Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Nazorg. Verlies, verdriet en verder. Van Boetzelaerlaan BC DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Nazorg. Verlies, verdriet en verder. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563"

Transcriptie

1 Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Nazorg Verlies, verdriet en verder Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan BC DEN HAAG

2

3 Voorwoord Geachte lezer, Aan de term nazorg wordt op veel verschillende manieren uitleg en invulling gegeven. Nazorg kan niet meer ontbreken binnen onze dienstverlening. Wij vinden het onze plicht dat u goed en volledig geïnformeerd bent. Ook voor informatie en deskundig advies na de uitvaart. Als een dierbare overlijdt, moet er veel worden geregeld. Deze brochure is geschreven voor degenen die de nalatenschap afwikkelen, opdrachtgevers van de uitvaart en voor nabestaanden. Om goed te kunnen beslissen, is het praktisch er iets van af te weten. Deze brochure geeft u een overzicht van de taken die op de schouders rusten van de nabestaanden. En geeft u richtlijnen hoe u alle zaken praktisch kunt afhandelen. Waar nodig, wordt u doorverwezen naar deskundigen of instanties die u kunnen adviseren in uw persoonlijke situatie. Heeft u na het doornemen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met één van onze medewerkers. Zij nemen alle tijd voor het beantwoorden van uw vragen en verwijzen u door naar de instanties en professionals die u, indien nodig, verder kunnen helpen. Ik vertrouw erop u met deze service van dienst te kunnen zijn. Erik Boelkens, Directeur Atropos uitvaartverzorging B.V. 3

4 Inhoud Voorwoord 3 1. Hulp en zorg bij elk verlies 5 2. Aangifte van overlijden 6 3. Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig? 7 4. Verzekering 7 5. Instanties 8 6. Overzicht instanties 8 7. Uitvaartnota 9 8. Herdenken Asbestemmingen Bedanken Praktische hulp Woningontruiming Nawoord 14 4

5 1. Hulp en zorg bij elk verlies Verlies is ingrijpend en betekent altijd verandering. Om u ook na de uitvaart zo veel mogelijk van dienst te kunnen zijn met praktische en emotionele hulpvragen, werken wij samen met NuNazorg. Deze geselecteerde onafhankelijke partner levert complete nabestaandenzorg aan de relaties van Atropos. Kosteloos Aan deze dienstverlening van NuNazorg zijn voor u geen kosten verbonden. Atropos uitvaartverzorging heeft het tarief aan Nunazorg voor u betaald. Telefonisch Circa 6 weken na de uitvaart zal Milou Demaret geheel vrijblijvend en kosteloos éénmalig telefonisch contact met u op nemen. Tijdens dat gesprek kunt u uw ervaring vertellen en aangeven waar zij u mogelijk kan ondersteunen. Persoonlijk in uw vertrouwde omgeving Als u dat prettig vindt komt Milou Demaret bij u thuis. Mocht u aangeven geen behoefte aan een vervolggesprek te hebben, dan zal zij u vragen of u het fijn vindt als zij over een bepaalde periode nog een keer contact met u op zal nemen. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt dat veel vragen niet direct na het verlies beantwoord kunnen worden maar pas in een later stadium. Om die reden onderhoudt zij het contact met u gedurende het eerste jaar na het geleden verlies maar nogmaals; alleen als u dat prettig vindt. Eén aanspreekpunt Na het telefonisch contact is Millou het aanspreekpunt voor alles waar u tegenaan loopt. U kunt haar altijd zelf bellen voor advies, vragen of hulp. NuNazorg Leiden Milou Demaret Cornelis van Eesterenlaan NM Oestgeest 5

6 2. Aangifte van overlijden Van het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de gemeente. De aangifte vindt plaats in de gemeente van overlijden, ook al is dat niet de officiële woonplaats. Voor een aangifte van overlijden heeft u een verklaring van overlijden van de arts nodig. Bij een natuurlijk overlijden zal deze verklaring door de behandelend arts worden afgegeven. In alle andere gevallen moet deze verklaring worden afgeven door een door de gemeente aangestelde lijkschouwer. Na de aangifte geeft de gemeente een akte van overlijden af. (zie hier onder) Daarnaast zal de gemeente een verlof tot begraven of cremeren afgeven. Dit verlof moet de uitvaartverzorger overhandigen aan de beheerder van de begraafplaats of het crematorium. Tenzij anders met u afgesproken hebben wij de aangifte van overlijden voor u gedaan. De gemeente verwerkt dit in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) die ook melding maakt van overlijden bij het SVB, UWV en de fiscus. Akte van overlijden Na aangifte van overlijden geeft de gemeente een uittreksel uit de akte van overlijden of akte van overlijden af. Hiervoor moeten leges worden betaald. Veel gemeentes geven daarnaast ook een kosteloos uittreksel af. Dit uittreksel is bedoeld voor een pensioenfonds. U kunt later extra uittreksels of aktes aankopen. Deze aktes kunnen alleen in de gemeente worden afgehaald waar het overlijden heeft plaatsgehad. In het condoléanceregister vindt u de aktes van overlijden. Van deze aktes hebben wij een aantal kopieën bijgevoegd. Akte van erfrecht Alleen een notaris kan een verklaring van erfrecht opmaken. De verklaring van erfrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin feiten vermeld zijn naar aanleiding van het overlijden van iemand. Uit deze akte kan blijken wie de erfgenamen zijn en wie gerechtigd is de nalatenschap af te wikkelen. 6

7 3. Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig? Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen zich als zodanig legitimeren bij instellingen als banken om de nalatenschap van de overledene af te wikkelen. Banken vragen vaak na overlijden van de rekeninghouder aan de erfgenamen om een verklaring van erfrecht te overleggen voordat de bank het saldo wil overmaken aan de erfgenamen omdat deze zekerheid wil hebben aan wie zij rechtsgeldig mogen uitbetalen. Banken hanteren een eigen beleid bij het vragen om een verklaring van erfrecht. Mocht u geen notaris weten dan kunnen wij u van harte aanbevelen: NOTARIAAT DE GIER Statenlaan GM Den Haag T F E 4. Verzekering Er is in Nederland geen centrale registratie van uitvaartverzekeringen. Mocht het vermoeden zijn dat er een uitvaartverzekering is, maar is er niet bekend bij welke verzekeringsmaatschappij deze is afgesloten, dan kan er een verzoek worden gedaan aan het Verbond van Verzekeraars. Dit kan alleen na het overlijden van de desbetreffende persoon, als: kind, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de overledene erfgenaam van de overledene u degene bent die belast is met de afhandeling van de nalatenschap (executeur testamentair, notaris) De regels en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars. onder het thema oude polis zoek. 7

8 5. Instanties Na het overlijden moeten allerlei instanties op de hoogte worden gesteld om een eventuele overeenkomst te beëindigen of aan te passen. Bepaalde instanties worden door de gemeente met behulp van het Burger Service Nummer (BSN) geïnformeerd. Waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), de Belastingdienst en de ziektekostenverzekeraars. 6. Overzicht instanties Onderstaand treft u een overzicht aan van die instanties en organisaties die u zelf dient te informeren. U kunt daarbij denken aan: Instantie betreft toelichting Werkgever(s) huidige / vorige Pensioenfonds huidige / vorige Woningbouwcorporatie beëindiging huurcontract retournering waarborgsom Nutsbedrijven gas water electra Hoogheemraadschap vervuilingseenheden aanpassen aan bewoners aantal Financiën bankinstelling betaalrekening spaarrekening kluis automatische incasso intrekken creditcard tenaamstelling aanpassen Assurantiën verzekering(en) inboedel / W.A. / auto / enz. Lidmaatschap vereniging ANWB / sport / enz. Abonnement tijdschrift / krant / OV / enz. Identiteitsbewijs ongeldig maken Onderscheiding retour uitgifte organisatie R.D.W. kenteken auto kenteken overzetten. Aan bovenstaand overzicht kunnen, door (wets)wijzigingen en persoonlijke situaties, geen rechten worden ontleend. Het overzicht is indicatief. 8

9 7. Uitvaartnota Na het bespreken van de uitvaart ontvangt u kort daarna van ons een begroting van de kosten en onze Algemene Voorwaarden. Deze voorlopige kostenopgave geeft u inzicht in de uitgaven. Door latere wijzigingen op uw verzoek, bijvoorbeeld toevoeging van extra diensten en producten, kan deze begroting afwijken van de definitieve nota. Wacht dus met uw betaling tot dat u van ons de officiële uitvaartnota heeft ontvangen. Pro-memorie posten. Dit zijn bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Wanneer ontvang ik de uitvaatnota? Nadat wij alle rekeningen, waaronder bijvoorbeeld die van de zorginstelling, begraafplaats, crematorium en catering hebben ontvangen, kunnen we de definitieve uitvaartnota opmaken. Deze ontvangt u circa 3 weken na de dag van de uitvaart. De betalingstermijn van onze facturen is 30 dagen. Indien u binnen 8 dagen betaalt, mag u het bedrag dat apart op de factuur staat vermeld, verminderen op het eindbedrag. Daarom treft u 2 acceptgirokaarten aan. Om inzage te geven in de kosten welke door Atropos aan bijvoorbeeld de begraafplaats of het crematorium zijn betaald sluiten wij een kopie van deze nota s bij. Deze zijn al door ons betaald. Sinds 2009 zijn de kosten van een begrafenis, crematie of uitvaartverzekering voor de inkomstenbelasting niet langer fiscaal aftrekbaar. Dit komt door de verdwijning van de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven. Hoe zit het met de uitvaartverzekeringen? Verzekeringen voor de uitvaart kunnen meestal niet van de uitvaartnota worden afgetrokken. De verzekeringsmaatschappij zal de polissen in de meeste gevallen uitkeren aan de in de polis genoemde begunstigde. Dit zijn in de regel de echtgeno(o)t(e), de kinderen of de wettige erfgenamen. Als u de polissen bij ons heeft ingeleverd zenden wij ze door naar de betreffende verzekeringsmaatschappij met een uitkeringsverzoek. Op dit verzoek plaatsen wij ook het door u opgeven bankrekeningnummer waarop de uitkering gestort moet worden. Naturaverzekeringen moeten wel van de uitvaartnota worden afgetrokken. Naast de verzekering moet dan ook onze nota naar de verzekeraar worden gezonden. Nadat de verzekeraar aan ons heeft uitgekeerd, ontvangt u de nota voor het resterende bedrag. 9

10 8. Herdenken Gedenktekens een symbool van blijvende herinnering. Eén van onze geselecteerde partners is West Gedenktekens. Zij kunnen u geheel vrijblijvend adviseren en inspireren als het bijvoorbeeld gaat om een nieuw of bestaand grafmonument, urn of gedenksieraad. Ook verzorging van een verzekering of een aanvraag van de vergunning behoort tot de dienstverlening van dit onafhankelijk familiebedrijf. Ongeveer anderhalve week na de begrafenis zal Rolf Veringmeijer vrijblijvend en kosteloos éénmalig telefonisch contact met u opnemen. Indien u dat wenst zal hij een afspraak maken om u te bezoeken. U kunt u ook zelf een bezoek brengen aan de toonzaal. Openingstijden ma. t/m vr. 10:00-17:00 uur. Za. 10:00-16:00. Of s-avonds op afspraak. Er is ook een mogelijkheid om op afspraak het gesprek te laten plaatsvinden op het kantoor van Atropos. Voorlopig gedenkteken. Wist u dat de realisatie van een grafmonument vaak enkele maanden in beslag neemt? Met een tijdelijk gedenkteken voorkomt u de troosteloze aanblik van een naamloos (urnen)graf. Het plaatsen van een tijdelijk gedenkteken op algemene graven niet toegestaan. Het voorlopig gedenkteken is gemaakt van zwart natuursteen, geplaatst op een aluminium steker. De afmeting van het teken is 18 x 13 cm. De tekst en eventuele figuratie wordt door een graveerlaser aangebracht. De prijs voor het voorlopig gedenkteken bedraagt 51,00 inclusief BTW en verzendkosten. In de meeste gevallen zal het voorlopig gedenkteken door ons geplaatst worden. U kunt het tijdelijk gedenkteken ook afhalen op ons kantoor en zelf plaatsen. Mocht u uiteindelijk besluiten het definitieve gedenkteken bij West Gedenktekens of bij ons te bestellen, dan brengen wij het bedrag in mindering op de nota van de steenhouwer. West Gedenktekens Rolf Veringmeijer Zegwaartseweg 4/A 2712 PM Zoetermeer 10

11 9. Asbestemmingen. De nieuwe Wet op de Lijkbezorging staat toe dat de as wordt gesplitst. Indien u een (klein) deel van de as wilt scheiden dan dient u dit aan te geven. Het crematorium mag pas 30 dagen na de crematie overgaan tot de afgifte van de as of uitvoering van de asbestemming. In bijzondere gevallen kan hiervoor door de Officier van Justitie een ontheffing worden verleend. Binnen enkele dagen na de crematie krijgt u van het crematorium een formulier waarop u kunt aangegeven waar u voor kiest. U kunt ons altijd bellen voor advies over het afhalen, bijzetten en verstrooien van de as. Hieronder vindt u de belangrijkste asbestemmingen nog even op een rijtje. Verstrooien van de as op het terrein van het crematorium zonder familie. Verstrooien van de as op het terrein van het crematorium met familie. Verstrooien van de as op eigen plek. (Dit is alleen toegestaan, wanneer de eigenaar van de grond hiervoor toestemming heeft verleend.) Verstrooien van de as op zee zonder familie door het crematorium. Verstrooien van de as op zee met familie. (Hiervoor kunt u contact opnemen met Atropos.) Bijzetten van de as in het columbarium van het crematorium. Bijzetten van de as op of in een graf of speciaal urnengraf. In huis bewaren van de as. De nieuwe wet heeft het ook mogelijk gemaakt om de as te spitsen. Hierdoor is er een scala van mogelijkheden ontstaan. Voor sierurnen en assieraden kunt u kijken op Het verstrooien van de as op zee kan bijgewoond worden. Hiervoor wordt een Logger gehuurd. Atropos kan hierbij bemiddelen. Wanneer de as wordt verstrooid op een eigen gekozen plek dan moet de eigenaar van de grond hiervoor toestemming geven. Sommige gemeenten hebben dit geregeld in een Algemeen Besluit. Atropos kan u adviseren in welke gemeenten dit het geval is en waar dit dan is toegestaan. Het plaatsen van as in een columbarium, urnengraf of eigen graf kunt u laten regelen door Atropos. Wij kunnen u hierover voorlichten. Sierurnen e.d. Sierurnen kunnen via Atropos worden geleverd. Wilt u de as op een speciale manier bewaren dan kunnen we u hierover ook adviseren. 11

12 10. Bedanken Enkele weken na de uitvaart kunt u degene die u tot steun zijn geweest voor, tijdens en na het overlijden bedanken. U kunt dit zelf doen maar ook overlaten aan de uitvaartverzorger. Tussen 3 en 6 weken na het overlijden worden de dankbetuigingskaarten per post verstuurd. Het plaatsen van een familiebericht kan uiteraard ook. Wij vervaardigen de bedankkaartjes zelf, daardoor zijn wij in staat om vrijwel al uw wensen tot uitvoer te brengen. Ook voor alleen kaarten, enveloppen en postzegels kunt u bij ons terecht. Dankbetuigingskaart Dankkaarten of dankbetuigingskaarten zijn meestal een kleine uitvoering van de eerder verzonden rouwbrief. Zowel bedrukt als onbedrukt te bestellen. Bijvoorbeeld indien u zelf de kaarten wilt drukken. Ook kunnen we de enveloppen voor u adresseren en verzenden. Familiebericht Indien u er de voorkeur aan geeft om op een andere wijze te bedanken, dan kunt u een familiebericht plaatsen. U kunt daarbij denken aan een lokale, regionale of landelijke (week)krant of eventueel verenigingsblad of kerkbode. Ook voor opmaak en plaatsen kunt u op ons rekenen. Teksten We hebben voor u een groot aantal teksten ter inspiratie opgesteld. U treft deze aan in een aparte brochure in het condoléanceregister. Extra exemplaren of persoonlijk advies nodig? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor op de Van Boetzelaerlaan

13 11. Praktische hulp Praktische hulp bij het plannen en afwikkelen van nalatenschappen. Veel nabestaanden benaderen ons met praktische en zakelijke vragen. Om u optimaal van dienst te zijn, hebben wij deze professionele ondersteuning overgedragen naar onze geselecteerde en gecertificeerde partner. De Nabestaandenplanner zorgt ervoor dat nabestaanden afstand kunnen nemen van complexe zaken. Nabstaandenplanner vraagt voor haar diensten een uurloon of kan desgewenst werken tegen een vast tarief. Het eerste gesprek is altijd gratis. Na dit gesprek ontvangt u een voorstel. Openingstijden ma. t/m vr. 08:30-17:30 uur of op afspraak. Nabestaandenplanner Mexicosingel HB Den Haag 12. Woningontruiming Het ontruimen van de woning van een overledene kan een hele belasting zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u dit liever door een ander laat doen. Met onze partner CVS woningontruiming kunnen wij u hiervoor een goede en vertrouwde oplossing bieden. Woningontruiming CVS B.V. Carry van Swieten Jacoba van Beierenlaan DT Leiderdorp

14 13. Nawoord Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Op basis van praktijkervaringen worden waar nodig veranderingen doorgevoerd. Hierbij spelen de ervaringen van onze opdrachtgevers en relaties een zeer belangrijke rol. Mocht u suggesties hebben voor verbeteringen dan vernemen wij die graag van u. Atropos uitvaartverzorging B.V. Van Boetzelaerlaan BC Den Haag Aanvullende informatie en documentatie gewenst? Atropos uitvaartverzorging biedt een scala aan uiteenlopende publicaties. Deze uitgaven in boekvorm kunnen een praktische leidraad zijn voor nabestaanden bij zakelijke beslissingen en bij de verwerking van het verlies. Wij verstrekken deze boeken kosteloos. Tijdens kantooruren kunt u een gratis exemplaar afhalen bij 14

15 Y/Nazorg/Nazorgbrochure Atropos versie 2014

16

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden?

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Rondom overlijden Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Antwoord op veel vragen in dit boekje. Om te weten of om zelf in te vullen. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie