Curriculum Vitae Maudy Hylkema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Maudy Hylkema"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Maudy Hylkema Persoonlijke gegevens Naam: Maudy (M.C.) Hylkema - Boon Adres: Ereprijs MZ Schoonhoven Geboortedatum: 17 januari 1961 te Rijswijk Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen Mobiel: E- mailadres: Website: Waar ik voor sta Vóór mensen, mèt mensen: Ik sta er voor dat kwetsbare mensen de zorg en of ondersteuning krijgen die zij nodig hebben door mensen in hun kracht te zetten. Het is belangrijk dat mensen met een hulpvraag zich professioneel gesteund en geholpen voelen, zodanig dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij wensen. Bij de inrichting van zorg en ondersteuning zijn de positie van de cliënt en zijn individuele beleving van de kwaliteit van zijn bestaan altijd het vertrekpunt. Daarnaast is ontwikkeling van kennis en kunde van professionals door ruimte, steun en waardering en het verbinden van denkkracht voor mij vanzelfsprekend. Het brengt de kwaliteitsverbetering voor de cliënt en geeft plezier in het werk. Met mijn kennis en ervaring in zorgorganisaties, kwaliteit van zorg en leiderschap breng ik mensen in hun kracht en bevorder de gewenste resultaten door de juiste steun en ruimte. Ik sta voor duurzame resultaten O.a. door: het bevorderen van continu verbeteren, toetsen aan de visie en missie van de organisatie en borgen, zorgen voor draagvlak, werken aan en verbreden van de kennis ten behoeve van de continuïteit, iteratief en planmatig ontwikkelen. Efficiëntie is voor mij van waarde omdat het bijdraagt de werkprocessen zonder verlies van energie en geld beter uit te voeren en doelen te bereiken. Enkele kernwoorden: Altijd de vraag stellen: wat is nu belangrijk? ontmoeten & samenbrengen behouden wat goed is & vernieuwen naar het heden- kansen zien en pakken strategische lijnen zien & praktisch vertalen resultaten afspreken ruimte geven verantwoordelijkheid nemen en geven ondersteunen & samen bouwen & creëren luisteren & horen gedreven/open vizier/oprecht planmatig werken maar wel van het pad af durven- stevig & flexibel no nonsens & gewoon doen. Carrière in vogelvlucht Ik ben mijn carrière begonnen als verpleegkundige en heb 11 jaar uitvoerend gewerkt. In 1987 ben ik voltijds gaan studeren. Na mijn studie, begin jaren 90, heb ik bij adviesbureaus gewerkt en vervolgens in de ouderenzorg in vaste dienst staf- en (eind) verantwoordelijke managementfuncties vervuld. In 2004 heb ik bureau Maudy Hylkema Consultant opgericht, een goed lopende bedrijf dat opdrachten vervult zoals interim-, project-, schaduwmanagement en coaching op strategisch en tactisch niveau in de sector Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Veel ervaring in gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Al met al 35 jaar werkervaring.

2 Opleidingen en workshops e.d Universiteit Groningen Bestuurlijk Leiderschap 2009 De Baak Training Financieel Management Directeuren School voor Coaching Leergang coaching Erasmus Universiteit Rotterdam Beleid en management Gezondheidszorg Workshops ic Executive Coaching, Workshops Storytelling, Training onderhandelen, Probleem oplossen in groepen, Veranderingsmanagement, Effectief acquireren, Intern visiteren, Hoofd Bedrijfshulpverlening, Functioneringsgesprekken, Strategisch Opleiden, Collegereeks Trends in wonen met zorg, Directiecolleges Avicenna, diverse trainingen i.c. bestuur en toezicht, eigen intervisie- groep, A- verpleegkunde (1979), ICU- verpleegkunde (1984). (Allen met diploma, bul of certificaat afgerond.) Professionele ontwikkeling In de jaren 80 In de jaren 90 In de jaren 2000 Vanaf 2009 tot heden Gewerkt als uitvoerend verpleegkundige in diverse sectoren. Tevens voltijds Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd. Competentie ontwikkeling: kennis van de gezondheidszorg, de bijzondere cultuur en de positie van cliënten/patiënten. Later vanuit bedrijfskundig perspectief. Mijn visie ontwikkeld op mensgerichte organisaties/organiseren. Gewerkt als adviseur bij bekend adviesbureau, later als staffunctionaris en tactisch manager in diverse functies en markten van de zorg. Leergang coaching gevolgd. Competenties: klantgerichtheid, analyseren en ontwerpen van organisaties, inrichten consolideren of veranderen, communicatievaardigheid t.a.v. individuen en groepen en op alle niveaus, schrijfvaardigheid, ontwikkeling van coachend en faciliterend leiderschap. Mijn visie ontwikkeld t.a.v. mensgericht leiderschap, verbinding en kennis delen en stapsgewijs werken. Gewerkt in zwaardere managementfuncties en in 2004 de oprichting van Bureau Maudy Hylkema Consultant. Competenties: klant centraal, strategisch analytisch en een goede vertaalslag naar een interne organisatie kunnen maken, zeggen wat je ziet, soms met ingrijpende aanpassingen. Zorg voor ontwikkelen van professionals in relatie tot toenemende regeldruk en ondernemend zijn, Mijn visie ontwikkeld op innovatie belang, uitdagingen aangaan, risico s afwegen en kwaliteit garanderen. Meer bestuurlijke en toezichthoudende functies. Studie bestuurlijk leiderschap gevolgd. Competenties: scherper in strategisch perspectief, kiezen van de juiste Checks en Balances, bewaken betrokkenheid en distantie in leidinggeven/sturen op strategisch/tactisch niveau. Mijn visie ontwikkeld op Corporate Governance.

3 Werkervaring Management/bestuurlijke posities met (eind)verantwoordelijkheid Mei 13 t/m aug 14 Manager behandeldienst Topaz a.i. - Positie op directie niveau met strategische opdracht om in het kader van de transities de dienst anders te positioneren. - Leidinggeven aan drie managers, de medische vakgroep, indirect leidinggeven aan 120 behandelaren. - Een Business- en verdienmodel voor de dienst ontwikkeld - Verandertraject gestart oa. en ontwikkelen van projectmatig werken - Innovatie traject opgezet en begeleid - Projectmanager van project Behandeling in de 1 e lijn. - Samenwerking in en om de organisatie meer zakelijk geborgd - Declaratie via zorgverzekeringswet verder ontwikkeld. Mrt 10 t/m apr heden heden heden Jan 10 mei 10 Jan 08 juni 09 Aug 07- febr 08 Bestuurder Kinderopvang Vianen - financiële crisis hersteld - management disbalans hersteld - kracht in het team teruggebracht - management opnieuw structuur gegeven - relatie met gemeente en de basisscholen hersteld en weer opgebouwd Raad van Toezicht t Steigertje kinderopvangorganisatie in Rotterdam Voorzitter Raad van Toezicht Mee Plus Groep (= Noord Brabant, + Drechtsteden + Alblasserwaard- Vijfheerenlanden + Midden- Holland + Zuid- Hollandse Eilanden) Lid vanwege brede kennis zorgsector Raad van Commissarissen Qua Wonen, woningbouwcorporatie in de Krimpenerwaard Commissaris met de portefeuille maatschappelijk vastgoed Clustermanager a.i. Zorgintensief Begeleid Wonen bij Bartiméus - Voorzitter regiegroep Bouw (groot nieuwbouwproject zorgwoningen, 100 mln.) - Coachend leidinggeven aan diverse locatiemanagers binnen het cluster voor 130 mensen met een ernstige visuele en verstandelijke beperking. - Onderlinge verbindingen tussen sectoren in een grote complex veranderende organisatie uitgebreid. Manager Expertisecentrum a.i. van Steinmetz de Compaan (nu Middin), grote organisatie (toen 110, nu 130 locaties) voor cliënten met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. - Na de fusie een ontwerp van een nieuwe centrale dienst gemaakt en gerealiseerd - Aansturing dienst met 4 vakgroepen (AVG s, agogen, paramedici en beleidsadviseurs). - De inzet van de behandelaren herijkt o.b.v. ZZP, kwaliteitsborging van processen en producten. - Totaal 70 professionals, 56 FTE Fusiemanager bij Steinmetz en de Compaan:. - Functie op directieniveau met diverse taken o.a.: aansturing Economisch Administratieve dienst + afdeling Beleid en Kwaliteit, realiseren

4 productieafspraken voor nieuwe organisatie met hoofd Financiële Dienst Apr 07- sept 07 Juni 06 mrt Clustermanager Jeugd a.i. bij Steinmetz: - Aansturing van diverse locaties en flexzorg voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. - Onrust, operationele en management problematiek opgelost op enkele locaties. - Leidinggegeven aan 5 locatiemanagers Manager experimentele woonlocatie bij Steinmetz (iswm RIBW en HWW, dus doelgroep PG, gehandicapten zorg en geestelijke gezondheidszorg) - Organisatie analyse bij crisis gedaan en de problematische situatie hersteld Manager behandeldienst a.i. Duyn en Rhijn, Katwijk en Leiden Functie op directieniveau - Na fusie twee behandeldiensten geïntegreerd - de vakgroepen t.b.v. professionalisering centraal georganiseerd - financiering via de zorgverzekeringswet opgezet - de expertise meer in de markt gezet 2005 Regiodirecteur Philadelphia Groot Rijnmond - eindverantwoordelijk voor de locaties, steunpunten en projecten o.a. realisatie groot hotel t.b.v. opleiding van mensen met een verstandelijke beperking. - Het project hotel had grote aandachtspunten in financiering en organisatie. - Leidinggeven aan locatiemanagers, staf en indirect 200 medewerkers Regiodirecteur bij de Rivas Zorggroep (toen 1 v.d. 5 regio s) - Integraal verantwoordelijk voor alle organisatieaspecten in de regio, o.a.: Leidinggeven aan MT, staf, 320 thuiszorgmedewerkers. - Veranderingsproces naar vraag gestuurde zorg aan huis o.a. ontwikkelen nieuwe kleinschalige woonzorgprojecten en het verbreden en verdiepen van de markt gerealiseerd - De samenwerking in de regio (gemeenten, woningbouwcorperaties) ontwikkeld en de zorgketen met de 1 e lijn opgezet. - Bezuinigingsdoelstellingen gerealiseerd Directeur Jeugdgezondheidszorg voor het gehele werkgebied van Rivas - Leidinggeven aan 2 rayonmanagers en indirect de 80 consultatiebureaumedewerkers (CB artsen en verpleegkundigen). - Actieve participatie in het traject naar de integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jaar met de GGD en een andere thuiszorginstelling. Manager behandeldienst van Waerthove en later van Rivas Functie op directie niveau: - Aansturing van de behandeldienst, later ook van Rivas met o.a. de opdracht om extramurale inzet van de disciplines in wooncentra te realiseren. Bestuurder Kinderopvang Schoonhoven - Functie op bestuurlijk niveau in een groeimarkt - Uitbreiding van producten gerealiseerd - Geanticipeerd op groei en een nieuw pand voor meerdere groepen gerealiseerd

5 Advies opdrachten: een greep Thema s Enkele opdrachten: Strategie ontwikkeling - Strategie dagen GGZ- Breburg - Strategie dagen NEBO - Strategisch traject STMR- Zorggroep Alblasserwaard, - Regio plan gemeente Giessenlanden, 2008 Strategische aanpassing Samenwerking Risicomanagement Kwaliteitsmanagement - Yulius: procesbegeleiding transitie naar toekomstbestendig wonen en ambulantisering (2013- heden) - WMO Zorgalliantie Waard &Land, (coöperatie van 6 aanbieders w.o. Syndion ) advisering oprichting, ontwikkeling coöperatie, aanbestedingen, strategische keuzes ( !) - Adviseur project Zorg op Afstand + vorming Zorgcentrale van 3 aanbieders 11 - Adviseur bij ontwikkeling van een steunpunt in een wijk (VG, VVT en gemeente!, 07) Opstellen risicobeheersplan woonzorgcentrum, najaar 2009 Supervisie projecten: - HKZ certificering Waerthove, - HKZ certificering Philadelphia (2 regio s) - HKZ certificering Duyn & Rhijn - HKZ certificering Middin Stafmedewerker Kwaliteit & Arbo Waerthove, Kanteling Aanbestedingen Vastgoed Inhoudelijke ontwikkeling Advisering en begeleiding bij kantelingen naar vraaggericht/gestuurd werken in woonzorgcentra In het kader van de WMO (voor de Zorgalliantie en separaat voor Syndion en DLW) - Advisering bij AWBZ trajecten - Advisering bij realisatie van kleinschalig wonen - Projectadvisering o.a. beleid Moeilijk Leesbaar gedrag bij Bartiméus - Advisering realisatie Bijna Thuis Huis `(jan-okt 2011) Coaching Veel coaching in management functies Af en toe individuele trajecten executive coaching. Uitvoerend in de zorg Verpleegkundige in de thuiszorg Verpleegkundige in ziekenhuizen Thuishulp tijdens schooltijd Hobbies Tennis, koken, zilversmeden, gezin en familie/vrienden, Italiaanse les...

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59 E r v a r i n g b i j : Hogeschool Arnhem Nijmegen VV&T, o.a.: Zorggroep Westerkwartier Amsta Jan Bonga Oosterlengte Zorggroep Groningen Interzorg Noord Nederland De Hoven De Bosackers Huisartsen / eerstelijn

Nadere informatie

Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013. Concernjaarplan 2013

Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013. Concernjaarplan 2013 Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013 Concernjaarplan 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Korte terugblik op 2012 3 Doelstellingen 2013 4 Overige thema's voor de bestuurlijke agenda 2013 Bijlage: samenvatting

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Onderwijsmanagement (UvA)

Onderwijsmanagement (UvA) Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: Ruth de Baat Adres: Lindengracht 239 1015 KH Amsterdam www.ruthdebaat.nl Mobiel: 06-22109014 Email: debaat@xs4all.nl Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Excellente organisaties vragen om excellent management

Excellente organisaties vragen om excellent management Nieuwsbrief voorjaar 2011 Excellente organisaties vragen om excellent management Aan aandacht voor verbeterprojecten geen gebrek in de Nederlandse zorginstellingen. Maar zulke projecten moeten wel de kern

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is.

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is. Curriculum Vitae Personalia Naam: drs. Petronella Hedwig (Nelly) Galama Geboortedatum: 25 april 1960 Geboorteplaats: Blauwhuis (Fr.) Adres: Van Ruisdaelstraat 62 Woonplaats: 6814 KZ Arnhem Telefoon: 026-4465104

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Ruigrok advies en interim-management

Ruigrok advies en interim-management Ruigrok advies en interim-management P e r s o n a l i a Naam: M.S.M. (Mieke)Ruigrok MBA Adres: Emmapark 1 2641 EJ Pijnacker Geboortedatum: 27 juni 1962 Telefoonnummer: 06 50743261 E-mail: info@miekeruigrok.nl

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie