Module CTI-koppeling. <2013> Sage TML

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module CTI-koppeling. <2013> Sage TML"

Transcriptie

1 Module -koppeling (KeyLink) 2/04/2013

2 2 Table of Contents Foreword 0 3 Part I 1 Parameters Functionaliteiten... 4 Bellen... 5 Visualiseren... relatiefiche 5 Telefonie (historiek)... w erklijst 6 Historiek telefonie... van de relatie 8 Telefonie... vergelijk periodes 10 3 Technische... installatie 11 PABX - de... telefooncentrale 11 Softw are SQL server configuratie... SQL Server configuratie... SQL Server Licentie in... DBFACTw 21 Param etrage... in DBFACTw 21 Bijkom ende... installatiestappen 21 Keylink Keylink - Call... history logger 22 Installatie... SDK History 22 Keylink - Telefoonboek... doorsturen 26 Voorbeeld... van gelukte export 27 Keylink - User... configuratie 27 Eerste maal... opstarten op de client 30 Installatie DBFACTw... Macro (client) 30 Macro "Ingeven" Macro "Leegmaken" Takenplanner Voorbeelddata... in SQL Server 32 Index 0

3 1 3 Wie heeft geïnvesteerd in een ERP-software en de laatste implementatieronde achter de rug heeft, zoekt naar een verdere optimalisatie van de software en wil de investering optimaal laten renderen. Naast de grote modules, is een handige tool om het uw gebruikers heel wat makkelijker te maken. De koppeling staat voor 'Computer Telefonie integratie'. DBFACTw heeft een koppeling met tal van softwares, waaronder Keylink, Call Manager of zelfs het elementaire tapi. Om de keuze van de koppeling te bepalen, stelt u best een aantal vragen welke centrale heb ik? wat zijn de mogelijkheden van de centrale? hoeveel gebruikers hebben voordeel van het gebruik van integratie? Welke functionaliteit wens ik (alleen uitbellen, of ook calls opvolgen?) Welke statistieken wil ik eventueel per gebruiker kunnen opvolgen? Hier vindt u alvast een aantal functies die mogelijk zijn gemaakt: Bellen vanuit de relatiefiche door gebruik te maken van het icoontje 5 dat naast het telefoonnummer staat Als er iemand belt en het nummer is gekend in de databases van DBFACT dan kan je middels een functietoets (F6 = relatie of Ctrl-F5 = klantendashboard) de relatiefiche laten openen 5. Meteen heb je zicht op de status van de relatie. Je kan een overzicht bekomen 8 van alle telefoongesprekken (in- en uitgaand) vertrekkend vanuit de relatiefiche waarmee deze gesprekken zijn gevoerd. Dit overzicht kan je ook apart aanroepen en allerhande filters zijn mogelijk (per relatie, per telefoon, per tijd, ) Er bestaat ook een werklijst waar je 2 periodes kan vergelijken 10, ttz. de huidige maand vergelijken met de vorige maandag Het is overduidelijk dat de integratie van beide technologiën alleen maar voordelen naar het verhogen van de klantentevredenheid. 1.1 Parameters Voorafgaand aan deze parametrage, dient de technische installatie naar behoren uitgevoerd te zijn. Daarbij dient in hoofdzaak de software te zijn geïnstalleerd. Telefonie actief in dit dossier Type telefonie Als de licentie het toelaat, bestaat hier de mogelijkheid om in het dossier te activeren. Afhankelijk van het gekozen systeem, staat hier 1. Tapi 2. A (alleen nog ondersteund wegens backwards compatible)

4 Keylink tot 2012 Mondago Sage Call Manager (alleen intern gebruik) Keylink 2013 A uit directory foxwtemp Indien niet aangevinkt, zoekt DBFACTw naar acti.dbf om het telefoonnummer te achterhalen in de 'tijdelijke map'. Indien wel aangevinkt, wordt het belbestand acti.dbf gezocht in de 'tijdelijke map' + \foxwtemp. Keylink / Call Manager DDE De parameters om de DDE aan te sturen om een telefoon automatisch uit DBFACTw te laten opbellen, worden hier ingegeven: Service Topic Name In dit bestand wordt door DBFACTw automatisch het relatienummer opgezocht dat door Keylink of Call Manager aangeleverd wordt. Als DBFACTw bij het opvragen van een relatie hier een nummer in vindt, zal automatisch dit nummer gebruikt worden als relatienummer om de relatie op te vragen. Keylink / Call manager bestand In de string moet steeds <USERNAME> vermeld staan, aangezien dit gekoppeld wordt via de Windows login gebruiker. Een URL mag ook gebruikt worden (om te vermijden dat netwerk drive letters per station verschillend zouden zijn). Het station moet vanzelfsprekend toegang hebben tot dit bestand. Keylink / Call Manager SQL 1.2 Hier wordt de connectie naar de historiek database in gemaakt. Volgende gegevens worden ingegeven Server Database Username Paswoord Functionaliteiten We beschrijven welke integratiefuncties deze koppeling realiseert.

5 Bellen Na activering van deze module, krijgt u een 'telefoon' icoontje te zien op de relatiefiche. Via het telefoon-icoontje op de relatiefiche kan je een uitgaand gesprek starten. Het nummer naast dit icoontje zal worden gebruikt. Het telefoonnummer wordt doorgestuurd naar uw telefoon. Daarna dient u uw telefoon wel nog op te nemen, terwijl het gesprek tot stand wordt gebracht Visualiseren relatiefiche Van zodra er uw telefoon rinkelt zal DBFACTw dit kunnen detecteren. Het telefoonnummer dat u opbelt, wordt aan DBFACTw doorgegeven, en de relatie van het nummer wordt automatisch getoond. Praktisch: U drukt op functietoets F6 en DBFACTw geeft de relatie weer die aan het bellen is (zelfs aan het 'rinkelen' is!)

6 6 U drukt op functietoets Ctrl-F5 en DBFACTw geeft het klantendashboard terug van de relatie die aan het bellen is (of rinkelen). Opgelet: Klanten waarvan het telefoonnummer niet in DBFACTw zit, zullen vanzelfsprekend niet weergegeven kunnen worden. De werking van deze functies blijft dan zoals anders, zonder. Klanten waarvan het nummer geblokkeerd wordt, kunnen vanzelfsprekend ook niet herkend worden Telefonie (historiek) werklijst De telefonie werklijst zorgt voor het bijhouden van alle telefonische oproepen die er gebeurd zijn. Deze werklijst is ook bereikbaar via direct-menu Aangezien deze historiek oopgebouwd is a.d.h.v. een werklijst is ook hier alle functionaliteit van selecteren / sorteren / totaliseren etc. voorzien. Zie hiervoor uitleg over werklijsten in het algemeen. Selectie Tal van selecties zijn mogelijk: Datum / Tijd Inkomend Nummer Naam Aantal seconden gerinkeld Aantal seconden gesproken Toestel Tijdstip wanneer telefoongesprek heeft plaatsgevonden ja = inkomend neen = uitgaand gesprek Caller ID (nummer dat we via het telefoonnetwerk ontvangen hebben Naam dat de applicatie naast het nummer al kan plaatsen heeft Aantal seconden dat de telefoon heeft gerinkeld vooraleer men opgenomen heeft Aantal seconden dat het gesprek heeft geduurd. Opmerking: een gesprek kan ook 0 (nul) seconden duren. Dit betekent dat de aanvraag van het gesprek op die telefoon heeft gerinkeld, maar als er geen gesproken seconden zijn, betekent dit dat het gesprek nooit heeft plaatsgehad. Men kan instellen dat deze features automatisch uitgefilterd worden bij het opvragen van de historiek. Men kan meerdere interne toestellen aanvinken om aan te duiden of deze al dan niet in aanmerking komen voor de selectie. Men kan zowel aanduiden dat het ene toestel wél, en het andere toestel niét in de resultaten opgenomen worden.

7 Relatie selectie 7 Vb: een 'IVR' (interactive voice response) systeem wenst men niet op te nemen in de historiek van calls Hier kan men selecteren van welke relatie(s) men de telefoonhistoriek wenst te zien Kolommen Datum / tijd Inkomend (niet aangevinkt = uitgaand) nummer Naam Relatie : indien niet ingevuld, betekent dit dat de software niet kon nagaan welke relatie overeenkomt met het ontvangen telefoonnummer Toestel ID = intern nummer van het CO toestel Toestel naam = naam (bv. Receptie, Philippe,...) Duurtijd rinkelen (in seconden) : Aantal sec. gerinkeld Duurtijd gesprek (in seconden) Tijd gesproken = andere weergave van de duurtijd van het gesprek. Protip U wenst te berekenen hoelang een klant heeft gebeld, of een toestel? Gebruik dan deze werklijst en maak eerst de selectie. Daarna rechtermuis-klikt u op de kolom 'tijd gesproken', en u krijgt in uren / minuten / seconden de totale duurtijd Functies Bellen Markeren Toekennen Het aangeduide telefoonnummer kunt u vanuit deze werklijst onmiddellijk opbellen. Standaard werklijst functie U vindt in de lijst een aantal telefoongesprekken, waar geen relatie tegenover staat. U klikt op één gesprek, en met de druk op de 'toekennen' knop, kunt u een relatie toewijzen aan dit nummer, een contactpersoon of zelfs een nieuwe contactpersoon (gekoppeld aan een relatie) toevoegen. Bovendien zal na het toevoegen, ALLE telefoongesprekken die over dit telefoonnumer gingen (met de corresponderende naam) automatisch toegewezen zijn aan deze relatie of contactpersoon.

8 8 Voorbeeld Alle inkomende gesprekken van deze week. In mijn onderstaand voorbeeld heb ik bv. een selectie gemaakt op alle inkomende gesprekken van deze week. zoals je kunt zien zijn niet alle inkomende telefoons gekoppeld aan een relatie. Via de knop 'toewijzen' is echter deze mogelijkheid voorzien Historiek telefonie van de relatie Je kan via de relatiefiche door te klikken op het icoontje relatie. de historiek opvragen van deze Vervolgens wordt de telefonie historiek van de klant getoond. Daarvoor wordtde telefonie (historiek) werklijst 6 opgevraagd, waarbij de relatie reeds voorgeselecteerd is. Via de button <Toekennen> heb je de mogelijkheid van een niet gekend nummer te koppelen aan een nieuwe relatie of contactpersoon zodanig dat deze achteraf ook gekend zijn.

9 9

10 Telefonie vergelijk periodes Het is eveneens mogelijk om twee periodes van telefoonhistorieken te vergelijken. Deze functie is toegankelijk via direct-menu Enkele voorbeelden: Dit kan bijzonder handig zijn indien je bv. wenst te weten te komen of het aantal inkomende telefoongesprekken vandaag op toestel 62 hoger Het eerste voorbeeld werk ik onderstaand even uit. Eerst maak ik de Selectie en daarna toon ik het Resultaat. Het resultaat van deze berekening kan uiteraard worden afgedrukt. Standaard hebben we één lay-out voorzien die gewoon het overzicht geeft van periode 1 en periode 2. Deze lay-out kan uiteraard, zoals nagenoeg al onze lay-outs, worden aangepast aan uw noden. Contacteer hiervoor onze supportafdeling. Onderstaand een voorbeeld van de standaard lay-out:

11 Technische installatie De technische installatie van een koppeling gebeurt in verschillende stappen. 1. De centrale (PABX) dient actief een TAPI of CSTA link te hebben (soms hardware en software). 2. De software (bv. Keylink) dient geïnstalleerd te worden om alvast autonoom met de centrale perfect te werken, zoals het hoort 3. Er wordt een SQL Server geïnstalleerd, die door de software kan gebruikt worden als intermediair tussen de Software en DBFACTw. 4. De licentie in DBFACTw wordt aangepast (aanvraag licentie) 5. De parameters worden in de parameter modules ingevuld. Zie hiervoor ' Telefonie parameters 3 ' 6. Afhankelijk van de Software, worden nog bijkomende installatiestappen voorzien 7. De takenplanner wordt geactiveerd om de telefoonnummers uit DBFACTw aan te leveren aan de software 8. De nodige testing en opleiding wordt gedaan aan de verschillende gebruikers, zodat ze de mogelijke functionaliteit onder de knie krijgen PABX - de telefooncentrale In principe is gelijk welk merk van telefooncentrale geschikt, op voorwaarde dat deze kan werken met de ' software', die de link vormt tussen DBFACTw en de telefooncentrale. De belangrijke voorwaarden zijn in principe dat de telefooncentrale TAPI, CSTA of een ander protocol ondersteunt om te communiceren met computersoftware. Bij Tapi is het belangrijk over een TAPI "Server" licentie te beschikken. Een TAPI op werkstation niveau kan geen centraal beheer in het algemeen mogelijk maken. u over de nodige licenties beschikt om dit mogelijk te maken. Protip Laat u informeren door Sage of uw DBFACTw partner omtrent eventuele keuze van telefooncentrale! Software U heeft de keuze uit Windows TAPI (om dit lokaal eens te testen) A : dit product wordt nog ondersteund. De verdere ontwikkeling ervan is gestopt.

12 12 Keylink (zeer volledig product, met verregaande interactie met de gebruiker Mondago: alternatief product, geschikt voor bepaalde centrales Indien u nog over een ander product beschikt, kan de integratie hiervoor ook bekeken worden, mits u ons in contact brengt met de softwareproducent, en er een voorstel wordt gemaakt voor de ontwikkelkost van de interface SQL server De SQL Server dient voor de logging van de telefoons. De Software zorgt voor de logging, en DBFACTw haalt via de juiste SQL Connectie de gegevens uit deze SQL Server. Opmerkingen: De SQL Server mag de gratis SQL Server versie zijn (meestal gekend onder SQL Express). Een Full SQL Server is niet noodzakelijk, maar voor andere redenen misschien wenselijk. Uw system administrator kan best zorgen voor aparte backup software voor de database in de SQL Server U kunt best de best practice afspraken hanteren, zoals hieronder vermeld De authenticatie van de SQL Server moet op SQL Server niveau gebeuren (aparte user) Server Database Login (user) Paswoord MSSQL_ of MSSQL_Keylink of (cfr. opmerking, bestaande SQL Server) easylink easylink ********** (zelf te kiezen) Verder hebben we een aantal screenshots voorzien om u op weg te helpen. Indien u niet over de nodige ervaring omtrent SQL Server beschikt, raden we u ten stelligste af deze installatie niét zélf uit te voeren configuratie SQL Server 2008 Via All Programs -> Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio - Database aanmaken:

13 Rechtermuisklik op "Databases" en dan kiezen voor "New Database". 13

14 14 - Gebruiker aanmaken:

15 15

16 configuratie SQL Server 2000 Via All Programs -> Microsoft SQL Server -> Enterprise Manager - Database aanmaken:

17 Klikken op "New Database" bovenaan in de balk. 17

18 18 - Gebruiker aanmaken:

19 Klikken op "New Login" bovenaan in de balk. 19

20 20

21 Licentie in DBFACTw In de directmenu 580 (menupunt 9.4) kunt u onder het tabje 'DBFACTw Certified Add-ons' de licentie voor Telefoon integratie aanvinken. Indien de telefoon integratie met Keylink dient te gebeuren, dient u dat eveneens aan te vinken. Zie meer informatie over het aanvragen van een nieuwe licentie op Parametrage in DBFACTw De beschrijving van deze parameters, vindt u hier Bijkomende installatiestappen Afhankelijk van de gekozen software, dienen extra ondernomen te worden om de link tussen beide systemen optimaal te benutten.

22 Keylink Om DBFACTw en Keylink naadloos met mekaar te doen samenwerken, worden de stappen, zoals hieronder beschreven, gedaan. Deze stappen zijn uitsluitend van belang indien u de Keylink Software optimaal wenst te benutten voor de gebruikers. In dat geval zal een gebruiker ook een Keylink interface op zijn computerscherm verkrijgen. In deze beschrijving gebruiken we volgend pad als voorbeeld waar de keylink software op de server geïnstalleerd is. Deze map moet toegankelijk zijn voor alle gebruikers, die de Keylink software gaan gebruiken. \\server\apps\keylink\keylinkcti\ We onderscheiden volgende stappen 1. Het software gedeelte om het telefoonlog aan te vullen 2. De software om het telefoonboek van Keylink Software op te vullen 3. De optimale configuratie van de Keylink client Keylink - Call history logger Met Keylink is het mogelijk om ieder gesprek bij te houden in een logboek. Dit logboek wordt geregistreerd in de SQL Server. De installatie van de SQL Server is hoger beschreven 12. De logging kan gebeuren vanuit een project met de SDK (door Sage aangeleverd), of kan gebeuren via een optionele Keylink module van Keylink zelf (dit is vooralsnog mogelijk indien de PABX centrale CSTA ondersteunt). Voor het gebruik van Keylink reporting, verwijzen we naar de handleiding dienaangaand. Daarbij dient de SQL server geconfigureerd worden, dat de logging gebeurt in de overeenkomstige tabel, zie hierovor 'voorbeelddata van SQL' Installatie SDK History Uiteraard is uw Keylink Server actief. Installatie logging software Op de computer waar de Keylink server op draait, installeert u bijkomende software. U gebruikt nu de "KeyLinkSDK History_4_0_0_1000.zip" om de Call history Logger te installeren.

23 23 KeyLinkSDK History_4_0_0_1000.zip uitpakken en dubbelklikken op "setup.exe" Na het unzippen van dit bestand, kopiëert u de volgende bestanden: "KeyLinkSDKHistoryService.exe" "KeyLinkTapiBridgeServerService.exe" naar de map "C:\Program Files\KeyLink\KeyLinkServer\bin\". Configuratie KeyLinkSDKHistory.ini Dit bestand bevindt zich na de instlalatie onder de map C:\Program Files\KeyLink \KeyLinkServer\ini Inhoud van het "KeyLinkSDKHistory.ini" bestand: [Main] FilterLogLevel = 10 [MSSQL] Enabled = 1 HostName = server UserName = easylink Password = easylink Database = easylink DateTimeFormat = YYYY-MM-DD HH:NN:SS U voert volgende aanpassingen door: Hostname Dit is de hostname van de sql server. Voor SQL Server 2008 is dit de instantie-naam van de SQL Server. Die kunt u terugvinden door in de SQL Server Management Studio te rechtermuisklikken op de server, en dan 'eigenschappen' op te vragen. Zie hieronder een voorbeeld.

24 24 Hier neem je de waarde die staat naast "Name".

25 Username / Password / Database Deze informatie vindt u terug bij het aanmaken van de SQL Server. Activeren van deze services In de map "C:\Program Files\KeyLink\KeylinkServer\bin\" voert u het script "Keylink Stop.cmd" eens uit, en daarna het script "Keylink Start TAPI.cmd", om de services opnieuw te starten. of indien u werkt met CSTa, "Keylink start CSTA.cmd" 25

26 Keylink - Telefoonboek doorsturen (zie ook _Setup.msi) om dit bestand te distribueren. Deze applicatie zorgt ervoor dat de namen, telefoonnummers,... uit DBFACTw in de Keylink applicatie komen. U kan deze applicatie in taakplanner steken zodat deze een getimede export doet van het telefoonboek. Standaard worden relatienummer, naam, telefoon 1 tot en met 3, opmerking en vertegenwoordiger van de relaties, contactpersonen en leveringsadressen geëxporteerd. Dossierpad Doelbestand Het pad waar het dossier van DBFACTw zich bevindt. Indien u het programma ook vanuit een werkstation uitvoert, geeft u best een universeel pad in zonder driveletters. Het CSV (comma seperated values) bestand dat door Keylink Cti snel ingelezen kan worden. Standaard wordt dit bestand geplaatst onder: \\server\apps\keylink\keylinkctiserver\data\imports\relaties.csv Opmerking: het kan ook zijn dat u uit meerdere dossiers deze import realiseert, of zelfs uit meerdere programma's. Keylink Server zal telkens de naam van een bestand nagaan, om te weten welk 'telefoonboek' het leeg moet maken om opnieuw in te vullen.

27 SMTP Server 27 Dit programma laat toe automatisch een mail te sturen met het verwerkte resultaat. De naam van de mailserver binnen uw netwerk. Dit kan ook uw mail server in de cloud zijn. Gebruikersnaam Wachtwoord Rapportage Export Script Gebruiksnaam voor de SMTP mail De adressen (gescheiden met een puntkomma), naar waar u feedback wenst te geven over een aangepast telefoonboek bestand in de centrale. Het script dat de gegevens verzamelt binnen DBFACTw, en dan doorstuurt. Het log bestand kan u terugvinden in de map "C:\Program Files\ Export\log\" Voorbeeld van gelukte export DOTNET 12:55:00 Export telnummersversie: DOTNET 12:55:00 Configuratie bestand gevonden DOTNET 12:55:00 Begin Init DLL DOTNET 12:55:00 Einde Init DLL DOTNET 12:55:00 Inlezen doelpad DOTNET 12:55:00 Inlezen dossierpad FOXPRO 12:55:00 Dossierpad ingelezen: \\Tml-data\o-data\dbfact\TmL\ DOTNET 12:55:00 Controle bestanden FOXPRO 12:55:00 Bestand 'relatie.dbf' geopend FOXPRO 12:55:01 Bestand 'contpers.dbf' geopend FOXPRO 12:55:01 Bestand 'ladres.dbf' geopend FOXPRO 12:55:01 Bestand 'dbfwprm.dbf' geopend DOTNET 12:55:01 Start export FOXPRO 12:55:01 Uitvoering custom script gestart FOXPRO 12:55:09 Uitvoering custom script beeindigd FOXPRO 12:55:09 Nummers exporteren gestart (Bestand: C:\Program Files\KeyLink \EasyLinkServerV3\data\Imports\relaties.csv) FOXPRO 12:55:09 Nummers exporteren beeindigd DOTNET 12:55:09 Einde export Keylink - User configuratie Om ervoor te zorgen dat een user optimaal gebruik maakt van de connectie worden op server-niveau een aantal zaken ingesteld: De Clients op de juiste plaats

28 28 U kopieert "Keylink.exe" naar de map "\\server\apps\keylink\keylinkcti". Dit bestand vindt u meestal terug onder de map C:\Program Files\KeyLink\KeyLink\ op de server. De macro configureren Het bestand DBFACTwMacro.exe kopieert u in de map "\\server\apps\keylink\keylinkcti \Files\Macro" Het configuratiebestand config.ini plaatst u eveneens in de map "\\server\apps\keylink \KeyLinkCti\Files\Macro" De inhoud van config.ini is: [config] file=\\sever\apps\keylink\keylinkcti\files\userdata\<username>\easylink.txt Opmerking: "\\server\apps\keylink\keylinkcti\files\userdata\<username>\easylink.txt" is de locatie waar het relatienummer van DBFACTw zal naar geschreven worden. Dit zorgt voor de eigenlijke koppeling tussen DBFACTw en Keylink. De Tag "<USERNAME>" wordt dan automatisch vervangen door de windows gebruikersnaam. Dit is ook de parameter die in DBFACTw zelf ingesteld wordt. Zie hier voor parameter modules. 3 Aanmaak van het PopCmd1 bestand De Keylink Client module ondersteunt de mogelijkheid om macro's te activeren. Deze macro's worden uitgevoerd via het bestand PopCmd1. Dit bestand vindt u terug in de map "\\server\apps\keylink\keylinkcti\files\macro" U dient het bestand aan te passen naar: [screenpop] Commandline=\\server\apps\Keylink\KeyLinkCti\Files\Macro\DBFactMacro.exe Parameters=/Content=<rnr> Operation=open HTTPEncoded=0 [screenpop.replaceitems] <rnr>=custom1 <Ddi>=DdiNa <Phone>=Number ;optional parameters

29 29 ;Na (customername field) ;No (customernumber field) ;Ddi (Ddi field) ;Ddiname (Ddi name field) ;Custom1 (1st custom field) ;Custom2 (2nd custom field) ; Custom3 (3rd custom field) ;etc. voor een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke parameters / opties van de macro's verwijzen we naar de Keylink handleiding. De users in Keylink configureren Via de Keylink Software console (web interface) kunt u alle gebruikers aanmaken waarvoor u Keylink Software functionaliteit wenst te voorzien. Protip U zorgt er steeds voor dat de gebruikersnamen dezelfde zijn als deze van Windows (de Active Directory gebruikers) Een client configureren Tip: het is beter om alles bij één gebruiker eerst goed te zetten (macro's, instellingen,...) en dan deze instellingen te kopiëren naar de andere gebruikers. U maakt een snelkoppeling naar het client programma: "\\server\apps\keylink\keylinkcti \KeyLinkCti.exe". Deze share moet toegankelijk zijn voor het werkstation. U kunt de snelkoppeling trouwens best in de map 'opstarten' plaatsen, zodat het programma automatisch opstart bij de start van de computer. Andere gebruikers Onder de centrale keylink-map op de server (\\server\apps\keylink\...), wordt onder een submap 'userdata' per windows-gebruiker automatisch een aparte map aangemaakt.

30 Eerste maal opstarten op de client Hier selecteer je je user of kan je bovenaan rechts de naam intypen Installatie DBFACTw Macro (client) Je maakt een nieuwe macro tegel. Hierin zet je de volgende macro's.

31 Macro "Ingeven" Methode: CommandLine1 31

32 Macro "Leegmaken" Takenplanner Om de informatie in de telefooncentrale up to date te houden, wordt op regelmatige tijdstippen mogelijk gemaakt om een bestand aan te maken, dat door de Software ingelezen kan worden. Door de aparte executable in de taakplanner van Windows te zetten, wordt automatisch de nieuwste informatie up to date gezet. U vindt hierover 1.4 Voorbeelddata in SQL Server De SQL Server database is toegankelijk, ook eventueel voor andere toepassingen. Op die manier kunt u deze gegevens gebruiken voor rapportagedoeleinden.

33 33 Iedere call krijgt Id StartDateTime Inbound FirstCall LastCall CliNumber CliName CliRef DeviceId DeviceName RingDuration CallDuration TapiCallid een eigen oplopend nummer moment waarop het telefoongesprek is gestart 1 = inkomend besprek, 0 = uitgaand gesprek Is dit een eerste gesprek (van een reeks gesprekken Bv: een klant belt, en de receptioniste neemt op, = eerste gesprek Bv: een klant is in gesprek met de receptioniste, en deze schakelt de klant door. De receptioniste heeft eerst een heel kort telefoongesprek met de interne medewerker = tweede gesprek (vervolg van externe call). Daarna is de interne medewerker in contact met de externe klant = derde gesprek. Is dit het laatste gesprek (is er daarna geen doorschakeling meer gebeurd?) Caller Line Identification Number (extern nummer dat meegestuurd wordt) Caller Line Name, de naam dat door de centrale van dit nummer gekend is (opgezocht in het intern telefoonboek van de centrale) Caller Line Referentie, wordt gebruikt om bv. het referentienummer in te plaatsen. Intern toestel nummer Intern toestel naam Aantal keer dat het toestel gebeld heeft, vooraleer er wordt opgenomen Duurtijd in seconden De meeste Tapi systemen geven bij de 'first call' een nieuw tapi nummer op. Dit nummer geven ze ook door bij alle volgende gesprekken, die transferten zijn vanuit dit eerste gesprek.

34 34 Tip: zo kan men voor de rapportage de verschillende interne calls aan mekaar koppelen.

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contact Connect

Gebruikershandleiding Contact Connect Gebruikershandleiding Contact Connect Inleiding... 2 Introductie... 2 Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 3 Downloaden... 3 Installeren... 3 Inloggen... 3 Contact Connect Configuratie...

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Om te starten met HIPIN, klikt u met de rechtermuisknop op het HIPIN pictogram. Als u hierop klikt, verschijnt onderstaand HIPIN menu.

Om te starten met HIPIN, klikt u met de rechtermuisknop op het HIPIN pictogram. Als u hierop klikt, verschijnt onderstaand HIPIN menu. Verkorte handleiding HIPIN Desktop Integratie HIPIN Desktop Integratie koppelt je Windows Desktop aan jou telefoon. Dat betekent dat je gesprekken kunt bedienen vanaf je desktop en dat je telefoon instellingen

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI User Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI User Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI User Manual - Dutch Product(en): KeyLink CTI software Versie: V4.13.1 Document Versie: 1.27 Datum: 15 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document beschrijft het

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Handleiding Contact Connect installatie en gebruik. Auteur: Luc Verschuren Datum: Versie: 1.0 Aantal bladen: 13

Handleiding Contact Connect installatie en gebruik. Auteur: Luc Verschuren Datum: Versie: 1.0 Aantal bladen: 13 installatie en gebruik Auteur: Luc Verschuren Datum: 23-6-2016 Versie: 1.0 Aantal bladen: 13 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Introductie... 4 2. Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 5 2.1

Nadere informatie

Handleiding. MyCareNet in Baltes

Handleiding. MyCareNet in Baltes Handleiding MyCareNet in Baltes 26/02/2015 Handleiding MyCareNet in Baltes Colofon Nr versie van de Software: Nr revisie handleiding: 1.5 Datum: 26 februari 2015 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1 Pagina 1 Handleiding 3CX Centrale Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 3 3CX Downloaden en Installeren.... 5 3CX Wizzard... 7 3CX laten verbinden met 12Connect... 9 Aanmelding Controle... 11 12Connect

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Contents Backup en herinstallatie... 2

Contents Backup en herinstallatie... 2 Contents Backup en herinstallatie... 2 1. Hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 2. Ik heb geen backup van MediMail, hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 3. Hoe maak ik een backup van MediMail?... 2 4. Mag

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari 2016 ToastAR SLIMMER ONDERNEMEN MET COMMUNICATIESYSTEMEN Auteur Vincent de Lange Design Vincent van der Toorn Versie 1.0 Datum Januari 2016 Ask Roger B.V.

Nadere informatie

DBFACTw Integratie met SMARTdoc. <2010> TML bvba

DBFACTw Integratie met SMARTdoc. <2010> TML bvba DBFACTw Integratie met 2/02/2010 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1 Installatie... 6 Procedure... 7... PRO 7... SERVER 7 Template voor... DBFACT 8 2 Instellingen... 10 Licentie DBFACTw... PRO

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding UniDis Agendakoppeling

Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding versie 1.0 Gebaseerd op Agendakoppeling 1.1.2 1 Introductie De UniDis Agendakoppeling is ontwikkeld om een actieve koppeling te maken tussen uw Unit 4 Multivers

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Pinakes Integrator Client

Pinakes Integrator Client Pinakes Integrator Client Installatie procedure Pinakes NV Paviljoenstraat 7 1030 Schaarbeek TEL : +32 (0) 2 211 55 95 FAX : +32 (0) 2 211 56.56 INFO@PINAKES.BE WWW.PINAKES.BE 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel...

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Verkorte handleiding Beheer Website

Verkorte handleiding Beheer Website Verkorte handleiding Beheer Website Inhoud Mijn Website /Domeinnaam... 4 Website beheer... 5 ISPConfig gegevens (klantgegevens):... 5 Email account aanmaken... 7 Outlook Client / Webmail client instellen...

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat WEBSHOPKOPPELING WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Algemeen 3 1.2. Wings Schema webshopkoppelingsmodule 3 1.3. Webshop Wings 5 1.4. Wings Webshop 5 INSTALLATIE 2.1.

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Handleiding Logcom 1.3

Handleiding Logcom 1.3 Handleiding Logcom 1.3 Dit document beschrijft de werking van het programma Logcom op een Windows 7 SP1, Windows 8.1 update 1 en Windows 10 machine. Windows 8 (zonder.1) wordt niet ondersteund. Windows

Nadere informatie

Act! importer handleiding

Act! importer handleiding Act! importer handleiding Beschrijving: De Importer is een plugin voor het programma Act!. Hiermee is het mogelijk om automatisch tekstbestanden te importeren in uw Act! database. De tekstbestanden kunnen

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Handleiding gebruik telefonie module Realworks

Handleiding gebruik telefonie module Realworks Handleiding gebruik telefonie module Realworks 1 Geachte heer / mevrouw, Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van het Swyx IP-Telefonieplatform bij BNF Telecom. Wij zijn verheugd u als relatie toe

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Cloud Products CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE

Cloud Products CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Cloud Products CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Inhoud Configuratie Outlook 2007/2010... 2 Configuratie Outlook for Mac/Entourage... 4 Configuratie Mac Mail... 6 Configuratie BlackBerry...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Handleiding TAPI Driver

Handleiding TAPI Driver Handleiding TAPI Driver Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 7 Nummer: 1021 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie TAPI Driver... 4 2.1 Toegang Operator... 5 2.2

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Procedure Access - MSDE

Procedure Access - MSDE Procedure Access - MSDE Inhoudstafel INSTALLATIE VAN EEN MSDE SERVER 2 Microsoft SQL Express 2005 2 Microsoft SQL Express 2008 6 AANMAKEN VAN DE ODBC CONNECTIE NAAR DE SERVER 12 VOORBEREIDING VAN DE SERVER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding Manager-Software Versie 1.1

Handleiding Manager-Software Versie 1.1 Handleiding Manager-Software Versie 1.1 Inleiding De Manager-Software is het onderdeel van het Clear2Pass-systeem dat instaat voor het beheer en het opvolgen de toegangscontrole. Ook het toevoegen van

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie

Let s Connect CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE

Let s Connect CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Let s Connect CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Inhoud Configuratie Outlook 2007/2010... 2 Configuratie Outlook for Mac/Entourage... 5 Configuratie Mac Mail... 8 Configuratie BlackBerry...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Hosted VoIP Gebruikershandleiding Meer info: www.hostedvoip.nu. 17 april 2013

Hosted VoIP Gebruikershandleiding Meer info: www.hostedvoip.nu. 17 april 2013 Hosted VoIP Gebruikershandleiding Meer info: wwwhostedvoipnu 17 april 2013 Inhoudsopgave 1 Online beheer 11 Inloggen 12 Uitloggen 2 Mijn instellingen 21 Persoonlijke informatie 22 Telefoon 23 Doorschakelingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

em Client Mailprogramma

em Client Mailprogramma em Client Mailprogramma Omdat Windows Live Mail (WLM) na 10 januari 2017 niet meer door Microsoft wordt ondersteund (er komen geen veiligheidsupdates meer uit) is het verstandig om over te stappen op een

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker Handleiding Adsolut Nieuwe gebruiker G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Adsolut - Nieuwe gebruiker Inhoud

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 6 E-mail accounts Als uw vereniging een eigen domeinnaam heeft gekoppeld aan e-captain dan bestaat er de mogelijkheid om e-mailadressen te koppelen aan uw domeinnaam vanuit e-captain. U heeft hier

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 INHOUDSOPGAVE VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 LOKALE INSTALLATIE 3 imuis installeren via download 3 imuis voor de eerste keer starten 8 HELPFUNCTIE EN SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie