Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers"

Transcriptie

1 Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R. (Ron) Jung R. (Robert) Kuipers Copyright MC Consultants B.V Postbus 281, 6130 AG SITTARD Tel: Fax: Web: K.v.K ING bank Btwnr B01

2 INHOUDSOPGAVE* 1. Over de opleiding pag Missie en Visie pag Competentieprofiel pag Werkterrein pag Didactische uitgangspunten pag Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting pag De verplichte literatuur pag Bereikbaarheid / support pag De opleiders pag De opleidingslocatie(s) pag Structuur van de opleiding pag Lesdagen pag Praktijktraject pag Persoonlijke ontwikkeling pag Het eindwerkstuk pag Het eindgesprek pag Certificering pag Waarborg kwaliteit opleiders en supervisors pag Kosten / inschrijving / annulering pag Na de opleiding pag Registratie pag Onze nazorg pag. 16 * Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten ontleend worden. Copyright MC Consultants B.V

3 Ga zo door, mijn beste Lucilius; maak aanspraak op je eigen leven. Lucius Annaeus Seneca Brieven aan Lucilius,1,1 Copyright MC Consultants B.V

4 1. Over de Opleiding 1.1 Missie en Visie In de oorspronkelijke betekenis staat het woord Coach voor het vervoeren van iemand van de ene plaats naar de andere. Mensen maken gebruik van een Coach om vooruit te komen of om hun situatie te verbeteren. Iets van die betekenis klinkt in onze visie op coachen door. In onze visie is coachen een vorm van begeleiding in het kader van een leer- of veranderingsproces. In onderscheid tot andere vormen van begeleiding is coachen gericht op concrete doelen en resultaten. De volgende elementen spelen hierbij een rol: Het begeleiden van de ontwikkeling van individuen of groepen, waarbij de ontwikkeling van die individuen of groepen ook ten goede komt aan de ontwikkeling van de organisatie; Het opsporen van talenten: datgene wat men al kan of weet; Het bevorderen van autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel; Het richten op toekomstmogelijkheden. Het is onze missie om deelnemers professioneel op te leiden tot een Coach die in staat is: te werken met verschillende doelgroepen; bekwaam is om kennis, vaardigheden, en persoonlijke eigenschappen op geïntegreerde wijze in te zetten en leer- of veranderingsprocessen op een even bewuste als verantwoorde manier te begeleiden. Bijzonder element Wij laten ons graag inspireren door trainers/coaches uit de wereld van de sport. In zijn workshop Het intelligente lichaam verbindt Arnold Vanderlyde de nieuwste inzichten, methoden en technieken aan oefeningen die bevorderend zijn voor zowel lichaam als geest. Achterliggende gedachte hierbij is dat onze fysieke gesteldheid van invloed is op onze mentale gesteldheid en omgekeerd. Met zelfwaarnemingsademhaling- en ontspanningstechnieken laat hij zien hoe we lichaam en geest kunnen helpen zo volledig mogelijk bij te tanken. Copyright MC Consultants B.V

5 1.2 Competentieprofiel De opleiding is gebaseerd op het door de St!r ontwikkelde competentieprofiel: Het kunnen begeleiden van leerprocessen; Het zich kunnen richten op de werkcontext; Resultaatgericht kunnen werken; Zelfsturing in werken en leren kunnen bevorderen; Interactie vorm kunnen geven; Professioneel kunnen werken. Deze competenties zijn uitgewerkt in de volgende beoordelingsaspecten: 1. De Coach weet een krachtige leeromgeving te scheppen. Hij kan omgaan met diversiteit in klanten en groepen. Hij kan het leerproces faseren;. 2. De Coach betrekt de werkcontext bij de coaching; 3. De Coach sluit op een resultaatgerichte manier aan bij de vraagstelling van individuen of groepen; 4. De Coach is in staat performanceverbetering te bewerkstelligen; 5. De Coach brengt in interactie met de klant een - op een contract gebaseerde - samenwerking tot stand en weet deze te onderhouden; 6. De Coach werkt methodisch Werkterrein Een deelnemer die de opleiding succesvol heeft afgerond kan: Werken als interne of externe Coach binnen een bedrijf of non-profit organisatie; Coachend leidinggeven; Werken op het terrein van re-integratie, loopbaanbegeleiding, job- coachen; Een praktijk opbouwen; Zich via verdiepingscursussen verder specialiseren; Verder studeren voor een Mastergraad. 1.3 Didactische uitgangspunten Er is een deugd waar ik erg op gesteld ben, één enkele. Zij heet eigenzinnigheid. Alle andere, zo zeer geliefde en geloofde deugden zijn gehoorzaamheid aan wetten die door mensen gegeven zijn. Wie eigenzinnig is, gehoorzaamt aan een andere wet, één enkele, absoluut heilige, de wet in je zelf, de zin van het eigene. Herman Hesse Copyright MC Consultants B.V

6 Onze aanpak wordt gekenmerkt door veel oefening, reflectie, begripsvorming en experiment. Hierbij hebben we ons laten inspireren door het leermodel van Kolb dat uitgaat van de concrete ervaring. Wie nadenkt over zijn ervaringen is al begonnen met leren. Dit ervaringsleren kent verschillende fases. In onze werkvormen leggen we, afhankelijk van het thema, de ene keer de nadruk op reflectie, de andere keer op begripsvorming, dan weer op het experimenteren met nieuwe inzichten bijvoorbeeld, of het experimenteren met technieken. Uitgangspunt is de concrete ervaring die in gang wordt gezet door gerichte praktijkopdrachten, coachtrajecten en simulaties. Het profiel van onze opleiding komt terug in de manier waarop wij ons programma hebben vormgegeven. Competentiegericht leren staat centraal. Competentie gericht wil zeggen dat kennis en vaardigheden op een geïntegreerde wijze worden aangeboden. Competentiegericht wil ook zeggen dat onze opleiding zich kenmerkt door gerichtheid op: Zelfstandig en verantwoordelijk leren; Reflectie en professionalisering; Uitdagende en motiverende opdrachten; Confrontatie met realistische problemen in realistische praktijksituaties; Ontwikkeling van attitudes en persoonlijke bekwaamheden. Copyright MC Consultants B.V

7 Onze lessen zijn interactief van opzet waarbij onderlinge feedback op de individuele en gezamenlijke leeractiviteiten en resultaten een belangrijke plaats inneemt. Ook het samenwerken en leren in intervisiegroepen draagt hiertoe bij. Kennis Attitude Vaardigheid Eigenschappen 1.4 Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting Toelatingseisen Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dient u te beschikken over een HBO of WO werk- en denkniveau. Dit dient te blijken uit uw getuigschriften (EVK) en/of portfolio. Uit uw portfolio dient voorts te blijken dat u over minimaal 5 jaar beroepspraktijkervaring beschikt (EVC). Na inschrijving krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd krijgt u een schriftelijke intake. Met behulp van een door u beantwoordde en aan MC Consultants geretourneerde vragenlijst wordt bepaald of u definitief toelaatbaar is. Eventueel kan er volgend op de schriftelijke intake een mondelinge intake plaatsvinden. Datum, tijd en locatie van de mondelinge intake worden u tijdig medegedeeld. MC Consultants behoudt zich het recht voor om basis van de uitkomsten van de intake het opleidingscontract, onder opgave van reden(en), eenzijdig te beëindigen. Vrijstelling Op onnavolgbare en dus unieke wijze vindt er tijdens de opleiding overdracht van kennis en ervaring plaats. Tijdens onze opleidingen is er nadrukkelijk aandacht voor de mens in een ieder van ons. We laten de deelnemer daadwerkelijk voelen wat het is en betekent om met een ander, of met zich zelf, in conflict te zijn. Tevens laten wij de deelnemer ervaren hoe moeilijk het kan zijn vertrouwen te geven en vertrouwen te krijgen. Deelnemers die met succes onze opleidingen hebben afgerond realiseren zich voortdurend dat zij zelf als Coach het belangrijkste instrument zijn tijdens coachingssessies. Gegeven de uniekheid van onze didactiek, die stoelt op het credo Ken je zelf, daar gaat het om, worden er geen vrijstellingen verleend. Copyright MC Consultants B.V

8 Studiebelasting Er zijn 15 lesdagen van 09.30uur tot 17.00uur. Voorbereiding en zelfstudie vergen gemiddeld 8 uur per week. Er zijn 5 supervisiebijeenkomsten van 2 á 3 uur. Er zijn 5 intervisiebijeenkomsten van 2 á 3 uur. Het aantal contacturen bedraagt 120, de totale studielast 336 uren. 1.5 De verplichte literatuur Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebuikt gemaakt van de volgende, verplicht voorgeschreven en door ons ter beschikking gestelde literatuur: - Oplossingsgericht Coachen, Insoo Kim Berg c.s., laatste druk; - Wisselende contacten, Karin Walthuis, laatste druk; - Hé, ik daar, Daniël Ofman, laatste druk; - Het handboek voor strategisch coachen, Maarten Kouwenhoven, laatste druk; - Het boek voor de coach, Joost Crasborn c.s., laatste druk 1.6 Bereikbaarheid / support Met behulp van het zgn. Moodle programma kunnen via onze website vragen gesteld worden en bestaat er tevens de mogelijkheid interactief te discussiëren. De vragen kunnen administratief of inhoudelijk van aard zijn. Wij garanderen dat uw vragen binnen 24 uur door de juiste persoon beantwoord zullen worden. Ook kunt u onze website raadplegen voor de meest actuele informatie over bvb. roostering. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u nadere uitleg over het gebruik van Moodle. 1.7 De opleiders Onze opleiding wordt verzorgd door bekwame Coaches, bevoegde docenten en gekwalificeerde supervisoren (hierna de opleiders). Naast hun expertise op het terrein van conflicthantering zijn de opleiders geselecteerd op basis van hun inspirerend vermogen. Wij zijn ons er immers van bewust dat een zeer krachtige leeromgeving staat of valt met de kennis, houding en vaardigheden van opleiders. Bij een groepsgrootte van 6-10 deelnemers verzorgt minstens één opleider de opleiding. Bij een groepsgrootte van deelnemers verzorgen minstens twee opleiders de opleiding. Wij stellen de opleiders en supervisor graag aan u voor. Copyright MC Consultants B.V

9 Petra Vanderlyde Petra is als bevoegd docent Personeelswerk / Personeelszorg en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is zij eigenaar-directeur van het coachingsinstituut Vanderlyde coaching, gevestigd te Sittard. Vanuit dit instituut verzorgt Petra individuele en groepsgewijze coachingsessies. Zij is geïnteresseerd in authentieke motivaties; in waar het voor mensen in hun leven werkelijk om draait. In die bezinning wil zij graag iets voor anderen betekenen. Mr. Jan Snoeijer Jan is als bevoegd docent Recht en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van Juridisch Adviesbureau Snoeijer, gevestigd te Brunssum. Jan is voorts geregistreerd NMI-Mediator. Door een oprechte interesse in anderen, nodigt Jan hen als vanzelf uit in beweging te komen. Jan is als mensenmens uit het juiste hout gesneden. Niet praten maar doen en een down to Earth benadering typeren Jan. Samen met Petra Vanderlyde staat Jan aan het roer van MC Consultants. Mr. Harriëtte van Luijken Harriëtte is gecertificeerd NMI-Mediator en Coach. Zij beschikt over een gedegen werkervaring als juriste en manager. Harriëtte houdt van variatie en werkt graag met gedreven zelfsturende mensen in een inspirerende omgeving. Zij hecht waarde aan bewust invulling geven aan relaties en wil het gevoel hebben dat zij een bijdrage kan leveren in de levens van anderen en voor haar omgeving. Het is voor haar een uitdaging om zichzelf en anderen optimaal te kunnen laten presteren onder spanning. Copyright MC Consultants B.V

10 Arnold Vanderlyde Als drievoudig Europees Kampioen Boksen en drievoudig Olympisch bronzen medaillewinnaar heeft Arnold Vanderlyde met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Arnold heeft na zijn opleiding sportmanagement aan de Universiteit van Groningen gekozen voor ondernemerschap. Arnold is directeureigenaar van Vanderlyde Sport & Business. Arnold heeft een training ontwikkeld waarbij hij met behulp van heldere cases probleemstellingen schetst, waar deelnemers vervolgens oplossingen voor zoeken. De implementatie van deze training in onze opleiding leidt onmiskenbaar tot de door ons nagestreefde integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Coach anderzijds. Het is met name deze integratie waarmee onze opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen André Tolman, MFP André Tolman is Master of Art in Financial Planning en Certified Financial Planner en gecertificeerd NMIMediator. Hij beschikt over een gedegen en zeer ruime werkervaring als Mediator, Coach en Trainer. Bij diverse (landelijk werkende) organisaties is hij tevens Vertrouwenspersoon. André verzorgt al jaren trainingen en opleidingen voor Advocaten, Notarissen, Financiële adviseurs, Mediators en overheid en semioverheidsinstellingen. André is een specialist op het terrein van communicatie. Ron Jung Ron is gediplomeerd supervisor. Hij is als gegradueerd Maatschappelijk werker en supervisor verbonden aan de stichting Impuls te Kerkrade. Het is een uitdaging voor Ron mensen vanuit een superviserende rol te begeleiden rond vraagstukken als het verbinden van persoon en functie. Hoe complexer en dynamischer mens en situatie zijn, hoe meer Ron in zijn element is. Recent heeft Ron een aantal supervisietrajecten met afdelingsmanagers van het Atrium Medisch Centrum (AMC) Heerlen succesvol afgerond. Copyright MC Consultants B.V

11 Henk Vanderlyde De achtergrond van Henk is tweeledig. Afgestudeerd in de bestuurlijke informatieverweking en in de traditionele Chinese geneeskunde. Door zijn jarenlange ervaring als manager kan hij putten uit een schat aan praktische management ervaring. Zijn rijke carrière bevat organisaties zoals Defensie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat, de geneeskundige hulpverlening en verschillende lagere overheden. Hij is bevoegd trainer/coach Kernkwaliteiten, is betrokken bij de HKZ certificering van geneeskundig hulpdiensten en heeft een acupunctuurpraktijk in Heerlen. Daarnaast is hij werkzaam als manager in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Als Coach is het de ambitie van Henk om de Oosters wijsheden te verbinden met het Westerse pragmatisme. Robert Kuipers "Het zijn toch altijd de mensen zelf waar zijn interesse naar uitgaat. Hoe gedragen zij zich? Wat zijn hun talenten? Wat doen ze niet wat ze wel kunnen? Robert is er van overtuigd dat mensen veel meer kunnen dan ze zelf beseffen. En dat is dan ook wat hij het liefste doet: mensen dichter bij hun vermogens brengen, mensen in staat stellen tot iets waarvan ze voorheen dachten dat het onmogelijk of heel moeilijk was. Robert is in een inspirator puur sang. De afgelopen 15 jaar heeft Robert meerdere grote en kleine gemeenten geadviseerd op het gebied van economisch beleid, veiligheid, leefbaarheid, participatie en coaching. 1.8 De opleidingslocatie(s)* Bij de keuze van de opleidingslocatie laten Wij ons leiden door het uitgangspunt dat de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de deelnemer centraal staan. De opleidingslocatie dient het integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Coach anderzijds te faciliteren. * Zie voor de actuele opleidingslocatie(s) en routebeschrijving(en): Copyright MC Consultants B.V

12 2.1 Lesdagen / studiebelasting 2. Structuur van de opleiding Er zijn 15 lesdagen, die gedurende 12 maanden worden gegeven*. Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen maar in overleg kan hiervan afgeweken worden. Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de persoon van de Coach centraal. De theorie en praktijk van het vak komen aan bod waarbij de nadruk ligt op het trainen van houdingsaspecten en vaardigheden. U leert effectieve methodieken op systematische wijze te combineren en in te zetten. In het tweede deel worden de basistheorieën en modellen verder uitgewerkt. U verdiept uw kennis van en vaardigheden in verschillende vormen van coachen. Aan het eind van de rit heeft u inzicht in de psycho-sociale aspecten van het vak, de theorievorming rondom communicatie, groepsdynamica en ethiek. U bent in staat methodieken en interventietechnieken effectief in te zetten in uw eigen stijl. * Zie voor de actuele opleidingsdata inclusief tijden: Praktijktraject In het eerste deel van de opleiding krijgt u, bij wijze van oefening, coachopdrachten mee. Om die reden dient u zorg te dragen voor voldoende oefencliënten. De coachopdrachten zijn gericht op: - het oefenen van techniek en methodieken; - het oefenen met de verschillende fases van het coachingsproces; - het oefenen met het ontwerpen en uitvoeren van een coachplan; - het oefenen met verslaglegging; - het ontvangen en geven van feedback. In het tweede deel voert u 4 coachtrajecten uit van elk vijf sessies. Hiervoor maakt u coachplannen en praktijkverslagen waarin u theorie (kennis en inzicht) integreert met de praktijk. Het 1e coachtraject is bedoeld als proefexamen. Het 2 e, 3 e en 4e coachtraject vormen als geheel een certificerend onderdeel (zie 2.6). Gedurende de opleiding neemt u deel aan minimaal 5 supervisie- en intervisiebijeenkomsten. Copyright MC Consultants B.V

13 Supervisie Het is van essentieel belang dat de Coach kennis, inzicht en competenties op het procesniveau van begeleiden heeft. Op dit procesniveau richt de supervisie zich. Supervisie geeft handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen te vergroten. Daarbij is de interne dialoog van groot belang om zaken zuiver en helder te blijven zien. Supervisie vergroot het handelingsrepertoire en draagt bij aan het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en blinde vlekken. Tijdens de supervisiebijeenkomsten oefent u onder leiding van een supervisor met 4 á 5 andere deelnemers. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. U krijgt extra begeleiding terwijl de supervisor en u goed zicht krijgen op uw ontwikkeling. Intervisie De minimaal 5 intervisiebijeenkomsten, beschreven in het intervisiedossier, zijn gericht op: - Het uitwisselen van ervaringen ter versterking van het leerproces; - Het optimaliseren van onderlinge communicatie en samenwerking in teamverband; - Het vergroten van zelfkennis; - Onderlinge coaching bij oefeningen; - Het geven en ontvangen van feedback; - Reflectie. 2.3 Persoonlijke ontwikkeling Iedere deelnemer maakt bij aanvang van de opleiding een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). Hierin worden leerdoelen geformuleerd die gaandeweg de studie worden bijgesteld en geëvalueerd (tussenevaluatie). Aan de hand van de doorgemaakte ontwikkeling tijdens het praktijktraject wordt door u een reflectieverslag geschreven. 2.4 Het eindwerkstuk De opleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Ook in dit eindwerkstuk geeft de deelnemer blijk van de verworven competenties op het gebied van de genoemde deelgebieden. De richtlijnen voor het maken van dit eindwerkstuk worden in de zevende opleidingsbijeenkomst besproken. 2.5 Het eindgesprek Het eindgesprek vindt zo veel mogelijk plaats op de laatste lesdag. In groepen van 3 à 4 personen wordt onder leiding van de opleider de gekozen methode en de inhoud van het eindwerkstuk besproken. Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het eindgesprek is dat aan alle andere voor certificatie geldende eisen (zie paragraaf 2.6) voldaan is. Copyright MC Consultants B.V

14 2.6 Certificering De deelnemer die voor certificering in aanmerking komt, heeft: 1 Een aanwezigheid van minimaal 90% tijdens de opleidingsbijeenkomsten; 2 Een 100% aanwezigheid tijdens supervisiebijeenkomsten; 3 Een 100% aanwezigheid tijdens intervisiebijeenkomsten; 4 Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) ontwikkeld en gehanteerd; 5 Deelgenomen aan de tussenevaluatie op basis van het POP; 6 Een voldoende voor het onderdeel supervisie; 7 Volgens de daarvoor geldende criteria een intervisiedossier samengesteld en hieraan op voldoende wijze uitvoering gegeven; 8 Vier coachtrajecten uitgevoerd waarvan 3 als voldoende beoordeeld zijn; 9 Een eindwerkstuk geschreven dat als voldoende beoordeeld is; 10 Een met een voldoende gewaardeerd eindgesprek met de opleider en mede deelnemers gehad. 2.7 Waarborg kwaliteit opleiders en supervisors De opleiders en supervisors zijn verplicht met behulp van training, frequente intervisie en een continue evaluatie van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten toe te werken naar een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid. De opleiders en supervisors volgen uit eigener beweging en met gebruikmaking van eigen middelen trainingen. Teneinde de kwaliteit van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten daadwerkelijk blijvend te kunnen garanderen verricht MC Consultants ieder halfjaar onderzoek naar de gebruikte systematiek en uitkomst van beoordelingen. MC Consultants toetst bij iedere concrete opdrachtverstrekking en bij ieder halfjaarlijks onderzoek of (de beoogde) opleiders en supervisors aan de voor een correcte beoordelingswijze vereiste kwaliteiten voldoen! Copyright MC Consultants B.V

15 3. Kosten / inschrijving / annulering Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen 4700,00 per deelnemer*. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Bij deze kosten is het volgende inbegrepen: De verplicht voorgeschreven literatuur (zie 1.5); Schrijfgerei en klapper; Verblijfkosten (15 x lunch, onbeperkt koffie/thee en frisdrank). Voor eigen rekening komen: Uw reiskosten; Kosten van overnachting (indien gewenst); De kosten voor registratie bij de St!R. * Deelnemers die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs ontvangen een korting van 300,00. Inschrijving: Inschrijving vindt plaats d.m.v. van het (digitale) inschrijfformulier dat u via kunt downloaden. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ingevuld, kunt u het formulier inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs sturen naar: MC Consultants B.V. T.a.v. de afdeling Inschrijvingen Postbus AG SITTARD Uiteraard kunt u het ingevulde formulier inclusief kopie van een geldig identiteitsbewijs ook naar ons faxen. Het faxnummer is: Een ingevuld formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunt u ook gescand naar ons mailen: Inschrijving kan ook via de website plaatsvinden: zie Zodra uw inschrijving ontvangen is, krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd, hebt u van rechtswege een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de inschrijving kunt beëindigen. Daarnaast kent MC Consultants een eigen, klantvriendelijke, annuleringsregeling waarover u hieronder meer kunt lezen. Copyright MC Consultants B.V

16 Op alle inschrijvingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op of via de Kamer van Koophandel. Op uw verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. Annulering: Door de inschrijver: Inschrijvers die een reeds bevestigde inschrijving wensen te annuleren, dienen rekening te houden met de volgende annuleringsregeling: 1. A: Tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kan de inschrijver, die zich zelf ingeschreven heeft, zich kosteloos laten vervangen door een andere inschrijver. De andere inschrijver c.q. de vervanger is voorts verplicht de opleidingskosten per direct te voldoen. B:Indien de ingeschrevene door een ander is ingeschreven kan die ander tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kosteloos een ander, met diens toestemming, inschrijven. In dit geval vindt, indien relevant, verrekening terzake de verschuldigde en de te restitueren opleidingskosten plaats. 2. Tot 4 weken voor de startdatum kan de inschrijver kosteloos annuleren met dien verstande dat er in dit geval wel 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 3. Bij annulering tussen de 4 e en de laatste week vóór de startdatum wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 50% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 4. Bij annulering tussen de 7 e en de 1 e dag voor de startdatum wordt 75% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 25% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 5. Bij annulering door de inschrijver op de startdatum of wanneer de ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. vindt er geen restitutie plaats. 6. Bij een annulering op basis van de punten 2, 3 of 4 worden er geen verblijfkosten in rekening gebracht. 7 Bij een annulering op basis van punt 5 worden aan de Inschrijver verblijfkosten in rekening gebracht doch deze zijn/worden, in het geval van een annulering als onder 5 omschreven, beperkt tot de verblijfkosten van de startdatum. In het geval een ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, worden eveneens de verblijfkosten van de startdatum aan de Inschrijver in rekening gebracht. Voor alle daaropvolgende opleiding- c.q. cursusdagen waarop de ingeschrevene, zonder voorafgaande kennisgeving, niet verschijnt geldt dat de verblijfkosten behorende tot deze verzuimdata aan de Inschrijver in rekening worden gebracht. Copyright MC Consultants B.V

17 Door MC Consultants: Gelet op de algemene voorwaarden behoudt MC Consultants zich het recht voor een geplande opleiding vóór en op de startdatum van de opleiding kosteloos te annuleren waarna direct restitutie plaatsvindt van de reeds door de Inschrijver, t.b.v. de geannuleerde opleiding betaalde opleidingskosten. MC Consultants behoudt zich, gelet op de algemene voorwaarden, tevens het recht voor een reeds gestarte c.q. lopende opleiding kosteloos te annuleren c.q. te beëindigen. In dit geval vindt de volgende verrekening plaats: Het aan de inschrijver te restitueren bedrag aan opleidingskosten is het resultaat van de som:totale opleidingskosten -/- de naar evenredigheid te berekenen kosten van een nog niet aangevangen c.q. gestart lesblok. Copyright MC Consultants B.V

18 4. Na de opleiding 4.1 Registratie De deelnemer die voor certificering in aanmerking komt, ontvangt van ons een door de ST!R erkend certificaat. Hij kan zich daarmee als Erkend Coach laten registreren bij de St!R. Op treft u nadere informatie inzake de voor registratie geldende criteria aan. 4.2 Onze nazorg Wij koesteren Coaching in algemene zin en onze oud-deelnemers in het bijzonder. Reden waarom wij belang hechten aan nazorg. De nazorg bestaat uit de mogelijkheid van individuele of groepsgewijze super- en/of intervisie. Indien gewenst begeleiden c.q. coachen wij oud-deelnemers in en tijdens hun eigen Coaching praktijk. Daartoe is het volgende nazorgpakket ontwikkeld: 1 Twee keer per jaar organiseert MC Consultants B.V. terugkomdagen waarop met behulp van super- en/of intervisie de ontwikkeling van u als Coach in kaart wordt gebracht. Hierop volgend kan, indien gewenst, een maatwerktraject worden uitgestippeld waarbij uw ontwikkeling als Coach gemonitord wordt. Deze monitoring geschiedt door bekwame Coaches. Deelname aan de terugkomdagen is gratis, een maatwerktraject wordt aan u gefactureerd. 2 Indien gewenst kunnen oud-deelnemers direct gebruik maken van het maatwerktraject zoals onder 1 beschreven. Dit maatwerktraject neemt een aanvang direct volgend op het met succes afronden van de opleiding. Naast aandacht voor uw ontwikkeling als Coach is er ook aandacht voor vraagstukken m.b.t. ondernemerschap en freelance activiteiten. Aan dit uitgebreidere maatwerktraject zijn kosten verbonden. 3 Oud-deelnemers hebben de mogelijkheid kosteloos (m.u.v. reis- en verblijfkosten) als assistent deel te nemen aan een volgende opleidingscyclus. Per opleidingscyclus kunnen maximaal twee oud-deelnemers als assistent ingezet worden. Dit assistentschap geschiedt als volgt: - de assistent staat onder supervisie van de Coach/docent/supervisor; - de assistent heeft voorafgaand aan zijn deelname een portfolio samengesteld waarin onder andere zijn leervragen opgenomen zijn; - de assistent levert een constructieve bijdrage, met name tijdens de werkcolleges (rollenspelen); - de ontwikkeling van de assistent wordt gemonitord. Copyright MC Consultants B.V

Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl

Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl Informatiegids Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Drs. H. Ortmans Tel: 084-4308487 Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax:

Nadere informatie

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr.

Nadere informatie

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V.

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V. Informatiegids Specialisatieopleiding MfN Familiemediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr. A.J.P.M. (Jan)

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Protocol Klachtregeling

Protocol Klachtregeling Protocol Klachtregeling MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Tel: 084-4308487 A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Fax: 084-7414248 A. (André) Tolman,

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

studiegids mindfulnesscoach opleiding

studiegids mindfulnesscoach opleiding studiegids mindfulnesscoach opleiding Inhoudsopgave Werkplaats Aandachtig Leven Welkom bij Werkplaats Aandachtig Leven 2 Mindfulness COACH Opleiding 2 Mindfulness COACH Opleiding De opleiding 3 De opbouw

Nadere informatie

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Het vermogen los te komen van het denkbeeld dat gedachten een realiteit zijn, is uit het oogpunt van spirituele groei van zeer grote waarde. Inzicht in Wie ben

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

St!R profiel teamcoach

St!R profiel teamcoach St!R profiel teamcoach In dit beroepsprofiel wordt beschreven wat een teamcoach doet en zal doen in het licht van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Ingedeeld in vaardigheden en in ondersteunende

Nadere informatie

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Er bestaan twee erkende categorieën opleidingsonderdelen: de methodisch-didactische scholing in het kader van de opleidingsroute voor supervisoren;

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Je bént niet jouw emotie, je ervaart emotie Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

website: KvK nummer:

website:  KvK nummer: Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel - competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output

Nadere informatie

Opleiding Dieptecoaching

Opleiding Dieptecoaching Opleiding Dieptecoaching Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang 8 oktober 2012 Start Oktober 2012 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen

Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen Studiegids Groep 3 Amsterdam, juni 2015 1 A. Inleiding Bureau Beschermjassen start op 14 september 2015 met de derde opleidingsgroep. Er is

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel-competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output in

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Adviesbureau Hoogendijk. Voortzetting. Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! School voor loopbaan & leiderschap

Adviesbureau Hoogendijk. Voortzetting. Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! School voor loopbaan & leiderschap Voortzetting Adviesbureau Hoogendijk Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! VISTANOVA 1 De juiste loopbaanstap voor ons was in de zomer van 2010 de overname van de activiteiten van Adviesbureau

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers.

COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers. Novilo is geaccrediteerd door:

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

studiegids mindfulnesstrainer opleiding

studiegids mindfulnesstrainer opleiding studiegids mindfulnesstrainer opleiding Inhoudsopgave Werkplaats Aandachtig Leven Welkom bij Werkplaats Aandachtig Leven 2 2 De opleiding 3 Module MindfulnessBASIS 4 Module MindfulnessVERBREDING 5 Module

Nadere informatie

Vervolgopleiding NLP binnen coaching

Vervolgopleiding NLP binnen coaching Vervolgopleiding NLP binnen coaching Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben - R. Bandler - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting

Nadere informatie

Training & Certificering

Training & Certificering WERKEND LEREN IN DE PROCESTECHNIEK Training & Certificering Voor praktijkopleiders en assessoren in de procestechniek Maart 2012 1 2 Leren, Toetsen en het Examen Inhoudsopgave Inleiding 5 Opleidingsaanbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Op alle met SPRINGBOON gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal II

Trainer-Coach Zaalvoetbal II Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Trainer-Coach Zaalvoetbal II 2010/'11 Trainer-Coach Zaalvoetbal II Algemeen Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief.

Nadere informatie

COACH EN OPLEIDER IN DE SCHOOL VOOR PO / VO / HBO / PABO Post-HBO opleidingen

COACH EN OPLEIDER IN DE SCHOOL VOOR PO / VO / HBO / PABO Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 COACH EN OPLEIDER IN DE SCHOOL VOOR PO / VO / HBO / PABO Post-HBO opleidingen Inleiding Start in september! Voor deze Post-HBO kan een lerarenbeurs worden aangevraagd

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding?

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding? 1 van 7 Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online bemiddelaar in (echt)scheidingszaken Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: 30 gecombineerde

Nadere informatie