Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers"

Transcriptie

1 Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R. (Ron) Jung R. (Robert) Kuipers Copyright MC Consultants B.V Postbus 281, 6130 AG SITTARD Tel: Fax: Web: K.v.K ING bank Btwnr B01

2 INHOUDSOPGAVE* 1. Over de opleiding pag Missie en Visie pag Competentieprofiel pag Werkterrein pag Didactische uitgangspunten pag Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting pag De verplichte literatuur pag Bereikbaarheid / support pag De opleiders pag De opleidingslocatie(s) pag Structuur van de opleiding pag Lesdagen pag Praktijktraject pag Persoonlijke ontwikkeling pag Het eindwerkstuk pag Het eindgesprek pag Certificering pag Waarborg kwaliteit opleiders en supervisors pag Kosten / inschrijving / annulering pag Na de opleiding pag Registratie pag Onze nazorg pag. 16 * Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten ontleend worden. Copyright MC Consultants B.V

3 Ga zo door, mijn beste Lucilius; maak aanspraak op je eigen leven. Lucius Annaeus Seneca Brieven aan Lucilius,1,1 Copyright MC Consultants B.V

4 1. Over de Opleiding 1.1 Missie en Visie In de oorspronkelijke betekenis staat het woord Coach voor het vervoeren van iemand van de ene plaats naar de andere. Mensen maken gebruik van een Coach om vooruit te komen of om hun situatie te verbeteren. Iets van die betekenis klinkt in onze visie op coachen door. In onze visie is coachen een vorm van begeleiding in het kader van een leer- of veranderingsproces. In onderscheid tot andere vormen van begeleiding is coachen gericht op concrete doelen en resultaten. De volgende elementen spelen hierbij een rol: Het begeleiden van de ontwikkeling van individuen of groepen, waarbij de ontwikkeling van die individuen of groepen ook ten goede komt aan de ontwikkeling van de organisatie; Het opsporen van talenten: datgene wat men al kan of weet; Het bevorderen van autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel; Het richten op toekomstmogelijkheden. Het is onze missie om deelnemers professioneel op te leiden tot een Coach die in staat is: te werken met verschillende doelgroepen; bekwaam is om kennis, vaardigheden, en persoonlijke eigenschappen op geïntegreerde wijze in te zetten en leer- of veranderingsprocessen op een even bewuste als verantwoorde manier te begeleiden. Bijzonder element Wij laten ons graag inspireren door trainers/coaches uit de wereld van de sport. In zijn workshop Het intelligente lichaam verbindt Arnold Vanderlyde de nieuwste inzichten, methoden en technieken aan oefeningen die bevorderend zijn voor zowel lichaam als geest. Achterliggende gedachte hierbij is dat onze fysieke gesteldheid van invloed is op onze mentale gesteldheid en omgekeerd. Met zelfwaarnemingsademhaling- en ontspanningstechnieken laat hij zien hoe we lichaam en geest kunnen helpen zo volledig mogelijk bij te tanken. Copyright MC Consultants B.V

5 1.2 Competentieprofiel De opleiding is gebaseerd op het door de St!r ontwikkelde competentieprofiel: Het kunnen begeleiden van leerprocessen; Het zich kunnen richten op de werkcontext; Resultaatgericht kunnen werken; Zelfsturing in werken en leren kunnen bevorderen; Interactie vorm kunnen geven; Professioneel kunnen werken. Deze competenties zijn uitgewerkt in de volgende beoordelingsaspecten: 1. De Coach weet een krachtige leeromgeving te scheppen. Hij kan omgaan met diversiteit in klanten en groepen. Hij kan het leerproces faseren;. 2. De Coach betrekt de werkcontext bij de coaching; 3. De Coach sluit op een resultaatgerichte manier aan bij de vraagstelling van individuen of groepen; 4. De Coach is in staat performanceverbetering te bewerkstelligen; 5. De Coach brengt in interactie met de klant een - op een contract gebaseerde - samenwerking tot stand en weet deze te onderhouden; 6. De Coach werkt methodisch Werkterrein Een deelnemer die de opleiding succesvol heeft afgerond kan: Werken als interne of externe Coach binnen een bedrijf of non-profit organisatie; Coachend leidinggeven; Werken op het terrein van re-integratie, loopbaanbegeleiding, job- coachen; Een praktijk opbouwen; Zich via verdiepingscursussen verder specialiseren; Verder studeren voor een Mastergraad. 1.3 Didactische uitgangspunten Er is een deugd waar ik erg op gesteld ben, één enkele. Zij heet eigenzinnigheid. Alle andere, zo zeer geliefde en geloofde deugden zijn gehoorzaamheid aan wetten die door mensen gegeven zijn. Wie eigenzinnig is, gehoorzaamt aan een andere wet, één enkele, absoluut heilige, de wet in je zelf, de zin van het eigene. Herman Hesse Copyright MC Consultants B.V

6 Onze aanpak wordt gekenmerkt door veel oefening, reflectie, begripsvorming en experiment. Hierbij hebben we ons laten inspireren door het leermodel van Kolb dat uitgaat van de concrete ervaring. Wie nadenkt over zijn ervaringen is al begonnen met leren. Dit ervaringsleren kent verschillende fases. In onze werkvormen leggen we, afhankelijk van het thema, de ene keer de nadruk op reflectie, de andere keer op begripsvorming, dan weer op het experimenteren met nieuwe inzichten bijvoorbeeld, of het experimenteren met technieken. Uitgangspunt is de concrete ervaring die in gang wordt gezet door gerichte praktijkopdrachten, coachtrajecten en simulaties. Het profiel van onze opleiding komt terug in de manier waarop wij ons programma hebben vormgegeven. Competentiegericht leren staat centraal. Competentie gericht wil zeggen dat kennis en vaardigheden op een geïntegreerde wijze worden aangeboden. Competentiegericht wil ook zeggen dat onze opleiding zich kenmerkt door gerichtheid op: Zelfstandig en verantwoordelijk leren; Reflectie en professionalisering; Uitdagende en motiverende opdrachten; Confrontatie met realistische problemen in realistische praktijksituaties; Ontwikkeling van attitudes en persoonlijke bekwaamheden. Copyright MC Consultants B.V

7 Onze lessen zijn interactief van opzet waarbij onderlinge feedback op de individuele en gezamenlijke leeractiviteiten en resultaten een belangrijke plaats inneemt. Ook het samenwerken en leren in intervisiegroepen draagt hiertoe bij. Kennis Attitude Vaardigheid Eigenschappen 1.4 Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting Toelatingseisen Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dient u te beschikken over een HBO of WO werk- en denkniveau. Dit dient te blijken uit uw getuigschriften (EVK) en/of portfolio. Uit uw portfolio dient voorts te blijken dat u over minimaal 5 jaar beroepspraktijkervaring beschikt (EVC). Na inschrijving krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd krijgt u een schriftelijke intake. Met behulp van een door u beantwoordde en aan MC Consultants geretourneerde vragenlijst wordt bepaald of u definitief toelaatbaar is. Eventueel kan er volgend op de schriftelijke intake een mondelinge intake plaatsvinden. Datum, tijd en locatie van de mondelinge intake worden u tijdig medegedeeld. MC Consultants behoudt zich het recht voor om basis van de uitkomsten van de intake het opleidingscontract, onder opgave van reden(en), eenzijdig te beëindigen. Vrijstelling Op onnavolgbare en dus unieke wijze vindt er tijdens de opleiding overdracht van kennis en ervaring plaats. Tijdens onze opleidingen is er nadrukkelijk aandacht voor de mens in een ieder van ons. We laten de deelnemer daadwerkelijk voelen wat het is en betekent om met een ander, of met zich zelf, in conflict te zijn. Tevens laten wij de deelnemer ervaren hoe moeilijk het kan zijn vertrouwen te geven en vertrouwen te krijgen. Deelnemers die met succes onze opleidingen hebben afgerond realiseren zich voortdurend dat zij zelf als Coach het belangrijkste instrument zijn tijdens coachingssessies. Gegeven de uniekheid van onze didactiek, die stoelt op het credo Ken je zelf, daar gaat het om, worden er geen vrijstellingen verleend. Copyright MC Consultants B.V

8 Studiebelasting Er zijn 15 lesdagen van 09.30uur tot 17.00uur. Voorbereiding en zelfstudie vergen gemiddeld 8 uur per week. Er zijn 5 supervisiebijeenkomsten van 2 á 3 uur. Er zijn 5 intervisiebijeenkomsten van 2 á 3 uur. Het aantal contacturen bedraagt 120, de totale studielast 336 uren. 1.5 De verplichte literatuur Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebuikt gemaakt van de volgende, verplicht voorgeschreven en door ons ter beschikking gestelde literatuur: - Oplossingsgericht Coachen, Insoo Kim Berg c.s., laatste druk; - Wisselende contacten, Karin Walthuis, laatste druk; - Hé, ik daar, Daniël Ofman, laatste druk; - Het handboek voor strategisch coachen, Maarten Kouwenhoven, laatste druk; - Het boek voor de coach, Joost Crasborn c.s., laatste druk 1.6 Bereikbaarheid / support Met behulp van het zgn. Moodle programma kunnen via onze website vragen gesteld worden en bestaat er tevens de mogelijkheid interactief te discussiëren. De vragen kunnen administratief of inhoudelijk van aard zijn. Wij garanderen dat uw vragen binnen 24 uur door de juiste persoon beantwoord zullen worden. Ook kunt u onze website raadplegen voor de meest actuele informatie over bvb. roostering. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u nadere uitleg over het gebruik van Moodle. 1.7 De opleiders Onze opleiding wordt verzorgd door bekwame Coaches, bevoegde docenten en gekwalificeerde supervisoren (hierna de opleiders). Naast hun expertise op het terrein van conflicthantering zijn de opleiders geselecteerd op basis van hun inspirerend vermogen. Wij zijn ons er immers van bewust dat een zeer krachtige leeromgeving staat of valt met de kennis, houding en vaardigheden van opleiders. Bij een groepsgrootte van 6-10 deelnemers verzorgt minstens één opleider de opleiding. Bij een groepsgrootte van deelnemers verzorgen minstens twee opleiders de opleiding. Wij stellen de opleiders en supervisor graag aan u voor. Copyright MC Consultants B.V

9 Petra Vanderlyde Petra is als bevoegd docent Personeelswerk / Personeelszorg en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is zij eigenaar-directeur van het coachingsinstituut Vanderlyde coaching, gevestigd te Sittard. Vanuit dit instituut verzorgt Petra individuele en groepsgewijze coachingsessies. Zij is geïnteresseerd in authentieke motivaties; in waar het voor mensen in hun leven werkelijk om draait. In die bezinning wil zij graag iets voor anderen betekenen. Mr. Jan Snoeijer Jan is als bevoegd docent Recht en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van Juridisch Adviesbureau Snoeijer, gevestigd te Brunssum. Jan is voorts geregistreerd NMI-Mediator. Door een oprechte interesse in anderen, nodigt Jan hen als vanzelf uit in beweging te komen. Jan is als mensenmens uit het juiste hout gesneden. Niet praten maar doen en een down to Earth benadering typeren Jan. Samen met Petra Vanderlyde staat Jan aan het roer van MC Consultants. Mr. Harriëtte van Luijken Harriëtte is gecertificeerd NMI-Mediator en Coach. Zij beschikt over een gedegen werkervaring als juriste en manager. Harriëtte houdt van variatie en werkt graag met gedreven zelfsturende mensen in een inspirerende omgeving. Zij hecht waarde aan bewust invulling geven aan relaties en wil het gevoel hebben dat zij een bijdrage kan leveren in de levens van anderen en voor haar omgeving. Het is voor haar een uitdaging om zichzelf en anderen optimaal te kunnen laten presteren onder spanning. Copyright MC Consultants B.V

10 Arnold Vanderlyde Als drievoudig Europees Kampioen Boksen en drievoudig Olympisch bronzen medaillewinnaar heeft Arnold Vanderlyde met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Arnold heeft na zijn opleiding sportmanagement aan de Universiteit van Groningen gekozen voor ondernemerschap. Arnold is directeureigenaar van Vanderlyde Sport & Business. Arnold heeft een training ontwikkeld waarbij hij met behulp van heldere cases probleemstellingen schetst, waar deelnemers vervolgens oplossingen voor zoeken. De implementatie van deze training in onze opleiding leidt onmiskenbaar tot de door ons nagestreefde integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Coach anderzijds. Het is met name deze integratie waarmee onze opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen André Tolman, MFP André Tolman is Master of Art in Financial Planning en Certified Financial Planner en gecertificeerd NMIMediator. Hij beschikt over een gedegen en zeer ruime werkervaring als Mediator, Coach en Trainer. Bij diverse (landelijk werkende) organisaties is hij tevens Vertrouwenspersoon. André verzorgt al jaren trainingen en opleidingen voor Advocaten, Notarissen, Financiële adviseurs, Mediators en overheid en semioverheidsinstellingen. André is een specialist op het terrein van communicatie. Ron Jung Ron is gediplomeerd supervisor. Hij is als gegradueerd Maatschappelijk werker en supervisor verbonden aan de stichting Impuls te Kerkrade. Het is een uitdaging voor Ron mensen vanuit een superviserende rol te begeleiden rond vraagstukken als het verbinden van persoon en functie. Hoe complexer en dynamischer mens en situatie zijn, hoe meer Ron in zijn element is. Recent heeft Ron een aantal supervisietrajecten met afdelingsmanagers van het Atrium Medisch Centrum (AMC) Heerlen succesvol afgerond. Copyright MC Consultants B.V

11 Henk Vanderlyde De achtergrond van Henk is tweeledig. Afgestudeerd in de bestuurlijke informatieverweking en in de traditionele Chinese geneeskunde. Door zijn jarenlange ervaring als manager kan hij putten uit een schat aan praktische management ervaring. Zijn rijke carrière bevat organisaties zoals Defensie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat, de geneeskundige hulpverlening en verschillende lagere overheden. Hij is bevoegd trainer/coach Kernkwaliteiten, is betrokken bij de HKZ certificering van geneeskundig hulpdiensten en heeft een acupunctuurpraktijk in Heerlen. Daarnaast is hij werkzaam als manager in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Als Coach is het de ambitie van Henk om de Oosters wijsheden te verbinden met het Westerse pragmatisme. Robert Kuipers "Het zijn toch altijd de mensen zelf waar zijn interesse naar uitgaat. Hoe gedragen zij zich? Wat zijn hun talenten? Wat doen ze niet wat ze wel kunnen? Robert is er van overtuigd dat mensen veel meer kunnen dan ze zelf beseffen. En dat is dan ook wat hij het liefste doet: mensen dichter bij hun vermogens brengen, mensen in staat stellen tot iets waarvan ze voorheen dachten dat het onmogelijk of heel moeilijk was. Robert is in een inspirator puur sang. De afgelopen 15 jaar heeft Robert meerdere grote en kleine gemeenten geadviseerd op het gebied van economisch beleid, veiligheid, leefbaarheid, participatie en coaching. 1.8 De opleidingslocatie(s)* Bij de keuze van de opleidingslocatie laten Wij ons leiden door het uitgangspunt dat de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de deelnemer centraal staan. De opleidingslocatie dient het integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Coach anderzijds te faciliteren. * Zie voor de actuele opleidingslocatie(s) en routebeschrijving(en): Copyright MC Consultants B.V

12 2.1 Lesdagen / studiebelasting 2. Structuur van de opleiding Er zijn 15 lesdagen, die gedurende 12 maanden worden gegeven*. Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen maar in overleg kan hiervan afgeweken worden. Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de persoon van de Coach centraal. De theorie en praktijk van het vak komen aan bod waarbij de nadruk ligt op het trainen van houdingsaspecten en vaardigheden. U leert effectieve methodieken op systematische wijze te combineren en in te zetten. In het tweede deel worden de basistheorieën en modellen verder uitgewerkt. U verdiept uw kennis van en vaardigheden in verschillende vormen van coachen. Aan het eind van de rit heeft u inzicht in de psycho-sociale aspecten van het vak, de theorievorming rondom communicatie, groepsdynamica en ethiek. U bent in staat methodieken en interventietechnieken effectief in te zetten in uw eigen stijl. * Zie voor de actuele opleidingsdata inclusief tijden: 2.2 Praktijktraject In het eerste deel van de opleiding krijgt u, bij wijze van oefening, coachopdrachten mee. Om die reden dient u zorg te dragen voor voldoende oefencliënten. De coachopdrachten zijn gericht op: - het oefenen van techniek en methodieken; - het oefenen met de verschillende fases van het coachingsproces; - het oefenen met het ontwerpen en uitvoeren van een coachplan; - het oefenen met verslaglegging; - het ontvangen en geven van feedback. In het tweede deel voert u 4 coachtrajecten uit van elk vijf sessies. Hiervoor maakt u coachplannen en praktijkverslagen waarin u theorie (kennis en inzicht) integreert met de praktijk. Het 1e coachtraject is bedoeld als proefexamen. Het 2 e, 3 e en 4e coachtraject vormen als geheel een certificerend onderdeel (zie 2.6). Gedurende de opleiding neemt u deel aan minimaal 5 supervisie- en intervisiebijeenkomsten. Copyright MC Consultants B.V

13 Supervisie Het is van essentieel belang dat de Coach kennis, inzicht en competenties op het procesniveau van begeleiden heeft. Op dit procesniveau richt de supervisie zich. Supervisie geeft handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen te vergroten. Daarbij is de interne dialoog van groot belang om zaken zuiver en helder te blijven zien. Supervisie vergroot het handelingsrepertoire en draagt bij aan het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en blinde vlekken. Tijdens de supervisiebijeenkomsten oefent u onder leiding van een supervisor met 4 á 5 andere deelnemers. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. U krijgt extra begeleiding terwijl de supervisor en u goed zicht krijgen op uw ontwikkeling. Intervisie De minimaal 5 intervisiebijeenkomsten, beschreven in het intervisiedossier, zijn gericht op: - Het uitwisselen van ervaringen ter versterking van het leerproces; - Het optimaliseren van onderlinge communicatie en samenwerking in teamverband; - Het vergroten van zelfkennis; - Onderlinge coaching bij oefeningen; - Het geven en ontvangen van feedback; - Reflectie. 2.3 Persoonlijke ontwikkeling Iedere deelnemer maakt bij aanvang van de opleiding een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). Hierin worden leerdoelen geformuleerd die gaandeweg de studie worden bijgesteld en geëvalueerd (tussenevaluatie). Aan de hand van de doorgemaakte ontwikkeling tijdens het praktijktraject wordt door u een reflectieverslag geschreven. 2.4 Het eindwerkstuk De opleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Ook in dit eindwerkstuk geeft de deelnemer blijk van de verworven competenties op het gebied van de genoemde deelgebieden. De richtlijnen voor het maken van dit eindwerkstuk worden in de zevende opleidingsbijeenkomst besproken. 2.5 Het eindgesprek Het eindgesprek vindt zo veel mogelijk plaats op de laatste lesdag. In groepen van 3 à 4 personen wordt onder leiding van de opleider de gekozen methode en de inhoud van het eindwerkstuk besproken. Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het eindgesprek is dat aan alle andere voor certificatie geldende eisen (zie paragraaf 2.6) voldaan is. Copyright MC Consultants B.V

14 2.6 Certificering De deelnemer die voor certificering in aanmerking komt, heeft: 1 Een aanwezigheid van minimaal 90% tijdens de opleidingsbijeenkomsten; 2 Een 100% aanwezigheid tijdens supervisiebijeenkomsten; 3 Een 100% aanwezigheid tijdens intervisiebijeenkomsten; 4 Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) ontwikkeld en gehanteerd; 5 Deelgenomen aan de tussenevaluatie op basis van het POP; 6 Een voldoende voor het onderdeel supervisie; 7 Volgens de daarvoor geldende criteria een intervisiedossier samengesteld en hieraan op voldoende wijze uitvoering gegeven; 8 Vier coachtrajecten uitgevoerd waarvan 3 als voldoende beoordeeld zijn; 9 Een eindwerkstuk geschreven dat als voldoende beoordeeld is; 10 Een met een voldoende gewaardeerd eindgesprek met de opleider en mede deelnemers gehad. 2.7 Waarborg kwaliteit opleiders en supervisors De opleiders en supervisors zijn verplicht met behulp van training, frequente intervisie en een continue evaluatie van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten toe te werken naar een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid. De opleiders en supervisors volgen uit eigener beweging en met gebruikmaking van eigen middelen trainingen. Teneinde de kwaliteit van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten daadwerkelijk blijvend te kunnen garanderen verricht MC Consultants ieder halfjaar onderzoek naar de gebruikte systematiek en uitkomst van beoordelingen. MC Consultants toetst bij iedere concrete opdrachtverstrekking en bij ieder halfjaarlijks onderzoek of (de beoogde) opleiders en supervisors aan de voor een correcte beoordelingswijze vereiste kwaliteiten voldoen! Copyright MC Consultants B.V

15 3. Kosten / inschrijving / annulering Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen 4700,00 per deelnemer*. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Bij deze kosten is het volgende inbegrepen: De verplicht voorgeschreven literatuur (zie 1.5); Schrijfgerei en klapper; Verblijfkosten (15 x lunch, onbeperkt koffie/thee en frisdrank). Voor eigen rekening komen: Uw reiskosten; Kosten van overnachting (indien gewenst); De kosten voor registratie bij de St!R. * Deelnemers die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs ontvangen een korting van 300,00. Inschrijving: Inschrijving vindt plaats d.m.v. van het (digitale) inschrijfformulier dat u via kunt downloaden. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ingevuld, kunt u het formulier inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs sturen naar: MC Consultants B.V. T.a.v. de afdeling Inschrijvingen Postbus AG SITTARD Uiteraard kunt u het ingevulde formulier inclusief kopie van een geldig identiteitsbewijs ook naar ons faxen. Het faxnummer is: Een ingevuld formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunt u ook gescand naar ons mailen: Inschrijving kan ook via de website plaatsvinden: zie Zodra uw inschrijving ontvangen is, krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd, hebt u van rechtswege een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de inschrijving kunt beëindigen. Daarnaast kent MC Consultants een eigen, klantvriendelijke, annuleringsregeling waarover u hieronder meer kunt lezen. Copyright MC Consultants B.V

16 Op alle inschrijvingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op of via de Kamer van Koophandel. Op uw verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. Annulering: Door de inschrijver: Inschrijvers die een reeds bevestigde inschrijving wensen te annuleren, dienen rekening te houden met de volgende annuleringsregeling: 1. A: Tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kan de inschrijver, die zich zelf ingeschreven heeft, zich kosteloos laten vervangen door een andere inschrijver. De andere inschrijver c.q. de vervanger is voorts verplicht de opleidingskosten per direct te voldoen. B:Indien de ingeschrevene door een ander is ingeschreven kan die ander tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kosteloos een ander, met diens toestemming, inschrijven. In dit geval vindt, indien relevant, verrekening terzake de verschuldigde en de te restitueren opleidingskosten plaats. 2. Tot 4 weken voor de startdatum kan de inschrijver kosteloos annuleren met dien verstande dat er in dit geval wel 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 3. Bij annulering tussen de 4 e en de laatste week vóór de startdatum wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 50% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 4. Bij annulering tussen de 7 e en de 1 e dag voor de startdatum wordt 75% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 25% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 5. Bij annulering door de inschrijver op de startdatum of wanneer de ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. vindt er geen restitutie plaats. 6. Bij een annulering op basis van de punten 2, 3 of 4 worden er geen verblijfkosten in rekening gebracht. 7 Bij een annulering op basis van punt 5 worden aan de Inschrijver verblijfkosten in rekening gebracht doch deze zijn/worden, in het geval van een annulering als onder 5 omschreven, beperkt tot de verblijfkosten van de startdatum. In het geval een ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, worden eveneens de verblijfkosten van de startdatum aan de Inschrijver in rekening gebracht. Voor alle daaropvolgende opleiding- c.q. cursusdagen waarop de ingeschrevene, zonder voorafgaande kennisgeving, niet verschijnt geldt dat de verblijfkosten behorende tot deze verzuimdata aan de Inschrijver in rekening worden gebracht. Copyright MC Consultants B.V

17 Door MC Consultants: Gelet op de algemene voorwaarden behoudt MC Consultants zich het recht voor een geplande opleiding vóór en op de startdatum van de opleiding kosteloos te annuleren waarna direct restitutie plaatsvindt van de reeds door de Inschrijver, t.b.v. de geannuleerde opleiding betaalde opleidingskosten. MC Consultants behoudt zich, gelet op de algemene voorwaarden, tevens het recht voor een reeds gestarte c.q. lopende opleiding kosteloos te annuleren c.q. te beëindigen. In dit geval vindt de volgende verrekening plaats: Het aan de inschrijver te restitueren bedrag aan opleidingskosten is het resultaat van de som:totale opleidingskosten -/- de naar evenredigheid te berekenen kosten van een nog niet aangevangen c.q. gestart lesblok. Copyright MC Consultants B.V

18 4. Na de opleiding 4.1 Registratie De deelnemer die voor certificering in aanmerking komt, ontvangt van ons een door de ST!R erkend certificaat. Hij kan zich daarmee als Erkend Coach laten registreren bij de St!R. Op treft u nadere informatie inzake de voor registratie geldende criteria aan. 4.2 Onze nazorg Wij koesteren Coaching in algemene zin en onze oud-deelnemers in het bijzonder. Reden waarom wij belang hechten aan nazorg. De nazorg bestaat uit de mogelijkheid van individuele of groepsgewijze super- en/of intervisie. Indien gewenst begeleiden c.q. coachen wij oud-deelnemers in en tijdens hun eigen Coaching praktijk. Daartoe is het volgende nazorgpakket ontwikkeld: 1 Twee keer per jaar organiseert MC Consultants B.V. terugkomdagen waarop met behulp van super- en/of intervisie de ontwikkeling van u als Coach in kaart wordt gebracht. Hierop volgend kan, indien gewenst, een maatwerktraject worden uitgestippeld waarbij uw ontwikkeling als Coach gemonitord wordt. Deze monitoring geschiedt door bekwame Coaches. Deelname aan de terugkomdagen is gratis, een maatwerktraject wordt aan u gefactureerd. 2 Indien gewenst kunnen oud-deelnemers direct gebruik maken van het maatwerktraject zoals onder 1 beschreven. Dit maatwerktraject neemt een aanvang direct volgend op het met succes afronden van de opleiding. Naast aandacht voor uw ontwikkeling als Coach is er ook aandacht voor vraagstukken m.b.t. ondernemerschap en freelance activiteiten. Aan dit uitgebreidere maatwerktraject zijn kosten verbonden. 3 Oud-deelnemers hebben de mogelijkheid kosteloos (m.u.v. reis- en verblijfkosten) als assistent deel te nemen aan een volgende opleidingscyclus. Per opleidingscyclus kunnen maximaal twee oud-deelnemers als assistent ingezet worden. Dit assistentschap geschiedt als volgt: - de assistent staat onder supervisie van de Coach/docent/supervisor; - de assistent heeft voorafgaand aan zijn deelname een portfolio samengesteld waarin onder andere zijn leervragen opgenomen zijn; - de assistent levert een constructieve bijdrage, met name tijdens de werkcolleges (rollenspelen); - de ontwikkeling van de assistent wordt gemonitord. Copyright MC Consultants B.V

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie