Certified Professional Coaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certified Professional Coaching"

Transcriptie

1 Certified Pressional Coaching Registeropleiding met Post-HBO diploma ICF erkenning Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen trainers, opleiders en onderwijsgevenden coaches en mentoren consultants arbo- en reïntegratiebegeleiders Pressional coaching is vandaag de dag niet meer weg te denken. Pressional coaching is een vaardigheid, die stap voor stap te leren valt. Met veel oefenen, sparren met andere deelnemers, reflectie op eigen gedrag en vaardigheden, praktijkuren, observatiemomenten, mentoruren, literatuurstudie en intervisie. Onze opleiding Pressional Coaching biedt u dit in een viertal verschillende opleidingen. Na afronding van deze opleiding bent u gecertificeerd in pressional coaching en na het goed afleggen van de meestertoets ontvangt u een Post- HBO diploma. De resultaten Een Post-HBO diploma bij CPC-1 en CPC-2 Je voldoet aan de opleidingseisen voor accreditatie bij de International Coach Federation Je voert op pressionele manier coachgesprekken Je coacht op basis van bewustwording en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de coachee Je coacht resultaatgericht binnen de context van werk en arbeid Je brengt mensen in ontwikkeling Sluit aan bij de competenties van de International Coach Federation (ACC en PCC) Accreditatie Supervisie-opleiding in aanvraag bij de EMCC Programma opbouw Een compleet leertraject dat ook in onderdelen te volgen is. Met training, reflectiegroepen, feedback, eigen cliënten, mentoruren, observaties, zelfreflecties, literatuurstudie, pressioneel ontwikkelingsplan, cliëntenfeedback, supervisie en presentaties. CPC-1 taakbekwaamheid 16 dagdelen PC-week 15 dagdelen CPC-3 vakbekwaamheid 18 dagdelen CPC-3 beroepsbekwaamheid 24 dagdelen CPC-4 Supervisie - Coaching voor Coaches 26 dagdelen associatie voor coaching POSTBUS ZG AARLE-RIXTEL - TEL

2 Vier competentiegroepen Competenties in relatie tot het opzetten van een coachingstraject Het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Begrip hebben van coachingsethiek en visie op coaching en de bekwaamheid om deze correct toe te passen in alle coachingssituaties. Het verhelderen van randvoorwaarden. De vaardigheid om een steunende omgeving te creëren die respect en vertrouwen uitstraalt. Competenties gericht op het creëren van een werkzame coachingsrelatie Het realiseren van een eigen werkstijl, gebaseerd op visie en vaardigheden. De bekwaamheid om zich bewust te zijn en een spontane relatie met de cliënt te creëren, een stijl aanwendend die open flexibel en zelfbewust is. Het gaat om authenticiteit, respect, flexibiliteit en zelfi nzicht. Competenties in verband met communicatie Effectief communiceren (luisteren, doorvragen, empathie, confronteren, herkaderen). Het vermogen zich te richten op wat de cliënt zegt en niet zegt, de betekenis daarvan te begrijpen in de context van de leervragen van de cliënt en hem te ondersteunen bij diens zelfexpressie. Competenties in verband met het bevorderen van leerprocessen Creëren van bewustzijn en lerend vermogen. Het vermogen om diverse bronnen van informatie te integreren en accuraat te evalueren, interpretaties te maken die de cliënt helpen om bewust te worden en verantwoording te nemen om zelf de afgesproken resultaten te behalen. Het vermogen om met de cliënt mogelijkheden te creëren voor continu leren. Resultaatgericht coachen. De bekwaamheid een effectief coachingsplan met de cliënt te ontwikkelen en te bewaken. Procesbeheersing van begin tot eind. Het vermogen de aandacht te houden bij wat belangrijk is voor de cliënt en om de verantwoordelijkheid tot het ondernemen van actie bij de cliënt te laten liggen. Werkwijze Onze aanpak is ervaringsgericht. Eigen ervaringen worden in de vorm van casuïstiek besproken en van reflectie voorzien. Thuis leest, studeert en oefent u naar hartelust. De groep wordt getraind op basis van coachende principes als bewustwording en inzicht, verantwoordelijkheid nemen en delen, evenwaardigheid en resultaatgerichtheid. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij systematisch reflecteren over hun leerervaringen in een logboek. Opbouw van de opleidingen Certified Pressional Coach 1 - PC-week - taakbekwaam a. Een programma van 8 dagen - doorlooptijd ca 8 mnd.; Voor onderwijsgevenden kennen we speciale groepen; b. Of een coachingsweek (5 dgn) plus een terugkomdag. U krijgt de vaardigheden die nodig zijn voor het goed vragen stellen, het resultaatgericht coachen en voor het maken van een coachingsovereenkomst onder de knie. Certifi cering vindt plaats d.m.v. observaties gedurende de opleiding. Bij een goede afronding ontvangt u het Post- HBO diploma. De opleiding sluit aan bij de kwalifi catie ACC (Assisted Certifi ed Coach). Met je diploma en voldoende praktijkuren wordt je erkend als gekwalifi ceerd coach bij de International Coach Federation. Certified Pressional Coach 2 - vakbekwaam 8 cursusdagen - 1 examendag - doorlooptijd ca 8 mnd. Er vindt verdere verdieping plaats. Je werkt aan uitbreiding van je interventiemogelijkheden en je vergroot je handelingsbekwaamheid. Je leert anderen te coachen naar effectief gedrag en je maakt kennis met diverse tools. Je leert omgaan met je eigen emotie en gevoel en met dat van de coachee. Certifi cering vindt plaats d.m.v. een portfolio en een meestertoets. Bij een goede afronding ontvangt u het Post HBO-diploma. De opleiding heeft de kwalifi catie PCC (Pressional Certifi ed Coach). Met je diploma en voldoende praktijkuren wordt je erkend als gekwalifi ceerd coach bij de International Coach Federation. Certified Pressional Coach 3 - beroepsbekwaam Dit programma is van hoge kwaliteit en richt zich op de ervaren gevorderde coach. Wanneer we coachen op identiteitsniveau begeleiden we de coachee in zijn proces naar een meer congruent en vervuld leven. Ontwikkelingsthema s zijn bijvoorbeeld de persoonlijke balans, zingevingsvraagstukken, een goede verbondenheid met jezelf en het maken van authentieke keuzes. De opleiding sluit aan bij de opleidingseisen van het master niveau. (Master Certifi ed Coach - by ICF). Certified Pressional Coach 4 - supervisie De vraag naar ervaren, pressionele begeleidingdeskundigen zoals supervisoren en coaches groeit nog steeds. Coaching en supervisie worden meer en meer gezien als krachtinge instrumenten om de kwaliteit van mensen te verbeteren. Bent u er ook van overtuigd dat duurzame ontwikkeling van medewerkers tot verbetering van het organisatieresultaat leidt. Komen collega s ook regelmatig naar u toe met een begeleidingsvraag? In de opleiding Supervisie maakt u kennis met de fundamenten van supervisie in de organisatiecontext.

3 CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 1 taakbekwaam CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 2 vakbekwaam Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet. U krijgt de vaardigheden die nodig zijn voor het stellen van krachtige vragen, het resultaatgericht coachen en het maken van een coachingsovereenkomst goed onder de knie. Gericht op pressionele toepassing van individuele coaching. Voor iedereen die zich na deel 1 verder wil verdiepen in een-op-een coaching. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden, directeuren, staf- en P&O-functionarissen, trainers, opleiders en onderwijsgevenden, coaches en mentoren, consultants, arbo- en reïntegratiebegeleiders. doorlooptijd circa 6 maanden doorlooptijd circa 10 maanden Coachen als begeleidingsstijl De dynamiek van coachen en feedback geven Facetten van gespreksvoering Afstemmen, confronteren en spiegelen De confrontatie aangaan Verdedigingsmechanismen De kracht van het vragen stellen Intake, ethische code, gespreksoefening De functie van vragen in gesprekken Waarde van weerstand, grenzen verleggen Omgaan met lastige situaties Overdracht en tegenoverdracht Praktijkdag 1. Werken met vragen Observatie - Vragen: doel, effect en formulering Oefengroep - Krachtige vragen stellen Praktijkdag 4. Voorbij de comfortzone Observatie - Spanningsvolle situaties Oefengroep - Voorbij de comfortzone Het coachingsplan - Resultaatgericht werken Het opstellen van een coachingsplan Doelen stellen en resultaatafspraken maken Nonverbale communicatie bij coachen Omgaan met eigen en andermans emoties Gevoelens functioneel inzetten in gesprekken Praktijdag 2. Resultaatgericht coachen Observatie - Concrete doelen formuleren Oefengroep - Werken met het coachingplan Praktijkdag 5. Omgaan met emotie en gevoel Observatie - Werken met de zachte kant Oefengroep - bespreken van emotie en gevoel De coach in het proces Grenzen ontdekken en verleggen bij coachen Confronteren en aanspreken Een rugzak vol tools in coaching Herkennen en bewerken van patronen Tools om doorbraken te bewerkstelligen Dag 7 Praktijkdag 3. Oefenen, oefenen, oefenen Observatie - Uitbreiden handelingsvaardigheden Reflectie op de praktijk Dag Praktijkdag 6. Uitbreiding interventievaardigheden Observatie - Integratie van alle competenties Oefengroep - De pressionele coach Werken aan Pressionele Ontwikkeling (POP) De competenties van de coach Pressioneel ontwikkelingsplan Meestertoets Toets van je meesterschap in de praktijk Toets van je reflectievermogen twee coachees - zes gesprekken totaal portfolio (voor eigen gebruik) twee literatuurverslagen (waarvan één verplicht boek) drie observatiemomenten met reflectie presentatie aan het werkveld Programma PC-week - 1 taakbekwaam Coachen als begeleidingsstijl De kracht van het vragenstellen toepassen Het coachingsplan en resultaatgericht coachen De praktijk van de coach in het proces Werken aan pressionele ontwikkeling Na dag 5 kunt u doorstromen naar CPC-deel 2. U volgt nog wel de treugkomdag. Terugkomdag Uitbreiden van je handelingsvaardigheden Dag 9 Afronding en certificering Verbinding met het werkveld Certificering en feestelijke afsluiting vijf coachees - vijftien gesprekken totaal portfolio met daarin: drie observatiemomenten met reflectie reflecties op de eigen praktijk feedback van coachees zes literatuurverslagen (waarvan twee verplichte boeken) jouw priel als coach POST-HBO DIPLOMA CPC-1 - taakbekwaamheid CPC-2 - vakbekwaamheid

4 CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 3 beroepsbekwaam CERTIFIED PROFESSIONAL COACH - 4 supervisie - coaching voor coaches Voor pressionele coaches die zich na deel 2 verder willen verdiepen in een-op-een coaching. Voor mensen die het begeleiden van anderen als hodtaak hebben en zich daar uitermate goed in willen ontwikkelen. Voor pressionele coaches die vanuit een zeker comfort willen leren coachen op identiteitsniveau, zowel in de pressionele als in de persoonlijke context. De opleiding Supervisie is geschikt voor ervaren trainers, coaches, en andere begeleidingkundigen. U ontwikkelt hierin uw eigen pressionaliteit. Kern van de opleiding Supervisie is verwerving, verbreding én verdieping van de benodigde competenties, zodat u deze als supervisor en coach, kunt inzetten bij het geven van leerbegeleiding bij pressionele zelfsturing. Dag 7 Dag doorlooptijd circa 12 maanden Identiteit en authenticiteit Fases in leven en carrière - levenskeuzes Exploreren van het Identiteitsmodel (Dilts) Transitieprocessen Wat is transitie en hoe herken je échte transitie Gewoonten veranderen: wat vraagt het? Oefensessie 1 Supervisie 1. (1 dd) Modelleren en faciliteren met taal Zuiver communiceren Beelden, metaforen, symbolen en representaties Uitkomstgericht werken Systemisch werken en doorbreken van patronen Verhelderende vragen Oefensessie 2 Supervisie 2. (1 dd) Emotional Freedom Technics Fenomenen van het lichaam Mindfulness Spirituele vragen en levensvragen Accepteren en vergeven Kenmerken in verschillende levensfasen Oefensessie 3 Supervisie 3. (1 dd) De fenomenen van het lichaan Trauma en burn-outverschijnselen Neuro-wetenschappelijke ontwikkelingen Coachen in lastige situaties Zelfregulatie en evenwicht Manipulatiestrategieën herkennen Oefensessie 4 Supervisie 4. (1 dd) Organisatie-ontwikkeling Borging van coaching Effecten en consequenties voor organisaties De mondiale ontwikkeling van coaching Toekomstperspectief Maatschappelijke bijdragen Afronding zestig gesprekken totaal literatuur vier supervisiebijeenkomsten eindwerkstuk vier themabijeenkomsten Dag 7 Dag (1 dd) doorlooptijd circa 18 maanden Theorie en technieken van supervisie Theorie en technieken van supervisie Leersupervisie 1. Krachtenveldanalyse Reflectie en experimenteel leren Competenties van de supervisor Leersupervisie 2. De reflecterende benadering De supervisieovereenkomst De supervisie-overeenkomst vormgeven De dialoog voeren en de grenzen van supervisie De ethische code Leersupervisie 3. Socratische methode De comfortzone uitdagen Leersupervisie 4. Action learning voor coaches Coachings presence en incompleteness theorem Beschikbaar zijn Presence ontwikkelen Mastersupervisie 1. Kaderverruiming en herdefinitie Het incompleteteness theorem Leersupervisie 5. Prielbeschrijving Overdracht en tegenoverdracht Werken met overdracht en tegenoverdracht Leersupervisie 6. Katie Byron - the work Het paralelle proces Leersupervisie 7. De Balint methode Onderliggende ideologieën Theoretische veronderstellingen Leersupervisie 8. Narrative supervision Werken met sterke emoties en weerstand Mastersupervisie 2. Kaderverruiming en herdefinitie Presentatie en afronding Presentatie eindwerkstuk Afronding en accreditatie Supervision practice: 60 supervisies à 1/2 dagdeel Leersupervisie: 8 sessions à 1 dagdeel Master supervisie: 2 sessies à 1 dagdeel Vier thema bijeenkomsten Thesis Tussen de verschillende blokken nemen de deelnemers zelf de verantwoordelijkheid om het geleerde te integreren en toe te passen in hun eigen praktijk. Het programma heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar.

5 PLANNING CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING Pressional Coach Week - taakbekwaam 25 ma 10 sept di 11 sept. wo 12 sept. do 13 sept. vr 14 sept wo 14 nov. Aansluiting op CPC ma 21 jan di 22 jan. wo 23 jan. do 24 jan. vr 25 jan ma 04 mrt. Aansluiting op CPC-2.17 Certified Pressional Coach - deel 1 - taakbekwaam 17 di 18 sept. wo 19 sept. di 09 okt. di 30 okt. di 20 nov. di 11 dec. di 08 jan. di 29 febr. Aansluiting op CPC ma 11 febr. di 12 febr. ma 04 maart ma 01 april ma 22 april ma 13 mei ma 06 juni ma 24 juni. Aansluiting op CPC wo 18 sept. do 19 sept. wo 09 okt. wo 13 nov. wo 11 dec. wo 15 jan. wo 12 febr. wo 12 maart Aansluiting op CPC-2.19 Certified Pressional Coach - deel 2 - vakbekwaam 16 do 27 sept. do 01 nov. do 13 dec. do 10 jan. do 07 febr. do 07 maart do. 04 april do. 16 mei do 20 juni 17 di 05 maart di 02 april di 23 april di 14 mei di 18 juni di 10 sept. di. 08 okt. di 05 nov. di 10 dec. 18 ma 16 sept. ma 07 okt. ma 11 nov. ma 16 dec. ma 13 jan. ma 10 febr. ma 10 maart ma 14 april ma 19 mei Certified Pressional Coach - deel 3 - beroepsbekwaam 01 ma/di 17/18 sept. ma 08 okt. ma/di 19/20 nov. ma 10 dec. ma/di 21/22 jan. ma 11 febr. ma/di 25/26 mrt. ma 22 april ma/di 27/28 mei 02 wo/do 11/12 sept. do 10 okt, wo/do 20/21 nov. do 12 dec. wo/do 22/23 jan. do 13 maart wo/do 09/10 april do 22 mei wo/do 18/19 juni Certified Pressional Coach - deel 4 - supervisie - coaching voor coaches 01 di/wo 06/07 nov. di/wo 18/19 dec. wo/do 13/14 febr. wo/do 24/25 apr. di/wo 25/26 juni di 01 oktober 02 di/wo 06/07 nov. di/wo 18/19 dec. wo/do 13/14 febr. wo/do 24/25 apr. di/wo 25/26 juni di 01 oktober

6 INFORMATIE OVER DE OPLEIDING CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING CPC-1 taakbekwaamheid CPC-2 vakbekwaamheid CPC-3 beroepsbekwaamheid CPC-4 supervisie coaching voor coaches Omvang 16 dagdelen 18 dagdelen 24 dagdelen 26 dagdelen Doorlooptijd 6 maanden 10 maanden 12 maanden 18 maanden Studiebelasting 200 uur 300 uur 500 uur 800 uur Theorie/praktijk 20/80 30/70 40/60 40/60 Intake Ja, voor alle deelnemers Nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers Criteria voor deelname Examen Minimaal 30 jaar. HBO-denk- en werkniveau. U heeft de gelegenheid om coachingsgesprekken te voeren met cliënten. U bespreekt belemmeringen die succes in de weg staan. Portfolio plus presentatie aan het werkveld Zie onder CPC-1 CPC-1 succesvol afgerond hebben 60 uur coachingsopleiding kunnen aantonen een toelatingsassessment doen Portfolio plus meestertoets PCC Zie onder CPC-1 CPC-2 succesvol afgerond hebben 125 uur coachingsopleiding kunnen aantonen een toelatingsassessment doen Supervisie - portfolio plus meestertoets MCC Zie onder CPC-1 CPC-2 CPC-3 succesvol afgerond hebben een vergelijkbare opleiding kunnen aantonen Thesis Post HBO diploma ja ja In aanvraag bij CPION In aanvraag bij EMCC ICF-niveau Assisted Certifi ed Coach uur praktijk Pressional Certifi ed Coach uur praktijk Master Certifi ed Coach 2500 uur praktijk n.v.t. EMCC-niveau Kosten Prijzen geldig tot Annulering Locatie Foundation/Practitioner (indicatie) Hotel/nacht Examen 2950,-- 75,-- 67,-- 80,-- Senior Practitioner (indicatie) Examen 4650,-- 38,-- 80,-- Master Practitioner (indicatie) Hotel/nacht 5450,-- 75,-- pm n.v.t. Hotel/nacht Indien u tot twee maanden voor aanvang van de training annuleert, brengen wij u 250,-- in rekening als administratiekosten. Indien u binnen twee maanden voorafgaand aan de training annuleert, brengen wij de volledige cursuskosten in rekening. Uw plaats kan wel ingenomen worden door een collega. Conferentiecentrum Couwenbergh Dorpsstraat EA Aarle-Rixtel tel ,-- 75,-- pm Hier beschikken we over uitstekend ingerichte zalen, ruime parkeergelegenheid en een prima keuken. Associatie voor Coaching Dorpsstraat EA Aarle-Rixtel telefoon fax

7 PERSBERICHT PUBLICATIES Eerste Nederlandse coachopleiding erkend door de International Coach Federation Wildgroei aan coaches funest was de titel van een artikel in Spits op donderdag 27 januari Op diezelfde dag had BNR Nieuwsradio een item met dezelfde strekking. Coachen is als thema de laatste jaren ongemeen populair en heeft zodoende een grote aantrekkingskracht op allerhande lieden die er een graantje van mee willen pikken. Coach is een vrij beroep. Iedereen kan een bordje op zijn deur laten spijkeren met coach erop. Dat gebeurt dan ook massaal. Bij de pressionaliteit van vele van deze coaches kun je grote vraagtekens zetten. Er zijn echter ook lichtpuntjes. Vorige week heeft de Associatie voor Coaching uit Aarle-Rixtel als eerste in Nederland voor haar opleiding Certifi ed Pressional Coaching erkenning gekregen van de International Coach Federation. De International Coach Federation is wereldwijd het toonaangevende orgaan in de kwaliteitsbewaking van coaches. Voor de erkenning die de Associatie voor Coaching nu gekregen heeft voor haar opleiding Certifi ed Pressional Coaching moet men een zeer zware selectie doorlopen. Nog niet eerder wist een Nederlands bedrijf met een zelf ontwikkelde opleiding deze erkenning af te dwingen. De Associatie voor Coaching is het gelukt. De Associatie voor Coaching is in 1992 opgericht door Willem Verhoeven en Anita van Vlerken. Willem Verhoeven schreef in datzelfde jaar zijn bestseller De manager als coach. Dit boek werd in 1998 door de redactie van Intermediair als enige Nederlandse boek opgenomen in de top-15 van managementboeken van de 20e eeuw. De Associatie voor Coaching houdt zich in Nederland het langste bezig met opleidingen rond het thema coaching. Het bureau staat bekend door haar praktische benadering. Geen hoogdravende theoretische verhalen, maar echt leren hoe je het doet. De opleiding Certified Pressional Coach is in tien jaar tijd uitontwikkeld tot een pressionele standaard om de erkenning PCC (Pressional Certified Coach) te verwerven bij de International Coach Federation. De International Coach Federation kent drie graden: Assistant Personal Coach (ACC), Pressional Certified Coach (PCC) en Master Certified Coach (MCC). Het ligt in de lijn der verwachting dat nog dit jaar vier coaches van de Associatie voor Coaching de hoogste graad (MCC) zullen halen: Anita van Vlerken, Dirk Boersma, Rob Hanewinckel en René Michon. Tot nu toe wist slechts één coach in Nederland deze kwalificatie te halen. Aantal Titel... Prijs*... Regie van zelfsturing... 6, Tips voor coachend leidinggeven... 13,50... De kunst van het vragenstellen... 16,50... De zelfsturende medewerker... 9,10... Zelfsturing en samenwerking... 7, Nagedachten over leidinggeven... 7,90... Afspreken en aanspreken... 9,10... Coachend gesprekken voeren... 9,10... Coachen en teamontwikkeling... 11,50... Coachen en leerprocessen... 12,50... Coachen = Leiding geven... 9,10... De bescheiden leider... 10,50... Een dozijn dilemma s, 13 oplossingen... 12,50... Anders veranderen... 11,50... Managen met moraal... 10,50... Dingen van mensen gedaan krijgen... 9,50... Modern Times - Pleidooi voor nieuw Taylorisme 10,50... Set van bovenstaande publicaties ,00... Managen zonder hiërarchie... 29,90... De docent als coach... 18,50... De dynamiek van coaching... 27,90... Coachend opvoeden... 21,50... Emotie in bedrijf... 24,50... Coachkaartje... 1,30... Cultuurkaartje... 1,30... Feedbackkaartje... 1,30... Teamdiagnose-instrument, per stuk... 7,50... Teamdiagnose-instrument, set van tien st ,00 * Prijzen inclusief BTW, exclusief porto en geldig in Vul dit bestelformulier volledig in en stuur het naar: Associatie voor Coaching Antwoordnummer ZX Aarle-Rxtel Naam bedrijf: Deelnemer: Functie: Straat: PC en Plaats: Telefoon: Boekbestelling associatie voor coaching POSTBUS ZG AARLE-RIXTEL - TEL

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Team prestaties verbeteren Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Vitaliserende vergezichten

Vitaliserende vergezichten School voor loopbaan & leiderschap Ben je op zoek naar het meest vitaliserende loopbaanperspectief, een nieuwe loopbaanstap of naar meer zeggingskracht in je dagelijks werk en leiderschap, dan heeft VistaNova

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie