Uitnodiging voor: Eerste landelijke vrijwilligersdag!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor: Eerste landelijke vrijwilligersdag!"

Transcriptie

1 FEDERATIE VAN INLOOPHUIZEN IN NEDERLAND VOOR MENSEN DIE LEVEN MET KANKER, EN HUN NAASTEN Jaargang 3, nummer 7 Oplage: 30 stuks mei 2008 Redactie: Maarten de Gouw Postadres: Weimansweg MP Rotterdam / Postbankrek.no / KvK no De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2008 = Uitnodiging voor: Eerste landelijke vrijwilligersdag! De eerste landelijke vrijwilligersdag gaat door en wordt gehouden op 7 november In eerste instantie was gekozen voor 5 november maar op een vrijdag zijn veel inloophuizen gesloten, vandaar dat toch maar is gekozen voor vrijdag 7 november. Graag wil FINK 200 vrijwilligers van inloophuizen verwelkomen voor een leuke dag met elkaar. FINK betaalt alle kosten, behalve de reiskosten. De locatie is Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, één van de mooiste dierentuinen van Nederland. Blijdorplaan 8, 3041 JG, Rotterdam. Ons doel: een dag waarin de vrijwilligers van de verschillende inloophuizen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uit kunnen wisselen maar vooral ook een dank-je-wel krijgen voor het goede werk dat zij verrichten. Voorlopig programma: 9.30 ontvangst met koffie en gebak welkom door Wil de Koning, voorzitter vrije wandeling door Blijdorp gezamenlijke lunch vrije wandeling door Blijdorp Met hoeveel vrijwilligers (en coördinatoren) je komt, graag doorgeven aan het landelijk steunpunt, voor 1 september a.s. Je ontvangt dan tijdig voldoende toegangskaarten, routekaart, parkeerkaart, etc. 1

2 Uitnodiging voor: Studiebijeenkomst voor (oa)coördinatoren: Over PR. Datum: 3 oktober 2008 Locatie: Inloophuis Leven met Kanker te Woerden Tijd: uur Deelnemers: maximaal 15 Doelgroep: coördinatoren van inloophuizen (en andere betrokkenen die zich bezighouden met PR van een inloophuis (bv bestuursleden of werkgroep PR)) Doel: werken aan PR in de praktijk, met elkaar, uitwisseling. Aanmelden: tot 1 september 2008 bij het landelijk steunpunt Docent: Henriette van Amerongen Na diverse opleidingen op onderwijsgebied heeft Henriëtte een aantal functies gehad in het onderwijs en de gezondheidszorg op verschillende niveau s. Onder andere heeft zij gewerkt als opleidingsadviseur voor opleidingen in de zorg. Zij was adviseur voor het management van zorgorganisaties betreffende scholing en wist opleidingsvragen om te zetten in concrete trainingsprogramma s. Verder heeft zij als directeur/eigenaar van een trainingsbureau integraal leiding gegeven aan het team van accountmanagers, assistent accountmanagers, trainers en trainingsacteurs. Daarnaast was zij projectleider voor enkele grote opleidingstrajecten. Ook heeft zij ervaring als interim manager in de gezondheidszorg. De laatste jaren ligt haar focus op het trainen en coachen van medewerkers in veranderingsprocessen. Als zelfstandig trainer/adviseur heeft zij diverse trajecten verzorgd, zowel voor de profit als non profit sector. Op grond van opgedane ervaringen en expertise weet zij uitstekend thema s zoals klantgerichtheid, marketing en PR, coachend leidinggeven en kwaliteitsverbetering met verve te presenteren en te begeleiden. Kenmerkend voor haar stijl van trainen is de pragmatische, directe en persoonlijke aanpak. Doel daarbij is de deelnemers regisseur te maken van hun eigen leerproces. Als het nodig is werkt zij confronterend en resultaatgericht, maar altijd met een vleugje humor en plezier. Programma: 9.30 Koffie 9.45 Welkom Inleiding over organisatie visie, marketing, SWOT analyse en PR. Welke vragen hebben deelnemers over het promoten en bekend maken van hun eigen organisatie Het Public Relations plan: Welke ingrediënten zijn nodig Hoe geef je invulling aan je PR plan? lunch Voorbeelden uit de praktijk: pr-middelen en pr-acties - De folder - Focus op verschillende doelgroepen - De PR laden kast en de ingrediënten Andere thema s en vragen die vanuit de deelnemers komen Afsluiting, uitdelen PR-map 2

3 Uitnodiging voor: Bijeenkomst Best Practices van sponsoring/financiering van inloophuizen Datum: 4 september 2008 Locatie: Inloophuis Debora te Delft Tijd: uur Deelnemers: maximaal 15 Doelgroep: besturen van inloophuizen, met name penningmeesters, coördinatoren Doel: Inloophuizen hebben de komende jaren maar een beperkte kans op structurele financiering van hun coördinatiekosten. Meest kansrijk is de WMO, verder blijft het van belang om via sponsoring en acties in de eigen financiering te voorzien. Door uitwisseling van de ervaringen van anderen kan ieder inloophuis ideeën opdoen voor sponsoring en financiering. Programma: - welkom, voorstellen - vragen over de WMO, uitwisselen van ervaringen - Inloophuis Debora geeft een presentatie over hun partnershipclub/businessclub n subsidies - Inloophuis?... geeft een presentatie over:.? - Inloophuis?... geeft een presentatie over:.? Aanmelden: tot 15 augustus bij het landelijk steunpunt. Aanmelden zowel voor deelname alsook om zelf te willen vertellen over de eigen succeservaringen met sponsoring en financiering. Graag horen anderen van uw successen! Voortbestaan van FINK: let op de post! FINK is als projectorganisatie voor drie jaar in het leven geroepen. In april 2009 zijn die drie jaar alweer voorbij. Bestuur en coördinator van FINK zijn overtuigd van de meerwaarde van FINK als koepel en willen dat FINK blijft bestaan. Maar wie anders dan de leden van een vereniging kunnen beslissen over het voortbestaan van hun eigen vereniging? Op vrijdag 31 oktober 2008 is de volgende ALV van FINK waarin de vergadering wordt gevraagd een besluit te nemen over FINK. In de maand juni 2008 ontvangt iedere lidorganisatie een evaluatieformulier, een vragenlijst over het functioneren van FINK tot nu toe, met het verzoek dit in te vullen door bestuur en coördinator. De resultaten van deze evaluatie worden in de ALV van oktober besproken en kunnen, indien gewenst, dienen als basis voor de besluitvorming. Nieuws van de leden van FINK - Inloophuis Panakeia heeft per heden een nieuwe coördinator: Miranda Freriks. - het bestuur van FINK heeft als nieuwe lidorganisatie van FINK verwelkomt: Stichting Vechtgenoten, Inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten Hammerweg AK Ommen Tel het bestuur heeft als aspirant-lid verwelkomt: Intermezzo, centrum voor ondersteunende zorg p.a. Ruurlosebeek 31, 8033 DW Zwolle

4 Presentietheorie De presentietheorie is ontwikkeld door Andries Baart. Deze theorie is momenteel veelbesproken en erg in zwang binnen de gezondheidszorg. Het kan en zal ook voor inloophuizen iets kunnen betekenen in hun werken. Een korte toelichting: Met presentiebeoefening is bedoeld dat men in alle opzichten (qua tempo, doelen, ritme van werken, taal, werkvormen, interesse, rolneming etc.) poogt aan te sluiten bij de zorgvragers zelf en dat men dus ook een sterk accent legt op de vrijelijke aanwezigheid in hun leefwereld. Presentiebeoefenaren distantiëren zich niet van het onverhelpbare en het lijden, ze hoeden zich voor grootse plannenmakerij en de wens te scoren, ze streven ernaar de ander allereerst op te nemen in een betekenisvolle relatie en zo hem of haar te eren, te erkennen en tot waardigheid en kracht te laten komen. De presentiebeoefenaar biedt behalve de eigen (professionele) expertise en competenties ook zichzelf aan. De presentiebeoefening is professionele manier van doen waarin menslievende zorg (zoals Annelies van Heijst dat noemt) en vakbekwaamheid hand in hand gaan. Het boek en de daarmee aangeboden inzichten blijken buiten verwachting goed aan te slaan en inmiddels op sterk uiteenlopende velden gebruikt te worden; buiten het pastoraat zijn er ruim 20 werkvelden of beroepen te noemen waar men de presentietheorie leert toe te passen. Om er enkele te noemen: geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie, maatschappelijke opvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, verpleging, speeltuinwerk, jeugdhulpverlening, opbouwwerk, gezinsondersteuning, wijkvernieuwing en jongerenwerk. In praktisch en theoretisch opzicht blijkt deze presentiebenadering een sterk vernieuwende en ook cultuurkritische impuls te geven aan (de wetenschap van) de sociale interventies en aan zorgtheorieën. Meer informatie? Zie ook: 4 PRODUCTEN VAN HET LANDELIJK STEUNPUNT FINK Versie 2 april DVD over inloophuizen in Nederland. Een 20 minuten durende impressie van inloophuizen en hun activiteiten. Te gebruiken als presentatie voor externe contacten maar ook voor nieuwe vrijwilligers. 2. Stappenplan voor het opzetten van een inloophuis. Heldere uiteenzetting wat er allemaal komt kijken bij het beginnen van een inloophuis, aangevuld met vele voorbeelden van statuten tot aan PR 3. Informatie over de financiering van inloophuizen, met name de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 4. Statuten en huishoudelijk reglement van FINK 5. Overzicht van kwaliteitscriteria: : aan welke criteria moeten inloophuizen minimaal voldoen volgens FINK 6. Jaarverslag 2006 van FINK 7. Jaarverslag 2007 van FINK 8. PR-map met voorbeelden en instructies over PR (vanaf mei 2008)

5 9. Inschrijfformulier voor lidmaatschap van FINK en beschrijving van de procedure en lidmaatschapseisen 10. Inventarisatie van witte vlekken: overzicht van alle locaties in Nederland waar nog geen inloophuis is anno Nieuwsbrieven 2006, 2007, 2008 van FINK 12. Basiscursus voor vrijwilligers van inloophuizen. Bestaat uit een docentenhandleiding en een vrijwilligersmap, beiden te gebruiken voor de introductietraining van nieuwe vrijwilligers. 13. Informatie over landelijke trainingen van/voor coördinatoren van inloophuizen die lid zijn van FINK 14. Ledenlijst van FINK, lijst van inloophuizen in Nederland 15. Website 16. Notulen van Algemene Leden Vergaderingen in Informatie over verzekeringen. Via FINK zijn goede verzekeringen af te sluiten bij de Lippmann-groep 18. Visiedocument over inloophuizen 19. Bundel van smartlappen voor het eigen smartlappenkoor 20. Gedichten en literatuurlijst 21. Jaarplan 2008 Landelijk Steunpunt FINK 22. Informatie over kanker. Te gebruiken bij positionering van inloophuizen. 23. Informatie over de vrijwilligersdag 2008 = De werkzaamheden van FINK voor de periode worden mede mogelijk gemaakt door de steun van: 5

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2019. Stichting Libre Foundation

Beleidsplan 2015-2019. Stichting Libre Foundation Beleidsplan 2015-2019 Stichting Libre Foundation Stichting Libre Foundation Internet: www.librefoundation.nl Email: info@librefoundation.nl Postadres: KNSM-laan 276 1019 LM AMSTERDAM Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Kinderopvang ondersteuning Pe. Arbeid en Opleidingsbeleid. Employability Leernetwerken. Opleidingsbeleid. Loopbaanbeleid Strategie Doorstroombeleid

Kinderopvang ondersteuning Pe. Arbeid en Opleidingsbeleid. Employability Leernetwerken. Opleidingsbeleid. Loopbaanbeleid Strategie Doorstroombeleid Leren door middel van resultaatgroepen 2 Het ontwikkelen van een managementcursus 3 Leren van elkaar door een train de trainersysteem 4 De totstandkoming van een leer- en opleidingsbeleid 5 Leer- en opleidingsbeleid

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie