ACADEMIE Programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIE Programma 2012 2013"

Transcriptie

1 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus AN Heerenveen Telefoon: (06) (0513)

2 ACADEMIE haal het beste uit jezelf In deze 1e programmagids staat het activiteitenaanbod voor het schooljaar Deze gids wordt in het voorjaar en najaar geactualiseerd. Periodiek wordt aandacht besteed aan nieuw aanbod in de Academie Journaals. Het aanbod is toegankelijk voor de medewerkers van de Pompeblêdscholen. Voorbeelden van dit aanbod zijn onder meer: (meerjarige) leergangen, workshops, trainingen, lezingen, masterclasses of georganiseerde collegiale contacten. De gids is ook beschikbaar via Via de Pompeblêd Academie wordt een financieel en inhoudelijk aantrekkelijk programma in Friesland aangeboden. Bij de locatiekeuze wordt gekeken waar de meeste deelnemers uit een trainingsgroep vandaan komen. Om de reiskosten zo laag mogelijk te houden en de reistijden te beperken. In de regel wordt gewerkt in dagdelen vanaf ± tot ± uur. Tussendoor wordt gezorgd voor een maaltijd in buffetvorm. Het streven is om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn er binnen een school(locatie) andere wensen met betrekking tot tijdstippen, locatie of data? Laat het dan weten. Vaak is meer mogelijk dan gedacht wordt. Vooral wanneer voor een bepaalde training binnen een school al een groep (vanaf 8 personen) geïnteresseerd is. Medewerkers uit de Pompeblêdscholen die een lezing, masterclass, training etc. verzorgen ontvangen een brutobedrag per dagdeel. Dit is een bedrag inclusief voorbereidingstijd. Daarnaast ontvangt de school waar deze medewerker in dienst is een compensatiebedrag voor vervangingskosten. Van de afgenomen activiteiten ontvangt de school van de deelnemer een factuur van de Academie. Naast een omschrijving van de activiteit staat duidelijk de naam van de medewerker en leidinggevende vermeld. Als de deelnemer zich heeft aangemeld voor een activiteit, dan wordt op zijn komst gerekend. Dit betekent dat de kosten in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van zeer dringende redenen of overmacht. Zijn er specifieke ideeën of wensen op het gebied van professionalisering en ontwikkeling. Maak het kenbaar, dan kunnen de activiteiten daarop afgestemd worden. Wij wensen de deelnemers plezier en vooral veel succes tijdens de activiteiten. Namens de directiegroep van de Pompeblêdscholen, Ans van den Berg, projectleider - 2 -

3 Overzicht Activiteiten Blad Activiteit Groep Data Aanmelden tot 6 De vijf rollen van een docent 1 of 2 1, 8, 15 en 22 nov 17 & 31 jan, 14 feb en 14 mrt 19 oktober 1 december 7 Masterclass Leerlingloopbanen 7 nov 20 oktober 8 Effectief Communiceren 9 Practica voor biologie, natuurkunde en scheikunde 12 nov, 21 jan en 11 mrt 20 oktober 13 en 27 nov 1 november 10 en 11 Proefcollege Opbrengstgericht lesgeven Leergang Opbrengstgericht lesgeven 14 nov 1 november Nog niet bekend 12 Peer Mediation 19 nov, 10 dec en 14 jan 1 november 13 Oudergesprekken nov en 4 dec 16 jan en 30 jan 6 en 20 mrt 6 en 20 juni 19 en 26 sept 1 november 1 december 15 februari 17 mei 30 augustus 14 Inspirerend voorzitten en 29 nov 4 en 5 feb 10 en 24 juni 2 en 9 okt 7 en 21 nov 1 november 14 januari 17 mei 13 september 18 oktober 15 Voorlichting Beeldcoaching (video interactie) 27 nov 1 november Korte cursus Beeldcoaching 8 of 9 jan overdag 30 jan en 28 feb avond 21 mrt, 23 apr en 23 mei overdag 10 december 16 Masterclass coachend Leidinggeven 10 dec 1 december - 3 -

4 Overzicht Activiteiten Blad Activiteit Groep Data Aanmelden tot 17 Mentortraining 10 jan, 7 mrt en 16 mei 1 december 18 Digitaal toetsen in Quayn 17, 24 en 31 jan 1 december 19 Klasbeheer (klassenmanagement) jan, 14 feb en 11 apr 26 feb, 5 mrt en 16 apr 9 en 23 sep, 11 nov 17 sep, 8 okt en 26 nov 1 december 1 december 1 juni 1 juni 20 Presenteren jan (hele dag) 25 jan en 1 feb 20 december 20 december 21 Judo als LO2 of verantwoorde stoeivorm 22 en 29 jan 15 december 22 Functionerings gesprekken voor leidinggevenden jan 24 jan 16 sep 17 sep 20 december 20 december 30 augustus 30 augustus 23 en 24 Leergang Talent in Opleiding 1,2 1, 2 feb, 5 mrt, 16 apr 4 jun, 10 sep 5 nov en 10 dec 12 oktober 9 november 25 Rekenvaardig aan de slag Basistraining 1 2 Voorjaar en najaar 2013 Data in overleg 1 december 1 september 26 en 27 Rekenvaardig aan de slag Verdiepende training Voorjaar en najaar 2013 Data in overleg 1 december 1 september 28 Coachend Managen in de klas 4 feb, 4 mrt en 8 apr 10 januari - 4 -

5 Overzicht Activiteiten Blad Activiteit Groep Data Aanmelden tot 29 Nieuw examen programma Scheikunde HAVO-VWO februari 14 januari 30 Hoogbegaafdheid en onderpresteren en 4 6, 27 feb, 20 mrt, 17, 24 apr 7, 28 feb, 21 mrt 18 en 25 apr Najaar januari 16 januari 1 juni 31 Ontwikkelingsgesprekken voor leidinggevenden feb 14 feb 14 okt 15 okt 25 januari 25 januari 20 sep 20 sep 32 Beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden mrt 19 mrt 11 nov 12 nov 1 maart 1 maart 18 oktober 18 oktober 33 Coachgesprekken voor leidinggevenden apr 11 apr 2 dec 3 dec 20 maart 20 maart 11 november 11 november 34 Masterclass Praten met Pubers 13 maart 11 februari - 5 -

6 De vijf rollen van de docent Jouw rollen als leraar koppelen aan de fasen in de les. Aantal deelnemers Benodigd materiaal Tijdsinvestering : startende, nieuwe en geïnteresseerde docenten : 4 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 8, maximaal 12 per groep : schoolopleiders uit Pompeblêd Scholengroep : 695,--, exclusief cateringkosten : 29,90 Boek De vijf rollen van de docent : 35 uur Cursusdata Groep 1 : 1, 8, 15 en 22 november 2012, inschrijven voor 19 oktober 2012 Of groep 2 : 17 & 31 januari, 14 februari en 14 maart 2013 inschrijven voor 1 december 2012 Wat levert de cursus op? Je krijgt meer inzicht in de verschillende fasen in de les en jouw houding als docent. Het verduidelijkt processen en reacties in de lessituaties. om is de cursus nodig? Omdat je altijd kunt blijven leren. Deze cursus biedt zowel duidelijkheid als uitdaging in jouw docentschap. Het oefenen (en dus leren) van en met collega s wordt beschouwd als een welkome aanvulling en verbreding in het algemeen. De winst voor jou in het bijzonder zal aan het eind van de cursus duidelijk zijn. 1 e dagdeel: de 5 rollen besproken en geoefend algemeen- Om het geheel meer op maat te maken zal er een inventarisatie van de wensen/doelen plaatsvinden. 2 e dagdeel: de rollen van gastheer & presentator verder uitgediept 3 e dagdeel: de rol van didacticus gekoppeld aan verschillende werkvormen. 4 e dagdeel: de rollen van pedagoog & afsluiter worden toegepast. Evaluatie. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelding : bij - 6 -

7 Masterclass Leerlingloopbanen Leerlingen moeten de kans krijgen om verliefd te worden op het vak. Dan volgt de rest vanzelf. wanneer : woensdag 7 november 2012 waar : Fedde Schurer, Schans 100, 8441 AE Heerenveen van : start (inloop vanaf uur) uur voor wie : voor docenten en leidinggevenden deelname : wordt u aangeboden door ECNO en Pompeblêd Scholengroep aanmelden : via tot uiterlijk 20 oktober Verreweg de meeste leerlingen zijn slechts extrinsiek gemotiveerd voor het onderwijs dat ze volgen: ze willen een diploma halen. Daar is niets mis mee, behalve dan dat de leerlingen geen 'duurzame' keuzes kunnen maken wat betreft studie en beroep. Het 'prullenbakmodel' is dominant. Alles wat volgens de rapportcijfers onhaalbaar is, wordt weggegooid en uit de overblijvende mogelijkheden wordt met de natte vinger wat gekozen. Met de natte vinger, want ruim 40% van de 1 e -jaars studenten in mbo en hbo stopt binnen 3 maanden met hun studie, omdat de gekozen opleiding niet is wat ze er van verwachtten. En de studiemotivatie van degenen die blijven, blijkt gedurende hun studietijd continu af te nemen. Men hoeft geen onderwijsdeskundige te zijn om te beseffen dat dit niet bijdraagt aan studiesucces. Onderzoek (maar ook ervaring) laat zien dat op alle levensterreinen intrinsieke motivatie alleen ontstaat in een dialoog. Concreet betekent dit dat studiesucces vooral wordt bevorderd wanneer leerlingen in staat worden gesteld om met docenten te spreken over de persoonlijke zin en de maatschappelijke betekenis van hun leerervaringen in en buiten het onderwijs. Docenten blijken het echter heel moeilijk te vinden een dergelijke dialoog met hun leerlingen te voeren. Daarom zullen we ook uitgebreid stilstaan bij de vraag hoe een goed loopbaangesprek er uit ziet. Wie meer wil weten over Frans Meijers:

8 Effectief communiceren : alle medewerkers Wanneer : 12 nov 2012, 21 jan & 11 mrt 2013 : 3 dagdelen van uur : Singelland Drachten Aantal deelnemers : minimaal 12, maximaal 14 : Kirsten Zoutsma, Hedwig de Jong Kosten : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert deze cursus op? Tijdens de cursus krijg je inzicht in je eigen communicatiestijl en die van een ander. Door goed te luisteren leer je elkaar beter begrijpen. om is de cursus nodig? Bouwstenen die aan bod komen zijn: De eigen gedragsvoorkeuren in kaart (DOCN). De kunst van het vragen stellen volgens de LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) formule. Inzicht in jouw invloed op de interactie met anderen (Roos van Leary). Met deze bouwstenen, inbreng van de cursisten en een intake wordt de cursus door de begeleiders op maat samengesteld. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelding: voor 20 oktober 2012 bij - 8 -

9 Motiverende originele practica voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Bouwen aan een practicumdossier door praktische kruisbestuiving : docenten natuurkunde, scheikunde en biologie Wanneer : 13 en 27 november 2012 : 2 dagdelen van uur : het Stellingwerf College Aantal deelnemers : minimaal 15, maximaal 25 : Jan van Lune, Mark Bette : 250,-- inclusief cateringkosten en materiaal Wat levert deze cursus op? Uitwisseling van les-ideeën gekoppeld aan originele, vernieuwende practica. Een gezamenlijk practicumdossier. Motiverende didactische contexten. Inzicht in de mate van inzetbaarheid van de verschillende practica. Toegang tot een expertiseplatform. om is de cursus nodig? Veel practica in de boeken worden gegeven zonder verder na te denken over het eigenlijke doel en een sterker leereffect voor de leerlingen. In deze cursus wordt ingegaan op een intensiever gebruik van practica binnen de les, waarbij contexten en de leerdoelen centraal staan. 1e dagdeel: Intro met simpele vernieuwende practica (natuurkunde, scheikunde en biologie) Aanbieden practica en didactische contexten Brainstorm over de inzetbaarheid Beschrijving van de practica aan de hand van een vast format Discussie over de inzetbaarheid en uitwisselen eigen practica - Welk ander didactisch verhaal is mogelijk? - Welke andere theoriekoppeling is mogelijk? Huiswerkopdracht: een beschrijving van practica aanleveren in het afgesproken format voor de vervolgbijeenkomst. Je bereidt jouw practicum voor en neemt de benodigde materialen mee naar de volgende bijeenkomst 2e Dagdeel: Plenair begin met practicum Je presenteert je eigen practicum aan een kleine groep docenten - De presentatievorm is afhankelijk van de docentenpopulatie Bad practice, good practice demo Plenaire afronding Uitreiken van het practicumdossier Evaluatie en eventuele vervolgafspraken Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat Aanmelding: voor 1 november 2012 bij - 9 -

10 PROEFCOLLEGE OPBRENGSTGERICHT LESGEVEN Maak kennis met inhoud en achtergrond van de leergang Opbrengstgericht Lesgeven Docenten leren in de leergang doorlopend de effectiviteit van hun lessen te meten, ze weten hierdoor wat hun lesaanpak oplevert. Docenten leren, hoe ze met relatief weinig inspanning voortdurend kunnen evalueren, waar elke leerling staat in zijn leerproces en hoe zij hun didactisch handelen hierop aan kunnen passen. Hiermee verhogen ze met bewezen didactische methodes leeropbrengsten en maken ze hun lessen passend voor elke leerling. Voor wie is dit proefcollege bedoeld? Voor schoolopleiders, coaches, schoolleiding, hoofden HRM, beleidsadviseurs en docenten. Wat is de bedoeling van het proefcollege? De Pompeblêd Academie (PA) is van plan om de leergang 'Opbrengstgericht lesgeven' van b&t op te nemen in het vaste programma aanbod. Deelnemers aan dit proefcollege krijgen een indruk van de aanpak, inhoud en achtergrond van deze leergang. De feedback van de deelnemers na afloop van dit proefcollege weegt mee in het besluit om de leergang daadwerkelijk op te nemen in het programma. Opzet Dit proefcollege wordt in de vorm van een les van de leergang gegeven. Daarvoor gelden een aantal spelregels die bij aanvang worden medegedeeld. college : 2,5 uur Datum : 14 november 2012 Tijd : uur docent : Jan Tishauser b&t Locatie : Leeuwarden Aanmelding: voor 1 november bij

11 Inhoud college Item Beschrijving 1 Introductie - Opzet van dit proefcollege - Uitgangspunt van de leergang - De inhoud van de leergang - De opzet van de leergang 2 Startactiviteit wat levert het meest op? In tweetallen ordenen de deelnemers een lijst met onderwijskundige interventies. Terugkoppeling in de groep. 3 Theorieblok Uitgangspunt van de leergang Opbrengstgericht lesgeven Bij de introductie van onderwijskundige concepten wordt steeds vaker de vraag gesteld of de werkzaamheid van de methodiek met wetenschappelijk onderzoek aangetoond kan worden. De volgende vragen komen aan de orde: - Wat heeft ruim 50 jaar onderwijskundig onderzoek aan inzichten opgeleverd? - komen de verschillen in onderwijsopbrengsten vandaan? - Hoe meet men leeropbrengsten? - Welke meetlat kan het bestuur/de school/de docent gebruiken om leeropbrengsten te bepalen? - Welke onderwijskundige/organisatorische/didactische benaderingen leveren het meest op? - Is elke verandering met een positief effect begerenswaardig? - Hoe kunnen we kosten en baten tegen elkaar afwegen? 4 Pauze 5 Theorieblok 2 Didactische werkvormen uit Vormende Evaluatie Na de inleiding bespreken de deelnemers in drietallen de aangeboden werkvormen. Zij rapporteren welke werkvormen zij het best toepasbaar vinden. Indien van toepassing geven zij aan welke werkvorm zij nu al gebruiken/binnen de school gebruikt wordt. Toelichting op de tijdens deze college gebruikte technieken. 6 Praktische informatie Hoe kunnen binnen een termijn van enkele schooljaren vrijwel alle docenten de leergang volgen? Wat gaan docenten, die deelnemen aan de leergang leren? Hoe gaan de scholen zien wat de leergang oplevert? 7 Evaluatie

12 Peer Mediation Leerlingen lossen zelf een conflict of ruzie op. : alle medewerkers (OOP en OP) Wanneer : 19 nov. & 10 dec. 2012, 14 jan : 3 dagdelen van uur : Singelland Drachten Aantal deelnemers : minimaal 12, maximaal 14 : Kirsten Zoutsma en Hedwig de Jong Kosten 3 dagdelen : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert de training op? Na de training kan je op eigen school Peer Mediation opzetten en de training aan leerlingen geven. om is deze training nodig? Leerlingen zoeken samen naar een oplossing voor een conflict of ruzie met behulp van Peer Mediators die optreden als bemiddellaars. Dankzij Peer Mediation krijgen leerlingen de kans om hun problemen zelfstandig op te lossen. In de drie trainingssessies ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: Gesprekstechnieken Feedback Conflicten Mediation aanpak Stellen van vragen Onderhandelen. Je oefent gedurende het programma en ontvangt hierop feedback van de begeleider en de medecursisten. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelding: voor 1 november 2012 bij

13 Oudergesprekken Aantal deelnemers Benodigd materiaal Margje sma Communicatie en Coaching : docenten, mentoren en leidinggevenden : 2 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 10, maximaal 16 per groep : Margje sma : 275,--, exclusief cateringkosten : inclusief hand outs en achtergrondmateriaal Cursusdata Groep 1 : 20 november en 4 december 2012, inschrijven voor 1 november 2012 Groep 2 : 16 januari en 30 januari 2013, inschrijven voor 1 december 2012 Groep 3 : 6 en 20 maart 2013, inschrijven voor 15 februari 2013 Groep 4 : 6 en 20 juni 2013, inschrijven voor 17 mei 2013 Groep 5 : 19 en 26 september 2013, inschrijven voor 30 augustus 2013 Wat levert de cursus op? Vaardigheid in het voeren van oudergesprekken. Inzicht in wederzijds belangen. Jouw doel bereiken met het oudergesprek. om is de cursus nodig? Ouders nemen een steeds grotere plaats in, zowel bij het educatieve proces als in de verantwoording die de school aflegt. De leerling, de school en de ouders vormen samen een gouden driehoek. Een goede samenwerking vergroot de invloed op de ontwikkeling van de leerling. Oudergesprekken doen ertoe! Margje sma houdt een interactieve presentatie over het voeren van oudergesprekken. Je kunt eigen ervaringen inbrengen, goede en minder goede. De knelpunten waar je tegenaan loopt kunnen wellicht opgelost worden. Als je wilt kun je vooraf een concrete casus mailen, die uitgewerkt wordt tijdens de bijeenkomsten. Inhoudelijke thema s: Tijd voor een goed gesprek Het effect van (non) verbale communicatie Hoe staan we tegenover elkaar? Je rol nemen Wat is het doel / de bedoeling? Het brengen van een boodschap Samenwerken, onderhandelen, vechten Hanteren van emoties Structuur aanbrengen in een gesprek Afspraken maken Partnerschap Je leert de opgedane kennis over te dragen aan collega s van de eigen school. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelden:

14 Inspirerend voorzitten Aantal deelnemers Benodigd materiaal Margje sma Communicatie en Coaching : sectie en werkgroep voorzitters, leidinggevenden : 2 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 10, maximaal 16 per groep : Margje sma : 275,--, exclusief catering : inclusief hand outs en achtergrondmateriaal Cursusdata Groep 1: 22 en 29 november 2012, inschrijven voor 1 november 2012 Groep 2: 4 en 5 februari 2013, inschrijven voor 14 januari 2013 Groep 3: 10 en 24 juni 2013, inschrijven voor 17 mei 2013 Groep 4: 2 en 9 oktober 2013, inschrijven voor 13 september 2013 Groep 5: 7 en 21 november 2013, inschrijven voor 18 oktober 2013 Wat levert de training op? Jouw invloed als voorzitter op het verloop en de sfeer van de vergadering wordt vergroot. Je hebt kennis van de vorm, inhoud en hoe je jezelf goed voorbereidt op een vergadering. Inzicht in verwachtingen en hoe daar mee om te gaan. om is deze training nodig? Ook zo n hekel aan saaie vergaderingen of aan bijeenkomsten waar enkele mensen urenlang aan het woord zijn en vooral zichzelf graag horen praten? Je zult er maar voorzitter van zijn, van een groep die niet gemotiveerd aanwezig is of zelfs mentaal afwezig. Gelukkig is het niet altijd zo erg als hierboven geschetst, maar ook minder ernstige situaties kunnen heel onaangenaam zijn. De manier waarop de voorzitter een vergadering voorbereidt en begeleidt is van grote invloed op het verloop en de sfeer en daarmee op het effect en het resultaat van de vergadering. Aan het begin van de training houdt Margje sma een interactieve presentatie over het vergaderen en voorzitten en ontvang je achtergrondinformatie over het voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten. Je eigen ervaringen kun je inbrengen, goede en minder goede. De knelpunten waar je tegenaan loopt kunnen wellicht opgelost worden. Ze worden uitgewerkt tijdens de bijeenkomsten. Voor de een is dat misschien de aandacht vasthouden, voor de ander het nemen van besluiten, of de deelnemers inspireren en voor weer een ander het delegeren van werkzaamheden. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: Openen en sluiten van de bijeenkomst Tijdmanagement tijdens de vergadering Het gesprek doelgericht houden, welke status heeft een agendapunt? Besluitvaardigheid bevorderen Deelnemers alert en betrokken houden Tips om creativiteit te stimuleren en hoe ze te gebruiken Evalueren, afsluiten en verslaglegging De training heeft een praktijkgericht karakter met concrete oefensituaties. Als bewijs van deelname ontvangt de deelnemer een certificaat. Aanmelden:

15 Beeldcoaching Beeldcoaching is coaching door middel van beeldgebruik (video opnames). De dialoog over het beeld staat centraal. Beeldcoaching is de nieuwe naam voor School Video Interactie Begeleiding. Veiligheid, respect, integriteit en vertrouwen zijn voorwaarden bij het toepassen van beeldcoaching. Beeldcoaches hanteren dan ook strikte regels met betrekking tot ethiek, privacy en zorgvuldigheid. De erkende beroepsopleiding Beeldcoaching van Christine Brons bv houdt rekening met het niveau van de deelnemers. Afgestudeerden krijgen toegang tot het collectief VIB. De opleiding staat volop in de belangstelling. Ook in het buitenland is hier steeds meer interesse voor. Voorlichting: Christine Brons bv komt naar Drachten om een voorlichting te geven over de opleiding. Dinsdag 27 november van uur tot uiterlijk uur. Locatie: Singelland Het Drachtster Lyceum Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten Tel. (0512) Wat gebeurt er na de voorlichting? Bij voldoende belangstelling organiseert de Pompeblêd Academie een korte training Beeldcoaching in Friesland in het voorjaar Zo kan je kennis maken met beeldcoaching en kan je kijken of je wilt instromen in de opleiding. Je kan in deze training ervaren hoe Beeldcoaching werkt en wat het voor jou en de school betekent. Een aantal data die we voor deze korte training in principe hebben vastgelegd met Christine Brons zijn: 8 of 9 januari (overdag), 30 januari -28 februari ( avond) 21 maart -23 april - 23 mei (overdag). Deze basistraining kost rond de 850,-- Daar komen nog wat kosten bij voor locatie, catering etc. De vervolgopleiding gaat van start in september Aanmelden voor de voorlichting uiterlijk voor 1 november bij

16 Margje sma ommunicatie en Coaching Masterclass Coachend Leidinggeven 10 december 2012 Speciaal aanbod voor Pompeblêd medewerkers: neem je collega mee en betaal samen de prijs voor één. (je betaalt in plaats van 425 p.p, 212,50 p.p., excl. BTW) Algemeen Coachend leidinggeven is een van de manieren om leiding te geven aan medewerkers. Tegenwoordig is deze manier zo geliefd, dat soms wordt vergeten om na te gaan of het ook de gewenste stijl voor iemand in een bepaalde situatie is. Ga je sturen of steunen? Hoe bepaal je dat en hoe geef je daar vorm aan? Praktijk en theorie De masterclass is gericht op de praktijk van het coachen van medewerkers. Je krijgt hiervoor specifieke tools waarmee je kunt experimenteren. In de veilige setting van deze masterclass kan je ervaring opdoen en gerichte persoonlijke feedback verwachten. Opbouw van het programma De masterclass bestaat uit 2 dagdelen Ochtendprogramma Hoe bepaal je of coachend leidinggeven de gewenste stijl is? Wat kan je bereiken met het coachen van medewerkers? Wat is het verschil tussen feedforward en feedbackward denkers? aan herken je of iemand matter attached of people attached is en wat betekent dat voor iemands rol in een team? Welke communicatiedeuren kan je openen bij medewerkers? Een voorbeeldcasus uitwerken met behulp van de coachmatrix Middagprogramma Jouw eigen casus uitwerken in een experimentele coachingssessie Uitbreiding van jouw mogelijkheden met specifieke tools Je ontvangt persoonlijke feedback, zowel van Margje sma als van de andere deelnemers aan deze masterclass Overige informatie Materiaal : Informatie over coachend leidinggeven en een set coachkaarten Literatuur : Handboek strategisch coachen van Maarten van Kouwenhoven Deelnemers : Maximaal 10 deelnemers Tijdstip : van uur Locatie : Noarder Pleats, Nummer 2, 8552 MN Smallebrugge, Informatie en opgave bij Margje sma of

17 Mentortraining Minder inspanning en meer plezier voor de mentor. : startende mentoren en geïnteresseerde docenten Wanneer : 10 januari, 7 maart en 16 mei 2013 : 3 dagdelen van uur : een locatie in Friesland Aantal deelnemers : minimaal 12, maximaal 20 : Kirsten Zoutsma, Hedwig de Jong, Jan Gietema : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert de cursus op? Deze cursus richt zich in de eerste plaats op de persoonlijke ontwikkeling en gespreksvoering van de mentor. Het beste halen uit een mentoruur en een mentorschap. om is de cursus nodig? De leerling wordt geactiveerd. Minder inspanning en meer plezier voor de mentor. Naast algemene kennis over signalering, verwijzing naar ander niveau of begeleiding via zorgteam richt het programma zich in de eerste plaats op de mentor als coach. Met bouwstenen, inbreng van de cursisten en een intake wordt de cursus door de begeleiders op maat samengesteld. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de cursus door twee of drie begeleiders gegeven. Als bewijs van deelname ontvangt de deelnemer een certificaat. Aanmelding: voor 1 december 2012 bij

18 Digitaal toetsen met Quayn Tablets en laptops zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Aanbevolen voor docenten die gaan werken met digiklassen. : docenten met basis computer kennis Wanneer : do 17, 24 en 31 januari 2013 : 3 dagdelen van uur : Singelland Drachten Aantal deelnemers : minimaal 6, maximaal 10 Begeleider/docent : Albert Huitema : 375,--, exclusief cateringkosten Wat levert deze workshop op? Digitale vragen maken, toetsen klaarzetten, nakijken en evalueren met Quayn. om is deze workshop nodig? Leerlingen en docenten maken steeds meer gebruik van tablets en laptops in de klas. In deze workshop leer je in het digitale toets programma Quayn afwisselende en gedifferentieerde digitale toetsen maken, afnemen en beoordelen. Deze workshop wordt aanbevolen voor docenten, die gaan werken met Digiklassen. In de drie trainingssessies ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: Kwaliteitseisen waaraan een vraag moet voldoen Type/soorten vragen (mc, open, invul, keuze, foto, film etc.) Vragen maken/bewerken (vraagtypes, vraag niveau, afwisseling, gewicht en aantal) Toetsen arrangeren Toetsen maken, beoordelen en evalueren Je oefent gedurende het programma en ontvangt hierop feedback van de begeleider en de medecursisten. Als bewijs van deelname ontvangt de deelnemer een certificaat. Aanmelding : voor 1 december 2012 bij

19 Klasbeheer (klassenmanagement) Aantal deelnemers : docenten : 3 dagdelen van uur : een locatie in Friesland : minimaal 14, maximaal 20 per groep : Brigitta Mathijssen, KPC groep : 375,--, exclusief cateringkosten Cursusdata Groep 1 : 17 januari, 14 februari en 11 april 2013, inschrijven voor 1 dec 2012 Groep 2 : 26 februari, 5 maart en 16 april 2013, inschrijven voor 1 dec 2012 Groep 3 : 9 en 23 september en 11 november 2013, inschrijven voor 1 juni 2013 Groep 4 : 17 september, 8 oktober en 26 november, inschrijven voor 1 juni 2013 Wat levert de training op? Aan het eind van de training: Is je kennis opgefrist en heb je ervaring opgedaan rondom goed klasbeheer. Heb je kennis en ervaring opgedaan in het gebruik van een variatie aan werkvormen en differentiatiemogelijkheden en weet je welke rol je hierbij moet hanteren. Weet je wat je in je eigen groepen kunt doen in het kader van opbrengstgericht werken. om is de training nodig? Klasbeheer of klassenmanagement is een term voor al die maatregelen die een docent neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken. Een goed passend aanbod, verzorgd door competente docenten in een uitdagende omgeving verbetert de leerresultaten van leerlingen. Dagdeel 1 Rijke leeromgeving, lesopbouw en effectieve instructie Hoe realiseer je een rijke leeromgeving? Je krijgt allerlei suggesties om het onderwijs voor jouw leerlingen aantrekkelijk te maken. Kennis van de opzet van je les. Kennis van leertheorieën, leerprocessen, verschillen tussen leerlingen en hoe daarop in te spelen. Je bepaalt zelf wat de wenselijke vorm is voor jouw leerlingen en werkt dit, aan de hand van suggesties, uit voor je eigen situatie. Dagdeel 2 Differentiëren en werkvormen Welke differentiatiemogelijkheden zijn er? Wat gebruik je wanneer en bij wie? Wat is jouw rol? Wat doe je wanneer en waarom? Aan de hand van theorie en voorbeelden ga je hiermee volop aan de slag. Dagdeel 3 Opbrengstgericht werken, wat doe je als docent? Wat is opbrengstgericht werken nu eigenlijk precies? Wat kan je doen in jouw dagelijkse lespraktijk aan opbrengstgericht werken? Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelden:

20 Presenteren Margje sma Communicatie en Coaching Vanaf het moment dat je er staat heb je de aandacht van je publiek. Je boeit met een goede balans in vorm en inhoud. Expressie, gebaren en ademhaling zijn onder controle. Je inspireert en durft authentiek te zijn. Op deze manier is het houden van een presentatie iets om naar uit te kijken. De praktijk kan heel anders zijn. : alle OP en OOP medewerkers : 1 zaterdag of 2 dagdelen van uur : een locatie in Friesland Aantal deelnemers : minimaal 10, maximaal 30 : Margje sma : 275,--, exclusief cateringkosten Benodigd materiaal : inclusief hand outs en achtergrondmateriaal Cursusdata Groep 1: 1 zaterdag op 19 januari 2013, inschrijven voor 20 december 2012 Groep 2: 25 januari en 1 februari 2013, inschrijven voor 20 december 2012 Wat levert de cursus op? Praktijkoefening in presenteren. Inzicht hoe je om kunt gaan met de verwachtingen van je publiek. Achtergrondinformatie over het houden van een presentatie en strategieën die je kunt toepassen. Balans in je presentatie door een juiste verbinding tussen de buitenkant en de binnenkant. In deze training is specifiek aandacht voor de presentatie tijdens de open dagen die in februari 2013 op de meeste scholen gehouden worden. om is de cursus nodig? Het houden van een presentatie voor een kleine of grote groep mensen staat hoog in de top tien van angsten. Docenten zijn gewend les te geven. Het houden van een presentatie vraagt echter andere vaardigheden. Hoe ga je bijvoorbeeld in dialoog met een groep ouders of nieuwe leerlingen. De manier waarop zij voor het eerst kennismaken met de school, met medewerkers en docenten bepaalt of ze zich welkom voelen. Aan het begin van de training houdt Margje sma een interactieve presentatie over presenteren, waarbij veel ruimte is voor eigen vragen en knelpunten. Inhoudelijk thema s: Balans in vorm en inhoud Het belang en de effecten van een presentatie Verwachtingen, doel en boodschap Het aanbrengen van structuur Afstemmen op de omgeving, het publiek, reageren op vragen Verbaal gedrag: de dialoog met je publiek Taal- en stemgebruik Non verbaal gedrag: houding, ademhaling, oogcontact Hulpmiddelen en een spiekbriefje Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat. Aanmelden:

Academie Journaal. Wat is de Pompeblêd Academie (PA)? scholengroep. Opening Academie. Gebruik de PA voor contact Pompeblêd vakgenoten

Academie Journaal. Wat is de Pompeblêd Academie (PA)? scholengroep. Opening Academie. Gebruik de PA voor contact Pompeblêd vakgenoten scholengroep Wat is de Pompeblêd Academie (PA)? De PA is de Huisacademie van alle medewerkers werkzaam bij de scholengroep Pompeblêd. Deze groep bestaat uit: OSG Sevenwolden, OSG Singelland, OSG Piter

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas BIT OGD Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas Waarom een BIT-benadering? Wij constateren dat huidige professionaliseringstrajecten onvoldoende rekening houden

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school

Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school 2017-2018 Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe je tegemoet kunt komen aan de (hoog)begaafde leerlingen in je klas, wanneer je 30 leerlingen wilt

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs : www.debegaafdenwijzer.nl Marijke Schekkerman Onderwijsdeskundige hoogbegaafdheid Korte Stammerdijk 17 1382 BL Weesp 06-22842667 debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS Talent in de kleuterklas herkennen en begeleiden Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Slimme kleuters! In deze gids zetten

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Didactische tip Begin de les met een bericht uit de krant Doel: laten zien dat er bij het lezen van berichten gerekend moet worden Varianten:

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een student met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS Talent in de kleuterklas herkennen en begeleiden Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Slimme kleuters! In deze gids zetten we de details

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1)

Workshop Lopen op eieren leidinggeven en aanspreken (W1) Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1) Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Baby s in de kinderopvang

Baby s in de kinderopvang Baby s in de kinderopvang Een compleet aanbod Wat² bieden wij? Online module Baby s in de kinderopvang IKK goedgekeurd Plus aanbod - niet verplicht wel aanvullend en verdiepend Aanvullende mogelijkheden

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Inhoud. Klaar voor de start? 11

Inhoud. Klaar voor de start? 11 Inhoud Klaar voor de start? 11 1 Bouwen op een fundament 16 A De praktijk 16 B Zelfreflectie 17 C De theorie 18 1.1 Ontwikkelen van onderwijs 18 1.2 De elementen van het onderwijsontwikkelmodel 20 D Toepassen

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN Datum : dinsdag 15 september 2015 Locatie Tijd Wie : Bestuurskantoor Kind en Onderwijs Rotterdam : 09.00 13.00 uur : Schooldirecties, Schoolopleiders, Intern

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING.

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING. DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING www.rightinplace.nl info@rightinplace.nl FQ Zonder beweging, voldoende ontspanning, rust en voeding kunnen we niet optimaal leren en presteren. Als we uit balans en vermoeid

Nadere informatie

Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs

Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs CPS Academie Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs Meer informatie en aanmelden: www.cps.nl/academie Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs Excellente leraar 05-02-15 Effectief

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving ; Vijf rollen van de docent De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving Ontvangt de leerlingen in de les Is de docent op tijd in het lokaal, hij ontvangt de leerlingen? Heeft de docent de les voorbereid?

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden.

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Je herkent je in de volgende punten: Je wilt meer weten over talent, hoogbegaafdheid

Nadere informatie