Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan Brussel tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov."

Transcriptie

1 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan Brussel tel

2

3 Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds voor directeurs... 3 Inschrijvingsvoorwaarden Aanbod schooljaar Analyse van school- of centrumrelevante gegevens en informatie Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Jouw team coachen. Haal het beste uit uw medewerkers en uw team Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Schoolcultuur en conflictbeleid Voorlopig aanbod schooljaar Een andere kijk op ouderparticipatie! Talentontwikkeling en coaching Time management Het ontwikkelen van een visie op breed evalueren Onderwijsregelgeving secundair onderwijs Voorlopig aanbod schooljaar Interne communicatie als managementinstrument Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Stresshantering en emotiemanagement Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Schoolcultuur en kwaliteitsperformantie

4

5 Doelgroep De in deze brochure opgenomen nascholingsthema s hebben betrekking op het uitbouwen en versterken van de competenties van leidinggevenden van provinciale scholen en centra. Ook andere personeelsleden van provinciale scholen en centra kunnen participeren aan deze nascholingen. Indien een personeelslid echter geen leidinggevende functie heeft binnen zijn school of centrum, zal de inschrijving maar pas definitief zijn wanneer expliciet de toestemming bekomen wordt van de inrichtende macht. Inschrijvingen Inschrijvingen worden ingediend bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen via het bijgevoegde inschrijvingsformulier. U kan op het inschrijvingsformulier eventueel ook al uw intentie voor deelname aanduiden voor de opleidingen die aangeboden zullen worden tijdens de schooljaren en Zodra de data voor deze opleidingen definitief vastgelegd zijn, zal u hiervan op de hoogte gesteld worden. Vormingsfonds voor directeurs Voor leidinggevenden die aangesteld zijn in het ambt van directeur binnen een provinciale school of centrum kan voor de in deze brochure opgenomen opleidingen in overleg met Provinciaal Onderwijs Vlaanderen aanspraak gemaakt worden op een integrale subsidiëring vanuit het Vormingsfonds voor directeur. 3

6 Inschrijvingsvoorwaarden 1. Inschrijven voor een nascholing/studiedag gebeurt steeds via het geëigende inschrijvingsformulier van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Het inschrijvingsdossier wordt pas als volledig beschouwd als alle gevraagde gegevens worden bezorgd en de inschrijving bevestigd is door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. 2. De inschrijving is definitief vastgelegd zodra Provinciaal Onderwijs Vlaanderen plaats en datum schriftelijk bevestigd heeft. 3. Om een inschrijving te annuleren dient Provinciaal Onderwijs Vlaanderen schriftelijk verwittigd te worden (per brief of fax) tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van de nascholing/studiedag (post- of faxdatum wordt in aanmerking genomen). Na deze datum wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald. Bij al of niet tijdige annulering worden steeds annuleringskosten ( 25) aangerekend. 4. Na afloop van de nascholing/studiedag wordt een factuur opgestuurd die binnen 30 dagen na ontvangst dient betaald te worden. 5. De deelnemer gaat akkoord met de algemene inschrijvingsvoorwaarden. Bij de inschrijving voor een nascholing/studiedag verklaart hij/zij kennis te hebben genomen van de gevraagde vereiste voorkennis. De deelnemer verklaart tevens te beschikken over de goedkeuring van de directie. 4

7 NASCHOLINGSAANBOD VOOR LEIDINGGEVENDEN Analyse van school- of centrumrelevante gegevens en informatie. 1 dag 6. Een andere kijk op ouderparticipatie! 1 dag 11. Interne communicatie als managementinstrument. 3 dagen 2. Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven. 2 dagen 7. Talentontwikkeling en coaching. 2 dagen 12. Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven. 2 dagen 3. Jouw team coachen. Haal het beste uit uw medewerkers en uw team. 2 dagen 8. Time management. 2 dagen 13. Stresshantering en emotiemanagement. 1 dag 4. Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs. 1 dag 9. Het ontwikkelen van een visie op breed evalueren. 1 dag 14. Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs. 1 dag 5. Schoolcultuur en conflictbeleid. 1 dag 10. Onderwijsregelgeving secundair onderwijs. 1 dag 15. Schoolcultuur en kwaliteitsperformantie. 1 dag 5

8 6

9 1 Aanbod schooljaar Analyse van school- of centrumrelevante gegevens en informatie Code Doel Inhoud LEID20 Scholen en centra worden meer en meer geconfronteerd met allerlei gegevens en informatie die een impact hebben op hun school- of centrumbeleid: het doorlichtingsverslag, het instellingsprofiel, omkadering, allerlei leerlingengegevens, enz. In deze opleiding reiken we je een aantal zaken aan die een antwoord geven op volgende vragen: - hoe ga je om met deze toevloed aan data? wat is relevante informatie voor het school- of centrumbeleid? - hoe kan je kennis en informatie ontsluiten en aanwenden? Tijdstip - woensdag 6 november 2013 van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 18 personen deelnemen. 90 euro René Vanotterdijk 7

10 1.2 Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Code Doel LEID21 Doelstelling van deze opleiding is de deelnemers te ondersteunen met betrekking tot enerzijds de aanpak, de voorbereiding en het voeren van de functioneringsgesprekken, en anderzijds het opmaken van de evaluatie en het voeren van evaluatiegesprekken. Inhoud Dag 1 Inoefenen van vaardigheden aan de hand van de eigen werkinstrumenten staat centraal. - stappenplan evaluatieproces - doel en kenmerken van functioneringsgesprekken - rol 1 ste en 2 de evaluator - basishouding van de evaluator: gelijkwaardigheid, betrokkenheid en openheid stimuleren - de voorbereiding op het functioneringsgesprek: de geïndividualiseerde functiebeschrijving, het zelfreflectieformulier, de beoordeling/feedback van leerlingen of cursisten (lerarenevaluaties), lesobservatieformulier, verzamelen van informatie over waarneembaar gedrag, - basisvaardigheden communicatie: actief luisteren, assertief formuleren, observeren, geven van feedback en feedforward - inhoud - gesprekspunten - het gesprek zelf: leidraad - samenwerking en overleg (bv. in het kader van mentoraat van beginnende leraren) - de afsprakennota: formuleren van ontwikkelingstips of afspraken ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling 8

11 - opvolging van gemaakte afspraken - tips en valkuilen (bv. niet tot de kern gaan, zaken uit een ver verleden meenemen, klaaguurtje, roddel, ) Dag 2 - doel en kenmerken van evaluatiegesprekken - voorbereiden van de evaluatie: observaties en aantekeningen, gebruik van de resultaatsgebieden van de functiebeschrijving en van de beoordelingscriteria, - de evaluatie zelf: formuleren van een eindoordeel - beoordelingsfouten en valkuilen (solidariteit, eigen persoonlijkheid, vooroordeel, ) - het evaluatiegesprek: leidraad (vaststellen van de doelstellingen, meedelen van de evaluatie, appreciatie door de leerkracht, het evaluatieverslag, - afspraken maken naar opvolging - bij ongunstige evaluatie: brengen van slecht nieuws Tijdstip 2-daagse opleiding: - dinsdag 26 november 2013 (dag 1) - dinsdag 10 december 2013 (dag 2) telkens van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 16 personen deelnemen. 280 euro Lieve Van Durme, WIVO 9

12 1.3 Jouw team coachen. Haal het beste uit uw medewerkers en uw team Code Inhoud LEID22 Uit onderzoek blijkt dat een coachende stijl van leidinggeven door medewerkers als meest motiverend wordt ervaren. Coachen is uitlokken en ondersteunen van leren. Coachen bevordert zowel de prestaties van de medewerker, zijn/haar ontwikkeling als de resultaten van uw team. In deze opleiding reiken we u de inzichten, tools en technieken aan om uw team op een inspirerende en motiverende manier aan te sturen en te coachen en het rendement van uw leiderschap te verhogen. Deze opleiding wordt zeer praktisch opgevat, de leerpunten worden systematisch getoetst aan de praktijk. Het theoretisch kader vormt de basis van waaruit u op een beveiligde manier kunt oefenen met concrete situaties. Feedback van de andere deelnemers en de trainer maakt het mogelijk voor u om vast te stellen aan welke punten extra aandacht kan besteed worden. Iedere deelnemer verlaat de training met een persoonlijk actieplan. Dit actieplan is een leidraad en houvast om te groeien in de belangrijke rol van coach. Dag 1 - kenmerken van topteams - de 3 petten van een goede leidinggevende: leider, manager, coach - wat is teamcoaching en wat is het niet? - wat verwachten medewerkers van een goede coach? - steunpilaren van teameffectiviteit - hoe de teameffectiviteit meten? - resultaatgericht bouwen aan uw team: verschillende fasen 10

13 - voordelen van coachen voor medewerkers en het team - vaardigheden en technieken die coaching succesvol maken - verschillende vormen van coachen: explorerend en confronterend - explorerend coachen via het GROW-model - confronterend coachen via het O3K-model - nadruk op reële oefenmomenten Dag 2 - visiegericht coachen van uw team - hoe sturen op waarden? - teamaspect vertrouwen - teamaspect communicatie, opnemen van verantwoordelijkheid - hoe krijg je je team in beweging? - creativiteit en participatie bevorderen - hoe omgaan met weerstand? - Belbin teamrollen - checklist teamcoachen - nadruk op reële oefenmomenten Doel - inzicht krijgen in het eigen functioneren als teamcoach - versterken van de coachende leiderschapsstijl - modellen en tools krijgen om effectief, inspirerend en motiverend uw team te coachen - medewerkers en het team durven confronteren en uitdagen het beste van zichzelf te geven - formele coachinggesprekken kunnen voeren en ook kortere, informele coachinginterventies 11

14 Praktisch Tijdstip De deelnemers krijgen voorafgaandelijk een afstemmingslijst. Hierin worden ze bevraagd over hun huidige manier van coachen van hun team en kunnen ze reeds hun verwachtingen meedelen aan de trainer. 2-daagse opleiding met een tussenperiode van 2 weken zodat de deelnemers het geleerde al kunnen toepassen in hun team: - donderdag 16 januari 2014 (dag 1) - donderdag 30 januari 2014 (dag 2) telkens van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 12 personen deelnemen. 410 euro Wim De Smet van Innerlink. Werken met mensen, hen opleiden en ontwikkelen loopt als een rode draad doorheen de professionele ervaring van Wim. Gedurende meer dan 20 jaar is hij gespecialiseerd in vorming, training en opleiding, zowel op inhoudelijk als op didactisch vlak:eerst als opleidingsdirecteur en nadien als zelfstandig trainer-consultant. Mogen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en teams is een passie voor hem. 12

15 1.4 Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Code Inhoud LEID23 Leidinggevenden in centra volwassenenonderwijs worden in de realisatie van hun takenpakket meer en meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. Elk centrum (directie) is in dit proces betrokken partij. Kennis en inzicht in het huidige systeem, zowel van zijn plus- als minpunten, zijn essentieel om de confrontatie met de toekomst aan te kunnen gaan. Er worden tijdens deze opleiding verschillende grote luiken van het volwassenenonderwijs belicht. Meer specifiek zal ingezoomd worden op aanbod en organisatie met de focus op HBO, de nieuwe zienswijze op verificatie, onderwijsbevoegdheid, organisatie van het gecombineerd onderwijs, het NT2-verhaal, enz. Om deze dag zoveel als mogelijk af te stemmen op je verwachtingen vragen we aan elke deelnemer de voor hem of haar meest prangende vragen voor 15 november te mailen naar Tijdstip - woensdag 19 februari 2014 van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgevers Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 25 personen deelnemen. 90 euro medewerkers van de afdeling Volwassenenonderwijs van het departement Onderwijs en Vorming (Evelyn Laermans, Aron De Hondt, e.a.) 13

16 1.5 Schoolcultuur en conflictbeleid Code Inhoud LEID24 Kom je een school binnen, dan merk je meteen dat elke school zijn eigenheid heeft. Je hoort het, je ruikt het en je ziet het. In de ene school stormen de leerlingen door de gangen, in de andere school wordt er stilte geëist. In de ene school komen leerkrachten heel spontaan de klas binnen, in een andere school gebeurt dat formeler en staan de leerlingen recht bij het binnenkomen van de leerkracht. Elke school heeft een eigen schoolcultuur die gevormd wordt vanuit de eigen basiswaarden, de eigen tradities en de mensen die samen 'school maken'. Een belangrijk deel van de schoolcultuur wordt bepaald door de manier waarop directie, leerkrachten en leerlingen omgaan met conflicten. Net zoals ieder individu een voorkeur voor een bepaalde conflictstijl heeft, hebben scholen dat vaak ook. Sommige scholen zijn conflictvermijdend, andere scholen hebben een duidelijke probleemoplossende strategie, weer andere scholen gaan volop de confrontatie aan. In deze workshop maken we op basis van een theoretisch kader een analyse van schoolculturen en conflicten. We bekijken welke conflicten in scholen courant ontstaan en op welke manier een preventief en curatief conflictbeleid in scholen vorm kan krijgen. De vorming wordt heel interactief aangepakt. De ervaringen en vragen van de deelnemers komen ruimschoots aan bod. Indien gewenst kan er gewerkt worden met een online analyse-instrument (scan) waarmee de deelnemers op voorhand de conflictcultuur van de school kunnen peilen. In deze scan is o.a. een online enquête voor de leerkrachten (of een selectie van leerkrachten) gekoppeld. 14

17 Doel - analyse van de conflictcultuur op school scholen en conflicten: verschillende visies, stijlen en manieren van aanpak analyse-instrumenten: hoe kan je zicht krijgen op de conflictcultuur in een school? hoe typeren de deelnemers hun eigen school? - op weg naar een conflictbeleid op school een conflictbeleid in de school: wat zijn de ingrediënten en hoe begin je er aan? Met o.a. aandacht voor een klachtenbeleid, een preventief conflictbeleid en een curatief conflictbeleid (met aandacht voor peer mediation, bemiddelen tussen leerlingen en bemiddelingsvaardigheden voor leidinggevenden) Tijdstip - dinsdag 22 april 2014 van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 20 personen deelnemen. 90 euro Netwerk Onderwijs Mediation 15

18 16

19 2 Voorlopig aanbod schooljaar Een andere kijk op ouderparticipatie! Code Inhoud LEID25 Is het mogelijk om ouders op de één of andere manier actief te laten participeren in een schoolbeleid? Wat brengt je dat als school en op welke manier zou het mogelijk zijn? Vragen waarop we momenteel nog geen antwoord hebben. Deze training wil stilstaan bij het thema om vervolgens via uitwisseling te kijken wat de mogelijkheden zijn. We willen meningen/ ideeën naast elkaar zetten en vergelijken. Doel We reflecteren over volgende vragen: - hoe zouden ouders kunnen participeren? - wat is de meerwaarde voor de school? - hoeveel investering vraagt dit en van wie? - hoe kunnen we die participatie (tijdig) begrenzen? - voor welke valkuilen willen we ons behoeden? - welke gevaren zijn hieraan verbonden? En hoe gaan we dan hiermee om? - Kortom, zeker genoeg stof om in gesprek te gaan! De trainer faciliteert hier als procesbegeleider en niet als kennisoverbrenger. Zij zorgt ervoor dat er structuur in de opbouw is en geeft iedereen voldoende ruimte om zijn mening te uiten. Verder clustert zij alle ideeën en tracht tot een overzichtelijk schema te komen die voor alle deelnemers aanvaardbaar is. Tijdstip - donderdag 16 oktober 2014 van 9.30 u. tot 16 u. 17

20 Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 24 personen deelnemen. 140 euro Marit Goossens (GSKY) 18

21 2.2 Talentontwikkeling en coaching Code Doel LEID26 Deze tweedaagse workshop heeft als doel een antwoord te geven op volgende vragen: Inhoud Dag 1 Wat zijn jouw talenten en hoe kun je ze herkennen, zowel thuis als op het werk? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je talent in de problemen? Wat doe je met de dingen waar je echt niet goed in bent? Vanuit een antwoord op deze vragen gaan we op zoek naar een manier waarop we de ontwikkeling van de talenten van onze medewerkers kunnen ondersteunen. - wat zijn mijn talenten als directeur en hoe worden die zichtbaar in mijn werk? - wanneer ben ik op mijn best en wat zijn mijn valkuilen? - wat kan ik leren om meer uit mijn talenten te halen of te vermijden dat ik in mijn valkuilen trap? - wat is belangrijk in mijn werkcontext, zodat ik op mijn best kan zijn? - wat is mijn handleiding? - hoe kan je op een waarderende manier in gesprek gaan met medewerkers over hun talenten? - hoe kan je medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten (talentgericht coachen)? - hoe kan je iemands takenpakket zo vormgeven, dat hij of zij meer vanuit talent kan werken (jobcrafting)? - hoe ziet een functioneringsgesprek eruit dat talentgericht is? 19

22 Dag 2 - welke experimenten heb je gedaan en hoe is dat geweest? wat is het effect geweest? - wat liep goed, wat liep helemaal fout en wat zou je dan willen leren? - aanreiken van verschillende modellen om coachingvaardigheden te versterken - oefenen van die vaardigheden - nieuwe experimenten ontwerpen Tijdstip 2-daagse opleiding: - donderdag 13 november 2014 (dag 1) - donderdag 11 december 2014 (dag 2) telkens van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. 380 euro Peter Beschuyt (Kessels-Smit) 20

23 2.3 Time management Code Inhoud LEID27 In het dagelijkse leven rennen we van hot naar her en begeven we ons vaak al bellend of mailend naar een volgende afspraak. Om over het continu checken van onze , en daardoor afgeleid worden, nog maar niet te spreken. Tijdens deze opleiding leert u uw tijd efficiënt in te delen door middel van doelgerichtheid en discipline. Tijd valt niet te managen? Tijd is een relatief begrip maar toch beheersbaar. U leert structuur aan te brengen in uw werkwijze, u leert effectiever werken en uw tijd zelf te beheren. We gaan op zoek naar de (onnodige) energievreters die u hinderen in uw eigen time management. Ook gaan we in op belangrijke vaardigheden zoals nee-zeggen, delegeren en omgaan met deadlines en het verschil maken tussen belangrijke en minder belangrijke zaken. Doel Na afloop van deze opleiding heeft u een duidelijk inzicht in uw eigen manier van werken, bent u in staat uw eigen taken overzichtelijk te maken en te houden, kunt u goed met tijdvreters omgaan, weet u wanneer en hoe u nee kunt zeggen, werkt u efficiënter en weet u rust op uw werkplek en in uw hoofd te creëren. Tijdstip 2-daagse opleiding in de loop van het schooljaar (data nog te bepalen). Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 10 personen deelnemen. nog te bepalen Eduvision 21

24 2.4 Het ontwikkelen van een visie op breed evalueren Code Inhoud Doel LEID28 Leerlingen lopen school om zich voor te bereiden op een volwaardig leven in de maatschappij. Daarvoor moeten ze een aantal cruciale competenties verwerven en beheersen. Succesvol de schoolloopbaan afsluiten betekent dat leerlingen de kans hebben gehad dat belangrijke pakket aan competenties te ontplooien. Ze hebben een richting gekozen die het best bij hun interesses, behoeften en mogelijkheden aansluit. In de evaluatie willen we alle leerlingen hiertoe maximale kansen geven. Evaluatie moet daarom blootleggen of de competentieontwikkeling zo dicht mogelijk aansluit bij de voorkeur en het talent van iedere leerling. Evalueren is immers jongeren stimuleren in hun brede ontwikkeling als persoon. Op zoek naar kenmerken voor een brede evaluatie gaan we in dialoog met elkaar en met de eigen school- en klaspraktijk en laten we ons inspireren door praktijkvoorbeelden. Deze elementen kunnen vervolgens aangewend worden voor het ontwikkelen van een schoolof centrumeigen visie op evalueren. Tijdsinvestering Tijdstip Plaats Aantal deelnemers 1 dag In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. 22

25 Prijs Lesgever nog te bepalen Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs 23

26 2.5 Onderwijsregelgeving secundair onderwijs Code Inhoud LEID29 Leidinggevenden in scholen worden in de realisatie van hun takenpakket meer en meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. Het volgend decennium wordt het secundair onderwijs bovendien ingrijpend hervormd. Elke school(directie) is in dit proces betrokken partij. Kennis en inzicht in het huidige systeem, zowel van zijn plus- als minpunten, zijn essentieel om de confrontatie met de toekomst aan te kunnen gaan. De verschillende grote luiken van het secundair onderwijs worden belicht. Uitgangspunt is een continue verwijzing naar wet- en regelgeving en naar ministeriële omzendbrieven (EDULEX-systeem departement onderwijs). Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 25 personen deelnemen. nog te bepalen Chris Dockx, adjunct van de directeur afdeling `Instellingen en leerlingen secundair en volwassenenonderwijs' van het Departement Onderwijs en Vorming 24

27 3 Voorlopig aanbod schooljaar Interne communicatie als managementinstrument Code Inhoud LEID30 Een personeelsblad, een intranet of wekelijkse bijeenkomsten. Hoe communiceert u binnen uw organisatie? Op welke manier informeert u de verschillende teams en hoe betrekt en motiveert u individuele medewerkers? En hoe bevordert u de interne samenwerking en een goede sfeer? Een goede sfeer en interne samenwerking tussen collega s dragen bij aan de motivatie en het enthousiasme in uw organisatie. Tijdens deze opleiding schrijft u een praktisch inzetbaar intern communicatieplan waarin u de interne communicatiestrategie en doelstellingen formuleert. Dit plan heeft als doel om de interne communicatie en de samenwerking tussen medewerkers en teams te verbeteren. De inzetbare communicatiemiddelen en met name sociale media worden uitgebreid behandeld. Tijdstip 3-daagse opleiding in de loop van het schooljaar (data nog te bepalen). Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 10 personen deelnemen. nog te bepalen Eduvision 25

28 3.2 Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Code Doel LEID31 Doelstelling van deze opleiding is de deelnemers te ondersteunen met betrekking tot enerzijds de aanpak, de voorbereiding en het voeren van de functioneringsgesprekken, en anderzijds het opmaken van de evaluatie en het voeren van evaluatiegesprekken. Inhoud Dag 1 Inoefenen van vaardigheden aan de hand van de eigen werkinstrumenten staat centraal. - stappenplan evaluatieproces - doel en kenmerken van functioneringsgesprekken - rol 1 ste en 2 de evaluator - basishouding van de evaluator: gelijkwaardigheid, betrokkenheid en openheid stimuleren - de voorbereiding op het functioneringsgesprek: de geïndividualiseerde functiebeschrijving, het zelfreflectieformulier, de beoordeling/feedback van leerlingen of cursisten (lerarenevaluaties), lesobservatieformulier, verzamelen van informatie over waarneembaar gedrag, - basisvaardigheden communicatie: actief luisteren, assertief formuleren, observeren, geven van feedback en feedforward - inhoud - gesprekspunten - het gesprek zelf: leidraad - samenwerking en overleg (bv. in het kader van mentoraat van beginnende leraren) - de afsprakennota: formuleren van ontwikkelingstips of afspraken ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling 26

29 - opvolging van gemaakte afspraken - tips en valkuilen (bv. niet tot de kern gaan, zaken uit een ver verleden meenemen, klaaguurtje, roddel, ) Dag 2 - doel en kenmerken van evaluatiegesprekken - voorbereiden van de evaluatie: observaties en aantekeningen, gebruik van de resultaatsgebieden van de functiebeschrijving en van de beoordelingscriteria, - de evaluatie zelf: formuleren van een eindoordeel - beoordelingsfouten en valkuilen (solidariteit, eigen persoonlijkheid, vooroordeel, ) - het evaluatiegesprek: leidraad (vaststellen van de doelstellingen, meedelen van de evaluatie, appreciatie door de leerkracht, het evaluatieverslag, - afspraken maken naar opvolging - bij ongunstige evaluatie: brengen van slecht nieuws Tijdstip 2-daagse opleiding in de loop van het schooljaar (data nog te bepalen). Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 16 personen deelnemen. nog te bepalen WIVO 27

30 3.3 Stresshantering en emotiemanagement Code Doel LEID32 Het succes van een organisatie steunt voor het grootste deel op de kwaliteit van de medewerkers. Uitmuntende medewerkers dienen naast het beschikken van een aantal competenties ook in staat te zijn om met stress en emoties om te gaan. Daarvoor is het noodzakelijk om over kennis en vaardigheden te beschikken om stress op een positieve manier te blijven aanpakken. Daarnaast zijn stress, deadlines, onzekerheid, onregelmatige uren, onvoldoende steun van de leidinggevenden, allemaal factoren die aanzetten tot het verwaarlozen van het sociale vangnet. En deze sociale steun is nu net een goede buffer tegen stress. Tijdens deze workshop leert men beter om te gaan met stress, waardoor men in de toekomst stresserende situaties eerder ervaart als een uitdaging, in plaats van een bedreiging. Volgende aspecten komen aan bod: - hoe spoort men tijdig stresssignalen op bij zichzelf, collega s en vrienden? - wanneer ontstaat stress binnen een organisatie? - hoe komt men tot een doelgerichte diagnose van de persoonlijke bronnen van stress? - stress als uitdaging: hoe haalt men voordeel uit stresssituaties? Door middel van een vragenlijst wordt de situatie van elke deelnemer in kaart gebracht en wordt er rapport over uitgebracht. Op basis van het rapport wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Inhoud - de eigen emoties kennen en ook hun effect op anderen - de eigen emoties beheersen - empathie hebben 28

31 - zichzelf motiveren - efficiëntere communicatie - doelen en visie - de test invullen en de resultaten bespreken - persoonlijk actieplan - evaluatie Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. nog te bepalen L. Swinnen (Stress Management Consultancy) 29

32 3.4 Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Code Inhoud LEID33 Leidinggevenden in centra volwassenenonderwijs worden in de realisatie van hun takenpakket meer en meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. Elk centrum (directie) is in dit proces betrokken partij. Kennis en inzicht in het huidige systeem, zowel van zijn plus- als minpunten, zijn essentieel om de confrontatie met de toekomst aan te kunnen gaan. Er worden verschillende grote luiken van het volwassenenonderwijs belicht (personeel, aanbod, organisatie). Uitgangspunt is een continue verwijzing naar wet- en regelgeving en naar ministeriële omzendbrieven (EDULEXsysteem departement onderwijs). Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 25 personen deelnemen. nog te bepalen Sigrid Callebert, afdelingshoofd VWO 30

33 3.5 Schoolcultuur en kwaliteitsperformantie Code Inhoud LEID34 Een school is meer dan de som van de individuen die erbij betrokken zijn. Wat een school uniek maakt, is het samenspel van wat de betrokkenen verstaan onder goed onderwijs of kwaliteit. De uitstraling van een school hangt onder meer af van de energie die zij opbrengen om die kwaliteit waar te maken en de wijze waarop zij met hun omgeving communiceren. Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. nog te bepalen nog te bepalen 31

34 32

35 33

36 De vier kerntaken van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - belangenbehartiging - begeleiding - nascholing - dienstverlening Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bouwt een partnerschap uit met provinciale scholen, centra en inrichtende machten om hun daadkracht te versterken. Vanuit een gedeelde zorg voor een optimale leer- en leefomgeving voor leerlingen en cursisten zet dit partnerschap in op innovatie en competentieontwikkeling. Participatie, krachtenbundeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en doelgerichtheid zijn hierbij de sleutels tot succes. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen versterkt het partnerschap door zich te engageren in samenwerkingsverbanden op centraal niveau.

2014-2015. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2014-2015. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2014-2015 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie

2012-2013. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2012-2013. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2012-2013 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 2 Inschrijvingen... 2 Inschrijvingsvoorwaarden...

Nadere informatie

2008-2009. Nascholingsaanbod. Functionerings- en evaluatiegesprekken in het Vlaams provinciaal onderwijs. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

2008-2009. Nascholingsaanbod. Functionerings- en evaluatiegesprekken in het Vlaams provinciaal onderwijs. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 2008-2009 Nascholingsaanbod Functionerings- en evaluatiegesprekken in het Vlaams provinciaal onderwijs 2 Context De hieronder opgenomen nascholingsthema s met betrekking tot functionerings- en evaluatiegesprekken

Nadere informatie

2012-2013. Nascholingsaanbod voor leerkrachten Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2012-2013. Nascholingsaanbod voor leerkrachten Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2012-2013 Nascholingsaanbod voor leerkrachten Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 2 Inschrijvingen... 2 Inschrijvingsvoorwaarden...

Nadere informatie

2011-2012. Nascholingsaanbod voor aspirant-leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

2011-2012. Nascholingsaanbod voor aspirant-leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 2011-2012 Nascholingsaanbod voor aspirant-leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Inschrijvingsvoorwaarden...

Nadere informatie

2011-2012. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2011-2012. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2011-2012 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Inschrijvingsvoorwaarden...

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien!

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Trainingsaanbod Persoonlijke Ontwikkeling, Commercie en Management in Oss/Heesch en omgeving Als ondernemer heeft u doelen voor ogen die u wilt

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Nascholing 27 november 2012 NAS-121127-DOC-GCO Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Beste leerkracht Begin juni kondigden we het POV-nascholingsaanbod aan

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2016

Traject Leiderschap 2016 Traject Leiderschap 2016 A anpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit 3 workshops in groep, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Coachen van hoofdverpleegkundigen Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Ons ziekenhuis anno 2010 STRATEGISCHE PLANNING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2005-2010 2005-2009 Mobiele Equipe 1. Verpleegkundige praktijk

Nadere informatie

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. Wat is coaching? a growing experience De coaching kubus Segers, Vloeberghs & Henderickx, Academy

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur Scholengroep FORUM Instelling Adres Instellingsnummer FUNCTIEBESCHRIJVING: DIRECTEUR Naam en voornaam Stamboeknummer Eerste evaluator Tweede evaluator De Algemeen directeur

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60 7 OCMW-wet

tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60 7 OCMW-wet ZORG VOOR WERK EEN In POP het kader VOOR van project Kortdurende IEDEREEN stages in privéondernemingen! tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60 7 OCMW-wet In samenwerking met Gemeente

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie.

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Basisopleiding Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Geef je leiding aan een team? Ben je actief betrokken bij het beleid en het management van de organisatie waar je werkt maar heb

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 Basis elementen team 1. Een collectief doel; 2. Onderlinge afhankelijkheid door verschillende

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie