AadHof bouwtechno / taxatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AadHof bouwtechno / taxatie"

Transcriptie

1 AadHof bouwtechno / taxatie Burg. Hogguerstraat 767, 1064 EB AMSTERDAM Tel , , Fax

2 Taxatierapport Commercieel Vastgoed Zekeringstraat 1020 AA Amsterdam Opgesteld op datum

3 Inhoud A Opdracht / opname B Doel van de taxatie / te taxeren belang C Verklaringen taxateur D Juridische status van het object E Omschrijving gebruik en omgeving F Technische omschrijving G Onderbouwing van de waarde H Overige mededelingen I Datering en ondertekening J Bijlagen

4 A Opdracht / opname Naam opdrachtgever M. Voorbeeld Adres opdrachtgever Overtoom 44 te Amsterdam Opdracht namens opdrachtgever verstrekt door Niet van toepassing Taxateur A.J. Hof Naam kantoor AadHof Adres kantoor Burgemeester Hogguerstraat 767 Kwalificatie van de taxateur Lid van / aangesloten bij De Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, vakgroep NVM Business, lidnummer lidnummer 71,705 Ingeschreven in register onder nummer(s) Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, geldig tot 31 december 2015, certificaatnummer BV certificaatnummer BV01709,5111 Specialisatie / deskundigheid Commercieel vastgoed Datum opname en inspectie 10 juli 2015 Waarde peildatum 15 juli 2015

5 B Doel van de taxatie / te taxeren belang B.1 Onderwerp van de taxatie Korte objectomschrijving: Het te taxeren object, betreft kantoorruimte Adres: Zekeringstraat 1020 AA Amsterdam B.2 Doel van de taxatie Het vaststellen van de marktwaarde te behoeve van: verkrijgen van inzicht in de waarde ten garantstelling en dekking van een te verstrekken hypothecaire lening van een nog nader te bepalen geldverstrekker B.3 Waardering Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. Het object is per waardepeildatum getaxeerd op: Marktwaarde kk: Zegge driemiljoennegenhonderdduizend Bijzondere uitgangspunten & bepalingen: Er zijn geen bijzondere uitgangspunten bij de taxatieopdracht overeengekomen of door de taxateur gesteld. C Verklaringen taxateur 1. Verklaringen taxateur intern / extern Ondergetekende is in dienst van Steenhuijs Real Estate BV en is niet in loondienst of andere vaste betrekking bij de eigenaar en/of bank. 2. Verklaring eerdere betrokkenheid bij het object De taxateur is niet eerder betrokken bij enige opdracht betrekking hebbend op het onderhavige object en opdrachtgever. De taxateur verricht regelmatig taxaties voor de betrokken bank. 3. Verklaring geen zakelijk belang bij opdrachtgever of object De taxateur verklaart dat hij niet recentelijk betrokken is geweest c.q. binnen afzienbare termijn wordt betrokken bij de te waarderen onroerende zaken (in welke hoedanigheid dan ook), welke betrokkenheid eventueel kan leiden tot belangenverstrengeling. De omzet van de taxateur bij deze opdrachtgever is kleiner dan < 20%.

6 4. Conformering taxateur aan norm TCV of andere: De taxateur verklaart de taxatie te hebben verricht overeenkomstig norm TCV. De taxateur heeft kennis van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en verklaart te voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen en de uitvoering van deze taxatie te hebben verricht conform de PTA-richtlijnen.eventueel kan leiden tot belangenverstrengeling. 5. Van toepassing zijnde tuchtrecht Ondergetekende komt naar beste vermogen tegemoet aan reele verwachtingen die opdrachtgevers van hem mogen hebben en conformeert zich aan de Erecode van Vastgoedpro. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van vastgoedpro Het bedrijf heeft een klachtprocedure en een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (Schouten Verzekeringen) conform de PTA. 6. Gehanteerde valuta Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's ( ). 7. Verklaring beperkte geldigheid taxatie De taxatie is gedaan per waardepeildatum. Alle wijzigingen in de invloedssfeer van het object kunnen tot een andere marktwaarde leiden. Mocht de waardedatum al enige tijd in het verleden liggen, kunt u met ondergetekende contact opnemen voor een actualisatie van de marktwaarde. 8. Copyright Dit taxatierapport is uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en de Furenthela Bank. Uitsluitend tegenover de opdrachtgever en slechts voor het doel van de opdracht wordt verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud aanvaard. Zonder voorafgaande toestemming mag het rapport niet ter beschikking van derden D Juridische status van het object D.1 Privaatrechtelijke aspecten Geraadpleegde informatie Door de taxateur is de volgende informatie geraadpleegd: Kadaster Kadastrale omschrijving object Gemeente Amsterdam Sectie K Grootte (m2) 9040 Nummer 2215 Index - Bijzonder private bepalingen; Eigengrond nee Erfpacht ja De opstal is opgebouwd op door de gemeente Amsterdam in eeuwig durende erfpacht uitgegeven grond (zie bijlage erfpachtcontracht)

7 Beschrijving grond Grondprijs Kadastraal oppervlak Grondoppervlak voor grondwaarde Grondprijs per m2 grondoppervlak 950 Aantal m2 BV voor grondwaarde Grondprijs per m2 BVO Totale grondwaarde Waarvan ongebonden grond m Ongebonden grond waarde per m2 400 Ongebonden grond waarde Groeifactor grondwaarde per jaar 1,59% % erfpacht correctie toepassen 100,00% 100,00% Erfpachtcanon Erfpacht canon Index datum erfpacht canon Erfpacht canon index periode niet Herzieiningsdatum erfpacht (let op erfpacht in bruto netto traject is reëel gemiddeld van 15 jaar) Herziene waarde erfpachtcanon als % van de grondwaarde (default 4,6%) 3,80% Herziening erfpacht canon Verschil huidige en toekomstige erfpacht canon Netto contante waarde verschil in erfpachtcanon over de beschouwingsperiode Beschrijving Er zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden of opstalrechten bekend. D.2 Publiekrechtelijke aspechten Geraadpleegde informatie Door de taxateur is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen Gemeente Amsterdam (ruimtelijkeplannen.nl) Gebruik is overeenkomstig het bestemmingsplan Ja Opmerkingen bestemmingsplan Het bestemmingsplan "Zuid" is onherroepelijk sinds 30 augustus (NLIMR ) Het object is bestemd voor kantoor. Vestigingseisen Er zijn geen specifieke vestigingseisen benoemd door de overheid.

8 Bijzondere publieke bepalingen Er zijn geen bijzonderheden bij de functie kantoor bekend. D.3 Fiscale aspecten Alle huurders opteren voor een BTW belaste huur. De opstal is ouder dan 10 jaar, waardoor de herzieningstermijn is gepasseerd en een toekomstige levering in overdrachtsbelastingsfeer zal plaatsvinden D.4 Milieuaspecten en vergunningen Geraadpleegde informatie Bodemloket.nl Gemeente Amsterdam Omschrijving Voor de bouw van het object heeft een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. De conclusie van dit onderzoek is dat de grond geschikt is voor zowel bedrijfs- als woondoeleinden. D.5 Duurzaamheid Het gebouw is geheel gebouwd conform de traditie voor die bouwperiode. Qua verbruik is er sprake van een HR-centrale verwarming en zuinige sanitaire stortblokken. Luchtheaters in multifuntionel ruimte De verlichting van de toiletten, archiefruimten, kantoor en achiefruimtes, verkeersruimte zijn voorzien van automatische schakelaars en de noodverlichting is van LED. Qua isolatie heeft het casco een Rc-waarde van 3,5 en is voorzien van aluminium kozijnen, bezet met dubbel glas. Qua levensduur verwacht ondergetekende dat het casco degelijk is gebouwd, doch eenvoudig aanpasbaar in inrichting en schil, waardoor levensduurverlenging een optie is. Energielabel C

9 E Omschrijving gebruik en omgeving E.1 Object Ruimtes Ruimte type BVO st. VVO huur/unit % huur huurwaarde VEX Type Verdieping ,10% kt06ak-midden,60-80,gv beton,alu,kozijn Verdieping ,10% Verdieping ,10% Parkeerkelde ,19% begane grond ,20% Archief top floor ,31% Totaal % Ruimte type: VVO 0 0 Grafiek Verdieping 3 Verdieping Verdieping 1 Parkeerkelde begane grond Archief top floor Huidig gebruik Het kantoorpand wordt momenteel volledig verhuurd aan drie huurders. Twee huurders zijn de laatste drie jaar ingetrokken. De kortste looptijd is 2,5 jaar. De huurders zijn vooral holdingbedrijven die het object gebruiken voor ontvangst van relaties en administratieve diensten. De faciliteiten op de begane grond (receptie, kantine, facilitaire voorzieningen, alsmede de archiefruimte op de bovenste verdieping, worden door de huurders gedeeld naar rato netto kantooroppervlakte Voorgenomen gebruik Het gebruik van het object zal niet wijzigen. Bij iedere contract eindtermijn wordt de kans op mutatie ingeschat op 20%. De opzegtermijn is minimaal 1 jaar. Gebruiksmogelijkheden Publiekrechtelijk zijn de gebruiksmogelijkheden beperkt tot kantoor. Omzetten naar een ander functies behoort tot de mogelijkheid. Brettenpark wordt gezien als een centraal gelegen hoogwaardig business park nabij de stad. Er is lening leegstand, waardoor onderzoek naar alternatieve gebruiksmogelijkheden op dit moment niet noodzakelijk lijkt. E. 2 Locatie Het businesspark Alpha Driehoek waarin het object is gelegen, kent een parkachtige opzet met moderne

10 kantoorgebouwen en uitstekende voorzieningen maken de locatie tot een aantrekkelijke omgeving voor versterking van de zakelijke contacten. Het bedrijvenpark heeft 63 bedrijven met in totaal arbeidsplaatsen. In totaal is er m2 vloeroppervlakte kantoren. Bekende bedrijven zijn de Staples, GLS Nederlands B.V., de Kamer van Koophandel, Google, ING, TMG. Bereikbaarheid De bereikbaarheid met de auto is uitstekend door de ligging nabij de ringweg A10 (afslagen S101 en S102), met aansluitingen op de rijkswegen A4, A5 en A9. Door de aanleg van de 2e Coentunnel en de Westrandweg is de doorstroom van de ochtend- en avondspits optimaal. Door de Westrandweg is luchthaven Schiphol binnen 10 autominuten te bereiken. Het centrum van Amsterdam is bereikbaar in 8 autominuten. Per openbaar vervoer is de locatie eveneens goed bereikbaar. Op loopafstand bevindt zich metrostation Isolatorweg welke een directe verbindingen geeft met het NS-station Parkeermogelijkheden Parkeren kan op eigen terrein tot 30 parkeerplaatsen. De huurders hebben ervoor gekozen deze vooral voor directie en gasten beschikbaar te houden. Medewerkers kunnen voor 2,- per dag parkeren op het naastgelegen Transferium. De taxateur heeft omgevingsfactoren waargenomen die de (toekomstige) waarde ontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden (bijv. omliggende industrie, bouwplannen, woonwijken, planologische ontwikkelingen) Er zijn op dit moment geen nieuwbouw-mogelijkheden meer op Alpha Driehoek. Er worden geen veranderingen in de omgeving voorzien. E.3 Huur situatie Huidige huur situatie Ondergetekende heeft de huurcontracten van opdrachtgever beschikbaar gekregen, alsmede een overzicht van de actuele huurprijzen. Kerngegevens van de huurovereenkomsten (zie gedatailleerde huurlijst in bijlage) Huurwaarde Meer minder huur totaal Huurinkomsten inclusief leeg Meer minderhuur na default risico Huurinkomsten exclusief leeg Oninbaar Netto huurwaarde Netto huuropbrengst Huurstromen theoretische huur markthuur huurderving

11 Toelichting huurlijst Geen bijzonderheden bekend Verhuurbaarheid (gemiddelde ongewogen aannames per object) Toelichting verhuurbaarheid De verhuurbaarheid van het gebouw lijkt goed te zijn. De minimale eenheid is gelijk aan een verdiepingsvloer van 759 m2. Juist voor dit soort kleine kantoren ( m2) neemt de belangstelling in de huidige markt toe (flelxibele huisvesting) F Technische omschrijving F.1 Onderhoudstoestand Bouwjaar 2001 Onderhoudstoestand De onderhoudstoestand van het object is goed. Er is regulier onderhoud gepleegd. Onderhoudsrapporten en servicecontracten zijn aanwezig Bouwaard materialen en constructie Het casco is gebouwd van beton in gietbouw (betonskeletbouw) met een beukmaat van 16,6 meter. De gevels zijn van bakstenen. Het object is volledig voorzien van gevel-, dak en vloerisolatie. Gerealiseerde aanzienlijke wijzigingen en uitbreidingen Er hebben sinds de nieuwbouw in 2001 geen aanpassingen meer plaatsgevonden. Bij de mutaties de laatste drie jaar is er inpandig onderhoud gepleegd (actualiseren afbouw en schilderwerk). Kantoorrap huurt sinds de oplevering, waardoor in dat deel nog geen inpandige verbetering heeft plaats gevonden F.2 Onderhoudskosten, achterstallig onderhoud en renovatie Onderhoud // VEX Onderhoud ruimtes Onderhoud installaties Onderhoud basis installaties Onderhoud airco Onderhoud mechanische installaties Onderhoud topkoeling Onderhoud sprinkler Onderhoud zonwering 574 VEX VEX totaal onderhoud gemiddelde Toelichting Opdrachtgever is continu aktief bezig met het onderhoud. De door de opdrachtgever opgegeven onderhoudskosten worden als niet reëel beoordeeld. Om een normatief onderhoud te bepalen is uitgegaan van de indices uit de Vastgoed Exploitatie Wijzer Hierbij is tevens rekening gehouden met de aanwezigheid van airco, topkoeling, mechanische ventilatie, sprinkelers en deels zonwering.

12 Gehandteerde methodiek NAR en DCF Gezien het object volledig verhuurd is en deze situatie stabiel lijkt, zijn de methodieken uit inkomstenbenadering gebruikelijk (zie overzicht). Markbeeld Het businesspark Alpha Driehoek is een atractief business park. De kantorenanalyse Amsterdam is toegevoegd in d de inkomstenbenadering gebruikelijk. Het leegstand percentage is lager dan het landerlijk gemiddelde Marktvisie inflatie verwachting 1,90% 1,40% 1,50% 1,40% 1,70% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% kosten ontvikkeling 2,38% -1,75% 1,88% 1,88% 2,13% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% markthuur ontwikkeling -5,00% -2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 5,00% 7,00% 4,50% 3,50% verkoopprijs ontwikkeling Disconteringsvoet 5,00% Disconteringsvoet erfpacht 4,80% NAR 7,40% Exityield 8,20% Kosten koper 6,20% Zie de kantorenanalyse in de bijlage

13 Keuringsresultaten verdiepingen: tekst1 tekst2 tekst3 tekst4 tekst5 tekst6 tekst7 tekst8tekst9 Referenties Huurtransacties Datum Adres Plaats m2 markthuur Contracthuur inventives stationsplein 50 Amsterdam Zuiderparkweg 284 Amsterdam Vughtweg 1 Amsterdam Koninginnelaan 32 Amsterdam Kooptransacties Datum Adres Plaats m2 markthuur Contracthuur BAR NARWaarde stations plein 55 Amsterdam ,29% Pettelaar park 1 Amsterdam ,00% Nieuwstraat Amsterdam ,00% Willems plein 2 Amsterdam ,00% Toelichting referenties De referenties staan in de kantorenmarktanalyse. Het businesspark Alpha Driehoek zijn slechts twee multi-tenant kantoren te huur, van respectievelijk en m2 WO. De vraaghuur is 175,= en 225,= per m2. In de huidige markt moet rekening worden gehouden met een behoorlijke incentive al lijkt Het businesspark Alpha Driehoek daarin gunstiger dan de gemiddelde markt. Correcties Er is alleen rekening gehouden met correcties t.a.v. het begroot renovatiebudget van opdrachtgever. Bijzonder waardecomponenten Grondwaarde Naast het perceel in erfpacht heeft de eigenaar m2 bouwgrond kunnen kopen om in de toekomst eventueel een aanbouw te kunnen realiseren. Deze grond wordt als ongebonden grond in de waardering opgenomen. Scenario analyse (Highest and best use IVS 2011) Het gebouw en de business-parkachtige omgeving maken het gebruik als kantoor het enige optimale gebruik. Er zijn ontwikkelingen voor een ander bestemming zoals hotels en horeca volgens ondergetekende kan dit tot een hogere waarde. Risico's De zittende huurders lijken redelijk stabiel in hun huisvestingskeuze. De kantorenmarkt op het businessspark heeft wel wat leegstand, maar beduidend minder dan gemiddeld voor grotere businessparken van Nederland. Aan de andere kant liggen diverse economische ontwikkelingen te wachten die van invloed kunnen zijn op de vestigingskeuze en het huurprijsniveau van de huurders.

14 Keuringsresultaten verdiepingen: tekst1 tekst2 tekst3 tekst4 tekst5 tekst6 tekst7 tekst8tekst9 Referenties Huurtransacties Datum Adres Plaats m2 markthuur Contracthuur inventives H Overinge mededelingen De courantheid van het object is goed. Er is geen conceptversie ter inzage verstrekt. I Datering en ondertekening Plaats Datum Amsterdam J Bijlagen Bijlagen rekenmodel en onderbouwing waarde Huurcontract(en), tenzij vrij van huur en gebruik Kadastraal uittreksel Kadastrale kaart Eigendomsbewijs Plattegrond omgeving Presentatie foto's Referenties foto's Erfpachtcontract Kantorenmarktanalyse

15 TAXATIE RAPPORT OVERZICHT: Brabantlaan 1, Amsterdam IPD Type VVO stuks huur/m2 % huur Waarde waarde op: kantoren ,52% parkeren binnen ,99% ,00% 0 0,00% 0 Ruimte type: VVO overige ruimte ,49% Totaal % foto Correcties markthuurwaard 255 structureel leegstand 0% markthuurwaarde na correcties 100% Exploitatiekosten zakelijke lasten 4,01 2,6% onderhoud 20,81 13,4% erfpachtcanon 14,67 9,4% niet verrekenbare BTW 0,0% beheerkosten / servicekosten 3,26 2,1% overige kosten 0,0% 0 Totale kosten 42,75 27,4% Netto huurwaarde 72,6% Kengetallen NAR 7,40% BAR kk Huurwaarde Marktwaarde VON voor correcties BAR kk Huuropbrengst Contante waarde correcties meer en minder huur Huurwaard kapitalisatie Bruto huur Netto huur Netto von rend Bruto von rend kap factor mutatieleegstand Huurwaarde ,40% 15,42% 6,5 aanvangsleegstand Huurinkomsten inclusief leeg ,41% 15,21% 6,6 huurvrij Leegstand leegstand kosten Huurinkomsten exclusief leeg BTW compenstatie niet verrekenbare BTW leegsatndkosten Disconteringsfactoren correcties achterstallig onderhoud erfpacht 5% renovatie overig 7% overige lasten en incentives overige baten erfpacht correcties Huurstromen Marktwaarde VON na correcties theoretische huur overige waardebestandelen markthuur overdrachtsbelasting canon bij erfpacht verwervingskosten -6,2% 0 huurderving Marktwaarde kk Marktwaarde kk afgerond IRR Verdieping 3 Verdieping 2 Verdieping 1 Parkeerkelde begane grond Archief top floor

16 mutatieleegstand huurkorting struct. leegstand kantoren parkeren binnen anders totaal huurderving huur per IPD Huurwaarde kantoren parkeren binnen anders totaal Huurderving aanvangsleegstand mutatieleegstand huurkorting struct. leegstand totaal Verhuurkosten verhuurcourtage promotiekosten mutatiekosten servicekosten totaal meer minderhuur theoretische huur markthuur meer en minderhuur

17 TAXATIE RAPPORT DCF Brabantlaan 1, Amsterdam waarde op: inflatie 1,90% 1,40% 1,50% 1,40% 1,70% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% kosten 2,38% -1,75% 1,88% 1,88% 2,13% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% markthuur -5,00% -2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 5,00% 7,00% 4,50% 3,50% 3,00% 1,00% 0,00% 0,00% 2,00% theoretische huur BTW comp expl. kosten aanvangsleegstand mutatieleegstand structurele leegstand huurvrij bruto opbrengsten WOZ belasting waterschapslasten rioolbelasting verzekering erfpachtcanon overige zakelijke lasten zakelijke lasten verhuurcourtage mutatiekosten promotiekosten verhuur kosten oninbare huren beheerkosten servicekosten eigenaar onderhoud overige kosten BTW niet terugvorderb tot. overige kosten totale kosten netto opbrengsten

18 bruto opbrengsten totale kosten netto opbrengsten achterstallig onderhoud renovatie incident. lasten/inventives incedentele baten jaarlijkse kosten jaarlijkse opbrengsten erfpacht subsidies BTW correcties totale correcties netto kaststroom CW kasstroom exityield (von) 8,2% correctie onderhoud correctie overig exitwaarde jr disconteringsvoet 5,00% cw exitwaarde DCF waarde VON NAR 7,40% overige waarden NAR waarde VON DCF waarde kk NAR waarde kk opbrengsten en kosten Waarderingsmeters % bruto opbrengsten totale kosten netto opbrengsten 08% 06% 04% 02% 00% exityield (von) disconteringsvoet NAR

19 TAXATIE RAPPORT HUURLIJST Brabantlaan 1, Amsterdam waarde op: jaarhuur kantoren overige pp binnen BTW kans looptijd vehuur mutatie naam epiratie contract markt huur m2 huur m2 huur stuks j/n leeg contr jr tijd mnd kosten huurvrij Bakker BV ja 20% 6, kantoorrap ja 30% 10, Ruring BV ja 40% 14, makin holding ja 20% KOSTEN Zakelasten lasten WOZ belasting waterschaplasten rioolbelasting 247 verzekering erfpacht overige zakelijke lasten zakelijke lasten totaal Onderhoud // VEX kt 06ak onderhoud ruimtes onderhoud installaties onderh. basis installatie onderhoud airco onderhoud mech. ventilatie onderhoud topkoeling onderhoud sprinkler onderhoud zonwering 574 VEX locatietoeslag 0 objecttoeslag 0 VEX totaal onderhoud gemiddeld afwijking VEX afwijking VEX per BVO

20 ERFPACHT Brabantlaan 1, Amsterdam waarde op: Grondprijs Kadastraal oppervlak Grondoppervlak voor grondwaarde Grondprijs per m² grondoppervlak 950 Aantal m2 BVO voor grondwaarde Grondprijs per m² BVO 0 Totale grondwaarde Waarvan ongebonden grond m Ongebonden grond waarde per m² 400 Ongebonden grond waarde Groeifactor grondwaarde per jaar 1,59% % correctie erfpacht canon of afkoop toepassen 100,00% Grondprijs Erfpacht canon Index datum erfpacht canon Erfpacht canon index periode niet Herzieningsdatum erfpacht (Let op erfpacht in bruto netto traject is reëel gemiddelde van 15 jaar) Herziene waarde erfpachtcanon als % van de grondwaarde (default 4,6%) 3,80% Herziening erfpacht canon Verschil huidige en toekomstige erfpacht canon Netto contante waarde verschil in erfpachtcanon over de beschouwingsperiode

21 TAXATIE RAPPORT REFFERENTIES Brabantlaan 1, Amsterdam waarde op: huurtransacties datum adres Plaats IPD type VVO Markthr Revieuwhr Contracthr incentives Opmerkingen stationsplein 50 Amsterdam kantoor Zuiderparkweg 284 Amsterdam kantoor Vughtweg 1 Amsterdam kantoor Koninginnelaan 32 Amsterdam kantoor Kooptransacties datum adres Plaats IPD type VVO Markthr Contracthr BAR NAR Marktw. Bouwjr Contractd. Huurder Opmerkingen stations Amsterdam kantoor ,29% Buss imobiel plein Pettelaar Amsterdam kantoor particuliere belegger park Nieuwstraat Amsterdam kantoor investeerder Willems plein 2 Amsterdam kantoor nedstede

22 foto 1 zijgevel foto 2 entree met vide foto 3 verkeersruimte

23 foto 4 diverse ruimtes foto 5 pantry foto 6 diverse vergaderruimtes

TMI taxatie rapport - overzicht

TMI taxatie rapport - overzicht TMI taxatie rapport - overzicht IPD Type VVO stuks huur/m2 % huur Waarde kantoren 3.940 150 86,64% 591.000 parkeren binnen 30 450 1,98% 13.500 overige ruimtes 913 85 11,38% 77.605 Totaal 4.853 30 140 100%

Nadere informatie

Markthuur kapitalisatie Bruto huur. Markthuur. Huurinkomsten exclusief leeg 672.840. Leegstand. Markthuur eigenaar/gebruiker

Markthuur kapitalisatie Bruto huur. Markthuur. Huurinkomsten exclusief leeg 672.840. Leegstand. Markthuur eigenaar/gebruiker TMI rapport - NAR IPD Type VVO stuks huur/unit % huur markthuur kantoren 3.940 125 81,26% 492.500 bedrijfsruimte 562 125 11,59% 70.250 parkeren binnen 30 450 2,23% 13.500 overige ruimtes 351 85 4,92% 29.835

Nadere informatie

PANDEO. makelaardij vastgoedservice

PANDEO. makelaardij vastgoedservice PANDEO makelaardij vastgoedservice Kingsfordweg 151, AMSTERDAM Keizersgracht 241, AMSTERDAM Postbus 67114, 1060 JC Amsterdam Tel. 06-13166756 E-mail: info@pandeo.nl, www.pandeo.nl Taxatierapport Commercieel

Nadere informatie

Taxatierapport. Commercieel Vastgoed. Fakkelstede 1, Fakkelstede 1, 3430 DC Nieuwegein Opgesteld op datum: 26-10-2011 door: NVM

Taxatierapport. Commercieel Vastgoed. Fakkelstede 1, Fakkelstede 1, 3430 DC Nieuwegein Opgesteld op datum: 26-10-2011 door: NVM Taxatierapport Commercieel Vastgoed Fakkelstede 1, Fakkelstede 1, 3430 DC Nieuwegein Opgesteld op datum: 26-10-2011 door: NVM A Opdracht / opname Naam opdrachtgever NVM Adres opdrachtgever Fakkelstede

Nadere informatie

Taxatierapport. Commercieel Vastgoed. Brabantlaan 1, 5216 AA 's-hertogenbosch Peildatum: 1-2-2014 Door: A4RE Makelaardij BV

Taxatierapport. Commercieel Vastgoed. Brabantlaan 1, 5216 AA 's-hertogenbosch Peildatum: 1-2-2014 Door: A4RE Makelaardij BV Taxatierapport Commercieel Vastgoed Brabantlaan 1, 5216 AA 's-hertogenbosch Peildatum: 1-2-2014 Door: A4RE Makelaardij BV Inhoud A Opdracht / opname B Doel van de taxatie / te taxeren belang C Verklaringen

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

TAXATIE Amsterdam Atlantisplein Boer Hartog HooColliers International Dynamis 31-mei-2011 pagina 1

TAXATIE Amsterdam Atlantisplein Boer Hartog HooColliers International Dynamis 31-mei-2011 pagina 1 TAXATIE Amsterdam Atlantisplein Boer Hartog HooColliers International Dynamis 31-mei-2011 pagina 1 Algemene gegevens Versie 2008 Fotopresentatie Naam van het complex Adres Atlantisplein 1 Plaats 1090 AD

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 Bij dit taxatierapport behoort het Normblad TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 --------------------------------------------------------------------- A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht Naam

Nadere informatie

TMI norm voor waarderingsmodellen

TMI norm voor waarderingsmodellen TMI norm voor waarderingsmodellen Stichting Taxatie Management Instituut (TMI) stelt zichzelf ten doel de betrouwbaarheid van taxaties te verbeteren in de gehele breedte van de sector. Kwaliteit van zowel

Nadere informatie

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning.

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning. TAXATIERAPPORT OPDRACHTGEVER Naam Adres Postcode en plaats Telefoon E-mail TAXATEUR Naam Iman Verhelst Registraties Vastgoedcert RMT V668886248 NRVT RT 521380868 Naam kantoor De Koopmakelaar Adres kantoor

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Bedrijfsmatig Vastgoed Opzet van de praktijktoets De Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat uit twee toetsonderdelen en vindt plaats op twee afzonderlijke toetsmomenten/-dagen.

Nadere informatie

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering 4 november 2015 Nationale conferentie Gebouw automatisering Welke eisen m.b.t. investeringen gebouw automatisering om aantrekkelijk te zijn voor beheer (sneak preview) 25-6-2015 25-6-2015 I II III Wie

Nadere informatie

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 0 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

object: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie G. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door:

object: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie G. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie A. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door: Sectie B. OBJECT Woningtype: vrijstaand / 2-1 kap / geschakelde 2-1 kap / geschakeld / halfvrijstaand / tussen-

Nadere informatie

WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK

WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK IN VOGELVLUCHT 23 NOVEMBER 2015 WELKOM 1. Voorstellen presentatoren/moderatoren 2. Technische zaken (beeld/geluid) 3. Werkwijze vragen 4. Enquête aan het eind PROGRAMMA 1.

Nadere informatie

Het vaststellen van de marktwaarde ten behoeve van het verkijgen van (hypothecaire) financiering Maximaal te behalen punten: 1

Het vaststellen van de marktwaarde ten behoeve van het verkijgen van (hypothecaire) financiering Maximaal te behalen punten: 1 Examen: Praktijktoets Wonen versie 2017 Toetsnummer: 75-00 Agglomeratie: Wonen Examen datum: 10 oktober 2016 A. Opdracht/opname Maximaal te behalen punten: 0 (nog te verdelen punten 0) 1 Maximaal te behalen

Nadere informatie

Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH. Nunspeet 24 april 2014,

Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH. Nunspeet 24 april 2014, Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH Nunspeet 24 april 2014, Betreft: Aanvulling op het taxatierapport d.d. 26-04-2013 Geachte mevrouw Van Erp, U

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte januari 2011 TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TE KOOP MAASTRICHT BELEGGINGSPAND IN DEELS VERHUURDE STAAT + 4 PARKEERPLAATSEN JONKHEER RUYSSTRAAT 95 TE MAASTRICHT

TE KOOP MAASTRICHT BELEGGINGSPAND IN DEELS VERHUURDE STAAT + 4 PARKEERPLAATSEN JONKHEER RUYSSTRAAT 95 TE MAASTRICHT TE KOOP MAASTRICHT BELEGGINGSPAND IN DEELS VERHUURDE STAAT + 4 PARKEERPLAATSEN JONKHEER RUYSSTRAAT 95 TE MAASTRICHT In de prestigieuze woon / werkwijk aan de periferie van Maastricht is dit deels verhuurde

Nadere informatie

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijktoets Wonen versie 1.2 (juli 2013) 1 Opzet van de praktijktoets Elke kandidaat krijgt een praktijktoets

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

Projectinformatie. Pesetaweg 37. Nieuw Vennep

Projectinformatie. Pesetaweg 37. Nieuw Vennep Projectinformatie Pesetaweg 37 Nieuw Vennep VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, een zeer uniek en solitair gelegen kantoor-/ showroom-/ bedrijfgebouw bestaande uit hoogwaardige materialen en

Nadere informatie

Altijd Goed. 22-03-2016 Investment Memorandum. portfolio. Wij verzoeken u vriendelijk om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Altijd Goed. 22-03-2016 Investment Memorandum. portfolio. Wij verzoeken u vriendelijk om de gegevens vertrouwelijk te behandelen. Altijd Goed 22-03-2016 U ontvangt deze presentatie omdat u aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in de mogelijke acquisitie van onze portfolio. Wij verzoeken u vriendelijk om de gegevens vertrouwelijk

Nadere informatie

Verhuurd kantoorgebouw

Verhuurd kantoorgebouw Online executieveiling, 24 juni 2015 12:30 uur Verhuurd kantoorgebouw Adres Kaap Hoorndreef 38-50 te Utrecht Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale verkoop vindt plaats op

Nadere informatie

JOOP GEESINKWEG 125 MEER INFORMATIE:

JOOP GEESINKWEG 125 MEER INFORMATIE: JOOP GEESINKWEG 125 MEER INFORMATIE: WWW.JOOPGEESINKWEG125.NL Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

NARITAWEG 126 MEER INFORMATIE:

NARITAWEG 126 MEER INFORMATIE: NARITAWEG 126 MEER INFORMATIE: WWW.NARITAWEG126.NL Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan door Trinity

Nadere informatie

Brochure Sprundelsebaan 47 te Breda. VB&T Makelaars

Brochure Sprundelsebaan 47 te Breda. VB&T Makelaars Brochure Sprundelsebaan 47 te Breda VB&T Makelaars VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Sprundelsebaan 47 te Breda pagina 1 VB&T Makelaars Emmastraat 2, 4811 AG Breda T: 076-5216000 Algemene informatie : Buitenplaats

Nadere informatie

PURMEREND GORSLAAN 18. Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend.

PURMEREND GORSLAAN 18. Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend. PURMEREND GORSLAAN 18 Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend. Metrage : Circa 263 m² op de begane grond en circa 263 m² op de eerste verdieping, deelverhuur mogelijk

Nadere informatie

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m²

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² TE HUUR/ TE KOOP Aploniastraat 88 te Rotterdam Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² Indicatieve oppervlakte en indeling

Nadere informatie

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving: Op het bedrijventerrein Westermaat Zuidoost in Hengelo (Ov.) is gelegen een modern en representatief kantoorpand.

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Laanakkerweg 6. te Vianen

TE HUUR/TE KOOP Laanakkerweg 6. te Vianen TE HUUR/TE KOOP Laanakkerweg 6 te Vianen Algemeen Vijf stijlvolle kantoorgebouwen welke in moderne opvallende architectuur ontwikkeld worden met een hoogwaardig opleveringsniveau. De kantoorgebouwen zullen

Nadere informatie

Te huur. Schipholweg 101

Te huur. Schipholweg 101 Te huur Schipholweg 101 2316 XC Leiden Vrijheidslaan 35, 2321 JR Leiden (071) 5 233 277 leiden@basis.nl www.basis.nl Omschrijving TE HUUR Schipholweg 101 te Leiden (2316 XC) ALGEMEEN Het betreft hier ca.

Nadere informatie

Culemborg, Godfried Bomansstraat 8a

Culemborg, Godfried Bomansstraat 8a Culemborg, Godfried Bomansstraat 8a OMSCHRIJVING: In dit duurzame kantoorpand is kantoorruimte beschikbaar gelegen op de 2 e verdieping. De kantoorruimte is in delen te huur van 26 m², 31 m² en 160 m²

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE. Anderlechtlaan 175 te Amsterdam - 1 -

PROJECTINFORMATIE. Anderlechtlaan 175 te Amsterdam - 1 - PROJECTINFORMATIE Anderlechtlaan 175 te Amsterdam - 1 - LOCATIE Het kantoorgebouw gelegen aan de Anderlechtlaan 175 in Amsterdam Slotervaart is een zelfstandig kantoorgebouw. Het is gebouwd met duurzame

Nadere informatie

Leiden Schipholweg 55 89 Kantoorgebouw Schutterspoort

Leiden Schipholweg 55 89 Kantoorgebouw Schutterspoort Leiden Schipholweg 55 89 Kantoorgebouw Schutterspoort Object Representatief kantoorpand met een totaal oppervlak van ca. 7.841 m². Er is ca. 2.361 m² voor verhuur beschikbaar. De beschikbare kantoorruimte

Nadere informatie

Te huur. Hooigracht 87

Te huur. Hooigracht 87 Te huur Hooigracht 87 2312 KP Leiden Vrijheidslaan 35, 2321 JR Leiden (071) 5 233 277 leiden@basis.nl www.basis.nl Omschrijving TE HUUR Hooigracht 87 te Leiden (2312 KP) ALGEMEEN Geheel nieuw opgebouwde

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering)

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4 Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie

Nadere informatie

Adres: Hoge Ham 67, 5104 JB Dongen Vraagprijs ,00 kosten koper. Huurprijs 1.500,00 per maand.

Adres: Hoge Ham 67, 5104 JB Dongen Vraagprijs ,00 kosten koper. Huurprijs 1.500,00 per maand. Adres: Hoge Ham 67, 5104 JB Dongen Vraagprijs 199.000,00 kosten koper. Huurprijs 1.500,00 per maand. Omschrijving Object De commerciële ruimte is gelegen in de winkelstraat Hoge Ham op A2-locatie in het

Nadere informatie

FOZ. 325,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

FOZ. 325,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel FOZ Gustav Mahlerlaan 300 1082 ME Amsterdam 325,- per m² / jaar Contactpersoon Jan Boers jan@vangoolelburg.com 020 664 8585 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 325,- per m² /Jaar Hoofdbestemming Status

Nadere informatie

2.593 m 2 Bedrijfs- en kantoorruimte TE KOOP - TE HUUR. Jufferstraat 1 Zaandam

2.593 m 2 Bedrijfs- en kantoorruimte TE KOOP - TE HUUR. Jufferstraat 1 Zaandam 2.593 m 2 Bedrijfs- en kantoorruimte TE KOOP - TE HUUR Jufferstraat 1 Zaandam Jufferstraat 1 1508 GE Zaandam Te huur/te koop Modern bedrijfspand met kantoren totaal groot 2.593 m 2, gelegen op gunstige

Nadere informatie

Fornheselaan 254, 3734 GE Den Dolder

Fornheselaan 254, 3734 GE Den Dolder Fornheselaan 254, 3734 GE Den Dolder Vraagprijs 149.000,- kosten koper Huurprijs 789,- per maand Omschrijving TE KOOP / TE HUUR In Den Dolder, op het bedrijventerrein aan de Forheselaan is een uniek bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Te huur. Opaalstraat 1-5

Te huur. Opaalstraat 1-5 Te huur Opaalstraat 1-5 2332 TA Leiden Vrijheidslaan 35, 2321 JR Leiden (071) 5 233 277 leiden@basis.nl www.basis.nl Omschrijving TE HUUR Opaalstraat 1-5 te Leiden ALGEMEEN Het betreft hier een kantoorpand

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE HUUR of TE KOOP Ammunitiehaven 21 2511 XH 's-gravenhage

Vrijblijvende object informatie TE HUUR of TE KOOP Ammunitiehaven 21 2511 XH 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR of TE KOOP Ammunitiehaven 21 2511 XH 's-gravenhage Ammunitiehaven 21 2511 XH 's-gravenhage Huurprijs: Koopsom: Servicekosten: 185,- per vierkante meter per jaar

Nadere informatie

Marienhoef 7 A, 3851 ST Ermelo. Vraagprijs 725.000,- kosten koper Huurprijs 65.000,- per jaar

Marienhoef 7 A, 3851 ST Ermelo. Vraagprijs 725.000,- kosten koper Huurprijs 65.000,- per jaar Marienhoef 7 A, 3851 ST Ermelo Vraagprijs 725.000,- kosten koper Huurprijs 65.000,- per jaar Omschrijving TE HUUR/TE KOOP Marienhoef 7A te Ermelo OBJECT Mulitfunctionele en representatieve BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO TE KOOP/ HUUR DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO VRAAGPRIJS 2.100.000 kosten koper HUURPRIJS 25.800 PER MAAND EXCLUSIEF BTW LIGGING & BEREIKBAARHEID Aantrekkelijke

Nadere informatie

Representatief kantoorpand op kantorenpark Kosterijland te Bunnik

Representatief kantoorpand op kantorenpark Kosterijland te Bunnik Te huur/te koop Representatief kantoorpand op kantorenpark Kosterijland te Bunnik Adres Kosterijland 3-5 te Bunnik Omgevingsfactoren Het moderne kantoorgebouw is gesitueerd op kantorenpark Kosterijland,

Nadere informatie

Gorinchem, Concordiaweg 157

Gorinchem, Concordiaweg 157 Gorinchem, Concordiaweg 157 Kantoorruimte op een unieke locatie, direct aan het water en op loopafstand van het station en de historische binnenstad met uitstekende parkeerfaciliteiten. Adres Concordiaweg

Nadere informatie

Huurprijs ,- per jaar

Huurprijs ,- per jaar Stationsplein 128, 3844 KR Harderwijk Huurprijs 24.000,- per jaar Omschrijving TE HUUR Stationsplein 128 te Harderwijk OBJECT Representatieve KANTOORRUIMTE gelegen op de begane grond van een appartementen

Nadere informatie

STIELTJESSTRAAT 40-210 LEVIE VORSTKADE 65 TE ROTTERDAM

STIELTJESSTRAAT 40-210 LEVIE VORSTKADE 65 TE ROTTERDAM STIELTJESSTRAAT 40-210 LEVIE VORSTKADE 65 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE BELEGGINGSINFORMATIE TE KOOP Betreft : 8 verhuurde winkelunits direct gelegen aan de Stieltjesstraat alsmede een verhuurde kantoor-/

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

Flevostraat 14. Lemmer. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413

Flevostraat 14. Lemmer. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413 Flevostraat 14 Lemmer Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413 Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs: Huurprijs: BTW: Kantoorruimte 795.000,- k.k. 6.300,- per maand BTW belast Oppervlakte: Ca. 1.050

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

Adres: Tiendweg 4, 2671 SB Naaldwijk Vraagprijs ,00 kosten koper

Adres: Tiendweg 4, 2671 SB Naaldwijk Vraagprijs ,00 kosten koper Adres: Tiendweg 4, 2671 SB Naaldwijk Vraagprijs 1.750.000,00 kosten koper Omschrijving 1. Omschrijving Modern ogend kantoorcomplex met naastgelegen bedrijfsruimte en voldoende eigen parkeerplaatsen. Het

Nadere informatie

Bedrijfsruimte. 35,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bedrijfsruimte Status. Energie. Energielabel

Bedrijfsruimte. 35,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bedrijfsruimte Status. Energie. Energielabel De Ren 9 6562 JJ Groesbeek 35,- per m² / jaar Contactpersoon Pim van Os vanos@s-t.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 35,- per m² /Jaar Hoofdbestemming Status Gereed Beschikbaar In overleg Oppervlakten

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27 te Utrecht Algemeen Een uniek vrijstaand bedrijfsgebouw dat bestaat uit representatieve kantoor-/showroomruimte en een goed afgewerkte bedrijfs-/productiehal. Het twee-laagse

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE EN/OF SHOWROOM. Vierlinghstraat 49 A3 4251 LC Werkendam

KANTOORRUIMTE EN/OF SHOWROOM. Vierlinghstraat 49 A3 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving ruimte... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen TE HUUR Lange Dreef 11 te Vianen Algemeen Het betreft een representatief kantoorgebouw gelegen in kantorenpark La Palissade. Het gebouw heeft een moderne uitstraling. De omgeving is parkachtig opgezet

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfsruimte op 't Holland 12 te Duiven per jaar

Huur of koop bedrijfsruimte op 't Holland 12 te Duiven per jaar Huur of koop bedrijfsruimte op 't Holland 12 te Duiven 60000 per jaar Aanbiedende partij: DK Makelaars Email: info@dkmakelaars.nl Telefoon: 026-3638494 Website: http://www.dkmakelaars.nl Omschrijving

Nadere informatie

Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte

Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte Online executieveiling, 24 juni 2015 12:00 uur Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte Adres De Wel 34-36 te Hoevelaken Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale

Nadere informatie

437 m 2 Kantoor-/bedrijfsruimte TE KOOP. Elbaweg 11 Amsterdam Koopsomindicatie: 450.000,- k.k.

437 m 2 Kantoor-/bedrijfsruimte TE KOOP. Elbaweg 11 Amsterdam Koopsomindicatie: 450.000,- k.k. 437 m 2 Kantoor-/bedrijfsruimte TE KOOP Elbaweg 11 Amsterdam Koopsomindicatie: 450.000,- k.k. Elbaweg 11 1044 AK Amsterdam Te koop Modern vrijstaand bedrijfs-/kantoorgebouw van ca. 437 m 2 op een perceel

Nadere informatie

Te Koop. Rotterdamseweg 400 a Bedrijfsruimte te koop in Delft. Prijs: k.k.

Te Koop. Rotterdamseweg 400 a Bedrijfsruimte te koop in Delft. Prijs: k.k. Te Koop Rotterdamseweg 400 a Bedrijfsruimte te koop in Delft Prijs: 665.000 k.k. Kenmerken Prijs 665.000 k.k. Adres Rotterdamseweg 400 a Postcode 2629 HH Stad Delft Ligging aan vaarwater, bedrijventerrein

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Landelijk Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Landelijk Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Landelijk Vastgoed Opzet van de praktijktoets De praktijktoets LV bestaat uit twee onderdelen: 1. Het maken van een volledig taxatierapport, met daarin de berekening

Nadere informatie

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 College VU Amsterdam Taxeren van kantoren drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 1 Taxeren 2 1. Theorie 2. Praktijk 1. Theorie 3 1. Theorie 1a. Theorie Wat is waarde? 4 1b. Doel 1c. Waardebegrip

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever)

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Versie:

Nadere informatie

Bedrijfsruimte met 2 parkeerplaatsen Geheel circa 175 m². KEIZERSVELD 68A 5803 AN Venray TE KOOP. HUURPRIJS 700,00 PER MAAND excl. BTW.

Bedrijfsruimte met 2 parkeerplaatsen Geheel circa 175 m². KEIZERSVELD 68A 5803 AN Venray TE KOOP. HUURPRIJS 700,00 PER MAAND excl. BTW. Bedrijfsruimte met 2 parkeerplaatsen Geheel circa 175 m² TE KOOP KEIZERSVELD 68A 5803 AN Venray HUURPRIJS 700,00 PER MAAND excl. BTW. LIGGING Het object ligt op bedrijventerrein Keizersveld met uitstekende

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORRUIMTE TE HUUR KANTOORRUIMTE Eindhoven Pastoor Petersstraat 170 Gebouw Arctis KANTOORGEBOUW VAN CIRCA 6.853 M² MET 144 PARKEERPLAATSEN GELEGEN IN HET STADSCENTRUM P. 1 COLLIERS INTERNATIONAL PROJECTINFORMATIE

Nadere informatie

PERFECTE BELEGGING: Volledig verhuurde bedrijfs- en kantoorruimte incl. vier garageboxen en tankstation

PERFECTE BELEGGING: Volledig verhuurde bedrijfs- en kantoorruimte incl. vier garageboxen en tankstation PERFECTE BELEGGING: Volledig verhuurde bedrijfs- en kantoorruimte incl. vier garageboxen en tankstation Industrieweg 19 21 1115 AD Duivendrecht Vraagprijs: 895.000,- k.k. Peters & Van der Vloodt Wielingenstraat

Nadere informatie

Standerdmolen 8 te Houten

Standerdmolen 8 te Houten Online executieveiling, 23 juni 2015 9:30 uur Verhuurd kantoorpand De Sijnsmeester Adres Standerdmolen 8 te Houten Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt plaats op

Nadere informatie

Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces

Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces Joosje Lugard 21 december 2016 drs. Joosje Lugard MSRE MRICS RT National director 16 jaar werkzaam DTZ/ Verantwoordelijk voor woningwaarderingen Ervaring met

Nadere informatie

Te huur. Noordeinde 2/e

Te huur. Noordeinde 2/e Te huur Noordeinde 2/e 2311 CD Leiden Vrijheidslaan 35, 2321 JR Leiden (071) 5 233 277 leiden@basis.nl www.basis.nl Omschrijving TE HUUR Noordeinde 2/e te Leiden (2311 CD) ALGEMEEN Het betreft hier een

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE. TE KOOP Bedrijfspand in verhuurde staat. Ambachtsweg 1 te (3542 DE) Utrecht

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE. TE KOOP Bedrijfspand in verhuurde staat. Ambachtsweg 1 te (3542 DE) Utrecht VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE KOOP Bedrijfspand in verhuurde staat Ambachtsweg 1 te (3542 DE) Utrecht Deel 1 Algemene gegevens 1. Algemene gegevens/omschrijving 2. Adres 3. Bereikbaarheid 4. Kadastrale gegevens

Nadere informatie

VERHUUR-/VERKOOPINFORMATIE RIJSTUIN MA ROTTERDAM

VERHUUR-/VERKOOPINFORMATIE RIJSTUIN MA ROTTERDAM VERHUUR-/VERKOOPINFORMATIE RIJSTUIN 172 3011 MA ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 fax 010 424 88 89 www.ooms.com 2 VERHUUR-/VERKOOPINFORMATIE

Nadere informatie

Adres: Maliebaan 79., 3581 CG Utrecht Huurprijs 165,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Maliebaan 79., 3581 CG Utrecht Huurprijs 165,00 per vierkante meter per jaar Adres: Maliebaan 79., 3581 CG Utrecht Huurprijs 165,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Omgevingsfactoren Representatief monumentaal klassiek kantoorpand gelegen op toplocatie aan de statige Maliebaan.

Nadere informatie

Kantoorruimte in Huizen

Kantoorruimte in Huizen Te huur Kantoorruimte in Huizen Adres Huizermaatweg 340-350 te Huizen Locatie Het zelfstandige kantoorgebouw is gelegen op een uitstekend bereikbare zichtlocatie. De bereikbaarheid van de locatie is goed

Nadere informatie

Kantoorunits Blauwburgh I en II in Huis ter Heide

Kantoorunits Blauwburgh I en II in Huis ter Heide Te huur Kantoorunits Blauwburgh I en II in Huis ter Heide Adres Dolderseweg 2 te Huis ter Heide Omgevingsfactoren De kantoorgebouwen Blauwburgh I en II zijn gelegen op een aantrekkelijke locatie aan de

Nadere informatie

TE HUUR. Bolwerk 13 - Kampen

TE HUUR. Bolwerk 13 - Kampen TE HUUR Bolwerk 13 - Kampen adres Dorpsweg 4 8271 BM IJsselmuiden telefoon (038) 33 159 22 e-mail info@juffervastgoed.nl website www.juffervastgoed.nl datum 7 maart 2016 Juffer Vastgoed B.V. Pagina 2 van

Nadere informatie

Culemborg, Pascalweg 4

Culemborg, Pascalweg 4 Culemborg, Pascalweg 4 OMSCHRIJVING: Op het moderne deel van bedrijventerrein Pavijen gelegen recent opgeleverde bedrijfsruimte bestaande uit 153 m² bedrijfs- /opslagruimte met 156 m² kantoor of showroomruimte.

Nadere informatie

verkoop/verhuur kantoorruimte Bachweg 2 te Amersfoort

verkoop/verhuur kantoorruimte Bachweg 2 te Amersfoort verkoop/verhuur kantoorruimte Bachweg 2 te Amersfoort Algemeen Dit representatieve kantoorpand is gelegen op een prachtige zichtlocatie: hoek Hogeweg, Ringweg Randenbroek. Het pand bestaat uit 3 bouwlagen

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Duitslandlaan 29 te Zoetermeer

PROJECT HUURINFORMATIE. Duitslandlaan 29 te Zoetermeer PROJECT HUURINFORMATIE Duitslandlaan 29 te Zoetermeer Object : Diversen kantoorunits op de 2 e en 3 e etage binnen representatief kantoorgebouw. Vloeroppervlakte : Kantoorunits beschikbaar vanaf ca. 37

Nadere informatie

TE HUUR. Grotestraat 62, 7607 CR Almelo. Huurprijs op aanvraag

TE HUUR. Grotestraat 62, 7607 CR Almelo. Huurprijs op aanvraag TE HUUR Grotestraat 62, 7607 CR Huurprijs op aanvraag Omschrijving Algemeen: In het centrum van bieden wij op zeer goede winkellocatie deze representatieve winkelruimte voor verhuur aan. De ruimte heeft

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Te huur : Kantoorruimte Huurprijs

Nadere informatie

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN Op een sfeervolle locatie, midden in de oude kern van Meerssen, is dit statige kantoorpand gelegen aan de Markt. Het

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE UTRECHTSESTRAAT 35 TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE UTRECHTSESTRAAT 35 TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE UTRECHTSESTRAAT 35 TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Contactweg 145-153 te Amsterdam

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Contactweg 145-153 te Amsterdam Vrijblijvende projectinformatie Te huur Contactweg 145-153 te Amsterdam Adres Contactweg 145-153 te Amsterdam Algemeen Deze moderne bedrijfsruimte met aangrenzend kantoor is gelegen op het Alpha Business

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Vrijstaande kantoorvilla Java Maria Montessorilaan 11-19 te Zoetermeer

PROJECT HUURINFORMATIE. Vrijstaande kantoorvilla Java Maria Montessorilaan 11-19 te Zoetermeer PROJECT HUURINFORMATIE Vrijstaande kantoorvilla Java Maria Montessorilaan 11-19 te Zoetermeer Object : De kantoorontwikkeling 'Sawa II' is gelegen in kantorenpark 'Rokkeveen' te Zoetermeer. 'Sawa II' omvat

Nadere informatie

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk Projectinformatie Beechavenue 2-16 Schiphol-Rijk VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Kantoorgebouw Dellaert betreft een hoogwaardig gebouw gelegen in een zeer verzorgde omgeving op het kantorenpark

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging...

Nadere informatie

Te huur. Meer en Duin 327

Te huur. Meer en Duin 327 Te huur Meer en Duin 327 2163 HE Lisse Vrijheidslaan 35, 2321 JR Leiden (071) 5 233 277 leiden@basis.nl www.basis.nl Omschrijving TE HUUR Meer en Duin 327 te Lisse (2163 HE) ALGEMEEN Representatieve en

Nadere informatie

Te Huur. Nobelstraat BC 's-gravenzande p.m.

Te Huur. Nobelstraat BC 's-gravenzande p.m. Te Huur Nobelstraat 11 2693 BC 's-gravenzande 1.975 p.m. Kenmerken Prijs 1.975 p.m. Postcode 2693 BC Ligging bedrijventerrein Woningtype Bedrijfsruimte Woontype Bestaande bouw Stad 's-gravenzande Adres

Nadere informatie

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k.

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Schoutstraat 49, Schoutstraat 49 Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Neem contact op Schoutstraat 49, Algemene Informatie Unieke beleggingskans in het centrum van Almere Stad. Kantoorgebouw "Het Schouthuis" Adres:

Nadere informatie

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Sutton 3 Apeldoorn Sutton 3 te Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte 895.000,- k.k. 95,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 650m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE HUUR/TE KOOP REPRESENTATIEVE EN HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE OP TOPNIVEAU MET RUIM PARKEREN EN CA. 1060M² ONGEBONDEN GROND GELEGEN OP BEDRIJVENTERREIN DE RUN TE VELDHOVEN DE RUN

Nadere informatie

Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Le Branchement Wisselweg 33 1314 CB Almere Contactpersoon Sonny Gnocchi SGnocchi@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming Per direct Bouwjaar 2002 Oppervlakten Energie Totale

Nadere informatie

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk Projectinformatie Beechavenue 2-16 Schiphol-Rijk VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Kantoorgebouw Vantage Point betreft een hoogwaardig gebouw gelegen in een zeer verzorgde omgeving op het kantorenpark

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Meijhorst 6010 te Nijmegen 99 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op Meijhorst 6010 te Nijmegen 99 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op Meijhorst 6010 te Nijmegen 99 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaardij B.V. Email: Telefoon: 024 3651010 Website: http://www.stmakelaars.nl

Nadere informatie

Ligging: Jacob Catsstraat 74 A, 5921 XE VENLO-BLERICK

Ligging: Jacob Catsstraat 74 A, 5921 XE VENLO-BLERICK TE KOOP Jacob Catsstraat 74 A 5921 XE VENLO-BLERICK Bedriijjffsruiimte eventueell geschiikt voor grootschalliige detaiill-- handell met eiigen parkeerpllaats nabiijj centrum Venllo--Blleriick Vraagprijs

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K. Brusselsestraat 84-84A MAASTRICHT TE KOOP Karakteristiek beleggingsobject in deels verhuurde staat, bestaande uit ca. 2.900 m² BVO en 24 parkeerplaatsen op eigen terrein. Diverse mogelijkheden tot herontwikkeling

Nadere informatie