Certified Professional Coaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certified Professional Coaching"

Transcriptie

1 Certified Pressional Coaching Registeropleiding met Post-HBO diploma ICF erkenning Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen trainers, opleiders en onderwijsgevenden coaches en mentoren consultants arbo- en reïntegratiebegeleiders Pressional coaching is vandaag de dag niet meer weg te denken. Pressional coaching is een vaardigheid, die stap voor stap te leren valt. Met veel oefenen, sparren met andere deelnemers, reflectie op eigen gedrag en vaardigheden, praktijkuren, observatiemomenten, mentoruren, literatuurstudie en intervisie. Onze opleiding Pressional Coaching biedt u dit in een viertal verschillende opleidingen. Na afronding van deze opleiding bent u gecertificeerd in pressional coaching en na het goed afleggen van de meestertoets ontvangt u een Post- HBO diploma. De resultaten Een Post-HBO diploma bij CPC-1 en CPC-2 Je voldoet aan de opleidingseisen voor accreditatie bij de International Coach Federation Je voert op pressionele manier coachgesprekken Je coacht op basis van bewustwording en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de coachee Je coacht resultaatgericht binnen de context van werk en arbeid Je brengt mensen in ontwikkeling Sluit aan bij de competenties van de International Coach Federation (ACC en PCC) Accreditatie Supervisie-opleiding in aanvraag bij de EMCC Programma opbouw Een compleet leertraject dat ook in onderdelen te volgen is. Met training, reflectiegroepen, feedback, eigen cliënten, mentoruren, observaties, zelfreflecties, literatuurstudie, pressioneel ontwikkelingsplan, cliëntenfeedback, supervisie en presentaties. CPC-1 taakbekwaamheid 16 dagdelen PC-week 15 dagdelen CPC-3 vakbekwaamheid 18 dagdelen CPC-3 beroepsbekwaamheid 24 dagdelen CPC-4 Supervisie - Coaching voor Coaches 26 dagdelen associatie voor coaching POSTBUS ZG AARLE-RIXTEL - TEL

2 Vier competentiegroepen Competenties in relatie tot het opzetten van een coachingstraject Het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Begrip hebben van coachingsethiek en visie op coaching en de bekwaamheid om deze correct toe te passen in alle coachingssituaties. Het verhelderen van randvoorwaarden. De vaardigheid om een steunende omgeving te creëren die respect en vertrouwen uitstraalt. Competenties gericht op het creëren van een werkzame coachingsrelatie Het realiseren van een eigen werkstijl, gebaseerd op visie en vaardigheden. De bekwaamheid om zich bewust te zijn en een spontane relatie met de cliënt te creëren, een stijl aanwendend die open flexibel en zelfbewust is. Het gaat om authenticiteit, respect, flexibiliteit en zelfi nzicht. Competenties in verband met communicatie Effectief communiceren (luisteren, doorvragen, empathie, confronteren, herkaderen). Het vermogen zich te richten op wat de cliënt zegt en niet zegt, de betekenis daarvan te begrijpen in de context van de leervragen van de cliënt en hem te ondersteunen bij diens zelfexpressie. Competenties in verband met het bevorderen van leerprocessen Creëren van bewustzijn en lerend vermogen. Het vermogen om diverse bronnen van informatie te integreren en accuraat te evalueren, interpretaties te maken die de cliënt helpen om bewust te worden en verantwoording te nemen om zelf de afgesproken resultaten te behalen. Het vermogen om met de cliënt mogelijkheden te creëren voor continu leren. Resultaatgericht coachen. De bekwaamheid een effectief coachingsplan met de cliënt te ontwikkelen en te bewaken. Procesbeheersing van begin tot eind. Het vermogen de aandacht te houden bij wat belangrijk is voor de cliënt en om de verantwoordelijkheid tot het ondernemen van actie bij de cliënt te laten liggen. Werkwijze Onze aanpak is ervaringsgericht. Eigen ervaringen worden in de vorm van casuïstiek besproken en van reflectie voorzien. Thuis leest, studeert en oefent u naar hartelust. De groep wordt getraind op basis van coachende principes als bewustwording en inzicht, verantwoordelijkheid nemen en delen, evenwaardigheid en resultaatgerichtheid. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij systematisch reflecteren over hun leerervaringen in een logboek. Opbouw van de opleidingen Certified Pressional Coach 1 - PC-week - taakbekwaam a. Een programma van 8 dagen - doorlooptijd ca 8 mnd.; Voor onderwijsgevenden kennen we speciale groepen; b. Of een coachingsweek (5 dgn) plus een terugkomdag. U krijgt de vaardigheden die nodig zijn voor het goed vragen stellen, het resultaatgericht coachen en voor het maken van een coachingsovereenkomst onder de knie. Certifi cering vindt plaats d.m.v. observaties gedurende de opleiding. Bij een goede afronding ontvangt u het Post- HBO diploma. De opleiding sluit aan bij de kwalifi catie ACC (Assisted Certifi ed Coach). Met je diploma en voldoende praktijkuren wordt je erkend als gekwalifi ceerd coach bij de International Coach Federation. Certified Pressional Coach 2 - vakbekwaam 8 cursusdagen - 1 examendag - doorlooptijd ca 8 mnd. Er vindt verdere verdieping plaats. Je werkt aan uitbreiding van je interventiemogelijkheden en je vergroot je handelingsbekwaamheid. Je leert anderen te coachen naar effectief gedrag en je maakt kennis met diverse tools. Je leert omgaan met je eigen emotie en gevoel en met dat van de coachee. Certifi cering vindt plaats d.m.v. een portfolio en een meestertoets. Bij een goede afronding ontvangt u het Post HBO-diploma. De opleiding heeft de kwalifi catie PCC (Pressional Certifi ed Coach). Met je diploma en voldoende praktijkuren wordt je erkend als gekwalifi ceerd coach bij de International Coach Federation. Certified Pressional Coach 3 - beroepsbekwaam Dit programma is van hoge kwaliteit en richt zich op de ervaren gevorderde coach. Wanneer we coachen op identiteitsniveau begeleiden we de coachee in zijn proces naar een meer congruent en vervuld leven. Ontwikkelingsthema s zijn bijvoorbeeld de persoonlijke balans, zingevingsvraagstukken, een goede verbondenheid met jezelf en het maken van authentieke keuzes. De opleiding sluit aan bij de opleidingseisen van het master niveau. (Master Certifi ed Coach - by ICF). Certified Pressional Coach 4 - supervisie De vraag naar ervaren, pressionele begeleidingdeskundigen zoals supervisoren en coaches groeit nog steeds. Coaching en supervisie worden meer en meer gezien als krachtinge instrumenten om de kwaliteit van mensen te verbeteren. Bent u er ook van overtuigd dat duurzame ontwikkeling van medewerkers tot verbetering van het organisatieresultaat leidt. Komen collega s ook regelmatig naar u toe met een begeleidingsvraag? In de opleiding Supervisie maakt u kennis met de fundamenten van supervisie in de organisatiecontext.

3 CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 1 taakbekwaam CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 2 vakbekwaam Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet. U krijgt de vaardigheden die nodig zijn voor het stellen van krachtige vragen, het resultaatgericht coachen en het maken van een coachingsovereenkomst goed onder de knie. Gericht op pressionele toepassing van individuele coaching. Voor iedereen die zich na deel 1 verder wil verdiepen in een-op-een coaching. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden, directeuren, staf- en P&O-functionarissen, trainers, opleiders en onderwijsgevenden, coaches en mentoren, consultants, arbo- en reïntegratiebegeleiders. doorlooptijd circa 6 maanden doorlooptijd circa 10 maanden Coachen als begeleidingsstijl De dynamiek van coachen en feedback geven Facetten van gespreksvoering Afstemmen, confronteren en spiegelen De confrontatie aangaan Verdedigingsmechanismen De kracht van het vragen stellen Intake, ethische code, gespreksoefening De functie van vragen in gesprekken Waarde van weerstand, grenzen verleggen Omgaan met lastige situaties Overdracht en tegenoverdracht Praktijkdag 1. Werken met vragen Observatie - Vragen: doel, effect en formulering Oefengroep - Krachtige vragen stellen Praktijkdag 4. Voorbij de comfortzone Observatie - Spanningsvolle situaties Oefengroep - Voorbij de comfortzone Het coachingsplan - Resultaatgericht werken Het opstellen van een coachingsplan Doelen stellen en resultaatafspraken maken Nonverbale communicatie bij coachen Omgaan met eigen en andermans emoties Gevoelens functioneel inzetten in gesprekken Praktijdag 2. Resultaatgericht coachen Observatie - Concrete doelen formuleren Oefengroep - Werken met het coachingplan Praktijkdag 5. Omgaan met emotie en gevoel Observatie - Werken met de zachte kant Oefengroep - bespreken van emotie en gevoel De coach in het proces Grenzen ontdekken en verleggen bij coachen Confronteren en aanspreken Een rugzak vol tools in coaching Herkennen en bewerken van patronen Tools om doorbraken te bewerkstelligen Dag 7 Praktijkdag 3. Oefenen, oefenen, oefenen Observatie - Uitbreiden handelingsvaardigheden Reflectie op de praktijk Dag Praktijkdag 6. Uitbreiding interventievaardigheden Observatie - Integratie van alle competenties Oefengroep - De pressionele coach Werken aan Pressionele Ontwikkeling (POP) De competenties van de coach Pressioneel ontwikkelingsplan Meestertoets Toets van je meesterschap in de praktijk Toets van je reflectievermogen twee coachees - zes gesprekken totaal portfolio (voor eigen gebruik) twee literatuurverslagen (waarvan één verplicht boek) drie observatiemomenten met reflectie presentatie aan het werkveld Programma PC-week - 1 taakbekwaam Coachen als begeleidingsstijl De kracht van het vragenstellen toepassen Het coachingsplan en resultaatgericht coachen De praktijk van de coach in het proces Werken aan pressionele ontwikkeling Na dag 5 kunt u doorstromen naar CPC-deel 2. U volgt nog wel de treugkomdag. Terugkomdag Uitbreiden van je handelingsvaardigheden Dag 9 Afronding en certificering Verbinding met het werkveld Certificering en feestelijke afsluiting vijf coachees - vijftien gesprekken totaal portfolio met daarin: drie observatiemomenten met reflectie reflecties op de eigen praktijk feedback van coachees zes literatuurverslagen (waarvan twee verplichte boeken) jouw priel als coach POST-HBO DIPLOMA CPC-1 - taakbekwaamheid CPC-2 - vakbekwaamheid

4 CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 3 beroepsbekwaam CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 4 supervisie - coaching voor coaches Voor pressionele coaches die zich na deel 2 verder willen verdiepen in een-op-een coaching. Voor mensen die het begeleiden van anderen als hodtaak hebben en zich daar uitermate goed in willen ontwikkelen. Voor pressionele coaches die vanuit een zeker comfort willen leren coachen op identiteitsniveau, zowel in de pressionele als in de persoonlijke context. De opleiding Supervisie is geschikt voor ervaren trainers, coaches, en andere begeleidingkundigen. U ontwikkelt hierin uw eigen pressionaliteit. Kern van de opleiding Supervisie is verwerving, verbreding én verdieping van de benodigde competenties, zodat u deze als supervisor en coach, kunt inzetten bij het geven van leerbegeleiding bij pressionele zelfsturing. Dag 7 Dag doorlooptijd circa 12 maanden Identiteit en authenticiteit Fases in leven en carrière - levenskeuzes Exploreren van het Identiteitsmodel (Dilts) Transitieprocessen Wat is transitie en hoe herken je échte transitie Gewoonten veranderen: wat vraagt het? Oefensessie 1 Supervisie 1. (1 dd) Modelleren en faciliteren met taal Zuiver communiceren Beelden, metaforen, symbolen en representaties Uitkomstgericht werken Systemisch werken en doorbreken van patronen Verhelderende vragen Oefensessie 2 Supervisie 2. (1 dd) Emotional Freedom Technics Fenomenen van het lichaam Mindfulness Spirituele vragen en levensvragen Accepteren en vergeven Kenmerken in verschillende levensfasen Oefensessie 3 Supervisie 3. (1 dd) De fenomenen van het lichaan Trauma en burn-outverschijnselen Neuro-wetenschappelijke ontwikkelingen Coachen in lastige situaties Zelfregulatie en evenwicht Manipulatiestrategieën herkennen Oefensessie 4 Supervisie 4. (1 dd) Organisatie-ontwikkeling Borging van coaching Effecten en consequenties voor organisaties De mondiale ontwikkeling van coaching Toekomstperspectief Maatschappelijke bijdragen Afronding zestig gesprekken totaal literatuur vier supervisiebijeenkomsten eindwerkstuk vier themabijeenkomsten Dag 7 Dag (1 dd) doorlooptijd circa 18 maanden Theorie en technieken van supervisie Theorie en technieken van supervisie Leersupervisie 1. Krachtenveldanalyse Reflectie en experimenteel leren Competenties van de supervisor Leersupervisie 2. De reflecterende benadering De supervisieovereenkomst De supervisie-overeenkomst vormgeven De dialoog voeren en de grenzen van supervisie De ethische code Leersupervisie 3. Socratische methode De comfortzone uitdagen Leersupervisie 4. Action learning voor coaches Coachings presence en incompleteness theorem Beschikbaar zijn Presence ontwikkelen Mastersupervisie 1. Kaderverruiming en herdefinitie Het incompleteteness theorem Leersupervisie 5. Prielbeschrijving Overdracht en tegenoverdracht Werken met overdracht en tegenoverdracht Leersupervisie 6. Katie Byron - the work Het paralelle proces Leersupervisie 7. De Balint methode Onderliggende ideologieën Theoretische veronderstellingen Leersupervisie 8. Narrative supervision Werken met sterke emoties en weerstand Mastersupervisie 2. Kaderverruiming en herdefinitie Presentatie en afronding Presentatie eindwerkstuk Afronding en accreditatie Supervision practice: 60 supervisies à 1/2 dagdeel Leersupervisie: 8 sessions à 1 dagdeel Master supervisie: 2 sessies à 1 dagdeel Vier thema bijeenkomsten Thesis Tussen de verschillende blokken nemen de deelnemers zelf de verantwoordelijkheid om het geleerde te integreren en toe te passen in hun eigen praktijk. Het programma heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar.

5 PLANNING CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING Pressional Coach Week - taakbekwaam 25 ma 10 sept di 11 sept. wo 12 sept. do 13 sept. vr 14 sept wo 14 nov. Aansluiting op CPC ma 21 jan di 22 jan. wo 23 jan. do 24 jan. vr 25 jan ma 04 mrt. Aansluiting op CPC-2.17 Certified Pressional Coach - deel 1 - taakbekwaam 17 di 18 sept. wo 19 sept. di 09 okt. di 30 okt. di 20 nov. di 11 dec. di 08 jan. di 29 febr. Aansluiting op CPC ma 11 febr. di 12 febr. ma 04 maart ma 01 april ma 22 april ma 13 mei ma 06 juni ma 24 juni. Aansluiting op CPC wo 18 sept. do 19 sept. wo 09 okt. wo 13 nov. wo 11 dec. wo 15 jan. wo 12 febr. wo 12 maart Aansluiting op CPC-2.19 Certified Pressional Coach - deel 2 - vakbekwaam 16 do 27 sept. do 01 nov. do 13 dec. do 10 jan. do 07 febr. do 07 maart do. 04 april do. 16 mei do 20 juni 17 di 05 maart di 02 april di 23 april di 14 mei di 18 juni di 10 sept. di. 08 okt. di 05 nov. di 10 dec. 18 ma 16 sept. ma 07 okt. ma 11 nov. ma 16 dec. ma 13 jan. ma 10 febr. ma 10 maart ma 14 april ma 19 mei Certified Pressional Coach - deel 3 - beroepsbekwaam 01 ma/di 17/18 sept. ma 08 okt. ma/di 19/20 nov. ma 10 dec. ma/di 21/22 jan. ma 11 febr. ma/di 25/26 mrt. ma 22 april ma/di 27/28 mei 02 wo/do 11/12 sept. do 10 okt, wo/do 20/21 nov. do 12 dec. wo/do 22/23 jan. do 13 maart wo/do 09/10 april do 22 mei wo/do 18/19 juni Certified Pressional Coach - deel 4 - supervisie - coaching voor coaches 01 di/wo 06/07 nov. di/wo 18/19 dec. wo/do 13/14 febr. wo/do 24/25 apr. di/wo 25/26 juni di 01 oktober 02 di/wo 06/07 nov. di/wo 18/19 dec. wo/do 13/14 febr. wo/do 24/25 apr. di/wo 25/26 juni di 01 oktober

6 INFORMATIE OVER DE OPLEIDING CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING CPC-1 taakbekwaamheid CPC-2 vakbekwaamheid CPC-3 beroepsbekwaamheid CPC-4 supervisie coaching voor coaches Omvang 16 dagdelen 18 dagdelen 24 dagdelen 26 dagdelen Doorlooptijd 6 maanden 10 maanden 12 maanden 18 maanden Studiebelasting 200 uur 300 uur 500 uur 800 uur Theorie/praktijk 20/80 30/70 40/60 40/60 Intake Ja, voor alle deelnemers Nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers Criteria voor deelname Examen Minimaal 30 jaar. HBO-denk- en werkniveau. U heeft de gelegenheid om coachingsgesprekken te voeren met cliënten. U bespreekt belemmeringen die succes in de weg staan. Portfolio plus presentatie aan het werkveld Zie onder CPC-1 CPC-1 succesvol afgerond hebben 60 uur coachingsopleiding kunnen aantonen een toelatingsassessment doen Portfolio plus meestertoets PCC Zie onder CPC-1 CPC-2 succesvol afgerond hebben 125 uur coachingsopleiding kunnen aantonen een toelatingsassessment doen Supervisie - portfolio plus meestertoets MCC Zie onder CPC-1 CPC-2 CPC-3 succesvol afgerond hebben een vergelijkbare opleiding kunnen aantonen Thesis Post HBO diploma ja ja In aanvraag bij CPION In aanvraag bij EMCC ICF-niveau Assisted Certifi ed Coach uur praktijk Pressional Certifi ed Coach uur praktijk Master Certifi ed Coach 2500 uur praktijk n.v.t. EMCC-niveau Kosten Prijzen geldig tot Annulering Locatie Foundation/Practitioner (indicatie) Hotel/nacht Examen 2950,-- 75,-- 67,-- 80,-- Senior Practitioner (indicatie) Examen 4650,-- 38,-- 80,-- Master Practitioner (indicatie) Hotel/nacht 5450,-- 75,-- pm n.v.t. Hotel/nacht Indien u tot twee maanden voor aanvang van de training annuleert, brengen wij u 250,-- in rekening als administratiekosten. Indien u binnen twee maanden voorafgaand aan de training annuleert, brengen wij de volledige cursuskosten in rekening. Uw plaats kan wel ingenomen worden door een collega. Conferentiecentrum Couwenbergh Dorpsstraat EA Aarle-Rixtel tel ,-- 75,-- pm Hier beschikken we over uitstekend ingerichte zalen, ruime parkeergelegenheid en een prima keuken. Associatie voor Coaching Dorpsstraat EA Aarle-Rixtel telefoon fax

7 PERSBERICHT PUBLICATIES Eerste Nederlandse coachopleiding erkend door de International Coach Federation Wildgroei aan coaches funest was de titel van een artikel in Spits op donderdag 27 januari Op diezelfde dag had BNR Nieuwsradio een item met dezelfde strekking. Coachen is als thema de laatste jaren ongemeen populair en heeft zodoende een grote aantrekkingskracht op allerhande lieden die er een graantje van mee willen pikken. Coach is een vrij beroep. Iedereen kan een bordje op zijn deur laten spijkeren met coach erop. Dat gebeurt dan ook massaal. Bij de pressionaliteit van vele van deze coaches kun je grote vraagtekens zetten. Er zijn echter ook lichtpuntjes. Vorige week heeft de Associatie voor Coaching uit Aarle-Rixtel als eerste in Nederland voor haar opleiding Certifi ed Pressional Coaching erkenning gekregen van de International Coach Federation. De International Coach Federation is wereldwijd het toonaangevende orgaan in de kwaliteitsbewaking van coaches. Voor de erkenning die de Associatie voor Coaching nu gekregen heeft voor haar opleiding Certifi ed Pressional Coaching moet men een zeer zware selectie doorlopen. Nog niet eerder wist een Nederlands bedrijf met een zelf ontwikkelde opleiding deze erkenning af te dwingen. De Associatie voor Coaching is het gelukt. De Associatie voor Coaching is in 1992 opgericht door Willem Verhoeven en Anita van Vlerken. Willem Verhoeven schreef in datzelfde jaar zijn bestseller De manager als coach. Dit boek werd in 1998 door de redactie van Intermediair als enige Nederlandse boek opgenomen in de top-15 van managementboeken van de 20e eeuw. De Associatie voor Coaching houdt zich in Nederland het langste bezig met opleidingen rond het thema coaching. Het bureau staat bekend door haar praktische benadering. Geen hoogdravende theoretische verhalen, maar echt leren hoe je het doet. De opleiding Certified Pressional Coach is in tien jaar tijd uitontwikkeld tot een pressionele standaard om de erkenning PCC (Pressional Certified Coach) te verwerven bij de International Coach Federation. De International Coach Federation kent drie graden: Assistant Personal Coach (ACC), Pressional Certified Coach (PCC) en Master Certified Coach (MCC). Het ligt in de lijn der verwachting dat nog dit jaar vier coaches van de Associatie voor Coaching de hoogste graad (MCC) zullen halen: Anita van Vlerken, Dirk Boersma, Rob Hanewinckel en René Michon. Tot nu toe wist slechts één coach in Nederland deze kwalificatie te halen. Aantal Titel... Prijs*... Regie van zelfsturing... 6, Tips voor coachend leidinggeven... 13,50... De kunst van het vragenstellen... 16,50... De zelfsturende medewerker... 9,10... Zelfsturing en samenwerking... 7, Nagedachten over leidinggeven... 7,90... Afspreken en aanspreken... 9,10... Coachend gesprekken voeren... 9,10... Coachen en teamontwikkeling... 11,50... Coachen en leerprocessen... 12,50... Coachen = Leiding geven... 9,10... De bescheiden leider... 10,50... Een dozijn dilemma s, 13 oplossingen... 12,50... Anders veranderen... 11,50... Managen met moraal... 10,50... Dingen van mensen gedaan krijgen... 9,50... Modern Times - Pleidooi voor nieuw Taylorisme 10,50... Set van bovenstaande publicaties ,00... Managen zonder hiërarchie... 29,90... De docent als coach... 18,50... De dynamiek van coaching... 27,90... Coachend opvoeden... 21,50... Emotie in bedrijf... 24,50... Coachkaartje... 1,30... Cultuurkaartje... 1,30... Feedbackkaartje... 1,30... Teamdiagnose-instrument, per stuk... 7,50... Teamdiagnose-instrument, set van tien st ,00 * Prijzen inclusief BTW, exclusief porto en geldig in Vul dit bestelformulier volledig in en stuur het naar: Associatie voor Coaching Antwoordnummer ZX Aarle-Rxtel Naam bedrijf: Deelnemer: Functie: Straat: PC en Plaats: Telefoon: Boekbestelling associatie voor coaching POSTBUS ZG AARLE-RIXTEL - TEL

Certified Professional Coach

Certified Professional Coach Certified Pressional Coach Registeropleiding Post-HBO diploma ICF-erkenning Pressional Coaching Pressional coaching is vandaag de dag niet meer weg te denken. Pressional coaching is een vaardigheid, die

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Certified Professional Coaching

Certified Professional Coaching Certified Professional Coaching Registeropleiding met Post-HBO diploma Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen

Nadere informatie

Certified Professional Coaching met Post-HBO diploma

Certified Professional Coaching met Post-HBO diploma Certified Professional Coaching met Post-HBO diploma Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Certified Professional Coach

Certified Professional Coach Certified Pressional Coach Registeropleiding Post-HBO diploma ICF-erkenning Pressional Coaching Pressional coaching is vandaag de dag niet meer weg te denken. Pressional coaching is een vaardigheid, die

Nadere informatie

Personal Coaching met Post-HBO diploma

Personal Coaching met Post-HBO diploma Personal Coaching met Post-HBO diploma Voor iedereen die één-op-één coaching als belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen trainers, opleiders

Nadere informatie

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 25 CPC deel 2 Leergang 24 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2016 VAKBEKWAAMHEID start op 01.12.2016 Professional coaching

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach. Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach. Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! 1 DE WERKWIJZE 2 Waarom u als Excellent coach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en

Nadere informatie

Tien workshops voor leidinggevenden

Tien workshops voor leidinggevenden Tien workshops voor leidinggevenden Tien ééndaagse workshops waarin u de belangrijkste vaardigheden van coachend leidinggeven leert. Het zijn workshops waarin u de vaardigheden echt traint. Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF)

COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF) COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF) STRENGTHEN THE IMPACT OF YOUR COMMUNICATION AS A LEADER IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF) WAAROM?

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Coachingsvaardigheden

Coachingsvaardigheden Coachingsvaardigheden Europees geaccrediteerde opleiding voor een stevig fundament in coachen Introductie Word je als vakinhoudelijke deskundige regelmatig gevraagd om je nieuwe of junior collega s te

Nadere informatie

Co-Creatie II. Programma Co-Creatie II

Co-Creatie II. Programma Co-Creatie II Co-Creatie II Co-Creatie II (CC-II) is een uitdagende en intensieve coachingsopleiding. Dit programma is ontwikkeld voor coaches, leidinggevenden en iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van

Nadere informatie

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers?

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers? Programma aanbod De PMA organisatie is een opleidingsinstituut, dat vanuit haar missie technieken, diensten en inzichten biedt die mensen helpen om over hun volledige potentieel te kunnen beschikken voor

Nadere informatie

Workshops en PE bijeenkomsten. Black Swan. ODC en adem. Acquisitie

Workshops en PE bijeenkomsten. Black Swan. ODC en adem. Acquisitie Coach - techniek Workshops en PE bijeenkomsten Ik-sterkte Overdracht en tegenoverdracht Brein en dynamiek Schaduw en complexen Waarnemen-interpreterencommuniceren Omgaan met schaduw Black Swan Individuatie

Nadere informatie

Vervolgopleiding Psychologie voor Managers - Deel II

Vervolgopleiding Psychologie voor Managers - Deel II Vervolgopleiding Psychologie voor Managers - Deel II Dé opvolger van deel I, met een gemiddelde waardering van 9.2! Wil je dit?: Leidinggeven vanuit innerlijke kracht Slim schakelen met managementstijlen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Interventies om voorbij stagnatie te komen. Je bent coach en je hebt met allerlei loopbaanvragen te maken. Je bent HRM-er en je werkt met loopbaanvragen van

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Co-Creatie. Programma Co-Creatie

Co-Creatie. Programma Co-Creatie Co-Creatie Co-Creatie (CC) is een uitdagende en intensieve coachingsopleiding. Dit programma is ontwikkeld voor coaches, leidinggevenden en iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Versterk je leiderschap als manager door doelgericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling Vergroot je coachingsvaardigheden

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Soa Aids Nederland Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Amsterdam, april 2011 Inhoud Introductie/inleiding 7 1. MI-coaching en randvoorwaarden

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Eindtermen Advanced Coaching Program

Eindtermen Advanced Coaching Program Eindtermen Advanced Coaching Program - 6 keer 3 dagen training gevolgd. De aanwezigheidsnorm is 80% van de trainingsdagen. De deelnemer wordt geacht de stof van de gemiste dagen in te halen met anderen

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid

Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid Word gediplomeerd trainer én coach Ben je op zoek naar een gedegen en inspirerende trainersopleiding én coachingsopleiding? Wil je met jouw training en coaching

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Opleiding Equine Assisted Coach

Opleiding Equine Assisted Coach Je wilt van het werken met paarden en mensen je beroep maken? Jezelf, anderen en paarden beter leren kennen? Samen met paarden, mensen helpen? Opleiding Equine Assisted Coach De intuïtief ontwikkelde coach

Nadere informatie

Heidi Rust - coachprofiel

Heidi Rust - coachprofiel Heidi Rust - coachprofiel Wie ben ik? Mijn naam is Heidi Rust. Ik ben geboren in 1969, ben getrouwd en heb 2 dochters. Sinds 1980 ben ik werkzaam in het onderwijs. Daar heb ik afwisselend in alle bouwen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Welkom bij Bamboeschool

Welkom bij Bamboeschool Brochure Bamboe-1 wordt later De faketekst De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat,

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De opleiding tot NLP Practitioner

De opleiding tot NLP Practitioner De opleiding tot NLP Practitioner Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)? Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP ) wordt gedefinieerd als: de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht

Nadere informatie

Baby s in de kinderopvang

Baby s in de kinderopvang Baby s in de kinderopvang Een compleet aanbod Wat² bieden wij? Online module Baby s in de kinderopvang IKK goedgekeurd Plus aanbod - niet verplicht wel aanvullend en verdiepend Aanvullende mogelijkheden

Nadere informatie

Natuurlijk leiderschap!

Natuurlijk leiderschap! Leiderschap Jaarprogramma Natuurlijk leiderschap! Een compleet leiderschapstraject Duurzaam en verantwoordelijk omgaan met jouw mensen Ervaring opdoen met Servant Leadership visie van Robert Greenleaf

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Professioneel Effectief & Persoonlijk

Professioneel Effectief & Persoonlijk Professioneel Effectief & Persoonlijk Academie voor NLP NLP Master Practitioner Beweeg mee met je Perspectief Academie voor NLP De Academie voor NLP staat voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wij

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 INTRODUCTIE AANLEIDING Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie