Installatiegids DAMO Watersysteem. Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiegids DAMO Watersysteem. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Installatiegids DAMO Watersysteem Versie 1.0 1

2 Project: HWH - Watis 2.0 realisatie Datum: Vrijdag 7 februari 2014 Auteur: Eigenaar: Beheerder: Rieks van der Straaten Het Waterschapshuis (HWH) Nieuwland Automatisering BV Release: 1.0 Status: Doc.nr: Doc.versie: initial 3276 HWR-003 A 2

3 Over deze handleiding Deze installatiegids beschrijft hoe je van het datamodel van DAMO Watersysteem een database kunt aanmaken en het SDE-deel van ArcGIS implementeert. Dit is in principe een eenmalige operatie. De gids bevat praktische instructies die bedoeld zijn voor systeem-, applicatie- of databasebeheerders. DAMO Watersysteem versie: 1.0 3

4 4

5 Inhoud 1 DAMO Watersysteem Overzicht installatiegids Componenten van DAMO Watersysteem Systeemvereisten Vereiste computers Benodigde software Volgorde van installatie Aanmaken van de database Aanmaken van de SDE-geodatabase Aanmaken feature datasets Aanmaken van materialized views voor aggregatie Registreren Profiellagen en Tabellen Zetten van Unieke Constraints en Grants Registreren van domeinen Aanmaken van materialized views voor INSPIRE Aanmaken van Relationship Classes Indexeren Archiving tabellen Toekennen default waarden Opschonen Database Verklarende woordenlijst Index

6 6

7 1 DAMO WATERSYSTEEM DAMO Watersysteem is een informatiesysteem voor kwantitatief waterbeheer. Het systeem is ontwikkeld voor de waterschappen en bestaat uit een Oracle 11.2 database in combinatie met ArcSDE koppeling. 7

8 2 OVERZICHT INSTALLATIEGIDS De installatiegids beschrijft hoe je van het datamodel van DAMO Watersysteem een database aanmaakt, hoe je in deze database het ArcSDE-deel van ArcGIS implementeert en hoe je daarbij verschillende applicaties, tools en koppelvlakken dient te gebruiken. Het aanmaken van de database en de SDE is in principe eenmalig. Het aanmaken van de database gebeurt in Oracle SQL Developer (of vergelijkbaar) en het implementeren van de ArcSDE vindt plaats in de applicatie ArcMap. De komende hoofdstukken van deze installatiegids behandelen de volgende onderwerpen: Uit welke onderdelen is DAMO Watersysteem opgebouwd en welke extra bestanden en tools zijn meegeleverd? Zie hoofdstuk "Componenten van DAMO Watersysteem." Wat zijn systeemvereisten? Zie hoofdstuk "Systeemvereisten." Hoe installeer je de verschillende componenten van DAMO Watersysteem. De installatie bestaat uit de volgende stappen: 1. Aanmaken van de database 2. Aanmaken van de SDE-geodatabase 3. Aanmaken feature datasets 4. Aanmaken van materialized views voor aggregatie 5. Registreren Profiellagen en Tabellen 6. Zetten van Unieke Constraints en Grants 7. Registreren van domeinen 8. Aanmaken van materialized views voor INSPIRE 9. Aanmaken van Relationship Classes 10. Indexeren Archiving tabellen 11. Toekennen default waarden Met het script 'Opschonen Database' maak je de installatie van DAMO Watersysteem weer ongedaan. Zie voor meer informatie de corresponderende hoofdstukken in deze gids. 8

9 3 COMPONENTEN VAN DAMO WATERSYSTEEM DAMO Watersysteem bestaat uit de volgende componenten: Datamodel van het informatiesysteem voor het kwantitatief beheer van oppervlaktewater door de verschillende waterschappen. Dit datamodel wordt door Het Waterschapshuis beheerd en wordt beschikbaar gesteld op een website. SQL-scripts om voor dit datamodel in een Oracle DBMS (Oracle 11g) een database en databasetabellen aan te maken. De scripts zijn gegenereerd uit het UML-diagram van het datamodel. In de installatiemap 'Fysiek Model' bevinden zich de volgende SQL-scripts: o 01_sys_aanmaken_gebruikers.sql o 02_damo_w_aanmaken_datamodel.sql o 03_damo_w_profielen.sql o 04_damo_w_domeinen.sql o 04_damo_w_domeinen_dml.sql o 05_damo_w_aggregatie.sql o 06_damo_w_grants_unieke_constraints.sql o 07_inspire_materialized_views.sql o 08_sys_ophogen_sequences.sql o opschonen_db.sql ArcGIS-tools voor het configureren van de ArcSDE (Spatial Database Engine) voor alle entiteiten in de Oracle-database met ruimtelijke gegevens. De ruimtelijke gegevens in de Oracle-database kunnen vervolgens als geodatabase gebruikt worden. De entiteiten in de relationele database worden zo vanuit ArcGIS toegankelijk en kunnen via een kaartlaag geraadpleegd of beheerd worden. De tools zitten in de ArcGIS-toolbox 'DamoApplicatieBeheer.tbx'. Dit bestand bevindt zich in de installatiemap 'SDE'. De tools maken gebruik van de volgende CSV-configuratiebestanden die in dezelfde map te vinden zijn: o 01_sde_lagen.csv o 02_sde_tabellen.csv o 03_sde_datasets.csv o 04_sde_topology.csv o 05_sde_materialized_views.csv o 06_sde_profielen_lagen.csv o 07_sde_profielen_tabellen.csv o 08_sde_relationshipclasses.csv o 09_sde_defaultwaardes.csv 9

10 FME-conversiebestand (FMW-bestand) voor de gegevensconversie van IRIS naar DAMO Watersysteem. Voor de transformatie van zowel de ruimtelijke gegevens als de administratieve gegevens wordt gebruik gemaakt van de Feature Manipulation Engine (FME). 10

11 4 SYSTEEMVEREISTEN Dit hoofdstuk beschrijft de computers en de software die nodig zijn om DAMO Watersysteem te installeren. 4.1 Vereiste computers De Oracle database wordt vanaf een Oracle-client op een Oracle-server geïnstalleerd met behulp van Oracle SQL Developer (of een andere database-ontwikkeltool): Het SDE-deel van de database (de SDE-Geodatabase) implementeer je vanaf een client-computer in ArcMap waarbij je gebruik maakt van de ArcGIS-tools (Python-scripts) uit de meegeleverde toolbox van DAMO Watersysteem. Opmerking De client van waar je de database inricht en de SDE-Geodatabase aanmaakt moet een speciaal uitgeruste computer zijn met een 64 bit processor. De server-machine moet aan de volgende eisen voldoen: Oracle: Opmerking In deze handleiding staat beschreven hoe de installatie met een Direct Connect wordt uitgevoerd. De client-machine waarmee de installatie uitgevoerd wordt moet aan de volgende eisen voldoen: 64 bits vanwege de ArcSDE 64 bits for Oracle binaries die gebruikt worden. Oracle: ArcMap 10.2: 11

12 4.2 Benodigde software Op de database-server moet de volgende versie van Oracle beschikbaar zijn: Oracle Database 11g Enterprise Edition (operationeel) Op de client van waar je de installatie uitvoert, moet de volgende software zijn geïnstalleerd: Oracle 11g client Database management applicatie Oracle SQL Developer (of eventueel TOAD). ArcSDE 10.2 for Oracle 11g ArcGIS Desktop 10.2 Python 2.7 (standaard onderdeel van ArcGIS Desktop 10.2) FME 2014 Build: Afgezien van de bovenstaande software moeten verder op deze client-machine de volgende zaken beschikbaar zijn: Een instance van de Oracle database die bekend moet zijn in tnsnames.ora. (Zie documentatie van Oracle.) De SQL-scripts van DAMO Watersysteem. De python-scripts van DAMO Watersysteem. De CSV-configuratiebestanden van DAMO Watersysteem. ArcGIS toolbox-bestand 'DamoApplicatieBeheer.tbx'. Licenties voor ArcGIS en SDE. De benodigde licentie voor ArcSde is minimaal 'ArcGIS for Server Enterprise (Basic)'. Je kunt op de volgende webpagina een licentiebestand opvragen: https://customers.esri.com/index.cfm?event=pub.ecpauthorizations. Houd je 'Authorization Number' bij de hand. Alle componenten van DAMO Watersysteem, zoals de scripts en de ArcGIS-toolbox, vind je in de installatiemappen die je van de DAMO Watersysteem-pagina in Confluence hebt gedownload. 4.3 Volgorde van installatie Het is essentieel dat de volgorde van stappen, zoals beschreven in deze handleiding, aangehouden wordt. Indien je hiervan afwijkt, kunnen sommige, of alle, componenten niet correct functioneren. 12

13 5 AANMAKEN VAN DE DATABASE Je maakt de database op de server aan op basis van het datamodel van DAMO Watersysteem door in Oracle SQL Developer een aantal SQL-scripts uit te voeren. Deze scripts maken onderdeel uit van DAMO Watersysteem en bevinden zich in de installatiemap 'Fysiek Model'. Opmerking Voor het aanmaken van de database kun je ook een andere databasetool gebruiken, zoals Toad for Oracle. De werkwijze is als volgt: 1. Start Oracle SQL Developer. 2. Maak als gebruiker 'sys' een connectie met de Oracle-database. 3. Voer het script '01_sys_aanmaken_gebruikers.sql' uit. Dit script maakt voor de DAMO Watersysteem-database de rollen 'DAMO_W_MUTEER' en 'DAMO_W_RAADPLEEG ' aan en de gebruikers 'damo_w' en 'inspire'. 4. Pas de wachtwoorden van de gebruikers 'damo_w' en 'inspire' aan. Attentie! Voor de volgende stappen moet je eerst de databaseconnectie wijzigen. 5. Sluit de connectie van de gebruiker 'sys' af. 6. Maak als gebruiker 'damo_w' een nieuwe databaseconnectie aan. 7. Voer als gebruiker 'damo_w' de volgende scripts uit (in deze volgorde): a. 02_damo_w_aanmaken_datamodel.sql b. 03_damo_w_profielen.sql c. 04_damo_w_domeinen.sql d. 04_damo_w_domeinen_dml.sql Attentie! Voer de overige scripts nog niet uit. Deze volgen later in de installatie. De database is nu grotendeels aangemaakt. 13

14 6 AANMAKEN VAN DE SDE-GEODATABASE Je maakt het SDE-deel van de database aan vanuit ArcGIS met behulp van ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer.tbx'. Deze toolbox maakt onderdeel uit van DAMO Watersysteem en bevindt zich in de installatiemap 'SDE'. Een aantal tools in de toolbox maken gebruik van CSVconfiguratiebestanden die in dezelfde map te vinden zijn. De werkwijze is als volgt: 1. Start ArcMap (Minimaal Editor licentie) Attentie! De stappen kunnen niet uitgevoerd worden in ArcCatalog. 2. Voeg de ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer.tbx' aan ArcMap toe. Dit bestand bevindt zich in installatiemap 'SDE'. Gebruik voor het toevoegen van de toolbox het commando Add Toolbox uit het snelmenu van de toolboxmap (zie afbeelding). De toolbox 'DamoApplicatieBeheer' bevat de volgende tools: 'Aanmaken Datasets' 'Aanmaken Indexen Archiving Tabellen' 'Aanmaken Relationship Classes' 'Aanmaken Topology' 'Aanpassen DBTUNE' 14

15 'Bijwerken Aquo Domeinen' 'Bijwerken GDB Domeinen' 'Controleer Unieke Velden' 'Create Enterprise Geodatabase' 'registreer SDE Lagen' 'registreer Tabellen' 'Toekennen Default Waarden' 3. Maak met tool 'Create Enterprise Geodatabase' de SDE Geodatabase van DAMO Watersysteem aan. Vul hierbij de volgende waarden voor de database-parameters in: Database Platform Oracle Instance Database Administrator Password Geodatabase Administrator Password Authorization File <de TNS-naam van de database> <wachtwoord van gebruiker 'sys'> <het nieuwe wachtwoord van gebruiker 'sde' die door deze tool wordt aangemaakt> <de naam van het SDE Licentiebestand (een ECP-bestand)> Het veld Tablespace Name hoef je niet in te vullen. Bij het aanmaken van de geodatabase kun je de volgende melding negeren: : The ST_Geometry shape library path may be invalid, or the EXTPROC is not configured correctly in the Oracle instance. [ (Unable to determine current version of ST_SHAPELIB. Please check the ST_Geometry shape library path on the Oracle server, which is set to "c:\progra~2\arcgis\desktop10.2\databasesupport\oracle\windows64\st_shapelib. dll". Refer to the ArcGIS help topics for more details.)] 4. Maak als gebruiker 'sde' een connectie aan met de geodatabase die je zojuist hebt aangemaakt. 15

16 5. Voer toolbox-script 'Aanpassen DBTUNE' uit. Dit script zorgt ervoor dat bij het aanmaken van nieuwe feature classes standaard het datatype 'sdo_geometry' voor de geometrie wordt gebruikt. Vul in het venster Aanpassen DBTUNE dat na het starten van de tool verschijnt de volgende parameters in: SDE connectie <de connectie die in ArcMap is aangemaakt naar de database van DAMO Watersysteem> SDE wachtwoord <wachtwoord van gebruiker 'sde'> Attentie! Voor de volgende stappen moet je eerst de connectie met de geodatabase wijzigen. 6. Sluit de connectie van de gebruiker 'sde' af. 7. Maak als gebruiker 'damo_w' een connectie met de geodatabase aan. Attentie! Meld je aan als gebruiker 'damo_w' om te voorkomen dat de nieuwe tabellen in het verkeerde schema terechtkomen. 8. Voer toolbox-script 'registreer SDE Lagen' uit. Hiermee registreer je de SDE-lagen (de tabellen met een geometrieveld). Vul in het venster registreer SDE Lagen dat na het starten van de tool verschijnt de volgende parameters in: Damo SDE connectie <de connectie die in ArcMap is aangemaakt naar de database van DAMO Watersysteem> Damo_w wachtwoord CSV bestand <wachtwoord van gebruiker 'damo_w'> <bestand 01_sde_lagen.csv> Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. Controleer na het uitvoeren van het script het resultaat op eventuele fouten. 16

17 9. Voer toolbox-script 'registreer Tabellen' uit. Hiermee registreer je de tabellen zonder geometrieveld (die ook als tabel in ArcGIS worden weergegeven). Vul in het venster registreer Tabellen dat na het starten van de tool verschijnt de volgende parameters in: Damo sde connectie <de connectie die in ArcMap is aangemaakt naar de database van DAMO Watersysteem> Damo_w wachtwoord CSV bestand <wachtwoord van gebruiker 'damo_w'> <bestand '02_sde_tabellen.csv'> Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. 17

18 7 AANMAKEN FEATURE DATASETS Je kunt op de volgende manier in ArcMap de feature datasets van DAMO Watersysteem aanmaken: 1. Open ArcMap. 2. Open ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer'. 3. Voer het toolbox-script 'Aanmaken Datasets' uit. Gebruik hierbij het bestand '03_sde_datasets.csv '. Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. 4. Open het in ArcMap het venster ArcCatalog. 5. Registreer alle SDE feature classes bij de geodatabase, met uitzondering van de SDE feature classes METINGPROFIELLIJN en METINGPROFIELPUNT en de profielen feature classes GW_PRO en IWS_GEO_BESCHR_PROFIELPUNTEN: a. Selecteer de SDE feature classes. b. Open het snelmenu van de SDE feature classes (rechtermuisknop). c. Open submenu Manage. d. Selecteer optie Register with geodatabase. 6. Plaats alle SDE feature classes (dus niet de administratieve tabellen) in de feature dataset die voor DAMO Watersysteem is aangemaakt (feature dataset 'damo_w'), met uitzondering van de SDE feature classes METINGPROFIELLIJN en METINGPROFIELPUNT en de profielen feature classes GW_PRO en IWS_GEO_BESCHR_PROFIELPUNTEN. Opmerking Je kunt de feature classes in een feature dataset zetten door ze eerst allemaal te selecteren en ze er vervolgens met de muis in te slepen. 7. Voer het toolbox-script 'aanmaken topology' uit en kies hierbij voor parameter CSV bestand het bestand '04_sde_topology.csv'. 18

19 Opmerking Met dit script worden een topologie en de bijbehorende topologieregels aangemaakt. 19

20 8. Voer de migratie van de IRIS-gegevens uit. Dit staat beschreven in de Beheerhandleiding. Attentie! Je moet voor het aanzetten van versioning en archiving de migratie uitgevoerd hebben anders wordt er voor deze gegevens geen historie bijgehouden. 9. Zorg dat je het script '08_sys_ophogen_sequences.sql' uitvoert als gebruiker sys voor je verder gaat met de installatie. Zie de Beheerhandleiding voor details. 10. Activeer het versiebeheer voor de feature dataset Damo_w. Je kunt het versiebeheer op de volgende manier registreren: a. Open het snelmenu van de feature dataset Damo_w. b. Open het submenu Manage. c. Selecteer optie Register As Versioned. 11. Activeer de archivering voor de dataset Damo_w. Je kunt de archivering op de volgende manier registreren: a. Open het snelmenu van de feature dataset Damo_w. b. Open het submenu Manage. c. Selecteer optie Enable Archiving. 20

21 8 AANMAKEN VAN MATERIALIZED VIEWS VOOR AGGREGATIE Op de volgende manier maak je voor de aggregatie van de Oppervlaktewaterlichamen 'materialized views' aan: 1. Open Oracle SQL Developer. 2. Voer hier als gebruiker 'damo_w' het SQL-script '05_damo_w_aggregatie.sql' uit. Het script is te vinden in de installatiemap 'Fysiek Model'. Met dit script aggregeer je de records van de Oppervlaktewaterlichamen in 'materialized views'. Deze worden dagelijks opnieuw aangemaakt. 3. Open ArcMap. 4. Voer hier het toolbox-script 'registreer SDE Lagen' uit en kies hierbij voor parameter CSV bestand het bestand '05_sde_materialized_views.csv'. Dit bestand is te vinden in de installatiemap 'SDE'. 21

22 9 REGISTREREN PROFIELLAGEN EN TABELLEN Op de volgende manier registreer je de profiellagen en tabellen. 1. Open ArcMap. 2. Voer het toolbox-script 'registreer SDE Lagen' weer uit, maar nu met het bestand '06_sde_profielen_lagen.csv'. 3. Voer het toolbox-script 'registreer Tabellen' uit met het bestand '07_sde_profielen_tabellen.csv'. Na deze stap zijn ook de lagen (feature classes) en administatieve tabellen voor deze 'materialized views' aangemaakt in de SDE-Geodatabase. 22

23 10 ZETTEN VAN UNIEKE CONSTRAINTS EN GRANTS Op de volgende manier zet je in de database de 'Unieke Constraints' en wordt er een aantal 'Grants' gezet om de domeinen aan te kunnen melden en te kunnen gebruiken binnen ArcSDE. 1. Open Oracle SQL Developer 2. Open een connectie met de gebruiker 'damo_w'. 3. Voer het script '06_damo_w_grants_unieke_constraints.sql' uit. Opmerking Dit script zal foutmeldingen geven als de gemigreerde data niet correct zijn. 23

24 11 REGISTREREN VAN DOMEINEN Op de volgende manier kun je de domeinen van de tabellen bijwerken op basis van de huidige domeinen van het AQUO-datamodel: 1. Open ArcMap. 2. Open ArcGIS toolbox 'DamoApplicatieBeheer'. 3. Voer het toolbox-script 'Bijwerken Aquo Domeinen' uit. Dit script werkt de domeinen van DAMO Watersysteem in de Oracle-database bij op basis van de AQUO-webservice met de actuele domeinen. Attentie! Deze tool maakt gebruik van het SOAP protocol. Om deze tool te laten functioneren moet poort 8080 (SOAP) open staan in de firewall. 4. Voer het toolbox-script 'Bijwerken GDB Domeinen' uit. Dit scripts genereert nieuwe domeinen en werkt bestaande domeinen bij in de geodatabase (GDB) en koppelt deze aan databasevelden. 24

25 12 AANMAKEN VAN MATERIALIZED VIEWS VOOR INSPIRE Op de volgende manier kun je voor de INSPIRE-plichtige gegevens 'materialized views' aanmaken: 1. Open Oracle SQL Developer. 2. Maak als gebruiker 'inspire' een connectie naar de database. 3. Voer hier het SQL-script '07_inspire_materialized_views.sql' uit. Het script is te vinden in de installatiemap 'Fysiek Model'. Dit script zet de INSPIRE-plichtige gegevens uit de database van DAMO Watersysteem in views klaar voor de Geovoorziening, die ze vervolgens gebruikt om de gegevens als WFSkaartservice op het Internet te publiceren. 25

26 13 AANMAKEN VAN RELATIONSHIP CLASSES Op de volgende manier kunnen de gewenste relaties tussen de tabellen aangemaakt worden: 1. Open ArcMap 2. Maar als gebruiker 'damo_w' een connectie naar de database. 3. Voer het toolbox-script ' Aanmaken Relationship Classes' uit. Hiermee implementeer de 'foreign key'-relaties in de geodatabase. Het script gebruikt het configuratiebestand '08_sde_relationshipclasses.csv' dat te vinden is in installatiemap 'sde'. 26

27 14 INDEXEREN ARCHIVING TABELLEN Voer het script ' Aanmaken Indexen Archiving Tabellen' uit als de Archiving Tabellen niet goed geregistreerd zijn binnen de geodatabase. Op de volgende manier voer je dit script uit. 1. Open ArcMap. 2. Maak als gebruiker 'damo_w' een connectie naar de database. 3. Voer het toolbox-script ' Aanmaken Indexen Archiving Tabellen' uit. Hiermee worden alle Archiving Tabellen opnieuw geregistreerd in de geodatabase. 27

28 15 TOEKENNEN DEFAULT WAARDEN Voer het script 'Toekennen Default Waarden' uit om 'default' waarden aan kolommen binnen de geodatabase toe te kennen. De default waarden die gedefinieerd zijn in de Oracle-database worden genegeerd wanneer de tabellen geregistreerd worden binnen de geodatabase. 1. Open ArcMap 2. Maak als gebruiker 'damo_w' een connectie naar de database. 3. Voer het toolbox-script 'Toekennen Default Waarden' uit. Hiermee worden twee default waarden toegevoegd aan de tabel OPPERVLAKTEWATERLICHAAM. In het bijbehorende CSV-bestand (09_sde_defaultwaardes.csv) kun je eventueel zelf 'default' waarden configureren. 28

29 16 OPSCHONEN DATABASE Als extra SQL-script is er in de map 'Fysiek Model' nog het script 'opschonen_database.sql' meegeleverd. Met dit script maak je de installatie van DAMO Watersysteem ongedaan. Op de volgende manier voer je het script uit: 1. Open Oracle SQL Developer. 2. Maak een connectie naar de database met de gebruiker 'sys'. 3. Controleer of alle connecties met de database verder gesloten zijn. 4. Voer het SQL-script 'opschonen_database.sql' uit. Hiermee worden onder andere de gebruikers (en schema s) 'damo_w', 'inspire' en 'sde' verwijderd. 29

30 VERKLARENDE WOORDENLIJST A Aquo: Standaard datamodel van de waterschappen. 30

31 INDEX A aggregatie AQUO datamodel domeinen ArcGIS ArcGIS for Server Enterprise (Basic) licentie Authorization Number SDE-geodatabase toolbox... 9, 12, 14, 18, 24, 27, 28 tools voor DAMO Watersysteem... 9, 14 ArcGIS Desktop versie archivering... 8, 20, 27 ArcSDE versie C D DAMO Watersysteem... 7 ArcGIS-toolbox... 9, 18, 24, 27, 28 ArcGIS-tools... 9, 14 archiving... 8, 27 client-installatiemachine database default waarden de-installatie domeinen... 8, 24 feature datasets feature classes gebruikers grants profiellagen... 8, 22 relationship classes... 8, 26 SDE-geodatabase client-machine server-machine voor installatie SQL-scripts... 9 Confluence systeemvereisten unieke constraints

32 database default waarden toekennen aanmaken domeinen... 8, 24 domeinen feature datasets aanmaken F feature datasets aanmaken Feature Manipulation Engine... Zie FME FME conversiebestand FMW-bestand versie G Geovoorziening INSPIRE grants I feature classes registreren grants indexeren archiving-tabellen... 8, 27 INSPIRE installatiemappen IRIS-gegevens materialized views... 21, 25 ongedaan maken Oppervlaktewaterlichamen Opschonen Database Oracle-sequences ophogen profiellagen registreren... 8, 22 Registreren domeinen... 8, 24 relationships aanmaken... 8, 26 INSPIRE topologie aanmaken Geovoorziening unieke constraints installatie versiebeheer aggregeren Oppervlaktewaterlichamen volgorde van stappen archivering installatiegids Confluence overzicht

33 IRIS M gegevens migreren S SDE SDE-geodatabase materialized views... 21, 25 server-machine O Oppervlaktewaterlichamen Oracle database sequences ophogen tnsnames.ora versie Oracle SQL Developer... 8, 11, 12, 13, 21, 23, 25, 29 software SQL-scripts... 9, 12, 13, 21, 25, 29 systeemvereisten client 64 bits client-machine server-machine vereiste software T overzicht TOAD... 12, 13 installatiegids... 8 toolbox... 18, 26 P profiellagen... 8, 22 Python versie toolbox-script... 22, 27, 28 topologie aanmaken U Python-scripts... 11, 12 unieke constraints R V relationships vereiste software aanmaken... 8, 26 versiebeheer

34 W WFS-kaartservice

35 35

Gebruikershandleiding DAMO Watersysteem. Versie 1.0

Gebruikershandleiding DAMO Watersysteem. Versie 1.0 Gebruikershandleiding DAMO Watersysteem Versie 1.0 i Project: HWH - DAMO_W realisatie Datum: woensdag 30 april 2014 Auteur: Eigenaar: Beheerder: Rieks van der Straaten Het Waterschapshuis (HWH) Nieuwland

Nadere informatie

Beheerhandleiding DAMO Watersysteem. Versie 1.0

Beheerhandleiding DAMO Watersysteem. Versie 1.0 Beheerhandleiding DAMO Watersysteem Versie 1.0 i Project: HWH - DAMO_W realisatie Datum: Vrijdag 7 februari 2014 Auteur: Eigenaar: Beheerder: Rieks van der Straaten Het Waterschapshuis (HWH) Nieuwland

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 08-06-2015 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Installatie View Client... 3 Éénmalig instellen van je token (pincode)... 6 Verbinden met de werkplek... 8 Fouten

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 28-03-2017 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Verbinden met de werkplek... 3 (OPTIONEEL) Geïnstalleerde versie View Client... 5 Fouten bij inloggen... 8 Tokencode

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn: 5. De oefendatabase 5.1. Inleiding In de volgende hoofdstukken ga je oefenen / werken met SQL. Om te kunnen oefenen heb je natuurlijk wel een database nodig. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je deze

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2 Gewijzigd: 28 maart 2014 B3Partners B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht T 030 214 2081 F 030 2411297 E info@b3partners.nl I www.b3partners.nl

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

ROBOMIND ACADEMY DESKTOP LICENTIE HANDLEIDING

ROBOMIND ACADEMY DESKTOP LICENTIE HANDLEIDING ROBOMIND ACADEMY DESKTOP LICENTIE HANDLEIDING Wanneer je een gratis RoboMind Academy Account aanmaakt krijg je daarbij ook een gratis 30-dagen trial licentie voor de offline RoboMind Desktop software.

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Versie: 201212031 Pagina 1 van 7 Dit stappenplan is gebasseerd op een computer zonder eerdere Microsoft SQL Server installaties. Is

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Handleiding. SQL conversie. Versie pagina s

Handleiding. SQL conversie. Versie pagina s Handleiding SQL conversie Versie 1.0 18 pagina s Intersoftware B.V. 0182-200 300 KvK Rotterdam 24269992 Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA0615583210 2803 PK Gouda www.intersoftware.nl BIC

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding Installatie Civiel 8

Handleiding Installatie Civiel 8 Handleiding Installatie Civiel 8 Met behulp van het stappenplan (pagina 2-5) kunt u de upgrade van Civiel 7 naar Civiel 8 correct uitvoeren. U dient drie verschillende bestanden te installeren: 1. Civiel

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Mijn PostNL Connector installeren met een Server-Client-opstelling

Mijn PostNL Connector installeren met een Server-Client-opstelling Stappenkaart Mijn PostNL Connector installeren met een Server-Client-opstelling Mijn PostNL Connector is uw persoonlijke lokale werkomgeving gekoppeld aan uw backend-systeem, waarmee u zendingen kunt importeren

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 29-01-2016 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Éénmalig instellen van je token (pincode)... 3 Verbinden met de werkplek... 5 (OPTIONEEL) Geïnstalleerde versie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing 1 HANDLEIDING V2.0.2.0-2013 Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Software installatie...

Nadere informatie

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit.

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit. Handleiding: Installeren ITware en ODBC driver ITware wordt ondersteund op de volgende besturingssystemen: - Windows Vista - Windows 7 (32 en 64 bit) - Windows 8 (32 en 64 bit) - Windows server 2003 -

Nadere informatie

Werkinstructie. Technisch Beheer. uitvoeren MAP scan. voor. Datum: 15 oktober Versie: 1.0

Werkinstructie. Technisch Beheer. uitvoeren MAP scan. voor. Datum: 15 oktober Versie: 1.0 uitvoeren MAP scan voor Technisch Beheer Auteur: ValueBlue Datum: 15 oktober 2016 Versie: 1.0 uitvoeren MAP scan Page 2 / 22 Revisie status Versie Datum Naam Reden Veranderde items 1.0 15-10-2016 ValueBlue

Nadere informatie

Handleiding Thuiswerkvoorziening Dit is de handleiding om met de thuiswerkvoorziening (VMware) van de gemeente Hengelo plaatsonafhankelijk

Handleiding Thuiswerkvoorziening Dit is de handleiding om met de thuiswerkvoorziening (VMware) van de gemeente Hengelo plaatsonafhankelijk Handleiding Thuiswerkvoorziening Dit is de handleiding om met de thuiswerkvoorziening (VMware) van de gemeente Hengelo plaatsonafhankelijk te kunnen werken. De thuiswerkvoorziening bevat Windows 7 en Office

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Handleiding BAG Extract Conversie (BEC) en Mutatieverwerker (BMV)

Handleiding BAG Extract Conversie (BEC) en Mutatieverwerker (BMV) Handleiding BAG Extract Conversie (BEC) en Mutatieverwerker (BMV) In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft voor de installatie en het gebruik van de BAG Extract Conversie tool en de BAG

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding POM demonstrator

Gebruikershandleiding POM demonstrator Demonstrator Gebruikershandleiding POM demonstrator De POM demonstrator is verkrijgbaar door een mailtje naar info@geo3.nl te versturen. Geo3-software uitpakken en installeren De POM demonstrator software

Nadere informatie

Handleiding installatie. 3WA Local Connect

Handleiding installatie. 3WA Local Connect Handleiding installatie 3WA Local Connect 141210 versie 1.0.0 Inhoud Inleiding.. 3 Voor de 1 e keer installeren. 4 Uitvoeren upgrade 11 Verwijderen.... 15 Pagina 2 van 15 Inleiding Dit document is voor

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Oracle database voor gebruik met BPMone creëren

Oracle database voor gebruik met BPMone creëren Oracle database voor gebruik met BPMone creëren 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze eerst gede-installeerd te worden. Via

Nadere informatie

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 2.0 Kluwer Belastingpraktijk

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits SEPTEMBRE 2010 Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe de Configuration Software onder een Windows 64 bits geïnstalleerd wordt,

Nadere informatie

Handleiding. Installatie ArcGIS10. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Installatie ArcGIS10. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Installatie ArcGIS10 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1

Nadere informatie

naar een SQL-server Rev 01

naar een SQL-server Rev 01 De EPLAN-artikeldatabank overzetten naar een SQL-server Rev 01 I N H O U D S O P G A V E 1 VEREISTEN EN VRIJGAVE... 1 2 INLOGGEN ALS EEN SQL-ADMINISTRATOR... 1 3 DE DATABANK VOOR EPLAN OPZETTEN... 2 3.1

Nadere informatie

Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver.

Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver. Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver. Deze handleiding beschrijft het inloggen in I-Muis voor Apple gebruikers. Belangrijk is dat u uw contract van First-line bij u heeft. Hierop staan de

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie