Installatiegids DAMO Watersysteem. Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiegids DAMO Watersysteem. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Installatiegids DAMO Watersysteem Versie 1.0 1

2 Project: HWH - Watis 2.0 realisatie Datum: Vrijdag 7 februari 2014 Auteur: Eigenaar: Beheerder: Rieks van der Straaten Het Waterschapshuis (HWH) Nieuwland Automatisering BV Release: 1.0 Status: Doc.nr: Doc.versie: initial 3276 HWR-003 A 2

3 Over deze handleiding Deze installatiegids beschrijft hoe je van het datamodel van DAMO Watersysteem een database kunt aanmaken en het SDE-deel van ArcGIS implementeert. Dit is in principe een eenmalige operatie. De gids bevat praktische instructies die bedoeld zijn voor systeem-, applicatie- of databasebeheerders. DAMO Watersysteem versie: 1.0 3

4 4

5 Inhoud 1 DAMO Watersysteem Overzicht installatiegids Componenten van DAMO Watersysteem Systeemvereisten Vereiste computers Benodigde software Volgorde van installatie Aanmaken van de database Aanmaken van de SDE-geodatabase Aanmaken feature datasets Aanmaken van materialized views voor aggregatie Registreren Profiellagen en Tabellen Zetten van Unieke Constraints en Grants Registreren van domeinen Aanmaken van materialized views voor INSPIRE Aanmaken van Relationship Classes Indexeren Archiving tabellen Toekennen default waarden Opschonen Database Verklarende woordenlijst Index

6 6

7 1 DAMO WATERSYSTEEM DAMO Watersysteem is een informatiesysteem voor kwantitatief waterbeheer. Het systeem is ontwikkeld voor de waterschappen en bestaat uit een Oracle 11.2 database in combinatie met ArcSDE koppeling. 7

8 2 OVERZICHT INSTALLATIEGIDS De installatiegids beschrijft hoe je van het datamodel van DAMO Watersysteem een database aanmaakt, hoe je in deze database het ArcSDE-deel van ArcGIS implementeert en hoe je daarbij verschillende applicaties, tools en koppelvlakken dient te gebruiken. Het aanmaken van de database en de SDE is in principe eenmalig. Het aanmaken van de database gebeurt in Oracle SQL Developer (of vergelijkbaar) en het implementeren van de ArcSDE vindt plaats in de applicatie ArcMap. De komende hoofdstukken van deze installatiegids behandelen de volgende onderwerpen: Uit welke onderdelen is DAMO Watersysteem opgebouwd en welke extra bestanden en tools zijn meegeleverd? Zie hoofdstuk "Componenten van DAMO Watersysteem." Wat zijn systeemvereisten? Zie hoofdstuk "Systeemvereisten." Hoe installeer je de verschillende componenten van DAMO Watersysteem. De installatie bestaat uit de volgende stappen: 1. Aanmaken van de database 2. Aanmaken van de SDE-geodatabase 3. Aanmaken feature datasets 4. Aanmaken van materialized views voor aggregatie 5. Registreren Profiellagen en Tabellen 6. Zetten van Unieke Constraints en Grants 7. Registreren van domeinen 8. Aanmaken van materialized views voor INSPIRE 9. Aanmaken van Relationship Classes 10. Indexeren Archiving tabellen 11. Toekennen default waarden Met het script 'Opschonen Database' maak je de installatie van DAMO Watersysteem weer ongedaan. Zie voor meer informatie de corresponderende hoofdstukken in deze gids. 8

9 3 COMPONENTEN VAN DAMO WATERSYSTEEM DAMO Watersysteem bestaat uit de volgende componenten: Datamodel van het informatiesysteem voor het kwantitatief beheer van oppervlaktewater door de verschillende waterschappen. Dit datamodel wordt door Het Waterschapshuis beheerd en wordt beschikbaar gesteld op een website. SQL-scripts om voor dit datamodel in een Oracle DBMS (Oracle 11g) een database en databasetabellen aan te maken. De scripts zijn gegenereerd uit het UML-diagram van het datamodel. In de installatiemap 'Fysiek Model' bevinden zich de volgende SQL-scripts: o 01_sys_aanmaken_gebruikers.sql o 02_damo_w_aanmaken_datamodel.sql o 03_damo_w_profielen.sql o 04_damo_w_domeinen.sql o 04_damo_w_domeinen_dml.sql o 05_damo_w_aggregatie.sql o 06_damo_w_grants_unieke_constraints.sql o 07_inspire_materialized_views.sql o 08_sys_ophogen_sequences.sql o opschonen_db.sql ArcGIS-tools voor het configureren van de ArcSDE (Spatial Database Engine) voor alle entiteiten in de Oracle-database met ruimtelijke gegevens. De ruimtelijke gegevens in de Oracle-database kunnen vervolgens als geodatabase gebruikt worden. De entiteiten in de relationele database worden zo vanuit ArcGIS toegankelijk en kunnen via een kaartlaag geraadpleegd of beheerd worden. De tools zitten in de ArcGIS-toolbox 'DamoApplicatieBeheer.tbx'. Dit bestand bevindt zich in de installatiemap 'SDE'. De tools maken gebruik van de volgende CSV-configuratiebestanden die in dezelfde map te vinden zijn: o 01_sde_lagen.csv o 02_sde_tabellen.csv o 03_sde_datasets.csv o 04_sde_topology.csv o 05_sde_materialized_views.csv o 06_sde_profielen_lagen.csv o 07_sde_profielen_tabellen.csv o 08_sde_relationshipclasses.csv o 09_sde_defaultwaardes.csv 9

10 FME-conversiebestand (FMW-bestand) voor de gegevensconversie van IRIS naar DAMO Watersysteem. Voor de transformatie van zowel de ruimtelijke gegevens als de administratieve gegevens wordt gebruik gemaakt van de Feature Manipulation Engine (FME). 10

11 4 SYSTEEMVEREISTEN Dit hoofdstuk beschrijft de computers en de software die nodig zijn om DAMO Watersysteem te installeren. 4.1 Vereiste computers De Oracle database wordt vanaf een Oracle-client op een Oracle-server geïnstalleerd met behulp van Oracle SQL Developer (of een andere database-ontwikkeltool): Het SDE-deel van de database (de SDE-Geodatabase) implementeer je vanaf een client-computer in ArcMap waarbij je gebruik maakt van de ArcGIS-tools (Python-scripts) uit de meegeleverde toolbox van DAMO Watersysteem. Opmerking De client van waar je de database inricht en de SDE-Geodatabase aanmaakt moet een speciaal uitgeruste computer zijn met een 64 bit processor. De server-machine moet aan de volgende eisen voldoen: Oracle: Opmerking In deze handleiding staat beschreven hoe de installatie met een Direct Connect wordt uitgevoerd. De client-machine waarmee de installatie uitgevoerd wordt moet aan de volgende eisen voldoen: 64 bits vanwege de ArcSDE 64 bits for Oracle binaries die gebruikt worden. Oracle: ArcMap 10.2: 11

12 4.2 Benodigde software Op de database-server moet de volgende versie van Oracle beschikbaar zijn: Oracle Database 11g Enterprise Edition (operationeel) Op de client van waar je de installatie uitvoert, moet de volgende software zijn geïnstalleerd: Oracle 11g client Database management applicatie Oracle SQL Developer (of eventueel TOAD). ArcSDE 10.2 for Oracle 11g ArcGIS Desktop 10.2 Python 2.7 (standaard onderdeel van ArcGIS Desktop 10.2) FME 2014 Build: Afgezien van de bovenstaande software moeten verder op deze client-machine de volgende zaken beschikbaar zijn: Een instance van de Oracle database die bekend moet zijn in tnsnames.ora. (Zie documentatie van Oracle.) De SQL-scripts van DAMO Watersysteem. De python-scripts van DAMO Watersysteem. De CSV-configuratiebestanden van DAMO Watersysteem. ArcGIS toolbox-bestand 'DamoApplicatieBeheer.tbx'. Licenties voor ArcGIS en SDE. De benodigde licentie voor ArcSde is minimaal 'ArcGIS for Server Enterprise (Basic)'. Je kunt op de volgende webpagina een licentiebestand opvragen: https://customers.esri.com/index.cfm?event=pub.ecpauthorizations. Houd je 'Authorization Number' bij de hand. Alle componenten van DAMO Watersysteem, zoals de scripts en de ArcGIS-toolbox, vind je in de installatiemappen die je van de DAMO Watersysteem-pagina in Confluence hebt gedownload. 4.3 Volgorde van installatie Het is essentieel dat de volgorde van stappen, zoals beschreven in deze handleiding, aangehouden wordt. Indien je hiervan afwijkt, kunnen sommige, of alle, componenten niet correct functioneren. 12

13 5 AANMAKEN VAN DE DATABASE Je maakt de database op de server aan op basis van het datamodel van DAMO Watersysteem door in Oracle SQL Developer een aantal SQL-scripts uit te voeren. Deze scripts maken onderdeel uit van DAMO Watersysteem en bevinden zich in de installatiemap 'Fysiek Model'. Opmerking Voor het aanmaken van de database kun je ook een andere databasetool gebruiken, zoals Toad for Oracle. De werkwijze is als volgt: 1. Start Oracle SQL Developer. 2. Maak als gebruiker 'sys' een connectie met de Oracle-database. 3. Voer het script '01_sys_aanmaken_gebruikers.sql' uit. Dit script maakt voor de DAMO Watersysteem-database de rollen 'DAMO_W_MUTEER' en 'DAMO_W_RAADPLEEG ' aan en de gebruikers 'damo_w' en 'inspire'. 4. Pas de wachtwoorden van de gebruikers 'damo_w' en 'inspire' aan. Attentie! Voor de volgende stappen moet je eerst de databaseconnectie wijzigen. 5. Sluit de connectie van de gebruiker 'sys' af. 6. Maak als gebruiker 'damo_w' een nieuwe databaseconnectie aan. 7. Voer als gebruiker 'damo_w' de volgende scripts uit (in deze volgorde): a. 02_damo_w_aanmaken_datamodel.sql b. 03_damo_w_profielen.sql c. 04_damo_w_domeinen.sql d. 04_damo_w_domeinen_dml.sql Attentie! Voer de overige scripts nog niet uit. Deze volgen later in de installatie. De database is nu grotendeels aangemaakt. 13

14 6 AANMAKEN VAN DE SDE-GEODATABASE Je maakt het SDE-deel van de database aan vanuit ArcGIS met behulp van ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer.tbx'. Deze toolbox maakt onderdeel uit van DAMO Watersysteem en bevindt zich in de installatiemap 'SDE'. Een aantal tools in de toolbox maken gebruik van CSVconfiguratiebestanden die in dezelfde map te vinden zijn. De werkwijze is als volgt: 1. Start ArcMap (Minimaal Editor licentie) Attentie! De stappen kunnen niet uitgevoerd worden in ArcCatalog. 2. Voeg de ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer.tbx' aan ArcMap toe. Dit bestand bevindt zich in installatiemap 'SDE'. Gebruik voor het toevoegen van de toolbox het commando Add Toolbox uit het snelmenu van de toolboxmap (zie afbeelding). De toolbox 'DamoApplicatieBeheer' bevat de volgende tools: 'Aanmaken Datasets' 'Aanmaken Indexen Archiving Tabellen' 'Aanmaken Relationship Classes' 'Aanmaken Topology' 'Aanpassen DBTUNE' 14

15 'Bijwerken Aquo Domeinen' 'Bijwerken GDB Domeinen' 'Controleer Unieke Velden' 'Create Enterprise Geodatabase' 'registreer SDE Lagen' 'registreer Tabellen' 'Toekennen Default Waarden' 3. Maak met tool 'Create Enterprise Geodatabase' de SDE Geodatabase van DAMO Watersysteem aan. Vul hierbij de volgende waarden voor de database-parameters in: Database Platform Oracle Instance Database Administrator Password Geodatabase Administrator Password Authorization File <de TNS-naam van de database> <wachtwoord van gebruiker 'sys'> <het nieuwe wachtwoord van gebruiker 'sde' die door deze tool wordt aangemaakt> <de naam van het SDE Licentiebestand (een ECP-bestand)> Het veld Tablespace Name hoef je niet in te vullen. Bij het aanmaken van de geodatabase kun je de volgende melding negeren: : The ST_Geometry shape library path may be invalid, or the EXTPROC is not configured correctly in the Oracle instance. [ (Unable to determine current version of ST_SHAPELIB. Please check the ST_Geometry shape library path on the Oracle server, which is set to "c:\progra~2\arcgis\desktop10.2\databasesupport\oracle\windows64\st_shapelib. dll". Refer to the ArcGIS help topics for more details.)] 4. Maak als gebruiker 'sde' een connectie aan met de geodatabase die je zojuist hebt aangemaakt. 15

16 5. Voer toolbox-script 'Aanpassen DBTUNE' uit. Dit script zorgt ervoor dat bij het aanmaken van nieuwe feature classes standaard het datatype 'sdo_geometry' voor de geometrie wordt gebruikt. Vul in het venster Aanpassen DBTUNE dat na het starten van de tool verschijnt de volgende parameters in: SDE connectie <de connectie die in ArcMap is aangemaakt naar de database van DAMO Watersysteem> SDE wachtwoord <wachtwoord van gebruiker 'sde'> Attentie! Voor de volgende stappen moet je eerst de connectie met de geodatabase wijzigen. 6. Sluit de connectie van de gebruiker 'sde' af. 7. Maak als gebruiker 'damo_w' een connectie met de geodatabase aan. Attentie! Meld je aan als gebruiker 'damo_w' om te voorkomen dat de nieuwe tabellen in het verkeerde schema terechtkomen. 8. Voer toolbox-script 'registreer SDE Lagen' uit. Hiermee registreer je de SDE-lagen (de tabellen met een geometrieveld). Vul in het venster registreer SDE Lagen dat na het starten van de tool verschijnt de volgende parameters in: Damo SDE connectie <de connectie die in ArcMap is aangemaakt naar de database van DAMO Watersysteem> Damo_w wachtwoord CSV bestand <wachtwoord van gebruiker 'damo_w'> <bestand 01_sde_lagen.csv> Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. Controleer na het uitvoeren van het script het resultaat op eventuele fouten. 16

17 9. Voer toolbox-script 'registreer Tabellen' uit. Hiermee registreer je de tabellen zonder geometrieveld (die ook als tabel in ArcGIS worden weergegeven). Vul in het venster registreer Tabellen dat na het starten van de tool verschijnt de volgende parameters in: Damo sde connectie <de connectie die in ArcMap is aangemaakt naar de database van DAMO Watersysteem> Damo_w wachtwoord CSV bestand <wachtwoord van gebruiker 'damo_w'> <bestand '02_sde_tabellen.csv'> Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. 17

18 7 AANMAKEN FEATURE DATASETS Je kunt op de volgende manier in ArcMap de feature datasets van DAMO Watersysteem aanmaken: 1. Open ArcMap. 2. Open ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer'. 3. Voer het toolbox-script 'Aanmaken Datasets' uit. Gebruik hierbij het bestand '03_sde_datasets.csv '. Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. 4. Open het in ArcMap het venster ArcCatalog. 5. Registreer alle SDE feature classes bij de geodatabase, met uitzondering van de SDE feature classes METINGPROFIELLIJN en METINGPROFIELPUNT en de profielen feature classes GW_PRO en IWS_GEO_BESCHR_PROFIELPUNTEN: a. Selecteer de SDE feature classes. b. Open het snelmenu van de SDE feature classes (rechtermuisknop). c. Open submenu Manage. d. Selecteer optie Register with geodatabase. 6. Plaats alle SDE feature classes (dus niet de administratieve tabellen) in de feature dataset die voor DAMO Watersysteem is aangemaakt (feature dataset 'damo_w'), met uitzondering van de SDE feature classes METINGPROFIELLIJN en METINGPROFIELPUNT en de profielen feature classes GW_PRO en IWS_GEO_BESCHR_PROFIELPUNTEN. Opmerking Je kunt de feature classes in een feature dataset zetten door ze eerst allemaal te selecteren en ze er vervolgens met de muis in te slepen. 7. Voer het toolbox-script 'aanmaken topology' uit en kies hierbij voor parameter CSV bestand het bestand '04_sde_topology.csv'. 18

19 Opmerking Met dit script worden een topologie en de bijbehorende topologieregels aangemaakt. 19

20 8. Voer de migratie van de IRIS-gegevens uit. Dit staat beschreven in de Beheerhandleiding. Attentie! Je moet voor het aanzetten van versioning en archiving de migratie uitgevoerd hebben anders wordt er voor deze gegevens geen historie bijgehouden. 9. Zorg dat je het script '08_sys_ophogen_sequences.sql' uitvoert als gebruiker sys voor je verder gaat met de installatie. Zie de Beheerhandleiding voor details. 10. Activeer het versiebeheer voor de feature dataset Damo_w. Je kunt het versiebeheer op de volgende manier registreren: a. Open het snelmenu van de feature dataset Damo_w. b. Open het submenu Manage. c. Selecteer optie Register As Versioned. 11. Activeer de archivering voor de dataset Damo_w. Je kunt de archivering op de volgende manier registreren: a. Open het snelmenu van de feature dataset Damo_w. b. Open het submenu Manage. c. Selecteer optie Enable Archiving. 20

21 8 AANMAKEN VAN MATERIALIZED VIEWS VOOR AGGREGATIE Op de volgende manier maak je voor de aggregatie van de Oppervlaktewaterlichamen 'materialized views' aan: 1. Open Oracle SQL Developer. 2. Voer hier als gebruiker 'damo_w' het SQL-script '05_damo_w_aggregatie.sql' uit. Het script is te vinden in de installatiemap 'Fysiek Model'. Met dit script aggregeer je de records van de Oppervlaktewaterlichamen in 'materialized views'. Deze worden dagelijks opnieuw aangemaakt. 3. Open ArcMap. 4. Voer hier het toolbox-script 'registreer SDE Lagen' uit en kies hierbij voor parameter CSV bestand het bestand '05_sde_materialized_views.csv'. Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. 21

22 9 REGISTREREN PROFIELLAGEN EN TABELLEN Op de volgende manier registreer je de profiellagen en tabellen. 1. Open ArcMap. 2. Voer het toolbox-script 'registreer SDE Lagen' weer uit, maar nu met het bestand '06_sde_profielen_lagen.csv'. 3. Voer het toolbox-script 'registreer Tabellen' uit met het bestand '07_sde_profielen_tabellen.csv'. Na deze stap zijn ook de lagen (feature classes) en administatieve tabellen voor deze 'materialized views' aangemaakt in de SDE-Geodatabase. 22

23 10 ZETTEN VAN UNIEKE CONSTRAINTS EN GRANTS Op de volgende manier zet je in de database de 'Unieke Constraints' en wordt er een aantal 'Grants' gezet om de domeinen aan te kunnen melden en te kunnen gebruiken binnen ArcSDE. 1. Open Oracle SQL Developer 2. Open een connectie met de gebruiker 'damo_w'. 3. Voer het script '06_damo_w_grants_unieke_constraints.sql' uit. Opmerking Dit script zal foutmeldingen geven als de gemigreerde data niet correct zijn. 23

24 11 REGISTREREN VAN DOMEINEN Op de volgende manier kun je de domeinen van de tabellen bijwerken op basis van de huidige domeinen van het AQUO-datamodel: 1. Open ArcMap. 2. Open ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer'. 3. Voer het toolbox-script 'Bijwerken Aquo Domeinen' uit. Dit script werkt de domeinen van DAMO Watersysteem in de Oracle-database bij op basis van de AQUO-webservice met de actuele domeinen. Attentie! Deze tool maakt gebruik van het SOAP protocol. Om deze tool te laten functioneren moet poort 8080 (SOAP) open staan in de firewall. 4. Voer het toolbox-script 'Bijwerken GDB Domeinen' uit. Dit scripts genereert nieuwe domeinen en werkt bestaande domeinen bij in de geodatabase (GDB) en koppelt deze aan databasevelden. 24

25 12 AANMAKEN VAN MATERIALIZED VIEWS VOOR INSPIRE Op de volgende manier kun je voor de INSPIRE-plichtige gegevens 'materialized views' aanmaken: 1. Open Oracle SQL Developer. 2. Maak als gebruiker 'inspire' een connectie naar de database. 3. Voer hier het SQL-script '07_inspire_materialized_views.sql' uit. Het script is te vinden in de installatiemap 'Fysiek Model'. Dit script zet de INSPIRE-plichtige gegevens uit de database van DAMO Watersysteem in views klaar voor de Geovoorziening, die ze vervolgens gebruikt om de gegevens als WFSkaartservice op het Internet te publiceren. 25

26 13 AANMAKEN VAN RELATIONSHIP CLASSES Op de volgende manier kunnen de gewenste relaties tussen de tabellen aangemaakt worden: 1. Open ArcMap 2. Maar als gebruiker 'damo_w' een connectie naar de database. 3. Voer het toolbox-script ' Aanmaken Relationship Classes' uit. Hiermee implementeer de 'foreign key'-relaties in de geodatabase. Het script gebruikt het configuratiebestand '08_sde_relationshipclasses.csv' dat te vinden is in installatiemap 'sde'. 26

27 14 INDEXEREN ARCHIVING TABELLEN Voer het script ' Aanmaken Indexen Archiving Tabellen' uit als de Archiving Tabellen niet goed geregistreerd zijn binnen de geodatabase. Op de volgende manier voer je dit script uit. 1. Open ArcMap. 2. Maak als gebruiker 'damo_w' een connectie naar de database. 3. Voer het toolbox-script ' Aanmaken Indexen Archiving Tabellen' uit. Hiermee worden alle Archiving Tabellen opnieuw geregistreerd in de geodatabase. 27

28 15 TOEKENNEN DEFAULT WAARDEN Voer het script 'Toekennen Default Waarden' uit om 'default' waarden aan kolommen binnen de geodatabase toe te kennen. De default waarden die gedefinieerd zijn in de Oracle-database worden genegeerd wanneer de tabellen geregistreerd worden binnen de geodatabase. 1. Open ArcMap 2. Maak als gebruiker 'damo_w' een connectie naar de database. 3. Voer het toolbox-script 'Toekennen Default Waarden' uit. Hiermee worden twee default waarden toegevoegd aan de tabel OPPERVLAKTEWATERLICHAAM. In het bijbehorende CSV-bestand (09_sde_defaultwaardes.csv) kun je eventueel zelf 'default' waarden configureren. 28

29 16 OPSCHONEN DATABASE Als extra SQL-script is er in de map 'Fysiek Model' nog het script 'opschonen_database.sql' meegeleverd. Met dit script maak je de installatie van DAMO Watersysteem ongedaan. Op de volgende manier voer je het script uit: 1. Open Oracle SQL Developer. 2. Maak een connectie naar de database met de gebruiker 'sys'. 3. Controleer of alle connecties met de database verder gesloten zijn. 4. Voer het SQL-script 'opschonen_database.sql' uit. Hiermee worden onder andere de gebruikers (en schema s) 'damo_w', 'inspire' en 'sde' verwijderd. 29

30 VERKLARENDE WOORDENLIJST A Aquo: Standaard datamodel van de waterschappen. 30

31 INDEX A aggregatie AQUO datamodel domeinen ArcGIS ArcGIS for Server Enterprise (Basic) licentie Authorization Number SDE-geodatabase toolbox... 9, 12, 14, 18, 24, 27, 28 tools voor DAMO Watersysteem... 9, 14 ArcGIS Desktop versie archivering... 8, 20, 27 ArcSDE versie C D DAMO Watersysteem... 7 ArcGIS-toolbox... 9, 18, 24, 27, 28 ArcGIS-tools... 9, 14 archiving... 8, 27 client-installatiemachine database default waarden de-installatie domeinen... 8, 24 feature datasets feature classes gebruikers grants profiellagen... 8, 22 relationship classes... 8, 26 SDE-geodatabase client-machine server-machine voor installatie SQL-scripts... 9 Confluence systeemvereisten unieke constraints

32 database default waarden toekennen aanmaken domeinen... 8, 24 domeinen feature datasets aanmaken F feature datasets aanmaken Feature Manipulation Engine... Zie FME FME conversiebestand FMW-bestand versie G Geovoorziening INSPIRE grants I feature classes registreren grants indexeren archiving-tabellen... 8, 27 INSPIRE installatiemappen IRIS-gegevens materialized views... 21, 25 ongedaan maken Oppervlaktewaterlichamen Opschonen Database Oracle-sequences ophogen profiellagen registreren... 8, 22 Registreren domeinen... 8, 24 relationships aanmaken... 8, 26 INSPIRE topologie aanmaken Geovoorziening unieke constraints installatie versiebeheer aggregeren Oppervlaktewaterlichamen volgorde van stappen archivering installatiegids Confluence overzicht

33 IRIS M gegevens migreren S SDE SDE-geodatabase materialized views... 21, 25 server-machine O Oppervlaktewaterlichamen Oracle database sequences ophogen tnsnames.ora versie Oracle SQL Developer... 8, 11, 12, 13, 21, 23, 25, 29 software SQL-scripts... 9, 12, 13, 21, 25, 29 systeemvereisten client 64 bits client-machine server-machine vereiste software T overzicht TOAD... 12, 13 installatiegids... 8 toolbox... 18, 26 P profiellagen... 8, 22 Python versie toolbox-script... 22, 27, 28 topologie aanmaken U Python-scripts... 11, 12 unieke constraints R V relationships vereiste software aanmaken... 8, 26 versiebeheer

34 W WFS-kaartservice

35 35

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Installatie Sumatra DS

Installatie Sumatra DS Handleiding Installatie Sumatra DS Het installeren van Sumatra DS 3.1 V 1.6 Installatie Sumatra DS 1. Inleiding... 3 2. Sumatra DS... 4 Inleiding... 4 Sumatra DS producten... 4 Samenstelling per Sumatra-licentie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. StabiCAD

Installatiehandleiding. StabiCAD Installatiehandleiding StabiCAD Inhoudsopgave 1. INTRODUCTIE... 1 2. TYPEN INSTALLATIES... 2 2.1 Lokale installatie... 3 2.2 Netwerkinstallatie... 4 3. INSTALLATIE VAN STABICAD... 6 3.1 Lokaal en database

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 1/10

Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 1/10 Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 OpenGids MySQL & OpenOffice.org 1/10 Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 Gebruikte database: tabel 1 tabel 2 NAAM : bedrijf VELDEN: id bedrijfsnaam

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak & Peter van Oosterom GISt Rapport No. 59 Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak &

Nadere informatie

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Inhoudsopgave 1. Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3... 3 1.1. Over deze handleiding... 3 1.2. Systeem- en configuratievereisten...

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Handleiding server-installatie

Handleiding server-installatie Handleiding server-installatie Document versie : 1.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 15-06-2012 Auteur : Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Voorbereiding 4 3. Installatie SQL-server 5 4.

Nadere informatie

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Versie 1.3 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie