2 (Financial Information) direct onderaan op Continue drukken, maar controleert u dit altijd goed. Stap 2 bestaat uit 3 secties. De eerste heeft betrekking op uw investeringsdoelstellingen: Voor het handelen in futures en opties dient u tenminste Trading Profits aan te zetten. De tweede sectie betreft uw handelservaring. Er geldt dat voor de producten waarin u wilt handelen, u dient aan te geven dat u enige ervaring heeft met het handelen in deze producten en dat uw kennisniveau minimaal goed is: 18

20 Tot slot wordt gevraagd een schatting te geven van uw financiële gegevens. Afhankelijk van de producten waarin u handelt, kan het systeem aangeven dat u aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen met betrekking tot uw financiële achtergrond. Druk vervolgens op Continue om het proces af te ronden. Het kan zijn dat u uw digitale handtekening moet plaatsen om akkoord te gaan met een aantal voorwaarden en bepalingen. Meestal worden deze voorwaarden en bepalingen vanuit een beurs verplicht gesteld. Uw digitale handtekening staat gelijk aan de tenaamstelling van de rekening. Indien u deze dient te zetten staat deze aangegeven op de pagina zelf, en dient u deze exact over te nemen Market Data Het tabblad Market Data biedt de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten voor real-time koersdata in Today s Pro. Today s biedt verschillende abonnementen aan. U heeft hierbij keuze uit regio, product, level I (meestal actuele bied-, laat- en laatst gedane prijs) en level II (diepte van het orderboek). Belangrijke zaken om te onthouden zijn: De kosten voor market data abonnementen worden in de eerste week van de opvolgende maand afgeschreven van uw effectenrekening. Sommige abonnementen zijn gratis wanneer u boven een bepaalde transactieomzet in die maand uitkomt. Als u een abonnement afneemt, betaalt u altijd voor de gehele kalendermaand, ook wanneer u het abonnement aan het einde van de maand activeert. Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. 19

21 Om een abonnement te selecteren kiest u voor het tabblad Market Data. Kies vervolgens de regio waar u een abonnement wenst af te nemen: Kies daarna het abonnement: Als u twijfelt welk abonnement u moet selecteren voor de koersen van een bepaald product en/of beurs, dan kunt u gebruik maken van de Market Data Assistant: Het is tevens mogelijk om abonnementen af te sluiten op diverse nieuwsfeeds. Dit kunt u doen onder het tabblad Research Security In het tabblad Security kunt u een aantal zaken regelen met betrekking tot de veiligheid van uw rekening. Zo kunt u IP restricties instellen om enkel vanaf door u opgegeven IP adressen in te kunnen loggen op uw handelsplatform. Daarnaast is het mogelijk om hier uw wachtwoord te wijzigen en een extra beveiliging voor inloggen op uw account in te stellen. Ook kunt u hier uw adres wijzigen Change Address Standaard hebben wij bij uw rekeningaanvraag het interne adres van Today s Brokers gebruikt. Dit dient u na opening direct te wijzigen, zodat u geldopnames of een aanpassing in Account Management kunt doen. Het wijzigen gaat als volgt: 20

22 Op de vraag of u nog toegang heeft tot uw adres selecteert u No I do not. Hier wordt namelijk gerefereerd aan het adres van Today s Brokers. Vervolgens klikt u op Submit. Op de volgende pagina vult u de volgende gegevens in: - Username: Vul hier uw gebruikersnaam in. - Password: Vul hier uw wachtwoord in. - New Address: Vul hier uw eigen adres in. - Confirm New Vul hier nogmaals ter verificatie uw eigen adres in. Daarna klikt u weer op Submit. Daarna vult u nogmaals uw wachtwoord in, en een confirmatienummer ter bevestiging. Dit confirmatienummer ontvangt u op het door u in de vorige stap ingevulde adres. Tot slot neemt u telefonisch contact op met de klantenservice van Today s Brokers om deze wijziging te bevestigen. Dit kunt u doen via telefoonnummer Secure Login System Om uw rekening extra te beveiligen is het mogelijk om een beveiligingsapparaat aan te vragen. Hiermee dient u naast uw gebruikersnaam en wachtwoord ook een code in te voeren telkens wanneer u inlogt. Onder Request Security Device kunt u een apparaat aanvragen. U heeft de keuze uit een viertal verschillende apparaten. Meer informatie hierover kunt u terugvinden wanneer u deze aanvraag doet. Indien u meerdere rekeningen heeft, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden, heeft u de mogelijkheid om voor deze rekeningen één beveiligingsapparaat te delen, zodat u nog slechts met één gebruikersnaam/wachtwoord en beveiligingsapparaat hoeft in te loggen. U dient hier aan te geven dat u voor de rekeningen één apparaat wenst te gebruiken. Dit doet u onder Security Device Sharing. 21

23 5.5. Acces Rights U kunt hier een tweede gebruiker aanmaken en toegang geven tot uw rekening. U kunt zelf aangeven waartoe deze gebruiker gemachtigd is. Ook kunt u informatie van bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen. Wanneer u een gebruiker verwijdert dan is zijn of haar toegang tot het Account Management direct verlopen. De toegang tot handelen zal de volgende dag pas stoppen. Druk onderaan op Add User om een gebruiker toe te voegen. 6. Support Support geeft u toegang tot uw Message Center, de mogelijkheid om een live chat op te zetten met een medewerker van Interactive Brokers, en biedt enkele hulptools aan. Message Center: Voor een beschrijving hiervan zie 1.4 van deze handleiding Live Chat: Via de Live Chat kunt u direct uw vra(a)g(en) stellen aan een medewerker van Interactive Brokers. Tools: U heeft hier de beschikking over verschillende hulptools waarmee u gericht kunt zoeken naar informatie. U kunt gebruik maken van de volgende tools: - Contract Search: Geeft u de mogelijkheid in de database van Interactive Brokers te zoeken naar beschikbare instrumenten die in het handelsplatform (Trader Workstation) worden aangeboden. 22

24 - Short Stock (SLB) Availability: Met deze tool kunt u real-time zoeken of een aandeel beschikbaar is om te lenen / short te geven. Indien deze beschikbaar is zal er ook een indicatie worden gegeven van de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. - Market Data Assistant: Met deze tool kunt u zoeken binnen welk koersdata abonnement een instrument valt. Zie hiervoor ook Corp Actions: Via de Corp Actions tool kunt u meldingen teruglezen die betrekking hebben op Corporate Actions van posities in uw portefeuille. Hier kunt u ook een keuze opgeven voor bijvoorbeeld keuzedividend of claimemissie. Meer informatie hierover vindt u in 1.4. Vragen en/of opmerkingen Heeft u na het doorlezen van deze handleiding nog vragen aan Today s Brokers, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot uur (m.u.v. vrijdag tot uur) via telefoonnummer (+31) (0) of per via (Aan gebruik of versie verschillen kunnen geen rechten worden toegekend, deze handleiding dient alleen ter ondersteuning van eventuele vragen. Zie Cliëntenovereenkomst sub 1 t/m 15.) 23

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

p b ro asishandleiding 1

p b ro asishandleiding 1 basishandleiding pro 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw prorekening 5 Inloggen op de website 5 Pro-applicatie 6 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Verkorte handleiding Binck

Verkorte handleiding Binck Verkorte handleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Direct aan de slag bij Binck 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Beleggersprofiel 4 1.3 Mijn Binck 4 2 Geld en effecten overboeken 5 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Gebruikershandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Gebruikershandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Gebruikershandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Definitieve versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Handleiding Express Modus

Handleiding Express Modus Handleiding Express Modus Copyright GraphicMail - All rights Reserved 2008 Express Modus 1. Checklist: 1.1 Maak een adresboek aan [Linkernavigatie: Beheer Adresboek] 1.2 Creëer uw eigen inschrijfformulier

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie