De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap"

Transcriptie

1 De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 1: Situationeel leiderschap

2 Wie situationeel leiderschap goed wil vormgeven, het liefst als onderdeel van een breder P&O-beleid, moet daar tijd en energie in stoppen. 2 Personeelsmanagement: situationeel leiderschap

3 Introductie Uit veldonderzoek van VvAA onder honderd dierenartspraktijken blijkt dat de best draaiende praktijken hun personeelsmanagement goed op de rit hebben. Zij hebben nagedacht over hun personeelsbeleid, hebben heldere lijnen uitgestippeld en besteden er structureel tijd aan. In de eerstelijns zorg is dit eerder uitzondering dan regel. De meeste tijd en aandacht gaat immers naar de primaire taak: het verlenen van zorg aan de patiënt. Personeelsmanagement krijgt minder en soms te weinig aandacht op de overvolle agenda. Bovendien wordt vaak gedacht dat personeelsmanagement alleen nodig is in grote organisaties. Maar juist in zorgpraktijken, met gemiddeld vijf tot vijftien medewerkers, is de persoonlijke bijdrage van medewerkers aan het resultaat heel direct. Tegelijkertijd is het afbreukrisico van een slecht functionerend team groter. Reden genoeg om serieus aandacht te besteden aan personeelsmanagement. Diverse wetenschappelijke studies, bijvoorbeeld van Prof. Mulhern, Nortwestern University, USA hebben aangetoond dat een gemotiveerd team betere prestaties levert. Dit vertaalt zich in hogere klantwaardering en betere financiële resultaten. Belangrijke factoren die bepalen of het werk als motiverend wordt ervaren zijn: de manier van aansturen/situationeel leiderschap beoordelen en belonen overige motivatiefactoren zoals variatie in het werk, de mate van controle. Zorgprofessionals zijn niet specifiek opgeleid om op deze factoren te sturen. Waar te beginnen, hoe pak je dit aan? De ene praktijkhouder heeft bovendien meer affiniteit met personeelsgerelateerde onderwerpen dan de ander. Leiderschap Teammotivatie Beoordelen Personeelsmanagement: situationeel leiderschap 3

4 In een serie van drie whitepapers wil VvAA duidelijk maken wat het voordeel is voor zorgprofessionals om hun personeelsmanagement structureel vorm te geven. Daarbij geven wij praktische handvatten door niet alleen het theoretische kader maar ook praktijkvoorbeelden te schetsen. In deze eerste whitepaper staat situationeel leiderschap centraal een bepalende factor in het creëren van een motiverende werkomgeving. We schetsen eerst kort wat dit begrip inhoudt. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de praktijk: waarom is situationeel leiderschap van belang? Ten slotte geven we een aantal concrete handreikingen om aan de slag te gaan met situationeel leiderschap, bij voorkeur als onderdeel van een bredere personeelsmanagement-mix. In de andere twee whitepapers van deze De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving -serie belichten we achtereenvolgens het beoordelen van medewerkers en de overige voor zorgpraktijken relevante motivatiefactoren. 4 Personeelsmanagement: situationeel leiderschap

5 1. Situationeel leiderschap in het kort Situationeel leiderschap houdt in dat een manager de manier van aansturen afstemt op de situatie en de medewerkers die worden aangestuurd. De theorie van situationeel leiderschap is afkomstig van de Amerikaanse professor Paul Hersey en managementgoeroe Ken Blanchard. Zij stellen dat er niet één beste manier van leidinggeven is, maar dat de meest effectieve stijl situatieafhankelijk is. Het model dat zij hebben ontwikkeld is een begrip geworden: het wordt steevast gehanteerd bij leiderschapvraagstukken (70% van de Fortune 500-bedrijven maakt er gebruik van). Vier leiderschapstijlen Situationeel leidinggeven gaat uit van vier soorten stijlen van leidinggeven: de leidende, de begeleidende, de ondersteunende en de delegerende. Deze zijn gebaseerd op de mate van taak- en relatiegerichtheid. Bij taakgerichtheid ligt de focus op eenzijdige communicatie: het geven van instructies om zo de gewenste resultaten te behalen. Bij relatiegerichtheid is er duidelijk sprake van tweezijdige communicatie en ligt het accent op de onderlinge verhouding. Situationeel Leidinggeven Relatiegericht Veel Weinig Ondersteunend gedrag Veel ondersteuning Weinig sturing Delegeren Steunen S3 S4 Weinig sturing Weinig ondersteuning Begeleiden S2 S1 Veel sturing Weinig ondersteuning Veel ondersteuning Veel sturing Leiden Weinig Directief gedrag Taakgericht Veel Personeelsmanagement: situationeel leiderschap 5

6 S1 - Instrueren/leiden (taakgericht + relatiegericht -) De leidinggevende schrijft voor wat medewerkers moeten doen, geeft nauwkeurige instructies en controleert de taakuitvoering. S2 - Overtuigen/begeleiden (taakgericht + relatiegericht +) De aansturing is gericht op taak én medewerker. De taken worden ook in deze stijl nauwkeurig vastgesteld en gecontroleerd als dat nodig is. De leidinggevende stelt vragen en geeft aanvullende instructies. Samen bespreken is de basis. S3 - Ondersteunen/overleggen (taakgericht - relatiegericht +) Leidinggevende en medewerker beslissen in overleg hoe het werk wordt uitgevoerd. De verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker. De leidinggevende is vooral coach: hij stimuleert en helpt de medewerker op verzoek bij de uitvoering. S4 - Delegeren (taakgericht - relatiegericht -) De leidinggevende laat de uitvoering van een taak helemaal over aan de medewerker. Deze krijgt daarvoor bepaalde bevoegdheden en is ook zelf verantwoordelijk. Motiverend aansturen is maatwerk Voor alle vier de stijlen geldt dat de leidinggevende goed moet kijken naar de medewerker èn de werksituatie. In hoeverre kan (bekwaamheid) en wil (bereidheid) deze de gewenste opdracht uitvoeren? En waar vraagt de werksituatie om? Een assistente die net klaar is met haar opleiding zal meer behoefte hebben aan een instruerende stijl. Zij is gebaat bij heldere instructies. Een assistente met twintig jaar werkervaring heeft weinig instructies nodig en zal voldoende hebben aan een zetje in de goede richting of een gesprek om te sparren. Ook de situatie is bepalend. Een huisarts die op de praktijk (met volle wachtkamer) arriveert terwijl er zojuist een groot ongeluk in de buurt heeft plaatsgevonden, moet onmiddellijk beslissingen nemen. Dan is er geen ruimte voor coaching en overleg: er moeten instructies worden uitgedeeld. Is het een dag als alle andere, dan kan de arts tijd vrijmaken om aan de assistente te vragen hoe haar training timemanagement is geweest en of zij in dat kader behoefte heeft aan ondersteuning om het geleerde in de praktijk te brengen. Elke leidinggevende heeft een eigen voorkeurstijl: de een stuurt van nature taakgericht, de ander meer mensgericht. Vaak schakelen leidinggevenden al onbewust tussen de verschillende stijlen. Situationeel leiderschap gaat om het bewust worden van de vier leider schapsstijlen, om daarmee vervolgens te kunnen variëren en medewerkers in iedere situatie zo effectief mogelijk aan te sturen. Het resultaat: de motivatie groeit, de samenwerking verbetert en gewenste resultaten worden sneller behaald. 6 Personeelsmanagement: situationeel leiderschap

7 2. Marktontwikkelingen vragen om situationeel leiderschap Medici zijn doorgaans niet opgeleid om leiding te geven. Het is, naast hun medische professie, een taak die ze er gratis bij krijgen. Daarbij komt dat veel eerstelijns praktijken vrij platte organisaties zijn, zonder sterke hiërarchie. Er wordt veelal gewerkt op basis van solidariteit en professionaliteit ( we weten als team wat ons te doen staat en dat doen we samen ). Wanneer een praktijk minder goed draait door verminderd functioneren van medewerkers wordt leidinggeven een extra uitdaging ( als ik iemand benoem tot praktijkmanager, wordt hij/zij dan wel geaccepteerd? Als ik een hoog ziekteverzuim aan de orde wil stellen, hoe valt dat dan?), waar bovendien weinig tijd voor is. Toch loont het om kritisch naar de manier van leidinggeven te kijken en er op een professionele manier mee aan de slag te gaan. Zeker gezien de huidige marktontwikkelingen. Multidisciplinaire praktijken Een eerste relevante trend is dat praktijken groter worden. Er vindt steeds meer bundeling plaats in de zorg. Gezondheidscentra waar artsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners samengaan. Tandheelkundige praktijken waar alle disciplines onder één dak zitten: van mondhygiëneverzorging tot orthodontie. Eerstelijns professionals komen dus in een grotere, multidisciplinaire groep te werken: meer medewerkers met meer uiteenlopende wensen en behoeften als het gaat om werkinhoud, aansturing en motivatie. Dit dwingt tot variëren in leiderschapstijl. Voor groeiende maatschappen geldt hetzelfde: zij zullen enerzijds medewerkers moeten aansturen en anderzijds meer taken aan elkaar moeten delegeren. Lastige arbeidsmarkt De tweede relevante trend is de situatie op de arbeidsmarkt. Het is lastig om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Wie eenmaal een waardevolle kracht gevonden heeft, bijvoorbeeld iemand die een ontbrekend specialisme inbrengt, wil die natuurlijk graag aan boord houden. Jonge medewerkers zijn vaak kritisch: zij verwachten meer van hun leidinggevende dan alleen maar instructies. Maar helemaal geen bemoeienis wordt ook niet gewaardeerd. Situationeel leiderschap biedt de handvatten om alle medewerkers op hun eigen manier aan te sturen en te coachen, zodat zij zich gewaardeerd voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Personeelsmanagement: situationeel leiderschap 7

8 Voorbeelden uit de adviespraktijk van VvAA Een beginnende huisartsassistent is ontevreden en doet het minimale. Een verhelderend gesprek tussen huisarts en assistent maakt duidelijk dat de huisarts in de ogen van de assistent te weinig tijd heeft voor overleg en alleen minimale instructies verstrekt. De assistent mist waardering over initiatieven die zij onderneemt om het werk goed te laten verlopen. Een voorbeeld van een zorgprofessional die zich vooral concentreert op het vak en minder aandacht heeft voor leidinggeven. De huisarts is juist heel tevreden over de assistent en wil haar graag behouden. Ze maken scherpere werkafspraken en plannen regelmatig een kort voortgangsgesprek. De huisarts vraagt bovendien een ervaren assistent een stuk begeleiding in te vullen zodat de beginnende assistent beter wordt ingewerkt. Bij een tandartsenpraktijk is weinig structuur en overleg en gaan de assistenten min of meer hun eigen gang. De tandartsen zelf worden soms tegen elkaar uitgespeeld en niet erg serieus genomen. Er is niemand die de regie heeft binnen de maatschap. Daardoor is het voor de assistenten onduidelijk wat er van ze wordt verwacht omdat iedere tandarts weer wat anders verlangt. Aanvankelijk is het lastig voor de praktijkhouders om de touwtjes weer terug in handen te nemen. Maar een teamconferentie brengt bovenstaande goed aan het licht. De tandartsen maken een betere onderlinge werkverdeling. De tandarts die meerdere leiderschapsstijlen tot zijn beschikking heeft en het beste kan variëren krijgt de rol van personeelsmanager. Hij voert een twee wekelijks werkoverleg in en zorgt mede daardoor voor een betere structuur. Met 2 assistentes die minder goed functioneren start hij een intensief verbetertraject. Een vrij nieuwe dierenartspraktijk is in enkele jaren stevig gegroeid. Met veel jonge relatief onervaren medewerkers. Na jaren van groei en veel gedrevenheid en motivatie in het team merkt de eigenaar dat de klad er een beetje in komt. Aangestuurd door gesprekken met een coach gaat hij met zijn team in gesprek. Mede hierdoor realiseert hij zich dat hij als leider van de praktijk meer moet loslaten en delegeren: zijn teamleden zijn vakvolwassen geworden en vragen om een andere manier van aansturing dan voorheen. 8 Personeelsmanagement: situationeel leiderschap

9 Kritischer patiënt Mede door de opkomst van nieuwe media wint de beoordeling van patiënten aan kracht. Sites als Zorgkaart Nederland bieden hiervoor een platform. Wie met oorpijn of rugpijn naar de praktijk komt en neusdruppels of oefeningen krijgt voorgeschreven die de klachten verhelpen, zal oordelen dat de arts of therapeut zijn werk goed heeft gedaan. Maar als het team vervolgens een 2 krijgt voor klantgerichtheid en informatieverstrekking, dan is de gemiddelde eindbeoordeling alsnog onvoldoende. Voor sommige beroepen geldt dat patiënten niet altijd goed de kwaliteit van de behandelaar kunnen beoordelen: klopt de diagnose van de dierenarts? Was een nieuwe vulling wel echt nodig? Het gemiddelde oordeel over de praktijk zal in dat geval nog sterker worden gebaseerd op de ontvangst, de behandeling door de assistent, de tijdstippen waarop de praktijk geopend is. Kortom: voor patiënten is de kwaliteit van het gehele team en de sfeer op de praktijk ontzettend belangrijk. Een gemotiveerd team zal voor patiënten net dat stapje extra zetten en een betere beoordeling krijgen. In dit kader is het belangrijk te benadrukken dat situationeel leiderschap geen doel op zich is. Het is een bruikbaar middel waarmee op relatief eenvoudige wijze de motivatie van een team kan worden vergroot. Daarmee groeit het werkplezier en verbetert de sfeer binnen de praktijk. Een vliegwiel voor betere resultaten en patiëntenzorg! Personeelsmanagement: situationeel leiderschap 9

10 3. Aan de slag met situationeel leiderschap Voor situationeel leiderschap geldt een aantal voorwaarden. Welke dat zijn licht Jeroen Woertman, HR manager van VvAA, toe. Hij is verantwoordelijk voor personeelsmanagement binnen VvAA alsmede voor P&O-advies aan leden, in nauwe samenwerking met VvAA Opleiding & Teamcoaching. Het vergt kennis van de theorie, maar die is niet al te complex. Vervolgens is bewustwording en zelfreflectie nodig: hoe handel ik als leidinggevende in bepaalde situaties? Wat hebben mijn medewerkers nodig om goed te kunnen functioneren? Wat gaat er goed, waar zit verbeterruimte. VvAA biedt hiervoor ondersteunende middelen, zoals de Persoonlijk Profiel Analyse (PPA). Deze analyse laat zien wat het persoonlijke voorkeursgedrag is in het alledaagse werk maar ook in stresssituaties, onder druk. Dit kan praktijkhouders helpen hun medewerkers beter te leren kennen en hen vanuit die kennis op maat aan te sturen. Zij kunnen de PPA natuurlijk ook gebruiken voor zelfanalyse. Ten slotte vraagt situationeel leiderschap om flexibiliteit. Een motiverende praktijkhouder of manager moet kunnen schakelen tussen verschillende leiderschapstijlen. Natuurlijk is het zo dat die persoon is wie hij of zij is. Maar op bepaalde punten kun je variëren om meer effect te sorteren. Als je in de auto het stuur een klein beetje naar links of rechts draait, kom je uiteindelijk ook op een heel ander punt uit. Dat kun leren door coaching of opleiding. Wie situationeel leiderschap goed wil vormgeven, het liefst als onderdeel van een breder P&O-beleid, moet daar tijd en energie in stoppen. In sommige gevallen is die tijd er echt niet, maar niet zelden wordt de drempel vooral gevormd door de mogelijke financiële consequenties en onzekerheid. Het is in het begin ook eng om een dag omzet te verruilen voor aandacht voor het personeel en de samenwerking. Maar wij zien in de praktijk dat dit zich echt terugverdient. Nog een aantal concrete tips op het gebied van motiverend leiderschap: Zorg dat u goed weet wat u van medewerkers verwacht en wees daar glashelder in. Ken uw medewerkers goed, zodat u in uw aansturing direct kunt aansluiten bij de mate van bekwaamheid en bereidheid. Heb daadwerkelijk oog en oor voor uw medewerkers en toon uw (oprechte) waardering. Onderhoud de samenwerking door daar regelmatig op te reflecteren. Meer algemeen geldt dat het goed is om te besluiten wie verantwoordelijk is voor personeels management/personeelszaken. Dit kan de praktijkhouder zelf zijn, maar het kan ook worden gedelegeerd aan een praktijkmanager. De onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen dan duidelijk te worden vastgelegd en gecommuniceerd met het team. 10 Personeelsmanagement: situationeel leiderschap

11 Over VvAA VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Wij ondersteunen meer dan professionals: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. Met verzekeringen, financiële diensten (accountancy, administratie, financiële planning en praktijkfinanciering), advies op het gebied van per soneelsmanagement en financieel management, juridisch en fiscaal advies, vestigingsbegeleiding, opleidingen, een eigen reisbureauservice en diverse publicaties waaronder maandblad Arts en Auto. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren door het hele land; het bedrijf telt circa 700 medewerkers. Voor per soneelsmanagement, waar managementvaardigheden als situationeel leiderschap bij horen, biedt VvAA diverse diensten: Advies P&O abonnement: uw eigen P&O adviseur op afstand P&O Advies: maatwerkoplossingen voor uw P&O vraagstuk Begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling Werving & selectie trajecten Doorgroeien & motiveren Interim management Salaris & personeelsadministratie Verzuimmanagement Loopbaan- en carrierebegeleiding Teamcoaching Opleidingen managementvaardigheden Opleidingen persoonlijke ontwikkeling Praktische P&O instrumenten Tests voor inzicht in de kwalteiten van medewerkers (persoonlijke profiel analyse) Tool voor geven van anonieme feedback op onderlinge samenwerking (360 graden feedbacktool) Salarisscan: een handige second opinion op uw salarisadministratie om fouten naar boven te halen Opstellen van arbeidsovereenkomst (maatwerk en model) Ook voor u als werkgever Inkoopvoordeel bij plaatsen van vacatures op vacaturebanken Werkgeversverzekeringen (aanvullende) pensioenregelingen Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Personeelsmanagement: situationeel leiderschap 11

12 Meer informatie Wilt u weten hoe VvAA uw praktijk optimaal kan ondersteunen op het gebied van Personeelsmanagement? Neem dan contact op met de adviseur in uw regio. Wij staan u graag te woord op telefoonnummer Personeelsmanagement: situationeel leiderschap

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 3: Vinden en binden van de beste medewerkers

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 3: Vinden en binden van de beste medewerkers De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 3: Vinden en binden van de beste medewerkers Investeren in je medewerkers levert hogere motivatie op. 2 Vinden en binden van de beste medewerkers

Nadere informatie

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 2: Beoordeling

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 2: Beoordeling De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 2: Beoordeling Tijdwinst door gemotiveerd personeel? Ja! Dat vraagt goede voorbereiding. 2 Personeelsmanagement: beoordeling Introductie In

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Geschiedenis van leidinggevende stijlen

Geschiedenis van leidinggevende stijlen Geschiedenis van leidinggevende stijlen Aan het begin van de vorige eeuw zijn de eerste theorieën over management en leiderschap geformuleerd. Tegen de achtergrond van de industriële revolutie stonden

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 09 May 2011 Normgroep: Selectie de heer Consultant ixly 1. Inleiding In de hierna volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft VAN EEN ZORGPROFESSIONAL aanvullend pensioen regelen Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft Advies dat bij u past Momenteel oriënteert u zich op

Nadere informatie

Samenvatting webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen

Samenvatting webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen Samenvatting webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen Learnit Training Onderwerpen webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen Teameffectiviteitsmodel Leiderschapsstijlen Effectieve

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA)

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA) Vraag vooraf: wat is je (natuurlijke) stijl van leiding geven? Door wie of wat wordt deze bepaald? Vragenlijst leiderschapsstijlen De effectiviteit van de leider is afhankelijk van de wisselwerking tussen

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A

Uitvoeringsregeling A NMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2011 43 Uitvoeringsregeling A 1 INSCHALINGSBEPALINGEN Bepaling salaris Artikel 1 1.1. Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld volgens de bij zijn functie behorende

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

2 Situationeel leidinggeven

2 Situationeel leidinggeven 2 Situationeel leidinggeven Inleiding 3 Stijlen 3 Taxeren 4 Taken 5 Vragenlijst 6 Maturity-schaal 7 Leidinggevende stijl 10 Analyse stijl-maturity 15 1 2 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011 Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional Voorschoten, 12 oktober 2011 Even voorstellen Management Consultancy Training & Coaching Powered by Nederland wordt koploper in logistiek! Voor logistiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Handreiking situationeel leidinggeven

Handreiking situationeel leidinggeven Handreiking situationeel leidinggeven Inleiding Bij het voeren van personeelsgesprekken is het belangrijk dat je ruimte laat voor de medewerker. Je gaat met hem de dialoog aan over zijn functioneren en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven EFFECTIEF LEIDERSCHAP Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven Theorieën Combinatie van drie theorieën: Leiderschapsmodel Gung Ho Leiderschapsbox Context Situationeel Leiderschap komt uit jaren

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ik als begeleider van de begeleiders Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ben ik de stuurder of de motivator van mijn begeleidingsploeg? Welke stijl van leiding geven, ligt in mijn natuur? Deze vragen

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group?

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Coaching Coaching Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op. T 030-6911138 E info@hrd-group.nl

Nadere informatie

VIStrainingen TEST SITUATIONEEL AANSTUREN NAAM:

VIStrainingen TEST SITUATIONEEL AANSTUREN NAAM: TEST SITUATIONEEL AANSTUREN NAAM: 1. Je hebt een van jouw collega s gevraagd een voorstel te maken voor de aanschaf van een nieuw testapparaat. Met enige ondersteuning van jou voert deze collega gewoonlijk

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

ZKN Academie. Leiderschap: Lead the way!

ZKN Academie. Leiderschap: Lead the way! ZKN Academie Leiderschap: Lead the way! 24 april 2014 Programma van deze ochtend Tijd Wat 9.00-9.15 Kennismaking, verwachtingen 9.15 9.30 Wat is jouw leiderschapsstijl? 9.30 9.45 Situationeel leidinggeven:

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd MOTIVEREN drs. E.M. van Nouhuys 1 SITUATIE Motiveren komt van het Latijnse 'movere' wat 'bewegen' of vrijer vertaald 'in beweging krijgen' betekent. Concreet betekent dit; redenen geven aan mensen zodat

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren Thema 4 Leiding geven, plannen en controleren 1. Controleren Het controleproces bestaat uit 3 fasen 1 2. Leiding geven Bron: De Tijd (20/11/2014) a) Leiderschap is het vermogen om groepen of individuen

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Vragenlijst leiderschapsstijlen (model Hersey & Blanchard)

Vragenlijst leiderschapsstijlen (model Hersey & Blanchard) pag.: 1 van 8 code: ORG-LEI-vra-001-bl versie 1.1 Vragenlijst leiderschapsstijlen (model Hersey & lanchard) ron: http://www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/ vragenlijst-leiderschap.htm

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Leidraad Consult over: situationeel leiderschap

Leidraad Consult over: situationeel leiderschap Leidraad Consult over: situationeel leiderschap Door Hersey en Blanchard is een theorie ontwikkeld over leidinggeven. Deze theorie wordt aangeduid met de term "situationeel leiderschap". De twee belangrijkste

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Persoonlijke Competenties Management & Leidinggeven. Stefan Timmer S1001410 CE 2b

Persoonlijke Competenties Management & Leidinggeven. Stefan Timmer S1001410 CE 2b Persoonlijke Competenties Management & Leidinggeven Stefan Timmer S1001410 CE 2b Inhoudsopgave Blz. Voorblad - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bijeenkomst 1 3 4 - Internet test: situationeel leiderschap -

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Situationeel Leidinggeven 1. Inleiding De theorie van Situationeel Leiderschap is ontwikkeld door Paul Hersey en Ken Blanchard (Hersey, P. and Blanchard, K. H. (1969). Management of Organizational Behavior

Nadere informatie

Qua organisatie Naar de kinderen toe Naar de ouders toe Enz. Vaak herhalen die fouten zich. M.a.w.: ze hebben hun blinde vlekken.

Qua organisatie Naar de kinderen toe Naar de ouders toe Enz. Vaak herhalen die fouten zich. M.a.w.: ze hebben hun blinde vlekken. Begeleiden van onthaalouders Waarom coaching? 1. Onze onthaalouders maken soms fouten Qua organisatie Naar de kinderen toe Naar de ouders toe Enz. Vaak herhalen die fouten zich Waarom coaching? 2. Onze

Nadere informatie

Leiderschap in turbulente tijden. Walter Ligthart Nationale Toneel

Leiderschap in turbulente tijden. Walter Ligthart Nationale Toneel Leiderschap in turbulente tijden Walter Ligthart Nationale Toneel Wat is er aan de hand De cultuur sector is out of control Ze mist de hefboom om het bezuinigings-debat succesvol te voeren Kan een bezuiniging

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Senior leiderschap en jong talent

Senior leiderschap en jong talent ONDERZOEK Senior leiderschap en jong talent Onderzoek naar een generatiekloof tussen leidinggevenden en jonge professionals. 2010 Upstream Consulting Drs. Dennis Boutkan Drs. Trudie Westen MSc. Jennifer

Nadere informatie

Congres Bij voorkeur leren

Congres Bij voorkeur leren Congres Bij voorkeur leren Congres Bij voorkeur leren Eerst kijken we naar het gedrag van de opleider Gedrag van de opleider: 1. Taakgericht gedrag (sturing geven): activiteiten die leiden tot concrete

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie