ACADEMIE Programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIE Programma 2012 2013"

Transcriptie

1 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus AN Heerenveen Telefoon: (06) (0513)

2 ACADEMIE haal het beste uit jezelf In deze 1e programmagids staat het activiteitenaanbod voor het schooljaar Deze gids wordt in het voorjaar en najaar geactualiseerd. Periodiek wordt aandacht besteed aan nieuw aanbod in de Academie Journaals. Het aanbod is toegankelijk voor de medewerkers van de Pompeblêdscholen. Voorbeelden van dit aanbod zijn onder meer: (meerjarige) leergangen, workshops, trainingen, lezingen, masterclasses of georganiseerde collegiale contacten. De gids is ook beschikbaar via Via de Pompeblêd Academie wordt een financieel en inhoudelijk aantrekkelijk programma in Friesland aangeboden. Bij de locatiekeuze wordt gekeken waar de meeste deelnemers uit een trainingsgroep vandaan komen. Om de reiskosten zo laag mogelijk te houden en de reistijden te beperken. In de regel wordt gewerkt in dagdelen vanaf ± tot ± uur. Tussendoor wordt gezorgd voor een maaltijd in buffetvorm. Het streven is om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn er binnen een school(locatie) andere wensen met betrekking tot tijdstippen, locatie of data? Laat het dan weten. Vaak is meer mogelijk dan gedacht wordt. Vooral wanneer voor een bepaalde training binnen een school al een groep (vanaf 8 personen) geïnteresseerd is. Medewerkers uit de Pompeblêdscholen die een lezing, masterclass, training etc. verzorgen ontvangen een brutobedrag per dagdeel. Dit is een bedrag inclusief voorbereidingstijd. Daarnaast ontvangt de school waar deze medewerker in dienst is een compensatiebedrag voor vervangingskosten. Van de afgenomen activiteiten ontvangt de school van de deelnemer een factuur van de Academie. Naast een omschrijving van de activiteit staat duidelijk de naam van de medewerker en leidinggevende vermeld. Als de deelnemer zich heeft aangemeld voor een activiteit, dan wordt op zijn komst gerekend. Dit betekent dat de kosten in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van zeer dringende redenen of overmacht. Zijn er specifieke ideeën of wensen op het gebied van professionalisering en ontwikkeling. Maak het kenbaar, dan kunnen de activiteiten daarop afgestemd worden. Wij wensen de deelnemers plezier en vooral veel succes tijdens de activiteiten. Namens de directiegroep van de Pompeblêdscholen, Ans van den Berg, projectleider - 2 -

3 Overzicht Activiteiten Blad Activiteit Groep Data Aanmelden tot 6 De vijf rollen van een docent 1 of 2 1, 8, 15 en 22 nov 17 & 31 jan, 14 feb en 14 mrt 19 oktober 1 december 7 Masterclass Leerlingloopbanen 7 nov 20 oktober 8 Effectief Communiceren 9 Practica voor biologie, natuurkunde en scheikunde 12 nov, 21 jan en 11 mrt 20 oktober 13 en 27 nov 1 november 10 en 11 Proefcollege Opbrengstgericht lesgeven Leergang Opbrengstgericht lesgeven 14 nov 1 november Nog niet bekend 12 Peer Mediation 19 nov, 10 dec en 14 jan 1 november 13 Oudergesprekken nov en 4 dec 16 jan en 30 jan 6 en 20 mrt 6 en 20 juni 19 en 26 sept 1 november 1 december 15 februari 17 mei 30 augustus 14 Inspirerend voorzitten en 29 nov 4 en 5 feb 10 en 24 juni 2 en 9 okt 7 en 21 nov 1 november 14 januari 17 mei 13 september 18 oktober 15 Voorlichting Beeldcoaching (video interactie) 27 nov 1 november Korte cursus Beeldcoaching 8 of 9 jan overdag 30 jan en 28 feb avond 21 mrt, 23 apr en 23 mei overdag 10 december 16 Masterclass coachend Leidinggeven 10 dec 1 december - 3 -

4 Overzicht Activiteiten Blad Activiteit Groep Data Aanmelden tot 17 Mentortraining 10 jan, 7 mrt en 16 mei 1 december 18 Digitaal toetsen in Quayn 17, 24 en 31 jan 1 december 19 Klasbeheer (klassenmanagement) jan, 14 feb en 11 apr 26 feb, 5 mrt en 16 apr 9 en 23 sep, 11 nov 17 sep, 8 okt en 26 nov 1 december 1 december 1 juni 1 juni 20 Presenteren jan (hele dag) 25 jan en 1 feb 20 december 20 december 21 Judo als LO2 of verantwoorde stoeivorm 22 en 29 jan 15 december 22 Functionerings gesprekken voor leidinggevenden jan 24 jan 16 sep 17 sep 20 december 20 december 30 augustus 30 augustus 23 en 24 Leergang Talent in Opleiding 1,2 1, 2 feb, 5 mrt, 16 apr 4 jun, 10 sep 5 nov en 10 dec 12 oktober 9 november 25 Rekenvaardig aan de slag Basistraining 1 2 Voorjaar en najaar 2013 Data in overleg 1 december 1 september 26 en 27 Rekenvaardig aan de slag Verdiepende training Voorjaar en najaar 2013 Data in overleg 1 december 1 september 28 Coachend Managen in de klas 4 feb, 4 mrt en 8 apr 10 januari - 4 -

5 Overzicht Activiteiten Blad Activiteit Groep Data Aanmelden tot 29 Nieuw examen programma Scheikunde HAVO-VWO februari 14 januari 30 Hoogbegaafdheid en onderpresteren en 4 6, 27 feb, 20 mrt, 17, 24 apr 7, 28 feb, 21 mrt 18 en 25 apr Najaar januari 16 januari 1 juni 31 Ontwikkelingsgesprekken voor leidinggevenden feb 14 feb 14 okt 15 okt 25 januari 25 januari 20 sep 20 sep 32 Beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden mrt 19 mrt 11 nov 12 nov 1 maart 1 maart 18 oktober 18 oktober 33 Coachgesprekken voor leidinggevenden apr 11 apr 2 dec 3 dec 20 maart 20 maart 11 november 11 november 34 Masterclass Praten met Pubers 13 maart 11 februari - 5 -

6 De vijf rollen van de docent Jouw rollen als leraar koppelen aan de fasen in de les. Aantal deelnemers Benodigd materiaal Tijdsinvestering : startende, nieuwe en geïnteresseerde docenten : 4 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 8, maximaal 12 per groep : schoolopleiders uit Pompeblêd Scholengroep : 695,--, exclusief cateringkosten : 29,90 Boek De vijf rollen van de docent : 35 uur Cursusdata Groep 1 : 1, 8, 15 en 22 november 2012, inschrijven voor 19 oktober 2012 Of groep 2 : 17 & 31 januari, 14 februari en 14 maart 2013 inschrijven voor 1 december 2012 Wat levert de cursus op? Je krijgt meer inzicht in de verschillende fasen in de les en jouw houding als docent. Het verduidelijkt processen en reacties in de lessituaties. om is de cursus nodig? Omdat je altijd kunt blijven leren. Deze cursus biedt zowel duidelijkheid als uitdaging in jouw docentschap. Het oefenen (en dus leren) van en met collega s wordt beschouwd als een welkome aanvulling en verbreding in het algemeen. De winst voor jou in het bijzonder zal aan het eind van de cursus duidelijk zijn. 1 e dagdeel: de 5 rollen besproken en geoefend algemeen- Om het geheel meer op maat te maken zal er een inventarisatie van de wensen/doelen plaatsvinden. 2 e dagdeel: de rollen van gastheer & presentator verder uitgediept 3 e dagdeel: de rol van didacticus gekoppeld aan verschillende werkvormen. 4 e dagdeel: de rollen van pedagoog & afsluiter worden toegepast. Evaluatie. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelding : bij - 6 -

7 Masterclass Leerlingloopbanen Leerlingen moeten de kans krijgen om verliefd te worden op het vak. Dan volgt de rest vanzelf. wanneer : woensdag 7 november 2012 waar : Fedde Schurer, Schans 100, 8441 AE Heerenveen van : start (inloop vanaf uur) uur voor wie : voor docenten en leidinggevenden deelname : wordt u aangeboden door ECNO en Pompeblêd Scholengroep aanmelden : via tot uiterlijk 20 oktober Verreweg de meeste leerlingen zijn slechts extrinsiek gemotiveerd voor het onderwijs dat ze volgen: ze willen een diploma halen. Daar is niets mis mee, behalve dan dat de leerlingen geen 'duurzame' keuzes kunnen maken wat betreft studie en beroep. Het 'prullenbakmodel' is dominant. Alles wat volgens de rapportcijfers onhaalbaar is, wordt weggegooid en uit de overblijvende mogelijkheden wordt met de natte vinger wat gekozen. Met de natte vinger, want ruim 40% van de 1 e -jaars studenten in mbo en hbo stopt binnen 3 maanden met hun studie, omdat de gekozen opleiding niet is wat ze er van verwachtten. En de studiemotivatie van degenen die blijven, blijkt gedurende hun studietijd continu af te nemen. Men hoeft geen onderwijsdeskundige te zijn om te beseffen dat dit niet bijdraagt aan studiesucces. Onderzoek (maar ook ervaring) laat zien dat op alle levensterreinen intrinsieke motivatie alleen ontstaat in een dialoog. Concreet betekent dit dat studiesucces vooral wordt bevorderd wanneer leerlingen in staat worden gesteld om met docenten te spreken over de persoonlijke zin en de maatschappelijke betekenis van hun leerervaringen in en buiten het onderwijs. Docenten blijken het echter heel moeilijk te vinden een dergelijke dialoog met hun leerlingen te voeren. Daarom zullen we ook uitgebreid stilstaan bij de vraag hoe een goed loopbaangesprek er uit ziet. Wie meer wil weten over Frans Meijers:

8 Effectief communiceren : alle medewerkers Wanneer : 12 nov 2012, 21 jan & 11 mrt 2013 : 3 dagdelen van uur : Singelland Drachten Aantal deelnemers : minimaal 12, maximaal 14 : Kirsten Zoutsma, Hedwig de Jong Kosten : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert deze cursus op? Tijdens de cursus krijg je inzicht in je eigen communicatiestijl en die van een ander. Door goed te luisteren leer je elkaar beter begrijpen. om is de cursus nodig? Bouwstenen die aan bod komen zijn: De eigen gedragsvoorkeuren in kaart (DOCN). De kunst van het vragen stellen volgens de LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) formule. Inzicht in jouw invloed op de interactie met anderen (Roos van Leary). Met deze bouwstenen, inbreng van de cursisten en een intake wordt de cursus door de begeleiders op maat samengesteld. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelding: voor 20 oktober 2012 bij - 8 -

9 Motiverende originele practica voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Bouwen aan een practicumdossier door praktische kruisbestuiving : docenten natuurkunde, scheikunde en biologie Wanneer : 13 en 27 november 2012 : 2 dagdelen van uur : het Stellingwerf College Aantal deelnemers : minimaal 15, maximaal 25 : Jan van Lune, Mark Bette : 250,-- inclusief cateringkosten en materiaal Wat levert deze cursus op? Uitwisseling van les-ideeën gekoppeld aan originele, vernieuwende practica. Een gezamenlijk practicumdossier. Motiverende didactische contexten. Inzicht in de mate van inzetbaarheid van de verschillende practica. Toegang tot een expertiseplatform. om is de cursus nodig? Veel practica in de boeken worden gegeven zonder verder na te denken over het eigenlijke doel en een sterker leereffect voor de leerlingen. In deze cursus wordt ingegaan op een intensiever gebruik van practica binnen de les, waarbij contexten en de leerdoelen centraal staan. 1e dagdeel: Intro met simpele vernieuwende practica (natuurkunde, scheikunde en biologie) Aanbieden practica en didactische contexten Brainstorm over de inzetbaarheid Beschrijving van de practica aan de hand van een vast format Discussie over de inzetbaarheid en uitwisselen eigen practica - Welk ander didactisch verhaal is mogelijk? - Welke andere theoriekoppeling is mogelijk? Huiswerkopdracht: een beschrijving van practica aanleveren in het afgesproken format voor de vervolgbijeenkomst. Je bereidt jouw practicum voor en neemt de benodigde materialen mee naar de volgende bijeenkomst 2e Dagdeel: Plenair begin met practicum Je presenteert je eigen practicum aan een kleine groep docenten - De presentatievorm is afhankelijk van de docentenpopulatie Bad practice, good practice demo Plenaire afronding Uitreiken van het practicumdossier Evaluatie en eventuele vervolgafspraken Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat Aanmelding: voor 1 november 2012 bij - 9 -

10 PROEFCOLLEGE OPBRENGSTGERICHT LESGEVEN Maak kennis met inhoud en achtergrond van de leergang Opbrengstgericht Lesgeven Docenten leren in de leergang doorlopend de effectiviteit van hun lessen te meten, ze weten hierdoor wat hun lesaanpak oplevert. Docenten leren, hoe ze met relatief weinig inspanning voortdurend kunnen evalueren, waar elke leerling staat in zijn leerproces en hoe zij hun didactisch handelen hierop aan kunnen passen. Hiermee verhogen ze met bewezen didactische methodes leeropbrengsten en maken ze hun lessen passend voor elke leerling. Voor wie is dit proefcollege bedoeld? Voor schoolopleiders, coaches, schoolleiding, hoofden HRM, beleidsadviseurs en docenten. Wat is de bedoeling van het proefcollege? De Pompeblêd Academie (PA) is van plan om de leergang 'Opbrengstgericht lesgeven' van b&t op te nemen in het vaste programma aanbod. Deelnemers aan dit proefcollege krijgen een indruk van de aanpak, inhoud en achtergrond van deze leergang. De feedback van de deelnemers na afloop van dit proefcollege weegt mee in het besluit om de leergang daadwerkelijk op te nemen in het programma. Opzet Dit proefcollege wordt in de vorm van een les van de leergang gegeven. Daarvoor gelden een aantal spelregels die bij aanvang worden medegedeeld. college : 2,5 uur Datum : 14 november 2012 Tijd : uur docent : Jan Tishauser b&t Locatie : Leeuwarden Aanmelding: voor 1 november bij

11 Inhoud college Item Beschrijving 1 Introductie - Opzet van dit proefcollege - Uitgangspunt van de leergang - De inhoud van de leergang - De opzet van de leergang 2 Startactiviteit wat levert het meest op? In tweetallen ordenen de deelnemers een lijst met onderwijskundige interventies. Terugkoppeling in de groep. 3 Theorieblok Uitgangspunt van de leergang Opbrengstgericht lesgeven Bij de introductie van onderwijskundige concepten wordt steeds vaker de vraag gesteld of de werkzaamheid van de methodiek met wetenschappelijk onderzoek aangetoond kan worden. De volgende vragen komen aan de orde: - Wat heeft ruim 50 jaar onderwijskundig onderzoek aan inzichten opgeleverd? - komen de verschillen in onderwijsopbrengsten vandaan? - Hoe meet men leeropbrengsten? - Welke meetlat kan het bestuur/de school/de docent gebruiken om leeropbrengsten te bepalen? - Welke onderwijskundige/organisatorische/didactische benaderingen leveren het meest op? - Is elke verandering met een positief effect begerenswaardig? - Hoe kunnen we kosten en baten tegen elkaar afwegen? 4 Pauze 5 Theorieblok 2 Didactische werkvormen uit Vormende Evaluatie Na de inleiding bespreken de deelnemers in drietallen de aangeboden werkvormen. Zij rapporteren welke werkvormen zij het best toepasbaar vinden. Indien van toepassing geven zij aan welke werkvorm zij nu al gebruiken/binnen de school gebruikt wordt. Toelichting op de tijdens deze college gebruikte technieken. 6 Praktische informatie Hoe kunnen binnen een termijn van enkele schooljaren vrijwel alle docenten de leergang volgen? Wat gaan docenten, die deelnemen aan de leergang leren? Hoe gaan de scholen zien wat de leergang oplevert? 7 Evaluatie

12 Peer Mediation Leerlingen lossen zelf een conflict of ruzie op. : alle medewerkers (OOP en OP) Wanneer : 19 nov. & 10 dec. 2012, 14 jan : 3 dagdelen van uur : Singelland Drachten Aantal deelnemers : minimaal 12, maximaal 14 : Kirsten Zoutsma en Hedwig de Jong Kosten 3 dagdelen : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert de training op? Na de training kan je op eigen school Peer Mediation opzetten en de training aan leerlingen geven. om is deze training nodig? Leerlingen zoeken samen naar een oplossing voor een conflict of ruzie met behulp van Peer Mediators die optreden als bemiddellaars. Dankzij Peer Mediation krijgen leerlingen de kans om hun problemen zelfstandig op te lossen. In de drie trainingssessies ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: Gesprekstechnieken Feedback Conflicten Mediation aanpak Stellen van vragen Onderhandelen. Je oefent gedurende het programma en ontvangt hierop feedback van de begeleider en de medecursisten. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelding: voor 1 november 2012 bij

13 Oudergesprekken Aantal deelnemers Benodigd materiaal Margje sma Communicatie en Coaching : docenten, mentoren en leidinggevenden : 2 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 10, maximaal 16 per groep : Margje sma : 275,--, exclusief cateringkosten : inclusief hand outs en achtergrondmateriaal Cursusdata Groep 1 : 20 november en 4 december 2012, inschrijven voor 1 november 2012 Groep 2 : 16 januari en 30 januari 2013, inschrijven voor 1 december 2012 Groep 3 : 6 en 20 maart 2013, inschrijven voor 15 februari 2013 Groep 4 : 6 en 20 juni 2013, inschrijven voor 17 mei 2013 Groep 5 : 19 en 26 september 2013, inschrijven voor 30 augustus 2013 Wat levert de cursus op? Vaardigheid in het voeren van oudergesprekken. Inzicht in wederzijds belangen. Jouw doel bereiken met het oudergesprek. om is de cursus nodig? Ouders nemen een steeds grotere plaats in, zowel bij het educatieve proces als in de verantwoording die de school aflegt. De leerling, de school en de ouders vormen samen een gouden driehoek. Een goede samenwerking vergroot de invloed op de ontwikkeling van de leerling. Oudergesprekken doen ertoe! Margje sma houdt een interactieve presentatie over het voeren van oudergesprekken. Je kunt eigen ervaringen inbrengen, goede en minder goede. De knelpunten waar je tegenaan loopt kunnen wellicht opgelost worden. Als je wilt kun je vooraf een concrete casus mailen, die uitgewerkt wordt tijdens de bijeenkomsten. Inhoudelijke thema s: Tijd voor een goed gesprek Het effect van (non) verbale communicatie Hoe staan we tegenover elkaar? Je rol nemen Wat is het doel / de bedoeling? Het brengen van een boodschap Samenwerken, onderhandelen, vechten Hanteren van emoties Structuur aanbrengen in een gesprek Afspraken maken Partnerschap Je leert de opgedane kennis over te dragen aan collega s van de eigen school. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelden:

14 Inspirerend voorzitten Aantal deelnemers Benodigd materiaal Margje sma Communicatie en Coaching : sectie en werkgroep voorzitters, leidinggevenden : 2 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 10, maximaal 16 per groep : Margje sma : 275,--, exclusief catering : inclusief hand outs en achtergrondmateriaal Cursusdata Groep 1: 22 en 29 november 2012, inschrijven voor 1 november 2012 Groep 2: 4 en 5 februari 2013, inschrijven voor 14 januari 2013 Groep 3: 10 en 24 juni 2013, inschrijven voor 17 mei 2013 Groep 4: 2 en 9 oktober 2013, inschrijven voor 13 september 2013 Groep 5: 7 en 21 november 2013, inschrijven voor 18 oktober 2013 Wat levert de training op? Jouw invloed als voorzitter op het verloop en de sfeer van de vergadering wordt vergroot. Je hebt kennis van de vorm, inhoud en hoe je jezelf goed voorbereidt op een vergadering. Inzicht in verwachtingen en hoe daar mee om te gaan. om is deze training nodig? Ook zo n hekel aan saaie vergaderingen of aan bijeenkomsten waar enkele mensen urenlang aan het woord zijn en vooral zichzelf graag horen praten? Je zult er maar voorzitter van zijn, van een groep die niet gemotiveerd aanwezig is of zelfs mentaal afwezig. Gelukkig is het niet altijd zo erg als hierboven geschetst, maar ook minder ernstige situaties kunnen heel onaangenaam zijn. De manier waarop de voorzitter een vergadering voorbereidt en begeleidt is van grote invloed op het verloop en de sfeer en daarmee op het effect en het resultaat van de vergadering. Aan het begin van de training houdt Margje sma een interactieve presentatie over het vergaderen en voorzitten en ontvang je achtergrondinformatie over het voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten. Je eigen ervaringen kun je inbrengen, goede en minder goede. De knelpunten waar je tegenaan loopt kunnen wellicht opgelost worden. Ze worden uitgewerkt tijdens de bijeenkomsten. Voor de een is dat misschien de aandacht vasthouden, voor de ander het nemen van besluiten, of de deelnemers inspireren en voor weer een ander het delegeren van werkzaamheden. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: Openen en sluiten van de bijeenkomst Tijdmanagement tijdens de vergadering Het gesprek doelgericht houden, welke status heeft een agendapunt? Besluitvaardigheid bevorderen Deelnemers alert en betrokken houden Tips om creativiteit te stimuleren en hoe ze te gebruiken Evalueren, afsluiten en verslaglegging De training heeft een praktijkgericht karakter met concrete oefensituaties. Als bewijs van deelname ontvangt de deelnemer een certificaat. Aanmelden:

15 Beeldcoaching Beeldcoaching is coaching door middel van beeldgebruik (video opnames). De dialoog over het beeld staat centraal. Beeldcoaching is de nieuwe naam voor School Video Interactie Begeleiding. Veiligheid, respect, integriteit en vertrouwen zijn voorwaarden bij het toepassen van beeldcoaching. Beeldcoaches hanteren dan ook strikte regels met betrekking tot ethiek, privacy en zorgvuldigheid. De erkende beroepsopleiding Beeldcoaching van Christine Brons bv houdt rekening met het niveau van de deelnemers. Afgestudeerden krijgen toegang tot het collectief VIB. De opleiding staat volop in de belangstelling. Ook in het buitenland is hier steeds meer interesse voor. Voorlichting: Christine Brons bv komt naar Drachten om een voorlichting te geven over de opleiding. Dinsdag 27 november van uur tot uiterlijk uur. Locatie: Singelland Het Drachtster Lyceum Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten Tel. (0512) Wat gebeurt er na de voorlichting? Bij voldoende belangstelling organiseert de Pompeblêd Academie een korte training Beeldcoaching in Friesland in het voorjaar Zo kan je kennis maken met beeldcoaching en kan je kijken of je wilt instromen in de opleiding. Je kan in deze training ervaren hoe Beeldcoaching werkt en wat het voor jou en de school betekent. Een aantal data die we voor deze korte training in principe hebben vastgelegd met Christine Brons zijn: 8 of 9 januari (overdag), 30 januari -28 februari ( avond) 21 maart -23 april - 23 mei (overdag). Deze basistraining kost rond de 850,-- Daar komen nog wat kosten bij voor locatie, catering etc. De vervolgopleiding gaat van start in september Aanmelden voor de voorlichting uiterlijk voor 1 november bij

16 Margje sma ommunicatie en Coaching Masterclass Coachend Leidinggeven 10 december 2012 Speciaal aanbod voor Pompeblêd medewerkers: neem je collega mee en betaal samen de prijs voor één. (je betaalt in plaats van 425 p.p, 212,50 p.p., excl. BTW) Algemeen Coachend leidinggeven is een van de manieren om leiding te geven aan medewerkers. Tegenwoordig is deze manier zo geliefd, dat soms wordt vergeten om na te gaan of het ook de gewenste stijl voor iemand in een bepaalde situatie is. Ga je sturen of steunen? Hoe bepaal je dat en hoe geef je daar vorm aan? Praktijk en theorie De masterclass is gericht op de praktijk van het coachen van medewerkers. Je krijgt hiervoor specifieke tools waarmee je kunt experimenteren. In de veilige setting van deze masterclass kan je ervaring opdoen en gerichte persoonlijke feedback verwachten. Opbouw van het programma De masterclass bestaat uit 2 dagdelen Ochtendprogramma Hoe bepaal je of coachend leidinggeven de gewenste stijl is? Wat kan je bereiken met het coachen van medewerkers? Wat is het verschil tussen feedforward en feedbackward denkers? aan herken je of iemand matter attached of people attached is en wat betekent dat voor iemands rol in een team? Welke communicatiedeuren kan je openen bij medewerkers? Een voorbeeldcasus uitwerken met behulp van de coachmatrix Middagprogramma Jouw eigen casus uitwerken in een experimentele coachingssessie Uitbreiding van jouw mogelijkheden met specifieke tools Je ontvangt persoonlijke feedback, zowel van Margje sma als van de andere deelnemers aan deze masterclass Overige informatie Materiaal : Informatie over coachend leidinggeven en een set coachkaarten Literatuur : Handboek strategisch coachen van Maarten van Kouwenhoven Deelnemers : Maximaal 10 deelnemers Tijdstip : van uur Locatie : Noarder Pleats, Nummer 2, 8552 MN Smallebrugge, Informatie en opgave bij Margje sma of

17 Mentortraining Minder inspanning en meer plezier voor de mentor. : startende mentoren en geïnteresseerde docenten Wanneer : 10 januari, 7 maart en 16 mei 2013 : 3 dagdelen van uur : een locatie in Friesland Aantal deelnemers : minimaal 12, maximaal 20 : Kirsten Zoutsma, Hedwig de Jong, Jan Gietema : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert de cursus op? Deze cursus richt zich in de eerste plaats op de persoonlijke ontwikkeling en gespreksvoering van de mentor. Het beste halen uit een mentoruur en een mentorschap. om is de cursus nodig? De leerling wordt geactiveerd. Minder inspanning en meer plezier voor de mentor. Naast algemene kennis over signalering, verwijzing naar ander niveau of begeleiding via zorgteam richt het programma zich in de eerste plaats op de mentor als coach. Met bouwstenen, inbreng van de cursisten en een intake wordt de cursus door de begeleiders op maat samengesteld. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de cursus door twee of drie begeleiders gegeven. Als bewijs van deelname ontvangt de deelnemer een certificaat. Aanmelding: voor 1 december 2012 bij

18 Digitaal toetsen met Quayn Tablets en laptops zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Aanbevolen voor docenten die gaan werken met digiklassen. : docenten met basis computer kennis Wanneer : do 17, 24 en 31 januari 2013 : 3 dagdelen van uur : Singelland Drachten Aantal deelnemers : minimaal 6, maximaal 10 Begeleider/docent : Albert Huitema : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert deze workshop op? Digitale vragen maken, toetsen klaarzetten, nakijken en evalueren met Quayn. om is deze workshop nodig? Leerlingen en docenten maken steeds meer gebruik van tablets en laptops in de klas. In deze workshop leer je in het digitale toets programma Quayn afwisselende en gedifferentieerde digitale toetsen maken, afnemen en beoordelen. Deze workshop wordt aanbevolen voor docenten, die gaan werken met Digiklassen. In de drie trainingssessies ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: Kwaliteitseisen waaraan een vraag moet voldoen Type/soorten vragen (mc, open, invul, keuze, foto, film etc.) Vragen maken/bewerken (vraagtypes, vraag niveau, afwisseling, gewicht en aantal) Toetsen arrangeren Toetsen maken, beoordelen en evalueren Je oefent gedurende het programma en ontvangt hierop feedback van de begeleider en de medecursisten. Als bewijs van deelname ontvangt de deelnemer een certificaat. Aanmelding : voor 1 december 2012 bij

19 Klasbeheer (klassenmanagement) Aantal deelnemers : docenten : 3 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 14, maximaal 20 per groep : Brigitta Mathijssen, KPC groep : 375,--, exclusief cateringkosten Cursusdata Groep 1 : 17 januari, 14 februari en 11 april 2013, inschrijven voor 1 dec 2012 Groep 2 : 26 februari, 5 maart en 16 april 2013, inschrijven voor 1 dec 2012 Groep 3 : 9 en 23 september en 11 november 2013, inschrijven voor 1 juni 2013 Groep 4 : 17 september, 8 oktober en 26 november, inschrijven voor 1 juni 2013 Wat levert de training op? Aan het eind van de training: Is je kennis opgefrist en heb je ervaring opgedaan rondom goed klasbeheer. Heb je kennis en ervaring opgedaan in het gebruik van een variatie aan werkvormen en differentiatiemogelijkheden en weet je welke rol je hierbij moet hanteren. Weet je wat je in je eigen groepen kunt doen in het kader van opbrengstgericht werken. om is de training nodig? Klasbeheer of klassenmanagement is een term voor al die maatregelen die een docent neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken. Een goed passend aanbod, verzorgd door competente docenten in een uitdagende omgeving verbetert de leerresultaten van leerlingen. Dagdeel 1 Rijke leeromgeving, lesopbouw en effectieve instructie Hoe realiseer je een rijke leeromgeving? Je krijgt allerlei suggesties om het onderwijs voor jouw leerlingen aantrekkelijk te maken. Kennis van de opzet van je les. Kennis van leertheorieën, leerprocessen, verschillen tussen leerlingen en hoe daarop in te spelen. Je bepaalt zelf wat de wenselijke vorm is voor jouw leerlingen en werkt dit, aan de hand van suggesties, uit voor je eigen situatie. Dagdeel 2 Differentiëren en werkvormen Welke differentiatiemogelijkheden zijn er? Wat gebruik je wanneer en bij wie? Wat is jouw rol? Wat doe je wanneer en waarom? Aan de hand van theorie en voorbeelden ga je hiermee volop aan de slag. Dagdeel 3 Opbrengstgericht werken, wat doe je als docent? Wat is opbrengstgericht werken nu eigenlijk precies? Wat kan je doen in jouw dagelijkse lespraktijk aan opbrengstgericht werken? Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelden:

20 Presenteren Margje sma Communicatie en Coaching Vanaf het moment dat je er staat heb je de aandacht van je publiek. Je boeit met een goede balans in vorm en inhoud. Expressie, gebaren en ademhaling zijn onder controle. Je inspireert en durft authentiek te zijn. Op deze manier is het houden van een presentatie iets om naar uit te kijken. De praktijk kan heel anders zijn. : alle OP en OOP medewerkers : 1 zaterdag of 2 dagdelen van uur : een locatie in Friesland Aantal deelnemers : minimaal 10, maximaal 30 : Margje sma : 275,--, exclusief cateringkosten Benodigd materiaal : inclusief hand outs en achtergrondmateriaal Cursusdata Groep 1: 1 zaterdag op 19 januari 2013, inschrijven voor 20 december 2012 Groep 2: 25 januari en 1 februari 2013, inschrijven voor 20 december 2012 Wat levert de cursus op? Praktijkoefening in presenteren. Inzicht hoe je om kunt gaan met de verwachtingen van je publiek. Achtergrondinformatie over het houden van een presentatie en strategieën die je kunt toepassen. Balans in je presentatie door een juiste verbinding tussen de buitenkant en de binnenkant. In deze training is specifiek aandacht voor de presentatie tijdens de open dagen die in februari 2013 op de meeste scholen gehouden worden. om is de cursus nodig? Het houden van een presentatie voor een kleine of grote groep mensen staat hoog in de top tien van angsten. Docenten zijn gewend les te geven. Het houden van een presentatie vraagt echter andere vaardigheden. Hoe ga je bijvoorbeeld in dialoog met een groep ouders of nieuwe leerlingen. De manier waarop zij voor het eerst kennismaken met de school, met medewerkers en docenten bepaalt of ze zich welkom voelen. Aan het begin van de training houdt Margje sma een interactieve presentatie over presenteren, waarbij veel ruimte is voor eigen vragen en knelpunten. Inhoudelijk thema s: Balans in vorm en inhoud Het belang en de effecten van een presentatie Verwachtingen, doel en boodschap Het aanbrengen van structuur Afstemmen op de omgeving, het publiek, reageren op vragen Verbaal gedrag: de dialoog met je publiek Taal- en stemgebruik Non verbaal gedrag: houding, ademhaling, oogcontact Hulpmiddelen en een spiekbriefje Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelden:

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie