Persoonlijk afscheid nemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk afscheid nemen"

Transcriptie

1 Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv

2 Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV

3 Voorwoord Loslaten, afscheid nemen en een passende invulling van de uitvaart. Geen onderwerpen waar we graag aan willen denken. Toch is het goed om nu al, vandaag nog, stil te staan bij later. Na overlijden moeten er namelijk in korte tijd veel belangrijke beslissingen worden genomen. Juist op een moment dat uw hoofd er niet naar staat, wordt er veel aan u gevraagd. Naast de emotionele dingen die uw aandacht vragen, komen de volgende onderwerpen aan de orde, zoals: een eigen of algemeen graf, de plaats van opbaring en de locatie van waaruit de uitvaart zal plaatsvinden. Verder komen de volgende vragen aan de orde: Hoe wordt er invulling gegeven aan de plechtigheid? Welke tekst gebruiken we voor de rouwbrief en aan wie wordt deze gezonden? Welke instanties dienen er op de hoogte te worden gebracht? Wie mogen er beschikken over eventuele banktegoeden en hoe is de nalatenschap geregeld? Allemaal vragen die niet zomaar te beantwoorden zijn. Dit boekje is dan ook bedoeld als leidraad om inzicht te geven in wat er mogelijk is en wat wij van Zuidema s Begrafenis Onderneming BV voor u kunnen betekenen. Vul vandaag nog uw uitvaartwensen in en bewaar dit boekje bij uw belangrijke papieren. Als u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen mag dat ook en maken wij een afspraak met u. W.H. Zuidema A.L. Zuidema Persoonlijk afscheid nemen 1

4 Kennismaking Bij het verzorgen van een uitvaart is het belangrijk een beroep te kunnen doen op een vertrouwde naam bij u in de buurt, met kennis van zaken. Zuidema s Begrafenis Onderneming is inmiddels meer dan 35 jaar een begrip in de Hoeksche Waard en streeft ernaar de uitvaart in alle rust en orde, volledig naar uw wensen te laten plaatsvinden. Hierbij is de begeleiding in de dagen voor de uitvaart zo persoonlijk mogelijk. U heeft dan ook doorgaans slechts te maken met één contactpersoon, de uitvaartleider, aan wie u alle vragen kunt stellen en die ook zorgdraagt voor de begeleiding vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Sinds onze oprichting in 1973 is er een bewuste keuze gemaakt voor deze persoonlijke benadering, een volledige dienstverlening en een oprechte betrokkenheid. De groei van ons bedrijf in de Hoeksche Waard en daarbuiten geeft aan, dat velen deze benaderingswijze op prijs stellen. Inmiddels zijn wij bekend met de gebruiken van alle dorpen in de Hoeksche Waard. Om u nog beter van dienst te zijn beschikt Zuidema s Begrafenis Onderneming sinds 15 oktober 2009 over het landelijk erkende certificaat keurmerk uitvaartzorg, die de hoogste eisen stelt aan vakbekwame uitvaartverzorgers en een correcte verzorging van de uitvaart. Openheid, transparantie, vertrouwen en kwaliteit vormen hierbij de sleutelwoorden. Juist in verdrietige omstandigheden is een juiste communicatie essentieel. Iedere dag, 7 dagen per week staan wij met onze medewerkers klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 2 Persoonlijk afscheid nemen

5 Wat als een dierbare overlijdt Na een overlijden moet in korte tijd veel besloten worden. Wat moet je dan eerst doen en wat kan later? De volgende situaties doen zich voor. Bij een sterfgeval thuis dient allereerst de huisarts of huisartsenpost te worden gebeld. Dit mag ook s nachts. De arts of zijn vervanger komt meteen en stelt het overlijden vast. Verder zal hij trachten u in eerste instantie te steunen. Hij vult een verklaring van overlijden in, die hij afgeeft aan de uitvaartverzorger. U kunt, als u daar prijs op stelt, enkele naaste familieleden vragen om te komen, want het bij elkaar zijn geeft op dat moment een goed gevoel. Als iedereen aanwezig is, belt u naar Zuidema s Begrafenis Onderneming, telefoonnummer Vervolgens komen wij naar u toe en kunnen alle facetten van de uitvaart besproken worden. Als iemand thuis is overleden is het noodzakelijk direct de laatste verzorging te verlenen. Meestal kan dit thuis plaatsvinden. De overledene wordt dan gewassen en aangekleed. Als u dit wilt, kunt u hier zoveel mogelijk bij betrokken worden door erbij te zijn of eventueel zelf te helpen bij de laatste verzorging. Voor velen draagt dit bij aan de rouwverwerking. Wanneer een dierbare in het ziekenhuis of verzorgingstehuis is overleden, wordt de laatste verzorging meestal gedaan door het verplegend personeel. Ook dan kunt u vragen of u erbij mag zijn, wanneer de laatste hulp wordt verleend. Wanneer het overlijden heel plotseling is, kunnen de eerste uren emotioneel zo moeilijk en verwarrend zijn, dat het voor u niet mogelijk is de bespreking direct te laten plaatsvinden. In overleg kunt u dan een later tijdstip afspreken. De bespreking van de uitvaart hoeft namelijk niet samen te vallen met het verlenen van de laatste verzorging. Zeker wanneer iemand s nachts is overleden, kan het voor u te vermoeiend zijn direct de uitvaart te bespreken. In dergelijke situaties is het heel goed mogelijk de bespreking van de uitvaart te verschuiven naar de volgende dag. Persoonlijk afscheid nemen 3

6 De bespreking Praten over uw laatste afscheid of dat van uw geliefden maakt veel los. Denk er daarom vooraf al eens over na. In grote lijnen komen de volgende onderwerpen aan bod: De personalia van de overledene Om een goed inzicht te krijgen in de juiste persoonsgegevens van de overledene zal de uitvaartleider vragen naar een trouwboekje of identiteitsbewijs. Ook het Burger Service Nummer (BSN) willen wij t.b.v. de aangifte graag weten. De aangifte van overlijden bij het gemeentehuis mogen de nabestaanden desgewenst ook zelf doen. De opbaring en het overbrengen Voor veel mensen is het heel moeilijk te bepalen waar er opgebaard moet worden: thuis, in ons afscheidshuis, in het verpleeghuis, in een rouwcentrum, of in de aula van de begraafplaats. Wanneer er thuis wordt opgebaard, is de overledene in de eigen en vertrouwde omgeving. U kunt bij de overledene zijn wanneer u dat uitkomt, zonder dat u afhankelijk bent van anderen. Wij zorgen voor een koelsysteem, waardoor het in de kamer gewoon kamertemperatuur kan zijn. Niet elk huis is echter geschikt voor een thuisopbaring. Wanneer er weinig ruimte is, kan het verstandig zijn de opbaring elders te laten plaatsvinden. Dit kan dan bijv. in ons rouwcentrum te s-gravendeel of de plaatselijke aula op de begraafplaats. Op afspraak kunt u dan een familiebezoek brengen. Een andere mogelijkheid is het Afscheidshuis op de begraafplaats te Strijen. Hierbij ontvangt u de sleutel van het gebouw en kunt u zonder afspraak op elk gewenst moment een familiebezoek brengen. Begraven of cremeren Een belangrijke vraag die bij de bespreking aan de orde komt, is of de overledene begraven of gecremeerd moet worden. Velen geven dit tijdens hun leven reeds aan. 4 Persoonlijk afscheid nemen

7 De begrafenis Als er tot begraven besloten wordt, kunt u bij de meeste begraafplaatsen kiezen uit een algemeen graf of een eigen graf. Een algemeen graf is eigendom van de gemeente, waarbij het niet mogelijk is bij elkaar begraven te worden. De wettelijk bepaalde minimale grafrust voor een algemeen graf is 10 jaar. In de praktijk blijkt deze grafrust langer te zijn. Verlenging van de termijn van 10 jaar is echter niet mogelijk. Op de meeste begraafplaatsen wordt er boven elkaar begraven. Wanneer u kiest voor een algemeen graf, houdt dit in, dat er in hetzelfde graf nog iemand anders begraven wordt. Zodra de graven geruimd worden krijgt u hiervan bericht van de gemeente en worden de overblijfselen herbegraven in een verzamelgraf. Bij een koopgraf wordt het graf voor een bepaalde tijd gekocht (bijv. 30 of 50 jaar). Hierbij kan ruimte worden gereserveerd voor één of twee overledenen. Dit type graf wordt meestal door echtparen gekozen. Het koopgraf staat op naam van de koper. De koper is tevens de rechthebbende. Deze bepaalt ook wie er te zijner tijd bijgezet mag worden. Na afloop van de grafduur is verlenging van de termijn mogelijk. Voor het onderhoud van de grafruimte of het gedenkteken wordt door de gemeente een bepaald bedrag in rekening gebracht. Het onderhoud bestaat uit het onkruidvrij houden van de begraafplaats, het snoeien van eventuele beplanting, het onderhouden van paden en de algemene aanplant. Dit onderhoudsgeld kan jaarlijks worden voldaan, maar ook in één keer afgekocht worden. De uitvaartleider kan u hierover nader adviseren. Zowel op een algemeen graf als op een koopgraf kunt u een gedenksteen laten plaatsen. Als u dit wilt adviseren wij u bij het maken van een keuze. Voor een algemeen graf gelden echter vergaande beperkingen wat betreft de vorm en afmetingen van de grafsteen. De gemeentelijke verordeningen bepalen de maximale afmeting. Bij een begrafenis vanuit een aula of een kerkelijk centrum kan de plechtigheid worden geleid door de geestelijk verzorger en mogen ook andere sprekers, bijv. familieleden, een woord ter nagedachtenis spreken. Als de plechtigheid ten einde is, stellen de dragers zich op naast de baar en wordt de overledene uitgedragen. Persoonlijk afscheid nemen 5

8 Als u dit wilt, wordt de kist op de schouders gedragen. Eigen familieleden of vrienden mogen ook de kist dragen. Zodra de kist op het graf is gezet, wordt de plechtigheid voortgezet en afgesloten met een dankwoord. Meestal wordt dit dankwoord uitgesproken door één van de familieleden, maar u kunt dit ook aan ons overlaten. Tijdens de begrafenis wordt meestal de klok geluid. Dit hoeft echter niet. Voor veel mensen is het een heel moeilijk moment, wanneer de kist in het graf daalt. U kunt er ook voor kiezen de kist te laten staan. Verder bestaat nog de mogelijkheid de kist slechts een klein stukje te laten dalen. De condoléance vindt meestal plaats na de begrafenis. In de zaal waar de condoléance wordt gehouden, ligt tevens een condoléanceregister, dat door alle aanwezigen getekend wordt. Ook kunt u een afzonderlijke condoléanceavond of -middag afspreken, waarbij tevens gelegenheid is om afscheid te nemen. U mag zelf bepalen welke consumpties worden aangeboden, bijv. een kopje koffie of thee met een cake en koekassortiment, roomboterkoekjes, broodjes of iets dat de overledene zelf graag lustte. Houd u echter wel rekening met het tijdstip van de condoléance. 6 Persoonlijk afscheid nemen

9 De crematie Bij een crematie wordt de plechtigheid meestal gehouden in het crematorium. Tijdens de plechtigheid wordt een aantal muziekstukken naar keuze ten gehore gebracht en is er gelegenheid om toespraken te houden. Na afloop wordt er dan gelegenheid gegeven tot condoleren. Het crematieproces vindt op dezelfde dag plaats als waarop de plechtigheid heeft plaatsgevonden. Alle overledenen worden afzonderlijk gecremeerd. Na het verbrandingsproces wordt de resterende as in een urn gedaan. Deze urn blijft dan volgens wettelijk voorschrift minimaal 1 maand bewaard in een niet-toegankelijke algemene nis van het crematorium. Na deze maand kan aan de as een definitieve bestemming worden gegeven. Asbestemming Hierbij kunt u kiezen voor verstrooiing of bijzetting van de as. Verstrooiing kan plaatsvinden op het terrein van het crematorium, over zee (uit een boot of vliegtuig) of op een strooiveld van een begraafplaats, waarbij het ook mogelijk is bij de asverstrooiing aanwezig te zijn. Ook mag men de as mee naar huis nemen en op een zelf te kiezen plaats verstrooien. Bijzetting van de as Voorbeelden zijn bijzetten van de as in het columbarium of de urnentuin van het crematorium of op de plaatselijke begraafplaats of bij u thuis. Uw uitvaartverzorger kan u hierbij verder adviseren. Naast het bewaren in een urn is er tegenwoordig ook de mogelijkheid om een klein deel van de as in een medaillon te bewaren. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen in het crematorium. Persoonlijk afscheid nemen 7

10 Enkele aanwijzingen en nuttige tips Het tijdstip van de uitvaart Volgens wettelijk voorschrift moet de uitvaart plaatsvinden minimaal 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden. Als er bijzondere redenen zijn, b.v. familie die uit het buitenland moet komen, kan er uitstel worden aangevraagd. Dit kunt u overleggen met de uitvaartleider. Vanwege het verzenden van de rouwbrieven, wordt de uitvaart meestal op de vierde of de vijfde dag na het overlijden gepland. De vaststelling van het tijdstip vindt plaats in overleg met de betreffende gemeente, het crematorium en de geestelijk verzorger die de plechtigheid invulling geeft. De kennisgeving van overlijden Zodra u de uitvaart heeft besproken met de uitvaartleider, kan de rouwbrief worden opgesteld. Het juist formuleren van de kennisgeving van overlijden is een gevoelige zaak en vergt de nodige zorgvuldigheid. Desgewenst kan de uitvaartleider u enkele voorbeeldteksten laten zien. Verder is er tegenwoordig een verscheidenheid aan papiersoorten en ontwerpen. De uitvaartleider adviseert u hierin. U kunt naast het versturen van rouwbrieven de kennisgeving via een advertentie laten plaatsen in een krant. Afhankelijk van wie u hiermee wilt bereiken, kan de advertentie worden geplaatst in een regionale krant, bijv. Het Kompas, of in een landelijk dagblad zoals het Algemeen Dagblad. Houdt u er echter rekening mee dat rouwadvertenties in landelijke kranten prijzig zijn. Bloemen Veel mensen stellen het op prijs wanneer er bloemstukken op of rondom de kist worden geschikt. Hierbij worden dan juist die bloemen gekozen, waar de overledene van hield. De bloemstukken kunnen worden besteld via de uitvaartleider, maar u kunt natuurlijk ook zelf bij uw bloemist een keuze maken. 8 Persoonlijk afscheid nemen

11 Nazorg Als de uitvaart achter de rug is, breekt er een tijd aan van leegte en gemis. De drukte rondom en het verzorgen van de uitvaart is voorbij en juist dan is het verdriet zo immens. Een goede nazorg is daarom van groot belang. Wij zien dit dan ook onlosmakelijk verbonden met onze dienstverlening. Als u dit wenst, helpen wij u bij het inschakelen van hulp zoals pastorale zorg van uw kerk of het maatschappelijk werk in uw woonplaats. Verder kunt u ook een beroep doen op het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding. Dankkaartjes Het is gebruikelijk dat er dankkaartjes worden gestuurd of een dankbetuiging in een krant wordt geplaatst. Voor het dankkaartje kunt u eenzelfde papiersoort gebruiken als de rouwbrief. Afhankelijk van de situatie worden de dankkaartjes 3 tot 6 weken na de uitvaart verstuurd. Het is ook mogelijk een dankkaartje met daarop een foto of portret te laten maken. Grafmonument De keuze voor een grafmonument vraagt de nodige zorg en aandacht. Desgewenst kunnen wij u hierin adviseren en u een boek geven met voorbeelden. Voor wat betreft gedenkstenen zijn er grote prijsen kwaliteitsverschillen. Granietsoorten zijn het duurzaamst. Marmer en hardsteen verweren na verloop van jaren en zijn goedkoper. Verder kunt u ook een bezoek brengen aan een steenhouwerij, waar u bijvoorbeeld een onbewerkte ruwe steensoort (bijv. een kei) kunt kiezen. Gedenktekens van keramiek, hout, glas, metaal of zelfs andere materialen behoren ook tot de mogelijkheden. Persoonlijk afscheid nemen 9

12 Checklist voor Nabestaanden Naast de emotionele verwerking moeten er na de uitvaart nog diverse zakelijke dingen worden geregeld. Hieronder vindt u puntsgewijs de belangrijkste zaken: Als er een testament is, moet er contact worden opgenomen met de notaris. Om gelden van geblokkeerde bank- of girorekening op te kunnen nemen heeft u meestal een verklaring van erfrecht nodig. Deze kunt u verkrijgen bij de notaris. Procedures omtrent A.O.W. en A.W.W. uitkeringen worden automatisch in gang gezet zodra aangifte van overlijden is gedaan. Voor zover van toepassing krijgt u van de Sociale Verzekerings Bank de benodigde formulieren toegezonden. Uw zorgverzekeraar dient schriftelijk of via de in kennis te worden gesteld. Hiervoor kunt u een kopie van de akte van overlijden of een rouwbrief gebruiken. Vermeld ook altijd het correspondentieadres. Wijzigingen in pensioen-, bijstands- of andere uitkeringen, huursubsidie, woonlastentoeslag e.d. moeten schriftelijk worden gemeld. De voogdij over minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) kunt u regelen via de notaris. Uitvaartpolissen en levensverzekeringen kunnen worden verzonden naar de verzekeringsmaatschappij. Als u dit wenst, kunt u dit overlaten aan de uitvaartleid(st)er. Abonnementen op kranten, weekbladen en tijdschriften moeten worden opgezegd. De huisarts, het ziekenhuis en eventueel zorgcentrum dienen over het overlijden geïnformeerd te worden; ook dit kan met behulp van een rouwbrief. Het kerkgenootschap en/of organisaties als de ouderenbond, vakbond, omroepvereniging, woningbouwvereniging, ontspanningsverenigingen, enz, dienen geïnformeerd te worden. 10 Persoonlijk afscheid nemen

13 Het is, zeker ook na het overlijden van alleenstaanden, raadzaam TNT-post te informeren. Denk ook aan een doorzendservice. Bewaar alle rekeningen van de uitvaart. U heeft ze wellicht nodig voor de belastingopgave. Licht het Waterschap in over de verandering van de situatie; zij slaat per bewoner aan voor verontreinigingsheffing en/of van de ingezetenenomslag. De gemeente geeft het overlijden van een partner niet door. Inventariseer uw inboedel of laat het zo nodig taxeren. Voor meer informatie kunt u de uitvaartonderneming vragen naar het boekje Zorgen erna of Gids na overlijden. Persoonlijk afscheid nemen 11

14 12 Persoonlijk afscheid nemen

15 Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart

16 14 Persoonlijk afscheid nemen

17 Persoonlijke wensen bij uw uitvaart: Laat uw nabestaanden niet achter met vragen. Vul de gegevens vandaag nog in. Deze vertrouwelijke gegevens moet u zelf dateren en ondertekenen en kunnen het beste bij andere belangrijke papieren, zoals een trouwboekje en verzekeringspapieren bewaard worden. Invulling van uw persoonlijke gegevens De ondergetekende Naam: Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht: man vrouw Burger Service Nummer (BSN): Adres: Postcode en woonplaats: Handtekening: Heeft de hierna vermelde uitvaartwensen en gegevens vastgelegd. Persoonlijk afscheid nemen 15

18 Personalia van de opdrachtgever / executeur-testamentair na overlijden Naam: Familieverhouding / relatie: Adres: Postcode en woonplaats: BSN (Burger Service Nummer): Keuze uitvaart Begrafenis Crematie Terbeschikkingstelling wetenschap Informatie: Kennisgeving van overlijden Versturen van rouwbrieven: Ja papiersoort: Voor de uitvaart versturen Na de uitvaart versturen Nee 16 Persoonlijk afscheid nemen

19 Adreslijst beschikbaar: Ja plaats: Nee Plaatsen advertentie(s): Ja naam krant: 1: 2: Nee 3: Internet: Ja Nee Gebruik gedachtenis- of bidprentjes: Ja Nee Versturen dankkaartjes: Ja Nee Plaatsen dankadvertentie(s): Ja Nee Ja naam krant: 1: 2: Nee 3: Persoonlijk afscheid nemen 17

20 Achterin vindt u enkele lege pagina s waarop u bijvoorbeeld de tekst voor de rouwbrief kunt opschrijven. Regeling Uitvaartverzorging door: Naam: Zuidema s Begrafenis onderneming BV Naam uitvaartleider cq uitvaartleidster: Dag en nacht, 7 dagen per week staan onze mensen voor u klaar. Ons telefoonnummer is Overzicht uitvaartverzekeringen Verzekeringsmaatschappij Polisnummer Bedrag / in natura Naam Bank: Banknummer: 18 Persoonlijk afscheid nemen

21 Lidmaatschap crematie / uitvaartvereniging: Ja, nl.: Nee Wijze waarop uitvaart moet plaatsvinden Plaats van opbaring: Thuis: Zorgcentrum / verpleeghuis: Rouwcentrum, afscheidshuis of aula Elders, nl.: Verlenen laatste hulp door: Familieleden / vrienden Personeel Zuidema Persoonlijk afscheid nemen 19

22 Kleding voor opbaring: Gelegenheid om afscheid te nemen: Alleen voor naaste familie Voor alle belangstellenden Anders, nl.: Gelegenheid tot condoleren: De avond voor de plechtigheid Na de plechtigheid Beide 20 Persoonlijk afscheid nemen

23 Consumpties: Koffie, thee en fris Koekjes Cake Broodjes Anders, nl: Uitvaart in besloten kring: Ja Nee Kerkelijke uitvaart: Ja Nee Spreekgelegenheid tijdens de plechtigheid: Ja: namen sprekers, geestelijke etc.: Nee Persoonlijk afscheid nemen 21

24 Geluids- en of videoopname gewenst: Ja CD DVD Nee Fotoreportage: Ja Nee Keuze voor kisttype en -kleur: Ja, nl.: Nee, deze keuze laat ik over aan de nabestaanden Muziekkeuze: 22 Persoonlijk afscheid nemen

25 Bloemstukken tijdens de uitvaart: Ja Nee Indien ja, voorkeur voor bloemsoort en/of kleur: Begrafenis Plaats van begraven: Naam begraafplaats: Soort graf: Algemeen graf Eigen graf of familiegraf Grafkelder Anders, nl: Persoonlijk afscheid nemen 23

26 Wijze van dragen: Met rijdende baar Op de schouders Door familie en / of vrienden Door dragers / draagsters Kist dalen: Ja Nee Gedeeltelijk (maaiveld) Klokluiden: Ja Nee Grafmonument op het graf: Ja Nee Indien ja: Materiaalsoort: Gewenst opschrift: Opschrift wordt door nabestaanden opgesteld 24 Persoonlijk afscheid nemen

27 Vervoer op dag van de uitvaart: Rouwauto zwart wit grijs Rouwkoets Uitvaartbus Anders, nl: Crematie Naam crematorium: Vestigingsplaats: Muziekkeuze: Bij binnenkomst in de aula van het crematorium: Persoonlijk afscheid nemen 25

28 Tijdens de plechtigheid: Bij het verlaten van de zaal: Kist dalen tijdens de plechtigheid: Ja Nee Gedeeltelijk Pacemaker: Ja Nee Wijze van asbestemming Verstrooiing Over zee Op het terrein van het crematorium Door nabestaanden zelf te doen op volgende lokatie Door nabestaanden zelf te doen op lokatie die zij zelf uitkiezen Met berichtgeving door crematorium 26 Persoonlijk afscheid nemen

29 In aanwezigheid van de familie Bijzetting In het columbarium van de begraafplaats of het crematorium In de urnentuin te: In algemene nis van het crematorium In urnengraf In bestaand graf op begraafplaats: In sierurn meenemen naar huis Gedenksteen op urnengraf: Ja Nee Ter beschikking van de wetenschap Waar ligt de verklaring t.b.v. de terbeschikkingstelling van mijn lichaam: Direct na mijn overlijden moet er worden gehandeld zoals in de papieren is aangegeven. Persoonlijk afscheid nemen 27

30 Overige belangrijke gegevens Donorcodicil opgemaakt Ja, de papieren daarvoor draag ik bij mij. Onmiddellijk na mijn overlijden dienen de daarin genoemde instanties te worden ingelicht. Nee Testament opgemaakt: Ja Nee Indien ja: Naam notaris: Plaats: Datum van opmaken testament: 28 Persoonlijk afscheid nemen

31 Stichting Uitvaartverzorging Zuidema Als u vanwege uw leeftijd of gezondheid niet meer in aanmerking komt voor een reguliere uitvaartverzekering biedt Stichting Uitvaartverzorging Zuidema u uitkomst. Na inventarisatie van uw persoonlijke wensen voor de uitvaart maken wij voor u vrijblijvend een kostenopgave. Aan de hand van deze opgave, kunt u desgewenst de totale kosten van de uitvaart reserveren binnen deze Stichting. Afhankelijk van uw keuze wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan uw uitvaartdeposito. Hierdoor blijft uw tegoed waardevast. Andere mogelijkheid is het afsluiten van een koopsompolis. Hierbij betaalt u afhankelijk van uw leeftijd een éénmalige koopsom voor een vast verzekerd bedrag. Dit is een goede optie wanneer u bijvoorbeeld een aanvullende uitvaartverzekering wilt hebben. Voor meer informatie kunt u tevens terecht op onze website Bel ons anders gerust voor het brengen van een bezoek op ons kantoor of gewoon bij u thuis. Persoonlijk afscheid nemen 29

32 Aantekeningen 30 Persoonlijk afscheid nemen

33 Aantekeningen Persoonlijk afscheid nemen 31

34 Aantekeningen 32 Persoonlijk afscheid nemen

35

36 Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Oud-Cromstrijensedijk O.Z. 87b 3286 BM Klaaswaal Tel: (iedere dag 24 uur bereikbaar) Frans Halsstraat HG Oud-Beijerland Tel: Afscheidshuis Zuidema Kerkstraat 78a 3291 AM Strijen Rouwcentrum Zuidema Maasdamseweg 1c 3295 LC s-gravendeel

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden?

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Rondom overlijden Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Antwoord op veel vragen in dit boekje. Om te weten of om zelf in te vullen. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

Algemene begraafplaats Heemstede

Algemene begraafplaats Heemstede Algemene begraafplaats Heemstede aula De mensen van voorbij De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven. de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu Het Consult Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu INHOUDSOPGAVE 1. DILIGENTIA FINANCIEEL CONSULT 3 1.1 Bedrijfsnaam 3 1.2 Betekenis

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?"

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden?" Checklist Hoe te handelen na een overlijden? pagina 1 In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie