Module CTI-koppeling. <2013> Sage TML

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module CTI-koppeling. <2013> Sage TML"

Transcriptie

1 Module -koppeling (KeyLink) 2/04/2013

2 2 Table of Contents Foreword 0 3 Part I 1 Parameters Functionaliteiten... 4 Bellen... 5 Visualiseren... relatiefiche 5 Telefonie (historiek)... w erklijst 6 Historiek telefonie... van de relatie 8 Telefonie... vergelijk periodes 10 3 Technische... installatie 11 PABX - de... telefooncentrale 11 Softw are SQL server configuratie... SQL Server configuratie... SQL Server Licentie in... DBFACTw 21 Param etrage... in DBFACTw 21 Bijkom ende... installatiestappen 21 Keylink Keylink - Call... history logger 22 Installatie... SDK History 22 Keylink - Telefoonboek... doorsturen 26 Voorbeeld... van gelukte export 27 Keylink - User... configuratie 27 Eerste maal... opstarten op de client 30 Installatie DBFACTw... Macro (client) 30 Macro "Ingeven" Macro "Leegmaken" Takenplanner Voorbeelddata... in SQL Server 32 Index 0

3 1 3 Wie heeft geïnvesteerd in een ERP-software en de laatste implementatieronde achter de rug heeft, zoekt naar een verdere optimalisatie van de software en wil de investering optimaal laten renderen. Naast de grote modules, is een handige tool om het uw gebruikers heel wat makkelijker te maken. De koppeling staat voor 'Computer Telefonie integratie'. DBFACTw heeft een koppeling met tal van softwares, waaronder Keylink, Call Manager of zelfs het elementaire tapi. Om de keuze van de koppeling te bepalen, stelt u best een aantal vragen welke centrale heb ik? wat zijn de mogelijkheden van de centrale? hoeveel gebruikers hebben voordeel van het gebruik van integratie? Welke functionaliteit wens ik (alleen uitbellen, of ook calls opvolgen?) Welke statistieken wil ik eventueel per gebruiker kunnen opvolgen? Hier vindt u alvast een aantal functies die mogelijk zijn gemaakt: Bellen vanuit de relatiefiche door gebruik te maken van het icoontje 5 dat naast het telefoonnummer staat Als er iemand belt en het nummer is gekend in de databases van DBFACT dan kan je middels een functietoets (F6 = relatie of Ctrl-F5 = klantendashboard) de relatiefiche laten openen 5. Meteen heb je zicht op de status van de relatie. Je kan een overzicht bekomen 8 van alle telefoongesprekken (in- en uitgaand) vertrekkend vanuit de relatiefiche waarmee deze gesprekken zijn gevoerd. Dit overzicht kan je ook apart aanroepen en allerhande filters zijn mogelijk (per relatie, per telefoon, per tijd, ) Er bestaat ook een werklijst waar je 2 periodes kan vergelijken 10, ttz. de huidige maand vergelijken met de vorige maandag Het is overduidelijk dat de integratie van beide technologiën alleen maar voordelen naar het verhogen van de klantentevredenheid. 1.1 Parameters Voorafgaand aan deze parametrage, dient de technische installatie naar behoren uitgevoerd te zijn. Daarbij dient in hoofdzaak de software te zijn geïnstalleerd. Telefonie actief in dit dossier Type telefonie Als de licentie het toelaat, bestaat hier de mogelijkheid om in het dossier te activeren. Afhankelijk van het gekozen systeem, staat hier 1. Tapi 2. A (alleen nog ondersteund wegens backwards compatible)

4 Keylink tot 2012 Mondago Sage Call Manager (alleen intern gebruik) Keylink 2013 A uit directory foxwtemp Indien niet aangevinkt, zoekt DBFACTw naar acti.dbf om het telefoonnummer te achterhalen in de 'tijdelijke map'. Indien wel aangevinkt, wordt het belbestand acti.dbf gezocht in de 'tijdelijke map' + \foxwtemp. Keylink / Call Manager DDE De parameters om de DDE aan te sturen om een telefoon automatisch uit DBFACTw te laten opbellen, worden hier ingegeven: Service Topic Name In dit bestand wordt door DBFACTw automatisch het relatienummer opgezocht dat door Keylink of Call Manager aangeleverd wordt. Als DBFACTw bij het opvragen van een relatie hier een nummer in vindt, zal automatisch dit nummer gebruikt worden als relatienummer om de relatie op te vragen. Keylink / Call manager bestand In de string moet steeds <USERNAME> vermeld staan, aangezien dit gekoppeld wordt via de Windows login gebruiker. Een URL mag ook gebruikt worden (om te vermijden dat netwerk drive letters per station verschillend zouden zijn). Het station moet vanzelfsprekend toegang hebben tot dit bestand. Keylink / Call Manager SQL 1.2 Hier wordt de connectie naar de historiek database in gemaakt. Volgende gegevens worden ingegeven Server Database Username Paswoord Functionaliteiten We beschrijven welke integratiefuncties deze koppeling realiseert.

5 Bellen Na activering van deze module, krijgt u een 'telefoon' icoontje te zien op de relatiefiche. Via het telefoon-icoontje op de relatiefiche kan je een uitgaand gesprek starten. Het nummer naast dit icoontje zal worden gebruikt. Het telefoonnummer wordt doorgestuurd naar uw telefoon. Daarna dient u uw telefoon wel nog op te nemen, terwijl het gesprek tot stand wordt gebracht Visualiseren relatiefiche Van zodra er uw telefoon rinkelt zal DBFACTw dit kunnen detecteren. Het telefoonnummer dat u opbelt, wordt aan DBFACTw doorgegeven, en de relatie van het nummer wordt automatisch getoond. Praktisch: U drukt op functietoets F6 en DBFACTw geeft de relatie weer die aan het bellen is (zelfs aan het 'rinkelen' is!)

6 6 U drukt op functietoets Ctrl-F5 en DBFACTw geeft het klantendashboard terug van de relatie die aan het bellen is (of rinkelen). Opgelet: Klanten waarvan het telefoonnummer niet in DBFACTw zit, zullen vanzelfsprekend niet weergegeven kunnen worden. De werking van deze functies blijft dan zoals anders, zonder. Klanten waarvan het nummer geblokkeerd wordt, kunnen vanzelfsprekend ook niet herkend worden Telefonie (historiek) werklijst De telefonie werklijst zorgt voor het bijhouden van alle telefonische oproepen die er gebeurd zijn. Deze werklijst is ook bereikbaar via direct-menu Aangezien deze historiek oopgebouwd is a.d.h.v. een werklijst is ook hier alle functionaliteit van selecteren / sorteren / totaliseren etc. voorzien. Zie hiervoor uitleg over werklijsten in het algemeen. Selectie Tal van selecties zijn mogelijk: Datum / Tijd Inkomend Nummer Naam Aantal seconden gerinkeld Aantal seconden gesproken Toestel Tijdstip wanneer telefoongesprek heeft plaatsgevonden ja = inkomend neen = uitgaand gesprek Caller ID (nummer dat we via het telefoonnetwerk ontvangen hebben Naam dat de applicatie naast het nummer al kan plaatsen heeft Aantal seconden dat de telefoon heeft gerinkeld vooraleer men opgenomen heeft Aantal seconden dat het gesprek heeft geduurd. Opmerking: een gesprek kan ook 0 (nul) seconden duren. Dit betekent dat de aanvraag van het gesprek op die telefoon heeft gerinkeld, maar als er geen gesproken seconden zijn, betekent dit dat het gesprek nooit heeft plaatsgehad. Men kan instellen dat deze features automatisch uitgefilterd worden bij het opvragen van de historiek. Men kan meerdere interne toestellen aanvinken om aan te duiden of deze al dan niet in aanmerking komen voor de selectie. Men kan zowel aanduiden dat het ene toestel wél, en het andere toestel niét in de resultaten opgenomen worden.

7 Relatie selectie 7 Vb: een 'IVR' (interactive voice response) systeem wenst men niet op te nemen in de historiek van calls Hier kan men selecteren van welke relatie(s) men de telefoonhistoriek wenst te zien Kolommen Datum / tijd Inkomend (niet aangevinkt = uitgaand) nummer Naam Relatie : indien niet ingevuld, betekent dit dat de software niet kon nagaan welke relatie overeenkomt met het ontvangen telefoonnummer Toestel ID = intern nummer van het CO toestel Toestel naam = naam (bv. Receptie, Philippe,...) Duurtijd rinkelen (in seconden) : Aantal sec. gerinkeld Duurtijd gesprek (in seconden) Tijd gesproken = andere weergave van de duurtijd van het gesprek. Protip U wenst te berekenen hoelang een klant heeft gebeld, of een toestel? Gebruik dan deze werklijst en maak eerst de selectie. Daarna rechtermuis-klikt u op de kolom 'tijd gesproken', en u krijgt in uren / minuten / seconden de totale duurtijd Functies Bellen Markeren Toekennen Het aangeduide telefoonnummer kunt u vanuit deze werklijst onmiddellijk opbellen. Standaard werklijst functie U vindt in de lijst een aantal telefoongesprekken, waar geen relatie tegenover staat. U klikt op één gesprek, en met de druk op de 'toekennen' knop, kunt u een relatie toewijzen aan dit nummer, een contactpersoon of zelfs een nieuwe contactpersoon (gekoppeld aan een relatie) toevoegen. Bovendien zal na het toevoegen, ALLE telefoongesprekken die over dit telefoonnumer gingen (met de corresponderende naam) automatisch toegewezen zijn aan deze relatie of contactpersoon.

8 8 Voorbeeld Alle inkomende gesprekken van deze week. In mijn onderstaand voorbeeld heb ik bv. een selectie gemaakt op alle inkomende gesprekken van deze week. zoals je kunt zien zijn niet alle inkomende telefoons gekoppeld aan een relatie. Via de knop 'toewijzen' is echter deze mogelijkheid voorzien Historiek telefonie van de relatie Je kan via de relatiefiche door te klikken op het icoontje relatie. de historiek opvragen van deze Vervolgens wordt de telefonie historiek van de klant getoond. Daarvoor wordtde telefonie (historiek) werklijst 6 opgevraagd, waarbij de relatie reeds voorgeselecteerd is. Via de button <Toekennen> heb je de mogelijkheid van een niet gekend nummer te koppelen aan een nieuwe relatie of contactpersoon zodanig dat deze achteraf ook gekend zijn.

9 9

10 Telefonie vergelijk periodes Het is eveneens mogelijk om twee periodes van telefoonhistorieken te vergelijken. Deze functie is toegankelijk via direct-menu Enkele voorbeelden: Dit kan bijzonder handig zijn indien je bv. wenst te weten te komen of het aantal inkomende telefoongesprekken vandaag op toestel 62 hoger Het eerste voorbeeld werk ik onderstaand even uit. Eerst maak ik de Selectie en daarna toon ik het Resultaat. Het resultaat van deze berekening kan uiteraard worden afgedrukt. Standaard hebben we één lay-out voorzien die gewoon het overzicht geeft van periode 1 en periode 2. Deze lay-out kan uiteraard, zoals nagenoeg al onze lay-outs, worden aangepast aan uw noden. Contacteer hiervoor onze supportafdeling. Onderstaand een voorbeeld van de standaard lay-out:

11 Technische installatie De technische installatie van een koppeling gebeurt in verschillende stappen. 1. De centrale (PABX) dient actief een TAPI of CSTA link te hebben (soms hardware en software). 2. De software (bv. Keylink) dient geïnstalleerd te worden om alvast autonoom met de centrale perfect te werken, zoals het hoort 3. Er wordt een SQL Server geïnstalleerd, die door de software kan gebruikt worden als intermediair tussen de Software en DBFACTw. 4. De licentie in DBFACTw wordt aangepast (aanvraag licentie) 5. De parameters worden in de parameter modules ingevuld. Zie hiervoor ' Telefonie parameters 3 ' 6. Afhankelijk van de Software, worden nog bijkomende installatiestappen voorzien 7. De takenplanner wordt geactiveerd om de telefoonnummers uit DBFACTw aan te leveren aan de software 8. De nodige testing en opleiding wordt gedaan aan de verschillende gebruikers, zodat ze de mogelijke functionaliteit onder de knie krijgen PABX - de telefooncentrale In principe is gelijk welk merk van telefooncentrale geschikt, op voorwaarde dat deze kan werken met de ' software', die de link vormt tussen DBFACTw en de telefooncentrale. De belangrijke voorwaarden zijn in principe dat de telefooncentrale TAPI, CSTA of een ander protocol ondersteunt om te communiceren met computersoftware. Bij Tapi is het belangrijk over een TAPI "Server" licentie te beschikken. Een TAPI op werkstation niveau kan geen centraal beheer in het algemeen mogelijk maken. u over de nodige licenties beschikt om dit mogelijk te maken. Protip Laat u informeren door Sage of uw DBFACTw partner omtrent eventuele keuze van telefooncentrale! Software U heeft de keuze uit Windows TAPI (om dit lokaal eens te testen) A : dit product wordt nog ondersteund. De verdere ontwikkeling ervan is gestopt.

12 12 Keylink (zeer volledig product, met verregaande interactie met de gebruiker Mondago: alternatief product, geschikt voor bepaalde centrales Indien u nog over een ander product beschikt, kan de integratie hiervoor ook bekeken worden, mits u ons in contact brengt met de softwareproducent, en er een voorstel wordt gemaakt voor de ontwikkelkost van de interface SQL server De SQL Server dient voor de logging van de telefoons. De Software zorgt voor de logging, en DBFACTw haalt via de juiste SQL Connectie de gegevens uit deze SQL Server. Opmerkingen: De SQL Server mag de gratis SQL Server versie zijn (meestal gekend onder SQL Express). Een Full SQL Server is niet noodzakelijk, maar voor andere redenen misschien wenselijk. Uw system administrator kan best zorgen voor aparte backup software voor de database in de SQL Server U kunt best de best practice afspraken hanteren, zoals hieronder vermeld De authenticatie van de SQL Server moet op SQL Server niveau gebeuren (aparte user) Server Database Login (user) Paswoord MSSQL_ of MSSQL_Keylink of (cfr. opmerking, bestaande SQL Server) easylink easylink ********** (zelf te kiezen) Verder hebben we een aantal screenshots voorzien om u op weg te helpen. Indien u niet over de nodige ervaring omtrent SQL Server beschikt, raden we u ten stelligste af deze installatie niét zélf uit te voeren configuratie SQL Server 2008 Via All Programs -> Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio - Database aanmaken:

13 Rechtermuisklik op "Databases" en dan kiezen voor "New Database". 13

14 14 - Gebruiker aanmaken:

15 15

16 configuratie SQL Server 2000 Via All Programs -> Microsoft SQL Server -> Enterprise Manager - Database aanmaken:

17 Klikken op "New Database" bovenaan in de balk. 17

18 18 - Gebruiker aanmaken:

19 Klikken op "New Login" bovenaan in de balk. 19

20 20

21 Licentie in DBFACTw In de directmenu 580 (menupunt 9.4) kunt u onder het tabje 'DBFACTw Certified Add-ons' de licentie voor Telefoon integratie aanvinken. Indien de telefoon integratie met Keylink dient te gebeuren, dient u dat eveneens aan te vinken. Zie meer informatie over het aanvragen van een nieuwe licentie op Parametrage in DBFACTw De beschrijving van deze parameters, vindt u hier Bijkomende installatiestappen Afhankelijk van de gekozen software, dienen extra ondernomen te worden om de link tussen beide systemen optimaal te benutten.

22 Keylink Om DBFACTw en Keylink naadloos met mekaar te doen samenwerken, worden de stappen, zoals hieronder beschreven, gedaan. Deze stappen zijn uitsluitend van belang indien u de Keylink Software optimaal wenst te benutten voor de gebruikers. In dat geval zal een gebruiker ook een Keylink interface op zijn computerscherm verkrijgen. In deze beschrijving gebruiken we volgend pad als voorbeeld waar de keylink software op de server geïnstalleerd is. Deze map moet toegankelijk zijn voor alle gebruikers, die de Keylink software gaan gebruiken. \\server\apps\keylink\keylinkcti\ We onderscheiden volgende stappen 1. Het software gedeelte om het telefoonlog aan te vullen 2. De software om het telefoonboek van Keylink Software op te vullen 3. De optimale configuratie van de Keylink client Keylink - Call history logger Met Keylink is het mogelijk om ieder gesprek bij te houden in een logboek. Dit logboek wordt geregistreerd in de SQL Server. De installatie van de SQL Server is hoger beschreven 12. De logging kan gebeuren vanuit een project met de SDK (door Sage aangeleverd), of kan gebeuren via een optionele Keylink module van Keylink zelf (dit is vooralsnog mogelijk indien de PABX centrale CSTA ondersteunt). Voor het gebruik van Keylink reporting, verwijzen we naar de handleiding dienaangaand. Daarbij dient de SQL server geconfigureerd worden, dat de logging gebeurt in de overeenkomstige tabel, zie hierovor 'voorbeelddata van SQL' Installatie SDK History Uiteraard is uw Keylink Server actief. Installatie logging software Op de computer waar de Keylink server op draait, installeert u bijkomende software. U gebruikt nu de "KeyLinkSDK History_4_0_0_1000.zip" om de Call history Logger te installeren.

23 23 KeyLinkSDK History_4_0_0_1000.zip uitpakken en dubbelklikken op "setup.exe" Na het unzippen van dit bestand, kopiëert u de volgende bestanden: "KeyLinkSDKHistoryService.exe" "KeyLinkTapiBridgeServerService.exe" naar de map "C:\Program Files\KeyLink\KeyLinkServer\bin\". Configuratie KeyLinkSDKHistory.ini Dit bestand bevindt zich na de instlalatie onder de map C:\Program Files\KeyLink \KeyLinkServer\ini Inhoud van het "KeyLinkSDKHistory.ini" bestand: [Main] FilterLogLevel = 10 [MSSQL] Enabled = 1 HostName = server UserName = easylink Password = easylink Database = easylink DateTimeFormat = YYYY-MM-DD HH:NN:SS U voert volgende aanpassingen door: Hostname Dit is de hostname van de sql server. Voor SQL Server 2008 is dit de instantie-naam van de SQL Server. Die kunt u terugvinden door in de SQL Server Management Studio te rechtermuisklikken op de server, en dan 'eigenschappen' op te vragen. Zie hieronder een voorbeeld.

24 24 Hier neem je de waarde die staat naast "Name".

25 Username / Password / Database Deze informatie vindt u terug bij het aanmaken van de SQL Server. Activeren van deze services In de map "C:\Program Files\KeyLink\KeylinkServer\bin\" voert u het script "Keylink Stop.cmd" eens uit, en daarna het script "Keylink Start TAPI.cmd", om de services opnieuw te starten. of indien u werkt met CSTa, "Keylink start CSTA.cmd" 25

26 Keylink - Telefoonboek doorsturen (zie ook _Setup.msi) om dit bestand te distribueren. Deze applicatie zorgt ervoor dat de namen, telefoonnummers,... uit DBFACTw in de Keylink applicatie komen. U kan deze applicatie in taakplanner steken zodat deze een getimede export doet van het telefoonboek. Standaard worden relatienummer, naam, telefoon 1 tot en met 3, opmerking en vertegenwoordiger van de relaties, contactpersonen en leveringsadressen geëxporteerd. Dossierpad Doelbestand Het pad waar het dossier van DBFACTw zich bevindt. Indien u het programma ook vanuit een werkstation uitvoert, geeft u best een universeel pad in zonder driveletters. Het CSV (comma seperated values) bestand dat door Keylink Cti snel ingelezen kan worden. Standaard wordt dit bestand geplaatst onder: \\server\apps\keylink\keylinkctiserver\data\imports\relaties.csv Opmerking: het kan ook zijn dat u uit meerdere dossiers deze import realiseert, of zelfs uit meerdere programma's. Keylink Server zal telkens de naam van een bestand nagaan, om te weten welk 'telefoonboek' het leeg moet maken om opnieuw in te vullen.

27 SMTP Server 27 Dit programma laat toe automatisch een mail te sturen met het verwerkte resultaat. De naam van de mailserver binnen uw netwerk. Dit kan ook uw mail server in de cloud zijn. Gebruikersnaam Wachtwoord Rapportage Export Script Gebruiksnaam voor de SMTP mail De adressen (gescheiden met een puntkomma), naar waar u feedback wenst te geven over een aangepast telefoonboek bestand in de centrale. Het script dat de gegevens verzamelt binnen DBFACTw, en dan doorstuurt. Het log bestand kan u terugvinden in de map "C:\Program Files\ Export\log\" Voorbeeld van gelukte export DOTNET 12:55:00 Export telnummersversie: DOTNET 12:55:00 Configuratie bestand gevonden DOTNET 12:55:00 Begin Init DLL DOTNET 12:55:00 Einde Init DLL DOTNET 12:55:00 Inlezen doelpad DOTNET 12:55:00 Inlezen dossierpad FOXPRO 12:55:00 Dossierpad ingelezen: \\Tml-data\o-data\dbfact\TmL\ DOTNET 12:55:00 Controle bestanden FOXPRO 12:55:00 Bestand 'relatie.dbf' geopend FOXPRO 12:55:01 Bestand 'contpers.dbf' geopend FOXPRO 12:55:01 Bestand 'ladres.dbf' geopend FOXPRO 12:55:01 Bestand 'dbfwprm.dbf' geopend DOTNET 12:55:01 Start export FOXPRO 12:55:01 Uitvoering custom script gestart FOXPRO 12:55:09 Uitvoering custom script beeindigd FOXPRO 12:55:09 Nummers exporteren gestart (Bestand: C:\Program Files\KeyLink \EasyLinkServerV3\data\Imports\relaties.csv) FOXPRO 12:55:09 Nummers exporteren beeindigd DOTNET 12:55:09 Einde export Keylink - User configuratie Om ervoor te zorgen dat een user optimaal gebruik maakt van de connectie worden op server-niveau een aantal zaken ingesteld: De Clients op de juiste plaats

28 28 U kopieert "Keylink.exe" naar de map "\\server\apps\keylink\keylinkcti". Dit bestand vindt u meestal terug onder de map C:\Program Files\KeyLink\KeyLink\ op de server. De macro configureren Het bestand DBFACTwMacro.exe kopieert u in de map "\\server\apps\keylink\keylinkcti \Files\Macro" Het configuratiebestand config.ini plaatst u eveneens in de map "\\server\apps\keylink \KeyLinkCti\Files\Macro" De inhoud van config.ini is: [config] file=\\sever\apps\keylink\keylinkcti\files\userdata\<username>\easylink.txt Opmerking: "\\server\apps\keylink\keylinkcti\files\userdata\<username>\easylink.txt" is de locatie waar het relatienummer van DBFACTw zal naar geschreven worden. Dit zorgt voor de eigenlijke koppeling tussen DBFACTw en Keylink. De Tag "<USERNAME>" wordt dan automatisch vervangen door de windows gebruikersnaam. Dit is ook de parameter die in DBFACTw zelf ingesteld wordt. Zie hier voor parameter modules. 3 Aanmaak van het PopCmd1 bestand De Keylink Client module ondersteunt de mogelijkheid om macro's te activeren. Deze macro's worden uitgevoerd via het bestand PopCmd1. Dit bestand vindt u terug in de map "\\server\apps\keylink\keylinkcti\files\macro" U dient het bestand aan te passen naar: [screenpop] Commandline=\\server\apps\Keylink\KeyLinkCti\Files\Macro\DBFactMacro.exe Parameters=/Content=<rnr> Operation=open HTTPEncoded=0 [screenpop.replaceitems] <rnr>=custom1 <Ddi>=DdiNa <Phone>=Number ;optional parameters

29 29 ;Na (customername field) ;No (customernumber field) ;Ddi (Ddi field) ;Ddiname (Ddi name field) ;Custom1 (1st custom field) ;Custom2 (2nd custom field) ; Custom3 (3rd custom field) ;etc. voor een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke parameters / opties van de macro's verwijzen we naar de Keylink handleiding. De users in Keylink configureren Via de Keylink Software console (web interface) kunt u alle gebruikers aanmaken waarvoor u Keylink Software functionaliteit wenst te voorzien. Protip U zorgt er steeds voor dat de gebruikersnamen dezelfde zijn als deze van Windows (de Active Directory gebruikers) Een client configureren Tip: het is beter om alles bij één gebruiker eerst goed te zetten (macro's, instellingen,...) en dan deze instellingen te kopiëren naar de andere gebruikers. U maakt een snelkoppeling naar het client programma: "\\server\apps\keylink\keylinkcti \KeyLinkCti.exe". Deze share moet toegankelijk zijn voor het werkstation. U kunt de snelkoppeling trouwens best in de map 'opstarten' plaatsen, zodat het programma automatisch opstart bij de start van de computer. Andere gebruikers Onder de centrale keylink-map op de server (\\server\apps\keylink\...), wordt onder een submap 'userdata' per windows-gebruiker automatisch een aparte map aangemaakt.

30 Eerste maal opstarten op de client Hier selecteer je je user of kan je bovenaan rechts de naam intypen Installatie DBFACTw Macro (client) Je maakt een nieuwe macro tegel. Hierin zet je de volgende macro's.

31 Macro "Ingeven" Methode: CommandLine1 31

32 Macro "Leegmaken" Takenplanner Om de informatie in de telefooncentrale up to date te houden, wordt op regelmatige tijdstippen mogelijk gemaakt om een bestand aan te maken, dat door de Software ingelezen kan worden. Door de aparte executable in de taakplanner van Windows te zetten, wordt automatisch de nieuwste informatie up to date gezet. U vindt hierover 1.4 Voorbeelddata in SQL Server De SQL Server database is toegankelijk, ook eventueel voor andere toepassingen. Op die manier kunt u deze gegevens gebruiken voor rapportagedoeleinden.

33 33 Iedere call krijgt Id StartDateTime Inbound FirstCall LastCall CliNumber CliName CliRef DeviceId DeviceName RingDuration CallDuration TapiCallid een eigen oplopend nummer moment waarop het telefoongesprek is gestart 1 = inkomend besprek, 0 = uitgaand gesprek Is dit een eerste gesprek (van een reeks gesprekken Bv: een klant belt, en de receptioniste neemt op, = eerste gesprek Bv: een klant is in gesprek met de receptioniste, en deze schakelt de klant door. De receptioniste heeft eerst een heel kort telefoongesprek met de interne medewerker = tweede gesprek (vervolg van externe call). Daarna is de interne medewerker in contact met de externe klant = derde gesprek. Is dit het laatste gesprek (is er daarna geen doorschakeling meer gebeurd?) Caller Line Identification Number (extern nummer dat meegestuurd wordt) Caller Line Name, de naam dat door de centrale van dit nummer gekend is (opgezocht in het intern telefoonboek van de centrale) Caller Line Referentie, wordt gebruikt om bv. het referentienummer in te plaatsen. Intern toestel nummer Intern toestel naam Aantal keer dat het toestel gebeld heeft, vooraleer er wordt opgenomen Duurtijd in seconden De meeste Tapi systemen geven bij de 'first call' een nieuw tapi nummer op. Dit nummer geven ze ook door bij alle volgende gesprekken, die transferten zijn vanuit dit eerste gesprek.

34 34 Tip: zo kan men voor de rapportage de verschillende interne calls aan mekaar koppelen.

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1 Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding Administrator Interface Versie 1.4.1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 4 INLOGGEN... 4 CONFIGURATIE / VOIP LINE / SHOW ALL... 4 CONFIGURATIE

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

Installatie DBFACTw. <2006-2010> TML bvba

Installatie DBFACTw. <2006-2010> TML bvba DBFACTw 18/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1... Programma DBFACTw 5 Checklist voor... installatie 5 Minim um Requirem... ents 7 Minimum Requirements... WebServer 11 Read Me First...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77 VOIP Desktop Toolbar handleiding Industrieweg 99c 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE 2 2 INTRODUCTIE 4 2.1 Optimale controle 4 2.2 Mobiliteit 5 3 INSTALLATIE 6 3.1 Systeemvereisten 6 3.2 Nieuwe installatie

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HIPIN Desktop Integratie

HIPIN Desktop Integratie HIPIN Desktop Integratie Applicatie Integratie met HIP Telefonie Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 18-11-2013 Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Installeren... 4

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie