Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan Brussel tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov."

Transcriptie

1 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan Brussel tel

2

3 Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds voor directeurs... 3 Inschrijvingsvoorwaarden Aanbod schooljaar Analyse van school- of centrumrelevante gegevens en informatie Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Jouw team coachen. Haal het beste uit uw medewerkers en uw team Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Schoolcultuur en conflictbeleid Voorlopig aanbod schooljaar Een andere kijk op ouderparticipatie! Talentontwikkeling en coaching Time management Het ontwikkelen van een visie op breed evalueren Onderwijsregelgeving secundair onderwijs Voorlopig aanbod schooljaar Interne communicatie als managementinstrument Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Stresshantering en emotiemanagement Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Schoolcultuur en kwaliteitsperformantie

4

5 Doelgroep De in deze brochure opgenomen nascholingsthema s hebben betrekking op het uitbouwen en versterken van de competenties van leidinggevenden van provinciale scholen en centra. Ook andere personeelsleden van provinciale scholen en centra kunnen participeren aan deze nascholingen. Indien een personeelslid echter geen leidinggevende functie heeft binnen zijn school of centrum, zal de inschrijving maar pas definitief zijn wanneer expliciet de toestemming bekomen wordt van de inrichtende macht. Inschrijvingen Inschrijvingen worden ingediend bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen via het bijgevoegde inschrijvingsformulier. U kan op het inschrijvingsformulier eventueel ook al uw intentie voor deelname aanduiden voor de opleidingen die aangeboden zullen worden tijdens de schooljaren en Zodra de data voor deze opleidingen definitief vastgelegd zijn, zal u hiervan op de hoogte gesteld worden. Vormingsfonds voor directeurs Voor leidinggevenden die aangesteld zijn in het ambt van directeur binnen een provinciale school of centrum kan voor de in deze brochure opgenomen opleidingen in overleg met Provinciaal Onderwijs Vlaanderen aanspraak gemaakt worden op een integrale subsidiëring vanuit het Vormingsfonds voor directeur. 3

6 Inschrijvingsvoorwaarden 1. Inschrijven voor een nascholing/studiedag gebeurt steeds via het geëigende inschrijvingsformulier van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Het inschrijvingsdossier wordt pas als volledig beschouwd als alle gevraagde gegevens worden bezorgd en de inschrijving bevestigd is door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. 2. De inschrijving is definitief vastgelegd zodra Provinciaal Onderwijs Vlaanderen plaats en datum schriftelijk bevestigd heeft. 3. Om een inschrijving te annuleren dient Provinciaal Onderwijs Vlaanderen schriftelijk verwittigd te worden (per brief of fax) tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van de nascholing/studiedag (post- of faxdatum wordt in aanmerking genomen). Na deze datum wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald. Bij al of niet tijdige annulering worden steeds annuleringskosten ( 25) aangerekend. 4. Na afloop van de nascholing/studiedag wordt een factuur opgestuurd die binnen 30 dagen na ontvangst dient betaald te worden. 5. De deelnemer gaat akkoord met de algemene inschrijvingsvoorwaarden. Bij de inschrijving voor een nascholing/studiedag verklaart hij/zij kennis te hebben genomen van de gevraagde vereiste voorkennis. De deelnemer verklaart tevens te beschikken over de goedkeuring van de directie. 4

7 NASCHOLINGSAANBOD VOOR LEIDINGGEVENDEN Analyse van school- of centrumrelevante gegevens en informatie. 1 dag 6. Een andere kijk op ouderparticipatie! 1 dag 11. Interne communicatie als managementinstrument. 3 dagen 2. Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven. 2 dagen 7. Talentontwikkeling en coaching. 2 dagen 12. Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven. 2 dagen 3. Jouw team coachen. Haal het beste uit uw medewerkers en uw team. 2 dagen 8. Time management. 2 dagen 13. Stresshantering en emotiemanagement. 1 dag 4. Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs. 1 dag 9. Het ontwikkelen van een visie op breed evalueren. 1 dag 14. Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs. 1 dag 5. Schoolcultuur en conflictbeleid. 1 dag 10. Onderwijsregelgeving secundair onderwijs. 1 dag 15. Schoolcultuur en kwaliteitsperformantie. 1 dag 5

8 6

9 1 Aanbod schooljaar Analyse van school- of centrumrelevante gegevens en informatie Code Doel Inhoud LEID20 Scholen en centra worden meer en meer geconfronteerd met allerlei gegevens en informatie die een impact hebben op hun school- of centrumbeleid: het doorlichtingsverslag, het instellingsprofiel, omkadering, allerlei leerlingengegevens, enz. In deze opleiding reiken we je een aantal zaken aan die een antwoord geven op volgende vragen: - hoe ga je om met deze toevloed aan data? wat is relevante informatie voor het school- of centrumbeleid? - hoe kan je kennis en informatie ontsluiten en aanwenden? Tijdstip - woensdag 6 november 2013 van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 18 personen deelnemen. 90 euro René Vanotterdijk 7

10 1.2 Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Code Doel LEID21 Doelstelling van deze opleiding is de deelnemers te ondersteunen met betrekking tot enerzijds de aanpak, de voorbereiding en het voeren van de functioneringsgesprekken, en anderzijds het opmaken van de evaluatie en het voeren van evaluatiegesprekken. Inhoud Dag 1 Inoefenen van vaardigheden aan de hand van de eigen werkinstrumenten staat centraal. - stappenplan evaluatieproces - doel en kenmerken van functioneringsgesprekken - rol 1 ste en 2 de evaluator - basishouding van de evaluator: gelijkwaardigheid, betrokkenheid en openheid stimuleren - de voorbereiding op het functioneringsgesprek: de geïndividualiseerde functiebeschrijving, het zelfreflectieformulier, de beoordeling/feedback van leerlingen of cursisten (lerarenevaluaties), lesobservatieformulier, verzamelen van informatie over waarneembaar gedrag, - basisvaardigheden communicatie: actief luisteren, assertief formuleren, observeren, geven van feedback en feedforward - inhoud - gesprekspunten - het gesprek zelf: leidraad - samenwerking en overleg (bv. in het kader van mentoraat van beginnende leraren) - de afsprakennota: formuleren van ontwikkelingstips of afspraken ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling 8

11 - opvolging van gemaakte afspraken - tips en valkuilen (bv. niet tot de kern gaan, zaken uit een ver verleden meenemen, klaaguurtje, roddel, ) Dag 2 - doel en kenmerken van evaluatiegesprekken - voorbereiden van de evaluatie: observaties en aantekeningen, gebruik van de resultaatsgebieden van de functiebeschrijving en van de beoordelingscriteria, - de evaluatie zelf: formuleren van een eindoordeel - beoordelingsfouten en valkuilen (solidariteit, eigen persoonlijkheid, vooroordeel, ) - het evaluatiegesprek: leidraad (vaststellen van de doelstellingen, meedelen van de evaluatie, appreciatie door de leerkracht, het evaluatieverslag, - afspraken maken naar opvolging - bij ongunstige evaluatie: brengen van slecht nieuws Tijdstip 2-daagse opleiding: - dinsdag 26 november 2013 (dag 1) - dinsdag 10 december 2013 (dag 2) telkens van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 16 personen deelnemen. 280 euro Lieve Van Durme, WIVO 9

12 1.3 Jouw team coachen. Haal het beste uit uw medewerkers en uw team Code Inhoud LEID22 Uit onderzoek blijkt dat een coachende stijl van leidinggeven door medewerkers als meest motiverend wordt ervaren. Coachen is uitlokken en ondersteunen van leren. Coachen bevordert zowel de prestaties van de medewerker, zijn/haar ontwikkeling als de resultaten van uw team. In deze opleiding reiken we u de inzichten, tools en technieken aan om uw team op een inspirerende en motiverende manier aan te sturen en te coachen en het rendement van uw leiderschap te verhogen. Deze opleiding wordt zeer praktisch opgevat, de leerpunten worden systematisch getoetst aan de praktijk. Het theoretisch kader vormt de basis van waaruit u op een beveiligde manier kunt oefenen met concrete situaties. Feedback van de andere deelnemers en de trainer maakt het mogelijk voor u om vast te stellen aan welke punten extra aandacht kan besteed worden. Iedere deelnemer verlaat de training met een persoonlijk actieplan. Dit actieplan is een leidraad en houvast om te groeien in de belangrijke rol van coach. Dag 1 - kenmerken van topteams - de 3 petten van een goede leidinggevende: leider, manager, coach - wat is teamcoaching en wat is het niet? - wat verwachten medewerkers van een goede coach? - steunpilaren van teameffectiviteit - hoe de teameffectiviteit meten? - resultaatgericht bouwen aan uw team: verschillende fasen 10

13 - voordelen van coachen voor medewerkers en het team - vaardigheden en technieken die coaching succesvol maken - verschillende vormen van coachen: explorerend en confronterend - explorerend coachen via het GROW-model - confronterend coachen via het O3K-model - nadruk op reële oefenmomenten Dag 2 - visiegericht coachen van uw team - hoe sturen op waarden? - teamaspect vertrouwen - teamaspect communicatie, opnemen van verantwoordelijkheid - hoe krijg je je team in beweging? - creativiteit en participatie bevorderen - hoe omgaan met weerstand? - Belbin teamrollen - checklist teamcoachen - nadruk op reële oefenmomenten Doel - inzicht krijgen in het eigen functioneren als teamcoach - versterken van de coachende leiderschapsstijl - modellen en tools krijgen om effectief, inspirerend en motiverend uw team te coachen - medewerkers en het team durven confronteren en uitdagen het beste van zichzelf te geven - formele coachinggesprekken kunnen voeren en ook kortere, informele coachinginterventies 11

14 Praktisch Tijdstip De deelnemers krijgen voorafgaandelijk een afstemmingslijst. Hierin worden ze bevraagd over hun huidige manier van coachen van hun team en kunnen ze reeds hun verwachtingen meedelen aan de trainer. 2-daagse opleiding met een tussenperiode van 2 weken zodat de deelnemers het geleerde al kunnen toepassen in hun team: - donderdag 16 januari 2014 (dag 1) - donderdag 30 januari 2014 (dag 2) telkens van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 12 personen deelnemen. 410 euro Wim De Smet van Innerlink. Werken met mensen, hen opleiden en ontwikkelen loopt als een rode draad doorheen de professionele ervaring van Wim. Gedurende meer dan 20 jaar is hij gespecialiseerd in vorming, training en opleiding, zowel op inhoudelijk als op didactisch vlak:eerst als opleidingsdirecteur en nadien als zelfstandig trainer-consultant. Mogen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en teams is een passie voor hem. 12

15 1.4 Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Code Inhoud LEID23 Leidinggevenden in centra volwassenenonderwijs worden in de realisatie van hun takenpakket meer en meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. Elk centrum (directie) is in dit proces betrokken partij. Kennis en inzicht in het huidige systeem, zowel van zijn plus- als minpunten, zijn essentieel om de confrontatie met de toekomst aan te kunnen gaan. Er worden tijdens deze opleiding verschillende grote luiken van het volwassenenonderwijs belicht. Meer specifiek zal ingezoomd worden op aanbod en organisatie met de focus op HBO, de nieuwe zienswijze op verificatie, onderwijsbevoegdheid, organisatie van het gecombineerd onderwijs, het NT2-verhaal, enz. Om deze dag zoveel als mogelijk af te stemmen op je verwachtingen vragen we aan elke deelnemer de voor hem of haar meest prangende vragen voor 15 november te mailen naar Tijdstip - woensdag 19 februari 2014 van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgevers Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 25 personen deelnemen. 90 euro medewerkers van de afdeling Volwassenenonderwijs van het departement Onderwijs en Vorming (Evelyn Laermans, Aron De Hondt, e.a.) 13

16 1.5 Schoolcultuur en conflictbeleid Code Inhoud LEID24 Kom je een school binnen, dan merk je meteen dat elke school zijn eigenheid heeft. Je hoort het, je ruikt het en je ziet het. In de ene school stormen de leerlingen door de gangen, in de andere school wordt er stilte geëist. In de ene school komen leerkrachten heel spontaan de klas binnen, in een andere school gebeurt dat formeler en staan de leerlingen recht bij het binnenkomen van de leerkracht. Elke school heeft een eigen schoolcultuur die gevormd wordt vanuit de eigen basiswaarden, de eigen tradities en de mensen die samen 'school maken'. Een belangrijk deel van de schoolcultuur wordt bepaald door de manier waarop directie, leerkrachten en leerlingen omgaan met conflicten. Net zoals ieder individu een voorkeur voor een bepaalde conflictstijl heeft, hebben scholen dat vaak ook. Sommige scholen zijn conflictvermijdend, andere scholen hebben een duidelijke probleemoplossende strategie, weer andere scholen gaan volop de confrontatie aan. In deze workshop maken we op basis van een theoretisch kader een analyse van schoolculturen en conflicten. We bekijken welke conflicten in scholen courant ontstaan en op welke manier een preventief en curatief conflictbeleid in scholen vorm kan krijgen. De vorming wordt heel interactief aangepakt. De ervaringen en vragen van de deelnemers komen ruimschoots aan bod. Indien gewenst kan er gewerkt worden met een online analyse-instrument (scan) waarmee de deelnemers op voorhand de conflictcultuur van de school kunnen peilen. In deze scan is o.a. een online enquête voor de leerkrachten (of een selectie van leerkrachten) gekoppeld. 14

17 Doel - analyse van de conflictcultuur op school scholen en conflicten: verschillende visies, stijlen en manieren van aanpak analyse-instrumenten: hoe kan je zicht krijgen op de conflictcultuur in een school? hoe typeren de deelnemers hun eigen school? - op weg naar een conflictbeleid op school een conflictbeleid in de school: wat zijn de ingrediënten en hoe begin je er aan? Met o.a. aandacht voor een klachtenbeleid, een preventief conflictbeleid en een curatief conflictbeleid (met aandacht voor peer mediation, bemiddelen tussen leerlingen en bemiddelingsvaardigheden voor leidinggevenden) Tijdstip - dinsdag 22 april 2014 van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 20 personen deelnemen. 90 euro Netwerk Onderwijs Mediation 15

18 16

19 2 Voorlopig aanbod schooljaar Een andere kijk op ouderparticipatie! Code Inhoud LEID25 Is het mogelijk om ouders op de één of andere manier actief te laten participeren in een schoolbeleid? Wat brengt je dat als school en op welke manier zou het mogelijk zijn? Vragen waarop we momenteel nog geen antwoord hebben. Deze training wil stilstaan bij het thema om vervolgens via uitwisseling te kijken wat de mogelijkheden zijn. We willen meningen/ ideeën naast elkaar zetten en vergelijken. Doel We reflecteren over volgende vragen: - hoe zouden ouders kunnen participeren? - wat is de meerwaarde voor de school? - hoeveel investering vraagt dit en van wie? - hoe kunnen we die participatie (tijdig) begrenzen? - voor welke valkuilen willen we ons behoeden? - welke gevaren zijn hieraan verbonden? En hoe gaan we dan hiermee om? - Kortom, zeker genoeg stof om in gesprek te gaan! De trainer faciliteert hier als procesbegeleider en niet als kennisoverbrenger. Zij zorgt ervoor dat er structuur in de opbouw is en geeft iedereen voldoende ruimte om zijn mening te uiten. Verder clustert zij alle ideeën en tracht tot een overzichtelijk schema te komen die voor alle deelnemers aanvaardbaar is. Tijdstip - donderdag 16 oktober 2014 van 9.30 u. tot 16 u. 17

20 Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 24 personen deelnemen. 140 euro Marit Goossens (GSKY) 18

21 2.2 Talentontwikkeling en coaching Code Doel LEID26 Deze tweedaagse workshop heeft als doel een antwoord te geven op volgende vragen: Inhoud Dag 1 Wat zijn jouw talenten en hoe kun je ze herkennen, zowel thuis als op het werk? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je talent in de problemen? Wat doe je met de dingen waar je echt niet goed in bent? Vanuit een antwoord op deze vragen gaan we op zoek naar een manier waarop we de ontwikkeling van de talenten van onze medewerkers kunnen ondersteunen. - wat zijn mijn talenten als directeur en hoe worden die zichtbaar in mijn werk? - wanneer ben ik op mijn best en wat zijn mijn valkuilen? - wat kan ik leren om meer uit mijn talenten te halen of te vermijden dat ik in mijn valkuilen trap? - wat is belangrijk in mijn werkcontext, zodat ik op mijn best kan zijn? - wat is mijn handleiding? - hoe kan je op een waarderende manier in gesprek gaan met medewerkers over hun talenten? - hoe kan je medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten (talentgericht coachen)? - hoe kan je iemands takenpakket zo vormgeven, dat hij of zij meer vanuit talent kan werken (jobcrafting)? - hoe ziet een functioneringsgesprek eruit dat talentgericht is? 19

22 Dag 2 - welke experimenten heb je gedaan en hoe is dat geweest? wat is het effect geweest? - wat liep goed, wat liep helemaal fout en wat zou je dan willen leren? - aanreiken van verschillende modellen om coachingvaardigheden te versterken - oefenen van die vaardigheden - nieuwe experimenten ontwerpen Tijdstip 2-daagse opleiding: - donderdag 13 november 2014 (dag 1) - donderdag 11 december 2014 (dag 2) telkens van 9.30 u. tot u. Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. 380 euro Peter Beschuyt (Kessels-Smit) 20

23 2.3 Time management Code Inhoud LEID27 In het dagelijkse leven rennen we van hot naar her en begeven we ons vaak al bellend of mailend naar een volgende afspraak. Om over het continu checken van onze , en daardoor afgeleid worden, nog maar niet te spreken. Tijdens deze opleiding leert u uw tijd efficiënt in te delen door middel van doelgerichtheid en discipline. Tijd valt niet te managen? Tijd is een relatief begrip maar toch beheersbaar. U leert structuur aan te brengen in uw werkwijze, u leert effectiever werken en uw tijd zelf te beheren. We gaan op zoek naar de (onnodige) energievreters die u hinderen in uw eigen time management. Ook gaan we in op belangrijke vaardigheden zoals nee-zeggen, delegeren en omgaan met deadlines en het verschil maken tussen belangrijke en minder belangrijke zaken. Doel Na afloop van deze opleiding heeft u een duidelijk inzicht in uw eigen manier van werken, bent u in staat uw eigen taken overzichtelijk te maken en te houden, kunt u goed met tijdvreters omgaan, weet u wanneer en hoe u nee kunt zeggen, werkt u efficiënter en weet u rust op uw werkplek en in uw hoofd te creëren. Tijdstip 2-daagse opleiding in de loop van het schooljaar (data nog te bepalen). Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 10 personen deelnemen. nog te bepalen Eduvision 21

24 2.4 Het ontwikkelen van een visie op breed evalueren Code Inhoud Doel LEID28 Leerlingen lopen school om zich voor te bereiden op een volwaardig leven in de maatschappij. Daarvoor moeten ze een aantal cruciale competenties verwerven en beheersen. Succesvol de schoolloopbaan afsluiten betekent dat leerlingen de kans hebben gehad dat belangrijke pakket aan competenties te ontplooien. Ze hebben een richting gekozen die het best bij hun interesses, behoeften en mogelijkheden aansluit. In de evaluatie willen we alle leerlingen hiertoe maximale kansen geven. Evaluatie moet daarom blootleggen of de competentieontwikkeling zo dicht mogelijk aansluit bij de voorkeur en het talent van iedere leerling. Evalueren is immers jongeren stimuleren in hun brede ontwikkeling als persoon. Op zoek naar kenmerken voor een brede evaluatie gaan we in dialoog met elkaar en met de eigen school- en klaspraktijk en laten we ons inspireren door praktijkvoorbeelden. Deze elementen kunnen vervolgens aangewend worden voor het ontwikkelen van een schoolof centrumeigen visie op evalueren. Tijdsinvestering Tijdstip Plaats Aantal deelnemers 1 dag In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. 22

25 Prijs Lesgever nog te bepalen Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs 23

26 2.5 Onderwijsregelgeving secundair onderwijs Code Inhoud LEID29 Leidinggevenden in scholen worden in de realisatie van hun takenpakket meer en meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. Het volgend decennium wordt het secundair onderwijs bovendien ingrijpend hervormd. Elke school(directie) is in dit proces betrokken partij. Kennis en inzicht in het huidige systeem, zowel van zijn plus- als minpunten, zijn essentieel om de confrontatie met de toekomst aan te kunnen gaan. De verschillende grote luiken van het secundair onderwijs worden belicht. Uitgangspunt is een continue verwijzing naar wet- en regelgeving en naar ministeriële omzendbrieven (EDULEX-systeem departement onderwijs). Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 25 personen deelnemen. nog te bepalen Chris Dockx, adjunct van de directeur afdeling `Instellingen en leerlingen secundair en volwassenenonderwijs' van het Departement Onderwijs en Vorming 24

27 3 Voorlopig aanbod schooljaar Interne communicatie als managementinstrument Code Inhoud LEID30 Een personeelsblad, een intranet of wekelijkse bijeenkomsten. Hoe communiceert u binnen uw organisatie? Op welke manier informeert u de verschillende teams en hoe betrekt en motiveert u individuele medewerkers? En hoe bevordert u de interne samenwerking en een goede sfeer? Een goede sfeer en interne samenwerking tussen collega s dragen bij aan de motivatie en het enthousiasme in uw organisatie. Tijdens deze opleiding schrijft u een praktisch inzetbaar intern communicatieplan waarin u de interne communicatiestrategie en doelstellingen formuleert. Dit plan heeft als doel om de interne communicatie en de samenwerking tussen medewerkers en teams te verbeteren. De inzetbare communicatiemiddelen en met name sociale media worden uitgebreid behandeld. Tijdstip 3-daagse opleiding in de loop van het schooljaar (data nog te bepalen). Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 10 personen deelnemen. nog te bepalen Eduvision 25

28 3.2 Het functionerings- en evaluatiegesprek als instrument van leidinggeven Code Doel LEID31 Doelstelling van deze opleiding is de deelnemers te ondersteunen met betrekking tot enerzijds de aanpak, de voorbereiding en het voeren van de functioneringsgesprekken, en anderzijds het opmaken van de evaluatie en het voeren van evaluatiegesprekken. Inhoud Dag 1 Inoefenen van vaardigheden aan de hand van de eigen werkinstrumenten staat centraal. - stappenplan evaluatieproces - doel en kenmerken van functioneringsgesprekken - rol 1 ste en 2 de evaluator - basishouding van de evaluator: gelijkwaardigheid, betrokkenheid en openheid stimuleren - de voorbereiding op het functioneringsgesprek: de geïndividualiseerde functiebeschrijving, het zelfreflectieformulier, de beoordeling/feedback van leerlingen of cursisten (lerarenevaluaties), lesobservatieformulier, verzamelen van informatie over waarneembaar gedrag, - basisvaardigheden communicatie: actief luisteren, assertief formuleren, observeren, geven van feedback en feedforward - inhoud - gesprekspunten - het gesprek zelf: leidraad - samenwerking en overleg (bv. in het kader van mentoraat van beginnende leraren) - de afsprakennota: formuleren van ontwikkelingstips of afspraken ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling 26

29 - opvolging van gemaakte afspraken - tips en valkuilen (bv. niet tot de kern gaan, zaken uit een ver verleden meenemen, klaaguurtje, roddel, ) Dag 2 - doel en kenmerken van evaluatiegesprekken - voorbereiden van de evaluatie: observaties en aantekeningen, gebruik van de resultaatsgebieden van de functiebeschrijving en van de beoordelingscriteria, - de evaluatie zelf: formuleren van een eindoordeel - beoordelingsfouten en valkuilen (solidariteit, eigen persoonlijkheid, vooroordeel, ) - het evaluatiegesprek: leidraad (vaststellen van de doelstellingen, meedelen van de evaluatie, appreciatie door de leerkracht, het evaluatieverslag, - afspraken maken naar opvolging - bij ongunstige evaluatie: brengen van slecht nieuws Tijdstip 2-daagse opleiding in de loop van het schooljaar (data nog te bepalen). Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 16 personen deelnemen. nog te bepalen WIVO 27

30 3.3 Stresshantering en emotiemanagement Code Doel LEID32 Het succes van een organisatie steunt voor het grootste deel op de kwaliteit van de medewerkers. Uitmuntende medewerkers dienen naast het beschikken van een aantal competenties ook in staat te zijn om met stress en emoties om te gaan. Daarvoor is het noodzakelijk om over kennis en vaardigheden te beschikken om stress op een positieve manier te blijven aanpakken. Daarnaast zijn stress, deadlines, onzekerheid, onregelmatige uren, onvoldoende steun van de leidinggevenden, allemaal factoren die aanzetten tot het verwaarlozen van het sociale vangnet. En deze sociale steun is nu net een goede buffer tegen stress. Tijdens deze workshop leert men beter om te gaan met stress, waardoor men in de toekomst stresserende situaties eerder ervaart als een uitdaging, in plaats van een bedreiging. Volgende aspecten komen aan bod: - hoe spoort men tijdig stresssignalen op bij zichzelf, collega s en vrienden? - wanneer ontstaat stress binnen een organisatie? - hoe komt men tot een doelgerichte diagnose van de persoonlijke bronnen van stress? - stress als uitdaging: hoe haalt men voordeel uit stresssituaties? Door middel van een vragenlijst wordt de situatie van elke deelnemer in kaart gebracht en wordt er rapport over uitgebracht. Op basis van het rapport wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Inhoud - de eigen emoties kennen en ook hun effect op anderen - de eigen emoties beheersen - empathie hebben 28

31 - zichzelf motiveren - efficiëntere communicatie - doelen en visie - de test invullen en de resultaten bespreken - persoonlijk actieplan - evaluatie Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. nog te bepalen L. Swinnen (Stress Management Consultancy) 29

32 3.4 Wegwijs in de regelgeving van het volwassenenonderwijs Code Inhoud LEID33 Leidinggevenden in centra volwassenenonderwijs worden in de realisatie van hun takenpakket meer en meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. Elk centrum (directie) is in dit proces betrokken partij. Kennis en inzicht in het huidige systeem, zowel van zijn plus- als minpunten, zijn essentieel om de confrontatie met de toekomst aan te kunnen gaan. Er worden verschillende grote luiken van het volwassenenonderwijs belicht (personeel, aanbod, organisatie). Uitgangspunt is een continue verwijzing naar wet- en regelgeving en naar ministeriële omzendbrieven (EDULEXsysteem departement onderwijs). Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 25 personen deelnemen. nog te bepalen Sigrid Callebert, afdelingshoofd VWO 30

33 3.5 Schoolcultuur en kwaliteitsperformantie Code Inhoud LEID34 Een school is meer dan de som van de individuen die erbij betrokken zijn. Wat een school uniek maakt, is het samenspel van wat de betrokkenen verstaan onder goed onderwijs of kwaliteit. De uitstraling van een school hangt onder meer af van de energie die zij opbrengen om die kwaliteit waar te maken en de wijze waarop zij met hun omgeving communiceren. Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever In de loop van het schooljaar (datum nog te bepalen). Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen maximum 15 personen deelnemen. nog te bepalen nog te bepalen 31

34 32

35 33

36 De vier kerntaken van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - belangenbehartiging - begeleiding - nascholing - dienstverlening Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bouwt een partnerschap uit met provinciale scholen, centra en inrichtende machten om hun daadkracht te versterken. Vanuit een gedeelde zorg voor een optimale leer- en leefomgeving voor leerlingen en cursisten zet dit partnerschap in op innovatie en competentieontwikkeling. Participatie, krachtenbundeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en doelgerichtheid zijn hierbij de sleutels tot succes. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen versterkt het partnerschap door zich te engageren in samenwerkingsverbanden op centraal niveau.

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie